wymóg kapitałowy

PAP

UE. Trudne rozmowy o wymogach kapitałowych dla banków

UE. Trudne rozmowy o wymogach kapitałowych dla banków

W Brukseli od ponad 13 godzin trwają rozmowy o tym, jak ustalać wymogi kapitałowe dla banków, by wytrzymały ew. kryzys i kolejkę klientów po depozyty. Największe centrum finansowe Europy, Londyn, chce jak największej autonomii krajów, sprzeciwia się temu KE.

UE.Bez porozumienia w rozmowach o wymogach kapitałowych dla banków

Po 16 godzinach zakończyły się w czwartek nad ranem w Brukseli rozmowy unijnych ministrów finansów o tym, jak ustalać wymogi kapitałowe dla banków, by wytrzymały ew. kryzys i kolejkę klientów po depozyty. Porozumienia nie osiągnięto, ale rozmowy mają być wznowione 15 maja.

Rząd przyjął projekt ustawy chroniącej nabywców tzw. polisolokat

Rząd przyjął we wtorek projekt, który wprowadza nowe wymogi kapitałowe dla ubezpieczycieli oraz chroni osoby inwestujące w tzw. polisolokaty oferowane przez zakłady ubezpieczeniowe - wynika z wtorkowego komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu.

Łatwiejszy dostęp do wydawania pieniędzy elektronicznych

Łatwiejszy dostęp do wydawania pieniędzy elektronicznych

, czyli blisko 1,5 mln zł. Nowelizacja wprowadza zasadę, że jeżeli dany podmiot będzie posiadał już licencję jako instytucja finansowa, np. na prowadzenie rachunków płatniczych (np. firmy zajmujące się transferem pieniędzy), to wymogi kapitałowe będą wynosić 125 tys. euro, czyli ok. 500 tys. zł (przy

Zwiększone wymogi dla ośmiu największych banków USA

Zwiększone wymogi dla ośmiu największych banków USA

takich przepisów zatwierdziła amerykańska Federalna Agencja ds. Ubezpieczenia Depozytów (FDIC). Dzień wcześniej projekt tych przepisów zatwierdziło Office of the Comptroller of the Currency, a na początku lipca - zarząd Fed, centralnego banku USA. Podniesione wymogi kapitałowe będą dotyczyć banków, które

Brytyjskie banki muszą zdobyć miliardy funtów

Brytyjskie banki muszą zdobyć miliardy funtów

Według "Sunday Telegraph", który powołuje się na dokument konsultacyjny regulatora rynku finansowego PRA (Prudential Regulation Authority), największy niedobór występuje w 25 dużych bankach brytyjskich i towarzystwach hipotecznych. Wymóg uzupełnienia rezerw obejmuje też światowe giganty

PE poparł dyrektywę ograniczającą premie bankowców

PE poparł dyrektywę ograniczającą premie bankowców

średnim przedsiębiorstwom oraz wymogi dotyczące większej przejrzystości; banki powinny ujawniać informacje o tym, ile zarabiają, jakie podatki płacą i ile pracowników zatrudniają. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso oświadczył po głosowaniu PE, że dyrektywa jest "podstawą jednolitych

KNF nałożyła 4 mln zł kary na Dom Maklerski IDM

KNF nałożyła 4 mln zł kary na Dom Maklerski IDM

poziom skonsolidowanego kapitału wewnętrznego - poinformowała KNF. Kara dotyczy niedopełniania przez DM IDM wymogu utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie wyższym niż poziom kapitału wewnętrznego. Pozew inwestorów indywidualnych W listopadzie ubiegłego roku KNF przyłączyła się do powództwa

Zaostrzone wymogi dla banków uderzą nas po kieszeni

Zaostrzone wymogi dla banków uderzą nas po kieszeni

banki inwestycyjne obowiązywały jeszcze luźniejsze wymogi kapitałowe. Ale w latach 2008-09 wiele banków poza Polską odnotowało straty z tytułu niespłacenia przez klientów części kredytów, a że dysponowały one niewielkimi kapitałami własnymi w porównaniu z mnogością udzielonych kredytów, zabrakło im

Polskie fundusze przeciw unijnej dyrektywie

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Zarzuca mu "mechanicznie traktowanie", nieporównywalnych pod względem ryzyka i sposobu działania, podmiotów: funduszy private equity, funduszy hedgingowych (preferujących niekonwencjonalne metody inwestowania, często krótkoterminowego i ryzykownego

Strzyżenie wierzycieli na obligacjach

Strzyżenie wierzycieli na obligacjach

, bo zachęcał je do tego system wymogów kapitałowych dla banków, tzw. Basel II. Nabywanie obligacji skarbowych wydawało się bardzo atrakcyjne ponieważ ich waga ryzyka wynosiła zero. Zatem upadek Grecji mógłby spowodować efekt domina nie tylko wśród greckich banków, ale także francuskich, niemieckich

Deloitte: Niektóre polskie banki mogą mieć poważny problem

, zaostrzone zostaną się wymogi kapitałowe wobec banków oraz zmieni podejście do oceny ich ryzyka.- Estymacja ryzyka przez agencje ratingowe nie może zastąpić własnej, dokonywanej przez bank, tym bardziej, że szacowania agencji okazały się niewystarczające w dobie załamania rynków finansowych - stwierdza Paweł

UE: W odpowiedzi na kryzys - regulacja sektora finansowego

Nowelizacja dyrektywy o wymogach kapitałowych dla banków i firm inwestycyjnych służy zabezpieczeniu ich przed ryzykiem i ochronie interesów osób posiadających w nich depozyty. Określa pułapy, których banki nie będą mogły przekraczać przy udzielaniu i zaciąganiu kredytów. Nowe przepisy mają ponadto

KNF: Złagodzenie wymogów dla banków spółdzielczych może je osłabić

wzrost funduszy własnych banków spółdzielczych. Kapitały te mają zamortyzować ryzyko związane z udzielanymi kredytami. Marta Chmielewska-Racławska z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poinformowała PAP, że "łagodniejsze wymogi kapitałowe mogłyby powodować osłabienie pozycji banków spółdzielczych

Hiszpańskie banki potrzebują 50 mld euro

Hiszpańskie banki potrzebują 50 mld euro

Podniesienia kapitału potrzebuje większość banków w Europie, jednak sytuacja Hiszpanii jest szczególnie trudna - kraj przeżywa problemy z powodu pęknięcia bańki na rynku nieruchomości i ogromnego, wynoszącego ponad 20 proc. bezrobocia. W ostatnich miesiącach, żeby obniżyć wysokie koszty obsługi dług

KNF zaleciła PKO BP tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała PKO Bankowi Polskiemu zalecenie zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku, podał PKO BP. "KNF

Jaki kaganiec na zarobki bankowców?

Jaki kaganiec na zarobki bankowców?

O tym, że klimat wokół bankierów coraz bardziej się psuje, najdobitniej mówi przykład ze Szwajcarii. Tam w zeszłym tygodniu ogłoszono wyniki ogólnonarodowego referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za odebraniem menedżerom (w tym szefom banków) tzw. złotych spadochronów, czyli gigantycznych

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej na 2015 r.

na 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w ustawie Prawo bankowe, czytamy w komunikatach. "Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę opłaty

PKO BP zastosuje się do zaleceń KNF dot. wypłaty dywidendy

Warszawa, 07.04.2015 (ISBnews) - Do czasu ustalenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla PKO Banku Polskiego zarząd podjął uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji zalecenia KNF, podał bank. "Na skutek otrzymania od Komisji

Rząd przyjął założenia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

przez Komitet Bazylejski, znanych jako Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II). Filar I - dotyczy wymogów ilościowych (wymogów kapitałowych), filar II - to wymogi jakościowe (system zarządzania oraz proces nadzorczy), filar III - to obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

dodatkowymi obciążeniami fiskalnymi) może być również ograniczenie finansowania gospodarki przez ten sektor. Należy natomiast poprzez działania nadzorcze, w postaci np. wyższych wag ryzyka lub dodatkowych wymogów kapitałowych, stworzyć bodźce ekonomiczne zachęcające banki do samodzielnych działań

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

). „Nowy system wypłacalności jest skonstruowany w taki sposób, aby - przez powiązanie wymogów kapitałowych z ryzykiem - zachęcać nadzorowane podmioty do jak najlepszej i najbardziej skutecznej oceny oraz pomiaru ryzyka związanego z wykonywaną przez nie działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną

Zmiany legislacyjne dot. kredytów w CHF mogą obniżyć rentowność Banku Millennium

potencjalne nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) ewentualnych dodatkowych wymogów kapitałowych w związku z portfelami kredytów hipotecznych w CHF, mogłoby wpłynąć na pozycje kapitałową banku. "Niemniej jednak należy podkreślić, że walne zgromadzenie akcjonariuszy banku już podjęło decyzję

GPW: Aquis musi pozyskać dodatkowe finansowanie do połowy tego roku

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że powodzenie modelu biznesowego Aquis Exchange jest uwarunkowane m.in. pozyskaniem do połowy 2015 roku dodatkowego finansowania pozwalającego na zachowanie wymogów kapitałowych, podała giełda. "Choć do sukcesu

Cypr wychodzi z kryzysu i znosi kontrole przepływów kapitałowych

Cypr był pierwszym i jak dotąd jedynym krajem strefy euro, który po chaotycznym załamaniu finansowym, gdy klienci w panice zaczęli wycofywać z banków swe depozyty, zmuszony był wprowadzić kontrole przepływów kapitałowych. Na pomoc wyspie przyszła tzw. trojka pożyczkodawców: Unia Europejska

Bank Millennium liczy na wyniki II półr. podobne jak za pierwsze 6 miesięcy br.

walutowych mogłyby "znacznie obniżyć rentowność" Banku Millennium oraz jego pozycję kapitałową w średnim okresie. Ponadto potencjalne nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) ewentualnych dodatkowych wymogów kapitałowych w związku z portfelami kredytów hipotecznych w CHF, mogłoby

KNF ostrzega banki przed niestosowaniem się do zaleceń dot. dywidendy

Komisja zalecała kilku bankom, w tym PKO BP, zatrzymanie całego zysku wypracowanego w minionym roku, do czasu ustalenia wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego. Zalecenie było związane z posiadaniem przez banki w swoich portfelach kredytów denominowanych we franku szwajcarskim. W poniedziałek minister

EuroRating obniżył rating BPS do CCC, perspektywa negatywna

% na poziomie skonsolidowanym na koniec 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 dla grupy BPS spadł natomiast do 4,2%. Bank na koniec ub. roku nie spełniał wymogów kapitałowych. EuroRating zaznaczył, że bierze pod uwagę fakt, iż Bank Polskiej Spółdzielczości, w ramach zatwierdzonego przez

MSP nadal liczy na wypłatę dywidendy przez PKO BP

kompensować". Kilka dni temu KNF przekazała PKO BP zalecenie zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada

UKNF przesłał projekt Rekomendacji W do konsultacji publicznych

na dążeniu do szerszego korzystania z wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka również w ramach obliczania wymogów kapitałowych na potrzeby regulacyjne, celem zapewnienia większej spójności pomiędzy poziomem wymogów kapitałowych a profilem ryzyka banku" - napisał Urząd. Dokument zawiera 18

MSP nie widzi zagrożenia dla 4,5 mld zł wpływu z dywidend w '15

programy inwestycyjne sektora. "Będziemy podchodzili elastycznie do propozycji dywidend zarówno z sektora energetycznego, jak i finansowego, biorąc pod uwagę rekomendacje zarządów i wymogi kapitałowe PKO BP i PZU. Nie będziemy agresywni, jeżeli chodzi o poziom dywidendy" - powiedział.

KNF: Sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca

Warszawa, 10.10.2014 (ISBnews) - Dzięki temu, że banki corocznie zatrzymują część wypracowanego zysku, bieżąca sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca. Mając jednak na uwadze nowe wymogi w zakresie adekwatności oraz możliwość wprowadzenia dodatkowych buforów kapitałowych

Sejm przyjął ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym

, podkreśla Sejm. Ustawa wprowadza także dodatkowe wymogi kapitałowe dla instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych - bufor zabezpieczający, bufor antycykliczny, bufor ryzyka systemowego, bufor instytucji o znaczeniu systemowym.  Ustawa dotyczy też wymogów dla banków i firm inwestycyjnych, których

KNF: Wyniki stress-testów TU potwierdziły odporność na ryzyko niskich stóp proc.

Warszawa, 17.09.2014 (ISBnews) - Wyniki europejskich stress-testów ubezpieczycieli potwierdziły wysoką odporność zakładów ubezpieczeń z Polski na ryzyko niskich stóp procentowych. Dla zakładów ubezpieczeń biorących udział w ćwiczeniu średni wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego przed testem

Prezes PZU: Banki od 6. do 20. miejsca nie mają szansy przetrwać

względu na wymogi kapitałowe. "W sektorze bankowym w ciągu najbliższych kilku lat będzie trochę procesów konsolidacyjnych, na których można zarobić, biorąc premię. Moim marzeniem byłoby utworzenie podmiotu w pierwszej piątce, a może na podium. Musimy kupić 2, 3, 4 banki i złożyć je razem"

Enea nie wyklucza rozmów z Bogdanką pod warunkiem uwzględnienia syt. rynkowej

2018 roku. "Spełniliśmy wszystkie, kilkustopniowe, zapisane w kontrakcie wymogi, które pozwalają na wypowiedzenie. Po wielomiesięcznych negocjacjach upłynął termin umożliwiający obu stronom podjęcie takiej decyzji. Nie było tu więc mowy o zaskoczeniu - zarówno nam, jak i zarządowi Bogdanki

VI Kongres IR SEG: komunikacja z inwestorem a wycena spółki giełdowej

"Jednym z najważniejszych obowiązków firmy po wejściu na giełdę jest prowadzenie rzetelnej, przejrzystej komunikacji z interesariuszami, zapewniając równy dostęp do informacji i wypełniając wymogi raportowania. Wydawać by się mogło, że ponad 20 letnia historia rynku kapitałowego pozwoliła na

KNF ukarała DM Invista oraz Intakusa

Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że w latach 2009-10 Dom Maklerski "Invista" naruszał prawo, bo utrzymywał wysokość nadzorowanych kapitałów poniżej poziomu określonego przepisami prawa, wyznaczał całkowity wymóg kapitałowy niezgodnie z przepisami prawa, nie przekazywał raportów

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

Finansowego (KNF) zaleciła PKO BP zatrzymanie całego zysku wypracowanego w 2014 r. "do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku". Uchwała ZWZ w sprawie podziału zysku za 2014 r. jest spójna z zaleceniem KNF, podkreślono. W ub.r. akcjonariusze PKO BP

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

kapitałowej W przypadku gdy zamawiający otrzyma oświadczenie, że przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą również inne firmy, które złożyły odrębne oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, zobowiązany jest wykluczyć takich wykonawców. Wymóg wykluczenia nie ma jednak

Polisolokaty. Ministerstwo Finansów postanowiło rozwiązać problem polisolokat

. nowe wymogi dotyczące wypłacalności zakładów ubezpieczeniowych. Przy tej okazji ministerstwo postanowiło rozwiązać także problem tzw. polisolokat - wyjaśniła. - Chodzi o wprowadzenie regulacji będących odpowiedzią na nieuczciwą sprzedaż niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Mieliśmy do

Ministerstwo Finansów postanowiło rozwiązać problem polisolokat

powinny zostać uchwalone jak najszybciej, ich celem jest bowiem ochrona klientów zakładów ubezpieczeniowych. Wiceminister zaznaczyła, że projekt jest częścią pakietu zmian prokonsumenckich przygotowanych w resorcie finansów. - Dokument dotyczy unijnej dyrektywy Solvency II określającej m.in. nowe wymogi

Leszczyna: MF postanowiło rozwiązać problem polisolokat

wymogi dotyczące wypłacalności zakładów ubezpieczeniowych. Przy tej okazji ministerstwo postanowiło rozwiązać także problem tzw. polisolokat" - wyjaśniła. "Chodzi o wprowadzenie regulacji będących odpowiedzią na nieuczciwą sprzedaż niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

PCM chce przeznaczać co najmniej 100% zysku Grupy Masterlease na dywidendy

podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, w kwocie co najmniej na poziomie 100% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Masterlease za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń dotyczących wypłaty dywidendy oraz z zastrzeżeniem

Nakłady inwestycyjne grupy Synthos wyniosą ok. 594,4 mln zł w 2015 r.

zmodyfikowane. Grupa zamierza realizować plany inwestycyjne, które obejmują rozwój organiczny oraz kapitałowy, podkreślono. Synthos podał, że grupa realizuje szeroko zakrojony program inwestycyjny na sfinansowanie budowy, utrzymania i usprawnienia zakładów produkcyjnych. "Znaczne nakłady inwestycyjne

KNF cofnęła zezwolenie na działalność DM First International Traders

naruszał normy adekwatności kapitałowej, zaś w 2014 r. księgi rachunkowe FIT DM również nie były prowadzone w sposób bieżący oraz rzetelny. "Należy podkreślić, że przepisy nakładające na dom maklerski określone wymogi adekwatności kapitałowej stanowią niezwykle ważną sferę regulowania działalności

Kwaśniak z KNF: Dobre banki będą mogły wypłacić dywidendę z zysku za 2014 r.

powiedział, że w ub. roku nie część banków, która spełniała wymogi kapitałowe nie skorzystała z możliwości wypłaty dywidendy. "W sektorze banków spółdzielczych z zysku za ub. roku ponad 450 banków mogło wypłacić dywidendę, ale 96% z nich pozostawiło zysk w banku. To jest kwestia odpowiedzialności

Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r.

wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. Wcześniej w projektach uchwał na walne zgromadzenie przewidziano przeznaczenie 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego

NBP: SKOKi wymagają działań naprawczych, ale nie generują ryzyka systemowego

integrację sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej (IPS) obejmujące płynność i kapitał banków, w celu poprawy ich efektywności i zyskowności, a także spełnienia wymogów kapitałowych i płynnościowych wynikających z pakietu CRD IV/CRR. (ISBnews)

Rząd za przepisami o alternatywnych funduszach inwestycyjnych

alternatywnym funduszem inwestycyjnym (AFI) będzie specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) oraz fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) oraz spółki kapitałowe, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne o podobnym do SFIO i FIZ profilu działalności. Założenia określają warunki i wymogi organizacyjne

BZ WBK rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. Wcześniej w projektach uchwał na walne zgromadzenie przewidziano przeznaczenie 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce

Tomasz Tuora rezygnuje z funkcji przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée

ojca, podjąłem decyzję o odejściu z funkcji przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Orphée" - powiedział Tuora ISBnews. Dodał, że w ten sposób pragnie wesprzeć działania ojca zmierzające do zakończenia trwającego w spółce Orphée i całej grupie kapitałowej PZ Cormay konfliktu

W Remontowej Shipbuilding zwodowano statek do żeglugi arktycznej

statków może przewozić 600 kontenerów, dwa średnie bliźniacze po 108 i dwie najmniejsze jednostki - po 30 kontenerów. Stocznia podała, że "statki - jako jedne z pierwszych na świecie spełniać będą wymogi najnowszej klasy PC5 oraz PC6 (Polar Class)". Jednostki będą miały wzmocnioną konstrukcję

Największy ubezpieczyciel w Wielkiej Brytanii grozi ucieczką do Azji

konieczność ograniczenia sprzedaży polisolokat i struktur, czyli tych produktów, które wymagają dużych kapitałów w zakładach ubezpieczeń - przez to powodują dużą koncentrację ryzyka ubezpieczyciela na bankowych partnerach, za co Solvency II karze wysokimi wymogami kapitałowymi. Prudential jest zaniepokojony

Quercus TFI zarekomenduje 0,46 zł dywidendy na akcję lub buy-back

wysokości do 100% zysku netto, z uwzględnieniem: sytuacji finansowej spółki, potrzeb inwestycyjnych, obowiązującego stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, zapotrzebowania spółki na płynne środki finansowe oraz wymogów kapitałowych obowiązujących spółkę zgodnie z

W Remontowej Shipbuilding położono stępkę promu dla armatora z Kanady

kwartale 2016 roku. Budowa trzeciego, ostatniego promu dla kanadyjskiego armatora ma się rozpocząć za około dwa miesiące. Statki zostały w całości zaprojektowane przez, należące do Holdingu Remontowa, biuro Remontowa Marine Design & Consulting. Spełniają zarówno wymogi klasyfikatora tj. Lloyd's Register

Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne. Są objęte gwarancjami BFG

opłaty ostrożnościowej - 0,037 proc. tzw. wymogu kapitałowego (środków, którymi banki muszą dysponować, by móc udzielać kredytów). Stawki dla SKOK-ów wzrosły z 0,083 do 0,3 proc. aktywów. Podwyżkę należy bezpośrednio wiązać z bankructwem SKOK-u Wspólnota. Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał zwrócić

PKO BP otrzymał zalecenie KNF ws. wypłacania dywidendy. Wszystko przez franki

- 31 marca 2015 r. bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie zatrzymania przez PKO Bank Polski całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku - czytamy

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do BB-

scenariuszu bank mógłby mieć problemy ze spełnieniem minimalnych wymogów kapitałowych i wymagałby dokapitalizowania" - czytamy w komunikacie.  EuroRating zwraca także uwagę na fakt, iż wciąż wysoki udział kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich w portfelu kredytowym Getin Noble Banku

KE pozywa Polskę w sprawie przepisów o pojazdach wycofanych z użycia

instytucje z siedzibą w Unii Europejskiej określa rozporządzenie znane pod nazwą CRR, czyli rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych oraz dyrektywa UE (zwana dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych). Termin wdrożenia tej dyrektywy do prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2013 r. Cypr, Litwa, Polska

NIK: Kontrole KNF zbyt długie i uznaniowe

podmiotów, które dopuszczały się naruszeń lub nie spełniały wymogów w zakresie bezpieczeństwa obrotu, nie sprzyjała efektywnemu oddziaływaniu prewencyjnemu" - czytamy w komunikacie NIK. Okres postępowań dotyczących emisji akcji - nawet 700 dni Kontrola wykazała też, że nadmiernie wydłużony był proces

MSP: Dywidenda z PKO BP nierozstrzygnięta, ale cel budżetowy niezagrożony

wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. Dziś rzecznik UKNF Łukasz Dajnowicz przesłał agencji ISBnews oświadczenie, w którym napisał, że indywidualne zalecenia KNF dotyczą pokrycia dodatkowego ryzyka w bankach znacząco zaangażowanych

Nowa polityka dywidendowa Getin Noble Banku: Dywidenda od zysku za 2016 r.

makroekonomicznych lub pogorszenia sytuacji kapitałowej banku dywidenda może zostać ograniczona lub też nie zostać wypłacona, podano także. Getin podał, że nadrzędnym celem banku w zakresie polityki dywidendowej banku jest takie jej kształtowanie, aby zawsze zachowane były przez bank nadzorcze wymogi

Sejm skierował ustawę ubezpieczeniową do dalszych prac w komisji

przepisów pochodzi właśnie z dyrektywy Wypłacalność II. Projektowana ustawa nakłada zatem na zakłady ubezpieczeniowe szereg nowych wymagań dot. wypłacalności. W nowym podejściu do wypłacalności, oprócz ilościowo określonych wymogów kapitałowych, projekt kładzie też nacisk na ich powiązanie z rzeczywistym

Walne zgromadzenie akcjonariuszy mBanku przerwane. Przyszedł list od KNF

mBanku, poinformował nas, że w piśmie jest mowa o zatrzymaniu całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla mBanku. Ostatecznie akcjonariusze zgodzili się na przerwanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy do 29 kwietnia 2015 r

KNF: sytuacja sektora bankowego w ubiegłym roku - stabilna

oddziaływaniu na wysokość ich funduszy własnych poprzez dodatkowy wymóg kapitałowy na pokrycie kosztów ewentualnej materializacji ryzyka w przypadku realizacji niekorzystnych scenariuszy" - dodano. W raporcie czytamy ponadto, że ubiegłoroczna sytuacja banków w zakresie płynności była dobra, a podstawowe

PZU ma umowę sprzedaży 99,88% akcji PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring

transakcji zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży (kwota wyrównania aktywów netto); oraz (iii) kwotę wyrównania nadwyżki kapitałowej obliczonej zgodnie z następującą formułą: (a) różnica pomiędzy faktycznymi kapitałami własnymi PZU Lietuva obliczonymi zgodnie z wymogami Banku Litwy oraz wymaganymi

KNF będzie kontrolować parabanki

umowy kredytu lub w przypadku niewypłacenia kredytu przez kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie. Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie będzie mogła być wyższa od sumy:25% całkowitej kwoty kredytu oraz30% całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku rocznym. Wymogi

PKO BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

podziału zysku za 2014 r. jest spójna z deklarowaną przez PKO BP decyzją o zastosowaniu się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

opłaty interchange), w tym zapowiedzi wprowadzenia tzw. +podatku bankowego+" - wskazano w piśmie. Byłyby jednak także pozytywy. Jak wynika z pisma NBP, "restrukturyzacja mogłaby wpłynąć korzystnie na wartość wymogów kapitałowych niektórych banków". Ustawa dotycząca restrukturyzacji

NBP chce szybkiego powołania Rady ds. Ryzyka Systemowego

prawa polskiego część zapisów nowej dyrektywy UE - CRD o wymogach kapitałowych. "Pożądana jest także szybka implementacja pozostałych przepisów tej dyrektywy" - uważa bank centralny. Na początku lipca projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad krajowym systemem finansowym, który

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

nieoczekiwana deprecjacja złotego do franka szwajcarskiego nie stanowi zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego. "Nawet przy zrealizowaniu się bardzo pesymistycznych scenariuszy potrzeby kapitałowe w skali całego sektora byłyby nieznaczne (wyniosłyby około 1,4% obecnej wartości kapitału

Zarząd PKO BP posłucha KNF w sprawie wypłaty dywidendy

okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Zarząd Banku podjął uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji Zalecenia KNF" - podano w komunikacie. Jest jednak jedno ale: "Jednocześnie

10 kandydatów na prezesa JSW. Kogo wybierze rada nadzorcza?

zawodowe, w tym przynajmniej 3-letnie na stanowisku członka zarządu spółki kapitałowej, instytucji finansowej lub kierowniczym wyższego szczebla w spółkach kapitałowych. W wymogach konkursowych zapisano, że nowy prezes JSW powinien mieć doświadczenie w spółkach giełdowych, a także znać język angielski. W

KNF zaleciła BZ WBK tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Zarząd Banku Zachodniego WBK otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zatrzymania całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla

Raiffeisen Polbank złożył wniosek o licencję na bank hipoteczny

niewielkiej liczby tego typu wyspecjalizowanych podmiotów nie wykluczamy w przyszłości prowadzenia emisji listów zastawnych dla innych banków. Dołączając bank hipoteczny do naszej grupy kapitałowej, stajemy się w pełni uniwersalną, samowystarczalną i konkurencyjną wobec największych banków na rynku instytucją

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o bankach spółdzielczych

oraz powołanie systemu ochrony i pomocy bankom spółdzielczym. Projekt zakłada także możliwość samodzielnej działalności (poza zrzeszeniem) banków, których fundusze własne wynoszą min. 5 mln euro i spełniają wymogi ostrożnościowe, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rozwiązania mają umożliwić

Analitycy: zalecenie wstrzymania dywidendy korzystne dla banków

Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała w ciągu ostatnich dni do trzech banków, mających w portfelu kredyty frankowe, zalecenie zatrzymanie całego zysku za 2014 rok do czasu ustalenia wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego. Ma to nastąpić w ciągu 2015 roku. O otrzymaniu takich zaleceń

Walne PKO BP nie zatwierdziło zmian w statucie banku

Finansowego, która zaleciła bankowi zatrzymanie całego zysku wypracowanego w zeszłym roku do czasu ustalenia przez KNF wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. Czwartkowe walne odwołało także z rady nadzorczej Jarosława Klimonta, a Tomasz Zganiacz zrezygnował z zasiadania w radzie. Walne PKO BP

Nadzór finansowy: Ubezpieczyciele odporni na niskie stopy procentowe

udział siedem zakładów ubezpieczeń: PZU, PZU Życie, TUiR Warta, TUnŻ Warta, ING TUnŻ, MetLife TUnŻiR i TU na Życie Europa. "Dla zakładów ubezpieczeń biorących udział w ćwiczeniu średni wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego przed testem stresu wyniósł 330 proc. wobec ustawowego minimum na poziomie

Europejscy ubezpieczyciele nie są gotowi na nowe przepisy

, czyli tych produktów, które wymagają dużych kapitałów w zakładach ubezpieczeń - przez to powodują dużą koncentrację ryzyka ubezpieczyciela na bankowych partnerach, za co Solvency II karze wysokimi wymogami kapitałowymi. Jak wynika z badania E&Y, polscy ubezpieczyciele są dużo bardziej optymistyczni

Rząd proponuje nowe zasady zarządzania ryzykiem finansowym

rozwiązanie ma zastąpić dotychczasowy wymóg uzyskania zgody w odniesieniu do dwóch członków zarządu, w tym prezesa" - głosi uzasadnienie. Rozwiązania ujęte w projekcie obejmują także m.in. nałożenie na instytucje finansowe obowiązku raportowania rodzajów prowadzonej działalności, rocznego obrotu, liczby

Tauron nie zmienia warunków brzegowych nabycia KWK Brzeszcze

;Zaangażowanie na tym polu oznacza, że nie uczestniczymy w projekcie Nowej Kompanii Węglowej" - dodał. Na początku sierpnia br. zarząd Taurona zgodził się na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej transakcji m.in. wymóg

NBP: Straty banków wynikające z umorzenia kredytów walutowych to ok. 21 mld zł

11 bankach, których udział w aktywach sektora bankowego wynosi 46%. Punktem odniesienia przedstawionych szacunków są zyski z ostatnich 12 miesięcy. "Nie doszłoby natomiast najprawdopodobniej do naruszenia obecnie obowiązujących minimalnych wymogów regulacyjnych w zakresie wypłacalności, ale

Sejm przyjął nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu. Oznacza to, że klient skorzysta z tzw. kredytu darmowego. "Ponadto wobec firm z branży pożyczkowej zostaną wprowadzone określone wymogi dotyczące prowadzenia tej działalności. Będą to musiały być spółki kapitałowe z kapitałem zakładowym w wysokości co

Rząd zajmie się przepisami ws. alternatywnych funduszy inwestycyjnych

zarządzania ryzykiem oraz wymogi organizacyjne. Ponadto ustawa określi zasady powierzania innym podmiotom czynności związanych z działalnością prowadzoną przez ZAFI, a także wymogi kapitałowe i obowiązki informacyjne ZAFI. Wyjaśniono, że zgodnie z dyrektywą AFI musi udostępniać inwestorom precyzyjne

W Rzeszowie powstanie Centrum Usług Wspólnych Deloitte

dodawali jednak, że na pracę mogą liczyć również studenci innych kierunków czy osoby starsze. Liczyć ma się przede wszystkim otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Jednym z wymogów przy rekrutacji jest również znajomość języka angielskiego. Rzeszowskie centrum będzie świadczyło usługi wewnętrzne

Polska misja gospodarcza w Indiach o górnictwie

Górnictwa. Modernizacja to kwestia pewnej wiedzy i wymogów związanych z bezpieczeństwem, nowymi sposobami eksploatacji. Tego oni potrzebują, a my jesteśmy do tego dobrze przygotowani" - powiedział. Jak dodał, Indie zainteresowane są również kupowaniem kopalń za granicą. "Hindusi przyjrzą się

Rząd chce, by trudniej było uciec przed podatkiem za granicę

tego, te z przychodami przekraczającymi 10 mln euro będą przygotowywać specjalne analizy porównawcze. Będą w nich uzasadniać, że ich ceny są zgodne z rynkowym poziomem cen stosowanym w podobnych transakcjach. Ponadto grupy kapitałowe z przychodami powyżej 750 mln euro mają przygotowywać raporty o

Sejm: projekt znoszący bariery dla emisji listów zastawnych - do komisji

projektu jest upowszechnienie listów zastawnych w obrocie na rynku kapitałowym w Polsce. Poinformowała, że listy to specyficzna forma dłużnych papierów wartościowych, długoterminowych i bezpiecznych. W ocenie Masłowskiej korzyści ze zmian odniosą zarówno banki udzielające kredyty hipoteczne, jak i nabywcy

Milionowe zyski zarządcy kluczowego odcinka A4

temu. Coraz większe natężenie ruchu Skąd taka poprawa? Jak podaje sama firma, w tym roku na wzrost przychodów wpływ miał przede wszystkim dalszy wzrost natężenia ruchu na odcinku A4 Katowice - Kraków (o ok. 9,5 proc.), którym zarządza należąca do Grupy Kapitałowej spółka Stalexport Autostrada

Getin Noble Bank planuje wypłatę dywidendy dopiero z zysku za 2015 r.

się wypłatę dywidendy z zysku 2015 roku w kwocie pomiędzy 180-300 mln zł, nie więcej jednak niż 50% zysku" - czytamy w komunikacie. Bank przewiduje, iż tylko w przypadku zachowania koniecznego i adekwatnego poziomu kapitału na poziomie zapewniającym wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej

Rząd wzmacnia kompetencje Komitetu Stabilności Finansowej

przez banki w okresie wzrostu gospodarczego i ma na celu osłabienie ekspansji kredytowej banków i w efekcie wygładzenie cyklu wahań koniunktury. W okresie spowolnienia gospodarczego banki będą zwolnione z wymogu utrzymywania antycyklicznego bufora kapitałowego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu

Srogie kary dla prezesów giełdowych spółek

dostosowanie do wymogów unijnych ustawy o ofercie publicznej, która reguluje zasady rządzące rynkiem kapitałowym. Pięciokrotnie - do 5 mln zł - mogą wzrosnąć też kary, które będzie można nałożyć na samą spółkę. Ale to zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych marna pociecha, bo kara powinna odbić się na

TFI PZU przejęło spółkę Elvita Jaworzno III od grupy Tauron

Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 - działający na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej PZU. "Grupa PZU planuje dalszy rozwój PŚZiPZ Elvita w oparciu zarówno o kontrakty NFZ, jak i klientów komercyjnych. Ubezpieczyciel widzi również duży potencjał w oferowaniu abonamentów i ubezpieczeń medycznych

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

), w tym zapowiedzi wprowadzenia tzw. +podatku bankowego+" - wskazano w piśmie. Byłyby jednak także pozytywy. Jak wynika z pisma NBP, "restrukturyzacja mogłaby wpłynąć korzystnie na wartość wymogów kapitałowych niektórych banków". Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała straty

Fitch: Obligacje przychodowe wciąż mało wykorzystywane w Polsce

zadań z zakresu użyteczności publicznej, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, A-/ Perspektywa Stabilna), Krajowy Fundusz Kapitałowy (grupa BGK) oraz koncesjonariusze dróg płatnych, przypomina agencja. "Do końca października 2014r. tylko sześć podmiotów wypuściło na rynek obligacje przychodowe

Gdańsk.Prom dla Kanady powstaje w Remontowa Shipbuilding

& Consulting. Spełniać będą zarówno wymogi klasyfikatora, Lloyd's Register, pod którego nadzorem zostaną zbudowane oraz agendy rządowej, Transport Canada. Każdy z zamówionych promów będzie mógł zabrać na pokład 150 samochodów osobowych oraz 600 pasażerów. Dotychczas Remontowa Shipbuilding zbudowała ponad 30

Banki zwolnią ponad 160 tysięcy pracowników na całym świecie

Banki muszą się zastosować do nowych wymogów bezpieczeństwa oraz przygotować się na wejście w życie od początku przyszłego roku dyrektywy unijnej Bazylea III. Chodzi o wyższe wymogi kapitałowe, które mają zapewnić bezpieczeństwo w europejskich bankach. Liczbę 160 tys. zwolnionych bankowców

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

przyszłości nadwyżki gotówki to lepszym pomysłem niż wypłata dywidendy jest buy-back. - Budowa bloku w Elektrowni Turów nie została wstrzymana, ale z powodu zmian wymogów środowiskowych konieczna jest modyfikacja projektu technicznego. Inwestycja może wymagać dodatkowych nakładów - poinformował PAP Maciej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - wymóg kapitałowy

Bestsellery