wzór podania o dzierżawę lokalu

sprawdź też:

podanie

Zwrot VAT last minute

Czy rozważasz gruntowny remont swojego mieszkania lub domu? Być może jest to ostatni moment, aby odzyskać część wydatków na materiały budowlane. Nawet kilkanaście tysięcy złotych!

Koszt na wagę mniejszego podatku

Wydatki na samochód, biuro w mieszkaniu, maszynę do zakręcania słoików, kredyt, grzywnę, a może wino - co dla firmy może być kosztem uzyskania przychodu? I po co w ogóle są koszty?

Najczęściej zadawane pytania

adres tego lokalu, przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - 4 cyfry, 1 litera i opis, (można podać większą liczbę rodzajów działalności niż przewiduje wolne miejsce na wniosku, to co się nie zmieści wpisuje się w załączniku; nie można prowadzić