warunki techniczne

Kinga Antonik

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Załącznikiem do oferty co do zasady może być próbka przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że autobusy stanowią tu potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia nie zaś jego przedmiot.

W nowych budynkach: Żegnajcie anteny, witajcie światłowody

Ze ścian znikną anteny satelitarne. A w ścianach pojawią się światłowody - to kwintesencja zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać nowe budynki

Rosyjska pożyczka dla Ukrainy opóźniona; Moskwa nadal obiecuje środki

"Z powodów technicznych" rosyjska pożyczka dla Ukrainy w wys. 2 mld dol. została opóźniona do piątku - podało źródło w ukraińskim rządzie. Moskwa nadal obiecuje środki, ale stawia warunki. Przeciwko rozlewowi krwi opowiedzieli się ukraińscy oligarchowie.

Badanie (nie) całkiem bezpłatne, czyli uwaga na reklamowe wabiki

Badanie (nie) całkiem bezpłatne, czyli uwaga na reklamowe wabiki

- Przed salonem Hondy w pobliżu zakładu energetycznego stoi wielki baner reklamowy, na którym jest napisane, że wykonuje on za darmo badania techniczne dla wszystkich aut. Pojechałem tam i co się okazało? - opowiada nasz czytelnik. - Owszem, robią takie badania bezpłatnie, ale jeśli znajdą jakąś

Ukraina płaci Gazpromowi w terminie

wiceprezes Naftohazu Ihor Didienko. W poniedziałek w Moskwie ukraiński koncern i Gazprom podpisały też umowę, która precyzuje techniczne warunki tranzytu rosyjskiego gazu do końca 2019 r. W umowie zapisano właściwości gazu dostarczanego na tranzyt z Rosji, ilość surowca, która ma z Rosji wpływać do

"Nasz Dziennik": Nabici w nawiewniki

wszystkimi zapisami w warunkach pozwolenia, decyzjach itd" - zaznacza Ochman.

Warunki udziału w postępowaniu

Pierwsza zasadnicza zmian wskazuje, że wykonawca nie musi posiadać wiedzy, doświadczenia czy odpowiednich środków finansowych jak stanowiło dotychczasowe prawo, a jedynie spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia. Innymi słowy wykonawca będzie mógł się

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu ().Dokumenty te zostały skonkretyzowane w wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Śląskie. Ulewne deszcze wstrzymały ruch na stacji Czechowice-Dziedzice

rzecznik PKP PLK. Poinformował również, że na miejscu są służby techniczne, które monitorują sytuację oraz zabezpieczają urządzenia. "Przywracanie ruchu pociągów będzie zależało od warunków atmosferycznych" - powiedział Siemieniec.

Jawny charakter dialogu technicznego

Jawny charakter dialogu technicznego

wzorze umowy - np. w zakresie określenia warunków płatności, odbioru przedmiotu umowy.Zamawiający ma prawo wykorzystania informacji uzyskanych w trakcie dialogu technicznego do podjęcia decyzji odnośnie zakresu i trybu udzielenia planowych zamówienia. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie

Spółka zależna Infovide-Matrix ma umowę z ARiMR wartości 21,44 mln zł netto

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) – DahliaMatic, spółka zależna Infovide-Matrix, zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na świadczenie dla programów Oracle usługi asysty technicznej za 21,44 mln zł netto, podała spółka. Umowa nie została zawarta z

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

zarządu ze związkami "jest ogromnym krokiem naprzód w życiu spółki". "Pewne rzeczy zostały załatwione () mamy głęboką nadzieję, że zarówno strona społeczna jak i zarząd dotrzymają warunków porozumienia. () Myślę, że ten etap dzisiejszy, a mianowicie porozumienie się zarządu ze stroną

Grupa Midas udostępni Sferii sieć do świadczenia usług w technologii LTE

warunków technicznych budowanej sieci" – czytamy dalej. Midas, należący do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka, chce do końca roku zwiększyć liczbę stacji bazowych do 2,0 tys. z 1,3 tys. obecnie. Cały program inwestycyjny - zakładający zwiększenie liczby stacji do 4,8

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne. Zamawiający ma możliwość skorzystania na przykład z instytucji dialogu technicznego - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp. Niezgodność oferty z siwz Wykonawca składając ofertę, która okazuje się niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

JSW podpisał ze związkowcami porozumienie, co zakończyło trwający od 28 stycznia strajk. Związki zawodowe groziły jednak powrotem do strajku w przypadku braku dymisji prezesa. W piątek Zagórowski oświadczył, że poda się do dymisji, jeśli zostaną spełnione trzy warunki: będzie podpisane porozumienie

Enea Wytwarzania i Fortum P&H złożyły wiążące oferty nabycia MPEC Białystok

Warszawa, 11.04.2014 (ISBnews) - Enea Wytwarzanie i Fortum Power and Heat Polska złożyły wiążące propozycje warunków nabycia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) w Białymstoku, podał Urząd Miasta. "Dwaj inwestorzy złożyli wiążące ich propozycje warunków umowy. Nabyciem

Warmińsko-mazurskie. Pierwsza farma fotowoltaiczna produkująca energię do sieci

-rozwojowe, a głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy dopuszczanej obciążalności prądowej elementów sieci. Kryteria te są ściśle

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

organizacyjnych i inicjatyw ustawowych, ustanowienia polityk jednostek administracji, wydania zaleceń dotyczących modernizacji programów edukacyjnych, także w szkolnictwie wyższym. W PRCIP przyjęto, że efektywność jego oddziaływania będzie zależeć od spójności regulacji definiujących warunki funkcjonowania rynku

FOŚ: kłopoty z przyłączami energetycznymi na Warmii i Mazurach

;. "Opracowanie to jest wykonywane przez zewnętrzne jednostki badawczo-rozwojowe. Głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy

Gaz-System i PJSC Ukrtransgaz podpisały umowę ws. inwestycji w przesył

roku realizuje usługę transportu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy. Obecnie usługa ta jest realizowana na zasadach przerywanych, co oznacza, że może być przerwana lub ograniczona ze względu na niekorzystne warunki rozpływu gazu w sieciach polskiej lub ukraińskiej. Maksymalna techniczna

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

). odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e). ochrony przed hałasem i drganiami, f). oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) aprobata

Białystok. Politechnika zbada najbardziej opłacalne instalacje OZE

warunkach klimatycznych najbardziej energooszczędne. Z efektów oceny działających instalacji będą mogli już za rok korzystać głównie przedsiębiorcy (przede wszystkim, tzw. średnie firmy), ale też samorządy lokalne, które chciałby instalacje wykorzystujące prąd z wiatru czy słońca instalować na różnych

Doradcy Taurona rekomendują nabycie KWK Brzeszcze od SRK

możliwości potencjalnej współpracy z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym przy ewentualnej transakcji, w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku. "Ponadto badaniu podlega struktura transakcji w oparciu o spółkę celową (SPV), zakładająca brak konsolidacji

Jak ogłosić dialog techniczny?

dialogu,- warunków jakie muszą spełniać firmy zainteresowane udziałem w dialogu,- terminu (zasad wyznaczania) prowadzenia dialogu z zakwalifikowanymi firmami, - planowanego terminu zakończenia dialogu technicznego, - miejsca składania informacji o zainteresowaniu wykonawcy udziałem w dialogu, - informacji

20 firm z Polski i Europy chce budować obwodnicę Suwałk

Jak powiedział Rafał Malinowski, rzecznik białostockiej GDDKiA - wpłynęły oferty od firm z całej Europy, m.in. Polski, Czech, Włoch i Hiszpanii. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, czy spełniają warunki uczestnictwa w przetargu. Do tych konsorcjów i firm, które spełnią te określone

Podlaskie. 20 konsorcjów i firm zainteresowanych obwodnicą Suwałk

W poniedziałek otwarto oferty w przetargu ograniczonym na tę inwestycję. Wpłynęły oferty od firm z całej Europy, m.in. Polski, Czech, Włoch i Hiszpanii - poinformował rzecznik białostockiej GDDKiA Rafał Malinowski. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, czy spełniają warunki

Doradcy Taurona rekomendują zakup kopalni Brzeszcze

z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym, w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku. Badana jest struktura transakcji w oparciu o spółkę celową (SPV), zakładająca brak konsolidacji zakupionych aktywów i tym samym eliminację ryzyka związanego z potencjalnym

Tauron powołał zespół ds. analizy potencjalnego nabycia KWK Brzeszcze

od Kompanii Węglowej wraz ze wskazaniem skutków obu wariantów" - czytamy w komunikacie.   Przeanalizowane zostaną również możliwości potencjalnej współpracy z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym (w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku). Analizie

Tauron Polska Energia przeprowadzi kompleksową analizę KWK Brzeszcze

ostateczna decyzja spółki "ustalająca warunki ewentualnej transakcji będzie poprzedzona szczegółową analizą, w szczególności w zakresie ekonomicznym i technicznym". "W procesie ewentualnego nabycia całości lub części aktywów KWK Brzeszcze od SRK Tauron będzie poszukiwał inwestora finansowego

Enea Wytwarzanie i GDF Suez złożyły oferty na udziały MPEC Białystok (aktual.)

International złożyły wiążące propozycje warunków nabycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) w Białymstoku, podał Urząd Miasta. "Dwaj inwestorzy złożyli wiążące ich propozycje warunków umowy. Nabyciem udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Gdańskie lotnisko uziemione. Mgły nie pozwalają na lądowanie

lotnisku wylądowało pięć maszyn. Dzięki temu dziś rano przynajmniej część pasażerów mogła wylecieć z Gdańska. Trudne warunki pogodowe utrudniają bowiem nie tyle sam start maszyn, co ich lądowanie. - Według prognoz warunki pogodowe mają się poprawić po południu, jednak do tych informacji należy podchodzić z

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

faktycznie nie ma to znaczenia dla oceny warunków udziału w postępowaniu. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dysponowania potencjałem ludzkim, zamawiający może żądać w szczególności oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w

Gaz-System wznowił przesył gazu w kierunku Ukrainy (aktual.)

każdej chwili może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu w kierunku Ukrainy. Na takich warunkach podpisywane są umowy z klientami, którzy zamawiają w Gaz-System usługę transportu gazu przez ten punkt. Techniczne

Gaz-System: Dostawy gazu z i do Polski są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem

przesyłu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy jest realizowana przez niego od listopada 2012 roku na tzw. "zasadach przerywanych". Oznacza to, że w każdej chwili może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu

Oferta PUT Intercor i Trakt najkorzystniejsza na obwodnicę Kłodzka za 197 mln zł

(GDDKiA). Wcześniej, najtańszą ofertę, wartą 148,58 mln zł brutto, złożyło konsorcjum Max Boegl Polska i Max Boegl Stiftung & Co. KG. Oferta ta została jednak przez GDDKiA odrzucona, ze względu na brak zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Druga najtańsza oferta należała do

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

posiadania uprawnień niezbędnych do jego wykonania, wykonawca nie może dla spełnienia tego warunku polegać na uprawnieniach posiadanych przez podmioty trzecie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub

Po wczorajszym lekkim umocnieniu, złoty może korekcyjnie słabnąć wobec euro

zaangażowanych w greckie obligacje. Jednak w sytuacji, gdy nowy rząd Grecji nie wypełnia warunków pomocy finansowej, taka reakcja była możliwa do przewidzenia. "Z punktu widzenia analizy technicznej przełamanie przez EUR/USD poziomu 1,13 - 1,1250 może skutkować dalszym spadkiem kursu w stronę 1,11. Oliwy

Gaz-System: wznowiony przesył gazu w kierunku Ukrainy

Ukrainy jest realizowana od listopada 2012 roku na tzw. "zasadach przerywanych". "Oznacza to, że w każdej chwili Gaz-System może przestać realizować tę usługę, jeśli warunki techniczne w systemie przesyłowym nie pozwalają na bezpieczny przesył gazu w kierunku Ukrainy. Na takich warunkach

Mazowsze: 135 mln euro na rozwój kolei w regionie

służyć temu, aby w odpowiedniej kolejności, w odpowiedni sposób realizować kolejne inwestycje modernizacyjne. To określa jasny plan działań. Wskazane linie kolejowe będą służyły głównie aktywizacji rozwoju gospodarczego i oczywiście poprawie warunków przejazdu naszych podróżnych, bo każda modernizacja

Ekspert: powinno się odchodzić od ulg podatkowych w strefach ekonomicznych

do warunków technicznych i finansowych oraz potrzeb inwestorów - tłumaczy ministerstwo. Wpływ na ich działanie ma m.in. dostęp do infrastruktury, klientów oraz wykwalifikowanych pracowników. Profil branżowy strefy w danej lokalizacji często kształtuje się samoistnie - zauważa resort gospodarki. I

Auto rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. Tylko audi A6

technicznych ekspertów od motoryzacji z niezależnego instytutu Samar. Orzekli, że do tych wymagań pasuje tylko audi A6.Uczelnia broni się, że przetarg nie został ustawiony. Jego warunki przygotowali pracownicy z katedry energetyki i pojazdów UP. Mówią oni, że auto miało być "rektorskie".Galeria

UE: Negocjacje ws. pomocy dla Grecji odłożone do poniedziałku

. Krótkie oświadczenie szefa eurogrupy Jean-Claude'a Junckera głosi, że Grecja w zadowalający sposób spełniła wszystkie warunki wstępne, a do poniedziałku trzeba się uporać z dalszą "pracą techniczną".

Qumak stworzy symulator robotów wojskowych

wdrożenie specjalistycznego oprogramowania. Umożliwi ono współdziałanie jednostek zmechanizowanych, pancernych i artyleryjskich oraz robotów inżynieryjnych kierowanych w czasie rzeczywistym przez kierownika ćwiczenia. System uwzględniać będzie m.in. dynamikę warunków atmosferycznych oraz zmianę godziny i

Enea Wytwarzanie dopuszczona do negocjacji wyłącznych ws. nabycia MPEC Białystok

złożyły wiążące propozycje warunków nabycia udziałów przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem MPEC jest zaspokajanie potrzeb cieplnych miasta Białegostoku polegających na wytwarzaniu i dystrybucji energii cieplnej oraz utrzymaniu w gotowości technicznej urządzeń służących do jej przesyłu. W obrębie Grupy

PGE EJ 1 wybrała AMEC Nuclear na doradcę w procesie budowy elektrowni jądrowej

procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW", podała spółka. Kryteriami wyboru oferty były metodologia (max 70 pkt), cena (max 20 pkt) i warunki handlowe (max 10 pkt). Oferty złożyły również konsorcjum firm Mott

PGE: kontynuujemy projekt jądrowy mimo niespełnienia pewnych warunków

Parafowana 23 września 2013 r. umowa przewiduje kupno przez Tauron, Eneę i KGHM po 10 proc. udziałów w spółce celowej PGE EJ1. Porozumienie przewiduje, że stanie się wiążące w przypadku spełnienia dwóch warunków - uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK oraz przyjęcia do końca 2013 r. przez

Właściciel Reserved szuka modeli technicznych. Ale nie w rozmiarze zero, tylko...

określonych wytycznych odnoszących się do wymaganych wymiarów (obwód pasa, bioder, wzrost), nie spełniając powyższych warunków i tak nadsyła swoją aplikację - mówi Aneta Kabrońska z Działu Personalnego LPP. - Niestety - podane przez nas wymiary są w przypadku tej specyficznej pracy kryterium bezwzględnym, tym

UKE: wystartował konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego

przez operatorów pocztowych ofert, stwierdzając spełnienie lub niespełnienie przez nich warunków uczestnictwa w konkursie. Oceny dokonywać będzie na podstawie dokumentacji dostarczonej przez operatorów oraz danych posiadanych przez prezesa UKE z urzędu. Operatorzy mogą zwracać się do prezesa UKE z

Konsorcjum Netii zrealizuje sieć transmisji danych dla Poczty Polskiej

podpisanie z Pocztą Polską umowy na realizację tego zamówienia. W warunkach zamówienia zawarto nie tylko szczegółowe wymogi techniczne sieci, dotyczące także zachowania najwyższych standardów niezawodności i bezpieczeństwa jej działania, ale także zapisy uzależniające wynagrodzenie wykonawców od szybkości

Czasowe zawieszenie dostaw gazu z Polski na Ukrainę

- potwierdziła nam Małgorzata Polkowska, rzeczniczka polskiej gazociągowej firmy Gaz-System. Po południu UkrTransGaz ogłosił, że dostawy gazu z Polski do Ukrainy zostały wznowione, a prace przeprowadzone w czasie tej przerwy technicznej "poprawią warunki dostaw gazu na Ukrainę". Pierwsze doniesienie

E-przekręty, czyli naprawmy prawo - to wcale nie jest trudne

. Akceptacja warunków technicznych jest więc teoretycznie jednoznaczna z zaakceptowaniem podpisania umowy na płatne usługi. Proste i teoretycznie zgodne z obowiązującym prawem. Czemu "teoretycznie"? Kodeks cywilny przewiduje, że umowa zostaje zawarta wówczas, gdy jej obie strony składają "zgodne

Nie masz przeglądu technicznego? Możesz nie dostać odszkodowania

. Ubezpieczyciele wpisywali do ogólnych warunków ubezpieczenia zapis mówiący, że odszkodowanie się nie należy, jeżeli pojazd nie ma ważnego badania technicznego. Jako pierwsza za takie zapisy została ukarana Warta. W połowie września postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało wpisane do rejestru

Olsztyn. 16 podmiotów zainteresowanych dostawą paliwa alternatywnego

;W drugim etapie będą prowadzone negocjacje z wyłonionymi wykonawcami w zakresie technicznych i finansowych warunków dostaw. Zostaną też przygotowane szczególne warunki realizacji zamówienia oraz powstanie projekt umowy" - poinformowała Prokopczuk i dodała, że w ostatnim etapie wykonawcy zostaną

MPK Wrocław ogłosiło przetarg na 6 nowych tramwajów z opcją na dalszych 19

i we Wrocławiu – etap II', przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej MPK Wrocław informowało, że "warunki ogłoszone w przetargu dają możliwość brania w nim udziału

W piątek przed sądem wniosek Shanghai Electric ws. bloku w Turowie

. Turowa i chińskich protestów spółka informowała , że "ocena złożonych ofert polegała na analizie ich zgodności z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zarówno w zakresie formalno-prawnym jak i technicznym". "Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło poprzez wybór

Ekspert: powinno się odchodzić od ulg podatkowych w SSE

obszary działań, dostosowane do warunków technicznych i finansowych oraz potrzeb inwestorów - tłumaczy ministerstwo. Wpływ na ich działanie ma m.in. dostęp do infrastruktury, klientów oraz wykwalifikowanych pracowników. Profil branżowy strefy w danej lokalizacji często kształtuje się samoistnie - zauważa

Czwartkowe notowania na GPW zdominują dane makro, możliwe wzrosty indeksów

zwyżce, możliwa jest korekta ostatnich wzrostów i, choć od dwóch dni WIG20 oscyluje wokół poziomu 2450 punktów, to większa aktywność podaży "przy sprzyjających warunkach" nie jest wcale wykluczona.  "Posługując się analizą techniczną, najbliższe poziomy wsparcia stanowią

"Dialog techniczny", czyli zamówienia publiczne będą rozsądne?

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Dialog techniczny należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapewnieniu

Meleks zakończył jazdy próbne do Morskiego Oka

meleksowi około 30 minut. Meleksem kierowali wozacy na co dzień powożący zaprzęgami konnymi. "Ze wstępnych raportów wynika, że pierwsze, letnie testy meleksa zakończyły się powodzeniem. Nie odnotowano żadnych istotnych problemów technicznych. Ale meleks musi przejść jazdy próbne w różnych warunkach

Opolskie. List intencyjny PLK i samorządu ws. lokalnych linii kolejowych

komfort podróży koleją w regionie, ale przede wszystkim wpłyną na wzrost atrakcyjności województwa - bo dobry system komunikacyjny to jeden z warunków rozwoju całego regionu" - podkreślił marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła. Przedstawiciele regionu i PLK wskazują, że planowane prace będą służyć

NIK: farmy wiatrowe na działkach radnych, burmistrzów, wójtów

uciążliwości takich urządzeń. Zgodnie z przepisami pomiary mogły być wykonywane tylko przy słabym wietrze (poniżej 5 m/s), a elektrownie największy hałas generują dopiero przy prędkości wiatru 10-12 m/s. W takich warunkach pomiary nie były już jednak robione. Izba zwróciła też uwagę na to, że dozór techniczny

Po wypadku Dutkiewicza. Urząd chce tylko nissana?

poprosiliśmy o ocenę przetargu, nie miał wątpliwości, że jest inaczej. - Po przeanalizowaniu wszystkich parametrów pod względem technicznym i wyposażenia wszystkie warunki spełnia jedynie nissan pathfinder - podkreśla Klimowicz. - W rywalizacji najdłużej wytrwały - oprócz nissana - mercedes GL oraz audi

Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia samego zobowiązania?OdpowiedźW opisanym przypadku nie jest możliwe ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie tego samego warunku udziału w postępowaniu (warunku dysponowania potencjałem technicznym).Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń

Przetarg ustawiony? Urząd mięknie, idzie biznesowi na rękę

warunki Zdaniem lubelskich biznesmenów parametry nowego sprzętu są niemal identyczne jak maszyn oferowanych przez KonicaMinolta. Co więcej, wymagane oprogramowanie sprawia, że w przyszłości też będzie trzeba kupować sprzęt tej firmy. Jeśli więc na przełomie roku - a są takie plany - odbędzie się przetarg

PZU ubezpiecza... kierowców i pasażerów przyczep?

; - cytuje fragment OWU Sebastian Sobolewski z kancelarii prawniczo-brokerskiej Adversum. - A przyczepa/naczepa nie ma kierowcy ani pasażera - jest to fakt bezsporny i niepodlegający dyskusji. Wynika to z warunków technicznych tych pojazdów i prawa o ruchu drogowym. PZU upiera się jednak, że odszkodowania

Jerzy Borecki będzie pełnił obowiązki prezesa JSW od 18 lutego

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) – Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powierzyła Jerzemu Boreckiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. technicznych, pełnienie obowiązków prezesa po rezygnacji Jarosława Zagórowskiego, podała spółka.   „W związku ze złożoną

PiS wzywa rząd do ogłoszenia moratorium na budowę elektrowni wiatrowych

; - podkreślił. Wśród uregulowań, które obecnie obowiązują, Orłowski wymienił przepisy: o planowaniu przestrzennym, warunkach zabudowy, plany miejscowe, przepisy techniczne, Prawo budowlane, a także koncesje na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej. Do apelu o moratorium Orłowski się nie odniósł. PAP

Czysta energia nie taka czysta. Raport NIK o farmach wiatrowych

przepisami pomiary mogły być wykonywane tylko przy słabym wietrze (poniżej 5 m/s), a elektrownie największy hałas generują dopiero przy prędkości wiatru 10-12 m/s. W takich warunkach pomiary nie były już jednak robione. Izba zwróciła też uwagę na to, że dozór techniczny nie interesował się bezpieczeństwem

Ekspert: konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego to wyzwanie dla UKE

wyznaczonego - jednakże nasza decyzja jeszcze nie zapadła - podejmiemy ją po analizie warunków zawartych w specyfikacji konkursu" - poinformował w komunikacie prasowym prezes InPost Rafał Brzoska. Jego zdaniem procedura konkursu powinna gwarantować wybór najkorzystniejszej oferty. Jak uważa prezes

Nadzór inwestorski nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną

Prawa budowlanego (art. 17) przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać przez zamawiającego ustanowiony dobrowolnie lub obligatoryjnie, w przypadku kiedy roboty są szczególnie skomplikowane lub występują szczególne warunki gruntowe. Nadzór inwestorski jest więc swoistym obowiązkiem

Jest zgoda na przełomową umowę! Wspólnie z Niemcami ucywilizujemy Odrę

- O tę umowę staraliśmy się 10 lat, podczas wielu spotkań i negocjacji - mówi wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz. - Dzięki realizacji jej zapisów wzrośnie skuteczność ochrony przed powodzią i zdecydowanie poprawią się warunki przepływu i żeglugi na Odrze. Z polskiej strony o umowę

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

: wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, warunki techniczne, sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej;- informacje organizacyjne: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, termin otwarcia oraz warunki zamknięcia licytacji, termin związania ofertą oraz

Program energetyki jądrowej przyjęty przez Komitet Stały RM

jednym z warunków, by wiążąca stała się parafowana już umowa PGE, Taurona, Enei i KGHM w sprawie kupna udziałów w spółce celowej PGE EJ1. Drugim warunkiem jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Trzy spółki mają kupić po 10 proc. udziałów, a umowa zawiera także zasady uczestnictwa

W. Brytania. Ruszyły konsultacje w sprawie kolejnej elektrowni atomowej

Konsultacje mają potrwać 12 tygodni i dotyczą potencjalnego wpływu reaktora na warunki życia ludności. Równocześnie prowadzone są prace nad uzyskaniem zgody na sam projekt techniczny reaktora. W elektrowni Wylfa B inwestor, Horizon Nuclear Power (właścicielem jest japoński koncern Hitachi), chce

Śląskie. Ulewne deszcze wstrzymały ruch na stacji Czechowice-Dziedzice

sytuację oraz zabezpieczają urządzenia. "Przywracanie ruchu pociągów będzie zależało od warunków atmosferycznych" - powiedział Siemieniec. W związku z ulewami, śląska straż pożarna interweniowała dotąd ponad 450 razy, głównie na terenie dwóch powiatów żywieckiego i bielskiego. "Były to

Kraków. Od soboty czynny wyremontowany dworzec autobusowy

"Cieszymy się, że w wakacje pasażerowie będą już obsługiwani w komfortowych warunkach na wyremontowanej górnej płycie dworca i nie będziemy musieli korzystać z tymczasowych stanowisk na ulicy Wita Stwosza" - poinformował PAP w czwartek Marcin Fall, członek zarządu Małopolskich Dworców

Prezes UKE ogłosił konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego na l. 2016-2025

posiadane przez prezesa UKE z urzędu. Na tym etapie Komisja oceni czy uczestnik "spełnia" lub "nie spełnia" warunki wymienione w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej. "Jeżeli oferta spełnia wszystkie warunki, zostaje zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania, w trakcie

UKE skontroluje Polską Grupę Pocztową

doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli" - zaznaczono. UKE poinformowało, że zgodnie z ustawą Prawo pocztowe działalność pocztową może wykonywać ten przedsiębiorca, który: "zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej; zapewnia warunki techniczne i

Inter Cars ma umowę z bankami ws. emisji obligacji o wartości do 500 mln zł

spółkę zawiera upoważnienie do emisji przez spółkę obligacji o wartości nominalnej nieprzekraczającej 150 mln zł. Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii Obligacji, w tym wartość nominalna, cena emisyjna, liczba obligacji, próg emisji, data wykupu, oprocentowanie, będą każdorazowo ustalane w

Oprocentowanie lokaty raz wyższe, raz niższe. Bank: "błąd techniczny"

mieć lokatę nieodnawialną, to musi cierpieć. Bank oferuje wysoki procent, ale coś za coś. Ten, kto jest nieuważny albo nie chce poświęcić czasu na zmianę parametrów lokaty - traci. Lokata jest automatycznie przedłużana na znacznie gorszych warunkach niż lokaty w nowej ofercie banku. Czytaj też: Lokuj i

Firmy z Chin, Azerbejdżanu, Turcji walczą o budowę obwodnicy

, Austrii i Polski. Łącznie zgłosiły się 23 firmy i konsorcja. - Do drugiego etapu przetargu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała określone warunki - informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka

Ciężar dowodu nadania faxu

wynikającą z orzecznictwa KIO jest ustalenie, że ryzyka związane z brakiem otrzymania informacji przekazanej za pośrednictwem faxu (o ile ten sposób komunikacji był przez zamawiającego dopuszczony postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia) z powodu awarii technicznej faxu ponosi strona, do

Wykonawca może wycofać ofertę

zakresie wycofania uprzednio złożonej oferty.** Jednak prawo wycofania oferty przysługuje wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, który określają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu wycofania oferty wykonawca musi złożyć do zamawiającego oświadczenie zawierające wolę

Szef MON o przetargu na śmigłowce: termin dostawy niezagrożony

Corporation (SAC) Mick Maurer w liście skierowanym do polskich władz zapowiedział pod koniec października, że nie zamierza składać oferty, chyba że zmienią się obecne wymagania przetargowe. Oceniał wówczas, że warunki techniczne, prawne i ekonomiczne przedstawione przez MON uniemożliwiają jego firmie

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

powinny trwać wiele miesięcy. Tak jest w przypadku dużych projektów. W przeciwnym razie wyjdzie z tego bubel legislacyjny" - powiedział PAP. Przyszły kodeks - jak podkreślił - bardzo oczekiwany przez biznes, ma zlikwidować instytucję decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uprościć

APEx2014: giełdy energii zwiększają pewność jej dostaw do konsumentów

dostawców by sprzedawali gaz poprzez mechanizmy giełdowe. "Dziś każde państwo ma inne warunki zakupu, a jeśli gaz trafiałby na giełdę, rynek stałby się na prawdę wspólny" - powiedziała. Jej zdaniem, można by wtedy wypracować mechanizm odrywania się transakcji, z wykorzystaniem istniejących hubów

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

WWW?OdpowiedźJeśli zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany zamieścić na stronie internetowej siwz wraz z załącznikami.Zgodnie z art. 37 ustawy Pzp zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia

"Ustawiony przetarg na 300 drukarek?". Będzie kontrola

podejrzenia. Grzegorz Hunicz, dyrektor wydziału IT odpierał zarzuty przedsiębiorców. Mówił, że warunki techniczne jest w stanie spełnić kilka firm. - Rozumiem rozżalenie przedstawicieli niektórych firm, jednak nie powinni być zaskoczeni. Przed przetargiem spotkaliśmy się z nimi i mówiliśmy, że potrzebujemy

Śląskie chce, by konsorcjum Mostostalu Zabrze zapłaciło 59,7 mln zł kar umownych

oparciu o dotychczasowy projekt budowlany. Błędy w projekcie, będące podstawą wstrzymania prac, zostały wykazane w ekspertyzach technicznych, które potwierdziły, iż dokumentację projektową opracowano z pominięciem istotnych warunków bezpieczeństwa koniecznych dla tego typu konstrukcji, jak również, że

Auta z kierownicą po prawej? Rejestracja prawie bez ograniczeń

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych pojazdów. Zgodnie z projektem będzie można w Polsce rejestrować auta z kierownicą po prawej stronie: nowe, jeśli ma europejską homologację, a używane, jeśli było wcześniej zarejestrowane w innych państwach Unii (np. w Wielkiej

Zgoda KE na 37 mln euro na rewitalizację linii kolejowej Kluczbork-Poznań

;Inwestycja na linii kolejowej na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce pokazuje, jak polityka regionalna przyczynia się do poprawy mobilności mieszkańców, zapewniając warunki do bezpiecznego, zrównoważonego i przyjaznego środowisku podróżowania. Rozwój kolei zwiększy także konkurencyjność i nada impuls gospodarce

Opole.Powstanie portal rekrutacyjny promujący miejsca pracy w regionie

różnych imprezach dla Polonii w Niemczech czy Holandii, gdzie wyjechało wielu opolan. Kalendarz tych imprez jest obecnie tworzony. "Mamy sygnały, że nawet 25-30 proc. opolan pracujących obecnie za granicą za wcale niezbyt wielkie pieniądze jak na polskie warunki byłoby gotowych wrócić" - mówił

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

zakres badania to w szczególności: 1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być

European Packaging Solutions rozpocznie produkcję w Polsce w połowie 2015 r.

. Oddanie budynku do użytku planowane jest na czerwiec 2015 r. Firma Cushman & Wakefield reprezentowała firmę European Packaging Solutions Poland w transakcji, doradzając jej przy wyborze lokalizacji, podczas negocjacji warunków komercyjnych zakupu gruntu oraz wyboru dewelopera, a także przy uzyskaniu

Łódź. Budimex dokończy prace na odcinku A1 Sójki-Piątek

będzie miał 13 miesięcy od chwili podpisania umowy, jednak bez okresu zimowego - od 15 grudnia do 15 marca. Według Zalewskiego, dokończenie budowy autostrady A1 na tym odcinku poprawi nie tylko komfort podróżowania między Łodzią i Gdańskiem, ale także warunki życia mieszkańców Kutna. Węzeł Kutno Wschód

MG: pracujemy na alternatywnymi możliwościami wygaszenia Kazimierza-Juliusza

niemal całkowite wyczerpanie złoża. W kopalni panują trudne warunki geologiczno-górnicze, występują zagrożenia zalewaniem i tąpaniami, a nakłady potrzebne do zapewnienia bezpiecznego wydobycia czynią je nieuzasadnionymi ekonomicznie i technicznie. Wiceminister przekonywał, że jeszcze kilka lat temu

Podlaskie. Zamiast zbiornika wodnego ma być większa strefa ekonomiczna

- zakłada Urząd Miejski w Łapach. Romualdowska powiedziała, że szczegóły będą znane po opracowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysów. Gmina Łapy koncentruje się na tworzeniu korzystnych warunków dla inwestowania i przyciąganiu inwestorów, by poprawić sytuację na rynku pracy w mieście. Łapy borykają

Komisja Europejska przyjęła wsparcie dla Ukrainy o wartości 11 mld euro

zagranicznej pomocy dla najważniejszych reform. Bank zastrzegł, że kwota 5 mld euro może zostać zwiększona, jeśli "pozwolą na to warunki ekonomiczne". "EBOiR uważa, że dla uzyskania elementarnego zaufania inwestorów niezbędna jest zgoda Ukrainy na działanie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Warunki naturalne w Bydgoszczy

Warunki naturalne w Bydgoszczy – środowisko przyrodnicze, w którym osadzona jest aglomeracja Bydgoszczy. Obejmuje ono geologię, geomorfologię, rzeźbę terenu, położenie fizycznogeograficzne, sieć hydrograficzną, gleby, zasoby naturalne, jak i system przyrodniczy miasta i okolic

Warunki pracy w elektrowni Central Tejo

i gromadził około 50 osób. Istniały też stanowiska związane z bezpieczeństwem (cztery osoby na każdej zmianie) oraz pracownicy pełniący funkcje administracyjne. Warunki pracyWarunki pracy w elektrowni Central Tejo (podobnie jak w innych elektrowniach w tamtych czasach) nie należyły do łatwych: ciążka

Techniczne specyfikacje interoperacyjności

Techniczne specyfikacje interoperacyjności (ang. Technical Specifications for Interoperability, TSI) – szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei, warunki eksploatacji i utrzymania

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

umożliwiających faktyczne pełnienie tej funkcji. Warunki pełnienia samodzielnych funkcji Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą pełnić wyłącznie osoby, które spełniają następujące warunki: posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne, w odpowiednich lub pokrewnych kierunkach określonych w odrębnym

Kolejowe Ratownictwo Techniczne

Kolejowe Ratownictwo Techniczne – zespoły przeznaczone do usuwania skutków wypadków kolejowych. Zarządza nimi podobnie jak infrastrukturą kolejową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W skład takich zespołów wchodzą: Specjalne Pociągi Ratownictwa Technicznego (SPRT) Pociągi Ratownictwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.