warunki otrzymania funduszy unijnych

PAP

MIR ostrzega przed firmami oferującymi płatne analizy ws. funduszy UE

MIR ostrzega przed firmami oferującymi płatne analizy ws. funduszy UE

Niektóre firmy działają nieuczciwie, oferując płatne analizy ws. uzyskania dofinansowania unijnego - takie sygnały docierają do MIR. Resort przypomina, że dokumenty czy poradniki wydawane przez instytucje publiczne, odpowiedzialne za fundusze UE, są bezpłatne.

Polska musi zapłacić 34,4 mln euro kary. Za emerytury dla rolników

Sąd UE podtrzymał karę KE nałożoną na Polskę w wysokości 34,4 mln euro za uchybienia w kontroli emerytur dla rolników.

KE: 293 mln euro na projekty transportowe w czterech polskich miastach

Komisja Europejska zatwierdziła w środę przekazanie 293 mln euro z funduszu spójności na pięć inwestycji transportowych, zrealizowanych w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu.

MIR: zgoda KE na dofinansowanie inwestycji transportowych z funduszy UE

, Szczecinie i Poznaniu. Dzięki realizowanym inwestycjom polepsza się jakość komunikacji w tych miastach, także pod względem ochrony środowiska" - poinformowało w środę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Resort zaznaczył, że inwestycje poprawią warunki podróży, a czas przejazdów będzie krótszy

Rozmowy Grecji z wierzycielami załamały się?

Rozmowy Grecji z wierzycielami załamały się?

eurogrupy. Zaznaczył on, że obecny grecki program pomocy finansowej w zamian za reformy musi zostać pomyślnie zakończony, aby Grecja mogła otrzymać niewypłacone jeszcze transze pomocy. Podkreślił też, że Grecja nieustannie narusza warunki porozumienia, jakie zawarła ze strefą euro w lutym. Szanse na

NIK pozytywnie o trzech instytucjach nadzorujących projekty unijne

pieniądze unijne, realizowały projekty zgodnie z warunkami przyjętymi w umowach o dofinansowanie unijne. "Dla zapewnienia długookresowej stabilności finansowej państwa w okresie pogorszenia sytuacji gospodarczej, kluczowa jest trwałość rezultatów osiągniętych w ramach projektów współfinansowanych ze

Lubuskie. 3,8 mln zł na wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

br. został ogłoszony konkurs na przyznanie dofinansowania z tego źródła. Fundusze na ten cel pochodzą jeszcze z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13. Nabór wniosków potrwa do 5 maja br. "W ramach projektu przedsiębiorstwo może otrzymać tzw. voucher na innowacje w

NIK pozytywnie, choć z zastrzeżeniami o realizacji programu LIFE+

W latach 2010-2013 w Polsce realizowano 39 projektów LIFE+. Wszyscy beneficjenci oprócz unijnych środków otrzymali również krajowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak stwierdziła NIK w opublikowanym w środę raporcie, mimo że minister środowiska zapewnił

KE: Polska dobrym wzorem w zakresie wydatkowania środków UE

W piątek KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. inwestowania środków UE w latach 2014-2020; jest to dokument uzgadniany przez Komisję Europejską i kraje członkowskie, określający główne kierunki inwestowania środków unijnych z funduszy strukturalnych. "Polska jest zdecydowanie największym

Rządowy projekt noweli dot. banków spółdzielczych skierowany do komisji

będzie dobrowolne. W projekcie wskazano, że system musi być zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i przez nią nadzorowany. Pozostałe podstawowe warunki, jakie musi spełnić system IPS, to m.in. powołanie funduszu pomocowego, który zapewni wsparcie jego uczestnikom w razie problemów z

Grecja do czwartku odkłada wystąpienie o przedłużenie umowy kredytowej

Grecja do czwartku odkłada wystąpienie o przedłużenie umowy kredytowej

obecnego programu pomocowego, ostrzegając, że w przeciwnym wypadku kraj ten nie otrzyma dalszych pożyczek. W latach 2010-14 Grecja otrzymała od Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego 240 mld euro w ramach programów ratunkowych, które uchroniły ją przed bankructwem. Nowy lewicowy rząd

Agencja Moody's podwyższyła rating Grecji o dwa stopnie

Agencja Moody's podwyższyła rating Grecji o dwa stopnie

wspierane przez środki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej. Grecja otrzymała dwie duże pożyczki o łącznej wysokości 240 mld euro. W zamian musiała jednak wprowadzić drastyczne oszczędności i reformy. Negocjowanie kolejnych warunków transferu pomocy finansowej dla Grecji często

Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej banków spółdzielczych

system musi być zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i przez nią nadzorowany. Pozostałe podstawowe warunki, jakie musi spełnić system IPS, to m.in. powołanie funduszu pomocowego, który zapewni wsparcie jego uczestnikom w razie problemów z wypłacalnością, czyli wzajemne gwarantowanie zobowiązań

Eksperci: fundusze z UE zwiększą innowacyjność naszej gospodarki

W piątek Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy europejskich na lata 2014-2020. Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro, w tym z Polityki Spójności ok. 82,5 mld euro. Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oceniła w rozmowie

Strategia innowacji dla mazowieckich firm - w drugiej połowie marca

drogowej i kolejowej, edukacji, warunków pracy, większą ofertę na spędzanie czasu wolnego, nowoczesne technologie w sektorze zdrowia i bezpieczeństwo cyfrowe. Firmom inwestującym w inteligentne specjalizacje będzie łatwiej o pieniądze UE. Będą one mogły sięgać po nie z krajowych programów - operacyjnych

Małopolska chce więcej środków z PROW na lata 2014-2020

nowymi warunkami się nie zgadzamy" - powiedział Kozak, który w czwartek rozmawiał w tej sprawie z ministrem rolnictwa. Przypomniał, że w poprzednim programie Małopolska także początkowo miała otrzymać mniej środków z PROW, ale po swoim wystąpieniu w ostatnim etapie negocjacji otrzymała dodatkowe 50

25 instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Wiedza Edukacja Rozwój"

wojewódzkimi urzędami pracy. "Środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z nowej perspektywy zainwestujemy w rozwój kapitału ludzkiego, wiedzy i edukacji. To jeden z warunków by nasza gospodarka stawała się bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy kreatywniejsi i przedsiębiorczy"

MPK Wrocław ogłosiło przetarg na 6 nowych tramwajów z opcją na dalszych 19

i we Wrocławiu – etap II', przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej MPK Wrocław informowało, że "warunki ogłoszone w przetargu dają możliwość brania w nim udziału

Małopolski Regionalny Program Operacyjny wysłany do Komisji Europejskiej

2,875 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród wszystkich 16 RPO. Większe środki otrzyma tylko

Kraje UE zgodne, że trzeba zwiększyć pomoc dla Ukrainy

Kraje UE zgodne, że trzeba zwiększyć pomoc dla Ukrainy

;Warunki wypłat są związane głównie z takimi kwestiami, jak przeprowadzanie reform strukturalnych, wzmacnianie zarządzania na Ukrainie. W tej chwili jest tam misja KE, która sprawdza, jak wygląda sytuacja" - zwrócił uwagę. Minister finansów sprawującej prezydencję Łotwy Janis Reirs podkreślił, że

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o bankach spółdzielczych

dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenia CRR w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Zmiany mają dotyczyć głównie sposobu traktowania funduszy własnych przez banki spółdzielcze oraz stworzenia ram prawnych do powołania systemu ochrony instytucjonalnej

Na szczycie UE przywódcy porozmawiają także o zadłużeniu Grecji

Na szczycie UE przywódcy porozmawiają także o zadłużeniu Grecji

tytułem zadośćuczynienia 115 mln marek niemieckich. Negocjacje od początku roku Syriza Tsiprasa wygrała wybory pod hasłem zmiany warunków pomocy finansowej udzielanej Grecji przez państwa strefy euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a zwłaszcza złagodzenia wymaganych przedsięwzięć oszczędnościowych

MG: pieniądze unijne trafią na wsparcie szkolnictwa zawodowego

państwach, gdzie z powodzeniem funkcjonują w warunkach zbliżonych do polskich" - tłumaczył wcześniej PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Komisja Europejska zaakceptowała program w drugiej połowie grudnia ub.r.

SYRIZA wygrywa w Grecji. Co zrobi Tsipras?

Pozostaje pytanie, czy przyszły premier Aleksis Tsipras oficjalnie poprosi UE i MFW o przedłużenie pomocy na mniej więcej podobnych warunkach, by dopiero w kolejnych miesiącach negocjować strategiczne zmiany w kryzysowej recepcie Brukseli dla Aten. Tsipras, zwracając się teraz do UE i MFW o

Wkrótce ma być gotowa strategia innowacji dla mazowieckich firm

mieszkańców na terenie woj. mazowieckiego. Chodzi m.in. o poprawę infrastruktury drogowej i kolejowej, edukacji, warunków pracy, większą ofertę na spędzanie czasu wolnego, nowoczesne technologie w sektorze zdrowia i bezpieczeństwo cyfrowe. Firmom inwestującym w inteligentne specjalizacje będzie łatwiej o

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

inwestycyjnego mającego siedzibę w państwie trzecim nie jest sprzeczne z przepisami unijnymi. "Państwo członkowskie nie może wyłączyć ze zwolnienia od podatku dywidend wypłaconych przez spółki z siedzibą w kraju na rzecz funduszu inwestycyjnego znajdującego się w państwie trzecim, jeżeli między tymi dwoma

Unia temperuje rolników. Koniec pieniędzy na fikcyjne uprawy

Ostatnio opisywaliśmy, jak rolnicy pozorowali pracę, żeby pobierać dopłaty z Unii. Przez 10 lat na dopłaty do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych poszło ponad 708 mln zł, ale jednocześnie w tym czasie wydajność spadła ponad 20-krotnie. Rolnicy sadzili drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a

Lubelskie. 2,23 mld euro na program operacyjny regionu

otrzymać ma na realizację programu 2,23 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. To szósty pod względem wielkości budżet spośród wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych. Najwięcej pieniędzy, ponad 225 mld euro, ma być

Lewandowski: nowa perspektywa finansowa udowodni użyteczność Europy

odpowiedź, jak rozwiązać dylemat obecny w wielu krajach europejskich: finansowania wzrostu miejsc pracy i konkurencyjności w warunkach konsolidacji finansów publicznych" - mówił. Według niego można mówić o użyteczności antykryzysowej i rozwojowej budżetu unijnego w kończącej się perspektywie 2007-2013

Plocke: ponad 530 mln euro z UE na rybołówstwo na lata 2014-2020

Wiceminister powiedział podczas środowej konferencji "Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej", że po trudnych, wielomiesięcznych negocjacjach Polska otrzyma czwartą co do wielkości alokację środków unijnych; po Francji, Hiszpanii i Włoszech. Zwrócił uwagę, że

NIK położy większy nacisk na kontrole skuteczności i efektywności

Obrachunkowy - będą podejmowane łatwiej niż dotychczas. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski mówił m.in. o udziale funduszy unijnych w wydatkach rozwojowych samorządów oraz ich wpływie na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Poinformował, że w latach 2004-2013 Polska otrzymała łącznie z UE

Debata PAP: pakiet klimatyczny UE 2030 - skutki dla energetyki

modernizacyjny dla energetyki. Uczestnicy debaty dyskutować będą także szansach i warunkach uzyskania bezpłatnych pozwoleń na emisję, a także przewidywaniach co do ich wielkości (poziomu) i wartości. Odniosą się także do możliwości realnego wykorzystania przez Polskę funduszy z rezerwy specjalnej i sposobu ich

MIR przekazał Komisji Europejskiej program "Wiedza Edukacja Rozwój"

ten sposób wspierać nietypowe, innowacyjne i ponadnarodowe projekty. Przykładem może być sfinansowanie wdrożenia w Polsce nowatorskich metod zwalczania bezrobocia, które sprawdziły się w innych państwach, gdzie z powodzeniem funkcjonują w warunkach zbliżonych do polskich" - tłumaczył PAP Orłowski.

Katowice. 23 marca miasto przejmie Centrum Kongresowe

zarządzą unijnymi funduszami) do Komisji Europejskiej o potwierdzenie, że tymczasowe zarządzanie MCK i współorganizowanie imprez przez miejskie instytucje do czasu zawarcia umowy koncesyjnej będzie zgodne z warunkami unijnego dofinansowania dla projektu MCK. W ub. tygodniu miasto informowało, że dostało

10 lat w UE.Pół miliarda zł z UE na inwestycje w Radomiu - satysfakcja, ale i niedosyt

zrealizować dzięki unijnej dotacji, w pierwszej kolejności prezydent miasta wskazuje na te związane z poprawą warunków kształcenia artystycznego w mieście. Za 43,7 mln zł miejscowy Zespół Szkół Muzycznych zyskał nową siedzibę i nowoczesną salę koncertową; wkład UE wyniósł 21,7 mln zł. Dobiega też końca

W sprawach klimatycznych Polska może co nieco wywalczyć, bo UE woli CO2 niż PiS

drzwiami deklarował, że Polska chce kompromisu opartego na redukcji o 40 proc. - Problem w tym, że zarazem obwarował porozumienie tyloma nieprzekraczalnymi warunkami, że inne kraje Unii mogą tego nie przełknąć - mówi uczestnik tej narady z Europy Zachodniej. Czy Czesi i Węgrzy porzucą Polaków? Polacy

Lewandowski: Polska ma nadmierne ambicje dotyczące budowy lotnisk

ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach. Zgodnie z ustaleniami przywódców państw unijnych Polska na lata 2014-20 ma otrzymać 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro. To dałoby jej pozycję największego beneficjenta unijnych funduszy. Zdaniem

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

zdegradowanych terenów w miastach. W odróżnieniu od unijnych dotacji, z Jessiki pod pewnymi warunkami mogą być finansowane przedsięwzięcia komercyjne. Woj. śląskie jest jednym z pięciu polskich regionów, które zdecydowały się na wdrożenie mechanizmu Jessica, polegającego na wspieraniu konkretnych projektów

Katowice. Miasto będzie tymczasowo zarządzało Centrum Kongresowym

uwzględnił skargę. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku miasto złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie miasto zwróciło się (poprzez urząd marszałkowski, który zarządzą unijnymi funduszami) do Komisji Europejskiej o oficjalne potwierdzenie, że tymczasowe zarządzanie MCK i

Nowy premier Grecji jedzie do Brukseli. W środę spotkanie z Junckerem

konsultacje z greckim ministrem finansów Janisem Warufakisem prowadził komisarz UE ds. gospodarczych Pierre Moscovici. Warufakis jest zagorzałym krytykiem warunków, na których Ateny otrzymały międzynarodową pomoc finansową. Tymczasem po piątkowym oświadczeniu Warufakisa, że Ateny nie będą dalej współpracować

MFW ostrzega: Ukrainie grozi załamanie finansowe

. Jednak włoski minister finansów Pier Carlo Padoan, który we wtorek przewodniczył rozmowom unijnych szefów resortów finansów na temat sytuacji na Ukrainie, oświadczył, że dodatkowe środki UE powinny być przyznane pod warunkiem, iż Kijów dołoży większych starań, jeśli chodzi o wprowadzanie reform. Premier

Małopolskie. Projekt MRPO przekazany do zaopiniowania stronie rządowej

stronie rządowej. Po przyjęciu jego ostatecznej wersji przez władze Małopolski dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej, gdzie będzie negocjowany jego ostateczny kształt. Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,875 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju

Lubuskie. Budżet regionu z deficytem, ale i pieniędzmi na inwestycje

zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych standardów, które powinny spełniać od 2016 r. "Prawie każdy szpital otrzyma pieniądze na wkłady własne do projektów z funduszy unijnych, zwłaszcza w zakresie modernizacji i remontów swoich obiektów, co zdecydowanie poprawi warunki hospitalizacji pacjentów

Rząd Ukrainy zatwierdził restrukturyzację Naftohazu

do 2018 r. mają być wprowadzane dla nich kolejne podwyżki. Mimo to według oficjalnych prognoz w bieżącym roku Naftohaz odnotuje deficyt wysokości ok. 80 mld hrywien (ok. 8 mld dolarów). Reforma państwowego przedsiębiorstwa gazowego i redukcja jego zadłużenia to także jeden z warunków, jakie

KE przyjęła program "Wiedza Edukacja Rozwój"

społeczne i współpracę ponadnarodową. "Chcemy w ten sposób wspierać nietypowe, innowacyjne i ponadnarodowe projekty. Przykładem może być sfinansowanie wdrożenia w Polsce nowatorskich metod zwalczania bezrobocia, które sprawdziły się w innych państwach, gdzie z powodzeniem funkcjonują w warunkach

Małopolska. Prawie 19 mln zł na rekultywację Pustyni Błędowskiej

fundusze unijne na tak duży projekt przyrodniczy. "Każde zrzutowisko (teren na zrzut z samolotu) musi spełniać dwa warunki. Teren musi być duży i płaski. Pustynia ma dodatkową zaletę - miękki piasek. Stanowi on dla spadochroniarzy doskonałe podłoże do lądowania" - powiedział PAP oficer prasowy 6

PARP chce wspierać z pieniędzy UE firmy w debiucie na GPW

chciały rozwijać swój pomysł i uzyskają wysoką jego ocenę, otrzymają środki na inwestycje" - dodała. Takie przedsięwzięcia mają być finansowane z dwóch programów: "Inteligentny Rozwój" i "Polska Wschodnia". Wiceprezes PARP zwróciła uwagę, że w starej perspektywie unijnej młodzi

Pieniądze z UE dla innowacyjnych firm z Mazowsza - strategia do końca roku

kolejowej, edukacji, warunków pracy, większą ofertę na spędzanie czasu wolnego, nowoczesne technologie w sektorze zdrowia i bezpieczeństwo cyfrowe" - wyjaśnił dyrektor Frankowski. Dyrektor zwrócił uwagę, że firmom inwestującym w inteligentne specjalizacje będzie łatwiej o pieniądze UE. Będą one mogły

PARP chce wspierać z pieniędzy UE firmy w debiucie na GPW

unijnych na lata 2007-2013 PARP wypłaciła już przedsiębiorcom 24 mld zł. PARP jest agencją rządową. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi m.in. na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. "Inteligentny Rozwój" to następca "Innowacyjnej Gospodarki

Przaśna podróż ze Szczecina do stolicy. Kolej cofa się z taborem o pół wieku

Wilgocki, który regularnie podróżuje ze Szczecina do stolicy. Taki "Portowiec" w barwach PR kursował od kilku lat, od kiedy ta kolejowa spółka zdecydowała się na konkurowanie z PKP Intercity. Pasażerowie byli zachwyceni, bo za cenę o 20-30 proc. niższą mogli jeździć do Warszawy w warunkach nie

Joaquin Almunia: Wierzę, że LOT wyjdzie na prostą

. Dokładnie przeanalizowaliśmy plan restrukturyzacyjny LOT-u i jego zadowalające wyniki finansowe. Przyjrzeliśmy się również sposobowi, w jaki przewoźnik odstąpił część rynku innym przewoźnikom po otrzymaniu pomocy publicznej. W końcu uznaliśmy, że wszystkie warunki do zaakceptowania pomocy publicznej zostały

Wasiak: rozwiązania ws. programu "Wiedza Edukacja Rozwój" - 30 marca

w ten sposób wspierać nietypowe, innowacyjne i ponadnarodowe projekty. Przykładem może być sfinansowanie wdrożenia w Polsce nowatorskich metod zwalczania bezrobocia, które sprawdziły się w innych państwach, gdzie z powodzeniem funkcjonują w warunkach zbliżonych do polskich" - tłumaczył

Przegląd informacji ze spółek

rozstrzygnięcie ws. wpisania spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na listę ostrzeżeń publicznych. Polska Grupa Pocztowa (PGP) złożyła w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) ofertę w konkursie na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025. Warunki

Sawicki: owoce i warzywa chcemy sprzedać, rekompensaty - ostatecznością

międzyresortowy zespół przeanalizuje otrzymane w Brukseli informacje. Minister rolnictwa przypomniał w środę, że Komisja Europejska w bieżącej perspektywie finansowej dysponuje mechanizmem środków rezerwowych na działania antykryzysowe, a także równolegle utrzymywanym unijnym funduszem solidarnościowym

HydroPhi ma potwierdzenie krajowej dotacji na Hydroplant w autach ciężarowych

warunkiem uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, podała spółka. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie na rozwój systemów produkcji wodoru jako katalizatora spalania paliwa Tym samym spółka uzyskała dofinansowanie projektu pt. "

Cypr ogłasza tymczasowe ograniczenie przepływów kapitałowych banków

stabilności państwa. Będzie to precedens w strefie euro. Ministrowie finansów strefy euro uzgodnili w nocy z niedzieli na poniedziałek w Brukseli warunki programu pomocy dla Cypru. Kraj ten otrzyma pomoc finansową od strefy euro i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wys. 10 mld euro na ratowanie swojego

Kontrowersje wokół milionów dla IBM. Dali mniej niż obiecali

Sprawa zaczęła się pięć lat temu. Wówczas dziennikarze gazety "Financial Times" prześledzili, gdzie dokładnie trafiają środki z funduszy strukturalnych przyznane wszystkim 27 państwom UE. Z unijnej kasy została dofinansowana m.in. budowa kilku firm we Wrocławiu: IBM, Nokii-Siemens i

W Berlinie podyktowali Ukrainie warunki Gazpromu

przewiduje, że Ukraina zapłaci Gazpromowi 3,1 mld dol. długów, z czego 2 mld dol. do końca października, a resztę - do końca roku. Pieniądze na tę spłatę Kijów pożyczyłby od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po otrzymaniu pierwszej części spłaty Gazprom ma wznowić dostawy gazu na Ukrainę - do końca marca

"Trojka" chwali reformy Grecji, sprawdza finanse Portugalii

stabilizowaniu waluty europejskiej). Zwłoka w przekazywaniu Atenom funduszy z pakietu pomocowego wynika z opóźnień we wdrażaniu przez Grecję reform, które są warunkiem udzielenia jej dalszych pożyczek. Wyjąwszy pierwsze transze zagranicznego kredytu, żadna rata nie została przelana do Grecji w terminie. Z

Większe wsparcie OZE przez UE

funduszy europejskich po 2013 roku będzie znacznie mocniejsza niż obecnie warunkowość. Oznacza to, że zanim środki zostaną uruchomione, kraje członkowskie będą musiały spełnić warunki umożliwiające efektywne ich wykorzystanie- mówi Anna Drążkiewicz, Koordynator ds. klimatu i energii w Polskiej Zielonej

Plan "Polska po kryzysie". Co premier miał na myśli?

warunkiem że przedsięwzięcie będzie dofinansowane z budżetu unijnego w co najmniej 60 proc. 4. Pobudzeniu inwestycji ma służyć program "Polskie inwestycje rozwojowe" porównywany do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju albo funduszu inwestycyjnego, który będzie wspierał przedsięwzięcia na granicy

Wschód Polski dostanie miliardy euro dla firm i na transport

. Dla firm przeznaczono ok. 829 mln euro. - Wiemy, że są obawy, czy przedsiębiorcy będą w stanie wydać te pieniądze. Ale mamy dobre przykłady. Widać, że w tych firmach na wschodzie jest potencjał - mówi Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego. Firmy otrzymają pieniądze, pod warunkiem że będą ze

Kalemba: Polska wynegocjowała dobry budżet rolny

jeżeli chodzi o rozwój wsi - nasz kraj znajdzie się na pierwszym miejscu pod względem uzyskanych środków. "Polska może się czuć wygranym tego szczytu. Polski rolnik nie będzie miał warunków pogorszonych, a polepszone" - powiedział szef resortu rolnictwa. Zaznaczył, że oznacza to, że poprawiają

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

. Bierze się to stąd, iż wszystkie inwestycje, niezależnie kto rozdziela unijne fundusze, muszą być komplementarne. I wynikać z jednolitej strategii. Lista inwestycji, którą marszałek będzie rekomendować rządowi, się zmienia. Ostatnia wersja, z końca ub. roku, zapaliła w Częstochowie światło ostrzegawcze

Dodatkowy miliard euro wsparcia i otwarcie rynku dla Ukrainy

gwarantowanych z unijnego budżetu, do 1,6 mld euro. Już w zeszłym roku UE zaoferowała temu państwu 610 mln euro wsparcia, które miało pomóc złagodzić skutki wdrażania przez Ukrainę trudnych reform wymaganych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wesprzeć stabilizację UE chce za pomocą tych środków wesprzeć

Pomorskie.Ponad 31 mld zł w Kontrakcie Terytorialnym

z nich jest uzależnione m.in. od dostępności środków finansowych. Inwestycje mają byc finansowane głównie dzięki funduszom unijnym. Ocenił, że gdyby udało się zrealizować inwestycje zawarte w KT "to na pewno dla regionu oznaczałoby to kolejny skok do przodu". Matczak podał, że najwięcej

Starcie Grecji ze strefą euro. Akcje w dół, oprocentowanie obligacji w górę

skłonni do ugody wydają się Niemcy. - Warunki pożyczki dla Grecji były i tak bardzo preferencyjne - przyznał kilka dni temu Wolfgang Schaeuble, minister finansów Niemiec, który tym samym przyznał, że Niemcy nie są chętne do ich kolejnej renegocjacji. W poprawieniu nastrojów nie pomaga zaś sam Tsipras

'Bild': Program ratunkowy zagrożony? EBC podobno bada legalność skupu obligacji

papiery na rynku pierwotnym, czyli bezpośrednio na aukcjach organizowanych przez państwa. Traktaty unijne zabraniają bowiem EBC takiego finansowania państw. EBC będzie więc skupował obligacje np. od banków komercyjnych. Bank stawia jednak warunki. Najważniejszym jest to, że zanim podejmie działania, do

Ukraina oskarża Polskę o blokowanie przedłużenia ropociągu Odessa - Brody

warunków uzasadniających ekonomicznie budowę rurociągu". Brody - Adamowo: unijny projekt Polska firma przyznaje, że jej zdaniem harmonogram proponowany przez zarząd Sarmatii jest niemożliwy do zrealizowania. "Przy aktualnym stopniu przygotowania projektu jego ukończenie nie będzie możliwe do

Komu ile miliardów z nowych funduszy unijnych

Za pięć miesięcy będziemy mogli zacząć wydawać nowe fundusze unijne dla Polski: 73 mld euro na politykę spójności i jeszcze 28 mld na rolnictwo. Razem 105 mld euro. Na co wydać te pieniądze? Ile przeznaczyć na jaki cel? Jakie są priorytety rozwojowe dla Polski? Odpowiedzi na te pytania ma udzielić

Do Irlandczyków dołączają Portugalczycy. Euroland żegna się z kryzysem

Kiedy trzy lata temu Portugalia negocjowała warunki pomocy finansowej, wielu wydawało się, że strefa euro się rozpada. Niemcy nie będą chciały pomóc tonącym w długach krajom południa Europy, te nie będą zdolne do wprowadzenia drastycznych reform, Europejski Bank Centralny nic nie zrobi i unia

MSP: nowy prezes ma zwiększyć aktywność PIR i doprowadzić do jego ufunduszowienia

, który jest bardzo wysoko oceniany przez rynek. PIR zostanie w nadzorze MSP" - powiedział. Wojciech Kowalczyk nie chciał mówić o tym, w jakiej wysokości odprawę otrzyma odwołany prezes Grendowicz. "Kontrakt jest poufny, a MSP nie jest upoważnione do informowania o jego warunkach bez zgody

Pomoc dla Portugalii może nie przekroczyć 80 mld euro

Pożyczka dla Portugalii, która wystąpiła z oficjalną prośbą o jej udzielenie, zdominowała obrady unijnych ministrów finansów i gospodarki w Goedoelloe pod Budapesztem. Olli Rehn powiedział, że Portugalia może otrzymać pożyczkę już dziesięć dni po tym, kiedy rząd w Lizbonie ustali warunki

Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii

dofinansowania z funduszy unijnych budowy dróg i obwodnic. To nie znaczy jednak, że w ogóle nie absorbuje funduszy strukturalnych. W kończącej się w przyszłym roku perspektywie budżetowej otrzyma około 10,6 mld euro w ramach polityki spójności. Z tego 2,9 mld euro przypada na wsparcie dla regionów biedniejszych

Jak wymyślić lekarstwo i zarobić na tym miliony?

warunkach laboratoryjnych, czy pomysł na lek w ogóle działa) nie potrzeba niewyobrażalnie wielkich nakładów finansowych i unikatowych na skalę światową laboratoriów - wystarczy czasem kilkaset tysięcy złotych, czasem kilka milionów i dość typowe laboratorium biochemiczne. Na samym początku, nieco żartując

Na Euro nie zdążymy. Nowe SKM-ki będą, ale później

unijni eksperci wydali pozytywną ocenę dla projektu, a właściciele - zgodę na modernizację taboru. Jednak wtedy Newag już od kilku miesięcy nie był związany swoją ofertą i nie zgodził się na podpisanie umowy na zawartych wcześniej warunkach. - Dlatego unieważniliśmy przetarg i rozpiszemy go ponownie

Mają ponad 7 milionów złotych majątku. I ten majątek ich podzielił

spełnia warunków, może być cofnięte uznanie za grupę producencką - wyjaśnia. - Wolny człowiek w wolnym kraju ma prawo wziąć na siebie zobowiązania i wywiązywać się z nich. Jeśli nie chce, droga wolna - dodaje. Prezes Boguta był na ostatnim walnym zgromadzeniu w Sielcu. - Wyjechałem z jednej strony

Grecja wychodzi na prostą. Rząd po raz pierwszy od 4 lat sprzedał obligacje

gospodarka wychodzi na prostą. Sześcioletnia recesja Czwartkowa emisja obligacji Grecji była pierwszą od marca 2010 roku. Przez blisko cztery lata Ateny były wspierane przez środki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej. Grecja otrzymała dwie duże pożyczki o łącznej wysokości 240 mld euro

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

utrzymania w prywatnych domach opieki to co najmniej 1800 zł, ale ceny sięgają kilku tysięcy. Zawsze trzeba dokładnie sprawdzić wybrany dom, warunki w nich panujące mogą się od siebie znacznie różnić. W domach państwowych trzeba zapłacić 2,5-3,5 tys. zł. Czas oczekiwania na miejsce wynosi aż kilka dni. Jeśli

Kowalczyk: Nowa KW powstanie do końca czerwca

poniedziałek padły "prawie te same deklaracje co do warunków powstania Nowej KW, jak te przy podpisywaniu porozumienia". "Mówię +prawie+, bo być może tych środków na powstanie Nowej KW będzie troszkę mniej niż zakładaliśmy w styczniu" - wyjaśnił związkowiec. Związkowiec zasygnalizował też

Sejm o sytuacji w rolnictwie; Sawicki: wieś to nie zgliszcza

rządowi inne niedociągnięcia, m.in. nieudane negocjacje w Unii w sprawie dopłat bezpośrednich, zgodę na gorsze warunki konkurencji i mniejsze limity produkcyjne. "Apelujemy, by została opracowana narodowa polityka rolna, która będzie uzupełniać Wspólną Politykę Rolną (WPR) " - wzywał Jurgiel

Korekty dofinansowania dla JST to nic dziwnego

Zanim pojawiły się unijne pieniądze wiele inwestycji proekologicznych w samorządach było realizowanych tylko dzięki dofinasowaniom lub pożyczkom z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Początki były trudne i wielu beneficjentów o umorzeniu pożyczki mogło zapomnieć. - Jak

Twarde warunki skupu obligacji przez EBC

wykupu sięga od roku do trzech lat. Bank stawia jednak warunki. Najważniejszym jest to, że zanim podejmie działania, do gry muszą wkroczyć fundusze ratunkowe dla strefy euro - EFSF i ESM - i zacząć skupować obligacje na rynku pierwotnym. Korzystanie z ich pomocy wiąże się jednak z rygorystycznymi

Rząd chce wybudować czynszówki dla 20 tys. rodzin

dużym skrócie, taki inwestor mógłby łatwo pozbyć się lokatora w sytuacji, gdyby ten przestał płacić czynsz lub nie chciał się wyprowadzić z mieszkania. Najemca przed otrzymaniem do niego kluczy musi bowiem złożyć oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

na zakup nie brakuje. Sawala opowiada, że nawet jeśli plony jedynie pokryją koszt uprawy, to i tak rok w rok rolnik uzyska z hektara średnio ok. 1,8 tys. zł samych dopłat (podstawowej, z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania oraz programu rolno-środowiskowego). I to na czysto, bo nie płaci

Prezydent Komorowski chwali pomysł opolskiej strefy demograficznej

przejeść, a można zainwestować. Z funduszy europejskich można uczynić zasadnicze źródło działania na rzecz poprawienia warunków funkcjonowania rodziny i zachęcenia do większej dzietności. Będę apelował, by poszczególne samorządy inwestowały te środki tak, by te pieniądze w przyszłości nie rodziły kosztów

PO: w sprawie gazoportu PiS kieruje się politycznie kampanią wyborczą

, ale - jak mówił - jest duże prawdopodobieństwo, że "ktoś, kto do tej pory był monopolistą w dostawie gazu do Polski, tworzy warunki", aby rozpoczęcie działania gazoportu było odwlekane albo żeby gazoport kosztował jak najwięcej. Poseł PO podkreślił, że sztuka polega na tym, żeby nie

Grecja skazana na dalszą pomoc krajów strefy euro

przyrostu zadłużenia to podstawowy warunek powrotu kraju do pożyczania pieniędzy od inwestorów na rynku finansowym. Obecnie Grecja, która już otrzymała połowę wartej 110 mld euro pomocy, emituje tylko krótkoterminowe bony skarbowe, ale nie długoterminowe obligacje. Wydaje się, że w Brukseli panuje już pełny

Dlaczego nie opłaca się obniżać wieku emerytalnego?

zaznacza przy tym, że emerytura powinna przysługiwać kobietom po 35 latach pracy, a mężczyznom po 40 latach pracy. Są to zatem warunki łagodniejsze niż we Francji, a tym bardziej w Niemczech. Zapewne obniżka wieku emerytalnego będzie ważnym problemem w czasie kampanii wyborczej, więc zapowiedzi opozycji

Trzy partie stworzą grecki rząd. Pierwsze zadanie: renegocjacja pożyczki

odpowiednio reprezentowany", ale przyznał, że do dogadania wciąż są szczegóły dotyczące politycznego kierunku obranego przez nowe władze. Nowa Demokracja i PASOK wspierały rząd negocjujący z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym warunki pożyczki dla pogrążonej w kryzysie Grecji

Potrzebne są pieniądze dla Portu Lotniczego Radom

utrzymania lotniska w kolejnych latach. Waldemar Kordziński, szef klubu radnych PO, ma natomiast zastrzeżenia do tego, skąd pochodzą pieniądze na dokapitalizowanie Portu Lotniczego. - 6 mln zł to dotacja unijna, którą otrzymaliśmy za rewitalizację parku Kościuszki, 16 mln za budowę Słowackiego. Odzyskane

Portowa hossa na inwestycje. Polska zaczyna rządzić na Bałtyku

stają się na naszych oczach najważniejszymi portami na Bałtyku. Wielkie inwestowanie Za tym sukcesem stoi między innymi polityka Unii Europejskiej. - Lokalizacja i warunki nawigacyjne gdańskiego portu oraz Gdyni zostały docenione przez UE. Mamy znaczącą pozycję w korytarzu transportowym Bałtyk

Decyzja PE w sprawie nowego budżetu może zostać odłożona do września

378 głosów na "tak". Eurodeputowani postawili jednak kilka warunków, od których spełnienia uzależnili swoje poparcie dla wieloletnich ram finansowych.W toku prowadzonych od połowy maja negocjacji rządy częściowo wyszły naprzeciw tym żądaniom. Z poufnych dokumentów opublikowanych na

Tyska fabryka Fiata kończy proces zwolnień grupowych

Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Można starać się o nie, gdy w jakimś zakładzie lub branży doszło do zwolnienia co najmniej 500 osób (w Tychach nastąpiło to 21 stycznia). Dotychczas w Polsce tylko trzykrotnie korzystano z tego funduszu. Procedura może potrwać ok. 9-10 miesięcy. Warunkiem otrzymania

Koniec dotacji. Euro ma pracować

trzeba będzie zwrócić, a wtedy pieniądze może otrzymać kolejna firma. Dziś, gdy przedsiębiorstwo zdobędzie dotację np. na zakup koparki, sprzęt ten posłuży kilkanaście lat. Ale potem idzie na złom, a unijny pieniądz bezpowrotnie znika.- Naszym zdaniem siedem lat obowiązywania bezzwrotnych dotacji

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) umowę ws. określenia zasad, w oparciu o które strony wypracują szczegóły warunków finansowania budowy w Policach instalacji PDH wartej prawie 1,7 mld zł, poinformowali przedstawiciele spółek. Instalacja ma zostać uruchomiona na początku 2019 r., a 

Bo grant się należy - nasza zła zasada

tylko problem uczciwości osób w nią zaangażowanych. Psuje wszystkich, którzy ją widzą. Nawet uczciwie przyznane pieniądze są postrzegane jako rezultat protekcji lub łapownictwa. 2l Psucie ducha przedsiębiorczości W normalnych warunkach przedsiębiorca uczy się liczyć każdy grosz i budować firmę przy

Przegląd informacji ze spółek

uruchomienia prac nad tym projektem, poinformował prezes i dyrektor zarządzający spółki Peter Bond. Kasa Stefczyka wyraziła już wstępną zgodę na pomoc w ratowaniu dwóch kas - SKOK Wspólnota i SKOK św. Jana z Kęt w Rumi, przy spełnieniu pewnych warunków i udziale w restrukturyzacji KNF, BFG i Kasy Krajowej

MPK kupi nowe autobusy

miałoby się pojawić w 2014 r. - pod warunkiem, że i na ten zakup uda się otrzymać fundusze unijne. MPK odnawia też tabor, kupując używane pojazdy - ale w lepszym stanie, niż jeżdżące. Wcześniej były to niskowejściowe z zachodniej Europy, ale ostatnio MPK skusiło się na cztery archaiczne wysokopodłogowe

Węgiel na skraju przepaści, potrzeba mu Davida Copperfielda

warunków na rynku. Kolejne rządy PiS i PO przespały okres wielkiej koniunktury na węgiel w latach 2005-07 i 2010-11, gdy na międzynarodowych rynkach ceny węgla energetycznego sięgały grubo ponad 100 dol. za tonę. Dziś spadły do 60 dol. Dla śląskich spółek węglowych to katastrofa. Przy takich cenach znaczna

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów