wskaźnik inflacji na 2014 r

PAP

MG: roczny wskaźnik inflacji w lutym powinien wynieść 0,8 proc.

MG: roczny wskaźnik inflacji w lutym powinien wynieść 0,8 proc.

Roczny wskaźnik inflacji w lutym 2014 r. powinien wynieść 0,8 proc. - prognozują analitycy Ministerstwa Gospodarki (MG).

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Hiszpania Inflacja HICP grudzień -1,1% r/r -0,5% r/r 09:00 Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC grudzień

Inflacja w Rosji się rozpędza: w 2014 r. już 11,4 proc.

Inflacja w Rosji się rozpędza: w 2014 r. już 11,4 proc.

W 2014 r. inflacja w Rosji wyniosła 11,4 proc. i była niemal dwa razy wyższa niż w poprzednim roku, kiedy ceny towarów i usług wzrosły o 6,5 proc. - poinformował Rosstat. Ostatni raz dwucyfrową inflację w Rosji zanotowano w 2008 r., kiedy wyniosła 13,3 proc. Zeszłoroczna inflacja przekroczyła

Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,4% m/m w grudniu

Warszawa, 16.01.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wyniósł -0,4% w ujęciu miesięcznym w grudniu 2014 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 0,8%. 

Pekao: Dno deflacji za nami, RPP podniesie stopy dwukrotnie w 2016 r.

;Oceniamy, że luty był miesiącem najniższej inflacji w tym roku i w kolejnych miesiącach wskaźnik CPI w ujęciu r/r będzie stopniowo wzrastał. (…) Nasza prognoza inflacji zakłada utrzymanie się deflacji do trzeciego kwartału oraz inflacji równej około 0,6% r/r na koniec roku" - czytamy w raporcie

MG: Inflacja średnioroczna spowolni do 0,3% w 2014 r.

Warszawa, 25.08.2014 (ISBnews) - Inflacja średnioroczna spowolni w tym roku do 0,3% wobec 0,9% w ub.r., prognozują eksperci Ministerstwa Gospodarki. "Przewiduje się, że w 2014 r. wskaźnik inflacji osiągnie poziom 0,3%" - czytamy w "Analizie sytuacji gospodarczej Polski w

GUS: Deflacja to 0,2% r/r w VII, największy wpływ m/m miał spadek cen żywności

Warszawa, 13.08.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła -0,2% w ujęciu rocznym w lipcu 2014 r. (wobec 0,3% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

GUS: Inflacja to 0,3% r/r w VI, największy wpływ m/m miał wzrost cen łączności

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 0,3% w ujęciu rocznym w czerwcu 2014 r. (wobec 0,2% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w komunikacie. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2014 r. utrzymały się

Inflacja w Rosji najwyższa od 16 lat

Inflacja w Rosji najwyższa od 16 lat

W styczniu ceny towarów i usług w Rosji wzrosły najbardziej od lutego 1998 r., kiedy miesięczna inflacja wyniosła 4,1 proc. Cen towarów i usług w zeszłym miesiącu rosły w Rosji ponad sześć razy szybciej niż przed rokiem, bo w styczniu 2014 r. inflacja w Rosji wynosiła 0,6 proc. A w skali rocznej

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej 2,5% r/r min. do końca 2017

2017 r. po spadku o 1,0% w 2014 r. "Do korekty prognozy dynamiki cen konsumenta w 2015 r. przyczyniło się również obniżenie oczekiwanej ścieżki inflacji cen żywności. Przy zbliżonych do założeń z projekcji listopadowej prognozach cen surowców rolnych na rynkach światowych, obniżenie to wynika z

Deflacja odpuszcza, ale wolniej od oczekiwań ekonomistów

skali rocznej (wobec 0,4 proc. przed miesiącem). "Utrzymująca się od lipca 2014 r. deflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych to efekt umiarkowanej presji płacowej i ujemnej luki produktowej (co przekłada się na niską inflację bazową) oraz niskiej dynamiki cen energii i żywności. Obecnie

MG oczekuje inflacji na poziomie 0,0% r/r w lipcu

lipcu 2014 r. spadek cen powinien wynieść -0,1%, głównie w wyniku dalszego spadku cen żywności, odzwierciedlając jednocześnie sytuację na rynku rolnym (spadek cen zbóż). Możliwa jest również okresowa podwyżka cen w transporcie oraz nieznaczny spadek cen ubrań i obuwia. Roczny wskaźnik inflacji w lipcu

Deflacja może utrzymać się w Polsce nawet do IV kwartale wg analityków

wzrostu. Zmiany większości pozostałych elementów koszyka inflacyjnego były bliskie naszym założeniom i inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii utrzymała się, według naszych szacunków, na poziomie 0,4% r/r. W kolejnych miesiącach wskaźnik CPI będzie się stopniowo zwiększał, a tempo jego zwyżki

NBP: 0,1 proc. wyniosła średnia stopa inflacji w najbliższych 12 m-cach

najbliższych 12 m-cy powstaje w procesie kwantyfikacji danych ankietowych, przy założeniu, że konsumenci oceniają bieżące zmiany cen zgodnie z wartościami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi przez GUS. Inflacja bieżąca oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r) z ostatniej

MG: Deflacja spowolni do 0,4% r/r w listopadzie

. Będzie to wynikiem oczekiwanego nieznacznego wzrostu cen żywności. W wyniku spadku cen ropy na światowych rynkach również ceny w transporcie powinny maleć. Roczny wskaźnik inflacji w listopadzie 2014 r. powinien wynieść -0,4%" - czytamy w komentarzu do danych GUS. W październiku wskaźnik cen w

Stolica. W tym roku podatki lokalne bez zmian

Magistrat przypomniał, że w poprzednich latach zarówno podatek od nieruchomości, jak i podatek od środków transportowych, rósł o określony wskaźnik inflacji. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r wyniósł 0,4 proc. Jest

GUS: Deflacja wyniosła 1,0% r/r w XII, największy wpływ m/m: ceny transportu

%), podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,23 pkt proc, 0,16 pkt proc. i 0,11 pkt proc., poinformował także Urząd. Szesnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w zakresie 0,8-1,0% r/r (średnia wyniosła -0,94%). Ministerstwo Gospodarki prognozowało listopadową deflację na 0,8% r/r

NBP: średnia oczekiwana stopa inflacji w czerwcu wyniosła 0,2 proc.

najbliższych 12 m-cy powstaje w procesie kwantyfikacji danych ankietowych, przy założeniu, że konsumenci oceniają bieżące zmiany cen zgodnie z wartościami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi przez GUS. Inflacja bieżąca oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r) z ostatniej

Przegląd prasy

wpłynęły znacząco na środowisko --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 55,3 pkt w marcu wg wstępnych danych --Konsorcjum Sikorsky ma umowę o potencjalnej współpracy z WZL-2 w Bydgoszczy --UKE: Średnie ceny za usługi wiązane w 2014 r. niższe niż w 2012 r. --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 52,4 pkt w maju

wskaźnik PMI odnotował poziom powyżej neutralnego progu 50,0 ósmy miesiąc z rzędu, sygnalizując ogólną poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Jednak wskaźnik PMI spadł czwarty miesiąc z rzędu do wartości 52,4, wskazując na najsłabsze tempo poprawy warunków w sektorze od października 2014 roku

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 54,8 pkt w marcu

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł o 0,3 pkt m/m i wyniósł 54,8 pkt w marcu 2015 r., poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych.  Konsensus rynkowy wynosił 55,3 pkt. "

GUS: Inflacja średnioroczna wyniosła 0,0% w 2014 r. wobec 0,9% w 2013 r.

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - Inflacja średnioroczna wyniosła 0,0% w 2014 roku i obniżyła się wobec 0,9% odnotowanych rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). "Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. pozostał na poziomie obserwowanym przed

Kalendarium ISBnews

  PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.    ŚRODA, 13 sierpnia 

NBP: konsumenci oczekują inflacji 0,2 proc.

kwantyfikacyjnej, w miejsce ujemnej stopy inflacji dostępnej w momencie przeprowadzania ankiety, w charakterze miary postrzeganej inflacji bieżącej wykorzystano ostatnią dodatnią wartość inflacji bieżącej CPI (tj. wartość z sierpnia 2014 r., równą 0,3 proc.). Techniczny charakter powyższego założenia sprawia, że

BNP Paribas przewiduje w Polsce w lipcu deflację -0,3 proc. rdr

Polsce za niską i zakłada, że wskaźnik CPI nie przekroczy 1 proc. rdr do końca 2014 r. Niska inflacja jest argumentem za obniżką oprocentowania stóp NBP, ale najważniejszym czynnikiem przesądzającym czy do niej dojdzie będą dane o aktywności gospodarki, zwłaszcza odczyt PKB za II kwartał, które GUS

MG: Deflacja utrzyma się na poziomie 0,3% r/r w październiku

Warszawa, 16.10.2014 (ISBnews) - Deflacja w ujęciu rocznym utrzyma się w tym miesiącu na wrześniowym poziomie 0,3%, prognozują analitycy Ministerstwa Gospdoarki. "Eksperci MG oczekują, że w październiku 2014 r. ceny powinny nieznacznie wzrosnąć - o 0,2%. Będzie to wynikiem niewielkiego

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wzrosły do 0,2% w sierpniu

podkreśla, że od kwietnia ubiegłego roku oczekiwania te pozostają na niskim poziomie, tj. poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Cel inflacyjny banku centralnego wynosi 2,5% +/- 1 pkt proc. Od stycznia 2014 r. podstawą wyznaczania miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów

Rząd: wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2016 r. - 3,8 proc.

wysokości 0,2 proc., a w latach kolejnych inflacja będzie stopniowo przyspieszać i wskaźnik CPI ukształtuje się na poziomie: 1,7 proc. w 2016 r., 1,8 proc. w 2017 r. i 2,5 proc. w 2018 r. "Poprawa sytuacji gospodarczej, w tym wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, przełoży się na poprawę

GUS: w grudniu ub.r. deflacja wyniosła 1,0 proc. rdr i 0,3 mdm

proc. (wobec spadku o 0,6 proc. w listopadzie 2014 r.) Największy wpływ na ukształtowanie się inflacji na tym poziomie miały, jak obliczył GUS, niższe ceny żywności (o 3,5 proc.), w zakresie transportu (o 6,5 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 5 proc.), które obniżyły wskaźnik o 0,78 pkt proc., 0,60 pkt

Deflacja odpuszcza, ale wolniej od oczekiwań ekonomistów

analiz ekonomicznych Raiffeisen Polbanku jest zdania, że - mimo nieco niższego od prognoz odczytu - w październiku zobaczymy dodatni wskaźnik inflacji. Według niej czynnikiem ryzyka pozostaje ewentualne dalsze umocnienie złotego, które może mieć wpływ zarówno na ścieżkę inflacyjną, a także perspektywy

MG: inflacja CPI w kwietniu na poziomie 0,7 proc. rdr

"Eksperci MG oczekują, że w kwietniu 2014 r. wzrost cen pozostanie na poziomie notowanym w marcu, tj. 0,1 proc., głównie dzięki sezonowemu wzrostowi cen odzieży i obuwia, związanego ze zmianą kolekcji. W kierunku obniżenia wzrostu cen będzie oddziaływał spadek cen w transporcie, ceny żywności

MG: Deflacja w styczniu pogłębi się i wyniesie 1,3% r/r

opłat za użytkowanie mieszkania. Roczny wskaźnik inflacji w styczniu może spaść do -1,3 proc." - czytamy w komentarzu do danych GUS. Deflacja konsumencka wyniosła 1,0% w ujęciu rocznym w grudniu 2014 r. (wobec 0,6% r/r deflacji w poprzednim miesiącu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów spadły do 0,1% w lipcu

przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,1% - to najniższy jego poziom w historii badania. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, założono, że w momencie

GUS: Deflacja to 0,3% r/r w VIII, największy wpływ m/m miał spadek cen żywności

Warszawa, 15.09.2014 (ISBnews) - Deflacja cen konsumenckich wyniosła 0,3% w ujęciu rocznym w lipcu 2014 r. (wobec 0,2% r/r deflacji w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do

NBP: W tym roku ceny będą spadać

najnowszej projekcji inflacji, którą przedstawił Instytut Ekonomiczny NBP. Od lipca ubiegłego roku mamy do czynienia z deflacją, czyli spadkiem cen. I z miesiąca na miesiąc wydłuża się perspektywa, w której ten spadek cen będzie nam towarzyszyć. Dziś już wiadomo, że ujemny wskaźnik utrzyma się niemal do

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

ratingowe w najbliższych miesiącach i wykorzystane do uzasadnienia podwyższenia perspektywy ratingu lub nawet samego ratingu Polski. "Deflacja potrwa przynajmniej do września. Po osiągniętym w lutym dołku, w kwietniu wskaźnik inflacji wzrósł do -1,1% r/r. Było to efektem głównie odbicia cen paliw i

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 54 pkt w kwietniu

Warszawa, 04.05.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł o 0,8 pkt m/m i wyniósł 54 pkt w kwietniu 2015 r., poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych.  Konsensus rynkowy wynosił 54,5 pkt. "W

Analitycy MG: deflacja pogłębi się w grudniu

2014 r. spadek cen będzie zbliżony do notowanego w listopadzie, ceny powinny zatem spaść o 0,2 proc. Będzie to wynikiem oczekiwanego nieznacznego wzrostu cen żywności. W kierunku obniżenia wzrostu cen będzie oddziaływał dalszy spadek cen w transporcie, będący wynikiem spadku cen ropy na światowych

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 55,1 pkt w lutym 2015 r.

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł o 0,1 pkt m/m i wyniósł 55,1 pkt w lutym 2015 r., poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych.  Konsensus rynkowy wynosił 54,7 pkt. "

MG spodziewa się w marcu inflacji na poziomie 0,8 proc. rdr

Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w marcu 2014 r. wzrost cen nieznacznie przyśpieszy do 0,2 proc., głównie dzięki wzrostowi cen żywności. Oczekujemy także stabilizacji cen w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w marcu powinien wynieść 0,8 proc." - napisano w komentarzu do danych GUS.

Przegląd prasy

otwartą fabrykę Purina w tym roku --Scripps Networks liczy na sfinalizowanie przejęcia TVN na początku II półrocza --KGHM rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. --Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB spadł do 53 pkt w marcu --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA spadło do 78,9

Przegląd prasy

--Kompania Węglowa znów ma kłopot ze zgromadzeniem środków na grudniowe wypłaty wg szefa górniczej "Solidarności" ISBnews --Strata netto Mo-Bruk wyniosła 1,02 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Rovese wyniósł 26,26 mln zł w III kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej --Zysk netto Infovide

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

wynika, że biorąc pod uwagę średnioroczną inflację w 2014 r. ceny nie zmieniły się. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w grudniu o 0,9 proc. rdr zaś w ujęciu miesięcznym - o 0,2 proc. "Zgodnie z oczekiwaniami deflacja w grudniu pogłębiła się, jej skala

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł do 54,3 pkt w czerwcu

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł o 1,9 pkt m/m i wyniósł 54,3 pkt w czerwcu 2015 r., poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Jest to pierwszy wzrost od stycznia br. Konsensus

GUS: inflacja w kwietniu wyniosła rdr 0,3 proc., a mdm 0,0 proc.

. roczny wskaźnik inflacji odbije, niewykluczone nawet, że mocno. "To nie zmienia faktu, że ścieżka inflacji na ten rok będzie znacznie niższa, a jeśli inflacja wzrośnie pod koniec roku to najwyżej w okolicach może 1,5 proc." - powiedział. Zdaniem ekonomisty niska inflacja nie powinna martwić

GUS: Deflacja to 0,3% r/r we IX, największy wpływ m/m - ceny odzieży i obuwia

cukier (o 2,4%), ryż (o 1,3%), tłuszcze zwierzęce (o 1,2%) oraz mięso (przeciętnie o 0,6%)" - czytamy dalej. W ujęciu rocznym największy wpływ na obecny poziom inflacji miały niższe ceny żywności (o 2,3%), w zakresie transportu (o 3,2%) oraz odzieży i obuwia (o 4,7%), które obniżyły wskaźnik o

Niższe podwyżki dla części emerytów

GUS ogłosił we wtorek, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 3,4 proc. Wcześniej GUS podał, że średnioroczny wskaźnik inflacji w gospodarstwach emerytów i rencistów w 2014 r. nie uległ zmianie. A więc ceny pozostały na tym samym poziomie. A to właśnie

Pierwsze opinie o założeniach do nowego budżetu

rząd położył zbyt duży nacisk na wzrost popytu krajowego (o 3,8 proc., w 2014 r. - o 2,8 proc.), co ma się przełożyć na spory wzrost dochodów z podatków pośrednich, czyli VAT i akcyzy. Aż tak dobrze zdaniem ekonomisty nie będzie. Prof. Stanisław Gomułka chwali rząd za decyzję o tym, aby wskaźnik

Banco Santander przeprowadzi nową emisję akcji o wart. do 7,5 mld euro

euro na akcję za 2015 rok (w czterech transzach, w tym trzech gotówkowych) oraz wzrost dywidendy do 30-40% zysku w kolejnych latach. Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w 2014 na poziomie ok. 5.800 mln euro w 2014, co oznacza wzrost o nieco ponad 30% r/r (nieco

Od marca wyższe emerytury! [PORADNIK]

. Z szacunków resortu pracy wynikało, że wprowadzone zmiany sposobu waloryzacji będą kosztować ok. 1,8 mld zł, a łącznie na waloryzację emerytur i rent trafi w 2015 r. ok. 3,7 mld zł. Jakie to mogą być oszczędności, gdy okazało się, że wskaźnik inflacji będzie niższy? - Około 10 mln miesięcznie - mówi

Przegląd prasy

analityków --Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 50 mld HUF na dywidendę za 2014 r --Mlekowita otrzyma ok. 30 mln zł dotacji na rozbudowę zakładu w Wysokiem Maz. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 294 tys. w USA --Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1039 tys. w marcu

Rząd podjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu w 2014 r.

Jak poinformowało CIR w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018

stopniowo przyspieszać i wyniesie: 3,8% w 2016 r., 3,9% w 2017 r. i 4,0% w 2018 r." - czytamy w komunikacie. Po wyraźnym spadku inflacji w końcu 2014 r., również w tym roku presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona - ze względu na spadek cen ropy, niski wzrost cen żywności. W związku z tym

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

koniec 2015 r. wskaźnik CPI wyniesie ok. 1,3%, z kolei z powodu efektu niskiej bazy statystycznej w I kw. 2016 r. wzrośnie do ok. 1,9% r/r. Szacujemy, ze inflacja bazowa w styczniu i lutym wyniosła odpowiednio 0,9% i 0,7% względem średnio 0,4% w IV kw. 2014 r., co potwierdzałoby, że po pierwsze deflacja

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --10:30: Debiut obligacji Wierzyciela na Catalyst --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw. 

GUS: inflacja w kwietniu wyniosła rdr 0,3 proc., a mdm 0,0 proc.

oraz w kategorii "łączność". Według niego, mimo że inflacja jest ekstremalnie niska, nie jest to argumentem za obniżką stóp procentowych przez RPP. Reluga uważa, że w pierwszym i drugim kwartale 2015 r. roczny wskaźnik inflacji odbije, niewykluczone nawet, że mocno. "To nie zmienia

Kalendarium ISBnews

zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.    ŚRODA, 13 sierpnia  --09:00: Spotkanie GPW nt. opcji  --11:00: Eurostat opublikuje dane o produkcji przemysłowej w czerwcu  --14:00: GUS poda dane o

Radziwiłł: w kolejnych miesiącach skala deflacji będzie się zmniejszać

, że inflacja bazowa (tj. wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności oraz cen energii) w kwietniu wzrosła do 0,3-0,4 proc. w skali rocznej (wobec 0,2 proc. przed miesiącem). Utrzymująca się od lipca 2014 r. deflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych to efekt umiarkowanej presji płacowej i ujemnej luki

Przegląd prasy

3,7% r/r w IV kw., inflacja wyniesie 1,2% r/r w grudniu wg ankiety wśród 16 ekonomistów Puls Biznesu --Fundusz kredytowy w BGK oraz dopłaty do odsetek mają wesprzeć budowę 10 tys. mieszkań na wynajem, ale potrzeby są 10 razy większe --Ponad 70% powierzchni z 733 tys. mkw. biur, które mają być

Przegląd prasy

Hipoteczny w ciągu 3 lat ma być liderem rynku,1. emisja w połowie 2015 --Indeks WIG30 wzrósł o 0,81% na zamknięciu we wtorek --Ryanair zwiększy udział w polskim rynku lotniczym o ok. 2-4 pkt proc. w 2014 r. --Udział PKP Cargo w przewozach wzrósł wg masy o 2,4 pkt proc. w lipcu --Terminal LNG to

Deflacja pogłębiła się w styczniu, stopy proc. zostaną obniżone wg analityków

. Spodziewamy się jednak, że poprawa sytuacji gospodarczej w strefie euro zaowocuje ożywieniem polskiego eksportu w nadchodzących miesiącach. Dane GUS już od kilku miesięcy wskazują na ożywienie w handlu z największymi krajami strefy euro. Wzrost PKB w IV kw. 2014 wyhamował do 3% r/r, co było mniej więcej

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

pod uwagę to, co dzieje się na świecie z cenami ropy naftowej można z całą pewnością stwierdzić, że również w grudniu wskaźnik CPI będzie ujemny i że 2014 rok polska gospodarka zakończy deflacją. Jest także bardzo prawdopodobne że deflacja przeciągnie się do końca pierwszego kwartału 2015 r., a nawet

Przegląd prasy

II kw. 2014 r. --Eurostat: Koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 1,2% r/r w II kw. 2014 r --Wskaźnik ZEW w Niemczech spadł do 6,9 pkt we wrześniu --Western Union wprowadza 3 nowe produktu dla MSP, stawia na waluty egzotyczne --DI Investors wycenia Arterię na 28,9 zł wg DCF, 28,5 zł wg

Przegląd prasy

zwiększy powierzchnię portu o ponad 60 tys. m2 --Nielsen: Wydatki na napoje bezalkoholowe wzrosły o 3,5% r/r do ponad 12,4 mld zł w 2014 r. --MSP jeszcze raz dokona przeglądu przesłanek przemawiających za prywatyzacją Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Parkiet --ACE spodziewa się co najmniej utrzymać poziom

NBP: konsumenci oczekują wolniejszego wzrostu cen

I połowie kwietnia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5 proc. - podobnie jak w poprzednim miesiącu" - napisano w środowym komunikacie NBP. Wskazano, że w czasie badania postrzegana przez respondentów zmiana

NBP: konsumenci przewidują spadek inflacji w kolejnych 12 miesiącach

sondażu przeprowadzonym przez GUS w I połowie stycznia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5 proc. W poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 0,6 proc." - poinformował bank centralny. NBP wyjaśnił, że od stycznia

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

proc. w tym roku. Wskaźnik wzrostu akumulacji określono na poziomie 7,8 proc. (wobec 7 proc. w tym roku), a wzrostu inwestycji w wysokości 7,4 proc. (wobec 6,7 proc. w 2014 r.). W dokumencie przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce wyniesie 3 tys. 959 zł, a w sektorze przedsiębiorstw

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

o 0,6 proc., po spadku o 0,1 proc. w roku poprzednim. Resort finansów prognozuje poza tym, że w 2014 r. inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym

Taniej w spożywczym, deflacja ma się dobrze

Z deflacją zmagamy się od 10 miesięcy. Miało być na chwilę, a jest na dłużej. Nawet gdy już wskaźnik cen odbił się od dna, wydobywanie się na powierzchnię jest długie i mozolne. Ale dla nas, konsumentów, to dobrze, bo możemy mniej pieniędzy wydawać na codzienne zakupy. Ekonomiści sądzili, że w maju

Deflacja będzie się pogłębiać i skłoni RPP do redukcji stóp wg analityków

miesiącach i utrzymywania się jej do III lub nawet IV kwartału 2015 r. Inflacja wciąż zaskakuje w dół, co jest argumentem za obniżką stóp procentowych NBP w lutym lub w marcu. Dane spowodowały umocnienie na krajowym rynku stopy procentowej" - analitycy Banku Zachodniego WBK "Wskaźnik CPI wyniósł

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

proc. Konsumpcja będzie wyższa o 2,8 proc. (w tym spożycie prywatne o 3 proc. i publiczne o 2,2 proc.), po wzroście 2,6 proc. w tym roku. Wskaźnik wzrostu akumulacji określono na poziomie 7,8 proc. (wobec 7 proc. w tym roku), a wzrostu inwestycji w wysokości 7,4 proc. (wobec 6,7 proc. w 2014 r.). W

Przegląd prasy

końca marca --MF: Deficyt budżetu wyniósł 16,7 mld zł po marcu, tj. 36,2% planu wg wst. danych --Zarząd Benefit Systems rekomenduje 9,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. --Dom Development ma umowę z Erbudem na budowę osiedla wartości 63,65 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 1,66% na zamknięciu w

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

inflacji. Oczekujemy, że to spowolnienie będzie tymczasowe i że ożywienie wróci na początku przeszłego roku. Prognozujemy wzrost gospodarczy na poziomie 3 proc. w tym roku i przyszłym roku" - poinformowała podczas konferencji Daria Zakharova z MFW. W opinii MFW, gospodarka wyhamowuje pod wpływem

Przegląd prasy

zamknięciu we wtorek --KNF: Wynik finansowy TFI wzrósł do 343,22 mln zł w I-III kw. 2014 r. --Budimex ma umowę na III etap Business Garden Wrocław za 45,30 mln euro netto --mDM podwyższył rekomendację Budimeksu do 'kupuj', a wycenę do 160,6 zł --KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł r/r do 321,55 mln

Przegląd prasy

Tarczyńskiego wzrósł r/r do 11,68 mln zł w 2014 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,64% na zamknięciu w środę --Sąd Okręgowy w Warszawie dopuścił pozew zbiorowy ws. OFE --Wskaźnik ISM dla sektora usług w USA wzrósł do 56,9 pkt w lutym --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA wzrósł do 57,1 pkt w lutym wg final. danych

Przegląd prasy

euro sprzedaży w I półroczu, 3% mniej r/r --Sprzedaż detal. i produkcja przemysłowa poprawią się w czerwcu wg analityków --Akcjonariusze Krka zdecydowali o wypłacie 2,2 euro na akcję dywidendy --Braster przejdzie na GPW z NewConnect w środę --Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii wzrósł do +15,2

Niespodziewanie niska inflacja, tylko 0,6 proc.

wzrost o 0,1 proc., a tymczasem ceny spadły o 0,2 proc. Była to więc deflacja.Jak podał GUS , licząc miesiąc do miesiąca: "W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen". - Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

NBP: ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

prywatnych" - czytamy. Zdaniem autorów raportu dynamika PKB w ostatnich kwartałach rosła, mimo że inflacja utrzymywała się na niskim poziomie. Jak wyliczono, w maju 2014 r. roczna dynamika HICP w regionie wyniosła 0,4 proc. (w kwietniu nawet 0,3 proc. w ujęciu rocznym), wobec 0,7 proc. w grudniu 2013 r

Niższe podwyżki dla części emerytów. Tylko najbogatszych

GUS ogłosił dzisiaj (15 stycznia), że średnioroczny wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do roku wcześniejszego nie uległ zmianie. A więc ceny pozostały na tym samym poziomie. A to właśnie inflacja ma decydujące znaczenie przy wyliczaniu wskaźnika

Przegląd prasy

% wg analityków --Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 0,8% r/r w czerwcu wg analityków --Inflacja zaskoczyła w VI przez telefonię, teraz czas na deflację wg analityków --PKP przesunęły termin składania dokumentów ws. Warszawy Głównej do końca lipca --Mostostal Zabrze wniósł o zasądzenie 12

Przegląd prasy

listopadzie: +0,9% r/r, PPI: -1,1% r/r wg analityków --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 53,7 pkt w XII wg wstępnych danych --MG podniosło prognozę wzrostu PKB na 2014 r. o 0,1 pkt do 3,4% --HydroPhi ma list intencyjny ws. zamówienia na min. 15 jednostek HydroPlant --Silne osłabienie rubla może mieć

Przegląd prasy

odwołało NWZ zaplanowane na 20 maja, projekty uchwał chce dołączyć do ZWZ --Zysk netto Introl wzrósł r/r do 24,44 mln zł w 2014 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,08% na zamknięciu w środę --BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja --BGŻ utworzył rezerwy na łącznie 56

Przegląd prasy

wnioskuje o wypłatę dywidendy z części zysku za 2014 r. --Thales Alenia Space chce być strategicznym partnerem przemysłu kosmicznego --JHM Development ma do 30 mln zł kredytu na inwestycję w Rumi --Spółka Serinusa otrzymała nową koncesję poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie --Cena emisyjna akcji serii K

Standard Bank. Dług Ukrainy w tym roku może przekroczyć 60 proc. PKB

jest na założeniu, że średni kurs UAH za 2014 r. wyniesie 10,5/USD, a spadek PKB nie przekroczy 5 proc." - tłumaczy. Obecnie MFW spodziewa się głębszego załamania ukraińskiego PKB o 6,5 proc.). Zakładając, że stopa inflacji i deflator PKB (wskaźnik inflacji rozumianej jako procentowa zmiana cen

Przegląd prasy

, nakłady inwestycyjne sięgną 100 mld zł w br --LiveChat chce mieć 30 tys. użytkowników w 2016 r., póżniej debiut na Nasdaq --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wynosi nadal 99,3 pkt w XI --Po wynikach III kw. Pegas podtrzymał prognozę EBITDA, obniżył capex na 2014 r. --KE: Wskaźnik

Przegląd prasy

przemysłu strefy euro spadł do 50,4 pkt w XI wg wst. danych --Centrum A. Smitha: I Polsko-Ukraińska Konferencja Gospodarcza w dn. 25 XI --MSP złoży zapis na cały przysługujący mu pakiet nowych akcji Grupy Lotos --Meritum Bank spodziewa się rekordowych wyników w całym 2014 r. --Wskaźnik PMI dla sektora

Przegląd prasy

rynku --Indeks WIG20 wzrósł o 0,04% na zamknięciu w czwartek --PA Nova sprzedała 2 parki handlowe łącznie za 17,2 mln zł netto --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny VIGO System, debiut na GPW jeszcze w 2014 r. --Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii spadł do +20,7 pkt w październiku --Wskaźnik rynku

Deflacja topnieje, ale wolniej, niż się spodziewano. W maju wyniosła minus 0,9 proc.

Ekonomiści sądzili, że w maju wskaźnik cen wyraźnie podskoczył w górę. Ciągle miał być ujemny (ceny koszyka dóbr i usług są niższe od tych sprzed roku), ale spadek już nie miał być tak głęboki jak w kwietniu, kiedy wyniósł -1,1 proc. Średnia oczekiwań rynkowych na maj wynosiła -0,7 proc. "

Przegląd prasy

sektor rolno-spożywczy i biotechnologię zieloną do obszarów wsparcia --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,4% m/m w maju --Obligacje Integer.pl o wartości 30 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,3% m/m w czerwcu --GUS: Najlepszą koniunkturę w

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci? [PORADNIK]

zakładał rząd. GUS ogłosił 15 stycznia, że średnioroczny wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku nie uległ zmianie. Ceny pozostały więc na tym samym poziomie. To, niestety, niekorzystna wiadomość dla najbogatszych emerytów. Jak szacuje Łukasz

GUS: inflacja w czerwcu wyniosła 0,3 proc. rdr, a mdm 0,0 proc.

ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w czerwcu br. o 0,2 proc. rdr, a mdm spadły o 0,1 proc. "Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2014 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług

USA.Na koniec tygodnia wzrosty na giełdzie w ślad za odbiciem cen ropy

styczniu na najwyższym poziomie od 2004 r. i wyniósł 98,2 pkt. Analitycy spodziewali się w styczniu wskaźnika na poziomie 94,1 pkt. Produkcja przemysłowa w USA w grudniu 2014 r. spadła o 0,1 proc. mdm. Analitycy spodziewali się spadku produkcji przemysłowej właśnie o 0,1 proc. mdm. W listopadzie wskaźnik

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

inflacji NBP wynika, że w krótkim okresie ceny dóbr i usług będą się zmieniały bardzo umiarkowanie. Dopiero w 2016 r. inflacja ma sięgnąć 2,3 proc. "W dłuższym horyzoncie inflacja CPI będzie wzrastać, jakkolwiek pozostanie na umiarkowanym poziomie, kształtując się w całym horyzoncie projekcji poniżej

Kolorado zarobiło tak dużo na marihuanie, że część pieniędzy musi oddać podatnikom

Wszystko dzięki... przepisom. Konstytucja Kolorado dokładnie określa, ile pieniędzy z podatków może trafić do skarbca. Jeśli wpływy będą większe niż kwota określona przez wskaźnik inflacji i wzrostu ludności, nadwyżka musi wrócić do podatników, o ile nie wyrażą oni zgody na jej wydanie na ustalony

Deflacja r/r może utrzymać się nawet do końca roku wg analityków

miesiącem ujemnej dynamiki CPI (w lipcu było -0,2% r/r) i wygląda na to, że wskaźnik ten może się utrzymać poniżej zera nawet do końca tego roku. Później spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji, ale w niewielkim tempie (do ok. 1,5% r/r na koniec 2015 r.)" - ekonomiści Banku Zachodniego WBK

Przegląd prasy

dołączyć obligacje korporacyjne --Inpro może zrezygnować z dywidendy za 2014 r., jeśli pojawi się atrakcyjny grunt do kupienia Dziennik Gazeta Prawna --PiS chce zwiększenia minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki emerytury do 60 zł z 36 zł -- W tym roku, także w związku z sytuacją na Ukrainie, MON

GUS: w lutym deflacja sięgnęła 1,6 proc.

(o 1,4 proc.). Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w lutym br. wzrosły natomiast przeciętnie o 0,2 proc. Ekonomiści z BZ WBK zauważyli, że roczny wskaźnik inflacji osiągnął najniższy poziom w historii po 1989 r., a pogłębienie deflacji wynikało głównie ze spadku cen w kategorii

Słabsze dane o inflacji nie uderzyły w złotego

się w maju. "Ostatni taki przypadek odnotowaliśmy w 2002 r." - wskazał. Ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski zwrócił natomiast uwagę na wskaźnik roczny. "Znaleźliśmy się u progu deflacji. To niepokojąca wiadomość dla polskiej gospodarki" - stwierdził. "To zrozumiałe, że

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów