wiceminister rolnictwa

PAP

Jurgiel podzielił obowiązki wśród nowych wiceministrów rolnictwa

Jurgiel podzielił obowiązki wśród nowych wiceministrów rolnictwa

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel dokonał podziału obowiązków miedzy nowych wiceministrów. Szef resortu rolnictwa osobiście będzie nadzorował obrót ziemią i działalność Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wiceminister rolnictwa: skażenie pasz sprowadzonych z Niemiec incydentalne

Skażenie sprowadzonych z Niemiec pasz ekologicznych było incydentalne, ale zakazano ich stosowania i oznaczania produkowanych dzięki nim jaj jako ekologiczne - poinformowała w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk.

Wiceminister rolnictwa Białorusi: szukamy alternatywy dla wieprzowiny z UE

Białoruś rozpatruje alternatywne możliwości importu wieprzowiny w związku z obecnością afrykańskiego pomoru świń w państwach Unii Europejskiej - oświadczył we wtorek wiceminister rolnictwa Białorusi Wasil Siedzin.

Marek Sawicki: Polska musi odwołać się w sprawie zwrotu 80 mln euro. [Newseria]

Marek Sawicki: Polska musi odwołać się w sprawie zwrotu 80 mln euro. [Newseria]

Kolejny wiceminister rolnictwa, resort w pełnym składzie

parlamentarnych w 2015 r. został ponownie wybrany do Sejmu z listy PiS. Otrzymał ponad 11,6 tys. głosów. Obecnie w skład resortu rolnictwa wchodzi: dwóch sekretarzy stanu - Zbigniew Babalski i Jacek Bogucki oraz trzech podsekretarzy stanu - Ewa Lech, Rafał Romanowski i Ryszard Zarudzki.(PAP)

Wiceminister rolnictwa i ludowcy o wsparciu branży mleczarskiej

Zalewski brał w sobotę udział w obradach władz wojewódzkich PSL w Białymstoku. Dyskutowano przede wszystkim o sytuacji rolnictwa w województwie podlaskim, gdzie główną branżą rolniczą jest mleczarstwo. Ocenia się, że ok.20-25 proc. mleka w kraju pochodzi właśnie z województwa podlaskiego

MRiRW: od 19 stycznia będą możliwe dopłaty bezpośrednie dla większych gospodarstw

Wiceminister wyjaśnił, że dzięki uruchomieniu zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich "nie ma dużego zaburzenia jeżeli chodzi o przekazanie płatności dla rolników". Zarudzki przypomniał, że zaliczki otrzymało prawie 1 mln rolników na połowę przysługujących im płatności. W sumie trafiło do

Babalski: w pierwszej połowie stycznia projekt dot. obrotu ziemią trafi do konsultacji

2016 r. cudzoziemcy , którzy będą chcieli kupić ziemię rolną w Polsce, nie będą potrzebowali specjalnego pozwolenia MSWiA. Ziemia w naszym kraju jest tańsza niż w krajach zachodnich, stąd obawa, że zamożniejsi obywatele z tamtych krajów będą wykupowali grunty np. w celach spekulacyjnych. Wiceminister

Nalewajk: Polska wystąpi do KE o dodatkową pomoc w związku z suszą

Dodał, że do wniosku Polski mogą dołączyć Rumunia i Austria - kraje, które w tym roku poniosły starty w rolnictwie na skutek suszy. Pomoc w uruchomieniu dodatkowych środków na ten cel obiecał unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan. Wiceminister odpowiadał na pytania posłów PiS w sprawie

Polska wieprzowina może trafić do Japonii

Polska wieprzowina może trafić do Japonii

Plocke towarzyszył prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu w dwudniowej wizycie w Japonii. Tokio nałożyło embargo na eksport polskiej wieprzowiny po wystąpieniu w naszym kraju przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF). O eksporcie wieprzowiny wiceszef resortu rolnictwa rozmawiał z japońskimi

Resort rolnictwa: Polska będzie wnioskować o dopłaty do eksportu wieprzowiny

, lotnych związków organicznych, amoniaku, cząstek stałych (sadzy) i metanu. Jak mówił Jędrysek, polska propozycja trafiła do resortu rolnictwa, bo to przede wszystkim tego sektora dotyczą ograniczenia emisji określonych w dyrektywie, przede wszystkim amoniaku. Według wiceministra trzeba zrobić wszystko

MRiRW: w styczniu wypłata 3,5 mld zł zaległych płatności bezpośrednich

zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę, a także niedotrzymania umów i zobowiązań. Dodał, że półroczne opóźnienie było wynikiem zaniechań poprzedniego kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. "18 listopada - dzień przed powołaniem mnie na

Zarudzki: w marcu nabór wniosków na modernizację

"Właśnie został przyjęty harmonogram wdrażania poszczególnych działań i poddziałań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2016 r. W tym roku zostanie uruchomiona większość działań, a niektóre powtórzone" - powiedział wiceminister. W pierwszej połowie marca ruszy nabór na

MRiRW: uzgodnione rozporządzenie ws. pomocy producentom trzody i mleka

zakłada, że w najbliższy czwartek projekt zostanie przyjęty przez KSRM, a w kolejny wtorek może być rozpatrzony na posiedzeniu rządu. Wiceminister podkreślił, że w wyniku konsultacji, pomocą zostaną objęci także producenci trzody utrzymujący świnie w cyklu otwartym. Dla nich jednak dofinansowanie będzie

Polska, kraj mlekiem płynący. Nie ma drugiej takiej branży, jak rolnictwo

Polska, kraj mlekiem płynący. Nie ma drugiej takiej branży, jak rolnictwo

, procedurami. I byłoby dziwne, gdyby nagle premier rządu się pojawiła. Ja jako wiceminister jeździłem na posiedzenia rady ministrów rolnictwa do Brukseli. I pamiętam, jak podczas głosowania przewodniczący zwykle pytał, kto jest przeciwko - "poza oczywiście Grecją". To wywoływało salwy śmiechu. A

Jednej decyzji brakuje do umożliwienia eksportu jabłek do Indii

ministrów rolnictwa. Stąd projekt porozumienia, na mocy którego moglibyśmy eksportować jabłka do Indii" - wyjaśnił Nalewajk. Jak podkreślił wiceminister, Indie są dla polskich producentów potencjalnie wielkim rynkiem. Kraj ten importuje ok. 200 tys. ton jabłek rocznie, głównie z USA, Nowej Zelandii i

Resort rolnictwa: są zainteresowani produkcją łososi w Polsce

atlantyckiego w Janowie koło Trzęsacza (woj. zachodniopomorskie). Wykorzystuje się tu nowatorską metodę stosując do hodowli łososi zasolone wody geotermalne - zaznaczył wiceminister. Jak mówił, trudność w uruchomieniu takiej akwakultury polega jedynie na tym, że tradycyjne systemy sadzowe nie są przystosowane

Plocke: polskie rybołówstwo morskie może być dochodowe

, że jest on procedowany w "superekspresowym tempie". Wskazywali ponadto na złą sytuację w tym sektorze. Wiceminister rolnictwa przypomniał, że prace nad przyszłą ustawą rozpoczęły się w 2012 r. "W pierwszej połowie 2012 roku zostały przygotowane założenia do projektu, a w czerwcu 2012

MRiRW: nadzór właścicielski nad Elewarrem jest właściwy

posiedzenia sejmowej oraz senackiej komisji rolnictwa. NIK sformułowała swe oceny na podstawie wyników kontroli Elewarru dotyczącej okresu 2010 - 2013. Od tego czasu w spółce wdrożono działania naprawcze i restrukturyzacyjne, co przekłada się na zwiększenie efektywności działania spółki. Umożliwiło to

Nowe przepisy mają ukrócić bezprawne zajmowanie ziemi

Nowe przepisy mają ukrócić bezprawne zajmowanie ziemi

zabiegi agrotechniczne, a osoba, która dopuszcza się takiego procederu, składa wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatę bezpośrednią. By otrzymać unijne płatności, obecnie wystarczy wykazać, że ziemia jest użytkowana przez daną osobę. Nowe przepisy mają ukrócić wyłudzanie

Szalczyk: po konsultacjach inne dopłaty do krów, bydła, owiec i kóz

Wiceminister zaznaczyła, że przede wszystkim chodziło o podniesienie płatności powiązanych z produkcją, co w wielu przypadkach jest niemożliwe, gdyż pula środków jest stała. Na ten cel jest 15 proc. środków z ponad 21 mld euro przeznaczonych na płatności bezpośrednie. W wyniku konsultacji

Nalewajk: rolnicy dotknięci skutkami embarga otrzymali pomoc

miesięcy u.br.) wzrósł w stosunku do 2013 r. o 15 proc. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke zapytany o tę samą sprawę podczas czwartkowego posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa poinformował, że rząd, by pomóc rolnikom poszkodowanym przez embargo, zgodził się na uruchomienia pomocy de minimis ze

Plocke: pomoc krajowa i unijna dla producentów warzyw wyniesie 270 mln zł

notyfikacji Komisji Europejskiej - PAP). Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat

Nalewajk: Produkty rolne będą przekazywane do banków żywności

Nalewajk: Produkty rolne będą przekazywane do banków żywności

na temat tej instrukcji i jej treść została uzgodniona. Z danych resortu rolnictwa wynika, że w 2013 r. wywieźliśmy do Rosji np. ponad 700 tys. ton jabłek. Jeśli chodzi o kapustę, kalafiory i kalarepę, było to 72 tys. ton. Wiceminister rolnictwa podkreślał, że w pierwszej kolejności produkty, które

Nalewajk: produkty rolne będą przekazywane do banków żywności

jej treść została uzgodniona. Z danych resortu rolnictwa wynika, że 2013 r. wywieźliśmy do Rosji np. ponad 700 tys. ton jabłek. Jeśli chodzi o kapustę, kalafiory i kalarepę było to 72 tys. ton. Wiceminister rolnictwa podkreślał, że w pierwszej kolejności produkty, które przez embargo nie trafią do

MRiRW: kolejne dopuszczone przez KE uprawy GMO będą w Polsce blokowane

Na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi wiceminister przypomniała, że dozwolone przez Komisję Europejską dwa rodzaje materiału siewnego: ziemniaka Amflora i kukurydzy MON 810 są w Polsce zakazane na mocy ustawy o nasiennictwie i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady

Sawicki: żadna partia jabłek wysłanych do Singapuru nie była zepsuta

Wiceszef resortu rolnictwa o problemach z polskimi jabłkami mówił na XII Kongresie Eksporterów Polskich. Z kolei wicepremier Janusz Piechociński zaapelował podczas kongresu do grup producenckich, eksporterów, dostawców: "Trzymajmy formę". "Minister Nalewajk nie miał pełnej

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

dalszej kolejności rolnik mógł skorzystać z puli środków przeznaczonych na modernizację gospodarstw " - podkreśliła wiceminister na wtorkowej konferencji w Senacie poświęconej rolniczym gospodarstwom rodzinnym. Jak mówiła, będzie to dotacja do wysokości 60 tys. zł udzielana na podstawie

Nalewajk: UE wkrótce zaakceptuje rozporządzenie ws. wędzenia wędlin

Chodzi o rozporządzenie polskiego ministra rolnictwa, które pozwala na zachowanie przez okres przejściowy dotychczasowych norm dla wędlin wędzonych tradycyjnie. Nalewajk poinformował podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, że dokument ten jest na etapie "zwolnienia z komisji

Szalczyk: KE nie przysłała jeszcze uwag do PROW 2015-2020

Szalczyk przypomniała podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, że projekt polskiego PROW 2015-2020 został wysłany do Komisji 15 kwietnia br., a zgodnie z przepisami KE ma trzy miesiące na przekazanie swoich uwag. "Właśnie ten czas upływa, ale oficjalnie resort rolnictwa

Szalczyk: 13,5 mld euro na rozwój rolnictwa i wsi na lata 2014-2020

- to środki UE, a ponad 4,9 mld euro - krajowe - poinformowała wiceminister. W ramach PROW będą realizowane priorytety Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa. Można do nich zaliczyć m.in. innowacyjność rolnictwa, modernizację rolnictwa, pomoc dla młodych rolników, wsparcie dla małych

Polskie jabłka dotarły do Singapuru i Indii zepsute

Wiceszef resortu rolnictwa o problemach z polskimi jabłkami mówił na XII Kongresie Eksporterów Polskich. W rozmowie z PAP powiedział, że jabłka, które dotarły do Singapuru 17 listopada, nie spełniają wymagań odbiorcy. Wyjaśnił, że prawdopodobnie zostały źle zabezpieczone na czas transportu

Plocke: ponad 530 mln euro z UE na rybołówstwo na lata 2014-2020

Wiceminister powiedział podczas środowej konferencji "Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej", że po trudnych, wielomiesięcznych negocjacjach Polska otrzyma czwartą co do wielkości alokację środków unijnych; po Francji, Hiszpanii i Włoszech. Zwrócił uwagę, że

W maju szkolenia dla producentów wędzonych wędlin

małopolskiego - zaznaczył wiceminister. Poinformował też, że resort rolnictwa zaplanował przeprowadzenia szkoleń dla tych producentów wędlin, którzy chcieliby zmienić technologię wędzenia. Szkolenia będzie prowadziło Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Rozpoczną się one 19 maja. Zakłada się przeszkolenie

Koszalin. Rolnicy z "S" zapowiadają na 26 lutego ogólnopolski protest

Wiceminister Szalczyk przyjechała do Koszalina, żeby przedstawić przedstawicielom izb i związków rolniczych założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Na spotkanie, które odbywało się w koszalińskiej delegaturze zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego

Nalewajk: będzie pomoc dla zakładów na poprawę technologii wędzenia

. Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk podczas seminarium "Substancje smoliste - żywność - wymagania" w poniedziałek w Lublinie przypomniał, że do końca marca tego roku zostaną przeprowadzone badania monitoringowe wędzonek produkowanych metodami tradycyjnymi, które pokażą, czy i w jakim stopniu nowe

Zarudzki: pieniędzy na PROW 2014-2020 jest mniej niż poprzednio

Wiceminister odpowiadając na pytania posłów PiS dotyczący realizacji PROW przyznał, że pieniędzy na obecny PROW jest mniej. Jest w sumie 13,5 mld euro, z czego 8,5 mld euro pochodzi z budżetu UE, poprzednio cała tę kwotę dała UE. Dodatkowo są zobowiązanie wynikające z uruchomionych działań w

Szalczyk: resort rolnictwa pracuje nad prawem dot. obrotu ziemią

wniesie do nich poprawki - powiedział podczas seminarium w Senacie poświęconemu obrotowi ziemią kierujący zespołem dyrektor departamentu gospodarki ziemią ministerstwa rolnictwa Zbigniew Abramowicz. Dodał, że najpewniej prace nad nowymi przepisami rozpoczną się w Sejmie w przyszłym roku. Wtedy jest szansa

5 lutego spotkanie w resorcie rolnictwa ws. wędzonych wędlin

, m.in. benzopirenu. Obecnie dopuszczalny poziom benzopirenu w kilogramie wędliny może wynosić 5 mikrogramów, od września będą to 2 mikrogramy. Jak zaznaczył wiceminister, wielu z drobnych producentów nie dysponuje wynikami stosownych badań i na razie nie wiadomo ilu zakładów przetwórczych może dotyczyć

Plocke: Unia koordynuje kontrolę połowów na Bałtyku

-rekreacyjne. Sprawdzane są także firmy skupujące produkty rybołówstwa - wyliczał wiceminister. Inspekcje na morzu polegają na kontroli dokumentów, funkcjonowania systemu elektronicznego monitorowania statków rybackich, kontroli ryb w ładowniach, sprzętu połowowego, prawidłowości zapisów w dzienniku połowowym

Nalewajk: budżet PROW 2007-2013 będzie wykorzystany w całości

dla młodych rolników oraz na inwestycje gminne w odnawialne źródła energii (OZE) na wsi - poinformował. Wicedyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich ministerstwa rolnictwa Mieczysław Paradowski przypomniał, że choć program się zakończył, to wydatki mogą być rozliczone do końca 2015 roku

W Sejmie pytania o sytuację pracowników ARiMR

Mazurek pytała w czwartek w Sejmie o sytuację pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. "Przypomnę, rzecz dotyczyła mobbingu, konfliktu interesów kadry kierowniczej, zatrudniania rodzin. Ujawniono nepotyzm, kumoterstwo w zatrudnianiu, awansowaniu i nagradzaniu

Nalewajk: drób, mleko i owoce, w tym jabłka, to nasze produkty do Azerbejdżanu

nie w pełni satysfakcjonuje" - zastrzegł Nalewajk. Wiceminister rozmawiał w Baku na temat wymiany naukowej między różnymi instytutami. "Zaoferowaliśmy współpracę i przekazanie naszych doświadczeń, jeśli chodzi o transformację w przemyśle rolno-spożywczym" - dodał. "Musimy jeszcze

Nie ma środków na dopłaty do kredytów inwestycyjnych

przez banki akcji kredytowej w wysokości 1,2 mld zł. Jednak - jak zaznaczył wiceszef resortu rolnictwa - okazały się one także za małe. Wiceminister dodał, że minister rolnictwa wystąpił do ministra finansów o zwiększenie puli środków o 30 mln na kredyty inwestycyjne i 10 mln zł na kredyty klęskowe. W

Nalewajk: w czwartek Komitet Stały RM zajmie się rekompensatami dla rolników

"Dziś na Komitecie Stałym Rady Ministrów stanie projekt zmiany ustawy zakaźnej, która da delegację ministrowi rolnictwa do wydania rozporządzenia, które będzie mogło skutkować wypłatami rekompensat rolników, którzy chcieliby odchodzić od produkcji w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru

Plocke: kwota połowowa dorsza wykorzystana w 54 proc.

. Zauważył, że udało się utrzymać dotychczasowe zasady dotyczące ryb złowionych podczas połowów rekreacyjnych, bez wliczania ich do kwot połowowych. Wiceminister poinformował, że od środy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje rybaków o możliwości uzyskania środków z Europejskiego

Protest rolników przed resortem rolnictwa

Protestujący trzymali transparenty m.in. z hasłami: "Dość lekceważenia polskiej wsi", "Żądamy ochrony polskich hodowli". Jak mówił do zgromadzonych przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych senator Jerzy Chróścikowski, protest ma charakter ogólnopolski. "Ten pr

ANR w 2013 roku sprzedała rekordowo dużo ziemi

"Takie wyniki udało się uzyskać ANR dzięki dobrze zorganizowanej pracy. Ministerstwo rolnictwa wysoko ją ocenia" - powiedział na konferencji prasowej Plocke. Dodał, że zadaniem Agencji jest to, by jak najwięcej polskich gruntów trafiło do polskich rolników. Prezes ANR Leszek

Plocke: raczej nie uda się uniknąć kar za nadprodukcję mleka

przelicznik do wyliczenia tych kar. Na dziś sytuacja jest bardzo trudna, bo osiem państw unijnych przekroczyło kwotę mleczną, a 20 - nie" - poinformował wiceszef resortu rolnictwa. Zaznaczył, że wniosek Polski został przyjęty przez Komisję i skierowany do dalszych analiz. "Trudno jest przewidzieć

Resort rolnictwa: władze lokalne będą miały większy wpływ na PROW

Jak powiedziała Szalczyk, w przyszłym programie będą kontynuowane dotychczasowe działania. Polityka rozwoju obszarów wiejskich ma nadal wspierać konkurencyjność rolnictwa i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym działania na rzecz klimatu; ma też wspierać zrównoważony rozwój obszarów

Min. Środowiska: Nowe Prawo wodne będzie rewolucją m.in. dla energetyki

Gawłowski poinformował, że nowe Prawo wodne wprowadzi w pełni do polskich przepisów unijną Ramową Dyrektywę Wodną, a także uporządkuje gospodarowanie wodami i zarządzanie infrastrukturą hydrotechniczną. Wiceminister zwrócił uwagę na kontrowersyjny dla przemysłu energetycznego art. 9 Dyrektywy. - W

Szczecin. Po spotkaniu z wiceminister rolnicy kontynuują protest

Rozmowy, które zaczęły się we wtorek, dotyczyły m.in. podatku dochodowego w rolnictwie, wysokości dopłat bezpośrednich czy utrzymania obecnego systemu KRUS. Z komunikatu opublikowanego w środę późnym wieczorem po spotkaniu obu stron wynika, że nie udało im się dojść do porozumienia. Jak

Ukraina odracza podjęcie decyzji o ograniczeniu eksportu zboża

. W środę wiceminister Melnyk oświadczył, że ewentualne ograniczenie eksportu może dotyczyć pszenicy na paszę, jęczmienia i żyta. Kukurydza nie jest rozpatrywana, nie będzie też ograniczeń, jeśli chodzi o rzepak - powiedział. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu ukraińskiego, kwoty nie będą

Krzysztof Jurgiel objął stanowisko ministra rolnictwa

Krzysztof Jurgiel przybył do resortu po pierwszym posiedzeniu nowej Rady Ministrów; wcześniej poseł otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jurgielowi towarzyszyli: poseł PiS Jacek Bogucki - były wiceminister za rządów PiS-Samoobrona-LPR, Rafał

Resort rolnictwa: Andrzej Gross odwołany z funkcji prezesa ARiMR

- wyjaśniał Gross na środowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, dodając jednocześnie, że dopłaty bezpośrednie są dla Agencji priorytetem. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki potwierdził, że dopłaty ruszą 1 grudnia, ale będą one "okrojone". Dostaną je w

Komisja rolnictwa zaakceptowała projekt budżetu rolnego na 2016 r.

sumie jest to 8,4 mld zł - powiedział wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki prezentując we wtorek projekt budżetu rolnego. Z tych pieniędzy będzie finansowania działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Inspekcji Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Resort rolnictwa: Andrzej Gross odwołany z funkcji prezesa ARiMR

jednocześnie, że dopłaty bezpośrednie są dla Agencji priorytetem. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki potwierdził, że dopłaty ruszą 1 grudnia, ale będą one "okrojone". Dostaną je w pierwszej kolejności rolnicy posiadający gospodarstwa do siedmiu hektarów, bez

MRiRW chce wspomóc producentów mleka i wieprzowiny kwotą 57 mln euro

wieprzowiny" - dodał. Resort postuluje, by rozporządzenie weszło w życie jeszcze w styczniu. "Chcemy, żeby na najbliższym posiedzeniu najpierw Komitetu Stałego Rady Ministrów, a potem rządu zostało to przyjęte" - powiedział towarzyszący Jurgielowi wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. "

Weterynarze zawiadomili CBA i prokuraturę ws. ministra Sawickiego

wcześniejszymi ekspertyzami, które robiliśmy razem z Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii". "Z wypowiedzi (wiceministra Nalewajka - PAP) można wywnioskować, iż niewykonanie obowiązku ustawowego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi może wynikać z faktu braku wyrażenia zgody przez

Prezes ARiMR odwołany ze stanowiska. W jego miejsce były wójt gminy Pcim

posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, dodając jednocześnie, że dopłaty bezpośrednie są dla Agencji priorytetem. "Okrojone" dopłaty bezpośrednie Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki potwierdził, że dopłaty ruszą 1 grudnia, ale będą one "okrojone". Dostaną

Sejm. Komisja za odroczeniem dot. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

cele inwestycyjne np. dla samorządów czy na cele gospodarki mieszkaniowej. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zbigniew Babalski podczas środowego posiedzenia komisji rolnictwa mówił, że do resortu, jak i prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wpływa tak wiele zastrzeżeń i protestów dotyczących

Komisja rolnictwa za ujednoliceniem zasad zatrudnienia w agencjach i inspekcjach rolnych

; - podkreślił. Strona rządowa zapewniła, że "kierunkowo jest to ustawa zbieżna z poglądem na tę ustawę kierownictwa resortu rolnictwa". Wiceminister Rafał Romanowski powiedział, że resort zgodnie z regulaminem pracy rady ministrów przygotował projekt stanowiska, który jeszcze we wtorek zostanie

Jerzy Kwieciński - wiceminister rozwoju pod Morawieckim [SKŁAD RZĄDU PiS]

Jedyny wiceminister wymieniony na konferencji PiS. Jerzy Kwieciński ma zostać pierwszym wiceministrem ds. rozwoju. Jest doktorem Politechniki Warszawskiej oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jerzy Kwieciński pracował już w rządzie - w latach 2005-08 był

Wypłaty dla klientów SK banku - w BZ WBK

deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa wynosi 2.036.857.387,61 zł (słownie: dwa miliardy trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy)" - podał BFG. Również wiceminister finansów Leszek Skiba poinformował

MRiRW chce wspomóc producentów mleka i wieprzowiny kwotą 57 mln euro

. Resort postuluje, by rozporządzenie weszło w życie jeszcze w styczniu. "Chcemy, żeby na najbliższym posiedzeniu najpierw Komitetu Stałego Rady Ministrów, a potem rządu, zostało to przyjęte" - powiedział towarzyszący Jurgielowi wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. "Mam nadzieję, że w

MŚ i MRiRW zapowiadają zwiększenie odstrzału dzików na Podlasiu

Minister środowiska Maciej Grabowski poinformował na czwartkowym wspólnym briefingu prasowym z wiceministrem rolnictwa Tadeuszem Nalewajkiem, że ze względu m.in. na występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń na Podlasiu jak i zwiększenie populacji dzików na Podlasiu, zostanie przyspieszony i

Projekt: za kontrolę żywności od rolników ma odpowiadać Inspekcja Weterynaryjna

lepszej weryfikacji produktu niż ocena konsumenta, bo jeśli konsument raz się natnie na zły produkt więcej go nie kupi i powie o tym innym. Posłowie najczęściej pytali czy Inspekcja Weterynaryjna sprosta zadaniom i czy ma na ten cel środki. Obecna na pierwszym czytaniu projektu wiceminister rolnictwa

Marek Zagórski sekretarzem stanu w resorcie skarbu

Zagórskiego na sekretarza stanu w MSP powołała premier Beata Szydło. Nowy wiceminister skarbu jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

Trudna sytuacja na rynku trzody, resort rolnictwa obiecuje pomoc

zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca - dodał. Wiceminister poinformował też uczestników spotkania o piśmie skierowanym do unijnego komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana. W korespondencji podnoszona jest kwestia stabilizacji na rynku wieprzowiny, która w opinii strony polskiej powinna

Ok. 500 związkowców z ARiMR protestowało przed Ministerstwem Rolnictwa

pracodawcą Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR 1 października br. weszła w spór zbiorowy. W czwartek o brak podwyżek w ARiMR, spadek zatrudnienia w agencji i pracę w soboty pytała w czwartek w Sejmie posłanka Beata Mazurek (PiS). Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk

Od czwartku ARiMR przyjmuje wnioski dot. pomocy dla producentów trzody i ryb

podobną pomoc w kolejnych latach, gdyż program bioasekuracji będzie trwał do 2018 roku. Obecna na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ewa Lech nie wykluczyła, że wsparcie dla tej grupy rolników będzie kontynuowane w następnych latach.

Chińscy eksperci skontrolują polskie sady

wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Polska stara się o uzyskanie zgody na eksport polskich jabłek do Chin. Przeprowadzenie audytu na miejscu jest konieczne w związku z wnioskiem złożonym w sierpniu 2014 r. przez stronę polską o otwarcie rynku chińskiego dla polskich jabłek. W ramach wizyty eksperci

Chińscy eksperci skontrolują polskie sady

wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Polska stara się o uzyskanie zgody na eksport polskich jabłek do Chin. Przeprowadzenie audytu na miejscu jest konieczne w związku z wnioskiem złożonym w sierpniu 2014 r. przez stronę polską o otwarcie rynku chińskiego dla polskich jabłek. W ramach wizyty eksperci

Zmierzch liceów? Już 55 proc. uczniów wybrało zawodówki i technika, a MEN szykuje nowe zawody

- Szkoły zawodowe wybierane są przez coraz większy odsetek uczniów - mówiła w czwartek w Sejmie wiceminister edukacji Teresa Wargocka. W tym roku szkolnym zawodówki i technika wybrało już 55,5 proc. absolwentów gimnazjów. Wiceminister zapowiedziała też, że w resorcie chcieliby zmienić sposób

Jurgiel: podstawą gospodarowania ziemią będzie dzierżawa

08.12. Warszawa (PAP) - W najbliższych latach podstawą gospodarowania ziemią będzie dzierżawa rolna. Będzie wprowadzone moratorium na sprzedaż państwowych gruntów - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Jak dodał, państwowa ziemia będzie głównie

Trwa protest rolników na trasie A2 w miejscowości Zdany

Europie producentem i eksporterem żywności. "Niezależnie od tego, że ja prowadziłem rozmowy z ministrem rolnictwa Francji, to w ministerstwie rolnictwa dwa komitety protestacyjne: z Wielkopolski i z Kujawsko-Pomorskiego podpisały z wiceministrami porozumienia i będą realizowali zadania zgodnie z

Koniec sprzedaży ziemi rolnej. Teraz tylko dzierżawa

osoby uprawnione do pierwokupu. To nie wszystko. Potencjalny nabywca mógłby uznać, że "cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej". Spór miałby na podstawie wyceny rzeczoznawcy rozstrzygać sąd. Byle zdążyć przed 1 maja Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski

Cydr i owoce dla szkół tematem spotkania zespołu ds. embarga

międzyresortowe prace analityczne w sprawie kredytów i stawek ubezpieczeniowych na eksport produktów rolnych na rynki trzecie" - czytamy w komunikacie. W skład zespołu, oprócz ministra rolnictwa Marka Sawickiego, wchodzą wiceministrowie gospodarki, finansów, spraw zagranicznych, skarbu i rolnictwa oraz

Sejmowa komisja rolnictwa chce zgłosić projekt ustawy o dzierżawie

uporządkowania i doprecyzowania przepisów - jak wskazało Biuro Legislacyjne - będzie mógł być przekazany do laski marszałkowskiej dopiero po uzupełnieniu tych braków. Komisja chciałaby, by projekt był gotowy w ciągu dwóch tygodni, tak by ustawa ta został uchwalona jeszcze w tej kadencji Sejmu. Wiceminister

MRiRW: ponad 230 tys. gospodarstw poszkodowanych przez suszę

, gdyby rolnik nie ubezpieczył przynajmniej połowy swoich upraw. Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk przyznał w czwartek w Sejmie, że są pewne kontrowersje co do interpretacji przepisów dotyczących szacowania suszy. Dotyczy to - jak mówił - określania strat w przypadku prowadzenia produkcji

Sejm za przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy o obrocie ziemią

zwróciła uwagę, że w dyskusji kładzie się nacisk na rolników indywidualnych, tymczasem nikt w Polsce nie broni interesów średnich i dużych gospodarstw rolnych. We wtorek w czasie posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski poinformował, że nad przygotowaniem nowej

Projekt ustawy dot. PROW skierowany do drugiego czytania

. Przedstawiono też zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu - poinformował wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. Dodał, że agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według projektu ustawy, PROW 2014-2020 obejmuje takie

Ministrowie nowego rządu PiS. Pełna lista

rządu Mariusz Kamiński - koordynator ds. służb specjalnych Beata Kempa - szefowa Kancelarii Premiera Lista ministrów resortów gospodarczych Mateusz Morawiecki - wicepremier, minister rozwoju Jerzy Kwieciński - wiceminister rozwoju Paweł Szałamacha - minister finansów Dawid Jackiewicz - minister skarbu

Ok. 500 związkowców z ARiMR protestowało przed resortem rolnictwa

. weszła w spór zbiorowy. W czwartek o brak podwyżek w ARiMR, spadek zatrudnienia w Agencji i pracę w soboty pytała w czwartek w Sejmie posłanka Beata Mazurek (PiS). Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajko odpowiedział m.in, że pensje w ARiMR są wyższe niż w innych instytucjach okołorolniczych. Tłumaczył

PiS bierze Polski Cukier. Będą zmiany w firmie?

członków rady, m.in. związany z PSL jej przewodniczący Bogusław Nadolnik, w przeszłości wiceminister i wiceszef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Termin posiedzenia rady nadzorczej w nowym składzie nie został jeszcze ustalony - informuje wydział prasowy MSP. Na pierwszym posiedzeniu rada

Zła sytuacja na rynku trzody chlewnej, resort obiecuje pomoc

średnia cena w naszym kraju jest o prawie 22 proc. niższa. W porównaniu z cenami w UE, w Polsce tuczniki są o 2,8 proc. tańsze - informował wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki przedstawiając sytuację na rynku trzody chlewnej. Z informacji resortu rolnictwa wynika, że na koniec czerwca w Polsce było 11,6

Wypłaty dla klientów SK banku - w BZ WBK

26.11. Warszawa (PAP) - Wypłat dla klientów upadłego Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK banku) z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego będzie udzielał Bank Zachodni WBK - poinformował w czwartek BFG. "Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie realizował wypłaty środków

Mariusz Zawisza odwołany ze stanowiska prezesa PGNiG

1990-1991 był doradcą ministra rolnictwa i ministra przemysłu. Pełnił funkcję radcy handlowego w ambasadzie RP w Kanadzie w latach 1992-1996. Był doradcą premiera ds. infrastruktury w latach 1998 - 2000. W latach 1999 -2002 w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG S.A.) był członkiem Rady

Polska jest gotowa udzielić Armenii kredytu na rozwój gospodarki

;. Wiceminister przypomniał też, że oba kraje zawarły szereg umów dwustronnych m.in. w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska, służb celnych, ochrony zdrowia, czy międzynarodowych przewozów drogowych. Polska i Armenia zgadzają się także, że powinny współpracować w przemyśle energetycznym, chemicznym

Wypłaty dla klientów SK banku - w BZ WBK

, czyli pożyczka i rzeczywiście taka deklaracja, że sytuacja nie jest poważna, stoi trochę w sprzeczności z tym, co wydarzyło się ostatnio" - wskazał wiceminister finansów. Zadeklarował, że Ministerstwo Finansów zbada sprawę. KNF zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z

ARiMR: dopłaty bezpośrednie będą wypłacane od 1 grudnia

zapotrzebowaniem na środki finansowe do ministerstwa finansów" - mówił Gross. Zapewnił, że dopłaty bezpośrednie są dla Agencji priorytetem. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki potwierdził, że dopłaty ruszą 1 grudnia, ale będą one "okrojone". Dostaną je w pierwszej

Nie ma porozumienia inspekcji weterynaryjnej z rządem

. Organizatorzy protestu złożyli petycję ze swoimi postulatami w kancelarii premiera. Spotkali się także z wiceministrem rolnictwa Tadeuszem Nalewajkiem. MRiRW wcześniej przekazało, że w przyszłorocznym budżecie na podwyżki w wojewódzkich i powiatowych inspektoratach weterynaryjnych przewidziano ok. 18 mln zł

Polski sadownik doi Unię. Rosną dopłaty, spada wydajność

rolników - mówi prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz, była wiceminister rolnictwa i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. I dodaje: - W nowej perspektywie Unia uznała, że efektywność ma być głównym kryterium przy przyznawaniu dopłat. Zalecenie poszło prosto z Brukseli i Ministerstwo Rolnictwa

PO i PSL przeciwko przesunięciu wejścia w życie ustawy o obrocie ziemią

jest sprzeczność interesów. Ogłoszenie zaś memorandum na sprzedaż ziemi będzie ukłonem w stronę jednej grupy - dzierżawców. PSL czeka na nowy projekt i będzie głosował przeciw projektowi PiS ws. przesunięcia terminu wejścia w życie - powiedział były minister. Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski

Polskie jabłka już niedługo trafią do Indii?

W czasie niedawnej wizyty w Indiach wicepremier Janusz Piechociński, któremu towarzyszył wiceszef resortu rolnictwa Tadeusz Nalewajk, dwukrotnie rozmawiał z premierem tego kraju Narandrą Modim i - jak sam mówił - poruszał kwestie eksportu jabłek, a Modi polecił rozwiązać tę sprawę na poziomie

Prezes IPCCI: liczymy na szybką zgodę na wwóz polskich jabłek do Indii

W czasie niedawnej wizyty w Indiach wicepremier Janusz Piechociński, któremu towarzyszył wiceszef resortu rolnictwa Tadeusz Nalewajk dwukrotnie rozmawiał z premierem tego kraju Narandrą Modim i - jak sam mówił - poruszał kwestie eksportu jabłek, a Modi polecił rozwiązać tą sprawę na poziomie

Szydło: Tchórzewski początkowo będzie ministrem bez teki

problem dotyczy Jerzego Kwiecińskiego, który ma być wiceministrem rozwoju, a jednocześnie członkiem Rady Ministrów. Dotąd wiceministrowie (sekretarze i podsekretarze stanu) nie byli formalnymi członkami Rady Ministrów. "Chcemy, by pan Jerzy Kwieciński był członkiem Rady Ministrów, rozmawiamy z

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Składki są opłacane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Jak zaznaczył podczas drugiego czytania projektu wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, rozwiązanie jest tymczasowe, do czasu uchwalenia

Rząd z przedstawicielami przemysłu o polityce klimatycznej

Jak poinformowała Kancelaria Premiera, w spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, minister środowiska Jan Szyszko, minister energii Krzysztof Tchórzewski i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Premier Beata Szydło

Nalewajk: Komitet Stały RM zajmie się rekompensatami dla rolników

28.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Komitet Stały Rady Ministrów w przyszły czwartek zajmie się projektem noweli tzw. ustawy zakaźnej - poinformował wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. Zmiany mają umożliwić wypłatę rekompensat rolnikom, którzy chcą zakończyć hodowlę świń w związku z ASF

Gawłowski: energetyka raczej nie ucieknie od płacenia za wodę

zwrócił się do ministerstw rolnictwa, gospodarki i skarbu, aby te na podstawie orzeczenia ETS wskazały, w jakich przypadkach nakładanie opłat byłoby zasadne, a w jakich nie. Wiceminister ocenił, że wątpliwości w nakładaniu opłat za korzystanie z wód dotyczą np. hodowców ryb. Chodzi np. o ustalenie, czy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery