wykazie prac

PAP

Nowy projekt budowy kanału przez Mierzeję w wykazie prac rządu

Nowy projekt budowy kanału przez Mierzeję w wykazie prac rządu

Nowy projekt programu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim przez Mierzeję został włączony do wykazu prac legislacyjnych rządu; inwestycja może być realizowana wyłącznie ze środków krajowych - podała wiceminister MIR Dorota Pyć.

Rząd umieścił projekt noweli ustawy o NBP w wykazie prac legislacyjnych

Rząd zamieścił projekt noweli ustawy o NBP w wykazie prac legislacyjnych i proponuje wprowadzenie kadencyjności RPP oraz rozwiązań, które umożliwią sprzedaż i kupno dłużnych papierów wartościowych przez NBP także poza operacjami rynku otwartego.

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kolejne zmiany w prawie, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Projekty założeń nowego Prawa działalności gospodarczej, ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych i noweli Kodeksu pracy trafiły właśnie do wykazu prac rządu.

Resort skarbu przygotował projekt dot. węglowodorów

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

Jak czytamy w dokumencie, celem rozporządzenia jest "obniżenie wysokości odsetek ustawowych". Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych od 15 grudnia 2008 r. odsetki ustawowe wynoszą 13 proc. w

Mniej fundacji w kolejce do 1 proc.

W zaktualizowanym wykazie znalazło się 6678 fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do przyjęcia 1 proc. podatku za zeszły rok (wcześniej było ich ponad 8 tys.). Wypadły te, które nie przekazały do resortu pracy sprawozdania finansowego i merytorycznego ze swojej działalności w wymaganym terminie

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśniono, że celem zmian jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, n

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43, ze zm.) albo wykonywał pracę wymienioną w wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym

Doświadczenie jako podwykonawca

Doświadczenie jako podwykonawca

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

należytego wykonania udzielanego zamówienia. Ponadto zgodnie z tym przepisem, w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do

Łatwiej będzie można dostać emeryturę pomostową

Łatwiej będzie można dostać emeryturę pomostową

stanowiska pracy danego pracownika do wykazu prac o tzw. szczególnym charakterze. A jak stanowiska nie ma w wykazie, to ZUS uznaje, że płacić składki nie trzeba. Dla pracodawcy to oszczędności, ale dla pracownika kłopot. Bez opłaconych składek nie dostanie na starość pomostówki. Teraz sytuacja ma się zmienić

Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

postępowaniu. Odpowiadając na to pytanie należy wskazać, że istnieją odmienne poglądy w kwestii, czy referencje mogą potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, czy tylko należyte wykonanie wskazanych w żądanym przez zamawiającego wykazie prac. Zgodnie z jedną interpretacją tylko wykaz wykonanych

Firmy nie płacą składek, jest problem z pomostówkami. Pomoże PIP

Firmy nie płacą składek, jest problem z pomostówkami. Pomoże PIP

pomostówkę, pracodawca musi za niego płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wynoszą one 1,5 proc. pensji miesięcznie. Niektórzy szefowie firm płacić jednak nie chcą i obchodzą prawo. Jak? Nie wpisują danego stanowiska pracy do wykazu prac o tzw. szczególnym charakterze. A gdy stanowiska nie ma w

MŚ zaproponuje prawną ochronę niektórych złóż strategicznych

Udostępniamy nagranie wideo: https://wideo.pap.pl/videos/11644/ Ministerstwo Środowiska poinformowało, że biała księga dot. ochrony złóż kopalin zostanie opublikowana w tym tygodniu. Brodziński wyjaśnił, że prace nad dokumentem trwały blisko 1,5 roku. "To dokument dojrzałej demokracji, w

"Dziennik Gazeta Prawna": Martwe dusze w wykazie NFZ

A za kilka miesięcy w tej bazie lekarze mają sprawdzać czy pacjent jest ubezpieczony. Rząd obiecał, że we wrześniu wszystkie placówki medyczne będą miały dostęp do Wykazu. Eksperci oceniają, że do tego czasu nie uda się zweryfikować danych tak, aby były one wiarygodne. Specjaliści postulują, by

MSP: koniec wewnątrzresortowych prac nad założeniami ustawy o nadzorze

ministra Włodzimierza Karpińskiego nie są przewidziane odprawy. "Również w kontraktach, które będą zawierane zgodnie z rekomendacjami MSP tych świadczeń nie będzie" - zaznaczyła. Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu przewidują m.in. możliwość przyjęcia przez rząd

Kolejny amerykański koncern rezygnuje z polskich łupków

Kolejny amerykański koncern rezygnuje z polskich łupków

prace. Po zakończeniu prac rekultywacyjnych biuro spółki Lane Energy w Warszawie zostanie zamknięte. Amerykański koncern ocenił też, że koszty związane z wycofaniem się z Polski wyniosą w drugim kwartale 90 mln dol. brutto, czyli około 30 mln dol. netto. Wcześniej z poszukiwań złóż gazu i ropy naftowej

Min. gospodarki morskiej: zwolnienia podatkowe dla przemysłu okrętowego

Jak podał, projekt założeń do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej zgłoszony już został do wykazu prac Rady Ministrów. "Zakłada on utworzenie ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych do wykreowania w Polsce działalności przemysłowej, naukowej i

Ponad 7 tys. organizacji uprawnionych do '1 procenta'

Wykaz organizacji, którym możemy przekazać 1 proc. swojego podatku od dochodów osobistych za zeszły rok, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy (www.mpips.gov.pl). W wykazie znalazło się ponad 7 tys. przeróżnych fundacji i stowarzyszeń, które spełniły obowiązki formalne, czyli

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających MPiPS zamieszcza na stronie internetowej. Podmioty, które przyznają zniżki, będą miały prawo posługiwać się w materiałach

Opole. Syndyk i urząd pracy deklarują szybkie procedury ws. Taboru Szynowego

wypełnione wykazy będą mogły być przekazane Funduszowi nawet w przyszłym tygodniu. Warunkiem jednak jest, że prace będzie można prowadzić bez przeszkód, bo istnieje m.in. zagrożenie odcięcia prądu w budynkach likwidowanej spółki w związku z jej zaległościami wobec zakładu energetycznego. Pałys podał, że

Dlaczego duże rodziny nie płacą mniej za leki? Ministerstwo chciało, ale...

Dlaczego duże rodziny nie płacą mniej za leki? Ministerstwo chciało, ale...

reklamy. A apteki w Polsce nie mogą się reklamować. "Dane podmiotów Karty Dużej Rodziny zamieszczane są w wykazie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto podmioty mogą posługiwać się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" w materiałach reklamowych oraz

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

nazwy podwykonawcę. Jest to firma B, któremu powierza te prace (czego robić nie musiał). Jednocześnie wykonawca A przy wykazywaniu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia posłużył się pracami wskazanego podwykonawcy firmy B (umieścił jego prace w wykazie robót i przedstawił wystawione na firmę B

"Rz": Coraz więcej chętnych na 1 proc. podatku

Każda osoba sporządzająca samodzielnie zeznanie roczne może podzielić się podatkiem z potrzebującymi. Wybór jest coraz większy. W wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej figuruje już ponad 7000 podmiotów. Byłoby ich jeszcze więcej, ale nie

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

personelu, - detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych, - edukacyjne i szkoleniowe, - społeczne i zdrowotne, - rekreacyjne, kulturalne i sportowe, - inne usługi. Wynika to z załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i

Makler z Pekao przegrał 400 tys. zł biznesmena. Bank wciąż nie chce zwrócić pieniędzy

transakcji stracił ponad 160 tys. zł. Gdy klient prosi o wyjaśnienia, makler twierdzi, że to pomyłka. Klient żąda historii rachunku, ale jej nie dostaje. Krótko potem z konta znikają pozostałe pieniądze. Bank zwalnia maklera z pracy dyscyplinarnie. Powód? Obracanie pieniędzmi klienta bez jego wiedzy i zgody

Propozycje PO jeszcze bardziej uelastycznią polski rynek pracy?

- Idea jednolitego kontraktu, czyli nabywania coraz większych świadczeń im dłużej pracuje się u danego pracodawcy, wydaje się elegancka, spójna i logiczna, ale efektem jej wprowadzenia byłoby moim zdaniem jeszcze większe uelastycznienie polskiego rynku pracy, który i tak jest już najbardziej

Opolskie. Ponad 10,2 mln zł trafi do organizacji pożytku publicznego

podopiecznych w promieniu 100 kilometrów, czyli na teren całego woj. opolskiego. Wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z tym wykazem na Opolszczyźnie działa 315 organizacji pożytku publicznego.

Mazowieckie. Płock wystawia na sprzedaż grunty dla inwestorów

. "W najbliższych dniach ukaże się ogłoszenie z wykazem nieruchomości lotniska przeznaczonych do sprzedaży. Po sześciu tygodniach od dnia upublicznienia wykazu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż gruntów. Jego rozstrzygnięcie planowane jest w pierwszym kwartale 2015 r." - wyjaśnił Woźniak

"Gazeta Wyborcza": Drogi z przeszkodami

W wykazie stanu zagrożeń kontraktów na koniec września, czerwonym kolorem oznaczono te, których terminowa realizacja jest zagrożona. Niestety, czerwień przeważa - stwierdza gazeta. Jak mówi rzeczniczka GDDKiA Urszula Nelken, takie sprawozdania powstają co miesiąc, ich celem jest szybka i

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających MPiPS zamieszcza na stronie internetowej. Podmioty, które przyznają zniżki, będą miały prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych. Karta uprawnia - i po wprowadzenia ustawy dalej będzie uprawniać - do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów

Projekt programu budowy dróg na nową perspektywę unijną

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakłada, że z unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 na drogi trafi ok. 15 mld euro. Projekt uchwały Rady Ministrów ws. ustanowienia programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Kolejnym

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

Przygotowanie ustawy antykryzysowej w związku z efektami rosyjskiego embarga dla polskich firm zapowiadała w swoim expose premier Ewa Kopacz. Zapowiedź zmian ukazała się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według planu rząd ma przyjąć projekt jeszcze w IV kwartale 2014 r

Być jak Angelina Jolie? Nie pomoże ani NFZ, ani prywatny ubezpieczyciel

zachorowania - mówił wrocławskiemu oddziałowi "Wyborczej" prof. Rafał Matkowski, koordynator zespołu ds. chorób piersi w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Niestety, NFZ za taki zabieg nie zapłaci, dopóki lekarze nie zdiagnozują raka albo tzw. stanu przed nowotworowego. - Z uwagi na fakt, iż wykaz

W czwartek wchodzi w życie ustawa przeciw wrogim przejęciom

bylibyśmy bardziej bezpieczni, jeśli chodzi o interes gospodarczy" - powiedział. Jak wyjaśnił PAP resort skarbu, zgodnie z ustawą Rada Ministrów może wydać rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów objętych ochroną, ale nie ma takiego obowiązku. "Do podjęcia decyzji będzie potrzebowała

Ekspert: propozycje PO zaszkodzą etatowcom, a nie pomogą prekariuszom

;Chodzi jednak o to, żeby nie wypaczać sensu takich umów. Bo nie może być tak, że osoby, które ewidentnie, według Kodeksu pracy, powinny pracować na umowę o pracę - mają grafik, muszą podpisywać listę obecności, mają szefa, wykaz obowiązków, swoje stanowisko - ale i tak zostają zmuszone do podpisania

Będzie powtórka z fali upadłości firm budowlanych?

naszą prośbę spółka przedstawiła wykaz przetargów, w większości jeszcze nierozstrzygniętych, w których pokazuje wartość swojej oferty, oferty najtańszej oraz kwotę, jaką zamierza przeznaczyć GDDKiA na realizację danej inwestycji. Zobacz listę przetargów w wersji mobilnej I tak w przetargu na

Komisja gospodarki poparła projektu noweli Prawa zamówień publicznych

kryterium rozstrzygania przetargów. Cena ma nie być już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a jeśli wykonawca ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał to uzasadniać. Z tą propozycją powiązana jest kolejna. Zakłada ona, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych

MAC uruchomiło portal z danymi administracji publicznej

oświata, praca i pomoc społeczna, społeczeństwo, sport i turystyka, rolnictwo, środowisko. Siedem z nich zawiera już dane. Znajdują się tam m.in. baza teleadresowa administracji zespolonej, raporty na temat funkcjonowania e-administracji w Polsce, dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego

Zielona Góra. Rozpoczęło się głosowanie nad budżetem obywatelskim

Biura Analiz i Rozwoju, przy al. Niepodległości 13. W tych miejscach w godzinach pracy urzędu można również składać wypełnione wnioski. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 29 lutego br. Dokładny wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta. Można

Jak Prawo i Sprawiedliwość naprawia CEPiK

resort cyfryzacji nie wyjaśnił nam tej rozbieżności. Roszady w COI mogą rodzić obawy o losy CEPiK 2.0. Ogłoszony pod koniec stycznia wykaz prac legislacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji też milczy o rozporządzeniach związanych z tym systemem.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - koniec z dyktatem ceny

usługi czy towary o najniższej wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada również, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na

W porcie morskim w Elblągu możliwe są już kontrole sanitarne

Jak poinformował PAP wojewoda Marian Podziewski 21 marca w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych, w których dokonuje się granicznych kontroli sanitarnych. W wykazie uwzględniono przejście graniczne w porcie morskim

Prokuratura nie sprawdziła SMS-ów i telefonów "czyścicieli" kamienic, choć sąd nakazał. Dane przepadły

; wysyłał do Grzegorza Liberkowskiego: "Otwieraj szampana. Mamy ich", "Mamy nakaz remontu całego dachu" (nakaz remontu cieszył "czyściciela", bo to właśnie pod pozorem prac remontowych najczęściej nękano lokatorów). "Wszelkie wiadomości tekstowe i rozmowy telefoniczne

Rząd ma reaktywować prace nad ustawą o nadzorze właścicielskim

oraz jednostek samorządu terytorialnego". "Projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowana i konsultacji publicznych po aktualizacji wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów" - dodała. Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

, (niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych). Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na oferenta obowiązek dowiedzenia, że proponowana

Strategiczne spółki pod ochroną. W życie wchodzi ustawa przeciwko wrogim przejęciom

stworzyć taki stały system i wtedy bylibyśmy bardziej bezpieczni, jeśli chodzi o interes gospodarczy - powiedział. Jak wyjaśnił PAP resort skarbu, zgodnie z ustawą Rada Ministrów może wydać rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów objętych ochroną, ale nie ma takiego obowiązku. "Do podjęcia decyzji

Za pracodawcę zapłaci FGŚP

niezrealizowanych roszczeń pracowniczych. Procedurę postępowania w tej sprawie można przedstawić w dwóch etapach. Etap I: Sporządzenie zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych W okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawca lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem zakładu pracy

Raport po kontroli NIK: są awarie, ale gazociągi są bezpieczne

według nadzoru budowlanego oraz wewnętrznej kontroli Gaz-Systemu do katastrofy miało doprowadzić "złamanie przez wykonawcę robót reguł obowiązujących przy tego typu pracach w ówczesnych warunkach terenowych i pogodowych", jak pisze NIK. Większy nadzór daje efekty Izba stwierdziła również, że w

Polski przemysł okrętowy zwiększył sprzedaż o ok. 5-10 proc., ma pełny portfel zamówień

w Polsce mają wpłynąć takie rozwiązania jak zwolnienia podatkowe czy utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Projekt założeń do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej zgłoszony już został do wykazu prac rządu. Proponowane rozwiązania mają nie tylko przyczyniać się

Minister Morawiecki: Ratujemy fundusze unijne

, miliardów nie sposób byłoby uratować wyłącznie dzięki działaniom podjętym w ciągu kilku tygodni, gdyby prace nad zabezpieczeniem finansowania nie były rozpoczęte wcześniej. Wasiak przekazała następcom wykaz zagrożonych inwestycji, a także rekomendacje, jak sobie z nimi radzić i w pełni wykorzystać pieniądze

KE chce ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych

członkowskich zniechęcają pracowników do szukania pracy poza granicami własnego kraju - dodał. Według KE w Unii istnieje ok. 740 kategorii zawodów regulowanych, czyli takich, których wykonywanie wymaga konkretnych, uznawanych przez władze kwalifikacji lub tytułu. Komisji zależy na większym dostępie do tych

Znowelizowane przepisy o Internecie nie obejmą blogerów

rozpowszechnianie usług nie wpisanych do wykazu. Obecnie większość wcześniej opracowanych kar zostanie złagodzona. Zrezygnowano także z przepisów, które mówiły o promocji produkcji europejskich. Wszystkie prace nad projektem nowelizacji ustawy medialnej są dopiero na początku swojej drogi. Co prawda tekst

Jak się ustrzec przed zakupem fałszywki na rynku sztuki

Pod koniec września kolekcjoner Andrzej Kłopotowski oskarżył Sopocki Dom Aukcyjny o pośrednictwo w sprzedaży fałszywych grafik ze zbiorów Serge'a Goldenberga, a tegoż Francuza o "świadome wprowadzenie na rynek polski falsyfikatów". "Każda praca prezentowana w Sopockim Domu

15 poprawek Senatu do noweli Prawa zamówień publicznych

jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. W noweli zapisano także wymóg wobec oferentów, by w uzasadnionych przypadkach zatrudniali pracowników na umowy o pracę. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć

W Senacie poprawki do noweli Prawa zamówień publicznych

renegocjacji mogłoby dojść w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli. Natomiast zgodnie z propozycją Senatu będzie można to zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania

Sejm nie zdąży przegłosować wielu istotnych ustaw gospodarczych

nadzoru właścicielskiego oraz, w konsekwencji, doprowadzić do zwiększenia ich wartości. Latem zeszłego roku oba zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ale żaden z projektów nie trafił nawet do konsultacji. Zobacz też: Sobiech: "Toczy się gra pozorów. Politycy

MF planuje zmiany dotyczące rynku kredytów hipotecznych

będą zapobiegać występowaniu ewentualnych konfliktów interesów - wyjaśnił Czugan. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych założenia tego projektu mają być przyjęte przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2015 r.

MF planuje zmiany dotyczące rynku kredytów hipotecznych

ma wypracować zasady, które będą zapobiegać występowaniu ewentualnych konfliktów interesów" - wyjaśnił Czugan. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych założenia tego projektu mają być przyjęte przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2015 r.

Eurogrupa nie pomoże Grecji szybciej - mimo fatalnej sytuacji finansowej

strefy euro nie mają w tej chwili wglądu w stan finansów Grecji. Według niego list z wykazem planowanych reform, który do Brukseli wysłał minister finansów tego kraju Janis Warufakis, przyszedł zbyt późno, by na poniedziałkowym spotkaniu eurogrupy ministrowie mogli podjąć jakieś decyzje na jego podstawie

Bezrobotna: Po co pośredniak pyta o rodziców?

człowieka i o to może zapytać się tylko lekarz - twierdzi. - Po tym "przesłuchaniu" córka ma przynieść wykaz zakładów pracy, do których złożyła dokumenty aplikacyjne, doradca nie będzie jej w tym w żaden sposób pomagał - ciągnie kobieta. - I właśnie na tym tak naprawdę polega praca doradcy. Nie ma

KE chce uprościć unijne prawo. Jest zbyt zagmatwane

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Chcemy ułatwić życie obywatelom i przedsiębiorstwom, skupiając przepisy UE na tych kwestiach, które najlepiej jest rozwiązywać na poziomie europejskim, przy jednoczesnym odchudzeniu i uproszczeniu tych przepisów oraz obniżeniu kosztów ich wdrażania

Lublin. Od środy głosowanie nad budżetem obywatelskim

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił we wtorek, że głosowanie jest najważniejszym etapem prac nad budżetem obywatelskim i zaapelował do mieszkańców o liczny w nim udział. "To potwierdzenie, że te projekty mają określoną wagę dla społeczności lokalnej, cieszą się akceptacją społeczną i

NIK: PKP Energetyka sprzedana "godziwie"

i rozwoju naszych pracowników. W 2016 roku oznacza to nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 370 mln zł, między innymi w infrastrukturę oraz innowacje, jak systemy IT czy zarządzania zasobami sieciowymi, tak by móc szybciej reagować na zaburzenia pracy sieci. Trudno tu mówić o rozbieżnych interesach

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

. W sumie może chodzić o nawet 400 tys. przedsiębiorców. Jakie składki obejmie abolicja? Chodzi między innymi o ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

działalności. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie

W czasie upałów praca krótsza niż zwykle

musi posiadać wykaz stanowisk, na których czas pracy z powodu uciążliwych lub szkodliwych warunków (lub monotonności pracy) będzie krótszy. Wykaz ten wymaga zaopiniowania przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad zatrudnionymi oraz skonsultowania z pracownikami lub ich

ARiMR: do końca maja można starać się o dofinansowanie usług doradczych

. Agencja refinansuje szeroki zakres usług doradczych, m.in. dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym, lasami, przestrzegania wymogów tzw. wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Doradztwo ma pomóc w przystosowaniu się gospodarstw rolnych do unijnych wymogów. W

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

Jak powiedział PAP Kapica, MF zgłosiło do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu potrzebę opracowania nowej ustawy o administracji podatkowej. Nowe przepisy mają m.in. zwiększyć efektywność i usprawnić funkcjonowanie jednostek administracji podatkowej, co będzie realizowane przez poprawę

Inspekcja Jakości Handlowej: W 1/3 partii żywności z Czech stwierdzono nieprawidłowości

niedeklarowanego w oznakowaniu składnika: karagenu w szynce praskiej, który poprzez wiązanie wody w produkcie zwiększa jej masę; benzoesanu sodu (substancji konserwującej) w biojogurcie naturalnym, którego nie umieszczono w wykazie składników na etykiecie; surowca drobiowego w pasztecie wieprzowym, co wprowadza

IJHARS: w 1.3 partii żywności z Czech stwierdzono nieprawidłowości

niedeklarowanego w oznakowaniu składnika: karagenu w szynce praskiej, który poprzez wiązanie wody w produkcie zwiększa jej masę; benzoesanu sodu (substancji konserwującej) w bio jogurcie naturalnym, którego nie umieszczono w wykazie składników na etykiecie; surowca drobiowego w pasztecie wieprzowym, co wprowadza

Szeregu istotnych ustaw gospodarczych nie doczekamy się w tej kadencji

terytorialnego, która miała zwiększyć efektywność nadzoru właścicielskiego oraz, w konsekwencji, doprowadzić do zwiększenia ich wartości. Latem zeszłego roku oba zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ale żaden z projektów nie trafił nawet do konsultacji.

Inwestycje drogowe - długi wykaz opóźnień

tegorocznego budżetu GDDKiA wykonała na koniec sierpnia prace za 12,3 mld zł, a na koniec października już za 16,2 mld zł. Nelken nie odpowiedziała nam, czy według GDDKiA wyjątkowo sucha w tym roku jesień pozwoliła budowlańcom nadrobić opóźnienia po ulewnym lecie. - To smutne, że wykaz inwestycji drogowych

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

148 osób wstrzymało się od głosu. Nowela powstała w wyniku prac w Sejmie nad kilkoma propozycjami, w tym PO i Twojego Ruchu. "Dzisiaj z ustawy o zamówieniach publicznych zniknie zapis stosowania najniższej ceny. Firmy, które wygrywały przetargi dzięki takiemu zapisowi nie będą mogły już tego

Co ma afera podsłuchowa do ustawy inwigilacyjnej? PiS ułatwi śledzenie dziennikarzy

): "Ja nie powiem panu, czy były stosowane podsłuchy. To wachlarz czynności operacyjnych. Przez czynności operacyjne rozumiem wszystko: od pobierania billingów, danych adresowych, sprawdzania kontaktów, prowadzenia form prac operacyjnych, i - nie wykluczam - kontroli korespondencji". I jeszcze

Warszawa. Liczne remonty i inwestycje w planach na 2015 r.

pod linią kolejową w Wawrze czy przebudowa ul. Wołoskiej. Tramwaje Warszawskie mają w tym roku przeprowadzić modernizację trasy z pl. Wileńskiego do pętli Żerań Wschodni (od 1 sierpnia do 4 października). Pracę obejmą m.in. przebudowę odcinków torowiska, przystanków i przejazdów drogowych. Dokończona

Podlaskie. Apel o wnioski ws. rekompensat za pola zniszczone przez dziki

dzików oraz wypłaty odszkodowań. Rząd zdecydował we wtorek, że stawka pomocy to 850 zł za 1 ha zniszczonej powierzchni, wykazanej przez zespoły do spraw oceny rozmiaru szkód, które były powołane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Komisje te zakończyły pracę w październiku. Straty

Komisja Europejska pozywa Francję za nielegalną pomoc dla Ryanaira i Transavii

2010 r. (miał dostawać subsydia w latach 2000-10), a z Pau - w 2011 r. (subsydia od 2003 r.). To kolejne problemy Ryanaira we Francji. W październiku zeszłego roku francuski sąd nakazał irlandzkiemu przewoźnikowi wypłacenie łącznie 8,3 mln euro kary i odszkodowania za łamanie francuskiego prawa pracy

Rząd zapłacił firmom 680 mln zł za gotowość w razie wojny. To jeden z najtajniejszych programów obronnych

wojny". Określa on również zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców w zakresie dostaw lub remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wykaz firm o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obejmuje obecnie 177 podmiotów, prowadzących działalność w zakresie: eksploatacji lotnisk i portów

Organizatorzy turystyki industrialnej: chodzi też o rewitalizację

Prócz kontekstu zachowania i rewitalizacji zabytków poprzemysłowych specjaliści i praktycy zwracali też uwagę na wiążącą się z nimi rewitalizację społeczną - wzrost liczby miejsc pracy oraz inicjatyw poprawiających jakość życia mieszkańców. W konferencji, której gospodarzami byli m.in.: zabrzański

Kowalczyk

.). dofinansowania z budżetu państwa składki do ubezpieczenia. Jak podkreślił Kowalczyk, należy też dokończyć prace dotyczące sprzedaży bezpośredniej przez rolników; jak mówił, nadal nie ma możliwości prowadzenia przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego, a w tej chwili taką działalność nadzoruje Sanepid

Prezydent podpisał nowelę Prawa zamówień publicznych

kosztorysów, by praca była w nich wyceniana na podstawie co najmniej płacy minimalnej. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Dzięki nowym przepisom doprecyzowaniu ulegną też

Lewiatan przygotuje rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach

03.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Lewiatan rozpoczyna prace nad rekomendacjami dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, które przekaże Urzędowi Zamówień Publicznych (UZP). Prace zakończymy do końca lutego, w marcu planujemy uzgodnienia z UZP - powiedział PAP Marek Kowalski z Lewiatana

Chaos w aptekach. Pacjenci interweniują

lecznicze; informacji na temat kodów uprawnień dodatkowych pacjenta, w szczególności realizacji recept dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, zasłużonych honorowych dawców krwi; produktów leczniczych i wyrobów medycznych wykreślonych z wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych podlegających

Obama nakazał urzędnikom jeździć małymi autami

Szefowie amerykańskich rządowych agencji muszą się przesiąść z dużych samochodów do aut klasy niższej i średniej i mogą mieć pojazdy tylko z takim wyposażeniem, które jest im niezbędne do pracy, bez żadnych ekstra dodatków. Wczoraj takie polecenie wydał rządowym agencjom prezydent USA Barack Obama

Nowe prawo ochroni firmy przed bankructwem? "Zmiany mogą zahamować efekt domina"

Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów CIR deklarowało, że jest on elementem kompleksowej strategii gospodarczej państwa ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Kluczowym elementem nowych przepisów będzie wprowadzenie dodatkowych zasad

Trybunał UE: Niemcy złamały prawo w sprawie polskich pracowników

państw członkowskich zakazuje umów o dzieło z cudzoziemcami, jeżeli praca ma być wykonywana w rejonie, gdzie średnia stopa bezrobocia w ostatnich sześciu miesiącach była wyższa przynajmniej o 30 proc. niż stopa bezrobocia w całych Niemczech. Wykaz jest aktualizowany co kwartał. Tymczasem zgodnie z

Protest dokerów z DCT. Spór o wynagrodzenia i prawa pracownicze

działaczy "S" oraz pracownika, który wystąpił o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy. Podwyżek nie odczuli, proponowali tysiąc brutto Najważniejszy postulat związkowców to wzrost wynagrodzeń. W przysłanym do mediów komunikacie związkowcy, powołując się na wykaz uzyskany od pracodawcy, napisali

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

148 osób wstrzymało się od głosu. Nowela powstała w wyniku prac w Sejmie nad kilkoma propozycjami, w tym PO i Twojego Ruchu. "Dzisiaj z ustawy o zamówieniach publicznych zniknie zapis stosowania najniższej ceny. Firmy, które wygrywały przetargi dzięki takiemu zapisowi nie będą mogły już tego

Lewiatan przygotuje rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach

Inicjatywa ma związek z ostatnią nowelizacją Prawa zamówień publicznych, która w zamyśle miała skończyć z dyktatem najniższej ceny. Zgodnie z nowelą, prezes UZP ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Kowalski, cytowany w

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

posłów PO. Najistotniejsza z przyjętych przez Sejm poprawek dotyczyła renegocjacji wartości kontraktu. Senat zaproponował, by można to było zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Poprawka

Przegląd prasy

wykaz firm o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym --Czerwona Torebka: Kolejni 2 wierzyciele żądają upadłości Merlin.pl --Rząd rozszerzył Legnicką SSE o ponad 551,35 ha --BGK ma umowy na 'Kredyt na innowacje technologiczne' dla MŚP z 17 bankami --Grupa Polsat: Operacje na długu to wyższy wynik

Organizacje pozarządowe apelują: Myśl komu dajesz 1 proc.

O co chodzi? W połowie stycznia Ministerstwo Pracy poinformowało, że 1518 organizacji pożytku publicznego wypadło z wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r. W zaktualizowanym wykazie znalazło się 6678 fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do przyjęcia 1 proc. podatku za

Raport z pracy NFZ: 20 tys. recept wystawionych na zmarłych. 3,6 mln zł na leczenie pacjentów przez nieżyjących lekarzy i pielęgniarki

na leczenie osób zmarłych oraz na pracę nieżyjących lekarzy i pielęgniarek. Jak czytamy w raporcie: "NFZ nierzetelnie rozliczył świadczenia na łączną kwotę 5.437,62 tys. zł, które nie mogły być wykonane, ponieważ dotyczyły osób zmarłych lub wykreślonych z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, a

Angela Merkel ograniczy szybkie transakcje giełdowe

zalążek, który może wywołać kolejny wstrząs na rynkach finansowych, o czym pisaliśmy już w kwietniu. Będzie kaganiec na transakcje HFT? Jak podaje serwis CNBC, w środę niemiecki rząd ma przyjąć projekt ustawy. Chodzi o dodatkowe licencje dla biur maklerskich, wykaz aktywów, którymi handlują komputery, i

Nowe przepisy już obowiązują. Jak premier Kopacz podniosła bramki legislacyjne

Komorowskiemu. Natomiast Rządowe Centrum Legislacji umieszcza znowelizowaną przez Sejm ustawę o autostradach płatnych w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie wraz z adnotacją, że najpóźniejsza data ogłoszenia tych przepisów jest "w trakcie ustalania". Przed godziną 16. Ustawa zostaje opublikowana

Mieszkańcy nadzalewowych miejscowości wypowiedzą się nt. przekopu Mierzei

Bałtyckim przez Mierzeję został włączony do wykazu prac legislacyjnych rządu; inwestycja może być realizowana wyłącznie ze środków krajowych. Wówczas podczas konferencji w Elblągu nt. projektu budowy przekopu wiceminister mówiła, że "budowa drogi wodnej umożliwi +nowe otwarcie+, które przyczyni się do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - wykazie prac

Bestsellery