xelion notowania

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

kolejnego etapu tego strategicznego dla naszego banku procesu. W czerwcu br. Dom Maklerski Pekao przejął obsługę rachunków maklerskich od Domu Inwestycyjnego Xelion, w sierpniu zintegrowaliśmy działalność CDM Pekao - tym samym konsolidując obsługę klientów indywidualnych na rynku maklerskim w Domu

Bank Pekao: Podział CDM Pekao stał się prawnie skuteczny

Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze

Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

Pekao. Integracja zakłada, że Dom Maklerski Pekao, stanowiący wyodrębnioną jednostkę banku, połączy działalność maklerską prowadzoną obecnie przez Centralny Dom Maklerski Pekao, Pekao Investment Banking (w wybranym obszarze obsługi klienta instytucjonalnego) oraz Dom Inwestycyjny Xelion (w obszarze

Prezes Banku Pekao: Decyzja ws. Xeliona nie zapadnie w tym roku 

losów Xeliona.  Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., należący do grupy Banku Pekao, jest obecny na rynku finansowym od 2003 roku.  Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych

Inwestorzy MCI.PrivateVentures FIZ przyjęli zmiany statutu dot. uprzywilejowania

domów maklerskich, za pośrednictwem których odbywała się dystrybucja certyfikatów Subfunduszu, m.in. Alior Bank, Bank BNP Paribas, mBank, DI Xelion, Michael / Ström, ING Bank Śląski. "Cieszę się, że inwestorzy zaaprobowali wypracowane wspólnie z TFI i naszymi partnerami z obszaru Private

Bank Pekao podtrzymuje cel 3 mld zł zysku netto i 14% ROE w 2020 r. 

Investment Management S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z o.o., w wysokości 414 mln zł, wskazano także w raporcie rocznym. W 2017 r. podatek bankowy wyniósł 522,3 mln zł i był wyższy o 72,8 mln zł, głównie ze względu na krótszy okres obowiązywania przepisów o podatku w 2016 r. (tj. od 1 lutego 2016

Bank Pekao celuje w dwucyfrowy wzrost zysku w 2018 roku

. miał również wpływ zysk z przeszacowania do wartości godziwej poprzednio posiadanych udziałów, związany z nabyciem pozostałych udziałów w spółkach Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z o.o., w wysokości 414 mln zł, wskazano także w raporcie rocznym. W 2017 r

Zapisy na II transzę obligacji Ghelamco o wartości 30 mln zł ruszają dzisiaj

dystrybucyjnego wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski mBanku. Obligacje serii PPF będą notowane na rynku regulowanym GPW Catalyst. Ghelamco Poland to jeden z wiodących

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

banków i domów maklerskich, za pośrednictwem których odbywała się dystrybucja certyfikatów subfunduszu (m.in. Alior Bank, Bank BNP Paribas, mBank, DI Xelion, Michael / Ström, ING Bank Śląski). "Przeprowadziliśmy bardzo konstruktywny dialog od momentu czerwcowego spotkania, którego efektem

GPW: Marża dla obligacji serii D i E została ustalona na poziomie 0,95%

Bank Handlowy oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski Banku Handlowego, Biuro Maklerskie Alior

Spadki na giełdzie. Strach przed nacjonalizacją OFE

Spadki na giełdzie. Strach przed nacjonalizacją OFE

Funduszu Rezerwy Demograficznej ma obniżyć dług publiczny o ok. 2 pkt proc. - To nacjonalizacja tych środków, mimo że wicepremier Morawiecki zapewniał o czymś innym - skomentował główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński. Mimo łagodzących wypowiedzi Morawieckiego przez GPW przetoczyła się

Zysk netto Bank Pekao wzrósł r/r do 1054,13 mln zł w IV kw. 2017 r.

wartości godziwej poprzednio posiadanych udziałów, związany z nabyciem pozostałych udziałów w spółkach Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z o.o., w wysokości 414 mln zł, wskazano także w raporcie rocznym. W 2017 r. podatek bankowy wyniósł 522,3 mln zł i był

Publiczna emisja obligacji GPW dla inwestorów indywidualnych rozpoczęła się dziś

inwestorów indywidualnych wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski Banku Handlowego, Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny

Rajd Świętego Mikołaja na GPW. WIG20 przekroczył 1900 pkt

Rajd Świętego Mikołaja na GPW. WIG20 przekroczył 1900 pkt

WIG20, czyli indeks największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, wzrósł od października z 1710 pkt do 1915 pkt. To poprawa, na którą czekali inwestorzy zmęczeni trwającym na GPW marazmem. Wystarczy wspomnieć, że poziom 1700 pkt WIG20 notował, gdy Barack Obama wygrywał swoje pierwsze

Mateusz Morawiecki: Nie ma planów nacjonalizacji OFE. Inwestorzy nie wierzą i sprzedają akcje

Mateusz Morawiecki: Nie ma planów nacjonalizacji OFE. Inwestorzy nie wierzą i sprzedają akcje

WIG20 i 1,87 proc. w przypadku indeksu mWIG40. Skąd niepokój na rynku? Posiadacze akcji boją się pośredniej nacjonalizacji. Scalenie OFE w jeden fundusz oznaczałoby przejęcie pośredniej kontroli przez państwo nad wieloma prywatnymi firmami notowanymi na warszawskiej giełdzie. - Pomysł scalenia OFE w

Bank Pekao miał 749,2 mln zł zysku netto, 191,1 mld zł aktywów w IV kw. 2018 r.

konsolidację wyników spółek Pekao Investment Management i Dom Inwestycyjny Xelion wyniósł 648,2 mln zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 294,75 mln zł wobec 1 190,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 638,27 mln zł wobec 617,19 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły

Giełda chce pożyczyć od nas pieniądze. Czy opłaca się kupić jej obligacje?

Giełda chce pożyczyć od nas pieniądze. Czy opłaca się kupić jej obligacje?

jako pierwsi. Obligacje można kupić w biurach maklerskich CDM Pekao, DI Xelion, DM Banku Handlowego, BM Alior Banku oraz w DM PKO Banku Polskiego. Złożenie zapisu wygląda tak samo jak zakup akcji notowanych na parkiecie. Po prostu składa się zlecenie zakupu (trzeba mieć rachunek maklerski w którymś z

Polska giełda na kolanach. Akcje tańsze o jedną piątą

Polska giełda na kolanach. Akcje tańsze o jedną piątą

nierentownych kopalń. Ile to będzie kosztować i jak daleko ta pomoc sięgnie - nie wiadomo. Politycy rzucali i rzucają nadal różnymi pomysłami - mówi Piotr Kuczyński, analityk firmy Xelion. Przykładowo kursem KGHM huśtały już zapowiedzi zniesienia podatku od kopalin, PGE - zapowiedź podwyższenia wartości

Rządowy fundusz z OFE czy z trzeciego filaru?

Rządowy fundusz z OFE czy z trzeciego filaru?

Piotr Kuczyński z firmy doradczej Xelion. Trzy lata temu rząd PO-PSL poprzestał na zmniejszeniu przekazywanych składek do funduszy, przeniesieniu 150 mld zł do ZUS, wprowadzeniu tzw. dobrowolności oszczędzania w OFE i systematycznemu przenoszeniu oszczędności z OFE do ZUS na dziesięć lat przed

Przegląd prasy

: 3% marży operacyjnej w tym roku to założenie ambitne, ale wciąż możliwe do osiągnięcia Dziennik Gazeta Prawna --PFR otrzyma najpierw gotówkę posiadaną przez OFE, potem - obligacje i listy zastawne, następnie certyfikaty inwestycyjne czy akcje notowane na zagranicznych giełdach, na końcu - akcje

5 rzeczy, które warto wiedzieć o obligacjach Orlenu

. rocznie. Z jednej strony to bardzo nisko, jeżeli to oprocentowanie porównamy z innymi ofertami obligacji korporacyjnych notowanych już na rynku Catalyst - handluje się na nim wyemitowanymi już przez spółki papierami dłużnymi. Oferta Orlenu jest najtańsza i poniżej średniej dla obligacji korporacyjnych

Sami przeniesiemy pieniądze z OFE do ZUS

notowanych na giełdzie. Jeśli rządzący chcieliby je nagle wyprzedać, ceny na giełdzie mocno by spadły - straciłby na tym i rząd, i przyszli emeryci. Aby skutki nie były aż tak dramatyczne, rząd mógłby stworzyć specjalny państwowy fundusz, do którego zostałyby przeniesione akcje z OFE, i powoli je wyprzedawać

Przegląd informacji ze spółek

wysokość tej noty, co obciąży wyniki 2016 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad kontroli nad Bankiem Pekao, Pioneer Pekao Investment Management i Domem Inwestycyjnym Xelion, podał Urząd. Bank

PiS dokończy rozbiór OFE? Specjalny fundusz albo stopniowa likwidacja?

ZUS połowę pieniędzy z OFE (153 mld zł) i zapisał równowartość tej kwoty na wirtualnych kontach, w OFE zostały głównie akcje spółek notowanych na GPW. Jeśli rządzący chcieliby je nagle wyprzedać, ceny na giełdzie mocno by spadły. OFE mają jeszcze w sumie 147,5 mld zł, z czego 112 mld zł w akcjach

GPW na plusie: "Rynek bawi się z inwestorami"

"Notowania praktycznie od samego początku się zieleniły i martwić może tylko znikomy obrót" - poinformował analityk Xelion Łukasz Bugajski. Jego zdaniem niewielki wolumen sprawia, że do zwyżki na indeksie trzeba podchodzić z dozą ostrożności. "Tym niemniej znakomite zachowanie Wall

Rządowe OFE na 500+?

emerytalne miały łącznie ponad 25-proc. udział w kapitale 70 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. W przypadku dziewięciu zaangażowanie w kapitale przekraczało 50 proc. - Powstanie globalnego OFE, w szczególności w tych przypadkach, gdzie dochodzi do przekroczenia 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu

GPW: Konkurs Futures Masters rozpoczyna się dziś

sympatyków rynku terminowego oraz do osób, które w praktyczny i ciekawy sposób chcą poznać możliwości, jakie daje inwestowanie w kontrakty terminowe notowane na GPW. Udział w nim jest otwarty i bezpłatny. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym konkursu. Futures Masters polegać będzie na inwestowaniu

Przegląd informacji ze spółek

motywacyjnego, cel skonsolidowanego zysku netto na rok 2017 na poziomie 18 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Zarząd BondSpot wyznaczył poniedziałek, 12 grudnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25 000 obligacji na okaziciela serii LCC008061021 spółki LC Corp o

"Z punktu widzenia i logicznego, i gospodarczego najlepiej, żeby Grecja wyszła ze strefy euro i ogłosiła bankructwo"

najbliższą niedzielę. Na piątkowym nadzwyczajnym posiedzeniu grecki rząd odrzucił ostatnią wersję porozumienia z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym oraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Giełdy zareagowały dziś na tę sytuację gwałtownymi zmianami notowań, m.in. podrożało złoto i frank

Eksperci: Grecja wyjdzie ze strefy euro? Dla Polski chwilowe problemy, dla Grecji sporo korzyści

dla Polaków? Sektor bankowy i finanse publiczne to jedno, jednak opuszczenie eurolandu przez Ateny to także zawirowania na rynku walutowym, które dotknąć mogą zwykłych zjadaczy chleba. - Złoty będzie tracił silniej na wartości niż euro, dlatego notowania wspólnej waluty bardzo szybko przekroczyłyby

Przegląd informacji ze spółek

wpłynie pozytywnie na zysk netto, poinformował prezes Vindexusa Jan Kuchno. Obligacje serii K Idea Banku o łącznej wartości nominalnej 30,43 mln zł będą notowane na Catalyst od wtorku, 6 czerwca, podała Giełda. Merlin Group chce być najszybciej rosnącą polską spółką e-commerce. Ocenia, że prognoza

Średnie zarobki w zarządzie OFE w 2012 roku? 53 tys. zł miesięcznie

być jak najbardziej transparentne - mówi nasz rozmówca z rządu. Jego zdaniem szefowie OFE musieli składać oświadczenia majątkowe tak samo jak urzędnicy państwowi, członkowie zarządów państwowych firm czy giełdowych spółek. Dzięki temu wiemy np., że Zbigniew Jagiełło, prezes notowanego na giełdzie

Zyski rozpalają wyobraźnię inwestorów. Czy grozi nam spekulacyjna bańka ?

. Notowania miedzi szeroko wykorzystywanej w przemyśle wzrosły aż o 230 proc. W minionym tygodniu metal osiągnął najwyższy w historii poziom 9392 dol. za tonę. Historyczny rekord ustanowiły w grudniu również ceny złota. Czy kolejny rok przyniesie kontynuację tych szalonych wzrostów? Zdaniem Sebastiana Buczka

WIG20 zanurkował o ponad 6 proc.

świadczą, że spadki mogą być przejściowe - powiedział nam Alfred Adamiec, licencjonowany doradca inwestycyjny. Co będzie dalej? Analitycy są podzieleni. - Inwestorzy już od tygodni oczekują na poważną korektę notowań - uważa Łukasz Bugaj, analityk Xelion. Jego zdaniem wczorajsza sesja przybliża nas do tego

GUS: PKB w górę o 2,9 proc., powyżej oczekiwań

2,8%. Komentarze Opublikowane dane nie wpłynęły na notowania złotego. O godzinie 10:04 kurs USD/PLN testował poziom 3,7556 zł, a EUR/PLN 4,7326 zł - napisał w komentarzu Marcin Kiepas z X-Trade Brokers DM. W dniu dzisiejszym potencjalny wpływ na notowania będzie miało nastawienie inwestorów do ryzyka

Po porozumieniu w Grecji, USA kończy dzień na plusie

- ocenia Piotr Kuczyński, Główny Analityk Xelion. - Dzisiaj prawdopodobnie dojdzie do próby uspokojenia nastrojów. Rano obserwujemy lepszy klimat inwestycyjny na świecie. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy notowane są na plusach (+0,45 proc. dla S&P500). Na zielono sesją zakończyły sesję również

Struktura, czyli bezpieczna lokata i szalenie ryzykowny zakład

najmniej zwrot zainwestowanej kwoty - i które są powiązane z pewną ceną lub wartością zwaną instrumentem bazowym. Zwykle są to notowania konkretnej spółki, złota, ropy lub innych surowców albo w końcu popularnego indeksu. Ale niekoniecznie - fantazja klientów zlecających przygotowanie unikatowego produktu

Lokaty strukturyzowane - jak i co wybrać, aby zyskać

Notowania sześciu walut względem dolara i euro; 2 proc. gwarantowanego zysku Dominet Bank Spokojny Sen Polisa ubezpieczeniowa 14 lipca 2008 3 lata 1 tys. zł

Nadchodzi boom na lokaty strukturyzowane

pieniędzy do funduszu. Jednak powoli wypierają je tzw. lokaty strukturyzowane. Ich oprocentowanie - tak jak zysk z funduszy - zależy od zachowania indeksów giełdowych lub cen spółek notowanych na giełdach. Ale bank gwarantuje, że w najgorszym razie klient odzyska włożone w taką lokatę pieniądze. A jeśli

Afryka dzika czy piękna Tajlandia? Wyglądamy za granicę

Surowce Plus, Skarbiec Akcji Nowej Europy Rynków Surowcowych). Dostępne są też fundusze zagraniczne inwestujące w surowce, np. BGF Word Gold. Notowania surowców często idą w odwrotnym kierunku niż ceny akcji, więc takie fundusze są dobrym sposobem na uodpornienie portfela na bessę giełdową. 5. Fundusze

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

trzeba, że są to dane wstępne, więc ostateczne odczyty mogą być zgodne z bardziej optymistycznymi prognozami - mówi Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego "Xelion". Gospodarka eurolandu tkwi w stagnacji lub nawet recesji. - Prognozy są jednak umiarkowanie optymistyczne. Twierdzi