wniesione akcje

PAP

Akcje Skarbu Państwa spółki ZGM "Zębiec" zostaną wniesione do ARP

Akcje Skarbu Państwa spółki ZGM "Zębiec" zostaną wniesione do ARP

Rada Ministrów zgodziła się, aby należące do Skarbu Państwa akcje w spółce Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu zostały wniesione do Agencji Rozwoju Przemysłu, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki - poinformowało CIR.

PIR i BGK bez pieniędzy ze sprzedaży akcji Ciechu

W 2012 r. Rada Ministrów zgodziła się, aby akcje grupy Ciech zostały wniesione do Banku Gospodarstwa Krajowego. Ale zamiast tego pieniądze zasiliły budżet państwa. - Bo to minister skarbu podejmuje ostateczną decyzję - odpowiada resort skarbu

Wystąpienie wspólnika z spółki jawnej

Spółka jawna ma 5 wspólników i jako spółka nabyła akcje spółki akcyjnej. Ze względu na małe zaangażowanie jednego ze wspólników spółki jawnej pozostali chcą odkupić jego udziały, zapłacić kwotę równą kwocie wniesionego przez niego wkładu oraz podpisać porozumienie w formie aktu notarialnego, że w momencie sprzedaży przez spółkę jawną akcji spółki akcyjnej wypłacą mu 1/5 uzyskanego przychodu. Czy taka transakcja rodzi obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych? Kto i jaki podatek dochodowy i od jakiej kwoty musi zapłacić? Rozumiem, że opodatkowaniu podlega tylko sprzedaż udziałów w spółce jawnej, natomiast sprzedaż akcji będzie opodatkowana w momencie ich sprzedaży?

MSP zgodziło się na wniesienie 2% akcji PGNiG do TF Silesia

zostać wniesione 118 000 000 akcji należących do Skarbu Państwa w spółce PGNiG, co stanowi 2% kapitału zakładowego; 863 523 akcje należące do Skarbu Państwa w spółce PZU, co stanowi 1% kapitału zakładowego; 18 697 608 akcji należących do Skarbu Państwa w spółce PGE, co stanowi 1% kapitału zakładowego

Kurs akcji Kofoli CS wzrósł o 11,42% na debiucie na rynku głównym GPW

nieposiadająca środków trwałych). Emitent był podmiotem w 100% zależnym od Kofola SA (spółki notowanej na GPW w Warszawie). W październiku 2015 r. w zamian za nowe akcje Kofola CS do emitenta zostały wniesione akcje Kofola SA, stanowiące 99,8% przejmowanej spółki. Emitent stał się podmiotem dominującym a głównym

TF Silesia i FIPP złożyły do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Węglokoks ROW

% akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), 1% akcji PZU oraz 1% akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do Towarzystwa Finansowego Silesia, które pod zastaw tych akcji ma zaciągać kredyty i dokapitalizować spółkę, do której wniesione zostaną kopalnie Kompanii Węglowej. TF Silesia ma

MSP: pierwszy krok do utworzenia Nowej Kompanii Węglowej

Silesia przez wniesienie do niej akcji odpowiadających 2 proc. kapitału zakładowego PGNiG oraz po 1 proc. kapitału zakładowego PZU i PGE. Ich łączna wartość wynosi obecnie ponad 1,4 mld zł. TF Silesia nie może bez zgody Ministra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić

Zarząd Hawe zawarł przedwstępną umowę wykupu menedżerskiego

najmniej 15,5 mln akcji Hawe, które mają zostać wniesione przez Trinitybay do spółki celowej Brunstane Ltd w zamian za nowo emitowane akcje.  "Cena sprzedaży 100% udziałów Brunstane zostanie określona w umowie przyrzeczonej jako iloczyn liczby akcji Hawe S.A. należących do Brunstane i kwoty

Rząd zdecydował o wniesieniu akcji PGE, PZU i PGNiG do TF Silesia

Ubezpieczeń SA oraz PGE Polska Grupa Energetyczna SA w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, wniosek przedłożył minister Skarbu Państwa" - czytamy w komunikacie. Do TF Silesia Sp. z o.o. zostanie wniesione 118 000 000 akcji należących do Skarbu Państwa w spółce

Rząd zdecyduje dziś o wniesieniu 100% akcji Kompanii Węglowej do TF Silesia

Gazownictwa (PGNiG), 1% akcji PZU oraz 1% akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do Towarzystwa Finansowego Silesia, które pod zastaw tych akcji ma zaciągać kredyty i dokapitalizować spółkę, do której wniesione zostaną kopalnie Kompanii Węglowej. Według tych planów, TF Silesia miało zapewnić 1,2 mld zł

Czerwona Torebka sfinalizowała sprzedaż Małpki na rzecz Forteam Investments

Sowiniec FIZ przejął od Forteam Investments spółkę Enaville Investment, do której wniesione zostały akcje Czerwonej Torebki nabyte przez Forteam. "W wyniku powyższych działań: 1) spółka Forteam Investments Limited, z siedzibą w Limassol, Cypr posiada 30 241 152 akcje Małpka S.A., co stanowi 100

KE kwestionuje plan dla Kompanii Węglowej - prasa

Finansowego Silesia, które pod zastaw tych akcji ma zaciągać kredyty i dokapitalizować spółkę, do której wniesione zostaną kopalnie Kompanii Węglowej. TF Silesia miało zapewnić 1,2 mld zł kapitału, kolejne 300 mln zł miało pochodzić od Polskich Inwestycji Rozwojowych, akcjonariuszem nowej spółki miał

Aktywa netto TFI wzrosły o 12,4% m/m do 252,2 mld zł na koniec grudnia

%, głównie dzięki środkom wniesionym do funduszy aktywów niepublicznych. "Po dwóch słabych miesiącach aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych z oferty TFI odnotowały wzrost. Zmiana była bardzo wysoka (ponad +25 mld zł), ale wynikała przede wszystkim z wniesienia pokaźnych środków do funduszy

Czerwiński: Mamy środki, by decyzję ws. Kompanii Węglowej podjąć do końca marca

Grupy Energetycznej (PGE) do Towarzystwa Finansowego Silesia, które pod zastaw tych akcji ma zaciągać kredyty i dokapitalizować spółkę, do której wniesione zostaną kopalnie Kompanii Węglowej. TF Silesia miało zapewnić 1,2 mld zł kapitału, kolejne 300 mln zł miało pochodzić od Polskich Inwestycji

MSP kontynuuje prace nad powstaniem Nowej Kompanii Węglowej

pod zastaw tych akcji ma zaciągać kredyty i dokapitalizować spółkę, do której wniesione zostaną kopalnie Kompanii Węglowej. TF Silesia miało zapewnić 1,2 mld zł kapitału, kolejne 300 mln zł miało pochodzić od Polskich Inwestycji Rozwojowych, akcjonariuszem nowej spółki miał zostać także Węglokoks

Emisja Taurona korzystna dla spółki, konieczna dla inwestycji wg analityków

mniejszościowych akcjonariuszy z tytułu wyższej ceny emisyjnej od aktualnego kursu będzie zależała od tego, po jakiej cenie uda się Tauronowi sprzedać wniesione aportem akcje i po jakich cenach będą one wycenione w aporcie" - napisał w komentarzu analityk mDM Kamil Kliszcz. Tylko w ostatnich dwóch latach

Enea chce Bogdankę. Wszystko w rękach funduszy emerytalnych

Enea chce Bogdankę. Wszystko w rękach funduszy emerytalnych

Zapewne nie tak zaangażowanie energetyki w sektor węglowy wyobrażał sobie minister skarbu Andrzej Czerwiński, który usiłował zmusić państwowe spółki z branży energetycznej do zainwestowania w kopalnie. Koncern energetyczny Enea, zamiast wyłożyć kasę na Nową Kompanię Węglową, do której wniesione

Czerwiński: TF Silesia będzie podstawą silnego koncernu paliwowo-energetycznego

skarbu sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla pozyskania finansowania na rynku bankowym, przypomina resort. "Projekt musi być prowadzony z poszanowaniem biznesowych interesów wszystkich akcjonariuszy i udziałowców zaangażowanych podmiotów. Proces zbliżania

Kopacz: nie widzę powodów do protestów górniczych w Warszawie

zł. TF Silesia nie może bez zgody Ministra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla pozyskania finansowania na rynku bankowym. Kompania Węglowa SA to największa firma górnicza w Europie. W jej skład wchodzi 11 kopalń i 5 zakładów. Zdolność wydobywcza

Ekspert: KE może zakwestionować plan ratowania Kompanii Węglowej

Ministra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla pozyskania finansowania na rynku bankowym. Kompania Węglowa SA to największa firma górnicza w Europie. Pracuje w niej ok. 35 tys. osób. W jej skład wchodzi 11 kopalń i 5 zakładów. Zdolność wydobywcza kopalń

Ekspert: docelowo energetyka ma przejąć kopalnie zagrożone upadkiem

. kapitału zakładowego PZU i PGE. Ich łączna wartość wynosi obecnie ponad 1,4 mld zł. TF Silesia nie może bez zgody Ministra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla pozyskania finansowania na rynku bankowym. Kompania Węglowa SA to największa firma górnicza w

Tell sfinalizował przejęcie Cursora i Divante

Warszawa, 05.03.2015 (ISBnews) - Tell sfinalizował dziś przejęcie 100% akcji Cursora i 51% udziałów w Divante za łączną kwotę 23,1 mln zł, realizując postanowienia umowy podpisanej w listopadzie zeszłego roku, podała spółka. Akcje przejmowanych spółek zostały wniesione aportem przez OEX SA

Gorący kartofel z węgla. Ratowanie Kompanii Węglowej

Gorący kartofel z węgla. Ratowanie Kompanii Węglowej

" Kompanii Węglowej. Tak się jednak nie stało. Minister skarbu Andrzej Czerwiński przedstawił całkiem nową koncepcję ratowania największej w Europie spółki górniczej. Dzięki zgodzie rządu wszystkie akcje Kompanii Węglowej zostaną wniesione w zamian za udziały do również państwowego TF Silesia

Listy rządu PiS rozniesie InPost. W tle wielomilionowe odszkodowanie z budżetu

"Sąd oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie przetargu na obsługę jednostek administracji państwowej przez InPost. Oznacza to, że InPost będzie realizował przedmiot zamówienia za wynagrodzenie wysokości 33,35 mln zł"

Sąd umorzył postępowanie ws. upadłości Kerdos, wnioskowane przez spółkę

dopuszczalne w rozumieniu art. 203 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego i naprawczego, wobec czego postępowanie wywołane przedmiotowym wnioskiem należało umorzyć. Postanowienie stanie się prawomocne, jeżeli nie zostanie wniesione od niego zażalenie w terminie 7 dni od

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

- poinformowała spółka w komunikacie. Emperia podała, że zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie wniesiona do spółki P1 sp. z o.o., w której Emperia Holding posiada 100 proc. udziałów. W wyniku podziału dotychczasowi akcjonariusze Emperii staną się akcjonariuszami spółki P1. Zarząd zakłada, że liczba

Poczta czeka na wyrok odnośnie ważnego przetargu

o pieniądze z przetargu na dostarczenie listów z sądów. Sąd okręgowy to w tej sprawie ogniwo ostatniej instancji. Od jego wyroku nie ma już odwołań. Jak w amerykańskim filmie Historia tego rządowego zamówienia jest długa, kręta i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwszy przetarg w tej sprawie

Jak PiS zrewanżuje się górnikom za poparcie na Śląsku

- Nasze akcje propagandowe przyniosły zamierzony efekt i Platforma Obywatelska wybory przegrała - powiedział nam Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności". Tuż przed wyborami górnicze związki zawodowe zapowiadały, że zrobią wszystko, aby pogrążyć PO, i organizowały

Nie przerywajcie prywatyzacji PŻB - pisze "załoga PŻB S.A.". Tym listem zaskoczony jest nawet prezes

bieżąco zarządza spółką i realizuje przyjętą w ub.r. strategię wieloletniego rozwoju. Co dalej z Polską Grupą Promową? "Spółka bez prawdziwego dokapitalizowania, wniesionego finansowo, czy rzeczowo nie ma żadnych szans na przetrwanie [ ]. Prosimy o uczciwą procedurę prywatyzacyjną, zapewnienie

Przegląd informacji ze spółek

Erbud podpisał umowę na budowę salonu samochodowego marki Mercedes we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 32,4 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie kwoty 21,28 mln zł na dywidendę, czyli 3,12 zł na akcję, wynika w uchwał walnego. Grupa Kęty

Stocznia remontowa Gryfia będzie produkować dla wojska

końca polski przemysł zbrojeniowy, a zarówno w MARS, jak i w TFI są akcje tzw. spółek stoczniowych. Spółki stoczniowe w swoim obszarze realizują również zamówienia na rzecz sektora obronnego, czyli będzie to dopełnienie tego obszaru, który może być dedykowany dla polskich sił zbrojnych. Te zamówienia

Czerwiński: rząd zrealizował porozumienie; Silesia przejmie 11 kopalń

zakładowego PZU i PGE. Ich łączna wartość wynosi obecnie ponad 1,4 mld zł. TF Silesia nie może bez zgody Ministra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla pozyskania finansowania na rynku bankowym. Kompania Węglowa SA to największa firma górnicza w Europie

Przegląd informacji ze spółek

z tymi partnerami to ok. 15 mln zł, poinformowała spółka. Skarbiec TFI planuje dalszą koncentrację na sprzedaży funduszy wysokomarżowych i poszerza ofertę o fundusz inwestujący w akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach globalnych oraz fundusz inwestujący w instrumenty dłużne na całym

Lubera kierował Tauronem ponad siedem lat; stworzył spójną strukturę

01.10. Katowice (PAP) - Dariusz Lubera, odwołany w czwartek ze stanowiska prezesa Tauronu, kierował tym koncernem przez ponad siedem lat, tworząc z wielu podmiotów wniesionych do grupy Tauron spójną strukturę kapitałową - jedną z największych grup w polskiej elektroenergetyce. Rada nadzorcza

Przegląd prasy

zamknięte do końca 2018 r. --W ciągu ostatnich miesięcy InPost stracił kilka cennych kontraktów na obsługę korespondencji wg gazety --PGE szacuje inwestycje w modernizacje i poprawę dystrybucji na ponad 1,5 mld zł w 2015 r. --11 kopalń Kompanii Węglowej, które w ramach restrukturyzacji zostaną wniesione

Przegląd informacji ze spółek

dotyczące ewentualnej dezinwestycji przez GPW pakietu 24,79% akcji w spółce Centrum Giełdowe SA (CGSA), nieruchomości będących odrębną własnością GPW w budynku Centrum Giełdowe (CG), czy udziałów GPW w prawie własności do CG, podała giełda. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) uzależnia decyzję o

Duże banki zaskakują wynikami. A czasy złe i franki bolą

stosunku do jesieni sprzed roku). mBank chwali się, że mimo agresywnej akcji udzielania kredytów - w ostatnim kwartale pożyczył pod hipotekę 1,33 mld zł, gdy rok temu było to 900 mln zł - nie notuje wzrostu wskaźnika kredytów niespłacanych w terminie (wynosi 5,9 proc., poniżej średniej w branży bankowej

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 30,79 mln zł na nabycie do 6,6 mln akcji własnych, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. Nabycie akcji własnych może nastąpić w terminie do 30 czerwca 2015 r. Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe

Czerwiński: rząd zrealizował porozumienie; Silesia przejmie 11 kopalń

. kapitału zakładowego PGNiG oraz po 1 proc. kapitału zakładowego PZU i PGE. Ich łączna wartość wynosi obecnie ponad 1,4 mld zł. TF Silesia nie może bez zgody Ministra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla pozyskania finansowania na rynku bankowym. Kompania

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

akcjonariusz Alma Market, poinformował w rozmowie z PAP, że nie wyklucza zwiększania zaangażowania w spółkę, także we współpracy z inwestorem branżowym. - DRB Holdings B.V., podmiot zależny General Electric Capital Corporation, sprzedał w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu 1,47 mln akcji BPH, po 42,50

Gdańsk.Czerwiński w Lotosie: wiem, że jest to dobra inwestycja

07.10. Gdańsk (PAP) - Minister skarbu Andrzej Czerwiński podczas środowej inauguracji realizacji Projektu EFRA w rafinerii Grupy Lotos, ocenił, że jest to dobra inwestycja. Jak podkreślił, kapitał wniesiony przez Skarb Państwa w wysokości 530 mln zł będzie pomnożony. Grupa Lotos podaje, że Projekt

Emisja tanich akcji Citigroup zirytowała Waszyngton i Abu Zabi

Przedstawiciele Citigroup ustalili tak niską cenę emisji, że rząd musiałby ponieść stratę, gdyby zdecydował się pozbyć części swoich udziałów grupy. Gdy Waszyngton wkroczył z akcją ratunkową w tym roku, przejął akcje Citi po 3,25 dol. Obecna emisja wycenia je na 3,15 dol.- pisze

Interes ze spółką Karen nie wyszedł, Stanisław P. znika z kraju

To miał być ostatni wielki interes Stanisława P. Nie udał się. Teraz zajmuje się nim Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód. W 2010 r. rodzina P. i jej spółki - m.in. Texass Ranch Company - w wyniku skomplikowanej umowy inwestycyjnej przejęły ponad 90 proc. akcji giełdowej spółki Karen SA, wnosząc do

Kurs akcji SMS Kredyt Holding wzrósł o 16% do 1,16 zł na debiucie na NewConnect

Warszawa, 11.07.2011 (ISB) – Kurs praw do akcji (PDA) spółki SMS Kredyt Holding (SMS KH) wzrósł na otwarciu w trakcie jej debiutu na NewConnect o 16% do 1,16 zł za akcję. Spółka jest 85., która w tym roku zadebiutowała na alternatywnym rynku warszawskiej GPW i 268. na nim notowaną. Na koniec

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

właścicielem 163 hurtowni, należy do grupy kapitałowej Eurocash. Przejmowana spółka - Service FMCG, została utworzona na potrzeby tej koncentracji. Wniesiona zostanie do niej cześć przedsiębiorstwa Kolporter, w postaci 11 hurtowni które znajdują się w Gdańsku, Kielcach, Niepołomicach, Lublinie, Poznaniu

Kto zostanie światowym Przedsiębiorcą Roku? Szanse ma Polak, który chce podbić Europę

lotnisk. Zgłaszają się też posiadacze prywatnych samolotów. Sprawa jest delikatna, chcą się upewnić, czy awionetka jest "czysta". Nieraz bowiem zdarzało się, że na pokładzie takiej maszyny odnajdowano narkotyki czy broń. Niekoniecznie wniesione przez właściciela. - Łatwo się takiemu VIP-owi

PGNIG żegna zaufanego kolegę Waldemara Pawlaka

W środę nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG zgodziło się na połączenie z koncernem jego spółki PGNiG Energia. Natomiast akcje Elektrociepłowni Stalowa Wola, którymi dotąd były w gestii spółki PGNiG Energia, zostaną wniesione do firmy PGNIG Termika, innej energetycznej spółki

Akcje w spadku? Trudna sprawa

, ich sytuacja nie powinna być gorsza niż ta, jaką osiągnęliby, gdyby normalnie wstąpili do spółki w miejsce zmarłego akcjonariusza. Wobec tego rozliczenie ze spadkobiercami nie zamyka się zwykle w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej akcji zmarłego lub wartości wniesionego wkładu, lecz powinno

Nowa Kompania Węglowa ma powstać do końca września

koncernów energetycznych, w ostatnich dniach np. Enei. Protesty na jesieni W środę, odnosząc się do pytań dotyczących Kompanii Węglowej, premier Ewa Kopacz mówiła na briefingu, że NKW już powstała, natomiast to, jakie aktywa zostaną do niej wniesione, wiadomo będzie wkrótce. "W ciągu najbliższych dni

Debiut giełdowy PZU odbędzie się. Eureko zrezygnowało z weta

sprzedanych ponad 20 proc. akcji PZU: 14,9 proc. akcji spółki wniesionych uprzednio do spółki specjalnej Kappa (z czego 10 proc. akcji Eureko, a 4,9 proc. akcji Skarbu Państwa), oraz dodatkowo co najmniej 7 proc. bezpośrednio z portfela Eureko i "do 5 proc." z portfela Skarbu Państwa. Skarb Państwa

Kielce.W kwietniu decyzja prokuratury w sprawie tzw. afery ogórkowej

, postępowanie było wcześniej umorzone, ale wznowiono je, uwzględniając zażalenie wniesione także przez NIK. Ok. 2700 rolników w regionie świętokrzyskim od połowy 2011 r. zarzuca ARR w Kielcach, że przez błędy urzędników nie otrzymali odszkodowań w związku z epidemią E.coli w Europie. W tej sprawie rolnicy

CP Energia planuje debiut Kriogaz Polska na NewConnect w II kw. 2011 r.

rozwoju, poinformowała CP Energia. "Celem wprowadzenia ZAO Kriogaz, rosyjskiej spółki zależnej CP Energia, na rynek NewConnect, w grudniu 2010 roku powstała firma Kriogaz Polska SA. Do Kriogaz Polska zostały wniesione akcje ZAO Kriogaz, a jej debiut na rynku NewConnect planowany jest w II kwartale

Tusk tworzy superbank do zadań specjalnych

nawet 90 mld zł. Skąd te pieniądze? Według słów premiera - z wniesienia do Inwestycji Polskich udziałów spółek skarbu państwa lub należących do rządu resztówek w spółkach prywatnych. Z naszych ustaleń wynika, że rząd chce wnieść do Inwestycji Polskich akcje spółek skarbu państwa za ok. 10 mld zł, a

Powstaje Polska Grupa Zbrojeniowa. Związkowcy grożą strajkiem

PeGaZ-a innowacyjną technologią możliwą do wykorzystania przez wojsko. Druga to fundusz MS TFI, który podlegając ARP, kontroluje akcje spółek stoczniowych. - Kolejny etap budowy grupy zbrojeniowej będzie polegał na wniesieniu do PGZ akcji i udziałów spółek z Polskiego Holdingu Obronnego. Ten etap

NFI i czebole przestrogą dla Polskich Inwestycji

pogwałcenie zasady tzw. brzytwy Ockhama, że nie należy tworzyć bytów ponad konieczną potrzebę. Polskie Inwestycje będą nową spółką, do której wniesiony zostanie wielomiliardowy majątek w postaci akcji spółek skarbu państwa, który zapewni jej kapitał. Ta nowa wielka państwowa spółka ma spełnić cywilizacyjną

Dlaczego w Kasie Wspólnota nie ma kasy. Ujawniamy szczegóły śledztwa

uratować Kasę SKOK Wspólnota miała siedzibę we Wrocławiu (obecnie w Gdańsku) i działała głównie na terenie Polski południowo-zachodniej. Udzielała pożyczek, zbierała lokaty, przejmowała mniejsze kasy pogrążone w kłopotach. Należało do niej 109 tys. członków. Wniesione przez nich wpisowe nie było wielkie

Działacze sportowi kupili za grosze prawie 3 hektary gruntu. Miało być boisko, będzie osiedle

majątek wniesiony przez klub do spółki był wart 6,9 mln zł, to taką wartość mogły mieć akcje należące do klubu. Ale kapitał zakładowy Gedanii SA wynosił jedynie 2,2 mln zł. Dlaczego tak mało? - Na taką kwotę mieliśmy deklaracje wpłat od członków stowarzyszenia za akcje - wyjaśnia Zdzisław Stankiewicz

Debiut PZU odbędzie się. Eureko rezygnuje z weta

zostanie sprzedanych 14,9 proc. akcji PZU wcześniej wniesionych przez Eureko i skarb państwa do specjalnej spółki Kappa. Dodatkowo, Eureko może sprzedać do 10 proc. akcji bezpośrednio ze swojego portfela, a skarb państwa - do 5 proc. z własnej puli. Jak ustaliliśmy, prawdopodobnie termin debiutu PZU na

MSP: 100 mln zł na restrukturyzację firm

własnych środków lub pochodzących od właścicieli czy akcjonariuszy.Z informacji MSP wynika, że państwowe spółki mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje, a spółki z udziałem SP o pożyczki i dokapitalizowanie (Skarb Państwa obejmuje akcje w danym przedsiębiorstwie w zamian za wniesiony kapitał przyp. red

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc publiczną

obejmuje akcje w danym przedsiębiorstwie w zamian za wniesiony kapitał). Firma zgłaszająca wniosek do MSP o udzielenie pomocy publicznej musi przedstawić plan restrukturyzacji, który zapewni jej odzyskanie trwałej zdolność konkurowania na rynku. Po analizie przez resort skarbu wnioski wraz z planem

Afera HSBC. Szukamy polskich pieniędzy na szwajcarskich kontach

w HSBC. Do Linipalin zostały wniesione najpierw akcje ITI, które w 2004 r. zostały wymienione na akcje TVN. A latem 2005 r. Linipalin sprzedała akcje TVN w ramach wykupu akcji własnych przeprowadzonego przez stację telewizyjną. Tym samym do Linipalin wpłynęły pieniądze. "Dążąc do zwiększenia

PZU zadebiutuje na GPW w maju. Akcje za miliardy

jesienią 2009 r. przez resort skarbu i Eureko sprzedadzą oni część swoich akcji PZU albo samodzielnie, albo za pośrednictwem specjalnie powołanej w tym celu spółki Kappa. Ta ostatnia sprzeda łącznie 14,9 proc. akcji wniesionych do niej przez skarb państwa i Eureko. Poza tym Eureko ma zaoferować kolejne 7

Kłopot drogowców. Średnicówka na raty

natychmiastowego wykonania. Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sumie uchylił 16 spośród 22 odwołań w tej sprawie. - Decyzja ministra została wydana po rozpatrzeniu pozostałych odwołań wniesionych przez Stowarzyszenie Toruń bez hałasu oraz pięć osób fizycznych - informuje Mikołaj Karpiński

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE Akcjonariusze notowanej na rynku NewConnect spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie zdecydowali o wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - podała spółka w komunikacie. W sumie na dywidendę trafi 1,17 mln zł. Dniem dywidendy jest 5 maja, a dniem jej

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

981,8 mln zł obrotu, 45 mln zł zysku EBITDA oraz 17,4 mln zł zysku netto. W styczniu Emperia Holding poinformowała o zamiarze podziału spółki. Do należącej do niej spółki Elpro Development ma zostać wniesiona całość posiadanych przez Emperię aktywów i zobowiązań związanych z segmentem nieruchomościowym

Komisja Trójstronna omówi postulaty związkowców ze strajków w stolicy

resortu i przeprowadziły w połowie września ponad 100-tysięczną manifestację w Warszawie przeciwko polityce rządu. - Oddzielmy sferę polityki, przejdźmy do sfery rozwiązań merytorycznych - zaapelował minister. W jego ocenie Komisja Trójstronna to odpowiednie miejsce do przedyskutowania spraw wniesionych

Łatwa pożyczka, poważny problem [PORADNIK]

, musiał przyprowadzić trzech żyrantów, przy czym każdy z nich musiał zarabiać powyżej średniej krajowej. Tych warunków pan Paweł nie był w stanie spełnić. Zrezygnował więc z pożyczki, ale firma - powołując się na zapisy w umowie - odmówiła mu zwrotu wniesionej opłaty. Nie podpisuj umowy, jeśli nie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Polskich ePłatności (PeP) i pracuje nad zdobyciem finansowania na przejęcie, poinformował ISBnews prezes Wacław Szary. Spółka nie planuje nowej emisji akcji. Źródło: ISBnews Agora: Chce umocnić pozycję na rynku telewizyjnym, dlatego weźmie udział w postępowaniu koncesyjnym na co najmniej 2 kanały

Ile Eureko zarobiło przez 10 lat na PZU?

, wniesionego do specjalnie powołanej spółki Kappa. W sumie Eureko za zakończenie wojny skarb państwa nagrodził ekstra 4,8 mld zł. To dla Eureko już czysty zysk. 7,3 mld zł zostało w akcjach Po dokonaniu wszystkich rozliczeń dywidendowych Eureko zostanie jeszcze w ręku prawdziwy skarb: 33 proc. akcji PZU. Ile

EMPiK chce być jak Amazon i zamierza przejąć Merlin.pl

wniesione do nowej spółki EMPiK otrzyma 60 proc. akcji Merlina, które dają 60 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. I przejmie nad nim kontrolę. Transakcja ta ma być zamknięta do końca października, jeśli wyrazi na nią zgodę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Po połączeniu obu

Stradom wyszedł na prostą, inwestycje za 2 mln euro

r. zakład znacjonalizowano, a w 1952 otrzymał nazwę Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Stradom". Lata 90. ubiegłego wieku przyniosły kolejne zmiany: Stradom stał się jednoosobową spółką skarbu państwa. W 1995 r. akcje zakładu zostały wniesione do Narodowych Funduszy

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: - finansują ją w ponad 50% lub - posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub - sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub - mają prawo do powoływania ponad połowy składu

Jest zgoda, Sylwester Cacek może kupić akcje Redanu po 2,5 zł za sztukę

2,50 zł za jedną akcję" - czytamy w przyjętej uchwale. Akcje nowej emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne, które wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. WZ zdecydowało o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. "Wobec ograniczonych

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

2015 r., a debiut giełdowy wydzielonej spółki planujemy na początek przyszłego roku" - dodał. W styczniu Emperia Holding poinformowała o zamiarze podziału spółki. Do należącej do niej spółki P1 ma zostać wniesiona całość posiadanych przez Emperię aktywów i zobowiązań związanych z segmentem

Modernizacje w częstochowskich zakładach włókienniczych

ustrojowa przyniosły kolejne zmiany: Stradom stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W 1995 r. akcje zakładu zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Dwa lata temu Stradom wszedł do grupy kapitałowej FAM, która działa m.in. w branży odlewniczej i konstrukcji stalowych. Do FAM należy

Janusz Steinhoff wycofuje się z teksańskiego biznesu

;. Teraz, na mocy skomplikowanej umowy inwestycyjnej, rodzina Paszyńskich dostanie prawie 783 mln akcji spółki giełdowej Karen SA za wniesioną do niej aportem ziemię wartą - według przedstawionych wycen - ok. 450 mln zł. Same grunty w Cecenowie pod Słupskiem mają być warte 218 mln zł, bo są tam złoża torfu

PolishCoin, PolCoin i PLNc. W Polsce są już aż trzy narodowe kryptowaluty. Dlaczego?

dzielona proporcjonalnie do wniesionej mocy. Górnicy nie dostają nic za darmo. Płacą prądem. Ich komputery (często składane specjalnie do kopania) pracują pod dużym obciążeniem i pobierają więcej energii elektrycznej. To, czy kopanie jest opłacalne, zależy od wartości danej monety i trudności jej wydobycia

Co to jest kontrakt terminowy i jak można go wykorzystać

kontrakt opiewa na konkretny pakiet akcji. Aby go zawrzeć, nie trzeba wpłacać całej kwoty potrzebnej do zakupu pakietu, wystarczy ułamek jego wartości, tzw. depozyt zabezpieczający (w Polsce jest to 11-16 proc., w USA ok. 2,5 proc.). Zysk (lub strata) może wielokrotnie więc przewyższać wniesiony wcześniej

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

zamiarze podziału spółki. Do należącej do niej spółki P1 ma zostać wniesiona całość posiadanych przez Emperię aktywów i zobowiązań związanych z segmentem nieruchomościowym grupy. W wyniku podziału dotychczasowi akcjonariusze Emperii staną się akcjonariuszami spółki P1. Zarząd zakłada, że liczba akcji

Krauze zbuduje Wyspę Spichrzów

zbudować i sprzedać apartamenty w ścisłym centrum. Ale zapewne nie obędzie się bez kłopotów - przykład sopocki pokazuje, że wycena gruntów wniesionych do spółki jest kwestionowana przez opozycję polityczną nawet po upływie kilku lat. Do tego obszar objęty jest ochroną archeologiczną i czuwa nad nim

Oszczędzaj dla dziecka. Już od dziś!

inwestycyjnym daje nadzieję na pomnożenie oszczędności gromadzonych z myślą o dzieciach. Lokując w banku lub w obligacjach, jedynie udzielasz pożyczki instytucji finansowej, która tymi pieniędzmi obraca, tobie wypłacając jedynie z góry ustalone odsetki. Z kolei fundusz inwestycyjny lokuje pieniądze w akcjach

Jak zapewnić dziecku dobry start?

: ubezpieczyciel wypłaci dorosłemu już dziecku sumę ubezpieczeniową lub narosłe z inwestowania części składek zyski. Należy pamiętać, że na inwestycje trafia tylko część jednorazowej lub wpłacanej regularnie składki. Wypłata po kilkunastu latach wcale nie musi więc być znacząco wyższa od wniesionych składek. Ale

Teksas w Polsce

: "Powołano biegłego z zakresu historii sztuki. Wartość obrazu waha się od 40 do 70 tys. zł".Teraz, na mocy skomplikowanej umowy inwestycyjnej, rodzina Paszyńskich dostanie prawie 783 mln akcji spółki giełdowej Karen SA za wniesioną do niej aportem ziemię wartą - według przedstawionych wycen

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd PKO Banku Polskiego zaproponuje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy wysokości 1.375,00 mln zł, czyli 1,10 zł na jedną akcję, poinformował bank w komunikacie. Spółka informatyczna Asseco South Eastern Europe (ASEE)  i Volksbank International podpisały umowę

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej - skutki podatkowe i księgowe

- księgowanie w dacie rejestracji umowy spółki przez KRS: Wn Długoterminowe aktywa finansowe - udziały i akcje w jednostkach powiązanych Ma Pozostałe przychody operacyjne. Wyksięgowanie wartości księgowej składników majątku wniesionych aportem: Ma Środki trwałe - wartości netto (wcześniej należy przenieść

Nowojorski biznesmen: Zuckerberg ukradł mi połowę Facebooka

przedsiębiorca tłumaczył, że nie słyszał o sukcesie Facebooka, a na kontrakt z Zuckerbergiem natknął się, przeglądając dokumenty. Prawnicy wskazują, że nawet jeśli zarzuty Ceglii i maile od Zuckerberga są prawdziwe, może liczyć co najwyżej na ugodę, która zapewni mu spory pakiet akcji Facebooka. I uważają, że

Biuro podróży Orbis upada i traci swoją markę.

"Orbis Travel". Akcje giełdowego Orbisu poleciały w dół mimo zapewnień firmy, że nie jest zagrożona. - Należy podkreślić, że upadły Orbis Travel nie jest częścią spółki z grupy kapitałowej Orbis i nie stwarza dla nas zagrożenia - mówi Ireneusz Węgłowski, wiceprezes zarządu notowanej na

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji spółki. W ocenie wnioskodawców postulowana zmiana jest zgodna z prawodawstwem wspólnoty europejskiej, które dopuszcza

Jak wiceminister skarbu wszedł w szkodę

niewypowiedzianą, że Bury uwłaszczył się dzięki ZMW. Na przykład odkupił w powstałej w 1992 r. spółce Agro-Technika udziały wniesione przez Związek. Posługiwał się przy tym pełnomocnictwem, które powinno po trzech dniach wygasnąć. Objął też wszystkie udziały po ZMW w spółce wydawniczej Podkarpacka Oficyna

Co wynika z nazwy spółki handlowej?

nie art. 11 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Spółka pozostaje w fazie organizacyjnej od momentu podpisania umowy spółki z o.o., a w przypadku spółki akcyjnej z chwilą objęcia wszystkich akcji. Stan ten trwa do chwili wpisania jej do rejestru przedsiębiorców. Spółka w 

Grupa na rozbiegu - rozpoczęto budowę polskiego giganta energetycznego

zostaną wniesione aportem do PSE. W lipcu weszła jednak w życie nowelizacja Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, która mówi, że jeżeli spółki są wnoszone do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, to ich pracownikom przysługuje ekwiwalent w zamian za akcje. To by oznaczało, że część

Co zrobić, żeby teraz zarobić - Fundusze inwestycyjne

ponad 140 mld zł pieniędzy w funduszach na początku 2009 r. zostało niecałe 70 mld. Wydawało się, że czas funduszy minął. I tu niespodzianka. W ostatnich dwóch-trzech miesiącach większość funduszy inwestujących w akcje znów zaczęła przynosić zyski. Wcale niemałe: nawet ponad 40 proc.! Inwestujący w

Brytyjska elektrownia przegrała spór z rządem o subsydia

dofinansowanie na konwersję tylko jednego bloku. Na skutek tej decyzji kurs akcji spółki spadł o 13 proc., a ona sama zapowiedziała wejście na drogę sądową przeciwko DECC. Ostatecznie sąd stanął po stronie spółki i przyznał, że argumentacja rządu za odrzuceniem wniosku o subsydia była nieprawidłowa. DECC co

Optymalizacja podatkowa w MSP, część 2.

jest ograniczenie odpowiedzialności właścicieli takich spółek tylko do wartości wniesionego kapitału. Precyzując: zgodnie z art. 13 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), wspólnik odpowiada tylko do wartości objętych udziałów - jeśli nie pokrył ich w całości, odpowiada także w zakresie istniejącej różnicy

Partnerstwo publiczno-prywatne: nowe otwarcie, czy stara bieda?

Consulting.Jednym z przykładów szeroko rozumianego PPP jest projekt zapoczątkowany w roku 1992: współpraca miasta Gdańsk z francuską firmą Saur w sektorze wodno- kanalizacyjnym. Została zawiązana spółka, w której Gdańsk otrzymał 49 proc.udziałów, zaś Saur został posiadaczem 51 proc. akcji. Akcjonariusze wnieśli

Mieszkania wyborcze. PO reklamuje to, co... likwiduje

problemu nie uda się jednak uciec. Bankowcy zwracają uwagę, że kredyty są udzielane nawet na 30 lat. Niestety, nasze banki dysponują głównie krótkoterminowymi lokatami swoich klientów. Na dłuższą metę nie da się w oparciu o nie rozwijać akcji kredytowej. Potrzebny jest kapitał długoterminowy, a ten mogą

PKP na włościach

, zamierza powołać Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) dedykowany nieruchomościom PKP. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie postępowania, a następnie rokowań w sprawie wyłonienia podmiotu (TFI), który utworzy Fundusz. Potem zostałyby wniesione do niego wybrane aktywa, w szczególności akcje i

Lubera kierował Tauronem ponad siedem lat; stworzył spójną strukturę

co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2014 r. to około 4,8 GW. Grupa Tauron to także największy dostawca ciepła na Górnym Śląsku. W czwartek kurs akcji Taurona spadł w pewnym momencie do historycznego mimimum - walor wyceniano na 3,20 zł

Oszczędzaj z głową - wystarczy 300 złotych miesięcznie by uzbierać milion

narosłe z inwestowania składek. Uwaga! Należy pamiętać, że na inwestycje trafia tylko część jednorazowej lub wpłacanej regularnie składki. Wypłata po kilkunastu latach wcale nie musi więc być znacząco wyższa od wniesionych składek. Ale to cena gwarancji wysokiego odszkodowania, gdyby jednak stało się coś

Zygmunt Solorz-Żak: Bioton to wyjątek

Vadim Makarenko: Dlaczego szukał pan inwestora zagranicznego dla Polsatu? Zygmunt Solorz-Żak: Uważałem, że można oddać część Polsatu i zostawić sobie kontrolę. Chciałem spieniężyć część wniesionych kapitałów. Nigdy nie chciałem pracować na kredytach. Wolałem kapitał własny, ale w pewnym momencie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery