współczynnik wypłacalności

Maciej Samcik

SKOK-i bawią się w kotka i myszkę

SKOK-i bawią się w kotka i myszkę

Sytuacja SKOK-ów nie jest wcale tak zła, jak przedstawia ją Komisja Nadzoru Finansowego - przekonywał we wtorek Rafał Matusiak, szef Krajowej SKOK , czyli centrali zrzeszającej 50 działających w Polsce spółdzielczych Kas. Zaś Andrzej Sosnowski, prezes SKOK-u Stefczyka, uspokaja, że ta Kasa - największa w kraju - przyniosła w zeszłym roku solidne zyski. Jej współczynnik wypłacalności zbliża się podobno do 6 proc. (czyli jest powyżej 5-procentowego minimum, które pozwala w miarę bezpiecznie działać).

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

Zyskiem z akcjonariuszami nie powinny się dzielić przede wszystkim te banki, których tzw. współczynnik wypłacalności nie przekracza 12 proc., oraz te, które udzieliły zbyt dużo kredytów walutowych.

KNF: rekordowe zyski banków, ale... ich wypłacalność spadła

Aż 15,7 mld zł zarobiły w zeszłym roku polskie banki - podaje KNF. Nieznacznie obniżył się za to ich współczynnik wypłacalności. W dalszym ciągu grubo ponad 40 proc. rynku kontroluje pięć największych grup bankowych

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

emisjom nowych akcji. Współczynnik wypłacalności w całej branży wynosi obecnie 13,3 proc. i choć jest nieco niższy od tego sprzed roku, gdy osiągał 14 proc., to wciąż jest prawie 5 pkt. proc. powyżej minimum, które ustanowiły polskie władze nadzorcze. Spadek współczynnika wypłacalności wynikał w głównej

KNF: udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów na koniec czerwca wzrósł do 38 proc.

Z danych KNF wynika, że największą grupę stanowią pożyczki przeterminowane powyżej 12 miesięcy. Ponad 46 proc. udział w portfelu kredytów przeterminowanych mają kredyty na nieruchomości. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 11,9% r/r do 11,42 mld zł w I-IX

kredytów i pożyczek wyniosła 5,22 mld zł na koniec września br., co oznacza spadek o 11,1% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29%, a współczynnik Tier 1 - 13,83% na koniec maja 2015 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,01% na koniec czerwca br. wobec 13,44% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o11,7% r/r do 10,33 mld zł w I-VIII

kredytów i pożyczek wyniosła 4,46 mld zł na koniec sierpnia br., co oznacza spadek o 12,3% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29%, a współczynnik Tier 1 - 13,83% na koniec maja 2015 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,0% na koniec czerwca br. wobec 13,44% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 9,7% r/r do 9,4 mld zł w I-VII

pożyczek wyniosła 3,74 mld zł na koniec lipca br., co oznacza spadek o 17,1% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29%, a współczynnik Tier 1 - 13,83% na koniec maja 2015 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,99% na koniec czerwca wobec 13,44% na koniec grudnia 2014 r

GNB chce poprawić wynik odsetkowy w III kw., obniża koszty finansowania

współczynniki wypłacalności o kolejne 10 punktów" - powiedział Rosiński. Dodał, że nawet przy założeniu, że ustawa  o restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych wejdzie w życie w obecnym kształcie, to na poziomie skonsolidowanym bank nie spodziewa się problemów z utrzymaniem współczynników

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 8,2% r/r do 7,96 mld zł w I-VI

kredytów i pożyczek wyniosła 3,22 mld zł na koniec czerwca br., co oznacza spadek o 16,2% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29%, a współczynnik Tier 1 - 13,83% na koniec marca 2015 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,55% na koniec marca wobec 13,44% na koniec

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 8,7% r/r do 6,37 mld zł w I-V

wyniosła 2,61 mld zł na koniec maja br., co oznacza spadek o 14,4% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29%, a współczynnik Tier 1 - 13,83% na koniec marca 2015 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,55% na koniec marca wobec 13,44% na koniec grudnia 2014 r

EuroRating obniżył rating BPS do CCC, perspektywa negatywna

19,2% na koniec 2013 r.). Ponadto, bank miał na koniec 2014 roku przekroczone dopuszczalne w ustawie Prawo bankowe limity koncentracji ekspozycji kredytowych dla grupy podmiotów powiązanych kapitałowo. Współczynnik wypłacalności banku obniżył się do 7,7% na poziomie jednostkowym oraz do zaledwie 6,9

GNB w listopadzie wyemituje dług podporządkowany, planuje sprzedaż aktywów

. Na koniec września 2015 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CET1 (pro-forma z uwzględnieniem całości wyniku za pierwsze trzy kwartały 2015 roku) wynosił 10,4% (+1,5 pkt proc. r/r), a łączny współczynnik wypłacalności CAR 13,5% (+1,0 pkt proc. r/r). Getin Noble Bank powstał w wyniku

Nowa polityka dywidendowa Getin Noble Banku: Dywidenda od zysku za 2016 r.

ostrożnościowe w zakresie posiadania poziomu współczynnika Tier1 oraz współczynnika wypłacalności ogółem na poziomie przewyższającym jego minimalną wysokość określoną przez normatywne akty regulacyjne wydawane przez organ nadzorczy. "Przy obecnym brzmieniu regulacji nadzorczych warunkiem koniecznym do

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 5% r/r do 5,2 mld zł w I-IV

pożyczek wyniosła 1,95 mld zł na koniec kwietnia br., co oznacza spadek o 22,1% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29%, a współczynnik Tier 1 - 13,83% na koniec kwietnia 2015 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,55% na koniec marca wobec 13,44% na koniec grudnia

Alior Bank planuje emisję obligacji podporządkowanych na 150-200 mln zł w br.

niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, do łącznej wartości programu 2 mld zł. Współczynnik wypłacalności grupy Alior Banku wyniósł 12,78% na koniec czerwca 2015 r. wobec 13,14% rok wcześniej. Współczynnik Tier I wyniósł 10,23% wobec 11,54% na koniec czerwca 2014 r. Alior Bank

Kredyty grupy BOŚ wzrosły o 8,9% od początku roku, depozyty - o 1,7%

bezpiecznym poziomie: współczynnik wypłacalności wyniósł 12,71% na koniec III kwartału 2015 r., wobec 14,03% na koniec 2014 r., a współczynnik Tier 1 - 9,65% na 30 września 2015 r., w porównaniu z 10,46% na koniec 2014 r. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 12,64%, a Tier 1 był na poziomie 9,55

PKO BP zamierza regularnie dzielić się zyskami

"PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy opierając siw na jasnych regułach, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności"

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł r/r do 43,64 mln zł w 2014 r.

mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 59,66 mln zł wobec 41,63 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 7,72 mld zł na koniec 2014 r. wobec 7,38 mln na koniec 2013 r. Współczynnik wypłacalności na koniec 2014 r. wyniósł 13,4% mln zł wobec 12,9% mln zł zysku rok

Idea Bank chce wypłacać dywidendę w wysokości do 50% zysku od 2017 r.

wskazanego w zbadanym jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym. Za lata, w których bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki i będzie posiadał wysokie współczynniki wypłacalności , będzie można rozważyć wypłatę dywidendy w wyższej wysokości" - czytamy także. Dotychczas Idea Bank nie wypłacał

Wskaźnik C/I Alior Banku spadł r/r do 49,1% na koniec III kw.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali roku czasie o 39% do 31,43 mld zł na koniec września. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,7% na koniec września wobec 13,8% rok wcześniej. Współczynnik Tier 1 zmniejszył się do 10,3% wobec 12% na koniec września 2014 r. Alior Bank rozpoczął działalność w

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 1,6% r/r do 4,04 mld zł w I-III

pożyczek wyniosła 1,73 mld zł na koniec marca br., co oznacza spadek o 4,9% w skali roku. Łączny współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na

KNF zdecydowała o pierwszym przejęciu jednej SKOK przez inną

postępowania naprawczego, współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5 proc., posiada zatwierdzony przez KNF statut dostosowany do przepisów ustawy i prawidłowo powołany zarząd, spełnia też ustawowe normy w zakresie płynności. SKOK Kwiatkowskiego wypełnia też inne wymogi, tzn. działa zgodnie

Ponad 90% bankowców uważa, że nowe obciążenia spowodują wzrost cen usług

połowę (53%) badanych jest redukcja zatrudnienia w bankach, a 45% bankowców jest zdania, że nowe obciążenia fiskalne wpłyną na spowolnienie akcji kredytowej.  Czterech na dziecięciu bankowców (43%) uważa też, że obniżeniu ulegną współczynniki wypłacalności banków. Ponad jedna trzecia (37%) 

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu BPS do 'stabilnej' z 'negatywnej'

zneutralizować skutki wciąż ujemnych wyników finansowych, wykazanych po I półroczu b.r., natomiast dwie emisje obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 88 mln zł zwiększyły fundusze uzupełniające banku, co przyczyniło się do nieznacznej poprawy współczynników wypłacalności" - czytamy w uzasadnieniu

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 4,8% r/r do 2,49 mld zł w lutym

mld zł na koniec lutego br., co oznacza spadek o 2,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na koniec grudnia wobec

Wskaźniki kapitałowe umożliwiają PKO BP przeznaczenie do 50% zysku na dywidendę

zalecenia KNF umożliwiające wypłatę dywidendy do poziomu 50% zysku" - powiedział wiceprezes. Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,5% na koniec września , zaś Core Tier 1 13,2% (dla banku: 15,0% i Core Tier 1 13,7%), co oznacza wzrost o 0,6 pkt proc. w skali kwartału w efekcie wdrożenia w III kw. br

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 7,0% r/r do 1,23 mld zł w styczniu

koniec stycznia br., co oznacza wzrost o 9,8% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na koniec grudnia wobec 13,72% na

"Gazeta Wyborcza": Skarbce SKOK-ów pod ochroną

jest 37,5 proc. przeterminowanych kredytów, a połowa z działających kas ma współczynnik wypłacalności poniżej poziomu bezpieczeństwa (ustawa określa go na 4 proc.).

Zysk netto sektora bankowego od stycznia do marca wyniósł 3,97 mld zł

wyniosły 1,82 mld zł, rosnąc o 7,2 proc. w ujęciu rocznym. Koszty działalności banków w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosły o 1,3 proc. do 6,80 mld zł. Na koniec marca współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,57 proc., wskaźnik Core Tier 1 14,05 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio

Raport: przejmowanie SKOK-ów przez banki biznesowo nieuzasadnione

współczynników wypłacalności, wyników finansowych, stopnia outsourcingu czy stopnia realizacji planu naprawczego. ZBP i EY w ramach rekomendowanych rozwiązań zalecają udzielenie bezpośredniej pomocy finansowej przez BFG dla wybranych SKOK-ów, nabycie "złych" aktywów przez BFG od wybranych SKOK-ów oraz

KNF: Sektor bankowy w 2013 r. zarobił na czysto 15,4 mld zł

był o 5,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Natomiast koszty wyniosły 27,6 mld zł, czyli były o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności sektora bankowego na koniec 2013 r. wynosił 15,75 proc., podczas gdy rok wcześniej 14,74 proc.(PAP)

Raport NBP: Frank bankom niegroźny, ale przewalutowanie tak. To SKOK-i straszą

podmiotów sektora wykazuje, będące wynikiem wysokich strat kredytowych, współczynniki wypłacalności poniżej regulacyjnego minimum, a niektóre z nich nawet ujemne kapitały" - czytamy w raporcie. Z analiz NBP wynika, że współczynnik wypłacalności sektora SKOK-ów jest ujemny (-1,6 proc.). By osiągnąć

KNF: Zysk netto polskich banków wzrósł o 21 proc.

W tym okresie fundusze własne banków zwiększyły się o 6,6%, do 95,9 mld zł. Poziom średniego współczynnika wypłacalności wzrósł do 13,7% na koniec maja wobec 13,3% na koniec 2009 r.KNF podała, że wszystkie banki odnotowały współczynnik przekraczający wymagane ustawowo 8% minimum, a udział banków ze

MF i KNF: SKOK-i mają fundusze własne ujemne i wykazują straty

przejadane" Bardziej szczegółowe wyniki przedstawił członkom komisji przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak. Zaznaczył, że na koniec marca 2015 roku fundusze własne kas wynosiły minus 444 mln zł, a współczynnik wypłacalności wynosił minus 3,81 proc., przy minimalnym dopuszczalnym współczynniku 5 proc

Wskaźnik C/I Banku BPH wzrósł r/r do 90,1% na koniec września

skali roku 2,53% na koniec III kw. Wynik na instrumentach finansowych spadł o 40%r/r do 49,2 mln zł. Koszty ogółem spadły w I-III kw. o 2% r/r do 812,4 mln zł. Odpisy z tytułu utraty wartości zmniejszyły się 66,5% w skali roku do 18,1 mln zł na koniec września. Współczynnik wypłacalności

Raiffeisen Bank Polska zwiększył zysk o 35,6% r/r do 99,8 mln zł w I poł. 2015 r

Czarnecki, cytowany w komunikacie. Współczynnik wypłacalności banku ukształtował się na poziomie 13,4%. Poprawiła się rentowność banku - zwrot na kapitale (ROE) wzrósł do 3,4% w I poł. 2015 r. z 2,6% rok wcześniej, zaś wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł do 70,7% z 71,1%. Po pierwszym półroczu

Grupa Deutsche Bank planuje dalszy rozwój w Polsce

okresie wyniósł ponad 234 mln zł, współczynnik wypłacalności wyniósł 14,44% (w tym wskaźnik Tier 1 kształtuje się na poziomie 13,98%)" - podkreśliła Salamon, cytowana w komunikacie. Deutsche Bank AG poinformował, że III kw. br zakończył stratą netto na poziomie 6 mld euro. Wynik ten to przede

KNF zdecydowała o pierwszym przejęciu jednej SKOK przez inną

Kwiatkowskiego, jak stwierdza KNF, spełnia wszystkie kryteria, brane pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK. To znaczy nie jest objęta programem postępowania naprawczego, współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5 proc., posiada zatwierdzony przez KNF

Agencja ratingowa Moody's ostrzega Polskę: Nie bawcie się bankami

prawo unijne podwyższenie bankowych kapitałów (w najbliższych latach 15 mld zł). Problem ze współczynnikiem wypłacalności Obciążenia te razem wzięte mogą ściągnąć rentowność najsłabszych banków w okolice zera; a wtedy przestaną udzielać kredytów. Jak oblicza Marcin Jabłczyński, gdyby jednocześnie

BGK proponuje wpłacić do budżetu państwa 355,3 mln zł z zysku za 2014 rok

zł rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 39,9% na koniec 2014 r. wobec 55,4% rok wcześniej. Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Zapewnia finansową obsługę programu MdM. (ISBnews)  

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc

Zysk netto Meritum Banku wzrósł o 281,5% r/r do 44,55 mln zł w 2014 r.

koniec 2014 r. wynosił 2,7 mld zł, tj. o 19% więcej niż przed rokiem, zaś wartość portfela depozytów - 2,9 mld zł, co oznacza 13-proc. wzrost r/r. W efekcie wynik na działalności bankowej zwiększył się o 31% do 350 mln zł. Współczynnik wypłacalności na koniec 2014 roku wynosił 15,5%. "Do poprawy

Idea Bank przeprowadzi IPO w I połowie 2015 r.

. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45% wobec 11,91% na koniec 2013 r. Na koniec grudnia 2014 grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych. (ISBnews

Po udanym IPO Open Finanse Getin może zrezygnować z emisji 500-mln długu

Warszawa, 25.02.2011 (ISB) - Po udanym debiucie giełdowym Open Finance współczynnik wypłacalności Getin Noble Bank powinien przekroczyć 10% i wówczas spółka zrezygnuje z emisji długu podporządkowanego, poinformował w piątek członek zarządu banku i prezes Open Finanse Krzysztof Spyra. "IPO

NBP: SKOKi wymagają działań naprawczych, ale nie generują ryzyka systemowego

." Narodowego Banku Polskiego (NBP).  "Skutkiem dotychczasowych działań (głównie likwidacji i przejęć) było zmniejszenie się liczby kas do 50. Część sektora wykazuje współczynniki wypłacalności na poziomie wymaganym, jednak wiele podmiotów charakteryzuje się współczynnikami poniżej

ZWZ Banku Pekao SA zajmie się 19 kwietnia wypłatą 6,80 zł dywidendy na akcję

funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2010, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao SA powinien wynieść 18,04%, a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 18,42%" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały. Współczynnik wypłacalności Banku Pekao SA w

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do BB-

zabezpieczenie), a także wpływałoby na zwiększenie wartości aktywów ważonych ryzykiem i tym samym pogorszenie współczynnika wypłacalności oraz wskaźnika finansowania kapitałem własnym CET1" - czytamy także. (ISBnews)  

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

zaleca, by dywidendę z całego zysku mogły wypłacić tylko te banki, które nie są objęte programem postępowania naprawczego, ich współczynnik wypłacalności wynosi powyżej 12 proc., a tzw. współczynnik Core Tier 1, czyli kapitałów o najwyższej jakości, przekracza 9 proc. By dostać zielone światło do wypłaty

Erste: Bank Handlowy i Pekao mogą wypłacić do 100% dywidendy za 2015 r.

już przeznaczył część z zysku wypracowanego w I połowie 2015 roku na wzmocnienie współczynnika wypłacalności, nie ma szans na wypłatę dywidendy, podano także. W przypadku Getin Noble Banku i Alior Banku analitycy nie zmienili swoich wcześniejszych prognoz co do podziału zysku i oczekują, że nie

Millennium nie planuje dywidendy za 2011 r.

. Według szacunków banku, jeśli ta propozycja zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy, pozwoli na zwiększenie współczynnika wypłacalności i współczynnika kapitału podstawowego o 0,9 pkt proc., powodując ich wzrost do odpowiednio 14,2 proc. i 12,3 proc. na koniec 2011 r. W całym 2011 r. zysk netto Banku

Marża odsetkowa grupy Pekao spadła r/r do 2,8% na koniec III kw.

10,4%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%. (ISBnews)  

Strzyżenie banków się opłaci? Bankowcy straszą, ale czy przesadzają?

współczynnik wypłacalności w polskich bankach wynosił 15,3 proc. Spalanie tłuszczyku Pomoc dla frankowiczów i podatek bankowy mogą wręcz uszczuplić kapitał własny banków. A to z kolei oznacza, iż ewentualny wzrost działalności kredytowej banków będzie oznaczał spadek współczynnika wypłacalności. Do pewnego

Przewalutowanie kredytów frankowych kosztowałoby banki 44 mld zł

byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na 8 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 12,7 mld zł, a w celu spełnienia zaleceń KNF określających pożądany poziom współczynnika

Strata sektora z tytułu przewalutowania kredytów CHF na PLN wyniosłaby 44,4 mld zł

depozytów zgromadzonych w bankach, jak też zagrożenie dla stabilności całego systemu finansowego i całej gospodarki. W celu niedopuszczenia do kryzysu niezbędne byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 r. 928,2 mln zł, czyli spadł 1,2 proc. rdr . Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł koniec czerwca 69,3 proc., czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 13,7 proc.

Alior Bank utrzymał marżę odsetkową na poziomie 4,7%, a C/I poniżej 50% w 2014r.

21,6%), dając w efekcie wskaźnik koszty/ dochody na poziomie ok 49,4% (tj. o 5,6 pkt proc. mniej niż w 2013 r.)" - czytamy także. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) zwiększył się do 12,4% wobec 11,0% na koniec 2013 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,8% na koniec 2014 r. wobec 12,11 rok

Zysk netto sektora bankowego w okresie I-V '14 wyniósł 6,98 mld zł

niż w maju roku 2013. Koszty działalności banków w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wzrosły o 0,6 proc. do 11,47 mld zł. Na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,29 proc., wskaźnik Tier 1 wyniósł 13,83 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,34 proc. i również 13,83

Bank Pocztowy zwiększył zysk netto o 2,1% r/r w I półr. dzięki obniżce kosztów

sprawozdaniu. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym zwiększył się w I pólłr br. do 6,5% z 5,4% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności (CAR) wyniósł 13,3% w I poł. br. i wzrósł o 0,1 pkt proc. r/r, zaś wskaźnik Tier 1 sięgnął 10,2% w I poł. br. i wzrósł o 0,4 pkt proc. r/r

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

pozwolić sobie tylko instytucje z silną bezą kapitałową. Banki będą musiały wykazać się współczynnikiem wypłacalności na poziomie 12 proc. - Warunki są bardziej wyśrubowane niż w ubiegłym roku. Co prawda poprzednio współczynnik wypłacalności i poziom kapitału o najwyższej jakości tzw. Tier 1 pozwalające

Zysk grupy mBanku w I kw. wyższy niż przed rokiem

mBanku wzrósł nieznacznie w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 111,5 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec marca osiągnął 16,26 proc.(PAP)

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc

KNF: Strata sektora SKOK zwiększyła się do 768,9 mln zł w 2014 r.

na kwotę 146 mln zł) oraz w przypadku 7 kas zaliczeniem kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków do funduszy własnych o łącznej wartości 53,6 mln zł" - czytamy także. Współczynnik wypłacalności na koniec 2014 r. dla kas prowadzących działalność ukształtował się na poziomie 2,68% przy

KNF liczy, że Fundusz Stabilizacyjny i Kasa Krajowa pomogą SKOK-om

Zgodnie z podanymi w poniedziałek danymi KNF na koniec zeszłego roku współczynnik wypłacalności SKOK-ów spadł do 0,85 proc. z 0,70 proc. na koniec III kwartału 2013 r. Podkreślono, że wielkości te nie uwzględniają korekt wynikających z ustaleń inspekcji Urzędu KNF prowadzonych w 11 kasach, których

PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik wypłacalności powyżej 5 proc., natomiast 31 kas poniżej wymogów, przy czym w przypadku 13 kas

SKOK przejmie inny SKOK. Pierwsza taka decyzja

spełnia wszystkie kryteria brane pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK. To znaczy, że nie jest objęta programem postępowania naprawczego, współczynnik wypłacalności Kasy wynosi co najmniej 5 proc., posiada zatwierdzony przez KNF statut dostosowany do przepisów ustawy i

KNF: Zawieszenie działalności SKOK-Kujawiak i wniosek o upadłość

dniu 26 października 2015 r. "Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Kujawiak wykazywała na dzień 14 czerwca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości minus 72,9 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 42,92 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność"

KNF zawiesiła działalność SKOK Kujawiak i wystąpiła z wnioskiem o jego upadłość

2015 r.  nałożyła na ówczesnego prezesa i wiceprezesa SKOK Kujawiak kary pieniężne w maksymalnej przewidzianej ustawą wysokości" - czytamy dalej. SKOK Kujawiak na dzień 14 czerwca 2015 r. wykazał ujemne fundusze własne w wysokości minus 72,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na

Alior Bank chce wyemitować 6,3 mln akcji. Bez prawa poboru

wypłacalności w dół W wyniku wdrożenia rozwiązań wymaganych prze KNF bank zapowiedział, że może potrzebować dodatkowego kapitału - i właśnie z tymi potrzebami związana jest emisja akcji. "W wyniku wprowadzenia rekomendacji urzędu współczynnik wypłacalności Core Tier 1 zmniejszy się o około 2,3 pkt proc

KNF: zysk sektora bankowego do końca kwietnia niższy o 3,2 proc.

z komunikatem na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,25 proc., a wskaźnik kapitałów podstawowych Core Tier 1 wyniósł 13,79 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,77 proc. i 14,14 proc. Zgodnie z danymi KNF w kwietniu w Polsce działało 40 krajowych banków komercyjnych

Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł o 5,4 pkt r/r do 46,2% na koniec I kwartału

główny wpływ miały wyższe ogólne koszty administracyjne, determinowane zmianą w składzie grupy kapitałowej oraz niższy wynik odsetkowy, pozostający pod presją rekordowo niskich stóp procentowych, przy wyższym wyniku pozostałym i poprawie wyniku na odpisach. Na koniec I kwartału 2015 roku współczynnik

SKOK-i czekają, aż ktoś zgasi światło. Są niewypłacalne. Urzędnik znający temat: Pozostaje upadek systemu

SKOK-i mają ten współczynnik na poziomie grubo poniżej minus 3 proc. - twierdzi. Pokazuje przy tym raport KNF, z którego wynika, że jeden SKOK ma współczynnik wypłacalności na poziomie minus 18 proc. - Tego nie da się uratować - wzdycha. Rząd i nadzór finansowy zdaniem naszego rozmówcy starały się

Banki prognozują wzrost zysku netto w br. do ponad14.6 mld zł

sektora niefinansowego, które mają wzrosnąć o 9,9 proc. Prognoza dla depozytów sektora finansowego to spadek o 5,1 proc. Ankieta zakłada 7,5 proc. wzrost depozytów gospodarstw domowych i 17,2 proc. wzrost depozytów przedsiębiorstw. Współczynnik wypłacalności sektora ma według banków spaść do 15,35 proc

BGŻ BNP Paribas chce obniżyć wskaźnik C/I poniżej 60% w 2017 r.

. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,6% na koniec ub. r. (ISBnews)

Zyski Deutsche Banku w dół, jednak wyższe niż przewidywania

wymaganą przez europejskich regulatorów. Według informacji podanych przez firmę będzie ona musiała także sprzedać dług za 1,5 mld euro. Do 2015 roku bank zamierza pozyskać w sumie 5 mld rezerw. Zgodnie z trzecim porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy

Zysk grupy BZ WBK w I kw. wyniósł 449,5 mln zł, lepiej od konsensusu

21,58 mld zł. Zobowiązania wobec klientów sięgnęły 80,11 mld zł. Bankowość detaliczna odpowiadała za 57,54 mld zł zobowiązań banku. Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2014 roku wynosił 13,8 proc. Zwrot na kapitale własnym banku sięgnął w pierwszym kwartale 16,6 proc., pozostając na

Niespodziewany pomysł SKOK-ów: dostaną pomoc z zagranicy!

obecny senator PiS Grzegorz Bierecki, działa źle, "Gazeta" pisała już od 2004 r. Zaś opublikowany 6 czerwca raport KNF tę diagnozę tylko potwierdził. Ponad 30 proc. niespłacanych w terminie pożyczek, 44 SKOK-i z programami naprawczymi, połowa kas ze współczynnikiem wypłacalności poniżej 4 proc

Bank Pocztowy chce utrzymać w tym roku poziom zysku netto z 2014 r.

udział kredytów gotówkowych, marża pozostanie w tym roli na wysokim poziomie, ale może nie utrzymać się na ubiegłorocznym" - powiedział Sobiech. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 5,9% na koniec 2014 r. z 5,3% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,4% na koniec

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł r/r do 65% na koniec III kw.

mln zł, co oznacza spadek o  38,3% w skali roku. Na koniec września br. współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 16,2 % i był o 1,3 pkt. proc. niższy niż na koniec 2014 roku. Było to spowodowane spadkiem funduszy własnych grupy o 151 mln zł, (tj. 3,1%). (ISBnews)  

Rzecznik SKOK odpowiada: Raport KNF zawiera błędy merytoryczne

czwartek prezentację, z której wynikało, że 44 z 55 istniejących Kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych. Ponadto 28 miało stratę na koniec minionego roku. Taka sama ich liczba ma współczynnik wypłacalności poniżej 4 proc. W raporcie stwierdzono też m.in., że 30 proc. portfela

Brytyjskie banki muszą zdobyć miliardy funtów

tych dniach, że niedobór rezerw szacowany na 12,8 mld funtów uzupełni m.in. emisją akcji i obligacji wymienialnych na akcje. Zgodnie z III porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy podstawowych został podniesiony do 6 proc., zaś podstawowe minimum rezerw

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

współczynnikiem wypłacalności dla funduszy podstawowych (tzw. fundusze Tier 1) na poziomie co najmniej 5 proc. Na 91 banków reprezentujących 65 proc. europejskiego rynku stress testy oblało osiem: pięć hiszpańskich, dwa greckie i jeden austriacki. W europejskich stress testach udział wziął tylko jeden bank z

Dla frankowiczów 130 zł od każdego Polaka. Po decyzji Sejmu

że Getin Noble Bank musiałby przeznaczyć na taką operację mniej, bo ok. 1,65 mld zł, a Bank Millennium - 2,1 mld zł, to według analityków to właśnie te banki byłyby w najgorszej sytuacji finansowej po przewalutowaniu kredytów. - Procentowy negatywny wpływ na kapitały własne i współczynniki

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

(spółdzielczy system ma kłopoty finansowe). Bankowcy bardzo się denerwowali na nową opłatę, bo mają współczynniki wypłacalności na rekordowych poziomach (przeciętnie 14 proc.), nie handlowały nigdy toksycznymi papierami i nie lewarowały się (czyli nie ryzykowały pożyczonymi pieniędzmi) ponad miarę, jak wiele

Pięć pytań o plan dla frankowiczów. Czy banki upadną? Zabraknie na kredyty?

sytuacją, w której z funduszy własnych banków z dnia na dzień znika np. 30 mld zł. I to znika nierównomiernie, w zależności od udziałów poszczególnych banków w rynku kredytów frankowych. Czy to mogłoby sprawić, że część banków miałaby współczynnik wypłacalności poniżej minimalnego poziomu regulacyjnego

Dywidenda PKO BP wyniesie 1,8 zł na akcję

rekomendację wypłatę dywidendy w maksymalnej kwocie, określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ta - przypomnijmy - od pewnego czasu pozwala dzielić się zyskami z akcjonariuszami tylko bankom znajdującym się w dobrej kondycji. Bank musi m.in. posiadać współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc., a kapitały

"PB": Zagraniczne banki wycofały z polskich oddziałów 15 mld zł

Z końcem czerwca mija termin, jaki europejski nadzór wyznaczył bankom na podwyższenie współczynnika wypłacalności do minimum 9 proc. Większość dużych graczy już sobie poradziła albo podwyższając kapitały, albo ograniczając aktywa. Pojawiają się sygnały, że część banków odchudziła się kosztem swoich

"Puls Biznesu": Depozyty odpływają

Z końcem czerwca mija termin, jaki europejski nadzór wyznaczył bankom na podwyższenie współczynnika wypłacalności do minimum 9 proc. Większość dużych graczy już sobie poradziła albo podwyższając kapitały, albo ograniczając aktywa. Pojawiają się sygnały, że część banków odchudziła się kosztem

Raiffeisen Bank Polska zwiększył zysk o 13,4% r/r do 48,8 mln zł w I kw. 2015 r.

139,5 mln zł, podano również. Fundusze własne grupy na koniec I kwartału 2015 r. sięgały 6,2 mld zł, a wysokość kapitału akcyjnego 2,3 mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosił 13,3%, a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 - 12,8%. Pierwsze trzy miesiące 2015 r. przyniosły w Raiffeisen Polbank

PKO BP nie prowadzi obecnie rozmów w sprawie akwizycji

silni, zdrowi i duzi. Obecnie jedną z najważniejszych rzeczy jest płynność na rynku" - podkreślił. Wartość aktywów grupy PKO BP wyniosła 178,2 mld zł na koniec I półrocza. Kapitały własne wyniosły 21,8 mld zł. Współczynnik wypłacalności sięgnął 12,6% na koniec czerwca. Obecnie większościowy

Przegląd informacji ze spółek

Mediatela, z możliwością zawarcia układu, podał Mediatel. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Pekao wzrósł do 45,6% w 2015 r. z 44,7% rok wcześniej. Bank osiągnął zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 9,7%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł r/r do 53% w I kwartale

efekcie zwiększania wartości portfela obligacji skarbowych" - czytamy w raporcie. Na koniec marca 2015 roku współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 17,7% i był o 0,2 pkt proc. wyższy niż na koniec 2014 roku. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego

Nova KBM pozytywnie przeszedł stress testy

odporność ich odporność na sytuację kryzysową. "Grupa Nova KBM przeszła stress test. W przyjętym scenariuszu bazowym, współczynnik wypłacalność Core Tier 1 wyniósł 10,2% na koniec 2012 r." - czytamy w komunikacie. Nova KBM miał 5,09 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności

Nowe wymogi nadzoru? Strategie banków do poprawki!

nadzór zażądał od banków podniesienia tzw. współczynnika wypłacalności. Musi on w każdym banku wynosić co najmniej 9 proc., z tego 7 proc. ma zapewniać tzw. rdzenny kapitał (z ang. Core Tier 1). Według Boston Consulting, jeśli obliczyć wymogi kapitałowe "po nowemu" (według tzw. standardów

Belka: Kryzys Polskę ledwie drasnął. Żeby kolejny był lekki, trzeba się przygotować

nie przez pryzmat całego systemu finansowego. - Z natury rzeczy w okresie ekspansji gospodarczej wyniki finansowe indywidualnych banków mogą być wspaniałe, współczynniki wypłacalności na komfortowym poziomie, co może dawać złudne przeświadczenie dużego marginesu bezpieczeństwa banku - mówił Belka w

Banki zapłacą miliardy złotych ekstra podatku na "stabilizację"

pieniądze deponentom, gdyby jakiś bank miał problemy z wypłacalnością), utworzyć dodatkowy subfundusz stabilizacyjny. Fundusz ma służyć do udzielania bankom ratunkowego finansowania, gdyby któremuś zabrakło funduszy własnych. Dziś oczywiście nie ma takiej potrzeby. Polskie banki mają współczynniki

Sejm. Na następnym posiedzeniu wróci temat SKOK-ów

zł, a współczynnik wypłacalności wynosił minus 3,81 proc., przy minimalnym dopuszczalnym współczynniku 5 proc. Jakubiak mówił też, że 27 kas wymaga restrukturyzacji, a tylko 8 kas realizuje program naprawczy, rekomendowany przez KNF. Na koniec marca br., dodał, w 30 kasach (na 50) wykazano wynik

PKO BP z lepszą końcówką roku. Przebili oczekiwania analityków

zgłaszając propozycje wypłaty dywidendy, będzie kierował się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynnika wypłacalności oraz kapitału niezbędnego do rozwoju banku, w kwocie 40 procent jednostkowego zysku netto banku za dany rok kalendarzowy" - głosi raport.

KNF: Zawieszenie działalności SKOK-Kujawiak i wniosek o upadłość

komisarycznego wynika, że SKOK Kujawiak wykazywała na dzień 14 czerwca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości minus 72,9 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 42,92 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność" - podkreślono. "Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - współczynnik wypłacalności

Bestsellery