wyrok krajowej

Marek Okniński

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

Udział w przetargu wykonawców składających wspólne oferty rodzi szereg praktycznych problemów. Dlatego też warto prześledzić tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Referencje wykonawcy muszą wskazywać, że wykonał on roboty budowlane w sposób należyty

Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z wyroków stwierdziła, że referencje mają potwierdzać, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej mają prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi.

Sąd: umowa na doręczanie przesyłek sądowych będzie nadal wykonywana

Chodzi o dwuletni kontrakt na obsługę korespondencji z sądów i prokuratur, wart ok. 500 mln złotych. Zdobyła go Polska Grupa Pocztowa, bo złożyła ofertę o ponad 84 mln zł niższą od Poczty Polskiej. W grudniu ub.r. Krajowa Izba Odwoławczej podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w tej

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej wydając wyrok w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania uprawniony jest do zasądzenia kosztów postępowania odwoławczego stosownie do jego wyników. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

Poczta Polska zaskarżyła wyrok ws. obsługi sądów i prokuratur

W grudniu Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w sprawie wygranego przez Polską Grupę Pocztową przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokuratur. KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i potwierdziła, że PGP spełnia wszystkie kryteria konieczne do

TK: opłata sądowa od skargi na wyrok KIO jest zgodna z konstytucją

konkurentów sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołania i unieważniła wyniki przetargu. Spółka odwołała się od wyroku KIO do sądu okręgowego, ale ponieważ nie stać jej było na zapłacenie wysokiej opłaty od skargi, sąd odrzucił jej skargę. Druga spółka złożyła skargę do Trybunału

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.* W związku z wyrokiem z dnia 13 grudnia 2012 r. Trybunału Sprawiedliwości

Trybunał odpowie, ile powinna kosztować skarga od wyroku KIO

konkurentów sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołania i unieważniła wyniki przetargu. Spółka odwołała się od wyroku KIO do sądu okręgowego, ale ponieważ nie stać jej było na zapłacenie wysokiej opłaty od skargi, sąd odrzucił jej skargę. Druga spółka złożyła skargę do Trybunału

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

gwarantujących aby sprawy sporne przy udzielaniu zamówień publicznych ostatecznie rozstrzygał niezawisły Sąd. Jednak ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które

Polimex ma nakaz zapłaty 112 mln zł od GDDKiA za zerwanie kontraktu na A4

Polimex ma nakaz zapłaty 112 mln zł od GDDKiA za zerwanie kontraktu na A4

sprzeciw, nakaz zostanie anulowany Na razie to Polimex jest górą. Ale na krótko. Nakaz zapłaty oznacza, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma wypłacić Polimeksowi blisko 112 mln zł z odsetkami i kosztami procesu. Sęk w tym, że wyrok jest nieprawomocny. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

odrzucona przez lubelski oddział GDDKiA z powodu błędów w dokumentacji. Dlatego za najkorzystniejszą uznano wtedy o 15 mln zł droższą ofertę konsorcjum FCC Construccion i Erbudu. Dragados odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta nakazała unieważnić pierwszy wybór najkorzystniejszej oferty. Przy

Polimex: GDDKiA ma nam wypłacić 40 mln zł kary za S-69

Polimex: GDDKiA ma nam wypłacić 40 mln zł kary za S-69

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na dokończenie budowy 15,6 km drogi ekspresowej S69 od Bielska-Białej do Żywca. Przetarg wygrała firma Mota-Engil, która zaproponowała, że wykona to zlecenie za 261 mln zł brutto. Była to najtańsza z sześciu zgłoszonych ofert, a najdroższa

Czy firmy śmieciowe wybrano w Warszawie legalnie? Będzie wyrok

Czy firmy śmieciowe wybrano w Warszawie legalnie? Będzie wyrok

i Remondisu. Kontrakt ma SITA. I tylko ta firma konsumuje zwycięstwo w przetargu w całości. Na wyrok czeka niecierpliwie MPO, które mimo wielkiej wygranej podpisało umowę tylko na Śródmieście (a chce obsługiwać oprócz niego dziewięć innych dzielnic). Spółce Lekaro brakuje jednego kontraktu (na

Sypały się nielegalne mandaty. Strażnicy nabili w butelkę tysiące kierowców

Sypały się nielegalne mandaty. Strażnicy nabili w butelkę tysiące kierowców

uzyskała" - napisała w uzasadnieniu sędzia Iwona Łakomiec. Paweł Wrycza, szef straży gminnej w Trzebielinie, nie zgodził się jednak z taką oceną sądu i odwołał się do Sądu Okręgowego w Słupsku. Kilka dni temu zapadł prawomocny wyrok utrzymujący orzeczenie miasteckiego sądu w mocy. Danuta Jastrzębska

Kto będzie budował przejście graniczne w Budomierzu?

Kto będzie budował przejście graniczne w Budomierzu?

. Odrzucone firmy odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie do spraw Zamówień Publicznych. KIO przywróciła ofertę Budimeksu, ale to nie zakończyło sporu między wykonawcami i wojewodą. Sprawa trafiła do sądu. W czerwcu 2009 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że ofertę Budimeksu trzeba odrzucić

Okęcie ma zwrócić hiszpańskiemu konsorcjum z Budimeksem 63 mln zł

Ponad 63 mln zł ma zapłacić Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" hiszpańskiemu konsorcjum Ferrovial, Budimex, Lamela - orzekł w poniedziałek Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Władze Okęcia nie zgadzają się z wyrokiem. Sprawa dotyczy budowy Terminalu 2. O wyroku

Sąd orzeka: "Urzędnik zataił prawdę przy rozstrzyganiu przetargu". I... umarza postępowanie

Sąd orzeka: "Urzędnik zataił prawdę przy rozstrzyganiu przetargu". I... umarza postępowanie

oświadczenia, że ani teraz, ani w przeszłości nie były związane z oferentami. Tego urzędnik GDDKiA nie zrobił. W śledztwie były też badane wątki korupcyjne, ale tu nie zebrano wystarczających dowodów. Wyrok zapadł Sąd w Lublińcu właśnie ogłosił swoją decyzję. Zgodził się z prokuraturą, że oskarżony zataił

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

zamawiającego modyfikacji siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie uwzględnił protestu, przez co wykonawca złożył odwołanie. Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z tym, że zamawiający opisał przedmiot zamówienia, nie zachowując przy tym w pełni zasady uczciwej konkurencji i równego

Skazani za oszustwa będą wykluczani z przetargów na inwestycje ze środków UE

mimo wyroku skazującego nadal reprezentują swoje firmy. Stanisław Rydzoń z Klubu Lewcy poinformował, że ta sprawa zostanie uregulowana w osobnej ustawie, nad którą pracuje ministerstwo sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym jest dostosowaniem polskich przepisów do norm

Jutro rozprawa w sprawie spalarni śmieci. Co dalej z inwestycją?

Jutro rozprawa w sprawie spalarni śmieci. Co dalej z inwestycją?

Przypomnijmy, że Firma ProNatura rozstrzygnęła przetarg na Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dzień przed Wigilią. Wygrało w nim konsorcjum włoskich firm Astaldi i Termomeccanica Ecologia, które zaproponowało wykonanie wszystkich prac (związanych ze spalarnią, ale także kompostow

COVEC nie wybuduje bloku energetycznego w Kozienicach

COVEC nie wybuduje bloku energetycznego w Kozienicach

Pod koniec maja Enea poinformowała, że konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi wygrało przetarg na budowę bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy do 1 tys. MW w należącej do Enei Elektrowni Kozienice, oferując ok. 6,28 mld zł brutto. Od decyzji tej odwołało się konsorcjum CNEEC-COVEC. Z wcze

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

zamówienia bowiem firma X złożyła skutecznie ofertę najkorzystniejszą cenowo i niepodlegającą odrzuceniu. Protestujący wykonawca złożył odwołanie. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że w części I złożono 2 oferty, jedną odwołującego z ceną 15.669.421,89 zł, a drugą firma X z cena 12.983.183,99 zł. Jedynym

Muzykom coś nie gra. Szkoły wciąż bez wykonawcy

Po tym, jak KIO uznała odwołanie wykluczonego z przetargu konsorcjum za uzasadnione i nakazała ponowne rozpatrzenie ofert, szkoła muzyczna znów odrzuciła propozycję firm, które je tworzą. Przetarg po raz drugi wygrała firma Unimax, choć złożyła ofertę o 2,5 mln zł wyższą niż konsorcjum, którego lide

Kłopoty z budową A1. Ludzie chcą większych odszkodowań

pojawiła się autostrada. Gdybym wiedział, że planowana jest jej, w życiu nie kupiłbym ziemi w tym miejscu - przekonuje Majewski. Dorota Marzyńska, rzeczniczka GDDKiA w Katowicach zapewnia, że wyrok WSA nie zatrzyma budowy A1 na tym odcinku, bo sąd nie zakwestionował pozwolenia na budowę. Przyznaje jednak

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

ubezpieczeniową. W opinii zamawiającego oferta została złożona przez panią Bożenę S, wadium zaś wniosło konsorcjum. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, stanowisko zamawiającego nie zasługiwało na uwzględnienie. Obowiązek wniesienia wadium ciąży na wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego

Skarb Państwa wniósł skargę na wyrok sądu ws. przetargu na obsługę pocztową CUW

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - InPost otrzymał skargę Skarbu Państwa - Centrum Usług Wspólnych (instytucja gospodarki budżetowej), działającego w imieniu Jednostek Administracji Publicznej (skarżąca) o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z powodu

Sąd oddalił powództwo konsorcjum z Polimeksem o zapłatę 36,9 mln zł przez GDDKiA

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) - Sąd oddalił powództwo skierowane przez konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, Acciona Infraestructuras oraz Polimex-Mostostal przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę 36,96 mln zł wraz z odsetkami. Wyrok nie jest

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

. Ustanowienie wysokości kar umownych zostało uzależnione od rodzaju obowiązków, jakie zostaną lub mogą zostać przez wykonawcę naruszone. W postępowaniu doszło do kumulacji kar Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że postanowienia § 7 ust. 7 wzoru umowy, który stanowił, że: "Odstąpienie przez zamawiającego

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. W kwietniu br. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zarzuty Poczty Polskiej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odnośnie wygranego przez InPost przetargu realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) na obsługę korespondencji urzędów centralnych i ministerstw

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

firmy: Oferty przetargów z całego kraju Poniżej przedstawiam, w mojej ocenie, szczególnie istotne dla systemu zamówień publicznych wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. a) wyrok z dnia 2 czerwca 1993 r. sygn. C - 243/89 Teza: Zamawiający nie może określać wymogów wykorzystania krajowych

Kiedy związki zawodowe dla zatrudnionych na śmieciówkach

W środę rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar skierował wystąpienie do resortu pracy. Wezwał w nim ministerstwo do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca. TK orzekł, że niezgodne z konstytucją jest odbieranie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych osobom na umowach

Szydło: projekt dot. kwoty wolnej od opodatkowania przygotuje prezydent

podniesieniu kwoty wolnej do 8 tys. zł. Andrzej Marczak, który jest doradcą podatkowym w KPMG, wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, tłumaczył niedawno w rozmowie z PAP, że z wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. niekonstytucyjności obecnej kwoty wolnej wynika obowiązek jednorazowego

Otwarcie ofert na obwodnicę zachodnią znów przesunięte

do Krajowej Izby Odwoławczej. Gdyby KIO uwzględniła odwołanie, otwarcie ofert nastąpiłoby jeszcze później. Wyrok w tej sprawie zapadł w poniedziałek. - GDDKiA wygrała w KIO. Odwołanie złożone 24 grudnia przez konsorcjum na czele z firmą Budimex (dotyczyło zmiany terminów realizacji inwestycji

Prezydent podpisał nowelę ustawy o ewidencji producentów

Chodzi o zmianę ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Jej celem jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. TK zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o ewidencji producentów rolnych

Zmiany w przepisach ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych dokonane zostały z inicjatywy Senatu, który przygotował projekt nowelizacji w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. TK zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między nimi rozdzielność

Komornicy mają rzecznika dyscyplinarnego

przeciwko komornikowi lub asesorowi. A wtedy rzecznik pełni funkcję oskarżyciela przed Komisją Dyscyplinarną przy Krajowej Radzie Komorniczej, czyli samorządowym sądem dyscyplinarnym. Może też uczestniczyć w postępowaniu przed sądem okręgowym, do którego ukarany komornik może się odwołać. KRK zgodnie z

SN: Sędzia, która unikała spłacania kredytu winna, ale bez kary

75 proc. ostatniego uposażenia. KRS zaskarżyła wyrok Tymczasem Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła zaskarżyć wyrok I instancji, uznając, że kara upomnienia jest zbyt łagodna. Jej odwołanie w poniedziałek rozpoznał sąd dyscyplinarny Sądu Najwyższego. Paradoksalnie, jak zauważył w poniedziałek w SN

Poprawki Senatu do noweli ustawy o krajowym systemie ewidencji

identyfikacyjnego. Senat przygotował projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. Trybunał zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między

Listy rządu PiS rozniesie InPost. W tle wielomilionowe odszkodowanie z budżetu

godziny po wydaniu wyroku ponownie wybrało ofertę InPostu. Poczta Polska znów więc złożyła odwołanie. I tak sytuacja radośnie wałkowała się w sądach i przed KIO, gdzie zwyciężał InPost. A konkretnie - po swojej stronie miał trzy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej i dwa wyroki sądów. Faktycznym zwycięzcą

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na organizację przetargu na obsługę CUW

konsekwencji oznacza to, że powstają dodatkowe koszty po stronie jednostek administracji państwowej, objętych zamówieniem. W tej sytuacji zamawiający może nawet unieważnić przetarg jako obarczony niemożliwą do usunięcia wadą" – czytamy w komunikacie. Wyrok sądu dotyczy postanowienia Krajowej Izby

Przetarg na budowę odcinka S7. Sąd: Cena drogi była rażąco niska

mln zł brutto, czyli z podatkiem VAT - złożyło włoskie konsorcjum, firma Budimex uznała jednak, że jest rażąco niska, i wniosła stosowne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która to potwierdziła. W tej sytuacji konsorcjum Salini zaskarżyło wyrok KIO do olsztyńskiego sądu okręgowego, ale ten

Zajął i sprzedał ciągnik niezadłużonego rolnika. Nie zostanie skreślony z listy asesorów

zawodowej daje im prawo wykonywania tego zawodu?! Komornik to funkcjonariusz państwa, osoba zaufania publicznego - mówi mecenas Lech Obara, pełnomocnik pokrzywdzonego rolnika. Krajowa Rada Komornicza na razie nie komentuje wyroku i czeka na uzasadnienie. Michał K. nie może wrócić do pracy, bo nadal jest

Sąd oddala skargę Poczty Polskiej. InPost dostarczy rządowe listy

to, że powstają dodatkowe koszty po stronie jednostek administracji państwowej objętych zamówieniem. - W tej sytuacji zamawiający może nawet unieważnić przetarg jako obarczony niemożliwą do usunięcia wadą - dodaje. Sąd broni KIO Wyrok sądu dotyczy postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Prezes

Poczta Polska ponownie odwołała się od wyniku przetargu CUW

tego samego dnia ponownie wybrało ofertę InPost. Stało się to po upływie niespełna dwóch godzin od ogłoszenia wyroku przez KIO. "Ze spokojem czekamy na rozprawę KIO" - skomentował PAP sprawę odwołania Poczty prezes InPost Rafał Brzoska. Sprawę odwołania Poczty Polskiej rozpatrzy Krajowa Izba

Andrzej Duda podpisał ustawę inwigilacyjną

Przygotowana przez posłów PiS nowelizacja ustawy o policji i ustaw dotyczących uprawnień służb specjalnych miała być wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. Opozycja i organizacje pozarządowe od początku alarmowały jednak, że zbytnio wkracza ona w prywatność obywateli. Mimo to

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

Jeżeli wyrok TK zostanie opublikowany, "to w Polsce będą obowiązywały bezpośrednio przepisy z rozporządzenia unijnego - jako aktu do bezpośredniego stosowania" - powiedział podczas środowej konferencji prasowej Sawicki. Chodzi o unijne rozporządzenie WE 1099/2009 z 24 września 2009 r

Duda: Wybór sędziów przez poprzedni Sejm uznałem za naruszenie demokracji

do TK PO, Rzecznik Praw Obywatelskich i Krajowa Rada Sądownictwa. Wyrok dziś. Zobacz też: "Sędziów wskazanych przez PiS wybrano na podstawie nieobowiązującej ustawy"

Sąd potwierdził wygraną InPostu w przetargu CUW na obsługę przesyłek

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) – Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zarzuty Poczty Polskiej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odnośnie wygranego przez InPost przetargu realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) na obsługę korespondencji urzędów centralnych i ministerstw. Tym

Mieszkańcy Szczecinka chcą wyegzekwować od Kronospanu wykonanie wyroku

celu minimalizowanie oddziaływania na środowisko". "Również niezależnie od wyroku sądowego, a przede wszystkim z uwagi na planowaną w 2015 roku zmianę przepisów prawa unijnego i krajowego, Kronospan już teraz pracuje nad dostosowaniem swoich urządzeń ochrony środowiska do nowych, bardziej

UOKiK nałożył na PKP Cargo karę w wysokości 14,22 mln zł

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdził nadużywanie przez PKP Cargo pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych w okresie 2006-2007 i nałożył na spółkę karę w wysokości 14,22 mln zł, podało PKP Cargo. Spółka

Poczta czeka na wyrok odnośnie ważnego przetargu

niezasadnych. Zarówno prezes UZP, jak i Poczta twierdzą, że Krajowa Izba Odwoławcza, która wcześniej rozpatrywała sprawę przetargu, bezpodstawnie odrzuciła odwołanie Poczty jako wniesione po terminie. Chcą też aby sąd rozstrzygnął, kto ma tutaj rację. Wysłuchanie stron trwało dwie godziny. Wyrok będzie 20

Listy rządu dostarczy InPost. Poczta czuje się poszkodowana

zł tańsza od Poczty Polskiej. Poczta się odwołała, podnosząc m.in. brak wystarczającej liczby placówek konkurenta. W miniony czwartek Krajowa Izba Odwoławcza... uwzględniła odwołanie. Izba nakazała, aby CUW odtajniło formularz cenowy InPostu i przeprowadziło ponowną ocenę ofert. Poczta nie zdążyła

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

Wnioski płynące z wyroku KIO z dnia z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt KIO 180/12) W jakich okolicznościach i na jakich zasadach należy to zrobić, aby nie naruszyć zasady jednokrotnego wzywania do uzupełnienia? Kiedy zmiana tego terminu byłaby niedopuszczalna? Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła

Sąd: kara dla Kasy Krajowej SKOK podtrzymana

Konsumentów. SOKiK oddalił odwołanie Kasy Krajowej SKOK, podtrzymując tym samym decyzję prezes UOKiK oraz nałożoną karę pieniężną. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji.

Gowin bezradny wobec szefa Amber Gold

"Gazecie" 10 sierpnia, szef Amber Gold to wielokrotny przestępca, był już sześciokrotnie karany przez sądy za nadużycia finansowe. Pierwszy wyrok zapadł już w 2005 roku, za to, że jako doradca kredytowy wystawił jednemu z klientów fałszywe świadectwo zatrudnienia w firmie swojej matki i

"Podniesienie kwoty wolnej od podatku to 20 mld zł mniej w budżecie, odczujemy to w 2018 roku"

tys. zł)" - powiedział PAP Andrzej Marczak, który jest doradcą podatkowym w KPMG, wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Coraz mniej czasu Kolejną konsekwencją wyroku - wskazał - jest obowiązek zapisania w ustawie mechanizmów korygowania kwoty wolnej stosownie do szeregu

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

orzecznictwie pewne kontrowersje w aspekcie tego, czy dowód jego wniesienia ma mieć formę oryginału czy też wystarczy jego kserokopia. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można spotkać dwa rozbieżne stanowiska (por. wyrok KIO KIO/UZP 1514/10; wyrok KIO/UZP 1408/10). Mając na uwadze argumentację

Piechociński: ustawa o OZE powinna obowiązywać od lutego

prawa dotyczącego OZE Komisja Europejska pozwała Polskę już w 2013 r., proponując dzienną karę 133 tys. euro, płatną od momentu wyroku do wdrożenia przepisów UE. Później jednak, ze względu na przyjęcie przez Polskę części wymaganych przepisów, KE obniżyła żądaną karę do 61 tys. euro. Przepisy z

Saga trwa. Przetarg na listy sądowe przesunięty po raz siódmy

ludzi na etatach. Dlaczego to wszystko tak się dłuży? Powodów jest kilka. Z jednej strony sprawę może przedłużyć odwołanie Poczty Polskiej od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej nakazującego zmianę specyfikacji zamówienia. Poczta domaga się m.in. złagodzenia zasad odpowiedzialności operatora za

Wielkopolskie. Swarzędz chce, by SN rozstrzygnął sprawę statusu dróg

zgadza się radca prawny Tomasz Depa, który reprezentuje Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. "Obecne prawo może nie jest doskonałe, ale trzeba je stosować. W moim odczuciu sąd prawidłowo zinterpretował ten przepis" - zaznaczył Depa. 12 marca sąd zdecyduje, czy ogłosi wyrok w tej

Asesor skreślony. Ciąg dalszy afery z ciągnikiem

komornicze i kancelaria Kluczkowskiego sprzedała go komisowi, w którym stał. Dziś Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej przesłuchiwała poszkodowanego Radosława Zarembę i po paru godzinach wydała wyrok. Orzeczenie komisji nie jest prawomocne. Asesor może się odwołać do Sądu Okręgowego. Michał

Bezprawnie zajął ciągnik. Nie skreślą go z listy asesorów

komisu Autocomplex w Łodzi, a po czterech tygodniach, w dniu, kiedy sąd w Mławie zawiesił postępowanie komornicze, kancelaria komornicza sprzedała go komisowi, w którym stał. Gdy o aferze zaczęły informować media, Izba Komornicza w Łodzi poleciła Krajowej Radzie Komorniczej wszczęcie postępowania

Oszuści wykorzystują komorników do wyłudzania pieniędzy

Kilka tygodni temu Krajowa Rada Komornicza rozesłała pisma do kancelarii komorniczych na terenie całego kraju, by komornicy starannie weryfikowali składane do nich wnioski egzekucyjne wraz z tytułami wykonawczymi. Sędziowie się zgadzali, ale... To właśnie tytuły wykonawcze stały się celem oszustów

Gowin: nie było podstaw do odwieszenia wyroków Marcina P.

Dodał, że taką podstawą nie jest też postawienie Marcinowi P. nowych zarzutów. "Sąd brał pod uwagę młody wiek" Gowin przedstawił m.in. informację o wyrokach, jakie zapadły w stosunku do Marcina P. - Opinia publiczna zbulwersowana została faktem, iż cała seria kolejnych wyroków, to były

TVN wygrał w sądzie. Nie zapłaci kary za macanie piersi w "Top Model"

poniżaniu uczestniczek programu. Krajowa Rada uznała, że telewizja TVN złamała ustawę o radiofonii i telewizji, bo - zdaniem regulatora - wspomniane odcinki "Top Model" nie powinny mieć oznaczenia "od lat 12", ale "od lat 18" i nie powinny być nadane przed godz. 23, bo mogły

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

zamawiającego. Przepisy ustawy Pzp nie regulują w jaki sposób zamawiający ma postąpić w przypadku skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w toku jej realizacji. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wyroki KIO Krajowa Izba Odwoławcza (w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 roku

Sądy mają przekazywać BIG-om dane o niezapłaconych grzywnach

Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca tego roku nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy regulującej działanie BIG-ów w razie nieuiszczenia przez skazanego grzywny czy należności sądowych wynikających z prawomocnego wyroku w oznaczonym terminie sąd przekaże do biur informacji gospodarczej

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku. TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom podatkowym na weryfikację informacji

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym opublikowana w Dzienniku Ustaw

tłumaczył dziennikarzom, że "nie chodzi tylko o zgodność z konstytucją, ale także o to, że [podczas wyboru sędziów w poprzedniej kadencji] regulamin Sejmu został w sposób rażący złamany". Wstrzymanie publikacji wyroku zapowiedziała także szefowa kancelarii premiera Beata Kempa, choć konstytucja

KRD: dla ponad 70 proc. Polaków nic nie usprawiedliwia opóźnienia wypłaty

pozew do sądu pracy. Im szybciej uzyskamy wyrok, tym większe mamy szanse na odzyskanie należnych nam pieniędzy. Nie każdy ma też świadomość, że za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia pracownikowi przysługują odsetki ustawowe, które wynoszą obecnie 8 proc." - dodał. Eksperci zwracają uwagę, że

Dostali 237 tys. zł odszkodowania za błąd notariusza. "To dość rzadkie"

, zarzucając niedochowanie staranności. Odmówiła. Zawiadomili więc prokuraturę i zaczęli pisać skargi - do Krajowej Rady Notarialnej, Izby Notarialnej w Gdańsku, a nawet Ministerstwa Sprawiedliwości. Notariusz nie pozostała dłużna - pozwała ich w procesie cywilnym oraz karnym i również złożyła zawiadomienie do

Ekspert: konsekwencje wzrostu kwoty wolnej budżet odczuje dopiero w '18

tys. zł)" - powiedział PAP Andrzej Marczak, który jest doradcą podatkowym w KPMG, wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Kolejną konsekwencją wyroku - wskazał - jest obowiązek zapisania w ustawie mechanizmów korygowania kwoty wolnej stosownie do szeregu czynników społeczno

SKOK-i liczą na nową władzę

je porównywać do innych instytucji z tej samej branży, a nie do banków komercyjnych. (...) Kasa Krajowa wyraża nadzieję, że zarówno wyrok Trybunału Konstytucyjnego [niedawno nakazał posłom zróżnicowanie wymogów nadzorczych dla dużych i małych Kas, uznając zarazem ustawę o SKOK-ach za zgodną z prawem

Zarządca komisaryczny w kolejnej SKOK

Jak informuje KNF, "aktywa SKOK Skarbiec nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań". "SKOK Skarbiec posiada ujemne fundusze własne oraz straty z lat ubiegłych, a Kasa Krajowa na obecnym etapie nie podjęła decyzji o wypłaceniu SKOK Skarbiec adekwatnej pomocy finansowej"

Fałszywe wyroki krążą po Polsce. Zorientowali się komornicy

kancelarii, który zajął i sprzedał ciągnik Radosława Zaremby spod Mławy, choć ten dłużnikiem nie był. Oświadczenie w sprawie fałszywych orzeczeń wydała już Krajowa Rada Komornicza. Wynika z niego, że "lewe" wyroki nie pochodzą jedynie z Lublina i Świdnika. Krajowa Rada Komornicza apeluje o

Referencje wspólników spółki cywilnej

od zamawiającego referencje potwierdzające, iż w sposób należyty wykonali umowę zawartą w trybie zamówień publicznych, może posługiwać się doświadczeniem obejmującym całość prac realizowanych przez spółkę cywilną.Potwierdzają to liczne wyroki Krajowej Izby Odwoławczej m.in. wyrok KIO z 18 sierpnia

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

zamawiającemu, jeśli uchyli się od podpisania umowy? Odpowiedź Jeśli wykonawca lub zamawiający uchyla się od zawarcia umowy, to można dochodzić jej zawarcia na drodze sądowej. W takiej sytuacji wyrok sądu zastępuje umowę w sprawie zamówienia publicznego. Przetargi bez tajemnic: Jak wygrać przetarg? Poradnik

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

wykonawcę w niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy".** * Patrz wyrok Krajowej

Rosyjski politolog: Wyrok Hagi może wstrząsnąć Putinem

Rosji. Ale do tego potrzebne jest stwierdzenie wykonalności wyroku wydane przez krajowy sąd. To mało prawdopodobne, by rosyjskie sądy zgodziły się na wypłatę 50 mld dol. Pozostaje raczej ściganie rosyjskiego majątku po całym świecie. I tu historia się powtarza: jeśli np. chcemy zlicytować rosyjski

Ekspresowa "siódemka". Drogowcy ogłosili kolejny przetarg

oddziału GDDKiA. - Jednak w tej chwili czekamy na ewentualne odwołania od pisemnego uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej [KIO odrzuciła odwołania od wyników przetargu - red.]. Dwa ostatnie brakujące ekspresowe odcinki w drodze do stolicy, czyli Płońsk - Czosnów i Czosnów - Warszawa, mają być

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

spełnianie warunków udziału w przetargu uznać należy za niedopuszczalną zmianę oferty. Jednoznaczne stanowisko wymaga jednak zawsze analizy oferty w zestawieniu z dokumentami. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej Niezależnie od powyższego warto zwrócić uwagę na wyroki KIO zapadłe w zbliżonych stanach

Od momentu wydania orzeczenia przez KIO termin związania ofertą biegnie dalej

wysyła orzeczenie wyroku pocztą. Od jakiej daty powinnam liczyć odwieszenie biegu terminu związania ofertą? Odpowiedź: Istotna jest faktyczna data wydania orzeczenia. Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp  w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert

Ograniczenie zasady swobody umów

: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza jak i Sądy Okręgowe wydając wyroki związane z naruszeniem zasady swobody umów wielokrotnie podkreślają, że na gruncie prawa zamówień publicznych mamy do czynienia ze swoistego rodzaju ograniczeniem zasady wolności umów, które

InPost na razie wygrywa. Budżetowi grozi milionowe odszkodowanie za listy

W połowie maja Centrum Usług Wspólnych, jednostka podległa bezpośrednio Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, unieważniło wart 33 mln zł kontrakt na dostarczanie korespondencji rządowej. A wygrała go prywatna poczta InPost. Jej zwycięstwo potwierdziły trzy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej i dwa wyroki

Crido: 95 proc. spraw karnych skarbowych kończy się orzeczeniem o winie

bardziej dotkliwych kar, łącznie z karą pozbawienia wolności czy wpisem do Krajowego Rejestru Karnego. W 95 proc. przypadków sądy I instancji przesądzają o winie sprawcy, przy czym w 31 proc. przypadków dochodzi do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności" - napisano. Najczęstsza kara to grzywna

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

faktycznie istniejącym i rzetelnym podatnikiem. W przypadku oceny pozytywnej, organ podatkowy zakwestionuje sprzedaż lub nabycie towaru z innego państwa i zażąda opodatkowania takiej transakcji na takich samych zasadach jakie dotyczą obrotu towarów pomiędzy podmiotami krajowymi, tj. zazwyczaj wg stawki 23

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

wykonawcę na żądanie zamawiającego. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Zademonstrowanie oferowanego przedmiotu Zamawiający może żądać przeprowadzenia prezentacji. Potwierdza to np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 kwietnia 2009 r. (sygn. KIO/UZP 469/09

Grzegorz Bierecki przegrał w sądzie z KNF. Raport rzetelny

się z KNF, że niektóre wyniki Kas powinny być skorygowane w dół. Jaka kara za głośny raport? Raport KNF ostro skrytykowała Krajowa SKOK, której przedstawiciele na konferencji prasowej poświęconej finansom Kas krytykowali informację KNF jako niekompletną i zawierającą przeterminowane informacje

Plaga fałszerstw komorniczych, a bazy wyroków nie będzie. Hologramy?

komorniczych, które na podstawie sfałszowanych dokumentów prowadziły egzekucje i wysyłały pieniądze na konta oszustów. Estoński skok na spółkę, czyli jak oszuści wykorzystywali komorników. Hologram zamiast e-bazy Remedium na nadużycia związane z fałszerstwami wyroków miała być elektroniczna centralna tzw. baza

Prezydent podpisał ustawę - GDDKiA wypłaci zaległe należności dużym firmom

ekspresowych jako podwykonawcy i nie dostali zapłaty za pracę, mogą zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prawo takie przysługiwało dotychczas tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Rozwiązanie takie podważył jednak TK i to jego wyrok

Cięcie OFE zgodne z konstytucją? Wkrótce decyzja TK

składki emerytalne, mimo że te osoby już raz wybrały oszczędzanie w OFE. Wskazane przepisy zdaniem RPO łamią konstytucyjne zasady: podważają zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa, ograniczają konstytucyjne prawo do wolności, łamią zasadę nie działania prawa wstecz. Wyrok potrzebny PiS? Wyrok

Estoński skok na spółkę. Oszuści okradają polskie spółki

postanowienia. - Dopiero od komornika dowiadujemy się, że na spółkę jest tytuł wykonawczy - wyrok sądu polubownego zaopatrzony w klauzulę wykonalności - mówi Martyna Kupiecka. Prawniczka skontaktowała się z komornikiem, bo on miał tylko tytuł wykonawczy. Z treści orzeczenia Niezależnego Międzynarodowego Sądu

Polska przegrała przed Trybunałem UE ws. zanieczyszczeń wód azotanami

ani w prawie krajowym ani w programach działania metody, za pomocą której rolnicy mogą obliczyć zapotrzebowanie roślin na azot. Ministerstwo Środowiska w komunikacie opublikowanym po ogłoszeniu orzeczenia TSUE podkreśliło, że Polska respektuje wyroki sądowe, w tym czwartkowy wyrok

Sąd we Frankfurcie: Uber może działać w Niemczech do czasu wydania ostatecznego wyroku

Sędziowie Sądu Krajowego we Frankfurcie doszli we wtorek do wniosku, że wydany w sierpniu zakaz działalności Ubera do czasu zakończenia postępowania sądowego i wydania wyroku nie ma uzasadnienia. Amerykańska firma może więc nadal za pomocą aplikacji UberPop łączyć użytkowników z prywatnymi osobami

"PB": Dragados wygrał z drogowcami

Hiszpański Dragados, inwestor giełdowej firmy Pol-Aquy, zwyciężył w starciu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał rządowej instytucji kontynuację przetargu na trasę S-7 (Radom - granica województwa mazowieckiego). Dragados złożył w nim najtańszą

Zasady składania dokumentów podatkowych przez wspólników spółki cywilnej

samodzielnie, to jest w zakresie rozliczania z podatku dochodowego oraz obowiązku ubezpieczenia społecznego, za wyjątkiem sytuacji, gdy spółka cywilna zatrudnia pracowników. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 grudnia 2010 r. sygn. akt: KIO 2556/10 skład orzekający stwierdził, iż spółka cywilna

"Puls Biznesu": Dragados wygrał z drogowcami

Hiszpański Dragados, inwestor giełdowej firmy Pol-Aquy, zwyciężył w starciu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał rządowej instytucji kontynuację przetargu na trasę S-7 (Radom - granica województwa mazowieckiego). Dragados złożył w nim najtańszą

Zacięty przetarg na przesyłki sądowe

Zakupów dla Sądownictwa (czyli zamawiający) nie odpowiedziało na wszystkie pytania potencjalnych oferentów. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jest ich blisko 200. Na razie Centrum odpowiedziało na... 11. Dodatkowo Poczta Polska odwołała się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej nakazującego zmianę

Administracyjna strategia strusia

A jej zwycięstwo potwierdziły trzy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej i dwa wyroki sądów. Kontrakt powinien być świadczony od stycznia. Zamiast InPostu cały czas obsługuje go Poczta Polska. - To nie jest państwo prawa - oburza się 38-letni Rafał Brzoska, do którego należy InPost. Sugeruje kupowanie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery