warunki otrzymania dotacji w ue

PAP

Śląskie. Dotacje na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 30 gmin

Śląskie. Dotacje na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 30 gmin

30 gminom z województwa śląskiego przyznano dofinansowanie na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej - poinformował rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kartowicach. Przeznaczono na ten cel ponad 765 tys. zł.

900 mln zł ze środków Unii Europejskiej dla Krakowa

Kraków ma otrzymać 900 mln zł unijnej dotacji na rozbudowę i remonty tras tramwajowych oraz modernizację sieci ciepłowniczej. Dzięki temu jest szansa na szybkie wybudowanie linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa z odgałęzieniem na osiedle Azory.

25 nowych tramwajów we Wrocławiu. Jeżeli UE da pieniądze

MPK Wrocław ogłasza przetarg na zakup nowych tramwajów. Będą kupione, pod warunkiem że Unia Europejska przyzna środki na ten cel.

ARiMR: ponad 2 tys. wniosków o premię dla młodych rolników

ona wypłacana w dwóch ratach: pierwsza - w wysokości 80 proc. - po spełnieniu przez beneficjenta warunków przyznania pomocy w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji; druga - w wysokości 20 proc. po realizacji biznesplanu. Dotacja dla młodych rolników ma ułatwić im gospodarowanie m.in. poprzez

ARiMR: od 10 lutego nabór na dotacje do inwestycji OSN

warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie (obornika) lub pasz soczystych. Pomoc będzie można też dostać do inwestycji w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Refundacji będą podlegały inwestycje związane m.in. z budową lub przebudową płyt obornikowych, zbiorników

UE solidarna w gazociągach. Sukces Polski - dostaniemy 300 mln euro

UE solidarna w gazociągach. Sukces Polski - dostaniemy 300 mln euro

Polska państwowa firma gazociągowa Gaz-System i jej partnerzy z sąsiednich państw Unii Europejskiej odnieśli wielki sukces w Brukseli. UE rozstrzygnęła pierwsze przetargi na dofinansowanie inwestycji energetycznych, które otrzymają dotacje z nowego funduszu Connecting Europe Facility (CEF). Na

Eksperci: fundusze z UE zwiększą innowacyjność naszej gospodarki

W piątek Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy europejskich na lata 2014-2020. Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro, w tym z Polityki Spójności ok. 82,5 mld euro. Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oceniła w rozmowie

10 lat w UE.Pół miliarda zł z UE na inwestycje w Radomiu - satysfakcja, ale i niedosyt

zrealizować dzięki unijnej dotacji, w pierwszej kolejności prezydent miasta wskazuje na te związane z poprawą warunków kształcenia artystycznego w mieście. Za 43,7 mln zł miejscowy Zespół Szkół Muzycznych zyskał nową siedzibę i nowoczesną salę koncertową; wkład UE wyniósł 21,7 mln zł. Dobiega też końca

Pierwszy raz od lat w Niemczech dopłata do zielonej energii nie wzrośnie

2014 r. znowelizowana, rząd wprowadził pewne warunki otrzymania dopłat i ograniczył listę firm, nie płacących z EEG-Umlage. W efekcie tempo powstawania nowych OZE w drugiej połowie roku znacząco spadło. W 2015 r. prognozowana kwota subsydiów ma spaść do ok. 23 mld euro, ale nie jest to efekt zmiany

Kto jest rolnikiem według Brukseli

Kto jest rolnikiem według Brukseli

ziemi odbywa się na podstawie umów ustnych, a nie spisanych. Jednak unijna definicja rolnika i działalności rolniczej to tylko minimum. Każdy kraj może też nie wypłacać dotacji tym rolnikom, którzy sztucznie stworzyli warunki do otrzymania płatności. Co więcej, może dodatkowo doprecyzować, kto ma prawo

Co dokładnie obiecuje Grecja? To, co wcześniej odrzuciła w referendum. Tłumaczymy w sześciu punktach

Co dokładnie obiecuje Grecja? To, co wcześniej odrzuciła w referendum. Tłumaczymy w sześciu punktach

40-letnim stażem pracy, emeryturę (niższą o nieprzepracowane lata) może otrzymać już od 62. roku życia. Proces ten ma przebiegać stopniowo do 2022 roku i nie obejmować osób pracujących w trudnych warunkach oraz kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci. 5. Mniejsze kwoty na wojsko Ateny

Grecki rząd przedstawił nowy program oszczędności, chcą 53,5 mld euro. Złoty w górę

Grecki rząd przedstawił nowy program oszczędności, chcą 53,5 mld euro. Złoty w górę

październiku i w pełni obowiązywać do końca 2016 r. Ulgi zostaną utrzymane jedynie na najbardziej odległych greckich wyspach. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) miałby wzrosnąć z 26 do 28 proc., a rolnicy mieliby utracić preferencyjne warunki podatkowe, a także dotacje do paliw. Wśród propozycji znalazło

Koniec dotacji. Euro ma pracować

Koniec dotacji. Euro ma pracować

nie powinny już finansować bezzwrotnymi dotacjami np. zakupu koparki. Unia może co najwyżej pożyczać pieniądze na takie przedsięwzięcia na atrakcyjnych dla przedsiębiorców warunkach. Nie powinna dawać bezzwrotnych dotacji i zakłócać mechanizmu rynkowego finansowania normalnych inwestycji - mówi Jerzy

Łódź. Problemy z budową drogi dojazdowej do dworca Łódź Fabryczna

problem, który musi sama rozwiązać, bo zgodnie z postanowieniami kontraktu odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji jest w 100 proc. wykonawca. Takie były warunki przetargu i na jego etapie wykonawca nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń" - powiedział na konferencji prasowej Nita

Pomoc państwa w UE: w imię konkurencji na rynku, ale europejskim czy globalnym?

. Przepisy mają pomagać zapewnić równe warunki konkurencji dla przedsiębiorstw europejskich. "Polityka KE w zakresie pomocy publicznej dobrze służy państwom członkowskim, gdyż inaczej prześcigałyby się w udzielaniu dotacji, by przyciągnąć inwestycje i w związku z tym wiele pieniędzy podatników

"Rz": Uciekną miliardy na budowę dróg

. Spełnienie unijnych wymagań jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji na budowę dróg. Dodatkowo Polskę może czekać postępowanie karne o naruszenie unijnego prawa, wszczynane standardowo, ale też możliwość utraty miliardów euro. Dyrektywa nakazuje przeprowadzenie ocen pod kątem bezpieczeństwa ruchu i

Jak budować, aby nie paść

Jak budować, aby nie paść

zasługa inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Pozytywny efekt widoczny jest w tworzeniu nowych miejsc pracy - powstało ich ponad 413 tys. - ale też poprawie kwalifikacji pracowników i ich lepszej adaptacji do zmieniających się warunków na rynku pracy. Fundusze UE to także tysiące kilometrów sieci

KE żąda od Polski zwrotu 79,9 mln euro z funduszy na rolnictwo

KE żąda od Polski zwrotu 79,9 mln euro z funduszy na rolnictwo

Według Komisji powodem cofnięcia funduszy są "braki podczas kontroli wstępnych wniosków oraz akceptacji biznesplanów dla gospodarstw niskotowarowych". Chodzi o gospodarstwa, których dochodowość nie przekracza w przeliczeniu ok. 5 tys. zł. Jakie zastrzeżenia ma Komisja? Warunkiem

Lewandowski: Polska ma nadmierne ambicje dotyczące budowy lotnisk

Lewandowski: Polska ma nadmierne ambicje dotyczące budowy lotnisk

obsługiwać głównie ruch lotnictwa ogólnego, czartery i przewozy tanich linii. Polskie władze utrzymują, że dokapitalizowanie zostało przyznane na warunkach rynkowych. Całkowity koszt przystosowania wojskowego portu do ruchu cywilnego wraz z okoliczną infrastrukturą to ok. 100 mln zł. Wszyscy chcą mieć porty

Tański: przemiany ustrojowe były korzystne dla gospodarki żywnościowej

warunków przytępienia Polski do Wspólnoty. W moim odczuciu przedstawialiśmy potrzeby restrukturyzacji polskiej gospodarki w sposób niezbyt klarowny i stanowczy. Nie potrafiliśmy wynegocjować pomocy, która uwzględniała by fakt, że polskie rolnictwo w porównaniu z francuskim czy niemieckim jest strukturalnie

Podlaskie. 3,3 mln zł na ochronę żubra w płn-wsch. Polsce

NFOŚiGW Witold Maziarz powiedział PAP, że projekt otrzymał 94 punkty na 100 możliwych, podczas gdy wystarczyło zdobyć ponad 60 punktów, by dotację dostać. Do połowy marca ukaże się lista formalnie potwierdzająca przyznanie dotacji. Na projekt "Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce

Podlaskie. 3,3 mln zł na ochronę żubra w płn-wsch. Polsce

Rzecznik NFOŚiGW Witold Maziarz powiedział PAP, że projekt otrzymał 94 punkty na 100 możliwych, podczas gdy wystarczyło zdobyć ponad 60 punktów, by dotację dostać. Do połowy marca ukaże się lista formalnie potwierdzająca przyznanie dotacji. Na projekt "Rozwój metapopulacji żubra w północno

Można się przerazić, czym oddychamy. Nawet w uzdrowiskach [RAPORT]

Można się przerazić, czym oddychamy. Nawet w uzdrowiskach [RAPORT]

względu na mniej korzystne warunki meteorologiczne, na większości stanowisk pomiarowych odnotowano znacznie większą liczbę przekroczeń 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 niż w roku ubiegłym - tłumaczy Andrzej Miluch, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Przekroczenia norm występują w całym regionie. A

Ukraina oskarża Polskę o blokowanie przedłużenia ropociągu Odessa - Brody

wtorek podczas zgromadzenia akcjonariuszy Sarmatii przedstawiciele polskiej firmy nie zaakceptowali żadnego z punktów obrad. "To znaczy, że spółka nie będzie mogła złożyć wniosku o finansowanie i w konsekwencji nie zdoła otrzymać pomocy finansowej z UE" - powiedział ukraiński menedżer, cytowany

Kujawsko-Pomorskie po 25 latach. Silna pozycja rolnictwa i wiele nowoczesnych firm

Bydgoszczy powstały nowe mosty, trasy średnicowe. Przy wykorzystaniu funduszy przedakcesyjnych i dotacji otrzymanych po wstąpieniu do UE, w regionie zbudowano i zmodernizowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne, postały oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów. Nastąpił rozwój szkolnictwa wyższego. W

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

zapewne mogłaby i dziś wynegocjować. Tylko co dalej? MFW, negocjując w grudniu z rządem ukraińskim warunki udzielenia kredytu, domagał się radykalnego ograniczenia deficytu budżetowego, zamrożenia płac sfery budżetowej, podniesienia VAT na produkty, na które obecnie obowiązuje stawka ulgowa, a przede

Jabłka dla pracowników. Oryginalny pomysł na rosyjskie embargo

nawyki żywieniowe, co może wpłynąć korzystnie na jakość zdrowia i życia pracowników - mówi. Problem w tym, że teraz tylko posiłki regeneracyjne (dla pracowników pracujących w trudnych warunkach, np. w zimie na powietrzu) i napoje nie są opodatkowane. W każdym innym przypadku pracodawca ma obowiązek dodać

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; 7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub

Błąd urzędników: 17 mln zł z dotacji UE przepadło

. zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne i zabytki kultury). Pozornie mogłoby się wydawać, że zawinił ZDMiKP. Ale jego pracownicy się bronią. - W 2004 r., kiedy występowaliśmy o pozwolenie na budowę, wojewoda kujawsko-pomorski jednoznacznie stwierdził, że decyzja środowiskowa nie jest potrzebna

Dotacje z Unii Europejskiej. Jak je dostać

mieć zarejestrowanej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Może ją założyć dopiero w trakcie przystąpienia do projektu tuż przed otrzymaniem dotacji. Formalności? - Dotacja jest z urzędu pracy. Wszystkie formalności załatwia się na miejscu. Nie każdy jednak pieniądze otrzyma - Niestety, nie. Selekcja

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

na zakup nie brakuje. Sawala opowiada, że nawet jeśli plony jedynie pokryją koszt uprawy, to i tak rok w rok rolnik uzyska z hektara średnio ok. 1,8 tys. zł samych dopłat (podstawowej, z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania oraz programu rolno-środowiskowego). I to na czysto, bo nie płaci

Efekt Doliny Krzemowej

miesięcy temu otrzymała pismo o sześciokrotnej podwyżce opłat za użytkowanie wieczyste! Czy miasto stać na PPNT? Ostatnia wątpliwość, którą chciałem się podzielić, dotyczy długofalowych skutków inwestycji. Dotacja z UE dotyczy - o ile wiem - jedynie nakładów na budowę. W przeciwieństwie do czynszu, koszty

Pytania o pomoc dla przedsiębiorców

Chcemy razem ze wspólnikiem rozpocząć produkcje świeczek żelowych. Zgromadziliśmy część funduszy, chcielibyśmy wiedzieć, czy możemy liczyć na środki na rozkręcenie działalności - np. udział w targach? Czy jednym z warunków otrzymania dotacji unijnej jest wzięcie kredytu? Pożyczka bankowa byłaby dla

Wiceminister gospodarki: Banki niesłusznie nie lubią górnictwa

dofinansowanie inwestycji początkowych jednym z kryteriów oceny wniosku o dotację jest efektywność ekonomiczna, którą ma osiągnąć kopalnia w wyniku otrzymania dotacji. Komisja Europejska we wtorek zaproponowała dużo twardsze przepisy - żadnych dotacji na inwestycje, wyłącznie na zamykanie kopalń, warunkiem

Ostatnie pieniądze na inwestycje z funduszy unijnych

instrumentów zwrotnych z Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). Najpopularniejszym programem na inwestycje dla małych i średnich firm jest bez wątpienia program operacyjny "Innowacyjna gospodarka" (POIG), choć w tym momencie większość konkursów w ramach perspektywy

Jedni podnoszą, inni obniżają. Różnice w opłatach za kilometr autostrady wynoszą nawet 18 gr. Gdzie kierowcy jeżdżą najchętniej?

GDDKiA traci, bo wpływy są niższe niż przed rokiem, to jednak po obniżeniu stawki automatycznie wzrasta popularność autostrad. Tych stawek GDDKiA nie wprowadziła jednak z myślą o kierowcach, ale pod naciskiem Brukseli. Budowa A2 była bowiem dofinansowana z pieniędzy UE. Warunek rozliczenia dotacji jest

Jak Mazowsze stara się o fundusze unijne

otrzymują dotację z UE), dostają opiekuna z MJWPU. Ten prowadzi ich projekt aż do całkowitego rozliczenia - doradza, pomaga uzyskać zaliczki, sprawdza, na jakim etapie jest inwestycja. W RPO samorządy są traktowane inaczej niż prywatni przedsiębiorcy. Urzędy gmin, publiczne szkoły, szpitale czy muzea mogą

Pozbądź się egoizmu i pokochaj niepewność, czyli o sukcesie w biznesie

krok. Ale są też tacy, którzy bez środków UE nie mieliby wystarczająco dużo determinacji, by założyć działalność gospodarczą. To według mnie nie są prawdziwi przedsiębiorcy, bo przedsiębiorczość nie polega na zbieraniu dotacji. W przedsiębiorczości chodzi o inwestowanie swoich pieniędzy, ale też

Sejm zajmie się projektem promującym zatrudnienie osób 50 +

. Zniesienie limitów spowoduje zmniejszenie "szarej strefy" zatrudnienia.Projektowana ustawa przewiduje też poszerzenie katalogu osób, które mogą otrzymać dotację na założenie własnej firmy, o osoby nieposiadające statusu bezrobotnych, w wieku po 50. roku życia. Obecne przepisy uzależniają prawo do

Kredyt z "Gwarancją" ułatwia życie przedsiębiorcom

obywateli. Stwarzałoby to nierówne warunki konkurencyjności. Ale zgodnie z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" [łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi], pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. W UE ustalono, że progiem dopuszczalnej pomocy, do

30 miliardów złotych na gwarancje kredytowe dla firm

. Stwarzałoby to nierówne warunki konkurencyjności. Ale zgodnie z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" [łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi] pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. W UE ustalono, że progiem dopuszczalnej pomocy, do którego państwa

Pieniądze z Unii Europejskiej - jak zmieniają się fundusze europejskie

Promotora, który dokonywał wstępnej weryfikacji założeń projektu na podstawie wypełnionego wniosku o dofinansowanie (I części) w ciągu 10 dniu od otrzymania dokumentacji. W dniu po otrzymaniu pozytywnej opinii wystawionej przez Promotora projekt spełniał warunki uzyskania wsparcia i beneficjent miał

Jakie PKP, takie Pendolino

roztropnie przeprowadzonego zamówienia, w drodze tzw. dialogu publicznego. Uczestniczyło w nim kilka firm zagranicznych, ale i polskie PESA i NEWAG. Stworzono jednak tak wyśrubowaną specyfikację, że skłoniła jedynie francuski Alstom do złożenia oferty. W warunkach nie było wprawdzie pudła wychylnego, ale i

Zabezpieczenie spłaty kredytu na dofinansowania z Unii

Jeśli starasz się o dużą dotację z Unii Europejskiej, musisz postarać się w banku o kredyt. I jak to przy kredytach - musisz go odpowiednio zabezpieczyć. UE nie sfinansuje całej naszej inwestycji. Pamiętaj więc: jeśli strasz się o dotacje, musisz mieć własny wkład! A jeśli chcesz dostać więcej

Czy państwo stać na wypłaty emerytur dla 50-letnich wdów?

państwa o miliardowe dotacje. W tym roku będzie to 37 mld zł, kolejne 12 mld zł czeka w rezerwie na wypadek, gdyby wpływy ze składek jeszcze bardziej zmalały. - W tych warunkach, przy ciągłym niedomykaniu się budżetu ZUS, żadnego państwa na świecie na stać na dalsze wypłaty rent dla 50-letnich wdów

Dla kogo pomoc w spłacie rat

tych wciąż znamy niewiele. Na przykład nie wiadomo, jakie warunki będzie musiał spełnić bezrobotny kredytobiorca, żeby skorzystać z dopłaty. Jakie kryteria pomocy? Ministerstwo Pracy, które przygotowuje projekt ustawy w tej sprawie, poinformowało jedynie, że "kryterium skali pomocy będzie metraż

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

Ten rząd powstawał w warunkach wyjątkowych. Gdy w Europie w wyniku kryzysu padali premierzy, Tusk po raz drugi wygrał wybory. Sytuacja bez precedensu w Polsce po 1989 r. Ten sam premier i kilku kluczowych ministrów rządzi już sześć lat. ZOBACZ: Kto jest najlepszym ministrem Tuska? Według Polaków

Fundusze strukturalne dla firm, czyli PHARE do potęgi

pracujących na rzecz przedsiębiorstw. Na co będzie można otrzymać dotację? Firmy dostaną pieniądze na: Nowe inwestycje. UE pozostawia przedsiębiorstwom praktycznie nieograniczoną swobodę w zakresie wyboru inwestycji. By kwalifikować się do refundacji, muszą one spełniać jedynie kilka ogólnych warunków

Rząd na półmetku chwali się spełnionymi obietnicami. Jak było naprawdę? [OCENIAMY]

nie mają wypłacanej emerytury z tego, co odłożyli, ale z sutych dotacji z budżetu państwa. Ze 177 mld zł wydatków w 2011 r. na ubezpieczenia społeczne 16 mld zł otrzymali rolnicy z KRUS-u (1,3 mln emerytów i rencistów), 13 mld zł mundurowi (380 tys.), a górnicy - 13 mld zł (325 tys. osób). Rentowe

VAT pełen niespodzianek

opodatkowaniaNie mamy wątpliwości, że podstawą opodatkowania w VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży. Jeśli jednak otrzymamy dotację (subwencję czy dopłatę), czy również są one opodatkowane? Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że niektóre z tych dopłat (subwencji) będą rodziły obowiązek podatkowy. Chodzi o

Przedsiębiorcy nie płacą ZUS, bo 'koszty pracy są zabójcze'

triku korzystają tysiące. Wystarczy kupić 1 ha ziemi i zostać fikcyjnym rolnikiem. Można pracować na czarno czy wyjechać za granicę i za 120 zł miesięcznie płacone do KRUS zapewnić sobie 800 zł brutto emerytury. Na ziemi nie trzeba nic robić. Można raz w roku skosić trawę i otrzymać jeszcze dotacje

Złe kredyty pod opieką

. Szacujemy, że w grę wchodzi kwota rzędu 400 mln zł. Jednak i tak nie wszyscy będą mieli szanse na otrzymanie takiego wsparcia - trzeba będzie spełnić odpowiednie warunki. Musimy być pewni, że chodzi o bezrobotnych i stąd pośrednictwo powiatowych urzędów pracy. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, że w

Czynszówki na trudne czasy - czy warto do nich dopłacać?

najczęściej spółkami) były objęte zasadami najmu okazjonalnego. Inwestor mógłby wówczas łatwo pozbyć się lokatora w sytuacji, gdyby przestał on płacić czynsz lub nie chciał się wyprowadzić z mieszkania. Wyjaśnijmy, że najemca składa oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na

JAK SKUTECZNIE WNIOSKOWAĆ O DOTACJEw ramach PO IG?

powstał unikalny projekt. Należy zwrócić szczególną uwagę na ogłoszenie o naborze wniosków, wczytać się we wpisane tam warunki oraz zapoznać z dokumentami strategicznymiPO IG, w tym zwłaszcza z opisem uszczegółowienia Programu. Pozwoli to poznać merytoryczne założenia związane z konkretnym źródłem

Decyzja o dotacji z UE trzy razy szybciej. Już w 60 dni

dniach od złożenia wniosku przedsiębiorcy już wiedzieli, czy dostaną dotację, na jaką kwotę i na jakich warunkach. Z punktu widzenia firmy to kluczowe informacje, bo pozwalają planować dalszą działalność. Na podpisanie umowy i wypłatę pieniędzy przedsiębiorcy będą jeszcze musieli poczekać - mówi Melcer

Do Ruptawki wróciły raki, a na Szotkówcezamieszkał bóbr

jakość, jakiej nie ma w Europie. A co ze starymi oczyszczalniami? - W ramach projektu likwidujemy 4 oczyszczalnie, bo nie spełniają warunków, albo oczyszczanie ścieków jest w nich bardzo drogie. Jak wynika z niemieckich doświadczeń, zarówno budowajak i eksploatacja jest czterokrotnie droższa dla

Walczymy z bublami prawnymi

. I dostarczyć potwierdzone kopie numerów jako załącznik - opowiada. Inny czytelnik skarży się na NIP-UE. Firma potrzebuje go, jeśli chce handlować wewnątrz Unii. Jeśli jednak robi to tylko w sezonie, czyli przez kilka miesięcy, NIP-UE zostaje jej odebrany przez urząd skarbowy. - Aby otrzymać numer

Podlaskie. Blisko 2 mln zł z UE na rozwój rybactwa

. Dofinansowanie mają szansę uzyskać również projekty wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców na terenach, na których działa LGR, niekoniecznie bezpośrednio związane z rybołówstwem. Dotychczas LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowie" ogłosiło pięć podobnych konkursów na łączną sumę dotacji 48 mln

Co integracja z Unią zmieni w życiu przedsiębiorców

Wejście do UE nie ogranicza się także do zmian prawnych (aczkolwiek te są dla przedsiębiorców chyba najważniejsze). Integracja to także nowe warunki konkurencji, nowy rynek, zmiana nastrojów społecznych, spodziewany napływ inwestycji itp. Te argumenty były już wielokrotnie podnoszone, warto jednak

Podlaskie. W Łapach będą nowe tereny pod inwestycje

Miasto Łapy już wcześniej korzystało z dotacji z UE na uzbrojenie terenów dla inwestorów. Przygotowano 12 ha gruntów, na których w 2011 r. powstała podstrefa tarnobrzeskiej strefy (8,4 mln zł dotacji z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego). W najbliższych tygodniach

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: inwestujmy w ludzi i w infrastrukturę

i udrożnienie systemu wydatkowania środków europejskich. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku zwracania z końcem roku dotacji rozwojowej do budżetu państwa i pozostawienie jej na rachunku beneficjenta. Wyeliminuje to niepotrzebne operacje oddawania środków do budżetu w grudniu i ich powrotu na

Bank Światowy: budżet róbcie inaczej

"Doing Business 2007" ocenił m.in. warunki do prowadzenia biznesu w 175 państwach. Polska znalazła się w tym rankingu na 75 miejscu, co oznacza spadek o jedno miejsce w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pod tym względem wyprzedziły nas kraje bałtyckie. Czy to oznacza, że przy obecnym wzroście PKB

TK: sposób oceny projektów finansowanych z funduszy UE zgodny z konstytucją

działania urzędów i sądów na podstawie kwestionowanych przepisów spowodowały, że nie otrzymał dotacji, o którą się ubiegał. W ocenie sędziów kryteria wyłaniania tych projektów nie stanowią prawa, lecz tylko skalę ocen potrzebną instytucjom zajmującym się ich rozpatrywaniem. Ich zdaniem nie dochodzi do

Prezes BGK: różnimy się od banków komercyjnych

polskim samorządom w sposób łatwiejszy i tańszy otrzymać środki na prefinansowany kredyt z Unii. Te środki są potem automatycznie spłacane, a w momencie, kiedy następują wpłaty, beneficjenci otrzymują dotacje ze środków unijnych. Jak zmieni się rola BGK w absorpcji środków unijnych przyznanych do

ARiMR zapewnia, że nie będzie opóźnień w kolczykowaniu bydła

gmin, które będą chciały skorzystać z unijnego funduszu SAPARD w ramach tzw. działania III (inwestycje w ochronę środowiska i infrastrukturę w gminach wiejskich - SAPARD zwraca 50 proc. wartości wybranej inwestycji dopiero po jej zakończeniu). Warunki kredytu są - w porównaniu do kredytów komercyjnych

Wywiad z prezesem ARiMR Aleksandrem Bentkowskim

formalnoprawnej spełnia wszystkie warunki. Promesa to zapewnienie, że w przypadku wykonania inwestycji my zwrócimy zdefiniowaną część jej kosztów. Ona jest potrzebna, by inwestor mógł np. otrzymać kredyt pomostowy z banku. Przypomnijmy - pieniądze będziemy mogli wypłacić dopiero po zakończeniu inwestycji. SAPARD

Unijny budżet - najważniejsze informacje

wszystkich to jednolity rynek, wspólne prawo, równe warunki konkurencji, stabilizacja geopolityczna itd. Co to jest rabat brytyjski? W 1984 r. ówczesna premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher zażądała od pozostałych szefów rządów państw Wspólnoty, by jej kraj otrzymał specjalny rabat - zwrot części

Uczelnie i naukowcy wykorzystują szansę na rozwój

naukowcyi przedsiębiorcy otrzymają w ciągu najbliższych sześciu lat 11,4 mld EUR, z których prawie miliard zostanie przeznaczony na realizację Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe w parze z gospodarką Priorytet, o którym mowa, ma pomóc w dostosowaniu programu studiów do potrzeb rynku pracyi wdrożeniu

BIELSKO - BIAŁA: NOWE SZANSE - NOWE WYZWANIA, NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2007 - 2013

/Niepodległości) w Bielsku-Białej. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonalności istniejącego układu sieci dróg krajowych poprzez eliminację "wąskich gardeł" i przez to poprawa przejezdności (przepustowości) oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, udrożnienie i zintegrowanie układu

Czy Polska powinna zrezygnować z walki o subwencje dla naszych rolników od chwili wejścia do Unii?

warunki się wyrównają. - Byłoby to sprawiedliwe, ale nierealne. Istota dopłat wynika z programu rolnego zarysowanego w 1958 r. we włoskiej miejscowości Stresa. Uznano wtedy, że rolnictwo europejskie nie może sprzedawać swoich towarów po cenach światowych, ponieważ te ceny są niższe od kosztów produkcji

Prezydent Polski solidarnej. Gospodarczy bilans Lecha Kaczyńskiego

przynosi najkorzystniejsze efekty. Dążenie do osiągnięcia tych celów nie powinno pomijać jednak realnej sytuacji osób wykonujących prace w szczególnych warunkach - podkreślał. W przypadku "pomostówek" prezydent ostatecznie przegrał. Koalicja PO-PSL postawiła na swoim dzięki poparciu SLD. Weto

Leasing czy kredyt?

- stwierdził Wawrzynów. Po wejściu Polski do Unii Europejskim i leasing, i kredyt bankowy mogą pomóc przedsiębiorcom korzystającym z dotacji unijnych, którzy szukają pieniędzy na wkład własny (warunek konieczny otrzymania dotacji z UE).

Piątka na kryzys: Strefa euro ma problemy, ale warto w niej być

alternatywę - albo miękki pieniądz, co oznaczać będzie na długą metę wyższą inflację i wyższe stopy procentowe, a być może kontynuację kryzysu, albo zacieśnienie reguł, co spowoduje rewolucję w Unii. Spełnią się przepowiednie tych, którzy obawiają się, że Niemcy będą dyktować reszcie Europy warunki wspólnej

Centrum obliczeniowe i nowy budynek wydziału mat-fiz dla białostockiej Alma Mater

informatyki - chwalą przedstawiciele firm informatycznych. - Popyt na dobrze wykształconych informatyków będzie rosnąć. Wstąpienie do UE obliguje polskie przedsiębiorstwa i instytucje do wyrównania poziomu informatyzacji i ci młodzi ludzie będą w tym bardzo pomocni - twierdzi Katarzyna Tomczak, dyrektor ds

Mazowsze internetową pustynią. Stracimy 340 mln z UE?

. Ale warunkiem otrzymania dotacji jest realizacja inwestycji do końca 2014 r. Opozycja: skandal, nie zdążymy - 3,6 tys. kilometrów światłowodów do końca 2014 r.? Żeby zdążyć, trzeba się bardzo spieszyć - mówi Bartosz Wróbel z firmy Elmat specjalizującej się w układaniu światłowodów. Inwestycja jest w

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

się w warunkach 2002 r. o kwotę 10 975,0 mln zł. Równocześnie następuje przesunięcie z budżetu państwa wydatków do finansowania przez samorządy; przedstawia to poniższe zestawienie: a) wynagrodzenia w dotacjach = 1 423,4 mln zł. b) wydatki bieżące pozostałe = 2 936,8 mln zł. c) fundusz

Sawicki: UE zmieniła polską wieś, ale wciąż ma dwie prędkości

bydła, w tym mleka oraz jego przetworów. Hodowla odbywa się w bardzo dobrych warunkach, w bardzo dobrych gospodarstwach. Mamy zdecydowanie lepszy system hodowli bydła niż Francuzi czy Amerykanie. Bardzo dobrze rozwinięty jest też dział produkcji drobiu, w ciągu ostatnich ośmiu lat podwoiliśmy produkcję

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery