współczynnik wypłacalności

Świetny kwartał, rosnące udziały rynkowe

Bank Pekao w 2013 r. zaraportował w czwartym kwartale 2013 r. świetny wynik, ze skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 736 mln zł, +13,4% kw/kw, co pozwoliło na osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto w całym roku na poziomie 2 785 mln zł oraz zwrotu na kapitale ROE 12,0%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 18,6%. ...

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

Zyskiem z akcjonariuszami nie powinny się dzielić przede wszystkim te banki, których tzw. współczynnik wypłacalności nie przekracza 12 proc., oraz te, które udzieliły zbyt dużo kredytów walutowych.

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

KNF: rekordowe zyski banków, ale... ich wypłacalność spadła

pożyczkach konsumpcyjnych). Ale i tak muszą uważać, bo ich wypłacalność - czyli proporcja własnego kapitału do zebranych depozytów - nieco się w zeszłym roku skurczyła. Czytaj też: Koniec mitu o konserwatywnej bankowości. Nawet Szwajcarzy... Współczynnik wypłacalności, który na koniec 2009 r. wynosił w

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

nowych akcji. Współczynnik wypłacalności w całej branży wynosi obecnie 13,3 proc. i choć jest nieco niższy od tego sprzed roku, gdy osiągał 14 proc., to wciąż jest prawie 5 pkt. proc. powyżej minimum, które ustanowiły polskie władze nadzorcze. Spadek współczynnika wypłacalności wynikał w głównej mierze z

Jakubiak z KNF: Banki mają utrzymać Tier 1 pow. 9%, współcz. wypłac. - pow. 12%

Warszawa, 25.03.2014 (ISBnews) - Polskie banki powinny nadal utrzymywać wskaźnik Tier 1 na poziomie co najmniej 9%, a współczynnik wypłacalności - na poziomie co najmniej 12%, napisał przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Andrzej Jakubiak w liście do prezesów wszystkich banków w

KNF: nie wszystkie banki mogą przeznaczyć na dywidendę cały zysk z 2013 r.

KNF zaleca by dywidendę z całego zysku mogły wypłacić wyłącznie banki, które spełniają pewne warunki, m.in. nie są objęte programem postępowania naprawczego, ich współczynnik wypłacalności wynosi powyżej 12 proc., a tzw. współczynnik Tier 1 (kapitały o najwyższej jakości) nie przekracza 9 proc

ING Bank Śląski wdrożył nową metodę oceny ryzyka w segmencie korporacyjnym

modelami do oceny ryzyka w segmencie korporacyjnym. To sposób znacznie bardziej precyzyjny od standardowego. "Stosowanie metody zaawansowanej przekłada się na lepsze odzwierciedlenie jakości naszego portfela, co z kolei wpływa na współczynnik wypłacalności oraz wielkość tworzonych rezerw"

PKO BP zamierza regularnie dzielić się zyskami

"PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy opierając siw na jasnych regułach, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności"

"Gazeta Wyborcza": Skarbce SKOK-ów pod ochroną

jest 37,5 proc. przeterminowanych kredytów, a połowa z działających kas ma współczynnik wypłacalności poniżej poziomu bezpieczeństwa (ustawa określa go na 4 proc.).

KNF: Sektor bankowy w 2013 r. zarobił na czysto 15,4 mld zł

był o 5,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Natomiast koszty wyniosły 27,6 mld zł, czyli były o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności sektora bankowego na koniec 2013 r. wynosił 15,75 proc., podczas gdy rok wcześniej 14,74 proc.(PAP)

BNP Paribas Bank Polska zarekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2013 r.

zysków banku w całości na zwiększenie funduszy własnych" - czytamy w raporcie. Bank nie wypłacał dywidendy także za rok 2011 i 2012. Na dzień 31 grudnia 2013 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności ukształtował się na poziomie 12,36%, w porównaniu do 13,80% na koniec grudnia 2012 roku

BZ WBK rozważa przeprowadzenie emisji obligacji detalicznych

wtorek na rynku Catalyst „to była kwestia dywersyfikacji źródeł finansowania". Współczynnik wypłacalności BZ WBK wyniósł 13,9% na koniec 2013 r. Wskaźnik Core Tier 1 sięgnął 11,4%.  (ISBnews)

KNF zezwala bankom na 100-proc. dywidendy za 2013 r., ale stawia warunki

; współczynnik wypłacalności powyżej 12%; *  współczynnik Tier 1 powyżej 9%; *  prognoza  współczynnika  wypłacalności  na  koniec  2014  r.  w  scenariuszu  testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 12%; *  prognoza  współczynnika

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 6,9% r/r do 2,61 mld zł w I-II

wyniosła 1.059,94 mln zł na koniec lutego, co oznacza wzrost o 11,3% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,60% na koniec lutego 2014 r. wobec 15,17% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,01% na koniec lutego z 13,67% rok wcześniej. (ISBnews)  

Bank Handlowy chce wypłacić dywidendę z zysku za 2013 r.

% rocznego zysku, do dało wypłatę w wysokości 5,79 zł na akcję. Zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), z tegorocznego zysku banki będą mogły wypłacić w formie dywidendy maksymalnie 75% zysku, przy spełnieniu szeregu kryteriów m.in. współczynniku wypłacalności powyżej 12%, współczynniku

Bank Millennium proponuje wypłatę 0,22 zł na akcję dywidendy z zysku za 2013 r.

. Bank podkreślił, że jego pozycja kapitałowa pozostaje bardzo dobra. Skonsolidowane fundusze własne zwiększyły się o 11,2% r/r do 5.363 mln zł na koniec 2013 r. Skonsolidowany wskaźnik Tier 1 wzrósł w ciągu roku do 13,4% z 12,9%, a współczynnik  wypłacalności ogółem "pozostał na solidnym

RN GNB zatwierdziła program emisji bankowych papierów wartościowych do 2 mld zł

. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 12,6% na koniec III kw. 2013 r. wobec 11,5% rok wcześniej. (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 24,6% r/r do 1,32 mld zł w styczniu

wyniosła 551,61 mln zł na koniec stycznia, co oznacza wzrost o 9,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,46% na koniec stycznia 2014 r. wobec 15,14% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 13,93% na koniec stycznia z 13,63% rok wcześniej. (ISBnews)  

Po przejęciu Nordei PKO BP utrzyma zdolność wypłaty dywidendy

współczynnik wypłacalności będzie powyżej 12%. "Dywidenda związana jest z sytuacja kapitałową banku. W ub. roku powiedzieliśmy, że nadwyżkę kapitału powyżej współczynnika wypłacalności plus niezbędny bufor będziemy wypłacali w formie dywidendy i to się nie zmieniło"- powiedział prezes Zbigniew

NBP: Polityka dywidendowa banków nadal powinna być ostrożna

Warszawa, 16.07.2013 (ISBnews) - W warunkach utrzymującego się podwyższonego ryzyka w otoczeniu zewnętrznym wskazane jest, aby banki - przede wszystkim te charakteryzujące się niższymi współczynnikami wypłacalności - nadal prowadziły ostrożną politykę dywidendową, wynika z "Raportu o

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 0,3% r/r do 15,43 mld zł w I-XII 2013

wyniosła 7.498,27 mln zł na koniec grudnia, co oznacza spadek o 9,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,75% na koniec grudnia 2013 r. wobec 14,74% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,21% na koniec grudnia z 13,13% rok wcześniej. (ISBnews)

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

zaleca, by dywidendę z całego zysku mogły wypłacić tylko te banki, które nie są objęte programem postępowania naprawczego, ich współczynnik wypłacalności wynosi powyżej 12 proc., a tzw. współczynnik Core Tier 1, czyli kapitałów o najwyższej jakości, przekracza 9 proc.By dostać zielone światło do wypłaty

ING Bank Śląski chce wypłacić dywidendę z zysku za 2013 r.

deklarowaliśmy chcielibyśmy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami" - powiedziała Kołakowska podczas konferencji prasowej.  Zapytana o możliwy poziom wypłaty, prezes poinformowała, że w związku z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) będzie to przedział przedział 0-75%.  Współczynnik

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 5,0% r/r do 14,07 mld zł w I-XI 2013

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 6.653,31 mln zł na koniec listopada, co oznacza spadek o 11,7 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,78% na koniec listopada wobec 14,10% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,26% na koniec listopada z 12,63 % rok wcześniej

Przewalutowanie kredytów frankowych kosztowałoby banki 44 mld zł

byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na 8 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 12,7 mld zł, a w celu spełnienia zaleceń KNF określających pożądany poziom współczynnika

Strata sektora z tytułu przewalutowania kredytów CHF na PLN wyniosłaby 44,4 mld zł

depozytów zgromadzonych w bankach, jak też zagrożenie dla stabilności całego systemu finansowego i całej gospodarki. W celu niedopuszczenia do kryzysu niezbędne byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 3,0% r/r do 13,03 mld zł w I-X

kredytów i pożyczek wyniosła 6.104,03 mln zł na koniec października, co oznacza spadek o 11,3% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,84% na koniec października wobec 14,05% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,34% na koniec października br. z 12,65% rok wcześniej

KNF: Zysk netto polskich banków wzrósł o 21 proc.

W tym okresie fundusze własne banków zwiększyły się o 6,6%, do 95,9 mld zł. Poziom średniego współczynnika wypłacalności wzrósł do 13,7% na koniec maja wobec 13,3% na koniec 2009 r.KNF podała, że wszystkie banki odnotowały współczynnik przekraczający wymagane ustawowo 8% minimum, a udział banków ze

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 1,9% r/r do 11,81 mld zł w I-IX

utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 5,43 mld zł na koniec września, co oznacza spadek o 13,6% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,64% na koniec września wobec 14,04% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,17% na koniec września br. wobec 12,66% rok wcześniej

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 1,2% r/r do 10,68 mld zł w I-VIII

utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 4,65 mld zł na koniec lipca, co oznacza spadek o 13,9% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,79% na koniec sierpnia wobec 13,94% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,30% na koniec sierpnia br. wobec 12,58% rok wcześniej

Arctic Paper zakończył pierwszy etap negocjacji z bankami finansującymi

na dzień 30 marca 2014 roku oraz udzieliła Arctic Paper Grycksbo AB zwolnienia z obowiązku dotrzymania wskaźników finansowych tj. współczynnika wypłacalności oraz współczynnika pokrycia odsetek określonych umową kredytową do dnia 30 marca 2014 roku, podała spółka w komunikacie. Arctic Paper

Bank Pekao zainteresowany przejęciem BGŻ, ma na akwizycje 7-8 mld zł - prasa

;Parkietu". Analityk Ipopema Securities Tomasz Bursa, cytowany przez dziennik, jest zdania, że przyjmując minimalny współczynnik wypłacalności kapitałowej na poziomie wymaganym przez nadzór, czyli 12%, Pekao mógłby na przejęcia przeznaczyć około 7-8 mld zł. To aż nadto na ewentualne przejęcie BGŻ

Zysk netto Bank BGK wzrósł r/r do 740,31 mln zł w 2013 r.

8,2% rok wcześniej, a ROA - do 1,3% z 0,9% w 2012 r. Współczynnik wypłacalności ukształtował się na poziomie 55,4% wobec 16,9% rok wcześniej.  Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego strategią jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 0,1% r/r do 9,55 mld zł w I-VII

skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,69% na koniec lipca wobec 13,82% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,20% na koniec lipca br. wobec 12,46% rok wcześniej. (ISBnews)  

Po udanym IPO Open Finanse Getin może zrezygnować z emisji 500-mln długu

Warszawa, 25.02.2011 (ISB) - Po udanym debiucie giełdowym Open Finance współczynnik wypłacalności Getin Noble Bank powinien przekroczyć 10% i wówczas spółka zrezygnuje z emisji długu podporządkowanego, poinformował w piątek członek zarządu banku i prezes Open Finanse Krzysztof Spyra. "IPO

ZWZ Banku Pekao SA zajmie się 19 kwietnia wypłatą 6,80 zł dywidendy na akcję

funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2010, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao SA powinien wynieść 18,04%, a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 18,42%" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały. Współczynnik wypłacalności Banku Pekao SA w

Banki prognozują wzrost zysku netto w br. do ponad14.6 mld zł

sektora niefinansowego, które mają wzrosnąć o 9,9 proc. Prognoza dla depozytów sektora finansowego to spadek o 5,1 proc. Ankieta zakłada 7,5 proc. wzrost depozytów gospodarstw domowych i 17,2 proc. wzrost depozytów przedsiębiorstw. Współczynnik wypłacalności sektora ma według banków spaść do 15,35 proc

Millennium nie planuje dywidendy za 2011 r.

komunikacie.Według szacunków banku, jeśli ta propozycja zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy, pozwoli na zwiększenie współczynnika wypłacalności i współczynnika kapitału podstawowego o 0,9 pkt proc., powodując ich wzrost do odpowiednio 14,2 proc. i 12,3 proc. na koniec 2011 r.W całym 2011 r. zysk netto Banku

Wskaźnik C/I BRE Banku obniżył się do 44,7% w III kw. 2013 r.

zł i pozostały na poziomie zbliżonym do II kwartału 2013 roku (spadek o 0,3%). Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 44,7% w III kw. tego roku wobec 45,1% kwartał wcześniej, zaś po trzech kwartałach wskaźnik spadł do 46,0% z 46,7% kwartał wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 19,17% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 6,9% r/r do 5,67 mld zł w I-IV

o 7,8% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,64% na koniec kwietnia wobec 14,31% rok wcześniej. Współczynnik Tier I wzrósł do 14,08% na koniec kwietnia br. wobec 12,85% rok wcześniej. (ISBnews)

MF: Strata sektora po przewalutowaniu kredytów na PLN wyniosłaby 44,4 mld zł

celu niedopuszczenia do kryzysu niezbędne byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań Prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na 8% banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 12,7 mld zł, a w celu spełnienia zaleceń KNF określających

Alior Bank pozyskał ponad 464 mln zł z emisji akcji serii G

wyniku pełnego wdrożenia oczekiwanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) metody rozpoznawania przychodów z bancassurance zysk netto banku spadnie w III kw. 2013 r. o ok. 105 mln zł, kapitały własne banku zmniejszą się o ok. 330 mln zł, a współczynnik wypłacalności Core Tier 1 o około 2,3 pkt proc

KRS zarejestrował zmianę nazwy Invest-Banku na Plus-Bank

zawartych już umów" - podsumowano. Aktywa Invest-Banku na koniec 2012 r. wyniosły 2.067,239 mln zł, zaś współczynnik wypłacalności sięgnął 16,04%. (ISBnews)

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

pozwolić sobie tylko instytucje z silną bezą kapitałową.Banki będą musiały wykazać się współczynnikiem wypłacalności na poziomie 12 proc. - Warunki są bardziej wyśrubowane niż w ubiegłym roku. Co prawda poprzednio współczynnik wypłacalności i poziom kapitału o najwyższej jakości tzw. Tier 1 pozwalające

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o emisji do 6,36 mln akcji serii G

) metody rozpoznawania przychodów z bancassurance zysk netto banku spadnie w III kw. 2013 r. o ok. 105 mln zł, kapitały własne banku zmniejszą się o ok. 330 mln zł, a współczynnik wypłacalności Core Tier 1 o około 2,3 pkt proc. (tj. z poziomu 14,54% do około 12,24%) na koniec 2013 r. Alior Bank

KNF: Słabe wyniki SKOK-ów w I kw. 2013 r., rosną jednak depozyty i aktywa

SKOK w Wołominie podał z kolei, że w tym samym okresie zanotował jednak znaczącą poprawę wyników finansowych. "Współczynnik wypłacalności w sektorze obniżył się z 1,83% na koniec grudnia 2012 r. do 1,11% na koniec marca 2013 r., na co wpłynęło obok ujemnego wyniku finansowego także wzrost

NBP: W scenariuszu szokowym banki potrzebowałyby 4,5 mld zł dokapitalizowania

koniec marca 2013 r. wszystkie banki spełniały ustawowe normy kapitałowe (współczynnik wypłacalności na poziomie 8%), to udział banków, które nie spełniały zaostrzonych kryteriów kapitałowych przyjętych do ww. analizy (tj. współczynnik wypłacalności na poziomie 12% i współczynnik wypłacalności obliczony

Niespodziewany pomysł SKOK-ów: dostaną pomoc z zagranicy!

obecny senator PiS Grzegorz Bierecki, działa źle, "Gazeta" pisała już od 2004 r. Zaś opublikowany 6 czerwca raport KNF tę diagnozę tylko potwierdził. Ponad 30 proc. niespłacanych w terminie pożyczek, 44 SKOK-i z programami naprawczymi, połowa kas ze współczynnikiem wypłacalności poniżej 4 proc

Zysk netto PKO PB wzrósł r/r do 938 mln zł w IV kw. 2013 r.

2013 r. Aktywa razem banku wyniosły 199,23 mld zł na koniec 2013 r. wobec 193,15 mld na koniec 2012 r. Współczynnik wypłacalności PKO BP wyniósł 13,6% na koniec 2013 r. wobec 12,9% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier 1 wzrósł do 12,5% wobec 11,9% rok wcześniej. (ISBnews)  

Wskaźnik C/I BZ WBK wzrósł do 50,3% w I półr. 2013 r.

kapitałów grupy BZ WBK w drodze emisji akcji połączeniowych w liczbie 18,9 mln sztuk. Współczynnik wypłacalności grupy na wyniósł 14,3% na koniec czerwca wobec 16,5% na koniec 2012 r., a współczynnik wypłacalności banku w wyniósł 14,4% wobec 16,5%. (ISBnews)  

Bank BGK będzie potrzebował ok. 5 mld zł dokapitalizowania w ciągu 3-4 lat

Warszawa, 10.10.2013 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dokapitalizowany kwotą ok. 5 mld zł w ciągu 3-4 lat, poinformował prezes Dariusz Kacprzyk. "Minister finansów potwierdził już, że będzie nas dokapitalizowywał. Na razie bank dostał mnóstwo kapitałów, mamy współczynnik

Rzecznik SKOK odpowiada: Raport KNF zawiera błędy merytoryczne

czwartek prezentację, z której wynikało, że 44 z 55 istniejących Kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych. Ponadto 28 miało stratę na koniec minionego roku. Taka sama ich liczba ma współczynnik wypłacalności poniżej 4 proc. W raporcie stwierdzono też m.in., że 30 proc. portfela

Polkomtel prawdopodobnie przejmie Invest-Bank - prasa

Invest-Banku na koniec 2011 r. wyniosły 2,07 mld zł, zaś współczynnik wypłacalności sięgnął 15,58%. (ISBnews)  

Zysk netto BNP Paribas Bank Polska wzrósł r/r do 51,51 mln zł w I poł. 2013 r.

wyniosły 20,88 mld zł na koniec I poł. 2013 r. wobec 20.83 mld na koniec 2012 r. Na koniec czerwca 2013 r. współczynnik wypłacalności wyniósł 11,8%. Wskaźnik funduszy podstawowych Grupy TIER 1 wyniósł 9,1%. podano także. W maju 2009 r. do Grupy BNP Paribas dołączył Fortis Bank pod nazwą BNP

Bank Handlowy ma zdolność do wypłaty maksymalnej dywidendy za 2013 r.

nadzorcza banku przedstawi swoją rekomendację w tej kwestii dla walnego zgromadzenia, które będzie ją głosować w maju.  Z zysku za 2012 r. bank przeznaczył na dywidendę 756,52 mln zł, tj. 75% rocznego zysku, do dało wypłatę w wysokości 5,79 zł na akcję. Współczynnik wypłacalności Core Tier1 Banku

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

(spółdzielczy system ma kłopoty finansowe).Bankowcy bardzo się denerwowali na nową opłatę, bo mają współczynniki wypłacalności na rekordowych poziomach (przeciętnie 14 proc.), nie handlowały nigdy toksycznymi papierami i nie lewarowały się (czyli nie ryzykowały pożyczonymi pieniędzmi) ponad miarę, jak wiele

Brytyjskie banki muszą zdobyć miliardy funtów

tych dniach, że niedobór rezerw szacowany na 12,8 mld funtów uzupełni m.in. emisją akcji i obligacji wymienialnych na akcje.Zgodnie z III porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy podstawowych został podniesiony do 6 proc., zaś podstawowe minimum rezerw

NBP: polski system finansowy stabilny

. Średnie współczynniki wypłacalności banków wzrosły, poprawiając zdolność banków do absorbowania potencjalnych strat. Wysoka odporność polskich banków została potwierdzona przez testy warunków skrajnych, przeprowadzanych cyklicznie przez NBP. Wyniki tych testów wskazują, że duża część banków komercyjnych

Meritum Bank zwiększył zysk netto o 87% w 2013, zapowiada dalszą poprawę wyników

2,55 mld zł. Liczba placówek (własnych i partnerskich) wzrosła o 10 w ciągu roku do 166 na koniec ub. roku. Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 13,6%. (ISBnews)  

Nova KBM spodziewa się straty z dział. kontynuowanej w 2013 i poprawy w 2014 r.

koniec marca i były wyższe o 1,2% w porównaniu z końcem grudnia. Współczynnik wypłacalności wyniósł 9,15%, zaś współczynnik Core Tier 1 7,52%. Taki poziom adekwatności kapitałowej grupa utrzymała także w kolejnych dwóch miesiącach. Słoweński bank Nova KBM odnotował 205,40 mln euro skonsolidowanej

UKNF: Przewalutowanie kredytów w CHF na PLN to straty sektora na 40-50 mld zł

spowodowałyby obniżenia ich współczynnika wypłacalności poniżej 8% wymaganych prawem bankowym, przy czym w 3 z tych banków straty byłyby tak wysokie, że spowodowałyby utratę całości ich kapitałów, co oznaczałoby niewypłacalność, wynika z szacunków Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). "Należy przy

Alior Bank chce wyemitować 6,3 mln akcji. Bez prawa poboru

wypłacalności w dółW wyniku wdrożenia rozwiązań wymaganych prze KNF bank zapowiedział, że może potrzebować dodatkowego kapitału - i właśnie z tymi potrzebami związana jest emisja akcji."W wyniku wprowadzenia rekomendacji urzędu współczynnik wypłacalności Core Tier 1 zmniejszy się o około 2,3 pkt proc. (tj

UKNF: Negatywna presja na wyniki banków będzie się utrzymywać

; - podał UKNF. W I-III kw. br. baza kapitałowa uległa dalszemu wzmocnieniu  - fundusze własne banków  wzrosły z 129,0 mld zł na koniec ub.r. do 139,4 mld zł na koniec września br., współczynnik wypłacalności wzrósł z 14,7% do 15,6%, zaś Tier 1 z 13,1% do 14,2%. UKNF podał, że mocną pozycję

Odpisy i rezerwy ING Banku Śląskiego spadły o 29,7% r/r do 63,7% w III kw.

III kw. spadły do 447,1 mln zł z 454,2 mln zł rok wcześniej, zaś po trzech kwartałach wzrosły do 1.382,1 mln zł z 1.375,4 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 56,4% na koniec września 2013 r. wobec 56,5% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wzrósł o 3,72 pkt proc

Francja i Niemcy uzgodniły zwiększenie funduszu ratunkowego do 2 bln euro

ewentualne straty posiadaczy obligacji krajów takich jak Grecja czy Irlandia.Dodatkowo Berlin i Paryż uzgodniły, że banki europejskie powinny zostać dokapitalizoweane, by osiągnąć 9-procentowy współczynnik wypłacalności narzucony przez europejski nadzór bankowy (takim współczynnikiem wypłacalności będą

Europejskie banki w lepszej kondycji. Kapitały urosły o 200 mld euro

banki podniosły kapitały tak, by w ciągu pół roku współczynnik wypłacalności (chodzi o kapitał najwyższej jakości - Core Tier 1) wynosił co najmniej 9 proc.W grudniu 2011 r. Urząd prognozował, że spośród 71 monitorowanych banków (największe i kluczowe banki w Europie) aż 37 będzie potrzebować blisko 115

Strata netto Nova KBM wyniosła 43,7 mln euro w I-III kw. 2013 r.

Nova KBM, do czego został wezwany przez Komisję Europejską w związku z uzyskaniem pożyczki od rządu na koniec ub. roku. Kapitały własne banku wyniosły 245,7 mln euro na koniec września, co oznacza wzrost o 27,6% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2012 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł

Akcjonariusze Alior Banku zdecydują o emisji do 6,36 mln akcji serii G 28 XI

Nadzoru Finansowego (KNF) metody rozpoznawania przychodów z bancassurance zysk netto banku spadnie w III kw. 2013 r. o ok. 105 mln zł, kapitały własne banku zmniejszą się o ok. 330 mln zł na , a współczynnik wypłacalności Core Tier 1 o około 2,3 pkt proc. (tj. z poziomu 14,54% do około 12,24%) koniec 2013

Dywidenda PKO BP wyniesie 1,8 zł na akcję

wypłatę dywidendy w maksymalnej kwocie, określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ta - przypomnijmy - od pewnego czasu pozwala dzielić się zyskami z akcjonariuszami tylko bankom znajdującym się w dobrej kondycji.Bank musi m.in. posiadać współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc., a kapitały o

Banki zapłacą miliardy złotych ekstra podatku na "stabilizację"

deponentom, gdyby jakiś bank miał problemy z wypłacalnością), utworzyć dodatkowy subfundusz stabilizacyjny. Fundusz ma służyć do udzielania bankom ratunkowego finansowania, gdyby któremuś zabrakło funduszy własnych.Dziś oczywiście nie ma takiej potrzeby. Polskie banki mają współczynniki wypłacalności na

Zysk netto grupy Raiffeisen Polbank wyniósł 87,9 mln zł w I półr. 2013 r.

wcześniej. Bank podał, że I półr. przyniosło poprawę rentowność - zwrot na kapitale wyniósł 3,61% w ujęciu brutto i 2,9% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,33%. Współczynnik wypłacalności na koniec II kw. ukształtował się na poziomie 11,88%. (ISBnews)  

GNB oczekuje wzrostu wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach

wyniku I półrocza 2012 roku 85,8 mln zł zysku ze sprzedaży posiadanego pakietu akcji Idea Banku S.A" - podał bank w raporcie. Na koniec czerwca br. suma bilansowa Getin Noble Banku osiągnęła poziom 63,3 mld zł. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 12,2% na koniec czerwca, co oznacza wzrost

Zakup 60% akcji SCB przez BZ WBK wpłynie pozytywnie na EPS w 2014 r.

Warszawa, 27.11.2013 (ISBnews) – Bank Zachodni WBK szacuje, że transakcja zakupu 60% akcji Santander Consumer Bank spowoduje, iż współczynnik wypłacalności Core Tier I pro-forma wyniesie 13,7% na koniec 2014 roku i wpłynie pozytywnie na zysk na akcję (EPS) banku, podał BZ WBK. "Na

Bank Millennium podtrzymał, że zysk netto w 2013 r. będzie lepszy r/r

510,1 mln zł w II kw. 2013 r. Koszty ogółem w I poł. 2013 roku wyniosły 553,1 mln zł, co oznacza spadek o 1,2% r/r. W II kw. 2013 r koszty ogółem osiągnęły 280,3 mln zł i były wyższe o 2,7% w skali kwartału z powodu wyższych pozostałych kosztów administracyjnych. Współczynnik wypłacalności wyniósł

Wskaźnik C/I Alior Banku spadł do 55,0% w 2013 r.

pozyskał 464 mln zł nowego kapitału, który umożliwi dalszy rozwój banku, którego celem jest podwojenie udziału rynkowego w polskim sektorze bankowym w latach 2013-2016. Gdyby uwzględnić środki z emisji akcji serii G do funduszy własnych już na koniec grudnia 2013 r., współczynnik wypłacalności oraz

BNP Paribas złożył niewiążącą ofertę zakupu banku BGŻ

wynosiły 26,3 mld zł, czyli pozostały na poziomie z końca 2012 roku. Z kolei zobowiązania wobec klientów wynosiły 25,8 mld zł, czyli od początku 2013 roku spadły o 4 proc. Współczynnik wypłacalności BGŻ po koniec września 2013 roku wynosił 13,1 proc. BNP Paribas Bank Polska SA jest częścią międzynarodowej

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

współczynnikiem wypłacalności dla funduszy podstawowych (tzw. fundusze Tier 1) na poziomie co najmniej 5 proc. Na 91 banków reprezentujących 65 proc. europejskiego rynku stress testy oblało osiem: pięć hiszpańskich, dwa greckie i jeden austriacki.W europejskich stress testach udział wziął tylko jeden bank z

KNF "wywłaszcza" udziałowców FM Banku i każe sprzedać udziały

, czy też rozwijał się nie w tę stronę, w którą powinien, czy dawał za dużo kredytów, czy za mało, czy też może dawał je nie tym, co trzeba. Przyczyną "ofensywy" KNF nie jest raczej sytuacja finansowa banku, który ma współczynnik wypłacalności na poziomie 15 proc. (znacznie powyżej tego, co

Wskaźnik C/I BZ WBK wzrósł do 44,5% na koniec IV kw. 2013 r.

; podał bank. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,6% na koniec IV kw.  (14,3% na koniec III kw. 2013 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem i wyniku na likwidacji/rewaluacji podmiotów powiązanych  sięgnął 15,6%. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,9

KNF zatwierdziła zaktualizowany program naprawczy BNP Paribas Banku Polska

bazy kapitałowej bank zwiększył fundusze własne o 260 mln zł w wyniku emisji akcji skierowanej do swojego akcjonariusza większościowego - BNP Paribas Fortis. Kapitały własne grupy wyniosły 1.730,9 mln zł na koniec 2012 r. wobec 1.403,9 mln zł rok wcześniej. Przełożyło się to na wzrost współczynnika

"PB": Zagraniczne banki wycofały z polskich oddziałów 15 mld zł

Z końcem czerwca mija termin, jaki europejski nadzór wyznaczył bankom na podwyższenie współczynnika wypłacalności do minimum 9 proc. Większość dużych graczy już sobie poradziła albo podwyższając kapitały, albo ograniczając aktywa.Pojawiają się sygnały, że część banków odchudziła się kosztem swoich

"Puls Biznesu": Depozyty odpływają

Z końcem czerwca mija termin, jaki europejski nadzór wyznaczył bankom na podwyższenie współczynnika wypłacalności do minimum 9 proc. Większość dużych graczy już sobie poradziła albo podwyższając kapitały, albo ograniczając aktywa. Pojawiają się sygnały, że część banków odchudziła się kosztem swoich

Do walki o przejęcie Banku BGŻ mogą wejść ING i banki spółdzielcze - prasa

współczynnik wypłacalności BPS oraz SGB. Szacunkowa wartość BGŻ to 3,2 mld zł. Płynność akcji banku jest jednak niewielka - 98% jest w rękach Rabobanku. (ISBnews)  

Bank Millennium chce powrócić do wypłacania 35-55% dywidendy z zysku

Warszawa, 01.02.2011 (ISB) - Bank Millennium zamierza powrócić do stabilnej polityki wypłacania dywidendy wysokości 35-55% rocznego zysku, poinformował prezes Bogusław Kott we wtorek. „Wynik finansowy za 2010 rok osiągnęliśmy przy bardzo dobrych współczynnikach wypłacalności i to daje

Pozytywny wpływ nabycia Nordei na zysk netto PKO BP będzie widoczny w 2014 r.

Borys podczas konferencji prasowej. Borys podkreślił, że skala tej transakcji pozwala na jej sfinansowanie z własnych kapitałów i utrzymanie wysokiego standingu PKO BP. "Wskaźnik Core Tier 1 pro-forma wyniósłby ok. 11%,a współczynnik wypłacalności (CAR) powyżej 12% na koniec 2013 r."

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ciągu ostatniego półrocza

istotne pogorszenie warunków ich działalności, podkresla też NBP. Średnie współczynniki wypłacalności banków wzrosły, poprawiając zdolność banków do absorbowania potencjalnych strat. "Wysoka odporność polskich banków została potwierdzona także przez testy warunków skrajnych przeprowadzanych

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska sięgnął 127 mln zł w I-III kw.

poprzednim kwartale.  Współczynnik wypłacalności wzrósł do 12,07%. Rentowność banku pozostała bez zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem - zwrot na kapitale wyniósł 3,6% w ujęciu brutto i 2,9% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,32%. Suma bilansowa Grupy Raiffeisen Bank

Cena emisyjna akcji Alior Banku ustalona na 73,00 zł

rozpoznawania przychodów z bancassurance zysk netto banku spadnie w III kw. 2013 r. o ok. 105 mln zł, kapitały własne banku zmniejszą się o ok. 330 mln zł, a współczynnik wypłacalności Core Tier 1 o około 2,3 pkt proc. (tj. z poziomu 14,54% do około 12,24%) na koniec 2013 r. Alior Bank rozpoczął działalność

Nowe wymogi nadzoru? Strategie banków do poprawki!

zażądał od banków podniesienia tzw. współczynnika wypłacalności. Musi on w każdym banku wynosić co najmniej 9 proc., z tego 7 proc. ma zapewniać tzw. rdzenny kapitał (z ang. Core Tier 1).Według Boston Consulting, jeśli obliczyć wymogi kapitałowe "po nowemu" (według tzw. standardów Bazylei III

PKO BP z lepszą końcówką roku. Przebili oczekiwania analityków

zgłaszając propozycje wypłaty dywidendy, będzie kierował się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynnika wypłacalności oraz kapitału niezbędnego do rozwoju banku, w kwocie 40 procent jednostkowego zysku netto banku za dany rok kalendarzowy" - głosi raport.

Getin Noble Bank chce mieć w 2014 r. wynik lepszy od tegorocznego

8,2 pkt proc. w skali roku do 43,7% na koniec września. Zwrot z kapitałów (ROE) zwiększył się do 7,8% na koniec września w porównaniu z 10,8% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 12,6% na koniec III kw. wobec 11,5% rok wcześniej. (ISBnews)  

Odpisy PKO BP spadły o 23% r/r, a zysk o ponad 20% w I-III kw. 2013 r.

wobec 142,2 mld zł na koniec ub. roku. Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec III kwartału 2013 roku wyniósł 99,5% (z uwzględnieniem długoterminowego finansowania wyniósł 90,6%). Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,8% na koniec września wobec 13,1% na koniec ub. roku. (ISBews)  

Zysk Meritum Banku wzrósł o 27% r/r w I półr., druga połowa roku ma być lepsza

mld zł na koniec I półrocza. Współczynnik wypłacalności wyniósł 16,39% na koniec czerwca 2013 r. wobec 14,40% rok wcześniej. W I półr. br. Meritum Bank skupiał się nie tylko się na rozwoju bieżącej działalności, ale także budowie mobilnego banku Meritum. W czerwcu bank uruchomił nową stronę

Wskaźnik C/I Banku Handlowego pogorszył się do 60% w III kw.

spadek o 86,1 mln zł (tj. 34,3%) w stosunku do III kwartału 2012 roku.  Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 16,7% na koniec września i był o 1,4 pkt proc. niższy niż na koniec 2012 roku. Było to spowodowane spadkiem funduszy własnych grupy o 2,5% oraz wzrostem całkowitego wymogu kapitałowego

Odpisy Banku BPH po trzech kwartałach pozostały na ubiegłorocznym poziomie

% na koniec września. Współczynnik wypłacalności wyniósł 11,0% na koniec III kw. wobec 10,6% rok wcześniej. (ISBnews)  

Nova KBM pozytywnie przeszedł stress testy

odporność ich odporność na sytuację kryzysową. "Grupa Nova KBM przeszła stress test. W przyjętym scenariuszu bazowym, współczynnik wypłacalność Core Tier 1 wyniósł 10,2% na koniec 2012 r." - czytamy w komunikacie. Nova KBM miał 5,09 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności

Wskaźnik C/I BZ WBK spadł kw/kw do 44% w III kw.

porównaniu z 1029,33 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z kapitałów poprawił się do 14,3% na koniec III kw. wobec 12,6% kwartał wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,2% wobec 14,3% kwartał wcześniej. (ISBnews)  

BNP Paribas Bank Polska przeprowadzi emisję akcji zwiększającą free-float do 15%

1,9% w 2012 r. zmniejszenie odsetka kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym do ok. 8% z 11,24% w 2012 r. i utrzymanie go na tym poziomie, a także utrzymywanie wskaźnika kredytów do depozytów (w złotych) poniżej 110%. Bank chce także utrzymać współczynnik wypłacalności banku powyżej 12% i

UKNF: Wyniki SKOKów w III kw. poprawiły się głównie dzięki transakcjom 1-razowym

61,2 mln zł, j. o 47,5%). Fundusze własne sektora koniec III kwartału br. wynosiły 174 mln zł i w stosunku do grudnia 2012 r. wzrosły o 69,2 mln zł, tj. o 39,8%. Współczynnik wypłacalności w sektorze, zgodnie ze sprawozdawczością kas, wzrósł z 1,79% na koniec grudnia 2012 r. do 1,83% na koniec

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (współczynnik adekwatności kapitałowej) – współczynnik wyrażający stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem.Poszczególnym pozycjom aktywów i pozycjom pozabilansowym przydziela się stopnie ryzyka kredytowego

Zasada nadzoru kraju macierzystego

ostrożnościoweInstrumenty ostrożnościowe określone są w dyrektywie 2000/12/WE. Do najważniejszych z nich należą: Współczynnik wypłacalności, czyli relacja funduszy własnych do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem. Instytucje kredytowe zobligowane są do utrzymywania wypłacalności na poziomie minimalnym

Basel II

oraz minimalnego wskaźnika relacji kapitału do aktywów ważonych ryzykiem, który przybiera następującą postać: R=FW/[AWR+12,5*(WKRR+WKRO)] gdzie: R – współczynnik wypłacalności, FW – fundusze własne, AWR – suma aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, obliczona dla ryzyka

Waszyngton

nie wystartował w następnych wyborach. Rok 1991 przyniósł wybór na fotel burmistrza Sharon Pratt Kelly, pierwszej Afroamerykanki na czele władz dużego miasta w kraju. Barry'ego wybrano ponownie w 1994, już w rok później miasto stanęło na krawędzi wypłacalności. W kolejnym, przypadającym na 1998 głosowaniu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - współczynnik wypłacalności