wzór sprawozdania finansowego

PAP, is

Jest rozporządzenie do programu 500 plus i opinia MSZ

Jest rozporządzenie do programu 500 plus i opinia MSZ

Osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze nie będzie musiała do niego dołączać zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie; dane te urzędnicy będą zobowiązani pozyskać samodzielnie - stanowi projekt rozporządzenia MRPiPS. W poniedziałek opinię do projektu wydało polskie MSZ. Okazuje się, że jeśli cudzoziemiec legalnie pracuje w Polsce, a jego dzieci tu nie mieszkają, to i tak powinny dostać pieniądze.

Zmiany w zakładaniu spółek

Zmienione niedawno przepisy Kodeksu spółek handlowych rozszerzyły możliwość zakładania, zmiany i rozwiązania spółek przez Internet. W drodze elektronicznej można założyć spółkę jawną, komandytową i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybory parlamentarne 2015. Ile pieniędzy za nasze głosy dostaną partie? [LICZBY]

Znamy już wyniki wyborów, pora policzyć, jaką subwencję dostanie każda z partii. A kwoty są niemałe: w sumie chodzi o 58 mln zł. Kukiz'15 nie dostanie 7 mln zł.

Eksperci: Partie bez pieniędzy z budżetu będą zależne od sponsorów

Eksperci: Partie bez pieniędzy z budżetu będą zależne od sponsorów

niewątpliwie ochrona przed działaniami o charakterze korupcyjnym. - Nie jest bowiem tajemnicą, co przyznają nawet sami Amerykanie i widać to doskonale po sprawozdaniach finansowych, że Partię Republikańską i Partię Demokratyczną finansują w dużej mierze te same podmioty gospodarcze, silne korporacje, które

Polityka Stefczyka. Niespłacane pożyczki i finansowanie prawicowych imprez

Polityka Stefczyka. Niespłacane pożyczki i finansowanie prawicowych imprez

placówek i 121 punktów agencyjnych mógłby jej pozazdrościć niejeden bank. W systemie SKOK od lat stawiany jest innym kasom za wzór. Dotarliśmy do raportu z badania sprawozdania finansowego Kasy Stefczyka za 2012 r. Z dokumentu wyłania się nieco inny obraz tej instytucji finansowej. Według audytorów z

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

Mimo finansowych tarapatów, w jakich znalazł się Rewal i kolosalnych długów, rządzący od lat gminą wójt Robert Skraburski w listopadowych wyborach dostał prawie 60-procentowe poparcie przy 48-procentowej frekwencji. Skąd to zaufanie? - Jak nawarzył tego piwa i miał odwagę wystartować w wyborach, to

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

projektów, jakie w pierwszej perspektywie finansowej złożyło starostwo, dofinansowanie dostał tylko ten jeden fragment drogi. Zły kolor długopisu Powiat poznański nie jest wyjątkiem. Tuż po wstąpieniu do Unii z funduszami europejskimi były głównie problemy. Teoretycznie Polskę do pieniędzy z polityki

Jak kupić nowe mieszkanie - bezpiecznie, bez ryzyka [PORADNIK]

Jak kupić nowe mieszkanie - bezpiecznie, bez ryzyka [PORADNIK]

zaznaczeniem mieszkania. W swoim biurze sprzedaży firma musi zapewnić ci wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - do sprawozdania spółki dominującej). Deweloper ma też umożliwić zapoznanie

Siedem sposobów na to jak ogarnąć parabanki

Siedem sposobów na to jak ogarnąć parabanki

Krajowy Rejestr Sądowy (rejestruje się w nim firmy). Za niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego na czas w KRS (a więc do 30 czerwca następnego roku) będą surowe kary. Jeśli firma oferująca usługi finansowe nie dopełni tego obowiązku, może za to trafić na listę ostrzeżeń KNF, a sąd zacznie

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

gospodarki o liczbie i wartości udzielonych pożyczek oraz składać sprawozdania finansowe. Za udzielanie pożyczek bez wpisu do rejestru groziłaby grzywna do 500 tys. zł lub nawet dwa lata pozbawienia wolności. Żeby dostać zgodę na prowadzenie działalności pożyczkowej, trzeba będzie spełnić kilka warunków

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

takich uprawnień; 9) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania

Tani biegły zbyt dużo kosztuje wymiar sprawiedliwości

Tani biegły zbyt dużo kosztuje wymiar sprawiedliwości

Okręgowa w Łodzi zleciła opracowanie analizy finansowo--ekonomicznej spółek grupy Amber Gold za 700 tys. zł netto jednej z firm konsultingowych. Pieniądze jakoś się znalazły. - Sprawa jest nośna społecznie. Podejrzewam, że zainteresowanie mediów spowodowało, że wzięto najlepszych ekspertów. I co się z tym

Wielki raport UOKiK o ustawie, która ma chronić nabywców mieszkań

Wielki raport UOKiK o ustawie, która ma chronić nabywców mieszkań

specjalnego sprawozdania po dwóch latach funkcjonowania ustawy wraz z propozycjami poprawek, gdyby okazały się konieczne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) właśnie przygotował stosowny raport, w którym uwzględnił informacje uzyskane od 608 deweloperów, 69 spółdzielni mieszkaniowych oraz 70

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

budowlane, a w przypadku gdy wykonawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4, również na dostawy, jeżeli są udzielane podmiotom: 1) z którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 2) w których zamawiający posiadają

Jak kupić bezpiecznie nowe M?

Jak kupić bezpiecznie nowe M?

-budowlanego oraz sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - do sprawozdania spółki dominującej). Deweloper ma też umożliwić zapoznanie się z aktualnym stanem księgi wieczystej nieruchomości (np. przez internet), a także pokazać kopię aktualnego

Bank dla finansowej elity idzie na sprzedaż [ZDJĘCIA]

Bank dla finansowej elity idzie na sprzedaż [ZDJĘCIA]

przechowywano nie tyle gotówkę, ile znacznie od niej cenniejsze pakiety akcji i umowy zastawów hipotecznych - tłumaczy dr Krzywka. Gabinety zostały i wciąż budzą podziw - to w nich za trzysta tysięcy marek (według sprawozdania finansowego z 1890 roku) założono wspaniałe boazerie. Na drugim piętrze było obszerne

Jak kupić nowe mieszkanie?

Jak kupić nowe mieszkanie?

deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem mieszkania. W swoim biurze sprzedaży firma musi zapewnić ci wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - do sprawozdania spółki dominującej

Firma krok po kroku: Jaką formę prawną wybrać (część 1.)

Firma krok po kroku: Jaką formę prawną wybrać (część 1.)

pełna księgowość. Miesięczny koszt to około 1000 zł. Po drugie, sformalizowany sposób prowadzenia. Spółka z o.o. musi mieć zarząd, zgromadzenie wspólników. Co roku trzeba przygotować sprawozdanie finansowe. Po trzecie, podwójne opodatkowanie. Najpierw podatek dochodowy płaci sama spółka. Potem płacisz

Mieszkania na bank

biurze sprzedaży będziemy mieli wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego dewelopera za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - do sprawozdania spółki dominującej). Warunki umowy według ustawy Na podstawie prospektu

Jakie zmiany przyniesie ustawa deweloperska

Jakie zmiany przyniesie ustawa deweloperska

prospektu deweloper dołączy w formie załączników m.in. wzór umowy deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem mieszkania. Uwaga! W siedzibie firmy lub biurze sprzedaży każdy zainteresowany będzie miał wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego dewelopera za

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

opinii - przykładu, jakim była liberalizacja w obszarze telekomunikacji. "Jeśli chodzi o to, co w przyszłości powinno nastąpić - przykład jest blisko - to świat telekomunikacyjny. To powinien być wzór. Do tego dąży InPost, pokazując, że jest realną konkurencją dla Poczty Polskiej. Ale bez

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

deweloperskiej. Uwaga! W siedzibie firmy lub biurze sprzedaży każdy zainteresowany będzie miał wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego dewelopera za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - do sprawozdania spółki dominującej). Warunki

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

, przygotowując wzór umowy czy jej istotne postanowienia, uwzględnić zapisy określające te zagadnienia. W przypadku stawki podatku VAT będzie to łatwe (stała wartość netto, podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami), w przypadku wynagrodzenia za pracę czy składek - już trudniejsze, ewentualna zmiana powinna

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

. wzór umowy deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem mieszkania. Ponadto w swojej siedzibie lub biurze sprzedaży firma musi zapewnić ci wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

, na której miałyby być opublikowane m.in. statut, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, protokoły lustracji oraz roczne sprawozdania finansowe. KRS zwraca uwagę, że część spółdzielni, zwłaszcza małych, nie ma własnej strony internetowej, bo wiąże się to z niemałymi kosztami jej

Nieświęci agenci łowią przyszłych emerytów

w OFE i już sama muszę porównać to z wysokością płaconych składek emerytalnych. - Na to jest specjalny wzór - mówi tajemniczo Darek. Szczegóły poznam dopiero po zapisaniu się do OFE. - Dlatego ciągną do nas klienci - chwali się Darek, pokazując dane nadzoru finansowego. Wynika z nich - sprawdziłam

Kredyt konsumencki po raz drugi

wewnętrznego, a w szczególności transgranicznych kredytów konsumenckich. Ten stan rzeczy wymagał zmiany. Zwróciła na to uwagę Komisja Europejska w sprawozdaniu przygotowanym w 1995 r.W rezultacie władze UE podjęły działania zmierzające do unifikacji mechanizmów ochrony konsumenta kredytu konsumenckiego

Rynek IT dobry, chociaż ciasny

. Popyt na BI generują w kraju dwa sektory: finansowy i telekomunikacyjny. Na ich rynkach jest największa konkurencja, największa walka o klienta. Właśnie telekomy, banki i firmy ubezpieczeniowe szukają wzrostu konkurencyjności i sięgają po BI wzorem zachodnich przedsiębiorstw. - Także inne sektory

Stenogram z 37. posiedzenia Komisji Śledczej PZU SA 18 sierpnia 2005 r.

sprawozdania finansowego Eureko BV, ale sprawozdań skonsolidowanych. Proszę powiedzieć, dlaczego ważne jest sprawozdanie jednostkowe Eureko BV. Czy ono powinno być przede wszystkim obiektem badania, czy też tak jak do 2002 r. sądzono i wcześniej? Przy decyzji z 1999 i 2001 r. badano generalnie skonsolidowany

Stenogram z 11. posiedzenia Komisji Śledczej 19 marca 2005 r.

obowiązywał statut z 1996 r., który zmieniono w 1998 r. przez prezesa Rady Ministrów według mojego projektu. W tym nowym regulaminie powołany został m.in. Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych, a także uzyskałem uprawnienia do stworzenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery