wskaźnik inflacji ustawa budżetowa

sprawdź też:

ustawa

tadec, pap

Szczurek ostrzega przed wzrostem długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych

Szczurek ostrzega przed wzrostem długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych

W przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych będzie wyższy, niż przewidywano wiosną br. w Aktualizacji Programu Konwergencji; wyniesie ok. 2,8 proc. PKB, m.in. z powodu niskiej inflacji - mówi minister finansów Mateusz Szczurek. Może też wzrosnąć nasz dług publiczny.

Szczurek: w 2016 r. deficyt sektora finansów publicznych wyższy od założeń

W przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych będzie wyższy niż przewidywano wiosną br. w Aktualizacji Programu Konwergencji; wyniesie ok. 2,8 proc. PKB, m.in. z powodu niskiej inflacji - mówi PAP minister finansów Mateusz Szczurek.

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.; absolutorium dla rządu

Sejm przyjął w piątek sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2014 r. oraz udzielił rządowi absolutorium.

PSL za absolutorium dla rządu: '14 był dobry dla gospodarki i finansów

. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. Ustawa budżetowa

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

będzie on pracował nad projektem przyszłorocznej ustawy budżetowej we wtorek, jednak - jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska - nastąpi to w środę. Minister finansów zapowiadał w środę, że jego resort zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 rok wzrost PKB na

Szczurek: MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. 3,4-proc. wzrost PKB

projektu ustawy prawdopodobnie za tydzień, w środę. "Wskaźnik inflacji będzie istotnie niższy od tego, co zakładaliśmy wcześniej, będzie zbliżony do prognoz NBP" - powiedział. W niedawnym wywiadzie prasowym Szczurek mówił, że w tym roku inflacja wyniesie 0,3 proc., a w przyszłym 1,5 proc

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. W ustawie budżetowej na 2014 r. ustalono dochody

Jankowiak: jak na rok wyborczy, wydatki w budżecie zaplanowano powściągliwie

. Jankowiak ma jednak wątpliwości, czy uda się zrealizować w przyszłym roku dochody państwa w wielkości założonej przez ministerstwo finansów. Ekonomista wskazał, że co prawda odpowiadają one mniej więcej dochodom przewidzianym w tegorocznej ustawie budżetowej, niemniej MF przyjęło, że będzie to miało miejsce

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

powiedział dziennikarzom, że średnioroczna inflacja w 2015 r. będzie nawet poniżej 1,4 proc., ale powyżej 1,0 proc. "Powodem, dla którego mamy obecnie deflację, jest przede wszystkim spadek cen żywności, co nie jest tak bardzo szkodliwe dla dochodów budżetowych" - zaznaczył. Zgodnie z dokumentem

Szczurek: nie spodziewam się zmian w budżecie na 2016 r.

Szczurek: nie spodziewam się zmian w budżecie na 2016 r.

realizacji budżetu, minister powiedział, że nie ma takiego ryzyka. - Prognoza inflacji założona w ustawie budżetowej w wysokości 1,7 proc. różni się nieznacznie w stosunku do prognoz rynkowych. One w tej chwili zbiegają do mniej więcej 1,5 proc. Pamiętajmy o tym, że o dochodach budżetowych decyduje sytuacja

SLD: budżet był zły i jego wykonanie nienajlepsze

proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł

Szydło: projekt dot. kwoty wolnej od opodatkowania przygotuje prezydent

budżecie na 2018 rok" - zaznaczył. Kolejną konsekwencją wyroku - wskazał - jest obowiązek zapisania w ustawie mechanizmów korygowania kwoty wolnej stosownie do szeregu czynników społeczno-ekonomicznych np. o wskaźnik inflacji czy w odniesieniu do granicy ubóstwa. Jak powiedział, w świetle wyroku

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

, że zamawiający podlegający rygorom ustawy o finansach publicznych powinni w klauzulach waloryzacyjnych wpisywać ich górną granicę, tak aby ewentualnie na skutek zastosowania klauzul waloryzacyjnych nie przekroczyć kwot zawartych w uchwale budżetowej lub planie finansowym. Przygotuj się do

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

wyniosło 27,2 mld zł. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. W ustawie budżetowej na 2014 r. ustalono dochody budżetu na kwotę 277,7 mld zł. Ostatecznie wyniosły one

PiS zagłosuje przeciw absolutorium dla rządu

. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł. Ostatecznie

Szczurek dla PAP: nie spodziewam się fundamentalnych zmian w budżecie na 2016 r.

inflacja średnioroczna na poziomie 1,7 proc. - wyższa od prognoz rynkowych - nie zagrozi realizacji budżetu, minister powiedział, że nie ma takiego ryzyka. "Prognoza inflacji założona w ustawie budżetowej w wysokości 1,7 proc. różni się nieznacznie w stosunku do prognoz rynkowych. One w tej chwili

Pierwsze opinie o założeniach do nowego budżetu

Budżet na przyszły rok rząd chce oprzeć na założeniu, że nasze PKB wzrośnie o 3,8 proc. Mocniej niż w tym roku. Tu ekonomiści prognozują wzrost powyżej 3 proc. W opublikowanym w środę raporcie Bank Światowy wieszczy nam w 2014 r. 3,3 proc. wzrostu PKB. Rząd zakładał w ustawie budżetowej, że będzie

Zjednoczona Prawica przeciw udzieleniu rządowi absolutorium

mniej niż z PIT - z CIT. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5

Klub PO za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł. Ostatecznie wyniósł on 28,9 mld zł

MF: projekt budżetu na 2015 r. przekazany do Sejmu

na zamrożenie funduszu płac w sferze budżetowej. Zgodnie z konstytucją rząd musi ostatecznie przekazać projekt do Sejmu do końca września. Parlament może pracować nad budżetem cztery miesiące, z tym, że Senat ma na zgłoszenie swoich poprawek 20 dni od dnia przekazania ustawy przez Sejm. Jeżeli w

Mija 25 lat od "planu Balcerowicza"

roku ceny wzrosły o 40 proc. a płace o 90 proc. Dodatkowym problem, przed którym stanęła ekipa Balcerowicza był brak budżetu. Z powodu wzrostu inflacji pojawiła się konieczność nowelizacji ustawy budżetowej na rok 1989. Jednak Sejm kontraktowy odrzucił nowelizację, przygotowaną przez rząd Rakowskiego

W 2016 r. podwyżki dla żołnierzy i funkcjonariuszy

W 2016 r. podwyżki dla żołnierzy i funkcjonariuszy

kosztów inflacji za lata 2009-15, stałej corocznej waloryzacji płac od roku 2016, nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych. MSW podkreślało wtedy, że kwestia podwyżek była jednym z tematów pierwszego Forum Dialogu Społecznego, które odbyło się na początku lipca z inicjatywy minister Piotrowskiej

RPP: dynamika cen w najbliższych kwartałach będzie powoli rosnąć

inflacyjnej", a także "roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne", na konferencji prasowej Belka ponownie wyraził nadzieje, że "w grudniu pokaże się dodatni wskaźnik inflacji". "To powoduje, że Rada nie ma dzisiaj skłonności do podejmowania decyzji

GUS: w grudniu ub.r. deflacja wyniosła 1,0 proc. rdr i 0,3 mdm

cen o 0,08 proc. (wobec wzrostu o 0,06 proc. w 2013 r.). "Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. pozostał na poziomie obserwowanym przed rokiem (wobec wzrostu o 0,9 proc. odpowiednio w 2013 r.) i był niższy od założonego w ustawie budżetowej o 2,4 p. proc. Ostatnio tak niski

Nie ma porozumienia pracodawców i pracowników ws. płacy minimalnej

Nakonieczny. Dodał, że płaca minimalna to nie wszystko, co musiałoby się znaleźć we wspólnych ustaleniach w ramach Komisji Trójstronnej. Wskazał, że chodzi jeszcze o wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, jak również o wzrost płac w państwowej sferze budżetowej. - Tu również nie możemy się porozumieć

Związki zawodowe negatywnie oceniły założenia do budżetu na 2016 r.

ogólnych zdań. Jako przykład można wskazać fragment dotyczący podwyżek w sferze budżetowej" - czytamy w komunikacie związków. Przedstawiciele pracowników zauważają, że wysoka stopa bezrobocia i niski poziom wynagrodzeń, a w konsekwencji ich niski udział w PKB ograniczają konsumpcję i wzrost

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018

oczekuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w 2015 r. średnio o 0,2%, a w latach kolejnych inflacja będzie stopniowo przyspieszać i wskaźnik CPI ukształtuje się na poziomie: 1,7% w 2016 r., 1,8% w 2017 r. i 2,5% w 2018 r. Poprawa sytuacji gospodarczej, w tym wyraźne przyspieszenie tempa

GUS: Inflacja średnioroczna wyniosła 0,0% w 2014 r. wobec 0,9% w 2013 r.

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - Inflacja średnioroczna wyniosła 0,0% w 2014 roku i obniżyła się wobec 0,9% odnotowanych rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). "Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. pozostał na poziomie obserwowanym przed

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2015 r. głosowało 61 senatorów, przeciw było 30 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu. Mimo negatywnej opinii komisji budżetu i finansów publicznych Senat zgłosił poprawkę Jana Rulewskiego (PO), zgodnie z którą dodatkowe 25 mln zł miałoby być

Niemal 8,5 mld zł deficytu w budżecie po styczniu

mało realne. A niższy wzrost gospodarczy ma się przełożyć na niższe niż zaplanowano dochody budżetu z podatków. Szybciej niż planował rząd hamuje też inflacja (ustawę budżetową oparto na założeniu, że wskaźnik inflacji całorocznej wyniesie 2,7 proc., tymczasem w styczniu inflacja zjechała do poziomu

Emeryci dostaną mniejsze podwyżki

? Bo decydująca o podwyżkach inflacja szoruje od kilku miesięcy po dnie. W czerwcu mieliśmy niewielką inflacją, ale w lipcu już (po raz pierwszy w historii) deflację, a więc ceny spadały - wskaźnik cen wyniósł dokładnie minus 0,2 proc. Biorąc pod uwagę te dane, rząd założył że w marcu 2015 r. będzie

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

08.01. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa za 2014 r. był niższy o ponad 17 mld zł od zakładanego w ustawie budżetowej na zeszły rok - poinformował minister finansów Mateusz Szczurek w czwartek w Senacie, gdzie przedstawił budżet na 2015 r. Szczurek mówił, że w tym roku sytuacja gospodarcza

Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na 2013 r. ze wzrostem deficytu

. Wszystko przez niższy, niż zakładał rząd, wzrost gospodarczy, spadek konsumpcji Polaków i niższą inflację. Rząd policzył, że w kasie państwa zabraknie w tym roku 24 mld zł. W związku z tym we wtorek przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej. Nowelizacja zwiększa dopuszczalny deficyt o blisko 16 mld zł

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

10.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Zgodnie z nimi w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc. Rząd proponuje też wzrost płacy minimalnej do 1750 zł od 2015 r. Premier Donald

MF: projekt budżetu na 2015 r. przekazany do Sejmu

przez byłego premiera Donalda Tuska waloryzacja emerytur i rent o wskaźnik w wysokości 101,08 proc., wraz z gwarantowaną podwyżką nie mniej niż 36 zł. Rząd po raz kolejny zdecydował się natomiast na zamrożenie funduszu płac w sferze budżetowej. Zgodnie z konstytucją rząd musi ostatecznie przekazać

Podniesienie kwoty wolnej od podatku mocno uderzy w budżet. Podatki wzrosną?

. Uznał, że brak mechanizmu korygowania kwoty wolnej, czyli jej zwiększania o wskaźnik inflacji czy wzrostu płac, narusza konstytucją zasadę zaufania do państwa. To, że kwota ta nie rośnie wraz z idącym w górę, w ślad za inflacją, minimum egzystencji, wpycha coraz większą grupę ludzi w ramiona pomocy

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

przekazania ustawy przez Sejm. Jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu budżetu, ustawa nie zostanie przedstawiona prezydentowi do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy budżetowej; może też - przed

Dziura w kasie państwa większa od planu. Ale spokojnie

silniejszy od naszych oczekiwań budżetowych, to dochody z VAT-u są niższe - mówił w kwietniu minister finansów Mateusz Szczurek. Już wcześniej przyznał, że w ten sposób na budżecie odbija się deflacja. - Byłoby łatwiej, gdyby wskaźnik wzrostu cen był bliżej celu inflacyjnego NBP [inflacja 2,5 proc. plus lub

Budżet 2015 w Sejmie z opóźnieniem? Co na to konstytucja

. Prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy budżetowej; może też przed podpisaniem go zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności budżetu z konstytucją. Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu dwóch miesięcy. Znane założenia Na początku września rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na

Koniec z wysoką waloryzacją emerytur

Aby emerytury i renty nie traciły na wartości, rząd co roku w marcu przeprowadza ich waloryzację. Wskaźnik waloryzacji uwzględnia inflację w gospodarstwach emeryckich (z roku poprzedniego) plus przynajmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w całej gospodarce. Limit wzrostu płac można zwiększyć, np

Szczurek: wzrost płac w Polsce może i powinien być wyższy

W środę w Sejmie przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium rekomendowała posłom Krystyna Skowrońska (PO) w imieniu sejmowej komisji finansów. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, jednak zgłosiła też uwagi

Szczurek: wzrost płac w Polsce może i powinien być wyższy

PIT - z CIT. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc

Budżet na 2015 r. gotowy. Podatki i płace w zamrażarce

Nocne głosowanie w Sejmie było formalnością. Budżet na 2015 r. zgodnie wspierali koalicjanci z PO i PSL. I mieli wystarczająco dużo siły by postawić na swoim. Ostatecznie za przyjęciem ustawy budżetowej na przyszły rok głosowało 236 posłów, przeciw było 205, trzech wstrzymało się od głosu. Z ustawy

"Podniesienie kwoty wolnej od podatku to 20 mld zł mniej w budżecie, odczujemy to w 2018 roku"

czynników społeczno-ekonomicznych np. o wskaźnik inflacji czy w odniesieniu do granicy ubóstwa. Rozwiązania te - jak dodał - muszą być uchwalone i opublikowane do końca listopada 2016 r. i wejść w życie od stycznia 2017 r. Tak więc podwyżka kwoty wolnej będzie się odnosiła do podatków za 2017 rok

Ekspert: konsekwencje wzrostu kwoty wolnej budżet odczuje dopiero w '18

-ekonomicznych np. o wskaźnik inflacji czy w odniesieniu do granicy ubóstwa. Rozwiązania te - jak dodał - muszą być uchwalone i opublikowane do końca listopada 2016 r. i wejść w życie od stycznia 2017 r. Tak więc podwyżka kwoty wolnej będzie się odnosiła do podatków za 2017 rok rozliczanych w 2018 r. "

Przegląd prasy

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia dotyczący przemysłu tytoniowego może zagrozić polskim przedsiębiorcom, plantatorom i wpływom budżetowym państwa - twierdzi branża

Kotecki z MinFin: Ustawa budżetowa na rok 2012 może trafić do Sejmu w czerwcu

Warszawa, 24.03,2011 (ISB) - Resort finansów prognozuje roboczo wzrost PKB na poziomie ok. 4,0% w tym i rzyszłym roku, a średnioroczną inflację odpowiednio na poziomie 3,5% oraz 3,0%, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Ludwika Koteckiego. W jego ocenie, rząd może przyjąć ustawę budżetową na

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Tegoroczna waloryzacja odbywa się według tej samej zasady co w 2013 r. - świadczenie rośnie o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac. Zgodnie z lutowym komunikatem ministra pracy, od marca emerytury wzrosną o 1,6 proc. Wypłacane świadczenia oraz dodatki waloryzowane są przez pomnożenie

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

budżetowej 3,8 proc. wzrostu PKB. Już w zeszłym roku minister finansów Mateusz Szczurek ogłosił, że będzie to 3,4 proc. Obniżył też planowany wskaźnik średniorocznej inflacji - z 2,3 do 1,5 proc. To oczywiście musiało znaleźć odzwierciedlenie w dochodach budżetu. Być może oznaczało też konieczność

Przegląd prasy

Marvipolu serii S zadebiutują w czwartek na Catalyst --Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do końca 2017 r. --GDDKiA wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 193,19 mln zł --Elemental Holding chce zachować zdolności akwizycyjne --Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł r/r do 52,2% na

BRE Bank: Inflacja w XII wyniesie 3,3-3,6%, RPP podniesie stopy o 75-100 pb.

roku inflacja CPI ma znajdować się w okolicach 3,0% r/r. Ustawa budżetowa zakłada średnioroczną inflację na poziomie 2,3%. (ISB) lk/maza

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

08.01. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa za 2014 r. był niższy o ponad 17 mld zł od zakładanego w ustawie budżetowej na zeszły rok - poinformował minister finansów Mateusz Szczurek w czwartek w Senacie, gdzie przedstawił budżet na 2015 r. Szczurek około trzech godzin odpowiadał na pytania

Rzońca: Inflacja może latem 2010 spaść poniżej 2 proc.

W ocenie przedstawiciela RPP tegoroczna inflacja okaże się jednak istotnie wyższa niż zapisany w ustawie budżetowej średnioroczny poziom 1,0 proc. - Uważam, że inflacja będzie istotnie wyższa od tego, co zapisano w ustawie budżetowej - powiedział Rzońca. - Cały czas będziemy obserwowali spadek

Przegląd prasy

. --MG oczekuje wzrostu produkcji przemysłowej o ponad 3,0% r/r w całym 2014 r. --Sejm przyjął ustawę budżetową na 2015 r. w III czytaniu (ISBnews)  

Inflacja nam spada, a wraz z nią wpływy do budżetu

deficytu. A wszystko przez to, że resort oparł ustawę budżetową na optymistycznych założeniach. Zakładał, że nasza gospodarka urośnie w tym roku o 2,2 proc. Teraz wydaje się, że może to być raczej 1,5 proc. wzrostu PKB. Równie niska może być inflacja. W marcu wskaźnik cen wyhamował do 1 proc. To najmniej

Projekt budżetu 2015: Wysoki deficyt, zamrożona kwota wolna, ulgi na dzieci i dodatkowa waloryzacja

przyszłoroczny budżet. Jeszcze w czerwcu planował, że zapisze w ustawie budżetowej 3,8 proc. wzrostu PKB. Ostatecznie w projekcie budżetu zapisał, że będzie to 3,4 proc. wzrostu. Minister finansów podkreślał dzisiaj w Sejmie, że będzie na "jednym z najwyższych poziomów w UE". Chwalił się też, że w

CIR: dyskusja o założeniach do budżetu będzie kontynuowana 15 czerwca

CIR poinformował, że dyskutowane były prognozowane wielkości makroekonomiczne stanowiące podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2010 oraz proponowany maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2010 r. Omawiane także były propozycje

Nowy wicepremier o budżet się nie boi

W ustawie budżetowej na 2013 r. zapisano, że deficyt w kasie państwa nie przekroczy 35 mld 565,5 mln zł. Ekonomiści uważają jednak, że ten plan może się nie powieść. Konsumpcja hamuje, gospodarka spowalnia i zapisane w budżecie 2,2 proc. wzrostu PKB jest mało realne. Ekonomiści ostrożnie mówią o

Ruchy na progu dobre dla gospodarki

tegorocznego deficytu ponad zapisane już w ustawie budżetowej 35,6 mld euro. Owszem, rząd mógłby sobie próbować bez tego poradzić, przyciąć do bólu wydatki budżetu, może podnieść VAT i akcyzę, ale to tylko dodatkowo zaszkodziłoby gospodarce. Mielibyśmy dalsze duszenie konsumpcji i inwestycji, a to ich wzrostu

Rostowski: bez nowelizacji budżetu bolesne cięcia wydatków

budżetowej 35,6 mld zł. To dlatego, że relacja długu publicznego do PKB przekracza 50 proc. - Zawieszamy działanie 50-proc. progu ostrożnościowego na czas nowelizacji budżetu 2013 i budżetu na 2014 r. - ogłosił niedawno wiceminister finansów Jacek Rostowski. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Komisja finansów poparła 22 poprawki do projektu budżetu na 2015 r.

emerytur i rent o wskaźnik w wysokości 101,08 proc., wraz z gwarantowaną podwyżką nie mniej niż 36 zł. Rząd po raz kolejny zdecydował się natomiast na zamrożenie funduszu płac w sferze budżetowej. Do istotnych dla budżetu i podatników zmian zaliczono także nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów

Przegląd prasy

; spada ryzyko inflacji poniżej celu w średnim okresie --Cargill Poland złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Dossche --MF przekaże z budżetu na rynek 44,6 mld zł do końca 2015 r. --Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 5,0% kw/kw w I kw. --Wydajność pracy w USA spadła o 1,9% kw/kw w I kw

Jak zarabiać więcej? Pomysły czytelników

;Wydaje się rozsądnym wyjściem wpisywanie w umowę o pracę (każdą) wzrost wynagrodzeń corocznie o wskaźnik inflacji w roku poprzednim. [ ] Taki sam wzrost powinien być również zapewniony w każdej umowie z każdym kontrahentem" - napisał. Praca niewarta wyższej płacy Głos w naszej dyskusji o niskich

Co trzeszczy w budżecie? Jak ratować finanse państwa? [ANALIZA]

przestrzelił też prognozę inflacyjną. Założył, że wyniesie ona 2,7 proc., tymczasem już wiadomo, że będzie znacznie niższa. W maju inflacja spadła do 0,5 proc. A według najświeższej projekcji inflacji ogłoszonej przez NBP wskaźnik wzrostu cen towarów i usług utrzyma się poniżej celu inflacyjnego Rady Polityki

Rząd uspokaja: PKB przekroczy 4 proc., bezrobocie nie wzrośnie

gwałtownego wzrostu bezrobocia". I dalej: "Jak założone zostało w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r., w końcu przyszłego roku wskaźnik bezrobocia obniży się prawdopodobnie do 12,3 proc.". Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 12,1 proc. wobec 11,8 proc. w

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

Czytaj naszą relację na żywo z debaty nad budżetem Sejm debatuje w środę nad rządowym projektem ustawy budżetowej na 2014 r. Już na początku minister Rostowski tłumaczył, że przebudowa finansów publicznych uwzględniona w projekcie budżetu opiera się reformie OFE i nowym mechanizmie, który będzie

Pół roku rządów Ewy Kopacz w gospodarce [OCENIAMY]

temu rozliczenie podatkowe jest prostsze. Plus dajemy za deficyt budżetu za 2014 r. W ustawie budżetowej jego limit ustalono na 47,5 mld zł. Ostatecznie był jednak niższy, najprawdopodobniej nawet o ponad 17 mld zł. Ale są minusy polityki Szczurka Minus dla Szczurka wiąże się z budżetem. W ustawie

Wzory klauzul waloryzacyjnych

, - przewidywać zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o . %. Warto jednak pamiętać, że zamawiający podlegający rygorom ustawy

Dziura w kasie państwa ciągle rośnie. Ekonomiści uspokajają: budżet nie jest zagrożony

nam Ryszard Petru, ekonomista z PwC, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przypomina jednak o bezpiecznikach, które ma do dyspozycji minister finansów. Przede wszystkim o wpłacie z zysku NBP, która przekroczy 8 mld zł. Ta kwota w ogóle nie była w ustawie budżetowej uwzględniona (rząd

KLIF FISKALNY W USA

dochodowego dla najmniej zarabiających (z 10% do 15%) i najbogatszych (z 35% do 39,6%) oraz wzrost wpływów do budżetu z tytułu wyższych podatków od dywidend i zysków kapitałowych. Po trzecie, elementem sierpniowego kompromisu było zapisanie w ustawie automatycznych cięć budżetowych zmierzających do obniżenia

Rostowski: budżet na 2013 r. realny, ale nowelizacji nie można wykluczyć

Palikota zapowiedział już złożenie 5901 wniosków o poprawki do ustawy budżetowej. Debata zakończyła się o godzinie 20 i trwała około ośmiu godzin. Głosowanie nad ustawą zaplanowano na środę, podczas kolejnego posiedzenia. Zgodnie z projektem dochody podatkowe mają wynieść w przyszłym roku 266 mld 982 mln

Kłótnia o budżet 2014. "Fikcja oparta na nieistniejących ustawach"

Sejm debatował w środę nad rządowym projektem ustawy budżetowej na 2014 r. Już na początku minister finansów Jacek Rostowski tłumaczył, że przebudowa finansów publicznych opiera się reformie OFE i nowym mechanizmie, który będzie hamował wzrost wydatków państwa. - Ta przebudowa zapewni

Co nam zostało z reformy emerytalnej? Były założenia, ale reforma nie została zakończona

się, że przesadziła z podwyżkami, i ukróciła je w pakiecie wicepremiera Jerzego Hausnera. Waloryzacja emerytur następowała odtąd wtedy, gdy od ostatniej podwyżki wskaźnik inflacji przekroczył 5 proc. - nie rzadziej jednak niż raz na trzy lata. To oznaczało mniejsze podwyżki. Gdy do władzy doszedł PiS

MF przygotowało mechanizm, który będzie hamował wzrost wydatków publicznych

ośmiu lat. Sześciu historycznych, bieżącego (szacunek) i tego, dla którego ów limit jest wyliczany (prognoza). W przypadku 2014 r. liczyłby się więc wzrost PKB z lat 2007-12, szacunek wzrostu w 2013 r. i prognoza na 2014 r. Tak ustalony wskaźnik byłby jeszcze powiększany o prognozowany wzrost inflacji w

Pity 2011: Podatki lokalne drożeją

Ta podwyżka podatków nie ma jednak związku z łataniem dziury budżetowej. I nie ma od niej ucieczki. To dlatego, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zapisano mechanizm corocznej waloryzacji maksymalnych stawek tych podatków i opłat. One po prostu podążają za inflacją. Jeśli ceny towarów i

Limit wydatków w 2014 r. powinna wyznaczać nowa reguła

finansów publicznych na 2014 r. był już wyznaczony na jej podstawie - powiedział Kotecki. Wyjaśnił, że docelowa reguła wydatkowa zastąpi obecnie stosowaną, zgodnie z którą wydatki państwa nie mogą rosnąć szybciej niż wskaźnik inflacji powiększony o jeden punkt procentowy. Kotecki powiedział, że

MPiPS: tegoroczna waloryzacja emerytur wyniesie co najmniej 6,1 proc.

ustawie budżetowej zostały zapisane na ten cel środki mniejsze o 0,5 mld zł, to rząd wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec emerytów. Poinformował, że w Komisji Trójstronnej trwają negocjacje w sprawie wysokości waloryzacji świadczeń. Związki zawodowe chcą, by przy waloryzacji uwzględniono 50-proc. udział

Premier ma plan ratunkowy dla finansów państwa

-procentowy próg ostrożnościowy. Kiedy zadłużenie zejdzie poniżej tego progu, regułę wydatkową zastąpi tzw. reguła budżetowa. Rząd wciąż będzie trzymał w ryzach wzrost wydatków publicznych, ale już mniej restrykcyjnie (będą mogły rosnąć o wskaźnik inflacji planowany na dany rok, powiększony o przeciętny

MFW prognozuje spadek PKB Polski o 0,5 proc. i radzi RPP: Tnijcie stopy

powinny być już deficyt na rachunku obrotów bieżących oraz inflacji. MFW oczekuje, że średnioroczna inflacja w przewidywalnej przyszłości będzie znajdować się w paśmie wahań Narodowego Banku Polskiego (NBP) czyli w przedziale 1,5-3,5%, a wskaźnik C/A w wyniku głębokiego spadki eksportu i importu będzie

Rostowski: Politycy próbowali wprowadzić Polaków w panikę, ale nie udało się

poniedziałek. Zgodnie z prognozami dotyczącymi wzrostu PKB, zawartymi w załączniku do projektu ustawy budżetowej, w tym roku wskaźnik ten miałby wzrosnąć o 0,9 proc. w 2010 r. - 1,2 proc., a w 2011 r. - 2,8 proc. Kotecki wyjaśnił, że jeżeli cała Europa zacznie wychodzić z kryzysu, to nie pozostanie to bez

Waloryzacja emerytur i rent zgodna z konstytucją. Co to oznacza?

wyniesie najbliższa podwyżka? W projekcie budżetu zapisano, że 4,4 proc. Dlaczego tyle? Wskaźnik waloryzacji zależy od dwóch czynników: (inflacji w gospodarstwach emeryckich, czyli wzrostu cen towarów, które najczęściej kupują emeryci, (co najmniej 20-proc. realnego wzrostu płac w przedsiębiorstwach, czyli

Samorządy szukają gotówki. Nadchodzi fala podwyżek

ostatnim przypadku podwyżki to nic nadzwyczajnego. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zapisano mechanizm corocznej waloryzacji kwot maksymalnych stawek tych podatków i opłat. Chodzi o to, żeby inflacja nie pożerała części dochodów samorządów. Ministerstwo Finansów właśnie wstępnie podało, że w

10 liczb, które pokazują stan naszej gospodarki

punkcie rozwoju się znajdujemy, ale również w jakim kierunku podążamy - jakie są silne i słabe punkty naszej gospodarki. PKB, czyli duzi jesteśmy... Zacznijmy od podstaw - wielkości naszej gospodarki wyrażonej w PKB. Produkt krajowy brutto to podstawowy wskaźnik dobrobytu. Mówi nam, jaka była wartość

Lepsze nastroje na giełdach wspierają złotego

realny. Dodał on jednak, iż należy wystrzegać się drastycznych cięć wydatków budżetowych ze względu na fakt, iż ożywienie w naszej gospodarce jest wciąż słabe. Allen pochwalił również zachowawcze założenia w ustawie budżetowej na 2010 r. - według nich wzrost gospodarczy w naszym kraju w bieżącym roku

Notowania EUR/USD w pobliżu poziomu 1,4700

dopiero w maju lub czerwcu 2010 r. Polityczny impas stwarza z kolei poważne zagrożenie dla czeskich finansów publicznych. Brak silnej koalicji parlamentarnej zaowocował m.in. odrzuceniem poprawek do przyszłorocznej ustawy budżetowej, które ograniczyłyby deficyt finansów publicznych z rekordowo wysokiego

Ministerstwo Finansów rusza z regułą na deficyt

regule wydatkowej, którą resort finansów nazywa też regułą dyscyplinującą, wydatki budżetu państwa mają rosnąć co roku maksymalnie o wskaźnik inflacji plus 1 proc. Nie obejmie ona jednak tzw. sztywnych wydatków budżetu czyli zapisanych w ustawach, jeśli weszły one w życie przed wprowadzeniem w życie

MF rusza z regułą na deficyt. To da 8,5 mld oszczędności

maksymalnie o wskaźnik inflacji plus 1 proc. Nie obejmie ona jednak tzw. sztywnych wydatków budżetu czyli zapisanych w ustawach, jeśli weszły one w życie przed wprowadzeniem w życie reguły wydatkowej. Chodzi m.in. o tzw. subwencję ogólną wypłacaną z budżetu samorządom czy wydatki na obronność, a także składki

Jak Polska uciekła komornikowi spod młotka

najniższy wskaźnik inflacji i przyjąć kurs dolara na poziomie około 8000 zł. 12 grudnia doszło do przełomu w rokowaniach z MFW. Zgodzono się na kurs 1 dolar = 9500 zł. Ale jeszcze trzeba było "przepchnąć" przez Sejm pakiet ustaw składających się na plan stabilizacyjny. 19 grudnia list intencyjny

Wyższe podatki: opłaty lokalne, akcyza dla palaczy, VAT od aut z kratką

stanowią źródło dochodów samorządów, a nie budżetu państwa. Ponadto w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zapisano mechanizm corocznej waloryzacji kwot maksymalnych stawek tych podatków i opłat. One po prostu podążają za inflacją. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby inflacja nie pożerała części dochodów

OPZZ: rząd odmawia negocjacji w sprawie wskaźnika wzrostu rent i emerytur

brana pod uwagę kwota równa 50 proc. realnego wzrostu płac". "Rząd we właściwym czasie nie reagował na postulaty związków zawodowych dotyczące konieczności zabezpieczenia w ustawie budżetowej kwot na waloryzację emerytur i rent. Nie doprowadził do tego, aby negocjacje w tej sprawie w KT

Polska gwiazdą regionu. Gospodarka pędzi dzięki Euro 2012

PKB dla Polski w 2012 r., z 2,5 proc., na których oparta jest tegoroczna ustawa budżetowa do 2,4 proc., uzasadniając to mniej korzystnymi prognozami makroekonomicznymi dla strefy euro, twierdzą jednak, że Polska jest "przygotowana na przetrwanie sztormu, który nadchodzi ze strony Unii Walutowej

Tusk obiecuje: Więcej pracy i pieniędzy

, regułę wydatkową zastąpi tzw. reguła budżetowa. Rząd będzie musiał trzymać w ryzach wydatki, ale już mniej twardą ręką. Będą mogły rosnąć o wskaźnik prognozowanej na dany rok inflacji plus średni wskaźnik wzrostu PKB z poprzednich pięciu-sześciu lat minus 1 pkt procentowy. Ta skomplikowana konstrukcja

Wielkie reformy albo... małe - pytanie o strategię przyszłego rządu

prognoz z gospodarki polskiej i światowej. Przekonywał też, że nawet jeśli rzeczywisty wzrost PKB będzie w 2012 r. niższy od założonego w ustawie budżetowej, to i tak, za sprawą wyższego od planu wzrostu w 2011 r. i wyższej inflacji, do kasy państwa wpłyną zaplanowane pieniądze. Wczoraj minister Rostowski

FOR-u przepis na pensje

sztywnych, czyli tych wynikających z ustaw innych niż coroczna ustawa budżetowa. Stanowią one 75 proc. wszystkich wydatków państwa. Można je określić jako "wydatki politycznie wrażliwe", bo gdy ktoś chce je ruszyć, od razu zaczynają się protesty. Chodzi o np. o KRUS czy fakt, że istnieje

Rząd stracił alibi. Zaoszczędzi miliardy złotych?

: wprowadzenia tzw. reguły wydatkowej, reformy emerytur mundurowych, nowelizacji ustawy rentowej i zmiany reguły wydatków na obronność. Kaganiec na budżet Reguła wydatkowa ma być swego rodzaju kagańcem nałożonym na wydatki budżetu - mogłyby rosnąć co roku maksymalnie o wskaźnik inflacji plus 1 pkt proc

Rząd przyjął aktualizację wieloletniego planu finansowego na lata 2012-2014

spaść z 40,2 mld zł w tym roku, do 28 mld zł w roku 2014, a deficyt sektora poniżej 50% w ostatnim roku planu. "Zgodnie z zaleceniami, do 2012 r. Polska musi obniżyć nadmierny deficyt. Wprowadzona w 2011 r. nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła rozwiązania, które ograniczają wzrost

GUS: w grudniu ub.r. deflacja wyniosła 1,0 proc. rdr i 0,3 mdm

w ustawie budżetowej o 2,4 p. proc. Ostatnio tak niski poziom wskaźnika notowany był w 1972 r." - poinformował GUS.

Donald Tusk ogłasza plan konsolidacji finansów

zapisaną w ustawie. Reguła ma zapewnić, że przez następnych kilka lat bardzo ograniczymy wzrost wydatków publicznych. Wydatki mają rosnąć nie szybciej niż wzrost PKB, najwyżej o 1 proc. plus wskaźnik inflacji. Chodzi o tzw. wydatki niesztywne. Docelowo wydatki mają być nie wyższe niż 40 proc. PKB. Tusk: Ta

Ogromne długi PRL: Do dziś państwo oddaje Polakom przedpłaty za auta

fiata". Te kwoty waloryzowano co kwartał o wskaźnik inflacji i dziś są ponad dwa razy wyższe. Realizacja tej ustawy "co do zasady, została zakończona w 1999 r." - poinformowało nas biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Wtedy po odbiór rekompensat zaproszono wszystkich, którzy wcześniej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery