wskaźnik aprobaty

Wielka Synteza Chemiczna: prywatyzacja pół na pół

W listopadzie miała zakończyć się prywatyzacja spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej. To konieczność. Bez inwestora i środków na inwestycje cała branża może zniknąć. Mimo, że porozumienie było gotowe, do sprzedaży jednak nie doszło. Minister skarbu zdecydował, że dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn oraz Zakładów Azotowych Tarnów znajdzie innego inwestora niż PCC.

Czarne złoto nadal w cenie

Czarne złoto nadal w cenie

ze stroną społeczną zainteresowanych podmiotów tworzących grupę". A zatem postulat utworzenia w przyszłości grupy kapitałowej, zgłoszony w trakcie obrad Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników przez górniczą "Solidarność", zyskał aprobatę pozostałych związków