wskazanej osobie

Piotr Skwirowski

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Rewolucja w dziedziczeniu. Już za kilka miesięcy będziemy mogli wskazać osobę, która w chwili naszej śmierci przejmie nasze mieszkanie, firmę, samochód czy księgozbiór. Wszystko to za sprawą zapisu windykacyjnego, za którego wprowadzeniem do kodeksu cywilnego zagłosował w piątek Sejm.

Po miesiącu ministerstwo naprawiło Poltax

Nie ma już problemów z rozliczaniem PIT-ów osób, które wskazały, komu przekazać 1 proc. podatku.

Naprawdę chcemy wydać ponad miliard złotych na kolej do Pyrzowic?

Budowa kolei z Katowic do Pyrzowic wydaje się niemal pewna. Tymczasem od dawna znane są analizy, z których wynika, że będzie nią podróżować najwyżej parę tysięcy osób na dobę. Bez trudu można wskazać linie tramwajowe i autobusowe, które wożą kilkakrotnie więcej pasażerów

Spadkobierca dziedziczy emeryturę z OFE

koncie tylko wtedy, gdy taka osoba należy do OFE. - Gdy takiego obowiązku nie ma, cała kwota składek zgromadzonych przez ubezpieczonego powinna być wypłacana bezpośrednio osobie, którą wskazał, w tym wypadku żonie - stwierdziły sądy.Nationale-Nederlanden nie zgodził się z taką interpretacją przepisów i

Pomyłki w bankowych poleceniach przelewu

? Można zażądać odszkodowania od banku za nienależyte wykonanie polecenia przelewu, polegające na braku sprawdzenia, czy podany numer konta należy do osoby wskazanej w dyspozycji przelewu.Banki niechętnie jednak płacą odszkodowania. Sądy w takich sprawach przyjmują, że bank odpowiada za to, że nie

"GP": Balcerowicz najbardziej wpłynął na polską gospodarkę

W kategorii ogólnej były Prezydent RP Lech Wałęsa zdecydowanie wygrał z Janem Pawłem II oraz z pierwszym niekomunistycznynm premierem Tadeuszem Mazowieckim.W kategorii gospodarka osobą, która - w ocenie elektorów - zdecydowanie najmocniej wpłynęła na nasze dzisiejsze życie, jest prof. Leszek

Żelazna dziewica dla nowego podatnika

Na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do końca kwietnia i to od nas zależy gdzie trafi duża część płaconego przez nas podatku (chodzi o około 40 proc., które otrzymują samorządy, reszta przekazywana jest do budżetu państwa). Kłopot w tym, że wiele osób, które np. w poszukiwaniu pracy zmieniły

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z postanowieniem wskazanego rozporządzenia, stosownie do postanowień par. 2 ust. 1 pkt 2, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach

Dodatkowe informacje dla zwolnienia z opłaty składek na FP i FGŚP

Zatrudnienie osób bezrobotnychPracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP i FGŚP za zatrudnione osoby, które:ukończyły 50. rok życia iw okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.Zwolnienie to

SN: Co ze składkami zmarłej osoby ubezpieczonej w OFE?

osobie, którą wskazał, w tym wypadku żonie" - twierdziły sądy.Nationale Nederlanden nie chciał się zgodzić z taką interpretacją przepisów i złożył skargę kasacyjną do SN."Przepisy regulujące zasady emerytur kapitałowych są jasne i stanowią, że połowa środków jest wypłacana przez OFE

Goldenline.pl: każdy użytkownik serwisu head-hunterem

nagrodę pieniężną, jaką otrzyma osoba, która wskazała najlepszego kandydata. Twórcy Goldenline mają nadzieję, że wraz z rozwojem serwisu, gdy ofert pracy będzie przybywać, firmy zamieszczające ogłoszenia będą oferowały coraz bardziej atrakcyjne nagrody dla pośredników. Dodatkowym impulsem do wyznaczania

Kolejna fala naciągania "na reklamę w katalogu"

Meksykański wydawca zaprasza na targiOstatnio z taką "ofertą" występuje meksykańska firma Expo Guide. Wysyła ona formularz zawierający podstawowe dane przedsiębiorcy z prośbą o wskazanie, czy są one aktualne i uzupełnienie brakujących. "Oferta" Expo Guide jest następująca

"DGP": Fiskus odzyska podatki od aut służbowych

Pismo zauważa, że opodatkowanie każdego, kto wykorzystuje służbowe auto po pracy - czego wprowadzenie planuje Ministerstwo Finansów - otworzy urzędnikom skarbowym drogę do kontroli takich przypadków do pięciu lat wstecz.

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

udziału w postępowaniu - negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, zapytanie o cenę - wyznaczenie wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu lub też na późniejszym etapie - jeżeli dana osoba bierze udział w postępowaniu dopiero od tego etapu.W postępowaniach prowadzonych w trybach

UKE: 4% konsumentów zmieniło operatora telefonu komórkowego w 2013 r.

Elektronicznej (UKE). Badanie Urzędu wykazało również, że 71% osób rozważa rezygnację z telefonu stacjonarnego. "Przenośność numerów utrzymywała tendencję zwyżkową do 2011 r., kiedy to ponad 20% ankietowanych wskazało, że skorzystało z możliwości przeniesienia numeru do innego operatora. Ostatnie dwa

Sytuacja gospodarcza się poprawia, ale kredytów nie zaciągamy więcej

, czyli 52,7 pkt wobec 52,6 pkt w czwartym kw. 2013 r. Poziom barometru powyżej 50 pkt oznacza przewagę optymistów nad pesymistami. Dlatego Dudek wskazał, że skoro wartość barometru od trzech kwartałów przekracza 50 pkt, to rynek kredytów konsumenckich w nadchodzących kwartałach może jeszcze wzrosnąć

Mężczyźni wolą zakupy w sieci, kobiety sklepowe wyprzedaże. Gdzie szukamy najniższych cen? [WYKRES DNIA]

Mężczyźni wolą zakupy w sieci, kobiety sklepowe wyprzedaże. Gdzie szukamy najniższych cen? [WYKRES DNIA]

Deutsche Bank sprawdził, jakie rzeczy mają dla nas znaczenie przy robieniu zakupów. Najwięcej ankietowanych wskazało, że najważniejsze jest kupowanie dokładnie tego, co jest potrzebne. To jest także powodem, dla których tak wiele osób w ogóle nie szuka cenowych okazji. Okazji zakupowych najchętniej

TK: MSP zgodnie z konstytucją dobiera kandydatów do rad nadzorczych

;Zarządzenie nr 45 wyznacza szereg zadań dla osób znajdujących się w strukturze Ministerstwa Skarbu Państwa, związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym poprzedzającym wskazanie przez ministra Skarbu Państwa kandydatów na członków rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa" - napisano w orzeczeniu TK

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ARiMR

"Celem ustawy jest wskazanie podstawy prawnej do ustalania w drodze decyzji administracyjnych kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych przez osoby niebędące beneficjentami pomocy pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej albo krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie

Giełda zawiesiła obrót akcjami spółki Precious Metals Investments na NewConnect

2014 r. do czasu wyjaśnienia przez spółkę wszystkich okoliczności pozwalających na jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw spółki, w tym przekazania Giełdzie odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze nowego składu organu uprawnionego do

MF: rozliczenie PIT do 20 stycznia zwalnia z zaliczki za grudzień

Resort finansów wskazał, że od 2012 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) obowiązują nowe regulacje dotyczące zaliczek na podatek. Wskazano, że podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy oraz z działów specjalnych produkcji

Jerzy Osiatyński członkiem Rady Polityki Pieniężnej?

Jerzy Osiatyński członkiem Rady Polityki Pieniężnej?

wskazanie osoby, która uzupełni skład RPP. W skład RPP wchodzą prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz dziewięciu członków powoływanych po trzech przez prezydenta, Sejm i Senat na sześcioletnią kadencję.

UKE skontroluje Polską Grupę Pocztową

się z ich treścią; umożliwianie osobom nieuprawnionym podejmowania działań mających na celu wykonywanie ww. czynności" - wskazało UKE. Urząd podkreślił, że obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie. "Operator pocztowy jest zobowiązany do zachowania należytej

Niemcy.W Berlinie rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB

Organizatorzy spodziewają się udziału 110 tys. przedstawicieli przemysłu turystycznego. W najbliższy weekend targi będą dostępne także dla osób prywatnych spoza branży. Niemiecka Izba Turystyki (DZT) spodziewa się w tym roku kolejnego wzrostu liczby zagranicznych turystów. Liczba noclegów ma

Składasz pozew? Ustal numer PESEL pozwanego

powoda do wskazania dodatkowych danych niezbędnych do ustalenia numeru PESEL pozwanego, takich jak data urodzenia, imiona rodziców czy numer dowodu osobistego. Powód nie wskazuje danych W sytuacji gdy powód nie wskaże wyżej wymienionych danych, wszystko zależy od tego, jaki rygor widnieje w treści

Ubezpieczenia mieszkaniowe Warty nagrodzone przez klientów

Akademii Nauk. Badanie zostało zrealizowane na próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Respondenci odpowiadali na pytanie: które marki produktów uważają za najlepsze w danej kategorii. Produkty o najwyższej liczbie wskazań otrzymały tytuł "Dobry Produkt 2013

Warunki udziału w przetargu muszą być precyzyjne

charakter pozorny. Przykładowo wskazać można na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku z dnia 22 stycznia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 12/09, w którym stwierdzono, między innymi, iż " postanowienia, np. ogólnie informujące o konieczności dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania

CBOS: 46 proc. Polaków wybrało się w zeszłym roku na wypoczynek

. Pominięto wypady jednodniowe (bez noclegu), nawet jeśli ich celem był wyłącznie wypoczynek poza miejscem zamieszkania. Jak wskazał CBOS, choć na początku zeszłego roku plany wyjazdowe deklarowało 54 proc. ankietowanych, to po zakończeniu roku okazało się, że - identycznie jak rok wcześniej - plany udało

Wrocław. Około 30 osób zatrudni Pneumat System

działalności spółki. "W ciągu ostatniego roku zatrudniliśmy około 20 osób. Do przyszłego roku planujemy zatrudnić kolejnych 30 pracowników, głównie inżynierów ze specjalnością pneumatyczną lub mechatroniczną, ale również magazynierów oraz pracowników produkcji - m.in. tokarzy i frezerów. Wiąże się to z

Stolica. Od wtorku - otwarty przystanek kolejowy Ursus Niedźwiadek

"Przystanek w Ursusie był jedną z najdłużej wyczekiwanych inwestycji, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową na terenie Mazowsza" - przypomniała rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. Jak wskazała, Ursus Niedźwiadek będzie przystankiem granicznym między pierwszą a drugą strefą

Grzywna za niewskazanie kierującego samochodem zgodna z konstytucją

osoby kierującej jest wykroczeniem odrębnym od wykroczenia drogowego i zgodnie z zasadami postępowania w sprawach o wykroczenia osoba obwiniona ma zapewnione wszelkie prawa postępowania przed sądem. W sprawie chodziło na przykład o przypadki zarejestrowania przekroczenia prędkości przez fotoradar

Euro w Polsce? Polacy są przeciw

, ponad półmilionowych miast (41 %), osób z wyższym wykształceniem (42 %), badanych stosunkowo dobrze sytuowanych - o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (40 %), ludzi dobrze oceniających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego (38 %)" - wyjaśniano w podsumowaniu wyników

Kosiniak-Kamysz: stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 13,2 proc.

miesięcy, podczas gdy w zeszłym roku jedynie przez pięć miesięcy. "Liczba bezrobotnych na koniec listopada tego roku była już jedynie o 58 tys. wyższa niż przed rokiem. Jeszcze na początku roku, w styczniu, ta różnica wynosiła aż 174 tys. osób" - czytamy w komunikacie. Wskazano też, że resort

Spokojny początek tygodnia na rynku walutowym

W poniedziałek w USA jest dzień wolny od pracy, gdyż Amerykanie świętuję dzień Martina Luthera Kinga. "Dzień wolny w Ameryce tradycyjnie przekłada się na obniżoną płynność na rynku" - wskazali analitycy X-Trade Brokers. Dodali, że sesja na europejskich parkietach stoi pod znakiem

Wskaźnik PMI dla Polski w styczniu wzrósł do 55,4 pkt

miesiąca. Do wyboru mają trzy stopnie oceny sytuacji, jako: lepszą, gorszą lub taką samą. Indeks PMI wyliczany jest jako średnia z utworzonych na podstawie otrzymanych odpowiedzi subindeksów. Pokazuje procentową liczbę wskazań osób, które w ankiecie określiły sytuację w branży jako lepszą lub gorszą

MPiPS: stopa bezrobocia w październiku wyniosła 13 proc.

Na koniec października w urzędach pracy było zarejestrowanych 2 mln 76 tys. bezrobotnych. W porównaniu z wrześniem br. liczba ta zmniejszyła się o 6,7 tys. osób.Jak wskazał resort pracy, to kolejny, już ósmy miesiąc spadku bezrobocia. "W ciągu ośmiu miesięcy liczba zarejestrowanych

Rewolucja w doręczaniu korespondencji z sądu

Polska Grupa Pocztowa tańsza od Poczty Polskiej PGP w przetargu pokonała dotychczasowego monopolistę w doręczaniu przesyłek pocztowych - mianowicie Pocztę Polską, składając ofertę "niższą" od Poczty Polskiej o ponad 80 mln złotych. Należy wskazać, że Poczta Polska, nie zgadzając się

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 r. podpisał

Prezydent podpisał zmiany dotyczące m.in. spółek komandytowych

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. W komunikacie wskazano, że zmiany w zakresie CIT dotyczą trzech podstawowych kwestii, tj.: zasad opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych, zwolnienia

ZUS sprawdził pół miliona chorych. Oszczędził 212 mln zł

inspektorzy z Lublina zakwestionowali chorobowe 169 osobom. Co 20. nie leczyła się zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. Nauczycielka na zajęciach W tej grupie była właścicielka biura podróży, która sprzedawała wycieczki, choć oficjalnie zaniemogła i nie powinna się ruszać z łóżka. Była też "chora"

We wtorek rząd zajmie się ułatwieniami dla mikrofirm

wysokości 350 tys. euro, przychody netto w wysokości 700 tys. euro, przeciętne zatrudnienie - 10 osób. Zgodnie z projektem przewidziane w nim uproszczenia będą mogły stosować podmioty z szerszego kręgu niż wskazane w unijnej definicji mikrofirmy. Wskazano, że nowe możliwości obejmą m.in. osoby fizyczne

W Szwajcarii trwa śledztwo przeciw Janukowyczowi ws. prania pieniędzy

Jak sprecyzowano, prokurator Yves Bertossa i funkcjonariusze policji finansowej wkroczyli w czwartek rano do biura firmy należącej do Ołeksandra Janukowycza w Genewie i je przeszukali. Przejęto znalezione tam dokumenty. Prokuratura nie ujawniła więcej szczegółów. Wskazano jedynie, że akcja była

"Rzeczpospolita": Rewolucja w zakupach - priorytetem już nie cena

80 proc. Polaków wskazało jakość jako najważniejsze kryterium wyboru towaru na zakupach - wynika z raportu, opartego na badaniu opinii 29 tys. osób z 58 krajów. Podczas gdy średnia w Europie wynosi 73 proc., a na świecie - 78 proc. Wyniki pokazują na przełom w myśleniu - stwierdza "Rz"

"Rzeczpospolita": Rewolucja w zakupach - priorytetem już nie cena

80 proc. Polaków wskazało jakość jako najważniejsze kryterium wyboru towaru na zakupach - wynika z raportu, opartego na badaniu opinii 29 tys. osób z 58 krajów. Podczas gdy średnia w Europie wynosi 73 proc., a na świecie - 78 proc. Wyniki pokazują na przełom w myśleniu - stwierdza "Rz"

W Lidzbarku Warmińskim powstanie hodowla sandaczy

Wajs powiedział, że hodowlę sandaczy w tym mieście zakłada prywatna firma, która dotąd działała w Ostródzie. "Mam nadzieję, że inwestycja dojdzie do skutku. Pierwsze decyzje związane z budową hodowli już są wydane; na działce prowadzone są prace" - wskazał Wajs. Dodał, że w rozmowach z

Nowy pomysł na rozkręcenie biznesu

firmy "od ręki". Propozycje zmian Adresatami proponowanych zmian mają być przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadzili działalności gospodarczej, w tym działalności gospodarczej w okresie próbnym. Bieg wskazanego wyżej terminu pięciu lat

Kredyt we franku nie taki straszny

kredyt w złotych, a na to nikt już nie zwraca uwagi" - zaznaczył. Wskazał tu na wyliczenia Open Finance z których wynika, że osoba, która w połowie 2008 r., czyli gdy za szwajcarskiego franka trzeba było zapłacić ok. 2 zł, wzięła w tej walucie równowartość 300 tys. zł kredytu na 30 lat, to do końca

Wkrótce projekt noweli ws. zwolnienia dodatku energetycznego z podatku

urzędu gminy i złożyć odpowiedni wniosek. "Przy składaniu takiego wniosku muszą uiścić opłatę skarbową wynoszącą 10 zł, co jest nonsensem. To bardzo złe rozwiązanie (...). Proponujemy więc, aby zwolnić takie osoby z opłaty skarbowej" - wskazał. Kasprzak powiedział, że propozycja ludowców

Dwie trzecie Polaków deklaruje zaufanie do banków

wyraźnie rzadziej - o 12 punktów procentowych - niż przed jego nadejściem w roku 2006" - napisano w komunikacie CBOS.CBOS wskazał, że od 2009 r. wśród Polaków umocniła się wiara w dochodowość produktów bankowych. Większy jest odsetek osób przekonanych o tym, że banki gwarantują pewność zysku od

UKE skontroluje Polską Grupę Pocztową

22.01. Warszawa (PAP) - Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował w środę, że przeprowadzi kontrolę w Polskiej Grupie Pocztowej (PGP). Mają one dotyczyć świadczenia usług pocztowych oraz zapewnienia warunków niezbędnych dla wykonywania działalności pocztowej. Jak wskazano w komunikacie UKE, do

Pilnuj danych, bo ktoś może wziąć na ciebie kredyt w banku

Urząd zaleca bezwzględne chronienie swoich danych osobowych. UKNF wskazał, że od pewnego czasu napływają do tej instytucji sygnały wskazujące na znaczne ryzyko związane z zakładaniem rachunków bankowych bądź uzyskiwaniem kredytów bankowych z wykorzystaniem informacji wyłudzonych od obywateli

Chcesz skutecznie zabezpieczyć wierzytelność? Skorzystaj z poręczenia

wierzyciela i poręczyciela może występować każda osoba - zarówno fizyczna, jak i prawna.Zabezpieczenie roszczenia przez zawarcie umowy poręczenia może zaproponować zarówno kontrahent, wskazując osobę trzecią, która w razie potrzeby spełni roszczenie, lub takiego wskazania może zażądać sam wierzyciel.Dług

Duthoit zastąpi Wituckiego na stanowisku prezesa TPSA - prasa

Warszawa, 08.07.2013 (ISBnews) - Bruno Duthoit zastąpi Macieja Wituckiego na stanowisku prezesa Telekomunikacji Polskiej (TPSA), wynika z informacji Pulsu Biznesu. "Bruno Duthoit zastąpi Macieja Wituckiego. Roszada będzie mieć charakter symboliczny — wskaże drogę, którą podąży

MF: nieodpłatne szkolenia dot. opieki paliatywnej zwolnione z PIT

medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez złagodzenie objawów choroby, eliminowanie bólu, wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych. Opieka paliatywna powinna być

OECD: szybszy wzrost zapewni Polsce m.in. reforma umów o pracę

niewykorzystanymi zasobami, jeśli chodzi o pracę są kobiety i osoby starsze, wśród których odsetki pracujących są stosunkowo niskie. W przypadku osób starszych w Polsce to tylko 39 proc., najmniej w OECD - zwrócił uwagę Gurria. Wskazał, że jedną z przyczyn dzisiejszego stanu jest np. zakaz zwalniania pracowników na

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

opinia do projektu. To nie jest stanowisko kolegialne Prokuratorii Generalnej - dodano.Rozmówca PAP nie sprecyzował, czy Prokuratoria Generalna wycofa się z wszystkich uwag i kiedy może do tego dojść. W swojej opinii do projektu ustawy o OFE Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wskazała, że aktywa

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

otrzymywania świadczenia jest zrezygnowanie z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniami o stałej i długotrwałej opiece lub korzystaniu z pomocy innej osoby w związku z niemożnością samodzielnej egzystencji, leczeniu

Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

powszechnie dostępnym jest miejsce, do którego osoby niebędące pracownikami zamawiającego mają swobodny dostęp, tj. bez przepustek, pozwoleń, haseł dostępu oraz opłat itp., oraz w którym mogą zapoznać się bezpośrednio z treścią ogłoszenia o przetargu. Próg 14.000 przestanie obowiązywać. Przeczytaj o

Częstochowa. 289 zwolnionych skorzystało z programu "Pomoc dla hutników"

zakładzie pozostało ok. 1600 osób. Łęski dodał, że choć prawie udało się zrealizować zakładany plan redukcji zatrudnienia, to "sprawa zwolnień jest jeszcze otwarta". Poinformował, że nadal ważą się losy stalowni, a decyzje w tej sprawie mają zapaść "w najbliższych tygodniach". Wskazał

Rząd dał deweloperom nowe narzędzie zysków

zakończeniu umowy najmu albo jej rozwiązaniu nie chce się wyprowadzić z mieszkania, wynajmujący kieruje do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji. Następnie komornik eksmituje najemcę do wskazanego wcześniej przez niego mieszkania osoby trzeciej

Górnicy coraz częściej informują o nieprawidłowościach w kopalniach

zdołali usunąć ślady swojej działalności" - wskazał Koziura i podkreślił, że zwalczanie zagrożenia metanowego jest jednym z priorytetów nadzoru górniczego. Przedstawiciele WUG przypominają, że osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości muszą liczyć się z konsekwencjami. Sprawy dotyczące wymuszania

SN: użytkowanie wieczyste wygasa, hipoteka pozostaje

(sygn. II CSK 205/13). SN w uzasadnieniu wskazał, że przepis kodeksu cywilnego przewidujący wygaśnięcie hipoteki wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego nie może być w takim wypadku zastosowany. "Gdyby rozstrzygnąć tak, jak chciałaby gmina, doszłoby do naruszenia praw osób trzecich"

W styczniu zarabialiśmy więcej niż rok temu, ale mniej niż w grudniu

. Przewidywali oni wzrost wynagrodzeń w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku, radzi jednak odczytywać dane GUS-u z rezerwą. - Urząd zmienia właśnie próbę badania i uwzględnia w nim wyłącznie firmy zatrudniające powyżej dziewięciu osób. Dlatego bardziej wskazane

KHW proponuje pracownikom 70 tys. za dobrowolne odejście z pracy

Holding - podobnie jak m.in. pracująca nad programem restrukturyzacji Kompania Węglowa - boryka się z nadmiernym zatrudnieniem na powierzchni. W 2010 i 2011 r. w spółce ogłaszane były już programy dobrowolnych odejść, z których skorzystało w sumie ponad 300 osób. Jak przekazał PAP w czwartek

KHW ogłosił kolejny program dobrowolnych odejść

Holding - podobnie jak m.in. pracująca nad programem restrukturyzacji Kompania Węglowa - boryka się z nadmiernym zatrudnieniem na powierzchni. W 2010 i 2011 r. w spółce ogłaszane były już programy dobrowolnych odejść, z których skorzystało w sumie ponad 300 osób. Jak przekazał PAP w czwartek

MF zwróciło się do prokuratury ws. oszusta udającego fiskusa

W piśmie do prokuratury wyjaśniono, że 24 stycznia br. do Ministerstwa Finansów trafił e-mail od osoby, która poinformowała, że otrzymała od nieznanego nadawcy zawiadomienie o zwrocie podatku dochodowego. Pismo było opatrzone znakiem identyfikacji wizualnej administracji skarbowej. W piśmie

Ochrona przedemerytalna to powód bezrobocia? Szokujące dane

55. roku życia. O ile w IV kwartale 2005 r. we wskazanej wyżej grupie wiekowej było 141 tysięcy osób bezrobotnych, o tyle w I kwartale 2013 r. zarejestrowanych było już 280 tysięcy bezrobotnych powyżej 55. roku życia. - Jednocześnie w przypadku pozostałych grup wiekowych liczba osób bezrobotnych w I

UKE: Tylko 4% Polaków nie korzysta z usług telekomunikacyjnych

Internet stacjonarny, albo telefon stacjonarny i internet stacjonarny. W raporcie podano przyczyny braku korzystania z usług telekomunikacyjnych. "Najczęstszym powodem niekorzystania z telefonu komórkowego jest brak potrzeby jego posiadania (47% wskazań). Co 4 badany z grupy osób

Niemcy chcą kontrolować zakupy w internecie. Bat na bezrobotnych

Federalna Agencja Pracy chce usprawnić swoje działanie, w tym wprowadzić surowsze kontrole osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych (system Hartz IV). Wykryciu oszustów nielegalnie pobierających świadczenia ma służyć m.in. monitorowanie aktywności bezrobotnych w sieci, a dokładnie na portalach e

Exatel z usługą profesjonalnego WiFi

bezpiecznego łącza, bez względu na miejsce, w którym przebywają. Usługa Managed WLAN gwarantuje wygodę użytkowania, zarówno dla właścicieli sieci, jak i korzystających z niej osób. Managed WLAN (MWLAN) polega na możliwości korzystania z profesjonalnej sieci WiFi - stworzonej pod konkretne wymagania Klienta

Deloitte: dyrektorzy finansowi optymistycznie o polskiej gospodarce

proc.) uważa, że w 2014 r. wyniesie on między 1,6 proc. a 2,5 proc. "Co ważne, aż jedna piąta badanych wskazała, że wzrost ten sięgnie ponad 2,6 proc. Warto podkreślić, że jedynie w Polsce, na Litwie i Łotwie więcej jest CFO, którzy przewidują niewielki lub dynamiczny wzrost PKB od tych, którzy

Projekt. Konsument będzie mógł łatwiej ogłosić upadłość

, że raz będzie lepiej, a raz gorzej. Rynek pracy jest zmienny i nie można zakładać, że jak dziś mam dobrą pracę i zarobki, to tak będzie zawsze. System prawny musi być do tego dostosowany" - wskazał. "Dotychczasowe regulacje odnośnie do upadłości konsumentów nie działają. Na ponad 2 tys

Przedsiębiorco, chroń swoją reputację!

wskazany cel społeczny (art. 24 Kodeksu cywilnego). Ponadto, można także zażądać naprawienia wyrządzonej naszej firmie szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanych przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Jeżeli natomiast zostanie naruszone prawo do nazwy przedsiębiorstwa (tzw. prawo do firmy

"PB": Finanse osobiste Polaków w 2013 r.

Z badania Instytutu Homo Homini dla DB PBC wynika też, że prawie dwukrotnie - do 31 proc. - wzrosła ilość osób, które myślą o oszczędzaniu na lokatach.To potwierdza, że przeciętny klient z opóźnieniem reaguje na zmiany rynkowe, bowiem atrakcyjność lokat mocno spadła po serii obniżek stóp

"Puls Biznesu": Finanse osobiste Polaków w 2013 r.

Z badania Instytutu Homo Homini dla DB PBC wynika też, że prawie dwukrotnie - do 31 proc. - wzrosła ilość osób, które myślą o oszczędzaniu na lokatach. To potwierdza, że przeciętny klient z opóźnieniem reaguje na zmiany rynkowe, bowiem atrakcyjność lokat mocno spadła po serii obniżek stóp

Mężczyźni nie chcą już sami naprawiać kranów

Dwa lata temu 22% pytanych w badaniach wskazywało na assistance domowe jako to o największej wartości. W ostatnim badaniu przeprowadzonym w styczniu tego roku home assistance jako najważniejsze wskazało już 28% badanych. Trend wzrostowy jest tutaj wyraźny. Najczęściej wzywanymi do domu

Politycy i biznesmeni, czyli kto wspiera polskie firmy

pojawiło się jako osoby sprzyjającej biznesowi, ale w kontekście "kontynuowania działań Pawlaka". Deregulacja sprawiła, że trzy organizacje wskazały jako "swojego" posła Jarosława Gowina. Dwie organizacje wskazały Leszka Millera za wprowadzenie liniowego PIT od przedsiębiorców w czasach

Tysiąc pracowników TVP i WOŚP z najniższą oglądalnością od lat

Jak podaje serwis "Wirtualne Media", powołując się na dane Nielsen Audience Measurement, XXII finał WOŚP śledziło w TVP 2 średnio 1,01 mln osób. To 8,95 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Najlepsze okazało się wejście pomiędzy godz. 19.32 a 20.10 - wtedy Orkiestrę

NBP: konsumenci oceniają, że ceny będą rosły wolniej niż dotychczas

nieznacznie zmieniła się struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe. Zmalał odsetek respondentów, którzy uważają, że w perspektywie 12 miesięcy ceny będą rosły szybciej niż dotychczas - uważa tak 13 proc. ankietowanych, podczas gdy miesiąc wcześniej sądziło tak 14,1 proc. Ponad połowa osób - 52,7 proc. (przed

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

Pytanie W postępowaniu na usługi edukacyjne (szkoleniowe) ofertę złożył pracownik Zamawiającego, który - pomimo tego, ze chciał złożyć ofertę jako osoba fizyczna - wpisał adres Zamawiającego (katedry, w której pracuje; adres identyczny jak adres Zamawiającego wskazany w SIWZ). Czy podanie adresu

Przyspieszenie na A1. Robotnicy wzięli się do pracy

Pośpiech jest wskazany, bo na przełomie tego i przyszłego roku 64-kilometrowy odcinek autostrady z Torunia do Kowala powinien być już dostępny dla kierowców. Prace wykończeniowe mają się zakończyć kilka miesięcy później.Z raportów z placu budowy, jakie publikuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Bułka "mulatka" i "metyska". Nazwy pieczywa dzielą klientów Tesco. "To tak, jakbym jadła bułkę białaskę", "przesadna poprawność polityczna"

SPC z Warszawy, która odpowiada również za ich nazewnictwo. W tym momencie trwają rozmowy z producentem na temat zmiany nazw wskazanych wyrobów - mówi nam sieć Tesco. Przedstawiciele firmy podkreślają, że wcześniej nie mieli podobnych zgłoszeń, i wyjaśniają całą sprawę. Czy nazwy bułek rzeczywiście

Raport: praca ARiMR wysoko oceniana przez rolników

Rolnicy wysoko oceniają m.in. kompetencje pracowników ARiMR - 74 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych, a jedynie 7 proc. negatywnych. Respondenci wskazali również na wysoką jakość obsługi interesantów - 70 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych. Większość mieszkańców wsi (77 proc.) nie zgłosiło żadnych

"PB": Zagrożona reputacja przedsiębiorstwa

biznesu szybko się nie poprawi.Aż 70 proc. ankietowanych główną przyczynę kłopotów z etyką w biznesie widzi w tym, że brakuje w firmie osoby zajmującej się podnoszeniem i przestrzeganiem tego typu standardów. Inne wskazania dotyczą m.in. wielkości firmy, braku czasu czy odgórnych zaleceń, nieświadomości

"Puls Biznesu": Zagrożona reputacja przedsiębiorstwa

biznesu szybko się nie poprawi. Aż 70 proc. ankietowanych główną przyczynę kłopotów z etyką w biznesie widzi w tym, że brakuje w firmie osoby zajmującej się podnoszeniem i przestrzeganiem tego typu standardów. Inne wskazania dotyczą m.in. wielkości firmy, braku czasu czy odgórnych zaleceń, nieświadomości

NBP: dane z rynku pracy sugerują początek tendencji spadku bezrobocia

19.03. Warszawa (PAP) - Dane z rynku pracy za IV kw. 2013 r. zdają się sugerować początek tendencji spadkowej stopy bezrobocia - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP o sytuacji na rynku pracy. Wskazano też, że ożywienie gospodarcze nie skutkuje na razie wyraźnym wzrostem płac. "W IV kw

Senatorowie złożyli 97 poprawek do budżetu. PiS: Recydywa Rostowskiego

charakter: ogólnopaństwowy, lokalny czy infrastrukturalny. Cioch wskazał, że jedna dotyczy przeznaczenia 10 mln zł dla kliniki centrum stomatologii w Lublinie; pieniądze te mają pochodzić ze zmniejszenia dotacji i subwencji na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych. Inna poprawka zakłada przeznaczenie 700

Kosiniak-Kamysz: dajemy możliwość wyboru między ZUS a OFE

przystąpić 500-600 tys. osób rocznie. "W zeszłym roku świadomą decyzję podjęło zaledwie 20 proc. młodych osób wchodzących na rynek pracy, reszta została rozlosowana" - wskazał. "Bardzo możliwe, że teraz nawet nie wie, do jakiego funduszu wpływają jej składki" - dodał. Przytoczył dane, z

Wyrzucasz śmieci gdzie popadnie? Teraz uważaj

leśników wyposażone są w czujniki ruchu. Działają nie tylko w dzień, ale także w nocy, robią zdjęcia w podczerwieni, więc nie potrzebują lampy błyskowej. Po zarejestrowaniu obraz jest przesyłany na wskazany numer telefonu komórkowego. W razie złapania na gorącym uczynku osoba, która podrzuciła śmieci, nie

Podczas czwartkowej sesji złoty stracił na wartości

mln osób. Analityk TMS Brokers Szymon Zajkowski powiedział PAP, że w kolejnych dniach nasza waluta może nadal lekko tracić na wartości, głównie względem amerykańskiego dolara. "Amerykańską walutę będą wspierały coraz lepsze dane z gospodarki" - wskazał. W opinii analityka cały bieżący rok

Podczas czwartkowej sesji złoty stracił na wartości

amerykańskiej gospodarki, tudzież wypowiedzi przedstawicieli Fedu, zaczęły poglądy te zmieniać" - wskazała ekonomistka. "Dzisiejsze dane z rynku pracy okazały się zbliżone do oczekiwań analityków, dlatego przedpołudniowe napięcie nieco zmalało, popychając w górę parę euro/dolar, co pozwoliło

Niedużak: ustawa o pozwach grupowych nie jest w Polsce martwa

action+ opiera się na mechanizmie opt-out, czyli jeden pozew obejmuje tam co do zasady wszystkie osoby, które poniosły szkodę, chyba że chcą ze sprawy wystąpić (to właśnie +opt-out+). Polskie postępowanie obejmuje natomiast tylko te osoby, które chcą wziąć w nim udział (czyli mechanizm opt-in). Oznacza

Arteria zwiększy poziom dywidendy za 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim

kluczowymi klientami. Rozwijamy się i oferujemy nowe miejsca pracy, czego przykładem jest inwestycja w Sosnowcu, gdzie w nowo tworzonym centrum usług telemarketingowych zatrudnienie znajdzie w ciągu roku 1000 osób – powiedział ISBnews Marzec. Prezes podkreślił, że konsekwentną polityką zarządu

MF: sieci handlowe zapłaciły 633 mln zł podatku za 2012 rok

Dane na temat podatku do zapłaty pochodzą z deklaracji podatkowych przedsiębiorstw. Cichoń zaznaczył, że z uwagi na konieczność ochrony informacji stanowiącej tajemnicę skarbową nie może wskazać kwoty podatku należnego oraz innych danych podatkowych konkretnych podatników. Zgodnie z informacjami

MF: największe sieci handlowe zapłaciły 633 mln zł podatku za 2012 r.

Dane na temat podatku do zapłaty pochodzą z deklaracji podatkowych przedsiębiorstw. Cichoń zaznaczył, że z uwagi na konieczność ochrony informacji stanowiącej tajemnicę skarbową, nie może wskazać kwoty podatku należnego oraz innych danych podatkowych konkretnych podatników. Zgodnie z informacjami

W 2017 r. wartość PKB na głowę Polaka sięgnie 74 proc. średniej w UE

w UE, w 2012 r. wzrosła do 67 proc., to w 2017 r. osiągnie 74 proc. średniej unijnej. "Będzie to możliwe dzięki dynamicznemu wzrostowi PKB (przewiduje się, że w 2017 r. wyniesie on 4,3 proc.) który zgodnie z kierunkowymi wskazaniami +Strategii Europa 2020+ powinien mieć charakter zrównoważony

Samsung na SnowShow Music Fest - największej polskiej imprezie muzycznej w Alpach

Już dzisiaj startuje SnowShow Music Fest 2014 - festiwal muzyczny połączony ze snowboardowym szaleństwem. W Les Orres, zimowym kurorcie w Alpach francuskich, ponad 2 000 młodych osób bawić się będzie na ponad 30 imprezach, przy muzyce polskich gwiazd wykonywanej na żywo. Samsung Electronics został

Pracodawcy RP ocenili plany rządu na 2014 r.

do aktywizacji większej liczby osób bezrobotnych, zwiększenie mobilności zawodowej w granicach kraju, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenie lepszej oferty podnoszenia kompetencji wśród pracowników oraz osób poszukujących pracy" - wskazano w komunikacie. Dodano, że pozytywnie

KSRM za rozszerzeniem mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

. Dodała, że inwestorzy, dzięki preferencyjnym warunkom, korzystając z pomocy publicznej, będą mogli tworzyć nowe miejsca pracy. "To szczególnie ważne dla Częstochowy w kontekście informacji z lokalnego rynku pracy" - podkreśliła. Wskazała, że wskaźnik bezrobocia na koniec 2013 r. wynosił w

GIODO: Karty zbliżeniowe mogą być niebezpieczne

nieuprawnionego dostępu do danych lub nieuprawnionej ingerencji w ich treść" - wskazano. Dodano, że w serwisach internetowych poświęconych bezpieczeństwu informacyjnemu pojawił się szereg informacji o możliwości odczytu danych z takich kart przez nieuprawnione osoby, a nawet o możliwościach ich "

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Ose (demon)

. Rozporządza 3 albo 30 legionami duchów.Uczy nauk wyzwolonych, odpowiada na pytania dotyczących rzeczy boskich, tajemnych i abstrakcyjnych. Może nadać dowolny kształt osobie wskazanej przez egzorcystę, która zarazem będzie z nową postacią identyfikować się.Wezwany, ukazuje się pod postacią lamparta

Szaks

, a według Dictionnaire Infernal i księciem piekła. Rozporządza 30 legionami duchów.Na rozkaz przyzywającego odbiera słuch, wzrok i rozsądek wskazanej osobie. Kradnie pieniądze z bogatych domów i zwraca je, gdy ma taki rozkaz po upływie 1200 lat. Porywa konie i inne wskazane przez egzorcystę rzeczy. Jednak by demon stał

Klauzula (prawo)

- PRNews.pl (Dostęp: 2013-02-13) Należą do nich: wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie; przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania

Akt oskarżenia

Akt oskarżenia – pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie.Podmiotem uprawnionym do wniesienia aktu oskarżenia jest co do zasady

Papier wartościowy (prawo)

Papier wartościowy – dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.