wzór sprawozdania finansowego

PAP

Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić wymianę danych gospodarczych

Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić wymianę danych gospodarczych

Łatwiejsze sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahentów, większa ochrona przed nieuczciwym wpisem dla dłużników - takie m.in. zmiany zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Polityka Stefczyka. Niespłacane pożyczki i finansowanie prawicowych imprez

SKOK Stefczyka miał w ubiegłym roku problem z odzyskaniem aż 42 proc. pożyczek. Nie przeszkodziło mu to w finansowaniu prawicowych imprez i mediów

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

Przez lata stawiana za wzór. Dynamicznie rozwijająca się, piękniejąca, pełna turystów. Wiejska gmina Rewal nagle stała się biedakiem z długami, które, przy dużym szczęściu, spłaci za 20 lat. - Mieszkańcy mówią, że tego, co zostało zbudowane, nikt im nie odbierze. Owszem, ale coś za coś. Zapożyczyli się, to teraz muszą długi spłacić - komentuje Hanna Barańska z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

projektów, jakie w pierwszej perspektywie finansowej złożyło starostwo, dofinansowanie dostał tylko ten jeden fragment drogi. Zły kolor długopisu Powiat poznański nie jest wyjątkiem. Tuż po wstąpieniu do Unii z funduszami europejskimi były głównie problemy. Teoretycznie Polskę do pieniędzy z polityki

Jak kupić nowe mieszkanie - bezpiecznie, bez ryzyka [PORADNIK]

Jak kupić nowe mieszkanie - bezpiecznie, bez ryzyka [PORADNIK]

zaznaczeniem mieszkania. W swoim biurze sprzedaży firma musi zapewnić ci wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - do sprawozdania spółki dominującej). Deweloper ma też umożliwić zapoznanie

Rząd przyjął założenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

rejestrację drogą elektroniczną spółek: jawnych i komandytowych  z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP; regulacje dotyczące składania do Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną sprawozdań finansowych przez wszystkie podmioty wpisywane do KRS z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP. - 1

Oszustwa i nadużycia pracownicze plagą współczesnego biznesu

;- fałszowanie sprawozdań finansowych, przez co rozumie się celowe zniekształcanie wszelkiej informacji finansowej i zarządczej. Najczęstsze przypadki to: zawyżanie lub niedoszacowanie przychodów i aktywów.Raport oparty został na analizie 1388 przypadków oszustw pracowniczych, zgłoszonych przez certyfikowanych

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

gospodarki o liczbie i wartości udzielonych pożyczek oraz składać sprawozdania finansowe. Za udzielanie pożyczek bez wpisu do rejestru groziłaby grzywna do 500 tys. zł lub nawet dwa lata pozbawienia wolności. Żeby dostać zgodę na prowadzenie działalności pożyczkowej, trzeba będzie spełnić kilka warunków

Tani biegły zbyt dużo kosztuje wymiar sprawiedliwości

Tani biegły zbyt dużo kosztuje wymiar sprawiedliwości

Okręgowa w Łodzi zleciła opracowanie analizy finansowo--ekonomicznej spółek grupy Amber Gold za 700 tys. zł netto jednej z firm konsultingowych. Pieniądze jakoś się znalazły. - Sprawa jest nośna społecznie. Podejrzewam, że zainteresowanie mediów spowodowało, że wzięto najlepszych ekspertów. I co się z tym

Siedem sposobów na to jak ogarnąć parabanki

Siedem sposobów na to jak ogarnąć parabanki

Krajowy Rejestr Sądowy (rejestruje się w nim firmy). Za niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego na czas w KRS (a więc do 30 czerwca następnego roku) będą surowe kary. Jeśli firma oferująca usługi finansowe nie dopełni tego obowiązku, może za to trafić na listę ostrzeżeń KNF, a sąd zacznie

Wielki raport UOKiK o ustawie, która ma chronić nabywców mieszkań

Wielki raport UOKiK o ustawie, która ma chronić nabywców mieszkań

specjalnego sprawozdania po dwóch latach funkcjonowania ustawy wraz z propozycjami poprawek, gdyby okazały się konieczne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) właśnie przygotował stosowny raport, w którym uwzględnił informacje uzyskane od 608 deweloperów, 69 spółdzielni mieszkaniowych oraz 70

Bank dla finansowej elity idzie na sprzedaż [ZDJĘCIA]

Bank dla finansowej elity idzie na sprzedaż [ZDJĘCIA]

tyle gotówkę, ile znacznie od niej cenniejsze pakiety akcji i umowy zastawów hipotecznych - tłumaczy dr Krzywka.Gabinety zostały i wciąż budzą podziw - to w nich za trzysta tysięcy marek (według sprawozdania finansowego z 1890 roku) założono wspaniałe boazerie.Na drugim piętrze było obszerne mieszkanie

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

, przygotowując wzór umowy czy jej istotne postanowienia, uwzględnić zapisy określające te zagadnienia. W przypadku stawki podatku VAT będzie to łatwe (stała wartość netto, podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami), w przypadku wynagrodzenia za pracę czy składek - już trudniejsze, ewentualna zmiana powinna

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

, na której miałyby być opublikowane m.in. statut, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, protokoły lustracji oraz roczne sprawozdania finansowe. KRS zwraca uwagę, że część spółdzielni, zwłaszcza małych, nie ma własnej strony internetowej, bo wiąże się to z niemałymi kosztami jej

Nieświęci agenci łowią przyszłych emerytów

Nieświęci agenci łowią przyszłych emerytów

w OFE i już sama muszę porównać to z wysokością płaconych składek emerytalnych. - Na to jest specjalny wzór - mówi tajemniczo Darek. Szczegóły poznam dopiero po zapisaniu się do OFE. - Dlatego ciągną do nas klienci - chwali się Darek, pokazując dane nadzoru finansowego. Wynika z nich - sprawdziłam

Kredyt konsumencki po raz drugi

wewnętrznego, a w szczególności transgranicznych kredytów konsumenckich. Ten stan rzeczy wymagał zmiany. Zwróciła na to uwagę Komisja Europejska w sprawozdaniu przygotowanym w 1995 r.W rezultacie władze UE podjęły działania zmierzające do unifikacji mechanizmów ochrony konsumenta kredytu konsumenckiego

Stenogram z 37. posiedzenia Komisji Śledczej PZU SA 18 sierpnia 2005 r.

sprawozdania finansowego Eureko BV, ale sprawozdań skonsolidowanych. Proszę powiedzieć, dlaczego ważne jest sprawozdanie jednostkowe Eureko BV. Czy ono powinno być przede wszystkim obiektem badania, czy też tak jak do 2002 r. sądzono i wcześniej? Przy decyzji z 1999 i 2001 r. badano generalnie skonsolidowany

Stenogram z 11. posiedzenia Komisji Śledczej 19 marca 2005 r.

obowiązywał statut z 1996 r., który zmieniono w 1998 r. przez prezesa Rady Ministrów według mojego projektu. W tym nowym regulaminie powołany został m.in. Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych, a także uzyskałem uprawnienia do stworzenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - jest jednym z dwóch elementów informacji dodatkowej. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o rachunkowości (ustawa z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości; tekst jednolity z późn. zm.) wprowadzenie do sprawozdania finansowego powinno zawierać: opis

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa - jest jednym z pięciu elementów sprawozdania finansowego. Prawidłowo sporządzona informacja dodatkowa dostarcza pogłębionych informacji o bilansie, rachunku zysków i strat a także rachunku przepływów pieniężnych. Powinna zawierać istotne dane i objaśnienia, które są niezbędne

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

do regulowania zobowiązań.Rachunek przepływów pieniężnych jest elementem sprawozdania finansowego sporządzanym obligatoryjnie przez jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. W Polsce zakres wykazywanych informacji, zasady sporządzania oraz wzór rpp określa Ustawa

Sprawozdanie skonsolidowane

rachunku zysków i strat; skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych; zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym; informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Metody konsolidacjiDane jednostki zależnej

Zasada kontynuacji działania

założenia kontynuacji działalności przy sporządzeniu sprawozdania finansowego nie może być sprzeczne ze stanem faktycznym lub prawnym.Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. formułuje tę zasadę w art. 5 ust. 2: Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.