warunki otrzymania funduszy unijnych

PAP

MR: mamy prawie rok opóźnienia w wydawaniu pieniędzy UE na lata 2014-2020

MR: mamy prawie rok opóźnienia w wydawaniu pieniędzy UE na lata 2014-2020

Mamy prawie rok opóźnienia w wydawaniu pieniędzy UE z nowej perspektywy finansowej - powiedział w środę wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. "To ma zdecydowanie negatywny wpływ na gospodarkę, bo te pieniądze powinny już pracować" - zaznaczył.

Kraków. Spalarnia odpadów komunalnych rozpoczęła działalność

Spalarnia odpadów komunalnych w Krakowie, budowana od dwóch lat kosztem 673 mln zł w czwartek rozpoczęła proces spalania śmieci i wytwarzania energii. "To największa i najbardziej strategiczna inwestycja w ostatnich latach" - ocenił prezydent miasta.

Polska musi zapłacić 34,4 mln euro kary. Za emerytury dla rolników

Sąd UE podtrzymał karę KE nałożoną na Polskę w wysokości 34,4 mln euro za uchybienia w kontroli emerytur dla rolników.

Chorzów. Porozumienie tramwajów i wykonawcy ws. projektu ze starych środków UE

oznacza spełnienie jednego z warunków do otrzymania unijnego dofinansowania dla inwestycji - pochodzącego z tzw. starych środków unijnych. Należąca do 12 samorządów konurbacji katowickiej spółka Tramwaje Śląskie od kilku lat prowadzi unijny projekt modernizacji infrastruktury w regionie wart łącznie ok

KE: 293 mln euro na projekty transportowe w czterech polskich miastach

Jak poinformowała KE w komunikacie, celem inwestycji z programu "Infrastruktura i Środowisko" jest modernizacja systemów transportu publicznego, by bardziej sprzyjały one ochronie środowiska oraz zapewniały mieszkańcom miast i odwiedzającym lepsze warunki podróżowania, wygodę a także

Kielecki Park Technologiczny wesprze 70 młodych firm

W piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę podmiotów, które otrzymają dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację podobnych przedsięwzięć. Jednym z nich jest Kielecki Park Technologiczny (KPT), który otrzyma ponad 7,6 mln zł z funduszy UE. Całkowity

Szef eurogrupy ostrzega: pieniądze dla Grecji dostępne są tylko w czerwcu

Szef eurogrupy ostrzega: pieniądze dla Grecji dostępne są tylko w czerwcu

niemal natychmiastowa niewypłacalność, jeśli szybko nie otrzyma pieniędzy, jednak - w opinii rządu Aleksisa Tsiprasa - gdyby kraj przystał na warunki MFW, a jego dług nie zostałby zrestrukturyzowany, to na dłuższą metę nie byłby w stanie zrównoważyć swych finansów. W tym miesiącu Grecja powinna zwrócić

NIK pozytywnie o trzech instytucjach nadzorujących projekty unijne

pieniądze unijne, realizowały projekty zgodnie z warunkami przyjętymi w umowach o dofinansowanie unijne. "Dla zapewnienia długookresowej stabilności finansowej państwa w okresie pogorszenia sytuacji gospodarczej, kluczowa jest trwałość rezultatów osiągniętych w ramach projektów współfinansowanych ze

Śląskie. Dotacje na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 30 gmin

pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska". "Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych" - poinformowano. "Dokument jest niezbędny do pozyskania pieniędzy unijnych" - dodał Gramatyka

MIR: zgoda KE na dofinansowanie inwestycji transportowych z funduszy UE

, Szczecinie i Poznaniu. Dzięki realizowanym inwestycjom polepsza się jakość komunikacji w tych miastach, także pod względem ochrony środowiska" - poinformowało w środę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Resort zaznaczył, że inwestycje poprawią warunki podróży, a czas przejazdów będzie krótszy

Rozmowy Grecji z wierzycielami załamały się?

Rozmowy Grecji z wierzycielami załamały się?

eurogrupy. Zaznaczył on, że obecny grecki program pomocy finansowej w zamian za reformy musi zostać pomyślnie zakończony, aby Grecja mogła otrzymać niewypłacone jeszcze transze pomocy. Podkreślił też, że Grecja nieustannie narusza warunki porozumienia, jakie zawarła ze strefą euro w lutym. Szanse na

NIK pozytywnie, choć z zastrzeżeniami o realizacji programu LIFE+

W latach 2010-2013 w Polsce realizowano 39 projektów LIFE+. Wszyscy beneficjenci oprócz unijnych środków otrzymali również krajowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak stwierdziła NIK w opublikowanym w środę raporcie, mimo że minister środowiska zapewnił

KE: Polska dobrym wzorem w zakresie wydatkowania środków UE

W piątek KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. inwestowania środków UE w latach 2014-2020; jest to dokument uzgadniany przez Komisję Europejską i kraje członkowskie, określający główne kierunki inwestowania środków unijnych z funduszy strukturalnych. "Polska jest zdecydowanie największym

Rzecznik Finansowy: ubezpieczeni zyskają na nowych przepisach

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, nie wiedział, jaki procent składki przeznaczany jest na jego ochronę ubezpieczeniową, a jaką część składki stanowi prowizja" - podkreśliła Aleksandra Wiktorow. Jej zdaniem kwestia grupowych ubezpieczeń pracowniczych nie jest jeszcze dostatecznie uregulowana, by

Agencja Moody's podwyższyła rating Grecji o dwa stopnie

Agencja Moody's podwyższyła rating Grecji o dwa stopnie

wspierane przez środki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej. Grecja otrzymała dwie duże pożyczki o łącznej wysokości 240 mld euro. W zamian musiała jednak wprowadzić drastyczne oszczędności i reformy. Negocjowanie kolejnych warunków transferu pomocy finansowej dla Grecji często

Świętokrzyskie. Więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych w 2016 r.

zaproponowaną adekwatną do swoich potrzeb i predyspozycji formę wsparcia. Oferta może dotyczyć zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Oferty pracy przedstawiane uczestnikom, muszą być wysokiej jakości i spełniać określone warunki, dotyczące m.in. okresu zatrudnienia i wysokości

Grecja do czwartku odkłada wystąpienie o przedłużenie umowy kredytowej

Grecja do czwartku odkłada wystąpienie o przedłużenie umowy kredytowej

obecnego programu pomocowego, ostrzegając, że w przeciwnym wypadku kraj ten nie otrzyma dalszych pożyczek. W latach 2010-14 Grecja otrzymała od Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego 240 mld euro w ramach programów ratunkowych, które uchroniły ją przed bankructwem. Nowy lewicowy rząd

Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej banków spółdzielczych

system musi być zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i przez nią nadzorowany. Pozostałe podstawowe warunki, jakie musi spełnić system IPS, to m.in. powołanie funduszu pomocowego, który zapewni wsparcie jego uczestnikom w razie problemów z wypłacalnością, czyli wzajemne gwarantowanie zobowiązań

Eksperci: fundusze z UE zwiększą innowacyjność naszej gospodarki

W piątek Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy europejskich na lata 2014-2020. Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro, w tym z Polityki Spójności ok. 82,5 mld euro. Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oceniła w rozmowie

W poniedziałek Grecja dostanie 7,16 mld euro pilnej pożyczki

W poniedziałek Grecja dostanie 7,16 mld euro pilnej pożyczki

pierwszych warunków uzgodnionych na szczycie strefy euro w miniony weekend było pierwszym ważnym krokiem w kierunku odbudowy zaufania między Grecją a jej wierzycielami. 22 lipca parlament w Atenach ma przyjąć kolejne ustawy. Dombrovskis ocenił, że sprawa restrukturyzacji greckiego długu "będzie na stole

25 instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Wiedza Edukacja Rozwój"

wojewódzkimi urzędami pracy. "Środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z nowej perspektywy zainwestujemy w rozwój kapitału ludzkiego, wiedzy i edukacji. To jeden z warunków by nasza gospodarka stawała się bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy kreatywniejsi i przedsiębiorczy"

Oferta Sygnity na 54 mln zł brutto najkorzystniejsza na system bankowy BGK

; "Spełnia ona wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów łącznie – 99,67 punktów, według przyjętego w postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – waga 40; funkcjonalność - waga 60" – czytamy w komunikacie. "Przetarg na

Małopolski Regionalny Program Operacyjny wysłany do Komisji Europejskiej

2,875 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród wszystkich 16 RPO. Większe środki otrzyma tylko

Greckie banki otwarte, jednak część ograniczeń pozostaje

Międzynarodowego Funduszu Walutowego i spłatę części należności wobec Europejskiego Banku Centralnego przed zakończeniem negocjacji o nowym programie pomocowym. Termin na spłatę raty długu do EBC w wysokości 3,5 mld euro przypada właśnie w poniedziałek 20 lipca. Kraje spoza strefy euro otrzymały gwarancje na

Grecja pierwszym krajem rozwiniętym, który nie zapłacił MFW

Tsipras zapowiedział na 5 lipca referendum w sprawie warunków wsparcia, prosząc jednocześnie o przedłużenie aktualnego programu. W sobotę eurogrupa odrzuciła tę prośbę. Także we wtorek podczas wieczornej telekonferencji ministrowie finansów strefy euro nie zgodzili się na przedłużenie programu pomocowego

Kraje UE zgodne, że trzeba zwiększyć pomoc dla Ukrainy

;Warunki wypłat są związane głównie z takimi kwestiami, jak przeprowadzanie reform strukturalnych, wzmacnianie zarządzania na Ukrainie. W tej chwili jest tam misja KE, która sprawdza, jak wygląda sytuacja" - zwrócił uwagę. Minister finansów sprawującej prezydencję Łotwy Janis Reirs podkreślił, że

Zakładamy firmę. Gdzie szukać dofinansowania?

Dotacja z Unii Środki unijne dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą przewidziane zostały w postaci dotacji lub mikropożyczek. Pożyczki, w odróżnieniu od dotacji, podlegają zwrotowi. Oferowane są jednak na bardziej preferencyjnych warunkach niż zwykłe kredyty bankowe. Tego

Lubelskie. 2,23 mld euro na program operacyjny regionu

otrzymać ma na realizację programu 2,23 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. To szósty pod względem wielkości budżet spośród wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych. Najwięcej pieniędzy, ponad 225 mld euro, ma być

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

inwestycyjnego mającego siedzibę w państwie trzecim nie jest sprzeczne z przepisami unijnymi. "Państwo członkowskie nie może wyłączyć ze zwolnienia od podatku dywidend wypłaconych przez spółki z siedzibą w kraju na rzecz funduszu inwestycyjnego znajdującego się w państwie trzecim, jeżeli między tymi dwoma

Lewandowski: nowa perspektywa finansowa udowodni użyteczność Europy

odpowiedź, jak rozwiązać dylemat obecny w wielu krajach europejskich: finansowania wzrostu miejsc pracy i konkurencyjności w warunkach konsolidacji finansów publicznych" - mówił. Według niego można mówić o użyteczności antykryzysowej i rozwojowej budżetu unijnego w kończącej się perspektywie 2007-2013

Na szczycie UE przywódcy porozmawiają także o zadłużeniu Grecji

tytułem zadośćuczynienia 115 mln marek niemieckich. Negocjacje od początku roku Syriza Tsiprasa wygrała wybory pod hasłem zmiany warunków pomocy finansowej udzielanej Grecji przez państwa strefy euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a zwłaszcza złagodzenia wymaganych przedsięwzięć oszczędnościowych

BGK: 422 mln euro na wsparcie innowacyjnych projektów dla firm

ten lepszy+ zastąpi zasada +kto najlepiej spełni postawione kryteria+. Dzięki temu dofinansowanie otrzymają najbardziej innowacyjne technologie" - zaznaczył. Jego zdaniem kredyt na innowacje technologiczne może powtórzyć sukces kredytu technologicznego. Dyrektor zarządzająca pionem funduszy

SYRIZA wygrywa w Grecji. Co zrobi Tsipras?

Pozostaje pytanie, czy przyszły premier Aleksis Tsipras oficjalnie poprosi UE i MFW o przedłużenie pomocy na mniej więcej podobnych warunkach, by dopiero w kolejnych miesiącach negocjować strategiczne zmiany w kryzysowej recepcie Brukseli dla Aten. Tsipras, zwracając się teraz do UE i MFW o

Wkrótce ma być gotowa strategia innowacji dla mazowieckich firm

mieszkańców na terenie woj. mazowieckiego. Chodzi m.in. o poprawę infrastruktury drogowej i kolejowej, edukacji, warunków pracy, większą ofertę na spędzanie czasu wolnego, nowoczesne technologie w sektorze zdrowia i bezpieczeństwo cyfrowe. Firmom inwestującym w inteligentne specjalizacje będzie łatwiej o

Kanclerz Austrii solidaryzuje się z Grecją przed rozmowami w Atenach

odblokowanie kolejnej transzy pomocy w wysokości ok. 7,2 mld euro. Obecny program pomocowy dla Aten wygasa 30 czerwca. Grecji grozi niemal natychmiastowa niewypłacalność, jeśli szybko nie otrzyma pieniędzy, jednak w opinii rządu Tsiprasa, jeśli przystanie na warunki MFW, a jej dług nie zostanie

Unijne pieniądze na firmę

działającego przedsiębiorstwa. DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM W poprzednich latach większość osób, które starały się o unijne środki na założenie firmy, dostawała je w formie bezzwrotnych dotacji. Pieniędzy nie musiały oddawać, jeśli tylko spełniły wszystkie warunki umowy. Dziś na dotacje

Plocke: ponad 530 mln euro z UE na rybołówstwo na lata 2014-2020

Wiceminister powiedział podczas środowej konferencji "Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej", że po trudnych, wielomiesięcznych negocjacjach Polska otrzyma czwartą co do wielkości alokację środków unijnych; po Francji, Hiszpanii i Włoszech. Zwrócił uwagę, że

Unia temperuje rolników. Koniec pieniędzy na fikcyjne uprawy

Ostatnio opisywaliśmy, jak rolnicy pozorowali pracę, żeby pobierać dopłaty z Unii. Przez 10 lat na dopłaty do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych poszło ponad 708 mln zł, ale jednocześnie w tym czasie wydajność spadła ponad 20-krotnie. Rolnicy sadzili drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a

Parlament w Atenach przyjął pakiet ustaw. Tsipras oskarżany o zdradę

prezydenta Prokopisa Pawlopulosa pisała wcześniej, że przyjęcie warunków wierzycieli Grecji będzie "brutalnym atakiem na demokrację". Zwracała też uwagę, że członkowie parlamentu mieli za mało czasu na zapoznanie się z pakietem ustaw. Przemawiając przed czwartkowym głosowaniem, szef rządu

Debata PAP: pakiet klimatyczny UE 2030 - skutki dla energetyki

modernizacyjny dla energetyki. Uczestnicy debaty dyskutować będą także szansach i warunkach uzyskania bezpłatnych pozwoleń na emisję, a także przewidywaniach co do ich wielkości (poziomu) i wartości. Odniosą się także do możliwości realnego wykorzystania przez Polskę funduszy z rezerwy specjalnej i sposobu ich

Jak budować, aby nie paść

zasługa inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Pozytywny efekt widoczny jest w tworzeniu nowych miejsc pracy - powstało ich ponad 413 tys. - ale też poprawie kwalifikacji pracowników i ich lepszej adaptacji do zmieniających się warunków na rynku pracy. Fundusze UE to także tysiące kilometrów sieci

10 lat w UE.Pół miliarda zł z UE na inwestycje w Radomiu - satysfakcja, ale i niedosyt

zrealizować dzięki unijnej dotacji, w pierwszej kolejności prezydent miasta wskazuje na te związane z poprawą warunków kształcenia artystycznego w mieście. Za 43,7 mln zł miejscowy Zespół Szkół Muzycznych zyskał nową siedzibę i nowoczesną salę koncertową; wkład UE wyniósł 21,7 mln zł. Dobiega też końca

Grecja: Jak się nie dogadamy, wyjdziemy ze strefy euro i UE. Ogłosimy bankructwo. Niemiecki polityk: "Zachowują się jak klauni"

transzy pomocy w wysokości ok. 7,2 mld euro. Obecny program pomocowy dla Aten wygasa 30 czerwca. Grecji grozi niemal natychmiastowa niewypłacalność, jeśli szybko nie otrzyma pieniędzy, jednak - w opinii rządu Tsiprasa - jeżeli przystanie na warunki MFW, a jej dług nie zostanie zrestrukturyzowany, to na

MIR przekazał Komisji Europejskiej program "Wiedza Edukacja Rozwój"

ten sposób wspierać nietypowe, innowacyjne i ponadnarodowe projekty. Przykładem może być sfinansowanie wdrożenia w Polsce nowatorskich metod zwalczania bezrobocia, które sprawdziły się w innych państwach, gdzie z powodzeniem funkcjonują w warunkach zbliżonych do polskich" - tłumaczył PAP Orłowski.

NIK położy większy nacisk na kontrole skuteczności i efektywności

Obrachunkowy - będą podejmowane łatwiej niż dotychczas. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski mówił m.in. o udziale funduszy unijnych w wydatkach rozwojowych samorządów oraz ich wpływie na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Poinformował, że w latach 2004-2013 Polska otrzymała łącznie z UE

Kopacz: Nie wydajemy ani złotówki na ratowanie Grecji

- Nie będziemy przekazywać Grecji żadnych konkretnych pieniędzy - oświadczyła we wtorek szefowa rządu. Sprecyzowała, że pieniądze pomocowe będą pochodziły z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej. Pieniądze dla Grecji W poniedziałek Grecja otrzymała ok. 7 mld euro pożyczki pomostowej i

NCBiR: 200 mln zł na badania dla konsorcjów nauki i biznesu

naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2 mld euro. Blisko 1 mld euro to pieniądze m.in. na tworzenie warunków do prowadzenia przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, a 1,22 mld euro na zwiększenie potencjału naukowo

Lewandowski: Polska ma nadmierne ambicje dotyczące budowy lotnisk

ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach. Zgodnie z ustaleniami przywódców państw unijnych Polska na lata 2014-20 ma otrzymać 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro. To dałoby jej pozycję największego beneficjenta unijnych funduszy. Zdaniem

Europa albo Putin. Wszystko co musisz wiedzieć o Grecji

kredytów od EBC na długoterminowe, tańsze pożyczki z MFW. 7. W jaką grę gra premier Tsipras? W bardzo niebezpieczną. We wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym grecki premier namawiał rodaków, by odrzucili w referendum 5 lipca wszystkie warunki zagranicznej pomocy. - Wzmocni to naszą kartę przetargową i

Małopolskie. Projekt MRPO przekazany do zaopiniowania stronie rządowej

stronie rządowej. Po przyjęciu jego ostatecznej wersji przez władze Małopolski dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej, gdzie będzie negocjowany jego ostateczny kształt. Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,875 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

zdegradowanych terenów w miastach. W odróżnieniu od unijnych dotacji, z Jessiki pod pewnymi warunkami mogą być finansowane przedsięwzięcia komercyjne. Woj. śląskie jest jednym z pięciu polskich regionów, które zdecydowały się na wdrożenie mechanizmu Jessica, polegającego na wspieraniu konkretnych projektów

Rząd Ukrainy zatwierdził restrukturyzację Naftohazu

do 2018 r. mają być wprowadzane dla nich kolejne podwyżki. Mimo to według oficjalnych prognoz w bieżącym roku Naftohaz odnotuje deficyt wysokości ok. 80 mld hrywien (ok. 8 mld dolarów). Reforma państwowego przedsiębiorstwa gazowego i redukcja jego zadłużenia to także jeden z warunków, jakie

W sprawach klimatycznych Polska może co nieco wywalczyć, bo UE woli CO2 niż PiS

drzwiami deklarował, że Polska chce kompromisu opartego na redukcji o 40 proc. - Problem w tym, że zarazem obwarował porozumienie tyloma nieprzekraczalnymi warunkami, że inne kraje Unii mogą tego nie przełknąć - mówi uczestnik tej narady z Europy Zachodniej. Czy Czesi i Węgrzy porzucą Polaków? Polacy

Nowy premier Grecji jedzie do Brukseli. W środę spotkanie z Junckerem

konsultacje z greckim ministrem finansów Janisem Warufakisem prowadził komisarz UE ds. gospodarczych Pierre Moscovici. Warufakis jest zagorzałym krytykiem warunków, na których Ateny otrzymały międzynarodową pomoc finansową. Tymczasem po piątkowym oświadczeniu Warufakisa, że Ateny nie będą dalej współpracować

Małopolska. Prawie 19 mln zł na rekultywację Pustyni Błędowskiej

fundusze unijne na tak duży projekt przyrodniczy. "Każde zrzutowisko (teren na zrzut z samolotu) musi spełniać dwa warunki. Teren musi być duży i płaski. Pustynia ma dodatkową zaletę - miękki piasek. Stanowi on dla spadochroniarzy doskonałe podłoże do lądowania" - powiedział PAP oficer prasowy 6

NIK: poziom ochrony dorzecza Odry przed zanieczyszczeniami rośnie za wolno

, bo dobry stan ekologiczny ma ok. 30 proc. rzek i jezior, a dobry stan chemiczny ok. 50 proc. Jednak warunkiem otrzymania wymaganej przepisami unijnymi oceny ogólnej dobrej jest jednoczesne uzyskanie oceny dobrej dla obydwu wskaźników" - wskazała rzecznik. W latach 2010-2013 Wojewódzkie

MFW ostrzega: Ukrainie grozi załamanie finansowe

. Jednak włoski minister finansów Pier Carlo Padoan, który we wtorek przewodniczył rozmowom unijnych szefów resortów finansów na temat sytuacji na Ukrainie, oświadczył, że dodatkowe środki UE powinny być przyznane pod warunkiem, iż Kijów dołoży większych starań, jeśli chodzi o wprowadzanie reform. Premier

Lubuskie. Budżet regionu z deficytem, ale i pieniędzmi na inwestycje

zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych standardów, które powinny spełniać od 2016 r. "Prawie każdy szpital otrzyma pieniądze na wkłady własne do projektów z funduszy unijnych, zwłaszcza w zakresie modernizacji i remontów swoich obiektów, co zdecydowanie poprawi warunki hospitalizacji pacjentów

KE przyjęła program "Wiedza Edukacja Rozwój"

społeczne i współpracę ponadnarodową. "Chcemy w ten sposób wspierać nietypowe, innowacyjne i ponadnarodowe projekty. Przykładem może być sfinansowanie wdrożenia w Polsce nowatorskich metod zwalczania bezrobocia, które sprawdziły się w innych państwach, gdzie z powodzeniem funkcjonują w warunkach

Pieniądze z UE dla innowacyjnych firm z Mazowsza - strategia do końca roku

kolejowej, edukacji, warunków pracy, większą ofertę na spędzanie czasu wolnego, nowoczesne technologie w sektorze zdrowia i bezpieczeństwo cyfrowe" - wyjaśnił dyrektor Frankowski. Dyrektor zwrócił uwagę, że firmom inwestującym w inteligentne specjalizacje będzie łatwiej o pieniądze UE. Będą one mogły

Joaquin Almunia: Wierzę, że LOT wyjdzie na prostą

. Dokładnie przeanalizowaliśmy plan restrukturyzacyjny LOT-u i jego zadowalające wyniki finansowe. Przyjrzeliśmy się również sposobowi, w jaki przewoźnik odstąpił część rynku innym przewoźnikom po otrzymaniu pomocy publicznej. W końcu uznaliśmy, że wszystkie warunki do zaakceptowania pomocy publicznej zostały

PARP chce wspierać z pieniędzy UE firmy w debiucie na GPW

chciały rozwijać swój pomysł i uzyskają wysoką jego ocenę, otrzymają środki na inwestycje" - dodała. Takie przedsięwzięcia mają być finansowane z dwóch programów: "Inteligentny Rozwój" i "Polska Wschodnia". Wiceprezes PARP zwróciła uwagę, że w starej perspektywie unijnej młodzi

PARP chce wspierać z pieniędzy UE firmy w debiucie na GPW

unijnych na lata 2007-2013 PARP wypłaciła już przedsiębiorcom 24 mld zł. PARP jest agencją rządową. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi m.in. na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. "Inteligentny Rozwój" to następca "Innowacyjnej Gospodarki

Eksperci sceptycznie o możliwym zbliżeniu Aten do Rosji

wprowadzenia równoległej do euro waluty. Byłaby to prawdopodobnie drachma. Zobacz też: Referendum w Grecji. Według sondażu 52 proc. Greków odrzuciło warunki pomocy

Przaśna podróż ze Szczecina do stolicy. Kolej cofa się z taborem o pół wieku

Wilgocki, który regularnie podróżuje ze Szczecina do stolicy. Taki "Portowiec" w barwach PR kursował od kilku lat, od kiedy ta kolejowa spółka zdecydowała się na konkurowanie z PKP Intercity. Pasażerowie byli zachwyceni, bo za cenę o 20-30 proc. niższą mogli jeździć do Warszawy w warunkach nie

Cypr ogłasza tymczasowe ograniczenie przepływów kapitałowych banków

stabilności państwa. Będzie to precedens w strefie euro. Ministrowie finansów strefy euro uzgodnili w nocy z niedzieli na poniedziałek w Brukseli warunki programu pomocy dla Cypru. Kraj ten otrzyma pomoc finansową od strefy euro i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wys. 10 mld euro na ratowanie swojego

Większe wsparcie OZE przez UE

funduszy europejskich po 2013 roku będzie znacznie mocniejsza niż obecnie warunkowość. Oznacza to, że zanim środki zostaną uruchomione, kraje członkowskie będą musiały spełnić warunki umożliwiające efektywne ich wykorzystanie- mówi Anna Drążkiewicz, Koordynator ds. klimatu i energii w Polskiej Zielonej

Przegląd informacji ze spółek

planuje zawrzeć umowę licencyjną w celu wykorzystania znaków towarowych. Sfinks otrzymał pismo od właścicielek pizzerii Da Grasso informujące, że kontynuowanie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów na przedstawionych przez Sfinksa warunkach uważają za nieuzasadnione. Sfinks domaga się wyjaśnień

LOT potrzebuje szybkiego planu ratunkowego

. - Nie chcemy tracić kontroli nad spółką, ale zastrzyk finansowy jest potrzebny - dodał. LOT w ostatnich latach wpadł w prawdziwe turbulencje. Stanął na skraju bankructwa i pod koniec 2012 roku musiał sięgnąć po pomoc publiczną. W sumie otrzymał 527 mln zł. LOT zwolnił część pracowników i obciął siatkę

"Trojka" chwali reformy Grecji, sprawdza finanse Portugalii

stabilizowaniu waluty europejskiej). Zwłoka w przekazywaniu Atenom funduszy z pakietu pomocowego wynika z opóźnień we wdrażaniu przez Grecję reform, które są warunkiem udzielenia jej dalszych pożyczek. Wyjąwszy pierwsze transze zagranicznego kredytu, żadna rata nie została przelana do Grecji w terminie. Z

Sawicki: owoce i warzywa chcemy sprzedać, rekompensaty - ostatecznością

międzyresortowy zespół przeanalizuje otrzymane w Brukseli informacje. Minister rolnictwa przypomniał w środę, że Komisja Europejska w bieżącej perspektywie finansowej dysponuje mechanizmem środków rezerwowych na działania antykryzysowe, a także równolegle utrzymywanym unijnym funduszem solidarnościowym

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

Wniosek trzeba będzie składać raz w roku do gminy - osobiście lub online. Świadczenie otrzyma każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je także cudzoziemcy spełniający określone kryteria. 500 zł brutto czy netto? Jak zapewnia resort rodziny i pracy, jest to

Plan "Polska po kryzysie". Co premier miał na myśli?

warunkiem że przedsięwzięcie będzie dofinansowane z budżetu unijnego w co najmniej 60 proc. 4. Pobudzeniu inwestycji ma służyć program "Polskie inwestycje rozwojowe" porównywany do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju albo funduszu inwestycyjnego, który będzie wspierał przedsięwzięcia na granicy

Wschód Polski dostanie miliardy euro dla firm i na transport

. Dla firm przeznaczono ok. 829 mln euro. - Wiemy, że są obawy, czy przedsiębiorcy będą w stanie wydać te pieniądze. Ale mamy dobre przykłady. Widać, że w tych firmach na wschodzie jest potencjał - mówi Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego. Firmy otrzymają pieniądze, pod warunkiem że będą ze

W Berlinie podyktowali Ukrainie warunki Gazpromu

przewiduje, że Ukraina zapłaci Gazpromowi 3,1 mld dol. długów, z czego 2 mld dol. do końca października, a resztę - do końca roku. Pieniądze na tę spłatę Kijów pożyczyłby od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po otrzymaniu pierwszej części spłaty Gazprom ma wznowić dostawy gazu na Ukrainę - do końca marca

Przegląd informacji ze spółek

rozstrzygnięcie ws. wpisania spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na listę ostrzeżeń publicznych. Polska Grupa Pocztowa (PGP) złożyła w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) ofertę w konkursie na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025. Warunki

Jak "bankomaty" zmieniły kolej?

zasługi wyłącznie tej ekipy - mówi Majewski. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" stwierdził, że kolej może nie wykorzystać 5-6 mld zł z funduszy unijnych. PKP PLK zapewnia jednak, że do końca listopada wykorzystała 97 proc. funduszy. Adrian Furgalski

LOT bez pilota. Co dalej z prywatyzacją?

. się wyczerpała. Polegała ona na uratowaniu spółki przed bankructwem, opracowaniu i wdrożeniu planu restrukturyzacji w unijnej procedurze pomocy publicznej oraz znalezieniu inwestora, dzięki któremu LOT mógłby wejść na ścieżkę rozwoju od 2016 r." - czytamy. Nie przed wyborami? Niedawno wyszło na

Dodatkowy miliard euro wsparcia i otwarcie rynku dla Ukrainy

gwarantowanych z unijnego budżetu, do 1,6 mld euro. Już w zeszłym roku UE zaoferowała temu państwu 610 mln euro wsparcia, które miało pomóc złagodzić skutki wdrażania przez Ukrainę trudnych reform wymaganych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wesprzeć stabilizację UE chce za pomocą tych środków wesprzeć

Pomoc dla Portugalii może nie przekroczyć 80 mld euro

Pożyczka dla Portugalii, która wystąpiła z oficjalną prośbą o jej udzielenie, zdominowała obrady unijnych ministrów finansów i gospodarki w Goedoelloe pod Budapesztem. Olli Rehn powiedział, że Portugalia może otrzymać pożyczkę już dziesięć dni po tym, kiedy rząd w Lizbonie ustali warunki

Kontrowersje wokół milionów dla IBM. Dali mniej niż obiecali

Sprawa zaczęła się pięć lat temu. Wówczas dziennikarze gazety "Financial Times" prześledzili, gdzie dokładnie trafiają środki z funduszy strukturalnych przyznane wszystkim 27 państwom UE. Z unijnej kasy została dofinansowana m.in. budowa kilku firm we Wrocławiu: IBM, Nokii-Siemens i

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

. Bierze się to stąd, iż wszystkie inwestycje, niezależnie kto rozdziela unijne fundusze, muszą być komplementarne. I wynikać z jednolitej strategii. Lista inwestycji, którą marszałek będzie rekomendować rządowi, się zmienia. Ostatnia wersja, z końca ub. roku, zapaliła w Częstochowie światło ostrzegawcze

'Bild': Program ratunkowy zagrożony? EBC podobno bada legalność skupu obligacji

papiery na rynku pierwotnym, czyli bezpośrednio na aukcjach organizowanych przez państwa. Traktaty unijne zabraniają bowiem EBC takiego finansowania państw. EBC będzie więc skupował obligacje np. od banków komercyjnych. Bank stawia jednak warunki. Najważniejszym jest to, że zanim podejmie działania, do

Ukraina oskarża Polskę o blokowanie przedłużenia ropociągu Odessa - Brody

warunków uzasadniających ekonomicznie budowę rurociągu". Brody - Adamowo: unijny projekt Polska firma przyznaje, że jej zdaniem harmonogram proponowany przez zarząd Sarmatii jest niemożliwy do zrealizowania. "Przy aktualnym stopniu przygotowania projektu jego ukończenie nie będzie możliwe do

Pomorskie.Ponad 31 mld zł w Kontrakcie Terytorialnym

z nich jest uzależnione m.in. od dostępności środków finansowych. Inwestycje mają byc finansowane głównie dzięki funduszom unijnym. Ocenił, że gdyby udało się zrealizować inwestycje zawarte w KT "to na pewno dla regionu oznaczałoby to kolejny skok do przodu". Matczak podał, że najwięcej

Analitycy: przypadek SK banku raczej jednostkowy

prokuratury okręgowej, śledztwo dot. banku przedłużono do 28 stycznia 2016 r. Z dniem wystąpienia przez KNF do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa - poinformowało MF - nastąpi spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Komu ile miliardów z nowych funduszy unijnych

Za pięć miesięcy będziemy mogli zacząć wydawać nowe fundusze unijne dla Polski: 73 mld euro na politykę spójności i jeszcze 28 mld na rolnictwo. Razem 105 mld euro. Na co wydać te pieniądze? Ile przeznaczyć na jaki cel? Jakie są priorytety rozwojowe dla Polski? Odpowiedzi na te pytania ma udzielić

Starcie Grecji ze strefą euro. Akcje w dół, oprocentowanie obligacji w górę

skłonni do ugody wydają się Niemcy. - Warunki pożyczki dla Grecji były i tak bardzo preferencyjne - przyznał kilka dni temu Wolfgang Schaeuble, minister finansów Niemiec, który tym samym przyznał, że Niemcy nie są chętne do ich kolejnej renegocjacji. W poprawieniu nastrojów nie pomaga zaś sam Tsipras

Prezes LOT Sebastian Mikosz zrezygnował ze stanowiska

2012 r. LOT upadłby, ale w grudniu 2012 r. otrzymał ratunkowe 400 mln zł od rządu. Całkowita wartość pomocy miała wynieść nawet 780 mln zł. Warunkiem zatwierdzenia pomocy publicznej przez Komisję Europejską było wprowadzenie planu restrukturyzacji przewoźnika. LOT musiał m.in. zredukować zatrudnienie i

Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii

dofinansowania z funduszy unijnych budowy dróg i obwodnic. To nie znaczy jednak, że w ogóle nie absorbuje funduszy strukturalnych. W kończącej się w przyszłym roku perspektywie budżetowej otrzyma około 10,6 mld euro w ramach polityki spójności. Z tego 2,9 mld euro przypada na wsparcie dla regionów biedniejszych

Eurogrupa za przyznaniem Grecji trzyletniego programu pomocy, a KE pilnej pożyczki

warunki do podniesienia" ratunkowego finansowania - wyjaśnił. W nocy z wtorku na środę pakiet pierwszych reform przyjął grecki parlament. Draghi dodał, że EBC zawsze działał i w dalszym ciągu będzie postępował zgodnie z założeniem, że Grecja "jest i pozostanie członkiem strefy euro"

Do Irlandczyków dołączają Portugalczycy. Euroland żegna się z kryzysem

Kiedy trzy lata temu Portugalia negocjowała warunki pomocy finansowej, wielu wydawało się, że strefa euro się rozpada. Niemcy nie będą chciały pomóc tonącym w długach krajom południa Europy, te nie będą zdolne do wprowadzenia drastycznych reform, Europejski Bank Centralny nic nie zrobi i unia

Jak spłonęło 300 mld euro

razem 130 mld euro. Pożyczki były nisko oprocentowane, a spłata rozłożona na 30 lat. Grecja miała spłacić całość do 2054 r., najwięcej w latach 2037-39. Warunki te oznaczały w istocie oddłużenie. Wraz z drugim pakietem Grecja otrzymała prezent. Prywatni posiadacze obligacji zostali nakłonieni do

Na Euro nie zdążymy. Nowe SKM-ki będą, ale później

unijni eksperci wydali pozytywną ocenę dla projektu, a właściciele - zgodę na modernizację taboru. Jednak wtedy Newag już od kilku miesięcy nie był związany swoją ofertą i nie zgodził się na podpisanie umowy na zawartych wcześniej warunkach. - Dlatego unieważniliśmy przetarg i rozpiszemy go ponownie

MSP: nowy prezes ma zwiększyć aktywność PIR i doprowadzić do jego ufunduszowienia

, który jest bardzo wysoko oceniany przez rynek. PIR zostanie w nadzorze MSP" - powiedział. Wojciech Kowalczyk nie chciał mówić o tym, w jakiej wysokości odprawę otrzyma odwołany prezes Grendowicz. "Kontrakt jest poufny, a MSP nie jest upoważnione do informowania o jego warunkach bez zgody

Przegląd informacji ze spółek

z Pesą ws. opóźnionych dostaw pociągów typu PesaDart. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), wspierające dystrybucję dofinansowania UE akceptuje porozumienie, poinformowali przedstawiciele spółek. Producent otrzyma środki za składy w momencie finalnego odbioru. PKP IC nie zrezygnuje

Grecja wychodzi na prostą. Rząd po raz pierwszy od 4 lat sprzedał obligacje

gospodarka wychodzi na prostą. Sześcioletnia recesja Czwartkowa emisja obligacji Grecji była pierwszą od marca 2010 roku. Przez blisko cztery lata Ateny były wspierane przez środki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej. Grecja otrzymała dwie duże pożyczki o łącznej wysokości 240 mld euro

Korekty dofinansowania dla JST to nic dziwnego

Zanim pojawiły się unijne pieniądze wiele inwestycji proekologicznych w samorządach było realizowanych tylko dzięki dofinasowaniom lub pożyczkom z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Początki były trudne i wielu beneficjentów o umorzeniu pożyczki mogło zapomnieć. - Jak

Ostatnie pieniądze na inwestycje z funduszy unijnych

nieruchomości (pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona na sprzedaż lub wynajem). Mogą to być też inwestycje w projekty innowacyjne. Zaletą kredytów z linii EBI jest obniżona marża kredytowa, w wyniku czego firmy płacą niższe odsetki. Fundusze unijne po nowemu Pieniądze z funduszy unijnych na lata 2007-13

Jak wymyślić lekarstwo i zarobić na tym miliony?

warunkach laboratoryjnych, czy pomysł na lek w ogóle działa) nie potrzeba niewyobrażalnie wielkich nakładów finansowych i unikatowych na skalę światową laboratoriów - wystarczy czasem kilkaset tysięcy złotych, czasem kilka milionów i dość typowe laboratorium biochemiczne. Na samym początku, nieco żartując

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery