wymiaru urlopu

wfirma

Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wyliczenia związane z urlopem wypoczynkowym są rzeczą łatwą, jednak wymagającą odpowiedniej wiedz. Istotnym zagadnieniem w przypadku obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego jest kwestia dni czy miesięcy przepracowanych u poprzedniego pracodawcy.

Kto i w jakim wymiarze może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Nowelizacja Kodeksu pracy, która zacznie obowiązywać od 17 czerwca 2013 roku, wprowadza zmiany w urlopach przysługujących w związku z urodzeniem dziecka. Nowością jest wprowadzenie nowego urlopu, tzw. urlopu rodzicielskiego. Z urlopu tego można skorzystać po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownicy, która zachorowała po urlopie wychowawczym

Pytanie: Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku, gdy pracownica powróciła z urlopu wychowawczego 1 września 2008 r., a następnie zachorowała w lipcu 2009 r.? W styczniu 2009 r. pracownica otrzymała premię półroczną za drugie półrocze 2008 r. (premia jest zmniejszana za czas pobierania zasiłków). Za pierwsze półrocze 2009 r. premia została wypłacona w lipcu 2009 r., a więc w miesiącu, którego nie wliczamy już do podstawy wymiaru zasiłku.

Lewiatan: Prawie połowa pracowników narzeka na niepełne urlopy

Lewiatan poinformował w środę, że z badań GfK Polonia zrobionych na zlecenie organizacji wynika, iż 48 proc. Polaków uważa, że ich pracodawca udziela urlopów w pełnym wymiarze, a 45 proc. twierdzi, że przestrzega przepisów BHP. Ankieta wykazała, że lepiej oceniamy własnych pracodawców, a gorzej

Od nowego roku dłużej na macierzyńskim

Więcej dzieci, więcej urlopuDo końca 2008 r. zasadą było stopniowe podwyższanie wymiaru urlopu macierzyńskiego przy każdym następnym porodzie. Nowe przepisy odchodzą od tej reguły na rzecz udzielania wyższego wymiaru urlopu macierzyńskiego w zależności od ilości dzieci urodzonych przy

Nie tylko praca wlicza się do stażu urlopowego

Okresy zatrudnieniaDo okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Takie uregulowania zawiera art. 1541 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

macierzyńskiego. Jego podstawowy wymiar wynosi 20 tygodni (dla porodów mnogich od 31 do 37 tygodni), ale może zostać przedłużony o dodatkowe sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i o osiem tygodni dla dwojga lub więcej dzieci. Jeżeli Anna będzie chciała skorzystać z dodatkowego urlopu

Dla kogo dłuższy urlop wypoczynkowy? Kto ma przywileje

Dla kogo dłuższy urlop wypoczynkowy? Kto ma przywileje

się liczbę przysługujących dni urlopu, wliczany jest też czas nauki. - Tak określony powszechny wymiar urlopu obowiązuje większość pracujących, jednak pewne grupy zawodowe na mocy odrębnych uregulowań posiadają prawo do większej liczby dni wypoczynku - mówi Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC

Znacznie dłużej z niemowlęciem - wkrótce duże zmiany w urlopach macierzyńskich

wysokości 60 proc. podstawy wymiaru będzie przysługiwał wszystkim matkom, których ostatni tydzień urlopu macierzyńskiego wypadnie 1 września 2013 r. lub później. Z nowego urlopu będą także mogli korzystać ojcowie.Urlop rodzicielski będzie można podzielić na trzy części. Minimalna część nie będzie jednak

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów rodzicielskich

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów rodzicielskich

równocześnie, ale wtedy staje się on krótszy (łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni). Jednak prawo ojca jest warunkowane prawem matki - jeśli ona nie ma prawa do urlopu, ojciec, nawet jeżeli opłaca składki, nie może z niego skorzystać. Obecnie trwają prace nad ustawą, która umożliwi - w pewnych

ISP: Potrzebne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

ISP: Potrzebne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

wymiarze od jednego do pięciu dni ze 100-procentowym wynagrodzeniem należą: Grecja, Holandia, Malta, Rumunia, Węgry, Włochy. Część z nich może być wykorzystana tylko zaraz po narodzinach dziecka, część w ciągu określonej (w zależności od państwa) z góry liczby tygodni lub miesięcy. Taki urlop - w opinii

Kiedy należy się urlop uzupełniający?

1 stycznia każdego roku pracownikowi zostaje przydzielone prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wyjątkiem w tej sytuacji są osoby, które jeszcze nie zdążyły przeprowacować roku. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni - dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10

MPiPS: Urlopy macierzyński i rodzicielski będą trwać 52 tygodnie

MPiPS: Urlopy macierzyński i rodzicielski będą trwać 52 tygodnie

macierzyńskim, jednorazowo lub w dwóch częściach, przypadających jedna po drugiej (obecnie nie można go dzielić). Po dodatkowym urlopie macierzyński będzie możliwość wzięcia do 26 tygodni nowego urlopu rodzicielskiego. Korzystanie z niego byłoby możliwe wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

poradzili. W Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Niemczech czy Austrii urlopy też są wykorzystywane w częściach. Szwedzi ostatnio wydłużyli możliwość korzystania z rodzicielskiego do 12. roku życia dziecka. Korzystanie z urlopów jest też łączone z pracą w zmniejszonym wymiarze. I co? Firmy działają dalej

Rząd przyjął pakiet ustaw ułatwiających godzenie opieki nad dziećmi z pracą

Rząd przyjął pakiet ustaw ułatwiających godzenie opieki nad dziećmi z pracą

tygodni podstawowych i cztery tygodnie dodatkowe; od 1 września 2013 r. wynosić będzie pół roku (20 tygodni podstawowych i sześć tygodni dodatkowych) i będzie można go wydłużyć o kolejne 26 tygodni. W czasie urlopu w wymiarze półrocznym rodzic będzie otrzymywał zasiłek w wysokości 100 proc

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

Odpowiedź: Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu, wychowującemu dziecko i wynosi jeden tydzień.Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze - do końca 2011 r. - 1 tygodnia (od 1 stycznia 2012 r. - będą to 2 tygodnie). Urlop przysługuje najpóźniej do

Młodzi nie radzą sobie z rozwiązywaniem życiowych problemów

Młodzi nie radzą sobie z rozwiązywaniem życiowych problemów

. - Obowiązkowy wymiar urlopu powinien być wykorzystany w trakcie pierwszych 6 miesięcy życia dziecka, a pozostała część w podziale na maksimum trzech części do drugich urodzin dziecka - proponują autorzy "Młodzi reformują Polskę". A jak zmniejszyć szarą strefę oraz poziom ubóstwa w Polsce? Różnicując

"Rz": Z urlopu na wychowanie częściej ma korzystać tata

ojca.Związki zawodowe nie godzą się na cięcia obecnego wymiaru urlopu. Z kolei pracodawcy i rząd nie chcą dokładać kolejnych tygodni przeznaczanych na opiekę nad dzieckiem.

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

macierzyński i urlop rodzicielski przysługiwać będą "ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny". Po wejściu w życie nowelizacji zmieniłyby się też zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku osób, które podlegały ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy

Rodzice w pracy

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Pracownicy przysługuje zatem: 1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka; 2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci; 3)   33

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

ubezpieczenie chorobowe. Nie dostaną płatnych urlopów rodzicielskich tylko osoby zatrudnione na umowach o dzieło, bo od tych umów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie chorobowe. Urlop dodatkowy i rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym jednak niż pół etatu). Z urlopu

Sejm za doprecyzowaniem zasad wyliczania kapitału początkowego

jest, by osoba taka w momencie przechodzenia na emeryturę miała minimum 15 lat okresu składkowego. Kolejna zmiana zaproponowana w noweli dotyczy urlopów wychowawczych. Zgodnie z obecnymi przepisami od stycznia 1999 r. okres opieki nad dziećmi jest okresem składkowym, a do stycznia 1999 r

Skrócą dzień pracy pracowników, by ograniczyć urlopy zdrowotne

Skrócą dzień pracy pracowników, by ograniczyć urlopy zdrowotne

dziennie. Dzień pracy drugiej zostanie natomiast skrócony do sześciu godzin. Władze miasta chcą w ten sposób sprawdzić, czy mniejszy wymiar pracy wpłynie pozytywnie na wydajność pracowników, a także - liczbę dni, jakie spędzają na urlopach zdrowotnych. Zwłaszcza ta ostatnia kwestia może okazać się dla

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

przywileje określa Karta nauczyciela. Na co może liczyć ta grupa zawodowa? ** Po siedmiu latach pracy, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, przysługuje mu roczny urlop dla poratowania zdrowia. W czasie urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego i świadczeń

Uprawnienia rodzicielskie pracownika-ojca

skorzystać z tej części urlopu macierzyńskiego, matka jest obowiązana wykorzystać urlop macierzyński w pełnym przysługującym wymiarze. Pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego pracownica składa najpóźniej na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do pracy. Do wniosku należy

Posłowie za zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

wszystkie składki społeczne wpływały na wymiar emerytury. To rozwiązanie jest bardzo niekorzystne, stąd +emerytury po nowemu+ są niskie" - zauważyła Bańkowska. "Zmiana ta jest bardzo ważna systemowo, bardzo kosztowna dlatego, aby nie unicestwiać reszty projektu, który przynosi efekty pozytywne

Prawo do urlopu wypoczynkowego u kolejnego pracodawcy

zakresie nabywania prawa i udzielania urlopów wypoczynkowych funkcjonuje zasada "proporcjonalności". Polega ona na tym, że w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop:1. u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u

Zarząd JSW przygotował propozycje zmian, związki odmawiają rozmów

wypłaty nagrody w kolejnych latach od wyniku finansowego firmy oraz obniżenie wymiaru deputatu węglowego, a także wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy kopalni przy równoczesnym pięciodniowym tygodniu pracy pracownika, podała spółka. Związki odmawiają jednak podjęcia rozmów.   JSW chce

Przedsiębiorcy: "Kacowe" może rujnować firmy

- Jako strona dialogu społecznego przedstawiamy nasze propozycje dotyczące zmian w ustawodawstwie pracy. Postulujemy między innymi zmianę przepisów dotyczących: wymiaru oraz zasad udzielania pracownikowi urlopu "na żądanie"(...) - piszą w liście do związkowców cztery największe

Urlopowa przerwa w pracy nie na wypoczynek

nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole. Urlop dla poratowania zdrowia wynosi łącznie 3 lata, przy czym jednorazowo nie może on przekroczyć roku.Przerwa między poszczególnymi urlopami musi trwać co najmniej rok. Okres

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje? [PORADNIK]

przepisy? Otóż "nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku". I dalej

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

Nie tylko dla pracownikówZasady udzielania oraz wymiar urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz przysługującego od 1 stycznia br. dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, zostały określone w

Sejm. Kluby zapowiedziały poparcie noweli dot. emerytur i rent z FUS

obliczana jako kapitał przemnożony przez określony wskaźnik wyznaczony dalszym trwaniem życia (...) i zgromadzonych składek" - mówiła. Wskazała, że dalsze trwanie życia wydłuża się każdego roku, co z jednej strony powinno wszystkich nas cieszyć - jednocześnie wydłużanie to decyduje o wymiarze

Sejm na finiszu prac nad nowelą ustawy o emeryturach i rentach z FUS

projekcie dotyczy urlopów wychowawczych. "Od stycznia 1999 r. okres opieki nad dziećmi jest okresem składkowym, a do stycznia 1999 r. jest okresem nieskładkowym. To powoduje, że matki, które będą mieć emeryturę przeliczaną w formule kapitałowej tracą na wymiarze świadczenia, a i tak świadczenie +po

Urlop macierzyński nie tylko dla pracownicy

wykorzysta co najmniej 14 tygodni tego urlopu i przekaże mu pozostałą jego część (art. 183 § 1 K.p.). Jeśli przysposobienia (przyjęcia w ramach rodziny zastępczej) dokonała tylko jedna osoba, tj. sam pracownik, ma on prawo do całego urlopu, w wymiarze uzależnionym od liczby przysposobionych

Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Jeżeli w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, zostały zmienione składniki wynagrodzenia lub zmieniono ich wysokość i wprowadzono je przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu jego wykorzystywania, podstawę wymiaru ustala się

Od stycznia 2010 r. dłuższa wypłata zasiłków macierzyńskich

Od 1 stycznia 2010 r. pracownica, która urodziła dziecko, będzie miała prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez okres:- do 2 tygodni, jeśli urodziła jedno dziecko albo- do 3 tygodni, jeśli w trakcie jednego porodu urodziła więcej niż jedno dziecko.Analogiczny wymiar

Rządowy program rodzenia

Polka rodzi średnio 1,3 dziecka, nie ma zastępowalności pokoleń. To oznacza, że w przyszłości będziemy mieć mało młodych, zdolnych do pracy ludzi, a sporo emerytów. Taki kraj nie może się rozwijać ani bogacić. Wydłużone do roku urlopy macierzyńskie i większe wsparcie finansowe dla samorządów przy

Będzie elastycznie. Emocje z czasem

spowodować znaczny spadek dochodów pracowników. Pojawiają się też inne zagrożenia. Nie ma jednoznacznej opinii, jak rozliczać urlopy w przypadku stosowania w firmie elastycznego czasu pracy. Bo w kodeksie pracy wymiar urlopu podany jest w dniach. Ale dzień pracy będzie rozliczany w różnym wymiarze

USA: Obama ogłasza nowe inicjatywy dla poprawy życia klasy średniej

pracownikom. 43 mln ludzi pracujących nie ma płatnego urlopu zdrowotnego" - powiedział Obama. Powtórzył też apel do kongresmenów o podniesienie federalnej pensji minimalnej: "Jeśli naprawdę uważacie, że można pracować w pełnym wymiarze godzin i utrzymać rodzinę za mniej niż 15 tys. dol. rocznie, to

KUKE: Eksport z Polski wzrósł o 5,0% r/r do 14,18 mld euro we wrześniu

wyraźnie głębszy od typowego. Wskazywały na to dane o wynikach przemysłu i handlu hurtowego, a potwierdziły wyniki dotyczące samego eksportu. W części był to efekt kontynuacji osłabiania koniunktury. W części zaś mógł być to efekt intensywniej niż w latach poprzednich wykorzystywanych urlopów. Wrześniowe

Kiedy nie płacić składek ZUS od pakietów medycznych?

. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osoby:- pobierającej zasiłek macierzyński - stanowi kwota tego zasiłku,- przebywającej na urlopie wychowawczym - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie

Bonus dla firm zatrudniających rodzica po urlopie wychowawczym?

Izabela Białokur z Warszawy jest specjalistką od zarządzania projektami. Gdy chciała wrócić do pracy po dwóch latach urlopu wychowawczego, pracodawca powiedział, że to niemożliwe. Szukała pracy, nic nie znalazła. Wreszcie dogadała się z koleżanką i po prostu założyła własną firmę. - Według

"Gazeta Prawna": ustawa zachęci do zatrudniania rodziców

; wyjaśnia, że czekająca już na podpis prezydenta ustawa ma zachęcić Polaków do posiadania dzieci oraz ułatwić godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Wjedzie w życie od 1 stycznia. Od tej daty wydłużą się urlopy macierzyńskie. Ich wymiar ma zależeć od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Jeśli

Włochy: Z powodu strajku samoloty odlatują bez bagaży

3,5 proc., a także jednolitego wymiaru urlopu w wysokości 30 dni dla wszystkich pracowników służb publicznych. Pracodawcy uznali żądania płacowe za nierealistyczne.

Z powodu strajku w Niemczech odwołane loty do Polski i do Niemiec

podwyżki płac dla 2 mln pracowników służb publicznych. Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń o 100 euro miesięcznie oraz dodatkowo o 3,5 proc., a także jednolitego wymiaru urlopu w wysokości 30 dni dla wszystkich pracowników służb publicznych. Pracodawcy uznali żądania płacowe za nierealistyczne. W

Urlop tylko i wyłącznie za przepracowany czas

to jest w porządku. Jednak przez ten czas nie świadczą pracy, a więc nie powinni korzystać z pełnego wymiaru urlopu, który nie bez kozery nosi nazwę urlopu wypoczynkowego.Dariusz Wit vel Wilk, wiceprezes Barter SA:- W naszej firmie mamy odwrotny problem - zdarza się, że musimy wręcz wysyłać ludzi na

Ustalanie wynagrodzenia za urlop i pracę

obliczyć wynagrodzenie za urlop?Wynagrodzenie za urlop oblicza się następująco:- podstawę wymiaru należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,- tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

Składka na Fundusz PracyObowiązkową składkę na FP płatnicy opłacają za zatrudnione osoby (pracowników, zleceniobiorców) podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, których podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia (bez stosowania jej rocznego ograniczenia) wynosi co najmniej

Jak tu rodzić, panie premierze?

Wydłużenie urlopów macierzyńskich zapowiedział w tzw. drugim exposé premier Donald Tusk. Liczy, że dłuższy niż półroczny urlop znacząco wpłynie na to, że będzie się rodzić więcej dzieci. - Szukamy modelu, który dobrze sprawdził się w Europie, chociaż tylko jeden kraj zdecydował się na taki

Ale zmiana! Wakacje nauczycieli będą krótsze

(choć wiadomo, że i tak pracują więcej). Dowiedzieliśmy się, że szykują się jednak inne, fundamentalne zmiany. Po pierwsze, MEN proponuje inaczej niż dotąd określić zasady nauczycielskich wakacji. Teraz Karta mówi, że "nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi

Kto ma najwięcej urlopu w Europie? Zaskakujący lider, Polska w środku stawki

pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 1/12 okresu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Po pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia pracownik będzie nabywał prawo do kolejnych urlopów na ogólnych zasadach.

Mniejsza firma z innym prawem?

choćby przepisami dla małych firm. Inne traktowanie pracowników w sektorze MSP nie musi i nie może oznaczać traktowania gorszego. Wymiar urlopu w małej firmie i wielkiej korporacji pozostanie taki sam. Pytanie jednak, czy w małym warsztacie musi powstać dokument z planowania urlopów, a nie wystarczy wpis

W protokole JSW m.in. zamrożenie pensji, L-4 według ogólnych zasad

wewnętrznych regulacji. Zawieszony ma być też dodatek do urlopu. Od tego roku wypłaty za pomoce szkolne - tzw. piórnikowe - mają być wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem dochodu na członka rodziny uprawnionych. Dopłaty do przewozów pracowniczych mają być zawieszone od marca

Jest kompromis PO-PSL w sprawie emerytur

- podkreślił premier. Dla kobiet bezrobotnych na urlopie wychowawczym państwo będzie odprowadzać składkę na emeryturę. Wymiar tej składki będzie wynosił 75 proc od pensji minimalnej. Kobiety samozatrudnione i ubezpieczone w KRUS-ie będą podczas urlopu wychowawczego miały odprowadzaną składkę w wysokości 60

Minister wciska nam dziecko w brzuch

Szwed - 56. To najmniejsza różnica w UE!Bo nie mogą liczyć na elastyczność pracy, na ruchomy czas, na telepracę. W 2010 r. w niepełnym wymiarze pracowało 7 proc. Polek w wieku 25-49 lat, tyle co mężczyzn. W Szwecji - 36 proc.Bo nie chcą tracić pracy, zwłaszcza że rodziny nie byłoby na to stać. Polki

Mamy mieć dzieci i już? "W Polsce trwa jałowa debata o demografii"

tygodnie urlopu ojcowskiego. Wszystkie te urlopy można wziąć tylko do pierwszego roku życia dziecka. Tyle tylko że łączny ich wymiar to więcej niż rok! I z części - choćby z ojcowskiego - trzeba rezygnować. Chyba że kobieta z części urlopu skorzysta przed urodzeniem dziecka. A do tego wszystkiego jeszcze

"DGP" Zniknie 115 małych sądów

dostęp do wymiaru sprawiedliwości. "Chcemy skończyć z sytuacjami, że w małym sądzie kilku sędziów zachoruje lub pójdzie na urlop i sąd ma ograniczoną zdolność orzeczniczą".- tłumaczy w "Dzienniku" Jarosław Gowin.W miejscowościach, z których znikną małe sądy rejonowe, tworzone będą

Ministerstwo chce zmienić kodeks pracy

pracodawcy z załogą, a kodeks pracy regulowałby jedynie normy o charakterze ochronnym, np. dobowy wymiar odpoczynku. Ponadto MPiPS proponuje, aby przepisy z rozporządzeń dotyczące m.in. wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, świadectwa pracy, zwolnień od pracy, zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie

Projekt w sprawie emerytur górniczych ma być gotowy do końca roku

wydobyciu węgla oraz tych wykonujących inne czynności pod ziemią jest nieuzasadniony i praktycznie niewykonalny. Obecnie prawo przejścia na emeryturę po przepracowaniu pełnych 25 lat przysługuje górnikom zatrudnionym przez cały ten czas na dole kopalń - w pełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to m.in., że do

Niespodziewany powrót z urlopu

(połączenie Intercity) - 3.500 zł, koszt wykupionych wczasów w wymiarze 8 dni, które nie zostały wykorzystane w związku z odwołaniem z urlopu - 4.000 zł. Wnoszę o zwrot powyższych kosztów przez pracodawcę. Załączniki: - bilety: lotniczy oraz PKP, - rachunek (faktura) na

Urlop na okoliczność ważnego zdarzenia

Krótkie zwolnienia na rodzinne uroczystościW praktyce stosowania przepisów prawa pracy utarła się potoczna nazwa zwolnienia od pracy w związku z wystąpieniem ważnych dla pracownika okoliczności życiowych. Zwolnienie takie określa się zazwyczaj mianem urlopu okolicznościowego, jednak trzeba

Uchwalono nowe przepisy o dokształcaniu pracowników

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje w rozumieniu tej definicji, przysługuje urlop szkoleniowy (w wymiarze 6 lub 21 dni) i zwolnienie z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Urlopu szkoleniowego udziela się na dni dla pracownika robocze. Zwolnienie natomiast

KUKE: Eksport z Polski wzrósł o 4,9% r/r do 13,88 mld euro w lipcu

w okresie urlopów i dorocznych konserwacji ciągów technologicznych. "Dane jednak z bieżącego roku wskazują, że część transakcji zazwyczaj przypadających jeszcze w czerwcu przesunięta została na pierwsze dni lipca - poprawiając statystyki lipcowe, a pogarszając te dla czerwca. Analizując

W Orlenie spór z załogą o system pracy i zwolnienia

pracują średnio 37,3 godziny w tygodniu i mają siedem dodatkowych dni wolnych. Zarząd Orlenu jest gotów utrzymać ten wymiar nawet w systemie czterobrygadowym, pracownicy nie musieliby pracować dłużej - tłumaczy biuro prasowe spółki. Związkowcy bronią "pięciobrygadówki". - To dobre rozwiązanie

Szwecja testuje 6-godzinny dzień pracy. "Pracownicy biorą wtedy mniej wolnego"

wydajni, ale biorą również mniej urlopów na żądanie, a w pracy mają mniej przerw. - Za każdym razem, gdy robisz sobie przerwę, potrzebujesz potem ok. 10-15 minut, aby wrócić do tego, co wykonywałeś wcześniej. Kiedy pracujesz 6 godzin, po prostu robisz mniej przerw - potwierdza w rozmowie z AFP Nillson

Nowy sposób na tańsze wakacje? Jeden cel - odszkodowanie

Wśród tysięcy turystów, którzy planują swoje urlopy z pośrednictwem biur podróży, trafiają się też osoby, które wyjeżdżają tylko w jednym celu i nie ma on nic wspólnego z udanym wypoczynkiem. Pracownicy biur podróży rozpoznają ich już w momencie, gdy przychodzą pytać o ofertę. Najczęściej zadają

Jedenasta doba strajku w JSW - prowadzony jest wyłącznie na powierzchni

okres następujące uzgodnione rozwiązania: od 1 marca tego roku wynagrodzenie za absencję chorobową i zasiłek chorobowy mają być naliczane według ogólnie obowiązujących zasad, a nie - jak dotąd - według bardziej korzystnych dla pracowników wewnętrznych regulacji. Zawieszony ma być też dodatek do urlopu

Na wakacje samolotem. Pamiętaj, co możesz zabrać na pokład

Wszystkim, którzy wybierają się na urlop samolotem, ULC przypomina, co zgodnie z prawem europejskim można mieć przy sobie w bagażu podręcznym. Są to m.in.: pasta do zębów, perfumy, żele, tusz do rzęs, szampony (do 100 ml). Rzeczy te należy umieścić w plastikowym, przezroczystym, zamykanym

Kiedy pracodawca zapłaci za proces z pracownikiem?

jeśli pracownik poniósł koszty związane z obroną swoich racji (np. na wynajem adwokata), pracodawca będzie je musiał – w podstawowym wymiarze - mu zwrócić. Za stronę wygrywającą uznaje się ponadto stronę wygrywającą proces w niewielkiej części (zgodnie z art. 100 Kodeksu postępowania cywilnego

Piechociński: uruchamiamy proces naprawy górnictwa w sytuacji kryzysu

także całe otoczenie. "Stanowiłoby to problem nie tylko na Śląsku. Pamiętajmy też, że wielką wartością jest spokój społeczny nie tylko w wymiarze relacji pomiędzy rządem, a związkami zawodowymi. Często w fałszywej interpretacji faktów społeczność Śląska była podminowana informacjami, które były

Z powodu strajku w Niemczech odwołane loty do Polski

publicznych. Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń o 100 euro miesięcznie oraz dodatkowo o 3,5 proc., a także jednolitego wymiaru urlopu w wysokości 30 dni dla wszystkich pracowników służb publicznych. Pracodawcy uznali żądania płacowe za nierealistyczne. W najbliższy poniedziałek przedstawiciele

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

lekarza prowadzącego. Jak wysokie świadczenie rehabilitacyjne? ZUS w ramach świadczeń rehabilitacyjnych wypłaca 106 mln zł miesięcznie. Chory dostaje średnio 1438 zł brutto (dane z sierpnia 2014 r.). Wyliczane jest to w następujący sposób: (90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres

Zmiany w świadczeniach mundurowych

służby i jej związku z właściwościami lub warunkami służby, + ustalaniem grupy inwalidzkiej, + potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego. Do jej obowiązków będzie należeć również kontrola zwolnień lekarskich. W ustawie czytamy: "W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę

Urlopowa wypłata dla wypoczywającego pracownika

wybrać jedną z nich, chyba że przepisy odrębne (np. Karta Nauczyciela) pozwalają na jednoczesne kontynuowanie ich obu.Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia urlopowego jest korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku

Wrocławski radca z fantazją idzie do więzienia. Za przekręty

. Tyle że np. przygotowanie opinii prawnej w sprawie zwołania zgromadzenia wspólników pochłonęło w sumie 95 godzin pracy. T. przygotowywał też opinie prawne dotyczące... "udzielenia urlopu bezpłatnego" czy też zatrudnienia. Wszystkie te prace wykonywali młodzi prawnicy, w większości tuż po

Opolska Inspekcja Pracy: wzrasta liczba skarg na pracodawców

zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, oraz związane z nierzetelnym prowadzeniem przez pracodawców ewidencji czasu pracy lub zatrudnieniem w czasie pracy przekraczającym ustawowy wymiar.-Również około trzech czwartych tych skarg okazało się zasadnych - ocenił Śmierciak. Dodał, że pracownicy skarżą się też

Oskładkowanie dopłaty do nauki pracownika

zawodowe w formach pozaszkolnych. Takie zwolnienie ze składek wynika z § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwanego rozporządzeniem składkowym). Wyłączenie to nie

Resort pracy dyskryminuje kobiety za rodzenie dzieci

- Z każdej strony słyszę, jak politycy stoją w obronie kobiet. Wdrażają prorodzinne rozwiązania. Jak im zależy, aby rodziło się więcej dzieci, na jakie ułatwienia mogą liczyć matki. To fikcja - opowiada pani Anna, lat 59. Przez to, że urodziła syna i przez trzy lata była z nim na urlopie

W soboty pracujemy niezgodnie z przepisami

sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy". Postulat "Solidarności" został w pełni wprowadzony dopiero pod koniec PRL-u. Teraz - gdy posłowie Platformy Obywatelskiej zaproponowali zmiany w tej delikatnej materii - zapowiada

Obowiązki pracodawcy na początku roku

normalnego toku pracy (art. 163 § 1 K.p.). Za zgodą zakładowej organizacji związkowej, jeżeli występuje w zakładzie pracy, pracodawca może odstąpić od ich tworzenia.Plany mogą być sporządzane np. na okresy roczne, półroczne lub kwartalne. Pracodawca obejmuje planem pełny wymiar urlopu pracownika

Związkowcy z Orlenu: "9,5 tys. zł brutto? Zarabiamy znacznie mniej"

wymiar nawet w systemie czterobrygadowym, pracownicy nie musieliby pracować dłużej - tłumaczy biuro prasowe spółki. Związkowcy bronią pięciobrygadówki. - To dobre rozwiązanie, podobne jest w Lotosie, tam nikt przy tym nie majstruje - mówił nam Bogusław Pietrzak, przewodniczący Międzyzakładowego Związku

Święto w dzień wolny należy zrekompensować

obowiązującego wymiaru. Może to być np. 2 czy 12 listopada br.Choroba lub urlop w dniu wolnym za świętoZwolnienie od pracy pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby bądź inna nieobecność przypadająca w dniu, w którym wyznaczono dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie

Michelin Polska ogranicza produkcję

- Około 300 pracowników Michelin Polska będzie pracować do kwietnia w niepełnym wymiarze godzin - na 1/2 i 3/4 etatu. Największa na Warmii i Mazurach firma, zatrudniająca ponad 4 tys. pracowników, w związku z kryzysem finansowym ogranicza produkcję opon. Jak poinformowała PAP w piątek

Pracownik Play fałszował umowy. Poszkodowani winni po kilka tys. zł

jego pretensje mogą mieć jedynie wymiar informacyjny, niemający skutków prawnych, bo dług należy już nie do Play, lecz do zewnętrznego windykatora. Play w końcu przeprasza Pan Przemysław się załamał i napisał do Ekipy Samcika. Oczywiście natychmiast zajęliśmy się rozwikłaniem sprawy. W Play nie myśleli

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne to średnio 1368 zł brutto. Jego wysokość wynosi: - 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni jego pobierania, - 75 proc. tej podstawy - za pozostały okres, - 100 proc. tej podstawy - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo spowodowana jest

"PB: Patologie w fiskusie

życzenia, a w 10 proc. urzędów szefowie nie wypłacali w terminie wynagrodzeń, dopuszczali się nadużyć w wynagradzaniu nadgodzin, nieprawidłowo ustalali wymiar urlopów. Eksperci podkreślają w gazecie, że nigdy nie zetknęli się z takimi patologiami. Jak mówią, administracja publiczna, w szczególności

Fedak: eksperci będą monitorować pakiet antykryzysowy

warunkach lub w szczególnym charakterze."Jeżeli ktoś faktycznie przez pewien okres nie pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy w trudnych warunkach, bo ma urlop postojowy, albo jest zatrudniony w zmniejszonym wymiarze godzin, to okres ten nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu prawa tej osoby do

Pracodawcy chcą zmian prawa pracy; związkowcy: ludzie będą emigrować

pracodawców, walczyć z korupcją i uzdrowić wymiar sprawiedliwości. Co do rynku pracy należy stwierdzić, że elastyczność zabrnęła zbyt daleko i należy przywrócić rozwiązania sprzed ostatniej nowelizacji i ograniczyć stosowanie umów śmieciowych". W raporcie pracodawców zaproponowano nowe kompleksowe

W.Brytania: Rząd proponuje uproszczenie systemu emerytur

wystarczająco dużo, by odkładać na drugą państwową emeryturę oraz matki, biorące bezpłatny urlop wychowawczy na wychowanie dzieci i w tym czasie niepłacące składek. Ogólnie stracą osoby lepiej zarabiające i imigranci. Jeśli osoby te nie mogą się wykazać, że zajmowały się pracą, opieką, lub były bezrobotne przez

Bunt buzuje za ladą. Pracownicy sieci handlowych szykują się do protestu

dodatkowych pracowników. Pracownicy z przyczyn rodzinnych muszą iść na urlop, chcą spędzić święta z bliskimi. A dla młodzieży, studentów jest to okazja, by dorobić - mówi przedstawiciel sieci. A że niektóre sieci zawierają nie do końca uczciwe umowy z agencjami pracy tymczasowej? - To incydenty. Takie

Kodeks pracy, czyli zbyt dużo regulacji

. Do tej pory kodeks pracy nie precyzował jednoznacznie, czy taka praca całej firmy w dniu świątecznym jest legalna. Część ekspertów uważała wręcz, że jest to sprzeczne z prawem. Teraz sytuacja ma ulec zmianie. Zmiana przepisów nie powoduje natomiast zmiany zasad ustalania wymiaru czasu pracy oraz

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

kapitał jest obliczany na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W takiej sytuacji byli

Badanie: 70 proc. matek w Polsce pracuje lub chce pracować zawodowo

Ponad 52 proc. matek biorących udział w badaniu obecnie pracuje zawodowo, 35 proc. nie pracuje, a 13 proc. badanych przebywa na urlopie macierzyńskim. Spośród badanych, które pracują zawodowo, ponad 58 proc. zatrudnionych jest na pełen etat, tylko 17 proc. pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Ponad

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

przebywania na urlopie wychowawczym oraz dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą na własny rachunek.Dla pierwszej z wymienionych grup w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób

Dostaliśmy 583 pomysły na biznes. Zwycięzca dostanie 100 tys zł.

politechnik, uniwersytetów, kończący dwa fakultety. Udział w konkursie tłumaczyli zazwyczaj podobnie: "Kończę studia i chcę coś zrobić ze swoim życiem". Ponad połowę pomysłów dostaliśmy od kobiet. Zazwyczaj od młodych mam na urlopach wychowawczych. Stawiają na produkcję zabawek dla dzieci

Kiedy i kogo można zwolnić

dwutygodniowego wypowiedzenia.Zwolnić po macierzyńskimPani Katarzyna po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy. Poprosiła o "obniżenie wymiaru czasu pracy" (art. 186.7 kodeksu pracy) do trzech czwartych etatu. W takiej sytuacji ochronę przed zwolnieniem przez rok gwarantuje jej kodeks pracy

Odszkodowanie wypłacane pracownikom a podstawa wymiaru składek na ZUS

Odpowiedź: Tak, odszkodowanie za czas, w którym pracownik nie wykonywał pracy na rzecz innej firmy - jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych - stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składek

Nowy Rok, nowe przepisy - zobacz co się zmienia

utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów do 80% kosztów zadania. Dzięki temu ma powstać więcej miejsc opieki nad maluchami, których nadal jest za mało. Warto też wspomnieć o planowanym wydłużeniu urlopów macierzyńskich w drugiej połowie 2013 r. Z tą oceną zgadza się

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Urlop

roku kalendarzowym(...)". Trzeba zaznaczyć, że urlop na żądanie nie zwiększa przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu. Jest to część urlopu udzielana w szczególnym trybie, ale w ramach przysługującej pracownikowi puli urlopowej. Ponadto czterodniowy wymiar urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym nie ulega

Urlop macierzyński

, Uprawnienia pracującej matki, w: Kodeks pracy. długości stażu pracy, rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy. Ochrona prawna podczas trwania urlopu macierzyńskiegoWraz z chwilą rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje specjalna ochrona prawna trwałości stosunku pracy. Znaczy

Dziekan (szkoła wyższa)

statutowej uczelni możemy spotkać następujące zapisy dotyczące kompetencji dziekana: kierowanie działalnością wydziału, reprezentowanie wydziału na zewnątrz, powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych wydziału, ustalanie szczegółowego zakresu i wymiaru obowiązków nauczyciela akademickiego

Zasiłek

minimalnie 10-letni okres ubezpieczenia, jeśli podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu oraz wymagany okres ubezpieczenia miał charakter obowiązkowy. Nie wlicza się do wymaganego czasu ubezpieczenia okresu urlopu wychowawczego i bezpłatnego oraz okresu pozostawania zarejestrowanym jako bezrobotny.Absolwentom

Partia Postępowa Vermont

, polityki mieszkaniowej. Wyznają politykę równości i 'pro-choice', a także chcą rozszerzenia pierwszej poprawki do konstytucji o prawa związane z pracą. W zakresie wymiaru sprawiedliwości opowiadają się przeciw karze śmierci i postulują skoncentrowanie się na programach społecznych które uchronią

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.