wskaźnik inflacji na 2014 r

MG: Inflacja spadnie do 0,0% r/r w czerwcu

Warszawa, 16.06.2014 (ISBnews) – Roczny wskaźnik inflacji powinien obniżyć się do 0,0% w czerwcu z 0,2% r/r w maju, prognozują analitycy Ministerstwa Gospodarki.    „Eksperci MG oczekują, że w czerwcu 2014 r. ceny spadną o 0,2%, głównie w wyniku dalszego spadku cen

GUS: Deflacja to 0,2% r/r w VII, największy wpływ m/m miał spadek cen żywności

Warszawa, 13.08.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła -0,2% w ujęciu rocznym w lipcu 2014 r. (wobec 0,3% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

MG: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 1,2% w 2014 r.

konsumpcyjnych, będącego pochodną poprawy aktywności gospodarczej w kraju. W efekcie tego wskaźnik inflacji osiągnie poziom 1,2%" - czytamy w "Analizie sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2014 r." Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych średniorocznie w 2013 r. ukształtował się na

MG spodziewa się przyspieszenia inflacji do 0,8% r/r w lutym

MG oczekują, że w lutym 2014 r. ceny będą rosły w tempie zbliżonym do odnotowanego w styczniu 2014 r. Wolniej jednak powinny rosnąć ceny żywności. Oczekujemy także nieznacznego wzrostu cen w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w lutym 2014 r. powinien wynieść 0,8%" - czytamy w komentarzu

GUS: Inflacja to 0,3% r/r w VI, największy wpływ m/m miał wzrost cen łączności

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 0,3% w ujęciu rocznym w czerwcu 2014 r. (wobec 0,2% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w komunikacie. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2014 r. utrzymały się

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 13.05.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 14 maja 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny  

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 21.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 24 lutego 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

GUS: Inflacja to 0,2% r/r w V, największy wpływ m/m miał spadek cen żywności

  Warszawa, 14.05.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 0,2% w ujęciu rocznym w maju 2014 r. (wobec 0,3% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w komunikacie.   Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 28.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 3 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres opublikowana

MG oczekuje inflacji na poziomie 0,0% r/r w lipcu

lipcu 2014 r. spadek cen powinien wynieść -0,1%, głównie w wyniku dalszego spadku cen żywności, odzwierciedlając jednocześnie sytuację na rynku rolnym (spadek cen zbóż). Możliwa jest również okresowa podwyżka cen w transporcie oraz nieznaczny spadek cen ubrań i obuwia. Roczny wskaźnik inflacji w lipcu

MG: Deflacja spowolni do 0,4% r/r w listopadzie

. Będzie to wynikiem oczekiwanego nieznacznego wzrostu cen żywności. W wyniku spadku cen ropy na światowych rynkach również ceny w transporcie powinny maleć. Roczny wskaźnik inflacji w listopadzie 2014 r. powinien wynieść -0,4%" - czytamy w komentarzu do danych GUS. W październiku wskaźnik cen w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 23.01.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 24 stycznia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

NBP: 0,1 proc. wyniosła średnia stopa inflacji w najbliższych 12 m-cach

najbliższych 12 m-cy powstaje w procesie kwantyfikacji danych ankietowych, przy założeniu, że konsumenci oceniają bieżące zmiany cen zgodnie z wartościami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi przez GUS. Inflacja bieżąca oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r) z ostatniej

GUS: Inflacja to 0,3% r/r w IV, największy wpływ m/m ceny odzieży i obuwia

przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego w marcu 2014 r., podał też GUS. "Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 2,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc. Niższe ceny żywności i napojów

GUS: inflacja we wrześniu wyniosła -0,3 proc. rdr, tyle samo, co w sierpniu

Zgodnie z komunikatem GUS w porównaniu z sierpniem ceny nie zmieniły się, podczas gdy rynek spodziewał się ich spadku miesiąc do miesiąca o 0,1 proc. (w sierpniu inflacja wyniosła -0,4 proc. względem lipca). "Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r., utrzymały się przeciętnie

MG spodziewa się przyspieszenia inflacji do 0,9% r/r w styczniu

styczniu 2014 r. ceny wzrosną o 0,2%. Nieznacznie szybciej powinny rosnąć ceny żywności, a także ceny dóbr i usług związanych z mieszkaniem. Nie powinny zaś wzrosnąć ceny w transporcie. Roczny wskaźnik inflacji w styczniu powinien wynieść 0,9%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Resort

Kalendarium ISBnews

  PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.    ŚRODA, 13 sierpnia 

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 14.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 15 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

MG: Deflacja utrzyma się na poziomie 0,3% r/r w październiku

Warszawa, 16.10.2014 (ISBnews) - Deflacja w ujęciu rocznym utrzyma się w tym miesiącu na wrześniowym poziomie 0,3%, prognozują analitycy Ministerstwa Gospdoarki. "Eksperci MG oczekują, że w październiku 2014 r. ceny powinny nieznacznie wzrosnąć - o 0,2%. Będzie to wynikiem niewielkiego

BNP Paribas przewiduje w Polsce w lipcu deflację -0,3 proc. rdr

Polsce za niską i zakłada, że wskaźnik CPI nie przekroczy 1 proc. rdr do końca 2014 r. Niska inflacja jest argumentem za obniżką oprocentowania stóp NBP, ale najważniejszym czynnikiem przesądzającym czy do niej dojdzie będą dane o aktywności gospodarki, zwłaszcza odczyt PKB za II kwartał, które GUS

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wzrosły do 0,2% w sierpniu

podkreśla, że od kwietnia ubiegłego roku oczekiwania te pozostają na niskim poziomie, tj. poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Cel inflacyjny banku centralnego wynosi 2,5% +/- 1 pkt proc. Od stycznia 2014 r. podstawą wyznaczania miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów

GUS: Inflacja to 0,7% r/r w marcu, największy wpływ m/m ceny alkoholu i tytoniu

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 0,7% w ujęciu rocznym w marcu 2014 r. (wobec 0,7% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w komunikacie. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów spadły do 0,1% w lipcu

przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,1% - to najniższy jego poziom w historii badania. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, założono, że w momencie

NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 0,5% w marcu

przeprowadzonego przez GUS w I połowie marca wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5%. W poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 0,6%. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język

GUS: Deflacja to 0,3% r/r w VIII, największy wpływ m/m miał spadek cen żywności

Warszawa, 15.09.2014 (ISBnews) - Deflacja cen konsumenckich wyniosła 0,3% w ujęciu rocznym w lipcu 2014 r. (wobec 0,2% r/r deflacji w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do

NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 0,2% w czerwcu

wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,2 proc. - o 0,3 pkt proc. mniej niż w kwietniu i w marcu. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji

NBP: Oczekiwania inflacyjne wzrosły do 0,6% w lutym

przeprowadzonego przez GUS w I połowie lutego wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,6%. W poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 0,5%. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na

'Minutes' RPP: Inflacja w 2014r. będzie niższa niż zakłada listopadowa projekcja

Warszawa, 23.01.2014 (ISBnews) - Inflacja w 2014 r. będzie kształtowała się na niższym poziomie niż przewidywany w projekcji listopadowej, choć w pierwszych dwóch kwartałach br. może mieć miejsce umiarkowany wzrost wskaźnika CPI, uważają członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), jak wynika z

Analitycy MG: deflacja pogłębi się w grudniu

2014 r. spadek cen będzie zbliżony do notowanego w listopadzie, ceny powinny zatem spaść o 0,2 proc. Będzie to wynikiem oczekiwanego nieznacznego wzrostu cen żywności. W kierunku obniżenia wzrostu cen będzie oddziaływał dalszy spadek cen w transporcie, będący wynikiem spadku cen ropy na światowych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 24.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 25 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

NBP: Oczekiwania inflacyjne utrzymały się na poziomie 0,5% w maju

GUS w I połowie maja wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5% - podobnie jak w kwietniu i w marcu. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk

Przegląd prasy

--Kompania Węglowa znów ma kłopot ze zgromadzeniem środków na grudniowe wypłaty wg szefa górniczej "Solidarności" ISBnews --Strata netto Mo-Bruk wyniosła 1,02 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Rovese wyniósł 26,26 mln zł w III kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej --Zysk netto Infovide

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 17.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 18 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny

NBP: Oczekiwania inflacyjne utrzymały się na poziomie 0,5% w kwietniu

przez GUS w I połowie kwietnia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5% - podobnie jak w poprzednim miesiącu. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 30.01.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 31 stycznia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 03.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 4 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.          

GUS: Deflacja to 0,3% r/r we IX, największy wpływ m/m - ceny odzieży i obuwia

cukier (o 2,4%), ryż (o 1,3%), tłuszcze zwierzęce (o 1,2%) oraz mięso (przeciętnie o 0,6%)" - czytamy dalej. W ujęciu rocznym największy wpływ na obecny poziom inflacji miały niższe ceny żywności (o 2,3%), w zakresie transportu (o 3,2%) oraz odzieży i obuwia (o 4,7%), które obniżyły wskaźnik o

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 28.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 29 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 20.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 21 lutego 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

Pierwsze opinie o założeniach do nowego budżetu

rząd położył zbyt duży nacisk na wzrost popytu krajowego (o 3,8 proc., w 2014 r. - o 2,8 proc.), co ma się przełożyć na spory wzrost dochodów z podatków pośrednich, czyli VAT i akcyzy. Aż tak dobrze zdaniem ekonomisty nie będzie. Prof. Stanisław Gomułka chwali rząd za decyzję o tym, aby wskaźnik

Przegląd prasy

wynieść 3,8%, a inflacja 2,3% --Bieńkowska: Budowa sieci dróg ekspresowych w Polsce zakończy się do 2020 r. Parkiet --Walne zgromadzenie Ciechu po raz kolejny ogłosiło przerwę w obradach na wniosek Skarbu Państwa, tym razem do 23 maja Puls Biznesu --Rosyjski oligarcha, który pośrednio przejął

Przegląd prasy

Hipoteczny w ciągu 3 lat ma być liderem rynku,1. emisja w połowie 2015 --Indeks WIG30 wzrósł o 0,81% na zamknięciu we wtorek --Ryanair zwiększy udział w polskim rynku lotniczym o ok. 2-4 pkt proc. w 2014 r. --Udział PKP Cargo w przewozach wzrósł wg masy o 2,4 pkt proc. w lipcu --Terminal LNG to

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --10:30: Debiut obligacji Wierzyciela na Catalyst --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw. 

Kalendarium ISBnews

zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.    ŚRODA, 13 sierpnia  --09:00: Spotkanie GPW nt. opcji  --11:00: Eurostat opublikuje dane o produkcji przemysłowej w czerwcu  --14:00: GUS poda dane o

Przegląd prasy

II kw. 2014 r. --Eurostat: Koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 1,2% r/r w II kw. 2014 r --Wskaźnik ZEW w Niemczech spadł do 6,9 pkt we wrześniu --Western Union wprowadza 3 nowe produktu dla MSP, stawia na waluty egzotyczne --DI Investors wycenia Arterię na 28,9 zł wg DCF, 28,5 zł wg

Tusk: 2,5-proc. wzrost PKB w 2014 r. jest prawdopodobny

do budżetu na 2014 r. jest jeszcze dość daleka - zaznaczył.Zgodnie z przekazaną Komisji Trójstronnej wstępną prognozą wielkości makroekonomicznych, które stanowią bazę do prac nad projektem przyszłorocznego budżetu, wzrost PKB ma wynieść 2,5 proc., inflacja średnioroczna 2,4 proc., a bezrobocie

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,4 pkt do 2,7% w 2014 r.

szacuje ten wskaźnik na 0,8% w 2013 r. (GUS podał niedawno, że inflacja średnioroczna wyniosła w ub.r. 0,9%). Według prognoz tej instytucji, wzrost PKB w całym regionie Europy Środkowej i państw bałtyckich ma wzrosnąć o 1,1% w 2013 r. i o 2,2% w 2014 r. (w październiku oczekiwano odpowiednio: 0,9% i

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

pod uwagę to, co dzieje się na świecie z cenami ropy naftowej można z całą pewnością stwierdzić, że również w grudniu wskaźnik CPI będzie ujemny i że 2014 rok polska gospodarka zakończy deflacją. Jest także bardzo prawdopodobne że deflacja przeciągnie się do końca pierwszego kwartału 2015 r., a nawet

Przegląd prasy

zamknięciu we wtorek --KNF: Wynik finansowy TFI wzrósł do 343,22 mln zł w I-III kw. 2014 r. --Budimex ma umowę na III etap Business Garden Wrocław za 45,30 mln euro netto --mDM podwyższył rekomendację Budimeksu do 'kupuj', a wycenę do 160,6 zł --KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł r/r do 321,55 mln

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

proc. w tym roku. Wskaźnik wzrostu akumulacji określono na poziomie 7,8 proc. (wobec 7 proc. w tym roku), a wzrostu inwestycji w wysokości 7,4 proc. (wobec 6,7 proc. w 2014 r.). W dokumencie przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce wyniesie 3 tys. 959 zł, a w sektorze przedsiębiorstw

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 13.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 14 lutego 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

inflacji. Oczekujemy, że to spowolnienie będzie tymczasowe i że ożywienie wróci na początku przeszłego roku. Prognozujemy wzrost gospodarczy na poziomie 3 proc. w tym roku i przyszłym roku" - poinformowała podczas konferencji Daria Zakharova z MFW. W opinii MFW, gospodarka wyhamowuje pod wpływem

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 16 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

proc. Konsumpcja będzie wyższa o 2,8 proc. (w tym spożycie prywatne o 3 proc. i publiczne o 2,2 proc.), po wzroście 2,6 proc. w tym roku. Wskaźnik wzrostu akumulacji określono na poziomie 7,8 proc. (wobec 7 proc. w tym roku), a wzrostu inwestycji w wysokości 7,4 proc. (wobec 6,7 proc. w 2014 r.). W

Inflacja będzie przyspieszać, ale nie sięgnie 2,0% r/r do XII wg analityków

0,4% m/m i spadły o 1,8% r/r wobec spadku o 1,5% r/r w styczniu. W najbliższych miesiącach z uwagi na niską ubiegłoroczną bazę w kategoriach 'transport' i 'łączność' możemy oczekiwać stopniowego wzrostu inflacji. Z drugiej strony, w 2014 roku możemy oczekiwać znacznie głębszych spadków cen warzyw

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek i wtorek

Warszawa, 03.01.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 6 stycznia oraz wtorek, 7 stycznia, przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. poniedziałek, 6 stycznia 2014 godzina

BIEC: WPI lekko wzrósł, dominują tendencje do ograniczania tempa wzrostu cen

Warszawa, 15.01.2014 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu br. w zasadzie nie zmienił się w stosunku do miesiąca ubiegłego. Niewielki wzrost, nie przekraczający 0,1 punktu jest

Przegląd prasy

listopadzie: +0,9% r/r, PPI: -1,1% r/r wg analityków --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 53,7 pkt w XII wg wstępnych danych --MG podniosło prognozę wzrostu PKB na 2014 r. o 0,1 pkt do 3,4% --HydroPhi ma list intencyjny ws. zamówienia na min. 15 jednostek HydroPlant --Silne osłabienie rubla może mieć

Przegląd prasy

, nakłady inwestycyjne sięgną 100 mld zł w br --LiveChat chce mieć 30 tys. użytkowników w 2016 r., póżniej debiut na Nasdaq --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wynosi nadal 99,3 pkt w XI --Po wynikach III kw. Pegas podtrzymał prognozę EBITDA, obniżył capex na 2014 r. --KE: Wskaźnik

Przegląd prasy

% wg analityków --Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 0,8% r/r w czerwcu wg analityków --Inflacja zaskoczyła w VI przez telefonię, teraz czas na deflację wg analityków --PKP przesunęły termin składania dokumentów ws. Warszawy Głównej do końca lipca --Mostostal Zabrze wniósł o zasądzenie 12

Niespodziewanie niska inflacja, tylko 0,6 proc.

wzrost o 0,1 proc., a tymczasem ceny spadły o 0,2 proc. Była to więc deflacja.Jak podał GUS , licząc miesiąc do miesiąca: "W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen". - Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Inflacja pozostanie niska, latem możliwa deflacja w ujęciu r/r wg analityków

Warszawa, 14.05.2014 (ISBnews) - Niska inflacja - zjawisko nieobce obecnie strefie euro i wielu innym krajom europejskim - będzie nam towarzyszyła jeszcze przez wiele miesięcy, uważają ekonomiści. Według nich, latem może wystąpić nawet deflacja (w ujęciu r/r), zaś na koniec roku inflacja nie

Przegląd prasy

r/r w 2014 r. --UKE wydał zalecenia 95 ze 104 skontrolowanych firm telekomunikacyjnych --GUS: W styczniu najoptymistyczniejsze firmy z sekcji działalność finans. i ubezp --Spółka zależna MIT otrzymała koncesję na obrót energią elektryczną --GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym

Standard Bank. Dług Ukrainy w tym roku może przekroczyć 60 proc. PKB

jest na założeniu, że średni kurs UAH za 2014 r. wyniesie 10,5/USD, a spadek PKB nie przekroczy 5 proc." - tłumaczy. Obecnie MFW spodziewa się głębszego załamania ukraińskiego PKB o 6,5 proc.). Zakładając, że stopa inflacji i deflator PKB (wskaźnik inflacji rozumianej jako procentowa zmiana cen

Przegląd prasy

przemysłu strefy euro spadł do 50,4 pkt w XI wg wst. danych --Centrum A. Smitha: I Polsko-Ukraińska Konferencja Gospodarcza w dn. 25 XI --MSP złoży zapis na cały przysługujący mu pakiet nowych akcji Grupy Lotos --Meritum Bank spodziewa się rekordowych wyników w całym 2014 r. --Wskaźnik PMI dla sektora

Przegląd prasy

rynku --Indeks WIG20 wzrósł o 0,04% na zamknięciu w czwartek --PA Nova sprzedała 2 parki handlowe łącznie za 17,2 mln zł netto --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny VIGO System, debiut na GPW jeszcze w 2014 r. --Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii spadł do +20,7 pkt w październiku --Wskaźnik rynku

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 27.02.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 28 lutego 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres prognoza

Inflacja będzie nadal niska, na koniec roku zbliży się do 2,0% r/r wg analityków

podwyżkę stóp w IV kw. 2014 r. Jeśli oczekiwana stopa inflacji zostanie zrewidowana w dół, RPP może być niechętna dla utrzymywania stabilnej polityki z główną stopą na poziomie 2,5%" - analityk Erste Group Katarzyna Rzentarzewska (ISBnews)  

Przegląd prasy

dołączyć obligacje korporacyjne --Inpro może zrezygnować z dywidendy za 2014 r., jeśli pojawi się atrakcyjny grunt do kupienia Dziennik Gazeta Prawna --PiS chce zwiększenia minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki emerytury do 60 zł z 36 zł -- W tym roku, także w związku z sytuacją na Ukrainie, MON

Przegląd prasy

sektor rolno-spożywczy i biotechnologię zieloną do obszarów wsparcia --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,4% m/m w maju --Obligacje Integer.pl o wartości 30 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,3% m/m w czerwcu --GUS: Najlepszą koniunkturę w

Przegląd prasy

--Rozmowy rządu ze związkami dotyczące sposobów poprawy sytuacji polskiego górnictwa mają się odbyć w piątek --Tusk: Nie sądzę, by Polska stała się obiektem blokady gazowej, ale jesteśmy przygotowani na wypadek perturbacji --Kotecki: MF szacuje, że tempo wzrostu PKB w I kw. 2014 r. przyspieszyło do 3,0% r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 10.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek,11 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.            

Przegląd prasy

wprowadzi tę spółkę na GPW --BM DB BPC: Na rynku akcji w 2014 r. kluczowe selektywne podejście do inwestycji --Cinema City sprzedało w Polsce 12,19 mln biletów, spadek o 10,7% r/r --Namco Bandai wypromuje Wiedźmina 3 w Australii i Nowej Zelandii --NBP: Inflacja bazowa spowolniła do 1,0% r/r w

Przegląd prasy

Kompanii Węglowej sześciu kopalń Parkiet --CNT liczy na spadek udziału budownictwa w przychodach ze względu na realizowane i planowane akwizycje na rynku technologicznym --Fortuna liczy na wzrost co najmniej o poziom inflacji w 2015 r. --Comarch coraz mocniej stawia na usługi w segmencie ochrony

Przegląd prasy

negatywną, ocena nadal 'BBB' --W lipcu MF zamknęło rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych --Wskaźnik Chicago PMI spadł do 52,6 pkt w lipcu --MF podtrzymuje: Nie będzie przetargów obligacji hurtowych w sierpniu --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 6,3% r/r do 8,73 mld zł w I-VI 2014 r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 22.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 23 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

Deflacja r/r może utrzymać się nawet do końca roku wg analityków

miesiącem ujemnej dynamiki CPI (w lipcu było -0,2% r/r) i wygląda na to, że wskaźnik ten może się utrzymać poniżej zera nawet do końca tego roku. Później spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji, ale w niewielkim tempie (do ok. 1,5% r/r na koniec 2015 r.)" - ekonomiści Banku Zachodniego WBK

Budżet 2015. Wyższy wzrost, inflacja i... podatki

proc. Rząd założył w budżecie na 2014 r., że średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wyniesie 2,4 proc. Ale inflacja szoruje po dnie. I część ekonomistów nie wyklucza nawet deflacji. Mimo to budżet na przyszły rok rząd chce oprzeć na założeniu wzrostu cen o 2,3 proc. Nadal wysokie podatki

Przegląd prasy

. --Konsalnet liczy na 5 tys. użytkowników aplikacji mPanic do końca roku --MG: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 1,2% w 2014 r. --MG: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,5% na koniec 2014 r. --MG: Eksport wzrośnie o ok. 9,0%, import - o ok. 9,6% w 2014 r. --MG: Produkcja przemysłu wzrośnie o ok

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 01.04.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 2 kwietnia 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 11.03.2014 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 12 marca 2014 r., przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres

Kalendarium ISBnews

Business Solutions --12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w lipcu    PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r

Przegląd prasy

Energy prowadzi odwiert Karmin-1 w zachodniej Polsce --MG jest gotowe wspierać polskie firmy działające w Rosji i na Ukrainie --mBank poprawił efektywność, wskaźnik C/I spadł do 44,7% w I poł. 2014 r. --PTI dokonało przydziału 2-letnich obligacji serii D o wartości 4 mln zł --Zysk netto mBank spadł

Kalendarium ISBnews

rezerwowych w lipcu    PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.    ŚRODA, 13

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 4 kwietnia  --14:00: GUS poda dane o wynikach banków za 2013 r.    PONIEDZIAŁEK, 7 kwietnia  --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w marcu    WTOREK, 8 kwietnia  -- OECD poda wskaźnik CLI dla Polski 

Złoty nadal osłabia się w ślad za spadkowym ruchem na eurodolarze

opublikuje dane odnośnie inflacji konsumenckiej. Konsensus zakłada, że lipcowy wskaźnik CPI wyniósł -0,5% m/m (poprzednio -0,1%) oraz -0,1% r/r (poprzednio 0,0%)" – Z uwagi na parę GBPPLN warto będzie zwrócić uwagę na wyniki produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Dane te przedstawi

Kalendarium ISBnews

aktywach rezerwowych w lipcu    PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia  --12:00: OECD opublikuje wskaźnik CLI za czerwiec  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VI 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kw.   

Przegląd prasy

--Wskaźnik ZEW dla Polski wzrósł o 0,5 pkt m/m do 58,8 pkt w lutym --PKP PLK zrealizowała inwestycje warte 5,3 mld zł w 2013 r., czyli 96% planu --Ergis-Eurofilms liczy na poprawę wyników, chce wypłacić dywidendę w 2014 r. --Mostostal Zabrze pozyskał zlecenie w Szwecji na ponad 15,4 mln zł netto

Amerykańska gospodarka rośnie szybciej od oczekiwań

Departament Handlu podał, też zrewidowane, lepsze dane za pierwszy kwartał 2014 r. PKB w Stanach Zjednoczonych spadł o 2,1 proc., licząc do poprzednich trzech miesięcy. Wcześniejsze wyliczenia mówiły o spadku PKB o 2,9 proc. Tak słaby wynik to efekt bardzo srogiej zimy. Wskaźnik inflacji wzrósł w

Rekordowo niska inflacja w maju zwiększa oczekiwania obniżki stóp wg analityków

na ogólny wskaźnik inflacji – ceny żywności odnotowały spadek o 0,8 proc. r/r i o 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym. Tymczasem średni wzrost cen żywności od 2000 r. w maju wynosił 0,8 proc. w relacji do kwietnia i 4,1 proc. w ujęciu rocznym. Tym samym wpływ tej kategorii na wzrost cen był mniejszy

NBP: Przedsiębiorcy przewidują stabilny wzrost zatrudnienia w III kw.

stanu koniunktury w II kw. 2014 r. oraz prognoz na III kw. 2014 r." W III kw. 2014 r. prognozy zatrudnienia pozostawały na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału (dane po uwzględnieniu korekty sezonowej), podał NBP. Trzeci kwartał z rzędu więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż

wskaźnik inflacji na 2014 r

--FAMMU/ FAPA: Eksport jaj z Polski poza UE wzrósł o 121,4% r/r w I-IV --Wskaźnik nastrojów NY Empire State wzrósł do 19,28 pkt w czerwcu --Portfel Torpolu na lata 2014-2015 to ponad 2,2 mld zł netto bez konsorcjantów --Trzy firmy zainwestują łącznie ok. 55 mln zł w krakowskiej SSE --Orange Polska

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Tegoroczna waloryzacja odbywa się według tej samej zasady co w 2013 r. - świadczenie rośnie o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac. Zgodnie z lutowym komunikatem ministra pracy, od marca emerytury wzrosną o 1,6 proc. Wypłacane świadczenia oraz dodatki waloryzowane są przez pomnożenie

MF: projekt budżetu na 2015 r. przekazany do Sejmu

przewidzianych w tym roku). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc. Opracowując projekt, MF założyło, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie w ujęciu realnym 3,4 proc., a średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Najważniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną zarówno na

Kalendarium ISBnews

      PIĄTEK, 4 kwietnia  --14:00: GUS poda dane o wynikach banków za 2013 r.    PONIEDZIAŁEK, 7 kwietnia  --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w marcu    WTOREK, 8 kwietnia  --OECD poda wskaźnik CLI

MG: PKB w 2014 roku wzrośnie o ok. 3,3 proc.

. średnioroczny wskaźnik inflacji wyniesie 0,3 proc. "W I półroczu 2014 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych utrzymywał się na niskim poziomie (0,4 proc.), nieco nawet pogłębiając spowolnienie wzrostu z II połowy ubiegłego roku. Duże wahania wskaźników cen w skali roku obserwowano w żywności i

Przegląd prasy

spadł r/r do 65,58 mln euro w III kw. r.fin. 2013/2014 --LW Bogdanka zarekomenduje przeznaczenie 60% zysku za 2013 r. na dywidendę --Wskaźnik ZEW dla Polski spadł o 18,2 pkt m/m do 40,6 pkt w marcu --BESI obniżył wycenę Eurocash do 35,0 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Redan spodziewa się

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wskaźnik R/P

Wskaźnik R/P – wskaźnik wyrażający stosunek zasobów danego surowca R (reserves) do poziomu produkcji danego rodzaju paliwa P (production). Wskaźnik R/P określa prawdopodobny okres eksploatacji tych zasobów w latach, przy obecnym poziomie produkcji. Wskaźniki R/P dla wybranych rodzajów paliw

Wskaźnik Big Maca

został zawyżony w stosunku do dolara o 28% . W lipcu 2014 kurs wymiany złotego w stosunku do dolara według wskaźnika Big Maca był zaniżony o 37,5 proc. (według wartości skorygowanej o wskaźnik PKB na osobę - zaniżony o 6 proc.). Uzasadnienie stosowaniaPowody wybrania amerykańskiego hamburgera na dobro

Wskaźnik ubóstwa

Wskaźnik ubóstwa (z ang. Misery index) – wskaźnik ekonomiczny stworzony przez ekonomistę Arthura Okuna (stąd też alternatywna nazwa: ang. Okun's Index) Jest to suma stopy bezrobocia oraz poziomu inflacji. Uważa się, że zarówno wyższa stopa bezrobocia jak i wyższy poziom inflacji składają

Wskaźnik Treynora

Wskaźnik Treynora – to wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka. T = \frac{r_i - r_f}{\beta_i} T – wskaźnik Treynora r_i – średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie

Wskaźnik makroekonomiczny

Product (GNP) Produkt narodowy brutto Debt service ratio Wskaźnik obsługi długu zagranicznego CPI Consumer Price Index Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych PPI Producer Price Index Indeks cen dóbr produkcyjnych deflator GDP deflator Deflator PKB BERD Business Expenditures on R&D GERD Gross

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.