wykazie prac

PAP

Nowy projekt budowy kanału przez Mierzeję w wykazie prac rządu

Nowy projekt budowy kanału przez Mierzeję w wykazie prac rządu

Nowy projekt programu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim przez Mierzeję został włączony do wykazu prac legislacyjnych rządu; inwestycja może być realizowana wyłącznie ze środków krajowych - podała wiceminister MIR Dorota Pyć.

Rząd umieścił projekt noweli ustawy o NBP w wykazie prac legislacyjnych

Rząd zamieścił projekt noweli ustawy o NBP w wykazie prac legislacyjnych i proponuje wprowadzenie kadencyjności RPP oraz rozwiązań, które umożliwią sprzedaż i kupno dłużnych papierów wartościowych przez NBP także poza operacjami rynku otwartego.

MF planuje wdrożenie przepisów UE dot. wymiany informacji podatkowej

Przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania - to cele szykowanego przez MF projektu noweli Ordynacji podatkowej, wpisanego do wykazu prac legislacyjnych rządu. Wdroży ona przepisy UE dot. automatycznej wymiany informacji podatkowej z krajami spoza Unii.

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

Najdonioślejsze, kompleksowe zmiany ma przynieść Prawo działalności gospodarczej. Jak poinformował PAP wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj, projekt ten został wpisany w minionym tygodniu do wykazu prac rządu, a w tej chwili w resorcie dobiegają końca prace nad założeniami do projektu nowej

Resort skarbu przygotował projekt dot. węglowodorów

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

Jak czytamy w dokumencie, celem rozporządzenia jest "obniżenie wysokości odsetek ustawowych". Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych od 15 grudnia 2008 r. odsetki ustawowe wynoszą 13 proc. w

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśniono, że celem zmian jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, n

Mniej fundacji w kolejce do 1 proc.

W zaktualizowanym wykazie znalazło się 6678 fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do przyjęcia 1 proc. podatku za zeszły rok (wcześniej było ich ponad 8 tys.). Wypadły te, które nie przekazały do resortu pracy sprawozdania finansowego i merytorycznego ze swojej działalności w wymaganym terminie

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43, ze zm.) albo wykonywał pracę wymienioną w wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym

Doświadczenie jako podwykonawca

Doświadczenie jako podwykonawca

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy

Firmy nie płacą składek, jest problem z pomostówkami. Pomoże PIP

Firmy nie płacą składek, jest problem z pomostówkami. Pomoże PIP

pomostówkę, pracodawca musi za niego płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wynoszą one 1,5 proc. pensji miesięcznie. Niektórzy szefowie firm płacić jednak nie chcą i obchodzą prawo. Jak? Nie wpisują danego stanowiska pracy do wykazu prac o tzw. szczególnym charakterze. A gdy stanowiska nie ma w

Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

postępowaniu. Odpowiadając na to pytanie należy wskazać, że istnieją odmienne poglądy w kwestii, czy referencje mogą potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, czy tylko należyte wykonanie wskazanych w żądanym przez zamawiającego wykazie prac. Zgodnie z jedną interpretacją tylko wykaz wykonanych

MSP: koniec wewnątrzresortowych prac nad założeniami ustawy o nadzorze

ministra Włodzimierza Karpińskiego nie są przewidziane odprawy. "Również w kontraktach, które będą zawierane zgodnie z rekomendacjami MSP tych świadczeń nie będzie" - zaznaczyła. Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu przewidują m.in. możliwość przyjęcia przez rząd

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających MPiPS zamieszcza na stronie internetowej. Podmioty, które przyznają zniżki, będą miały prawo posługiwać się w materiałach

Makler z Pekao przegrał 400 tys. zł biznesmena. Bank wciąż nie chce zwrócić pieniędzy

Makler z Pekao przegrał 400 tys. zł biznesmena. Bank wciąż nie chce zwrócić pieniędzy

transakcji stracił ponad 160 tys. zł. Gdy klient prosi o wyjaśnienia, makler twierdzi, że to pomyłka. Klient żąda historii rachunku, ale jej nie dostaje. Krótko potem z konta znikają pozostałe pieniądze. Bank zwalnia maklera z pracy dyscyplinarnie. Powód? Obracanie pieniędzmi klienta bez jego wiedzy i zgody

Opole. Syndyk i urząd pracy deklarują szybkie procedury ws. Taboru Szynowego

wypełnione wykazy będą mogły być przekazane Funduszowi nawet w przyszłym tygodniu. Warunkiem jednak jest, że prace będzie można prowadzić bez przeszkód, bo istnieje m.in. zagrożenie odcięcia prądu w budynkach likwidowanej spółki w związku z jej zaległościami wobec zakładu energetycznego. Pałys podał, że

Mazowieckie. Płock wystawia na sprzedaż grunty dla inwestorów

. "W najbliższych dniach ukaże się ogłoszenie z wykazem nieruchomości lotniska przeznaczonych do sprzedaży. Po sześciu tygodniach od dnia upublicznienia wykazu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż gruntów. Jego rozstrzygnięcie planowane jest w pierwszym kwartale 2015 r." - wyjaśnił Woźniak

Opolskie. Ponad 10,2 mln zł trafi do organizacji pożytku publicznego

podopiecznych w promieniu 100 kilometrów, czyli na teren całego woj. opolskiego. Wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z tym wykazem na Opolszczyźnie działa 315 organizacji pożytku publicznego.

Ponad 7 tys. organizacji uprawnionych do '1 procenta'

Wykaz organizacji, którym możemy przekazać 1 proc. swojego podatku od dochodów osobistych za zeszły rok, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy (www.mpips.gov.pl). W wykazie znalazło się ponad 7 tys. przeróżnych fundacji i stowarzyszeń, które spełniły obowiązki formalne, czyli

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających MPiPS zamieszcza na stronie internetowej. Podmioty, które przyznają zniżki, będą miały prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych. Karta uprawnia - i po wprowadzenia ustawy dalej będzie uprawniać - do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów

KE ogłosiła plan inwestycyjny warty 315 mld euro, liczy na 1,3 mln miejsc pracy

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Komisja Europejska ogłosiła dziś plan inwestycyjny na kwotę 315 mld euro, który ma przywrócić wzrost Europie i umożliwić większej liczbie osób ponowne podjęcie pracy. Komisja liczy, że umożliwi on stworzenie nawet 1,3 mln nowych miejsc pracy. "

Projekt programu budowy dróg na nową perspektywę unijną

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakłada, że z unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 na drogi trafi ok. 15 mld euro. Projekt uchwały Rady Ministrów ws. ustanowienia programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Kolejnym

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

personelu, - detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych, - edukacyjne i szkoleniowe, - społeczne i zdrowotne, - rekreacyjne, kulturalne i sportowe, - inne usługi. Wynika to z załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

Przygotowanie ustawy antykryzysowej w związku z efektami rosyjskiego embarga dla polskich firm zapowiadała w swoim expose premier Ewa Kopacz. Zapowiedź zmian ukazała się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według planu rząd ma przyjąć projekt jeszcze w IV kwartale 2014 r

"Rz": Coraz więcej chętnych na 1 proc. podatku

Każda osoba sporządzająca samodzielnie zeznanie roczne może podzielić się podatkiem z potrzebującymi. Wybór jest coraz większy. W wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej figuruje już ponad 7000 podmiotów. Byłoby ich jeszcze więcej, ale nie

Komisja gospodarki poparła projektu noweli Prawa zamówień publicznych

kryterium rozstrzygania przetargów. Cena ma nie być już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a jeśli wykonawca ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał to uzasadniać. Z tą propozycją powiązana jest kolejna. Zakłada ona, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych

MAC uruchomiło portal z danymi administracji publicznej

oświata, praca i pomoc społeczna, społeczeństwo, sport i turystyka, rolnictwo, środowisko. Siedem z nich zawiera już dane. Znajdują się tam m.in. baza teleadresowa administracji zespolonej, raporty na temat funkcjonowania e-administracji w Polsce, dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego

"Gazeta Wyborcza": Drogi z przeszkodami

W wykazie stanu zagrożeń kontraktów na koniec września, czerwonym kolorem oznaczono te, których terminowa realizacja jest zagrożona. Niestety, czerwień przeważa - stwierdza gazeta. Jak mówi rzeczniczka GDDKiA Urszula Nelken, takie sprawozdania powstają co miesiąc, ich celem jest szybka i precyzyjna

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - koniec z dyktatem ceny

usługi czy towary o najniższej wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada również, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na

W porcie morskim w Elblągu możliwe są już kontrole sanitarne

Jak poinformował PAP wojewoda Marian Podziewski 21 marca w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych, w których dokonuje się granicznych kontroli sanitarnych. W wykazie uwzględniono przejście graniczne w porcie morskim

UZP: powstał zespół do przygotowania wzorcowych praktyk w zamówieniach

Rekomendacje dot. wykazu dobrych praktyk, które jeszcze w tym tygodniu mają trafić do UZP, obejmują obecnie trzy branże: usług czystościowych, ochroniarskich oraz pocztowych. "Do końca kwietnia 2015 roku Urząd Zamówień Publicznych ma otrzymać katalog, który będzie systematyzował kwestie

Rząd ma reaktywować prace nad ustawą o nadzorze właścicielskim

oraz jednostek samorządu terytorialnego". "Projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowana i konsultacji publicznych po aktualizacji wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów" - dodała. Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu

Raport po kontroli NIK: są awarie, ale gazociągi są bezpieczne

według nadzoru budowlanego oraz wewnętrznej kontroli Gaz-Systemu do katastrofy miało doprowadzić "złamanie przez wykonawcę robót reguł obowiązujących przy tego typu pracach w ówczesnych warunkach terenowych i pogodowych", jak pisze NIK. Większy nadzór daje efekty Izba stwierdziła również, że w

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

, (niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych). Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na oferenta obowiązek dowiedzenia, że proponowana

Kilkanaście podziemnych tras turystycznych do objęcia nadzorem górniczym

muzealnymi czy sanatoryjnymi, jak te znajdujące się na powierzchni. Ich wentylacja, utrzymanie systemów odwadniania, organizacja ewentualnych akcji ratowniczych w sytuacjach zagrożenia, prowadzenie robót i prac badawczych, kontrole stanu technicznego urządzeń i stateczności wyrobisk muszą być adekwatne do

Eurogrupa nie pomoże Grecji szybciej - mimo fatalnej sytuacji finansowej

strefy euro nie mają w tej chwili wglądu w stan finansów Grecji. Według niego list z wykazem planowanych reform, który do Brukseli wysłał minister finansów tego kraju Janis Warufakis, przyszedł zbyt późno, by na poniedziałkowym spotkaniu eurogrupy ministrowie mogli podjąć jakieś decyzje na jego podstawie

15 poprawek Senatu do noweli Prawa zamówień publicznych

jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. W noweli zapisano także wymóg wobec oferentów, by w uzasadnionych przypadkach zatrudniali pracowników na umowy o pracę. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć

W Senacie poprawki do noweli Prawa zamówień publicznych

renegocjacji mogłoby dojść w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli. Natomiast zgodnie z propozycją Senatu będzie można to zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania

MF planuje zmiany dotyczące rynku kredytów hipotecznych

będą zapobiegać występowaniu ewentualnych konfliktów interesów - wyjaśnił Czugan. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych założenia tego projektu mają być przyjęte przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2015 r.

MF planuje zmiany dotyczące rynku kredytów hipotecznych

ma wypracować zasady, które będą zapobiegać występowaniu ewentualnych konfliktów interesów" - wyjaśnił Czugan. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych założenia tego projektu mają być przyjęte przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2015 r.

Lublin. Od środy głosowanie nad budżetem obywatelskim

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił we wtorek, że głosowanie jest najważniejszym etapem prac nad budżetem obywatelskim i zaapelował do mieszkańców o liczny w nim udział. "To potwierdzenie, że te projekty mają określoną wagę dla społeczności lokalnej, cieszą się akceptacją społeczną i

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

działalności. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie

KE chce uprościć unijne prawo. Jest zbyt zagmatwane

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Chcemy ułatwić życie obywatelom i przedsiębiorstwom, skupiając przepisy UE na tych kwestiach, które najlepiej jest rozwiązywać na poziomie europejskim, przy jednoczesnym odchudzeniu i uproszczeniu tych przepisów oraz obniżeniu kosztów ich wdrażania

Warszawa. Liczne remonty i inwestycje w planach na 2015 r.

pod linią kolejową w Wawrze czy przebudowa ul. Wołoskiej. Tramwaje Warszawskie mają w tym roku przeprowadzić modernizację trasy z pl. Wileńskiego do pętli Żerań Wschodni (od 1 sierpnia do 4 października). Pracę obejmą m.in. przebudowę odcinków torowiska, przystanków i przejazdów drogowych. Dokończona

Sejm pracuje nad zmianą przepisów o pracy w niedziele i święta

powierzyć pracownikowi w te dni ze względu np. na potrzeby pracodawcy. Wykaz prac, które można wykonywać w niedziele i święta był na przestrzeni kilkudziesięciu lat kilkakrotnie zmieniany. Było to spowodowane np. przejściem systemu gospodarczego z gospodarki planowanej w rynkową i zmianą używanych w prawie

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

Jak powiedział PAP Kapica, MF zgłosiło do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu potrzebę opracowania nowej ustawy o administracji podatkowej. Nowe przepisy mają m.in. zwiększyć efektywność i usprawnić funkcjonowanie jednostek administracji podatkowej, co będzie realizowane przez poprawę

ARiMR: do końca maja można starać się o dofinansowanie usług doradczych

. Agencja refinansuje szeroki zakres usług doradczych, m.in. dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym, lasami, przestrzegania wymogów tzw. wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Doradztwo ma pomóc w przystosowaniu się gospodarstw rolnych do unijnych wymogów. W

Podlaskie. Apel o wnioski ws. rekompensat za pola zniszczone przez dziki

dzików oraz wypłaty odszkodowań. Rząd zdecydował we wtorek, że stawka pomocy to 850 zł za 1 ha zniszczonej powierzchni, wykazanej przez zespoły do spraw oceny rozmiaru szkód, które były powołane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Komisje te zakończyły pracę w październiku. Straty

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

148 osób wstrzymało się od głosu. Nowela powstała w wyniku prac w Sejmie nad kilkoma propozycjami, w tym PO i Twojego Ruchu. "Dzisiaj z ustawy o zamówieniach publicznych zniknie zapis stosowania najniższej ceny. Firmy, które wygrywały przetargi dzięki takiemu zapisowi nie będą mogły już tego

Rząd zapłacił firmom 680 mln zł za gotowość w razie wojny. To jeden z najtajniejszych programów obronnych

wojny". Określa on również zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców w zakresie dostaw lub remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wykaz firm o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obejmuje obecnie 177 podmiotów, prowadzących działalność w zakresie: eksploatacji lotnisk i portów

Znowelizowane przepisy o Internecie nie obejmą blogerów

rozpowszechnianie usług nie wpisanych do wykazu. Obecnie większość wcześniej opracowanych kar zostanie złagodzona. Zrezygnowano także z przepisów, które mówiły o promocji produkcji europejskich. Wszystkie prace nad projektem nowelizacji ustawy medialnej są dopiero na początku swojej drogi. Co prawda tekst

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

. W sumie może chodzić o nawet 400 tys. przedsiębiorców. Jakie składki obejmie abolicja? Chodzi między innymi o ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających

Węgrzyn: nowe Prawo restrukturyzacyjne - przed wakacjami parlamentarnymi

końcowej, w Sejmie odbywa się drugie czytanie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu podkomisja zakończy prace i przedstawi sprawozdanie końcowe, co pozwoli Sejmowi uchwalić ją przed wakacjami parlamentarnymi" - powiedział. Maciej Gieromin z Ministerstwa Sprawiedliwości uzupełnił, że przyjęcie

Węgrzyn: nowe Prawo restrukturyzacyjne - przed wakacjami parlamentarnymi

się drugie czytanie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu podkomisja zakończy prace i przedstawi sprawozdanie końcowe, co pozwoli Sejmowi uchwalić ją przed wakacjami parlamentarnymi" - powiedział. Projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy

Bezrobotna: Po co pośredniak pyta o rodziców?

człowieka i o to może zapytać się tylko lekarz - twierdzi.- Po tym "przesłuchaniu" córka ma przynieść wykaz zakładów pracy, do których złożyła dokumenty aplikacyjne, doradca nie będzie jej w tym w żaden sposób pomagał - ciągnie kobieta. - I właśnie na tym tak naprawdę polega praca doradcy. Nie ma

Prezydent podpisał nowelę Prawa zamówień publicznych

kosztorysów, by praca była w nich wyceniana na podstawie co najmniej płacy minimalnej. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Dzięki nowym przepisom doprecyzowaniu ulegną też

Za pracodawcę zapłaci FGŚP

niezrealizowanych roszczeń pracowniczych. Procedurę postępowania w tej sprawie można przedstawić w dwóch etapach.Etap I: Sporządzenie zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczychW okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawca lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem zakładu pracy

Lewiatan przygotuje rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach

03.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Lewiatan rozpoczyna prace nad rekomendacjami dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, które przekaże Urzędowi Zamówień Publicznych (UZP). Prace zakończymy do końca lutego, w marcu planujemy uzgodnienia z UZP - powiedział PAP Marek Kowalski z Lewiatana

Inwestycje drogowe - długi wykaz opóźnień

tegorocznego budżetu GDDKiA wykonała na koniec sierpnia prace za 12,3 mld zł, a na koniec października już za 16,2 mld zł. Nelken nie odpowiedziała nam, czy według GDDKiA wyjątkowo sucha w tym roku jesień pozwoliła budowlańcom nadrobić opóźnienia po ulewnym lecie. - To smutne, że wykaz inwestycji drogowych

Nowe prawo ochroni firmy przed bankructwem? "Zmiany mogą zahamować efekt domina"

Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów CIR deklarowało, że jest on elementem kompleksowej strategii gospodarczej państwa ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Kluczowym elementem nowych przepisów będzie wprowadzenie dodatkowych zasad

Lewiatan przygotuje rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach

Inicjatywa ma związek z ostatnią nowelizacją Prawa zamówień publicznych, która w zamyśle miała skończyć z dyktatem najniższej ceny. Zgodnie z nowelą, prezes UZP ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Kowalski, cytowany w

W czasie upałów praca krótsza niż zwykle

musi posiadać wykaz stanowisk, na których czas pracy z powodu uciążliwych lub szkodliwych warunków (lub monotonności pracy) będzie krótszy. Wykaz ten wymaga zaopiniowania przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad zatrudnionymi oraz skonsultowania z pracownikami lub ich

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

posłów PO. Najistotniejsza z przyjętych przez Sejm poprawek dotyczyła renegocjacji wartości kontraktu. Senat zaproponował, by można to było zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Poprawka

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

148 osób wstrzymało się od głosu. Nowela powstała w wyniku prac w Sejmie nad kilkoma propozycjami, w tym PO i Twojego Ruchu. "Dzisiaj z ustawy o zamówieniach publicznych zniknie zapis stosowania najniższej ceny. Firmy, które wygrywały przetargi dzięki takiemu zapisowi nie będą mogły już tego

Raport z pracy NFZ: 20 tys. recept wystawionych na zmarłych. 3,6 mln zł na leczenie pacjentów przez nieżyjących lekarzy i pielęgniarki

na leczenie osób zmarłych oraz na pracę nieżyjących lekarzy i pielęgniarek. Jak czytamy w raporcie: "NFZ nierzetelnie rozliczył świadczenia na łączną kwotę 5.437,62 tys. zł, które nie mogły być wykonane, ponieważ dotyczyły osób zmarłych lub wykreślonych z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, a

Mieszkańcy nadzalewowych miejscowości wypowiedzą się nt. przekopu Mierzei

Bałtyckim przez Mierzeję został włączony do wykazu prac legislacyjnych rządu; inwestycja może być realizowana wyłącznie ze środków krajowych. Wówczas podczas konferencji w Elblągu nt. projektu budowy przekopu wiceminister mówiła, że "budowa drogi wodnej umożliwi +nowe otwarcie+, które przyczyni się do

MG i RCL: pracujemy nad poprawą jakości legislacji

przypadku 7 proc. inicjatyw nastąpiła odmowa wpisu projektu do wykazu prac rządu ze względu na brak wystarczającego uzasadnienia. Zresztą w tej kadencji - w porównaniu z poprzednią - o 40 proc. zmniejszyliśmy liczbę uchwalanych ustaw" - tłumaczył. Haładyj zwrócił też uwagę na uchwałę Rady Ministrów

Przetargi ZUS pod lupą NIK i CBA

?Doceniamy podjęte przez ZUS działania w sprawie uregulowania praw autorskich do systemu informatycznego, a także doceniamy przystąpienie do prac nad dywersyfikacją dostaw usług informatycznych. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie uwzględniło zastrzeżeń ZUS i tym samym potwierdziło, że

Chaos w aptekach. Pacjenci interweniują

lecznicze; informacji na temat kodów uprawnień dodatkowych pacjenta, w szczególności realizacji recept dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, zasłużonych honorowych dawców krwi; produktów leczniczych i wyrobów medycznych wykreślonych z wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych podlegających

Problemy na A2. Drogowcy rozstają się z czesko-niemieckim wykonawcą

październiku dwukrotnie - bez skutku - wzywała wykonawcę do usunięcia tych usterek i był to pierwszy przypadek, kiedy musiała oficjalnie wzywać wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancyjnym. Teraz te prace ma wykonać nowa firma, która według Dyrekcji zacznie roboty wiosną przyszłego roku. Karuzela

Szefowa UZP: nowe przepisy dot. zamówień publicznych do wiosny 2016 r.

projektem już trwają. "Zespół ds. Programowania Prac Rządu (ZPPR) na wniosek Prezesa UZP wpisał do wykazu prac rządu dwa projekty ustaw: o systemie zamówień publicznych (który będzie m.in. wdrażał postanowienia nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej - PAP) oraz o udzielaniu koncesji. Oba projekty mają

Jak znaleźć ekipę budowlaną?

może ci zwyczajnie odmówić, powołując się na zapisy w umowie. Umowa powinna w miarę precyzyjnie i czytelnie opisywać usługę, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, ich koszt i harmonogram robót. Do umowy warto załączyć wykaz materiałów, które we własnym zakresie powinien zapewnić inwestor. Nie daj się

Obama nakazał urzędnikom jeździć małymi autami

Szefowie amerykańskich rządowych agencji muszą się przesiąść z dużych samochodów do aut klasy niższej i średniej i mogą mieć pojazdy tylko z takim wyposażeniem, które jest im niezbędne do pracy, bez żadnych ekstra dodatków. Wczoraj takie polecenie wydał rządowym agencjom prezydent USA Barack Obama

Zbyt tanie i źle testowane oprogramowanie przyczyną blamażu PKW

swoją pracę prawie 430 tys. złotych. Powinien wziąć znacznie więcej, przekonują eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, z którymi rozmawialiśmy podczas konferencji zorganizowanej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa poświęconej bezpieczeństwu tzw. infrastruktury krytycznej. - Jestem przekonana, że błędy, które

KE chce ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych

członkowskich zniechęcają pracowników do szukania pracy poza granicami własnego kraju - dodał.Według KE w Unii istnieje ok. 740 kategorii zawodów regulowanych, czyli takich, których wykonywanie wymaga konkretnych, uznawanych przez władze kwalifikacji lub tytułu. Komisji zależy na większym dostępie do tych

Rząd przyjął projekt ustawy znoszącej Program dla Odry - 2006

końca 2015 r." - zaznaczono w komunikacie. W wykazie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku, który jest załącznikiem do ustawy wygaszającej Program, znalazło się w sumie ponad dwadzieścia inwestycji, m.in. kontynuacja budowy zbiornika Racibórz, modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego czy

Trybunał UE: Niemcy złamały prawo w sprawie polskich pracowników

państw członkowskich zakazuje umów o dzieło z cudzoziemcami, jeżeli praca ma być wykonywana w rejonie, gdzie średnia stopa bezrobocia w ostatnich sześciu miesiącach była wyższa przynajmniej o 30 proc. niż stopa bezrobocia w całych Niemczech. Wykaz jest aktualizowany co kwartał. Tymczasem zgodnie z

PE. Socjaliści chcą wzmocnienia dyrektywy o delegowanych pracownikach

Chodzi o tzw. dyrektywę wdrożeniową, która ma wzmocnić obowiązujące obecnie unijne przepisy z 1996 r. dotyczące pracowników delegowanych, czyli tych, którzy w ramach swojej umowy o pracę wyjeżdżają tymczasowo za granicę, aby tam pracować nadal dla swojego pracodawcy. Kompromisowy tekst dyrektywy

Angela Merkel ograniczy szybkie transakcje giełdowe

zalążek, który może wywołać kolejny wstrząs na rynkach finansowych, o czym pisaliśmy już w kwietniu. Będzie kaganiec na transakcje HFT? Jak podaje serwis CNBC, w środę niemiecki rząd ma przyjąć projekt ustawy. Chodzi o dodatkowe licencje dla biur maklerskich, wykaz aktywów, którymi handlują komputery, i

Sejm zmienił Prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

, a 148 posłów wstrzymało się od głosu. Na etapie prac podkomisji ds. zmian w zamówieniach publicznych posłowie pracowali nad kilkoma propozycjami w tej sprawie, w tym m.in. PO i Twojego Ruchu. Sprawozdawca sejmowej komisji gospodarki Maria Małgorzata Janyska (PO) powiedziała w piątek PAP, że "

Organizacje pozarządowe apelują: Myśl komu dajesz 1 proc.

O co chodzi? W połowie stycznia Ministerstwo Pracy poinformowało, że 1518 organizacji pożytku publicznego wypadło z wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r. W zaktualizowanym wykazie znalazło się 6678 fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do przyjęcia 1 proc. podatku za

Wielkie galerie handlowe płacą miastu niewiele

;wybitnie miastotwórczy charakter", a w dodatku zapewni miejsca pracy, dochody, a okolica zyska na wyglądzie. Brzmi znajomo, prawda? W końcu o Galerii Katowickiej prezydent Katowic Piotr Uszok też mówił, że "będzie jednym z istotnych elementów, obok obiektów realizowanych przez katowicki samorząd

MF wzmacnia ochronę przed lokowaniem dochodów w rajach podatkowych

podatkową oraz w krajach, z którymi nasz kraj nie stosuje wymiany podatkowej. Wykaz takich państw będzie opublikowany w rozporządzeniu ministra finansów. Pozostałe zmianyProjekt doprecyzowuje sposób regulowania zobowiązań przez wykonanie świadczenia niepieniężnego. W myśl proponowanych zmian dla

UOKiK: Ustawa deweloperska wzmocniła na rynku pozycję kupujących

można to uczynić" - wskazała. Do końca października br. projekt noweli ma być zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych. "W drugim kwartale 2015 roku powinno nastąpić przekazanie rządowego projektu do marszałka Sejmu. Jest nadzieja, że nowelizacja powinna się powieść przed zakończeniem kadencji

Umowy do kontroli. Spółki miejskie łamią prawo?

zamierza jednak tego robić. - Skąd w takim razie mieszkańcy mają wiedzieć, jak wydawane są pieniądze? - pyta Wojcieszak. W spółkach miejskich odmówili Informacje dotyczące umów przysłał także Powiatowy Urząd Pracy, ale miejskie spółki odpisały, że rejestrów nie udostępnią. Jak tłumaczy Wojcieszak, spółki

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje gruntowne zmiany w KRS

Sprawiedliwości. Projekt założeń do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a jego treść nie została jeszcze upubliczniona. Został on już jednak wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jednym z głównych problemów, jakie ma rozwiązać projekt

Wiceszef MF postuluje pilną decyzję rządu ws. noweli Ordynacji podatkowej

uprzejmie uwagę na pilną potrzebę podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie tego projektu" - zaapelował wiceminister finansów Janusz Cichoń w piśmie adresowanym do sekretarza Rady Ministrów, prezesa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka. Przypomniał, że w wykazie prac RM projekt został ujęty jako

Rząd przyjął zniesienie obowiązku metkowania cen

cen za produkty i usługi na skutek zminimalizowania kosztów działalności w handlu.W projekcie ustawy zrezygnowano z określenia wykazu cen poszczególnych towarów. Ewentualne reglamentowanie rynku i określenia cen za produkty i usługi znajdą się w ustawach: o stanie klęski żywiołowej, o stanie

Powiat zawierciański: państwo lekceważy problem bezrobocia?

Z ubiegłorocznymi i planowanymi w tym roku działaniami aktywizującymi bezrobotnych zapoznali się zawierciańscy radni z Komisji Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej. Choć znowu zmniejszyły się rządowe nakłady na ten cel, Powiatowy Urząd Pracy realizować będzie programy adresowane do rozmaitych

Rząd rozkręca prace nad licznikami. Biznes wart miliardy

się z ich wymianą. Liderem jest Energa, która zainstalowała ich już kilkaset tysięcy. Działający w Warszawie RWE we wrześniu planuje montaż pierwszych 50 tys. liczników. Być może zakłady energetyczne zostaną zmobilizowane do szybszego działania przez nowe prawo. Z internetowego wykazu prac

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

centralne opracował bazę informacyjną wspomagającą poszukiwanie dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy. Jest to wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw z informacją i adresem, gdzie znajdują się dokumenty. W bazie zmieszczonych jest ponad 8 tys. zlikwidowanych (bądź przekształconych) jednostek

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

to wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw z informacją i adresem, gdzie znajdują się dokumenty. W bazie zmieszczonych jest ponad 8 tys. zlikwidowanych (bądź przekształconych) jednostek organizacyjnych zakładów pracy, organizacji związkowych i partyjnych, spółdzielni, PGR i innych. Informacje są pod

Rząd przyjął projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

"Jest to element tzw. Polityki nowej szansy, czyli kompleksowej strategii gospodarczej państwa, ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Postępowania restrukturyzacyjne umożliwią zmiany: w strukturze majątku, zobowiązaniach przedsiębiorcy i

Samorządowcy: kanał przez Mierzeję zapewni niezależność od Rosji

rozwoju podał, że nowy projekt programu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Bałtykiem przez Mierzeję został włączony do wykazu prac legislacyjnych rządu; inwestycja może być realizowana wyłącznie ze środków krajowych i ma kosztować do 870 mln zł. Ministerstwo infrastruktury opracowuje nowy

Pocztowy chaos w kioskach. "Wielka odpowiedzialność, zysk niewielki"

, spożywczy i oddział Stefczyk Finanse.Obowiązki bez umowy "Awizowaną przesyłkę, której nie udało się doręczyć do rąk własnych adresata bądź osoby uprawnionej, możemy odebrać nie tylko, tak jak było dotychczas, w standardowych godzinach pracy urzędów, lecz także w rozszerzonym zakresie w dni powszednie i

Kraje UE przyjęły przepisy w sprawie systemu likwidacji banków

. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów rząd jeszcze w tym roku powinien przyjąć projekt ustawy umożliwiającej uporządkowaną likwidację banków. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych

Czy wartość jednej roboty budowlanej zrealizowanej w dwóch umowach może być zsumowana w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia?

oraz wykaz robót, które poświadczają, że wykonaliśmy takie prace i kwota jest odpowiednia. Prace te były wykonane w ramach jednego przetargu i jednego zadania oraz na jednym budynku, lecz musiały być rozłożone na dwie osobne umowy, ponieważ część robót wykonywanych była ze środków posiadanych przez

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Linia kolejowa nr 132

umieszczone są w wykazie linii o znaczeniu państwowym.Do 2011 roku odcinek Wrocław – Opole został zmodernizowany do prędkości 160 km/h dla pociągów osobowych. Ten fragment linii wraz z CMK i protezą koniecpolską ma stanowić najszybsze połączenie Wrocławia z Warszawą. Natomiast odcinek Opole

Cmentarz prawosławny w Płocku

wejścia. Zarówno cmentarz, jak i kaplica pod wezwaniem św. Michała Archanioła znajdują się w wykazie obiektów zabytkowych miasta. Z tabliczki umieszczonej wewnątrz kaplicy wynika, że zbudowana została w 1870 na planie krzyża, a poświęcenie jej nastąpiło rok później. Jednak sam cmentarz jest starszy

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kępnicy

z XIV w. W Liber fundationis i wykazie dziesięcin z 1335 r. parafia wymieniona w ramach archiprezbiteratu nyskiego. Po zakończeniu II wojny światowej parafia znalazła się w granicach Polski, w nowo utworzonej diecezji opolskiej. Proboszczowie (po 1945 r.) L.p. Imię i nazwisko 1 ks. Michał Sobejko 2

Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych

i organów Sejmu, glosy oraz opracowania powstałe w wyniku prowadzonych prac studialnych. Autorami są eksperci Kancelarii Sejmu oraz pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych.Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyznaną liczbą 4

Linia kolejowa nr 25

Polska Sp. z o.o. i w wyniku prac zakończonych jesienią 2011 roku ustaliła zakres potrzebnych prac, których koszt oszacowała na 400 mln złotych. Remont linii kolejowej mógłby się zacząć najwcześniej wraz z rozpoczęciem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.W roku 1997 przeprowadzono

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - wykazie prac