wyrok krajowej

Marek Okniński

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

Udział w przetargu wykonawców składających wspólne oferty rodzi szereg praktycznych problemów. Dlatego też warto prześledzić tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Olsztyn. Sąd zdecydował, kto zbuduje drogę S7 pod Ostródą

Odcinek drogi S7 z obwodnicą Ostródy zbuduje za 1,3 mld zł konsorcjum Budimexu i Ferrovial Agroman. W piątek Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił skargi dwóch innych oferentów na niekorzystne dla nich wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczące wyniku przetargu.

Referencje wykonawcy muszą wskazywać, że wykonał on roboty budowlane w sposób należyty

Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z wyroków stwierdziła, że referencje mają potwierdzać, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Sędziowie Trybunału uznali, że wszystkie opłaty sądowe w sprawach zamówień publicznych niezależnie od tego czy dotyczą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, czy przed tym

Sąd: umowa na doręczanie przesyłek sądowych będzie nadal wykonywana

Chodzi o dwuletni kontrakt na obsługę korespondencji z sądów i prokuratur, wart ok. 500 mln złotych. Zdobyła go Polska Grupa Pocztowa, bo złożyła ofertę o ponad 84 mln zł niższą od Poczty Polskiej. W grudniu ub.r. Krajowa Izba Odwoławczej podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w tej

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej wydając wyrok w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania uprawniony jest do zasądzenia kosztów postępowania odwoławczego stosownie do jego wyników. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

Poczta Polska zaskarżyła wyrok ws. obsługi sądów i prokuratur

W grudniu Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w sprawie wygranego przez Polską Grupę Pocztową przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokuratur. KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i potwierdziła, że PGP spełnia wszystkie kryteria konieczne do

TK: opłata sądowa od skargi na wyrok KIO jest zgodna z konstytucją

konkurentów sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołania i unieważniła wyniki przetargu. Spółka odwołała się od wyroku KIO do sądu okręgowego, ale ponieważ nie stać jej było na zapłacenie wysokiej opłaty od skargi, sąd odrzucił jej skargę. Druga spółka złożyła skargę do Trybunału

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.* W związku z wyrokiem z dnia 13 grudnia 2012 r. Trybunału Sprawiedliwości

KIO oddaliła odwołanie ws. warszawskiego przetargu śmieciowego

ceny ustali jakieś dodatkowe kryteria" - powiedział Andrzej Niwicki, przewodniczący składu orzekającego, odczytując wyrok. Dodał, że Krajowa Izba Odwoławcza w pełni zgadza się z twierdzeniem, że należy promować rozwiązania ekologiczne. Zdaniem KIO jest to pożądane i celowe, ale - według Izby

Trybunał odpowie, ile powinna kosztować skarga od wyroku KIO

konkurentów sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołania i unieważniła wyniki przetargu. Spółka odwołała się od wyroku KIO do sądu okręgowego, ale ponieważ nie stać jej było na zapłacenie wysokiej opłaty od skargi, sąd odrzucił jej skargę. Druga spółka złożyła skargę do Trybunału

Polimex ma nakaz zapłaty 112 mln zł od GDDKiA za zerwanie kontraktu na A4

Polimex ma nakaz zapłaty 112 mln zł od GDDKiA za zerwanie kontraktu na A4

sprzeciw, nakaz zostanie anulowany Na razie to Polimex jest górą. Ale na krótko. Nakaz zapłaty oznacza, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma wypłacić Polimeksowi blisko 112 mln zł z odsetkami i kosztami procesu. Sęk w tym, że wyrok jest nieprawomocny. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

gwarantujących aby sprawy sporne przy udzielaniu zamówień publicznych ostatecznie rozstrzygał niezawisły Sąd. Jednak ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które

Groźny wyrok. Zagrożeni dawcy, szpitale i... dzieci

Groźny wyrok. Zagrożeni dawcy, szpitale i... dzieci

kliniki leczące niepłodność przy pomocy metody in vitro. Trzeba więc zwrócić uwagę na kilka kwestii, które w mojej ocenie wymagają poważnego przemyślenia. Ponieważ wyrok ten (po zapadłym w Szwecji, gdzie orzeczono alimenty na rzecz dziecka z in vitro) może wskazywać potencjalnie drogę interpretacji w

Polimex: GDDKiA ma nam wypłacić 40 mln zł kary za S-69

Polimex: GDDKiA ma nam wypłacić 40 mln zł kary za S-69

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na dokończenie budowy 15,6 km drogi ekspresowej S69 od Bielska-Białej do Żywca. Przetarg wygrała firma Mota-Engil, która zaproponowała, że wykona to zlecenie za 261 mln zł brutto. Była to najtańsza z sześciu zgłoszonych ofert, a najdroższa

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

odrzucona przez lubelski oddział GDDKiA z powodu błędów w dokumentacji. Dlatego za najkorzystniejszą uznano wtedy o 15 mln zł droższą ofertę konsorcjum FCC Construccion i Erbudu. Dragados odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta nakazała unieważnić pierwszy wybór najkorzystniejszej oferty. Przy

Czy firmy śmieciowe wybrano w Warszawie legalnie? Będzie wyrok

Czy firmy śmieciowe wybrano w Warszawie legalnie? Będzie wyrok

i Remondisu. Kontrakt ma SITA. I tylko ta firma konsumuje zwycięstwo w przetargu w całości. Na wyrok czeka niecierpliwie MPO, które mimo wielkiej wygranej podpisało umowę tylko na Śródmieście (a chce obsługiwać oprócz niego dziewięć innych dzielnic). Spółce Lekaro brakuje jednego kontraktu (na

Sypały się nielegalne mandaty. Strażnicy nabili w butelkę tysiące kierowców

Sypały się nielegalne mandaty. Strażnicy nabili w butelkę tysiące kierowców

uzyskała" - napisała w uzasadnieniu sędzia Iwona Łakomiec. Paweł Wrycza, szef straży gminnej w Trzebielinie, nie zgodził się jednak z taką oceną sądu i odwołał się do Sądu Okręgowego w Słupsku. Kilka dni temu zapadł prawomocny wyrok utrzymujący orzeczenie miasteckiego sądu w mocy. Danuta Jastrzębska

Ciemniej na obwodnicy. Wojna o rachunki za prąd

Ciemniej na obwodnicy. Wojna o rachunki za prąd

wydajemy pieniądze przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli choćby naprawy nawierzchni - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wybudowała obwodnicę.Według GDDKiA za oświetlenie powinna płacić gmina Kobylanka, przez teren której

Kto będzie budował przejście graniczne w Budomierzu?

Kto będzie budował przejście graniczne w Budomierzu?

. Odrzucone firmy odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie do spraw Zamówień Publicznych. KIO przywróciła ofertę Budimeksu, ale to nie zakończyło sporu między wykonawcami i wojewodą. Sprawa trafiła do sądu. W czerwcu 2009 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że ofertę Budimeksu trzeba odrzucić

Sąd orzeka: "Urzędnik zataił prawdę przy rozstrzyganiu przetargu". I... umarza postępowanie

Sąd orzeka: "Urzędnik zataił prawdę przy rozstrzyganiu przetargu". I... umarza postępowanie

oświadczenia, że ani teraz, ani w przeszłości nie były związane z oferentami. Tego urzędnik GDDKiA nie zrobił. W śledztwie były też badane wątki korupcyjne, ale tu nie zebrano wystarczających dowodów. Wyrok zapadł Sąd w Lublińcu właśnie ogłosił swoją decyzję. Zgodził się z prokuraturą, że oskarżony zataił

Czy będzie amnestia dla przedsiębiorców?

Czy będzie amnestia dla przedsiębiorców?

Na przedsiębiorców na Pomorzu padł blady strach. Ci, którzy do obowiązku aktualizowania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mieli stosunek podobny, jak Marcin P., były szef Amber Gold (na słynnej konferencji prasowej P. z rozbrajającą szczerością przyznał, że nie składał sprawozdań

W piątek wyrok KIO w sprawie przetargu na blok w Kozienicach

"Rozprawa w sprawie Kozienic się zakończyła. Ogłoszenie wyroku odbędzie się w piątek" - powiedziała PAP rzeczniczka KIO Małgorzata Stręciwilk. Pod koniec maja Enea poinformowała, że konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi wygrało przetarg na budowę bloku węglowego na parametry

Abener Energia wybrana na wykonawcę bloku w Stalowej Woli

Jako drugą oceniono ofertę konsorcjum Polimeksu, a na trzecim miejscu uplasowała się oferta konsorcjum PBG i Alstom Power. Oferta Abener Energia otrzymała 94,11 pkt., oferta konsorcjum Polimeksu 88,08 pkt., a oferta konsorcjum PBG 77,91 pkt. Zgodnie z wyrokiem KIO odrzucono ofertę Iberdroli. Na

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

zamawiającego modyfikacji siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie uwzględnił protestu, przez co wykonawca złożył odwołanie. Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z tym, że zamawiający opisał przedmiot zamówienia, nie zachowując przy tym w pełni zasady uczciwej konkurencji i równego

Mostostal Warszawa zaskarżył decyzję w sprawie II linii metra

W oświadczeniu, jakie PAP otrzymała w piątek, rzecznik firmy Agnieszka Kuźma-Filipek napisała, że zarząd Mostostal Warszawa przyjął wyrok Izby z zaskoczeniem, gdyż nie został w nim uwzględniony "szereg poważnych zarzutów wobec czynności zamawiającego (miasta - PAP), dokonanych w przetargu"

Jutro rozprawa w sprawie spalarni śmieci. Co dalej z inwestycją?

Przypomnijmy, że Firma ProNatura rozstrzygnęła przetarg na Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dzień przed Wigilią. Wygrało w nim konsorcjum włoskich firm Astaldi i Termomeccanica Ecologia, które zaproponowało wykonanie wszystkich prac (związanych ze spalarnią, ale także kompostow

Skazani za oszustwa będą wykluczani z przetargów na inwestycje ze środków UE

mimo wyroku skazującego nadal reprezentują swoje firmy. Stanisław Rydzoń z Klubu Lewcy poinformował, że ta sprawa zostanie uregulowana w osobnej ustawie, nad którą pracuje ministerstwo sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym jest dostosowaniem polskich przepisów do norm

Chińskie konsorcjum zaskarżyło decyzję w sprawie II linii metra

Krajowej Izby Odwoławczej. Ta oddaliła odwołania 10 lipca, uznając zgłaszane zastrzeżenia do procedury przetargowej za niezasadne. Zwycięskiej ofercie odwołujący się zarzucali m.in. wniesienie wadliwego wadium i rażąco niską cenę, a miastu - zaniechanie żądania wyjaśnień w tej sprawie. Mostostal Warszawa

COVEC nie wybuduje bloku energetycznego w Kozienicach

Pod koniec maja Enea poinformowała, że konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi wygrało przetarg na budowę bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy do 1 tys. MW w należącej do Enei Elektrowni Kozienice, oferując ok. 6,28 mld zł brutto. Od decyzji tej odwołało się konsorcjum CNEEC-COVEC. Z wcze

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

zamówienia bowiem firma X złożyła skutecznie ofertę najkorzystniejszą cenowo i niepodlegającą odrzuceniu. Protestujący wykonawca złożył odwołanie. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że w części I złożono 2 oferty, jedną odwołującego z ceną 15.669.421,89 zł, a drugą firma X z cena 12.983.183,99 zł. Jedynym

Muzykom coś nie gra. Szkoły wciąż bez wykonawcy

Po tym, jak KIO uznała odwołanie wykluczonego z przetargu konsorcjum za uzasadnione i nakazała ponowne rozpatrzenie ofert, szkoła muzyczna znów odrzuciła propozycję firm, które je tworzą. Przetarg po raz drugi wygrała firma Unimax, choć złożyła ofertę o 2,5 mln zł wyższą niż konsorcjum, którego lide

Sąd nie stwierdził zmowy cenowej w przetargu na dostawę usług drukowania dla ZUS

Warszawa, 10.12.2014 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie w podtrzymał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przeprowadzenia przetargu na zakup drukarek, oprogramowania i usług serwisowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Tym samym sąd odrzucił skargę  firmy Galaxy Systemy

Kłopoty z budową A1. Ludzie chcą większych odszkodowań

pojawiła się autostrada. Gdybym wiedział, że planowana jest jej, w życiu nie kupiłbym ziemi w tym miejscu - przekonuje Majewski. Dorota Marzyńska, rzeczniczka GDDKiA w Katowicach zapewnia, że wyrok WSA nie zatrzyma budowy A1 na tym odcinku, bo sąd nie zakwestionował pozwolenia na budowę. Przyznaje jednak

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

ubezpieczeniową. W opinii zamawiającego oferta została złożona przez panią Bożenę S, wadium zaś wniosło konsorcjum. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, stanowisko zamawiającego nie zasługiwało na uwzględnienie. Obowiązek wniesienia wadium ciąży na wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego

KIO unieważniła wybór Vistal Gdynia na wykonawcę mostu na Nogacie w Malborku

, że w dniu 04 grudnia 2014r. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) ogłosiła wyrok, w którym uwzględniła powyższe odwołanie i unieważniła czynność wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej, wykluczyła Spółkę z postępowania przetargowego oraz nakazała GDDKiA powtórzenie czynności oceny i badania ofert. Od

Poczta Polska odwołała się od wyniku przetargu na obsługę administracji

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) – Poczta Polska odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) od wyniku przetargu na obsługę m.in. administracji rządowej, organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW), podała spółka. „Zdaniem Poczty Polskiej, oferta Inpost, wybrana przez

Otwarcie ofert na obwodnicę zachodnią znów przesunięte

do Krajowej Izby Odwoławczej. Gdyby KIO uwzględniła odwołanie, otwarcie ofert nastąpiłoby jeszcze później. Wyrok w tej sprawie zapadł w poniedziałek. - GDDKiA wygrała w KIO. Odwołanie złożone 24 grudnia przez konsorcjum na czele z firmą Budimex (dotyczyło zmiany terminów realizacji inwestycji

Za tydzień decyzja Krajowej Izby Odwoławczej ws. metra

Przetarg na budowę metra rozstrzygnięto 29 kwietnia. Wygrało go włosko-tureckie konsorcjum Astaldi-Gulermak, które złożyło najtańszą ofertę, opiewającą na 4,1 mld zł. Do KIO odwołały się dwa konsorcja, których oferty były drugą i trzecią pod względem ceny. Ta złożona przez China Overseas opiewała na

Prezydent podpisał nowelę ustawy o ewidencji producentów

Chodzi o zmianę ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Jej celem jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. TK zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o ewidencji producentów rolnych

Zmiany w przepisach ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych dokonane zostały z inicjatywy Senatu, który przygotował projekt nowelizacji w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. TK zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między nimi rozdzielność

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

. Ustanowienie wysokości kar umownych zostało uzależnione od rodzaju obowiązków, jakie zostaną lub mogą zostać przez wykonawcę naruszone. W postępowaniu doszło do kumulacji kar Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że postanowienia § 7 ust. 7 wzoru umowy, który stanowił, że: "Odstąpienie przez zamawiającego

InPost: Wybór naszej oferty w przetargu CUW został potwierdzony wyrokiem KIO

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) –  Wybór InPost w przetargu Centrum Usług Wspólnych (CUW) został potwierdzony wyrokiem KIO (Krajowej Izby Odwoławczej), która uznała, iż firma spełnia wszystkie wymagane kryteria, w tym także te odnośnie sieci placówek, poinformował prezes InPost

Poprawki Senatu do noweli ustawy o krajowym systemie ewidencji

identyfikacyjnego. Senat przygotował projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. Trybunał zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między

Przetarg na budowę odcinka S7. Sąd: Cena drogi była rażąco niska

mln zł brutto, czyli z podatkiem VAT - złożyło włoskie konsorcjum, firma Budimex uznała jednak, że jest rażąco niska, i wniosła stosowne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która to potwierdziła. W tej sytuacji konsorcjum Salini zaskarżyło wyrok KIO do olsztyńskiego sądu okręgowego, ale ten

Sąd oddalił apelację URE ws. zmiany kosztów osieroconych dla PGE GiEK Opole

(...) wydał wyrok, którym oddalił apelację prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole za rok 2009 w

Poczta Polska ponownie odwołała się od wyniku przetargu CUW

tego samego dnia ponownie wybrało ofertę InPost. Stało się to po upływie niespełna dwóch godzin od ogłoszenia wyroku przez KIO. "Ze spokojem czekamy na rozprawę KIO" - skomentował PAP sprawę odwołania Poczty prezes InPost Rafał Brzoska. Sprawę odwołania Poczty Polskiej rozpatrzy Krajowa Izba

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

Jeżeli wyrok TK zostanie opublikowany, "to w Polsce będą obowiązywały bezpośrednio przepisy z rozporządzenia unijnego - jako aktu do bezpośredniego stosowania" - powiedział podczas środowej konferencji prasowej Sawicki. Chodzi o unijne rozporządzenie WE 1099/2009 z 24 września 2009 r

UOKiK zdecydował o kontynuacji postępowania antymonopolowego przeciw PKP Cargo

Warszawa, 25.08.2014 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje prowadzenie postępowania antymonopolowego w sprawie nadużywania przez PKP Cargo pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych, poinformował przewoźnik. Prezes UOKiK wydał 7

Listy rządu dostarczy InPost. Poczta czuje się poszkodowana

zł tańsza od Poczty Polskiej. Poczta się odwołała, podnosząc m.in. brak wystarczającej liczby placówek konkurenta. W miniony czwartek Krajowa Izba Odwoławcza... uwzględniła odwołanie. Izba nakazała, aby CUW odtajniło formularz cenowy InPostu i przeprowadziło ponowną ocenę ofert. Poczta nie zdążyła

Sąd: GDDKiA nie zapłaci konsorcjum Polimeksu dodatkowych 114,6 mln zł za odc.A4

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Sąd oddalił powództwo konsorcjum Polimeksu o zapłatę kwoty 114,6 mln zł z odsetkami przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) tytułem zwiększenia wynagrodzenia w kontrakcie na budowę autostrady A4 na odcinku Szarów - Brzesko, podał Polimex

Mieszkańcy Szczecinka chcą wyegzekwować od Kronospanu wykonanie wyroku

celu minimalizowanie oddziaływania na środowisko". "Również niezależnie od wyroku sądowego, a przede wszystkim z uwagi na planowaną w 2015 roku zmianę przepisów prawa unijnego i krajowego, Kronospan już teraz pracuje nad dostosowaniem swoich urządzeń ochrony środowiska do nowych, bardziej

Piechociński: ustawa o OZE powinna obowiązywać od lutego

prawa dotyczącego OZE Komisja Europejska pozwała Polskę już w 2013 r., proponując dzienną karę 133 tys. euro, płatną od momentu wyroku do wdrożenia przepisów UE. Później jednak, ze względu na przyjęcie przez Polskę części wymaganych przepisów, KE obniżyła żądaną karę do 61 tys. euro. Przepisy z

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

orzecznictwie pewne kontrowersje w aspekcie tego, czy dowód jego wniesienia ma mieć formę oryginału czy też wystarczy jego kserokopia. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można spotkać dwa rozbieżne stanowiska (por. wyrok KIO KIO/UZP 1514/10; wyrok KIO/UZP 1408/10). Mając na uwadze argumentację

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

Wnioski płynące z wyroku KIO z dnia z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt KIO 180/12) W jakich okolicznościach i na jakich zasadach należy to zrobić, aby nie naruszyć zasady jednokrotnego wzywania do uzupełnienia? Kiedy zmiana tego terminu byłaby niedopuszczalna? Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła

MG: Nowa ustawa o biokomponentach i biopaliwach będzie uchwalona do końca roku

Generalny ocenił, że transpozycja dyrektywy 2009/28/WE przez Polskę zarówno przed wniesieniem skargi przez Komisję Europejską, jak i w okresie oceny sprawy przez Rzecznika nie była kompletna. Proponuje on naliczenie kary pieniężnej od dnia wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości, o ile do tego czasu

Wielkopolskie. Swarzędz chce, by SN rozstrzygnął sprawę statusu dróg

zgadza się radca prawny Tomasz Depa, który reprezentuje Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. "Obecne prawo może nie jest doskonałe, ale trzeba je stosować. W moim odczuciu sąd prawidłowo zinterpretował ten przepis" - zaznaczył Depa. 12 marca sąd zdecyduje, czy ogłosi wyrok w tej

Clean&Carbon Energy: Doszło do próby wrogiego przejęcia spółki przez Komputronik

&Carbon Energy była odpowiedzią Komputronik oraz Contanisimo Limited na niekorzystny dla tych podmiotów wyroku Sądu Polubownego -Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z 15 września 2014 roku w sporze z Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik). Na mocy wyroku sąd

Sąd: kara dla Kasy Krajowej SKOK podtrzymana

Konsumentów. SOKiK oddalił odwołanie Kasy Krajowej SKOK, podtrzymując tym samym decyzję prezes UOKiK oraz nałożoną karę pieniężną. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji.

TVN wygrał w sądzie. Nie zapłaci kary za macanie piersi w "Top Model"

poniżaniu uczestniczek programu. Krajowa Rada uznała, że telewizja TVN złamała ustawę o radiofonii i telewizji, bo - zdaniem regulatora - wspomniane odcinki "Top Model" nie powinny mieć oznaczenia "od lat 12", ale "od lat 18" i nie powinny być nadane przed godz. 23, bo mogły

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku. TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom podatkowym na weryfikację informacji

Gowin bezradny wobec szefa Amber Gold

"Gazecie" 10 sierpnia, szef Amber Gold to wielokrotny przestępca, był już sześciokrotnie karany przez sądy za nadużycia finansowe. Pierwszy wyrok zapadł już w 2005 roku, za to, że jako doradca kredytowy wystawił jednemu z klientów fałszywe świadectwo zatrudnienia w firmie swojej matki i

Ograniczenie zasady swobody umów

: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza jak i Sądy Okręgowe wydając wyroki związane z naruszeniem zasady swobody umów wielokrotnie podkreślają, że na gruncie prawa zamówień publicznych mamy do czynienia ze swoistego rodzaju ograniczeniem zasady wolności umów, które

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

wykonawcę w niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy".** * Patrz wyrok Krajowej

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

spełnianie warunków udziału w przetargu uznać należy za niedopuszczalną zmianę oferty. Jednoznaczne stanowisko wymaga jednak zawsze analizy oferty w zestawieniu z dokumentami. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej Niezależnie od powyższego warto zwrócić uwagę na wyroki KIO zapadłe w zbliżonych stanach

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

wykonawcę na żądanie zamawiającego. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Zademonstrowanie oferowanego przedmiotu Zamawiający może żądać przeprowadzenia prezentacji. Potwierdza to np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 kwietnia 2009 r. (sygn. KIO/UZP 469/09

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na wynik przetargu na obsługę sądownictwa

przetargu, poinformowała PGP. Na obecnym etapie postępowania wyrok zaskarżyć może jeszcze Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.  Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Krakowie toczyło się od 7 stycznia br., gdy Poczta Polska zaskarżyła wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, podtrzymujący wynik przetargu

Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić wymianę danych gospodarczych

Gospodarczej(BIG) informacje o zaległych zobowiązaniach stwierdzonych ostateczną decyzją lub prawomocnym wyrokiem, zwłaszcza tych, wobec których rozpoczęto egzekucję. Przekazywane będą mogły być także informacje pozytywne: o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Z systemu tego miałby jednak być wyłączony

Gowin: nie było podstaw do odwieszenia wyroków Marcina P.

Dodał, że taką podstawą nie jest też postawienie Marcinowi P. nowych zarzutów. "Sąd brał pod uwagę młody wiek" Gowin przedstawił m.in. informację o wyrokach, jakie zapadły w stosunku do Marcina P. - Opinia publiczna zbulwersowana została faktem, iż cała seria kolejnych wyroków, to były

Rosyjski politolog: Wyrok Hagi może wstrząsnąć Putinem

Rosji. Ale do tego potrzebne jest stwierdzenie wykonalności wyroku wydane przez krajowy sąd. To mało prawdopodobne, by rosyjskie sądy zgodziły się na wypłatę 50 mld dol. Pozostaje raczej ściganie rosyjskiego majątku po całym świecie. I tu historia się powtarza: jeśli np. chcemy zlicytować rosyjski

Polska przegrała przed Trybunałem UE ws. zanieczyszczeń wód azotanami

ani w prawie krajowym ani w programach działania metody, za pomocą której rolnicy mogą obliczyć zapotrzebowanie roślin na azot. Ministerstwo Środowiska w komunikacie opublikowanym po ogłoszeniu orzeczenia TSUE podkreśliło, że Polska respektuje wyroki sądowe, w tym czwartkowy wyrok

Sąd we Frankfurcie: Uber może działać w Niemczech do czasu wydania ostatecznego wyroku

Sędziowie Sądu Krajowego we Frankfurcie doszli we wtorek do wniosku, że wydany w sierpniu zakaz działalności Ubera do czasu zakończenia postępowania sądowego i wydania wyroku nie ma uzasadnienia. Amerykańska firma może więc nadal za pomocą aplikacji UberPop łączyć użytkowników z prywatnymi osobami

Prezydent podpisał ustawę - GDDKiA wypłaci zaległe należności dużym firmom

ekspresowych jako podwykonawcy i nie dostali zapłaty za pracę, mogą zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prawo takie przysługiwało dotychczas tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Rozwiązanie takie podważył jednak TK i to jego wyrok

Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

z posiadanych lub nawet założonych rozwiązań systemowych odpowiadającym jego potrzebom. Wskazanie znaku towarowego jako danych wyjściowych Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 lipca 2014 r. (sygn. akt. KIO 1329/14) orzekła, że ustawa Pzp nie powinna być stosowana i interpretowana tylko przez

Zasady składania dokumentów podatkowych przez wspólników spółki cywilnej

samodzielnie, to jest w zakresie rozliczania z podatku dochodowego oraz obowiązku ubezpieczenia społecznego, za wyjątkiem sytuacji, gdy spółka cywilna zatrudnia pracowników. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 grudnia 2010 r. sygn. akt: KIO 2556/10 skład orzekający stwierdził, iż spółka cywilna

Jak Bierecki nie rządził w skokach

naprawcze. Napisaliśmy wówczas z Maciejem Samcikiem, że "raport ten jest podsumowaniem 20 lat rządów Grzegorza Biereckiego w SKOK-ach". Krajowa SKOK zażądała sprostowania tego stwierdzenia, oświadczając, że Bierecki "przez ostatnie 20 lat nie rządził w SKOK-ach, ponieważ każda SKOK jest

InPost ponownie wybrany przez Centrum Usług Wspólnych

Umowa ma objąć dostarczanie korespondencji na rzecz ponad 100 krajowych instytucji, w tym: ministerstw, prokuratur, urzędów wojewódzkich oraz urzędów centralnych, takich jak Urząd Komunikacji Elektronicznej. "Wykonawca InPost (...), którego oferta stanowi w ocenie Komisji Przetargowej ofertę

61 tys. euro kary dla Polski za każdy dzień opóźnienia w OZE?

unijnego prawa. Pozew do Trybunału Sprawiedliwości został skierowany w marcu 2013 r. KE zastrzegała wówczas, że jeśli Polska zatwierdzi krajowe prawo, które rzeczywiście wdraża dyrektywę, to uniknie kary. Możliwość nałożenia na kraj kary pieniężnej już na etapie wyroku stwierdzającego uchybienie

Sąd uchylił decyzję UOKiK: Nie było zmowy cenowej PSB i Śnieżki

W grudniu 2009 roku UOKiK uznał, że Grupa Polskie Składy Budowlane SA, Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka SA" i 56 innych przedsiębiorców stosowało zmowę cenową, czym ograniczało konkurencję na krajowym rynku sprzedaży farb, lakierów i wyrobów pomocniczych. Kary, jakie wtedy nałożono

Można budować siódemkę, ale prace się opóźnią

fragment drogi krajowej nr 7 wraz z węzłem oraz fragment zaczynający się za obwodnicą tego miasta do Kazimierzowa, do włączenia w istniejącą Obwodnicę Elbląga (19,1 km). Miał być czerwiec Dwustopniowy przetarg został ogłoszony pod koniec sierpnia 2014 roku. Dwa miesiące później okazało się, że do każdego z

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

wniesienia wadium wykonawca, dysponuje środkami prawnymi pozwalającymi na jej podważenie? Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 17 czerwca 2013 roku (sygn. akt KIO 1305/13) wskazała, że zamawiający ma obowiązek wykazać, iż nie doszło do wniesienia wadium w wymaganym terminie, tj. że nie wpłynęło ono na konto

Ciężar dowodu nadania faxu

Dowód w postaci raportu z transmisji faxem stanowi domniemanie prawne, że oświadczenie nadawcy doszło do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią. Skuteczność informacji przesłanej faxem była przedmiotem szeregu wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Generalną tezą

Lublin. Sąd oddalił powództwo Mirosława Tarasa przeciwko Bogdance

było też ustne uzasadnienie wyroku. "Przesłanki wyłączenia jawności pozostają aktualne również na etapie ustnych motywów rozstrzygnięcia" - wyjaśniła sędzia. Tarasa nie było na ogłoszeniu wyroku. Sąd wyłączył jawność rozprawy na początku procesu na wniosek Bogdanki z uwagi na możliwość

Nowelizacja specustawy drogowej do podpisu prezydenta

infrastruktury i rozwoju. Przewiduje ona, że przedsiębiorcy, którzy pracowali przy budowie autostrad i dróg ekspresowych jako podwykonawcy i nie dostali zapłaty za pracę, będą mogli zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Dotychczas

NFZ nie refunduje leczenia za granicą bez promesy. 'Brak przepisów'

fundusz? - Wniosek jest odsyłany pacjentowi z uwagi na brak podstaw prawnych do jego rozpatrzenia - mówi Małgorzata Koszur, rzeczniczka oddziału NFZ. - W związku z brakiem przepisów krajowych implementujących postanowienia dyrektywy nie mamy upoważnienia ustawowego do rozpatrzenia wniosku i sfinansowania

MG zmienia rozporządzenie o dywersyfikacji dostaw gazu

odwołało się od tej decyzji i w połowie stycznia br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok, na mocy którego m.in. zmniejszył wysokość tej kary do kwoty 500 tys. zł. Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka PGNiG Dorota Gajewska wyrok jest prawomocny i spółka zapłaciła zasądzone pół miliona

SN: gminy zapłacą za oświetlenie dróg publicznych na swoim terenie

Sprawa dotyczyła blisko 280 tys. zł, jakich zażądała od gminy Kobylanka (woj. zachodniopomorskie) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kwota ta stanowiła roczną opłatę za oświetlenie znajdującego się na terenie gminy węzła Motaniec w ciągu drogi krajowej nr 10. Za oświetlenie zapłaciła

Sąd: Drogi ma oświetlić gmina. Słupsk zapłaci GDDKiA

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - uzasadniała w czwartek wyrok Wanda Domanowska, sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku. Obwodnica Słupska została oddana do użytku 20 października 2010 r. Dzięki niej kierowcy jadący z Trójmiasta do Szczecina omijali centrum Słupska, co skracało przejazd

"PB": Dragados wygrał z drogowcami

Hiszpański Dragados, inwestor giełdowej firmy Pol-Aquy, zwyciężył w starciu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał rządowej instytucji kontynuację przetargu na trasę S-7 (Radom - granica województwa mazowieckiego).Dragados złożył w nim najtańszą

"Puls Biznesu": Dragados wygrał z drogowcami

Hiszpański Dragados, inwestor giełdowej firmy Pol-Aquy, zwyciężył w starciu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał rządowej instytucji kontynuację przetargu na trasę S-7 (Radom - granica województwa mazowieckiego). Dragados złożył w nim najtańszą

Polska nie zapłaci kary za OZE. KE wycofuje skargę z Trybunału

KE, która pozwała Polskę w 2013 roku, zaproponowała karę dzienną wynoszącą ponad 133 tys. euro, płatną od wydania wyroku do wdrożenia przepisów UE. Później jednak, ze względu na przyjęcie przez Polskę części wymaganych przez nią przepisów, obniżyła żądaną karę do 61 tys. euro dziennie. Dyrektywa

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

W obecnym stanie prawnym prawo ubiegania się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zaległe płatności mają tylko mikro, małe i średnie firmy jako podwykonawcy. Wynika to z ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców

Nie można żądać od zatrudnionego na czarno usunięcia usterki

oddalił skargę. Trybunał Federalny, który jest najwyższą instancją sądową w Niemczech w sprawach cywilnych, potwierdził wcześniejszy wyrok. Orzeczenie spotkało się z powszechną aprobatą. "Nie chcemy pracy na czarno" - oświadczył przedstawiciel Izby Rzemieślniczej. Niemiecka centrala związkowa

Komputronik podtrzymuje, że przejęcie władzy w Clean&Carbon Energy było legalne

Polubownego -Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z 15 września 2014 roku w sporze z Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik). Na mocy wyroku sąd oddalił roszczenia Contanisimo o zapłatę 48.688.406,00 zł oraz uwzględnił w całości roszczenie zgłoszone przez Clean&Carbon

Kłopoty podwykonawców Alpine Bau w Polsce. Firmy czekają na pieniądze

- Będziemy musieli pracować dwa lata, żeby odrobić straty - mówił "Gazecie" przedsiębiorca, którego kilkuosobowa firma walczy o 300 tys. zł za transport kruszyw na plac budowy drogi krajowej nr 16. Tych, którzy utopili tam pieniądze, było znacznie więcej. Austriacki koncern złożył do sądu

Rząd przyjął projekt zmian w specustawie drogowej

również duże firmy (jako podwykonawcy), będą mogły zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaległych należności" - podało Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Dodano, że prawo do tego będą miały podmioty, które zawarły umowę z generalnym

Wygrał walkę z policją. Ubezpieczyciel odmawia odszkodowania

sierpniu ub. r. Pan Krzysztof 14 lipca brał udział w kolizji na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Paderewskiego w Rzeszowie. Jechał oplem wraz z dzieckiem i żoną w kierunku al. Rejtana. Gdy byli na wysokości skrętu w lewo, w kierunku sklepu ogrodniczego, uderzył w citroena. Rygowski twierdził, że

KIO i prokuratura chcą wyjaśnień w sprawie śmieci

W Krajowej Izbie Odwoławczej zapadł wyrok w sprawie przetargu na odbiór śmieci w Poznaniu. KIO zajęła się trzema odwołaniami, które złożyli poznańscy przedsiębiorcy zajmujący się wywozem odpadów. Oddaliła wczoraj zarzuty w sprawie rażąco niskiej ceny zaoferowanej przez firmę FB Serwis wybraną w

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru jest nieważna W wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 732/14) orzekła, że umowa konsorcjum zawarta dla pozoru jest nieważna, a tym samym oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

NSA: amerykańskie fundusze inwestycyjne podlegają zwolnieniu z CIT

państwie trzecim, jeżeli między tymi dwoma państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku. TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Proces pierwszej Egzekutywy Krajowej OUN

Proces pierwszej Egzekutywy OUN (zwany również procesem 11) - proces przeprowadzony przez władze radzieckie 29 października 1940 we Lwowie na aresztowanych przez NKWD 11 członkach Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, działaczach Egzekutywy Krajowej OUN. Sądzeni byli członkami lwowskiej Krajowej

Marian Sikora (oficer Armii Krajowej)

Marian Sikora ps. „Czarny”, „Przepiórka” (ur. 17 stycznia 1914 w Borysowie, zm. 12 grudnia 1944 w Lublinie) – uczestnik kampanii wrześniowej (obrona Lwowa), żołnierz ruchu oporu od 1940 r., porucznik Armii Krajowej.Urodził się w rodzinie chłopskiej, ukończył Gimnazjum

Agat (AK)

ulic: Dmochowskiego i Rozbrat żołnierze „Agatu” zastrzelili zastępca komendanta Gęsiówki, SS-Hauptscharführera Augusta Kretschmanna.1 października 1943 grupa żołnierzy oddziału pod dowództwem podporucznika Kazimierza Kardasia „Orkana” wykonała wyrok polskiego sądu podziemnego

Oddział ROAK Władysława Dubielaka

ujawnili się w związku z amnestią w lutym 1947 roku. Skazani żołnierze z oddziału Władysława DubielakaTabela zawiera niektóre nazwiska żołnierzy z oddziału Władysława Dubielaka, którzy zostali skazani przez sądy wojskowe, w tym w procesie w Płocku: imię i nazwisko pseudonim wyrok Michał Borkowski

Obwód ROAK ?Mewa?

Obwód ROAK „Mewa” – najsilniejszy ośrodek Ruchu Oporu Armii Krajowej, istniejący na terenie północno-zachodniej części dawnego województwa warszawskiego w latach 1945–1947. GenezaSamoorganizacja środowisk związanych z Armią Krajową była wymuszona komunistycznym terrorem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.