wynagrodzenie zasadnicze definicja

Andrzej Łukaszewicz

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Klient wpisał poprawkę do umowy kredytowej. W banku nic nie zauważyli i...

Banki nie lubią wprowadzać zmian w zatwierdzonych przez własne działy prawne wzorcach umów z klientami. Chyba że są to zmiany na ich korzyść. Czy jest to umowa pożyczki ratalnej na 1000 zł, czy umowa kredytowa na 300 000 zł, to niechęć do negocjowania z klientami ich treści nie maleje.

Rząd zrywa umowę społeczną - autorzy reformy odpowiadają Boniemu

Rząd zrywa umowę społeczną - autorzy reformy odpowiadają Boniemu

kwestia statystyki długu jest przyczyną proponowanych zmian, to rozwiązanie problemu jest cały czas "cholernie" proste. Wystarczy w ustawie o finansach publicznych zmienić definicję liczenia długu publicznego przy progu 55 proc. W końcu ten próg nie wynika z traktatu europejskiego, tylko z