wypłata dywidendy pzu

is, PAP, anpop

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy

Inwestorzy zacierają ręce, bo PZU po raz kolejny obdaruje ich sutą dywidendą. W czwartek akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w 2012 roku. W sumie spółka ma do podziału 2,56 mld zł

PZU dzieli akcje i decyduje o wypłacie dywidendy

- Chcemy zaproponować państwu split akcji, czyli podział, co zwykle zwiększa atrakcyjność dla inwestorów i płynność na giełdzie, a także powoduje, że spółka jest bardziej atrakcyjna - powiedział podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy prezes PZU Andrzej Klesyk.

Prezes PZU: w ciągu kilku dni jestem w stanie zgromadzić każdą kwotę potrzebną do wypłaty dywidendy

Prezes PZU: w ciągu kilku dni jestem w stanie zgromadzić każdą kwotę potrzebną do wypłaty dywidendy

PZU podtrzymuje rekomendację dot. wypłaty dywidendy pomimo zakupu akcji Aliora

platformę do konsolidacji rodzimego sektora bankowego. W efekcie umożliwi nam uzyskanie premii wynikającej z faktu bycia liderem tych procesów. Będzie to istotnym elementem wzrostu wartości grupy PZU w kolejnych latach" - podkreślił Klesyk. Zarząd PZU zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 2

PZU przeznaczy prawie cały zysk na wypłatę dywidendy?

. Zdaniem szefa PZU pozycja finansowa grupy jest na tyle dobra, że pozwoli jej spełnić wszelkie kryteria ostrożnościowe związane z wypłatą dywidendy na planowanym poziomie. KNF wydała rekomendację ograniczającą możliwość wypłaty przez banki dywidendy i wyznaczyła szereg okoliczności, w których nie mogą

PZU proponuje wypłatę 30 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2 590,6 mln zł, tj. 30 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd PZU SA proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 września 2015 roku oraz wypłata dywidendy nastąpiła 21 października 2015

OFE PZU będzie wnioskował o wypłatę dywidendy przez LW Bogdanka

Warszawa, 05.05.2011 (ISB) – Akcjonariusz Lubelskiego Węgla Bogdanka, OFE PZU, zamierza zgłosić na ZWZ spółki wniosek o wypłatę przez spółkę dywidendy z zysku za 2010 rok, poinformowała spółka w komunikacie. „PTE PZU, występując w imieniu akcjonariusza spółki - Otwartego Funduszu

ZWZ PZU zdecydowało o wypłacie dywidendy wysokości 26,0 zł na akcję za 2010 r.

Warszawa, 30.06.2011 (ISB) – Akcjonariusze spółki ubezpieczeniowej PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2.245 mln zł, tj. 26,0 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2010 roku, podała spółka w komunikacie po ZWZ. „Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok

Akcjonariusze zadecydują o splicie akcji PZU

Akcjonariusze zadecydują o splicie akcji PZU

cena rynkowa akcji oraz zwiększa się liczba akcji w obrocie. Akcje bardziej dostępne Spółka zaproponowała, by podział akcji nastąpił w stosunku 1:10, czyli z 1 zł do 0,10 zł oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z ponad 86,3 mln akcji do ponad 863,5 mln akcji. Celem

WZA PZU zdecydowało o przeznaczeniu łącznie 13,69 mld zł na dywidendę

Z zysku netto za 2009 rok, który wyniósł 2,51 mld zł, walne zdecydowało przeznaczyć 1,69 mld zł na wypłatę dywidendy, 10 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 807,9 mln zł na kapitał zapasowy.Dodatkowo na wypłatę dywidendy za rok 2009 przeznaczono kwotę niemal 12 mld zł z kapitału

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

wypłacić akcjonariuszom nie później niż 30 listopada zaliczkową dywidendę w wysokości 12,75 mld zł, z czego 12 mld zł będzie pochodzić z kapitału rezerwowego, a reszta z zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela w I półroczu 2009 r. Przed pierwszą ofertą publiczną (IPO) PZU strony umowy będą zgodnie

Akcjonariusze PZU zdecydują 30 VI o splicie akcji w stosunku 1:10 i dywidendzie

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze PZU SA zdecydują o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 30 czerwca. "Dokonuje się podziału (splitu

Akcjonariusze PZU zdecydowali o splicie akcji 1:10 i 30 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Dokonuje się podziału

PZU robi ukłon w stronę drobnych inwestorów giełdowych. Podzieli akcje

PZU robi ukłon w stronę drobnych inwestorów giełdowych. Podzieli akcje

proponuje wypłacić dywidendę w wysokości 30 zł na akcję. Dywidenda zostanie sfinansowana z zysku za ubiegły rok w wysokości 2,59 mld zł (w sumie spółka zarobiła 2,96 mld zł). Dla porównania dywidenda za 2013 r. wyniosła 54 zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 września, a jej wypłata

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 16

narzędziami i częściami samochodowymi. PZU Walne Zgromadzenie PZU zdecydowało we wtorek, że na dywidendę za 2013 rok trafi łącznie 4,66 mld zł, czyli 54 zł na akcję. Spółka wypłaciła już w listopadzie 2013 r. zaliczkę na poczet dywidendy za 2013 r. w kwocie 1,73 mld zł, czyli 20 zł na akcję. Do wypłaty

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

spółka w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 23 czerwca, natomiast jej wypłata nastąpi 8 lipca. W 2013 roku zysk spółki wyniósł 94,49 mln zł. BARTER Blisko 3,5 mln zł zainwestowała białostocka spółka Barter, by rozwinąć detaliczną sprzedaż detaliczną węgla. To m.in. zautomatyzowane

Skarb państwa otrzyma z dywidend więcej, niż zakładano - 5,47 mld zł

Skarb państwa otrzyma z dywidend więcej, niż zakładano - 5,47 mld zł

wykonywane są przez ministra skarbu państwa w wysokości 5 mld zł - powiedziała Kobos. Dlatego tegoroczne planowane dochody z tytułu dywidend ze spółek z udziałem skarbu państwa nadzorowanych przez MSP zostaną przekroczone. Dywidenda to wypłata części zysków wypracowanych przez firmę dla jej akcjonariuszy

Zysk grupy PZU w czwartym kwartale 2013 r. wyniósł 528,2 mln zł

dywidendę. Z kolei w październiku zeszłego roku przedstawiciele spółki ocenili, że przy utrzymaniu przez KNF zasad dotyczących podziału zysku, PZU powinna mieć zdolność do wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok w przedziale 75-100 proc.

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

ustalenia dywidendy jest 18 września, a jej wypłaty 3 października 2014 r. Kwota dywidendy odpowiada 31,65 proc. sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271,2 mln zł. Bank informował wcześniej, że wypłata dywidendy w tej wysokości pozwoli zachować miary

DM PKO BP i obniżył wycenę PZU do 45,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

dywidendowej" - czytamy w raporcie. Analitycy zakładają, że w latach 2016-2017 wypłatę wcześniej zadeklarowanej dywidendy z kapitałów nadwyżkowych. "Biorąc pod uwagę zakup 25% udziałów w Alior Banku, szacujemy, że wskaźnik S2 na koniec 2015 może wynieść ok. 275%, co naszym zdaniem implikuje 5-8

Wyniki finansowe PZU lepsze od oczekiwań analityków. 941 mln zł zysku

Wyniki finansowe PZU lepsze od oczekiwań analityków. 941 mln zł zysku

zaś do 4,68 mld zł z 4,35 mld w pierwszym kwartale 2014 roku. Na wyniki największej firmy ubezpieczeniowej wpłynął także rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Zarząd PZU zaproponował też wypłatę dywidendy z zysku netto spółki za 2014 r. w wysokości 30 zł na jedną akcję. To mniej niż za 2013 r

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

dywidendy - poinformował PAP Przemysław Dąbrowski, członek zarządu odpowiedzialny za finanse w Grupie PZU. - PZU i Alior Bank szacują, że synergie wynikające ze współpracy obu podmiotów wyniosą +dziesiątki+ milionów złotych. Pierwsze efekty współpracy pojawią się w 2016 roku - poinformował Wojciech

Wielkie zakupy PZU, w tym polski Link4

pomysłu zrezygnowano. "Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem" - tłumaczył. Członek zarządu PZU Przemysław Dąbrowski w rozmowie z PAP podkreślił, że te akwizycje pozostaną bez wpływu na wypłatę dywidendy z zysku za miniony rok. "

MSP na ratunek budżetowi. Duże dywidendy z PKO BP i PZU

dzielić najlepiej całym swoim zyskiem, a drudzy chcą np. pieniądze zatrzymać z myślą o inwestycjach. W ubiegłym roku mieliśmy już kilka skrajnych przypadków, w których skarb państwa wygrał z polityką zarządu spółek. Na przykład w PZU, gdzie walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy o ponad 2

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

2.546.869 akcji własnych w celu umorzenia. OFE PZU Złota Jesień złożyło natomiast propozycję uchwały ws. wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję - podała Agora w komunikacie. Zgodnie z propozycją uchwały złożoną przez ING OFE upoważnienie zarządu do skupu akcji ma obowiązywać przez rok, minimalna wysokość

PZU zatrudnia do reklam Marcina Dorocińskiego i kupuje nowe spółki

rok PZU proponuje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 4,66 mld złotych, czyli 54 złote na akcję. Część dywidendy za ubiegły rok PZU wypłaciło 19 listopada 2013 roku w formie zaliczki - wyniosła ona 20 złotych na akcję. Pozostała część, czyli 34 złote na akcję, ma być wypłacona w dwóch ratach po 17

PZU nie wypłaci dywidendy za ubiegły rok

holenderskim Eureko Obie strony ogłosiły we wtorek, że dają sobie czas do końca września na rozwiązanie sporu o PZU. Wypłata dywidendy miała być kluczowym elementem ugody. Gdyby do niej doszło skarb zgarnąłby 6,5 mld zł, a Eureko 3,9 mld zł. - Brak wypłaty dywidendy nie przeszkodzi w rozwiązaniu sporu do końca

Tauron wypłaci wyższą dywidendę. Decydują głosy skarbu państwa.

wypłacona akcjonariuszom wzrośnie do 350,5 milionów złotych. W ubiegłym roku mieliśmy już kilka przypadków, w których skarb państwa wygrał z polityką zarządu spółek. Na przykład w PZU, gdzie walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy o ponad 2 złote większej, niż wynosiła propozycja zarządu

Ten wyrok zmieni sytuację spółek: Jak cię stać, to płać dywidendę

otrzymaliśmy odpowiedzi od PZU, w jaki sposób spółka ma zamiar wykonać wyrok dotyczący tak zadawnionej sprawy. Według SN uchwała walnego PZU naruszyła dobre obyczaje, za które została uznana wypłata dywidendy. Zgodził się z sądami niższej instancji, że dobry obyczaj to lojalność spółki wobec akcjonariuszy

Przegląd prasy

złomowanych na czarno ISBnews --PZU podtrzymuje rekomendację dot. wypłaty dywidendy pomimo zakupu akcji Aliora --PZU chce nabywać kolejne banki, możliwa następna transakcja w tym roku --PZU zawarło przedwstępną umowę zakupu ok. 25,25% Alior Bank za 1,635 mld zł --Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o

Wielkie zakupy PZU, w tym polski Link4

, ale z pomysłu zrezygnowano. "Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem" - tłumaczył. Członek zarządu PZU Przemysław Dąbrowski w rozmowie z PAP podkreślił, że te akwizycje pozostaną bez wpływu na wypłatę dywidendy z zysku za miniony rok

Przegląd informacji ze spółek

udziału w rynku polskim i wykorzystania synergii w celu wzmocnienia się m.in. na rynku budownictwa użyteczności publicznej, poinformował prezes Geberit Polska Przemysław Powalacz. Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 25,94 mln zł dywidendy tj. 1,5 zł na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka

Właściciel 30 akcji PZU zamieszał na walnym. Chciał kupna BZ WBK

- AIB [irlandzki właściciel BZ WBK] jest w trudnej sytuacji finansowej. Jest okazja do zakupu banku. Zwiększyłoby to wartość PZU i przyniosło akcjonariuszom większe zyski niż wypłata dywidendy - powiedział Zawiślak Wyborcza.biz. Domagał się przerwania walnego do 22 czerwca, żeby akcjonariusze

Przegląd informacji ze spółek

projektów uchwał na walne zwołane na 25 czerwca.  Adiuvo Investment zadebiutuje w środę, 27 maja 2015 r., na rynku NewConnect, podała giełda. Akcjonariusze PZU SA zdecydują o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Work Service zdecydują o przeznaczeniu kwoty 10,41 mln zł na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego zwołanego na 22 czerwca. Warunek zawieszający umowę sprzedaży UAB DK PZU Lietuva (PZU Lietuva) przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) na rzecz

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

SMT SA. - Amica kupiła za 147 mln zł spółkę CDA, brytyjskiego dystrybutora sprzętu AGD i liczy na zwiększenie efektywności działalności grupy na tym rynku. Amica zainteresowana jest dalszymi akwizycjami i nie wyklucza wypłaty dywidendy - poinformowali przedstawiciele spółki. - Skonsolidowane

26 zł dywidendy z PZU. Kurs akcji mocno w dół

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 września, a jej wypłaty - 21 października 2011 r. Na dywidendę trafi 92,04 proc. ubiegłorocznego zysku skonsolidowanego. Dotychczas polityka dywidendowa PZU zakładała przeznaczanie na ten cel od 25 proc. do 45 proc. zysku netto. Zgodnie z planami w

Przegląd prasy

6,37 mld zł w I-V br. --Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Briju zdecydowali o zmianie statutu i niewypłacaniu dywidendy --RN Wieltonu powołała zarząd z Mariuszem Golcem jako prezesem --CEZ: Blok 2 w Temelinie powróci do pracy pod koniec lipca

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Agory dotyczącą wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję i zgłosiło projekt uchwały w sprawie skupu do 3.638.380 akcji własnych Agory w celu ich umorzenia. APLISENSA Akcjonariusze Aplisensa zgodzili się na wypłatę 0,26 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten

Przegląd prasy

zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --PZU podtrzymuje rekomendację dot. wypłaty dywidendy pomimo zakupu akcji Aliora --PZU chce nabywać kolejne banki, możliwa następna transakcja w tym roku --PZU zawarło przedwstępną umowę zakupu ok. 25,25

Zysk PZU w górę, powyżej prognoz analityków. A kurs w dół

wyniosą 4,36 mld zł. PZU wypłaciło też nieco mniej odszkodowań, niż spodziewał się rynek. Rynek spodziewał się wypłat na poziomie 2,8 mld zł, a ubezpieczyciel wypłacił w rzeczywistości 2,73 mld zł. Rok wcześniej było to 2,78 mld zł. Mniej PZU zarobiła na inwestycjach. Analitycy spodziewali się, że będzie

PZU przyniosło kokosy najwierniejszym akcjonariuszom

dywidendy za 2012 r., bo tyle zarząd PZU zarekomendował na wypłatę. Zdecyduje o tym walne zgromadzenie spółki. Jeśli taka dywidenda zostałaby rzeczywiście uchwalona, to w sumie posiadacz pakietu 30 akcji przez ponad trzy lata zarobiłby blisko 7 tys. zł na zmianie kursu i dywidendach. I to pomimo zawieruchy

Prezes PZU: Dywidenda bliższa górnej granicy widełek

"Nie widzę żadnych - na chwilę obecną - przeszkód, by rekomendować wypłatę dywidendy w górnym przedziale widełek" - powiedział dziennikarzom Klesyk. Prezes PZU w połowie listopada ubiegłego roku zapowiedział, że jeśli PZU nie uda się dokonać żadnej akwizycji, to będzie rekomendował

Przegląd prasy

swoją misję zgodnie z mandatem powierzonym w czerwcu 2010 r. ISBnews --Akcjonariusze GPW zdecydują 25 czerwca o wypłacie 2,40 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG20 zwyżkował o 0,49% na zamknięciu w środę --Akcjonariusze Kruka zdecydują 23 czerwca o wypłacie 1,50 zł dywidendy na akcję

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. Pierwsza transza zostałaby wypłacona 8 października, a druga 15 stycznia 2015 roku. "Aby zapewnić utrzymanie wskaźników bezpieczeństwa PZU SA na dzień 31 grudnia 2014 r. na bezpiecznym poziomie uzasadniony jest podział wypłaty dywidendy na dwie transze i wypłata drugiej transzy w styczniu 2015 r

Te firmy ratują budżet. Dziesięć spółek, które wypłacą państwu największe dywidendy

zł). 81 mln zł wyłożyła Enea, a 49 mln zł Azoty Tarnów. Dywidenda to wypłata części zysków wypracowanych przez firmę akcjonariuszom. Wypłacana jest proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Nie każda firma dzieli się jednak zyskiem z właścicielami. Może np. zdecydować, by zysk przeznaczyć na

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

0,05 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd Energoaparatury proponował, by na dywidendę trafiło 606 tys. zł zysku netto za 2013 rok. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 7 lipca, a jej wypłata nastąpi 27 listopada. Rok wcześniej spółka przeznaczyła na dywidendę

Przegląd prasy

2014 r. --Forte proponuje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 --KNF umieściła na liście ostrzeżeń LewINVEST Michał Lewicz i Zbigniewa S. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,84% na zamknięciu we wtorek --Erbud wybuduje Castoramę w Cieszynie za 22 mln zł netto --Obroty energią elektryczną na TGE spadły o

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Sanok zamierza wypłacić 1,27 zł dywidendy na akcję za 2013 rok - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, które odbędzie się 23 czerwca. Proponowany dzień dywidendy to 23 czerwca, a jej wypłaty - 8 lipca. Z zysku za 2012 rok Stomil Sanok wypłacił 1,15 zł dywidendy na akcję.

Kulczyk i Wawrzynowicz - podsłuchana rozmowa o kupowaniu Ciechu

Andrzejem sobie usiądę na kolację". Miał zapewne na myśli Andrzeja Klesyka, prezesa PZU. Pieniądze z dywidendy trafiły do budżetu, a nie do Kulczyka Nagrani przez kelnerów rozmawiają o cenie, po jakiej fundusz Kulczyka mógł kupić Ciech. Nie ma tutaj dużego pola manewru, bo cenę minimalną określa ustawa

W czwartek PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

Dziś PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy To rekord w historii ubezpieczeniowego giganta. Pieniędzmi podzielą się skarb państwa, holenderskie Eureko i mniejszościowi udziałowcy Wypłata rekordowej dywidendy jest możliwa dzięki podpisanej 1 października ugodzie między dwoma największymi

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

komunikacie. - Zarząd AC rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok - poinformowała spółka w komunikacie. - Grupa Robyg szacuje, że liczba lokali uznanych w przychodach w IV kwartale 2015 r. wynosi około 770 - podała spółka w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

LPP wyniosły ok. 447 mln zł w maju i były wyższe o około 12% r/r, podała spółka. Akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu 45 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Grupa Kerdos zawarła umowę inwestycyjną, regulującą zasady nabycia

Repolonizacja czy nacjonalizacja banków?

przy decyzjach o powoływaniu jego władz czy wypłacie dywidendy. Jeśli na repolonizacji banków PZU nie zarobi, konsekwencje poniosą wszyscy akcjonariusze (w cenach akcji) oraz klienci (w cenach polis ubezpieczeniowych). Kto miałby przejąć banki? Dlatego jedni i drudzy powinni zapytać: jaki plan mają

UniCredit: Intencją grupy nie jest maksymalizowanie dywidendy z Pekao

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - UniCredit ocenia, że kapitał zainwestowany w Polsce przynosi dobry, oczekiwany wzrost biznesu. Celem grupy nie jest maksymalizowanie dywidendy, ale dalszy rozwój Banku Pekao. Plany wzrostu UniCredit w Polsce obejmują także potencjalne akwizycje, ale obecnie

Przegląd informacji ze spółek

oczekiwanych wyników. Dom Development sprzedał 467 lokali netto i przekazał 190 lokali w I kw. br., podała spółka. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 134,38 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom uchwalenie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, wynika z komunikatu spółki. Erbud podpisał umowę na budowę obiektu handlowo-wystawienniczo-usługowego Castorama w Cieszynie za 22 mln zł netto, podała spółka. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na objęcie i nabycie

PZU wypłaciło akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

Wypłata rekordowej dywidendy jest możliwa dzięki podpisanej 1 października ugodzie między dwoma największymi akcjonariuszami PZU: skarbem państwa (55 proc. akcji) i holenderskim Eureko (32 proc.). Od 9 lat walczyli oni o kontrolę nad PZU. Zagraniczny inwestor zrzekł się kontroli, dzięki czemu teraz

Przegląd informacji ze spółek

do dnia 11 maja, podała spółka. Ergis zarekomendował wypłatę dywidendy za 2014 r. w kwocie 5,9 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję, podała spółka. Globalny fundusz inwestycyjny Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC (TSEMF IV) i Grupa PZU ogłosiły wspólnie z Grupą Integer.pl inwestycję w

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

powinno być najlepszym rozwiązaniem dla wierzycieli i pracowników firmy. CERAMIKA NOWA GALA Akcjonariusze Ceramiki Nowej Gali zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,75 mln zł, co daje 0,08 zł na akcję - podała spółka. Dniem dywidendy jest 30 września, a dniem jej wypłaty 15 października 2014 r

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

może największy ubezpieczyciel. - PZU SA spełnia wszystkie kryteria, które znajdują się w zaleceniu KNF opublikowanym w dniu dzisiejszym. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy zgodnie z przyjętą polityką dywidendową oraz zaleceniami KNF - mówi PZU Michał Witkowski, rzecznik prasowy. Również

Przegląd prasy

dywidendy za 2015 r. --Alior Bank i PZU pracują nad wspólną ofertą, synergie to 'kilkadziesiąt' mln zł --Grupa PZU może stać się holdingiem w II półr. 2016 r. --Pekao: Jeśli przejęcie banku, to nieposiadającego portfela we frankach --PZU nadal chce przejmować banki, ale rynek czeka na działania nowego

Zysk PZU gorszy niż rok temu

w ING TFI. Będzie duża dywidenda? Grupa PZU SA przyjęła politykę dywidendową na lata 2013-15, zgodnie z którą jeszcze w tym roku z kapitału nadwyżkowego ma trafić do akcjonariuszy 1,73 mld zł. Kolejne do 1,3 mld zł wypłaty z kapitału są możliwe w 2014 i 2015 roku, podała spółka w komunikacie. Firma

Przegląd prasy

--SeaMaster Aircraft sfinalizowało odwrotne przejęcie Weedo Polska --GE Capital Swiss Funding udzielił Bankowi BPH 80 mln CHF pożyczki --Volkswagen: Pierwsze samochody testowe z nowej fabryki k/Wrześni jesienią --Akcjonariusze PHN zdecydowali o wypłacie 1,3 zł dywidendy na akcję --PGNiG rozpocznie w

Przegląd prasy

, która posiada znaki towarowe grupy --LC Corp kupuje działkę w Warszawie od PHO za ok. 94 mln zł, planuje 1160 lokali --Cereal Planet wypracował wysokie marże w I kwartale, trudne do powtórzenia --Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --PEManagers rekomenduje wypłatę

Na GPW coraz drożej. Rynek na skraju przewartościowania

zagranicznych inwestorów zainteresowanie branżą surowcową. Mniej opłaca się trzymać polskie akcje dla dywidendy. Im droższe akcje, tym niższa stopa dywidendy, która określa, na ile wypłata z zysku spółki jest konkurencyjna np. wobec odsetek bankowych czy z obligacji. Na przyszły rok przewidywana stopa dywidendy

To już fakt, PZU oficjalnie szykuje się do wejścia na giełdę

dywidendy w wysokości 12,75 mld zł. Wypłata dywidendy była częścią porozumienia akcjonariuszy. - Po wypłacie spółka zachowała wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego, powyżej standardów europejskich. Podstawowe wskaźniki wypłacalności dla Grupy PZU i spółek Grupy pozostają w tej chwili na bardzo wysokim

Przegląd prasy

finansowy TFI wzrósł o 14,3% r/r do 498,77 mln zł --MF sprzedało 3-letnie obligacje o wartości 580 mln CHF --Indeks WIG20 spadł o 0,02% na zamknięciu we wtorek --Ghelamco Invest planuje emisję obligacji PE o wartości do 100 mln zł --Newag rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2014 r

Przegląd prasy

Millennium zdecydują 21 maja o niewypłacaniu dywidendy --RN Banku Millennium przyjęła III program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł --Grodno chce pozyskać 20 partnerów franczyzowych w r. obr. 2015/2016 --Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,49 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG20 spadł

Przegląd prasy

umacniającego się dolara ISBnews --Belvédère chce zmienić nazwę na Marie Brizard Wine & Spirits --Akcjonariusze Aliora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Work Service zdecydują 22 VI o wypłacie 10,4 mln zł dywidendy --Indeks WIG20 spadł o 1,73% na zamknięciu w

PZU zmienia politykę dywidendową, wypłaci 26 zł na akcję z zysku za 2010 r.

przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2.245.159.800,00 złotych, czyli 26,00 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. W marcu prezes PZU Andrzej Klesyk informował, że zarząd spółki skłania

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

finansowanie dalszego rozwoju działalności. Długoterminowym celem AAT Holding jest wypłata dywidendy w wysokości co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku - podała spółka w prospekcie. - AAT Holding, który właśnie rozpoczyna ofertę publiczną, w przyszłości chce rozpocząć działalność w krajach, których nie

Przegląd informacji ze spółek

działalności produkcyjnej, podała spółka. Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2014 r. na kapitał zapasowy, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy, podała spółka. Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o

Prezes Enel-Medu: PZU nie jest dla nas konkurencją

rodziną sprzedaży akcji. Obecnie free float spółki wynosi ok.14 %. Decyzja o ewentualnej wypłacie dywidendy za 2015 rok podjęta zostanie w I kwartale 2016 r. Centrum Medyczne Enel-Med istnieje od 1993 roku. Obecnie na sieć medyczną Enel-Med składa się kilkaset placówek medycznych w całej Polsce

Przegląd prasy

2,6% r/r do 39,21 mld zł w 2014r --Indeks WIG20 wzrósł o 1,16% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję --Unibep nie wybuduje kompleksu biurowo-mieszkaniowego w Tiumeniu w Rosji --Rząd przyjął 2 projekty instalacji zgazowania węgla w

Przegląd informacji ze spółek

użytkowanie oznacza zakończenie projektu inwestycyjnego po dziewięciu latach od rozpoczęcia pierwszej fazy budowy. Rada nadzorcza Getin Noble Banku zatwierdziła nową politykę dywidendową Getin Noble Banku na lata 2015 - 2017, która zakłada niewypłacanie dywidendy z zysków za lata 2014 i 2015 oraz wypłatę

Przegląd prasy

PZU --Indeks WIG20 wzrósł o 0,84% na zamknięciu we wtorek --Fortuna Entertainment Group nie wypłaci dywidendy w 2015 roku --Trigon DM rekomenduje 'trzymaj' Vistulę, Gino Rossi i CDRL --Trigon DM rozpoczął rekomendowanie Wojasa od 'kupuj', wycena 11,9 zł --Trigon DM rozpoczął rekomendowanie

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

sprzedaży posiadanych zasobów. RADPOL ZWZ Radpolu uchwaliło wypłatę 28 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 14 lipca, a dzień wypłaty na 1 sierpnia. Rok wcześniej spółka wypłaciła w formie dywidendy 5,1 mln zł, co dało 20 groszy

Skarbiec liczy, że środki pozyskane w I kw. będą pozytywnie wpływać na wyniki

. Zarząd Skarbiec Holding podtrzymał intencję wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2014/2015. Złoży się na to kwota 20 mln zł oraz zysk jednostkowy Skarbiec Holding za II kw. Spółka dysponuje dodatkowymi ponad 10 mln zł w formie gotówki i ekwiwalentów. Zarząd Skarbca wskazuje, że nie ma

Przegląd informacji ze spółek

spodziewa się, aby w kwestii wypłaty dywidendy za 2015 r. miały wystąpić jakiekolwiek ograniczenia, poinformował prezes Luigi Lovaglio. Alior Bank i PZU rozpoczęły współpracę, która przyniesie wymierne korzyści obu stronom począwszy od przyszłego roku, zapowiedzieli podczas wspólnej konferencji prezesi

Przegląd informacji ze spółek

Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 69,29 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r., co da wypłatę wysokości 3,49 zł na akcję, wynika z uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu spółki. Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendy za 2014 r., co da

ZWZ Bogdanki zdecydowało o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010

komunikacie. Przed ZWZ spółka poinformowała, że jeden z jej akcjonariuszy, Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" zamierza zgłosić na ZWZ spółki wniosek o wypłatę dywidendy. Wcześniej spółka informowała, że nie planuje dywidendy za 2010 rok po tym, jak w ub. roku przeznaczyła na ten cel

Przegląd informacji ze spółek

wielkością floty) i odzyskanie pozycji lidera na rynku car fleet management (CFM), poinformował prezes Jerzy Kobyliński. Prime Car Management (PCM) nadal widzi możliwość jest wypłata dywidendy w wysokości 100% zysku netto za 2014 r., poinformował prezes PCM Jerzy Kobyliński. Grupa Inpro zrealizowała

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

piątkowym walnym zgromadzeniu akcjonariusze Ciechu zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 59,6 mln zł. Propozycję wypłaty dywidendy zgłosił przedstawiciel Skarbu Państwa. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29 maja, a dniem wypłaty 28 listopada. W 2013 roku zysk netto

Przegląd prasy

USA spadł do 53,4 pkt w czerwcu wg wstępnych danych --Po przejęciu grupy Sanitec, Geberit widzi potencjał wzrostu udziałów rynkowych --Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję --MSP: Restrukturyzacja Kompanii Węglowej przebiega zgodnie z planem --Wskaźnik cen

PZU szykuje się na giełdę. Debiut możliwy do 14 maja

Szybki debiut PZU na warszawskiej giełdzie to obok wypłaty kolosalnej dywidendy (12,75 mld zł) jeden z głównych elementów ugody skarbu państwa z Eureko. W środę walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU przyjęło uchwałę, która upoważnia zarząd do przeprowadzenia tej operacji. Formalnie firma ma na to

Przegląd informacji ze spółek

przejęciu pakietu akcji Echo Investment inwestorzy ogłoszą wezwanie do sprzedaży akcji do poziomu 66%, które będzie gwarantowane przez PZU, podało Echo. Akcjonariusze Action zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 16,61 mln zł, tj. 1,0 zł na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego

Przegląd informacji ze spółek

zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. PZU spodziewa się 5-procentowego wzrostu kosztów porównywalnych w skali roku w 2015 roku, poinformował Przemysław Dąbrowski. Gino Rossi zdecydowało o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu obligacji

PZU chce wypłacić 10,91 zł dywidendy na akcję

sprzedawać. Władze PZU zwołały na 10 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy, które podsumuje 2009 r. i podejmie decyzję o wypłacie dywidendy. Pod koniec zeszłego roku w wyniku ugody resortu skarbu i Eureko wypłacono już akcjonariuszom 12,75 mld zł, a teraz do ich kieszeni ma trafić dodatkowe 942 mln zł

OFE wysysają gotówkę. Spółki się boją [Konferencja Wall Street]

Swoje obawy członkowie zarządów niektórych spółek wyrazili na konferencji inwestorów indywidualnych Wall Street w Karpaczu. Prowadzący dyskusję Andrzej Stec z "Parkietu" dopytywał, jak zmiany w OFE wpłyną na funkcjonowanie firm i czy OFE będą naciskać na wypłatę dywidend? - Będziemy

PZU dopieszcza akcjonariuszy ale zwalnia pracowników

odszkodowań w razie katastrof - np. powodzi. Co z zapowiadanymi od lat przejęciami? - Wypłata dywidendy nie ogranicza możliwości akwizycyjnych PZU - mówi Klesyk. Zapewnia, że PZU na przejęcia może nadal wydać 5-7 mld zł. - Tylko okazji do przejęć brakuje. Nie ma na rynku takiej oferty, na którą zgodę

Grad: negocjacje MSP z Eureko przedłużone do końca lipca

"Jeżeli dojdzie do ugody, to wtedy będziemy prezentowali, w jakim zakresie możemy tę dywidendę wypłacać" - podkreślił. Decyzja o wypłacie dywidendy z PZU miała zapaść 30 czerwca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. "My (Skarb Państwa - PAP) jako akcjonariusze PZU, wspólnie z Eureko

PZU zarekomenduje dywidendę blisko 45% zysku za 2010 rok

Warszawa, 16.03.2011 (ISB) - Zarząd PZU skłania się do zarekomendowania wypłatę dywidendy jak najbliżej górnej granicy przedziału (25-45%) przewidzianego w polityce dywidendowej grupy, tj. 45%, wynika ze środowych wypowiedzi prezesa Andrzeja Klesyka, który tym samym podtrzymał swoje styczniowe

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

nie wpłynie na wypłatę dywidendy za 2014 r. - poinformował Adam Purwin, prezes spółki. - UOKiK nałożył na Qumak blisko 0,9 mln zł kary w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy przetargu PKP PLK na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie-Radom. Decyzja nie jest ostateczna - podał UOKiK w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

. - Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że nałożone na banki indywidualne bufory kapitałowe będą dla niektórych z nich poważnym obciążeniem - poinformował Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF. - KNF ocenia, że po nałożeniu buforów kapitałowych będą banki, które nie wypłacą dywidendy za '15

Unicredit podniósł rekomendację dla PZU do 'kupuj', wycena 420 zł

. 11.50 za akcję płacono 360,9 zł. Analitycy oczekują znaczącej zmiany polityki dywidendowej spółki w ciągu najbliższych miesięcy i zakładają, że WZ spółki uchwali specjalną dywidendę w wysokości 41 zł na akcję. Jednocześnie długoterminowa polityka wypłat będzie zakładała przeznaczanie 60-80% zysku na

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

być trudny, a przyczyni się do tego zapowiedziany plan naprawczy dla Kompanii Węglowej. Ceny węgla mogą spaść o kilka procent - poinformował PAP prezes Bogdanki Zbigniew Stopa. Zarząd Bogdanki, zgodnie z obowiązującą strategią, zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę 60 proc. zysku za ubiegły rok

Eureko ogłasza: sprzedamy swoje akcje PZU

akcji PZU należących do państwa. Skarb państwa i Eureko porozumieli się, aby wypłacić ogromną dywidendę i wprowadzić ją na warszawską giełdę. Akcjonariusze podzielili między siebie 12,75 mld zł z zysków skumulowanych z poprzednich lat oraz za część 2009 r. Po tej wypłacie na wiosnę tego roku w ofercie

Przegląd informacji ze spółek

o kwotę 13,2 mln zł - do 29,16 mln zł. Kerdos objęło wszystkie nowo utworzone udziały, podała spółka. Zarząd Es-System zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 2,14 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 i z likwidacji programu motywacyjnego, podała spółka. Wypłata ma wynieść

Przegląd prasy

centrum kolokacji do 11 maja --Ergis rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Templeton, PZU i BGK sfinansują rozwój Paczkomatów na świecie kwotą 115 mln euro --Akcjonariusze Newagu zdecydują 1 czerwca o przeznaczeniu 45 mln zł na dywidendę --Zysk netto P.A. Nova spadł r/r do 4,53

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery