wskazanej osobie

Piotr Skwirowski

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Rewolucja w dziedziczeniu. Już za kilka miesięcy będziemy mogli wskazać osobę, która w chwili naszej śmierci przejmie nasze mieszkanie, firmę, samochód czy księgozbiór. Wszystko to za sprawą zapisu windykacyjnego, za którego wprowadzeniem do kodeksu cywilnego zagłosował w piątek Sejm.

TK zbada, czy kwota wolna od podatku w obecnej wysokości jest zgodna z Konstytucją

TK zbada we wtorek, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, czy ustalenie kwoty wolnej w wysokości 3089 zł jest zgodne z Konstytucją. RPO wskazał, że oznacza to, iż podatek musi płacić osoba, której dochód nie starcza na zapewnienie minimum egzystencji.

Grażyna Ancyparowicz i Eryk Łon nowymi członkami RPP ze wskazania PiS

Nowych członków RPP powołał właśnie Sejm. Spośród czterech kandydatów miejsca w Radzie zdobyły osoby wskazane przez partię rządzącą.

Czy roboty zabiorą nam pracę? 5 najbardziej zagrożonych profesji

Czy roboty zabiorą nam pracę? 5 najbardziej zagrożonych profesji

Jak przekazać majątek

Jak przekazać majątek

TESTAMENTU Dziedziczenie ustawowe ma zastosowanie, gdy zmarły nie zostawił testamentu. Albo gdy testament wprawdzie jest, ale wskazane w nim osoby nie chcą lub nie mogą dziedziczyć. Kodeks cywilny precyzyjnie ustawia kolejkę osób do dziedziczenia. Na początek najbliższych, potem trochę dalszą rodzinę... W

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

. Spadkodawca może przy tym powołać wykonawcę testamentu, który będzie zarządzał przedmiotem zapisu do chwili przejęcia go przez wskazaną osobę. Zapis windykacyjny można uczynić na rzecz jednej lub kilku osób. To ogranicza jednak zakres odpowiedzialności za długi spadkowe spadkobierców przyjmujących spadek z

Hakerzy wykradli rządowi USA dane 21 mln pracowników

Hakerzy wykradli rządowi USA dane 21 mln pracowników

Federalny Urząd Zarządzania Kadrami (Office of Personnel Management - OPM) - amerykańska agencja federalna - poinformował, że zostały wykradzione informacje dotyczące 4 mln osób. Wszystkich, których dane przeszły przez OPM w ciągu ostatnich 15 lat. Tych, którzy pracowali, pracują lub ubiegali się o

Po miesiącu ministerstwo naprawiło Poltax

proc. podatku wskazanej organizacji charytatywnej. Powodowało to, że takie osoby otrzymywały zwrot nadpłaconego podatku o kilka czy kilkanaście dni później niż pozostali podatnicy. O sprawie napisaliśmy w ubiegłym tygodniu, ministerstwo zobowiązało się naprawić usterkę w ciągu kilku dni.

Gdański Obszar Metropolitalny ma mieć strategię rozwoju do roku 2030

metropolitalny będzie się rozwijał przez najbliższe kilkadziesiąt lat"- dodał. Kierownik projektu i przedstawiciel Instytutu Rozwoju z Sopotu, prof. Krystyna Gawlikowska-Hueckel powiedziała, że strategia ma wskazać najważniejsze kierunki, dziedziny metropolii, które będą kluczowe dla rozwoju całego obszaru

Spadkobierca dziedziczy emeryturę z OFE

koncie tylko wtedy, gdy taka osoba należy do OFE. - Gdy takiego obowiązku nie ma, cała kwota składek zgromadzonych przez ubezpieczonego powinna być wypłacana bezpośrednio osobie, którą wskazał, w tym wypadku żonie - stwierdziły sądy. Nationale-Nederlanden nie zgodził się z taką interpretacją przepisów i

"GP": Balcerowicz najbardziej wpłynął na polską gospodarkę

W kategorii ogólnej były Prezydent RP Lech Wałęsa zdecydowanie wygrał z Janem Pawłem II oraz z pierwszym niekomunistycznynm premierem Tadeuszem Mazowieckim. W kategorii gospodarka osobą, która - w ocenie elektorów - zdecydowanie najmocniej wpłynęła na nasze dzisiejsze życie, jest prof. Leszek

Pomyłki w bankowych poleceniach przelewu

? Można zażądać odszkodowania od banku za nienależyte wykonanie polecenia przelewu, polegające na braku sprawdzenia, czy podany numer konta należy do osoby wskazanej w dyspozycji przelewu.Banki niechętnie jednak płacą odszkodowania. Sądy w takich sprawach przyjmują, że bank odpowiada za to, że nie

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z postanowieniem wskazanego rozporządzenia, stosownie do postanowień par. 2 ust. 1 pkt 2, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach

Żelazna dziewica dla nowego podatnika

Na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do końca kwietnia i to od nas zależy gdzie trafi duża część płaconego przez nas podatku (chodzi o około 40 proc., które otrzymują samorządy, reszta przekazywana jest do budżetu państwa). Kłopot w tym, że wiele osób, które np. w poszukiwaniu pracy zmieniły

Dodatkowe informacje dla zwolnienia z opłaty składek na FP i FGŚP

informuje o tym ZUS. W składanej do ZUS deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA nie uwzględnia jedynie składek na wskazane Fundusze za wymienione osoby. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (Dz. U. z 2008 r. nr

SN: Co ze składkami zmarłej osoby ubezpieczonej w OFE?

bezpośrednio osobie, którą wskazał, w tym wypadku żonie" - twierdziły sądy. Nationale Nederlanden nie chciał się zgodzić z taką interpretacją przepisów i złożył skargę kasacyjną do SN. "Przepisy regulujące zasady emerytur kapitałowych są jasne i stanowią, że połowa środków jest wypłacana przez OFE

Naprawdę chcemy wydać ponad miliard złotych na kolej do Pyrzowic?

Naprawdę chcemy wydać ponad miliard złotych na kolej do Pyrzowic?

od dwóch lat dojechać koleją. Już uchodzi za pomnikowy przykład marnotrawstwa. Dojeżdżające na lotnisko pociągi są zapełnione w 4 proc., a w każdym kursie jedzie średnio kilkanaście osób - pisała niedawno "Wyborcza", przypominając, że miasto do połączenia dokłada 750 tys. zł rocznie, a

Goldenline.pl: każdy użytkownik serwisu head-hunterem

nagrodę pieniężną, jaką otrzyma osoba, która wskazała najlepszego kandydata. Twórcy Goldenline mają nadzieję, że wraz z rozwojem serwisu, gdy ofert pracy będzie przybywać, firmy zamieszczające ogłoszenia będą oferowały coraz bardziej atrakcyjne nagrody dla pośredników. Dodatkowym impulsem do wyznaczania

Kolejna fala naciągania "na reklamę w katalogu"

Meksykański wydawca zaprasza na targiOstatnio z taką "ofertą" występuje meksykańska firma Expo Guide. Wysyła ona formularz zawierający podstawowe dane przedsiębiorcy z prośbą o wskazanie, czy są one aktualne i uzupełnienie brakujących. "Oferta" Expo Guide jest następująca

"DGP": Fiskus odzyska podatki od aut służbowych

Pismo zauważa, że opodatkowanie każdego, kto wykorzystuje służbowe auto po pracy - czego wprowadzenie planuje Ministerstwo Finansów - otworzy urzędnikom skarbowym drogę do kontroli takich przypadków do pięciu lat wstecz.

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

udziału w postępowaniu - negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, zapytanie o cenę - wyznaczenie wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu lub też na późniejszym etapie - jeżeli dana osoba bierze udział w postępowaniu dopiero od tego etapu. W postępowaniach prowadzonych w trybach

Przetarg - warunki udziału

Przetarg - warunki udziału

Pytanie: Przygotowuję przetarg na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych z podziałem na kilka zadań. Opisując warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wskazano: - Zadanie I - 5 odkurzaczów, - Zadanie II - 5 odkurzaczów. Czy wykonawca składając

Wymuszenia fotoradarem zgodne z konstytucją

Wymuszenia fotoradarem zgodne z konstytucją

praktyce udaje się ukarać znacznie więcej osób, bo ludzie wolą "odmówić wskazania" i zapłacić mandat, niż przyznać się, że to oni kierowali, i oprócz mandatu dostać też punkty karne lub mieć odebrane prawo jazdy. Według raportu NIK, który cytował we wniosku do Trybunału prokurator generalny, taka

Art. 35 KK

rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. § 2. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd, zamiast obowiązku określonego w § 1, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd; w

Onex: Co druga firma MŚP w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych

rozwiązań chmurowych przedsiębiorcy wskazali na łatwą komunikację z każdą osobą z firmy (52%), łatwość przechowywania i przetwarzania danych (41%), dostęp do danych na wszystkich urządzeniach mobilnych (38%) oraz możliwość pracy zdalnej (34%)" - czytamy w komunikacie. Najbardziej popularnym

Federacja Konsumentów: 71 proc. Polaków posiada kartę płatniczą

proc. osób przy dokonywaniu płatności zawsze korzysta z karty płatniczej. Z kolei w małych sklepach osiedlowych za zakupy klienci płacą gotówką. Federacja na podstawie badania oceniła, że 1/3 ludzi nie pamięta, jakimi kartami można dokonać płatności. Ponad 50 proc. wskazało, że w większości sklepów

Najbardziej nielubiane przez Polaków obowiązki domowe

W badaniu firmy Hotpoint, w którym wzięło udział 245 osób w wieku 20-45 lat, co druga odpowiedziała, że najbardziej nie lubi myć okien. Odsetek wśród mężczyzn jest wyższy niż wśród kobiet - odpowiednio: 55 i 46 proc. Niewiele mniej wskazań padło na mycie i opróżnianie lodówki (48 proc.) oraz

Art. 216 KK

; 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. § 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w

Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

wskazano osoby kierującej osobami. Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty (negocjowania jej treści) w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy, a takim uzupełnieniem treści oferty byłoby wskazanie osoby kierującej usługami, jeżeli jej dane nie wynikają z innych dokumentów złożonych wraz z

Od poniedziałku wypłaty depozytów dla członków SKOK Kujawiak

gwarancji nie ma wpływu liczba prowadzonych rachunków w SKOK przez jedną osobę. Gwarancja 100 tys. euro obejmuje środki zgromadzone na wszystkich kontach. Członkowie SKOK Kujawiak mogą odebrać pieniądze w gotówce lub na wskazany rachunek. Jeśli kwota wypłaty gotówkowej przekracza 20 tys. zł, trzeba z

PAIiIZ zakończyła 3 projekty inwestycyjne na łącznie 6,3 mln euro

zatrudnić blisko 34,5 tys. pracowników, podano również. "Pod względem kraju pochodzenia inwestora prym nadal wiodą Stany Zjednoczone z 45 projektami o wartości 759,3 mln euro i planowanym zatrudnieniu 8622 osób" - wskazano w informacji. (ISBnews)

Piotr Woźniak w radzie nadzorczej EuRoPol Gaz

czasem są to osoby wskazane przez ten resort. Według naszego rozmówcy PGNiG zwracało się obecnie do Ministerstwa Skarbu o skierowanie prawników do rady EuRoPol Gazu. W radzie tej spółki Gazprom reprezentuje m.in. Nikołaj Dubik, który od siedmiu lat jest szefem departamentu prawnego rosyjskiego koncernu.

Art. 212 KK

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub

TNS Polska: co trzeci Polak korzysta z sieci rzadziej niż raz w tygodniu

proc.) i komputer stacjonarny (22 proc.) Urządzenia mobilne takie jak telefon komórkowy, tablet wskazało odpowiednio 4 proc. i 1 proc. badanych. Częściej komputer stacjonarny jako urządzenie bardziej przystępne był wskazywany przez osoby z wykształceniem średnim (31 proc.) oraz tych badanych, którzy w

Dostałeś e-mail z ZUS? Uważaj, może być niebezpieczny. Zakład ostrzega klientów

Wiadomości te mogą wydawać się wiarygodne dla osób, które nie korespondują na co dzień z ZUS. W polu nadawcy widnieją nazwa i adres jednego z oddziałów organu rentowego. Wiadomości zawierają załącznik, którego pod żadnym pozorem nie należy otwierać. Tam bowiem umieszczony jest wirus. - Zakład e

"Dziennik Gazeta Prawna": ZUS ostrzega przed zawirusowanymi e-mailami

Widomości te mogą wydawać się wiarygodne dla osób, które nie korespondują na co dzień z ZUS. W polu nadawcy widnieje nazwa i adres jednego z oddziałów organu rentowego. Ale e-mail zawiera załącznik, w którym jest wirus. Zakład e-mailowo kontaktuje się tylko z klientami, którzy zażyczyli sobie tego

Długi klientów firm telekomunikacyjnych wynoszą 802 mln zł - podało KRD

Eksperci z KRD wskazują, że z roku na rok przybywa dłużników telekomunikacyjnych, choć w badaniu przeprowadzonym w czerwcu tego roku na grupie 1000 dorosłych Polaków przez TNS Polska na zlecenie KRD żadna z badanych osób. nie przyznała się do niepłacenia za usługi telekomunikacyjne. Z badania

TNS Polska: co trzeci Polak korzysta z sieci rzadziej niż raz w tygodniu

śledzenia for i grup dyskusyjnych. Osoby określone, jako wykluczone cyfrowo proszone były o wskazanie, z jakiego urządzenia najłatwiej korzystać z sieci. I tak 50 proc. respondentów nie było w stanie stwierdzić, jakie urządzenie oferuje łatwiejszy dostęp do internetu, co może być spowodowane - jak oceniają

Randstad: w III kwartale br. pracownicy niechętne zmieniali pracodawcę

udział w tej grupie (38 proc.) stanowiły osoby w wieku 18-24 lata. Z wiekiem odsetek ten malał" - dodała. Z badania wynika, że głównym powodem zmiany pracodawcy (32 proc. wskazań) była chęć polepszenia swoich warunków zatrudnienia. Respondenci wskazywali też na zmianę struktury firmy (22 proc.), a

MSWiA: Inspekcja Transportu Drogowego włączona do policji

prędkości nie zostaje za to ukaranych, a tym samym nie dostaje punktów karnych i unika innych konsekwencji, np. zatrzymania prawa jazdy - tylko dlatego, że właściciele odmawiają wskazania kierującego". W zeszłym roku na polskich drogach doszło do prawie 35 tys. wypadków, w których zginęły 3202 osoby, a

RPP: wzrost deficytu w 2016 r. oznacza ryzyko procedury nadmiernego deficytu

publicznych na świadczenia społeczne. Będzie to związane przede wszystkim z wprowadzeniem nowego świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko. RPP wskazała także, że wyższe świadczenia wychowawcze mogą zniechęcać do poszukiwania zatrudnienia, szczególnie osoby o niskim dochodzie. "Wydatki na

GUS: zatrudnienie we wrześniu wzrosło o 0,1 proc., a wynagrodzenie o 0,9 proc.

wzrosło o 0,1 proc., a wynagrodzenie o 0,9 proc. Natomiast od początku tego roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,1 proc., a przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,6 proc. GUS wskazał, że dane dotyczą przedsiębiorstw z kilkudziesięciu branż, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Biedronka wycofuje stek z rekina. "Przekroczony dopuszczalny poziom rtęci". Tesco usuwa oliwę

chryzenu. Osoby, które kupiły oliwę ze wskazanej partii, powinny oddać ją do sklepu. Rzecznik prasowy Tesco Polska Michał Sikora poinformował PAP, że oliwa ze wskazanej partii została wycofana ze sprzedaży natychmiast po otrzymaniu informacji o przekroczeniu poziomu określonych produktów. Zapewnił również

Randstad: w III kwartale br. pracownicy niechętne zmieniali pracodawcę

grupie (38 proc.) stanowiły osoby w wieku 18-24 lata. Z wiekiem ten odsetek malał - dodała. Z badania wynika, że głównym powodem zmiany pracodawcy (32 proc. wskazań) była chęć polepszenia swoich warunków zatrudnienia. Respondenci wskazywali też na zmianę struktury firmy (22 proc.), a także przyczyny

Randstad: w III kwartale br. pracownicy niechętne zmieniali pracodawcę

osoby w wieku 18-24 lata. Z wiekiem odsetek ten malał" - dodała. Z badania wynika, że głównym powodem zmiany pracodawcy (32 proc. wskazań) była chęć polepszenia swoich warunków zatrudnienia. Respondenci wskazywali też na zmianę struktury firmy (22 proc.), a także przyczyny osobiste (20 proc

Jackiewicz: w niektórych spółkach państwowych nie będzie konkursów na prezesa

, będzie moim wskazaniem, bo też moja jest później odpowiedzialność za to, kogo na tym stanowisku członka rady nadzorczej czy też zarządu postawiono" - mówił Jackiewicz. "Chcę brać na siebie odpowiedzialność za dobór osób, za personalny dobór do rad nadzorczych i zarządów, ponieważ uważam, że w

ZUS zmienia warunki przetargu na utrzymanie systemu informatycznego

firm świadczy o dużym zainteresowaniu przetargiem i jest dla ZUS-u ważnym wskazaniem co do organizacji samego postępowania. Reagując więc na spostrzeżenia zainteresowanych podmiotów, komisja zdecydowała się na zmianę warunku dotyczącego posiadania zespołu ekspertów do obsługi KSI ZUS. Wstępnie ZUS

GUS: Bez recepty najczęściej kupowane witaminy, na receptę leki na nadciśnienie

dotyczyły głównie osób dorosłych (w przypadku dzieci - tylko co 9) oraz osób przewlekle chorych o nienajlepszym zdrowiu. Bardzo rzadko powodem opóźnień była zbyt duża odległość od placówki czy problemy z transportem. Ten powód wskazało niespełna 4% badanych, głównie seniorzy lub osoby niesprawne, podał GUS

MIR: od 1 listopada można będzie składać wnioski ws. mieszkań na wynajem

"Uruchomienie programu społecznego budownictwa czynszowego zwiększy dostępność mieszkań dla rodzin oraz osób młodych, rozpoczynających aktywność zawodową. Mieszkania budowane w ramach programu będą wynajmowane na stabilnych i atrakcyjnych finansowo warunkach. Chodzi zwłaszcza o okres najmu i

MR chce, by więcej osób z niepełnosprawnościami korzystało z pieniędzy UE

wskazał, że aż 40 proc. Polaków uważa, że osoby z niepełnosprawnościami są jedną z najbardziej dyskryminowanych grup w naszym kraju. "Doświadczenia w realizacji funduszy europejskich pokazują, że kwestia zmiany w podejściu do osób z niepełnosprawnościami w projektach europejskich także jest

Altus TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad funduszami Forum

. Fundusze obecnie zarządzane są przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie. Altus TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych prowadzącym działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich. Podstawowym

GUS: ponad trzy czwarte gospodarstw domowych ma dostęp do internetu

. Drugim istotnym powodem (49,5 proc. wskazań) był brak odpowiednich umiejętności, następnie 27,1 proc. wskazało zbyt wysokie koszty sprzętu, a 19,2 proc. zbyt wysokie koszty dostępu do internetu. Z usług e-administracji w 2015 r. korzystało 26,6 proc. osób w wieku 16-74 lat. Najczęściej elektroniczna

Badanie: za zakupy Polacy wolą płacić gotówką

Eksperci z TNS Polska pomiędzy 7 a 12 sierpnia br. zapytali grupę 1024 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia, w jaki sposób płacą za zakupu. Z badania wynika, że 53 proc. ankietowanych, robiąc zakupy spożywcze decyduje się, by zapłacić za nie gotówką. Z kolei 43 proc. wskazało, że czasem

Eksperci: KNF nie może odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego

podstawie art. 10 ufi" - wskazał mecenas z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Rafał Wojciechowski. Według niego, osobom poszkodowanym przez nieprawidłowe zarządzanie funduszem, np. brak płynności lokat, uchybienie wymogom polityki informacyjnej lub brak stosownych informacji o ryzyku związanym z

Badanie: ok. 3,1 mln Polaków rozważa emigrację zarobkową

pozytywne dane dotyczące gospodarki oraz rynku pracy w Polsce docierają do opinii publicznej i przekładają się na plany emigracyjne Polaków" - dodano. Najbardziej preferowanymi kierunkami emigracji zarobkowej są Niemcy (31 proc. wskazań), Wielka Brytania (30 proc.) oraz Norwegia (10 proc.). Z

Prezes zarządu PKP Jakub Karnowski zrezygnował ze stanowiska

"Jeszcze cztery lata temu PKP były synonimem niewydolnego przedsiębiorstwa, dla którego klient stanowił przysłowiowe zło konieczne. Gdy wraz z naszymi współpracownikami rozpoczynaliśmy reformę spółek Grupy, wiele osób nie wierzyło, że można z nich stworzyć nowoczesne, działające według

Co czwarty rodzic pożycza pieniądze na szkolną wyprawkę

zwracają się do rodziny lub znajomych - deklarowało tak 84 proc. badanych. Z kolei 14 proc. stwierdziło, że w takiej sytuacji rozwiązaniem jest kredyt w banku. Na pożyczkę w firmie pożyczkowej wskazało 13 proc., a na zapożyczenie się w miejscu pracy 9 proc. ankietowanych. Ponadto 7 proc. osób przyznało, że

Dziesięć procent najbogatszych ludzi emituje ponad połowę CO2

- Ludzie bogaci i istotni producenci CO2 muszą wreszcie wziąć odpowiedzialność za swoje emisje - ocenia w raporcie odpowiedzialny za politykę klimatyczną w Oxfam Francja Romain Benicchio. - Kraje rozwijające się muszą zrobić swoje, ale to bogate kraje powinny wskazać drogę i wziąć na siebie

MF: rodziny wielodzietne dostaną zwrot PIT w ciągu 30 dni

"Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny" - poinformowała rzeczniczka

"Rzeczpospolita": Polacy przeciwko dalszej pomocy Grecji

Na pytanie, czy UE powinna nadal pomagać finansowo Grecji, 59,6 proc. Polaków udzieliło odpowiedzi negatywnej (w tym 35,5 proc. wskazało, że raczej nie, a 24,1 proc. - zdecydowanie nie), zaś pozytywnej - 28,7 proc. (raczej tak - 23,4 proc., zdecydowanie tak - 5,3 proc.). Jak wynika z badania

Ceny ofertowe mieszkań w największych miastach są stabilne w sierpniu

wynoszą niemal 5 000 zł za m2. Z kolei w Gdyni w porównaniu do poprzedniego miesiąca kupujemy nieco tańsze mieszkania. "Osoby zainteresowane zakupem lokalu na gdyńskim rynku powinny dysponować środkami rzędu 4 800 zł za m2" - wskazał Jańczuk. "W Gdańsku większość transakcji dotyczy

Getin Holding ma warunkowe umowy sprzedaży Idea Bank Rosja

% udziału w kapitale zakładowym Idea Bank Rosja z osobą fizyczną 2, oraz 39.302.686 akcji, stanowiących 9,90% udziału w kapitale zakładowym Idea Bank Rosja z osobą fizyczną 3. "Cena za sprzedawane akcje wynosi w odniesieniu do umowy wskazanej w pkt (i) powyżej łącznie 39.694.554 rubli 38 kopiejek

Poprawki Senatu do "martwych" kont

informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, banki i SKOK-i będą zawiadamiać wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty. Ustawa wprowadza tzw

"Gazeta Polska Codziennie": Aż 171 mln zł zaległych wynagrodzeń

. w ogóle nie otrzymało należnych pieniędzy za pracę. To oznacza, że ok. 2 mln osób doświadczyło problemów z uzyskaniem wynagrodzenia. Do branż podwyższonego ryzyka nieotrzymania pensji należą: budownictwo (24 proc.), usługi (13 proc.), handel detaliczny (11 proc.) i przetwórstwo przemysłowe (11 proc

Sejm przyjął ustawę, ułatwiającą spadkobiercom dostęp do rachunków bankowych osób zmarłych

, dyspozycje wobec konta wygasają w chwili śmierci właściciela. Zgodnie z senacką inicjatywą, banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku

Prezydent podpisał ustawę o dostępie do "martwych kont"

śmierci właściciela. Zgodnie z senacką inicjatywą, banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, banki i SKOK-i będą zawiadamiać wskazane

Rada Nadzorcza TVP: cztery osoby powalczą o dwa stanowiska w zarządzie

"Podczas posiedzenia w poniedziałek 14 grudnia, po merytorycznej ocenie materiałów nadesłanych przez kandydatów do Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza TVP SA - w drodze uchwały - wskazała osoby dopuszczone do trzeciego etapu postępowania konkursowego. Są to: Wojciech Sławomir Kaczorowski, Stanisław

Randstad: w Polsce coraz więcej badanych poważnie boi się utraty pracy

restrukturyzacji poprzedniej firmy" - wskazał Randstad. Ekspert Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i redaktor portalu rynekpracy.org Łukasz Komuda komentując badanie, wskazał, że zgodnie z danymi GUS w grudniu ub.r. sektor przedsiębiorstw zatrudniał o 1,1 proc. więcej osób niż w grudniu 2013 r. "

W PKP Energetyka rozpoczął się program dobrowolnych odejść

pracowników nie ma uprawnień np. do pracy na wysokościach, ma ograniczenia zdrowotne związane np. ze wzrokiem, nieodnowione uprawnienia bądź ograniczone kwalifikacje" - podkreślił. Dodał, że PKP Energetyka ma też "duży problem" związany z wiekiem zatrudnionych. Jak wskazał, ok. 400 osób

RPO wnosi o większą ochronę zatrudnionych na "śmieciówkach"

W wystąpieniu wysłanym do szefowej rządu RPO zwraca uwagę na dużą skalę zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych na polskim rynku pracy. Jak wskazano w piśmie, zjawisko to stanowi reakcję na zmienne zapotrzebowanie na pracę i wyższe koszty zatrudnienia pracowniczego. "Przybiera ono

"Kwota nie była wystarczająco wysoka". Sąd uniewinnił pijanego kierowcę, który chciał dać łapówkę policjantowi

;musi charakteryzować stosowna powaga". Według włoskich sędziów postępowania kierowcy nie można uznać za karalne, jeśli zaproponowana suma nie jest wysoka, a ponadto oferta pochodzi od osoby będącej w "niestabilnym" stanie psychofizycznym. Miał kłopoty z wysłowieniem się Kierowca

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do "martwych" kont

inicjatywą banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku banki i SKOK-i będą zawiadamiać wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do "martwych" kont

z senacką inicjatywą, banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, banki i SKOK-i będą zawiadamiać wskazane przez posiadacza rachunku

Senacka komisja budżetu i finansów pozytywnie o kandydatach do RPP

Decyzja komisji zapadła jednogłośnie po wtorkowym przesłuchaniu kandydatów. Wniosek o pozytywne zaopiniowanie wszystkich czterech osób zgłosił szef komisji Grzegorz Bierecki (PiS). Dopiero cały Senat, jak dodał, w tajnym głosowaniu wskaże trzech kandydatów izby do RPP. Jest raczej przesądzone, że

Sejm: Wszystkie kluby za ułatwieniem dostępu do kont zmarłych

Zgodnie z senacką inicjatywą od chwili wejścia nowelizacji w życie banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku banki i SKOK-i będą

DI Investors zmienił się w Vestor DM po przejęciu przez menedżerów

działalności zwiększyliśmy przychody dziesięciokrotnie, nieustannie generując zyski. Liczymy na utrzymanie dynamiki wzrostu. Zmiana nazwy jest efektem zmian w akcjonariacie spółki związanych z wykupem menadżerskim, w wyniku którego osoby zarządzające pracujące na dotychczasową pozycję domu maklerskiego

Pracownicy infolinii mówią: "Dość". Outsourcing ma problemy

prognoz ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) do 2020 roku zatrudnienie wzrośnie do 250 tys. osób. Dla porównania w Rumunii, która zajmuje drugie miejsce na podium, pracuje 51 tys. osób, a na Węgrzech 43 tys. Uciekają najlepsi specjaliści Wyniki pierwszej edycji raportu Antal Attrition

Dąbrowski: W świetle polityki rządu RPP będzie bardziej skłonna do podwyżek stóp

wszystkim ukierunkowana na utrzymanie stabilności cen. "Jednym z ważniejszych wyzwań rady jest szukanie optymalnej ścieżki dla stopy procentowej. Dalsze osłabienie złotego nie jest korzystne dla osób, które się zadłużyły w walucie obcej. Rada nie tylko może, ale powinna brać pod uwagę, jak

NBP: w 2014 r. wzrosła liczba pracujących i nowych miejsc pracy

dotyczył w równym stopniu kobiet i mężczyzn. Autorzy raportu wskazali, że najwięcej nowych miejsc pracy powstało dla osób bez wyższego wykształcenia. Jednocześnie ocenili, że "dość stabilnie przedstawia się przyrost miejsc pracy wymagających wyższego wykształcenia - powstało ich nieznacznie więcej

"Gazeta Polska Codziennie": Niebezpieczna polska kolej

kolei. W raporcie wskazano tylko na sześć takich wypadków. Częstymi ofiarami są przechodzący lub przejeżdżający przez torowiska. W ub.r. 52 osoby zginęły w tego typu wypadkach. Pod względem bezpieczeństwa niewiele zmieniło się na przejazdach kolejowych. Na skrzyżowaniach z drogami doszło do 75 wypadków

Z usługi paysafecard skorzystało dotychczas 800 tys. Polaków

pre-paid ze względu na minimalizację ryzyka potencjalnych zagrożeń oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dokonywanych za jej pośrednictwem płatności, a 54% osób wskazało na brak konieczności podawania danych osobowych" - podano w komunikacie. Ponad jedna trzecia badanych (37%) wybiera ten sposób

BZ WBK: Każda grupa wiekowa ma specyficzny zestaw źródeł wiedzy finansowej

Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - Każda grupa wiekowa ma specyficzny zestaw źródeł wiedzy finansowej. Najmłodsi (16-20 lat) w pierwszej kolejności zasięgają opinii znajomych, rodziny i przyjaciół, a osoby po 50. roku życia najchętniej czerpią informacje o finansach z telewizji i radia, wynika z

Nagrodzona za teksty o SKOK-ach

wskazać prawdziwego winnego - mówiła Bianka Mikołajewska po otrzymaniu nagrody. - Jest w tym jakaś porażka, że wystarczą przeprosiny w jednym tygodniku za teksty o SKOK-ach, by prezes największej opozycyjnej partii mówił, że afera SKOK-ów właściwie nie istnieje, a potem wskazał głównego bohatera moich

Sanepid ostrzega przed stekiem z Biedronki i oliwą z Tesco

W mrożonym steku z rekina z Biedronki doszło do przekroczenia dopuszczalnego poziomu rtęci. Chodzi o partię o numerze 5051, której data minimalnej trwałości została ustalona na 20 sierpnia 2016 roku. Produktów z tej partii nie należy spożywać. "Wskazany w ostrzeżeniu produkt należy zwrócić do

Nieświadomi pracownicy to zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa firm

może być korzystanie z serwisów społecznościowych. Badani pytani byli także o cele, jakie mogą przyświecać osobom przeprowadzającym cyberataki na ich firmy. I tak 28 proc. pytanych wskazało, że celem cyberataków może być kradzież danych finansowych, 25 proc. obawia się, że cyberatak może służyć

Badanie: spadł poziom rotacji pracowników między firmami

poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Instytutu Badawczego Randstad Katarzyna Gurszyńska podczas prezentacji wyników badania. "Najbardziej dynamiczną oraz najbardziej otwartą grupą na zmianę i poszukiwanie aktywne pracy, są osoby pomiędzy 25-34 rokiem życia (15 proc.), ale też osoby

Określenie siedziby podatnika z odmową nadania numeru NIP

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 12 sierpnia 2014 r. naczelnik urzędu skarbowego odmówił spółce nadania NIP. W uzasadnieniu wskazał, że istnieją wątpliwości co do istnienia tego podmiotu oraz prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej

Raport: informatyzacja podnosi konkurencyjność firm

organizacyjną firmy. Jak wynika z raportu, według przedsiębiorców z sektora dużych firm, informatyzacja odgrywa najważniejszą rolę w takich obszarach jak: produkcja - 24 proc. wskazań, finanse - 18 proc., sprzedaż - 15 proc. Odpowiadając na pytanie, w jakich obszarach działalności ich firmy najlepiej radzą

W Polsce 2 mln osób jest zatrudnionych na śmieciówkach. Z tego nawet 15 proc. powinno mieć etat

, że 15 proc. zawartych umów-zleceń spełniało warunki charakterystyczne dla umów o pracę, czyli wykonywanie czynności w miejscu i czasie wskazanym przez zleceniodawcę, pod jego ścisłą kontrolą. Możemy wymusić na pracodawcy etat? Jak wskazuje Maria Kacprzak-Rawa, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektora

Greenpeace: Polacy chcą, by więcej energii pochodziło z OZE

Z badania przekazanego PAP wynika, że 58 proc. respondentów jest zdecydowanie za zwiększeniem udziału energii z OZE. Na odpowiedź - raczej tak - wskazało 34 proc. ankietowanych. W sumie tylko 4 proc. badanych jest przeciwnikami zwiększania udziału energetyki odnawialnej (3 proc. - raczej nie; 1

Sytuacja gospodarcza się poprawia, ale kredytów nie zaciągamy więcej

, czyli 52,7 pkt wobec 52,6 pkt w czwartym kw. 2013 r. Poziom barometru powyżej 50 pkt oznacza przewagę optymistów nad pesymistami. Dlatego Dudek wskazał, że skoro wartość barometru od trzech kwartałów przekracza 50 pkt, to rynek kredytów konsumenckich w nadchodzących kwartałach może jeszcze wzrosnąć

Akcjonariusze PKO BP zdecydują o zmianach w RN i statucie 25 lutego

, którego kompetencje i podporządkowanie obszarów działalności banku są narzucone regulaminowi zarządu jest członek zarządu do spraw ryzyka. Zmiana § 23 ust. 3 służy wskazaniu stałej osoby, która prowadzić będzie prace zarządu w przypadku nieobecności prezesa zarządu albo braku wyznaczenia zastępcy

Min. gospodarki morskiej: zwolnienia podatkowe dla przemysłu okrętowego

osób prawnych CIT projekt przewiduje możliwość wyboru dla stoczni między podatkiem, jako do tej pory CIT, a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc." - wskazał. Wybór rodzaju opodatkowania następować będzie przez złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia. W

BFG zdecydował o wypłacie depozytów ze SKOK Wołomin

Wypłaty realizowane będą za pośrednictwem PKO Banku Polskiego we wskazanych na stronie www.pkobp.pl oddziałach Banku, z wyłączeniem agencji, od 19 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 5 lat od dnia

Zarząd JSW: Przez strajk mamy duże straty materialne i prestiżowe

"To jest duży problem dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej" - powiedział Zagórowski podczas konferencji prasowej w poniedziałek. Strajk górników trwa trzynastą dobę. Prezes przedstawił dotychczasowy bilans protestu. Wyliczał, że spółka zatrudnia 26 tys. 296 osób, w proteście wzięło udział 9

NBP: w II kw. tempo wzrostu płac obniżyło się do 3,1 proc.

wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym. "Oznacza to odwracanie się tendencji wzrostowej, obserwowanej od 2007 r." - napisano. Wskazano też, że w dalszym ciągu obserwowany jest spadek stopy bezrobocia wg BAEL. "W II kw. 2015 r. ukształtowała się ona na poziomie równym

Wyrok ws. tajemniczego oszustwa bankowego na 6,5 mln zł

wierzycieli, którzy grozili jemu i jego rodzinie z powodu długu, jaki posiadał. Sąd podkreślił jednocześnie, że osób, które wywierały taką presję na oskarżonego, nie udało się ustalić. Paweł C. odmówił bowiem wskazania, kto nakłonił go do przestępstwa, a śledczym m.in. nie udało się dotrzeć do całości jego

Lewiatan o expose Szydło: nie 3 x rozwój; a bardziej 3 x wydatki

niej pierwszym dowodem na to jest zapowiedź przeprowadzenia przez pierwszych 100 dni rządu ustaw związanych z: 500-zł dodatkiem na drugie dziecko i każde w najuboższych rodzinach, cofnięciem reformy emerytalnej, podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł oraz darmowymi lekami dla osób po 75

We wrześniu wskaźnik Pengab wyniósł 22,9 pkt

osób indywidualnych, nieznacznego spadku dynamiki kredytów obrotowych i inwestycyjnych" - wskazał Idzik. Z zaprezentowanych w czwartek danych wynika, że wrzesień przyniósł spadek wskaźnika ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych. Natomiast wskaźnik prognoz utrzymuje stały poziom w

MG: Niemieccy przedsiębiorcy z WSSE zadeklarowali 4,8 mld zł inwestycji

przedsiębiorców w Wałbrzyskiej strefie dołączyły firmy: Volkswagen we Wrześni, BSH we Wrocławiu, Turningtec w Bolesławcu, Suer w Kościanie oraz ostatnio Framo Morat, który wynajmuje hale przemysłową w Nowej Rudzie, wskazano w informacji. "Sam Volkswagen zainwestuje pod Poznaniem ponad 3,4 mld zł w budowę

ZPP: Polska powinna przyjąć 5 mln emigrantów do 2050 ze względów demograficznych

Ukraińców, Wietnamczyków i Białorusinów w Polsce, tj. łącznie 1 mln osób. "Różne prognozy - m.in. Narodowej Rady Ludnościowej - szacują, że aby utrzymać obecny poziom gospodarki do 2050 roku, musimy przyjąć około 5 mln emigrantów" - powiedział analityk ZPP Jakub Bińkowski, cytowany w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery