współczynnik wypłacalności

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

Zyskiem z akcjonariuszami nie powinny się dzielić przede wszystkim te banki, których tzw. współczynnik wypłacalności nie przekracza 12 proc., oraz te, które udzieliły zbyt dużo kredytów walutowych.

KNF: rekordowe zyski banków, ale... ich wypłacalność spadła

Aż 15,7 mld zł zarobiły w zeszłym roku polskie banki - podaje KNF. Nieznacznie obniżył się za to ich współczynnik wypłacalności. W dalszym ciągu grubo ponad 40 proc. rynku kontroluje pięć największych grup bankowych

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

emisjom nowych akcji. Współczynnik wypłacalności w całej branży wynosi obecnie 13,3 proc. i choć jest nieco niższy od tego sprzed roku, gdy osiągał 14 proc., to wciąż jest prawie 5 pkt. proc. powyżej minimum, które ustanowiły polskie władze nadzorcze. Spadek współczynnika wypłacalności wynikał w głównej

KNF: udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów na koniec czerwca wzrósł do 38 proc.

Z danych KNF wynika, że największą grupę stanowią pożyczki przeterminowane powyżej 12 miesięcy. Ponad 46 proc. udział w portfelu kredytów przeterminowanych mają kredyty na nieruchomości. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma

mBank: Poziom kursu CHF będzie mieć umiarkowany negatywny wpływ na wyniki w 2015

" - czytamy w raporcie rocznym. Ponieważ Grupa posiada znaczny portfel kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, wyżej opisane osłabienie kursu PLN w stosunku do CHF spowoduje wzrost aktywów ważonych ryzykiem, a w konsekwencji spadek wartości łącznych współczynników wypłacalności oraz

Getin Noble Bank planuje wypłatę dywidendy dopiero z zysku za 2015 r.

2014-2016 w celu utrzymania współczynnika wypłacalności na wymaganym poziomie zakłada w 2014 i 2015 roku pełną akumulację zrealizowanych zysków, tj. nie wypłacanie dywidendy z osiągniętego zysku w 2013 i 2014 roku. W 2016 roku - uwzględniając uwarunkowania opisane w punktach powyżej i poniżej - zakłada

BNP Paribas Bank Polska: Sytuacja kapitałowa banku jest bezpieczna

zaobserwowano, że skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 banku w ostatnim roku objętym badaniem, tj. 2016 obniżyłby się do poziomu 4,71%, a tym samym byłby niższy od zalecanego przez regulatorów minimalnego poziomu 5,5%" - czytamy w komunikacie. W ramach przeprowadzonego europejskiego badania

Getin Noble Bank uzupełnił już niedobór CET1, nie potrzebuje dokapitalizowania

%) został z nadwyżką uzupełniony w roku 2014 9*0,9%), poinformował bank. "Obecny skonsolidowany ostrożnościowo współczynnik wypłacalności CET1 wynosi 9,5%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR wynosi 13,1%. W związku z tym, dzisiejszy poziom kapitału banku pozwala przejść pomyślnie zarówno

Getin Noble Bank przyjął politykę dywidendową na lata 2014-2016

bank. "Getin Noble Bank SA na lata 2014-2016 w celu utrzymania współczynnika wypłacalności na wymaganym poziomie zakłada w 2014 roku pełną akumulację zrealizowanych zysków, tj. niewypłacanie w tym roku dywidendy. W latach następnych natomiast (…) zakłada się wypłatę dywidendy w kwocie

Idea Bank chce wypłacać dywidendę w wysokości do 50% zysku od 2017 r.

wskazanego w zbadanym jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym. Za lata, w których bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki i będzie posiadał wysokie współczynniki wypłacalności , będzie można rozważyć wypłatę dywidendy w wyższej wysokości" - czytamy także. Dotychczas Idea Bank nie wypłacał

Trigon DM: Przewalutowanie kredytu w CHF byłoby ogromnym obciążeniem dla banków

%)" – uważają analitycy. Zaksięgowanie tak dużych strat negatywnie wpłynęłoby na współczynniki wypłacalności najbardziej dotkniętych banków. Współczynniki CET1 spadłyby poniżej progu 9% dla czterech z nich i wymagane byłoby ich dokapitalizowanie. Szacowane przez analityków spadki

Fitch: Silna pozycja polskich banków powinna zamortyzować wpływ umocnienia CHF

szacunków Fitchh  wzrost aktywów ważonych ryzykiem będzie miał wpływ na współczynnik wypłacalności CAT 1, jednak będzie on łagodny. „Przy założeniu kursu franka na poziomie 4,25 , zakładamy spadek dla całego sektora na poziomie mniejszym niż 50 punktów bazowych – startując z poziomu 13,7

PKO BP zamierza regularnie dzielić się zyskami

"PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy opierając siw na jasnych regułach, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności"

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 7,0% r/r do 1,23 mld zł w styczniu

koniec stycznia br., co oznacza wzrost o 9,8% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na koniec grudnia wobec 13,72% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 7,0% r/r do 15,36 mld zł w 2014 r.

kredytów i pożyczek wyniosła 8.224,96 mln zł na koniec grudnia, co oznacza wzrost o 5,6% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,65% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,8% r/r do 15,36 mld zł w I-XI

kredytów i pożyczek wyniosła 7.167,62 mln zł na koniec listopada, co oznacza wzrost o 7,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,72

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,34% r/r do 14,38 mld zł w I-X

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 6.611,61 mln zł na koniec października, co oznacza wzrost o 7,48% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

Raport: przejmowanie SKOK-ów przez banki biznesowo nieuzasadnione

współczynników wypłacalności, wyników finansowych, stopnia outsourcingu czy stopnia realizacji planu naprawczego. ZBP i EY w ramach rekomendowanych rozwiązań zalecają udzielenie bezpośredniej pomocy finansowej przez BFG dla wybranych SKOK-ów, nabycie "złych" aktywów przez BFG od wybranych SKOK-ów oraz

KNF: Sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca

. współczynnik CET1) na poziomie 13,5%" - czytamy w komunikacie. KNF przypomina, że w zaleceniach dla banków wskazała, aby ewentualnie dywidendę wypłaciły wyłącznie banki, które spełniają łącznie poniższe kryteria: bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego; współczynnik wypłacalności

Zysk netto sektora bankowego od stycznia do marca wyniósł 3,97 mld zł

wyniosły 1,82 mld zł, rosnąc o 7,2 proc. w ujęciu rocznym. Koszty działalności banków w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosły o 1,3 proc. do 6,80 mld zł. Na koniec marca współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,57 proc., wskaźnik Core Tier 1 14,05 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio

PKO BP zamierza kontynuować politykę dywidendową

Warszawa, 01.09.2014 (ISBnews) - PKO Bank Polski nie zamierza zmieniać swojej polityki dywidendowej, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. "Zakładamy, że będziemy wypłacali dywidendę powyżej nadwyżek związanych z wymogami współczynnika wypłacalności wysokości ponad 12% plus ogonek

Raport NBP: Frank bankom niegroźny, ale przewalutowanie tak. To SKOK-i straszą

Raport NBP: Frank bankom niegroźny, ale przewalutowanie tak. To SKOK-i straszą

podmiotów sektora wykazuje, będące wynikiem wysokich strat kredytowych, współczynniki wypłacalności poniżej regulacyjnego minimum, a niektóre z nich nawet ujemne kapitały" - czytamy w raporcie. Z analiz NBP wynika, że współczynnik wypłacalności sektora SKOK-ów jest ujemny (-1,6 proc.). By osiągnąć

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,35% r/r do 13,05 mld zł w I-IX

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 5.756,06 mln zł na koniec września, co oznacza wzrost o 5,75 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,79% na koniec czerwca wobec 14,64% na koniec marca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł

"Gazeta Wyborcza": Skarbce SKOK-ów pod ochroną

jest 37,5 proc. przeterminowanych kredytów, a połowa z działających kas ma współczynnik wypłacalności poniżej poziomu bezpieczeństwa (ustawa określa go na 4 proc.).

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 9,5% do 11,7 mld zł w I-VIII

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 5.085,91 mln zł na koniec sierpnia, co oznacza wzrost o 9,77 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,79% na koniec czerwca wobec 14,64% na koniec marca 2014 r.  Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,60% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 9,6% do 10,47 mld zł w I-VII

pożyczek wyniosła 4.433,96 mln zł na koniec lipca, co oznacza wzrost o 10,7 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności (dane według nowych standardów technicznych ITS) wyniósł 14,76% na koniec lipca 2014 r. wobec 14,64% na koniec marca 2014 r.  Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,58% na koniec

KNF: Sektor bankowy w 2013 r. zarobił na czysto 15,4 mld zł

był o 5,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Natomiast koszty wyniosły 27,6 mld zł, czyli były o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności sektora bankowego na koniec 2013 r. wynosił 15,75 proc., podczas gdy rok wcześniej 14,74 proc.(PAP)

Zysk netto Meritum Banku wzrósł o 281,5% r/r do 44,55 mln zł w 2014 r.

koniec 2014 r. wynosił 2,7 mld zł, tj. o 19% więcej niż przed rokiem, zaś wartość portfela depozytów - 2,9 mld zł, co oznacza 13-proc. wzrost r/r. W efekcie wynik na działalności bankowej zwiększył się o 31% do 350 mln zł. Współczynnik wypłacalności na koniec 2014 roku wynosił 15,5%. "Do poprawy

Idea Bank przeprowadzi IPO w I połowie 2015 r.

. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45% wobec 11,91% na koniec 2013 r. Na koniec grudnia 2014 grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych. (ISBnews

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 6,3% r/r do 8,74 mld zł w I-VI

kredytów i pożyczek wyniosła 3.801,37 mln zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 10,3 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29% na koniec czerwca  2014 r. wobec 15,22% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,83% na koniec czerwca wobec 13,76% rok wcześniej

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 1,3% r/r do 6,98 mld zł w I-V

wyniosła 3.080,50 mln zł na koniec maja, co oznacza wzrost o 5,3% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29% na koniec maja 2014 r. wobec 15,34% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,83% na koniec maja wobec 13,83% rok wcześniej. (ISBnews)  

SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w okolicy 82 mln zł w 2014 roku

Warszawa, 15.10.2014 (ISBnews) - SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w 2014 roku na poziomie porównywalnym z rokiem 2013, kiedy Kasa odnotowała rekordowy zysk w wysokości ponad 82 mln zł przy współczynniku wypłacalności w okolicach 8%. Kasa przyłączyła się też do akcji Narodowe Konsultacje

Raiffeisen Polbank przeprowadzi emisję kolejnej transzy obligacji po IPO na GPW

- tj. 75 mln zł - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Nadsubskrypcja wyniosła pawie 30%. Raiffeisen Polbank miał 172 mln zł jednostkowego  zysku netto po trzech kwartałach tego roku, a wartość aktywów wyniosła 51 mld zł. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 14,3%. (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 3,2% r/r do 5,48 mld zł w I-IV

wyniosła 2.487,69  mln zł na koniec kwietnia, co oznacza wzrost o 7,8% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,18% na koniec kwietnia 2014 r. wobec 15,64% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 13,75% na koniec kwietnia z 14,08% rok wcześniej. (ISBnews)

BZ WBK chce obniżyć wskaźnik C/I do poziomu ok. 40% w 2015 r.

dochody skonsolidowanej grupy SCB wyniosły 305 mln zł. Po trzech kwartałach dochody wyniosły 4.735 mln zł i były wyższe o 11% w skali roku i o 14% w ujęciu kwartalnym. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,4%, a współczynnik Core 1 sięgnął 12,3% na koniec września 2014 r. (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 2,9% r/r do 3,97 mld zł w I-III

1.820,81 mln zł na koniec marca, co oznacza wzrost o 7,2% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,57% na koniec marca 2014 r. wobec 15,42% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,05% na koniec marca z 13,95% rok wcześniej. (ISBnews)  

KNF: Zysk netto polskich banków wzrósł o 21 proc.

W tym okresie fundusze własne banków zwiększyły się o 6,6%, do 95,9 mld zł. Poziom średniego współczynnika wypłacalności wzrósł do 13,7% na koniec maja wobec 13,3% na koniec 2009 r.KNF podała, że wszystkie banki odnotowały współczynnik przekraczający wymagane ustawowo 8% minimum, a udział banków ze

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 6,9% r/r do 2,61 mld zł w I-II

wyniosła 1.059,94 mln zł na koniec lutego, co oznacza wzrost o 11,3% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,60% na koniec lutego 2014 r. wobec 15,17% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,01% na koniec lutego z 13,67% rok wcześniej. (ISBnews)  

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

zaleca, by dywidendę z całego zysku mogły wypłacić tylko te banki, które nie są objęte programem postępowania naprawczego, ich współczynnik wypłacalności wynosi powyżej 12 proc., a tzw. współczynnik Core Tier 1, czyli kapitałów o najwyższej jakości, przekracza 9 proc.By dostać zielone światło do wypłaty

Alior Bank utrzymał marżę odsetkową na poziomie 4,7%, a C/I poniżej 50% w 2014r.

21,6%), dając w efekcie wskaźnik koszty/ dochody na poziomie ok 49,4% (tj. o 5,6 pkt proc. mniej niż w 2013 r.)" - czytamy także. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) zwiększył się do 12,4% wobec 11,0% na koniec 2013 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,8% na koniec 2014 r. wobec 12,11 rok

UKNF: Wynik finansowy netto SKOK-ów poprawił się do -8,5 mln zł w I kw. 2014 r.

do grudnia 2013 r. ich wartość obniżyła się o 26,7 mln zł, tj. o 45,74%, podano w materiale. "Współczynnik wypłacalności na koniec marca 2014 r. w sektorze skok ukształtował się na poziomie 0,18% przy normie ustawowej wynoszącej 5%. Grupa 17 kas wykazuje w sprawozdawczości współczynnik

Po udanym IPO Open Finanse Getin może zrezygnować z emisji 500-mln długu

Warszawa, 25.02.2011 (ISB) - Po udanym debiucie giełdowym Open Finance współczynnik wypłacalności Getin Noble Bank powinien przekroczyć 10% i wówczas spółka zrezygnuje z emisji długu podporządkowanego, poinformował w piątek członek zarządu banku i prezes Open Finanse Krzysztof Spyra. "IPO

Akcjonariusze Idea Banku rozważają IPO spółki, ale na razie nie ma decyzji

podkreślił, że na razie grupa będzie rosła organicznie i obecnie nie potrzebuje dodatkowego kapitału. Na razie akcjonariusze nie podjęli jeszcze decyzji o ewentualnym upublicznieniu Idea Banku na GPW. "Widzimy jeszcze dużo miejsca na dalszy organiczny wzrost. Od strony finansowania i współczynników

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 r. 928,2 mln zł, czyli spadł 1,2 proc. rdr . Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł koniec czerwca 69,3 proc., czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 13,7 proc.

ZWZ Banku Pekao SA zajmie się 19 kwietnia wypłatą 6,80 zł dywidendy na akcję

funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2010, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao SA powinien wynieść 18,04%, a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 18,42%" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały. Współczynnik wypłacalności Banku Pekao SA w

Przewalutowanie kredytów frankowych kosztowałoby banki 44 mld zł

byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na 8 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 12,7 mld zł, a w celu spełnienia zaleceń KNF określających pożądany poziom współczynnika

Strata sektora z tytułu przewalutowania kredytów CHF na PLN wyniosłaby 44,4 mld zł

depozytów zgromadzonych w bankach, jak też zagrożenie dla stabilności całego systemu finansowego i całej gospodarki. W celu niedopuszczenia do kryzysu niezbędne byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na

SKOK Wołomin miał 32,6 mln zł zysku netto w I poł. 2014 r.

Warszawa, 29.07.2014 (ISBnews) - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie odnotowała 32,6 mln zł zysku netto w I poł. 2014 r., zwiększając jednocześnie współczynnik wypłacalności do 7,99% z 5,44% na koniec 2013 r., podała instytucja. "O ponad 200 mln zł zwiększyła się w

Zysk netto sektora bankowego w okresie I-V '14 wyniósł 6,98 mld zł

niż w maju roku 2013. Koszty działalności banków w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wzrosły o 0,6 proc. do 11,47 mld zł. Na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,29 proc., wskaźnik Tier 1 wyniósł 13,83 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,34 proc. i również 13,83

Alior Bank poprawił C/I do 51,5% w I kw., będzie zwiększał stronę przychodową

/r do 26,52 mld zł na koniec marca. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,4% r/r na koniec marca wobec 13,4% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier 1 wyniósł 10,8% wobec 11,2% rok wcześniej. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Millennium nie planuje dywidendy za 2011 r.

. Według szacunków banku, jeśli ta propozycja zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy, pozwoli na zwiększenie współczynnika wypłacalności i współczynnika kapitału podstawowego o 0,9 pkt proc., powodując ich wzrost do odpowiednio 14,2 proc. i 12,3 proc. na koniec 2011 r. W całym 2011 r. zysk netto Banku

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc

Bank Millennium nie spodziewa się obciążenia rezerwami wyników w zw. z AQR

Warszawa, 27.10.2014 (ISBnews) - Bank Millennium ocenia, że w związku z faktem, iż wielkość korekty jego współczynnika wypłacalności CET 1 w badaniu jakości aktywów (AQR) wynosi tylko 28 pb nie spodziewa się obciążenia rezerwami wyniku rachunków banku w tym roku, poinformował członek zarządu

PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik wypłacalności powyżej 5 proc., natomiast 31 kas poniżej wymogów, przy czym w przypadku 13 kas

Zysk grupy mBanku w I kw. wyższy niż przed rokiem

mBanku wzrósł nieznacznie w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 111,5 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec marca osiągnął 16,26 proc.(PAP)

PKO BP: Umocnienie CHF bez negatywnego wpływu na wyniki banku

przecenę walut, w tym złotego. SBC obniżył także przedział dla trzymiesięcznej stopy LIBOR CHF o 50 pb do -1,25%/-0,25% z -0,75%/0,25% wcześniej. Współczynnik wypłacalności PKO BP wyniósł 12,7% na koniec III kw. 2014 r. (Core Tier 1: 11,5%) PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego

SKOK Szopienice ma zgodę KNF na przejęcie SKOK Dziedzice

spełnia wszystkie kryteria, które Komisja bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne, jak i uzupełniające, m.in.: kasa nie jest objęta programem postępowania naprawczego, współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5%, wobec

Zysk netto Bank BGK wzrósł r/r do 740,31 mln zł w 2013 r.

8,2% rok wcześniej, a ROA - do 1,3% z 0,9% w 2012 r. Współczynnik wypłacalności ukształtował się na poziomie 55,4% wobec 16,9% rok wcześniej.  Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego strategią jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz

UKNF: Wynik netto SKOK wyniósł 24 mln zł w I półr. wobec straty rok wcześniej

jest nadal nieadekwatna do poziomu funduszy własnych. Współczynnik wypłacalności sektora SKOK na koniec czerwca 2014 r. wyniósł (-) 0,42% przy normie ustawowej wynoszącej 5%. Grupa 24 kas wykazuje w sprawozdawczości współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej 5%, natomiast 31 kas poniżej wymogu

KNF liczy, że Fundusz Stabilizacyjny i Kasa Krajowa pomogą SKOK-om

Zgodnie z podanymi w poniedziałek danymi KNF na koniec zeszłego roku współczynnik wypłacalności SKOK-ów spadł do 0,85 proc. z 0,70 proc. na koniec III kwartału 2013 r. Podkreślono, że wielkości te nie uwzględniają korekt wynikających z ustaleń inspekcji Urzędu KNF prowadzonych w 11 kasach, których

KNF: zysk sektora bankowego do końca kwietnia niższy o 3,2 proc.

z komunikatem na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,25 proc., a wskaźnik kapitałów podstawowych Core Tier 1 wyniósł 13,79 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,77 proc. i 14,14 proc. Zgodnie z danymi KNF w kwietniu w Polsce działało 40 krajowych banków komercyjnych

Bank Millennium poprawił zysk netto o 30% r/r dzięki wzrostowi marży odsetkowej

własne wzrosły o 11,2% r/r do poziomu 5 514 mln zł. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności osiągnął 14,3% a współczynnik Core Tier 1 13,3% na koniec marca 2014 r. (ISBnews)  

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

pozwolić sobie tylko instytucje z silną bezą kapitałową. Banki będą musiały wykazać się współczynnikiem wypłacalności na poziomie 12 proc. - Warunki są bardziej wyśrubowane niż w ubiegłym roku. Co prawda poprzednio współczynnik wypłacalności i poziom kapitału o najwyższej jakości tzw. Tier 1 pozwalające

Bank Pocztowy zwiększył zysk r/r i poprawił wskaźnik C/I w I-III kw.

depozytów tego obszaru oraz 38% bazy depozytowej banku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,2%, zaś Core Tier 1 sięgnął 9,8%. (ISBnews)

UKNF: Udział przeterminowanych kredytów w SKOK wzrósł o 9 pkt proc. w tym roku

2013 r., poz. 1450 – dalej: ustawa o skok) - na koniec września 2014 r. wynosiły 336,7 mln zł i w stosunku do grudnia 2013 r. 2 ich wartość wzrosła o 568,3 mln zł. 3 Uwzględniając wyniki inspekcji ich wartość obniżyłaby się do poziomu (–) 252 mln zł. Współczynnik wypłacalności sektora skok

Zysk netto Meritum Banku wzrósł ośmiokrotnie r/r do 27,7 mln zł w I półr. 2014

skali roku. Wartość portfela depozytów wzrosła o 18,6% w tym czasie i na koniec czerwca wynosiła 2,7 mld zł. Liczba placówek banku wzrosła do 187 na koniec czerwca wobec 158 rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności Meritum Banku wyniósł 12% na koniec czerwca 2014 r. wobec 16,4% rok wcześniej

Banki prognozują wzrost zysku netto w br. do ponad14.6 mld zł

sektora niefinansowego, które mają wzrosnąć o 9,9 proc. Prognoza dla depozytów sektora finansowego to spadek o 5,1 proc. Ankieta zakłada 7,5 proc. wzrost depozytów gospodarstw domowych i 17,2 proc. wzrost depozytów przedsiębiorstw. Współczynnik wypłacalności sektora ma według banków spaść do 15,35 proc

BZ WBK poprawił wskaźniki rentowności w I półr., C/I poniżej 50%

koszty pracownicze i działania spadły o 1,3%. Zmiany te wystąpiły w okresie intensywnych przedsięwzięć rozwojowych zorientowanych na doskonalenie obsługi klienta i kultury organizacyjnej Grupy" - podano też w raporcie. Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 13,3% na koniec czerwca (13,9% na 31

Alior Bank chce wyemitować 6,3 mln akcji. Bez prawa poboru

wypłacalności w dół W wyniku wdrożenia rozwiązań wymaganych prze KNF bank zapowiedział, że może potrzebować dodatkowego kapitału - i właśnie z tymi potrzebami związana jest emisja akcji. "W wyniku wprowadzenia rekomendacji urzędu współczynnik wypłacalności Core Tier 1 zmniejszy się o około 2,3 pkt proc

Zyski Deutsche Banku w dół, jednak wyższe niż przewidywania

wymaganą przez europejskich regulatorów. Według informacji podanych przez firmę będzie ona musiała także sprzedać dług za 1,5 mld euro. Do 2015 roku bank zamierza pozyskać w sumie 5 mld rezerw. Zgodnie z trzecim porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy

Zysk grupy BZ WBK w I kw. wyniósł 449,5 mln zł, lepiej od konsensusu

21,58 mld zł. Zobowiązania wobec klientów sięgnęły 80,11 mld zł. Bankowość detaliczna odpowiadała za 57,54 mld zł zobowiązań banku. Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2014 roku wynosił 13,8 proc. Zwrot na kapitale własnym banku sięgnął w pierwszym kwartale 16,6 proc., pozostając na

Zysk netto Banku Handlowego to 266,25 mln zł w II kw., konsensus: 248 mln zł

ukształtował się na poziomie celu strategicznego, tj. 50%" - czytamy dalej.  Bank podał też, że w II kw. 2014 r. zachował silną i bezpieczną pozycję kapitałową, osiągając współczynnik wypłacalności (według metodologii Bazylei III) na poziomie 17,0%. Jednocześnie dalszemu obniżeniu uległ

EuroRating obniżył do negatywnej perspektywę ratingów kredytowych 8 banków

przypadku przeprowadzania windykacji kredytów straconych.  Agencja podkreśla także, iż w perspektywie krótkoterminowej wzrost kursu franka szwajcarskiego powoduje także zwiększenie wartości aktywów ważonych ryzykiem i tym samym pogorszenie współczynnika wypłacalności oraz wskaźnika finansowania

SGB-Bank wypracował ponad 15 mln zł zysku netto po pięciu miesiącach 2014 r.

2012 do 66,0% w roku 2013. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,29% i w stosunku do stanu z poprzedniego roku wzrósł o 1,94 pp. Wzrost współczynnika wypłacalności w stosunku do stanu sprzed roku jest efektem wzrostu funduszy własnych o 18,5% przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego wymogu kapitałowego

Niespodziewany pomysł SKOK-ów: dostaną pomoc z zagranicy!

obecny senator PiS Grzegorz Bierecki, działa źle, "Gazeta" pisała już od 2004 r. Zaś opublikowany 6 czerwca raport KNF tę diagnozę tylko potwierdził. Ponad 30 proc. niespłacanych w terminie pożyczek, 44 SKOK-i z programami naprawczymi, połowa kas ze współczynnikiem wypłacalności poniżej 4 proc

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 115% r/r do ponad 10 mln zł w I kw. 2014

detalicznych i mikrofirm (przyrost o 5,4% r/r). Bank prowadził 828 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor wobec 783 tys. rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,8%, zaś Tier 1 9,4%. W pierwszym kwartale liczba placówek własnych Banku przekroczyła 300. Równocześnie Poczta Polska otwierała

SKOK Wołomin odwoła się od decyzji KNF ws. prezesa, Kasa działa bez zakłóceń

mld zł. W efekcie współczynnik wypłacalności Kasy wzrósł w tym okresie do 7,99%" - podkreślił Gazda. Prezes zapowiada dalszy rozwój Kasy, ale na razie te plany muszą zostać wstrzymane ze względu na decyzję Komisji. Jednak prezes ma nadzieję, że po uwzględnieniu odwołania SKOK Wołomin będzie

Rzecznik SKOK odpowiada: Raport KNF zawiera błędy merytoryczne

czwartek prezentację, z której wynikało, że 44 z 55 istniejących Kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych. Ponadto 28 miało stratę na koniec minionego roku. Taka sama ich liczba ma współczynnik wypłacalności poniżej 4 proc. W raporcie stwierdzono też m.in., że 30 proc. portfela

Pięć pytań o plan dla frankowiczów. Czy banki upadną? Zabraknie na kredyty?

sytuacją, w której z funduszy własnych banków z dnia na dzień znika np. 30 mld zł. I to znika nierównomiernie, w zależności od udziałów poszczególnych banków w rynku kredytów frankowych. Czy to mogłoby sprawić, że część banków miałaby współczynnik wypłacalności poniżej minimalnego poziomu regulacyjnego

Meritum Bank spodziewa się rekordowych wyników w całym 2014 r.

ostatnich 12 miesięcy liczba placówek prowadzonych pod marką Meritum (własnych i partnerskich) wzrosła o 35 i obecnie jest ich 194. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,46% na koniec września wobec 14,16% rok wcześniej. Meritum Bank kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów indywidualnych

Znormalizowany zysk netto Getin Noble Banku wyniósł 115 mln zł w III kw. 2014 r.

Rosiński, cytowany w komunikacie. "Od początku roku prowadzimy skuteczne działania w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego banku. Obecnie skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosi 9,5%, a współczynnik wypłacalności osiągnął wartość 13,1%" - dodał prezes. Na koniec

Odpisy mBanku spadły o 3,8% r/r w IV kw., przy wzroście portfela kredytów o 9,3%

należności, które utraciły wartość. Poziom pokrycia należności, które utraciły wartość rezerwami (uwzględniając rezerwy na poniesione, ale niezidentyfikowane straty) spadł w ujęciu kwartalnym z poziomu 58,1% do 57,2%. Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,7% w IV kw. 2014 r. wobec 15,6% kwartał

Brytyjskie banki muszą zdobyć miliardy funtów

tych dniach, że niedobór rezerw szacowany na 12,8 mld funtów uzupełni m.in. emisją akcji i obligacji wymienialnych na akcje.Zgodnie z III porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy podstawowych został podniesiony do 6 proc., zaś podstawowe minimum rezerw

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

(spółdzielczy system ma kłopoty finansowe). Bankowcy bardzo się denerwowali na nową opłatę, bo mają współczynniki wypłacalności na rekordowych poziomach (przeciętnie 14 proc.), nie handlowały nigdy toksycznymi papierami i nie lewarowały się (czyli nie ryzykowały pożyczonymi pieniędzmi) ponad miarę, jak wiele

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska wzrósł o 10,5% r/r do 92 mln zł w I poł. 2014

% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,4%. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału był na poziomie 13,7%. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem

Europejskie banki w lepszej kondycji. Kapitały urosły o 200 mld euro

banki podniosły kapitały tak, by w ciągu pół roku współczynnik wypłacalności (chodzi o kapitał najwyższej jakości - Core Tier 1) wynosił co najmniej 9 proc. W grudniu 2011 r. Urząd prognozował, że spośród 71 monitorowanych banków (największe i kluczowe banki w Europie) aż 37 będzie potrzebować blisko

Raiffeisen Polbank zanotował 338 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r.

pkt proc., obniżając się do 71,7%, m.in. dzięki ograniczeniu kosztów administracyjnych w banku o 11,1% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,9% na koniec 2014 r." - czytamy także. Bank w segmencie korporacyjnym zwiększył liczbę klientów o 6% do 13,1 tys. oraz akcję kredytową

Odpisy Getin Noble Banku wzrosły o 17% r/r w 2014 r.

wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,1% na koniec 2014 r. wobec 12,4% rok wcześniej. Zwrot z kapitałów (ROE) netto spadło do 7,6% wobec 9,5% na koniec 2013 r. Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r

Odpisy Banku BPH spadły o 59% r/r w ub.r.,wskaźnik NPL obniżył się do 9,4%

hipotecznych w walutach obcych oraz kredytów ratalnych i samochodowych udzielanych przez pośredników)" - podał bank. Koszty działania wyniosły 1,13 mld zł w 2014 r. i nie zmieniły się r/r. Wskaźnik koszty do dochodów wzrósł do 83% na koniec 2014 r. wobec 74% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności

Alior Bank będzie mieć C/I poniżej 50% wcześniej niż planował

wcześniej. Współczynnik wypłacalności Alior Banku wyniósł 13,1% na koniec czerwca wobec 12,8% rok wcześniej. Core Tier I wzrósł do 11,5% wobec 10,8% na koniec czerwca 2013 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

PKO BP poprawił zysk przy wysokiej efektywności i spadku kosztów ryzyka w 2014r.

kolejny raz z rzędu wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe, utrzymując niezmiennie wysoką efektywność, kontrolę kosztów i dbałość o bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,25 mld zł, ROE 12,3%, ROA 1,4%, wskaźnik kosztów do dochodów 47,1%, a współczynnik

W SKOK-u straciłem dorobek życia. List czytelnika

dobrą wolę. Brak SKOK-u Wołomin na liście ostrzeżeń KNF stanowił następny pozytywny prognostyk. Niekwestionowany przez biegłych rewidentów współczynnik wypłacalności instytucji wydawał się bez zarzutu i znacznie powyżej oczekiwanych standardów. Dziś czuję się oszukany. W pewnym sensie ukarany za

Alior Bank ma zgodę KNF na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt

, poziom współczynnika wypłacalności powyżej 12%, poziom współczynnika Tier 1 powyżej 9%, skala działania banku przejmującego (suma bilansowa) istotnie wyższa od skali działania podmiotu przejmowanego, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym, podano również. "

Przegląd informacji ze spółek

. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie odnotowała 32,6 mln zł zysku netto w I poł. 2014 r., zwiększając jednocześnie współczynnik wypłacalności do 7,99% z 5,44% na koniec 2013 r., podała instytucja. Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu - Instal Bełchatów złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Meritum Bank zwiększył zysk netto o 87% w 2013, zapowiada dalszą poprawę wyników

2,55 mld zł. Liczba placówek (własnych i partnerskich) wzrosła o 10 w ciągu roku do 166 na koniec ub. roku. Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 13,6%. (ISBnews)  

Belka: Kryzys Polskę ledwie drasnął. Żeby kolejny był lekki, trzeba się przygotować

nie przez pryzmat całego systemu finansowego. - Z natury rzeczy w okresie ekspansji gospodarczej wyniki finansowe indywidualnych banków mogą być wspaniałe, współczynniki wypłacalności na komfortowym poziomie, co może dawać złudne przeświadczenie dużego marginesu bezpieczeństwa banku - mówił Belka w

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ostatnim półroczu

- pozostaje dobra i stabilna. Banki są odporne nawet na istotne pogorszenie warunków ich działalności. Średnie współczynniki wypłacalności pozostały bez zmian, a wysoka zdolność do absorbowania potencjalnych strat została utrzymana. Wysoką odporność polskich banków potwierdziły stress-testy, przeprowadzane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (współczynnik adekwatności kapitałowej) – współczynnik wyrażający stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem.Poszczególnym pozycjom aktywów i pozycjom pozabilansowym przydziela się stopnie ryzyka kredytowego

Zasada nadzoru kraju macierzystego

ostrożnościoweInstrumenty ostrożnościowe określone są w dyrektywie 2000/12/WE. Do najważniejszych z nich należą: Współczynnik wypłacalności, czyli relacja funduszy własnych do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem. Instytucje kredytowe zobligowane są do utrzymywania wypłacalności na poziomie minimalnym

Basel II

oraz minimalnego wskaźnika relacji kapitału do aktywów ważonych ryzykiem, który przybiera następującą postać: R=FW/[AWR+12,5*(WKRR+WKRO)] gdzie: R – współczynnik wypłacalności, FW – fundusze własne, AWR – suma aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, obliczona dla ryzyka

Waszyngton

burmistrza Sharon Pratt Kelly, pierwszej Afroamerykanki na czele władz dużego miasta w kraju. Barry’ego wybrano ponownie w 1994, już w rok później miasto stanęło na krawędzi wypłacalności. W kolejnym, przypadającym na 1998 głosowaniu, zwyciężył Anthony Williams. Jego administracja nadzorowała okres

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - współczynnik wypłacalności