wzory wypowiedzenia umowy o prace

Beata Bialik

Upadłość Trend Fashion, nowa firma. Co ze szwaczkami?

Upadłość Trend Fashion, nowa firma. Co ze szwaczkami?

Zarząd spółki odzieżowej z Myślenic oskarża związki zawodowe o zniszczenie firmy. Ogłasza upadłość i proponuje zwalnianym zatrudnienie.

Strajk w JSW może zakończyć się nawet dziś, ale prezes musi odejść

W czwartek po południu ruszyła kolejna tura negocjacji pomiędzy związkowcami z Jastrzębskiej Spółki Węglowej a jej zarządem. Niegotowa jeszcze wersja porozumienia zakłada 200 mln zł oszczędności rocznie, zarząd chciał 500 mln zł. Związkowcy o oszczędnościach chcą dyskutować, ale bezwzględnie żądają dymisji Jarosława Zagórowskiego

Strajk w kopalniach JSW. Solidarność: działania spółki prowokacją

sformułowały pięć postulatów. Domagają się m.in. rezygnacji z planów zwolnienia dziewięciu liderów związkowych za nielegalny - według JSW - styczniowy strajk w Budryku. Chcą odwołania zarządu spółki, któremu zarzucają nieudolność, i powołania nowego. Protestujący oczekują też wycofania decyzji o wypowiedzeniu

Zuch-dziewczyna! Wykazała błąd ubezpieczyciela i odzyskała kasę z polisy!

Zuch-dziewczyna! Wykazała błąd ubezpieczyciela i odzyskała kasę z polisy!

też pokusić się o wygraną jeszcze łatwiejszą, w oparciu o sąsiedni art. 384 Kodeksu cywilnego. "Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy". Ta furtka dotyczy

Naciąganie i problemy z długami emerytów [PORADNIK]

Naciąganie i problemy z długami emerytów [PORADNIK]

to zgadza, w trybie reklamacji albo gdy udowodnimy handlowcowi, że wprowadził nas w błąd. Jak powinno wyglądać pismo o odstąpieniu od umowy? Oto przykład ze strony rzecznika praw konsumenta w Warszawie: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub świadczenia usług zawartej na pokazie lub w

"Der Spiegel": Niemiecki sześciopunktowy plan dla wzrostu w UE

reformy rynku pracy, jakie przeprowadzili u siebie, jak np. osłabienie ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Plan niemieckiego rządu to odpowiedź na żądania nowego prezydenta Francji François Hollande'a oraz niemieckiej opozycji, którzy uważają, że walka z kryzysem zadłużenia w eurolandzie

UOKiK alarmuje o nieprawidłowościach w gazowych umowach

gazu prawa jednostronnego rozwiązania umowy. Chodzi tu np. o możliwość wstrzymania dostaw gazu bez podania podstawy prawnej lub bez zachowania terminu wypowiedzenia. Tymczasem prawo energetyczne - przypomina Urząd - pozwala przedsiębiorstwom wypowiedzieć umowę, gdy odbiorca zwleka z opłatą za zużyte

Łupkowy sojusz skarbu w poślizgu

Łupkowy sojusz skarbu w poślizgu

do PGNiG. Umowę precyzującą budżet i harmonogram inwestycji, wydatki poszczególnych spółek i podział zysków firmy miały wynegocjować do 4 listopada. Bez takich ustaleń po 4 listopada mogły wypowiedzieć porozumienie. Miało ono wygasnąć także wtedy, gdy do końca tego roku urzędy antymonopolowe w

Wiceprezes NC+ rozstaje się z firmą w trybie natychmiastowym! Problemy się piętrzą

Wiceprezes NC+ rozstaje się z firmą w trybie natychmiastowym! Problemy się piętrzą

spotkanie do założyciela facebookowego profilu Anty NC+, na którym niezadowoleni abonenci wylewają swoje żale pod adresem nowej platformy. Na profilu znajdują się też porady, jak rozwiązać umowę z nowym operatorem, i wzory podania o wypowiedzenie usług. A popularność strony błyskawicznie rośnie - w ciągu

Nie dajcie się wkręcić na zakupach. Jak działa sprzedaż bezpośrednia?

Nie dajcie się wkręcić na zakupach. Jak działa sprzedaż bezpośrednia?

sprawdziła moje imię i nazwisko. Nie wiem, skąd je znała. Zaprosiła mnie do Domu Kultury w Międzychodzie - żaliła mi się emerytka. Zamierzam ku przestrodze opowiedzieć o firmach, które są nierzetelne i wmanipulowują klientów w niekorzystne umowy, wyłudzają pieniądze, a przede wszystkim polują na seniorów

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla bezrobotnych

działalności gospodarczej (bez pracowników) chodzi również o wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy agencyjnej), na podstawie której świadczona była praca zarobkowa.Co więcej, osoba taka musi się zarejestrować jako bezrobotny i

Kiedy grozi utrata dopłaty w "Rodzinie na swoim"?

, który w ciągu 14 dni od wynajęcia mieszkania poinformuje o tym fakcie bank. "Dopiero niewykonanie tego obowiązku skutkuje wypowiedzeniem przez bank kredytujący umowy kredytu preferencyjnego i postawieniem wynikającej z tej umowy wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności (art. 9 ust. 3b

Polskie banki tuczą się na prowizjach

Polskie banki tuczą się na prowizjach

zakładałem jakieś 10-12 lat temu, więc podpis mógł się zmienić. Ale w porządku, bank może mieć wątpliwości - opowiada czytelnik. Co bank zrobił z tym patem? Napisał do klienta list, z którego wynika, że ów klient... może zamówić kopię umowy o prowadzenie konta wraz z wzorem podpisu. Takim, jaki złożył przy

Nowelizacja prawa zamówień publicznych może doprowadzić do nadużyć?

będzie mógł wykluczyć wykonawcę, z którym wiązała go umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego, jeżeli z winy wykonawcy zamawiający był zmuszony rozwiązać, wypowiedzieć, albo odstąpić od umowy, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5 proc. wartości umowy. Orzeczenie sądu

Kredyt konsumencki po raz drugi

kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, zasady i terminy spłaty kredytu, informacje o kosztach, jakie konsument obowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, skutki braku płatności i warunki wypowiedzenia umowy (art. 30). Przy tym w artykułach 31-33 ustawa ta wprowadza

Prawa i obowiązki dzierżawcy

zapis w umowie stanowiący np. o 40-letnim czasie trwania dzierżawy nie będzie nieważny, lecz spowoduje, że strony zwiążą się terminową dzierżawą na okres 30 lat, po którym to okresie kontrakt przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieoznaczony. W przypadku najmu maksimum to wynosi 10 lat, choć

Pakiet antykryzysowy z pomocą pracodawcy

ustawy o łagodzeniu skutków... praca na podstawie umowy lub kolejnych umów na czas określony u tego samego pracodawcy będzie możliwa łącznie najwyżej przez dwa lata, a jeżeli czas ten zostanie przekroczony, umowa na czas określony przekształci się automatycznie w umowę na czas

Jak wynająć mieszkanie

Jak wynająć mieszkanie

oznaczony, np. 12 miesięcy, bądź nieoznaczony. 7. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Do wypowiedzenia przy najmie okazjonalnym stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli

Drogowe procesy o miliardy

Drogowe procesy o miliardy

zbudować sto kilometrów autostrady - średni koszt kilometra to 10 mln euro. O największe pieniądze - 1,1 mld zł - walczy od 2010 r. Alpine Bau, której GDDKiA w grudniu 2009 r. wypowiedziała z powodu opóźnień umowę na budowę 18-km odcinka autostrady A1. Firma najpierw na swoim odcinku napotkała niewybuchy z

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

do sytuacji podwójnego ubezpieczenia i konieczności płacenia dwóch składek.Od lutego to się zmieni. W życie wejdzie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Najważniejszą zmiana, jaką wniesie to właśnie zniesienie problemu podwójnego OC. Ubezpieczający będzie mógł wypowiedzieć umowę OC

Karty płatnicze i kredytowe - wygodne transakcje i łatwy kredyt

Karty płatnicze i kredytowe - wygodne transakcje i łatwy kredyt

bieżącego kwotę równą zadłużeniu. Jeśli klient nie spłaci w terminie przynajmniej kwoty minimalnej, bank obciąży go opłatą za nieterminową wpłatę i naliczy karne odsetki. W dłuższym okresie - wypowie umowę i będzie dochodził należności (łącznie z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym).- Osoby korzystające z

Monnari upada

- szył kilka tysięcy sztuk miesięcznie. Pierwsze dwa lata pracy to jeżdżenie po Polsce i stukanie do sklepów. Firma się rozwijała, a zyski przeznaczała na inwestycje. Po czterech latach wstawiali bluzki do 2 tys. sklepów w Polsce. Wymyślali po kilka wzorów koszul miesięcznie, m.in. słynną na rynku "

Drogi kliencie, tu głuchy telefon (czyli telekomunikacja z BOK-u)

jednostronnie chce wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i dlaczego informuje mnie o tym na kilka dni przed wyłączeniem telefonu - tłumaczy. W piśmie znalazł się tylko fragment, że UKE nie przedłużyło TP licencji na korzystanie z częstotliwości, na których działał radiowy ISDN (w rozmowie z "Gazetą

Jak się odnaleźć we wspólnocie

oraz numery telefonów. 5. Poproś o przykład rozliczenia opłat za mieszkania ze wspólnoty, którą już kandydat prowadzi. Sprawdź, czy rozliczenie jest jasne i czytelne. 6. Wzór umowy. 7. Wysokość opłat. Zarządcy chcą, aby wynagradzać ich od metra kwadratowego powierzchni lokali (np. 60 gr za m kw

Stenogram z 4. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w dniu 10 lutego 2005 r.

ważnych elementów umowy prywatyzacyjnej, przygotowanej przez doradcę w oparciu o wzory ministerialne, w tym ceny, warunków płatności, uwarunkowań korporacyjnych, warunków prawnych, w tym obowiązków i odpowiedzialności inwestora, i innych.Po zakończeniu negocjacji dyrektor rekomenduje ministrowi wybór

Stenogram z 8. posiedzenia Komisji Śledczej 5 marca 2005 r.

się nawet na tym, że po prostu obowiązujący jest wzór umowy, który przesłało oferentom we wrześniu.Chciałem zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Otóż, zgodnie z treścią art. 34 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zbycie akcji z naruszeniem art. 33 tejże ustawy, czyli z

Stenogram z 11. posiedzenia Komisji Śledczej 19 marca 2005 r.

najbliższą.Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu.Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu postępowania karnego może pan swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem badań komisji.Czy chce pan skorzystać z

Stenogram z 21. posiedzenia Komisji Śledczej 25 maja 2005 r.

warto, żeby komisja ściągnęła sobie wzór takiej umowy, powinno być to w Biurze Prawnym, o ile gdzieś nie zaginęło. Natomiast w moim pojęciu i w moim odczuciu wtedy absolutnie nie zapewniało to pełnej kontroli nad transakcjami dokonywanymi przez Asset Management.Poseł Jerzy Czepułkowski:Dziękuję

Stenogram z 37. posiedzenia Komisji Śledczej PZU SA 18 sierpnia 2005 r.

art. 11c ust. 1 pkt. 5-9 w postępowaniu przed komisją przysługuje panu prawo zwrócenia się do komisji z wnioskiem o: zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji; umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie; uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje odpowiedź bądź

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wypowiedzenie umowy o pracę

organizacją związkową reprezentującą pracownika. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi odpowiednio: w przypadku umowy na czas nieokreślony: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

CADPAT

CADPAT jest o blisko 40 procent mniejsze niż żołnierza ubranego w mundur w kolorze Olive Drab. HistoriaPrace nad nowym kamuflażem rozpoczęły się w roku 1995. Kamuflaż oficjalnie wprowadzono w roku 1997. W kolejnych latach kamuflaż poddano wielu testom i ostatecznie umundurowanie w tym kamuflażu zaczęto

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji

automatycznego przedłużenia na okres 10 lat w wypadku braku jej wypowiedzenia przez strony. Po upływie 15 lat żadna ze stron nie wypowiedziała umowy. WykorzystanieNajbardziej znanym przypadkiem powołania się na umowę i jej wykorzystania był spór pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa a holenderską spółką Eureko

Pakt Ribbentrop-Mołotow

dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Geneza paktu Ribbentrop-Mołotow i okoliczności podpisania paktu3 maja 1939 Józef Stalin odwołał ze stanowiska ministra spraw zagranicznych Maksima

Francusko-amerykański traktat sojuszniczy (1778)

Francusko-amerykański traktat sojuszniczy – pakt sojuszu pomiędzy USA a Francją z lutego 1778 roku, będącego podstawą wypowiedzenia wojny Wielkiej Brytanii przez Francję.Według traktatu Francja po raz pierwszy uznawała istnienie USA.6 lutego złożyli pod nim swój podpis, w imieniu Francji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.