wymóg kapitałowy

PAP

KE upomina Polskę ws. przepisów o wymogach kapitałowych dla banków

KE upomina Polskę ws. przepisów o wymogach kapitałowych dla banków

Komisja Europejska wezwała w czwartek Polskę do pełnego wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych dla banków. Polska ma dwa miesiące na poinformowanie Komisji o wdrożeniu dyrektywy.

UE. Trudne rozmowy o wymogach kapitałowych dla banków

W Brukseli od ponad 13 godzin trwają rozmowy o tym, jak ustalać wymogi kapitałowe dla banków, by wytrzymały ew. kryzys i kolejkę klientów po depozyty. Największe centrum finansowe Europy, Londyn, chce jak największej autonomii krajów, sprzeciwia się temu KE.

UE.Bez porozumienia w rozmowach o wymogach kapitałowych dla banków

Po 16 godzinach zakończyły się w czwartek nad ranem w Brukseli rozmowy unijnych ministrów finansów o tym, jak ustalać wymogi kapitałowe dla banków, by wytrzymały ew. kryzys i kolejkę klientów po depozyty. Porozumienia nie osiągnięto, ale rozmowy mają być wznowione 15 maja.

UE: Bez porozumienia w rozmowach o wymogach kapitałowych dla banków

UE: Bez porozumienia w rozmowach o wymogach kapitałowych dla banków

W rozmowach chodzi o nowe wymogi dotyczące jakości i ilości kapitałów banków, które wynikają z postkryzysowego porozumienia przywódców G-20 zwanego Bazyleą III. W UE ma je wdrożyć dyrektywa o wymogach kapitałowych CRD IV. Wielka Brytania, gdzie znajduje się największe centrum finansowe Europy, chce

Łatwiejszy dostęp do wydawania pieniędzy elektronicznych

Łatwiejszy dostęp do wydawania pieniędzy elektronicznych

, czyli blisko 1,5 mln zł. Nowelizacja wprowadza zasadę, że jeżeli dany podmiot będzie posiadał już licencję jako instytucja finansowa, np. na prowadzenie rachunków płatniczych (np. firmy zajmujące się transferem pieniędzy), to wymogi kapitałowe będą wynosić 125 tys. euro, czyli ok. 500 tys. zł (przy

Zwiększone wymogi dla ośmiu największych banków USA

Zwiększone wymogi dla ośmiu największych banków USA

takich przepisów zatwierdziła amerykańska Federalna Agencja ds. Ubezpieczenia Depozytów (FDIC). Dzień wcześniej projekt tych przepisów zatwierdziło Office of the Comptroller of the Currency, a na początku lipca - zarząd Fed, centralnego banku USA.Podniesione wymogi kapitałowe będą dotyczyć banków, które

Nadzór bankowy chce na dłużej zostawić 9-proc. wskaźnik kapitałowy dla banków

, by 9-proc. wskaźnik kapitałowy obowiązywał banki w UE do czasu wdrożenia nowych wymogów kapitałowych, tzw. Bazylei III. - Chcemy, by banki utrzymywały taki poziom kapitału 9 proc. i stopniowo zbliżały się do pełnego wdrożenia Bazylei III - powiedział Enria. Zadeklarował, że jego priorytetem jest

Brytyjskie banki muszą zdobyć miliardy funtów

Brytyjskie banki muszą zdobyć miliardy funtów

Według "Sunday Telegraph", który powołuje się na dokument konsultacyjny regulatora rynku finansowego PRA (Prudential Regulation Authority), największy niedobór występuje w 25 dużych bankach brytyjskich i towarzystwach hipotecznych. Wymóg uzupełnienia rezerw obejmuje też światowe giganty

PE poparł dyrektywę ograniczającą premie bankowców

PE poparł dyrektywę ograniczającą premie bankowców

oraz wymogi dotyczące większej przejrzystości; banki powinny ujawniać informacje o tym, ile zarabiają, jakie podatki płacą i ile pracowników zatrudniają.Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso oświadczył po głosowaniu PE, że dyrektywa jest "podstawą jednolitych reguł dla banków i zapewni

KNF nałożyła 4 mln zł kary na Dom Maklerski IDM

KNF nałożyła 4 mln zł kary na Dom Maklerski IDM

poziom skonsolidowanego kapitału wewnętrznego - poinformowała KNF. Kara dotyczy niedopełniania przez DM IDM wymogu utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie wyższym niż poziom kapitału wewnętrznego. Pozew inwestorów indywidualnych W listopadzie ubiegłego roku KNF przyłączyła się do powództwa

Zaostrzone wymogi dla banków uderzą nas po kieszeni

Zaostrzone wymogi dla banków uderzą nas po kieszeni

banki inwestycyjne obowiązywały jeszcze luźniejsze wymogi kapitałowe. Ale w latach 2008-09 wiele banków poza Polską odnotowało straty z tytułu niespłacenia przez klientów części kredytów, a że dysponowały one niewielkimi kapitałami własnymi w porównaniu z mnogością udzielonych kredytów, zabrakło im

Polskie fundusze przeciw unijnej dyrektywie

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Zarzuca mu "mechanicznie traktowanie", nieporównywalnych pod względem ryzyka i sposobu działania, podmiotów: funduszy private equity, funduszy hedgingowych (preferujących niekonwencjonalne metody inwestowania, często krótkoterminowego i ryzykownego

Strzyżenie wierzycieli na obligacjach

Strzyżenie wierzycieli na obligacjach

, bo zachęcał je do tego system wymogów kapitałowych dla banków, tzw. Basel II. Nabywanie obligacji skarbowych wydawało się bardzo atrakcyjne ponieważ ich waga ryzyka wynosiła zero. Zatem upadek Grecji mógłby spowodować efekt domina nie tylko wśród greckich banków, ale także francuskich, niemieckich

Deloitte: Niektóre polskie banki mogą mieć poważny problem

, zaostrzone zostaną się wymogi kapitałowe wobec banków oraz zmieni podejście do oceny ich ryzyka.- Estymacja ryzyka przez agencje ratingowe nie może zastąpić własnej, dokonywanej przez bank, tym bardziej, że szacowania agencji okazały się niewystarczające w dobie załamania rynków finansowych - stwierdza Paweł

UE: W odpowiedzi na kryzys - regulacja sektora finansowego

Nowelizacja dyrektywy o wymogach kapitałowych dla banków i firm inwestycyjnych służy zabezpieczeniu ich przed ryzykiem i ochronie interesów osób posiadających w nich depozyty. Określa pułapy, których banki nie będą mogły przekraczać przy udzielaniu i zaciąganiu kredytów.Nowe przepisy mają ponadto

Hiszpańskie banki potrzebują 50 mld euro

Hiszpańskie banki potrzebują 50 mld euro

Podniesienia kapitału potrzebuje większość banków w Europie, jednak sytuacja Hiszpanii jest szczególnie trudna - kraj przeżywa problemy z powodu pęknięcia bańki na rynku nieruchomości i ogromnego, wynoszącego ponad 20 proc. bezrobocia. W ostatnich miesiącach, żeby obniżyć wysokie koszty obsługi dług

KNF: Złagodzenie wymogów dla banków spółdzielczych może je osłabić

wzrost funduszy własnych banków spółdzielczych. Kapitały te mają zamortyzować ryzyko związane z udzielanymi kredytami. Marta Chmielewska-Racławska z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poinformowała PAP, że "łagodniejsze wymogi kapitałowe mogłyby powodować osłabienie pozycji banków spółdzielczych

Jaki kaganiec na zarobki bankowców?

Jaki kaganiec na zarobki bankowców?

O tym, że klimat wokół bankierów coraz bardziej się psuje, najdobitniej mówi przykład ze Szwajcarii. Tam w zeszłym tygodniu ogłoszono wyniki ogólnonarodowego referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za odebraniem menedżerom (w tym szefom banków) tzw. złotych spadochronów, czyli gigantycznych

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej na 2015 r.

na 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w ustawie Prawo bankowe, czytamy w komunikatach. "Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę opłaty

Rząd przyjął założenia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

przez Komitet Bazylejski, znanych jako Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II). Filar I - dotyczy wymogów ilościowych (wymogów kapitałowych), filar II - to wymogi jakościowe (system zarządzania oraz proces nadzorczy), filar III - to obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

). „Nowy system wypłacalności jest skonstruowany w taki sposób, aby - przez powiązanie wymogów kapitałowych z ryzykiem - zachęcać nadzorowane podmioty do jak najlepszej i najbardziej skutecznej oceny oraz pomiaru ryzyka związanego z wykonywaną przez nie działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną

GPW: Aquis musi pozyskać dodatkowe finansowanie do połowy tego roku

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że powodzenie modelu biznesowego Aquis Exchange jest uwarunkowane m.in. pozyskaniem do połowy 2015 roku dodatkowego finansowania pozwalającego na zachowanie wymogów kapitałowych, podała giełda. "Choć do sukcesu

MSP nie widzi zagrożenia dla 4,5 mld zł wpływu z dywidend w '15

programy inwestycyjne sektora. "Będziemy podchodzili elastycznie do propozycji dywidend zarówno z sektora energetycznego, jak i finansowego, biorąc pod uwagę rekomendacje zarządów i wymogi kapitałowe PKO BP i PZU. Nie będziemy agresywni, jeżeli chodzi o poziom dywidendy" - powiedział.

KE przyjęła szczegółowe zasady ostrożnościowe dla banków i ubezpieczycieli

Pakiet przyjęty przez Komisję związany jest z dyrektywą o wypłacalności Solvency II, która wprowadza nowe, jednolite dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wymogi kapitałowe i standardy zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Propozycje, które KE przyjęła w piątek dotyczą m.in. wyceny aktywów i

KNF: Sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca

Warszawa, 10.10.2014 (ISBnews) - Dzięki temu, że banki corocznie zatrzymują część wypracowanego zysku, bieżąca sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca. Mając jednak na uwadze nowe wymogi w zakresie adekwatności oraz możliwość wprowadzenia dodatkowych buforów kapitałowych

KNF: Wyniki stress-testów TU potwierdziły odporność na ryzyko niskich stóp proc.

Warszawa, 17.09.2014 (ISBnews) - Wyniki europejskich stress-testów ubezpieczycieli potwierdziły wysoką odporność zakładów ubezpieczeń z Polski na ryzyko niskich stóp procentowych. Dla zakładów ubezpieczeń biorących udział w ćwiczeniu średni wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego przed testem

VI Kongres IR SEG: komunikacja z inwestorem a wycena spółki giełdowej

"Jednym z najważniejszych obowiązków firmy po wejściu na giełdę jest prowadzenie rzetelnej, przejrzystej komunikacji z interesariuszami, zapewniając równy dostęp do informacji i wypełniając wymogi raportowania. Wydawać by się mogło, że ponad 20 letnia historia rynku kapitałowego pozwoliła na

MF: 200 tys. zł kapitału dla firm pożyczkowych gwarantuje konkurencję

200 tys. zł może powodować, że na rynku pożyczek będzie działać bardzo dużo firm, które nie dają odpowiednich gwarancji dla klientów. Leszczyna odpowiedziała, że celem projektu jest zapewnienie rzetelności działalności firm pożyczkowych, a podwyższenie wymogu kapitałowego do poziomu np. 4 mln zł nie

KNF ukarała DM Invista oraz Intakusa

Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że w latach 2009-10 Dom Maklerski "Invista" naruszał prawo, bo utrzymywał wysokość nadzorowanych kapitałów poniżej poziomu określonego przepisami prawa, wyznaczał całkowity wymóg kapitałowy niezgodnie z przepisami prawa, nie przekazywał raportów

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

kapitałowej W przypadku gdy zamawiający otrzyma oświadczenie, że przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą również inne firmy, które złożyły odrębne oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, zobowiązany jest wykluczyć takich wykonawców. Wymóg wykluczenia nie ma jednak

KNF cofnęła zezwolenie na działalność DM First International Traders

naruszał normy adekwatności kapitałowej, zaś w 2014 r. księgi rachunkowe FIT DM również nie były prowadzone w sposób bieżący oraz rzetelny. "Należy podkreślić, że przepisy nakładające na dom maklerski określone wymogi adekwatności kapitałowej stanowią niezwykle ważną sferę regulowania działalności

Kwaśniak z KNF: Dobre banki będą mogły wypłacić dywidendę z zysku za 2014 r.

powiedział, że w ub. roku nie część banków, która spełniała wymogi kapitałowe nie skorzystała z możliwości wypłaty dywidendy. "W sektorze banków spółdzielczych z zysku za ub. roku ponad 450 banków mogło wypłacić dywidendę, ale 96% z nich pozostawiło zysk w banku. To jest kwestia odpowiedzialności

Quercus TFI zarekomenduje 0,46 zł dywidendy na akcję lub buy-back

wysokości do 100% zysku netto, z uwzględnieniem: sytuacji finansowej spółki, potrzeb inwestycyjnych, obowiązującego stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, zapotrzebowania spółki na płynne środki finansowe oraz wymogów kapitałowych obowiązujących spółkę zgodnie z

Rząd za przepisami o alternatywnych funduszach inwestycyjnych

alternatywnym funduszem inwestycyjnym (AFI) będzie specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) oraz fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) oraz spółki kapitałowe, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne o podobnym do SFIO i FIZ profilu działalności. Założenia określają warunki i wymogi organizacyjne

KE pozywa Polskę w sprawie przepisów o pojazdach wycofanych z użycia

instytucje z siedzibą w Unii Europejskiej określa rozporządzenie znane pod nazwą CRR, czyli rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych oraz dyrektywa UE (zwana dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych). Termin wdrożenia tej dyrektywy do prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2013 r. Cypr, Litwa, Polska

KNF wyznaczyła kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy przez PTE w 2014 r.

ustawowych wymogów kapitałowych; kryterium III według stanu na dzień 31 marca 2014 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez

Największy ubezpieczyciel w Wielkiej Brytanii grozi ucieczką do Azji

konieczność ograniczenia sprzedaży polisolokat i struktur, czyli tych produktów, które wymagają dużych kapitałów w zakładach ubezpieczeń - przez to powodują dużą koncentrację ryzyka ubezpieczyciela na bankowych partnerach, za co Solvency II karze wysokimi wymogami kapitałowymi. Prudential jest zaniepokojony

PZU ma umowę sprzedaży 99,88% akcji PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring

transakcji zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży (kwota wyrównania aktywów netto); oraz (iii) kwotę wyrównania nadwyżki kapitałowej obliczonej zgodnie z następującą formułą: (a) różnica pomiędzy faktycznymi kapitałami własnymi PZU Lietuva obliczonymi zgodnie z wymogami Banku Litwy oraz wymaganymi

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

nieoczekiwana deprecjacja złotego do franka szwajcarskiego nie stanowi zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego. "Nawet przy zrealizowaniu się bardzo pesymistycznych scenariuszy potrzeby kapitałowe w skali całego sektora byłyby nieznaczne (wyniosłyby około 1,4% obecnej wartości kapitału

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o bankach spółdzielczych

oraz powołanie systemu ochrony i pomocy bankom spółdzielczym. Projekt zakłada także możliwość samodzielnej działalności (poza zrzeszeniem) banków, których fundusze własne wynoszą min. 5 mln euro i spełniają wymogi ostrożnościowe, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rozwiązania mają umożliwić

NBP chce szybkiego powołania Rady ds. Ryzyka Systemowego

prawa polskiego część zapisów nowej dyrektywy UE - CRD o wymogach kapitałowych. "Pożądana jest także szybka implementacja pozostałych przepisów tej dyrektywy" - uważa bank centralny. Na początku lipca projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad krajowym systemem finansowym, który

Nadzór finansowy: Ubezpieczyciele odporni na niskie stopy procentowe

udział siedem zakładów ubezpieczeń: PZU, PZU Życie, TUiR Warta, TUnŻ Warta, ING TUnŻ, MetLife TUnŻiR i TU na Życie Europa. "Dla zakładów ubezpieczeń biorących udział w ćwiczeniu średni wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego przed testem stresu wyniósł 330 proc. wobec ustawowego minimum na poziomie

Polska misja gospodarcza w Indiach o górnictwie

Górnictwa. Modernizacja to kwestia pewnej wiedzy i wymogów związanych z bezpieczeństwem, nowymi sposobami eksploatacji. Tego oni potrzebują, a my jesteśmy do tego dobrze przygotowani" - powiedział. Jak dodał, Indie zainteresowane są również kupowaniem kopalń za granicą. "Hindusi przyjrzą się

Europejscy ubezpieczyciele nie są gotowi na nowe przepisy

, czyli tych produktów, które wymagają dużych kapitałów w zakładach ubezpieczeń - przez to powodują dużą koncentrację ryzyka ubezpieczyciela na bankowych partnerach, za co Solvency II karze wysokimi wymogami kapitałowymi. Jak wynika z badania E&Y, polscy ubezpieczyciele są dużo bardziej optymistyczni

GPW dopuściła akcje TPH do obrotu na rynku głównym od poniedziałku

akcji. Należy również podkreślić, iż po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E spółka Tele-Polska Holding S.A. będzie spełniała wszystkie wymogi związane z rozproszeniem akcji przewidziane dla rynku równoległego" - czytamy w uzasadnieniu uchwały

Getin Noble Bank planuje wypłatę dywidendy dopiero z zysku za 2015 r.

się wypłatę dywidendy z zysku 2015 roku w kwocie pomiędzy 180-300 mln zł, nie więcej jednak niż 50% zysku" - czytamy w komunikacie. Bank przewiduje, iż tylko w przypadku zachowania koniecznego i adekwatnego poziomu kapitału na poziomie zapewniającym wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej

Rząd zajmie się przepisami ws. alternatywnych funduszy inwestycyjnych

zarządzania ryzykiem oraz wymogi organizacyjne. Ponadto ustawa określi zasady powierzania innym podmiotom czynności związanych z działalnością prowadzoną przez ZAFI, a także wymogi kapitałowe i obowiązki informacyjne ZAFI. Wyjaśniono, że zgodnie z dyrektywą AFI musi udostępniać inwestorom precyzyjne

Mitsubishi Hitachi PS wybrana do budowy instalacji w Kozienicach za 114 mln zł

kotłów OP – 650 na blokach nr 1 i nr 2 opalanych węglem kamiennym i biomasą, co pozwoli na eksploatację kotłów zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa polskiego. W postępowaniu przetargowym zamawiający otrzymał dwie oferty. Spółka Mitsubishi Hitachi Power Systems zaoferowała cenę 114,02 mln zł i

TFI PZU przejęło spółkę Elvita Jaworzno III od grupy Tauron

Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 - działający na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej PZU. "Grupa PZU planuje dalszy rozwój PŚZiPZ Elvita w oparciu zarówno o kontrakty NFZ, jak i klientów komercyjnych. Ubezpieczyciel widzi również duży potencjał w oferowaniu abonamentów i ubezpieczeń medycznych

Gdańsk.Prom dla Kanady powstaje w Remontowa Shipbuilding

& Consulting. Spełniać będą zarówno wymogi klasyfikatora, Lloyd's Register, pod którego nadzorem zostaną zbudowane oraz agendy rządowej, Transport Canada. Każdy z zamówionych promów będzie mógł zabrać na pokład 150 samochodów osobowych oraz 600 pasażerów. Dotychczas Remontowa Shipbuilding zbudowała ponad 30

Fitch: Obligacje przychodowe wciąż mało wykorzystywane w Polsce

zadań z zakresu użyteczności publicznej, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, A-/ Perspektywa Stabilna), Krajowy Fundusz Kapitałowy (grupa BGK) oraz koncesjonariusze dróg płatnych, przypomina agencja. "Do końca października 2014r. tylko sześć podmiotów wypuściło na rynek obligacje przychodowe

Milionowe zyski zarządcy kluczowego odcinka A4

temu. Coraz większe natężenie ruchu Skąd taka poprawa? Jak podaje sama firma, w tym roku na wzrost przychodów wpływ miał przede wszystkim dalszy wzrost natężenia ruchu na odcinku A4 Katowice - Kraków (o ok. 9,5 proc.), którym zarządza należąca do Grupy Kapitałowej spółka Stalexport Autostrada

Frankowy problem uderzy w dywidendy banków

. Banki mogą potrzebować kapitału Po pierwsze, KNF może zwiększyć wymóg kapitałowy dla kredytów w walutach obcych. Po drugie, może podwyższyć tzw. wagi ryzyka dla kredytów, które są wyższe niż wartość nieruchomości. KNF chce też dokładnie przejrzeć księgi rachunkowe banków i ustalić, czy są w nich

Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej banków spółdzielczych

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, który został przygotowany przez resort finansów. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia odnoszącego się do wymogów

Rząd przyjął projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, 19.08.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do wymogów dwóch rozporządzeń

KNF liczy, że jednolitą licencję bankową wprowadzi Sejm obecnej kadencji

, by wraz z przepisami o jednolitej licencji bankowej przyjąć także regulacje, które określałyby maksymalne limity inwestycji własnych banków np. w akcje lub obligacje korporacyjne. Zdaniem KNF wielkość tych inwestycji powinna zostać ograniczona do 5 proc. ich aktywów lub 10 proc. wymogów kapitałowych

UKNF: Wynik netto SKOK wyniósł 24 mln zł w I półr. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 25.02.2014 (ISBnews) - Wynik netto sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych wyniósł 24 mln zł w I półroczu wobec 92,72 mln zł straty rok wcześniej. Sytuacja kapitałowa sektora uległa poprawie, nadal jednak wielkość działalności depozytowej oraz aktywów sektora jest

Raport NBP: Frank bankom niegroźny, ale przewalutowanie tak. To SKOK-i straszą

- mówi Jacek Osiński, dyrektor departamentu stabilności finansowej NBP. Podkreśla, że byłyby to niedobory przy wyższych wymogach kapitałowych (12,5 proc. współczynnika wymaga od banku Komisja Nadzoru Finansowego, jeśli ten chce wypłacić dywidendę). Niegroźny frank Dla systemu finansowego zagrożeniem nie

KNF zgodziła się na powołanie Tamborskiego na prezesa GPW

Pawła Tamborskiego w skład zarządu GPW i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu. W postępowaniu administracyjnym KNF dołożyła wszelkich, nadzwyczajnych starań, aby w istniejącym stanie faktycznym wyjaśnić, czy Pan Paweł Tamborski spełnia wymogi określone w art. 25a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami

Banki zwolnią ponad 160 tysięcy pracowników na całym świecie

Banki muszą się zastosować do nowych wymogów bezpieczeństwa oraz przygotować się na wejście w życie od początku przyszłego roku dyrektywy unijnej Bazylea III. Chodzi o wyższe wymogi kapitałowe, które mają zapewnić bezpieczeństwo w europejskich bankach. Liczbę 160 tys. zwolnionych bankowców

Getin Noble Bank przyjął politykę dywidendową na lata 2014-2016

pomiędzy 120- 200 mln zł w 2015 roku oraz pomiędzy 180-300 mln zł w 2016 roku, nie więcej jednak niż 50% zysku" - podano w komunikacie. Bank podkreślił, że jego nadrzędnym celem w zakresie polityki dywidendowej jest takie jej kształtowanie, aby zawsze zachowane były przez bank nadzorcze wymogi

Banki (i ich klienci) zapłacą za pomoc dla SKOK-ów

. Druga pójdzie w górę z 0,04 proc. do 0,05 proc. wymogu kapitałowego wyliczanego dla każdego z banków (czyli wartości pieniędzy, którymi banki muszą dysponować, by udzielać kredytów). W sumie - jak szybko wyliczyli mi bankowi dyrektorzy finansowi - oznacza to, że zamiast 1,3-1,5 mld zł bankowcy wpłacą do

Wskaźnik C/I Banku Handlowego pogorszył się do 51% w I kw. 2014 r.

spowodowane spadkiem funduszy własnych grupy o 1,2% oraz wzrostem całkowitego wymogu kapitałowego o 4,1% w związku ze wzrostem zaangażowań kredytowych i zmianą metodologii na Bazyleę III. (ISBnews)

Rząd przyjął założenia regulujące rynek firm pożyczkowych

środków własnych instytucji pożyczkowych. Będą obowiązywały wymogi dotyczące kapitału oraz formy organizacyjno-prawnej firmy. "Proponuje się, by formą taką była spółka kapitałowa z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 200 000 zł. Środki na ten kapitał nie będą mogły być przyjęte przez

Karpiński: 1 mld zł w ramach Inwestycji Polskich na blok w Turowie

energetyka jeszcze długo będzie oparta na naszym najważniejszym surowcu - węglu. Ale aby elektrownie mogły pracować, trzeba im dać technologie, które pozwolą im wypełnić wymogi emisyjne" - powiedział Karpiński. W marcu Tauron Polska Energia oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) podpisały porozumienie

MSP: Inwestycje Polskie będą współfinansować budowę bloku Elektrowni w Turowie

elektrownie mogły pracować, trzeba im dać technologie, które pozwolą im wypełnić wymogi emisyjne" – dodał minister skarbu. Na początku grudnia wykonawcy nowego bloku 450 MW na węgiel brunatny w elektrowni Turów otrzymali polecenie rozpoczęcia prac od PGE. Projekt o wartości około 4 mld zł brutto

KNF liczy, że Fundusz Stabilizacyjny i Kasa Krajowa pomogą SKOK-om

wypłacalności SKOK-ów to 5 proc. "Na razie, znając sytuację systemu SKOK, to nie stawiamy wyższych wymogów, jeśli chodzi o wymogi kapitałowe, jak w przypadku banków (...). "Będziemy dążyli, aby większość kas ten współczynnik miała na poziomie 5 proc. do końca roku" - dodał. Jakubiak powiedział

Sikorski: nadużywanie wymogów fitosanitarnych przez Rosję - nie do zaakceptowania

Norwegii, nagle uznali je za niespełniające standardów" - powiedział Sikorski na wspólnej konferencji prasowej z szefem norweskiej dyplomacji. Jak ocenił, nadużywanie przez Rosję wymogów fitosanitarnych ze względów politycznych jest "nie do zaakceptowania". Federalna Służba Nadzoru

Oferta publiczna Gekoplastu w zw. z wejściem na NewConnect rozpocznie się 5 XII

najkorzystniejsza i najprostsza dla spółki. Przenosiny planujemy w ciągu roku-półtora. Spółka ma ogromny potencjał wzrostu, nie powinno być więc żadnych problemów ze spełnieniem wymogów formalnych GPW. W tym czasie chcemy intensywniej pracować nad wzrostem wartości dla akcjonariuszy i rozpocząć budowanie swojej

Banki zapłacą podwójnie za problemy SKOK-ów

. wartości aktywów, a opłaty ostrożnościowej - 0,037 proc. tzw. wymogu kapitałowego (środków, którymi banki muszą dysponować, by móc udzielać kredytów). - Stawki na 2015 rok przyjęte przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uwzględniają obecną sytuację na rynku finansowym - kondycję banków i SKOK-ów

Rozbudowany podziemny magazyn strategicznych rezerw ropy i paliw

IKS to spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen, która posiada obecnie w Polsce 57 proc. pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 46 proc. paliw płynnych. Rozbudowa podziemnego magazynu, znajdującego się w wyeksploatowanych kawernach solnych w kopalni w Górze rozpoczęła się w 2011 r. Dzięki

KNF nie zatwierdziła 5 prezesów SKOK, powodem brak rękojmi dobrego zarządzania

; Pana Ireneusza Więckowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej PIAST ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o SKOK" - czytamy w komunikacie

Zatrzymano prezesa i wiceprezesa SKOK Wołomin

SKOK-ów Pod koniec października Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła raport o powiązaniach kapitałowych i personalnych w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wynika z niego, że do Luksemburga, do spółki kontrolowanej przez Krajową SKOK, wyciekają z systemu SKOK-ów dziesiątki

Bank Anglii wszczął konsultacje ws. praktyk City

interesie publicznym donoszą o nadużyciach, publikowanie czarnej listy winnych nadużyć, wprowadzenie dodatkowych wymogów kapitałowych dla firm, którym udowodniono niestosowanie się do reguł gry, itp. "Nie ulega wątpliwości, że w przededniu finansowego kryzysu niektóre firmy na rynkach FICC dopuściły

UKNF: Wynik finansowy netto SKOK-ów poprawił się do -8,5 mln zł w I kw. 2014 r.

kwartału 2014 r. (40,3 mln zł) wzrósł o 97,99% r/r. Według UKNF, sytuacja kapitałowa sektora SKOK pogorszyła się głównie wskutek poniesienia strat przez niektóre kasy za I kwartał 2014 rok. Fundusze własne sektora (wyliczone wg ustawy o SKOK) na koniec marca 2014 r. wynosiły 31,75 mln zł i w stosunku

Przegląd informacji ze spółek

zł w IV kwartale 2014 r., przy konsensusie na poziomie 3 mln zł wobec 314 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISBnews. Unibep podpisał umowę ze spółką ze swojej grupy kapitałowej - Czarnieckiego sp. z o.o. (zależnej bezpośrednio od Unidevelopment) na

Bank UBS zwolni 10 tys. pracowników. To już pewne

przyszłego roku dyrektywy unijnej Bazylea III. Chodzi o wyższe wymogi kapitałowe, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo w europejskich bankach. Jako powód zwolnień bank wymienia również trudną sytuację na rynku związaną z kryzysem zadłużeniowym w niektórych państwach strefy euro. Kryzys wpłynął głównie

Bazylea: nowe reguły dla globalnego sektora bankowego

określa pakiet reform dotyczących wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem w bankach działających transgranicznie. Porozumienie to ma zapobiec takim kryzysom jak ten, który rozpoczął się wraz z upadkiem banku Lehman Brothers w 2008 roku i wymusił zasilanie banków w USA i Europie z pieniędzy podatników

PKO BP zamierza regularnie dzielić się zyskami

; - powiedział cytowany w komunikacie prezes banku Zbigniew Jagiełło. Bank podał, że w przyszłości zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie przewyższającej wymogi kapitałowe, które zakładają, że współczynnik wypłacalności banku będzie powyżej 12 proc., a współczynnik wypłacalności dla funduszy

Ustawa o rencie dożywotniej trafi pod obrady rządu w drugim kwartale

Komisji Nadzoru Finansowego i spełniać określone wymogi organizacyjne i kapitałowe.

Projekt ws. renty dożywotniej trafi pod obrady rządu w drugim kwartale br.

Nadzoru Finansowego i spełniać określone wymogi organizacyjne i kapitałowe.(PAP)

Rząd przyjął projekt III pakietu deregulacyjnego, ułatwi dostęp do 101 zawodów

). "Oznacza to zmiany w kilkunastu ustawach. Przewidziano deregulację dostępu do zawodów związanych m.in.: z ochroną przeciwpożarową (np. strażak, inżynier pożarnictwa); rynkiem kapitałowym i towarowym; rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; rzecznika

MFW ostrzega przed kolejną bańką cen nieruchomości

w stosunku do wartości nieruchomości i dochodów. Powinny one również wprowadzić wyższe wymogi kapitałowe dla banków, by zapewnić pokrycie dla ryzykownych kredytów lub ograniczyć ich ilość. W ostatnim tygodniu MFW przestrzegał przed"przegrzaniem" brytyjskiego rynku nieruchomości. W ciągu

Skanska podpisała umowę najmu biurowca z Infosys BPO Poland na 10 lat

Infosys Green Horizon pozwoliła nam na zyskanie miejsca, w którym możemy zostać na naprawdę długie lata. Dzięki naszej współpracy miasto zyskało biurowiec, który spełnia specyficzne wymogi firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. (...). Kolejna umowa ze Skanska to naturalna kolej rzeczy" dodał

Firma pożyczkowa zamienia się w bank. Z siedzibą na Malcie

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna na działalność w Polsce takiego nowego banku zgodę wydała już Komisja Nadzoru Finansowego. Sama firma Ferratum uzyskała licencję bankową na Malcie (gdzie wymogi kapitałowe nie są tak wyśrubowane jak w Polsce) już we wrześniu 2012 r. z myślą o wchodzeniu na rynki

Baniak: koncentrujemy się na znalezieniu inwestorów dla PŻB i PRO

państwa pełni funkcję organu założycielskiego: Polska Żegluga Morska w Szczecinie i Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni oraz pośrednio trzy spółki znajdujące się w grupie kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, czyli Polskie Linie Oceaniczne, Pol-Euro Linie Żeglugowe oraz Aranda spółka z o.o. Jak

KE upomina Polskę za kolej, drogi, banki i porty

KE ma uwagi za niedostateczne wdrożenie czterech dyrektyw - drogowej, kolejowej, o wymogach kapitałowych i kontroli portów. Ta pierwsza powinna być wdrożona do 19 grudnia ubiegłego roku. "Brak odpowiednich procedur dotyczących przeprowadzania audytów i ocen wpływu (projektów dróg ) może mieć

Zakupem Protektora zainteresowane są dwie spółki - z Niemiec i Hiszpanii

nowej lokalizacji w jego okolicach, spełniającej nowoczesne wymogi dla procesów biznesowych i produkcyjnych. Jednocześnie zarząd Protektora dąży do sprzedaży nieruchomości w Lublinie - siedziby jednostki. "Przedsięwzięcie to zostało rozpoczęte w czerwcu 2012 roku, kiedy to rozpoczęto

Projekt ws. renty dożywotniej trafi do uzgodnień międzyresortowych

innych podmiotów oferujących taką usługę. Zaproponowano możliwość przenoszenia umów przez podmiot oferujący rentę dożywotnią (inny niż zakład ubezpieczeń) na zakład ubezpieczeń. Takie rozwiązanie zabezpieczy ciągłość umowy w przypadku, gdy podmiot oferujący rentę nie będzie mógł spełnić wymogów

Sejm za poprawkami Senatu do drugiej transzy deregulacji

regulacji wewnętrznych w metrze. Przyjęta deregulacja zakłada ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji), dzięki czemu ułatwia wejście do danego zawodu. Po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu ustawa trafi teraz do prezydenta. Deregulacja dotyczy m.in.: architektów

Ameryka i Europa nie zgadzają się ws. wymagań kapitałowych wobec banków

Francja i Niemcy mają zastrzeżenia wobec tego, że europejskie banki musiałyby zebrać znacznie więcej kapitału niż amerykańskie, by sprostać tym wymogom, co niekorzystnie wpłynie na akcję kredytową, a przez to i na wzrost. Amerykańskie banki nie tylko miały wyższe wymagania kapitałowe przed kryzysem, ale

Norwegia ograniczy kredyty mieszkaniowe?

- Musimy przyglądać się zadłużeniu hipotecznemu ze względu na jego ogromną skalę. Rozważymy nałożenie większych wymogów kapitałowych - powiedział Johnsen po spotkaniu z prezesami norweskich banków. Taka zapowiedź jest zaskakująca, bo jak zauważa serwis Bloomberg, dochód na osobę jest w Norwegii

MSP zadowolone z decyzji KNF, oczekuje od nowego prezesa GPW przeglądu strategii

Tamborskiego w skład zarządu GPW i powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu. Komisja podkreśliła, że w postępowaniu administracyjnym "dołożyła wszelkich, nadzwyczajnych starań, aby w istniejącym stanie faktycznym wyjaśnić, czy pan Paweł Tamborski spełnia wymogi określone w art. 25a ust. 1 ustawy o obrocie

Senat zgłosił poprawki do ustawy o deregulacji niektórych zawodów

utrzymujące instytucję samorządu zawodowego urbanistów. Przeszła natomiast poprawka, która przewiduje, że rzeczoznawcą budowlanym może być tylko osoba, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Przyjęta deregulacja zakłada ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

zaufanie do branży pożyczkowej, wobec której zostaną sformułowane określone wymogi, których spełnienie będzie warunkowało możliwość prowadzenia tej działalności. Chodzi o konieczność działania spółki we wskazanej formie prawnej - spółka kapitałowa, oraz obowiązek posiadania kapitału zakładowego w wysokości

Eurasia.Kłopoty Banco Espirito Santo niegroźne dla finansów Portugalii

spadki na światowych giełdach w czwartek. W piątek Bank Portugalii uśmierzył obawy inwestorów ogłaszając, że BES spełni wymogi kapitałowe. Oprocentowanie portugalskich obligacji jest niskie i nie przekracza 4 proc. Wcześniej audyt Banku Portugalii wykrył nieprawidłowości w rachunkach konglomeratu

Projekt ws. Rady ds. Ryzyka Systemowego - czeka na rozpatrzenie przez rząd

okresie spowolnienia gospodarczego banki będą zwolnione z wymogu utrzymywania antycyklicznego bufora kapitałowego, a dodatkowy kapitał zakumulowany przez nie w okresie wzrostu, będzie mógł być wykorzystany" - wyjaśniono. Instytucje, które nie spełnią zaleceń rady ws. posiadania odpowiedniego

ZBP: Podatek bankowy ograniczy akcję kredytową i spowoduje wzrost cen usług

Warszawa, 21.09.2010 (ISB) - Nałożenie kolejnego podatku na sektor bankowy może mieć niekorzystny wpływ na rozwój akcji kredytowej  i poziom opłat za usługi bankowe. Dodatkowo w najbliższych latach banki będą musiały liczyć się ze zwiększonymi wymogami kapitałowymi nałożonymi przez Bazyleę

UOKiK: PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

. Zgodnie z informacjami ze strony internetowej Kasy w 2013 roku wypracowała ona 96,4 mln zł przychodów i 913 tys. zł zysku netto. W pierwszej połowie 2014 roku przychody wyniosły 42,2 mln zł, a zysk 10,9 mln zł. Krajowe SKOK-i znajdują się obecnie w trudnej sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

podzielić się zyskiem z akcjonariuszami tym bankom, które poddane takiemu szokowemu testowi zachowałby współczynnik Tier 1 na koniec 2013 r. powyżej 9 proc. - Nowy wymóg w rzeczywistości podwyższa progi kapitałowe, bo stress testy kosztują banki dodatkowy kapitał - tłumaczy wiceszef ZBP. Jednocześnie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów