wypłata dywidendy pzu

is, PAP, anpop

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy

Inwestorzy zacierają ręce, bo PZU po raz kolejny obdaruje ich sutą dywidendą. W czwartek akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w 2012 roku. W sumie spółka ma do podziału 2,56 mld zł

PZU przeznaczy prawie cały zysk na wypłatę dywidendy?

Zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2011 rok w wysokości zbliżonej do górnej granicy widełek z przedziału 50-100 proc. skonsolidowanego zysku, choć spodziewa się jeszcze wskazówek Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie - powiedział prezes PZU Andrzej Klesyk.

Prezes PZU: w ciągu kilku dni jestem w stanie zgromadzić każdą kwotę potrzebną do wypłaty dywidendy

Prezes PZU: w ciągu kilku dni jestem w stanie zgromadzić każdą kwotę potrzebną do wypłaty dywidendy

W nowej strategii PZU polityka dywidendy nadal zakłada wypłatę 50-100% zysku

Warszawa, 28.01.2015 (ISBnews) - W nowej strategii PZU 3.0 na lata 2015-2020 zostaje podtrzymana dotychczasowa polityka dywidendy, która zakłada wypłatę 50-100% wypracowanego zysku, poinformował prezes Andrzej Klesyk. "Nasza polityka dywidendy nie zmienia się. To jest nadal od 50% do

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie łącznie 54 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze PZU zadecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o wypłacie 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r., co oznacza 54 zł na akcję. W związku z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 20 zł na jedną akcję do wypłaty pozostało 34 zł. Pozostała część

PTE PZU wnioskuje o wypłatę 0,24 zł na akcję dywidendy przez Protektora

Warszawa, 26.06.2014 (ISBnews) - PTE PZU, jako akcjonariusz spółki Protektor, zgłosiło propozycję uchwały na walne zgromadzeniu, w którym proponuje przeznaczenie części środków z kapitału zapasowego spółki, w wysokości 4,565 mln zł na dywidendę. Dałoby to wypłatę na akcję w wysokości 0,24 zł

OFE PZU będzie wnioskował o wypłatę dywidendy przez LW Bogdanka

Warszawa, 05.05.2011 (ISB) – Akcjonariusz Lubelskiego Węgla Bogdanka, OFE PZU, zamierza zgłosić na ZWZ spółki wniosek o wypłatę przez spółkę dywidendy z zysku za 2010 rok, poinformowała spółka w komunikacie. „PTE PZU, występując w imieniu akcjonariusza spółki - Otwartego Funduszu

ZWZ PZU zdecydowało o wypłacie dywidendy wysokości 26,0 zł na akcję za 2010 r.

Warszawa, 30.06.2011 (ISB) – Akcjonariusze spółki ubezpieczeniowej PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2.245 mln zł, tj. 26,0 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2010 roku, podała spółka w komunikacie po ZWZ. „Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok

WZA PZU zdecydowało o przeznaczeniu łącznie 13,69 mld zł na dywidendę

Z zysku netto za 2009 rok, który wyniósł 2,51 mld zł, walne zdecydowało przeznaczyć 1,69 mld zł na wypłatę dywidendy, 10 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 807,9 mln zł na kapitał zapasowy.Dodatkowo na wypłatę dywidendy za rok 2009 przeznaczono kwotę niemal 12 mld zł z kapitału

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

wypłacić akcjonariuszom nie później niż 30 listopada zaliczkową dywidendę w wysokości 12,75 mld zł, z czego 12 mld zł będzie pochodzić z kapitału rezerwowego, a reszta z zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela w I półroczu 2009 r. Przed pierwszą ofertą publiczną (IPO) PZU strony umowy będą zgodnie

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 16

narzędziami i częściami samochodowymi. PZU Walne Zgromadzenie PZU zdecydowało we wtorek, że na dywidendę za 2013 rok trafi łącznie 4,66 mld zł, czyli 54 zł na akcję. Spółka wypłaciła już w listopadzie 2013 r. zaliczkę na poczet dywidendy za 2013 r. w kwocie 1,73 mld zł, czyli 20 zł na akcję. Do wypłaty

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

spółka w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 23 czerwca, natomiast jej wypłata nastąpi 8 lipca. W 2013 roku zysk spółki wyniósł 94,49 mln zł. BARTER Blisko 3,5 mln zł zainwestowała białostocka spółka Barter, by rozwinąć detaliczną sprzedaż detaliczną węgla. To m.in. zautomatyzowane

DM PKO BP nadal rekomenduje 'kupuj' PZU, wycenia akcję na 520 zł

na zamknięciu kurs wynosił 471,00 zł po spadku o 1,05% od poprzedniego zamknięcia. "Pomimo znaczącego wzrostu kursu, PZU nadal wyróżnia się atrakcyjną stopą dywidendy. Biorąc pod uwagę dobre wyniki za 2014 oraz wypłatę części kapitału nadwyżkowego, oczekujemy, że dywidenda wypłacona w 2015

Skarb państwa otrzyma z dywidend więcej, niż zakładano - 5,47 mld zł

Skarb państwa otrzyma z dywidend więcej, niż zakładano - 5,47 mld zł

wykonywane są przez ministra skarbu państwa w wysokości 5 mld zł - powiedziała Kobos. Dlatego tegoroczne planowane dochody z tytułu dywidend ze spółek z udziałem skarbu państwa nadzorowanych przez MSP zostaną przekroczone. Dywidenda to wypłata części zysków wypracowanych przez firmę dla jej akcjonariuszy

Zysk grupy PZU w czwartym kwartale 2013 r. wyniósł 528,2 mln zł

dywidendę. Z kolei w październiku zeszłego roku przedstawiciele spółki ocenili, że przy utrzymaniu przez KNF zasad dotyczących podziału zysku, PZU powinna mieć zdolność do wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok w przedziale 75-100 proc.

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

ustalenia dywidendy jest 18 września, a jej wypłaty 3 października 2014 r. Kwota dywidendy odpowiada 31,65 proc. sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271,2 mln zł. Bank informował wcześniej, że wypłata dywidendy w tej wysokości pozwoli zachować miary

Wyniki finansowe PZU lepsze od oczekiwań analityków. 941 mln zł zysku

Wyniki finansowe PZU lepsze od oczekiwań analityków. 941 mln zł zysku

zaś do 4,68 mld zł z 4,35 mld w pierwszym kwartale 2014 roku. Na wyniki największej firmy ubezpieczeniowej wpłynął także rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Zarząd PZU zaproponował też wypłatę dywidendy z zysku netto spółki za 2014 r. w wysokości 30 zł na jedną akcję. To mniej niż za 2013 r

Agora: ING OFE chce skupu do 2,5 mln akcji, a PTE PZU 1,5 zł na akcję dywidendy

umieszczenia propozycji uchwały dotyczącej wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję, podała Agora. Propozycja ING OFE zakłada utworzenie na potrzeby skupu funduszu rezerwowego w kwocie 50,94 mln zł, wydzielonego z kapitału zapasowego. Z kolei PTE PZU proponuje przeznaczenie na dywidendę środków z kapitału

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

2.546.869 akcji własnych w celu umorzenia. OFE PZU Złota Jesień złożyło natomiast propozycję uchwały ws. wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję - podała Agora w komunikacie. Zgodnie z propozycją uchwały złożoną przez ING OFE upoważnienie zarządu do skupu akcji ma obowiązywać przez rok, minimalna wysokość

Wielkie zakupy PZU, w tym polski Link4

pomysłu zrezygnowano. "Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem" - tłumaczył. Członek zarządu PZU Przemysław Dąbrowski w rozmowie z PAP podkreślił, że te akwizycje pozostaną bez wpływu na wypłatę dywidendy z zysku za miniony rok. "

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

zaangażowaniem w Nową Kompanię Węglową jako akcjonariusz - poinformował Michał Witkowski, rzecznik PZU. - Walne spółki BSC Drukarnia Opakowań zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2014 rok 5,9 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. - Walne OT Logistics zdecydowało o wypłacie 7 zł

MSP na ratunek budżetowi. Duże dywidendy z PKO BP i PZU

MSP na ratunek budżetowi. Duże dywidendy z PKO BP i PZU

dzielić najlepiej całym swoim zyskiem, a drudzy chcą np. pieniądze zatrzymać z myślą o inwestycjach. W ubiegłym roku mieliśmy już kilka skrajnych przypadków, w których skarb państwa wygrał z polityką zarządu spółek. Na przykład w PZU, gdzie walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy o ponad 2

PZU zatrudnia do reklam Marcina Dorocińskiego i kupuje nowe spółki

PZU zatrudnia do reklam Marcina Dorocińskiego i kupuje nowe spółki

rok PZU proponuje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 4,66 mld złotych, czyli 54 złote na akcję. Część dywidendy za ubiegły rok PZU wypłaciło 19 listopada 2013 roku w formie zaliczki - wyniosła ona 20 złotych na akcję. Pozostała część, czyli 34 złote na akcję, ma być wypłacona w dwóch ratach po 17

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

komunikacie. - Zarząd Energoinstalu rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 11,7 mln zł, co da 0,65 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. - Nakłady inwestycyjne Kruka na zakup portfeli wierzytelności w Polsce i za granicą wyniosły w pierwszym kwartale 2015 roku 43,9 mln zł

Tauron wypłaci wyższą dywidendę. Decydują głosy skarbu państwa.

wypłacona akcjonariuszom wzrośnie do 350,5 milionów złotych. W ubiegłym roku mieliśmy już kilka przypadków, w których skarb państwa wygrał z polityką zarządu spółek. Na przykład w PZU, gdzie walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy o ponad 2 złote większej, niż wynosiła propozycja zarządu

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Work Service zdecydują o przeznaczeniu kwoty 10,41 mln zł na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego zwołanego na 22 czerwca. Warunek zawieszający umowę sprzedaży UAB DK PZU Lietuva (PZU Lietuva) przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) na rzecz

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PZU okazał się 6 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 890,8 mln zł. - Zarząd PZU rekomenduje przeznaczenie na dywidendę z zysku osiągniętego w 2014 roku kwoty 2,59 mld zł, czyli 30 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. - PZU nie wyklucza przejęć na rynku bankowym

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

celulozy grupa chce zainwestować w rozwój mocy produkcyjnych. - Zarząd CDRL rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok - podała spółka w komunikacie. - Walne zgromadzenie Asseco Central Europe uchwaliło przeznaczenie 10,04 mln euro na wypłatę dywidendy z zysku za 2014 r., co

Ten wyrok zmieni sytuację spółek: Jak cię stać, to płać dywidendę

otrzymaliśmy odpowiedzi od PZU, w jaki sposób spółka ma zamiar wykonać wyrok dotyczący tak zadawnionej sprawy. Według SN uchwała walnego PZU naruszyła dobre obyczaje, za które została uznana wypłata dywidendy. Zgodził się z sądami niższej instancji, że dobry obyczaj to lojalność spółki wobec akcjonariuszy

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- Dywidenda PZU za 2014 rok będzie blisko górnej granicy widełek 50 -100 proc. zysku - poinformował Andrzej Klesyk, prezes spółki. - Rekomendacja zarządu PZU odnośnie podziału zysku netto za 2014 roku będzie prawdopodobnie pod koniec kwietnia - poinformował Andrzej Klesyk, prezes spółki. - PZU

PZU nie wypłaci dywidendy za ubiegły rok

Część analityków oczekiwała, że rząd zdecyduje się na wypłatę dywidendy z kontrolowanej przez skarb państwa spółki, by podreperować nadwątlony spowolnieniem gospodarczym budżet. W ubiegłym roku zysk netto PZU wyniósł 2,3 mld złotych.Decyzja WZA to pochodna negocjacji Ministerstwa Skarbu Państwu z

Wielkie zakupy PZU, w tym polski Link4

, ale z pomysłu zrezygnowano. "Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem" - tłumaczył. Członek zarządu PZU Przemysław Dąbrowski w rozmowie z PAP podkreślił, że te akwizycje pozostaną bez wpływu na wypłatę dywidendy z zysku za miniony rok

Przegląd prasy

2014 r. --Forte proponuje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 --KNF umieściła na liście ostrzeżeń LewINVEST Michał Lewicz i Zbigniewa S. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,84% na zamknięciu we wtorek --Erbud wybuduje Castoramę w Cieszynie za 22 mln zł netto --Obroty energią elektryczną na TGE spadły o

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Agory dotyczącą wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję i zgłosiło projekt uchwały w sprawie skupu do 3.638.380 akcji własnych Agory w celu ich umorzenia. APLISENSA Akcjonariusze Aplisensa zgodzili się na wypłatę 0,26 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten

Przegląd informacji ze spółek

oczekiwanych wyników. Dom Development sprzedał 467 lokali netto i przekazał 190 lokali w I kw. br., podała spółka. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 134,38 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat

Przegląd informacji ze spółek

do dnia 11 maja, podała spółka. Ergis zarekomendował wypłatę dywidendy za 2014 r. w kwocie 5,9 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję, podała spółka. Globalny fundusz inwestycyjny Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC (TSEMF IV) i Grupa PZU ogłosiły wspólnie z Grupą Integer.pl inwestycję w

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

0,05 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd Energoaparatury proponował, by na dywidendę trafiło 606 tys. zł zysku netto za 2013 rok. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 7 lipca, a jej wypłata nastąpi 27 listopada. Rok wcześniej spółka przeznaczyła na dywidendę

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. Pierwsza transza zostałaby wypłacona 8 października, a druga 15 stycznia 2015 roku. "Aby zapewnić utrzymanie wskaźników bezpieczeństwa PZU SA na dzień 31 grudnia 2014 r. na bezpiecznym poziomie uzasadniony jest podział wypłaty dywidendy na dwie transze i wypłata drugiej transzy w styczniu 2015 r

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom uchwalenie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, wynika z komunikatu spółki. Erbud podpisał umowę na budowę obiektu handlowo-wystawienniczo-usługowego Castorama w Cieszynie za 22 mln zł netto, podała spółka. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na objęcie i nabycie

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Sanok zamierza wypłacić 1,27 zł dywidendy na akcję za 2013 rok - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, które odbędzie się 23 czerwca. Proponowany dzień dywidendy to 23 czerwca, a jej wypłaty - 8 lipca. Z zysku za 2012 rok Stomil Sanok wypłacił 1,15 zł dywidendy na akcję.

Przegląd prasy

szybkie synergie po przejęciu AWT --EC Będzin wyemituje obligacje o wartości nominalnej 30 mln zł --NBP: Firmy oczekują trwałej poprawy w zakresie popytu oraz produkcji --W nowej strategii PZU polityka dywidendy nadal zakłada wypłatę 50-100% zysku --JLL: Inwestorzy z Zatoki Perskiej i Indii chcą

PZU przyniosło kokosy najwierniejszym akcjonariuszom

dywidendy za 2012 r., bo tyle zarząd PZU zarekomendował na wypłatę. Zdecyduje o tym walne zgromadzenie spółki. Jeśli taka dywidenda zostałaby rzeczywiście uchwalona, to w sumie posiadacz pakietu 30 akcji przez ponad trzy lata zarobiłby blisko 7 tys. zł na zmianie kursu i dywidendach. I to pomimo zawieruchy

Zysk PZU w górę, powyżej prognoz analityków. A kurs w dół

wyniosą 4,36 mld zł. PZU wypłaciło też nieco mniej odszkodowań, niż spodziewał się rynek. Rynek spodziewał się wypłat na poziomie 2,8 mld zł, a ubezpieczyciel wypłacił w rzeczywistości 2,73 mld zł. Rok wcześniej było to 2,78 mld zł. Mniej PZU zarobiła na inwestycjach. Analitycy spodziewali się, że będzie

Te firmy ratują budżet. Dziesięć spółek, które wypłacą państwu największe dywidendy

zł). 81 mln zł wyłożyła Enea, a 49 mln zł Azoty Tarnów. Dywidenda to wypłata części zysków wypracowanych przez firmę akcjonariuszom. Wypłacana jest proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Nie każda firma dzieli się jednak zyskiem z właścicielami. Może np. zdecydować, by zysk przeznaczyć na

Właściciel 30 akcji PZU zamieszał na walnym. Chciał kupna BZ WBK

- AIB [irlandzki właściciel BZ WBK] jest w trudnej sytuacji finansowej. Jest okazja do zakupu banku. Zwiększyłoby to wartość PZU i przyniosło akcjonariuszom większe zyski niż wypłata dywidendy - powiedział Zawiślak Wyborcza.biz. Domagał się przerwania walnego do 22 czerwca, żeby akcjonariusze

26 zł dywidendy z PZU. Kurs akcji mocno w dół

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 września, a jej wypłaty - 21 października 2011 r. Na dywidendę trafi 92,04 proc. ubiegłorocznego zysku skonsolidowanego. Dotychczas polityka dywidendowa PZU zakładała przeznaczanie na ten cel od 25 proc. do 45 proc. zysku netto. Zgodnie z planami w

Przegląd prasy

finansowy TFI wzrósł o 14,3% r/r do 498,77 mln zł --MF sprzedało 3-letnie obligacje o wartości 580 mln CHF --Indeks WIG20 spadł o 0,02% na zamknięciu we wtorek --Ghelamco Invest planuje emisję obligacji PE o wartości do 100 mln zł --Newag rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2014 r

Przegląd prasy

Millennium zdecydują 21 maja o niewypłacaniu dywidendy --RN Banku Millennium przyjęła III program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł --Grodno chce pozyskać 20 partnerów franczyzowych w r. obr. 2015/2016 --Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,49 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG20 spadł

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

powinno być najlepszym rozwiązaniem dla wierzycieli i pracowników firmy. CERAMIKA NOWA GALA Akcjonariusze Ceramiki Nowej Gali zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,75 mln zł, co daje 0,08 zł na akcję - podała spółka. Dniem dywidendy jest 30 września, a dniem jej wypłaty 15 października 2014 r

Przegląd prasy

zakłady w tym roku --Izo-Blok planuje przeniesienie na rynek główny GPW z NC w IV kw. --TPH liczy na przejście na rynek główny GPW z NC na początku lipca --Dragon i Fideltronik zainwestują łącznie min. 60 mln zł w krakowskiej SSE --Akcjonariusze Milkiland zdecydowali o wypłacie 0,07 euro dywidendy na

Prezes PZU: Dywidenda bliższa górnej granicy widełek

"Nie widzę żadnych - na chwilę obecną - przeszkód, by rekomendować wypłatę dywidendy w górnym przedziale widełek" - powiedział dziennikarzom Klesyk.Prezes PZU w połowie listopada ubiegłego roku zapowiedział, że jeśli PZU nie uda się dokonać żadnej akwizycji, to będzie rekomendował

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

w komunikacie. - WZ spółki Power Media uchwaliło wypłatę z zysku za 2014 rok 8 gr dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę trafi 505 tys. zł - poinformowała spółka w komunikacie. - Zapisy na akcje Etosu, właściciela odzieżowej marki Diverse, dla inwestorów indywidualnych zaplanowano na 29 kwietnia

Przegląd informacji ze spółek

użytkowanie oznacza zakończenie projektu inwestycyjnego po dziewięciu latach od rozpoczęcia pierwszej fazy budowy. Rada nadzorcza Getin Noble Banku zatwierdziła nową politykę dywidendową Getin Noble Banku na lata 2015 - 2017, która zakłada niewypłacanie dywidendy z zysków za lata 2014 i 2015 oraz wypłatę

Przegląd prasy

PZU --Indeks WIG20 wzrósł o 0,84% na zamknięciu we wtorek --Fortuna Entertainment Group nie wypłaci dywidendy w 2015 roku --Trigon DM rekomenduje 'trzymaj' Vistulę, Gino Rossi i CDRL --Trigon DM rozpoczął rekomendowanie Wojasa od 'kupuj', wycena 11,9 zł --Trigon DM rozpoczął rekomendowanie

Skarbiec liczy, że środki pozyskane w I kw. będą pozytywnie wpływać na wyniki

. Zarząd Skarbiec Holding podtrzymał intencję wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2014/2015. Złoży się na to kwota 20 mln zł oraz zysk jednostkowy Skarbiec Holding za II kw. Spółka dysponuje dodatkowymi ponad 10 mln zł w formie gotówki i ekwiwalentów. Zarząd Skarbca wskazuje, że nie ma

Zysk PZU gorszy niż rok temu

w ING TFI. Będzie duża dywidenda? Grupa PZU SA przyjęła politykę dywidendową na lata 2013-15, zgodnie z którą jeszcze w tym roku z kapitału nadwyżkowego ma trafić do akcjonariuszy 1,73 mld zł. Kolejne do 1,3 mld zł wypłaty z kapitału są możliwe w 2014 i 2015 roku, podała spółka w komunikacie. Firma

Przegląd informacji ze spółek

Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 69,29 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r., co da wypłatę wysokości 3,49 zł na akcję, wynika z uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu spółki. Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendy za 2014 r., co da

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- Ministerstwo Skarbu Państwa popiera politykę dywidendową PZU, zakładającą wypłatę w postaci dywidendy 50-100 proc. zysku - poinformował dziennikarzy wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk. - Zarząd PKO BP rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2014 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy 1,9 mld zł

W czwartek PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

Dziś PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy To rekord w historii ubezpieczeniowego giganta. Pieniędzmi podzielą się skarb państwa, holenderskie Eureko i mniejszościowi udziałowcy Wypłata rekordowej dywidendy jest możliwa dzięki podpisanej 1 października ugodzie między dwoma największymi

Na GPW coraz drożej. Rynek na skraju przewartościowania

zagranicznych inwestorów zainteresowanie branżą surowcową. Mniej opłaca się trzymać polskie akcje dla dywidendy. Im droższe akcje, tym niższa stopa dywidendy, która określa, na ile wypłata z zysku spółki jest konkurencyjna np. wobec odsetek bankowych czy z obligacji. Na przyszły rok przewidywana stopa dywidendy

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

może największy ubezpieczyciel. - PZU SA spełnia wszystkie kryteria, które znajdują się w zaleceniu KNF opublikowanym w dniu dzisiejszym. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy zgodnie z przyjętą polityką dywidendową oraz zaleceniami KNF - mówi PZU Michał Witkowski, rzecznik prasowy. Również

Przegląd informacji ze spółek

zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. PZU spodziewa się 5-procentowego wzrostu kosztów porównywalnych w skali roku w 2015 roku, poinformował Przemysław Dąbrowski. Gino Rossi zdecydowało o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu obligacji

Przegląd informacji ze spółek

wielkością floty) i odzyskanie pozycji lidera na rynku car fleet management (CFM), poinformował prezes Jerzy Kobyliński. Prime Car Management (PCM) nadal widzi możliwość jest wypłata dywidendy w wysokości 100% zysku netto za 2014 r., poinformował prezes PCM Jerzy Kobyliński. Grupa Inpro zrealizowała

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

sprzedaży posiadanych zasobów. RADPOL ZWZ Radpolu uchwaliło wypłatę 28 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 14 lipca, a dzień wypłaty na 1 sierpnia. Rok wcześniej spółka wypłaciła w formie dywidendy 5,1 mln zł, co dało 20 groszy

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

piątkowym walnym zgromadzeniu akcjonariusze Ciechu zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 59,6 mln zł. Propozycję wypłaty dywidendy zgłosił przedstawiciel Skarbu Państwa. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29 maja, a dniem wypłaty 28 listopada. W 2013 roku zysk netto

PTE PZU zastąpiło propozycję dywidendy Agory planem buy-backu

Warszawa, 23.06.2014 (ISBnews) - PTE PZU wycofało propozycję wypłaty dywidendy przez Agorę (w wysokości 1,50 zł na akcję) i zaproponowało przeprowadzenie skupu akcji, podała spółka. Propozycję tę akcjonariusze mają rozpatrzyć na zwyczajnym walnym zgromadzeniu we wtorek, 24 czerwca.   

PZU zmienia politykę dywidendową, wypłaci 26 zł na akcję z zysku za 2010 r.

przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2.245.159.800,00 złotych, czyli 26,00 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. W marcu prezes PZU Andrzej Klesyk informował, że zarząd spółki skłania

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

nie wpłynie na wypłatę dywidendy za 2014 r. - poinformował Adam Purwin, prezes spółki. - UOKiK nałożył na Qumak blisko 0,9 mln zł kary w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy przetargu PKP PLK na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie-Radom. Decyzja nie jest ostateczna - podał UOKiK w

OFE wysysają gotówkę. Spółki się boją [Konferencja Wall Street]

Swoje obawy członkowie zarządów niektórych spółek wyrazili na konferencji inwestorów indywidualnych Wall Street w Karpaczu. Prowadzący dyskusję Andrzej Stec z "Parkietu" dopytywał, jak zmiany w OFE wpłyną na funkcjonowanie firm i czy OFE będą naciskać na wypłatę dywidend? - Będziemy

Przegląd prasy

centrum kolokacji do 11 maja --Ergis rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Templeton, PZU i BGK sfinansują rozwój Paczkomatów na świecie kwotą 115 mln euro --Akcjonariusze Newagu zdecydują 1 czerwca o przeznaczeniu 45 mln zł na dywidendę --Zysk netto P.A. Nova spadł r/r do 4,53

Przegląd informacji ze spółek

o kwotę 13,2 mln zł - do 29,16 mln zł. Kerdos objęło wszystkie nowo utworzone udziały, podała spółka. Zarząd Es-System zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 2,14 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 i z likwidacji programu motywacyjnego, podała spółka. Wypłata ma wynieść

To już fakt, PZU oficjalnie szykuje się do wejścia na giełdę

dywidendy w wysokości 12,75 mld zł. Wypłata dywidendy była częścią porozumienia akcjonariuszy. - Po wypłacie spółka zachowała wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego, powyżej standardów europejskich. Podstawowe wskaźniki wypłacalności dla Grupy PZU i spółek Grupy pozostają w tej chwili na bardzo wysokim

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

być trudny, a przyczyni się do tego zapowiedziany plan naprawczy dla Kompanii Węglowej. Ceny węgla mogą spaść o kilka procent - poinformował PAP prezes Bogdanki Zbigniew Stopa. Zarząd Bogdanki, zgodnie z obowiązującą strategią, zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę 60 proc. zysku za ubiegły rok

Przegląd informacji ze spółek

ciągu drogi krajowej nr 8, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Cena ma wagę 90% przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Akcjonariusze PZU zadecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o wypłacie 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r., co oznacza 54 zł na akcję. W związku z

ZWZ Bogdanki zdecydowało o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010

komunikacie. Przed ZWZ spółka poinformowała, że jeden z jej akcjonariuszy, Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" zamierza zgłosić na ZWZ spółki wniosek o wypłatę dywidendy. Wcześniej spółka informowała, że nie planuje dywidendy za 2010 rok po tym, jak w ub. roku przeznaczyła na ten cel

Przegląd prasy

zmiany w prawie dotyczące norm jakości węgla i ograniczenia w ruchu samochodowym ISBnews --Spółka zależna CAM Media uruchomi wypożyczalnię Wrocławski Rower Miejski --Altus TFI ma zgodę UOKiK na przejęcie TFI SKOK --EuCO proponuje wypłatę dywidendy wysokości 2,68 zł na akcję --Rada nadzorcza

Przegląd prasy

--Dom Development realizuje warszawską Willę Lindego na 121 mieszkań --Wzrost sprzedaży detal. ustabilizuje się w kolejnych miesiącach wg analityków --Dmochowska z GUS: Tempo wzrostu PKB z I kw. będzie co najmniej utrzymane w II kw --PTE PZU wnioskuje o wypłatę 0,24 zł na akcję dywidendy przez

PZU wypłaciło akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

Wypłata rekordowej dywidendy jest możliwa dzięki podpisanej 1 października ugodzie między dwoma największymi akcjonariuszami PZU: skarbem państwa (55 proc. akcji) i holenderskim Eureko (32 proc.). Od 9 lat walczyli oni o kontrolę nad PZU. Zagraniczny inwestor zrzekł się kontroli, dzięki czemu teraz

Gawlik z MSP: Minister Grad nigdy nie był przeciwny dywidendzie

ujęciu jednostkowym, w 2008 roku bank miał 2881,26 mln zł zysku netto wobec 2719,99 mln zł zysku rok wcześniej.Jeśli będzie porozumienie ws. PZU, możliwa wypłata dywidendyGdyby resort skarbu porozumiał się z Eureko w kwestii PZU, część kapitału zapasowego spółki mogłaby zostać wypłacona w formie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

złożył pozew przeciwko Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, w którym domaga się łącznie ponad 95,63 mln zł w związku z kontraktem na stworzenie platformy e-DolnyŚląsk - podała spółka w komunikacie. Zarząd ES-System rekomenduje wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję za 2014 rok

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

Tamborskiego. Walne zgromadzenie zdecyduje też o sposobie podziału zysku netto za 2013 rok. Projekty na walne zakładają, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że na dywidendę trafi 50,4 mln zł, czyli 1,20 zł na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 17 lipca, a jej wypłata nastąpi 5 sierpnia

PZU zarekomenduje dywidendę blisko 45% zysku za 2010 rok

Warszawa, 16.03.2011 (ISB) - Zarząd PZU skłania się do zarekomendowania wypłatę dywidendy jak najbliżej górnej granicy przedziału (25-45%) przewidzianego w polityce dywidendowej grupy, tj. 45%, wynika ze środowych wypowiedzi prezesa Andrzeja Klesyka, który tym samym podtrzymał swoje styczniowe

Przegląd informacji ze spółek

finansowania dłużnego. PTE PZU wycofało propozycję wypłaty dywidendy przez Agorę (w wysokości 1,50 zł na akcję) i zaproponowało przeprowadzenie skupu akcji, podała spółka. Propozycję tę akcjonariusze mają rozpatrzyć na zwyczajnym walnym zgromadzeniu we wtorek, 24 czerwca. Feerum podpisało z Polską

PZU dopieszcza akcjonariuszy ale zwalnia pracowników

odszkodowań w razie katastrof - np. powodzi. Co z zapowiadanymi od lat przejęciami? - Wypłata dywidendy nie ogranicza możliwości akwizycyjnych PZU - mówi Klesyk. Zapewnia, że PZU na przejęcia może nadal wydać 5-7 mld zł. - Tylko okazji do przejęć brakuje. Nie ma na rynku takiej oferty, na którą zgodę

Unicredit podniósł rekomendację dla PZU do 'kupuj', wycena 420 zł

. 11.50 za akcję płacono 360,9 zł. Analitycy oczekują znaczącej zmiany polityki dywidendowej spółki w ciągu najbliższych miesięcy i zakładają, że WZ spółki uchwali specjalną dywidendę w wysokości 41 zł na akcję. Jednocześnie długoterminowa polityka wypłat będzie zakładała przeznaczanie 60-80% zysku na

Grad: negocjacje MSP z Eureko przedłużone do końca lipca

"Jeżeli dojdzie do ugody, to wtedy będziemy prezentowali, w jakim zakresie możemy tę dywidendę wypłacać" - podkreślił.Decyzja o wypłacie dywidendy z PZU miała zapaść 30 czerwca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."My (Skarb Państwa - PAP) jako akcjonariusze PZU, wspólnie z Eureko

Ministerstwo Skarbu: do dziś 4,3 mld zł z prywatyzacji, 2,6 mld zł z dywidend

"resztówek" w ponad 100 spółkach.Jak resort chce zrealizować plan wpływów z dywidend (7,1 mld zł)? Największych kwot dostarczyć powinna dywidenda PKO BP oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Wciąż niewykluczona jest też wypłata megadywidendy z PZU.

KI Chemistry kupi akcje Ciechu

. papierów, czyli 4.850.000 sztuk) i ING OFE (8,54 proc. akcji, czyli 4.500.000 walorów). Wcześniej akcjonariusze Ciechu zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi 59,6 mln zł z zeszłorocznego zysku, który wyniósł 100,7 mln zł. Propozycję wypłaty dywidendy zgłosił

PZU chce wypłacić 10,91 zł dywidendy na akcję

sprzedawać.Władze PZU zwołały na 10 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy, które podsumuje 2009 r. i podejmie decyzję o wypłacie dywidendy. Pod koniec zeszłego roku w wyniku ugody resortu skarbu i Eureko wypłacono już akcjonariuszom 12,75 mld zł, a teraz do ich kieszeni ma trafić dodatkowe 942 mln zł. Oznacza to

PZU miał rekordowo dobry rok. Zapewne ostatni

, to jednak analitycy ankietowani przez agencję Reuters spodziewali się, że będą one nieco lepsze. Ich zdaniem w całym 2012 roku zysk netto największej polskiej firmy ubezpieczeniowej miał wzrosnąć do 3,642 mld zł. I byłby wyższy aż o miliard złotych, gdyby PZU nie podwyższył swoich rezerw na wypłaty

Eureko ogłasza: sprzedamy swoje akcje PZU

akcji PZU należących do państwa. Skarb państwa i Eureko porozumieli się, aby wypłacić ogromną dywidendę i wprowadzić ją na warszawską giełdę. Akcjonariusze podzielili między siebie 12,75 mld zł z zysków skumulowanych z poprzednich lat oraz za część 2009 r. Po tej wypłacie na wiosnę tego roku w ofercie

PZU szykuje się na giełdę. Debiut możliwy do 14 maja

Szybki debiut PZU na warszawskiej giełdzie to obok wypłaty kolosalnej dywidendy (12,75 mld zł) jeden z głównych elementów ugody skarbu państwa z Eureko.W środę walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU przyjęło uchwałę, która upoważnia zarząd do przeprowadzenia tej operacji. Formalnie firma ma na to

Przegląd informacji ze spółek

Maklerskim Banku BPS. W nowej strategii PZU 3.0 na lata 2015-2020 zostaje podtrzymana dotychczasowa polityka dywidendy, która zakłada wypłatę 50-100% wypracowanego zysku, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Anna Wierzbicka objęła 26 stycznia stanowisko prezesa Dayli Polska, poinformowała Kerdos Group

Dywidendowe żniwa skarbu. Połowę zapłaci KGHM

konkurenta z Kanady, firmę Quadra FNX, płacąc ponad 9 mld zł. - Jeśli popatrzymy na ilość posiadanej gotówki i generowane przepływy gotówkowe, spółkę stać na wypłatę dywidendy. Nie powinno mieć to wpływu na ogłoszone wcześniej inwestycje. Na inne projekty spółka będzie musiała poszukać finansowania. KGHM nie

PZU zarabia, bo "ludzie nie pukają się na ulicach"

oczekiwali analitycy. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie kłopoty firm budowlanych, którym gwarancje wystawiało PZU. To m.in. PBG, Budimex. Na poczet przyszłych wypłat ubezpieczyciel musiał utworzyć rezerwy w wysokości 133 mln zł. - W najgorszym wypadku może to być 300 mln zł, choć wcześniej oczekiwano

Zmiana polityki dywidendy PZU nie wpłynie na możliwości akwizycyjne

Warszawa, 12.05.2011 (ISB) - Zmiana polityki dywidendowej PZU, która zakłada obecnie wypłatę dywidendy w wysokości 50-100% rocznego zysku, nie wpłynie na możliwości akwizycyjne spółki, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Na przejęcia PZU jest w stanie przeznaczyć 5-7 mld zł. "Ta polityka nie

Przegląd informacji ze spółek

za 2013 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,20 zł na akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa TUnŻ i Benefia TUnŻ, podała Komisja. Szacunkowa wartość skonsolidowanych

Przegląd prasy

umowę o strategicznym partnerstwie --ZBP ostrzega przed skutkami likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego --Akcjonariusze FM Forte zdecydują 19 maja o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję --Konsorcjum Berger Bau z najtańszą ofertą na odcinek A1 w śląskim za 219 mln zł --Boruta Zachem liczy na 9,3 mln

Spółki dzielą się zyskami. Czy warto kupić ich akcje?

bardzo wysokim poziomem - zwraca uwagę Łukasz Wróbel z Noble Securities.Z kolei Tomasz Bursa dodaje, że warto zwrócić uwagę na spółki, które oprócz wysokiej stopy dywidendy mają szansę zwiększenia jej wypłat w przyszłości, jak PZU, Asseco Business Solutions czy Asseco Slovakia.W ocenie Rolanda

Na razie bez ugody ws. PZU

akcjonariuszom. Do podziału ma 3 mld zł ubiegłorocznego zysku i 8,8 mld zł kapitałów zapasowych. Wypłata dywidendy miała być kluczowym elementem ugody. Gdyby do niej doszło skarb zgarnąłby 6,5 mld zł, a Eureko 3,9 mld zł. - Brak wypłaty dywidendy nie przeszkodzi w rozwiązaniu sporu do końca września - zapewnia

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów