warunki techniczne

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Załącznikiem do oferty co do zasady może być próbka przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że autobusy stanowią tu potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia nie zaś jego przedmiot.

W nowych budynkach: Żegnajcie anteny, witajcie światłowody

Ze ścian znikną anteny satelitarne. A w ścianach pojawią się światłowody - to kwintesencja zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać nowe budynki

Rosyjska pożyczka dla Ukrainy opóźniona; Moskwa nadal obiecuje środki

Podczas czwartkowego posiedzenia rządu premier Dmitrij Miedwiediew oznajmił, że Rosja spełni obietnice dane stronie ukraińskiej, jednak pod warunkiem, że władze Ukrainy będą miały legitymację i będą skuteczne. Pogarszająca się sytuacja na Ukrainie powoduje pęknięcia w obozie prezydenta Wiktora

Badanie (nie) całkiem bezpłatne, czyli uwaga na reklamowe wabiki

Badanie (nie) całkiem bezpłatne, czyli uwaga na reklamowe wabiki

- Przed salonem Hondy w pobliżu zakładu energetycznego stoi wielki baner reklamowy, na którym jest napisane, że wykonuje on za darmo badania techniczne dla wszystkich aut. Pojechałem tam i co się okazało? - opowiada nasz czytelnik. - Owszem, robią takie badania bezpłatnie, ale jeśli znajdą jakąś

Ukraina płaci Gazpromowi w terminie

wiceprezes Naftohazu Ihor Didienko. W poniedziałek w Moskwie ukraiński koncern i Gazprom podpisały też umowę, która precyzuje techniczne warunki tranzytu rosyjskiego gazu do końca 2019 r. W umowie zapisano właściwości gazu dostarczanego na tranzyt z Rosji, ilość surowca, która ma z Rosji wpływać do

"Nasz Dziennik": Nabici w nawiewniki

wszystkimi zapisami w warunkach pozwolenia, decyzjach itd" - zaznacza Ochman.

Warunki udziału w postępowaniu

Pierwsza zasadnicza zmian wskazuje, że wykonawca nie musi posiadać wiedzy, doświadczenia czy odpowiednich środków finansowych jak stanowiło dotychczasowe prawo, a jedynie spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia. Innymi słowy wykonawca będzie mógł się

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Na początku lipca Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg na zakup sprzętu komputerowego, w tym dwóch rodzajów laptopów - małych i standardowych. Wymagania dotyczące komputerów przedstawiła w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Te dotyczące małych laptopów wykluczają praktycznie wszystkich

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu (). Dokumenty te zostały skonkretyzowane w wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Jawny charakter dialogu technicznego

Jawny charakter dialogu technicznego

we wzorze umowy - np. w zakresie określenia warunków płatności, odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo wykorzystania informacji uzyskanych w trakcie dialogu technicznego do podjęcia decyzji odnośnie zakresu i trybu udzielenia planowych zamówienia. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Śląskie. Ulewne deszcze wstrzymały ruch na stacji Czechowice-Dziedzice

rzecznik PKP PLK. Poinformował również, że na miejscu są służby techniczne, które monitorują sytuację oraz zabezpieczają urządzenia. "Przywracanie ruchu pociągów będzie zależało od warunków atmosferycznych" - powiedział Siemieniec.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Art. 31b. Zamawiający

Spółka Vantage zrealizuje budynek mieszkalny we Wrocławiu

, poinformował Vantage. Spółka ma zrealizować  budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, wraz z budowlami i infrastrukturą, w tym techniczną i drogową, przy ul. Dąbrowskiego 40 we Wrocławiu. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej 30 listopada 2016 r., po spełnieniu się warunków

ARP podpisała wielostronne porozumienie na rzecz rozwoju regionu radomskiego

Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Sześć instytucji z Radomia i Warszawy podpisało porozumienie, które celem jest m.in. stworzenie sprzyjających warunków dla działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji innowacyjnych projektów w regionie radomskim, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP

Spółka zależna Infovide-Matrix ma umowę z ARiMR wartości 21,44 mln zł netto

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) – DahliaMatic, spółka zależna Infovide-Matrix, zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na świadczenie dla programów Oracle usługi asysty technicznej za 21,44 mln zł netto, podała spółka. Umowa nie została zawarta z

Lubuskie. 3,8 mln zł na wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

przedsiębiorstwami MŚP a sferą naukowo-badawczą poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii i innowacji do tych przedsiębiorstw, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji i przedsiębiorczości. Zgodnie z formułą projektu dofinansowanie powinno dotyczyć: zakupu

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

zarządu ze związkami "jest ogromnym krokiem naprzód w życiu spółki". "Pewne rzeczy zostały załatwione () mamy głęboką nadzieję, że zarówno strona społeczna jak i zarząd dotrzymają warunków porozumienia. () Myślę, że ten etap dzisiejszy, a mianowicie porozumienie się zarządu ze stroną

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne. Zamawiający ma możliwość skorzystania na przykład z instytucji dialogu technicznego - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp. Niezgodność oferty z siwz Wykonawca składając ofertę, która okazuje się niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków

Grupa Midas udostępni Sferii sieć do świadczenia usług w technologii LTE

warunków technicznych budowanej sieci" – czytamy dalej. Midas, należący do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka, chce do końca roku zwiększyć liczbę stacji bazowych do 2,0 tys. z 1,3 tys. obecnie. Cały program inwestycyjny - zakładający zwiększenie liczby stacji do 4,8

Śmigłowiec Caracal pomyślnie przeszedł testy

Śmigłowiec Caracal pomyślnie przeszedł testy

platformę, konstrukcję śmigłowca, jego osiągi i wyposażenie pokładowe. - Te sprawdzenia odbywały się w różnych warunkach: na ziemi i podczas prób w powietrzu, zarówno w dzień, jak i w nocy, warunki atmosferyczne również były zmienne. Przedstawiony do tych testów śmigłowiec spełnia wymagania, które zostały

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu. 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

JSW podpisał ze związkowcami porozumienie, co zakończyło trwający od 28 stycznia strajk. Związki zawodowe groziły jednak powrotem do strajku w przypadku braku dymisji prezesa. W piątek Zagórowski oświadczył, że poda się do dymisji, jeśli zostaną spełnione trzy warunki: będzie podpisane porozumienie

Raport po kontroli NIK: są awarie, ale gazociągi są bezpieczne

wypadku w Jankowie Przygodzkim spółka postanowiła także zwiększyć nadzór nad budową rur układanych w pobliżu działających już gazociągów. Gorzej NIK ocenił działania Ministerstwa Gospodarki. W 2013 r. resort opublikował nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci

Warmińsko-mazurskie. Pierwsza farma fotowoltaiczna produkująca energię do sieci

-rozwojowe, a głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy dopuszczanej obciążalności prądowej elementów sieci. Kryteria te są ściśle

Rada Ochrony Pracy apeluje o działania na rzecz poprawy warunków pracy

28.04. Warszawa (PAP) - Rada Ochrony Pracy zaapelowała do Sejmu o zdecydowane działania na rzecz poprawy warunków pracy. Dbałość o zdrowie i życie zatrudnionych wciąż jest daleka od oczekiwań, nadal zdarzają się wypadki przy pracy, co niesie za sobą wysokie koszty społeczne - uzasadniła. W swym

FOŚ: kłopoty z przyłączami energetycznymi na Warmii i Mazurach

;. "Opracowanie to jest wykonywane przez zewnętrzne jednostki badawczo-rozwojowe. Głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

organizacyjnych i inicjatyw ustawowych, ustanowienia polityk jednostek administracji, wydania zaleceń dotyczących modernizacji programów edukacyjnych, także w szkolnictwie wyższym. W PRCIP przyjęto, że efektywność jego oddziaływania będzie zależeć od spójności regulacji definiujących warunki funkcjonowania rynku

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

). odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e). ochrony przed hałasem i drganiami, f). oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) aprobata

Gaz-System i PJSC Ukrtransgaz podpisały umowę ws. inwestycji w przesył

roku realizuje usługę transportu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy. Obecnie usługa ta jest realizowana na zasadach przerywanych, co oznacza, że może być przerwana lub ograniczona ze względu na niekorzystne warunki rozpływu gazu w sieciach polskiej lub ukraińskiej. Maksymalna techniczna

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. 4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji. Art. 101. 1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2)określenie trybu zamówienia; 3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

Shell może wznowić poszukiwania ropy i gazu w Arktyce

latem tego roku. Ma do tego celu wykorzystać dwie, specjalnie dostosowane do arktycznych warunków, platformy wiertnicze. Brytyjskie media szacują, że koncern do tej pory przeznaczył na swój arktyczny projekt ponad 6 mld dolarów, ale póki co nie udało mu się wykonać choćby jednego odwiertu o pełnej

Białystok. Politechnika zbada najbardziej opłacalne instalacje OZE

warunkach klimatycznych najbardziej energooszczędne. Z efektów oceny działających instalacji będą mogli już za rok korzystać głównie przedsiębiorcy (przede wszystkim, tzw. średnie firmy), ale też samorządy lokalne, które chciałby instalacje wykorzystujące prąd z wiatru czy słońca instalować na różnych

Jak ogłosić dialog techniczny?

prowadzenia dialogu, - warunków jakie muszą spełniać firmy zainteresowane udziałem w dialogu, - terminu (zasad wyznaczania) prowadzenia dialogu z zakwalifikowanymi firmami, - planowanego terminu zakończenia dialogu technicznego, - miejsca składania informacji o zainteresowaniu wykonawcy udziałem w dialogu

Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia samego zobowiązania? Odpowiedź W opisanym przypadku nie jest możliwe ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie tego samego warunku udziału w postępowaniu (warunku dysponowania potencjałem technicznym). Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń

Doradcy Taurona rekomendują nabycie KWK Brzeszcze od SRK

możliwości potencjalnej współpracy z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym przy ewentualnej transakcji, w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku. "Ponadto badaniu podlega struktura transakcji w oparciu o spółkę celową (SPV), zakładająca brak konsolidacji

Powstało konsorcjum uczelni i przemysłu dla rozwoju technologii 3D

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Politechniki Rzeszowskiej Magdalena Kamler, do porozumienia przystąpiły również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Wrocławska. "Konsorcjum powstało po to, aby stworzyć warunki dla rozwoju i efektywnego zastosowania konstrukcji i

Akcja w kopalni: w nocy ratownicy posunęli się o 24 metry

przełomu, ale ratownicy robią wszystko, co możliwe w istniejących warunkach naturalnych i technicznych. Wstrząs i akcja ratownicza wyłączyły jedną ścianę z wydobycia. Ruch Śląsk wydobywa obecnie węgiel na dwóch ścianach - na poziomie 865 m i 1050 m. Do wstrząsu doszło w sobotę, krótko po północy, na

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

zakupów; 3) przewidywane terminy dokonywania zamówień; 4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne

20 firm z Polski i Europy chce budować obwodnicę Suwałk

Jak powiedział Rafał Malinowski, rzecznik białostockiej GDDKiA - wpłynęły oferty od firm z całej Europy, m.in. Polski, Czech, Włoch i Hiszpanii. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, czy spełniają warunki uczestnictwa w przetargu. Do tych konsorcjów i firm, które spełnią te określone

Podlaskie. 20 konsorcjów i firm zainteresowanych obwodnicą Suwałk

W poniedziałek otwarto oferty w przetargu ograniczonym na tę inwestycję. Wpłynęły oferty od firm z całej Europy, m.in. Polski, Czech, Włoch i Hiszpanii - poinformował rzecznik białostockiej GDDKiA Rafał Malinowski. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, czy spełniają warunki

Rada Ochrony Pracy apeluje o działania na rzecz poprawy warunków pracy

przemysłowym - mówiła. Jak podkreśliła przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Mrzygłocka (PO), w Polsce każdemu pracownikowi przysługuje prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do ludzkich dramatów - tłumaczyła - prowadzi lekceważenie zagrożeń, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i

Tauron powołał zespół ds. analizy potencjalnego nabycia KWK Brzeszcze

od Kompanii Węglowej wraz ze wskazaniem skutków obu wariantów" - czytamy w komunikacie.   Przeanalizowane zostaną również możliwości potencjalnej współpracy z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym (w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku). Analizie

Doradcy Taurona rekomendują zakup kopalni Brzeszcze

z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym, w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku. Badana jest struktura transakcji w oparciu o spółkę celową (SPV), zakładająca brak konsolidacji zakupionych aktywów i tym samym eliminację ryzyka związanego z potencjalnym

Tauron Polska Energia przeprowadzi kompleksową analizę KWK Brzeszcze

ostateczna decyzja spółki "ustalająca warunki ewentualnej transakcji będzie poprzedzona szczegółową analizą, w szczególności w zakresie ekonomicznym i technicznym". "W procesie ewentualnego nabycia całości lub części aktywów KWK Brzeszcze od SRK Tauron będzie poszukiwał inwestora finansowego

Gaz-System wznowił przesył gazu w kierunku Ukrainy (aktual.)

każdej chwili może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu w kierunku Ukrainy. Na takich warunkach podpisywane są umowy z klientami, którzy zamawiają w Gaz-System usługę transportu gazu przez ten punkt. Techniczne

Gaz-System: Dostawy gazu z i do Polski są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem

przesyłu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy jest realizowana przez niego od listopada 2012 roku na tzw. "zasadach przerywanych". Oznacza to, że w każdej chwili może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu

Gdańskie lotnisko uziemione. Mgły nie pozwalają na lądowanie

lotnisku wylądowało pięć maszyn. Dzięki temu dziś rano przynajmniej część pasażerów mogła wylecieć z Gdańska. Trudne warunki pogodowe utrudniają bowiem nie tyle sam start maszyn, co ich lądowanie. - Według prognoz warunki pogodowe mają się poprawić po południu, jednak do tych informacji należy podchodzić z

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

faktycznie nie ma to znaczenia dla oceny warunków udziału w postępowaniu. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dysponowania potencjałem ludzkim, zamawiający może żądać w szczególności oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w

Oferta PUT Intercor i Trakt najkorzystniejsza na obwodnicę Kłodzka za 197 mln zł

(GDDKiA). Wcześniej, najtańszą ofertę, wartą 148,58 mln zł brutto, złożyło konsorcjum Max Boegl Polska i Max Boegl Stiftung & Co. KG. Oferta ta została jednak przez GDDKiA odrzucona, ze względu na brak zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Druga najtańsza oferta należała do

Narciarskie ostatki na Pilsku w Beskidach; ruszają koleje linowe

. Prześwietlili też liny nośne i wymienili zużyte części. W Beskidach poprawiają się warunki turystyczne. Słońce i ciepło wysuszają szlaki. W wyższych rejonach Beskidów śniegu jest jednak sporo. Przy schronisku na Markowych Szczawinach w rejonie Babiej Góry leży go ponad 60 cm. Na północnych stokach góry

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

posiadania uprawnień niezbędnych do jego wykonania, wykonawca nie może dla spełnienia tego warunku polegać na uprawnieniach posiadanych przez podmioty trzecie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub

Po wczorajszym lekkim umocnieniu, złoty może korekcyjnie słabnąć wobec euro

zaangażowanych w greckie obligacje. Jednak w sytuacji, gdy nowy rząd Grecji nie wypełnia warunków pomocy finansowej, taka reakcja była możliwa do przewidzenia. "Z punktu widzenia analizy technicznej przełamanie przez EUR/USD poziomu 1,13 - 1,1250 może skutkować dalszym spadkiem kursu w stronę 1,11. Oliwy

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

powyższym głównym zakresem zadań realizowanych przez członków komisji powinno być dokonanie: - oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, - oceny złożonych ofert w oparciu o uprzednio przyjęte kryteria, - sprawdzenia zgodności złożonych ofert z treścią SIWZ, - czynności związanych z

Wielkie oszustwo w fabryce czekolady

zatrudnionym pięć miesięcy przed czasem, w którym - zdaniem śledczych - miało dojść do przestępstw. Mężczyźni mieli uprawnienia do negocjowania warunków finansowych, współpracy z dostawcami i dostęp do specjalnego systemu informatycznego. Prokuratura uważa, że wykorzystali te uprawnienia i zamawiali części

Gaz-System: wznowiony przesył gazu w kierunku Ukrainy

Ukrainy jest realizowana od listopada 2012 roku na tzw. "zasadach przerywanych". "Oznacza to, że w każdej chwili Gaz-System może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu w kierunku Ukrainy. Na takich warunkach

Auto rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. Tylko audi A6

technicznych ekspertów od motoryzacji z niezależnego instytutu Samar. Orzekli, że do tych wymagań pasuje tylko audi A6. Uczelnia broni się, że przetarg nie został ustawiony. Jego warunki przygotowali pracownicy z katedry energetyki i pojazdów UP. Mówią oni, że auto miało być "rektorskie". Galeria

UE: Negocjacje ws. pomocy dla Grecji odłożone do poniedziałku

. Krótkie oświadczenie szefa eurogrupy Jean-Claude'a Junckera głosi, że Grecja w zadowalający sposób spełniła wszystkie warunki wstępne, a do poniedziałku trzeba się uporać z dalszą "pracą techniczną".

Mazowsze: 135 mln euro na rozwój kolei w regionie

służyć temu, aby w odpowiedniej kolejności, w odpowiedni sposób realizować kolejne inwestycje modernizacyjne. To określa jasny plan działań. Wskazane linie kolejowe będą służyły głównie aktywizacji rozwoju gospodarczego i oczywiście poprawie warunków przejazdu naszych podróżnych, bo każda modernizacja

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia, w szczególności kryteria, o których mowa w art. 91 ust. 2 lub kryteria takie, jak koszt cyklu życia produktu, rentowność, serwis posprzedażny i pomoc techniczna, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do

Przejęci i wyrzuceni. LeasingTeam zwalnia pracowników TVP

Byli pracownicy Telewizji Polskiej od środy dostają zwolnienia z pracy. Codziennie ktoś inny. Firma LeasingTeam, nowy pracodawca, w marcu poinformowała ich o tym, że jedni zostaną zwolnieni grupowo, inni - dyscyplinarnie. A wszystkim zmienią się warunki pracy i płacy. Na gorsze. Jeśli ich nie

PGE: kontynuujemy projekt jądrowy mimo niespełnienia pewnych warunków

Parafowana 23 września 2013 r. umowa przewiduje kupno przez Tauron, Eneę i KGHM po 10 proc. udziałów w spółce celowej PGE EJ1. Porozumienie przewiduje, że stanie się wiążące w przypadku spełnienia dwóch warunków - uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK oraz przyjęcia do końca 2013 r. przez

Śląskie. 10 kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na prezesa JSW

"W poniedziałek zgłoszenia zostały otwarte i sprawdzone pod względem formalnym. 10 osób spełniło warunki, określone w ogłoszeniu" - powiedziała Jabłońska-Bajer. Rozmowy z kandydatami mają się odbyć 9 kwietnia w siedzibie JSW w Jastrzębiu Zdroju. Poprzedni prezes Jarosław Zagórowski

Ekspert: powinno się odchodzić od ulg podatkowych w strefach ekonomicznych

do warunków technicznych i finansowych oraz potrzeb inwestorów - tłumaczy ministerstwo. Wpływ na ich działanie ma m.in. dostęp do infrastruktury, klientów oraz wykwalifikowanych pracowników. Profil branżowy strefy w danej lokalizacji często kształtuje się samoistnie - zauważa resort gospodarki. I

NIK pozytywnie ocenia działalność Gaz-Systemu w zakresie bezpieczeństwa

prowadzeniu tego rodzaju prac w ówczesnych warunkach terenowych i pogodowych. W ocenie NIK, zasadne było wydanie przez ministra gospodarki nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie to dostosowało obowiązujące regulacje do

Qumak stworzy symulator robotów wojskowych

wdrożenie specjalistycznego oprogramowania. Umożliwi ono współdziałanie jednostek zmechanizowanych, pancernych i artyleryjskich oraz robotów inżynieryjnych kierowanych w czasie rzeczywistym przez kierownika ćwiczenia. System uwzględniać będzie m.in. dynamikę warunków atmosferycznych oraz zmianę godziny i

PGE EJ 1 wybrała AMEC Nuclear na doradcę w procesie budowy elektrowni jądrowej

procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW", podała spółka. Kryteriami wyboru oferty były metodologia (max 70 pkt), cena (max 20 pkt) i warunki handlowe (max 10 pkt). Oferty złożyły również konsorcjum firm Mott

Będą zaliczki na poczet realizacji projektów rozwoju obszarów wiejskich

, którym zostanie przyznana pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych, w przetwórstwie rolnym czy w odbudowie gospodarstw zniszczonych w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej. Warunki i tryb udzielenia zaliczek zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa w porozumieniu z ministrem finansów

Tauron ma list intencyjny z SRK w sprawie ewentualnego nabycia KWK Brzeszcze

aktywów przez Tauron oraz warunków ewentualnej transakcji w tym przedmiocie zostanie poprzedzona przeprowadzeniem przez Tauron szczegółowego badania aktywów KWK Brzeszcze w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym, księgowym, technicznym, środowiskowym oraz geologicznym. Warunkiem koniecznym dla nabycia

Właściciel Reserved szuka modeli technicznych. Ale nie w rozmiarze zero, tylko...

określonych wytycznych odnoszących się do wymaganych wymiarów (obwód pasa, bioder, wzrost), nie spełniając powyższych warunków i tak nadsyła swoją aplikację - mówi Aneta Kabrońska z Działu Personalnego LPP. - Niestety - podane przez nas wymiary są w przypadku tej specyficznej pracy kryterium bezwzględnym, tym

Grupa Pekabex rozpoczęła przygotowania do debiutu na GPW

i dalszy rozwój działalności na rynkach zagranicznych, w tym na perspektywicznym rynku skandynawskim, gdzie jesteśmy obecni od 4 lat. W związku z tym planujemy, jeśli warunki rynkowe będą temu sprzyjały, przeprowadzić ofertę publiczną akcji oraz zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Przygotowania

Kilkanaście podziemnych tras turystycznych do objęcia nadzorem górniczym

warunków konkretnego zlikwidowanego zakładu górniczego" - poinformował WUG. Do końca 2014 roku, jak wynika z danych WUG, nadzorem górniczym objęte były cztery obiekty: Kopalnia Soli "Bochnia", Kopalnia Soli "Wieliczka", Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" i Kopalnia Węgla

UKE: wystartował konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego

przez operatorów pocztowych ofert, stwierdzając spełnienie lub niespełnienie przez nich warunków uczestnictwa w konkursie. Oceny dokonywać będzie na podstawie dokumentacji dostarczonej przez operatorów oraz danych posiadanych przez prezesa UKE z urzędu. Operatorzy mogą zwracać się do prezesa UKE z

Sejm skierował nowelę ustawy o bezpieczeństwie morskim do komisji

państwa portu, czyli kontroli statków podnoszących obce bandery w polskich portach, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa

Nie masz przeglądu technicznego? Możesz nie dostać odszkodowania

. Ubezpieczyciele wpisywali do ogólnych warunków ubezpieczenia zapis mówiący, że odszkodowanie się nie należy, jeżeli pojazd nie ma ważnego badania technicznego. Jako pierwsza za takie zapisy została ukarana Warta. W połowie września postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało wpisane do rejestru

Świętokrzyskie. Wkrótce gaz popłynie do trzech podkieleckich gmin

obejmuje swoim zasięgiem ok. 6,2 tys. gospodarstw oraz kilkanaście budynków samorządowych i przedsiębiorstw. Jak dodał Katra, do tej pory podpisano umowy ze 118 indywidualnymi odbiorcami gazu, wydano także tzw. 250 warunków technicznych przyłączenia. Wykonano też przyłącza dla dwóch lokalnych

Konsorcjum Netii zrealizuje sieć transmisji danych dla Poczty Polskiej

podpisanie z Pocztą Polską umowy na realizację tego zamówienia. W warunkach zamówienia zawarto nie tylko szczegółowe wymogi techniczne sieci, dotyczące także zachowania najwyższych standardów niezawodności i bezpieczeństwa jej działania, ale także zapisy uzależniające wynagrodzenie wykonawców od szybkości

NIK alarmuje: Czynszówki się sypią

W swoim najnowszym raporcie NIK przyznaje, że zbadał sytuację w 20 gminach pod wpływem mediów, w tym artykułu w "Wyborczej" z 2012 r. ("Praga to też stolica?"). Napisaliśmy wówczas m.in., że: "Mieszkańcy żyją w warunkach urągających ludzkiej godności, w substandardzie bez

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim

, czyli kontroli statków podnoszących obce bandery w polskich portach, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów

E-przekręty, czyli naprawmy prawo - to wcale nie jest trudne

. Akceptacja warunków technicznych jest więc teoretycznie jednoznaczna z zaakceptowaniem podpisania umowy na płatne usługi. Proste i teoretycznie zgodne z obowiązującym prawem. Czemu "teoretycznie"? Kodeks cywilny przewiduje, że umowa zostaje zawarta wówczas, gdy jej obie strony składają "zgodne

Czasowe zawieszenie dostaw gazu z Polski na Ukrainę

- potwierdziła nam Małgorzata Polkowska, rzeczniczka polskiej gazociągowej firmy Gaz-System. Po południu UkrTransGaz ogłosił, że dostawy gazu z Polski do Ukrainy zostały wznowione, a prace przeprowadzone w czasie tej przerwy technicznej "poprawią warunki dostaw gazu na Ukrainę". Pierwsze doniesienie

MPK Wrocław ogłosiło przetarg na 6 nowych tramwajów z opcją na dalszych 19

i we Wrocławiu – etap II', przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej MPK Wrocław informowało, że "warunki ogłoszone w przetargu dają możliwość brania w nim udziału

Olsztyn. 16 podmiotów zainteresowanych dostawą paliwa alternatywnego

;W drugim etapie będą prowadzone negocjacje z wyłonionymi wykonawcami w zakresie technicznych i finansowych warunków dostaw. Zostaną też przygotowane szczególne warunki realizacji zamówienia oraz powstanie projekt umowy" - poinformowała Prokopczuk i dodała, że w ostatnim etapie wykonawcy zostaną

"Dialog techniczny", czyli zamówienia publiczne będą rozsądne?

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Dialog techniczny należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapewnieniu

Florida Investments z USA wejdzie na NewConnect przez odwrotne przejęcie IPO

operacyjnej o działalność związaną z obsługą procesów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości mieszkaniowych na Florydzie w USA. "Transakcja zostanie zawarta pod pewnymi warunkami ujętymi w umowach dotyczących odwrotnego przejęcia. (…) Zamknięcie transakcji odwrotnego przejęcia 'reverse merger

Akcja w kopalni: przygotowania do dalszych działań

KHW obecnie trudno oczekiwać gwałtownego przełomu, ale ratownicy robią wszystko, co możliwe w istniejących warunkach naturalnych i technicznych. Wstrząs i akcja ratownicza wyłączyły jedną ścianę z wydobycia. Ruch Śląsk wydobywa obecnie węgiel na dwóch ścianach - na poziomie 865 m i 1050 m.(PAP)

Ekspert: powinno się odchodzić od ulg podatkowych w SSE

obszary działań, dostosowane do warunków technicznych i finansowych oraz potrzeb inwestorów - tłumaczy ministerstwo. Wpływ na ich działanie ma m.in. dostęp do infrastruktury, klientów oraz wykwalifikowanych pracowników. Profil branżowy strefy w danej lokalizacji często kształtuje się samoistnie - zauważa

Czwartkowe notowania na GPW zdominują dane makro, możliwe wzrosty indeksów

zwyżce, możliwa jest korekta ostatnich wzrostów i, choć od dwóch dni WIG20 oscyluje wokół poziomu 2450 punktów, to większa aktywność podaży "przy sprzyjających warunkach" nie jest wcale wykluczona.  "Posługując się analizą techniczną, najbliższe poziomy wsparcia stanowią

Notowania cukru najniższe od 6 lat m.in. przez oczekiwane duże zbiory

produkcji w kluczowym regionie Guangxi, odpowiadającym za około dwie trzecie całkowitej chińskiej produkcji cukru. Ten spadek ma dwie główne przyczyny. Po pierwsze, były mu winne niekorzystne warunki pogodowe. Po drugie, lokalne władze obniżyły minimalną stawkę, jaką cukrownie muszą płacić farmerom za

Meleks zakończył jazdy próbne do Morskiego Oka

meleksowi około 30 minut. Meleksem kierowali wozacy na co dzień powożący zaprzęgami konnymi. "Ze wstępnych raportów wynika, że pierwsze, letnie testy meleksa zakończyły się powodzeniem. Nie odnotowano żadnych istotnych problemów technicznych. Ale meleks musi przejść jazdy próbne w różnych warunkach

NIK: farmy wiatrowe na działkach radnych, burmistrzów, wójtów

uciążliwości takich urządzeń. Zgodnie z przepisami pomiary mogły być wykonywane tylko przy słabym wietrze (poniżej 5 m/s), a elektrownie największy hałas generują dopiero przy prędkości wiatru 10-12 m/s. W takich warunkach pomiary nie były już jednak robione. Izba zwróciła też uwagę na to, że dozór techniczny

Po wypadku Dutkiewicza. Urząd chce tylko nissana?

poprosiliśmy o ocenę przetargu, nie miał wątpliwości, że jest inaczej. - Po przeanalizowaniu wszystkich parametrów pod względem technicznym i wyposażenia wszystkie warunki spełnia jedynie nissan pathfinder - podkreśla Klimowicz. - W rywalizacji najdłużej wytrwały - oprócz nissana - mercedes GL oraz audi

Przetarg ustawiony? Urząd mięknie, idzie biznesowi na rękę

warunki Zdaniem lubelskich biznesmenów parametry nowego sprzętu są niemal identyczne jak maszyn oferowanych przez KonicaMinolta. Co więcej, wymagane oprogramowanie sprawia, że w przyszłości też będzie trzeba kupować sprzęt tej firmy. Jeśli więc na przełomie roku - a są takie plany - odbędzie się przetarg

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

jak: wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, warunki techniczne, sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej; - informacje organizacyjne: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, termin otwarcia oraz warunki zamknięcia licytacji, termin związania

Podkarpackie. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnego odcinka S19

We wtorek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie poinformowała, że uzgodnione zostały warunki realizacji inwestycji w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Jak powiedziała PAP rzeczniczka wojewody Małgorzata Oczoś-Błądzińska, zezwolenie wojewody powinno być wydane za ok. 3

Opolskie. List intencyjny PLK i samorządu ws. lokalnych linii kolejowych

komfort podróży koleją w regionie, ale przede wszystkim wpłyną na wzrost atrakcyjności województwa - bo dobry system komunikacyjny to jeden z warunków rozwoju całego regionu" - podkreślił marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła. Przedstawiciele regionu i PLK wskazują, że planowane prace będą służyć

PZU ubezpiecza... kierowców i pasażerów przyczep?

; - cytuje fragment OWU Sebastian Sobolewski z kancelarii prawniczo-brokerskiej Adversum. - A przyczepa/naczepa nie ma kierowcy ani pasażera - jest to fakt bezsporny i niepodlegający dyskusji. Wynika to z warunków technicznych tych pojazdów i prawa o ruchu drogowym. PZU upiera się jednak, że odszkodowania

Tauron coraz bliżej akwizycji KWK Brzeszcze

oraz jej ewentualnych warunków spółka energetyczna podejmie dopiero po szczegółowej analizie podatkowej, prawnej, geologicznej, księgowej, technicznej, a przede wszystkim finansowej. Plotki się sprawdzają Kiedy ogłoszony został rządowy plan restrukturyzacji Kompani Węglowej (KW) (7 stycznia 2015

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów