wyrok krajowej

Marek Okniński

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

Udział w przetargu wykonawców składających wspólne oferty rodzi szereg praktycznych problemów. Dlatego też warto prześledzić tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Referencje wykonawcy muszą wskazywać, że wykonał on roboty budowlane w sposób należyty

Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z wyroków stwierdziła, że referencje mają potwierdzać, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej mają prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi.

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej wydając wyrok w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania uprawniony jest do zasądzenia kosztów postępowania odwoławczego stosownie do jego wyników.Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.*W związku z wyrokiem z dnia 13 grudnia 2012 r. Trybunału Sprawiedliwości

Polimex ma nakaz zapłaty 112 mln zł od GDDKiA za zerwanie kontraktu na A4

Polimex ma nakaz zapłaty 112 mln zł od GDDKiA za zerwanie kontraktu na A4

sprzeciw, nakaz zostanie anulowany Na razie to Polimex jest górą. Ale na krótko. Nakaz zapłaty oznacza, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma wypłacić Polimeksowi blisko 112 mln zł z odsetkami i kosztami procesu. Sęk w tym, że wyrok jest nieprawomocny. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

gwarantujących aby sprawy sporne przy udzielaniu zamówień publicznych ostatecznie rozstrzygał niezawisły Sąd.Jednak ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które

Groźny wyrok. Zagrożeni dawcy, szpitale i... dzieci

Groźny wyrok. Zagrożeni dawcy, szpitale i... dzieci

kliniki leczące niepłodność przy pomocy metody in vitro. Trzeba więc zwrócić uwagę na kilka kwestii, które w mojej ocenie wymagają poważnego przemyślenia. Ponieważ wyrok ten (po zapadłym w Szwecji, gdzie orzeczono alimenty na rzecz dziecka z in vitro) może wskazywać potencjalnie drogę interpretacji w

Czy firmy śmieciowe wybrano w Warszawie legalnie? Będzie wyrok

Czy firmy śmieciowe wybrano w Warszawie legalnie? Będzie wyrok

i Remondisu. Kontrakt ma SITA. I tylko ta firma konsumuje zwycięstwo w przetargu w całości. Na wyrok czeka niecierpliwie MPO, które mimo wielkiej wygranej podpisało umowę tylko na Śródmieście (a chce obsługiwać oprócz niego dziewięć innych dzielnic). Spółce Lekaro brakuje jednego kontraktu (na

Ciemniej na obwodnicy. Wojna o rachunki za prąd

Ciemniej na obwodnicy. Wojna o rachunki za prąd

wydajemy pieniądze przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli choćby naprawy nawierzchni - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wybudowała obwodnicę.Według GDDKiA za oświetlenie powinna płacić gmina Kobylanka, przez teren której

Sąd orzeka: "Urzędnik zataił prawdę przy rozstrzyganiu przetargu". I... umarza postępowanie

Sąd orzeka: "Urzędnik zataił prawdę przy rozstrzyganiu przetargu". I... umarza postępowanie

oświadczenia, że ani teraz, ani w przeszłości nie były związane z oferentami. Tego urzędnik GDDKiA nie zrobił. W śledztwie były też badane wątki korupcyjne, ale tu nie zebrano wystarczających dowodów. Wyrok zapadł Sąd w Lublińcu właśnie ogłosił swoją decyzję. Zgodził się z prokuraturą, że oskarżony zataił

Kto będzie budował przejście graniczne w Budomierzu?

Kto będzie budował przejście graniczne w Budomierzu?

. Odrzucone firmy odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie do spraw Zamówień Publicznych. KIO przywróciła ofertę Budimeksu, ale to nie zakończyło sporu między wykonawcami i wojewodą. Sprawa trafiła do sądu.W czerwcu 2009 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że ofertę Budimeksu trzeba odrzucić

Czy będzie amnestia dla przedsiębiorców?

Czy będzie amnestia dla przedsiębiorców?

Na przedsiębiorców na Pomorzu padł blady strach. Ci, którzy do obowiązku aktualizowania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mieli stosunek podobny, jak Marcin P., były szef Amber Gold (na słynnej konferencji prasowej P. z rozbrajającą szczerością przyznał, że nie składał sprawozdań

Skazani za oszustwa będą wykluczani z przetargów na inwestycje ze środków UE

wyroku skazującego nadal reprezentują swoje firmy. Stanisław Rydzoń z Klubu Lewcy poinformował, że ta sprawa zostanie uregulowana w osobnej ustawie, nad którą pracuje ministerstwo sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym jest dostosowaniem polskich przepisów do norm unijnych

COVEC nie wybuduje bloku energetycznego w Kozienicach

COVEC nie wybuduje bloku energetycznego w Kozienicach

Pod koniec maja Enea poinformowała, że konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi wygrało przetarg na budowę bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy do 1 tys. MW w należącej do Enei Elektrowni Kozienice, oferując ok. 6,28 mld zł brutto. Od decyzji tej odwołało się konsorcjum CNEEC-COVEC. Z wcze

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

Zamawiający zamierzał udzielić w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie na zimowe oczyszczanie na terenie Warszawy. Jeden z wykonawców wniósł protest, a następnie odwołanie wobec czynności otwarcia ofert. Zarzucił zamawiającemu naruszenie zasad jawności postępowania oraz równego traktowania wy

Muzykom coś nie gra. Szkoły wciąż bez wykonawcy

Po tym, jak KIO uznała odwołanie wykluczonego z przetargu konsorcjum za uzasadnione i nakazała ponowne rozpatrzenie ofert, szkoła muzyczna znów odrzuciła propozycję firm, które je tworzą. Przetarg po raz drugi wygrała firma Unimax, choć złożyła ofertę o 2,5 mln zł wyższą niż konsorcjum, którego lide

Kłopoty z budową A1. Ludzie chcą większych odszkodowań

Kłopoty z budową A1. Ludzie chcą większych odszkodowań

pojawiła się autostrada. Gdybym wiedział, że planowana jest jej, w życiu nie kupiłbym ziemi w tym miejscu - przekonuje Majewski. Dorota Marzyńska, rzeczniczka GDDKiA w Katowicach zapewnia, że wyrok WSA nie zatrzyma budowy A1 na tym odcinku, bo sąd nie zakwestionował pozwolenia na budowę. Przyznaje jednak

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

nakazać zamawiającemu, by umożliwił wykonawcom dostarczenie rozwiązań innych niż posiadane w jednostce oprogramowanie.Na tle dotychczasowego orzecznictwa omawiany wyrok ma charakter przełomowy, a wręcz kontrowersyjny. Obecna praktyka oraz orzecznictwo wskazują wprost na obowiązek dopuszczania rozwiązań

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

opinii zamawiającego oferta została złożona przez panią Bożenę S, wadium zaś wniosło konsorcjum.Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, stanowisko zamawiającego nie zasługiwało na uwzględnienie. Obowiązek wniesienia wadium ciąży na wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego. Instytucja

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu informatycznego. Jeden z wykonawców zarzucił zamawiającemu w proteście i odwołaniu, że sformułowanie wzorca umowy w sposób przekraczający zasadę swobody umów.W § 7 ust. 5 wzorca umowy zamawiający przewidział

Sąd oddalił apelację URE ws. zmiany kosztów osieroconych dla PGE GiEK Opole

(...) wydał wyrok, którym oddalił apelację prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole za rok 2009 w

UOKiK zdecydował o kontynuacji postępowania antymonopolowego przeciw PKP Cargo

Warszawa, 25.08.2014 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje prowadzenie postępowania antymonopolowego w sprawie nadużywania przez PKP Cargo pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych, poinformował przewoźnik. Prezes UOKiK wydał 7

Mieszkańcy Szczecinka chcą wyegzekwować od Kronospanu wykonanie wyroku

celu minimalizowanie oddziaływania na środowisko". "Również niezależnie od wyroku sądowego, a przede wszystkim z uwagi na planowaną w 2015 roku zmianę przepisów prawa unijnego i krajowego, Kronospan już teraz pracuje nad dostosowaniem swoich urządzeń ochrony środowiska do nowych, bardziej

KIO potwierdziła część zarzutów PZPB wobec specyfikacji GDDKiA ws. autostrady A4

Warszawa, 25.03.2014 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała wyrok sprawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opublikowała odnośnie przetargu na dokończenie budowy autostrady A4 z Rzeszowa do Jarosławia

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

Wnioski płynące z wyroku KIO z dnia z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt KIO 180/12) W jakich okolicznościach i na jakich zasadach należy to zrobić, aby nie naruszyć zasady jednokrotnego wzywania do uzupełnienia? Kiedy zmiana tego terminu byłaby niedopuszczalna? Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła

TVN wygrał w sądzie. Nie zapłaci kary za macanie piersi w "Top Model"

poniżaniu uczestniczek programu. Krajowa Rada uznała, że telewizja TVN złamała ustawę o radiofonii i telewizji, bo - zdaniem regulatora - wspomniane odcinki "Top Model" nie powinny mieć oznaczenia "od lat 12", ale "od lat 18" i nie powinny być nadane przed godz. 23, bo mogły

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

spełnianie warunków udziału w przetargu uznać należy za niedopuszczalną zmianę oferty. Jednoznaczne stanowisko wymaga jednak zawsze analizy oferty w zestawieniu z dokumentami. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej Niezależnie od powyższego warto zwrócić uwagę na wyroki KIO zapadłe w zbliżonych stanach

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

wykonawcę w niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy".** * Patrz wyrok Krajowej

Rosyjski politolog: Wyrok Hagi może wstrząsnąć Putinem

Rosji. Ale do tego potrzebne jest stwierdzenie wykonalności wyroku wydane przez krajowy sąd. To mało prawdopodobne, by rosyjskie sądy zgodziły się na wypłatę 50 mld dol. Pozostaje raczej ściganie rosyjskiego majątku po całym świecie. I tu historia się powtarza: jeśli np. chcemy zlicytować rosyjski

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na wynik przetargu na obsługę sądownictwa

przetargu, poinformowała PGP. Na obecnym etapie postępowania wyrok zaskarżyć może jeszcze Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.  Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Krakowie toczyło się od 7 stycznia br., gdy Poczta Polska zaskarżyła wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, podtrzymujący wynik przetargu

Wyrok KIO otwiera alternatywnym operatorom pocztowym dostęp do ważnego rynku

Warszawa, 08.10.2013 (ISBnews) - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) otwiera alternatywnym operatorom pocztowym - w tym spółce InPost - dostęp do przetargów na rzecz wszystkich instytucji publicznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Na początek będą mogli złożyć oferty w przetargu na

Sąd we Frankfurcie: Uber może działać w Niemczech do czasu wydania ostatecznego wyroku

Sędziowie Sądu Krajowego we Frankfurcie doszli we wtorek do wniosku, że wydany w sierpniu zakaz działalności Ubera do czasu zakończenia postępowania sądowego i wydania wyroku nie ma uzasadnienia. Amerykańska firma może więc nadal za pomocą aplikacji UberPop łączyć użytkowników z prywatnymi osobami

Gowin bezradny wobec szefa Amber Gold

"Gazecie" 10 sierpnia, szef Amber Gold to wielokrotny przestępca, był już sześciokrotnie karany przez sądy za nadużycia finansowe. Pierwszy wyrok zapadł już w 2005 roku, za to, że jako doradca kredytowy wystawił jednemu z klientów fałszywe świadectwo zatrudnienia w firmie swojej matki i

Sąd wydał wyrok w sprawie pocztowej obsługi wymiaru sprawiedliwości

Polskiej. W ocenie Spółki jest on niekorzystny także dla wymiaru sprawiedliwości i obywateli. Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Krakowie toczyło się od 7 stycznia br., gdy Poczta Polska zaskarżyła wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, podtrzymujący wynik przetargu Centrum Zakupów dla Sądownictwa na korzyść

Prezydent podpisał ustawę - GDDKiA wypłaci zaległe należności dużym firmom

ekspresowych jako podwykonawcy i nie dostali zapłaty za pracę, mogą zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prawo takie przysługiwało dotychczas tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Rozwiązanie takie podważył jednak TK i to jego wyrok

Sąd: kara dla Kasy Krajowej SKOK podtrzymana

Konsumentów.SOKiK oddalił odwołanie Kasy Krajowej SKOK, podtrzymując tym samym decyzję prezes UOKiK oraz nałożoną karę pieniężną.Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji.

Gowin: nie było podstaw do odwieszenia wyroków Marcina P.

Dodał, że taką podstawą nie jest też postawienie Marcinowi P. nowych zarzutów."Sąd brał pod uwagę młody wiek"Gowin przedstawił m.in. informację o wyrokach, jakie zapadły w stosunku do Marcina P. - Opinia publiczna zbulwersowana została faktem, iż cała seria kolejnych wyroków, to były

Zasady składania dokumentów podatkowych przez wspólników spółki cywilnej

samodzielnie, to jest w zakresie rozliczania z podatku dochodowego oraz obowiązku ubezpieczenia społecznego, za wyjątkiem sytuacji, gdy spółka cywilna zatrudnia pracowników. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 grudnia 2010 r. sygn. akt: KIO 2556/10 skład orzekający stwierdził, iż spółka cywilna

Jak Bierecki nie rządził w skokach

naprawcze. Napisaliśmy wówczas z Maciejem Samcikiem, że "raport ten jest podsumowaniem 20 lat rządów Grzegorza Biereckiego w SKOK-ach". Krajowa SKOK zażądała sprostowania tego stwierdzenia, oświadczając, że Bierecki "przez ostatnie 20 lat nie rządził w SKOK-ach, ponieważ każda SKOK jest

Ciężar dowodu nadania faxu

Dowód w postaci raportu z transmisji faxem stanowi domniemanie prawne, że oświadczenie nadawcy doszło do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią. Skuteczność informacji przesłanej faxem była przedmiotem szeregu wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Generalną tezą

Sąd uchylił decyzję UOKiK: Nie było zmowy cenowej PSB i Śnieżki

W grudniu 2009 roku UOKiK uznał, że Grupa Polskie Składy Budowlane SA, Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka SA" i 56 innych przedsiębiorców stosowało zmowę cenową, czym ograniczało konkurencję na krajowym rynku sprzedaży farb, lakierów i wyrobów pomocniczych. Kary, jakie wtedy nałożono

PGE GiEK przegrał sprawę z akcjonariuszami, zapłaci 8,5 mln zł odsetek

decyzji. W latach w 2010-2013 przeciw PGE GiEK SA prowadzone były postępowania sądowe. "W lutym 2013 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę PGE GiEK w sprawie dotyczącej dywidendy za 2009 rok. Dotyczyła ona wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który 20 grudnia 2011 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu

Lublin. Sąd oddalił powództwo Mirosława Tarasa przeciwko Bogdance

było też ustne uzasadnienie wyroku. "Przesłanki wyłączenia jawności pozostają aktualne również na etapie ustnych motywów rozstrzygnięcia" - wyjaśniła sędzia. Tarasa nie było na ogłoszeniu wyroku. Sąd wyłączył jawność rozprawy na początku procesu na wniosek Bogdanki z uwagi na możliwość

Nowelizacja specustawy drogowej do podpisu prezydenta

infrastruktury i rozwoju. Przewiduje ona, że przedsiębiorcy, którzy pracowali przy budowie autostrad i dróg ekspresowych jako podwykonawcy i nie dostali zapłaty za pracę, będą mogli zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Dotychczas

NFZ nie refunduje leczenia za granicą bez promesy. 'Brak przepisów'

fundusz? - Wniosek jest odsyłany pacjentowi z uwagi na brak podstaw prawnych do jego rozpatrzenia - mówi Małgorzata Koszur, rzeczniczka oddziału NFZ. - W związku z brakiem przepisów krajowych implementujących postanowienia dyrektywy nie mamy upoważnienia ustawowego do rozpatrzenia wniosku i sfinansowania

KIO podtrzymała decyzję CZdS, PGP dostarczy korespondencję sądów i prokuratur

Warszawa, 17.12.2013 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w sprawie wygranego przez Polską Grupę Pocztową (PGP) przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokurator. W ogłoszonym wyroku KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i

Rząd przyjął projekt zmian w specustawie drogowej

również duże firmy (jako podwykonawcy), będą mogły zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaległych należności" - podało Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Dodano, że prawo do tego będą miały podmioty, które zawarły umowę z generalnym

Sąd: Drogi ma oświetlić gmina. Słupsk zapłaci GDDKiA

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - uzasadniała w czwartek wyrok Wanda Domanowska, sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku. Obwodnica Słupska została oddana do użytku 20 października 2010 r. Dzięki niej kierowcy jadący z Trójmiasta do Szczecina omijali centrum Słupska, co skracało przejazd

Kłopoty podwykonawców Alpine Bau w Polsce. Firmy czekają na pieniądze

- Będziemy musieli pracować dwa lata, żeby odrobić straty - mówił "Gazecie" przedsiębiorca, którego kilkuosobowa firma walczy o 300 tys. zł za transport kruszyw na plac budowy drogi krajowej nr 16. Tych, którzy utopili tam pieniądze, było znacznie więcej. Austriacki koncern złożył do sądu

NSA: amerykańskie fundusze inwestycyjne podlegają zwolnieniu z CIT

państwie trzecim, jeżeli między tymi dwoma państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku. TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom

Specustawa drogowa znowelizowana; GDDKiA będzie płacić za upadłości

budowie autostrad i dróg ekspresowych jako podwykonawcy i nie dostali zapłaty za pracę, mogą zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prawo takie przysługiwało dotychczas tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Rozwiązanie takie

Ubój rytualny będzie legalny? Sejm zajmie się ustawą

Projekt przygotowała Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zebrała pod nim 130 tys. podpisów. Do Sejmu trafił on na początku marca. Propozycja jest taka sama jak projekt rządowy odrzucony przez Sejm w lipcu 2013 r. Dopuszcza ona ubój rytualny zwierząt dla celów religijnych bez ogłuszania oraz

Poczta Polska nadal czeka na rozstrzygnięcie ws. obsługi wymiaru sprawiedliwości

Warszawa, 27.01.2014 (ISBnews) - Poczta Polska wciąż czeka na rozpoznanie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) dotyczącej obsługi polskiego wymiaru sprawiedliwości przez Polską Grupę Pocztową. Opublikowana dziś decyzja Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczyła jedynie pobocznego

KIO i prokuratura chcą wyjaśnień w sprawie śmieci

W Krajowej Izbie Odwoławczej zapadł wyrok w sprawie przetargu na odbiór śmieci w Poznaniu. KIO zajęła się trzema odwołaniami, które złożyli poznańscy przedsiębiorcy zajmujący się wywozem odpadów. Oddaliła wczoraj zarzuty w sprawie rażąco niskiej ceny zaoferowanej przez firmę FB Serwis wybraną w

"PB": Dragados wygrał z drogowcami

Hiszpański Dragados, inwestor giełdowej firmy Pol-Aquy, zwyciężył w starciu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał rządowej instytucji kontynuację przetargu na trasę S-7 (Radom - granica województwa mazowieckiego).Dragados złożył w nim najtańszą

"Puls Biznesu": Dragados wygrał z drogowcami

Hiszpański Dragados, inwestor giełdowej firmy Pol-Aquy, zwyciężył w starciu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał rządowej instytucji kontynuację przetargu na trasę S-7 (Radom - granica województwa mazowieckiego). Dragados złożył w nim najtańszą

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

W obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotrzymania terminu wniesienia odwołania koniecznym jest faktyczne doręczenie jego treści Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w ustawowym terminie. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej określa art. 182 ustawy Prawo zamówień

Badaj się. Medycyna wobec raka trzustki jest bezradna

. Najniższe w krajach afrykańskich, Indiach, Iranie i Iraku.Informacja o raku trzustki to wyrok dla chorego. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, kierownik Zakładu Radiologii CMKP w Warszawie mówi, że "metody

Czy trzeba unieważnić przetarg, gdy minie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 stycznia 2011 r. sygn. akt: KIO 68/11.

Poczta Polska zaskarżyła wyrok KIO ws. obsługi sądów i prokurator

Warszawa, 09.01.2014 (ISBnews) - Poczta Polska zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Krakowie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie obsługi sądów i prokuratur, poinformowała Poczta. "Poczta Polska wykorzysta wszelkie, dostępne kroki prawne, by udowodnić swoje racje i przekonać, że obecnie

SMT Software ma umowę na platformę e-usług dla UKE za 18 mln zł

terminu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w Warszawie skargi UKE na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, Urząd Komunikacji Elektronicznej wystąpił do władzy wdrażającej programy europejskie z wnioskiem o przedłużenie wstępnego terminu realizacji projektu do czerwca 2015 roku. Niezwłocznie po uzyskaniu

Szansa dla dużych podwykonawców. GDDKiA odda im pieniądze?

proponowane rozwiązania są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku, który uznał, że przepisy specustawy powinny objąć nie tylko małe i średnie firmy, ale też dużych podwykonawców. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy, którzy pracowali przy budowie autostrad i dróg ekspresowych jako podwykonawcy i

Sejmowa komisja infrastruktury za nowelą specustawy drogowej z 2012 r.

proponowane rozwiązania są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku, który uznał, że przepisy specustawy powinny objąć nie tylko małe i średnie firmy, ale też dużych podwykonawców. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy, którzy pracowali przy budowie autostrad i dróg ekspresowych jako podwykonawcy

Google przegrywa w europejskim sądzie. Uruchomi lawinę pozwów?

chirurga, który walczy o usunięcie z wyników wyszukiwania niekorzystnych informacji na swój temat. Krajowy sąd nie był w stanie wydać wyroku i zwrócił się do trybunału w celu dokładnego określenia granic prawa o poufności danych.

Jest kontrakt na ukończenie kluczowej drogi w Warmińsko-Mazurskiem

Do połowy lipca Skanska ma wykonać resztę prac przy budowie tej kluczowej drogi w województwie warmińsko-mazurskim, przewiduje kontrakt podpisany we wtorek przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Skanska, która wygrała przetarg na to zlecenie, za 25,3 mln zł ma ułożyć ostatnią

Nie można żądać od zatrudnionego na czarno usunięcia usterki

uznała wyrok za krok "wspierający uczciwą pracę i zniechęcający do pracy na czarno". Minister finansów Szlezwiku-Holsztyna Monika Heinhold uznała decyzje sędziów za "prawidłowy sygnał". Trzeba mieć tupet, żeby unikając podatku oszukać państwo, a następnie domagać się pomocy od sądu

Krzysztof Habiak znów atakuje. Uwaga na alerty24.net

kolejna odsłona działalności Krzysztofa Habiaka, który ma już na swoim koncie wyroki za oszustwa internetowe. Niedawno opisywaliśmy stronę lege-artis.edu.pl, na której wyłudzał pieniądze w identyczny sposób - nabrać na to dali się między innymi Krzysztof Ibisz i Piotr Rubik, ale też tysiące anonimowych

Nieoficjalnie: Dymisja szefa Urzędu Zamówień Publicznych

, gromadzeniem rezerw walutowych, złota i metali szlachetnych.Od dawna narastał spór z Krajową Izbą Odwoławczą (zajmuje się odwołaniami od wyników przetargów publicznych). Jedna z członkiń KIO zdecydowała się nawet skierować do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko prezesowi UZP. Zarzuciła mu, że ją zniesławił

Poczta chciała wstrzymania wykonywania umów z PGP. Sąd: Unieważnienie niemożliwe. ''Nie ma zwrotki od... Poczty Polskiej''

Sąd Okręgowy w Krakowie zajmuje się skargą Poczty Polskiej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Izba w połowie grudnia utrzymała w mocy wyniki przetargu na dostarczanie przesyłek z sądów, tym samym odrzucając zastrzeżenia Poczty. Ta nie złożyła jednak broni i w styczniu poszła ze skargą do

GDDKiA znów przegrała S74. I zapłaci więcej

Wyrok wydał w czwartek kielecki sąd okręgowy po apelacji złożonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. - Odwołanie drogowcom nic nie dało. Sąd znów uznał, że to GDDKiA odpowiada za szkody powstałe na S74 - informuje pani Katarzyna z Kielc. Kobieta była w grupie kierowców, którzy 17

Awaria platformy aukcyjnej

elektronicznej W wyroku z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO/1012/10; Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do okoliczności danego stanu faktycznego (KIO/1012/10), ustaliła, że nieuzasadnione jest wymaganie od wykonawcy, będącego jedynie użytkownikiem platformy służącej do przeprowadzania aukcji, aby

Argentyna znowu na skraju niewypłacalności

. Po wyroku sądu na Manhattanie, rząd w Buenos Aires odmówił spłaty powołując się na prawo krajowe, które zabrania mu stosowania wobec części wierzycieli lepszych warunków niż wobec pozostałych, którzy zgodzili się na restrukturyzację. Po ogłoszeniu niewypłacalności kraju jego wierzyciele godzą się

Znowu śmieciowy zamęt. Firma Byś złożyła protest

- Składamy odwołanie, bo naszym zdaniem miasto nie zastosowało się do wcześniejszego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Władze Warszawy w kolejnym przetargu postawiły na cenę jako jedyne kryterium. Jakość nie ma tu znaczenia - mówili Monika i Wojciech Byśkiniewiczowie na poniedziałkowej konferencji

KRIR złożyła do Sejmu projekt ustawy o zniesieniu zakazu uboju rytualnego

Warszawa, 11.04.2014 (ISBnews) -  Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) złożyła w Sejmie obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zakładający przede wszystkim zniesienie zakazu uboju rytualnego w Polsce, podał Instytut Rozwoju Rolnictwa im. Władysława Grabskiego

Dlaczego sąd obniża krzywdę celebrytów? Mecenas: Gwiazdom też należy się prywatność

sprawą wyroku warszawskiego sądu apelacyjnego z ubiegłego tygodnia sądy mogą zacząć obniżać odszkodowania dla gwiazd. Wyrok dotyczy koszykarza NBA Marcina Gortata, który pozwał spółkę zarządzającą siecią restauracji Sphinx za to, że bez zgody wykorzystała jego wizerunek do reklamowania swojego menu. Sąd

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

należytego wykonania umowy. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z 27 kwietnia 2009 r. (Sygn. akt: KIO/UZP 488/09) - cyt: "( ) wadium ma zabezpieczać prawidłowy przebieg postępowania o zamówienie publiczne. Pełni więc funkcję dyscyplinującą wykonawców i ma powstrzymywać ich

Prokuratura zbada procedurę wyboru dostawcy korespondencji sądowej

Okręgowego w Krakowie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie obsługi sądów i prokuratur. Poczta Polska podkreśla, że wykorzystuje wszelkie dostępne kroki prawne, by udowodnić swoje racje i przekonać, że obecnie jest jedynym podmiotem mogącym zapewnić bezpieczną realizację tak skomplikowanych zleceń, jak

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

Informacji Gospodarczej - (BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej), z których każde prowadzi swoją listę dłużników, nie korzystając z danych innych biur. Biura nie gromadzą także informacji z rejestrów publicznych, tj. urzędów skarbowych

Korzystne orzeczenia sądu dla PGP ws. obsługi sądów i prokuratur

Pierwsza rozprawa dotyczyła skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wymagania zamawiającego, aby dowód nadania miał moc dokumentu urzędowego. Skarżącym był Skarb Państwa reprezentowany przez Sąd Apelacyjny. Krakowski sąd w swoim orzeczeniu przyznał, że taki zapis w specyfikacji

Stała w korku na A1, zażądała zwrotu pieniędzy. I wygrała. Będzie lawina pozwów?

opłatę 29,90 zł. Przejazd pozostałą częścią autostrady A1 do granicy z Czechami jest bezpłatny (tym odcinkiem zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Kobieta wysłała do zarządcy A1 przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 29,90 zł i dołączyła paragon za przejazd. Po odmowie sprawę

Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego

pamiętać, że wykonawca wezwany nie może w przypadku niekorzystnego dla niego wyroku wydanego przez KIO wnosić później samodzielnie odwołania na czynności wykonane przez zamawiającego zgodnie z wyrokiem KIO. W konsekwencji zwłaszcza w przypadku gdy odwołanie wnoszone jest na wybór najkorzystniejszej oferty

Poczta Polska przegrała w sprawie obsługi sądów

stycznia br., gdy Poczta Polska zaskarżyła wyrok Krajowej Izby Odwoławczej podtrzymujący wynik przetargu Centrum Zakupów dla Sądownictwa na korzyść Polskiej Grupy Pocztowej (PGP). Początkowo zapowiadało się, że aby sprawa w ogóle trafiła do sądu, Poczta Polska będzie musiała wpłacić 5 mln na wpis sądowy

Janosikowe łaskawsze, ale tylko dla Mazowsza

zamożności, od którego zaczyna się płacić janosikowe. Dziś województwo je płaci, jeśli dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca ma wyższe niż 110 proc. średniej krajowej. Z każdej złotówki powyżej tego wskaźnika województwo musi oddać aż 80 gr. Ministerstwo Finansów proponuje podnieść próg do 125 proc

Sąd buduje nam drogi. GDDKiA anulowała przetarg, teraz ma go wznowić

Taki precedensowy wyrok wydał we wtorek Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Chodzi o przetarg na budowę drogi ekspresowej S7 od planowanej obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego. Przetarg ten Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w listopadzie 2009 r., ale otwarcie ofert

Sąd Najwyższy USA odrzuca żądania Argentyny. Fundusze odzyskają pieniądze?

Historia zaczęła się w 2001 roku od bankructwa Argentyny. Kraj przestał wówczas spłacać odsetki od międzynarodowych pożyczek. Było to wyjątkowo drastyczne bankructwo - wzrosło bezrobocie, zamrożono depozyty krajowe, a zamieszki wywołały falę niestabilności i zmianę władzy. W kolejnych latach

Jednak Solaris górą. Chińskie autobusy nie dla Warszawy

przekonaliśmy tuż przed Euro 2012". Pytali też: "Czy teraz chcemy, aby po tych chińskich autostradach jeździły chińskie autobusy?". Solaris złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Przedstawiciele KIO rozpatrywali sprawę we wtorek. I przyznali rację Solarisowi. - Unieważniliśmy wybór

Kopie odwołania można przesłać do zamawiającego nawet po jego godzinach pracy

przyjmowanie, że z treścią wpływających do niego wiadomości mógł zapoznać się jedynie w godzinach pracy zamawiającego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 maja 2011 r. sygn. akt KIO 933/11). Obalenie domniemania wynikającego z art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagałoby wykazania przez

Legislacja w praktyce

dziedzinie prawa spółdzielczego. Autorka krytycznej analizy wieloletnich prac legislacyjnych, mających służyć udoskonaleniu prawa spółdzielczego. Brała udział w wielu pracach legislacyjnych wykonujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, z

Lekcja z Amber Gold. Zła współpraca jednostek resortu sprawiedliwości

klientami Amber Gold - co z tego, że rynek zweryfikował jego wiarygodność, skoro i tak jego klienci stracili większą część swych lokat.Jak to możliwe, że człowiekowi z sześcioma wyrokami pozwala się dysponować oszczędnościami tysięcy ludzi? Że ktoś taki uzyskuje wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, jakby był

"Puls Biznesu": Nowelizacja Lex Alpine drogą do bankructwa

W myśl obecnych przepisów, jeśli inwestor uzna kontrahenta za nierzetelnego i wyrzuci go z kontraktu, musi także wykluczać go z każdego nowego przetargu. Teraz wykluczenie będzie możliwe, ale pod warunkiem, że wyrządzenie szkody zostanie potwierdzone wyrokiem sądu. "To krok w dobrym kierunku

Rząd zajmie się projektem noweli specustawy drogowej

Proponowane rozwiązania są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy specustwy - dotyczące spłaty należności firm, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych - powinny objąć też dużych podwykonawców. Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności

Polska Grupa Pocztowa z najkorzystniejszą ofertą dla sądów i prokuratur

przetargach publicznych, nie znajduje swojego uzasadnienia" - skomentował prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP) Rafał Zgorzelski. Według niego, kluczowym elementem był wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nakazujący skreślenie postanowień de facto

Sąd Arbitrażowy przy KIG widzi wzrost wniosków od firm z sektora infrastruktury

Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Marka Furtka dla agencji ISBnews. "Niezwykle często podczas budowania nowych obiektów użyteczności publicznej, przede wszystkim autostrad, dróg krajowych, portów lotniczych, rozbudowy portów morskich itp. pojawiają się elementy sporne między stronami umowy

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 7 lutego 2013 r. (sygn. akt: KIO 154/13): "(...) Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że w badanym postępowaniu termin wykonania zamówienia nie miał zatem znaczenia istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Niezbicie świadczy o tym nieujęcie terminu

"DP": Urzędnik nie zapłaci za swój błąd

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są skomplikowane i przewlekłe procedury. Jak wylicza mec. Arkadiusz Matusiak z kancelarii Bird & Bird, przed pociągnięciem do odpowiedzialności urzędnika musi zakończyć się postępowanie, zapaść prawomocny wyrok sądu i zostać wypłacone odszkodowanie.Dopiero to

Subiektywizm w ocenie ofert

niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga, aby indywidualna ocena kryterium jakościowego dokonywana przez członków komisji przetargowej była jednakowa.W wyroku z dnia 31 sierpnia 2010 r. sygn. akt: KIO 1760/10 Krajowa Izba Odwoławcza

Polska pozwana do Trybunału UE w związku z dyrektywą gazową

- Do chwili obecnej Polska dokonała jedynie częściowej transpozycji dyrektywy w sprawie gazu do prawa krajowego - napisała KE w komunikacie. Tymczasem kraje UE miały czas do 3 marca 2011 r. na wdrożenie dyrektyw.Chodzi o przepisy III pakietu energetycznego liberalizującego rynek energii w UE. Już w

Połowa Warszawy jeszcze miesiącami bez reformy śmieciowej

- To najdłuższe postępowanie odwoławcze - wzdycha Jarosław Dąbrowski, wiceprezydent odpowiedzialny za przetarg na odbiór odpadów. Krajowa Izba Odwoławcza zaczęła badać sprawę w październiku. Od wyniku przetargu, w którym wygrały najtańsze firmy, odwołały się przedsiębiorstwa: Byś i Remondis

Będzie nowy wybór wykonawcy autostrady A1

wykonać to zlecenie w ciągu 12 miesięcy za 608 mln zł brutto.Obie oferty zostały zaskarżone przez konkurencję do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Mieli oni wątpliwości, czy włoskie konsorcjum ma dość ludzi i sprzętu, by wykonać te zlecenia. Do tej pory Salini nie budowało w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Proces pierwszej Egzekutywy Krajowej OUN

Proces pierwszej Egzekutywy OUN (zwany również procesem 11) - proces przeprowadzony przez władze radzieckie 29 października 1940 we Lwowie na aresztowanych przez NKWD 11 członkach Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, działaczach Egzekutywy Krajowej OUN. Sądzeni byli członkami lwowskiej Krajowej

Marian Sikora (oficer Armii Krajowej)

Marian Sikora ps. „Czarny”, „Przepiórka” (ur. 17 stycznia 1914 w Borysowie, zm. 12 grudnia 1944 w Lublinie) – uczestnik kampanii wrześniowej (obrona Lwowa), żołnierz ruchu oporu od 1940 r., porucznik Armii Krajowej.Urodził się w rodzinie chłopskiej, ukończył Gimnazjum

Agat (AK)

ulic: Dmochowskiego i Rozbrat żołnierze „Agatu” zastrzelili zastępca komendanta Gęsiówki, SS-Hauptscharführera Augusta Kretschmanna.1 października 1943 grupa żołnierzy oddziału pod dowództwem podporucznika Kazimierza Kardasia „Orkana” wykonała wyrok polskiego sądu podziemnego

Samodzielny Batalion Partyzancki ?Skała?

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała” – oddział partyzancki Kedywu Okręgu Kraków Armii Krajowej, sformowany w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku w ramach akcji „Burza”. Liczył maksymalnie nieco ponad 500 żołnierzy, jego organizatorem i dowódcą był major Jan

Oddział Osjan

Oddział Osjan – konspiracyjne jednostki wojskowe podległe dowództwu Armii Krajowej.Kryptonim Osjan pochodzi od pełnej nazwy: Oddziały Specjalne Jan (Jan to pseudonim dowódcy Jana Kajusa Andrzejewskiego). Żołnierze oddziału działali podczas okupacji hitlerowskiej uczestniczyli m.in. w Akcji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.