współczynnik wypłacalności

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

Zyskiem z akcjonariuszami nie powinny się dzielić przede wszystkim te banki, których tzw. współczynnik wypłacalności nie przekracza 12 proc., oraz te, które udzieliły zbyt dużo kredytów walutowych.

KNF: rekordowe zyski banków, ale... ich wypłacalność spadła

Aż 15,7 mld zł zarobiły w zeszłym roku polskie banki - podaje KNF. Nieznacznie obniżył się za to ich współczynnik wypłacalności. W dalszym ciągu grubo ponad 40 proc. rynku kontroluje pięć największych grup bankowych

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

emisjom nowych akcji. Współczynnik wypłacalności w całej branży wynosi obecnie 13,3 proc. i choć jest nieco niższy od tego sprzed roku, gdy osiągał 14 proc., to wciąż jest prawie 5 pkt. proc. powyżej minimum, które ustanowiły polskie władze nadzorcze. Spadek współczynnika wypłacalności wynikał w głównej

KNF: udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów na koniec czerwca wzrósł do 38 proc.

Z danych KNF wynika, że największą grupę stanowią pożyczki przeterminowane powyżej 12 miesięcy. Ponad 46 proc. udział w portfelu kredytów przeterminowanych mają kredyty na nieruchomości. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma

Jakubiak z KNF: Banki mają utrzymać Tier 1 pow. 9%, współcz. wypłac. - pow. 12%

Warszawa, 25.03.2014 (ISBnews) - Polskie banki powinny nadal utrzymywać wskaźnik Tier 1 na poziomie co najmniej 9%, a współczynnik wypłacalności - na poziomie co najmniej 12%, napisał przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Andrzej Jakubiak w liście do prezesów wszystkich banków w

KNF może zaprosić banki do restrukturyzacji kolejnych SKOK-ów

wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik wypłacalności powyżej 5 proc., natomiast 31 kas poniżej wymogów, przy czym w przypadku 13 kas jest on ujemny.

Getin Noble Bank planuje wypłatę dywidendy dopiero z zysku za 2015 r.

2014-2016 w celu utrzymania współczynnika wypłacalności na wymaganym poziomie zakłada w 2014 i 2015 roku pełną akumulację zrealizowanych zysków, tj. nie wypłacanie dywidendy z osiągniętego zysku w 2013 i 2014 roku. W 2016 roku - uwzględniając uwarunkowania opisane w punktach powyżej i poniżej - zakłada

BNP Paribas Bank Polska: Sytuacja kapitałowa banku jest bezpieczna

zaobserwowano, że skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 banku w ostatnim roku objętym badaniem, tj. 2016 obniżyłby się do poziomu 4,71%, a tym samym byłby niższy od zalecanego przez regulatorów minimalnego poziomu 5,5%" - czytamy w komunikacie. W ramach przeprowadzonego europejskiego badania

Getin Noble Bank uzupełnił już niedobór CET1, nie potrzebuje dokapitalizowania

%) został z nadwyżką uzupełniony w roku 2014 9*0,9%), poinformował bank. "Obecny skonsolidowany ostrożnościowo współczynnik wypłacalności CET1 wynosi 9,5%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR wynosi 13,1%. W związku z tym, dzisiejszy poziom kapitału banku pozwala przejść pomyślnie zarówno

Getin Noble Bank przyjął politykę dywidendową na lata 2014-2016

bank. "Getin Noble Bank SA na lata 2014-2016 w celu utrzymania współczynnika wypłacalności na wymaganym poziomie zakłada w 2014 roku pełną akumulację zrealizowanych zysków, tj. niewypłacanie w tym roku dywidendy. W latach następnych natomiast (…) zakłada się wypłatę dywidendy w kwocie

Trigon DM: Przewalutowanie kredytu w CHF byłoby ogromnym obciążeniem dla banków

%)" – uważają analitycy. Zaksięgowanie tak dużych strat negatywnie wpłynęłoby na współczynniki wypłacalności najbardziej dotkniętych banków. Współczynniki CET1 spadłyby poniżej progu 9% dla czterech z nich i wymagane byłoby ich dokapitalizowanie. Szacowane przez analityków spadki

Fitch: Silna pozycja polskich banków powinna zamortyzować wpływ umocnienia CHF

szacunków Fitchh  wzrost aktywów ważonych ryzykiem będzie miał wpływ na współczynnik wypłacalności CAT 1, jednak będzie on łagodny. „Przy założeniu kursu franka na poziomie 4,25 , zakładamy spadek dla całego sektora na poziomie mniejszym niż 50 punktów bazowych – startując z poziomu 13,7

PKO BP zamierza regularnie dzielić się zyskami

"PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy opierając siw na jasnych regułach, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności"

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,8% r/r do 15,36 mld zł w I-XI

kredytów i pożyczek wyniosła 7.167,62 mln zł na koniec listopada, co oznacza wzrost o 7,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,72

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,34% r/r do 14,38 mld zł w I-X

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 6.611,61 mln zł na koniec października, co oznacza wzrost o 7,48% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

KNF: Sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca

. współczynnik CET1) na poziomie 13,5%" - czytamy w komunikacie. KNF przypomina, że w zaleceniach dla banków wskazała, aby ewentualnie dywidendę wypłaciły wyłącznie banki, które spełniają łącznie poniższe kryteria: bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego; współczynnik wypłacalności

PKO BP zamierza kontynuować politykę dywidendową

Warszawa, 01.09.2014 (ISBnews) - PKO Bank Polski nie zamierza zmieniać swojej polityki dywidendowej, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. "Zakładamy, że będziemy wypłacali dywidendę powyżej nadwyżek związanych z wymogami współczynnika wypłacalności wysokości ponad 12% plus ogonek

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,35% r/r do 13,05 mld zł w I-IX

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 5.756,06 mln zł na koniec września, co oznacza wzrost o 5,75 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,79% na koniec czerwca wobec 14,64% na koniec marca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł

"Gazeta Wyborcza": Skarbce SKOK-ów pod ochroną

jest 37,5 proc. przeterminowanych kredytów, a połowa z działających kas ma współczynnik wypłacalności poniżej poziomu bezpieczeństwa (ustawa określa go na 4 proc.).

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 9,5% do 11,7 mld zł w I-VIII

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 5.085,91 mln zł na koniec sierpnia, co oznacza wzrost o 9,77 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,79% na koniec czerwca wobec 14,64% na koniec marca 2014 r.  Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,60% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 9,6% do 10,47 mld zł w I-VII

pożyczek wyniosła 4.433,96 mln zł na koniec lipca, co oznacza wzrost o 10,7 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności (dane według nowych standardów technicznych ITS) wyniósł 14,76% na koniec lipca 2014 r. wobec 14,64% na koniec marca 2014 r.  Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,58% na koniec

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc

BNP Paribas Bank Polska zarekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2013 r.

zysków banku w całości na zwiększenie funduszy własnych" - czytamy w raporcie. Bank nie wypłacał dywidendy także za rok 2011 i 2012. Na dzień 31 grudnia 2013 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności ukształtował się na poziomie 12,36%, w porównaniu do 13,80% na koniec grudnia 2012 roku

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 6,3% r/r do 8,74 mld zł w I-VI

kredytów i pożyczek wyniosła 3.801,37 mln zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 10,3 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29% na koniec czerwca  2014 r. wobec 15,22% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,83% na koniec czerwca wobec 13,76% rok wcześniej

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 1,3% r/r do 6,98 mld zł w I-V

wyniosła 3.080,50 mln zł na koniec maja, co oznacza wzrost o 5,3% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29% na koniec maja 2014 r. wobec 15,34% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,83% na koniec maja wobec 13,83% rok wcześniej. (ISBnews)  

SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w okolicy 82 mln zł w 2014 roku

Warszawa, 15.10.2014 (ISBnews) - SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w 2014 roku na poziomie porównywalnym z rokiem 2013, kiedy Kasa odnotowała rekordowy zysk w wysokości ponad 82 mln zł przy współczynniku wypłacalności w okolicach 8%. Kasa przyłączyła się też do akcji Narodowe Konsultacje

Raiffeisen Polbank przeprowadzi emisję kolejnej transzy obligacji po IPO na GPW

- tj. 75 mln zł - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Nadsubskrypcja wyniosła pawie 30%. Raiffeisen Polbank miał 172 mln zł jednostkowego  zysku netto po trzech kwartałach tego roku, a wartość aktywów wyniosła 51 mld zł. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 14,3%. (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 3,2% r/r do 5,48 mld zł w I-IV

wyniosła 2.487,69  mln zł na koniec kwietnia, co oznacza wzrost o 7,8% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,18% na koniec kwietnia 2014 r. wobec 15,64% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 13,75% na koniec kwietnia z 14,08% rok wcześniej. (ISBnews)

BZ WBK chce obniżyć wskaźnik C/I do poziomu ok. 40% w 2015 r.

dochody skonsolidowanej grupy SCB wyniosły 305 mln zł. Po trzech kwartałach dochody wyniosły 4.735 mln zł i były wyższe o 11% w skali roku i o 14% w ujęciu kwartalnym. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,4%, a współczynnik Core 1 sięgnął 12,3% na koniec września 2014 r. (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 2,9% r/r do 3,97 mld zł w I-III

1.820,81 mln zł na koniec marca, co oznacza wzrost o 7,2% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,57% na koniec marca 2014 r. wobec 15,42% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,05% na koniec marca z 13,95% rok wcześniej. (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 6,9% r/r do 2,61 mld zł w I-II

wyniosła 1.059,94 mln zł na koniec lutego, co oznacza wzrost o 11,3% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,60% na koniec lutego 2014 r. wobec 15,17% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,01% na koniec lutego z 13,67% rok wcześniej. (ISBnews)  

Bank Millennium proponuje wypłatę 0,22 zł na akcję dywidendy z zysku za 2013 r.

. Bank podkreślił, że jego pozycja kapitałowa pozostaje bardzo dobra. Skonsolidowane fundusze własne zwiększyły się o 11,2% r/r do 5.363 mln zł na koniec 2013 r. Skonsolidowany wskaźnik Tier 1 wzrósł w ciągu roku do 13,4% z 12,9%, a współczynnik  wypłacalności ogółem "pozostał na solidnym

KNF: Zysk netto polskich banków wzrósł o 21 proc.

W tym okresie fundusze własne banków zwiększyły się o 6,6%, do 95,9 mld zł. Poziom średniego współczynnika wypłacalności wzrósł do 13,7% na koniec maja wobec 13,3% na koniec 2009 r.KNF podała, że wszystkie banki odnotowały współczynnik przekraczający wymagane ustawowo 8% minimum, a udział banków ze

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 24,6% r/r do 1,32 mld zł w styczniu

wyniosła 551,61 mln zł na koniec stycznia, co oznacza wzrost o 9,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,46% na koniec stycznia 2014 r. wobec 15,14% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 13,93% na koniec stycznia z 13,63% rok wcześniej. (ISBnews)  

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

zaleca, by dywidendę z całego zysku mogły wypłacić tylko te banki, które nie są objęte programem postępowania naprawczego, ich współczynnik wypłacalności wynosi powyżej 12 proc., a tzw. współczynnik Core Tier 1, czyli kapitałów o najwyższej jakości, przekracza 9 proc.By dostać zielone światło do wypłaty

UKNF: Wynik finansowy netto SKOK-ów poprawił się do -8,5 mln zł w I kw. 2014 r.

do grudnia 2013 r. ich wartość obniżyła się o 26,7 mln zł, tj. o 45,74%, podano w materiale. "Współczynnik wypłacalności na koniec marca 2014 r. w sektorze skok ukształtował się na poziomie 0,18% przy normie ustawowej wynoszącej 5%. Grupa 17 kas wykazuje w sprawozdawczości współczynnik

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 0,3% r/r do 15,43 mld zł w I-XII 2013

wyniosła 7.498,27 mln zł na koniec grudnia, co oznacza spadek o 9,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,75% na koniec grudnia 2013 r. wobec 14,74% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,21% na koniec grudnia z 13,13% rok wcześniej. (ISBnews)

UOKiK: PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik wypłacalności powyżej 5

Akcjonariusze Idea Banku rozważają IPO spółki, ale na razie nie ma decyzji

podkreślił, że na razie grupa będzie rosła organicznie i obecnie nie potrzebuje dodatkowego kapitału. Na razie akcjonariusze nie podjęli jeszcze decyzji o ewentualnym upublicznieniu Idea Banku na GPW. "Widzimy jeszcze dużo miejsca na dalszy organiczny wzrost. Od strony finansowania i współczynników

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 r. 928,2 mln zł, czyli spadł 1,2 proc. rdr . Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł koniec czerwca 69,3 proc., czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 13,7 proc.

Po udanym IPO Open Finanse Getin może zrezygnować z emisji 500-mln długu

Warszawa, 25.02.2011 (ISB) - Po udanym debiucie giełdowym Open Finance współczynnik wypłacalności Getin Noble Bank powinien przekroczyć 10% i wówczas spółka zrezygnuje z emisji długu podporządkowanego, poinformował w piątek członek zarządu banku i prezes Open Finanse Krzysztof Spyra. "IPO

ZWZ Banku Pekao SA zajmie się 19 kwietnia wypłatą 6,80 zł dywidendy na akcję

funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2010, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao SA powinien wynieść 18,04%, a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 18,42%" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały. Współczynnik wypłacalności Banku Pekao SA w

SKOK Wołomin miał 32,6 mln zł zysku netto w I poł. 2014 r.

Warszawa, 29.07.2014 (ISBnews) - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie odnotowała 32,6 mln zł zysku netto w I poł. 2014 r., zwiększając jednocześnie współczynnik wypłacalności do 7,99% z 5,44% na koniec 2013 r., podała instytucja. "O ponad 200 mln zł zwiększyła się w

Przewalutowanie kredytów frankowych kosztowałoby banki 44 mld zł

byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na 8 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 12,7 mld zł, a w celu spełnienia zaleceń KNF określających pożądany poziom współczynnika

Alior Bank poprawił C/I do 51,5% w I kw., będzie zwiększał stronę przychodową

/r do 26,52 mld zł na koniec marca. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,4% r/r na koniec marca wobec 13,4% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier 1 wyniósł 10,8% wobec 11,2% rok wcześniej. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc

Millennium nie planuje dywidendy za 2011 r.

komunikacie.Według szacunków banku, jeśli ta propozycja zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy, pozwoli na zwiększenie współczynnika wypłacalności i współczynnika kapitału podstawowego o 0,9 pkt proc., powodując ich wzrost do odpowiednio 14,2 proc. i 12,3 proc. na koniec 2011 r.W całym 2011 r. zysk netto Banku

Bank Millennium nie spodziewa się obciążenia rezerwami wyników w zw. z AQR

Warszawa, 27.10.2014 (ISBnews) - Bank Millennium ocenia, że w związku z faktem, iż wielkość korekty jego współczynnika wypłacalności CET 1 w badaniu jakości aktywów (AQR) wynosi tylko 28 pb nie spodziewa się obciążenia rezerwami wyniku rachunków banku w tym roku, poinformował członek zarządu

UOKiK: PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik

PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik wypłacalności powyżej 5 proc., natomiast 31 kas poniżej wymogów, przy czym w przypadku 13 kas

PKO BP: Umocnienie CHF bez negatywnego wpływu na wyniki banku

przecenę walut, w tym złotego. SBC obniżył także przedział dla trzymiesięcznej stopy LIBOR CHF o 50 pb do -1,25%/-0,25% z -0,75%/0,25% wcześniej. Współczynnik wypłacalności PKO BP wyniósł 12,7% na koniec III kw. 2014 r. (Core Tier 1: 11,5%) PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego

SKOK Szopienice ma zgodę KNF na przejęcie SKOK Dziedzice

spełnia wszystkie kryteria, które Komisja bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne, jak i uzupełniające, m.in.: kasa nie jest objęta programem postępowania naprawczego, współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5%, wobec

UKNF: Wynik netto SKOK wyniósł 24 mln zł w I półr. wobec straty rok wcześniej

jest nadal nieadekwatna do poziomu funduszy własnych. Współczynnik wypłacalności sektora SKOK na koniec czerwca 2014 r. wyniósł (-) 0,42% przy normie ustawowej wynoszącej 5%. Grupa 24 kas wykazuje w sprawozdawczości współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej 5%, natomiast 31 kas poniżej wymogu

Zysk netto Bank BGK wzrósł r/r do 740,31 mln zł w 2013 r.

8,2% rok wcześniej, a ROA - do 1,3% z 0,9% w 2012 r. Współczynnik wypłacalności ukształtował się na poziomie 55,4% wobec 16,9% rok wcześniej.  Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego strategią jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz

Bank Millennium poprawił zysk netto o 30% r/r dzięki wzrostowi marży odsetkowej

własne wzrosły o 11,2% r/r do poziomu 5 514 mln zł. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności osiągnął 14,3% a współczynnik Core Tier 1 13,3% na koniec marca 2014 r. (ISBnews)  

Bank Pocztowy zwiększył zysk r/r i poprawił wskaźnik C/I w I-III kw.

depozytów tego obszaru oraz 38% bazy depozytowej banku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,2%, zaś Core Tier 1 sięgnął 9,8%. (ISBnews)

UKNF: Udział przeterminowanych kredytów w SKOK wzrósł o 9 pkt proc. w tym roku

2013 r., poz. 1450 – dalej: ustawa o skok) - na koniec września 2014 r. wynosiły 336,7 mln zł i w stosunku do grudnia 2013 r. 2 ich wartość wzrosła o 568,3 mln zł. 3 Uwzględniając wyniki inspekcji ich wartość obniżyłaby się do poziomu (–) 252 mln zł. Współczynnik wypłacalności sektora skok

Zysk netto Meritum Banku wzrósł ośmiokrotnie r/r do 27,7 mln zł w I półr. 2014

skali roku. Wartość portfela depozytów wzrosła o 18,6% w tym czasie i na koniec czerwca wynosiła 2,7 mld zł. Liczba placówek banku wzrosła do 187 na koniec czerwca wobec 158 rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności Meritum Banku wyniósł 12% na koniec czerwca 2014 r. wobec 16,4% rok wcześniej

BZ WBK poprawił wskaźniki rentowności w I półr., C/I poniżej 50%

koszty pracownicze i działania spadły o 1,3%. Zmiany te wystąpiły w okresie intensywnych przedsięwzięć rozwojowych zorientowanych na doskonalenie obsługi klienta i kultury organizacyjnej Grupy" - podano też w raporcie. Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 13,3% na koniec czerwca (13,9% na 31

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

pozwolić sobie tylko instytucje z silną bezą kapitałową. Banki będą musiały wykazać się współczynnikiem wypłacalności na poziomie 12 proc. - Warunki są bardziej wyśrubowane niż w ubiegłym roku. Co prawda poprzednio współczynnik wypłacalności i poziom kapitału o najwyższej jakości tzw. Tier 1 pozwalające

Zysk netto Banku Handlowego to 266,25 mln zł w II kw., konsensus: 248 mln zł

ukształtował się na poziomie celu strategicznego, tj. 50%" - czytamy dalej.  Bank podał też, że w II kw. 2014 r. zachował silną i bezpieczną pozycję kapitałową, osiągając współczynnik wypłacalności (według metodologii Bazylei III) na poziomie 17,0%. Jednocześnie dalszemu obniżeniu uległ

Zyski Deutsche Banku w dół, jednak wyższe niż przewidywania

wymaganą przez europejskich regulatorów. Według informacji podanych przez firmę będzie ona musiała także sprzedać dług za 1,5 mld euro. Do 2015 roku bank zamierza pozyskać w sumie 5 mld rezerw. Zgodnie z trzecim porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy

Alior Bank chce wyemitować 6,3 mln akcji. Bez prawa poboru

wypłacalności w dół W wyniku wdrożenia rozwiązań wymaganych prze KNF bank zapowiedział, że może potrzebować dodatkowego kapitału - i właśnie z tymi potrzebami związana jest emisja akcji. "W wyniku wprowadzenia rekomendacji urzędu współczynnik wypłacalności Core Tier 1 zmniejszy się o około 2,3 pkt proc

EuroRating obniżył do negatywnej perspektywę ratingów kredytowych 8 banków

przypadku przeprowadzania windykacji kredytów straconych.  Agencja podkreśla także, iż w perspektywie krótkoterminowej wzrost kursu franka szwajcarskiego powoduje także zwiększenie wartości aktywów ważonych ryzykiem i tym samym pogorszenie współczynnika wypłacalności oraz wskaźnika finansowania

SGB-Bank wypracował ponad 15 mln zł zysku netto po pięciu miesiącach 2014 r.

2012 do 66,0% w roku 2013. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,29% i w stosunku do stanu z poprzedniego roku wzrósł o 1,94 pp. Wzrost współczynnika wypłacalności w stosunku do stanu sprzed roku jest efektem wzrostu funduszy własnych o 18,5% przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego wymogu kapitałowego

Niespodziewany pomysł SKOK-ów: dostaną pomoc z zagranicy!

obecny senator PiS Grzegorz Bierecki, działa źle, "Gazeta" pisała już od 2004 r. Zaś opublikowany 6 czerwca raport KNF tę diagnozę tylko potwierdził. Ponad 30 proc. niespłacanych w terminie pożyczek, 44 SKOK-i z programami naprawczymi, połowa kas ze współczynnikiem wypłacalności poniżej 4 proc

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 115% r/r do ponad 10 mln zł w I kw. 2014

detalicznych i mikrofirm (przyrost o 5,4% r/r). Bank prowadził 828 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor wobec 783 tys. rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,8%, zaś Tier 1 9,4%. W pierwszym kwartale liczba placówek własnych Banku przekroczyła 300. Równocześnie Poczta Polska otwierała

SKOK Wołomin odwoła się od decyzji KNF ws. prezesa, Kasa działa bez zakłóceń

mld zł. W efekcie współczynnik wypłacalności Kasy wzrósł w tym okresie do 7,99%" - podkreślił Gazda. Prezes zapowiada dalszy rozwój Kasy, ale na razie te plany muszą zostać wstrzymane ze względu na decyzję Komisji. Jednak prezes ma nadzieję, że po uwzględnieniu odwołania SKOK Wołomin będzie

Meritum Bank spodziewa się rekordowych wyników w całym 2014 r.

ostatnich 12 miesięcy liczba placówek prowadzonych pod marką Meritum (własnych i partnerskich) wzrosła o 35 i obecnie jest ich 194. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,46% na koniec września wobec 14,16% rok wcześniej. Meritum Bank kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów indywidualnych

Rzecznik SKOK odpowiada: Raport KNF zawiera błędy merytoryczne

czwartek prezentację, z której wynikało, że 44 z 55 istniejących Kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych. Ponadto 28 miało stratę na koniec minionego roku. Taka sama ich liczba ma współczynnik wypłacalności poniżej 4 proc. W raporcie stwierdzono też m.in., że 30 proc. portfela

Znormalizowany zysk netto Getin Noble Banku wyniósł 115 mln zł w III kw. 2014 r.

Rosiński, cytowany w komunikacie. "Od początku roku prowadzimy skuteczne działania w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego banku. Obecnie skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosi 9,5%, a współczynnik wypłacalności osiągnął wartość 13,1%" - dodał prezes. Na koniec

Zysk netto PKO PB wzrósł r/r do 938 mln zł w IV kw. 2013 r.

2013 r. Aktywa razem banku wyniosły 199,23 mld zł na koniec 2013 r. wobec 193,15 mld na koniec 2012 r. Współczynnik wypłacalności PKO BP wyniósł 13,6% na koniec 2013 r. wobec 12,9% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier 1 wzrósł do 12,5% wobec 11,9% rok wcześniej. (ISBnews)  

Brytyjskie banki muszą zdobyć miliardy funtów

tych dniach, że niedobór rezerw szacowany na 12,8 mld funtów uzupełni m.in. emisją akcji i obligacji wymienialnych na akcje.Zgodnie z III porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy podstawowych został podniesiony do 6 proc., zaś podstawowe minimum rezerw

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

(spółdzielczy system ma kłopoty finansowe). Bankowcy bardzo się denerwowali na nową opłatę, bo mają współczynniki wypłacalności na rekordowych poziomach (przeciętnie 14 proc.), nie handlowały nigdy toksycznymi papierami i nie lewarowały się (czyli nie ryzykowały pożyczonymi pieniędzmi) ponad miarę, jak wiele

Bank Handlowy ma zdolność do wypłaty maksymalnej dywidendy za 2013 r.

nadzorcza banku przedstawi swoją rekomendację w tej kwestii dla walnego zgromadzenia, które będzie ją głosować w maju.  Z zysku za 2012 r. bank przeznaczył na dywidendę 756,52 mln zł, tj. 75% rocznego zysku, do dało wypłatę w wysokości 5,79 zł na akcję. Współczynnik wypłacalności Core Tier1 Banku

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska wzrósł o 10,5% r/r do 92 mln zł w I poł. 2014

% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,4%. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału był na poziomie 13,7%. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem

Europejskie banki w lepszej kondycji. Kapitały urosły o 200 mld euro

banki podniosły kapitały tak, by w ciągu pół roku współczynnik wypłacalności (chodzi o kapitał najwyższej jakości - Core Tier 1) wynosił co najmniej 9 proc. W grudniu 2011 r. Urząd prognozował, że spośród 71 monitorowanych banków (największe i kluczowe banki w Europie) aż 37 będzie potrzebować blisko

Alior Bank będzie mieć C/I poniżej 50% wcześniej niż planował

wcześniej. Współczynnik wypłacalności Alior Banku wyniósł 13,1% na koniec czerwca wobec 12,8% rok wcześniej. Core Tier I wzrósł do 11,5% wobec 10,8% na koniec czerwca 2013 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Alior Bank ma zgodę KNF na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt

, poziom współczynnika wypłacalności powyżej 12%, poziom współczynnika Tier 1 powyżej 9%, skala działania banku przejmującego (suma bilansowa) istotnie wyższa od skali działania podmiotu przejmowanego, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym, podano również. "

Przegląd informacji ze spółek

. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie odnotowała 32,6 mln zł zysku netto w I poł. 2014 r., zwiększając jednocześnie współczynnik wypłacalności do 7,99% z 5,44% na koniec 2013 r., podała instytucja. Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu - Instal Bełchatów złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Belka: Kryzys Polskę ledwie drasnął. Żeby kolejny był lekki, trzeba się przygotować

nie przez pryzmat całego systemu finansowego. - Z natury rzeczy w okresie ekspansji gospodarczej wyniki finansowe indywidualnych banków mogą być wspaniałe, współczynniki wypłacalności na komfortowym poziomie, co może dawać złudne przeświadczenie dużego marginesu bezpieczeństwa banku - mówił Belka w

Meritum Bank zwiększył zysk netto o 87% w 2013, zapowiada dalszą poprawę wyników

2,55 mld zł. Liczba placówek (własnych i partnerskich) wzrosła o 10 w ciągu roku do 166 na koniec ub. roku. Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 13,6%. (ISBnews)  

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ostatnim półroczu

- pozostaje dobra i stabilna. Banki są odporne nawet na istotne pogorszenie warunków ich działalności. Średnie współczynniki wypłacalności pozostały bez zmian, a wysoka zdolność do absorbowania potencjalnych strat została utrzymana. Wysoką odporność polskich banków potwierdziły stress-testy, przeprowadzane

SKOK Stefczyka chce przejąć dwa SKOK-i z pomocą BFG i Kasy Krajowej

finansowych. To zmiany prawne w sposób sztuczny wpędziły wiele SKOK w kłopoty" - uważa. SKOK Stefczyka wypracował 10 mln zł zysku w 2013 r. (spadek o 90% r/r), współczynnik wypłacalności wyniósł 5,6 %. Aktywa sięgnęły 7,7 mld zł na koniec grudnia ub. roku. "Te wyniki są nieporównywalne ze

Dywidenda PKO BP wyniesie 1,8 zł na akcję

rekomendację wypłatę dywidendy w maksymalnej kwocie, określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ta - przypomnijmy - od pewnego czasu pozwala dzielić się zyskami z akcjonariuszami tylko bankom znajdującym się w dobrej kondycji. Bank musi m.in. posiadać współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc., a kapitały

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

współczynnikiem wypłacalności dla funduszy podstawowych (tzw. fundusze Tier 1) na poziomie co najmniej 5 proc. Na 91 banków reprezentujących 65 proc. europejskiego rynku stress testy oblało osiem: pięć hiszpańskich, dwa greckie i jeden austriacki. W europejskich stress testach udział wziął tylko jeden bank z

SGB-Bank wypracował ponad 37,7 mln zł zysku netto po 7 miesiącach 2014 r.

%. Znacznej poprawie, w stosunku do roku poprzedniego, uległ wskaźnik C/I, który spadł z 78,4% w roku 2012 do 66,0% w roku 2013. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,29% i w stosunku do stanu z poprzedniego roku wzrósł o 1,94 pp. Wzrost współczynnika wypłacalności w stosunku do stanu sprzed roku jest efektem

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska wzrósł o 7% r/r do 36,9 mln zł w I kw

spadek dotknął portfel depozytowy banku - wartość ulokowanych w nim środków zmniejszyła się o 5,7% do 30,22 mld zł. W efekcie suma bilansowa banku spadła o 1,7% r/r do 49,25 mld zł. Fundusze własne Raiffeisen Bank Polska na koniec I kwartału 2014 r. wyniosły 5,65 mld zł. Współczynnik wypłacalności

Bank Millennium chce powrócić do wypłacania 35-55% dywidendy z zysku

Warszawa, 01.02.2011 (ISB) - Bank Millennium zamierza powrócić do stabilnej polityki wypłacania dywidendy wysokości 35-55% rocznego zysku, poinformował prezes Bogusław Kott we wtorek. „Wynik finansowy za 2010 rok osiągnęliśmy przy bardzo dobrych współczynnikach wypłacalności i to daje

Zysk Banku BGŻ wzrósł o 51% r/r dzięki poprawie wyniku z działalności bankowej

% wobec 7,6% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ wyniósł 13,0% na koniec I kwartału br., wobec 12% rok wcześniej. Był to głównie efekt długu podporządkowanego udzielonego przez Rabobank i zatwierdzonego przez KNF w sierpniu 2013 roku jako kapitał Tier 2. (ISBnews)  

Meritum Bank miał 13,7 mln zł zysku netto w I kw. 2014 r., wzrost 11-krotny r/r

działalności bankowej zwiększył się o 41% r/r do 81,3 mln zł. Współczynnik wypłacalności na koniec marca br. wynosił 13,4%. Bank podał, że w kolejnych miesiącach tego roku planuje szereg działań, których celem jest utrzymanie pozytywnego trendu wzrostowego. "Wysoki wynik pierwszego kwartału jest

Wskaźnik C/I Banku Handlowego pogorszył się do 51% w I kw. 2014 r.

51% na koniec marca 2014 r. wobec 43% rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z kapitałów spadł do 13,7% na koniec I kw. tego roku wobec 16,9% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 16,6% na koniec marca 2014 r.  i był o 0,9 pkt. proc. niższy niż na koniec 2013 roku. Było to

ING BSK spodziewa się stabilizacji lub lekkiego wzrostu marży odsetkowej w II kw

. Wskaźnik kosztów ryzyka wyniósł 0,66% w I kw. wobec 0,61% w IV kw. 2013 r. i 0,50% w I kw. 2013 r. ING Bank Śląski odnotował 254,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 259,70 mln zł zysku rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności

Banki zapłacą miliardy złotych ekstra podatku na "stabilizację"

deponentom, gdyby jakiś bank miał problemy z wypłacalnością), utworzyć dodatkowy subfundusz stabilizacyjny. Fundusz ma służyć do udzielania bankom ratunkowego finansowania, gdyby któremuś zabrakło funduszy własnych.Dziś oczywiście nie ma takiej potrzeby. Polskie banki mają współczynniki wypłacalności na

"PB": Zagraniczne banki wycofały z polskich oddziałów 15 mld zł

Z końcem czerwca mija termin, jaki europejski nadzór wyznaczył bankom na podwyższenie współczynnika wypłacalności do minimum 9 proc. Większość dużych graczy już sobie poradziła albo podwyższając kapitały, albo ograniczając aktywa.Pojawiają się sygnały, że część banków odchudziła się kosztem swoich

"Puls Biznesu": Depozyty odpływają

Z końcem czerwca mija termin, jaki europejski nadzór wyznaczył bankom na podwyższenie współczynnika wypłacalności do minimum 9 proc. Większość dużych graczy już sobie poradziła albo podwyższając kapitały, albo ograniczając aktywa. Pojawiają się sygnały, że część banków odchudziła się kosztem swoich

Raiffeisen Bank Polska zwiększył zysk netto o 45% r/r w I-III kw.

wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,5%. Współczynnik wypłacalności wzrósł kolejny kwartał z rzędu, sięgając 14,3%. Suma bilansowa grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska wzrosła o 4,2% r/r do 56,22 mld zł. Fundusze własne grupy wynosiły 5,84 mld zł, a kapitał zakładowy 2,21 mld zł. Po

Nowe wymogi nadzoru? Strategie banków do poprawki!

nadzór zażądał od banków podniesienia tzw. współczynnika wypłacalności. Musi on w każdym banku wynosić co najmniej 9 proc., z tego 7 proc. ma zapewniać tzw. rdzenny kapitał (z ang. Core Tier 1). Według Boston Consulting, jeśli obliczyć wymogi kapitałowe "po nowemu" (według tzw. standardów

BNP Paribas złożył niewiążącą ofertę zakupu banku BGŻ

wynosiły 26,3 mld zł, czyli pozostały na poziomie z końca 2012 roku. Z kolei zobowiązania wobec klientów wynosiły 25,8 mld zł, czyli od początku 2013 roku spadły o 4 proc. Współczynnik wypłacalności BGŻ po koniec września 2013 roku wynosił 13,1 proc. BNP Paribas Bank Polska SA jest częścią międzynarodowej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (współczynnik adekwatności kapitałowej) – współczynnik wyrażający stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem.Poszczególnym pozycjom aktywów i pozycjom pozabilansowym przydziela się stopnie ryzyka kredytowego

Zasada nadzoru kraju macierzystego

ostrożnościoweInstrumenty ostrożnościowe określone są w dyrektywie 2000/12/WE. Do najważniejszych z nich należą: Współczynnik wypłacalności, czyli relacja funduszy własnych do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem. Instytucje kredytowe zobligowane są do utrzymywania wypłacalności na poziomie minimalnym

Basel II

oraz minimalnego wskaźnika relacji kapitału do aktywów ważonych ryzykiem, który przybiera następującą postać: R=FW/[AWR+12,5*(WKRR+WKRO)] gdzie: R – współczynnik wypłacalności, FW – fundusze własne, AWR – suma aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, obliczona dla ryzyka

Waszyngton

burmistrza Sharon Pratt Kelly, pierwszej Afroamerykanki na czele władz dużego miasta w kraju. Barry’ego wybrano ponownie w 1994, już w rok później miasto stanęło na krawędzi wypłacalności. W kolejnym, przypadającym na 1998 głosowaniu, zwyciężył Anthony Williams. Jego administracja nadzorowała okres

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - współczynnik wypłacalności