wysokość wynagrodzenie prokurenta

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

Wprowadzone tzw. tarczą antykryzysową formy pomocy oceniane są dość krytycznie jako niewystarczające. Nie będzie jednak brakowało osób, które zechcą skorzystać z pomocy oferowanej w ramach "tarczy". W ferworze składania wniosków może umknąć, że osoby starające się o przewidziane w ustawie formy pomocy zobowiązane są do złożenia w składanych wnioskach oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dziurawy system kredytowy. Oszuści wyciągnęli z banków ponad sześć milionów

Grupa składająca się z 24 osób odpowie przed gdańskim sądem za wyłudzenie z ośmiu dużych banków ponad 6 mln zł. Wśród oskarżonych są m.in. biznesmeni, prawnik i nauczycielka. Grozi im osiem lat więzienia.

Polska w budowie - dzięki niewolnikom z Korei Płn. Może harują właśnie przy twoim mieszkaniu?

Polska w budowie - dzięki niewolnikom z Korei Płn. Może harują właśnie przy twoim mieszkaniu?

regulowanym czasem pracy. Warunki wynagradzania są określone w zezwoleniu na pracę, zgodnie z którymi pracownik musi zarabiać nie mniej niż 70% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie. Mateusz Bromboszcz Prokurent ATAL S.A

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

wolnej ręki, jeżeli: 1) wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 25% wartości wynagrodzenia wykonawcy; 2) zasady udzielania zaliczek zostały określone w zaproszeniu do negocjacji i pozostaną niezmienne w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia. 3. Przepisy art. 151a ust. 4-7 stosuje się