wskaźnik inflacji na 2014 r

PAP

MG: roczny wskaźnik inflacji w lutym powinien wynieść 0,8 proc.

MG: roczny wskaźnik inflacji w lutym powinien wynieść 0,8 proc.

Roczny wskaźnik inflacji w lutym 2014 r. powinien wynieść 0,8 proc. - prognozują analitycy Ministerstwa Gospodarki (MG).

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

W połowie ubiegłego stulecia ekonomista Arthur Okun stworzył tzw. wskaźnik ubóstwa (ang. misery index), który pokazuje sytuację ekonomiczną obywateli danego kraju. Wartość wskaźnika jest sumą inflacji i stopy bezrobocia, zatem im wyższy wynik tym gorzej żyje się w takim kraju. Portal Business Insider stworzył, na podstawie danych CIA World Factbook z 2014 r, listę państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Dla porównania wynik Polski z inflacją w wysokości 0,9 proc i średnią stopą bezrobocia 12,3 proc., wynosi 13,2, czyli znacznie mniej niż w państwach, które trafiły na listę.

MG prognozuje deflację na poziomie 0,2% w tym roku

Warszawa 22.09.2015 (ISBnews) - Deflacja konsumencka wyniesie 0,2% r/r w tym roku, prognozuje Ministerstwo Gospodarki. Inflacja średnioroczna wyniosła 0,0% w 2014 roku i obniżyła się wobec 0,9% odnotowanych rok wcześniej. "Przewiduje się, że w 2015 r. wskaźnik inflacji będzie niższy niż

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,6% r/r w styczniu, 0,4% w lutym

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6% w styczniu i 0,4% w lutym br. w ujęciu rocznym wobec 0,5% r/r w grudniu 2014 r., podał we wtorek Narodowy Bank Polski (NBP). Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało lutową

Nie widać końca galopady cen w Rosji

Nie widać końca galopady cen w Rosji

liczony rok do roku wyniósł we wrześniu 15,7 proc. To niemal dwa razy więcej niż we wrześniu 2014 r., kiedy w ujęciu rocznym było to 8 proc. W tym roku najwyższy wskaźnik inflacji w ujęciu rocznym odnotowano w Rosji w marcu. Wynosił 16,9 proc. i spadł do 15,3 proc. w czerwcu. Potem jednak nadeszła fala

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Hiszpania Inflacja HICP grudzień -1,1% r/r -0,5% r/r 09:00 Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC grudzień

Inflacja w Rosji się rozpędza: w 2014 r. już 11,4 proc.

Inflacja w Rosji się rozpędza: w 2014 r. już 11,4 proc.

W 2014 r. inflacja w Rosji wyniosła 11,4 proc. i była niemal dwa razy wyższa niż w poprzednim roku, kiedy ceny towarów i usług wzrosły o 6,5 proc. - poinformował Rosstat. Ostatni raz dwucyfrową inflację w Rosji zanotowano w 2008 r., kiedy wyniosła 13,3 proc. Zeszłoroczna inflacja przekroczyła

Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,4% m/m w grudniu

Warszawa, 16.01.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wyniósł -0,4% w ujęciu miesięcznym w grudniu 2014 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 0,8%. 

Pekao: Dno deflacji za nami, RPP podniesie stopy dwukrotnie w 2016 r.

;Oceniamy, że luty był miesiącem najniższej inflacji w tym roku i w kolejnych miesiącach wskaźnik CPI w ujęciu r/r będzie stopniowo wzrastał. (…) Nasza prognoza inflacji zakłada utrzymanie się deflacji do trzeciego kwartału oraz inflacji równej około 0,6% r/r na koniec roku" - czytamy w raporcie

NBP: konsumenci spodziewają się niewielkiego wzrostu cen

inflacji bieżącej CPI (tj. wartość z sierpnia 2014 r., równą 0,3 proc.). Techniczny charakter powyższego założenia sprawia, że obecnie szacunek zobiektywizowanej miary oczekiwań inflacyjnych odznacza się większą niepewnością, a wyniki kwantyfikacji należy traktować jako przybliżone" - zastrzegł NBP

Inflacja może pojawić się dopiero pod koniec br. lub na pocz. 2016 wg analityków

. Bazując na dzisiejszych danych GUS zakładamy ,że inflacja bazowa wzrosła w październiku do 0,3% r/r z 0,2% r/r miesiąc wcześniej" - główny ekonomista Raiffeisen Polbanku Marta Petka-Zagajewska  "W październiku wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych wyniósł -0,7% r/r wobec -0,8% r/r we wrześniu

Inflacja w Rosji najwyższa od 16 lat

Inflacja w Rosji najwyższa od 16 lat

W styczniu ceny towarów i usług w Rosji wzrosły najbardziej od lutego 1998 r., kiedy miesięczna inflacja wyniosła 4,1 proc. Cen towarów i usług w zeszłym miesiącu rosły w Rosji ponad sześć razy szybciej niż przed rokiem, bo w styczniu 2014 r. inflacja w Rosji wynosiła 0,6 proc. A w skali rocznej

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej 2,5% r/r min. do końca 2017

2017 r. po spadku o 1,0% w 2014 r. "Do korekty prognozy dynamiki cen konsumenta w 2015 r. przyczyniło się również obniżenie oczekiwanej ścieżki inflacji cen żywności. Przy zbliżonych do założeń z projekcji listopadowej prognozach cen surowców rolnych na rynkach światowych, obniżenie to wynika z

Paliwa i rządowy podręcznik pogłębiły deflację. Wskaźnik cen spadł do -0,8 proc.

proc. w porównaniu do września 2014 roku. Sierpniowa inflacja wynosiła minus 0,6 proc. Ekonomiści uważają, że stoi za tym, po pierwsze, spadek cen paliw (o ponad 5 proc. w ciągu miesiąca), obniżenie taryf cenowych na gaz i program darmowych podręczników. Ceny książek bowiem spadły. - W związku ze

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w sierpniu

połowie sierpnia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach jest nadal bliski zera. Oznacza to, że już od dwóch lat oczekiwania inflacyjne konsumentów pozostają na niskim poziomie, tj. poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu

NBP: 0,1 proc. wyniosła średnia stopa inflacji w najbliższych 12 m-cach

najbliższych 12 m-cy powstaje w procesie kwantyfikacji danych ankietowych, przy założeniu, że konsumenci oceniają bieżące zmiany cen zgodnie z wartościami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi przez GUS. Inflacja bieżąca oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r) z ostatniej

Deflacja może utrzymać się w Polsce nawet do IV kwartale wg analityków

wzrostu. Zmiany większości pozostałych elementów koszyka inflacyjnego były bliskie naszym założeniom i inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii utrzymała się, według naszych szacunków, na poziomie 0,4% r/r. W kolejnych miesiącach wskaźnik CPI będzie się stopniowo zwiększał, a tempo jego zwyżki

Stolica. W tym roku podatki lokalne bez zmian

Magistrat przypomniał, że w poprzednich latach zarówno podatek od nieruchomości, jak i podatek od środków transportowych, rósł o określony wskaźnik inflacji. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r wyniósł 0,4 proc. Jest

MG spodziewa się złagodzenia deflacji do 0,4% r/r w listopadzie

2015 r. ceny powinny wzrosnąć o 0,1%. Prognozują ponadto dalszy wzrost cen żywności, a także stabilizację cen w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w listopadzie powinien wynieść (minus) -0,4%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług

GUS: Deflacja wyniosła 1,0% r/r w XII, największy wpływ m/m: ceny transportu

%), podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,23 pkt proc, 0,16 pkt proc. i 0,11 pkt proc., poinformował także Urząd. Szesnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w zakresie 0,8-1,0% r/r (średnia wyniosła -0,94%). Ministerstwo Gospodarki prognozowało listopadową deflację na 0,8% r/r

NBP: średnia oczekiwana stopa inflacji w czerwcu wyniosła 0,2 proc.

najbliższych 12 m-cy powstaje w procesie kwantyfikacji danych ankietowych, przy założeniu, że konsumenci oceniają bieżące zmiany cen zgodnie z wartościami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi przez GUS. Inflacja bieżąca oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r) z ostatniej

GUS poinformuje o zmianach cen domów i mieszkań

GUS poinformuje o zmianach cen domów i mieszkań

Takie wskaźniki będą ogłaszane odrębnie dla każdego województwa. Wymaga tego od nas Unia Europejska. Od 2014 r. unijny urząd statystyczny Eurostat publikuje indeksy cen mieszkań i domów w poszczególnych krajach wspólnoty w rozbiciu na rynek wtórny i pierwotny. - Polska jest jedynym krajem, który

Przegląd prasy

wpłynęły znacząco na środowisko --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 55,3 pkt w marcu wg wstępnych danych --Konsorcjum Sikorsky ma umowę o potencjalnej współpracy z WZL-2 w Bydgoszczy --UKE: Średnie ceny za usługi wiązane w 2014 r. niższe niż w 2012 r. --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o

GUS: Inflacja średnioroczna wyniosła 0,0% w 2014 r. wobec 0,9% w 2013 r.

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - Inflacja średnioroczna wyniosła 0,0% w 2014 roku i obniżyła się wobec 0,9% odnotowanych rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). "Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. pozostał na poziomie obserwowanym przed

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 52,4 pkt w maju

wskaźnik PMI odnotował poziom powyżej neutralnego progu 50,0 ósmy miesiąc z rzędu, sygnalizując ogólną poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Jednak wskaźnik PMI spadł czwarty miesiąc z rzędu do wartości 52,4, wskazując na najsłabsze tempo poprawy warunków w sektorze od października 2014 roku

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 54,8 pkt w marcu

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł o 0,3 pkt m/m i wyniósł 54,8 pkt w marcu 2015 r., poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych.  Konsensus rynkowy wynosił 55,3 pkt. "

PSL za absolutorium dla rządu: '14 był dobry dla gospodarki i finansów

. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. Ustawa budżetowa

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły 0,2% we wrześniu

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Oczekiwania inflacyjne konsumentów na najbliższe 12 miesięcy wyniosły we wrześniu br. 0,2%, czyli tyle samo, co w poprzednich 13 miesiącach, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  "Wskaźnik oczekiwań, czyli różnica między odsetkiem respondentów

BNP Paribas przewiduje w Polsce w lipcu deflację -0,3 proc. rdr

Polsce za niską i zakłada, że wskaźnik CPI nie przekroczy 1 proc. rdr do końca 2014 r. Niska inflacja jest argumentem za obniżką oprocentowania stóp NBP, ale najważniejszym czynnikiem przesądzającym czy do niej dojdzie będą dane o aktywności gospodarki, zwłaszcza odczyt PKB za II kwartał, które GUS

Radziwiłł: w kolejnych miesiącach skala deflacji nadal będzie się zmniejszać

). Utrzymująca się już od lipca 2014 r. deflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych to efekt kilku czynników, m.in. ujemnej luki produktowej (co przekłada się na niską inflację bazową) oraz wciąż niskich cen energii i żywności" - ocenił. "Przewidujemy, że w kolejnych miesiącach br. skala deflacji (w

MG: inflacja CPI w kwietniu na poziomie 0,7 proc. rdr

"Eksperci MG oczekują, że w kwietniu 2014 r. wzrost cen pozostanie na poziomie notowanym w marcu, tj. 0,1 proc., głównie dzięki sezonowemu wzrostowi cen odzieży i obuwia, związanego ze zmianą kolekcji. W kierunku obniżenia wzrostu cen będzie oddziaływał spadek cen w transporcie, ceny żywności

GUS: w grudniu ub.r. deflacja wyniosła 1,0 proc. rdr i 0,3 mdm

proc. (wobec spadku o 0,6 proc. w listopadzie 2014 r.) Największy wpływ na ukształtowanie się inflacji na tym poziomie miały, jak obliczył GUS, niższe ceny żywności (o 3,5 proc.), w zakresie transportu (o 6,5 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 5 proc.), które obniżyły wskaźnik o 0,78 pkt proc., 0,60 pkt

MG: Deflacja w styczniu pogłębi się i wyniesie 1,3% r/r

opłat za użytkowanie mieszkania. Roczny wskaźnik inflacji w styczniu może spaść do -1,3 proc." - czytamy w komentarzu do danych GUS. Deflacja konsumencka wyniosła 1,0% w ujęciu rocznym w grudniu 2014 r. (wobec 0,6% r/r deflacji w poprzednim miesiącu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W

Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków

konsekwencji spadki cen paliw, skłaniają nas do obniżenia naszej prognozy inflacyjnej na najbliższe miesiące. Spodziewamy się, że deflacja może utrzymywać się nawet do listopada. A w grudniu wskaźnik CPI osiągnie poziom 0,2-0,3% r/r. W przyszłym roku oczekujemy stopniowego wzrostu inflacji. Wzrost CPI będzie

NBP: W tym roku ceny będą spadać

najnowszej projekcji inflacji, którą przedstawił Instytut Ekonomiczny NBP. Od lipca ubiegłego roku mamy do czynienia z deflacją, czyli spadkiem cen. I z miesiąca na miesiąc wydłuża się perspektywa, w której ten spadek cen będzie nam towarzyszyć. Dziś już wiadomo, że ujemny wskaźnik utrzyma się niemal do

Przegląd prasy

do końca 2016 r. --GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,4% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w sierpniu --Najwięcej wypadków drogowych w Łodzi i Rzeszowie w 2014 r. --Wind Mobile przydzielił w ofercie wszystkie 1,37 mln akcji --F5 Networks z USA otworzyło w Warszawie centrum techniczne na region EMEA --IJ

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 54 pkt w kwietniu

Warszawa, 04.05.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł o 0,8 pkt m/m i wyniósł 54 pkt w kwietniu 2015 r., poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych.  Konsensus rynkowy wynosił 54,5 pkt. "W

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

ratingowe w najbliższych miesiącach i wykorzystane do uzasadnienia podwyższenia perspektywy ratingu lub nawet samego ratingu Polski. "Deflacja potrwa przynajmniej do września. Po osiągniętym w lutym dołku, w kwietniu wskaźnik inflacji wzrósł do -1,1% r/r. Było to efektem głównie odbicia cen paliw i

Wyjście z deflacji w tym roku staje się coraz trudniejsze wg analityków

skokowego spadku cen paliw pod koniec 2014 r.) będzie tak silny, że poskutkuje istotnym wzrostem rocznego indeksu cen paliw (mniejsza skala spadku cen r/r). W rezultacie na koniec grudnia br. wskaźnik CPI powinien ukształtować się lekko powyżej zera. Dalsze nasilenie spadku bazy odniesienia dla cen paliw

Analitycy MG: deflacja pogłębi się w grudniu

2014 r. spadek cen będzie zbliżony do notowanego w listopadzie, ceny powinny zatem spaść o 0,2 proc. Będzie to wynikiem oczekiwanego nieznacznego wzrostu cen żywności. W kierunku obniżenia wzrostu cen będzie oddziaływał dalszy spadek cen w transporcie, będący wynikiem spadku cen ropy na światowych

MG spodziewa się w marcu inflacji na poziomie 0,8 proc. rdr

Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w marcu 2014 r. wzrost cen nieznacznie przyśpieszy do 0,2 proc., głównie dzięki wzrostowi cen żywności. Oczekujemy także stabilizacji cen w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w marcu powinien wynieść 0,8 proc." - napisano w komentarzu do danych GUS.

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 55,1 pkt w lutym 2015 r.

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł o 0,1 pkt m/m i wyniósł 55,1 pkt w lutym 2015 r., poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych.  Konsensus rynkowy wynosił 54,7 pkt. "

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 16 października  --10:00: XIII Targi Franczyza 2015 w PKiN  --11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień  --14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o

Przegląd prasy

otwartą fabrykę Purina w tym roku --Scripps Networks liczy na sfinalizowanie przejęcia TVN na początku II półrocza --KGHM rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. --Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB spadł do 53 pkt w marcu --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA spadło do 78,9

GUS: inflacja w kwietniu wyniosła rdr 0,3 proc., a mdm 0,0 proc.

. roczny wskaźnik inflacji odbije, niewykluczone nawet, że mocno. "To nie zmienia faktu, że ścieżka inflacji na ten rok będzie znacznie niższa, a jeśli inflacja wzrośnie pod koniec roku to najwyżej w okolicach może 1,5 proc." - powiedział. Zdaniem ekonomisty niska inflacja nie powinna martwić

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

wynika, że biorąc pod uwagę średnioroczną inflację w 2014 r. ceny nie zmieniły się. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w grudniu o 0,9 proc. rdr zaś w ujęciu miesięcznym - o 0,2 proc. "Zgodnie z oczekiwaniami deflacja w grudniu pogłębiła się, jej skala

Klub PO za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł. Ostatecznie wyniósł on 28,9 mld zł

SLD: budżet był zły i jego wykonanie nienajlepsze

proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł do 54,3 pkt w czerwcu

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł o 1,9 pkt m/m i wyniósł 54,3 pkt w czerwcu 2015 r., poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Jest to pierwszy wzrost od stycznia br. Konsensus

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.; absolutorium dla rządu

wyniosło 27,2 mld zł. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc

Niższe podwyżki dla części emerytów

GUS ogłosił we wtorek, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 3,4 proc. Wcześniej GUS podał, że średnioroczny wskaźnik inflacji w gospodarstwach emerytów i rencistów w 2014 r. nie uległ zmianie. A więc ceny pozostały na tym samym poziomie. A to właśnie

Pierwsze opinie o założeniach do nowego budżetu

rząd położył zbyt duży nacisk na wzrost popytu krajowego (o 3,8 proc., w 2014 r. - o 2,8 proc.), co ma się przełożyć na spory wzrost dochodów z podatków pośrednich, czyli VAT i akcyzy. Aż tak dobrze zdaniem ekonomisty nie będzie. Prof. Stanisław Gomułka chwali rząd za decyzję o tym, aby wskaźnik

Banco Santander przeprowadzi nową emisję akcji o wart. do 7,5 mld euro

euro na akcję za 2015 rok (w czterech transzach, w tym trzech gotówkowych) oraz wzrost dywidendy do 30-40% zysku w kolejnych latach. Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w 2014 na poziomie ok. 5.800 mln euro w 2014, co oznacza wzrost o nieco ponad 30% r/r (nieco

Od marca wyższe emerytury! [PORADNIK]

. Z szacunków resortu pracy wynikało, że wprowadzone zmiany sposobu waloryzacji będą kosztować ok. 1,8 mld zł, a łącznie na waloryzację emerytur i rent trafi w 2015 r. ok. 3,7 mld zł. Jakie to mogą być oszczędności, gdy okazało się, że wskaźnik inflacji będzie niższy? - Około 10 mln miesięcznie - mówi

Przegląd prasy

analityków --Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 50 mld HUF na dywidendę za 2014 r --Mlekowita otrzyma ok. 30 mln zł dotacji na rozbudowę zakładu w Wysokiem Maz. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 294 tys. w USA --Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1039 tys. w marcu

NBP: wzrost PKB w latach 2015-17 - 3,4 proc.

1,9 proc. PKB w okresie od III kw. 2014 r. do II kw. 2015 roku). Natomiast, mimo bardzo niskiej inflacji, zaznaczył dyr. Kotłowski, "mamy do czynienia z dobrym wynikiem finansowym przedsiębiorstw". "Nie widzimy jakichś negatywnych wpływów deflacji na sektor przedsiębiorstw"

GUS: inflacja w kwietniu wyniosła rdr 0,3 proc., a mdm 0,0 proc.

oraz w kategorii "łączność". Według niego, mimo że inflacja jest ekstremalnie niska, nie jest to argumentem za obniżką stóp procentowych przez RPP. Reluga uważa, że w pierwszym i drugim kwartale 2015 r. roczny wskaźnik inflacji odbije, niewykluczone nawet, że mocno. "To nie zmienia

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018

stopniowo przyspieszać i wyniesie: 3,8% w 2016 r., 3,9% w 2017 r. i 4,0% w 2018 r." - czytamy w komunikacie. Po wyraźnym spadku inflacji w końcu 2014 r., również w tym roku presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona - ze względu na spadek cen ropy, niski wzrost cen żywności. W związku z tym

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

koniec 2015 r. wskaźnik CPI wyniesie ok. 1,3%, z kolei z powodu efektu niskiej bazy statystycznej w I kw. 2016 r. wzrośnie do ok. 1,9% r/r. Szacujemy, ze inflacja bazowa w styczniu i lutym wyniosła odpowiednio 0,9% i 0,7% względem średnio 0,4% w IV kw. 2014 r., co potwierdzałoby, że po pierwsze deflacja

Przegląd prasy

3,7% r/r w IV kw., inflacja wyniesie 1,2% r/r w grudniu wg ankiety wśród 16 ekonomistów Puls Biznesu --Fundusz kredytowy w BGK oraz dopłaty do odsetek mają wesprzeć budowę 10 tys. mieszkań na wynajem, ale potrzeby są 10 razy większe --Ponad 70% powierzchni z 733 tys. mkw. biur, które mają być

NBP: konsumenci przewidują spadek inflacji w kolejnych 12 miesiącach

sondażu przeprowadzonym przez GUS w I połowie stycznia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5 proc. W poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 0,6 proc." - poinformował bank centralny. NBP wyjaśnił, że od stycznia

NBP: konsumenci oczekują wolniejszego wzrostu cen

I połowie kwietnia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5 proc. - podobnie jak w poprzednim miesiącu" - napisano w środowym komunikacie NBP. Wskazano, że w czasie badania postrzegana przez respondentów zmiana

Zjednoczona Prawica przeciw udzieleniu rządowi absolutorium

mniej niż z PIT - z CIT. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5

Przegląd prasy

chce sprzedawać domy dla uchodźców w całej Europie --Archicom sprzedał 520 mieszkań dotąd w br., tyle co w całym 2014 r. --CTE prognozuje 3,1 mln zł zysku przy przychodach 19,1 mln zł w 2016 r. --Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro wzrósl do 54,1 pkt w X - fin. dane --Wskaźnik PMI dla

Przegląd prasy

zwiększy powierzchnię portu o ponad 60 tys. m2 --Nielsen: Wydatki na napoje bezalkoholowe wzrosły o 3,5% r/r do ponad 12,4 mld zł w 2014 r. --MSP jeszcze raz dokona przeglądu przesłanek przemawiających za prywatyzacją Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Parkiet --ACE spodziewa się co najmniej utrzymać poziom

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

pod uwagę to, co dzieje się na świecie z cenami ropy naftowej można z całą pewnością stwierdzić, że również w grudniu wskaźnik CPI będzie ujemny i że 2014 rok polska gospodarka zakończy deflacją. Jest także bardzo prawdopodobne że deflacja przeciągnie się do końca pierwszego kwartału 2015 r., a nawet

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

proc. w tym roku. Wskaźnik wzrostu akumulacji określono na poziomie 7,8 proc. (wobec 7 proc. w tym roku), a wzrostu inwestycji w wysokości 7,4 proc. (wobec 6,7 proc. w 2014 r.). W dokumencie przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce wyniesie 3 tys. 959 zł, a w sektorze przedsiębiorstw

Deflacja pogłębiła się w styczniu, stopy proc. zostaną obniżone wg analityków

. Spodziewamy się jednak, że poprawa sytuacji gospodarczej w strefie euro zaowocuje ożywieniem polskiego eksportu w nadchodzących miesiącach. Dane GUS już od kilku miesięcy wskazują na ożywienie w handlu z największymi krajami strefy euro. Wzrost PKB w IV kw. 2014 wyhamował do 3% r/r, co było mniej więcej

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

o 0,6 proc., po spadku o 0,1 proc. w roku poprzednim. Resort finansów prognozuje poza tym, że w 2014 r. inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. W ustawie budżetowej na 2014 r. ustalono dochody

Niespodziewanie niska inflacja, tylko 0,6 proc.

wzrost o 0,1 proc., a tymczasem ceny spadły o 0,2 proc. Była to więc deflacja. Jak podał GUS , licząc miesiąc do miesiąca: "W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen". - Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

proc. Konsumpcja będzie wyższa o 2,8 proc. (w tym spożycie prywatne o 3 proc. i publiczne o 2,2 proc.), po wzroście 2,6 proc. w tym roku. Wskaźnik wzrostu akumulacji określono na poziomie 7,8 proc. (wobec 7 proc. w tym roku), a wzrostu inwestycji w wysokości 7,4 proc. (wobec 6,7 proc. w 2014 r.). W

Deflacja będzie się pogłębiać i skłoni RPP do redukcji stóp wg analityków

miesiącach i utrzymywania się jej do III lub nawet IV kwartału 2015 r. Inflacja wciąż zaskakuje w dół, co jest argumentem za obniżką stóp procentowych NBP w lutym lub w marcu. Dane spowodowały umocnienie na krajowym rynku stopy procentowej" - analitycy Banku Zachodniego WBK "Wskaźnik CPI wyniósł

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

inflacji. Oczekujemy, że to spowolnienie będzie tymczasowe i że ożywienie wróci na początku przeszłego roku. Prognozujemy wzrost gospodarczy na poziomie 3 proc. w tym roku i przyszłym roku" - poinformowała podczas konferencji Daria Zakharova z MFW. W opinii MFW, gospodarka wyhamowuje pod wpływem

Przegląd prasy

Marvipolu serii S zadebiutują w czwartek na Catalyst --Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do końca 2017 r. --GDDKiA wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 193,19 mln zł --Elemental Holding chce zachować zdolności akwizycyjne --Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł r/r do 52,2% na

NBP: ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

prywatnych" - czytamy. Zdaniem autorów raportu dynamika PKB w ostatnich kwartałach rosła, mimo że inflacja utrzymywała się na niskim poziomie. Jak wyliczono, w maju 2014 r. roczna dynamika HICP w regionie wyniosła 0,4 proc. (w kwietniu nawet 0,3 proc. w ujęciu rocznym), wobec 0,7 proc. w grudniu 2013 r

Przegląd prasy

końca marca --MF: Deficyt budżetu wyniósł 16,7 mld zł po marcu, tj. 36,2% planu wg wst. danych --Zarząd Benefit Systems rekomenduje 9,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. --Dom Development ma umowę z Erbudem na budowę osiedla wartości 63,65 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 1,66% na zamknięciu w

Taniej w spożywczym, deflacja ma się dobrze

Z deflacją zmagamy się od 10 miesięcy. Miało być na chwilę, a jest na dłużej. Nawet gdy już wskaźnik cen odbił się od dna, wydobywanie się na powierzchnię jest długie i mozolne. Ale dla nas, konsumentów, to dobrze, bo możemy mniej pieniędzy wydawać na codzienne zakupy. Ekonomiści sądzili, że w maju

Przegląd prasy

Tarczyńskiego wzrósł r/r do 11,68 mln zł w 2014 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,64% na zamknięciu w środę --Sąd Okręgowy w Warszawie dopuścił pozew zbiorowy ws. OFE --Wskaźnik ISM dla sektora usług w USA wzrósł do 56,9 pkt w lutym --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA wzrósł do 57,1 pkt w lutym wg final. danych

PiS zagłosuje przeciw absolutorium dla rządu

. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł. Ostatecznie

Przegląd prasy

euro sprzedaży w I półroczu, 3% mniej r/r --Sprzedaż detal. i produkcja przemysłowa poprawią się w czerwcu wg analityków --Akcjonariusze Krka zdecydowali o wypłacie 2,2 euro na akcję dywidendy --Braster przejdzie na GPW z NewConnect w środę --Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii wzrósł do +15,2

Niższe podwyżki dla części emerytów. Tylko najbogatszych

GUS ogłosił dzisiaj (15 stycznia), że średnioroczny wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do roku wcześniejszego nie uległ zmianie. A więc ceny pozostały na tym samym poziomie. A to właśnie inflacja ma decydujące znaczenie przy wyliczaniu wskaźnika

Reluga z BZ WBK: Inflacja wzrośnie do ok.0,5% w tym roku i do 1,9% w 2016 r.

; dodał. Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w I kw. 2015 r. 8,6%. W I kw. 2014 r. wskaźnik ten wynosił 10,6%.  W opinii Relugi, w Polsce coraz częściej można zaobserwować brak odpowiedniej siły roboczej. "Popyt na pracowników może

Przegląd prasy

listopadzie: +0,9% r/r, PPI: -1,1% r/r wg analityków --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 53,7 pkt w XII wg wstępnych danych --MG podniosło prognozę wzrostu PKB na 2014 r. o 0,1 pkt do 3,4% --HydroPhi ma list intencyjny ws. zamówienia na min. 15 jednostek HydroPlant --Silne osłabienie rubla może mieć

Standard Bank. Dług Ukrainy w tym roku może przekroczyć 60 proc. PKB

jest na założeniu, że średni kurs UAH za 2014 r. wyniesie 10,5/USD, a spadek PKB nie przekroczy 5 proc." - tłumaczy. Obecnie MFW spodziewa się głębszego załamania ukraińskiego PKB o 6,5 proc.). Zakładając, że stopa inflacji i deflator PKB (wskaźnik inflacji rozumianej jako procentowa zmiana cen

Przegląd prasy

odwołało NWZ zaplanowane na 20 maja, projekty uchwał chce dołączyć do ZWZ --Zysk netto Introl wzrósł r/r do 24,44 mln zł w 2014 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,08% na zamknięciu w środę --BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja --BGŻ utworzył rezerwy na łącznie 56

Przegląd prasy

, nakłady inwestycyjne sięgną 100 mld zł w br --LiveChat chce mieć 30 tys. użytkowników w 2016 r., póżniej debiut na Nasdaq --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wynosi nadal 99,3 pkt w XI --Po wynikach III kw. Pegas podtrzymał prognozę EBITDA, obniżył capex na 2014 r. --KE: Wskaźnik

Przegląd prasy

wnioskuje o wypłatę dywidendy z części zysku za 2014 r. --Thales Alenia Space chce być strategicznym partnerem przemysłu kosmicznego --JHM Development ma do 30 mln zł kredytu na inwestycję w Rumi --Spółka Serinusa otrzymała nową koncesję poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie --Cena emisyjna akcji serii K

GUS: inflacja w czerwcu wyniosła 0,3 proc. rdr, a mdm 0,0 proc.

ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w czerwcu br. o 0,2 proc. rdr, a mdm spadły o 0,1 proc. "Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2014 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

wyniosło 27,2 mld zł. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

inflacji NBP wynika, że w krótkim okresie ceny dóbr i usług będą się zmieniały bardzo umiarkowanie. Dopiero w 2016 r. inflacja ma sięgnąć 2,3 proc. "W dłuższym horyzoncie inflacja CPI będzie wzrastać, jakkolwiek pozostanie na umiarkowanym poziomie, kształtując się w całym horyzoncie projekcji poniżej

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci? [PORADNIK]

zakładał rząd. GUS ogłosił 15 stycznia, że średnioroczny wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku nie uległ zmianie. Ceny pozostały więc na tym samym poziomie. To, niestety, niekorzystna wiadomość dla najbogatszych emerytów. Jak szacuje Łukasz

Deflacja topnieje, ale wolniej, niż się spodziewano. W maju wyniosła minus 0,9 proc.

Ekonomiści sądzili, że w maju wskaźnik cen wyraźnie podskoczył w górę. Ciągle miał być ujemny (ceny koszyka dóbr i usług są niższe od tych sprzed roku), ale spadek już nie miał być tak głęboki jak w kwietniu, kiedy wyniósł -1,1 proc. Średnia oczekiwań rynkowych na maj wynosiła -0,7 proc. "

USA.Na koniec tygodnia wzrosty na giełdzie w ślad za odbiciem cen ropy

styczniu na najwyższym poziomie od 2004 r. i wyniósł 98,2 pkt. Analitycy spodziewali się w styczniu wskaźnika na poziomie 94,1 pkt. Produkcja przemysłowa w USA w grudniu 2014 r. spadła o 0,1 proc. mdm. Analitycy spodziewali się spadku produkcji przemysłowej właśnie o 0,1 proc. mdm. W listopadzie wskaźnik

Słabsze dane o inflacji nie uderzyły w złotego

się w maju. "Ostatni taki przypadek odnotowaliśmy w 2002 r." - wskazał. Ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski zwrócił natomiast uwagę na wskaźnik roczny. "Znaleźliśmy się u progu deflacji. To niepokojąca wiadomość dla polskiej gospodarki" - stwierdził. "To zrozumiałe, że

Szczurek: wzrost płac w Polsce może i powinien być wyższy

- 29,0 mld zł. Najwięcej budżet dostał z VAT-u, następnie z akcyzy, podatku PIT i - prawie dwa razy mniej niż z PIT - z CIT. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w

Szczurek: wzrost płac w Polsce może i powinien być wyższy

PIT - z CIT. PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc

Kolorado zarobiło tak dużo na marihuanie, że część pieniędzy musi oddać podatnikom

Wszystko dzięki... przepisom. Konstytucja Kolorado dokładnie określa, ile pieniędzy z podatków może trafić do skarbca. Jeśli wpływy będą większe niż kwota określona przez wskaźnik inflacji i wzrostu ludności, nadwyżka musi wrócić do podatników, o ile nie wyrażą oni zgody na jej wydanie na ustalony

Przegląd prasy

o 29% r/r do 6,6 mln ton w roku gosp. 2014/2015 --Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują 17 IX o emisji akcji i przejściu na GPW z NC --Pekabex złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia aktywów Ergon Poland --Zysk netto Banku BOŚ spadł r/r do 3,39 mln zł w II kw. 2015 r. --Kernel odnowił kredyt obrotowy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery