warunki techniczne

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Załącznikiem do oferty co do zasady może być próbka przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że autobusy stanowią tu potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia nie zaś jego przedmiot.

W nowych budynkach: Żegnajcie anteny, witajcie światłowody

Ze ścian znikną anteny satelitarne. A w ścianach pojawią się światłowody - to kwintesencja zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać nowe budynki

Rosyjska pożyczka dla Ukrainy opóźniona; Moskwa nadal obiecuje środki

Podczas czwartkowego posiedzenia rządu premier Dmitrij Miedwiediew oznajmił, że Rosja spełni obietnice dane stronie ukraińskiej, jednak pod warunkiem, że władze Ukrainy będą miały legitymację i będą skuteczne. Pogarszająca się sytuacja na Ukrainie powoduje pęknięcia w obozie prezydenta Wiktora

Badanie (nie) całkiem bezpłatne, czyli uwaga na reklamowe wabiki

Badanie (nie) całkiem bezpłatne, czyli uwaga na reklamowe wabiki

- Przed salonem Hondy w pobliżu zakładu energetycznego stoi wielki baner reklamowy, na którym jest napisane, że wykonuje on za darmo badania techniczne dla wszystkich aut. Pojechałem tam i co się okazało? - opowiada nasz czytelnik. - Owszem, robią takie badania bezpłatnie, ale jeśli znajdą jakąś

Ukraina płaci Gazpromowi w terminie

wiceprezes Naftohazu Ihor Didienko. W poniedziałek w Moskwie ukraiński koncern i Gazprom podpisały też umowę, która precyzuje techniczne warunki tranzytu rosyjskiego gazu do końca 2019 r. W umowie zapisano właściwości gazu dostarczanego na tranzyt z Rosji, ilość surowca, która ma z Rosji wpływać do

"Nasz Dziennik": Nabici w nawiewniki

wszystkimi zapisami w warunkach pozwolenia, decyzjach itd" - zaznacza Ochman.

Warunki udziału w postępowaniu

Pierwsza zasadnicza zmian wskazuje, że wykonawca nie musi posiadać wiedzy, doświadczenia czy odpowiednich środków finansowych jak stanowiło dotychczasowe prawo, a jedynie spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia. Innymi słowy wykonawca będzie mógł się

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Na początku lipca Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg na zakup sprzętu komputerowego, w tym dwóch rodzajów laptopów - małych i standardowych. Wymagania dotyczące komputerów przedstawiła w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Te dotyczące małych laptopów wykluczają praktycznie wszystkich

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu (). Dokumenty te zostały skonkretyzowane w wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Art. 27 KK

o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. § 3. Zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego określa ustawa.

MIR: będzie można rejestrować samochody z kierownicą po prawej stronie

dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jak dodano, rozporządzenie dotyczące warunków technicznych pojazdów zostało dodatkowo podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej

LS Tech-Homes dostarczy przenośne baraki wojskowe za ponad 72 mln zł

;Podpisane wstępne porozumienie odnośnie warunków kontraktu dotyczy budowy pierwszej partii obiektów do montażu przenośnych baraków wojskowych o przeznaczeniu mieszkalnym, sanitarnym, sztabowym itp." - czytamy w komunikacie. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają otwarcie rynku na tego typu

Grecja zwróciła się do MFW o odroczenie spłaty 1,6 mld euro

Grecja zwróciła się do MFW o odroczenie spłaty 1,6 mld euro

greckiego długu. W środę eurogrupa przedyskutuje nowe propozycje, które Ateny przyślą tego dnia. Instytucje rozważą prośbę Grecji o nowy program dopiero po referendum w sprawie warunków wsparcia, które odbędzie się 5 lipca.

Nowa ściana ruszyła w kopalni "Knurów - Szczygłowice"

. Było to tym bardziej dotkliwe dla spółki, że ta kopalnia charakteryzuje się jednymi z najniższych kosztów produkcji wśród zakładów JSW. "Dzięki intensywnym pracom profilaktycznym, ogromnemu zaangażowaniu załóg i sprzyjającym warunkom naturalnym udało się opanować zagrożenie w rejonie, zlikwidować

JSW uruchomiła wydobycie w ścianie XV kopalni Knurów-Szczygłowice

powrót do bezpiecznych warunków eksploatacji należy uznać za sukces" - powiedział wiceprezes JSW ds. technicznych Jerzy Borecki, cytowany w komunikacie.  Kopalnia Knurów-Szczygłowice odzyskała pełne zdolności wydobywcze i prowadzi obecnie wydobycie w pięciu ścianach. Ma tym samym wszelkie

Jawny charakter dialogu technicznego

Jawny charakter dialogu technicznego

we wzorze umowy - np. w zakresie określenia warunków płatności, odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo wykorzystania informacji uzyskanych w trakcie dialogu technicznego do podjęcia decyzji odnośnie zakresu i trybu udzielenia planowych zamówienia. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Rząd chce przywrócenia ładu przestrzennego w gminach

. na planach rozwojowych gminy, prognozach demograficznych oraz możliwościach finansowych realizacji infrastruktury technicznej i społecznej. Jednocześnie wprowadzono przepisy umożliwiające niewydanie decyzji o warunkach zabudowy, jeśli jej treść byłaby sprzeczna z ustaleniami studium. W projekcie

Śląskie. Ulewne deszcze wstrzymały ruch na stacji Czechowice-Dziedzice

rzecznik PKP PLK. Poinformował również, że na miejscu są służby techniczne, które monitorują sytuację oraz zabezpieczają urządzenia. "Przywracanie ruchu pociągów będzie zależało od warunków atmosferycznych" - powiedział Siemieniec.

Konsorcjum spółki zal. Trakcji ma umowę na Litwie o wartości 271,6 mln zł netto

dwudziestu miesięcy od daty przejęcia placu budowy. W okresie wykonania umowy, ze względu na nieprzewidziane warunki (sprawy sądowe, nieodpowiednie warunki klimatyczne, opóźnienie z rozpoczęciem robót, zmiana projektu technicznego) termin wykonania robót może zostać jednorazowo przedłużony nie dłużej niż o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Art. 31b. Zamawiający

Spółka Vantage zrealizuje budynek mieszkalny we Wrocławiu

, poinformował Vantage. Spółka ma zrealizować  budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, wraz z budowlami i infrastrukturą, w tym techniczną i drogową, przy ul. Dąbrowskiego 40 we Wrocławiu. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej 30 listopada 2016 r., po spełnieniu się warunków

Konsorcjum Intercor-Trakcja z najtańszą, wartą 369 mln zł, ofertą na odcinek S5

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 19 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożono 11 ofert. Najniższą cenę 369 000 000 zł zaoferowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług

ARP podpisała wielostronne porozumienie na rzecz rozwoju regionu radomskiego

Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Sześć instytucji z Radomia i Warszawy podpisało porozumienie, które celem jest m.in. stworzenie sprzyjających warunków dla działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji innowacyjnych projektów w regionie radomskim, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP

Spółka zależna Infovide-Matrix ma umowę z ARiMR wartości 21,44 mln zł netto

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) – DahliaMatic, spółka zależna Infovide-Matrix, zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na świadczenie dla programów Oracle usługi asysty technicznej za 21,44 mln zł netto, podała spółka. Umowa nie została zawarta z

Bieńkowska: KE będzie przewodzić w wyjaśnianiu skandalu VW

przemysłu samochodowego, ale mimo wszystko państwa członkowskie zgodziły się, że ma ona koordynować działania i przewodzić w wyjaśnianiu sprawy. Komisarz mówiła, że drugim krokiem ma być sfinalizowanie prac nad testami samochodów w warunkach drogowych. Jak zaznaczyła, tak szybko, jak to możliwe, być może w

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

zarządu ze związkami "jest ogromnym krokiem naprzód w życiu spółki". "Pewne rzeczy zostały załatwione () mamy głęboką nadzieję, że zarówno strona społeczna jak i zarząd dotrzymają warunków porozumienia. () Myślę, że ten etap dzisiejszy, a mianowicie porozumienie się zarządu ze stroną

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne. Zamawiający ma możliwość skorzystania na przykład z instytucji dialogu technicznego - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp. Niezgodność oferty z siwz Wykonawca składając ofertę, która okazuje się niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków

Grupa Midas udostępni Sferii sieć do świadczenia usług w technologii LTE

warunków technicznych budowanej sieci" – czytamy dalej. Midas, należący do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka, chce do końca roku zwiększyć liczbę stacji bazowych do 2,0 tys. z 1,3 tys. obecnie. Cały program inwestycyjny - zakładający zwiększenie liczby stacji do 4,8

Dialog konkurencyjny

maksymalnej liczby wykonawców których można zaprosić do udziału w dialogu (jak ma to miejsce w przypadku przetargu ograniczonego - gdzie zapraszamy max. 20 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu ). Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Dialog techniczny Pzp w

Śmigłowiec Caracal pomyślnie przeszedł testy

platformę, konstrukcję śmigłowca, jego osiągi i wyposażenie pokładowe. - Te sprawdzenia odbywały się w różnych warunkach: na ziemi i podczas prób w powietrzu, zarówno w dzień, jak i w nocy, warunki atmosferyczne również były zmienne. Przedstawiony do tych testów śmigłowiec spełnia wymagania, które zostały

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

JSW podpisał ze związkowcami porozumienie, co zakończyło trwający od 28 stycznia strajk. Związki zawodowe groziły jednak powrotem do strajku w przypadku braku dymisji prezesa. W piątek Zagórowski oświadczył, że poda się do dymisji, jeśli zostaną spełnione trzy warunki: będzie podpisane porozumienie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu. 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty

Impresa Pizzarotti złożyła najniższe oferty na dwa kolejne odcinki S5

firma Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. „Do drugiego etapu na zaprojektowanie i budowę ponad 9,7 km odcinka drogi ekspresowej S5 Białe Błota - Szubin zostało zakwalifikowanych 20 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożono 9 ofert

Warmińsko-mazurskie. Pierwsza farma fotowoltaiczna produkująca energię do sieci

-rozwojowe, a głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy dopuszczanej obciążalności prądowej elementów sieci. Kryteria te są ściśle

Raport po kontroli NIK: są awarie, ale gazociągi są bezpieczne

wypadku w Jankowie Przygodzkim spółka postanowiła także zwiększyć nadzór nad budową rur układanych w pobliżu działających już gazociągów. Gorzej NIK ocenił działania Ministerstwa Gospodarki. W 2013 r. resort opublikował nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

budowlanych, metod i technik budowy oraz innych warunków technicznych, które koncesjodawca może określić zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) w przypadku usług - powinna dotyczyć wymaganych cech usługi, w szczególności poziomu jakości, poziomu oddziaływania na środowisko, dostosowania do potrzeb wszystkich

FOŚ: kłopoty z przyłączami energetycznymi na Warmii i Mazurach

;. "Opracowanie to jest wykonywane przez zewnętrzne jednostki badawczo-rozwojowe. Głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

). odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e). ochrony przed hałasem i drganiami, f). oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) aprobata

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

organizacyjnych i inicjatyw ustawowych, ustanowienia polityk jednostek administracji, wydania zaleceń dotyczących modernizacji programów edukacyjnych, także w szkolnictwie wyższym. W PRCIP przyjęto, że efektywność jego oddziaływania będzie zależeć od spójności regulacji definiujących warunki funkcjonowania rynku

Od dziś budowa domu bez pozwolenia!

. Ponadto wiążące dla projektanta są przepisy określające "warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Projektant, łamiąc prawo (bo żąda tego od niego inwestor) ryzykuje utratę uprawnień. Załóżmy, że - zdaniem projektanta - obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza

Gaz-System i PJSC Ukrtransgaz podpisały umowę ws. inwestycji w przesył

roku realizuje usługę transportu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy. Obecnie usługa ta jest realizowana na zasadach przerywanych, co oznacza, że może być przerwana lub ograniczona ze względu na niekorzystne warunki rozpływu gazu w sieciach polskiej lub ukraińskiej. Maksymalna techniczna

Czerwiński: Warunki dokończenia terminala LNG są dobre dla Polski

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Warunki zawarte w aneksie do umowy na budowę terminala LNG w Świnoujściu są dobre, uważa minister skarbu Andrzej Czerwiński. "Podpisanie aneksu do umowy na budowę terminala kończy trudne negocjacje w wykonawcą. Warunki, na które zgodziły się obie strony

Koniec lewych przeglądów aut?

: * każde auto w trakcie badań technicznych było fotografowane, * opłata za badania była pobierana "przed", a nie - jak teraz - "po", * aktualność badań potwierdzała naklejka na szybie, co pozwoliłoby policji na szybszą identyfikację aut niespełniających tego warunku. Karane będzie

Grupa Lotos: Spełnił się jeden z warunków pozyskania środków na projekt EFRA

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) - Lotos i Lotos Asfalt podpisały dokumentację zabezpieczeń stanowiących część warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej na finansowanie projektu EFRA, podała spółka. "Zarząd Grupy Lotos S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostały

Jak ogłosić dialog techniczny?

prowadzenia dialogu, - warunków jakie muszą spełniać firmy zainteresowane udziałem w dialogu, - terminu (zasad wyznaczania) prowadzenia dialogu z zakwalifikowanymi firmami, - planowanego terminu zakończenia dialogu technicznego, - miejsca składania informacji o zainteresowaniu wykonawcy udziałem w dialogu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. 4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji. Art. 101. 1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2)określenie trybu zamówienia; 3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia samego zobowiązania? Odpowiedź W opisanym przypadku nie jest możliwe ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie tego samego warunku udziału w postępowaniu (warunku dysponowania potencjałem technicznym). Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń

Shell może wznowić poszukiwania ropy i gazu w Arktyce

latem tego roku. Ma do tego celu wykorzystać dwie, specjalnie dostosowane do arktycznych warunków, platformy wiertnicze. Brytyjskie media szacują, że koncern do tej pory przeznaczył na swój arktyczny projekt ponad 6 mld dolarów, ale póki co nie udało mu się wykonać choćby jednego odwiertu o pełnej

Miasta rozwijają się na dziko. Rząd chce zatrzymać exodus z centrów na przedmieścia

postulatem, aby na terenie nieobjętym planem inwestor mógł uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, o ile zobowiązałby się do wybudowania dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej (lub partycypowania w kosztach budowy na podstawie umowy z gminą). Tymczasem w projekcie przewidziano roczne vacatio legis

Składany ogon Caracala, czyli kto chce obalić przetarg na śmigłowiec

równe dla wszystkich. Zacznijmy od warunków technicznych, do których odnosi się "Wprost". Francuski Airbus przedstawił do prób śmigłowiec, który nie ma składanej belki ogonowej, natomiast składana belka ogonowa znajduje się w wymaganiach. - Śmigłowiec Caracal, który był wiosną testowany w

Białystok. Politechnika zbada najbardziej opłacalne instalacje OZE

warunkach klimatycznych najbardziej energooszczędne. Z efektów oceny działających instalacji będą mogli już za rok korzystać głównie przedsiębiorcy (przede wszystkim, tzw. średnie firmy), ale też samorządy lokalne, które chciałby instalacje wykorzystujące prąd z wiatru czy słońca instalować na różnych

Lubuskie. W lipcu bezrobocie najniższe w historii regionu

; - powiedziała Polak. Jak dodała, władze regionu zamierzają rozwijać nowoczesne technologie i płacić za transfer wiedzy do biznesu. "W naszym regionie postawiliśmy na tworzenie najlepszych w Polsce warunków do rozwoju gospodarczego. Inspirujemy rozwój oparty na wiedzy, edukację odpowiednią do potrzeb

Doradcy Taurona rekomendują nabycie KWK Brzeszcze od SRK

możliwości potencjalnej współpracy z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym przy ewentualnej transakcji, w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku. "Ponadto badaniu podlega struktura transakcji w oparciu o spółkę celową (SPV), zakładająca brak konsolidacji

Spółka Wirtualnej Polski złożyła do KRRiT wniosek o nadawanie programu TV

uniwersalnym" - czytamy w komunikacie. "Zgodnie z ogłoszeniem program będzie zawierał audycje poświęcone rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury, i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego. W programie będą obecne audycje poświęcone

Metinvest otworzył przedstawicielstwo w Polsce, chce utrzymać udział w rynku

generalny Metinvest Polska Vladimir Zadolinnyi podczas konferencji prasowej.  Dyrektor ds. sprzedaży Metinvest Holding Dmitriy Nikolayenko podkreślił, że przy obecnych trudnych warunkach rynkowych utrzymanie udziału jest dla firmy celem ambitnym.  "Jesteśmy zadowoleni z naszego udziału

Podlaskie. 20 konsorcjów i firm zainteresowanych obwodnicą Suwałk

W poniedziałek otwarto oferty w przetargu ograniczonym na tę inwestycję. Wpłynęły oferty od firm z całej Europy, m.in. Polski, Czech, Włoch i Hiszpanii - poinformował rzecznik białostockiej GDDKiA Rafał Malinowski. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, czy spełniają warunki

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

zakupów; 3) przewidywane terminy dokonywania zamówień; 4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne

Ogłoszenie naboru na modernizację gospodarstw rolnych - w tym tygodniu

, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast za unijne pieniądze nie będzie można kupić m.in. nieruchomości, używanych maszyn i urządzeń czy zwierząt. Pomoc może

Tauron powołał zespół ds. analizy potencjalnego nabycia KWK Brzeszcze

od Kompanii Węglowej wraz ze wskazaniem skutków obu wariantów" - czytamy w komunikacie.   Przeanalizowane zostaną również możliwości potencjalnej współpracy z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym (w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku). Analizie

Gdańskie lotnisko uziemione. Mgły nie pozwalają na lądowanie

lotnisku wylądowało pięć maszyn. Dzięki temu dziś rano przynajmniej część pasażerów mogła wylecieć z Gdańska. Trudne warunki pogodowe utrudniają bowiem nie tyle sam start maszyn, co ich lądowanie. - Według prognoz warunki pogodowe mają się poprawić po południu, jednak do tych informacji należy podchodzić z

Tauron Polska Energia przeprowadzi kompleksową analizę KWK Brzeszcze

ostateczna decyzja spółki "ustalająca warunki ewentualnej transakcji będzie poprzedzona szczegółową analizą, w szczególności w zakresie ekonomicznym i technicznym". "W procesie ewentualnego nabycia całości lub części aktywów KWK Brzeszcze od SRK Tauron będzie poszukiwał inwestora finansowego

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

faktycznie nie ma to znaczenia dla oceny warunków udziału w postępowaniu. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dysponowania potencjałem ludzkim, zamawiający może żądać w szczególności oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w

GPW ma list intencyjny ws. wykorzystania nieruchomości spółki

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - GPW podpisała niewiążący list intencyjny z MS Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (MS TFI) oraz Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w celu rozpoczęcia wspólnych analiz i negocjacji dotyczących metod i warunków optymalizacji wykorzystania aktywów

Sejmowe komisje za ograniczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych

10.07. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejmowe komisje: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego poparły projekt wprowadzenia ograniczeń dot. lokalizowania elektrowni wiatrowych. Farmy wiatrowe o mocy powyżej 40 kW mają być stawiane na podstawie planu miejscowego, a nie decyzji o warunkach

Sejm przyjął cześć poprawek Senatu do noweli ustawy o bezpieczeństwie morskim

portu, czyli kontroli statków podnoszących obce bandery w polskich portach, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa

Wrocław. Inwestycje na lotnisku o wartości 100 mln zł

operacyjnym lotniska" - powiedział Jarosław Wróblewski, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław. Dodał, że podniesienie kategorii systemu nawigacji ILS do drugiej, w tym pełne wdrożenie nowych procedur startów i lądowań samolotów w trudniejszych warunkach meteorologicznych nastąpi w 2017 r. "Niemniej

Oferta PUT Intercor i Trakt najkorzystniejsza na obwodnicę Kłodzka za 197 mln zł

(GDDKiA). Wcześniej, najtańszą ofertę, wartą 148,58 mln zł brutto, złożyło konsorcjum Max Boegl Polska i Max Boegl Stiftung & Co. KG. Oferta ta została jednak przez GDDKiA odrzucona, ze względu na brak zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Druga najtańsza oferta należała do

Niemieckie dementi w sprawie odrzucenia pakietu pomocowego dla Grecji

do spłaty długów i prywatyzację. Według "Bilda" w skierowanym do KE piśmie strona niemiecka porusza problem podpisania przez MFW wszystkich warunków porozumienia z Grecją, pyta o to, jak można zapewnić zdolność Grecji do spłaty długów, jeśli darowanie części zadłużenia ma nastąpić w

Auto rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. Tylko audi A6

technicznych ekspertów od motoryzacji z niezależnego instytutu Samar. Orzekli, że do tych wymagań pasuje tylko audi A6. Uczelnia broni się, że przetarg nie został ustawiony. Jego warunki przygotowali pracownicy z katedry energetyki i pojazdów UP. Mówią oni, że auto miało być "rektorskie". Galeria

W poniedziałek ruszył pierwszy konkurs w programie Polska Wschodnia

przekonuje resort, realizacja projektów spowoduje wprowadzenie na rynek nowych i innowacyjnych produktów i usług, co pozwoli firmom na "osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku". Na stronie internetowej konkursu (www.polskawschodnia.gov.pl) zostały udostępnione warunki udziału oraz dokumenty

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

posiadania uprawnień niezbędnych do jego wykonania, wykonawca nie może dla spełnienia tego warunku polegać na uprawnieniach posiadanych przez podmioty trzecie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub

UE: Negocjacje ws. pomocy dla Grecji odłożone do poniedziałku

. Krótkie oświadczenie szefa eurogrupy Jean-Claude'a Junckera głosi, że Grecja w zadowalający sposób spełniła wszystkie warunki wstępne, a do poniedziałku trzeba się uporać z dalszą "pracą techniczną".

TK: przepis ustawy prawo o ruchu drogowym sprzeczny z Konstytucją

sprzeczny z konstytucją, bo przekazuje upoważnienie ministrowi właściwemu ds. transportu do uregulowania w akcie normatywnym niższej rangi (rozporządzenie - PAP) sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD

Budimex z najtańszą ofertą na odcinek S6 w zachodniopomorskim za 254 mln zł

)'". Wszyscy oferenci zaproponowali identyczne pozostałe warunki wykonania zamówienia - 34-miesięczny termin realizacji i 10 lat gwarancji na wykonane prace. "Odcinek  Płoty - Kiełpino o długości 14,6 km jest czwartym odcinkiem ekspresowej 'szóstki' dla którego zostały otwarte oferty

Po wczorajszym lekkim umocnieniu, złoty może korekcyjnie słabnąć wobec euro

zaangażowanych w greckie obligacje. Jednak w sytuacji, gdy nowy rząd Grecji nie wypełnia warunków pomocy finansowej, taka reakcja była możliwa do przewidzenia. "Z punktu widzenia analizy technicznej przełamanie przez EUR/USD poziomu 1,13 - 1,1250 może skutkować dalszym spadkiem kursu w stronę 1,11. Oliwy

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

powyższym głównym zakresem zadań realizowanych przez członków komisji powinno być dokonanie: - oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, - oceny złożonych ofert w oparciu o uprzednio przyjęte kryteria, - sprawdzenia zgodności złożonych ofert z treścią SIWZ, - czynności związanych z

WB Electronics ma porozumienie z Thales ws. budowy polskiego bezzałogowca

opracowane przez polskich inżynierów. "Dzisiaj spółki Thales i WB Electronics podpisały memorandum porozumienia w celu rozpoczęcia bliskiej współpracy i stworzenia warunków, które wesprą polskie inwestycje w bezzałogowe systemy powietrzne i związane z nimi technologie. Oczekujemy, że pozwoli ono na

Gaz-System: wznowiony przesył gazu w kierunku Ukrainy

Ukrainy jest realizowana od listopada 2012 roku na tzw. "zasadach przerywanych". "Oznacza to, że w każdej chwili Gaz-System może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu w kierunku Ukrainy. Na takich warunkach

Wielkie oszustwo w fabryce czekolady

zatrudnionym pięć miesięcy przed czasem, w którym - zdaniem śledczych - miało dojść do przestępstw. Mężczyźni mieli uprawnienia do negocjowania warunków finansowych, współpracy z dostawcami i dostęp do specjalnego systemu informatycznego. Prokuratura uważa, że wykorzystali te uprawnienia i zamawiali części

Notowania surowców wciąż znajdują się pod dużą presją podaży

- lub, ujmując to precyzyjniej - z brakiem działania. W opublikowanych w minioną środę minutes z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku, Fed zaznaczył bowiem, że nie widzi obecnie warunków do zacieśniania polityki monetarnej w USA. To oznacza, że wrześniowy termin podwyżki praktycznie jest wykluczony, a

PGE: kontynuujemy projekt jądrowy mimo niespełnienia pewnych warunków

Parafowana 23 września 2013 r. umowa przewiduje kupno przez Tauron, Eneę i KGHM po 10 proc. udziałów w spółce celowej PGE EJ1. Porozumienie przewiduje, że stanie się wiążące w przypadku spełnienia dwóch warunków - uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK oraz przyjęcia do końca 2013 r. przez

Fed wsparł notowania złota, zyskują też inne metale szlachetne

stóp procentowych. Te spekulacje potwierdził także opublikowany parę godzin później protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Podano w nim, że większość członków komitetu uważa, iż nie zostały jeszcze osiągnięte warunki do podwyżki stóp procentowych. O ile przyznali oni, że sytuacja na

Sejmowe komisje za ograniczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych

zawartych w projekcie, który same przygotowały. Projekt komisyjny ma pozytywną opinię rządu. Projekt zakłada, że farmy wiatrowe o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły być lokowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego, a nie - jak dotychczas - decyzji o warunkach zabudowy. Nowe przepisy zakładają też

Przejęci i wyrzuceni. LeasingTeam zwalnia pracowników TVP

Byli pracownicy Telewizji Polskiej od środy dostają zwolnienia z pracy. Codziennie ktoś inny. Firma LeasingTeam, nowy pracodawca, w marcu poinformowała ich o tym, że jedni zostaną zwolnieni grupowo, inni - dyscyplinarnie. A wszystkim zmienią się warunki pracy i płacy. Na gorsze. Jeśli ich nie

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

, w szczególności kryteria, o których mowa w art. 91 ust. 2 lub kryteria takie, jak koszt cyklu życia produktu, rentowność, serwis posprzedażny i pomoc techniczna, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do zamówień

Qumak stworzy symulator robotów wojskowych

wdrożenie specjalistycznego oprogramowania. Umożliwi ono współdziałanie jednostek zmechanizowanych, pancernych i artyleryjskich oraz robotów inżynieryjnych kierowanych w czasie rzeczywistym przez kierownika ćwiczenia. System uwzględniać będzie m.in. dynamikę warunków atmosferycznych oraz zmianę godziny i

Ekspert: powinno się odchodzić od ulg podatkowych w strefach ekonomicznych

do warunków technicznych i finansowych oraz potrzeb inwestorów - tłumaczy ministerstwo. Wpływ na ich działanie ma m.in. dostęp do infrastruktury, klientów oraz wykwalifikowanych pracowników. Profil branżowy strefy w danej lokalizacji często kształtuje się samoistnie - zauważa resort gospodarki. I

Solaris dostarczy 40 autobusów dla MPK-Łódź za blisko 95 mln zł

, tłumaczy MPK-Łódź. "Zgodnie z warunkami kontraktu dostawy autobusów rozpoczną się 18 tygodni po podpisaniu umowy. Oznacza to, że pierwsze nowe Solarisy przyjadą do Łodzi w listopadzie, zaś całość zamówienia zostanie dostarczona jeszcze w tym roku. Tym samym liczba Urbino sprzedanych do łódzkiego

NIK pozytywnie ocenia działalność Gaz-Systemu w zakresie bezpieczeństwa

prowadzeniu tego rodzaju prac w ówczesnych warunkach terenowych i pogodowych. W ocenie NIK, zasadne było wydanie przez ministra gospodarki nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie to dostosowało obowiązujące regulacje do

Projekt ustawy o ochronie gruntów skierowany do II czytania

ministra rolnictwa, ale nie jest ona konieczna jeżeli zostaną spełnione łącznie określone warunki. Podkomisja zgodziła się z propozycja prezydenta, określając, że przez zwartą zabudowę rozumie się zgrupowanie co najmniej 5 budynków. Ponadto co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu musi

Nie masz przeglądu technicznego? Możesz nie dostać odszkodowania

. Ubezpieczyciele wpisywali do ogólnych warunków ubezpieczenia zapis mówiący, że odszkodowanie się nie należy, jeżeli pojazd nie ma ważnego badania technicznego. Jako pierwsza za takie zapisy została ukarana Warta. W połowie września postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało wpisane do rejestru

PKP: proces prywatyzacji PKP Energetyka zakończony

Sprzedaż PKP Energetyki nastąpiła po spełnieniu warunków zawieszających określonych w zawartej w lipcu bieżącego roku przedwstępnej umowie sprzedaży, m.in. zgód korporacyjnych oraz zgody Komisji Europejskiej, która pełni funkcję organu antymonopolowego. "Przygotowanie do tej prywatyzacji

PKP Cargo będzie wspólnie z Greenbrier produkować wagony w Szczecinie

. zapewnienie wykwalifikowanej kadry produkcyjnej i administracyjnej oraz zaplecza warsztatowego. Linia produkcyjna zostanie zbudowana w należącym do PKP Cargotabor Zakładzie Napraw Taboru w Szczecinie. Dysponuje on odpowiednimi warunkami lokalowymi i zapleczem technicznym. Docelowo będzie tam powstawać

Niepotrzebne strachy budowlane

uciążliwy dla sąsiadów, np. nie stanie zbyt blisko granicy sąsiedniej działki (tę kwestię reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych). Jeśli odległość jest zbyt mała, wówczas sąsiad staje się automatycznie stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Plan i projekt do sprawdzenia Załóżmy

Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie morskim

portach, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów morskich. Dodano również przepisy odnoszące się do nowego typu

Posłowie przeciw poprawkom do projektu ustawy o bezpieczeństwie morskim

szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów morskich. Dodano również przepisy odnoszące się do nowego typu obiektów na polskich obszarach morskich, czyli stałych

Sejm.Nowela o bezpieczeństwie morskim ponownie do komisji infrastruktury

funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów morskich. Dodano również przepisy odnoszące się do nowego typu obiektów na polskich obszarach morskich, czyli stałych platform wiertniczych. Założono

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery