wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Niektórzy emeryci zapłacą wyższy podatek. Przez złą decyzję resortu pracy

Niektórzy emeryci zapłacą wyższy podatek. Przez złą decyzję resortu pracy

Ministerstwo Pracy wbrew prawu zabrało emerytury ok. 40 tys. Polaków. Teraz je oddaje, ale niektórzy emeryci muszą zapłacić wyższy podatek.

Będzie wypłata emerytur dla tych, którym je zawieszono z powodu kontynuacji pracy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Świadczenia mogą odzyskać osoby, które po uzyskaniu praw do emerytury kontynuowały pracę.

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

Emeryci i renciści mogą pracować. Jeśli ich zarobki przekroczą limity wyznaczone przez ZUS, emerytura, renta czy świadczenie przedemerytalne może być zmniejszone albo nawet zabrane.

Zabrano ci bezprawnie emeryturę? Sąd: Nie dostaniesz wyrównania

Zabrano ci bezprawnie emeryturę? Sąd: Nie dostaniesz wyrównania

powrotem wypłacać zawieszoną emeryturę, ale dopiero od 1 grudnia ubiegłego roku, czyli od miesiąca, w którym emeryt złożył wniosek. ZUS nie uzasadnił natomiast, dlaczego odmawia wypłaty zawieszonej emerytury za wcześniejszy okres. W tej sytuacji emeryt pozwał ZUS do sądu. Sąd Okręgowy w Legnicy uwzględnił

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

r. I to - uwaga! - wraz z odsetkami oraz uwzględnieniem waloryzacji. ZUS wypłaci zaległe emerytury z odsetkami, ale do którego dnia będą te odsetki liczone? Do 19 lutego, a więc do dnia wejścia w życie ustawy. Tak więc jeżeli ktoś wystąpi z wnioskiem o wypłatę zaległej emerytury w 2015 czy w 2016 r

Fedak popsuła, ZUS naprawia. Tysiące emerytów dostaną średnio po 43 tys. zł

Fedak popsuła, ZUS naprawia. Tysiące emerytów dostaną średnio po 43 tys. zł

;dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami". ZUS wypłaci zaległości z odsetkami, ale do którego dnia będą liczone? Do 19 lutego, czyli do dnia wejścia w życie ustawy. Zatem jeżeli ktoś wystąpi z wnioskiem o wypłatę zaległej

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Nie każdy może zamienić emeryturę. (Trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny - dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn - 65. (Trzeba przez co najmniej 30 miesięcy dorabiać na

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia. Ale nikt nie zabroni takim osobom dorabiać w innych zawodach. Obowiązują ich jednak limity (identyczne jak w przypadku wcześniejszych emerytur - patrz akapit wyżej). Kapitał początkowy Warto prześledzić przepisy o kapitale

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia. Takie osoby mogą jednak dorabiać w innych zawodach. Świadczenia przedemerytalne O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Na przykład, gdy nasz zakład

BFG uruchamia wypłaty dla klientów SKOK Wołomin

BFG uruchamia wypłaty dla klientów SKOK Wołomin

. Wprowadzony do niej zarządca komisaryczny stwierdził, że na 2,5 mld zł udzielonych pożyczek aż 2 mld zł to pożyczki stracone lub opóźnione w spłacie. 11 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność wołomińskiej Kasy, następnie wystąpiła z wnioskiem do sądu o ogłoszenie jej upadłości. Dla

Jak wyciągnąć dług z ZUS? Rekordziści nawet 43 tys. zł. Czy wiedzą?

Jak wyciągnąć dług z ZUS? Rekordziści nawet 43 tys. zł. Czy wiedzą?

pieniądze wypłacać. Państwo ma oddać ok. 1 mld zł. Prawo do nich ma 23 tys. osób. Pieniądze będą pochodzić oczywiście z budżetu. Aby odzyskać zawieszone emerytury, każdy poszkodowany będzie musiał wystąpić do ZUS z wnioskiem. Gdy emeryt wniosku nie napisze, zaległe emerytury pozostaną na koncie w ZUS

Łączenie emerytury z etatem nierozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny

administracji publicznej. One, aby ponownie się zatrudnić, muszą wygrać konkurs. Po wejście w życie przepisów ZUS skontrolował ponad 370 tys. emerytów i blisko 40 tys. zawiesił wypłatę emerytury. Kto straci przywileje emerytalne? »

Górnicy dostaną z ZUS trzy razy więcej pieniędzy niż inni Polacy

Górnicy dostaną z ZUS trzy razy więcej pieniędzy niż inni Polacy

przedemerytalnych limity występują. I jeżeli dorobimy za dużo świadczenie przedemerytalne możemy stracić. Dopuszczalna kwota przychodu to 25 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy jednak nasz miesięczny przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to ZUS zawiesi wypłatę świadczenia

Tusk o wypłacie zawieszonych emerytur: błędy trzeba naprawiać

Tusk o wypłacie zawieszonych emerytur: błędy trzeba naprawiać

"Gazeta Wyborcza" opisała w piątek konsekwencje wyroku TK z listopada 2012 r. Orzekał on o ustawie z 2011 r., która zawieszała wypłatę świadczeń tym emerytom, którzy pracowali. Po wyroku ZUS ponownie zaczął wypłacać im emerytury. Resort pracy przygotowuje ustawę, która ma doprowadzić do

Emeryci dostaną po 43 tys. zł. ZUS odda to, co zabrał, zapłacimy wszyscy

Emeryci dostaną po 43 tys. zł. ZUS odda to, co zabrał, zapłacimy wszyscy

. A w przypadku ministerstw przyjmujemy to spokojnie. Nikogo nie rozliczamy. Widocznie tak musiało być. Składasz w dowolnym momencie Aby odzyskać zawieszone emerytury, każdy Polak będzie musiał wystąpić do ZUS z wnioskiem. W ustawie pierwotnie zapisano, że wniosek trzeba będzie złożyć w ciągu 12

Polacy, którym ZUS zabrał emeryturę, mogą ją odzyskać

Polacy, którym ZUS zabrał emeryturę, mogą ją odzyskać

rozwiązanie, zrezygnowały z pracy aby móc pobierać emeryturę. Po wejściu w życie przepisów o zakazie łączenia pracy z emeryturą (bez zwolnienia się z pracy) ZUS skontrolował ponad 370 tys. emerytów i od razu blisko 40 tys. zawiesił wypłatę emerytury. Dziś świadczenie ma zawieszone ok. 19 tys. emerytów. Po

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

odprowadzamy składki (wniosek o przeliczenie można składać co kwartał). Emerytura pomostowa Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia

Sukces "Gazety": Państwo odda emerytury, które zabrało wraz z odsetkami

Sukces "Gazety": Państwo odda emerytury, które zabrało wraz z odsetkami

przepisów stanowiących podstawę wypłaty emerytur zawieszonych w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r., a wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnosi się do grupy społecznej, w stosunku do której szczególna ochrona ze strony państwa jest zasadna, rząd uznał za właściwe podjęcie

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

Straciłeś pracę, a nie masz jeszcze prawa do ustawowej emerytury? Na jakie świadczenia z ZUS możesz liczyć? W styczniu 2012 r. świadczenie przedemerytalne pobierało 96,8 tys. Polaków. W marcu 2014 r. - już 164 tys., a w sierpniu - 171 tys. Jeszcze w styczniu 2012 r. ZUS wydawał na wypłatę

Rostowski: Emerytury i renty nie są zagrożone

Rostowski: Emerytury i renty nie są zagrożone

zaopiniowanie tego wniosku. O stanie polskich finansów publicznych mówili podczas posiedzenia komisji przedstawiciele resortu finansów. - Nie ma żadnego zagrożenia wypłat emerytur lub rent. ZUS przez wszystkie lata, w demokratycznej Polsce po 1989 r., w okresie Polski komunistycznej i w okresie przedwojennym

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

zatrudnić, musiały stanąć do konkursu. Przepisy weszły Po wejściu w życie przepisów ZUS skontrolował ponad 370 tys. emerytów i blisko 40 tys. zawiesił wypłatę emerytury. A ile zaoszczędził? W IV kwartale było to ponad 210 mln zł. W całym 2012 r. może to być ponad 800 mln zł. Nowe prawo objęło też Polaków

Jak dorobić do emerytury i renty

Jak dorobić do emerytury i renty

osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego nie obowiązują nas żadne limity ograniczające wysokość zarobków. ZUS nie ma prawa ani zmniejszyć, ani zawiesić świadczeń. Mało tego: jeśli pracujemy i odprowadzamy składki, możemy co kwartał składać wniosek o przeliczenie emerytury, podnosząc za każdym razem wysokość

"Hodowanie długów" dla odsetek? Przez cztery lata ubezpieczyciel nie zwrócił się do komornika

"Hodowanie długów" dla odsetek? Przez cztery lata ubezpieczyciel nie zwrócił się do komornika

specjalną polisę. Policjanci mogą się ubezpieczać od skutków zawieszenia dyscyplinarnego. Gdy funkcjonariusz jest podejrzewany o przestępstwo, zostaje dyscyplinarnie zawieszony. Wtedy otrzymuje jedynie połowę uposażenia. Gdy ma polisę, może zwrócić się do ubezpieczyciela o wypłatę tej drugiej połowy pensji

Rząd najpierw zachęcał emerytów do pracy, a potem zniechęcał

jest trudne do zrozumienia. Przepis o zawieszeniu emerytur nie stał się bowiem niezgodny z konstytucją dopiero od chwili ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, ale był taki już od chwili jego uchwalenia. A skoro tak, to zawieszenie emerytur było niezgodne z prawem i emerytom należy się ich

ZUS źle naliczył emeryturę? Odwołanie od decyzji ZUS może być skuteczne

wniosek o emeryturę. Zakład stwierdził, że pan Jan nie spełnia kryteriów i wypłaty świadczeń odmówił. Sprawa trafiła do sądu. Wyrok zapadł na początku lutego 2012. Pan Jan wygrał. Wyrok uprawomocnił się 2 marca. ZUS rozpoczął wypłacanie emerytury od marca. Jednocześnie musiał zapłacić też zaległe

Przegląd prasy

publicznej --BondSpot zawiesił do 11 VI obrót obligacjami serii INT0918 Integer.pl --Indeks WIG20 spadł o 0,48% na zamknięciu w poniedziałek --DM BDM podniósł cenę docelową Robyga do 2,68 zł, nadal zaleca 'akumuluj' --Rada nadzorcza Rovese powołała zarząd w niezmienionym składzie --Akcjonariusz Arterii

ZUS czeka na wynik analizy NIK dot. przetargu

, wypłata zawieszonych emerytur oraz zmiany związane z wdrożeniem ustawy ustalającej zasady wypłaty emerytur z ZUS i OFE. KSI ZUS jest zarządzany przez pracowników ZUS, przy wsparciu zewnętrznych firm informatycznych, wyłonionych w przetargach publicznych. Prezes NIK poinformował szefa CBA o poważnych

OFE czy ZUS: nieświadomy wybór pani minister

OFE, a teraz się pani nie podoba? - Wybrałam OFE, bo przyszła do mnie pani akwizytor, koleżanka koleżanki, i powiedziała, że jeśli wybiorę OFE, moja emerytura będzie wysoka. Przekonywała też, że moja córka będzie po mnie dziedziczyła składki, nie powiedziała natomiast nic o ryzyku giełdowym. I się

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest między nich w równych częściach. Przykład. Pan Marcin zmarł w marcu 2014 roku. Wdowa złożyła wniosek o przyznanie renty rodzinnej. Do renty rodzinnej uprawniona jest wdowa oraz ich 15-letnia córka. ZUS ustalił, że renta rodzinna wynosi 1395 zł

Emerytura dla rolnika po zmianach

niepełnoletniej, to aż do czasu ukończenia przez następcę 18 lat wypłata emerytury będzie zawieszona w całości. Uwaga! Emerytura lub renta z KRUS (podobnie zresztą jak z ZUS) może zostać zmniejszona lub zawieszona, jeżeli za dużo dorobiliśmy. Chodzi o osoby, które nie skończyły 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, że odpowiedni staż i wiek kobiety musiały osiągnąć do końca 2008 r., nie oznaczało, że w 2008 r. musiały przejść na emeryturę. Mogą o nią wystąpić również w kolejnych latach. Ale uwaga! Wniosek trzeba złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (60 lat) - w przeciwnym razie ZUS naliczy

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

jesteśmy zdani na łaskę urzędników? Niekoniecznie. 30 dni na decyzję Na początku informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ

Nowe możliwości zwiększenia emerytury lub renty

, którzy mieli zawieszoną wypłatę emerytury, są uprawnieni do złożenia wniosku o wznowienie wypłaty oraz przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem nowych, korzystniejszych wskaźników. Takie przeliczenie nastąpi zgodnie z dotychczasowymi zasadami, zawartymi w wymienionych wcześniej

Rząd ograniczy przywileje emerytalne

górnik nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o wystąpienie z OFE. Ważne! Górnicy mają dziś osobną ustawę emerytalną, dzięki której składki emerytalne nie mają wpływu na wysokość ich świadczeń. Do emerytur górniczych dopłaca państwo. Rocznie to wydatek 6-8 mld zł. Dlatego

Klienci SKOK Wspólnota bez dostępu do kont, "nie ma za co kupić jedzenia"

m.in. udzielanie kredytów bez odpowiednich zabezpieczeń. W ubiegłym roku KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego. Ten jednak nie uzdrowił sytuacji. Nie znalazł się też nikt chętny do przejęcia kasy. W zeszły piątek KNF zawiesiła jej działalność i złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Pani

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

narodowej w roku poprzedzającym (obecnie to 1825,03 zł) - uwaga! jeśli ktoś ma zawieszoną emeryturę z powodu pobierania renty rodzinnej, to nie jest zwolniony z płacenia abonamentu; *spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie dochód 539 zł na osobę w rodzinie lub

Jak politycy pracują na twoją emeryturę

Emerytury dzisiejszych nastolatków będą o połowę niższe niż obecne. W 2060 r. stopa zastąpienia (czyli stosunek pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia) wyniesie od 29 do jedynie 33 proc. Tak wynika z analizy przygotowanej dla premiera przez doradzającą mu Radę Gospodarczą Oznacza to, że

Jak mieć więcej na starość

o 18, ale o 24 proc., czyli do kwoty ok. 3040 zł, a stopa zastąpienia do 31,0 proc. Z tego wynika wniosek czwarty: zmniejszenie składki dla OFE jest połączone ze znacznym zwiększeniem limitów na zakup akcji, co prowadzi do wzrostu przyszłej emerytury w porównaniu z obecnym stanem

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

gruntów rolnych i leśnych. Wysokość świadczenia zależała od obszaru przekazanego państwu gospodarstwa rolnego. Do 2001 roku obsługę rolników w ubezpieczeniu społecznym prowadziło ok. 2,5 tys. urzędów gmin, które pobierały składki, przyjmowały wnioski o emeryturę i wypłacały pieniądze, oraz 56 oddziałów

Komornik u emeryta

- To przerażające, nigdy na taką skalę nie obcinaliśmy ludziom emerytur - usłyszeliśmy w ZUS. - Od rana mam już 100 wniosków komorników. Tak codziennie. To kilkakrotnie więcej niż w poprzednich latach - mówi Małgorzata Korba z ZUS w Lublinie. - Wcześniej wpływały pojedyncze wnioski. Teraz ponad 40

Jak Trybunał ocalił przedszkolaki

z serca spadł z pewnością prezesowi ZUS Zbigniewowi Derdziukowi, któremu rok w rok na wypłatę emerytur brakuje ponad 40 mld zł. Zakłada więc płaszcz, poprawia włosy i idzie na żebry do ministra finansów. Minister nie ma wyjścia. Jeżeli nie chce mieć na głowie 7,5 mln głodnych emerytów i rencistów

Emerytura pod kontrolą. Zacznij zbierać na starość

dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. W przypadku wypłaty części lub całości środków z rachunku IKE bez spełnienia tych warunków osiągnięty dochód podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem. Często też instytucje finansowe, w przypadku wcześniejszej wypłaty, pobierają wysokie opłaty, m.in. za koszty

Ministerstwo non grata

50 plus. Marne są też efekty tzw. pakietu antykryzysowego. Wnioski o świadczenia za przestoje czy dofinansowanie składek do ZUS złożyły 162 firmy. Za to co rusz wzbudzały kontrowersje pomysły minister Fedak na reformę emerytur. Najpierw obniżenie składki do OFE, potem zawieszenie jej na kilka lat, aż

Nie wszystkie dochody wpływają na zawieszenie emerytury lub renty

;okresu od stycznia do maja br. W trakcie zawieszenia świadczenia Na zmniejszenie emerytury lub renty albo zawieszenie uprawnień do tych świadczeń nie mają też wpływu dochody osiągnięte w okresie zawieszenia prawa do danego świadczenia na wniosek świadczeniobiorcy . Możliwość

Politycy dobierają się do emerytur

dalszych zmian w systemach emerytalnych. Obniżka czy zawieszenie składek na krótko rozwiązały problemy budżetowe. Bo o ile w polskich OFE zgromadziliśmy już 215 mld zł, to pozostałe kraje nie mają nawet tyle wszystkie razem. Oszczędności dla budżetu szły tam więc w setki milionów, a nie dziesiątki

Emerytura od firmy, czyli jak na stare lata nie biedować

umowa z pracownikami. Po tym czasie, jeżeli sytuacja firmy się nie poprawi, może podpisać z pracownikami porozumienie o zawieszeniu składek podstawowych lub czasowym ograniczeniu ich wysokości. Co z wypłatą oszczędności Pieniądze odkładane w programach emerytalnych są własnością pracowników. Mogą je

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

(czyli właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania) oddziale lub inspektoracie ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub więcej osoby pełnoletnie). Uwaga! W tym drugim

Dla kogo wcześniejsze emerytury, dla kogo pomostówki

. Czy załapie się na pomostówkę?Tak. W dniu ukończenia 55 lat, pani Anna może złożyć wniosek do ZUS o emeryturę pomostową. WARIANT II Nie ma pomostówek, koniec z wcześniejszymi emeryturami To bardzo prawdopodobne rozwiązanie! Przepisy pozwalają bowiem korzystać z wcześniejszych emerytur

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

(bardzo niskiej), a część uzupełniająca będzie zawieszona. Z kolei, gdy np. rolnik zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa, przekazując je aktem notarialnym osobie niepełnoletniej, to aż do czasu ukończenia przez następcę 18 lat wypłata emerytury będzie zawieszona w całości. Inne świadczenia Zasiłek

Komu i kiedy przysługuje zasiłek przedemerytalny

prawa do emerytury, albo * w dniu, w którym ukończysz 60 lat (wersja dla pań) lub 65 lat (wersja męska) * gdy staniesz się właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 hektary, tzw. przeliczeniowe * gdy z jakichś powodów poprosisz o to na piśmie. Prawo do wypłaty

Mamy najmniej rencistów od 20 lat, bo ZUS wyśrubował kryteria

Polaków na rencie. Czyżby ozdrowieli? Na forach internetowych wrze. Jeden z wpisów na Gazeta.pl: "ZUS jest cudotwórcą! Moja babcia po dwóch zawałach, zwalczonym nowotworze w maju po udarze mózgu poszła złożyć wniosek o rentę i wiecie, co powiedzieli? Pani jest zdrowa, proszę poszukać sobie pracy

Ubezpiecz życie i przyszłość swoich bliskich

ostatni punkt jest ważny. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku wypłaty świadczenia m.in. w razie śmierci w wyniku działań wojennych lub ataku terrorystycznego. Także w przypadku samobójstwa (ale tylko przez pierwsze dwa lata trwania umowy) czy śmierci w wyniku choroby, o której istnieniu nie

"Rz": Emeryci bez pracy

stosunek pracy i dostarczy do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy potwierdzające rozwiązanie umowy oraz wniosek o podjęcie wypłaty emerytury, dostanie świadczenie za cały miesiąc. Nie ma znaczenia, czy dokumenty przedłoży na początku czy w końcu października. Odejście z firmy dopiero w

Jak odzyskać pieniądze z III filara?

emeryturę. Większość będzie korzystać z tych pieniędzy dopiero za 20 lat. Wtedy będą one podlegać automatycznej wypłacie na zasadach określonych w zakładowej umowie emerytalnej i ustawie.O zawiązaniu PPE decyduje pracodawca. On opłaca składkę podstawową z własnych środków. My możemy tylko zadeklarować ze

Kredyt w tarapatach

wydajemy - i z czego możemy zrezygnować. Jeżeli takie rozwiązania są niewystarczające, przede wszystkim nie możemy ukrywać naszych problemów przed bankiem. Kredytobiorca może zwrócić się z wnioskiem o odroczenie kredytu (prolongata), całkowite lub częściowe zawieszenie jego spłaty, podpisać aneks, który np

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

é (m.in. podniesienie wieku emerytalnego, podwyżki dla mundurowych, likwidacja becikowego dla najbogatszych, tańsze przedszkola, roczne urlopy rodzicielskie), to wiele spraw utknęło w resortach. Tusk odpuścił dalsze porządkowanie systemu emerytalnego - emerytur górniczych i zmian w KRUS. O

Stenogram z 33. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacjiPZU SA 14 lipca 2005 r.

publicznej akcji PZU SA.Pod koniec sierpnia 2001 r. wniosek Eureko został uzupełniony o wyjaśnienie, w jaki sposób nabyty zostanie pakiet akcji umożliwiający objęcie ponad 50% udziałów w PZU SA. Zgodnie z wymogiem ustawowym, takim jaki nakłada art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery