wskaźnik inflacji na 2014 r

MG spodziewa się przyspieszenia inflacji do 0,8% r/r w marcu

Gospodarki oczekują, że w marcu 2014 r. wzrost cen nieznacznie przyśpieszy do 0,2%, głównie dzięki wzrostowi cen żywności. Oczekujemy także stabilizacji cen w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w marcu powinien wynieść 0,8" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Według szacunków GUS, ceny

GUS: Deflacja to 0,2% r/r w VII, największy wpływ m/m miał spadek cen żywności

Warszawa, 13.08.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła -0,2% w ujęciu rocznym w lipcu 2014 r. (wobec 0,3% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

MG: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 1,2% w 2014 r.

konsumpcyjnych, będącego pochodną poprawy aktywności gospodarczej w kraju. W efekcie tego wskaźnik inflacji osiągnie poziom 1,2%" - czytamy w "Analizie sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2014 r." Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych średniorocznie w 2013 r. ukształtował się na

MG spodziewa się przyspieszenia inflacji do 0,8% r/r w lutym

MG oczekują, że w lutym 2014 r. ceny będą rosły w tempie zbliżonym do odnotowanego w styczniu 2014 r. Wolniej jednak powinny rosnąć ceny żywności. Oczekujemy także nieznacznego wzrostu cen w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w lutym 2014 r. powinien wynieść 0,8%" - czytamy w komentarzu

GUS: Inflacja to 0,3% r/r w VI, największy wpływ m/m miał wzrost cen łączności

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 0,3% w ujęciu rocznym w czerwcu 2014 r. (wobec 0,2% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w komunikacie. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2014 r. utrzymały się

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 13.05.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 14 maja 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny  

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 21.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 24 lutego 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

GUS: Inflacja to 0,2% r/r w V, największy wpływ m/m miał spadek cen żywności

  Warszawa, 14.05.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 0,2% w ujęciu rocznym w maju 2014 r. (wobec 0,3% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w komunikacie.   Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r

MG oczekuje inflacji na poziomie 0,0% r/r w lipcu

lipcu 2014 r. spadek cen powinien wynieść -0,1%, głównie w wyniku dalszego spadku cen żywności, odzwierciedlając jednocześnie sytuację na rynku rolnym (spadek cen zbóż). Możliwa jest również okresowa podwyżka cen w transporcie oraz nieznaczny spadek cen ubrań i obuwia. Roczny wskaźnik inflacji w lipcu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 28.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 3 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres opublikowana

NBP: 0,1 proc. wyniosła średnia stopa inflacji w najbliższych 12 m-cach

najbliższych 12 m-cy powstaje w procesie kwantyfikacji danych ankietowych, przy założeniu, że konsumenci oceniają bieżące zmiany cen zgodnie z wartościami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi przez GUS. Inflacja bieżąca oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r) z ostatniej

GUS: Inflacja to 0,3% r/r w IV, największy wpływ m/m ceny odzieży i obuwia

przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego w marcu 2014 r., podał też GUS. "Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 2,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc. Niższe ceny żywności i napojów

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 23.01.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 24 stycznia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

NBP: średnia oczekiwana stopa inflacji w czerwcu wyniosła 0,2 proc.

najbliższych 12 m-cy powstaje w procesie kwantyfikacji danych ankietowych, przy założeniu, że konsumenci oceniają bieżące zmiany cen zgodnie z wartościami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi przez GUS. Inflacja bieżąca oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r) z ostatniej

MG spodziewa się przyspieszenia inflacji do 0,9% r/r w styczniu

styczniu 2014 r. ceny wzrosną o 0,2%. Nieznacznie szybciej powinny rosnąć ceny żywności, a także ceny dóbr i usług związanych z mieszkaniem. Nie powinny zaś wzrosnąć ceny w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w styczniu powinien wynieść 0,9%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Resort

Kalendarium ISBnews

  PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.    ŚRODA, 13 sierpnia 

BNP Paribas przewiduje w Polsce w lipcu deflację -0,3 proc. rdr

Polsce za niską i zakłada, że wskaźnik CPI nie przekroczy 1 proc. rdr do końca 2014 r. Niska inflacja jest argumentem za obniżką oprocentowania stóp NBP, ale najważniejszym czynnikiem przesądzającym czy do niej dojdzie będą dane o aktywności gospodarki, zwłaszcza odczyt PKB za II kwartał, które GUS

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 14.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 15 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wzrosły do 0,2% w sierpniu

podkreśla, że od kwietnia ubiegłego roku oczekiwania te pozostają na niskim poziomie, tj. poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Cel inflacyjny banku centralnego wynosi 2,5% +/- 1 pkt proc. Od stycznia 2014 r. podstawą wyznaczania miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów

MG: Inflacja pozostanie na poziomie 0,6% r/r w listopadzie

listopadowym poziomie. Szybciej mogą rosnąć ceny żywności, natomiast mniej możemy zapłacić za transport. Roczny wskaźnik inflacji w grudniu 2013 r. powinien pozostać na poziomie z listopada i wynieść 0,6%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług

GUS: Inflacja to 0,7% r/r w marcu, największy wpływ m/m ceny alkoholu i tytoniu

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 0,7% w ujęciu rocznym w marcu 2014 r. (wobec 0,7% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w komunikacie. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów spadły do 0,1% w lipcu

przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,1% - to najniższy jego poziom w historii badania. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, założono, że w momencie

Inflacja w czerwcu nieznacznie wzrosła

Ceny konsumpcji (CPI) w czerwcu utrzymały się na majowym poziomie. Natomiast roczny wskaźnik inflacji wzrósł do 0,3% r/r wobec 0,2% r/r w maju. Spodziewano się utrzymania inflacji na majowym poziomie, a nasza prognoza zakładała nawet możliwość jej spadku do 0,1% r/r. Wyższa od prognoz inflacja to

GUS: Deflacja to 0,3% r/r w VIII, największy wpływ m/m miał spadek cen żywności

Warszawa, 15.09.2014 (ISBnews) - Deflacja cen konsumenckich wyniosła 0,3% w ujęciu rocznym w lipcu 2014 r. (wobec 0,2% r/r deflacji w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do

NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 0,5% w marcu

przeprowadzonego przez GUS w I połowie marca wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5%. W poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 0,6%. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język

NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 0,2% w czerwcu

wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,2 proc. - o 0,3 pkt proc. mniej niż w kwietniu i w marcu. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji

NBP: Oczekiwania inflacyjne wzrosły do 0,6% w lutym

przeprowadzonego przez GUS w I połowie lutego wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,6%. W poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 0,5%. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na

'Minutes' RPP: Inflacja w 2014r. będzie niższa niż zakłada listopadowa projekcja

Warszawa, 23.01.2014 (ISBnews) - Inflacja w 2014 r. będzie kształtowała się na niższym poziomie niż przewidywany w projekcji listopadowej, choć w pierwszych dwóch kwartałach br. może mieć miejsce umiarkowany wzrost wskaźnika CPI, uważają członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), jak wynika z

NBP: Oczekiwania inflacyjne utrzymały się na poziomie 0,5% w maju

GUS w I połowie maja wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5% - podobnie jak w kwietniu i w marcu. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 24.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 25 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 17.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 18 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny

NBP: Oczekiwania inflacyjne utrzymały się na poziomie 0,5% w kwietniu

przez GUS w I połowie kwietnia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5% - podobnie jak w poprzednim miesiącu. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 03.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 4 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.          

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 30.01.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 31 stycznia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny

'Minutes': RPP wciąż za utrzymaniem stóp bez zmian min. do I poł. 2014 r.

wskazują na niskie ryzyko przekroczenia celu w 2014 r. Niektórzy członkowie Rady wskazywali jednak, że inflacja bazowa kształtuje się na poziomie, który w przeszłości nie gwarantował stabilizacji inflacji CPI w przedziale odchyleń od celu" -czytamy dalej. Po listopadowym posiedzeniu prezes

GUS: inflacja w kwietniu wyniosła rdr 0,3 proc., a mdm 0,0 proc.

. roczny wskaźnik inflacji odbije, niewykluczone nawet, że mocno. "To nie zmienia faktu, że ścieżka inflacji na ten rok będzie znacznie niższa, a jeśli inflacja wzrośnie pod koniec roku to najwyżej w okolicach może 1,5 proc." - powiedział. Zdaniem ekonomisty niska inflacja nie powinna martwić

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 28.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 29 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny

Przegląd prasy

wynieść 3,8%, a inflacja 2,3% --Bieńkowska: Budowa sieci dróg ekspresowych w Polsce zakończy się do 2020 r. Parkiet --Walne zgromadzenie Ciechu po raz kolejny ogłosiło przerwę w obradach na wniosek Skarbu Państwa, tym razem do 23 maja Puls Biznesu --Rosyjski oligarcha, który pośrednio przejął

Pierwsze opinie o założeniach do nowego budżetu

rząd położył zbyt duży nacisk na wzrost popytu krajowego (o 3,8 proc., w 2014 r. - o 2,8 proc.), co ma się przełożyć na spory wzrost dochodów z podatków pośrednich, czyli VAT i akcyzy. Aż tak dobrze zdaniem ekonomisty nie będzie. Prof. Stanisław Gomułka chwali rząd za decyzję o tym, aby wskaźnik

Przegląd prasy

Hipoteczny w ciągu 3 lat ma być liderem rynku,1. emisja w połowie 2015 --Indeks WIG30 wzrósł o 0,81% na zamknięciu we wtorek --Ryanair zwiększy udział w polskim rynku lotniczym o ok. 2-4 pkt proc. w 2014 r. --Udział PKP Cargo w przewozach wzrósł wg masy o 2,4 pkt proc. w lipcu --Terminal LNG to

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 20.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 21 lutego 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

Inflacja spadła w XI dzięki promocji na rynku telefonii komórkowej wg analityków

wskaźnik CPI powróci w okolice dolnego ograniczenia dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, a więc poziomu 1,5%, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2014 roku" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "Listopadowy odczyt inflacji przełoży się zapewne na korektę dotychczasowych

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --10:30: Debiut obligacji Wierzyciela na Catalyst --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw. 

Przegląd prasy

II kw. 2014 r. --Eurostat: Koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 1,2% r/r w II kw. 2014 r --Wskaźnik ZEW w Niemczech spadł do 6,9 pkt we wrześniu --Western Union wprowadza 3 nowe produktu dla MSP, stawia na waluty egzotyczne --DI Investors wycenia Arterię na 28,9 zł wg DCF, 28,5 zł wg

Kalendarium ISBnews

zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.    ŚRODA, 13 sierpnia  --09:00: Spotkanie GPW nt. opcji  --11:00: Eurostat opublikuje dane o produkcji przemysłowej w czerwcu  --14:00: GUS poda dane o

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,4 pkt do 2,7% w 2014 r.

szacuje ten wskaźnik na 0,8% w 2013 r. (GUS podał niedawno, że inflacja średnioroczna wyniosła w ub.r. 0,9%). Według prognoz tej instytucji, wzrost PKB w całym regionie Europy Środkowej i państw bałtyckich ma wzrosnąć o 1,1% w 2013 r. i o 2,2% w 2014 r. (w październiku oczekiwano odpowiednio: 0,9% i

Tusk: 2,5-proc. wzrost PKB w 2014 r. jest prawdopodobny

do budżetu na 2014 r. jest jeszcze dość daleka - zaznaczył.Zgodnie z przekazaną Komisji Trójstronnej wstępną prognozą wielkości makroekonomicznych, które stanowią bazę do prac nad projektem przyszłorocznego budżetu, wzrost PKB ma wynieść 2,5 proc., inflacja średnioroczna 2,4 proc., a bezrobocie

GUS: inflacja w kwietniu wyniosła rdr 0,3 proc., a mdm 0,0 proc.

oraz w kategorii "łączność". Według niego, mimo że inflacja jest ekstremalnie niska, nie jest to argumentem za obniżką stóp procentowych przez RPP. Reluga uważa, że w pierwszym i drugim kwartale 2015 r. roczny wskaźnik inflacji odbije, niewykluczone nawet, że mocno. "To nie zmienia

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

proc. w tym roku. Wskaźnik wzrostu akumulacji określono na poziomie 7,8 proc. (wobec 7 proc. w tym roku), a wzrostu inwestycji w wysokości 7,4 proc. (wobec 6,7 proc. w 2014 r.). W dokumencie przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce wyniesie 3 tys. 959 zł, a w sektorze przedsiębiorstw

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

o 0,6 proc., po spadku o 0,1 proc. w roku poprzednim. Resort finansów prognozuje poza tym, że w 2014 r. inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym

NBP: konsumenci oczekują wolniejszego wzrostu cen

I połowie kwietnia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5 proc. - podobnie jak w poprzednim miesiącu" - napisano w środowym komunikacie NBP. Wskazano, że w czasie badania postrzegana przez respondentów zmiana

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 13.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 14 lutego 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

proc. Konsumpcja będzie wyższa o 2,8 proc. (w tym spożycie prywatne o 3 proc. i publiczne o 2,2 proc.), po wzroście 2,6 proc. w tym roku. Wskaźnik wzrostu akumulacji określono na poziomie 7,8 proc. (wobec 7 proc. w tym roku), a wzrostu inwestycji w wysokości 7,4 proc. (wobec 6,7 proc. w 2014 r.). W

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 16 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

NBP: ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

prywatnych" - czytamy. Zdaniem autorów raportu dynamika PKB w ostatnich kwartałach rosła, mimo że inflacja utrzymywała się na niskim poziomie. Jak wyliczono, w maju 2014 r. roczna dynamika HICP w regionie wyniosła 0,4 proc. (w kwietniu nawet 0,3 proc. w ujęciu rocznym), wobec 0,7 proc. w grudniu 2013 r

Inflacja będzie przyspieszać, ale nie sięgnie 2,0% r/r do XII wg analityków

0,4% m/m i spadły o 1,8% r/r wobec spadku o 1,5% r/r w styczniu. W najbliższych miesiącach z uwagi na niską ubiegłoroczną bazę w kategoriach 'transport' i 'łączność' możemy oczekiwać stopniowego wzrostu inflacji. Z drugiej strony, w 2014 roku możemy oczekiwać znacznie głębszych spadków cen warzyw

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek i wtorek

Warszawa, 03.01.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 6 stycznia oraz wtorek, 7 stycznia, przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. poniedziałek, 6 stycznia 2014 godzina

BIEC: WPI lekko wzrósł, dominują tendencje do ograniczania tempa wzrostu cen

Warszawa, 15.01.2014 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu br. w zasadzie nie zmienił się w stosunku do miesiąca ubiegłego. Niewielki wzrost, nie przekraczający 0,1 punktu jest

Przegląd prasy

% wg analityków --Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 0,8% r/r w czerwcu wg analityków --Inflacja zaskoczyła w VI przez telefonię, teraz czas na deflację wg analityków --PKP przesunęły termin składania dokumentów ws. Warszawy Głównej do końca lipca --Mostostal Zabrze wniósł o zasądzenie 12

Standard Bank. Dług Ukrainy w tym roku może przekroczyć 60 proc. PKB

jest na założeniu, że średni kurs UAH za 2014 r. wyniesie 10,5/USD, a spadek PKB nie przekroczy 5 proc." - tłumaczy. Obecnie MFW spodziewa się głębszego załamania ukraińskiego PKB o 6,5 proc.). Zakładając, że stopa inflacji i deflator PKB (wskaźnik inflacji rozumianej jako procentowa zmiana cen

Inflacja pozostanie niska, latem możliwa deflacja w ujęciu r/r wg analityków

Warszawa, 14.05.2014 (ISBnews) - Niska inflacja - zjawisko nieobce obecnie strefie euro i wielu innym krajom europejskim - będzie nam towarzyszyła jeszcze przez wiele miesięcy, uważają ekonomiści. Według nich, latem może wystąpić nawet deflacja (w ujęciu r/r), zaś na koniec roku inflacja nie

Przegląd prasy

r/r w 2014 r. --UKE wydał zalecenia 95 ze 104 skontrolowanych firm telekomunikacyjnych --GUS: W styczniu najoptymistyczniejsze firmy z sekcji działalność finans. i ubezp --Spółka zależna MIT otrzymała koncesję na obrót energią elektryczną --GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym

Niespodziewanie niska inflacja, tylko 0,6 proc.

wzrost o 0,1 proc., a tymczasem ceny spadły o 0,2 proc. Była to więc deflacja.Jak podał GUS , licząc miesiąc do miesiąca: "W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen". - Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 27.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 28 lutego 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres prognoza

Przegląd prasy

--Rozmowy rządu ze związkami dotyczące sposobów poprawy sytuacji polskiego górnictwa mają się odbyć w piątek --Tusk: Nie sądzę, by Polska stała się obiektem blokady gazowej, ale jesteśmy przygotowani na wypadek perturbacji --Kotecki: MF szacuje, że tempo wzrostu PKB w I kw. 2014 r. przyspieszyło do 3,0% r

Przegląd prasy

sektor rolno-spożywczy i biotechnologię zieloną do obszarów wsparcia --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,4% m/m w maju --Obligacje Integer.pl o wartości 30 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,3% m/m w czerwcu --GUS: Najlepszą koniunkturę w

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,3 pkt do 2,3% w 2014 r.

wzrostową w zakresie płac realnych, gdy inflacja konsumencka spadła do ok. 1,4% według ostatnich danych z września 2013 r." - czytamy w raporcie EBOR-u. Produkcja przemysłowa wzrosła o 5% w III kw., a wskaźnik PMI wskazuje na dalszą ekspansję, podano także. EBOR podkreśla, że wyniki Polski będą

Inflacja będzie nadal niska, na koniec roku zbliży się do 2,0% r/r wg analityków

podwyżkę stóp w IV kw. 2014 r. Jeśli oczekiwana stopa inflacji zostanie zrewidowana w dół, RPP może być niechętna dla utrzymywania stabilnej polityki z główną stopą na poziomie 2,5%" - analityk Erste Group Katarzyna Rzentarzewska (ISBnews)  

Przegląd prasy

negatywną, ocena nadal 'BBB' --W lipcu MF zamknęło rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych --Wskaźnik Chicago PMI spadł do 52,6 pkt w lipcu --MF podtrzymuje: Nie będzie przetargów obligacji hurtowych w sierpniu --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 6,3% r/r do 8,73 mld zł w I-VI 2014 r

Przegląd prasy

wprowadzi tę spółkę na GPW --BM DB BPC: Na rynku akcji w 2014 r. kluczowe selektywne podejście do inwestycji --Cinema City sprzedało w Polsce 12,19 mln biletów, spadek o 10,7% r/r --Namco Bandai wypromuje Wiedźmina 3 w Australii i Nowej Zelandii --NBP: Inflacja bazowa spowolniła do 1,0% r/r w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 10.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek,11 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.            

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

inflacji NBP wynika, że w krótkim okresie ceny dóbr i usług będą się zmieniały bardzo umiarkowanie. Dopiero w 2016 r. inflacja ma sięgnąć 2,3 proc. "W dłuższym horyzoncie inflacja CPI będzie wzrastać, jakkolwiek pozostanie na umiarkowanym poziomie, kształtując się w całym horyzoncie projekcji poniżej

GUS: inflacja w czerwcu wyniosła 0,3 proc. rdr, a mdm 0,0 proc.

ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w czerwcu br. o 0,2 proc. rdr, a mdm spadły o 0,1 proc. "Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2014 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług

Deflacja r/r może utrzymać się nawet do końca roku wg analityków

miesiącem ujemnej dynamiki CPI (w lipcu było -0,2% r/r) i wygląda na to, że wskaźnik ten może się utrzymać poniżej zera nawet do końca tego roku. Później spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji, ale w niewielkim tempie (do ok. 1,5% r/r na koniec 2015 r.)" - ekonomiści Banku Zachodniego WBK

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 22.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 23 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

Budżet 2015. Wyższy wzrost, inflacja i... podatki

proc. Rząd założył w budżecie na 2014 r., że średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wyniesie 2,4 proc. Ale inflacja szoruje po dnie. I część ekonomistów nie wyklucza nawet deflacji. Mimo to budżet na przyszły rok rząd chce oprzeć na założeniu wzrostu cen o 2,3 proc. Nadal wysokie podatki

Słabsze dane o inflacji nie uderzyły w złotego

się w maju. "Ostatni taki przypadek odnotowaliśmy w 2002 r." - wskazał. Ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski zwrócił natomiast uwagę na wskaźnik roczny. "Znaleźliśmy się u progu deflacji. To niepokojąca wiadomość dla polskiej gospodarki" - stwierdził. "To zrozumiałe, że

Przegląd prasy

. --Konsalnet liczy na 5 tys. użytkowników aplikacji mPanic do końca roku --MG: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 1,2% w 2014 r. --MG: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,5% na koniec 2014 r. --MG: Eksport wzrośnie o ok. 9,0%, import - o ok. 9,6% w 2014 r. --MG: Produkcja przemysłu wzrośnie o ok

Spółka zależna od NWR zawarła układ zbiorowy ze związkami zawodowymi

zasadniczych bez zmian w 2014 r. i indeksacja o wskaźnik inflacji w 2015 r., a w kolejnych latach - coroczne negocjowanie podwyżek; premie wakacyjne i Bożonarodzeniowe obniżono do ekwiwalentu do 6 dni z odpowiednio: 14 i 16 dni, podano w komunikacie. "Porozumienie prowadzi do obniżki kosztów

Przegląd prasy

Energy prowadzi odwiert Karmin-1 w zachodniej Polsce --MG jest gotowe wspierać polskie firmy działające w Rosji i na Ukrainie --mBank poprawił efektywność, wskaźnik C/I spadł do 44,7% w I poł. 2014 r. --PTI dokonało przydziału 2-letnich obligacji serii D o wartości 4 mln zł --Zysk netto mBank spadł

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 01.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 2 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

Kalendarium ISBnews

Business Solutions --12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w lipcu    PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r

Złoty nadal osłabia się w ślad za spadkowym ruchem na eurodolarze

opublikuje dane odnośnie inflacji konsumenckiej. Konsensus zakłada, że lipcowy wskaźnik CPI wyniósł -0,5% m/m (poprzednio -0,1%) oraz -0,1% r/r (poprzednio 0,0%)" – Z uwagi na parę GBPPLN warto będzie zwrócić uwagę na wyniki produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Dane te przedstawi

Kalendarium ISBnews

rezerwowych w lipcu    PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.    ŚRODA, 13

Inflacja spowolniła dzięki przedszkolom, nadal pozostanie niska wg analityków

gospodarstw domowych, a także planowany wzrost stawki podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe o 15%. Już w pierwszym półroczu 2014 roku inflacja prawdopodobnie powróci w okolice celu NBP. W drugiej połowie 2014 roku wskaźnik CPI ustabilizuje się na co wpływ niewątpliwie będzie miała wysoka baza związana z

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 4 kwietnia  --14:00: GUS poda dane o wynikach banków za 2013 r.    PONIEDZIAŁEK, 7 kwietnia  --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w marcu    WTOREK, 8 kwietnia  -- OECD poda wskaźnik CLI dla Polski 

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 11.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 12 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

osiągnąć w 2015 r. poziom 3,8 proc., a inflacja powinna lekko przekroczyć 2 proc." - powiedział. Wzrost PKB w 2014 r. ma wynieść 3,3 proc. Dane dotyczące PKB mają przełożyć się na wyższy popyt krajowy, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego, oraz utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji prywatnych

Kalendarium ISBnews

aktywach rezerwowych w lipcu    PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.   

NBP: Przedsiębiorcy przewidują stabilny wzrost zatrudnienia w III kw.

stanu koniunktury w II kw. 2014 r. oraz prognoz na III kw. 2014 r." W III kw. 2014 r. prognozy zatrudnienia pozostawały na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału (dane po uwzględnieniu korekty sezonowej), podał NBP. Trzeci kwartał z rzędu więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż

Amerykańska gospodarka rośnie szybciej od oczekiwań

Departament Handlu podał, też zrewidowane, lepsze dane za pierwszy kwartał 2014 r. PKB w Stanach Zjednoczonych spadł o 2,1 proc., licząc do poprzednich trzech miesięcy. Wcześniejsze wyliczenia mówiły o spadku PKB o 2,9 proc. Tak słaby wynik to efekt bardzo srogiej zimy. Wskaźnik inflacji wzrósł w

Przegląd prasy

--Wskaźnik ZEW dla Polski wzrósł o 0,5 pkt m/m do 58,8 pkt w lutym --PKP PLK zrealizowała inwestycje warte 5,3 mld zł w 2013 r., czyli 96% planu --Ergis-Eurofilms liczy na poprawę wyników, chce wypłacić dywidendę w 2014 r. --Mostostal Zabrze pozyskał zlecenie w Szwecji na ponad 15,4 mln zł netto

wskaźnik inflacji na 2014 r

--FAMMU/ FAPA: Eksport jaj z Polski poza UE wzrósł o 121,4% r/r w I-IV --Wskaźnik nastrojów NY Empire State wzrósł do 19,28 pkt w czerwcu --Portfel Torpolu na lata 2014-2015 to ponad 2,2 mld zł netto bez konsorcjantów --Trzy firmy zainwestują łącznie ok. 55 mln zł w krakowskiej SSE --Orange Polska

Rekordowo niska inflacja w maju zwiększa oczekiwania obniżki stóp wg analityków

na ogólny wskaźnik inflacji – ceny żywności odnotowały spadek o 0,8 proc. r/r i o 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym. Tymczasem średni wzrost cen żywności od 2000 r. w maju wynosił 0,8 proc. w relacji do kwietnia i 4,1 proc. w ujęciu rocznym. Tym samym wpływ tej kategorii na wzrost cen był mniejszy

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Tegoroczna waloryzacja odbywa się według tej samej zasady co w 2013 r. - świadczenie rośnie o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac. Zgodnie z lutowym komunikatem ministra pracy, od marca emerytury wzrosną o 1,6 proc. Wypłacane świadczenia oraz dodatki waloryzowane są przez pomnożenie

MG: PKB w 2014 roku wzrośnie o ok. 3,3 proc.

. średnioroczny wskaźnik inflacji wyniesie 0,3 proc. "W I półroczu 2014 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych utrzymywał się na niskim poziomie (0,4 proc.), nieco nawet pogłębiając spowolnienie wzrostu z II połowy ubiegłego roku. Duże wahania wskaźników cen w skali roku obserwowano w żywności i

NBP: w najbliższym czasie szanse na odbudowę popytu konsumpcyjnego

sektora usługowego powinny przełożyć się na wzrost dochodów do dyspozycji sektora GD" - napisano. W raporcie wskazano, że wyraźnie polepszyła się też sytuacja na rynku pracy w I kwartale 2014 r., co miało przełożenie na przyspieszenie spożycia indywidualnego w I kwartale bieżącego roku i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wskaźnik R/P

Wskaźnik R/P – wskaźnik wyrażający stosunek zasobów danego surowca R (reserves) do poziomu produkcji danego rodzaju paliwa P (production). Wskaźnik R/P określa prawdopodobny okres eksploatacji tych zasobów w latach, przy obecnym poziomie produkcji. Wskaźniki R/P dla wybranych rodzajów paliw

Wskaźnik ubóstwa

Wskaźnik ubóstwa (z ang. Misery index) – wskaźnik ekonomiczny stworzony przez ekonomistę Arthura Okuna (stąd też alternatywna nazwa: ang. Okun's Index) Jest to suma stopy bezrobocia oraz poziomu inflacji. Uważa się, że zarówno wyższa stopa bezrobocia jak i wyższy poziom inflacji składają

Wskaźnik Treynora

Wskaźnik Treynora – to wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka. T = \frac{r_i - r_f}{\beta_i} T – wskaźnik Treynora r_i – średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie

Wskaźnik rentowności

Wskaźnik rentowności (ang. Profitability Index), zwany również wskaźnikiem zyskowności inwestycji jest to jedno z kryteriów oceny inwestycji, a wyraża się ilorazem sumy zdyskontowanych dodatnich przepływów pieniężnych do sumy zdyskontowanych ujemnych przepływów pieniężnych.Wskaźnik rentowności

Wskaźnik saprobowości

Wskaźnik saprobowości określa poziom zanieczyszczenia wód martwą materią organiczną lub produktami jej gnilnego rozkładu.Termin saprobowość pochodzi od greckiego słowa „sapros”, czyli gnilny. Jego definicję po raz pierwszy podali Prag (1966) oraz Caspers i Karbe (1966); była ona oparta

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.