wzór obwieszczenia o czasie pracy

Piotr Miączyński

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

Większość osób ciągle nie ma o tym pojęcia, ale od 1 stycznia 2020 r. fiskus nałożył na nas nowy obowiązek. Każdy musi mieć własny numer rachunku do rozliczeń ze skarbówką. To jednak tylko jedna z tegorocznych zmian w podatkach.

Haider - cesarz długów

Pytanie: Jak to możliwe, że land, który miał być wzorem dla całej Austrii, teraz stoi na krawędzi bankructwa? Odpowiedź: przez lata rządził nim Jörg Haider.

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Akt prawny określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane, usługi oraz środki ochrony prawnej.

Wielka wojna ze spamem

Yerazunis zaprezentował nowy język komputerowy stworzony do projektowania filtrów zapobiegających rozsyłaniu spamu. Język o nazwie CRM114 jest oparty na zasadach prawdopodobieństwa i wzór Bayesa. Wykorzystując CRM114, Yerazunis napisał program MailFilter. Sprawdza on krótkie zwroty z przychodzących tekstów

List Leszka Balcerowicza do Lecha Kaczyńskiego

Konstytucji. W innym orzeczeniu, Trybunał, przyjmując tzw. materialną koncepcję aktu normatywnego, uznał za akt normatywny każdą regulację, zawierającą w swej treści normy prawne. Dla uznania normatywności aktu nie ma natomiast decydującego znaczenia jego nazwa (wytyczne, pismo, decyzja, obwieszczenie), o ile