wypłata dywidendy pzu

is, PAP, anpop

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy

Inwestorzy zacierają ręce, bo PZU po raz kolejny obdaruje ich sutą dywidendą. W czwartek akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w 2012 roku. W sumie spółka ma do podziału 2,56 mld zł

PZU przeznaczy prawie cały zysk na wypłatę dywidendy?

Zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2011 rok w wysokości zbliżonej do górnej granicy widełek z przedziału 50-100 proc. skonsolidowanego zysku, choć spodziewa się jeszcze wskazówek Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie - powiedział prezes PZU Andrzej Klesyk.

Prezes PZU: w ciągu kilku dni jestem w stanie zgromadzić każdą kwotę potrzebną do wypłaty dywidendy

Prezes PZU: w ciągu kilku dni jestem w stanie zgromadzić każdą kwotę potrzebną do wypłaty dywidendy

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie łącznie 54 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze PZU zadecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o wypłacie 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r., co oznacza 54 zł na akcję. W związku z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 20 zł na jedną akcję do wypłaty pozostało 34 zł. Pozostała część

Akcjonariusze PZU zdecydują 17 VI o wypłacie 54 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.05.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze zadecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o wypłacie 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r. co oznacza 54 zł na akcję, podała spółka. "Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

PTE PZU wnioskuje o wypłatę 0,24 zł na akcję dywidendy przez Protektora

Warszawa, 26.06.2014 (ISBnews) - PTE PZU, jako akcjonariusz spółki Protektor, zgłosiło propozycję uchwały na walne zgromadzeniu, w którym proponuje przeznaczenie części środków z kapitału zapasowego spółki, w wysokości 4,565 mln zł na dywidendę. Dałoby to wypłatę na akcję w wysokości 0,24 zł

OFE PZU będzie wnioskował o wypłatę dywidendy przez LW Bogdanka

Warszawa, 05.05.2011 (ISB) – Akcjonariusz Lubelskiego Węgla Bogdanka, OFE PZU, zamierza zgłosić na ZWZ spółki wniosek o wypłatę przez spółkę dywidendy z zysku za 2010 rok, poinformowała spółka w komunikacie. „PTE PZU, występując w imieniu akcjonariusza spółki - Otwartego Funduszu

ZWZ PZU zdecydowało o wypłacie dywidendy wysokości 26,0 zł na akcję za 2010 r.

Warszawa, 30.06.2011 (ISB) – Akcjonariusze spółki ubezpieczeniowej PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2.245 mln zł, tj. 26,0 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2010 roku, podała spółka w komunikacie po ZWZ. „Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok

WZA PZU zdecydowało o przeznaczeniu łącznie 13,69 mld zł na dywidendę

Z zysku netto za 2009 rok, który wyniósł 2,51 mld zł, walne zdecydowało przeznaczyć 1,69 mld zł na wypłatę dywidendy, 10 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 807,9 mln zł na kapitał zapasowy.Dodatkowo na wypłatę dywidendy za rok 2009 przeznaczono kwotę niemal 12 mld zł z kapitału

PZU proponuje 54 zł łącznej dywidendy na akcję za 2013, zaktualizowało politykę

dywidendy na dwie transze i wypłata drugiej transzy w styczniu 2015 r., podkreśla ubezpieczyciel. "Podział zysku PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. w proponowanej kwocie, jak również fakt zaciągnięcia przez PZU SA zobowiązań finansowych w związku z nabyciem spółek i aktywów od

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

wypłacić akcjonariuszom nie później niż 30 listopada zaliczkową dywidendę w wysokości 12,75 mld zł, z czego 12 mld zł będzie pochodzić z kapitału rezerwowego, a reszta z zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela w I półroczu 2009 r. Przed pierwszą ofertą publiczną (IPO) PZU strony umowy będą zgodnie

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 16

narzędziami i częściami samochodowymi. PZU Walne Zgromadzenie PZU zdecydowało we wtorek, że na dywidendę za 2013 rok trafi łącznie 4,66 mld zł, czyli 54 zł na akcję. Spółka wypłaciła już w listopadzie 2013 r. zaliczkę na poczet dywidendy za 2013 r. w kwocie 1,73 mld zł, czyli 20 zł na akcję. Do wypłaty

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

spółka w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 23 czerwca, natomiast jej wypłata nastąpi 8 lipca. W 2013 roku zysk spółki wyniósł 94,49 mln zł. BARTER Blisko 3,5 mln zł zainwestowała białostocka spółka Barter, by rozwinąć detaliczną sprzedaż detaliczną węgla. To m.in. zautomatyzowane

DM PKO BP nadal rekomenduje 'kupuj' PZU, wycenia akcję na 520 zł

na zamknięciu kurs wynosił 471,00 zł po spadku o 1,05% od poprzedniego zamknięcia. "Pomimo znaczącego wzrostu kursu, PZU nadal wyróżnia się atrakcyjną stopą dywidendy. Biorąc pod uwagę dobre wyniki za 2014 oraz wypłatę części kapitału nadwyżkowego, oczekujemy, że dywidenda wypłacona w 2015

Skarb państwa otrzyma z dywidend więcej, niż zakładano - 5,47 mld zł

Skarb państwa otrzyma z dywidend więcej, niż zakładano - 5,47 mld zł

wykonywane są przez ministra skarbu państwa w wysokości 5 mld zł - powiedziała Kobos. Dlatego tegoroczne planowane dochody z tytułu dywidend ze spółek z udziałem skarbu państwa nadzorowanych przez MSP zostaną przekroczone. Dywidenda to wypłata części zysków wypracowanych przez firmę dla jej akcjonariuszy

Zysk grupy PZU w czwartym kwartale 2013 r. wyniósł 528,2 mln zł

dywidendę. Z kolei w październiku zeszłego roku przedstawiciele spółki ocenili, że przy utrzymaniu przez KNF zasad dotyczących podziału zysku, PZU powinna mieć zdolność do wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok w przedziale 75-100 proc.

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

ustalenia dywidendy jest 18 września, a jej wypłaty 3 października 2014 r. Kwota dywidendy odpowiada 31,65 proc. sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271,2 mln zł. Bank informował wcześniej, że wypłata dywidendy w tej wysokości pozwoli zachować miary

Agora: ING OFE chce skupu do 2,5 mln akcji, a PTE PZU 1,5 zł na akcję dywidendy

umieszczenia propozycji uchwały dotyczącej wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję, podała Agora. Propozycja ING OFE zakłada utworzenie na potrzeby skupu funduszu rezerwowego w kwocie 50,94 mln zł, wydzielonego z kapitału zapasowego. Z kolei PTE PZU proponuje przeznaczenie na dywidendę środków z kapitału

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

2.546.869 akcji własnych w celu umorzenia. OFE PZU Złota Jesień złożyło natomiast propozycję uchwały ws. wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję - podała Agora w komunikacie. Zgodnie z propozycją uchwały złożoną przez ING OFE upoważnienie zarządu do skupu akcji ma obowiązywać przez rok, minimalna wysokość

Wielkie zakupy PZU, w tym polski Link4

pomysłu zrezygnowano. "Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem" - tłumaczył. Członek zarządu PZU Przemysław Dąbrowski w rozmowie z PAP podkreślił, że te akwizycje pozostaną bez wpływu na wypłatę dywidendy z zysku za miniony rok. "

PZU zatrudnia do reklam Marcina Dorocińskiego i kupuje nowe spółki

PZU zatrudnia do reklam Marcina Dorocińskiego i kupuje nowe spółki

rok PZU proponuje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 4,66 mld złotych, czyli 54 złote na akcję. Część dywidendy za ubiegły rok PZU wypłaciło 19 listopada 2013 roku w formie zaliczki - wyniosła ona 20 złotych na akcję. Pozostała część, czyli 34 złote na akcję, ma być wypłacona w dwóch ratach po 17

MSP na ratunek budżetowi. Duże dywidendy z PKO BP i PZU

MSP na ratunek budżetowi. Duże dywidendy z PKO BP i PZU

dzielić najlepiej całym swoim zyskiem, a drudzy chcą np. pieniądze zatrzymać z myślą o inwestycjach. W ubiegłym roku mieliśmy już kilka skrajnych przypadków, w których skarb państwa wygrał z polityką zarządu spółek. Na przykład w PZU, gdzie walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy o ponad 2

Tauron wypłaci wyższą dywidendę. Decydują głosy skarbu państwa.

Tauron wypłaci wyższą dywidendę. Decydują głosy skarbu państwa.

wypłacona akcjonariuszom wzrośnie do 350,5 milionów złotych. W ubiegłym roku mieliśmy już kilka przypadków, w których skarb państwa wygrał z polityką zarządu spółek. Na przykład w PZU, gdzie walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy o ponad 2 złote większej, niż wynosiła propozycja zarządu

Ten wyrok zmieni sytuację spółek: Jak cię stać, to płać dywidendę

otrzymaliśmy odpowiedzi od PZU, w jaki sposób spółka ma zamiar wykonać wyrok dotyczący tak zadawnionej sprawy. Według SN uchwała walnego PZU naruszyła dobre obyczaje, za które została uznana wypłata dywidendy. Zgodził się z sądami niższej instancji, że dobry obyczaj to lojalność spółki wobec akcjonariuszy

Wielkie zakupy PZU, w tym polski Link4

, ale z pomysłu zrezygnowano. "Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem" - tłumaczył. Członek zarządu PZU Przemysław Dąbrowski w rozmowie z PAP podkreślił, że te akwizycje pozostaną bez wpływu na wypłatę dywidendy z zysku za miniony rok

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Agory dotyczącą wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję i zgłosiło projekt uchwały w sprawie skupu do 3.638.380 akcji własnych Agory w celu ich umorzenia. APLISENSA Akcjonariusze Aplisensa zgodzili się na wypłatę 0,26 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten

PZU nie wypłaci dywidendy za ubiegły rok

Część analityków oczekiwała, że rząd zdecyduje się na wypłatę dywidendy z kontrolowanej przez skarb państwa spółki, by podreperować nadwątlony spowolnieniem gospodarczym budżet. W ubiegłym roku zysk netto PZU wyniósł 2,3 mld złotych.Decyzja WZA to pochodna negocjacji Ministerstwa Skarbu Państwu z

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

0,05 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd Energoaparatury proponował, by na dywidendę trafiło 606 tys. zł zysku netto za 2013 rok. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 7 lipca, a jej wypłata nastąpi 27 listopada. Rok wcześniej spółka przeznaczyła na dywidendę

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. Pierwsza transza zostałaby wypłacona 8 października, a druga 15 stycznia 2015 roku. "Aby zapewnić utrzymanie wskaźników bezpieczeństwa PZU SA na dzień 31 grudnia 2014 r. na bezpiecznym poziomie uzasadniony jest podział wypłaty dywidendy na dwie transze i wypłata drugiej transzy w styczniu 2015 r

Przegląd prasy

szybkie synergie po przejęciu AWT --EC Będzin wyemituje obligacje o wartości nominalnej 30 mln zł --NBP: Firmy oczekują trwałej poprawy w zakresie popytu oraz produkcji --W nowej strategii PZU polityka dywidendy nadal zakłada wypłatę 50-100% zysku --JLL: Inwestorzy z Zatoki Perskiej i Indii chcą

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Sanok zamierza wypłacić 1,27 zł dywidendy na akcję za 2013 rok - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, które odbędzie się 23 czerwca. Proponowany dzień dywidendy to 23 czerwca, a jej wypłaty - 8 lipca. Z zysku za 2012 rok Stomil Sanok wypłacił 1,15 zł dywidendy na akcję.

Te firmy ratują budżet. Dziesięć spółek, które wypłacą państwu największe dywidendy

zł). 81 mln zł wyłożyła Enea, a 49 mln zł Azoty Tarnów. Dywidenda to wypłata części zysków wypracowanych przez firmę akcjonariuszom. Wypłacana jest proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Nie każda firma dzieli się jednak zyskiem z właścicielami. Może np. zdecydować, by zysk przeznaczyć na

PZU przyniosło kokosy najwierniejszym akcjonariuszom

dywidendy za 2012 r., bo tyle zarząd PZU zarekomendował na wypłatę. Zdecyduje o tym walne zgromadzenie spółki. Jeśli taka dywidenda zostałaby rzeczywiście uchwalona, to w sumie posiadacz pakietu 30 akcji przez ponad trzy lata zarobiłby blisko 7 tys. zł na zmianie kursu i dywidendach. I to pomimo zawieruchy

Zysk PZU w górę, powyżej prognoz analityków. A kurs w dół

wyniosą 4,36 mld zł. PZU wypłaciło też nieco mniej odszkodowań, niż spodziewał się rynek. Rynek spodziewał się wypłat na poziomie 2,8 mld zł, a ubezpieczyciel wypłacił w rzeczywistości 2,73 mld zł. Rok wcześniej było to 2,78 mld zł. Mniej PZU zarobiła na inwestycjach. Analitycy spodziewali się, że będzie

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

powinno być najlepszym rozwiązaniem dla wierzycieli i pracowników firmy. CERAMIKA NOWA GALA Akcjonariusze Ceramiki Nowej Gali zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,75 mln zł, co daje 0,08 zł na akcję - podała spółka. Dniem dywidendy jest 30 września, a dniem jej wypłaty 15 października 2014 r

26 zł dywidendy z PZU. Kurs akcji mocno w dół

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 września, a jej wypłaty - 21 października 2011 r. Na dywidendę trafi 92,04 proc. ubiegłorocznego zysku skonsolidowanego. Dotychczas polityka dywidendowa PZU zakładała przeznaczanie na ten cel od 25 proc. do 45 proc. zysku netto. Zgodnie z planami w

Właściciel 30 akcji PZU zamieszał na walnym. Chciał kupna BZ WBK

- AIB [irlandzki właściciel BZ WBK] jest w trudnej sytuacji finansowej. Jest okazja do zakupu banku. Zwiększyłoby to wartość PZU i przyniosło akcjonariuszom większe zyski niż wypłata dywidendy - powiedział Zawiślak Wyborcza.biz. Domagał się przerwania walnego do 22 czerwca, żeby akcjonariusze

Przegląd prasy

zakłady w tym roku --Izo-Blok planuje przeniesienie na rynek główny GPW z NC w IV kw. --TPH liczy na przejście na rynek główny GPW z NC na początku lipca --Dragon i Fideltronik zainwestują łącznie min. 60 mln zł w krakowskiej SSE --Akcjonariusze Milkiland zdecydowali o wypłacie 0,07 euro dywidendy na

Prezes PZU: Dywidenda bliższa górnej granicy widełek

"Nie widzę żadnych - na chwilę obecną - przeszkód, by rekomendować wypłatę dywidendy w górnym przedziale widełek" - powiedział dziennikarzom Klesyk.Prezes PZU w połowie listopada ubiegłego roku zapowiedział, że jeśli PZU nie uda się dokonać żadnej akwizycji, to będzie rekomendował

Zysk PZU gorszy niż rok temu

w ING TFI. Będzie duża dywidenda? Grupa PZU SA przyjęła politykę dywidendową na lata 2013-15, zgodnie z którą jeszcze w tym roku z kapitału nadwyżkowego ma trafić do akcjonariuszy 1,73 mld zł. Kolejne do 1,3 mld zł wypłaty z kapitału są możliwe w 2014 i 2015 roku, podała spółka w komunikacie. Firma

Na GPW coraz drożej. Rynek na skraju przewartościowania

zagranicznych inwestorów zainteresowanie branżą surowcową. Mniej opłaca się trzymać polskie akcje dla dywidendy. Im droższe akcje, tym niższa stopa dywidendy, która określa, na ile wypłata z zysku spółki jest konkurencyjna np. wobec odsetek bankowych czy z obligacji. Na przyszły rok przewidywana stopa dywidendy

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

może największy ubezpieczyciel. - PZU SA spełnia wszystkie kryteria, które znajdują się w zaleceniu KNF opublikowanym w dniu dzisiejszym. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy zgodnie z przyjętą polityką dywidendową oraz zaleceniami KNF - mówi PZU Michał Witkowski, rzecznik prasowy. Również

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

sprzedaży posiadanych zasobów. RADPOL ZWZ Radpolu uchwaliło wypłatę 28 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 14 lipca, a dzień wypłaty na 1 sierpnia. Rok wcześniej spółka wypłaciła w formie dywidendy 5,1 mln zł, co dało 20 groszy

W czwartek PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

Dziś PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy To rekord w historii ubezpieczeniowego giganta. Pieniędzmi podzielą się skarb państwa, holenderskie Eureko i mniejszościowi udziałowcy Wypłata rekordowej dywidendy jest możliwa dzięki podpisanej 1 października ugodzie między dwoma największymi

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

piątkowym walnym zgromadzeniu akcjonariusze Ciechu zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 59,6 mln zł. Propozycję wypłaty dywidendy zgłosił przedstawiciel Skarbu Państwa. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29 maja, a dniem wypłaty 28 listopada. W 2013 roku zysk netto

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

nie wpłynie na wypłatę dywidendy za 2014 r. - poinformował Adam Purwin, prezes spółki. - UOKiK nałożył na Qumak blisko 0,9 mln zł kary w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy przetargu PKP PLK na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie-Radom. Decyzja nie jest ostateczna - podał UOKiK w

PTE PZU zastąpiło propozycję dywidendy Agory planem buy-backu

Warszawa, 23.06.2014 (ISBnews) - PTE PZU wycofało propozycję wypłaty dywidendy przez Agorę (w wysokości 1,50 zł na akcję) i zaproponowało przeprowadzenie skupu akcji, podała spółka. Propozycję tę akcjonariusze mają rozpatrzyć na zwyczajnym walnym zgromadzeniu we wtorek, 24 czerwca.   

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

być trudny, a przyczyni się do tego zapowiedziany plan naprawczy dla Kompanii Węglowej. Ceny węgla mogą spaść o kilka procent - poinformował PAP prezes Bogdanki Zbigniew Stopa. Zarząd Bogdanki, zgodnie z obowiązującą strategią, zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę 60 proc. zysku za ubiegły rok

OFE wysysają gotówkę. Spółki się boją [Konferencja Wall Street]

Swoje obawy członkowie zarządów niektórych spółek wyrazili na konferencji inwestorów indywidualnych Wall Street w Karpaczu. Prowadzący dyskusję Andrzej Stec z "Parkietu" dopytywał, jak zmiany w OFE wpłyną na funkcjonowanie firm i czy OFE będą naciskać na wypłatę dywidend? - Będziemy

PZU zmienia politykę dywidendową, wypłaci 26 zł na akcję z zysku za 2010 r.

przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2.245.159.800,00 złotych, czyli 26,00 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. W marcu prezes PZU Andrzej Klesyk informował, że zarząd spółki skłania

Przegląd informacji ze spółek

ciągu drogi krajowej nr 8, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Cena ma wagę 90% przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Akcjonariusze PZU zadecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o wypłacie 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r., co oznacza 54 zł na akcję. W związku z

To już fakt, PZU oficjalnie szykuje się do wejścia na giełdę

dywidendy w wysokości 12,75 mld zł. Wypłata dywidendy była częścią porozumienia akcjonariuszy. - Po wypłacie spółka zachowała wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego, powyżej standardów europejskich. Podstawowe wskaźniki wypłacalności dla Grupy PZU i spółek Grupy pozostają w tej chwili na bardzo wysokim

ZWZ Bogdanki zdecydowało o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010

komunikacie. Przed ZWZ spółka poinformowała, że jeden z jej akcjonariuszy, Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" zamierza zgłosić na ZWZ spółki wniosek o wypłatę dywidendy. Wcześniej spółka informowała, że nie planuje dywidendy za 2010 rok po tym, jak w ub. roku przeznaczyła na ten cel

Przegląd prasy

--Dom Development realizuje warszawską Willę Lindego na 121 mieszkań --Wzrost sprzedaży detal. ustabilizuje się w kolejnych miesiącach wg analityków --Dmochowska z GUS: Tempo wzrostu PKB z I kw. będzie co najmniej utrzymane w II kw --PTE PZU wnioskuje o wypłatę 0,24 zł na akcję dywidendy przez

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

Tamborskiego. Walne zgromadzenie zdecyduje też o sposobie podziału zysku netto za 2013 rok. Projekty na walne zakładają, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że na dywidendę trafi 50,4 mln zł, czyli 1,20 zł na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 17 lipca, a jej wypłata nastąpi 5 sierpnia

Przegląd informacji ze spółek

finansowania dłużnego. PTE PZU wycofało propozycję wypłaty dywidendy przez Agorę (w wysokości 1,50 zł na akcję) i zaproponowało przeprowadzenie skupu akcji, podała spółka. Propozycję tę akcjonariusze mają rozpatrzyć na zwyczajnym walnym zgromadzeniu we wtorek, 24 czerwca. Feerum podpisało z Polską

KI Chemistry kupi akcje Ciechu

. papierów, czyli 4.850.000 sztuk) i ING OFE (8,54 proc. akcji, czyli 4.500.000 walorów). Wcześniej akcjonariusze Ciechu zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi 59,6 mln zł z zeszłorocznego zysku, który wyniósł 100,7 mln zł. Propozycję wypłaty dywidendy zgłosił

PZU wypłaciło akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

Wypłata rekordowej dywidendy jest możliwa dzięki podpisanej 1 października ugodzie między dwoma największymi akcjonariuszami PZU: skarbem państwa (55 proc. akcji) i holenderskim Eureko (32 proc.). Od 9 lat walczyli oni o kontrolę nad PZU. Zagraniczny inwestor zrzekł się kontroli, dzięki czemu teraz

PZU zarekomenduje dywidendę blisko 45% zysku za 2010 rok

Warszawa, 16.03.2011 (ISB) - Zarząd PZU skłania się do zarekomendowania wypłatę dywidendy jak najbliżej górnej granicy przedziału (25-45%) przewidzianego w polityce dywidendowej grupy, tj. 45%, wynika ze środowych wypowiedzi prezesa Andrzeja Klesyka, który tym samym podtrzymał swoje styczniowe

Gawlik z MSP: Minister Grad nigdy nie był przeciwny dywidendzie

ujęciu jednostkowym, w 2008 roku bank miał 2881,26 mln zł zysku netto wobec 2719,99 mln zł zysku rok wcześniej.Jeśli będzie porozumienie ws. PZU, możliwa wypłata dywidendyGdyby resort skarbu porozumiał się z Eureko w kwestii PZU, część kapitału zapasowego spółki mogłaby zostać wypłacona w formie

Przegląd informacji ze spółek

Maklerskim Banku BPS. W nowej strategii PZU 3.0 na lata 2015-2020 zostaje podtrzymana dotychczasowa polityka dywidendy, która zakłada wypłatę 50-100% wypracowanego zysku, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Anna Wierzbicka objęła 26 stycznia stanowisko prezesa Dayli Polska, poinformowała Kerdos Group

Unicredit podniósł rekomendację dla PZU do 'kupuj', wycena 420 zł

. 11.50 za akcję płacono 360,9 zł. Analitycy oczekują znaczącej zmiany polityki dywidendowej spółki w ciągu najbliższych miesięcy i zakładają, że WZ spółki uchwali specjalną dywidendę w wysokości 41 zł na akcję. Jednocześnie długoterminowa polityka wypłat będzie zakładała przeznaczanie 60-80% zysku na

PZU miał rekordowo dobry rok. Zapewne ostatni

, to jednak analitycy ankietowani przez agencję Reuters spodziewali się, że będą one nieco lepsze. Ich zdaniem w całym 2012 roku zysk netto największej polskiej firmy ubezpieczeniowej miał wzrosnąć do 3,642 mld zł. I byłby wyższy aż o miliard złotych, gdyby PZU nie podwyższył swoich rezerw na wypłaty

Grad: negocjacje MSP z Eureko przedłużone do końca lipca

"Jeżeli dojdzie do ugody, to wtedy będziemy prezentowali, w jakim zakresie możemy tę dywidendę wypłacać" - podkreślił.Decyzja o wypłacie dywidendy z PZU miała zapaść 30 czerwca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."My (Skarb Państwa - PAP) jako akcjonariusze PZU, wspólnie z Eureko

PZU dopieszcza akcjonariuszy ale zwalnia pracowników

odszkodowań w razie katastrof - np. powodzi.Co z zapowiadanymi od lat przejęciami? - Wypłata dywidendy nie ogranicza możliwości akwizycyjnych PZU - mówi Klesyk. Zapewnia, że PZU na przejęcia może nadal wydać 5-7 mld zł. - Tylko okazji do przejęć brakuje. Nie ma na rynku takiej oferty, na którą zgodę wyraziłby

Ministerstwo Skarbu: do dziś 4,3 mld zł z prywatyzacji, 2,6 mld zł z dywidend

"resztówek" w ponad 100 spółkach.Jak resort chce zrealizować plan wpływów z dywidend (7,1 mld zł)? Największych kwot dostarczyć powinna dywidenda PKO BP oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Wciąż niewykluczona jest też wypłata megadywidendy z PZU.

PZU chce wypłacić 10,91 zł dywidendy na akcję

sprzedawać.Władze PZU zwołały na 10 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy, które podsumuje 2009 r. i podejmie decyzję o wypłacie dywidendy. Pod koniec zeszłego roku w wyniku ugody resortu skarbu i Eureko wypłacono już akcjonariuszom 12,75 mld zł, a teraz do ich kieszeni ma trafić dodatkowe 942 mln zł. Oznacza to

Eureko ogłasza: sprzedamy swoje akcje PZU

akcji PZU należących do państwa. Skarb państwa i Eureko porozumieli się, aby wypłacić ogromną dywidendę i wprowadzić ją na warszawską giełdę. Akcjonariusze podzielili między siebie 12,75 mld zł z zysków skumulowanych z poprzednich lat oraz za część 2009 r. Po tej wypłacie na wiosnę tego roku w ofercie

PZU szykuje się na giełdę. Debiut możliwy do 14 maja

Szybki debiut PZU na warszawskiej giełdzie to obok wypłaty kolosalnej dywidendy (12,75 mld zł) jeden z głównych elementów ugody skarbu państwa z Eureko.W środę walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU przyjęło uchwałę, która upoważnia zarząd do przeprowadzenia tej operacji. Formalnie firma ma na to

Przegląd informacji ze spółek

za 2013 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,20 zł na akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa TUnŻ i Benefia TUnŻ, podała Komisja. Szacunkowa wartość skonsolidowanych

Dywidendowe żniwa skarbu. Połowę zapłaci KGHM

konkurenta z Kanady, firmę Quadra FNX, płacąc ponad 9 mld zł. - Jeśli popatrzymy na ilość posiadanej gotówki i generowane przepływy gotówkowe, spółkę stać na wypłatę dywidendy. Nie powinno mieć to wpływu na ogłoszone wcześniej inwestycje. Na inne projekty spółka będzie musiała poszukać finansowania. KGHM nie

PZU zarabia, bo "ludzie nie pukają się na ulicach"

oczekiwali analitycy. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie kłopoty firm budowlanych, którym gwarancje wystawiało PZU. To m.in. PBG, Budimex. Na poczet przyszłych wypłat ubezpieczyciel musiał utworzyć rezerwy w wysokości 133 mln zł. - W najgorszym wypadku może to być 300 mln zł, choć wcześniej oczekiwano

Przegląd prasy

--Indeks WIG30 spadł o 0,53% na zamknięciu w środę --Indeks WIG20 spadł o 0,49% na zamknięciu w środę --Akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Polnordu mają decydować 14 V o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o wypłacie

Zmiana polityki dywidendy PZU nie wpłynie na możliwości akwizycyjne

Warszawa, 12.05.2011 (ISB) - Zmiana polityki dywidendowej PZU, która zakłada obecnie wypłatę dywidendy w wysokości 50-100% rocznego zysku, nie wpłynie na możliwości akwizycyjne spółki, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Na przejęcia PZU jest w stanie przeznaczyć 5-7 mld zł. "Ta polityka nie

Prezes Vectry skupuje akcje Netii, ale opowiada, jaki to zły interes

liczyć na wypłatę dywidendy. W tym roku Netia wypłaci 42 grosze na akcje. Pieniądze będą z zysku za ubiegły rok (31 mln zł) i z kapitału zapasowego - 116 mln zł. Ale utrzymanie takiej skali dywidend jest w dłuższym czasie nie do utrzymania. - Nikt racjonalnie myślący nie inwestuje 600 mln zł w ryzykowną

Spółki dzielą się zyskami. Czy warto kupić ich akcje?

bardzo wysokim poziomem - zwraca uwagę Łukasz Wróbel z Noble Securities.Z kolei Tomasz Bursa dodaje, że warto zwrócić uwagę na spółki, które oprócz wysokiej stopy dywidendy mają szansę zwiększenia jej wypłat w przyszłości, jak PZU, Asseco Business Solutions czy Asseco Slovakia.W ocenie Rolanda

Przegląd prasy

WIG30 wzrósł o 1,44% na zamknięciu w czwartek --Indeks WIG20 zwyżkował o 1,60% na zamknięciu w czwartek --Akcjonariusze Synthosu zdecydowali o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję za 2013 --BM Reflex: 'Świąteczne' ceny paliw stabilne, najniższe od 3 lat --Wałbrzyska SSE 'Invest-Park' wydała

Na razie bez ugody ws. PZU

akcjonariuszom. Do podziału ma 3 mld zł ubiegłorocznego zysku i 8,8 mld zł kapitałów zapasowych. Wypłata dywidendy miała być kluczowym elementem ugody. Gdyby do niej doszło skarb zgarnąłby 6,5 mld zł, a Eureko 3,9 mld zł. - Brak wypłaty dywidendy nie przeszkodzi w rozwiązaniu sporu do końca września - zapewnia

Przegląd informacji ze spółek

2013 rok 4.663,02 mln zł, co da wypłatę w wysokości 54 zł na akcję, podała spółka. Oznacza to, że po wypłacie dywidendy zaliczkowej w listopadzie akcjonariusze otrzymają jeszcze po 34 zł na akcję. PZU poinformowało także o aktualizacji polityki kapitałowej i dywidendowej na lata 2013-2015. Z powodu

Przegląd prasy

. kadencyjności RPP i obligacji --GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 4,8% r/r, zatrudnienie - o 0,7% r/r w V --Strabag i Heilit+Woerner z najtańszą ofertą na obwodnicę Wielunia za 178 mln zł --Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie łącznie 54 zł dywidendy na akcję --Komputronik celuje w poprawę

Przegląd informacji ze spółek

dotyczącej wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję, podała Agora. Skarb Państwa odpowiedział na wezwanie KI Chemistry składając zapis na sprzedaż 19.972.900 akcji Ciechu, stanowiących 37,9% ogółu akcji w spółce. Łącznie z dywidendą z Ciechu, korzyść ekonomiczna dla Skarbu Państwa wyniesie 32,13 zł na akcję

Przegląd informacji ze spółek

Rada Dyrektorów Automotive Components Europe zarekomendowała wypłatę dywidendy za rok 2013 w kwocie nie niższej niż 0,15 euro na jedną akcję oraz utrzymanie programu skupu akcji własnych, przy czym oba te składniki powinny zamknąć się kwotą blisko 4 mln euro, podała spółka. mBank rozpoczyna

Przegląd informacji ze spółek

Kolasa. Akcjonariusze Hortico upoważnili zarząd spółki do podjęcia działań, umożliwiających przejście na rynek główny GPW z NewConnect. Zadecydowali również o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję. Inpro sprzedało wszystkie apartamenty w ramach inwestycji Kwartał Kamienic w Gdańsku. W

Miliardy z PZU muszą jeszcze poczekać

; wyjaśnia, że skarb państwa proponował oddanie Eureko - holenderskiemu inwestorowi, kontroli nad BGŻ i odblokowanie wypłaty dywidendy z PZU. Znający kulisy negocjacji informator "Rzeczpospolitej" twierdzi jednak, że to okazało się za mało. Holendrzy nie zgodzili się na propozycje Polski.Gazeta

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Kino Polska zdecydowali o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję --Po danych o PMI rynek walutowy patrzy na RPP, ale zmian poziomu stóp nie będzie --BDM obniżył wycenę akcji Synthos do 5,0 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj' --BIEC: WRP spadł o 0,5 pkt, sytuacja na rynku pracy będzie się nadal

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

, wybuduje farmę wiatrową Potęgowo-Wschód o łącznej mocy 101,25 MW. Wartość umowy to 198,6 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. - Zarząd IMS będzie rekomendował wypłatę 6 gr dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. - podała spółka w komunikacie. - Rynek usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw

Przegląd prasy

właściciela Delecty --PZU: Euroobligacje za 0,5 mld euro w VI; papiery na dalsze 1,5 mld zł w 12 mies. --Grupa Inpro zwiększyła sprzedaż o 46% r/r do 41 lokali netto w maju --Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję --Aktywa TFI wzrosły o 0,8% m/m do 198,1 mld zł w

Skarb podbija dywidendy. Na co pójdą zyski PZU i PKO BP?

czego 800 mln zł przypadnie skarbowi. Przy okazji PZU zdecydowało się na zmianę polityki dywidendowej, która do tej pory przewidywała wypłatę z zysku na poziomie od 25 do 45 proc. zysku netto. Zgodnie z nowym planem w przyszłości PZU chce przeznaczać na dywidendę od 50 do 100 proc. zysku. - Jeśli

Akcjonariusze Agory przeznaczyli 50,94 mln zł na program buy-back

ponadto stratę netto Agory za 2013 r. w wysokości 1,86 mln zł pokryć w całości z kapitału zapasowego spółki. Kilka dni temu PTE PZU wycofało propozycję wypłaty dywidendy przez Agorę (w wysokości 1,50 zł na akcję) i zaproponowało przeprowadzenie skupu do 10% akcji po cenie max. 16 zł. Wcześniej spółka

Powodzie i inne jednorazowe czynniki obniżą zysk PZU o 1,5 mld zł

Pod koniec sierpnia PZU zaprezentował wyniki finansowe za drugie półrocze. Dane negatywnie zaskoczyły - zysk netto największego polskiego ubezpieczyciela spadł o połowę do poziomu 1,2 mld zł. Prezes PZU Andrzej Klesyk tłumaczył wówczas, że w dużej mierze jest to efekt wypłaty ogromnej dywidendy

Przegląd prasy

ok. 4,0% r/r w VI --DM mBanku obniżył wycenę Alchemii do 3,3 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --RN PGNiG zawiesiła Andrzeja Parafianowicza w czynnościach wiceprezesa --Akcjonariusze Atende uchwalili wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję --BM Reflex: Przed weekendem podrożała benzyna i ON

Żywioły negatywnie wpłynęły na wyniki PZU. Może być drożej

chcą się skupić na dalszej restrukturyzacji spółki. Od początku roku pracę w PZU straciło już 1,6 tys. pracowników. Tym samym zatrudnienie w całej grupie spadło poniżej 14 tys. osób.Pod znakiem zapytania nadal stoi wypłata tegorocznej dywidendy. Zgodnie z ugodą między skarbem państwa a Eureko powinna

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu kwoty 12,19 mln zł z zysku netto za 2013 rok wynoszącego 45,58 mln zł na dywidendę. Oznacza to wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, podała spółka. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie przez 6 banków wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Polski Standard Płatność

Bankowy gigant czaruje: wielka dywidenda i... zarobki prezesa

roku. Pekao płaci dywidendy od kilkunastu lat niemal bez przerwy. W zeszłym roku wypłata wyniosła 5,4 zł, dwa lata temu zaś - 6,8 zł. Największa w historii banku dywidenda przypadła na 2007 r. i wyniosła wtedy 9,6 zł. Ta, którą zarząd banku proponuje teraz, jest niewiele niższa. Bank odważnie dzieli

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

trakcie podróży pociągiem Pendolino - poinformowała w komunikacie spółka PKP Intercity. Zapłacą jedynie za bilet, bez opłaty za jego wystawienie. - Zarząd Megaron będzie wnioskował o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 1,24 mln zł, czyli 0,46 zł brutto na

Przegląd prasy

to odpowiednio 11,7 kg i 2,25 kg ISBnews --Bartosz Hojka zastąpił Wandę Rapaczyńską na stanowisku prezesa Agory --Zarząd JSW będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2013 r. --Budimex rekomenduje wypłatę 11,85 zł dywidendy na akcję za 2013 r. --Budimex Nieruchomości ma

Przegląd prasy

Przewozów Regionalnych ISBnews --Zysk netto PKO BP wyniósł 786-862 mln zł w I kw. 2014 r. wg analityków --Zysk netto Inter RAO Lietuva wzrósł r/r do 13,54 mln LTL w I kw. 2014 r. --Zarząd Rawlplug rekomenduje wypłatę 0,33 zł dywidendy na akcję za 2013 r. --S&P podtrzymał rating Ciechu na poziomie 'B

Najpierw prywatyzacja PZU i Taurona. Potem GPW

łącznej wartości 1 mld zł, czyli 1 zł na akcję. Wypłata dywidendy zasili państwową kasę - skarb państwa ma 41 proc. akcji PKO BP. Lotos - inwestorzy chcą więcej akcji W tym samym wywiadzie Aleksander Grad oznajmił, że jego resort wciąż prowadzi rozmowy z inwestorami branżowymi, w sprawie sprzedaży pakietu

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 21

wypłatę 28 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 14 lipca, a dzień wypłaty na 1 sierpnia. Rok wcześniej spółka wypłaciła w formie dywidendy 5,1 mln zł, co dało 20 groszy na akcję.(PAP)

Grad: Jest porozumienie z Eureko ws. PZU

czemu mogłaby ona pozyskać środki na wypłatę dywidendy, powiedział w piątek prezes PZU, Andrzej Klesyk. - Mamy zobowiązania ze strony banków na 32 miliardy złotych - taka jest nasza zdolność kredytowa - dodał.Prezes powiedział też, że akcjonariusze spółki uzgodnili, iż polityka dywidendowa zakładała, że

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Polityka dywidendowa

wyraźnie zaznaczyć, że zysk, przeciwnie, stanowi w takim ujęciu własność wyłączną samej spółki a zarząd pozostaje niezmiennie zobowiązany do działania w interesie spółki (KSH) i w oparciu o statut (umowę) spółki, co ma zasadniczy wpływ na decyzję o wypłacie dywidendy - wypłata nie może pozostawać

Initial Public Offering

regulowanym, a proponowanie ich nabycia lub wydanie nastąpiło bezpłatnie akcjonariuszom (ze środków spółki), albo jako wypłata dywidendy z akcji, przy czym wydane akcje są tego samego rodzaju, co akcje, z których wypłacana jest dywidenda. W przypadku wymienionych powyżej obu sytuacjach, związanych z oferta

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

. Reinwestowane zyski, to część lub całość zysków wypracowanych przez przedsiębiorstwo bezpośredniej inwestycji, która nie została wypłacona inwestorowi bezpośredniemu w formie dywidendy, lecz zainwestowana w przedsiębiorstwo bezpośredniej inwestycji. Inny kapitał, to pożyczki wewnątrzkorporacyjne (krótko

WIG20

– spółkę Agora zastąpiła spółka PGE; 17 maja 2010 – spółkę Cersanit zastąpiła spółka PZU SA; 17 grudnia 2010 – spółkę Bioton zastąpiła spółka Tauron; 21 marca 2011 – spółkę Polimex-Mostostal zastąpiła spółka Kernel Holding oraz spółkę Cyfrowy Polsat zastąpiła spółka Lubelski Węgiel

Akcja (finanse)

, które mogą być akcjami na okaziciela). Uprzywilejowanie może dotyczyć zarówno praw majątkowych wynikających z akcji (dywidendy, udziału w podziale masy likwidacyjnej), jak i praw niemajątkowych (korporacyjnych – prawo głosu) nieme – to akcje, z których akcjonariuszowi nie przysługuje prawo głosu, w zamian

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.