wysokość wynagrodzenia na stażu

netPR.pl

Opłaca się studiować na PG

Opłaca się studiować na PG

Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń absolwentów uczelni wyższych pokazuje, iż najwyższe zarobki otrzymują absolwenci szkół technicznych. Absolwenci Politechniki Gdańskiej mają trzecie co do wysokości zarobki w kraju. ...

Włochy. Rekordowa premia dla pracowników Ferrari

# W tytule zamiast "premiera" powinno być "premia" #

Włochy: Rekordowa premia dla pracowników Ferrari

Rekordową premię w wysokości ponad 4 tysięcy euro otrzyma w tym roku każdy pracownik firmy Ferrari - poinformowała we wtorek jej dyrekcja. Ta najwyższa w historii koncernu suma to wynik - jak wyjaśniono - bardzo dobrych wyników sprzedaży samochodów w 2013 roku.

Włochy. Rekordowa premiera dla pracowników Ferrari

Po dwóch ratach premii, każda po 1000 euro już wypłaconych załogom, teraz każdy dostanie jeszcze wyrównanie w wysokości 2096 euro. To zaś oznacza, że w przypadku młodych stażem pracowników cały dodatek, czyli 4096 euro będzie stanowić 20 procent ich rocznego wynagrodzenia. Włoskie media informując

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

poszczególnych czynników na wysokość wynagrodzenia. Kontrolę przeprowadziła w 31 placówkach: jednostkach administracji rządowej, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w jednoosobowych spółkach utworzonych przez skarb państwa oraz w jednoosobowych spółkach utworzonych przez jednostki samorządu

Nowe propozycje zwiększenia praw pracowników

wyrażoną na piśmie, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla pracownika.Pracownicy, których sąd przywrócił do pracy, będą mieli prawo do wynagrodzenia za trzy miesiące bez względu na rodzaj umowy i staż pracownika. Sąd będzie mógł orzec na rzecz pracownika odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie

Toyota oferuje robotnikom w USA sute odprawy. Chce zatrudniać młodych

Toyota oferuje robotnikom w USA sute odprawy. Chce zatrudniać młodych

dla pracowników, którzy mają co najmniej 22 lata stażu. Japoński koncern zapłaci za to, by mogli skorzystać z pełnych świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników.Dodatkowo Toyota oferuje odprawy, w wysokości stanowiącej równowartość dwutygodniowych zarobków za każdy rok pracy - maksymalnie do

Rząd przygotował zmiany w PFRON i Funduszu Pracy

Funduszu Pracy, podało Centrum Informacji Rządu w komunikacie. Zmiany związane z PFRON-em to uniezależnienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od kwoty minimalnego wynagrodzenia (kwoty dofinansowania to: 480 zł, 960 zł i 1.920 zł w zależności od

Będzie strajk na Lotnisku Chopina? Związkowcy: to możliwe

Będzie strajk na Lotnisku Chopina? Związkowcy: to możliwe

dziesięcioletnim stażem odprawę w wysokości nawet trzyletniego wynagrodzenia - przypomina Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy PPL. - Oprócz tego pracownikom przysługiwały dodatki m.in. za pracę przy komputerze czy na pranie odzieży służbowej - wylicza. Mimo to Marian Górecki, przewodniczący komisji zakładowej

NIK o wypłatach w kieleckim ratuszu. Dla pana więcej niż dla pani

NIK o wypłatach w kieleckim ratuszu. Dla pana więcej niż dla pani

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.W Kielcach skontrolowano wynagrodzenia 38 pracowników zatrudnionych na stanowiskach: dyrektora biura (dwie osoby), kierownika referatu (33), starszego poborcy (trzy). I wyszło na to, że różnice w zarobkach na korzyść mężczyzn w każdym z tych przypadków

Rok płatnego urlopu na dziecko - nowość w polskim prawie od 2013 roku

zdecyduje się spędzić rok z dzieckiem w domu, otrzyma 80 proc. obecnego wynagrodzenia. Jeśli jednak zechce przedłużyć urlop macierzyński o dodatkowe pół roku, jego pensja wyniesie 60 proc. wysokości. W trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego wysokość wynagrodzenia, tak jak do tej pory, wynosić będzie

Wynagrodzenie za pracę w pigułce

wynagrodzenia na drugą osobę. Od tej zasady występuje jednak wyjątek, który został zawarty w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Chodzi tu głównie o małżonków, którzy mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, co wyraża się między innymi jako zarabianie pieniędzy i łożenie na utrzymanie

Młodzi nie chcą pracować za darmo

Młodzi nie chcą pracować za darmo

zatrudnienie - piszą na stronie internetowej Pokolenienazlecenie.pl inicjatorzy akcji "Jak odzyskać stracone pokolenie" z Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego. Chcą, by w polskim prawie znalazły się regulacje wprowadzające obowiązkowe wynagrodzenie za staże odpowiadające co najmniej minimalnej

Ile zarabia doręczyciel prywatnej poczty InPost/PGP? Nawet 5 tys. zł

Ile zarabia doręczyciel prywatnej poczty InPost/PGP? Nawet 5 tys. zł

tys. - zarabiają średnio 2,8 tys. zł brutto (średnio to nie znaczy, że każdy tyle dostaje). Wysokość pensji nie zależy od jakości pracy, ale stażu i liczby godzin. Owszem ponad dwa lata temu Poczta Polska testowała pilotaż, w którym każda usługa wykonywana przez listonosza była odrębnie wyceniana

Zawarto porozumienie w sprawie zwolnień grupowych w PZU

zaproponowane zostaną warunki odejścia przekraczające te, które w podobnych sytuacjach przewiduje polskie ustawodawstwo. Każdy z nich otrzyma odprawę ustawową w wysokości gwarantowanej prawem oraz dodatkowe rekompensaty w zależności od lat stażu pracy. Wysokość odpraw będzie wyliczana indywidualnie. - Pakiet

Minister pracy: Uczynimy wszystko, żeby bezrobocie spadło poniżej 13 proc.

Minister pracy: Uczynimy wszystko, żeby bezrobocie spadło poniżej 13 proc.

wymagający wsparcia - trafią osoby zniechęcone, mające obniżoną motywację do szukania pracy, na których umiejętności nie ma już zapotrzebowania na rynku pracy. Nim dostaną konkretną ofertę pracy, muszą podnieść swoje kwalifikacje na szkoleniu lub stażu. W trzecim profilu - bezrobotni oddaleni od rynku pracy

Porty Lotnicze zwolnią kilkuset pracowników

PPL zarządza m.in. warszawskim Lotniskiem Chopina. W środę na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor powiedział, że firma musi przejść "solidną i szybką restrukturyzację". Dlatego - jak wyjaśnił - trzeba "spróbować odchudzić koszty". "Największym kosztem są koszty wynagrodzeń

PIP: ok. 460 pracowników JSW może mieć zaniżone wynagrodzenia

PIP: ok. 460 pracowników JSW może mieć zaniżone wynagrodzenia

dotyczą ok. 460 pracowników, zatrudnionych po 14 lutego tego roku."Nie można tolerować sytuacji, w której osoby działające w imieniu pracodawcy w sposób uporczywy nie wypełniają swojego podstawowego obowiązku - polegającego na właściwym naliczaniu i wypłacaniu pracownikom należnego wynagrodzenia za

Stażysta w firmie finansowany przez Unię Europejską

być złożony na formularzu pobranym z urzędu lub ze strony internetowej. Bezrobotny podczas odbywanego stażu otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, która to kwota obecnie wynosi 913,70 złotych w stosunku miesięcznym. Pracodawcy pozyskane środki finansowe z Unii

Prawo do odprawy pracownika zatrudnionego na czas określony

najmniej 20 pracowników a wypowiedzenie było spowodowane przyczynami nieleżącymi po stronie pracownika (np. likwidacją stanowiska pracy) wówczas nabędzie on prawo do odprawy pieniężnej, której wysokość będzie uzależniona od zakładowego stażu pracy pracownika (tj. stażu u obecnego pracodawcy) i może wynieść

Bezrobotny nie będzie mógł odrzucić żadnej oferty pracy. Ministerstwo zaostrza przepisy

Bezrobotny nie będzie mógł odrzucić żadnej oferty pracy. Ministerstwo zaostrza przepisy

, po którym można ponownie zarejestrować się w urzędzie. Dzięki temu oficjalne bezrobocie spadło, choć w praktyce liczba osób bez pracy się nie zmieniła.Zmiany dotyczyć też będą samych urzędów. Wysokość wynagrodzenia urzędnika zależeć będzie od efektów jego pracy. Każdy bezrobotny po rejestracji będzie

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostaną 80 proc. pensji

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostaną 80 proc. pensji

całego okresu na chorobowym do stażu zaliczyć nie mogą. Przebywanie na L-4 nie obniża w żaden sposób wysokości emerytury mundurowego. U cywilów im dłużej chorujemy, tym mamy mniejszą emeryturę. Bo nie odprowadzamy składek. Emeryt mundurowy może jednocześnie z emeryturą pobierać cześć renty! Specjalna

Rząd i ZUS nie wiedzą, ile wyniosą emerytury minimalne

Rząd i ZUS nie wiedzą, ile wyniosą emerytury minimalne

zbankrutować, rządzący wprowadzili dwa bezpieczniki. Po reformie z 1999 r. wysokość emerytury jest uzależniona od zebranych składek w myśl zasady: ile uzbierasz, tyle na starość dostaniesz. Pokolenie dzisiejszych 20-, 30-, 40-latków straci na tym krocie. Dziś średnio Polak dostaje na emeryturze 50-55 proc

Częstochowscy hutnicy odejdą z pracy na lepszych warunkach?

od spotkania zdecyduje się odejść, proponuje się odprawę w wysokości 16 wynagrodzeń. Jeśli decyzję podejmie później - odprawa zostanie zmniejszona do 14 wynagrodzeń. Dodatkowo pracownikom przysługuje trzymiesięczne wypowiedzenie bez świadczenia pracy.Ci, którzy decydują się na dobrowolne odejście

Szansa dla bezrobotnych na dodatkowe pieniądze

uczestniczących w stażu dofinansowanym ze środków europejskich. Ryzyko wykluczenia może wystąpić jedynie w sytuacji kiedy bezrobotny będzie pobierał stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego w miesięcznej wysokości wyższej od połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w obecnej chwili wynosi 693

Większa ochrona przed potrąceniami i wyższe odprawy w 2010 r.

;jakim zatrudniony jest pracownik.Wyższa odprawa dla zwalnianych grupowoPracownikom zwalnianym na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od stażu zakładowego. Jej wysokość ustalona jest na poziomie:jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę - przy stażu

To pracodawcy psują rynek pracy

zleceniobiorcą, z których tylko jedna podlega składce na ubezpieczenie społeczne).Wzrost skali nieoskładkowanych umów w niedalekiej przyszłości będzie skutkował tym, że pomimo podniesienia wieku emerytalnego, wiele osób nie będzie miało stażu ubezpieczeniowego i będzie zmuszone korzystać z pomocy

Różne zasady liczenia stażu pracy

czasie. Po upływie roku "przechodzi" więc na 100% tego wynagrodzenia. Staż pracy wymagany do nabycia wspomnianych uprawnień, a więc upływ miesiąca i roku, liczymy według zasad potocznych.Zasady potoczne nie dają jednak odpowiedzi na pytanie, jak należy zliczać okresy pracy niepozostające w

Projekt budżetu na dniach. Cięcia i podwyżki: akcyza, antybelki, PFRON...

. Zaznaczyła, że podwyżka jest konieczna ze względu na wymóg dostosowania naszych stawek do minimalnej stawki UE w wysokości 330 euro za 1000 litrów. Zmiana da budżetowi 2,2 mld zł. Minister wyjaśniła, że 18 proc. z tej kwoty zostanie skierowane na wydatki związane z infrastrukturą drogową i

Jakie błędy popełniają osoby zaciągające kredyty mieszkaniowe?

starań o kredyt. Banki są bowiem bardziej wymagające wobec firm.Niemiła niespodzianka może spotkać również osobę, której połowa wynagrodzenia wypłacana jest z umowy o pracę na etacie, a połowa z umowy o dzieło. O ile przy umowie o pracę wystarczy krótszy staż, to już ta druga zazwyczaj wymaga

Bezrobocie: najgorsze za nami, za cztery lata poniżej 12 proc.

trzech profili. W pierwszym - znajdą się bezrobotni aktywni, którzy potrzebują jedynie ofert pracy i z resztą sami sobie poradzą. W drugim - bezrobotni wymagający wsparcia, którzy najpierw muszą podnieść swoje kwalifikacje, np. na szkoleniu albo stażu. W ostatnim będą bezrobotni oddaleni od rynku pracy

Jak zdobyć środki na zwiększenie zatrudnienia?

bezrobotnego. Kwota refundacji może wynieść maksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia, tj. 18.683,16 zł (6 × 3.113,86 zł).Jednorazowa refundacja składek pracownikaPrzedsiębiorca może ubiegać się o jednorazowe refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia

Jak zdobyć środki na zwiększenie zatrudnienia?

bezrobotnego. Kwota refundacji może wynieść maksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia, tj. 18.683,16 zł (6 × 3.113,86 zł).Jednorazowa refundacja składek pracownikaPrzedsiębiorca może ubiegać się o jednorazowe refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia

Komisja Europejska zaleca płace minimalne, by walczyć z ubóstwem

wykorzystanie funduszy UE na szkolenia i staże. KE kolejny raz apeluje o zniesienie restrykcji w zatrudnieniu Rumunów i Bułgarów w innych państwach UE. Obecnie 20 krajów UE, w tym Polska, ma ustawowo regulowane pensje minimalne. W niektórych krajach, jak w Niemczech, Austrii czy krajach skandynawskich, wysokość

Bukiel: MZ manipuluje danymi dotyczącymi wynagrodzeń lekarzy

zasadnicza lekarza specjalisty (z wieloletnim stażem) wynosi ok. 3,7 tys. zł" - mówił szef OZZL."Informujemy, że OZZL i lekarze w Polsce dostrzegają tę manipulację. Zapowiadamy również, że nie zrezygnujemy z działań na rzecz poprawy wynagrodzeń lekarskich za jeden etat, aby uwolnić lekarzy od

PZU zawarło ze związkami porozumienie ws. restrukturyzacji zatrudnienia

przewiduje polskie ustawodawstwo. „Każdy z nich otrzyma odprawę ustawową w wysokości gwarantowanej prawem oraz dodatkowe rekompensaty w zależności od lat stażu pracy. Wysokość odpraw będzie wyliczana indywidualnie" – głosi komunikat. Wielkość wypłaty świadczeń na rzecz pracowników

Rząd przyjął nową wersję noweli dot. OFE, większość rozwiązań bez zmian

podlegają identycznym zasadom dziedziczenia i podziału, jak w przypadku środków zgromadzonych w OFE. Zlikwidowany zostanie mechanizm losowania" - podano w materiale. Projekt ustawy nadal zakłada, że osoby, które zostaną w OFE, będą przekazywały do niego składkę w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto

Czy średnia ze studiów wpływa na zarobki? Dobre oceny to...

zawodzie, czy nie? - tłumaczy dr Buttler. Zapytali natomiast, jakie wykształcenie jest potrzebne, by wykonywać daną pracę. Tylko 10 proc. respondentów uznało, że wystarczyłoby podstawowe lub średnie. Pozostali czują, że na ich stanowiskach dyplom wyższej uczelni jest niezbędny. Wysokość zarobków

Sposoby na wyższą emeryturę

ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura.Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa.Jest więc o co

Aby mieć wyższą emeryturę, musimy pracować dłużej

, szczególnie kobiet. Będą one pobierać emeryturę przez ponad 25 lat i jej wysokość spadnie z 50 do 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli nie zdecydujemy się na podniesienie wieku emerytalnego, to kobiety będą musiałyby płacić składki emerytalne w wysokości 30 proc., a nie jak dotychczas - 20 proc

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

Rośnie pensja minimalna Wynagrodzenie, jakie dostaje pracownik, nie może być niższe niż pensja minimalna, która wynosi w 2012 r. 1500 zł brutto (faktycznie pracownik na rękę dostanie ok. 1100 zł) - wliczamy w to jednak wszystkie składniki wynagrodzenia łącznie z dodatkami. To o 114 zł więcej

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi regulacja, polegająca na możliwości wypłaty emerytury częściowej, przysługującej:- kobietom w wieku co najmniej 62 lat, posiadającym minimum 35-letni staż ubezpieczeniowy, czyli dla kobiet które mają okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący minimum 35 lat

Ale zmiana! Wakacje nauczycieli będą krótsze

. motywacyjne za pracę na wsi czy za wysługę lat. To nawet jedna trzecia wynagrodzenia. MEN chce, by o wysokości dodatków decydowały samorządy, na których utrzymaniu są szkoły. Lepsi nauczyciele mogliby dostawać większe pieniądze.Łatwo jednak przewidzieć, że samorządy nie będą się kwapiły, by dorzucić pieniędzy

ZUS liczy nam emerytury

znaczy, opiszemy za chwilę. Punkt 2 To nasze odłożone i zwaloryzowane składki emerytalne w ZUS (I filar) od stycznia 1999 r. do grudnia 2012 r. Punkt 3 Wysokość naszych składek, które odprowadził za nas pracodawca (chyba, że mamy np. firmę i sami je odprowadzaliśmy.) Składki są rozbite na

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

poprzedzających rok, w którym stara się o rentę, albo: dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek.ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu

Wszyscy chcą pracować przy rozbudowie elektrowni. Wielka giełda CV

. - Najbardziej zaskoczony jestem ofertami składanymi przez osoby młode, dobrze wykształcone. Na przykład mam panią, która skończyła politologię. Pracowała na stażu w urzędzie statystycznym, ale także skarbowym, i jeszcze w sekretariacie jeden z firm, ale teraz jest bezrobotna i właściwie szuka pracy gdziekolwiek

Mało chętnych do pracy na słuchawce. Kłopoty call centers

. Dzwonią ze specjalną ofertą, promocjami, dodatkowymi ubezpieczeniami. Zazwyczaj ich wynagrodzenie uzależnione jest od wyników sprzedaży, a realizowanie tzw. targetów przysparza najwięcej zmartwień. Ile można zarobić? Firmy niechętnie dzielą się informacjami o wysokości wynagrodzeń. W call center mBanku i

MF: projekt ustawy budżetowej na 2012 r. wkrótce w Sejmie

, wymieniła m.in. propozycję, by w 2012 r. w ramach Funduszu Pracy finansować staże lekarskie i pielęgniarskie. Planowane jest też ograniczenie dotacji z budżetu dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób

Słownik pojęć emerytalnych

emeryturę. Składki, w wysokości 12,22 proc. miesięcznego wynagrodzenia, są ewidencjonowane, by potem na tej podstawie obliczona została wysokość przyszłych świadczeń. Emerytura w I filarze nie jest dziedziczona.II filar systemu emerytalnego to Otwarte Fundusze Emerytalne prowadzone przez Powszechne

Czy trzeba się martwić reformą OFE?

część wynagrodzenia, z której rezygnują osoby pracujące na rzecz osób nieaktywnych zawodowo, jest stała w czasie. W systemie tym dostosowanie do szoku demograficznego następuje poprzez zmniejszenie się wysokości świadczeń, bez względu na obowiązującą formę systemu (publiczną bądź kapitałową). W

Jak płacić mniej za wieczyste

sporu. Dodajmy, że w sprawach o ustalenie, że podwyższenie opłaty rocznej jest nieuzasadnione, wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między zaproponowaną nową wysokością opłaty rocznej a dotychczasową.Kolejny wydatek to zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego rzeczoznawcy, który na zlecenie sądu

Związki chcą wyższych podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

zasadniczej i mniejszej kwoty na dodatki" - powiedział wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krzysztof Baszczyński. Na średnie wynagrodzenie nauczycieli wynikające z Karty składa się płaca zasadnicza, której minimalną wysokość wyznacza co roku minister edukacji w rozporządzeniu, oraz kilka

Kiedy krótszy okres wypowiedzenia

dowolnym okresie biegnącego wypowiedzenia. Pracownikowi nie należy się odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, jak również okres ten nie jest wliczany do stażu pracy. Skrócenie następuje na skutek wzajemnej zgody pracownika i pracodawcy, a nie tylko na podstawie jednostronnie wydanej decyzji

Bunt seniorów. Za 50 lat emerytura poniżej progu ubóstwa

założenia z długoterminowej prognozy ZUS do 2060 r. Kto za to przeżyje? Obecnie emerytura minimalna - 830 zł brutto - to ok. 23 proc. średniego wynagrodzenia. Politycy mówią, że jak ktoś będzie miał odpowiedni staż (dokładnie 25 lat), ale zbierze mało składek, to państwo mu pomoże i wypłaci emeryturę

Dłuższa praca Polaków. Pracodawca i związkowiec o emeryturach

marszałkowskiej. 3. Co zrobić, aby nasze emerytury nie były głodowe? Jeremi Mordasewicz: - Skoro płacimy składki emerytalne w wysokości 20 proc. wynagrodzenia, to na godną emeryturę możemy liczyć, jeżeli będziemy pracować trzy razy dłużej, niż pobierać emeryturę. Wymaga to 45 lat pracy przy 15

Im wyższe składki - tym wyższa emerytura

wymiar etatu bezpośrednio wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Do końca jednak tak nie jest. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie w kwocie dużo wyższej niż obowiązująca płaca minimalna. Przykładowo, roczna składka emerytalna

List z ZUS: Życie za grosze lub praca na starość

pracodawca nie przekazał składek, mogą się o nie upomnieć. - Im wcześniej, tym lepiej, bo zakłady pracy plajtują, przekształcają się - mówi była wiceminister.Mało odłożyłeś, mało dostanieszRozczarowani wysokością emerytury będą na pewno przedsiębiorcy. W Polsce mamy blisko 2 mln drobnych firm, w większości

Emerytura a płeć - dlaczego kobietom grożą niższe emerytury?

wykonane przez Instytut Homo Homini, na taki pomysł nie zgadzało się z początkiem roku 75 proc. kobiet i 65 proc. mężczyzn, przy czym aż 44 proc. pań uznawało tę zmianę za "nie do przyjęcia" (odpowiedź taką wskazało 35 proc. mężczyzn.). Tymczasem dłuższy staż pracy to z punktu widzenia rachunku

Ministerstwo Pracy ma plan dla młodych bezrobotnych

. Urząd przeleje je bezpośrednio na konto firmy prowadzącej szkolenie czy hotelu.Bon stażowy - przez 6 miesięcy stażu u pracodawcy urząd będzie wypłacał bezrobotnemu stypendium. Po tym czasie firma będzie miała obowiązek zatrzymania go na kolejne 6 miesięcy. Dostanie za to premię w wysokości 1,5 tys. zł

Będzie debata o emeryturach u prezydenta

dostają żadnych składek z tego tytułu - mówiła.- Kolejna sprawa to pytanie, co zrobić, by zabezpieczyć minimalną emeryturę na odpowiednim poziomie. Wysokość minimalnej emerytury, podobnie jak innych emerytur, spada w relacji do wynagrodzeń. Jest pytanie, co zrobić, by ci, którzy nie mogą uzbierać sami

Rząd Tuska szuka pracy młodym

roku, ale nie za darmo - urząd wypłaci jej 1,5 tys. zł premii. Do wyboru będzie też bon szkoleniowy w wysokości przeciętnego wynagrodzenia (3587 zł) do wydania na kursy. Bezrobotny sam je wybierze. A kto znajdzie pracę z dala od miejsca zamieszkania, dostanie nawet 5 tys. zł na wynajem nowego

Woźna: 1000 na rękę to za mało. "S" domaga się podwyżek

Szkolne woźne, sprzątaczki, księgowe i kucharki to grupa około 1,5 tysiąca pracowników. Wysokość ich pensji, jak twierdzą, pozostawia wiele do życzenia. Zofia Kozłowska, woźna z Liceum Ogólnokształcącego nr III przy ul. Sybiraków, z 13-letnim stażem, zarabia w granicach tysiąca złotych "na

Co wybrać: ZUS czy OFE? [PORADNIK]

OFE do ZUS. Czyli Kowalski, który do tej pory miał w OFE 100 tys. zł, ma tam już tylko 48,5 tys. zł. I tyle zostanie. Wybór na przyszłość Każdy Polak co miesiąc odkłada na emeryturę 19,52 proc. pensji. Jeśli wybierze udział w OFE, to 2,92 proc. jego wynagrodzenia, czyli jedna siódma składki tam

Wielki upadek wielkiej kancelarii

Polsce wiele kancelarii idzie tą drogą.Analizując modus operandi Dewey & LeBoeuf w zakresie gwarancji wynagrodzeń partnerów można stwierdzić, że również ta strategia nie sprawdziła się w praktyce. Oderwanie wysokości wypłacanego wynagrodzenia od aktualnej kondycji firmy, stwarza ekspozycje na ryzyko

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

- obowiązuje od 1 marca danego roku do końca lutego roku następnego. Wysokość kwoty bazowej zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia (z poprzedniego roku) i wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Od 1 marca 2010 r. do końca lutego 2011 r. kwota

Jak się zmienią renty

, zaświadczenie szkoły wyższej);- zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) bądź legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy.Ważne! Dodatkowo - to już na potrzeby lekarza orzecznika - trzeba dołączyć całą dokumentację medyczną (historia choroby, karty informacyjne

Pensja Polaka

. Przedostatnie miejsce pod względem wysokości wynagrodzeń zajęły: Podkarpackie, Świętokrzyskie i Warmińsko-Mazurskie (2,8 tys. zł).Najniższe płace były w Lubelskiem (nieco ponad 2,7 tys. zł). To o ponad 20 proc. mniej niż wynik ogólnopolski.Zaczynający karierę najgorzej mieli na Warmii i Mazurach. Pierwsza

Jak mieć wyższą emeryturę

świadczenia, w niektórych przypadkach, uwzględnia wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość twojej emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura.Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1

Z Telekomunikacji Polskiej odejdzie w latach 2014-15 prawie 3 tys. osób

, podwyżek wynagrodzeń (2,5 proc. w roku 2014 i w roku 2015), umożliwienia odejść z Grupy za odszkodowaniem tym pracownikom, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych, oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku (outplacement), w szczególności pracownikom po

Biedaemerytury. Kobiety zagrożone niskimi świadczeniami

. Najbardziej narażone na życie w biedzie za najniższe świadczenie z ZUS będą kobiety. Pracują o pięć lat krócej od mężczyzn, mają niższe wynagrodzenie (według Eurostatu o 10 proc.) i tracą na przerwach na wychowywanie dzieci.Zdaniem byłej wiceminister jest tylko jedno wyjście. I to radykalne - zrównanie wieku

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pomyślnego zamknięcia transakcji zbycia portalu Wirtualna Polska, zaznaczono również. "Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od stażu pracy w Grupie i będzie kształtować się w przedziale od 4 do 15 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i będzie powiększona w roku

Koniec przywilejów emerytalnych

na staż wydłużony do 25 lat, ale ogólny wiek emerytalny nie powinien wynosić, jak chce rząd, 55 lat, lecz 50.Nie ma też zgody związkowców, aby emerytura była liczona z ostatnich trzech lat. Co najwyżej z ostatniego roku.Na osłodę premier obiecał policjantom od lipca 2012 roku 300 zł podwyżki. Kolejna

Szybsza emerytura w zamian za macierzyństwo? Za to bardzo niska

przedsiębiorców. Pierwsi płacą 19,5 proc. od wynagrodzenia. Drudzy ryczałt na ubezpieczenie społeczne - 548 zł miesięcznie. Suma ta liczona jest od wysokości 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.- Zrównanie wysokości składek pracowników i przedsiębiorców dałoby budżetowi dodatkowe 10-12 mld zł

Dlaczego salowa płaci za górnika?

prawdą.Reforma emerytalna zakładała, że nasze konto emerytalne w ZUS będzie waloryzowane kwartalnie o tzw. tempo wzrostu przypisu składek emerytalnych ZUS. To wskaźnik, który zależy od liczby pracujących i wysokości ich wynagrodzeń. Wybór takiego sposobu waloryzacji sprawiał, że stan naszego konta w ZUS

Prezydent myśli o zmianie emerytur

tego taki pewien. Jego doradcy przekonują go, że od dłuższej pracy nie uciekniemy. 1,5-milionowa armia pracująca na umowę-zlecenie mimo opłacania składek może w ogóle nie dostać emerytury (nie będą mieć odpowiedniego stażu pracy). PSL chciałby rozwiązać ten problem, wprowadzając tzw. emerytury

TK: Obliczanie emerytur i rent zgodne z konstytucją

emeryturę na podstawie składek z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych, gdyż potrafiła wykazać wynagrodzenie jedynie z 15.W ocenie RPO, prowadzi to do "zachwiania proporcjonalności wkładu ubezpieczonego do wysokości emerytury dla znaczącej części ubezpieczonych".TK stwierdził, że kwestionowana

OFE czy ZUS: nieświadomy wybór pani minister

napisano na temat różnych systemów emerytalnych, można było dużo się nauczyć. Dodam, że moją ulubioną lekturą jest "System emerytalny" współtwórcy reformy z 1999 r. prof. Marka Góry.I wyczytała pani, że...?- Że wysokość naszych emerytur zależy od wzrostu gospodarczego, od PKB, który trzeba

Miller: Resort przedsiębiorczości, 3. stawka podatkowa, wyższa płaca min.

zwiększenie nakładów na naukę, tak, by docelowo wynosiło 1,5 proc. PKB rocznie. Przypomniał ponadto kilka starszych postulatów Sojuszu: by to staż pracy (35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn), a nie wiek decydował o przejściu na emeryturę; budowa nowych przedszkoli i żłobków, płaca minimalna w wysokości 50

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

. Zgodnie z art. 92.1 kodeksu pracy: "Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia".Innymi

Rewolucja w emeryturach. Popracujemy dłużej

". - Dotyczy to mundurówek, górników, prokuratorów, sędziów i księży - wyliczał premier. MundurówkaDla wstępujących do służby od lipca 2012 r. zaczną obowiązywać nowe zasady przechodzenia na emeryturę - wiek emerytalny zostanie ustanowiony na 55 lat, a staż służby zostanie wydłużony do 25 lat (o 10

Spędziliśmy dzień w niemieckim Amazonie. Tak będzie i u nas

pracy. Po roku kwota wzrasta do 11,80 euro, a po dwóch latach do 12,32 euro za godzinę. Do tego czasem dochodzi miesięczna premia za dobre wyniki, maksymalnie w wysokości 8 procent wynagrodzenia. W Graben praca odbywa się na dwie 8-godzinne zmiany: poranną i popołudniową. Nie ma pracy nocnej. Niektórzy

198 pracowników zwolni fabryka silników elektrycznych Tamel

na eksport m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Zwolnienia dotyczą zarówno produkcji, jak i administracji. Odchodzący pracownicy otrzymają przysługujące zgodnie z prawem odprawy, a osoby o długim stażu pracy dodatkowo odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jak podkreślają

Użytkowanie wieczyste zamieni się w prawo własności

-letnim stażem (użytkownikami stali się przed 5 grudnia 1990 r.) ustawa gwarantuje minimum 50-proc. bonifikatę. Aż 90-proc. upust należy się tym, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ("za ostatnie

TP: 4,9 tys. pracowników będzie mogło odejść za średnio 47 tys. zł

dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 4,9 tys. pracowników. Średnia wartość pakietu dla odchodzącego pracownika w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 47 tys. zł, przy czym wysokość odprawy będzie zależała od stażu pracy w firmie. W umowie określony został także maksymalny pułap rekrutacji

Na poczcie kłócą się o kasę. Jakość pracy przesądzi o wynagrodzeniu?

Dziś operator zaczyna rozmowy ze związkami o zmianie wynagradzania 90 tys. pracowników. Teraz wysokość pensji w Poczcie zależy od stażu i liczby godzin pracy. Na przykład przeciętny listonosz dostaje brutto 1906 zł na miesiąc, 210 zł dodatku stażowego oraz 335 zł premii miesięcznej. Czyli w sumie

Co dalej z naszymi emeryturami?

przyszłych emerytów? Wysokość długu publicznego nie uwzględnia się rządowych zobowiązań wobec emerytów. Jednak nic nie zakazuje nam oszacować, ile one wynoszą. Mamy w Polsce 12 mln ludzi, którym państwo obliczyło i oblicza kapitał początkowy, szacuję, że średnio Kowalski odłożył na około 250.000 zł tego

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: - 24 proc. kwoty bazowej, - po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok

Pracownicy przemyskiego oddziału Forte protestują przeciwko likwidacji zakładu

wysokości odpowiadającej 12-miesięcznemu lub nawet 18-miesięcznemu wynagrodzeniu, w zależności od stażu pracy."Poza tym władze spółki muszą umorzyć wszystkim pracownikom pożyczki mieszkaniowe, bo nie będą mieli z czego ich spłacić. Domagamy się także wypłacenia wszystkim pracownikom pieniędzy z

Posłowie PiS proponują likwidację prawa użytkowania wieczystego gruntów

użytkownikom państwowego gruntu z co najmniej 20-letnim stażem (użytkownikami stali się przed 5 grudnia 1990 r.) ustawa gwarantuje minimum 50-proc. bonifikatę. Aż 90-proc. upust należy się tym, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w

Pomoc w zakładaniu firm

dopiero ukończyły naukę, będą mogły ubiegać się przyznanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W 2011 r. Fundusz Pracy będzie dysponował mniejszymi środkami, dlatego warto złożyć wniosek o taką dotację od razu z początkiem roku. Środki te w wysokości do 6-krotnej wysokości

Co nas czeka w 2013 roku? Sejm debatuje nad budżetem

wzrosną realnie o 1,8 proc. Hamować je dodatkowo będzie brak podwyżek w budżetówce, gdzie wynagrodzenia kolejny rok z rzędu zostaną zamrożone. Nie mogą na nie liczyć nawet nauczyciele, których pensje rosły w ciągu ostatnich pięciu lat.Cięcia ominą emerytów i rencistów. Ich świadczenia wzrosną w marcu o

W ciągu miesiąca ponad 500 osób skorzystało z programu dobrowolnych odejść

. Uprawnieni pracownicy, na podstawie dobrowolnych decyzji o rozwiązanie umowy o pracę, otrzymują - w zależności od programu - odprawy uzależnione od stażu pracy, wysokości indywidualnego wynagrodzenia oraz okresu pozostającego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (w przypadku programów emerytalnych

Zasiłek dla bezrobotnych - jak go dostać, czyli warunki otrzymania

wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Wydatki i dochody w 2013 r., czyli budżet na trudny rok

wzrosnąć nawet do blisko 15 proc.Przez wysokie bezrobocie szanse na podwyżki pensji w przyszłym roku są znikome. Minister finansów zakłada, że wzrosną realnie o 1,8 proc. Hamować je dodatkowo będzie brak podwyżek w budżetówce, gdzie wynagrodzenia kolejny rok z rzędu zostaną zamrożone. Nie mogą na nie

Pozorny spór o podwyższenie wieku emerytalnego

sobie na emeryturę, jako naturalną podstawę prawa do niej; wysokości środków uzbieranych na emeryturę. Po co ustalać sztuczną, konfliktogenną i - realistycznie patrząc - zbyt niską granicę wieku, gdy można z poparciem społecznym ograniczyć prawo do przejścia na emeryturę tym, którzy są zdolni do pracy

Świadectwo pracy ważne nie tylko dla pracownika

nakłada na nowego pracodawcę obowiązek zgłoszenia organowi egzekucyjnemu oraz poprzedniemu pracodawcy faktu zatrudnienia dłużnika oraz (w przypadku otrzymania dokumentów dotyczących zajęcia) kontynuację potrąceń z wynagrodzenia. Świadectwo pracy ważne jest także dla urzędów. Organ rentowy (głównie

Wóycicka: Emerytury będą teraz pewniejsze

kilkudziesięciu lat potwierdzają, że wprowadzane zmiany są dla wysokości świadczeń neutralne. IBS pokazuje nieco większy negatywny wpływ zmiany na emerytury osób o niskich zarobkach i krótkim stażu pracy. Wynika on jednak z przyjętego założenia o systematycznej przewadze OFE, gdy chodzi o stopę zwrotu. To, co

Rozwód i majątek. Może pomóc zawodowy mediator [PORADNIK]

na mediację skierował sąd, wtedy obowiązują stawki z rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. I tak: - w sprawach, w których nie da się określić wartości przedmiotu sporu

Kiedy i kogo można zwolnić

osiągnięcia wieku emerytalnego. - Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony pracownikowi, który posiada prawo do emerytury (wiek emerytalny i staż pracy do emerytury), jeśli strony nie przewidziały możliwości wcześniejszego jej rozwiązania, jest sprzeczne z treścią art. 33

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

Credits - naliczany proporcjonalnie do wysokości zarobków, przeciętnie przy minimalnej pensji jednego rodzica i jednym dziecku wychodzi mniej więcej 100 funtów tygodniowo. Jest też tzw. Housing Benefit, czyli dofinansowanie do mieszkania. - Czasami tak potrafią iść na rękę, że opłacają cały czynsz i do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Pułap płacowy

Pułap płacowy - to poziomy płac, które mogą być określane, w praktyce, wyłącznie wobec komercyjnych podmiotów państwowych. Uzasadnieniem tego jest często polityczny a nie rynkowy dobór kadry zarządzającej. Ustawa "kominowa" z 2000 roku ustalała maksymalną wysokość wynagrodzenia kadry

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty – rodzaj stażu zawodowego w Polsce, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim / lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu podyplomowego oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Zasiłek

emeryturę lub rentę. Zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzinie zmarłego w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od marca do maja 2008 jego wysokość wynosiła 5799,66 zł a od grudnia 2010 do lutego 2011 wynosi 6406,16 złotych. Od 1 marca 2011 wynosić będzie 4000 zł.Zasiłki pogrzebowe w Polsce

Płaca

pracę. Wysokość wynagrodzeniaWysokość wynagrodzenia ustalana jest przy zawieraniu umowy (o pracę, dzieło lub zlecenie), a więc przed wykonaniem pracy lub dzieła. Wynagrodzenie obciążone jest podatkiem dochodowym oraz składkami ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego rozróżnia

System wynagradzania

za przepracowany miesiąc. W tym systemie wynagrodzenie wykazuje największą stabilność. Duży wpływ na wysokość stawki wynagrodzenia mają kwalifikacje pracownika oraz pełnione przez niego funkcje. W tym systemie pracownik powinien wykazywać się większą starannością w działaniu. Czynnikiem motywującym pracownika

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.