warunki techniczne

Kinga Antonik

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Załącznikiem do oferty co do zasady może być próbka przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że autobusy stanowią tu potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia nie zaś jego przedmiot.

W nowych budynkach: Żegnajcie anteny, witajcie światłowody

Ze ścian znikną anteny satelitarne. A w ścianach pojawią się światłowody - to kwintesencja zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać nowe budynki

Badanie (nie) całkiem bezpłatne, czyli uwaga na reklamowe wabiki

Salon samochodowy Hondy w Płocku kusi kierowców ofertą bezpłatnych badań technicznych dla aut wszystkich marek. Choć na reklamie przegląd jest darmowy, to na miejscu potencjalny klient dowie się, że jednak "pod warunkiem."

Ukraina płaci Gazpromowi w terminie

wiceprezes Naftohazu Ihor Didienko. W poniedziałek w Moskwie ukraiński koncern i Gazprom podpisały też umowę, która precyzuje techniczne warunki tranzytu rosyjskiego gazu do końca 2019 r. W umowie zapisano właściwości gazu dostarczanego na tranzyt z Rosji, ilość surowca, która ma z Rosji wpływać do

"Nasz Dziennik": Nabici w nawiewniki

wszystkimi zapisami w warunkach pozwolenia, decyzjach itd" - zaznacza Ochman.

Warunki udziału w postępowaniu

Pierwsza zasadnicza zmian wskazuje, że wykonawca nie musi posiadać wiedzy, doświadczenia czy odpowiednich środków finansowych jak stanowiło dotychczasowe prawo, a jedynie spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia. Innymi słowy wykonawca będzie mógł się

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu ().Dokumenty te zostały skonkretyzowane w wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Jawny charakter dialogu technicznego

Jawny charakter dialogu technicznego

wzorze umowy - np. w zakresie określenia warunków płatności, odbioru przedmiotu umowy.Zamawiający ma prawo wykorzystania informacji uzyskanych w trakcie dialogu technicznego do podjęcia decyzji odnośnie zakresu i trybu udzielenia planowych zamówienia. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie

Enea Wytwarzania i Fortum P&H złożyły wiążące oferty nabycia MPEC Białystok

Warszawa, 11.04.2014 (ISBnews) - Enea Wytwarzanie i Fortum Power and Heat Polska złożyły wiążące propozycje warunków nabycia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) w Białymstoku, podał Urząd Miasta. "Dwaj inwestorzy złożyli wiążące ich propozycje warunków umowy. Nabyciem

Warmińsko-mazurskie. Pierwsza farma fotowoltaiczna produkująca energię do sieci

-rozwojowe, a głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy dopuszczanej obciążalności prądowej elementów sieci. Kryteria te są ściśle

FOŚ: kłopoty z przyłączami energetycznymi na Warmii i Mazurach

;. "Opracowanie to jest wykonywane przez zewnętrzne jednostki badawczo-rozwojowe. Głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy

Gaz-System i PJSC Ukrtransgaz podpisały umowę ws. inwestycji w przesył

roku realizuje usługę transportu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy. Obecnie usługa ta jest realizowana na zasadach przerywanych, co oznacza, że może być przerwana lub ograniczona ze względu na niekorzystne warunki rozpływu gazu w sieciach polskiej lub ukraińskiej. Maksymalna techniczna

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

). odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e). ochrony przed hałasem i drganiami, f). oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) aprobata

Jak ogłosić dialog techniczny?

Jak ogłosić dialog techniczny?

dialogu,- warunków jakie muszą spełniać firmy zainteresowane udziałem w dialogu,- terminu (zasad wyznaczania) prowadzenia dialogu z zakwalifikowanymi firmami, - planowanego terminu zakończenia dialogu technicznego, - miejsca składania informacji o zainteresowaniu wykonawcy udziałem w dialogu, - informacji

20 firm z Polski i Europy chce budować obwodnicę Suwałk

20 firm z Polski i Europy chce budować obwodnicę Suwałk

Jak powiedział Rafał Malinowski, rzecznik białostockiej GDDKiA - wpłynęły oferty od firm z całej Europy, m.in. Polski, Czech, Włoch i Hiszpanii. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, czy spełniają warunki uczestnictwa w przetargu. Do tych konsorcjów i firm, które spełnią te określone

Podlaskie. 20 konsorcjów i firm zainteresowanych obwodnicą Suwałk

W poniedziałek otwarto oferty w przetargu ograniczonym na tę inwestycję. Wpłynęły oferty od firm z całej Europy, m.in. Polski, Czech, Włoch i Hiszpanii - poinformował rzecznik białostockiej GDDKiA Rafał Malinowski. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, czy spełniają warunki

Gdańskie lotnisko uziemione. Mgły nie pozwalają na lądowanie

Gdańskie lotnisko uziemione. Mgły nie pozwalają na lądowanie

lotnisku wylądowało pięć maszyn. Dzięki temu dziś rano przynajmniej część pasażerów mogła wylecieć z Gdańska. Trudne warunki pogodowe utrudniają bowiem nie tyle sam start maszyn, co ich lądowanie. - Według prognoz warunki pogodowe mają się poprawić po południu, jednak do tych informacji należy podchodzić z

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

faktycznie nie ma to znaczenia dla oceny warunków udziału w postępowaniu. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dysponowania potencjałem ludzkim, zamawiający może żądać w szczególności oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w

Enea Wytwarzanie i GDF Suez złożyły oferty na udziały MPEC Białystok (aktual.)

International złożyły wiążące propozycje warunków nabycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) w Białymstoku, podał Urząd Miasta. "Dwaj inwestorzy złożyli wiążące ich propozycje warunków umowy. Nabyciem udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Gaz-System wznowił przesył gazu w kierunku Ukrainy (aktual.)

każdej chwili może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu w kierunku Ukrainy. Na takich warunkach podpisywane są umowy z klientami, którzy zamawiają w Gaz-System usługę transportu gazu przez ten punkt. Techniczne

Gaz-System: Dostawy gazu z i do Polski są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem

przesyłu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy jest realizowana przez niego od listopada 2012 roku na tzw. "zasadach przerywanych". Oznacza to, że w każdej chwili może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu

Oferta PUT Intercor i Trakt najkorzystniejsza na obwodnicę Kłodzka za 197 mln zł

(GDDKiA). Wcześniej, najtańszą ofertę, wartą 148,58 mln zł brutto, złożyło konsorcjum Max Boegl Polska i Max Boegl Stiftung & Co. KG. Oferta ta została jednak przez GDDKiA odrzucona, ze względu na brak zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Druga najtańsza oferta należała do

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

posiadania uprawnień niezbędnych do jego wykonania, wykonawca nie może dla spełnienia tego warunku polegać na uprawnieniach posiadanych przez podmioty trzecie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub

Gaz-System: wznowiony przesył gazu w kierunku Ukrainy

Ukrainy jest realizowana od listopada 2012 roku na tzw. "zasadach przerywanych". "Oznacza to, że w każdej chwili Gaz-System może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu w kierunku Ukrainy. Na takich warunkach

Qumak stworzy symulator robotów wojskowych

wdrożenie specjalistycznego oprogramowania. Umożliwi ono współdziałanie jednostek zmechanizowanych, pancernych i artyleryjskich oraz robotów inżynieryjnych kierowanych w czasie rzeczywistym przez kierownika ćwiczenia. System uwzględniać będzie m.in. dynamikę warunków atmosferycznych oraz zmianę godziny i

Auto rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. Tylko audi A6

technicznych ekspertów od motoryzacji z niezależnego instytutu Samar. Orzekli, że do tych wymagań pasuje tylko audi A6.Uczelnia broni się, że przetarg nie został ustawiony. Jego warunki przygotowali pracownicy z katedry energetyki i pojazdów UP. Mówią oni, że auto miało być "rektorskie".Galeria

Enea Wytwarzanie dopuszczona do negocjacji wyłącznych ws. nabycia MPEC Białystok

złożyły wiążące propozycje warunków nabycia udziałów przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem MPEC jest zaspokajanie potrzeb cieplnych miasta Białegostoku polegających na wytwarzaniu i dystrybucji energii cieplnej oraz utrzymaniu w gotowości technicznej urządzeń służących do jej przesyłu. W obrębie Grupy

PGE EJ 1 wybrała AMEC Nuclear na doradcę w procesie budowy elektrowni jądrowej

procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW", podała spółka. Kryteriami wyboru oferty były metodologia (max 70 pkt), cena (max 20 pkt) i warunki handlowe (max 10 pkt). Oferty złożyły również konsorcjum firm Mott

UE: Negocjacje ws. pomocy dla Grecji odłożone do poniedziałku

. Krótkie oświadczenie szefa eurogrupy Jean-Claude'a Junckera głosi, że Grecja w zadowalający sposób spełniła wszystkie warunki wstępne, a do poniedziałku trzeba się uporać z dalszą "pracą techniczną".

Właściciel Reserved szuka modeli technicznych. Ale nie w rozmiarze zero, tylko...

określonych wytycznych odnoszących się do wymaganych wymiarów (obwód pasa, bioder, wzrost), nie spełniając powyższych warunków i tak nadsyła swoją aplikację - mówi Aneta Kabrońska z Działu Personalnego LPP. - Niestety - podane przez nas wymiary są w przypadku tej specyficznej pracy kryterium bezwzględnym, tym

UKE: wystartował konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego

przez operatorów pocztowych ofert, stwierdzając spełnienie lub niespełnienie przez nich warunków uczestnictwa w konkursie. Oceny dokonywać będzie na podstawie dokumentacji dostarczonej przez operatorów oraz danych posiadanych przez prezesa UKE z urzędu. Operatorzy mogą zwracać się do prezesa UKE z

Czasowe zawieszenie dostaw gazu z Polski na Ukrainę

- potwierdziła nam Małgorzata Polkowska, rzeczniczka polskiej gazociągowej firmy Gaz-System. Po południu UkrTransGaz ogłosił, że dostawy gazu z Polski do Ukrainy zostały wznowione, a prace przeprowadzone w czasie tej przerwy technicznej "poprawią warunki dostaw gazu na Ukrainę". Pierwsze doniesienie

E-przekręty, czyli naprawmy prawo - to wcale nie jest trudne

. Akceptacja warunków technicznych jest więc teoretycznie jednoznaczna z zaakceptowaniem podpisania umowy na płatne usługi. Proste i teoretycznie zgodne z obowiązującym prawem. Czemu "teoretycznie"? Kodeks cywilny przewiduje, że umowa zostaje zawarta wówczas, gdy jej obie strony składają "zgodne

MPK Wrocław ogłosiło przetarg na 6 nowych tramwajów z opcją na dalszych 19

i we Wrocławiu – etap II', przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej MPK Wrocław informowało, że "warunki ogłoszone w przetargu dają możliwość brania w nim udziału

W piątek przed sądem wniosek Shanghai Electric ws. bloku w Turowie

. Turowa i chińskich protestów spółka informowała , że "ocena złożonych ofert polegała na analizie ich zgodności z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zarówno w zakresie formalno-prawnym jak i technicznym". "Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło poprzez wybór

Nie masz przeglądu technicznego? Możesz nie dostać odszkodowania

. Ubezpieczyciele wpisywali do ogólnych warunków ubezpieczenia zapis mówiący, że odszkodowanie się nie należy, jeżeli pojazd nie ma ważnego badania technicznego. Jako pierwsza za takie zapisy została ukarana Warta. W połowie września postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało wpisane do rejestru

Czwartkowe notowania na GPW zdominują dane makro, możliwe wzrosty indeksów

zwyżce, możliwa jest korekta ostatnich wzrostów i, choć od dwóch dni WIG20 oscyluje wokół poziomu 2450 punktów, to większa aktywność podaży "przy sprzyjających warunkach" nie jest wcale wykluczona.  "Posługując się analizą techniczną, najbliższe poziomy wsparcia stanowią

Meleks zakończył jazdy próbne do Morskiego Oka

meleksowi około 30 minut. Meleksem kierowali wozacy na co dzień powożący zaprzęgami konnymi. "Ze wstępnych raportów wynika, że pierwsze, letnie testy meleksa zakończyły się powodzeniem. Nie odnotowano żadnych istotnych problemów technicznych. Ale meleks musi przejść jazdy próbne w różnych warunkach

PZU ubezpiecza... kierowców i pasażerów przyczep?

; - cytuje fragment OWU Sebastian Sobolewski z kancelarii prawniczo-brokerskiej Adversum. - A przyczepa/naczepa nie ma kierowcy ani pasażera - jest to fakt bezsporny i niepodlegający dyskusji. Wynika to z warunków technicznych tych pojazdów i prawa o ruchu drogowym. PZU upiera się jednak, że odszkodowania

Przetarg ustawiony? Urząd mięknie, idzie biznesowi na rękę

warunki Zdaniem lubelskich biznesmenów parametry nowego sprzętu są niemal identyczne jak maszyn oferowanych przez KonicaMinolta. Co więcej, wymagane oprogramowanie sprawia, że w przyszłości też będzie trzeba kupować sprzęt tej firmy. Jeśli więc na przełomie roku - a są takie plany - odbędzie się przetarg

"Dialog techniczny", czyli zamówienia publiczne będą rozsądne?

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Dialog techniczny należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapewnieniu

Po wypadku Dutkiewicza. Urząd chce tylko nissana?

poprosiliśmy o ocenę przetargu, nie miał wątpliwości, że jest inaczej. - Po przeanalizowaniu wszystkich parametrów pod względem technicznym i wyposażenia wszystkie warunki spełnia jedynie nissan pathfinder - podkreśla Klimowicz. - W rywalizacji najdłużej wytrwały - oprócz nissana - mercedes GL oraz audi

Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia samego zobowiązania?OdpowiedźW opisanym przypadku nie jest możliwe ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie tego samego warunku udziału w postępowaniu (warunku dysponowania potencjałem technicznym).Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń

PiS wzywa rząd do ogłoszenia moratorium na budowę elektrowni wiatrowych

; - podkreślił. Wśród uregulowań, które obecnie obowiązują, Orłowski wymienił przepisy: o planowaniu przestrzennym, warunkach zabudowy, plany miejscowe, przepisy techniczne, Prawo budowlane, a także koncesje na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej. Do apelu o moratorium Orłowski się nie odniósł. PAP

Ekspert: konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego to wyzwanie dla UKE

wyznaczonego - jednakże nasza decyzja jeszcze nie zapadła - podejmiemy ją po analizie warunków zawartych w specyfikacji konkursu" - poinformował w komunikacie prasowym prezes InPost Rafał Brzoska. Jego zdaniem procedura konkursu powinna gwarantować wybór najkorzystniejszej oferty. Jak uważa prezes

Czysta energia nie taka czysta. Raport NIK o farmach wiatrowych

przepisami pomiary mogły być wykonywane tylko przy słabym wietrze (poniżej 5 m/s), a elektrownie największy hałas generują dopiero przy prędkości wiatru 10-12 m/s. W takich warunkach pomiary nie były już jednak robione. Izba zwróciła też uwagę na to, że dozór techniczny nie interesował się bezpieczeństwem

Jest zgoda na przełomową umowę! Wspólnie z Niemcami ucywilizujemy Odrę

- O tę umowę staraliśmy się 10 lat, podczas wielu spotkań i negocjacji - mówi wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz. - Dzięki realizacji jej zapisów wzrośnie skuteczność ochrony przed powodzią i zdecydowanie poprawią się warunki przepływu i żeglugi na Odrze. Z polskiej strony o umowę

Nadzór inwestorski nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną

Prawa budowlanego (art. 17) przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać przez zamawiającego ustanowiony dobrowolnie lub obligatoryjnie, w przypadku kiedy roboty są szczególnie skomplikowane lub występują szczególne warunki gruntowe. Nadzór inwestorski jest więc swoistym obowiązkiem

UOKiK nałożył na Deichmann Obuwie ponad 288 tys. zł kary

, prawdziwej oraz pełnej informacji poprzez niezamieszczanie w regulaminie sklepu internetowego warunków  świadczenia usług elektronicznych, tj. wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca. Deichmann Obuwie jest operatorem sieci

Prezes UKE ogłosił konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego na l. 2016-2025

posiadane przez prezesa UKE z urzędu. Na tym etapie Komisja oceni czy uczestnik "spełnia" lub "nie spełnia" warunki wymienione w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej. "Jeżeli oferta spełnia wszystkie warunki, zostaje zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania, w trakcie

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

: wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, warunki techniczne, sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej;- informacje organizacyjne: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, termin otwarcia oraz warunki zamknięcia licytacji, termin związania ofertą oraz

Inter Cars ma umowę z bankami ws. emisji obligacji o wartości do 500 mln zł

spółkę zawiera upoważnienie do emisji przez spółkę obligacji o wartości nominalnej nieprzekraczającej 150 mln zł. Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii Obligacji, w tym wartość nominalna, cena emisyjna, liczba obligacji, próg emisji, data wykupu, oprocentowanie, będą każdorazowo ustalane w

Oprocentowanie lokaty raz wyższe, raz niższe. Bank: "błąd techniczny"

mieć lokatę nieodnawialną, to musi cierpieć. Bank oferuje wysoki procent, ale coś za coś. Ten, kto jest nieuważny albo nie chce poświęcić czasu na zmianę parametrów lokaty - traci. Lokata jest automatycznie przedłużana na znacznie gorszych warunkach niż lokaty w nowej ofercie banku. Czytaj też: Lokuj i

Ciężar dowodu nadania faxu

wynikającą z orzecznictwa KIO jest ustalenie, że ryzyka związane z brakiem otrzymania informacji przekazanej za pośrednictwem faxu (o ile ten sposób komunikacji był przez zamawiającego dopuszczony postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia) z powodu awarii technicznej faxu ponosi strona, do

Firmy z Chin, Azerbejdżanu, Turcji walczą o budowę obwodnicy

, Austrii i Polski. Łącznie zgłosiły się 23 firmy i konsorcja. - Do drugiego etapu przetargu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała określone warunki - informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka

Wykonawca może wycofać ofertę

zakresie wycofania uprzednio złożonej oferty.** Jednak prawo wycofania oferty przysługuje wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, który określają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu wycofania oferty wykonawca musi złożyć do zamawiającego oświadczenie zawierające wolę

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

powinny trwać wiele miesięcy. Tak jest w przypadku dużych projektów. W przeciwnym razie wyjdzie z tego bubel legislacyjny" - powiedział PAP. Przyszły kodeks - jak podkreślił - bardzo oczekiwany przez biznes, ma zlikwidować instytucję decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uprościć

APEx2014: giełdy energii zwiększają pewność jej dostaw do konsumentów

dostawców by sprzedawali gaz poprzez mechanizmy giełdowe. "Dziś każde państwo ma inne warunki zakupu, a jeśli gaz trafiałby na giełdę, rynek stałby się na prawdę wspólny" - powiedziała. Jej zdaniem, można by wtedy wypracować mechanizm odrywania się transakcji, z wykorzystaniem istniejących hubów

"Ustawiony przetarg na 300 drukarek?". Będzie kontrola

podejrzenia. Grzegorz Hunicz, dyrektor wydziału IT odpierał zarzuty przedsiębiorców. Mówił, że warunki techniczne jest w stanie spełnić kilka firm. - Rozumiem rozżalenie przedstawicieli niektórych firm, jednak nie powinni być zaskoczeni. Przed przetargiem spotkaliśmy się z nimi i mówiliśmy, że potrzebujemy

Śląskie chce, by konsorcjum Mostostalu Zabrze zapłaciło 59,7 mln zł kar umownych

oparciu o dotychczasowy projekt budowlany. Błędy w projekcie, będące podstawą wstrzymania prac, zostały wykazane w ekspertyzach technicznych, które potwierdziły, iż dokumentację projektową opracowano z pominięciem istotnych warunków bezpieczeństwa koniecznych dla tego typu konstrukcji, jak również, że

Auta z kierownicą po prawej? Rejestracja prawie bez ograniczeń

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych pojazdów. Zgodnie z projektem będzie można w Polsce rejestrować auta z kierownicą po prawej stronie: nowe, jeśli ma europejską homologację, a używane, jeśli było wcześniej zarejestrowane w innych państwach Unii (np. w Wielkiej

Zgoda KE na 37 mln euro na rewitalizację linii kolejowej Kluczbork-Poznań

;Inwestycja na linii kolejowej na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce pokazuje, jak polityka regionalna przyczynia się do poprawy mobilności mieszkańców, zapewniając warunki do bezpiecznego, zrównoważonego i przyjaznego środowisku podróżowania. Rozwój kolei zwiększy także konkurencyjność i nada impuls gospodarce

Opole.Powstanie portal rekrutacyjny promujący miejsca pracy w regionie

różnych imprezach dla Polonii w Niemczech czy Holandii, gdzie wyjechało wielu opolan. Kalendarz tych imprez jest obecnie tworzony. "Mamy sygnały, że nawet 25-30 proc. opolan pracujących obecnie za granicą za wcale niezbyt wielkie pieniądze jak na polskie warunki byłoby gotowych wrócić" - mówił

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

zakres badania to w szczególności: 1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być

Podlaskie. Zamiast zbiornika wodnego ma być większa strefa ekonomiczna

- zakłada Urząd Miejski w Łapach. Romualdowska powiedziała, że szczegóły będą znane po opracowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysów. Gmina Łapy koncentruje się na tworzeniu korzystnych warunków dla inwestowania i przyciąganiu inwestorów, by poprawić sytuację na rynku pracy w mieście. Łapy borykają

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

WWW?OdpowiedźJeśli zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany zamieścić na stronie internetowej siwz wraz z załącznikami.Zgodnie z art. 37 ustawy Pzp zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia

European Packaging Solutions rozpocznie produkcję w Polsce w połowie 2015 r.

. Oddanie budynku do użytku planowane jest na czerwiec 2015 r. Firma Cushman & Wakefield reprezentowała firmę European Packaging Solutions Poland w transakcji, doradzając jej przy wyborze lokalizacji, podczas negocjacji warunków komercyjnych zakupu gruntu oraz wyboru dewelopera, a także przy uzyskaniu

MG: pracujemy na alternatywnymi możliwościami wygaszenia Kazimierza-Juliusza

niemal całkowite wyczerpanie złoża. W kopalni panują trudne warunki geologiczno-górnicze, występują zagrożenia zalewaniem i tąpaniami, a nakłady potrzebne do zapewnienia bezpiecznego wydobycia czynią je nieuzasadnionymi ekonomicznie i technicznie. Wiceminister przekonywał, że jeszcze kilka lat temu

Sejmowa komisja chce dodatkowej kontroli NIK ws. farm wiatrowych

Opublikowany w lipcu raport NIK wykazał, że decydując o lokalizacji elektrowni wiatrowych, władze gmin ignorowały głos mieszkańców, a wiatraki stawiano m.in. na działkach radnych, burmistrzów, wójtów, czy pracowników urzędów gmin. Proces powstawania farm wiatrowych przebiegał też często w warunkach

PGE EJ1: rozbudowa sieci nie będzie przeszkodą dla polskiego atomu

zbudować bądź przebudować. "Formalne ustalenia będą mogły nastąpić po określeniu lokalizacji elektrowni jądrowej oraz jej mocy, a następnie złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia" - powiedziała PAP rzecznik PSE Beata Jarosz. Wprowadzenie linii do planu rozwoju następuje po wydaniu

Komisja Europejska przyjęła wsparcie dla Ukrainy o wartości 11 mld euro

zagranicznej pomocy dla najważniejszych reform. Bank zastrzegł, że kwota 5 mld euro może zostać zwiększona, jeśli "pozwolą na to warunki ekonomiczne". "EBOiR uważa, że dla uzyskania elementarnego zaufania inwestorów niezbędna jest zgoda Ukrainy na działanie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

Poczta Polska planuje utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w Lublinie

konkurować na rynku usług pocztowych, e-commerce i finansowych musi efektywnie tworzyć przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacyjne rozwiązania biznesowe, usługowe i techniczne. Siła Lublina opierająca się o prężne i kreatywne środowiska akademickie oraz doskonałe warunki do rozwoju biznesu jakie stworzyło

Szczurek: Polsce zależy, by nie zaliczać do deficytu wpłat do EFIS

systemu ESM, który służy ratowaniu krajów w kłopotach, wpłaty są wyłączone z deficytu przez Eurostat, i tego byśmy oczekiwali" - dodał. Szef MF jako trzeci warunek wskazał strukturę zarządczą funduszu. "Do połowy stycznia czekamy na szczegóły techniczne, nad którymi pracuje Komisja Europejska

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

usług, dostaw lub robót budowlanych. W takich okolicznościach, uzyskane przez zamawiającego doradztwo lub informacje odnośnie sposobu opisu przedmiotu zamówienia lub określenia warunków umowy powinno być następstwem dialogu technicznego, prowadzonego z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji

NIK: fermy zwierząt uciążliwe dla mieszkańców i środowiska naturalnego

wymogi związane z ochroną środowiska - fermy muszą np. przestrzegać warunków poboru wód i emisji hałasu, prawidłowo wykorzystywać energię, a także przestrzegać zasad wykorzystania wytwarzanych na fermie odchodów zwierzęcych jako nawozu naturalnego. W praktyce można tego uniknąć dzieląc fermę na kilka

Sejm za bardziej liberalnymi przepisami dot. baterii i akumulatorów

, które ustanowi parametry techniczne dla zakładów przetwarzających, aby odzysk czy recykling baterii i akumulatorów przebiegał w warunkach bezpiecznych technicznie i ekologicznie. Posłowie poparli w piątek propozycję wyższej izby parlamentu dotyczącą obniżenia opłaty na ekologiczne kampanie od firm

Sejmowa komisja chce liberalizacji przepisów o bateriach i akumulatorach

rozporządzenie, które ustanowi parametry techniczne dla zakładów przetwarzających, aby odzysk czy recykling baterii i akumulatorów przebiegał w warunkach bezpiecznych technicznie i ekologicznie. Senatorowie, uzasadniając poprawkę zwracali uwagę, że przyjęte w ustawie rozwiązanie jest zbyt liberalne, ponieważ

Polskie banki reagują na frankowy kryzys. Uwzględniają ujemny LIBOR, zawężają spread

liczyć jako "0". Jednak po wtorkowym artykule "Gazety Wyborczej" premier Ewa Kopacz zobowiązała Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie działań podejmowanych przez banki dotyczących zmian ogólnych warunków kredytów denominowanych w walutach

Griffin zbuduje wieżowce w Warszawie?

Fundusz inwestycyjny zarządzany przez Griffin oraz PKO Bank Polski podpisały list intencyjny określający kluczowe warunki przyszłego zakupu 100 procent udziałów w spółce deweloperskiej Qualia Development oraz budynków biurowych przy ul. Nowogrodzkiej 35/41 oraz ul. Sienkiewicza 12/14 w Warszawie

Prezydent zdecydował, że miasto nie kupi nowego samochodu

Motoryzacyjnego "Samar", którego poprosiliśmy o ocenę przetargu, nie miał wątpliwości co zamierza kupić wrocławski ratusz. - Po przeanalizowaniu wszystkich parametrów pod względem technicznym i wyposażenia, faktycznie wszystkie warunki spełnia jedynie nissan pathfinder - mówi Klimowicz. - W rywalizacji

Gaz-System i UkrTransGaz podpisały umowę o współpracy

listopada 2012 roku realizuje usługę transportu gazu na Ukrainę przez punkt graniczny Hermanowice. Dostawy według obecnych zasad mogą być jednak przerwane lub ograniczone ze względu na niekorzystne warunki rozpływu gazu w sieciach po obu stronach granicy. Obecnie - dodaje Gaz-System - maksymalna techniczna

Zakończyła się budowa nowej drogi startowej w Katowice Airport

dotychczasowej, z możliwością przedłużenia o kolejne 400 m) i 45 metrów szerokości (plus po 7,5 m poboczy z każdej strony). Wszystkie parametry umożliwiają korzystanie z niej największym statkom powietrznym z pełnym obciążeniem. Władze Katowice Airport wskazują, że ten sposób poprawią się warunki techniczne

Wybudują komisariat w Kłomnicach. Przetarg wygrała firma z Radomska

Sztolcmana z PO. W sierpniu tego roku interpelację o skandalicznych warunkach pracy policjantów z Kłomnic złożył do ministra spraw wewnętrznych Marek Balt z SLD, szef poselskiego zespołu ds. służb mundurowych. Zbiegło się to w czasie z ogłoszonym przez MSW programem "Moja Komenda". I ku zaskoczeniu

Bank informuje o zmianach prowizji. Żaden klient tego nie zrozumie

banków działających na rynku. Obiecał m.in. klarowną taryfę prowizji za prowadzenie ROR-ów (stała opłata miesięczna i żadnych dodatkowych warunków lub gwiazdek). Dał 21 dni na odstąpienie od umowy kredytowej, najważniejsze warunki umowy kredytowej BPH mieści na jednej stronie. Połączenie klienta z

Poczta Polska przegrała. Powinna skarżyć InPost w ciemno

Poczta przegrała, i to przegrała sromotnie. Narodowy operator w tym przetargu od samego początku podkreślał, że w sieci konkurenta są placówki widma, które istnieją tylko na papierze. Co oznacza ich zdaniem, że InPost nie spełniał warunków przetargu. KIO w trakcie posiedzenia 11 grudnia ubiegłego

Tunel łączący dwie strony Świnoujścia coraz bardziej realny

ogłoszony zwycięzca przetargu - mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta miasta. - Mamy nadzieję, że nie będzie odwołań i bez zbędnej zwłoki miasto będzie mogło podpisać umowę z wykonawcą. Zgodnie z warunkami przetargu, zwycięzca będzie miał na wykonanie zadania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Pesa do 2017 r. zatrudni 500 nowych pracowników

. Jeśli u nas warunki pracy i płace są przyzwoitsze, to tak się dzieje. Pesa w mniejszym stopniu odczuwa skutki zmian w systemie szkolnictwa zawodowego, ale problem istnieje - zaznaczył Zaboklicki. Nowe hale Pesy powstaną na terenie kupionym przez fabrykę od PKP w sąsiedztwie dworca Bydgoszcz Główna

Bydgoszcz. Pesa do 2017 r. zatrudni 500 nowych pracowników

wykwalifikowanych pracowników, jak elektronicy, spawacze, ślusarze, mechanicy i lakiernicy. "Do Pesy wpływa bardzo dużo podań w sprawie zatrudnienia. Mamy świadomość, że przy niskiej podaży wykwalifikowanych pracowników wysysamy specjalistów z innych zakładów w mieście. Jeśli u nas warunki pracy i płace są

W jaki sposób określić prawidłowo warunki udziału w przetargu na roboty budowlane?

zatrudniał osoby mające uprawnienia. Także ze względu na zasadę uczciwej konkurencji bardzie zasadny wydaje się zastosowanie art. 22 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.OdpowiedźJako zamawiającemu przysługuje Ci prawo do samodzielnego ustalenia, które z warunków wskazanych w treści art. 22 ust. 1 ustawy

UKE: darmowy internet oferowany przez samorządy nie zakłóca konkurencji

od przyszłych projektów inwestycyjnych w sieci NGA, które zazwyczaj stanowią najbardziej kapitałochłonny element infrastruktury telekomunikacyjnej". Dlatego też raport sugeruje budowę platformy inwestycyjnej do budowy takich sieci. Raport głosi, że w warunkach polskich najlepszym sposobem

Pomorskie ogłosiło przetarg na tabor dla PKM warty ok. 119 mln zł netto

zakup dziesięciu pojazdów szynowych, w tym trzech dwuczłonowych i siedmiu trójczłonowych. Pojazdy mają mieć co najmniej 250 (dwuczłonowe) lub 350 miejsc (trójczłonowe). Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są cena brutto (waga 59%), koszty utrzymania (5%), warunki techniczne (18%), koszty

Przegląd informacji ze spółek

W związku z drastycznym osłabieniem się rubla warunki  prowadzenia działalności w Rosji - kluczowym rynku dla Gorenje uległy znacznemu pogorszeniu. Dlatego też spółka spodziewa się, że deprecjacja rosyjskiej waluty będzie miała negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy, poinformowało

Griffin Group przejmie tzw. 'Serek Wolski' - działkę w Warszawie o pow. 0,8 ha

do skutecznego finału negocjacji, a po drugiej stronie znalazł się elastycznie działający inwestor oportunistyczny wykorzystujący nadarzające się na rynku okazje, który był w stanie odpowiedzieć ofertą na bardzo wysokie warunki Parafii" - skomentował Partner w Griffin Real Estate Piotr Fijołek

PGNiG chce 159 mln zł odszkodowania za strategiczną inwestycję

w żaden sposób wykonawcy inwestycji". Zdaniem PBG roszczenia gazowego koncernu są nieuzasadnione, gdyż inwestycja była realizowana "w oparciu o parametry przekazane przez PGNiG w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia". Wniosek z wezwaniem do zapłaty 159,4 mln zł odszkodowania i

Tele-Fonika Kable dostarczy kable uszczelnione dla Brunei Shell Petroleum

. Wymagające kabli skonstruowanych z uwzględnieniem ekstremalnych warunków eksploatacji. To bardzo atrakcyjny i perspektywiczny sektor rynku, w którym zamierzamy konsekwentnie umacniać swoją pozycję, a także rozwijać współpracę z naszymi międzynarodowi partnerami w zakresie technologii wytwarzania i wspólnego

Dalsza przecena na GPW jest niemal pewna w czwartek

agencję ISBnews Piotr Krawczyński z TFI PZU. "Jeśli ktoś liczył jeszcze na możliwość niewielkiego choćby odbicia na GPW, to wczorajsza sesja nie pozostawia jakichkolwiek złudzeń co do tych oczekiwań. Od początku notowań to podaż dyktowała warunki na naszym parkiecie i z każdą godziną spychała

BBI Development ma 10,5 mln zł pożyczki na prace w Centrum Praskim Koneser

– handlową, podała BBI Development. „Pożyczka jest oprocentowana na warunkach nie odbiegających od standardów rynkowych i została zabezpieczona, zgodnie z ustaleniami stron do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 15.019.631,00 zł, każdym z następujących zabezpieczeń: zastawem

Niewielkie szanse na szybką zmianę negatywnych nastrojów na GPW

Warszawa, 31.07.2014 (ISBnews/ TFI PZU) - Jeśli ktoś liczył jeszcze na możliwość niewielkiego choćby odbicia na GPW, to wczorajsza sesja nie pozostawia jakichkolwiek złudzeń co do tych oczekiwań. Od początku notowań to podaż dyktowała warunki na naszym parkiecie i z każdą godziną spychała

Za szybko, za tanio, za ryzykownie - prawo leży na drodze

musiała stosować kryterium najniższej ceny? Nie, mogła modyfikować warunki przetargu. Natomiast wiadomo, że kryterium ceny jest najłatwiejsze w ocenie i wizerunkowo kreuje urząd jako dbający o publiczne wydatki. Ale nie tylko to było grzechem organizacyjnym GDDKiA. Analitycy ogromne zastrzeżenia mają do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Warunki naturalne w Bydgoszczy

Warunki naturalne w Bydgoszczy – środowisko przyrodnicze, w którym osadzona jest aglomeracja Bydgoszczy. Obejmuje ono geologię, geomorfologię, rzeźbę terenu, położenie fizycznogeograficzne, sieć hydrograficzną, gleby, zasoby naturalne, jak i system przyrodniczy miasta i okolic

Warunki pracy w elektrowni Central Tejo

i gromadził około 50 osób. Istniały też stanowiska związane z bezpieczeństwem (cztery osoby na każdej zmianie) oraz pracownicy pełniący funkcje administracyjne. Warunki pracyWarunki pracy w elektrowni Central Tejo (podobnie jak w innych elektrowniach w tamtych czasach) nie należyły do łatwych: ciążka

Techniczne specyfikacje interoperacyjności

Techniczne specyfikacje interoperacyjności (ang. Technical Specifications for Interoperability, TSI) – szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei, warunki eksploatacji i utrzymania

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

umożliwiających faktyczne pełnienie tej funkcji. Warunki pełnienia samodzielnych funkcji Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą pełnić wyłącznie osoby, które spełniają następujące warunki: posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne, w odpowiednich lub pokrewnych kierunkach określonych w odrębnym

Kolejowe Ratownictwo Techniczne

Kolejowe Ratownictwo Techniczne – zespoły przeznaczone do usuwania skutków wypadków kolejowych. Zarządza nimi podobnie jak infrastrukturą kolejową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W skład takich zespołów wchodzą: Specjalne Pociągi Ratownictwa Technicznego (SPRT) Pociągi Ratownictwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.