wniosek o nadanie numeru nip

Grażyna Ordak

Własna firma. Od czego zacząć?

Własna firma. Od czego zacząć?

Co zamiast pracy na etacie? Najlepiej uruchomić własną działalność gospodarczą. Poza pieniędzmi będzie także satysfakcja, gdy taka operacja się powiedzie.

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw przedłożone przez ministra sprawiedliwości. Szybsze rozpoczynanie działalności, w tym gospodarczej, przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP - to zasadniczy cel proponowanej nowelizacji. Rozwiązanie takie stanowi wypełnienie zobowiązania złożonego przez premiera w exposé

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

Wielu mikroprzedsiębiorców chciałoby przekazać swój biznes następcom, ale brakuje jeszcze przepisów umożliwiających sukcesję. Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma to zmienić. Jakie zmiany przyniosą nowe przepisy?

Firma i e-urzędy. Jak online zarejestrować firmę

Firma i e-urzędy. Jak online zarejestrować firmę

"74.30.Z". Fryzjer powinien wpisać w formularzu kod "96.02.Z", a szewc "95.23.Z" itd. Wniosek trzeba sprawdzić i podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Automatycznie wpłynie on do GUS (by nadać twojej firmie numer REGON), urzędu skarbowego (nadanie lub

Wszystko, co musicie wiedzieć, żeby założyć firmę

Wszystko, co musicie wiedzieć, żeby założyć firmę

gminy. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatne. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku, chyba że wskazałeś późniejszą datę. CEIDG prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej firmie NIP (chyba że już go posiadasz; w tym przypadku twój osobisty numer NIP

Najczęściej zadawane pytania

firmy. Jeżeli do tej pory Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nie został Ci nadany przez urząd skarbowy, do składanej dokumentacji musisz dołączyć wypełniony druk NIP-4. 21. Jakie formy opodatkowania istnieją w Polsce? Przy składaniu wniosku o NIP trzeba wybrać formę opodatkowania

Zdobądz kredyt technologiczny

technologię. Wnioski o kredyt należy wysyłać do Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank ma 60 dni na rozpoznanie naszego pisma. Do wniosku trzeba dołączyć m.in.: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców koncesje zaświadczenia o nadaniu numeru Regon i NIP zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o