warunki otrzymania emerytury

Leszek Kostrzewski

Dla kogo emerytury częściowe [PORADNIK]

Dla kogo emerytury częściowe [PORADNIK]

Od 2013 r. rząd stopniowo podwyższa wiek emerytalny. Docelowo wszyscy będziemy pracować do 67 lat. Komu i na jakich zasadach należy się emerytura częściowa?

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Chorujesz, straciłeś pracę, nie masz jeszcze prawa do emerytury? Sprawdź, czy należy ci się wcześniejsza emerytura, pomostówka albo świadczenie przedemerytalne

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Osoby, które pracowały za granicą, mogą otrzymywać oprócz polskiej także drugą emeryturę. Jakie muszą spełnić warunki

Emerytura minimalna [PORADNIK]

Emerytura minimalna [PORADNIK]

Każdy dostanie na starość tyle, ile uzbierał. Ten kapitał jest dzielony przez przewidywaną średnią długość życia, którą podaje GUS. Wynikiem jest nasza emerytura. To oznacza, że część z nas może mieć emeryturę 200-300 zł. Takim osobom, które dodatkowo spełnią określone warunki, państwo będzie

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

. zm.). Jeśli do końca 1998 r. te osoby spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bez względu na rządowe zmiany zachowują prawo do wcześniejszej emerytury. I mogą na nią przejść w kolejnych latach

Legendy o nowej emeryturze. Kto zyska, a kto straci?

Legendy o nowej emeryturze. Kto zyska, a kto straci?

społecznym i nie odprowadzają składek. Chodzi głównie o ludzi młodych. + O osoby, które często były na chorobowym. A jeżeli brały zwolnienie, nie odkładały na emeryturę ani złotówki! Oni wszyscy mogą nie dostać nawet emerytury minimalnej. A nawet jeżeli jakimś cudem spełnią warunki (udowodnią minimum 25 lat

Związkowcy wysadzili zmiany w rentach mundurowych

Związkowcy wysadzili zmiany w rentach mundurowych

pomarzyć. MSW chciało, aby podlegali takim zasadom jak zwykły Kowalski ubezpieczony w ZUS. "Proponowana regulacja ma za zadanie zbliżenie warunków nabywania prawa do renty inwalidzkiej przez funkcjonariuszy niezdolnych do dalszej służby, do warunków i zasad nabywania prawa do renty przez osoby objęte

Dlaczego nie opłaca się obniżać wieku emerytalnego?

Dlaczego nie opłaca się obniżać wieku emerytalnego?

zaznacza przy tym, że emerytura powinna przysługiwać kobietom po 35 latach pracy, a mężczyznom po 40 latach pracy. Są to zatem warunki łagodniejsze niż we Francji, a tym bardziej w Niemczech. Zapewne obniżka wieku emerytalnego będzie ważnym problemem w czasie kampanii wyborczej, więc zapowiedzi opozycji

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

spełnią wymagania stażowe i wiekowe uprawniające do ich otrzymania. W praktyce emerytura częściowa będzie dostępna dla mężczyzn, poczynając od 2014 roku, zaś pierwsze kobiety skorzystają z niej w 2021 roku.Do określenia okresu ubezpieczeniowego uwzględnia się zarówno okres składkowy, obejmujący m.in

ZUS liczy nam emerytury

ZUS liczy nam emerytury

się w 1954 r. i na emeryturę przejdzie w 2021 r., gdy skończy 67 lat (tyle będzie wynosił wtedy jego wiek emerytalny). Zarabiał całe życie średnią krajową i przepracuje 40 lat. W informacji ZUS otrzyma wiadomość, że jeśli będzie dalej tyle zarabiał, to jego emerytura wyniesie 1800 zł. Pan Bartosz

Dziś na Komisji Trójstronnej rząd przedstawi projekt emerytalny

Dziś na Komisji Trójstronnej rząd przedstawi projekt emerytalny

w przypadku kobiet, które nie pracują po otrzymaniu emerytury częściowej, świadczenie w wieku uprawniającym do emerytury będzie niższe o 1,7-16,4 proc., a w przypadku kobiet, które pracują po otrzymaniu emerytury częściowej o 1,6-9,6 proc. Według wyliczeń resortu w przypadku mężczyzn, którzy nie

Kopalnia w Sosnowcu skończy wydobycie węgla pod koniec września

geologiczna tego złoża uniemożliwiała również zastosowanie eksploatacji ścianowej. Wiceminister podkreślił, że decyzja o zamknięciu kopalni była spowodowana także pogarszającymi się warunkami naturalnymi w kopalni, powstawaniem wstrząsów sejsmicznych, a co za tym idzie większym zagrożeniem bezpieczeństwa

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

tym, że nawet jeśli się okaże, że firma celowo i systemowo pogarsza warunki pracy niepełnosprawnych przed emeryturą, żeby się ich pozbyć, PIP może pracodawcy wręczyć mandat w wysokości od 1 do 2 tys. zł. W przypadku recydywy - do 5 tys. zł. Dopiero gdy wniosek o ukaranie firmy skieruje do sądu, ten

Zmiany w świadczeniach mundurowych

Zmiany w świadczeniach mundurowych

. A cywile nie mogą łączyć emerytury z częścią renty. "Proponowana regulacja ma za zadanie zbliżenie warunków nabywania prawa do renty inwalidzkiej przez funkcjonariuszy niezdolnych do dalszej służby do warunków i zasad nabywania prawa do renty przez osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem

Z krakowskiej huty odejdzie pół tysiąca osób

Z krakowskiej huty odejdzie pół tysiąca osób

przejścia na emeryturę pozostało od dwu do czterech lat, otrzymają mniej korzystne warunki - odprawę w wysokości trzech czwartych dochodów, które mogliby uzyskać, pracując w zakładzie do emerytury. Osoby z krótszym stażem pracy będą odchodzić na warunkach negocjowanych indywidualnie.- Każdy pracownik, który

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

Bardzo korzystne przepisy, które pozwalały nauczycielom odchodzić na emeryturę po 30 latach pracy (w tym 20 przepracowanych w oświacie) bez względu na wiek, przestały obowiązywać z końcem 2008 roku. Jeżeli ktoś do 2008 r. spełniał odpowiednie warunki, może przejść na wcześniejszą emeryturę w

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

liczba rencistów cieszy rząd, bo oznacza oszczędności. Dziś ZUS co miesiąc na renty z powodu niezdolności do pracy wydaje ok. 1,6 mld zł. JAK DOSTAĆ RENTĘ O rencie decyduje głównie lekarz orzecznik ZUS, który sprawdza, czy starający się o świadczenie spełnia określone warunki. Jakie? * WARUNEK PIERWSZY

MFW daje i wymaga

MFW daje i wymaga

zazwyczaj pierwszym krokiem w odpowiedzi na wniosek kraju członkowskiego o wsparcie finansowe. Kraj członkowski może poprosić o pomoc MFW, gdy nie ma możliwości w inny sposób finansować na dogodnych warunkach deficytu w wymianie z zagranicą lub długu zaciągniętego za granicą. Pożyczka z MFW jest buforem

Pracownik Orlenu wezwał prezesa do zapłaty

Pracownik Orlenu wezwał prezesa do zapłaty

rekompensat w wysokości 1,8 tys. zł. To nas nie satysfakcjonuje, ale nie upieramy się przy kwocie ok. 8 tys. zł, jesteśmy otwarci na negocjacje - podkreśla przewodniczący MZZPRC. Co na to spółka? - Termin i warunki funkcjonowania PPE zostały uzgodnione z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi poprzez

Kopalnia w Sosnowcu skończy wydobycie węgla pod koniec września

zastosowanie eksploatacji ścianowej. Wiceminister podkreślił, że decyzja o zamknięciu kopalni była spowodowana także pogarszającymi się warunkami naturalnymi w kopalni, powstawaniem wstrząsów sejsmicznych, a co za tym idzie większym zagrożeniem bezpieczeństwa wydobycia. Jak informowały władze kopalni

Zasiłek pogrzebowy [PORADNIK]

art. 77 ust. 4 ustawy emerytalnej (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Przepis przewiduje, że pieniądze otrzyma bliski na ostatnie pożegnanie członka swojej rodziny (męża, żony, dziecka, wnuka itp.) pod warunkiem jednak, że sam jest ubezpieczony

Brytyjski związek dziennikarzy odwoła strajk?

We wrześniu, również pod groźbą strajku, dyrekcja BBC poszła już na pewne ustępstwa. Nowe warunki emerytur przyjął jeden z dwóch głównych związków działających w BBC. Ale drugi - związek dziennikarzy NUJ - rozpisał referendum wśród swoich członków, którzy reformę odrzucili i zastrajkowali w miniony

Jest kompromis PO-PSL w sprawie emerytur

Jest kompromis PO-PSL w sprawie emerytur

się z Pawlakiem Warunkiem otrzymania emerytury częściowej - naliczanej z 50 proc. zgromadzonego kapitału - ma być 40 lat pracy u mężczyzn i 35 lat u kobiet. 65-latek, człowiek w średnim wieku»

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

dłużej aktywne zawodowo, nie mają się czego obawiać. Liczy się bowiem rok, w którym spełnią warunki uprawniające do emerytury, a nie faktyczny rok przejścia. Przykład. Pani Agnieszka warunki do przejścia na emeryturę spełni w 2011 r., w którym emerytura liczona jest w proporcji: 55 proc. według starego

Prezydent podpisał ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia

ciężarze opodatkowania między krajem wykonywania pracy a Polską. Przyjęcie metody wyłączenia z progresją całkowicie likwiduje ten problem. Na wniosek strony belgijskiej uwzględniono zmiany, które zapewniają możliwości opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych przez

Kto powinien zostać w OFE, komu lepiej będzie w ZUS

bardziej że można trafić na zły okres na giełdzie, co może powodować przejście do ZUS-u na niekorzystnych warunkach i straty. Osoby, które niedługo będą przechodziły do ZUS-u, powinny przewidzieć, czy na giełdzie będzie hossa, czy bessa. Jeśli akcje pójdą w górę o 40 proc., a jest to możliwe, to OFE jest

Nie chcę mieć konta w ZUS

zależności od inflacji i wzrostu funduszu płac, PKB czy inwestowana na rynku kapitałowym. Powyższe zasady nie wzbudzają w warunkach stabilizacji istotnych zastrzeżeń. Choć oczywiście są całkowicie niezrozumiałe przez obywatela.Brak waloryzacjiW starym systemie nie było waloryzacji składek emerytalnych. Był

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

Osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub wykonujące zatrudnienie zaliczone do prac o szczególnym charakterze, ale niespełniające warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury, mogą sprawdzić czy nabędą prawo do emerytury pomostowej.Osoby uprawnionePrawo do emerytury pomostowej

Projekt abolicji abonamentowej w senacie

niepełnosprawności, o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Warunkiem jednak do otrzymania zwolnienia jest - jak napisano w ustawie - złożenie na poczcie oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia z opłaty abonamentowej. Senatorowie argumentowali jednak

ZUS od zleceń, czyli diabeł tkwi w szczegółach

. Przepisy powinny więc przewidywać automatyczną waloryzację kontraktów. Opcja minimum to możliwość ich renegocjacji. Tymczasem obecne regulacje uniemożliwiają zmianę warunków już zawartej umowy. Trzeba to szybko zmienić w taki sposób, by w chwili wejścia nowych składek w życie firmy nie były narażone na

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Zaległy zasiłek wraz z ustawowymi odsetkami wypłacany jest za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. Gdy po tej dacie opiekun nadal spełnia warunki do otrzymywania świadczenia, dostanie co miesiąc 520 zł. Obowiązuje kolejność do zasiłku Przykład. Pan Tomasz zajmował się niepełnosprawną 91

PGE Dystrybucja uruchomiła Program Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych

uprawniający do emerytury (co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn).Budżet Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych został ustalony na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Osoby, które zdecydują się skorzystać z programu, otrzymają jednorazową odprawę pieniężną, ponadto spółka

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

gminny ośrodek pomocy społecznej. Aby go otrzymać, trzeba spełnić określone warunki. Pierwszy to kryterium dochodowe. Jego obliczanie jest związane z wysokością najniższej emerytury - teraz to 844,45 zł. Dodatek dostaniemy, jeśli średni miesięczny dochód na każdego domownika nie przekracza: w

Więcej uprawnionych do emerytury pomostowej

ograniczenie liczby uprawnionych do emerytur pomostowych. Dla związkowców poszerzenie listy zawodów uprawnionych do wcześniejszej emerytury to jednak wciąż za mało. Zdaniem wiceprzewodniczącej OPZZ, Wiesławy Taranowskiej, katalog prac wykonywanych w szczególnych warunkach powinien zostać zweryfikowany. Jak

W Sejmie debata nad wetem prezydenta do "pomostówek"

warunkach, które podjęły pracę po 1 stycznia 1999 r. a spełniają podstawowy warunek uprawniający do wcześniejszego świadczenia czyli kryterium medyczne."Nowy sposób obliczania emerytur pomostowych oznacza obniżenie wysokości świadczenia w stosunku do emerytur obliczanych według starego systemu. Tym

Najważniejszą walutą nie jest dziś gotówka, ale bezpieczeństwo

nie jest dziś gotówka, ale bezpieczeństwo. Nie bezpieczeństwo fizyczne, ale społeczne. Pewność zatrudnienia, przekonanie, że w razie choroby albo innego nieszczęścia otrzymamy pomoc, że to, co kupujemy, ma deklarowaną wartość, że nasze oszczędności nie znikną, że kiedyś dostaniemy emeryturę, na którą

Albo III filary, albo życie na krawędzi ubóstwa

będą wypłacać emeryturę osobie, która zechce pożyć lat np. 90? Przecież po 16 latach, czyli w wieku 83 lat, jej konto w OFE już się wyczerpie! Gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że pierwszy zarzut nie jest zasadny. Koncepcja wypłat programowanych zawierała istotny warunek: można było wybrać

Emeryci z przekrętu na starość wzbogacą się o 200 tys. zł

formularz zgłoszeniowy i przedstawia w Kasie tytuł własności, decyzję o nadaniu NIP, dowód osobisty oraz nakaz płatniczy podatku rolnego. Wszystko pod groźbą kary za składanie nieprawdziwych oświadczeń. KRUS zakłada, że właściciel gruntów rolnych prowadzi działalność rolniczą i spełnia ustawowe warunki do

Za co starsi płacą mniej [PORADNIK]

pobierać emeryturę lub rentę. Aby otrzymać dodatek, trzeba mieć stosowne zaświadczenie wydawane przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. ** Dodatek kompensacyjny - 31,01 zł miesięcznie. On również przysługuje ofiarom represji i kombatantom, którzy są emerytami lub rencistami

Sejm uchwalił ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia

opodatkowania dywidend w państwie źródła, pod warunkiem posiadania przez spółkę upoważnioną do otrzymania dywidend, nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy, bezpośrednich udziałów w spółce wypłacającej dywidendy, w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. Przepisy Konwencji będą miały zastosowanie do wszystkich

"GP": Likwidacja "pomostówek" będzie kosztować 46,7 mld zł

stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Rekompensata będzie stanowiła dodatek do kapitału początkowego, który jest składnikiem podstawy obliczenia przyszłej emerytury.

Straszne słowa: Luka emerytalna. Czy może być mniejsza?

zapewnić sobie na emeryturze warunki życia choć zbliżone do dzisiejszych, powinni regularnie oszczędzać - dodaje Szymborska-Sutton. - Luka więc mogłaby zostać wypełniona przy założeniu comiesięcznego odkładania dodatkowych oszczędności na poziomie 300 zł przez okres 20 lat. Co ciekawe, jeśli okres

Węgrzy odrzucają warunki pomocy MFW, forint pikuje

, zmniejszenia biurokracji czy zlikwidowania podatku bankowego. Warunki stawiane przez MFW nie podobają się premierowi Orbánowi. - Po takiej cenie nie - powiedział w wideo opublikowanym na jego profilu na Facebooku. - Wiemy, czego oczekują od nas ci, od których chcieliśmy otrzymać bezpieczne gwarancje

"DGP": Związki zawodowe nie godzą się na służbę funkcjonariuszy do 55. roku życia

Ma to być pierwsza z konferencji uzgodnieniowych kończących konsultacje w sprawie reformy systemu emerytalnego mundurowych. Dziennik wyjaśnia, że związki przede wszystkim nie godzą się na obowiązek ukończenia 55 lat jako warunku do otrzymania pierwszych uprawnień emerytalnych po 25 latach służby

Fedak: eksperci będą monitorować pakiet antykryzysowy

dotyczyć osób zatrudnionych w szczególnych warunkach, które nie pracują w pełnym wymiarze godzin i przez to stracą prawo do wcześniejszej emerytury.Pełny wymiar czasu pracy jest - w myśl ustawy o emeryturach pomostowych - niezbędny, aby nabyć prawo do odejścia na emeryturę po 15 latach pracy w szczególnych

MF: nie trzeba podnosić podatków, by sfinansować wyższe ulgi i emerytury

29.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Nie trzeba podnosić podatków, by sfinansować planowane podniesienie ulgi na dzieci i wyższą waloryzacją rent i emerytur - zapewnia PAP resort finansów. Także ekonomiści twierdzą, że rząd łatwo znajdzie prawie 3 mld zł na pokrycie dodatkowych wydatków. "

Włączmy mundurówkę do reformy od razu

podobnym wieku będą mieć podobne warunki.2. Rozwianie mitu 35-letniego policjanta. Szybkie, choć niewielkie oszczędności wynikające z wprowadzenia minimalnego wieku uprawniającego do wypłaty emerytury.3. Szybsze oszczędności, szczególnie w wymiarze szkoleniowym. Funkcjonariusz potrzebuje pięciu lat, by

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach kapitałowych

nowym systemie będą się dzielić na okresowe i dożywotnie. Emerytura okresowa ma być wypłacana do 65. roku życia. Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie 60 lat oraz to, aby wysokość zgromadzonych środków na rachunku otwartego funduszu emerytalnego była równa lub wyższa od 20-krotności dodatku

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

opłaty związane z prowadzeniem rachunku i zmienić rachunek bankowy" - oświadczył Barnier cytowany w informacji Komisji Europejskiej. "Jestem bardzo usatysfakcjonowany dzisiejszym głosowaniem Parlamentu Europejskiego. Większa przejrzystość, jeśli chodzi o warunki i opłaty związane z prowadzeniem

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o emeryturach kapitałowych

emerytalny, po raz pierwszy otrzymają je w 2014 r. Okresowa emerytura kapitałowa ma być wypłacana do 65 roku życia. Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie 60 lat oraz to, aby wysokość zgromadzonych środków na rachunku otwartego funduszu emerytalnego była równa lub wyższa od 20-krotności dodatku

Przyszli "panowie z elektrowni", dali niższe ceny. Uważaj, co podpisujesz

komputera, którego tata nie posiada. Klienci, którzy podpisali umowę, nie są z niej w pełni zadowoleni. Pan Łukasz, kiedy na spokojnie przeczytał umowę, poczuł się wprowadzony w błąd: - Pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to warunki obu umów określone w regulaminach, które znacząco odbiegały od

Prezydent podpisał ustawę o "pomostówkach"

Odrzucając prezydenckie weto posłowie nie przyjęli argumentów, że "ustawa o emeryturach pomostowych jest głęboko niesprawiedliwa" - jak uważał prezydent.Jego zdaniem, że ustawa nie rozwiązuje też "problemu osób pracujących w szczególnych warunkach, które podjęły pracę po 1 stycznia

Bułgaria tnie koszty, Bułgarzy protestują

zatrudnienia, czyli dla osób pracujących w warunkach niebezpiecznych lub groźnych dla zdrowia.Dla większości pracujących, należących do III kategorii zatrudnienia, niezbędny do otrzymania emerytury staż pracy ma być stopniowo podnoszony, aż będzie wyższy o trzy lata. W 2013 roku ma on wynosić 37 lat dla kobiet

MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy

pracy zakazuje zastępowania umów o pracę umowami cywilnymi, jeżeli praca wykonywana jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy - podkreślił; złamanie przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną od tysiąca do 30 tys. zł.Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do postulatu skrócenia czasu pracy do

Grecja potrzebuje dodatkowych 10 mld euro. I znowu chce się zapożyczać

Thema". - Nie mówimy tu o kolejnym pakiecie ratunkowym, lecz wsparciu bez nowych warunków i oszczędności - dodał.Do tej pory wypłaty kolejnych transz pożyczki zawsze wiązały się ze spełnieniem odpowiednich warunków. Przykładowo w tym roku zaplanowane oszczędności sięgają 7,5 mld euro (głównie

MF: nie trzeba podnosić podatków, by sfinansować wyższe ulgi i emerytury

"Przewidywany na 2015 r. poziom dochodów budżetu zapewnia możliwość uwzględnienia realizacji wydatków związanych z rewaloryzacją rent i emerytur, a także ulg prorodzinnych. Nie wywoła konieczności podniesienia obciążeń podatkowych, a ponadto zapewni spełnienie kryteriów fiskalnych

Chcę Polski sprawiedliwej

Rzeczypospolitej w rocznicę jej zaręczyn, czyli 34. rocznicy Porozumień Sierpniowych, albowiem dla mnie Platforma jest projektem stanowiącym ich kontynuację w warunkach państwa niepodległego, ze społeczną gospodarką rynkową. Nie ukrywam, że przynależność do niej nakazywała ostrożność z powodu liberalnej

Ubezpieczenie od... mandatów drogowych? Maciej Samcik sprawdza

ryzykownie. Czytając warunki gwarancji, można osiwieć. Serwis obiecuje klientom "ochronę prawną" i możliwość obrony w sądzie. Aby "ochrona prawna" przysługiwała, trzeba przesłać firmie skan mandatu. To mydlenie oczu, bo każde dziecko wie, że przyjęcie mandatu odcina drogę do sporu z

Ulgi dla oszczędzających na mieszkanie to fikcja

r. nie wystąpiły przypadki korzystania z kredytu podatkowego". Wartość tej preferencji w tym okresie to oczywiście zero. - Warunki do jej otrzymania są nie do spełnienia - tłumaczyli nam jakiś czas temu eksperci. Potrzebny był przychód miesięczny wyższy niż średnia krajowa, o co na starcie

OFE nie tworzą deficytu budżetowego - tworzą go politycy

głodował. Ministra interesuje tu i teraz. Emerytury za 20-30 lat to nie jego zmartwienie. Stąd skok na OFE, rezerwę demograficzną, pieniądze na rozwój czy walkę z bezrobociem.Można zrobić porównanie, choć mało eleganckie, że zdobywanie pieniędzy na obecne emerytury przypomina narkomana, który by otrzymać

Kto nie ma szans na emeryturę częściową.

Częściowi emeryci dostaną 50 proc. normalnego świadczenia. Będą mogli je łączyć z pracą. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy: w przypadku kobiet to ma być 35 lat, mężczyzn zaś - 40 lat. - Szkoda, że nikt nie obliczył, ile osób nie będzie miało takiej możliwości

"Rz": Emerytalne przywileje tylko dla rolników i sędziów

. zł (na warunki dzisiejsze). Gdyby zachować dotychczasowy wiek otrzymałaby 2 tys. zł.Projekt nie przewiduje żadnych udogodnień dla matek, czego domaga się koalicyjny PSL. Zawiera jednak kilka odstępstw od ogólnych reguł i zapowiadanych wcześniej zmian. Będzie m.in. pięcioletni okres przejściowy dla

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe [PORADNIK]

jest przeciwny sprzedaży nieruchomości na warunkach innych niż rynkowe. Przy wykupie przez byłego pracownika trzeba by zastosować przepisy z ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem skarbu państwa

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje? [PORADNIK]

. nauczycieli) - 235 zł, a stażyści (5 proc. ogółu) po 226 zł. Dodatek został wprowadzony jeszcze w stanie wojennym - w styczniu 1982 r., kiedy weszła w życie Karta nauczyciela. Na wsi były trudne warunki. Nauczyciele ciągnęli do miast. Trzeba było ich specjalnie zachęcić, żeby chcieli uczyć wiejskie dzieci

Maciej Samcik odpowiada na pytania czytelników ws. OFE [CZĘŚĆ II]

utworzonych w 2011 r. ".fantas_magorie: Moja mama ma możliwość przejścia od 17 stycznia przyszłego roku na wcześniejszą emeryturę ze względu na pracę w szkodliwych warunkach. Do tej pory, jeśli chciała zrobić tak osoba zapisana w OFE, musiała ona zrezygnować z OFE, a pieniądze tam zgromadzone szły do

OFE motorem polskiej gospodarki? Komitet Obywatelski broni reformy

pracownik wie lub przynajmniej zakłada, że otrzyma składkę z powrotem w formie emerytury - przekonuje prof. Gomułka.Na emeryturze z OFE nie będzie wczasów pod palmamiCo na to rząd? - Przejście do systemu zdefiniowanej składki ujawniłoby szybciej i silniej swój pozytywny wpływ na PKB, gdyby jednocześnie nie

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

sytuacji:- złożenia przez pracownika wniosku o emeryturę pomostową - zgłoszenie danych należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli został on złożony przed przekazaniem zgłoszenia danych o pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy

Deputaty węglowe doprowadzą kopalnie do upadku?

węglowy przysługuje też emerytom, rencistom czy wdowom po górnikach. Świadczenie przyznawane jest na podstawie porozumienia między kopalnią a jej pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe. Oznacza, to że warunki przyznania deputatu mogą zostać zmienione. Krok w kierunku likwidacji deputatów

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

tym okresie musimy przedstawić aktualny dowód wskazujący na fakt, że nie musimy płacić. Jeśli tego nie zrobimy, powinniśmy zacząć wnosić opłaty. Z abonamentu zwolnione są osoby, które spełniają co najmniej jeden z warunków: - ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej miesięcznie

Nie kłóćmy się. ZUS czy OFE. Zadbajmy o interes emerytów

są uprzywilejowani w stosunku do niezamożnych pracowników. I to należałoby zreformować, ale nie łudźmy się, że to przyniesie gigantyczne oszczędności. Problem tkwi głębiej: w jakości usług społecznych. Te same pieniądze można wydać lepiej, tworząc lepsze warunki dla rozwoju gospodarczego, bo chodzi o

Nowe możliwości zwiększenia emerytury lub renty

wprowadziła rekompensaty dla osób, urodzonych po 1948 r., które przed 2009 r. przepracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Nie jest

Płynie kroplówka dla Ukrainy. Kraj otrzymał pieniądze z MFW

ostatnia rata w 2016 r. wyniesie 1,06 mld dol. Każda transza pożyczki MFW jest oprocentowana na 3 proc. rocznie, a spłata jest odroczona o trzy lata. Po tym okresie karencji Ukraina będzie spłacać każdą transzę pożyczki przez dwa lata, w kwartalnych ratach. Warunki lepsze od rosyjskich To warunki

Jaką dostaniesz emeryturę?

zrobić? Słyszałem że będą wypłacane emerytury pomostowe. Czy to prawda, a jeśli tak to ile ta pomostowa emerytura wyniesie?Dla osób, które do końca 2008 r nie spełnią warunków wymaganych do otrzymania wcześniejszej emerytury, będą mniej korzystne tzw. emerytury pomostowe. Pomostówki będą niższe niż

Ile dostaniesz emerytury

, w zależności od wzrostu wysokości płac w gospodarce.Emerytury będą niższe już od przyszłego roku. Czy to znaczy, że każdy, kto z nich w tym roku nie skorzysta, straci?Jeśli ktoś spełni odpowiednie warunki stażowe i wiekowe w tym roku, to będzie mógł na starych, korzystnych zasadach odchodzić na

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

Nowy obowiązekUstawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie ponad dwa lata temu, nałożyła na niektórych płatników nowe obowiązki. Chodzi tu o płatników zatrudniających pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oprócz tego, że zostali oni

Wszyscy chcą do policji, żeby krócej pracować

na to, że po 15 latach służby otrzymają prawo do emerytury w wysokości 40 proc. swoich zarobków. Ci, którzy zostaną policjantami w przyszłym roku będą już musieli pracować 25 lat. - Rzeczywiście liczba podań jest zdecydowanie większa i nie ma co ukrywać, że jednym z powodów są właśnie zmiany

Rząd proponuje: mundurowi zostaną 25 lat w pracy

. Kolejny warunek rządu dotyczy sposobu wyliczania emerytur. - Do wyliczenia świadczenia brano by pod uwagę nie ostatni miesiąc pracy jak teraz, ale ostatnie 12 miesięcy - mówi Boni. To ważne. Dziś pensja mundurowych bywa w ostatnim miesiącu pompowana (awans na pożegnanie). Dodatkowo mundurowi nie mogliby

Od początku roku o pomostówki wystąpiło zaledwie kilkanaście osób

pomostówki są całkowicie bezzasadne"."Emerytura pomostowa jest przeciętnie o ok. 30 proc. niższa od tej, na którą odchodzi się w ustawowym wieku 60 lub 65 lat. Nawet ludzie pracujący w bardzo ciężkich warunkach nie odejdą pochopnie z pracy" - powiedział Ilka.Pomostówki przysługują osobom

Komisje zaakceptowały sprawozdanie ws. pomostówek; nie przeszedł wniosek o odrzucenie projektu

warunków pracy, bo ?problem rozwiąże się sam".Poparła go Wiesława Taranowska z OPZZ podkreślając, że zaproponowana przez rząd ustawa o emeryturach pomostowych jest "najgorszą z zaproponowanych w ostatnim czasie". Dowodziła, że projekt ten "krzywdzi ludzi, którzy chcą jedynie otrzymać to

Wojna na ROR-y: Bank odda aż 5 proc. za zakupy w spożywczym

zauważyć, że nowa propozycja Alior Banku - "Konto Rozsądne" - nie bije po oczach kompletną darmowością, jak oferta BZ WBK. Tu każdy klient, nawet ten, który spełni wszystkie warunki promocji, będzie musiał co miesiąc płacić 5 zł za kartę. A ten, kto nie otrzyma raz w miesiącu przelewu z

Grecja: Trwa strajk, parlament głosuje nad pakietem oszczędnościowym

Parlament ma głosować nad pakietem jeszcze dziś wieczorem. Odrzucenie pakietu oznaczałoby de facto bankructwo pogrążonej w kryzysie zadłużenia Grecji, ponieważ jest on warunkiem dalszego korzystania przez Ateny z pakietu ratunkowego. Od wyniku głosowania zależy, czy znajdująca się na progu

Myślisz czasem o wysokości swojej emerytury? Zacznij oszczędzać

się z warunkami oferowanymi w ramach danego rozwiązania. Dotyczy to zarówno tego, w jaki sposób będą inwestowane wpłacane przez nas składki, jak też np. wysokości stosowanych przez daną instytucję opłat (np. administracyjnej czy likwidacyjnej).

Czy państwo stać na wypłaty emerytur dla 50-letnich wdów?

otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. PiS z kolei chciałby, aby w przypadku wdów po górnikach wiek

Fedak: chcemy, aby ustawa o "pomostówkach" obowiązywała od 2009 r.

wyższą płacę". Według projektu, "pomostówki" miałyby przysługiwać osobom pracującym co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych lub wykonującym prace o szczególnym charakterze. Na emeryturę pomostową można byłoby przejść na pięć lat (w kilku przypadkach na 10 lat) przed osiągnięciem wieku

MFW: Grecja jest dopiero w połowie drogi do wyjścia z kryzysu

robotę, poprawiając bilans pierwotny o blisko 9 proc. PKB pomimo trudnych warunków makroekonomicznych - stwierdził w rozmowie z IMF Survey Poul Thomsen, szef misji MFW w Grecji. W zeszłym roku przedstawiciele UE i MFW zgodzili się na wydłużenie programu greckich reform o dwa lata, do 2016 roku. Celem

Rehn: Blisko porozumienia ws. oddłużenia Grecji

oszczędności.Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego są w Atenach, by skontrolować realizację warunków otrzymania przez Grecję nowego pakietu pomocowego. Jest on niezbędny do sfinansowania wykupu greckich obligacji wartości ok. 14,4 mld euro, których

Emerytura pod kontrolą. Zacznij zbierać na starość

podatku Belki, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:- skończyć 60 lat lub 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne,- dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.W

Czarna przyszłość Bułgarii

być w przypadku niektórych branż, np. lekarzy. Tutaj zarabiają marnie, pracują na przestarzałym sprzęcie i w złych warunkach, na Zachodzie będzie im się wieść znacznie lepiej. Dla Bułgarii ich brak będzie poważnym problemem.Gotowość wyjazdu po Nowym Roku deklaruje blisko 7 proc. dorosłych. Z tego 70

Boni: projekt ustawy o emeryturach pomostowych to wynik dialogu

poprawkę, zgodnie z którą osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. i co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach, otrzymają rekompensaty za utratę prawa do wcześniejszej emerytury.Boni podkreślił, że opracowanie listy osób uprawnionych do wcześniejszych emerytur poprzedziła

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

niesamodzielnością jest istotna. Twórcy ustawy zakładają, że osoby, które mają dziś orzeczony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie będą uprawnione do otrzymania pomocy w postaci czeku. Do czeku będą miały prawo tylko osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym. Czek na opiekunkę Zdaniem senatora

PO i PSL za przyjęciem informacji rządu nt. emerytur, PiS i Lewica - za odrzuceniem (synteza)

po 31 grudnia 1948 r. oraz rent rodzinnych i socjalnych.Drugi daje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę części osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dwa następne projekty mają umożliwić wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w Otwartych

KE żąda od Polski zwrotu 79,9 mln euro z funduszy na rolnictwo

Według Komisji powodem cofnięcia funduszy są "braki podczas kontroli wstępnych wniosków oraz akceptacji biznesplanów dla gospodarstw niskotowarowych". Chodzi o gospodarstwa, których dochodowość nie przekracza w przeliczeniu ok. 5 tys. zł.Jakie zastrzeżenia ma Komisja? Warunkiem udzielania

Szczurek: budżet państwa to najważniejsze zadanie na 2015 r.

27.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Najważniejsze zadanie na 2015 r. to budżet - mówił w Sejmie minister finansów Mateusz Szczurek. Dodał, że w 2015 r. powstaną podwaliny nowej Ordynacji podatkowej. Zapowiedział, że rodziny wielodzietne szybciej otrzymają zwrot podatku w ramach ulgi na dzieci

Trzy partie stworzą grecki rząd. Pierwsze zadanie: renegocjacja pożyczki

odpowiednio reprezentowany", ale przyznał, że do dogadania wciąż są szczegóły dotyczące politycznego kierunku obranego przez nowe władze. Nowa Demokracja i PASOK wspierały rząd negocjujący z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym warunki pożyczki dla pogrążonej w kryzysie Grecji

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

następującego po miesiącu, w którym wyrejestrowaliśmy odbiornik. Uwaga! Możemy otrzymać okresowe zwolnienie z opłaty, w sytuacji gdy warunek zwalniający nas z abonamentu może minąć. Po tym okresie musimy przedstawić aktualny dowód wskazujący na to, że nie musimy płacić. Jeśli tego nie zrobimy, powinniśmy zacząć

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

koncie; tym samym otrzyma wyższą emeryturę pomostową. Uwaga! Osobom, które rozpoczęły pracę po 1999 r., państwo nie doliczy żadnego kapitału początkowego. Ich emerytura będzie wypłacana tylko z odłożonych przez lata pracy składek. Jeśli nie emerytura to co?Jeśli nie spełniamy warunków do ustawowej lub

Kobietom na emeryturze grozi ubóstwo

dana osoba będzie żyła.Czego przecież nie wiadomo.Właśnie, instytucje też nie wiedzą, ile lat będziemy żyli. Dlatego zakłady będą dzielić otrzymany kapitał przez wyliczoną statystycznie długość życia człowieka po przejściu na emeryturę. I tu szykuje się kolejne uderzenie w kobiety, bo one dłużej żyją

Nauczycielu - kiedy wcześniejsza emerytura

Przejściowe emerytury nauczycielskie najwcześniej będzie można otrzymać w 2009 roku, a najpóźniej dopiero w 2029 r. Potem nauczyciele będą mogli odejść z pracy tylko w takim wieku jak wszyscy inni: kobiety mając 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Najmłodszymi rocznikami, które będą mogły skorzystać z

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

zapewne mogłaby i dziś wynegocjować. Tylko co dalej? MFW, negocjując w grudniu z rządem ukraińskim warunki udzielenia kredytu, domagał się radykalnego ograniczenia deficytu budżetowego, zamrożenia płac sfery budżetowej, podniesienia VAT na produkty, na które obecnie obowiązuje stawka ulgowa, a przede

Z rolnikami po dobroci

poprawę warunków życia na obszarach wiejskich. W nowej perspektywie budżetowej znajdą się środki na rozwój działalności gospodarczej (np. gwarancje kredytowe na zakup ziemi, wsparcie dla inwestycji w gospodarstwie, dotacje na prowadzenie agroturystyki, renty strukturalne). Pojawią się nowe programy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Emerytura pomostowa

pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.Warunki nabywania prawa do emerytury pomostowejPrawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.; ma okres pracy w szczególnych warunkach

Państwowy Fundusz Kombatantów

Funduszu Kombatantów, pomoc pieniężną z Funduszu przyznaje kierownik ośrodka pomocy społecznej działający z upoważnienia rady gminy, Związek Inwalidów Wojennych RP lub Związek Ociemniałych Żołnierzy RP (Dz.U. 1998 nr 53 poz. 334). Warunki przyznania pomocyPomoc może być przyznana pod warunkiem, że dochód

Emerytura olimpijska

. o sporcie.Emerytura wypłacana jest sportowcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki: posiadają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej, zdobyli medal na igrzyskach (od 2007 włączani są też medaliści zawodów Przyjaźń-84, które zastępowały Igrzyska w Los Angeles

Iraq Medal

obcych państw desygnowanych do operacji.Członkowie personelu wojskowego i cywilnego, którzy zginęli podczas swojej służby w Iraku lub Kuwejcie automatycznie kwalifikują się do pośmiertnego otrzymania medalu. Warunki otrzymania medalu z klamrą: Zone One (Irak i Kuwejt) – 7 dni nieprzerwanej służby

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne - świadczenie przyznawane osobom starszym, będącym w wieku przedemerytalnym, którzy spełniają określone w ustawie warunki.Celem jest umożliwienie osobom, którym z racji wieku trudno znaleźć pracę, dotrwanie do emerytury.Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.