wiadomości społeczno gospodarcze

sprawdź też:

wiadomości

PAP

Woj. łódzkie i śląskie zakończyły negocjacje swoich RPO

Woj. łódzkie i śląskie zakończyły negocjacje swoich RPO

# dochodzi wypowiedź marszałka woj. łódzkiego #

Woj. łódzkie i śląskie zakończyły negocjacje swoich RPO

Województwa łódzkie i śląskie zakończyły już negocjacje swoich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i oficjalnie przesłały je do Komisji Europejskiej. Teraz województwa czekają już na zatwierdzenie programów przez Komisję.

10 lat w UE.W Nysie wciąż wysokie bezrobocie i ubywa mieszkańców

Niespełna 60-tysięczna Nysa na Opolszczyźnie to miasto, które w ciągu minionych 10 lat pozyskało najwięcej w tym regionie - po jego stolicy, Opolu - unijnych środków. Nadal jednak boryka się z ponad 20-procentowym bezrobociem, a mieszkańców ubywa.

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

"Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2014 r.". W sieci publicznej telefonii przewodowej utrzymał się zapoczątkowany w 2005 r. spadek liczby telefonicznych łączy głównych, która na koniec 2014 r. wyniosła ok. 5,6 mln i była o ok. 4% mniejsza niż rok wcześniej, podał także

Jakiej gospodarki Polacy potrzebują

Książka profesora Tadeusza Kowalika "Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce. Lata 1944-1948" to historia z podwójnym dnem. Zgodnie z tytułem autor omawia koncepcje gospodarcze ugrupowań tworzących w latach 40. "rząd koalicyjny".Cudzysłów powinien być bardzo wyraźny. Tak

BCC: bilans ekonomiczny 2008 r. jest dobry dla Polski

Goliszewskiego na uznanie zasługuje przeprowadzenie przez parlament "rozsądnej" ustawy o emeryturach pomostowych. "BCC dobrze ocenia powrót do rozmów ze wszystkimi stronami Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, choć z pewnością nie jest to dialog na miarę potrzeb, zwłaszcza w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ok. 0,7 mln abonentów i użytkowników (wobec 1,7 mln przed rokiem)" - czytamy w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I-III kwartale 2014 r.". W sieci publicznej telefonii przewodowej utrzymał się zapoczątkowany w 2005 r. spadek liczby telefonicznych łączy głównych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

grudnia ub. roku oraz 142,4 przed rokiem)" - czytamy w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju e I kwartale 2014 r.". W sieci publicznej telefonii przewodowej utrzymał się zapoczątkowany w 2005 r. spadek liczby telefonicznych łączy głównych, która w końcu I kw br. wyniosła ok

Co z PHARE 2001?

Z ostatniej chwili dobra - i bardzo ważna - wiadomość dla przedsiębiorców: cały czas można jeszcze korzystać z części PHARE 2000. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie terminu kontraktowania środków pochodzących z PHARE 2000 - Spójność Społeczno-Gospodarcza. Oznacza to, że w pięciu

Przyspieszmy za unijne pieniądze

Przyspieszmy za unijne pieniądze

weryfikować, np. na podstawie statystyk GUS albo Eurostatu - podkreśla Stanisław Sudak, zastępca dyrektora departamentu koordynacji polityki strukturalnej. Podstawowy wniosek z badań jest taki: w latach 2004-08 wpływ funduszy na rozwój społeczno-gospodarczy Polski był stosunkowo niewielki, widoczny dopiero w

Od zakazu do akceptacji

kupna-sprzedaży w traktatach uczonych środkowoeuropejskich z przełomu XIV i XV wieku, Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych, t. 56-57: 1996/97, s. 29-67).W miarę jak przemiany gospodarcze czyniły pieniądz bardziej "urodzajnym", rosła chęć szukania zysku z jego użyczania. Unikając tępionej

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

, aktywizacji społeczności lokalnych, a także badań społeczno-gospodarczych oraz działań samorządów i instytucji publicznych. "W ramach innowacji społecznych poszukiwane są często projekty badawczo-rozwojowe, których hasłem przewodnim jest +wysoka jakość życia+, a proponowane w ramach tych projektow

Stenogram z 24. posiedzenia Komisji Śledczej 10 czerwca 2005 r.

wiem, na jakiej podstawie są formułowane decyzje przeciwne. Chcę powiedzieć, że pojmowanie pojęcia "inwestor branżowy" przez ludzi zajmujących się prywatyzacją i przez ludzi zajmujących się w ogóle polityką gospodarczą to przede wszystkim takie, że to jest struktura, która faktycznie, której

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Organizacje społeczno-gospodarcze Azji

Organizacje Azjii Organizacje społeczno-gospodarcze Azji to: SAARC - (ang. South Asian Association for Regional Cooperation, pol. Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej) ASEAN - (ang. Association of South-East Asian Nations, pol. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo

Wiadomości

Wiadomości – telewizyjny program informacyjny (TVP1) Wiadomości – emigracyjny tygodnik społeczno-kulturalny (1946–1981) Wiadomości – dolnośląski tygodnik społeczno-kulturalny (1954–1981) wiadomość - termin z zakresu teorii informacji i teorii komunikacji

Wiadomości Polskie

Wiadomości Polskie istniały także podczas II wojny światowej, zobacz: Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie. Wiadomości Polskie – pismo Wielkiej Emigracji, organ prasowy obozu Hôtel Lambert ukazujący się w latach 1854-1861.Początkowo przeznaczone głównie dla żołnierzy polskich

Wiadomości Uniwersyteckie

Pająk. Od początku 2007 r. Redakcja mieści się w Akademickim Centrum Kultury i Promocji UWM w Olsztynie. Redaktor naczelny - Lech Kryszałowicz. Zespół redakcyjny: Małgorzata Hołubowska, Lech Kryszałowicz, Sylwia Zadworna, Janusz Pająk.Wiadomości Uniwersyteckie (Lublin) wydawane od 1991 r., społeczno

Wiadomości Literackie

Wiadomości Literackie – tygodnik społeczno-kulturalny wydawany w latach 1924–1939 w Warszawie.Pismo zostało założone w styczniu 1924 przez Mieczysława Grydzewskiego. Pierwszy numer ukazał się 6 stycznia 1924 r., w cenie 200 000 marek za egzemplarz. Początkowo wydawane jako popularna

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.