warunki techniczne

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

Zamawiający może wymagać od wykonawcy spełnienia określonych warunków co do potencjału technicznego, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zamówienia publicznego.

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Załącznikiem do oferty co do zasady może być próbka przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że autobusy stanowią tu potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia nie zaś jego przedmiot.

Reporter "Gazety Wyborczej" na statku Fronteksu na Morzu Egejskim

Reporter "Gazety Wyborczej" na statku Fronteksu na Morzu Egejskim

W nowych budynkach: Żegnajcie anteny, witajcie światłowody

W nowych budynkach: Żegnajcie anteny, witajcie światłowody

Wchodząca właśnie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" będzie miała dużo poważniejsze skutki. Przede wszystkim da mieszkańcom możliwość swobodnego

Rosyjska pożyczka dla Ukrainy opóźniona; Moskwa nadal obiecuje środki

Podczas czwartkowego posiedzenia rządu premier Dmitrij Miedwiediew oznajmił, że Rosja spełni obietnice dane stronie ukraińskiej, jednak pod warunkiem, że władze Ukrainy będą miały legitymację i będą skuteczne. Pogarszająca się sytuacja na Ukrainie powoduje pęknięcia w obozie prezydenta Wiktora

Badanie (nie) całkiem bezpłatne, czyli uwaga na reklamowe wabiki

Badanie (nie) całkiem bezpłatne, czyli uwaga na reklamowe wabiki

- Przed salonem Hondy w pobliżu zakładu energetycznego stoi wielki baner reklamowy, na którym jest napisane, że wykonuje on za darmo badania techniczne dla wszystkich aut. Pojechałem tam i co się okazało? - opowiada nasz czytelnik. - Owszem, robią takie badania bezpłatnie, ale jeśli znajdą jakąś

Ukraina płaci Gazpromowi w terminie

wiceprezes Naftohazu Ihor Didienko. W poniedziałek w Moskwie ukraiński koncern i Gazprom podpisały też umowę, która precyzuje techniczne warunki tranzytu rosyjskiego gazu do końca 2019 r. W umowie zapisano właściwości gazu dostarczanego na tranzyt z Rosji, ilość surowca, która ma z Rosji wpływać do

"Nasz Dziennik": Nabici w nawiewniki

wszystkimi zapisami w warunkach pozwolenia, decyzjach itd" - zaznacza Ochman.

Warunki udziału w postępowaniu

Pierwsza zasadnicza zmian wskazuje, że wykonawca nie musi posiadać wiedzy, doświadczenia czy odpowiednich środków finansowych jak stanowiło dotychczasowe prawo, a jedynie spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia. Innymi słowy wykonawca będzie mógł się

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Na początku lipca Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg na zakup sprzętu komputerowego, w tym dwóch rodzajów laptopów - małych i standardowych. Wymagania dotyczące komputerów przedstawiła w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Te dotyczące małych laptopów wykluczają praktycznie wszystkich

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu (). Dokumenty te zostały skonkretyzowane w wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Przetarg - warunki udziału

Przetarg - warunki udziału

częściowych zamawiający powinien zawrzeć informacje o sposobie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. poprzez zastrzeżenie: "Potencjał techniczny - Wykonawca musi wskazać sprzęt, który skieruje do wykonywania zamówienia spełniające następujące wymagania: Zadanie I - minimum 5 sztuk

Forte ma list intencyjny ws. nabycia firmy Eurowiór

pod warunkiem uzyskania przez Eurowiór pozytywnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fabryki płyt wiórowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie oddziału Fabryk Mebli Forte oraz decyzji o warunkach zabudowy dla

Art. 27 KK

o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. § 3. Zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego określa ustawa.

LS Tech-Homes dostarczy przenośne baraki wojskowe za ponad 72 mln zł

;Podpisane wstępne porozumienie odnośnie warunków kontraktu dotyczy budowy pierwszej partii obiektów do montażu przenośnych baraków wojskowych o przeznaczeniu mieszkalnym, sanitarnym, sztabowym itp." - czytamy w komunikacie. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają otwarcie rynku na tego typu

Gaz-System i Ukrtransgaz mają studium wykonalności dla połączenia Polska-Ukraina

połączeniu możliwe będzie zwiększenie zdolności eksportowych gazu z Polski w kierunku Ukrainy w ilościach do 21,9 mln m3/d (od ok. 5 mld m 3/rok do 8 mld m3/rok w zależności od technicznych warunków transportu gazu w systemach przesyłowych). Realizacja projektu pozwoli również na przesyłanie gazu z kierunku

Będzie łatwiej o dopłatę na dom energooszczędny

Według nowych zasad beneficjenci programu mogą liczyć na łagodniejsze podejście do warunków technicznych, koniecznych by dostać dofinansowanie. Jak informuje NFOŚiGW, zmiany mają na celu przede wszystkim ułatwienie osiągnięcia standardów energetycznych budynków m.in. dzięki obniżeniu poziomu

MON: Kontrakt na obronę powietrzną "w istocie nie istnieje"

MON: Kontrakt na obronę powietrzną "w istocie nie istnieje"

; prezydenta Komorowskiego, bo "warunki tego ewentualnego kontraktu (...) dalece uległy zmianie od czasu, gdy był on przedstawiany opinii publicznej". "Cena jest nieporównanie wyższa, możliwość dostarczenia produktu - nieporównanie dłuższa, a warunki przejściowe do realizacji w ogóle nieznane

Grecja zwróciła się do MFW o odroczenie spłaty 1,6 mld euro

Grecja zwróciła się do MFW o odroczenie spłaty 1,6 mld euro

greckiego długu. W środę eurogrupa przedyskutuje nowe propozycje, które Ateny przyślą tego dnia. Instytucje rozważą prośbę Grecji o nowy program dopiero po referendum w sprawie warunków wsparcia, które odbędzie się 5 lipca.

Sygnity ma umowę z grupą PKO BP ma łącznie 16,59 mln euro netto

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Sygnity zawarło umowę z PKO Bankiem Polskim oraz spółkami zależnymi banku o łącznej wartości 16,59 mln euro netto, podała spółka. "Umowa dotyczy dostarczenia: 1) licencji firmy Microsoft Corporation w zakresie i na warunkach nabywania i użytkowania

Jawny charakter dialogu technicznego

Jawny charakter dialogu technicznego

we wzorze umowy - np. w zakresie określenia warunków płatności, odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo wykorzystania informacji uzyskanych w trakcie dialogu technicznego do podjęcia decyzji odnośnie zakresu i trybu udzielenia planowych zamówienia. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

JSW uruchomiła wydobycie w ścianie XV kopalni Knurów-Szczygłowice

powrót do bezpiecznych warunków eksploatacji należy uznać za sukces" - powiedział wiceprezes JSW ds. technicznych Jerzy Borecki, cytowany w komunikacie.  Kopalnia Knurów-Szczygłowice odzyskała pełne zdolności wydobywcze i prowadzi obecnie wydobycie w pięciu ścianach. Ma tym samym wszelkie

Śląskie. Ulewne deszcze wstrzymały ruch na stacji Czechowice-Dziedzice

rzecznik PKP PLK. Poinformował również, że na miejscu są służby techniczne, które monitorują sytuację oraz zabezpieczają urządzenia. "Przywracanie ruchu pociągów będzie zależało od warunków atmosferycznych" - powiedział Siemieniec.

PKP IC nie wyklucza, że ogłosi w przyszłym roku przetargi na zakup lokomotyw

bezpieczeństwa i wdrożenia rozwiązań obniżających koszty utrzymania, a także zwiększenia prędkości ze 125 do 160 km/h. Poprawie ulegną również warunki pracy maszynistów, np. dzięki instalacji klimatyzacji w kabinach. PKP IC chce modernizować m.in. lokomotywy serii EU/EP07, EP08 i SM42.  (ISBnews)

Konsorcjum spółki zal. Trakcji ma umowę na Litwie o wartości 271,6 mln zł netto

dwudziestu miesięcy od daty przejęcia placu budowy. W okresie wykonania umowy, ze względu na nieprzewidziane warunki (sprawy sądowe, nieodpowiednie warunki klimatyczne, opóźnienie z rozpoczęciem robót, zmiana projektu technicznego) termin wykonania robót może zostać jednorazowo przedłużony nie dłużej niż o

Sąd Najwyższy poczeka na orzeczenie TSUE ws. przepisów hazardowych

automatach o niskich wygranych poza kasynami i salonami gry, stanowią potencjalnie przepisy techniczne. W związku z czym ich projekt powinien zostać przekazany Komisji, w przypadku ustalenia, że przepisy te wprowadzają warunki mogące mieć istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż produktów. Tymczasem

UOKiK: Będzie postępowanie wyjaśniające ws. emisji spalin w Volkswagenach

elastyczności w procesie badań homologacyjnych i sposób w jaki te badania powinny odzwierciedlać rzeczywiste warunki drogowe. Wszystkie powyższe kwestie będą prezentowane na zbliżających się posiedzeniach Rady ds. Transportu, Telekomunikacji, Energii oraz Rady ds. Środowiska Unii Europejskiej" - podsumował

Ukraiński WAY jest zainteresowany modernizacją sieci kolejowych w Polsce

współpracy i uczestniczenia w realizowanych projektach. W bieżącym roku, analizując warunki prowadzenia działalności w Polsce i poznając warunki techniczne wymagane przy realizacji kontraktów, przekonaliśmy się, że posiadamy szereg przewag konkurencyjnych, które możemy wykorzystać działając w Polsce. Jakość

CBRTP razem z chińską firmą wybuduje za 120 mln zł fabrykę ogniw krzemowych

do ich obniżenia ze względu na konkurencyjne rynkowo warunki produkcji w Polsce" - czytamy w komunikacie. Projekt fabryki ogniw krzemowych zostanie zatwierdzony w styczniu 2016 r., planowany termin jej oddania do użytku to koniec sierpnia 2016 r., a uruchomienie produkcji masowej oczekiwane

Iran zatwierdził umowę nuklearną z mocarstwami. Może popłynąć ropa

nuklearnej w zamian za stopniowe znoszenie sankcji nałożonych na ten kraj przez Zachód. Ma to jednak nastąpić dopiero wówczas, gdy Teheran spełni wszystkie warunki umowy. Porozumienie wprowadza też embargo na dostawy broni konwencjonalnej do Iranu przez najbliższe pięć lat oraz zakaz eksportu do tego kraju

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi się w

Spółka Vantage zrealizuje budynek mieszkalny we Wrocławiu

, poinformował Vantage. Spółka ma zrealizować  budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, wraz z budowlami i infrastrukturą, w tym techniczną i drogową, przy ul. Dąbrowskiego 40 we Wrocławiu. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej 30 listopada 2016 r., po spełnieniu się warunków

ARP podpisała wielostronne porozumienie na rzecz rozwoju regionu radomskiego

Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Sześć instytucji z Radomia i Warszawy podpisało porozumienie, które celem jest m.in. stworzenie sprzyjających warunków dla działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji innowacyjnych projektów w regionie radomskim, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP

Spółka zależna Infovide-Matrix ma umowę z ARiMR wartości 21,44 mln zł netto

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) – DahliaMatic, spółka zależna Infovide-Matrix, zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na świadczenie dla programów Oracle usługi asysty technicznej za 21,44 mln zł netto, podała spółka. Umowa nie została zawarta z

Konsorcjum Intercor-Trakcja z najtańszą, wartą 369 mln zł, ofertą na odcinek S5

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 19 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożono 11 ofert. Najniższą cenę 369 000 000 zł zaoferowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług

Spółka Wirtualnej Polski otrzymała koncesję na nadawanie programu TV

, kultury, i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego. W programie będą obecne audycje poświęcone edukacji medialnej oraz treści pochodzące z nowych mediów. Podano wtedy także, że opłata za udzielenie koncesji na okres 10 lat wyniesie maksymalnie

Szwindel Volkswagena poraził Renault. Kurs akcji runął

Diesla. Prace nad tymi standardami, które zastąpią pomiary emisji spalin w warunkach laboratoryjnych bardziej wymagającymi badaniami w realnych warunkach drogowych, UE przyspieszyła po wybuchu afery ze spalinowym szwindlem VW. Jednak posłowie Zielonych w europarlamencie uznali, że standardy proponowane

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

zarządu ze związkami "jest ogromnym krokiem naprzód w życiu spółki". "Pewne rzeczy zostały załatwione () mamy głęboką nadzieję, że zarówno strona społeczna jak i zarząd dotrzymają warunków porozumienia. () Myślę, że ten etap dzisiejszy, a mianowicie porozumienie się zarządu ze stroną

Bieńkowska: KE będzie przewodzić w wyjaśnianiu skandalu VW

przemysłu samochodowego, ale mimo wszystko państwa członkowskie zgodziły się, że ma ona koordynować działania i przewodzić w wyjaśnianiu sprawy. Komisarz mówiła, że drugim krokiem ma być sfinalizowanie prac nad testami samochodów w warunkach drogowych. Jak zaznaczyła, tak szybko, jak to możliwe, być może w

RPD obawia się o świetlice środowiskowe. MRPiPS: miały czas na zmiany

spełnia szereg warunków technicznych (ma odpowiednią liczbę drzwi wyjściowych, gaśnic, materiały wykończenia wnętrza są niepalne itp.). W rozporządzeniu jest też określone, jak wysokie muszą być pomieszczenia, w których przebywają dzieci, jakimi m.in. materiałami pokryte są ściany, jaka jest instalacja

Wrocław. Ponad 2,3 mln pasażerów obsłużyło lotnisko w ub. roku

się modernizacja oświetlenia. "Prace te to kolejny krok w kierunku podniesienia systemu nawigacyjnego ILS do kategorii drugiej, a samoloty będą mogły lądować w warunkach jeszcze bardziej ograniczonej widzialności. To kluczowa inwestycja Portu Lotniczego Wrocław - co ciekawe, wykonywana w

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne. Zamawiający ma możliwość skorzystania na przykład z instytucji dialogu technicznego - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp. Niezgodność oferty z siwz Wykonawca składając ofertę, która okazuje się niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków

Grupa Midas udostępni Sferii sieć do świadczenia usług w technologii LTE

warunków technicznych budowanej sieci" – czytamy dalej. Midas, należący do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka, chce do końca roku zwiększyć liczbę stacji bazowych do 2,0 tys. z 1,3 tys. obecnie. Cały program inwestycyjny - zakładający zwiększenie liczby stacji do 4,8

MZ planuje podwyższyć wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

Zgodnie z projektem noweli rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wynagrodzenia zasadnicze tej grupy pracowników wzrosną od 6 do 15 proc. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wynagrodzeń pracowników

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

JSW podpisał ze związkowcami porozumienie, co zakończyło trwający od 28 stycznia strajk. Związki zawodowe groziły jednak powrotem do strajku w przypadku braku dymisji prezesa. W piątek Zagórowski oświadczył, że poda się do dymisji, jeśli zostaną spełnione trzy warunki: będzie podpisane porozumienie

Dialog konkurencyjny

maksymalnej liczby wykonawców których można zaprosić do udziału w dialogu (jak ma to miejsce w przypadku przetargu ograniczonego - gdzie zapraszamy max. 20 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu ). Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Dialog techniczny Pzp w

Śmigłowiec Caracal pomyślnie przeszedł testy

platformę, konstrukcję śmigłowca, jego osiągi i wyposażenie pokładowe. - Te sprawdzenia odbywały się w różnych warunkach: na ziemi i podczas prób w powietrzu, zarówno w dzień, jak i w nocy, warunki atmosferyczne również były zmienne. Przedstawiony do tych testów śmigłowiec spełnia wymagania, które zostały

Miedź najtańsza od prawie 7 lat głównie na skutek obaw dot. gospodarki Chin

wartości chińskiego juana, który zwiększył ryzyko związane z importem metali z dostawą za kilka miesięcy. Mimo lepszych od oczekiwań danych dotyczących importu miedzi do Chin, na rynku tego metalu wciąż dominują pesymiści. Obecne warunki techniczne dają potencjał do kilkuprocentowej zniżki cen miedzi w

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu. 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty

Warmińsko-mazurskie. Pierwsza farma fotowoltaiczna produkująca energię do sieci

-rozwojowe, a głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy dopuszczanej obciążalności prądowej elementów sieci. Kryteria te są ściśle

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

). odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e). ochrony przed hałasem i drganiami, f). oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) aprobata

Podkarpackie. EC Stalowa Wola zerwała kontrakt na budowę bloku gazowego

Przyczyną odstąpienia od umowy jest - jak czytamy w komunikacie - naruszenie przez wykonawcę harmonogramu oraz istotnych warunków technicznych kontraktu, które mają wpływ zarówno na bezpieczeństwo i bezawaryjność pracy bloku jak i jego przyszłą efektywność i koszty jego pracy. W komunikacie

Raport po kontroli NIK: są awarie, ale gazociągi są bezpieczne

wypadku w Jankowie Przygodzkim spółka postanowiła także zwiększyć nadzór nad budową rur układanych w pobliżu działających już gazociągów. Gorzej NIK ocenił działania Ministerstwa Gospodarki. W 2013 r. resort opublikował nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci

FOŚ: kłopoty z przyłączami energetycznymi na Warmii i Mazurach

;. "Opracowanie to jest wykonywane przez zewnętrzne jednostki badawczo-rozwojowe. Głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy

Work Service: Łamanie kodeksu pracy to główny problem w pracy wg 60% Polaków

rynku pracy, działalność związków zawodowych powinna zostać rozszerzona. "Rolą związków zawodowych jest reprezentowanie interesu pracowników i podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy osób zatrudnionych. Zwłaszcza, gdy zgłaszają oni uwagi w tak kluczowych obszarach jak łamanie

Jak ogłosić dialog techniczny?

prowadzenia dialogu, - warunków jakie muszą spełniać firmy zainteresowane udziałem w dialogu, - terminu (zasad wyznaczania) prowadzenia dialogu z zakwalifikowanymi firmami, - planowanego terminu zakończenia dialogu technicznego, - miejsca składania informacji o zainteresowaniu wykonawcy udziałem w dialogu

Impresa Pizzarotti złożyła najniższe oferty na dwa kolejne odcinki S5

firma Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. „Do drugiego etapu na zaprojektowanie i budowę ponad 9,7 km odcinka drogi ekspresowej S5 Białe Błota - Szubin zostało zakwalifikowanych 20 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożono 9 ofert

Polscy specjaliści opracowali nowatorski system informatyczny dla małego lotnictwa

Dzięki temu z aplikacji można korzystać również w warunkach słabej infrastruktury IT. Nowatorskie rozwiązanie łódzkiej firmy zostało nagrodzone w konkursie Eureka na Targach Brussels Innova 2015. Każdy samolot musi mieć na pokładzie świadectwo zdatności do lotu, czyli dokument potwierdzający, że

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

budowlanych, metod i technik budowy oraz innych warunków technicznych, które koncesjodawca może określić zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) w przypadku usług - powinna dotyczyć wymaganych cech usługi, w szczególności poziomu jakości, poziomu oddziaływania na środowisko, dostosowania do potrzeb wszystkich

IKS chcą składować pod ziemią strategiczne zapasy benzyny

najekonomiczniejszych i najbardziej neutralnych środowiskowo warunkach" - podkreśliła spółka. Zdaniem IKS, dotychczasowe prace badawcze, a także praktyczne doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów zagranicznych wskazują, że magazynowanie benzyny w wyeksploatowanych kawernach solnych jest bezpieczne zarówno pod

Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia samego zobowiązania? Odpowiedź W opisanym przypadku nie jest możliwe ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie tego samego warunku udziału w postępowaniu (warunku dysponowania potencjałem technicznym). Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

organizacyjnych i inicjatyw ustawowych, ustanowienia polityk jednostek administracji, wydania zaleceń dotyczących modernizacji programów edukacyjnych, także w szkolnictwie wyższym. W PRCIP przyjęto, że efektywność jego oddziaływania będzie zależeć od spójności regulacji definiujących warunki funkcjonowania rynku

Bydgoszcz. Nowoczesny system oświetlenia ulic daje oszczędności

energii po wprowadzeniu inteligentnego systemu potwierdził rzecznik ZDMiKP Krzysztof Kosiedowski. System pozwala na uruchomienie oświetlenie w zależności od warunków atmosferycznych oraz dostosowanie mocy światła w zależności od natężenia ruchu samochodów. "System monitoruje pracę lamp w sposób

Od dziś budowa domu bez pozwolenia!

. Ponadto wiążące dla projektanta są przepisy określające "warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Projektant, łamiąc prawo (bo żąda tego od niego inwestor) ryzykuje utratę uprawnień. Załóżmy, że - zdaniem projektanta - obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza

PKP Intercity zainwestuje w tabor i zaplecze 1,8 mld zł

ulegną również warunki pracy maszynistów, np. dzięki instalacji klimatyzacji w kabinach. "Chcemy ujednolicić tabor trakcyjny, dla efektywniejszej pracy maszynistów. Dzięki modernizacjom będzie też mniej defektów i krótsze czasy przejazdu" - wskazał Leonkiewicz. Natomiast remonty 9 stacji

Koniec lewych przeglądów aut?

: * każde auto w trakcie badań technicznych było fotografowane, * opłata za badania była pobierana "przed", a nie - jak teraz - "po", * aktualność badań potwierdzała naklejka na szybie, co pozwoliłoby policji na szybszą identyfikację aut niespełniających tego warunku. Karane będzie

Czerwiński: Warunki dokończenia terminala LNG są dobre dla Polski

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Warunki zawarte w aneksie do umowy na budowę terminala LNG w Świnoujściu są dobre, uważa minister skarbu Andrzej Czerwiński. "Podpisanie aneksu do umowy na budowę terminala kończy trudne negocjacje w wykonawcą. Warunki, na które zgodziły się obie strony

Tramwaje Pesy będą jeździć po Kijowie?

bydgoskiej firmy Pesa. Rozstrzygnięcie zaplanowano na 12 lutego, a zwycięzca ma już do połowy roku dostarczyć dziesięć pojazdów o długości od 26 do 28 m. - Warunki techniczne rozpisano pod Pesę. Oprócz Polaków nikt nie zdoła we wskazanym terminie zbudować od zera i dostarczyć tramwajów - powiedział

Grupa Lotos: Spełnił się jeden z warunków pozyskania środków na projekt EFRA

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) - Lotos i Lotos Asfalt podpisały dokumentację zabezpieczeń stanowiących część warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej na finansowanie projektu EFRA, podała spółka. "Zarząd Grupy Lotos S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostały

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. 4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji. Art. 101. 1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68

InPost chce zapłacić Poczcie 65 mln zł za udostępnienie jej placówek

pośrednictwem mediów, a nie znając szczegółów i warunków ewentualnej współpracy, "równie dobrze można powiedzieć, że dostęp do największej sieci dystrybucyjnej w Polsce jest wart nie 65, a 650 mln zł". - Poza tym, patrząc na sprawozdania finansowe Grupy Integer [właściciela InPostu] oraz negatywne

InPost chce zapłacić Poczcie 65 mln zł za udostępnienie jej placówek

-technicznych operatora wyznaczonego i opierać się na komercyjnych porozumieniach zawieranych z poszczególnymi operatorami, w zakresie na jaki umówią się zainteresowane strony i na warunkach korzystnych dla obu stron" - zaznaczył Baranowski.

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) określenie trybu zamówienia; 3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

Białystok. Politechnika zbada najbardziej opłacalne instalacje OZE

warunkach klimatycznych najbardziej energooszczędne. Z efektów oceny działających instalacji będą mogli już za rok korzystać głównie przedsiębiorcy (przede wszystkim, tzw. średnie firmy), ale też samorządy lokalne, które chciałby instalacje wykorzystujące prąd z wiatru czy słońca instalować na różnych

Miasta rozwijają się na dziko. Rząd chce zatrzymać exodus z centrów na przedmieścia

postulatem, aby na terenie nieobjętym planem inwestor mógł uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, o ile zobowiązałby się do wybudowania dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej (lub partycypowania w kosztach budowy na podstawie umowy z gminą). Tymczasem w projekcie przewidziano roczne vacatio legis

Składany ogon Caracala, czyli kto chce obalić przetarg na śmigłowiec

równe dla wszystkich. Zacznijmy od warunków technicznych, do których odnosi się "Wprost". Francuski Airbus przedstawił do prób śmigłowiec, który nie ma składanej belki ogonowej, natomiast składana belka ogonowa znajduje się w wymaganiach. - Śmigłowiec Caracal, który był wiosną testowany w

KRRiT przyznała czterem nadawcom miejsca na nowym bezpłatnym multipleksie 8

;; uruchomi go spółka o tej samej nazwie (związana z Wirtualną Polską). Ma on być poświęcony rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego. Program ma też emitować "audycje poświęcone edukacji medialnej

Doradcy Taurona rekomendują nabycie KWK Brzeszcze od SRK

możliwości potencjalnej współpracy z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym przy ewentualnej transakcji, w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku. "Ponadto badaniu podlega struktura transakcji w oparciu o spółkę celową (SPV), zakładająca brak konsolidacji

Ekspertka: Polska posiada korzystne warunki do wykorzystywania wód geotermalnych

Udostępniamy nagranie wideo: https://wideo.pap.pl/videos/12380/ Wody geotermalne to wody podziemne o specjalnych właściwościach termicznych, które na wypływie ze źródeł lub odwiertów mają w warunkach polskich temperaturę co najmniej 20 stopni C. Ponadto mogą zawierać one specyficzny skład

EMF sprzedaje szkoły językowe na rzecz Bookzz za 38,13 mln zł

właścicielem 100% akcji LSP. Pierwsza rata w wysokości 30,13 mln zł zostanie zapłacona nie później niż do 5 stycznia 2016 r., zaś druga rata w wysokości 8 mln zł zostanie zapłacona po zaistnieniu warunków opisanych w umowie przedwstępnej sprzedaży akcji, podano także. Bookzz złożył do Urzędu Ochrony

Świętokrzyskie. Szukają odbiorców do korzystania z gazociągu na zachodzie regionu

gazowego na swoich posesjach. Do tej pory tzw. warunki przyłączenia do sieci gazowej wydano dla 184 potencjalnych odbiorców z tego terenu, a umowy na realizację przyłączenia do sieci podpisano z 31. Zdaniem Katry, niewielkie zainteresowanie przyłączeniem do gazociągu wynika m.in. z lokalnych uwarunkowań

Lotos Asfalt ma umowę kredytową na finansowanie realizacji programu EFRA

. otrzymała potwierdzenie od A]agenta kredytu o spełnieniu warunków zawieszających uruchomienie środków z ww. umowy kredytowej, co umożliwia rozpoczęcie wykorzystywania środków w ramach tego kredytu" - czytamy w komunikacie. W skład konsorcjum wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w

Podlaskie. 20 konsorcjów i firm zainteresowanych obwodnicą Suwałk

W poniedziałek otwarto oferty w przetargu ograniczonym na tę inwestycję. Wpłynęły oferty od firm z całej Europy, m.in. Polski, Czech, Włoch i Hiszpanii - poinformował rzecznik białostockiej GDDKiA Rafał Malinowski. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, czy spełniają warunki

Prezydent podpisał nowelizację tegorocznej ustawy okołobudżetowej

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wykupu odroczonych płatności wynikających z realizacji programu wieloletniego Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe (...) i zapewnieniu warunków jego realizacji (...), przeznacza się z budżetu państwa kwotę w wysokości 32 mld 815 mln

Tsipras nie chce udziału MFW w trzecim programie pomocowym dla Grecji

będzie decydować w tej sprawie". - Uważamy, że po sześciu latach zarządzania w warunkach niespotykanego kryzysu Europa wypracowała instytucyjne zdolności skutecznego radzenia sobie ze sprawami wewnątrz Europy - dodał Tsipras w rozmowie z "FT". Dziennik ocenia, że takie deklaracje mogą

Auto rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. Tylko audi A6

technicznych ekspertów od motoryzacji z niezależnego instytutu Samar. Orzekli, że do tych wymagań pasuje tylko audi A6. Uczelnia broni się, że przetarg nie został ustawiony. Jego warunki przygotowali pracownicy z katedry energetyki i pojazdów UP. Mówią oni, że auto miało być "rektorskie". Galeria

Gdańskie lotnisko uziemione. Mgły nie pozwalają na lądowanie

lotnisku wylądowało pięć maszyn. Dzięki temu dziś rano przynajmniej część pasażerów mogła wylecieć z Gdańska. Trudne warunki pogodowe utrudniają bowiem nie tyle sam start maszyn, co ich lądowanie. - Według prognoz warunki pogodowe mają się poprawić po południu, jednak do tych informacji należy podchodzić z

Metinvest otworzył przedstawicielstwo w Polsce, chce utrzymać udział w rynku

generalny Metinvest Polska Vladimir Zadolinnyi podczas konferencji prasowej.  Dyrektor ds. sprzedaży Metinvest Holding Dmitriy Nikolayenko podkreślił, że przy obecnych trudnych warunkach rynkowych utrzymanie udziału jest dla firmy celem ambitnym.  "Jesteśmy zadowoleni z naszego udziału

PPL wypowiedziały Konsalnetowi umowę usług ochrony w Porcie im. F. Chopina

usług i spełnialiśmy wymogi wynikające z prawa jak również warunków umowy. Zakończenie współpracy wynika z założeń zmian w prawie lotniczym przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które nie przewidują możliwości świadczenia usług ochrony portów lotniczych przez podmioty

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

zakupów; 3) przewidywane terminy dokonywania zamówień; 4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne

Spółka Wirtualnej Polski złożyła do KRRiT wniosek o nadawanie programu TV

uniwersalnym" - czytamy w komunikacie. "Zgodnie z ogłoszeniem program będzie zawierał audycje poświęcone rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury, i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego. W programie będą obecne audycje poświęcone

Jurgiel o czterech priorytetach w resorcie rolnictwa

warunki ochrony środowiska i te wszystkie wymagania, które przewiduje polskie prawo. Z tego, co wiem, nie spełniają one tych wymagań, a organy kontrolne, które tym się zajmują, są bardzo liberalne - powiedział, zapowiadając, że w przyszłości kontrole takich zakładów będą wykonywane bardziej rzetelnie. W

Tauron Polska Energia przeprowadzi kompleksową analizę KWK Brzeszcze

ostateczna decyzja spółki "ustalająca warunki ewentualnej transakcji będzie poprzedzona szczegółową analizą, w szczególności w zakresie ekonomicznym i technicznym". "W procesie ewentualnego nabycia całości lub części aktywów KWK Brzeszcze od SRK Tauron będzie poszukiwał inwestora finansowego

Dolnośląskie. Kolejna umowa na modernizację Elektrowni Turów

atmosfery. W siłowni prowadzona jest również budowa nowego bloku energetycznego o mocy 450 MW, zasilanego węglem brunatnym. Wartość tej inwestycji to ponad 3,25 mld zł. "Obecnie Grupa jest na etapie negocjowania z wykonawcą warunków rozszerzenia zakresu zaplanowanych prac o prace związane z

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

faktycznie nie ma to znaczenia dla oceny warunków udziału w postępowaniu. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dysponowania potencjałem ludzkim, zamawiający może żądać w szczególności oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w

UE: Negocjacje ws. pomocy dla Grecji odłożone do poniedziałku

. Krótkie oświadczenie szefa eurogrupy Jean-Claude'a Junckera głosi, że Grecja w zadowalający sposób spełniła wszystkie warunki wstępne, a do poniedziałku trzeba się uporać z dalszą "pracą techniczną".

Ogłoszenie naboru na modernizację gospodarstw rolnych - w tym tygodniu

, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast za unijne pieniądze nie będzie można kupić m.in. nieruchomości, używanych maszyn i urządzeń czy zwierząt. Pomoc może

Dolnośląskie. Podpisano kolejną umowę na modernizację Elektrowni Turów

brunatnym. Wartość tej inwestycji to ponad 3,25 mld zł. "Obecnie Grupa jest na etapie negocjowania z wykonawcą warunków rozszerzenia zakresu zaplanowanych prac o prace związane z dostosowaniem bloku do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Trwają uzgodnienia dotyczące szczegółów rozwiązań

Bieńkowska wytnie diesle

zeszłego tygodnia propozycję nowych testów przegłosował także Komitet Techniczny ds. Pojazdów Samochodowych (TCMV) skupiający przedstawicieli państw UE. Szykowane przepisy oznaczają rewolucję dla koncernów motoryzacyjnych w Europie. Obecnie zawartość toksyn w spalinach mierzy się w warunkach

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery