warunki otrzymania dotacji unijnej

Edyta Bryła

Darty opóźnione. Ale PKP Intercity nie straci dofinansowania

Darty opóźnione. Ale PKP Intercity nie straci dofinansowania

Odbiory końcowe 20 pociągów Dart bydgoskiej Pesy nie będą, wbrew umowie, przeprowadzone do końca roku. Ale PKP Intercity i tak uda się uratować pieniądze unijne na inwestycję.

900 mln zł ze środków Unii Europejskiej dla Krakowa

Kraków ma otrzymać 900 mln zł unijnej dotacji na rozbudowę i remonty tras tramwajowych oraz modernizację sieci ciepłowniczej. Dzięki temu jest szansa na szybkie wybudowanie linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa z odgałęzieniem na osiedle Azory.

Śląskie. Dotacje na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 30 gmin

30 gminom z województwa śląskiego przyznano dofinansowanie na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej - poinformował rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kartowicach. Przeznaczono na ten cel ponad 765 tys. zł.

25 nowych tramwajów we Wrocławiu. Jeżeli UE da pieniądze

25 nowych tramwajów we Wrocławiu. Jeżeli UE da pieniądze

zakupu nowego taboru jest otrzymanie dotacji unijnej. Jeśli spółka otrzyma wsparcie, o które się ubiega, zakupi od 6 do 25 tramwajów. Wszystko zależy od tego, jak atrakcyjne będą oferty producentów oraz jakie będzie wsparcie z UE. Warunki ogłoszone w przetargu dają możliwość brania w nim udziału

Decyzja o dotacji z UE trzy razy szybciej. Już w 60 dni

Decyzja o dotacji z UE trzy razy szybciej. Już w 60 dni

dniach od złożenia wniosku przedsiębiorcy już wiedzieli, czy dostaną dotację, na jaką kwotę i na jakich warunkach. Z punktu widzenia firmy to kluczowe informacje, bo pozwalają planować dalszą działalność. Na podpisanie umowy i wypłatę pieniędzy przedsiębiorcy będą jeszcze musieli poczekać - mówi Melcer

Świętokrzyskie. Więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych w 2016 r.

zaproponowaną adekwatną do swoich potrzeb i predyspozycji formę wsparcia. Oferta może dotyczyć zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Oferty pracy przedstawiane uczestnikom, muszą być wysokiej jakości i spełniać określone warunki, dotyczące m.in. okresu zatrudnienia i wysokości

Zakładamy firmę. Gdzie szukać dofinansowania?

Zakładamy firmę. Gdzie szukać dofinansowania?

Dotacja z Unii Środki unijne dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą przewidziane zostały w postaci dotacji lub mikropożyczek. Pożyczki, w odróżnieniu od dotacji, podlegają zwrotowi. Oferowane są jednak na bardziej preferencyjnych warunkach niż zwykłe kredyty bankowe. Tego

Unijne pieniądze na firmę

Unijne pieniądze na firmę

działającego przedsiębiorstwa. DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM W poprzednich latach większość osób, które starały się o unijne środki na założenie firmy, dostawała je w formie bezzwrotnych dotacji. Pieniędzy nie musiały oddawać, jeśli tylko spełniły wszystkie warunki umowy. Dziś na dotacje

ARiMR: ponad 2 tys. wniosków o premię dla młodych rolników

ona wypłacana w dwóch ratach: pierwsza - w wysokości 80 proc. - po spełnieniu przez beneficjenta warunków przyznania pomocy w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji; druga - w wysokości 20 proc. po realizacji biznesplanu. Dotacja dla młodych rolników ma ułatwić im gospodarowanie m.in. poprzez

"Gazeta Wyborcza": Cudowny outsourcing

Właściciel agencji wmówił pracodawcom, że otrzymał unijną dotację na tworzenie i podtrzymywanie miejsc pracy w czasach kryzysu. Dotacje miały pokrywać część składek pracowniczych; przedsiębiorcy mogliby zaoszczędzić na nich nawet do 40 proc. Warunek: firma musiała przekazać agencjom swoich

ARMiR: od 14 listopada wnioski o pomoc na wznowienie produkcji rolnej

, wymarznięcia upraw, suszy, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny czy huraganu mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na wznowienie produkcji. Wnioski można składać do 19 grudnia 2014 r. Warunkiem otrzymania wsparcia jest powstanie w gospodarstwie wskutek działania jednego z wyżej wymienionych

ARiMR: od 10 lutego nabór na dotacje do inwestycji OSN

warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie (obornika) lub pasz soczystych. Pomoc będzie można też dostać do inwestycji w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Refundacji będą podlegały inwestycje związane m.in. z budową lub przebudową płyt obornikowych, zbiorników

Samorząd Ostródy ogłosił kolejny przetarg na przebudowę statków

dostrzeżono wadę, przez którą statki mogą nie spełniać wymogów Polskiego Rejestru Statków PRS; po zwodowaniu zbalastowane jednostki będą się przechylać - rufa będzie niżej położona niż dziób jednostki. Gmina Ostróda, nie chcąc dopuścić by unijna dotacja przepadła, zdecydowała o naprawie nieukończonych

Ophthalmic ma umowę licencyjną z Milestone Scientific Inc. i Astoria Capital

świata) z własności intelektualnych MLSS do zastosowań w systemach iniekcji doszklistkowych oka, czyli wstrzyknięć leków lub innych substancji "do wnętrza oka". "Ostateczne warunki zawartej umowy licencyjnej, dzięki prowadzonym skutecznym negocjacjom, są zdecydowanie bardziej korzystne

Podlaskie. Blisko 2 mln zł z UE na rozwój rybactwa

. Dofinansowanie mają szansę uzyskać również projekty wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców na terenach, na których działa LGR, niekoniecznie bezpośrednio związane z rybołówstwem. Dotychczas LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowie" ogłosiło pięć podobnych konkursów na łączną sumę dotacji 48 mln

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

zdegradowanych terenów w miastach. W odróżnieniu od unijnych dotacji, z Jessiki pod pewnymi warunkami mogą być finansowane przedsięwzięcia komercyjne. Woj. śląskie jest jednym z pięciu polskich regionów, które zdecydowały się na wdrożenie mechanizmu Jessica, polegającego na wspieraniu konkretnych projektów

TK: sposób oceny projektów finansowanych z funduszy UE zgodny z konstytucją

spełniają warunków prawa powszechnie obowiązującego" - tłumaczył sędzia-sprawozdawca Stanisław Biernat. Trybunał zwracał uwagę, że kwestia rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z programów operacyjnych leży na styku prawa krajowego i unijnego. Podkreślał jednak, że zasady dotyczące ustalania

Eksperci: fundusze z UE zwiększą innowacyjność naszej gospodarki

oczywistą wartością samą w sobie" - powiedział Rogowiecki. Wyraził opinię, że do tej pory fundusze unijne udzielane firmom w formie dotacji nie do końca się sprawdziły. "Dotacje to instrument finansowy zakłócający konkurencję rynkową. Z kolei finansowanie przedsięwzięć biznesowych za pomocą

Jak budować, aby nie paść

Jak budować, aby nie paść

. Napisanie dobrego wniosku, to jednak coś zupełnie innego niż umiejętność prowadzenia firmy. Znam kilka przypadków, gdy kandydaci na biznesmenów uzyskali unijną dotację, kupili za nią meble, laptopy i na tym zakończyli działalność. - Staramy się tak formułować warunki i monitorować kolejne etapy

Kto jest rolnikiem według Brukseli

Kto jest rolnikiem według Brukseli

ziemi odbywa się na podstawie umów ustnych, a nie spisanych. Jednak unijna definicja rolnika i działalności rolniczej to tylko minimum. Każdy kraj może też nie wypłacać dotacji tym rolnikom, którzy sztucznie stworzyli warunki do otrzymania płatności. Co więcej, może dodatkowo doprecyzować, kto ma prawo

Działdowo ostatecznie zrezygnowało z budowy parku wodnego

Burmistrz dodał, że miasto rezygnuje z budowy, dlatego, gdyż urząd marszałkowski w Olsztynie poinformował, że dotację na ten cel miasto otrzyma pod warunkiem ukończenia inwestycji do końca czerwca 2015 r. Działdowo wnioskowało o wydłużenie tego terminu o kolejny rok. "To dla nas za mało czasu

Samorządy mogą zwalniać z podatku od nieruchomości i środków transportowych

, zakazujące nazbyt znaczącego wspomagania firm poprzez różnego rodzaju ulgi czy dotacje publiczne. Przy większych kwotach zgodę na takie wsparcie musi wyrazić Komisja Europejska, co często obwarowane jest wieloma warunkami. Jednak przy wsparciu na poziomie lokalnym można się obejść bez interwencji Brukseli

Krzysztof Jurgiel - minister rolnictwa [SKŁAD RZĄDU PiS]

Krzysztof Jurgiel - minister rolnictwa [SKŁAD RZĄDU PiS]

Brukseli cofnięcia kar dla naszych dostawców mleka za nadprodukcję. Kiedy pojechał do Brukseli negocjować lepsze dla nas warunki przy okazji reformy rynku cukru, to niczego nie uzyskał. Tłumaczył potem, że godność nie pozwalała mu się targować. Zapamiętano go też jako tego ministra, który dał się

Pomoc państwa w UE: w imię konkurencji na rynku, ale europejskim czy globalnym?

. zagroziło mu bankructwo ze względu na wysokie koszty w stosunku do przychodów. Zwrócił się więc do państwa o pomoc, która zgodnie z unijnymi zasadami może być przyznana na ratowanie i restrukturyzację, ale pod pewnymi warunkami. Unijna kontrola pomocy państwa to główny element polityki konkurencji

Agonia górnictwa trwa. Co branży przyniesie 2016 rok?

rozwiązania, bo według prawa unijnego rząd może dotować wyłącznie kopalnie przeznaczone do zamknięcia. - Wyjście na otwartą ścieżkę wojenną z Unią może się dla Polski skończyć bardzo źle, chociażby utratą dotacji unijnych - zaznacza ekspert Roland Berger. Cztery kopalnie do likwidacji? Tuż przed tegorocznymi

10 lat w UE.Pół miliarda zł z UE na inwestycje w Radomiu - satysfakcja, ale i niedosyt

zrealizować dzięki unijnej dotacji, w pierwszej kolejności prezydent miasta wskazuje na te związane z poprawą warunków kształcenia artystycznego w mieście. Za 43,7 mln zł miejscowy Zespół Szkół Muzycznych zyskał nową siedzibę i nowoczesną salę koncertową; wkład UE wyniósł 21,7 mln zł. Dobiega też końca

Lewandowski: Polska ma nadmierne ambicje dotyczące budowy lotnisk

obsługiwać głównie ruch lotnictwa ogólnego, czartery i przewozy tanich linii. Polskie władze utrzymują, że dokapitalizowanie zostało przyznane na warunkach rynkowych. Całkowity koszt przystosowania wojskowego portu do ruchu cywilnego wraz z okoliczną infrastrukturą to ok. 100 mln zł. Wszyscy chcą mieć porty

Joaquin Almunia: Wierzę, że LOT wyjdzie na prostą

. Dokładnie przeanalizowaliśmy plan restrukturyzacyjny LOT-u i jego zadowalające wyniki finansowe. Przyjrzeliśmy się również sposobowi, w jaki przewoźnik odstąpił część rynku innym przewoźnikom po otrzymaniu pomocy publicznej. W końcu uznaliśmy, że wszystkie warunki do zaakceptowania pomocy publicznej zostały

Koniec dotacji. Euro ma pracować

trzeba będzie zwrócić, a wtedy pieniądze może otrzymać kolejna firma. Dziś, gdy przedsiębiorstwo zdobędzie dotację np. na zakup koparki, sprzęt ten posłuży kilkanaście lat. Ale potem idzie na złom, a unijny pieniądz bezpowrotnie znika. - Naszym zdaniem siedem lat obowiązywania bezzwrotnych dotacji

Jak "bankomaty" zmieniły kolej?

. Przed końcem grudnia za pociągi formalnie zapłacą (warunek otrzymania dotacji), ale pieniędzy nie prześlą na konto Pesy, lecz do depozytu bankowego. Producent dostanie je później, gdy wywiąże się z umowy.

"Rz": Uciekną miliardy na budowę dróg

. Spełnienie unijnych wymagań jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji na budowę dróg. Dodatkowo Polskę może czekać postępowanie karne o naruszenie unijnego prawa, wszczynane standardowo, ale też możliwość utraty miliardów euro. Dyrektywa nakazuje przeprowadzenie ocen pod kątem bezpieczeństwa ruchu i

Łódź. Problemy z budową drogi dojazdowej do dworca Łódź Fabryczna

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Grzegorz Nita, pytany w czwartek przez dziennikarzy, czy może to opóźnić inwestycję i grozić utratą unijnej dotacji podkreślił, że zgodnie z kontraktem termin zakończenia inwestycji to 30 września 2015 r. i nie został on zmieniony. "Firma zgłosiła

Setki firm miały zaoszczędzić, a dały się nabrać

Takie "cudowne" rozwiązanie oferowała przedsiębiorcom tzw. agencja outsourcingowa - zarejestrowana w Niemczech jedna ze spółek z siedzibą w Olsztynie. Jej właściciel mówił pracodawcom, że otrzymał unijną dotację na tworzenie i podtrzymywanie miejsc pracy w czasach kryzysu. Dotacje miały

Ukraina oskarża Polskę o blokowanie przedłużenia ropociągu Odessa - Brody

przez UNIAN. Dodał, że zdaniem PERN nierealne jest przedłużenie ropociągu do końca 2015 r., co stanowi warunek konieczny do uzyskania unijnej dotacji, szacowanej przez UNIAN na 120 mln euro. Skripka powiedział też, że PERN chce przeprowadzić dodatkowe analizy, aby ocenić, jak na projekt przedłużenia

Budżet na reklamy Unii Europejskiej większy niż Coca-Coli

po otrzymaniu pieniędzy na budowę. Problem jednak w tym, że dotacja została odebrana wykonawcy projektu, co oznacza, że unijny budżet faktycznie nie wydał na tę budowę ani centa. Również wielkość budżetu w porównaniu z budżetami państw członkowskich nie wypada źle. W 2011 r. budżet Unii wyniósł

Coworking, czyli biurka do wynajęcia

Lidia biuro coworkingowe poznała, gdy pracowała dla Komisji Europejskiej. Jej zadaniem było ocenianie wniosków o unijną dotację. Przychodziły partiami. Przez trzy miesiące nic, a potem dwa tygodnie ciężkiej pracy. - Szukałam jakiegoś spokojnego miejsca. Próbowałam pracować w domu, ale to po prostu nie

Ryki i Parczew zbudują baseny?

"Gazeta" opisuje tę sprawę już od wielu miesięcy. Zaczęła się, gdy samorząd województwa lubelskiego (PO-PSL) dokonał ingerencji w listę projektów inwestycji, które mają dostać unijną dotację. Chodziło o tę część Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), która finansowała infrastrukturę

Unia dopłaci zwalnianym

dotacji (bezzwrotnej) wyniesie 4 tys. zł. - Nie ma formalnych przeciwwskazań, żeby obie dotacje łączyć, jeśli warunki zostaną spełnione - przyznaje Paweł Chorąży, dyrektor departamentu PO KL w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Niestety, od obu dodatków trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. Żeby

Pierwszy raz od lat w Niemczech dopłata do zielonej energii nie wzrośnie

2014 r. znowelizowana, rząd wprowadził pewne warunki otrzymania dopłat i ograniczył listę firm, nie płacących z EEG-Umlage. W efekcie tempo powstawania nowych OZE w drugiej połowie roku znacząco spadło. W 2015 r. prognozowana kwota subsydiów ma spaść do ok. 23 mld euro, ale nie jest to efekt zmiany

NIK: poziom ochrony dorzecza Odry przed zanieczyszczeniami rośnie za wolno

, bo dobry stan ekologiczny ma ok. 30 proc. rzek i jezior, a dobry stan chemiczny ok. 50 proc. Jednak warunkiem otrzymania wymaganej przepisami unijnymi oceny ogólnej dobrej jest jednoczesne uzyskanie oceny dobrej dla obydwu wskaźników" - wskazała rzecznik. W latach 2010-2013 Wojewódzkie

KE żąda od Polski zwrotu 79,9 mln euro z funduszy na rolnictwo

Według Komisji powodem cofnięcia funduszy są "braki podczas kontroli wstępnych wniosków oraz akceptacji biznesplanów dla gospodarstw niskotowarowych". Chodzi o gospodarstwa, których dochodowość nie przekracza w przeliczeniu ok. 5 tys. zł. Jakie zastrzeżenia ma Komisja? Warunkiem

Ulga podatkowa na ratunek innowacjom

proc. krajów zmniejszyło ulgi na B+R - mówi Michał Turczyk z Deloitte. Polska postawiła na dotacje z funduszy unijnych oraz z budżetu. Na ulgi podatkowe mogą liczyć tylko te firmy, które kupują wymyślone już technologie, a także ci, którzy zdobędą trudny do uzyskania status Centrów Badawczo-Rozwojowych

Dotacje z Unii Europejskiej. Jak je dostać

mieć zarejestrowanej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Może ją założyć dopiero w trakcie przystąpienia do projektu tuż przed otrzymaniem dotacji. Formalności? - Dotacja jest z urzędu pracy. Wszystkie formalności załatwia się na miejscu. Nie każdy jednak pieniądze otrzyma - Niestety, nie. Selekcja

Nie masz pieniędzy? Skorzystaj z JEREMIE

, żeby zachęcić przedsiębiorców do korzystania z nich. Środki unijne to środki pomocowe. Stanowią interwencję państwa w rynek i mają przygotować przedsiębiorcę do finansowania komercyjnego. Są łatwo dostępne, tanie i udzielane na takich warunkach, że mogą z nich korzystać również ci, którzy dopiero myślą

Bo grant się należy - nasza zła zasada

Polskie władze dumne są z pozyskanych 400 miliardów unijnych dotacji i tempa wykorzystania środków. Tyle że system "bezzwrotnych pożyczek" dla przedsiębiorców przynosi więcej szkody niż pożytku. Oto 10 powodów: 1l Korupcja i niszczenie kapitału społecznego Rozdawnictwo dóbr za darmo

Tański: przemiany ustrojowe były korzystne dla gospodarki żywnościowej

warunków przytępienia Polski do Wspólnoty. W moim odczuciu przedstawialiśmy potrzeby restrukturyzacji polskiej gospodarki w sposób niezbyt klarowny i stanowczy. Nie potrafiliśmy wynegocjować pomocy, która uwzględniała by fakt, że polskie rolnictwo w porównaniu z francuskim czy niemieckim jest strukturalnie

Jabłka dla pracowników. Oryginalny pomysł na rosyjskie embargo

nawyki żywieniowe, co może wpłynąć korzystnie na jakość zdrowia i życia pracowników - mówi. Problem w tym, że teraz tylko posiłki regeneracyjne (dla pracowników pracujących w trudnych warunkach, np. w zimie na powietrzu) i napoje nie są opodatkowane. W każdym innym przypadku pracodawca ma obowiązek dodać

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

zapewne mogłaby i dziś wynegocjować. Tylko co dalej? MFW, negocjując w grudniu z rządem ukraińskim warunki udzielenia kredytu, domagał się radykalnego ograniczenia deficytu budżetowego, zamrożenia płac sfery budżetowej, podniesienia VAT na produkty, na które obecnie obowiązuje stawka ulgowa, a przede

Błąd urzędników: 17 mln zł z dotacji UE przepadło

Choć remont wiaduktów wzdłuż ul. Fordońskiej już dawno się skończył (trwał w latach 2006-2008), Zarząd Dróg Miejskich znalazł sposób, by odzyskać dużą część wydanych pieniędzy. Dzięki unijnym dotacjom z programu "Infrastruktura i Środowisko" była szansa, by do miasta wróciło 17 z 20 mln

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

marszałkowski - część projektów otrzyma dotacje poza konkursem, z niektórymi będziemy musieli stawać w szranki z innymi samorządami. I ta sama reguła obowiązuje w przypadku pieniędzy rozdzielanych przez rząd i jego agendy. Na co daje Warszawa, a na co Katowice, określa tzw. linia demarkacyjna. Konkursy to

Studnia z dotacjami dla firm powoli wysycha

iwodpowiednim czasie się zgłosić. Informacji o operatorach należy szukać w wojewódzkich urzędach pracy. Przyszły przedsiębiorca, jeśli spełnia warunki formalne danego naboru, bierze udział w szkoleniu, potem pisze biznesplan. Pieniądze na start otrzymują autorzy najlepszych biznesplanów. Oprócz dotacji

Ulgi dla oszczędzających na mieszkanie to fikcja

r. nie wystąpiły przypadki korzystania z kredytu podatkowego". Wartość tej preferencji w tym okresie to oczywiście zero. - Warunki do jej otrzymania są nie do spełnienia - tłumaczyli nam jakiś czas temu eksperci. Potrzebny był przychód miesięczny wyższy niż średnia krajowa, o co na starcie

300 mln zł dla Ciechocinka. Komu sprzyja władza?

nie robimy wtedy inwestorom przeszkód - tłumaczy Michał Dąbrowski z RDOŚ. Szybko okazało się, że Plebanka nie działa dla siebie. Jeszcze przed otrzymaniem warunków zabudowy wystawiła teren pod młotek, a następnie sprzedała go spółce z krakowskiej grupy Malinowe Hotele. Już wydane warunki zabudowy

Potrzebne są pieniądze dla Portu Lotniczego Radom

utrzymania lotniska w kolejnych latach. Waldemar Kordziński, szef klubu radnych PO, ma natomiast zastrzeżenia do tego, skąd pochodzą pieniądze na dokapitalizowanie Portu Lotniczego. - 6 mln zł to dotacja unijna, którą otrzymaliśmy za rewitalizację parku Kościuszki, 16 mln za budowę Słowackiego. Odzyskane

Jak zmniejszyć unijną karę za dopłaty dla rolników

nastawionym rolnikom pokazać, że Unia to dobrodziejstwo i każdy praktycznie może coś od niej dostać bez wielkiego wysiłku - taki rodzaj zapomogi, choć ukryty pod ambitnie brzmiącą nazwą "rozwój". Faktycznie dla większości rolników była to dotacja - po 1250 euro rocznie przez pięć lat. Warunkiem

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

na zakup nie brakuje. Sawala opowiada, że nawet jeśli plony jedynie pokryją koszt uprawy, to i tak rok w rok rolnik uzyska z hektara średnio ok. 1,8 tys. zł samych dopłat (podstawowej, z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania oraz programu rolno-środowiskowego). I to na czysto, bo nie płaci

Szybciej ugryziemy unijne miliardy

Przez wiele dni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego spierało się z Ministerstwem Finansów o nowelizację przepisów, dzięki której przedsiębiorcy i samorządy mogłyby masowo korzystać z zaliczek na poczet unijnych dotacji. Chodzi o miliardy euro, których obecnie przedsiębiorcy nie mogą ugryźć, choć

Ostatnie pieniądze na inwestycje z funduszy unijnych

Inwestycyjnego (EFI). CIP został stworzony głównie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z podstawowych celów programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do finansowania działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do znanych dotacji unijnych w tym programie

Netto obiecało prawie milion na remont skrzyżowania, ale nie dało. Będzie sąd

obiektywnych odwlekło wykorzystanie pieniędzy. Najpierw miały pójść na korytarz północny od DK1 do Północy, lecz wkrótce MZDiT otrzymał dotację unijną na ten sam cel i fundusze z Ikei przesunęło na kontynuację "korytarza" do ul. Łódzkiej. Trwają przygotowania do tej inwestycji, przy czym urząd miasta

Ile lotnisk powinno być w Polsce? Przegląd portów lotniczych

(netto) Modlina stało pod znakiem zapytania. Od lipca do grudnia 2012 r. obsłużyło ponad 850 tys. pasażerów tanich linii Wizz Air i Ryanair. Wkrótce jednak węgierski Wizz Air wycofał się z Modlina przez brak systemu ILS, który pomaga w lądowaniu samolotów w trudnych warunkach atmosferycznych. Później

Firmy zrezygnowały, bo miały mało czasu na dostawę nowych tramwajów

realizację zamówienia wynika z procedur unijnych. Firma powinna do końca 2014 roku rozliczyć się z otrzymanej dotacji, więc do tego czasu tramwaje muszą być już gotowe. - Jeżeli Pesa spełni wszystkie wymogi formalne, a Urząd Zamówień Publicznych nie będzie miał uwag, to umowa z producentem zostanie podpisana

Setki milionów złotych z Unii na badania naukowe

kolejne kilkanaście milionów złotych zostaną przygotowane tereny inwestycyjne, m.in. w gminach Łuków i Janów Lubelski. - Wszystkie te projekty będą miały realny wpływ na gospodarkę. Warunkiem otrzymania dotacji było wykazanie, że realizacja projektu inwestycji w badania i rozwój będzie przynosić korzyści

Naprawdę tanie loty do stolicy - od dzisiaj

unijnym, a to nakłada na nas swego rodzaju reżim. Jednym z warunków są właśnie konsultacje - wyjaśnia Tomasz Moraczewski, prezes lotniska. Port przygotował dla mieszkańców specjalną ankietę. Zawiera kilkanaście pytań - dotyczących m.in. perspektyw rozwoju miasta i województwa dzięki inwestycjom na

Wiadukty nad lokalną ulicą. By nie stracić dotacji

unijne - mieli wątpliwości, czy budowa wiaduktów rzeczywiście ma cokolwiek wspólnego z przyspieszeniem transportu publicznego. Bo przecież w tej chwili nie rozwiązują one żadnego problemu. A tylko pod warunkiem przyspieszenia komunikacji zbiorowej miasto miało otrzymać ok. 100 mln zł dotacji. By nie

Mazowsze internetową pustynią. Stracimy 340 mln z UE?

. Ale warunkiem otrzymania dotacji jest realizacja inwestycji do końca 2014 r. Opozycja: skandal, nie zdążymy - 3,6 tys. kilometrów światłowodów do końca 2014 r.? Żeby zdążyć, trzeba się bardzo spieszyć - mówi Bartosz Wróbel z firmy Elmat specjalizującej się w układaniu światłowodów. Inwestycja jest w

Efekt Doliny Krzemowej

. Rynek nieruchomości komercyjnych musi odczuć pojawienie się dużych i tanich powierzchni biurowych. Miasto staje się trudnym konkurentem dla deweloperów, finansujących swoje inwestycje bez udziału dotacji unijnych. Jednego z nich, realizującego budowę dużego centrum biurowego w Gdańsku, zapytałem o

Idzie Kaczyński przez polską wieś

powiedzieć - zdradziliście interesy polskiej wsi. Zgodziliście się na poniżające i deprecjonujące warunki WPR dla polskich rolników'' - napisał prezes PiS do Janusza Piechocińskiego. WPR to unijna Wspólna Polityka Rolna. Potem było już tylko ciekawiej. W 140. rocznicę urodzin Wincentego Witosa, 19 stycznia

Lotnisko w Pyrzowicach dostanie miliony euro

Pyrzowicach, który może liczyć na 44 mln euro dotacji. - Pieniądze zostaną w całości przeznaczone na rozbudowę lotniska - mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, spółki zarządzającej Pyrzowicami. Warunkiem otrzymania unijnej dotacji jest wkład własny, który nie może być mniejszy

Pytania o pomoc dla przedsiębiorców

Chcemy razem ze wspólnikiem rozpocząć produkcje świeczek żelowych. Zgromadziliśmy część funduszy, chcielibyśmy wiedzieć, czy możemy liczyć na środki na rozkręcenie działalności - np. udział w targach? Czy jednym z warunków otrzymania dotacji unijnej jest wzięcie kredytu? Pożyczka bankowa byłaby dla

Emeryci z przekrętu na starość wzbogacą się o 200 tys. zł

otrzymać dotacje - wyjaśnia. Hektar u pośrednika kosztuje od 19 tys. zł w górę. Plus 5 proc. prowizji od kwoty transakcji "za doradztwo". - To naganny proceder - oburza się rzecznik KRUS Maria Lewandowska. - Jeśli ktoś w swojej naiwności wierzy, że do objęcia ubezpieczeniem rolniczym wystarczy

Jakie PKP, takie Pendolino

tak pozostałe warunki praktycznie, jak się okazało, wyeliminowały konkurencję. Skok na kasę? Również finansowanie projektu Pendolino było przygotowane i realizowane równie kulawo jak strona techniczna czy organizacyjna. PKP planowało maksymalnie wykorzystać środki unijne, zapominając, że wyłącznie

Przedsiębiorcy tracą cierpliwość

. spadek zamówień czy wysoki kurs euro. To, co wydawało się świetnym biznesem na początku 2008 roku, dziś często nim już nie jest. A warunkiem otrzymania dotacji jest m.in. kontynuowanie projektu przez trzy lata i zachowanie zatrudnienia określonej liczby pracowników. Co gorsza, wysoki kurs euro spowodował

Pieniądze z Unii Europejskiej - jak zmieniają się fundusze europejskie

przedstawiła plan przeciwdziałania kryzysowi, w którym część rozwiązań dotyczy funduszy unijnych. Zalecenia Komisji mają wpłynąć na poprawę wydatkowania pieniędzy unijnych, które mogą pobudzić gospodarkę. Chodzi m.in. o skrócenie czasu, w którym beneficjenci otrzymają środki z dotacji unijnej. W związku z tym

Z rolnikami po dobroci

poprawę warunków życia na obszarach wiejskich. W nowej perspektywie budżetowej znajdą się środki na rozwój działalności gospodarczej (np. gwarancje kredytowe na zakup ziemi, wsparcie dla inwestycji w gospodarstwie, dotacje na prowadzenie agroturystyki, renty strukturalne). Pojawią się nowe programy

Zabezpieczenie spłaty kredytu na dofinansowania z Unii

przedsiębiorcy starający się o mniejszą dotację lub ubiegający się o dofinansowanie w ramach innych programów unijnych też mogą z kredytu skorzystać. Obowiązku jednak nie ma. Sprawdź, czy spełniasz kryteria Zanim wystąpimy o kredyt, warto sprawdzić, czy nasz pomysł ma w ogóle szanse na dotacje. Można to zrobić

Dopłaciłbyś za prąd, a właściwie miejsca pracy?

tych wszystkich "śmieci" z Afryki to dobry pomysł. Powinny wejść jak najszybciej. Sami sprowadzamy taką biomasę, ale jeżeli warunki będą jednakowe dla wszystkich, to z chęcią przestaniemy - mówi członek zarządu jednego z największych producentów energii z biomasy w kraju. Dodaje przy tym, że

Unijne pieniądze szybciej popłyną do firm

rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym - mówi "Gazecie" Anna Konik-Żurawska, rzecznik resortu rozwoju regionalnego. Nowelizacja spowoduje, że wszyscy odbiorcy unijnych dotacji, firmy - a zwłaszcza samorządy - będą mogły starać się o zaliczki na poczet unijnej dotacji. Do tej pory

By dostać kasę, trzeba mieć szczęście

Rolnictwa Marek Kassa przyznaje, że losowanie nie jest idealnym rozwiązaniem. - Ale przyjęto taką metodę, bo Ministerstwo Rolnictwa i ARiMR chcą uniknąć powtórzenia sytuacji z 2007 roku, gdy ludzie stali pod oddziałami regionalnymi po kilka dni, często w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Wtedy nie

Niepokojąca prognoza: dług Gdańska blisko progu

nie są najlepsze, bo na razie wszystkie inwestycje, które mają otrzymać dotacje unijne, finansujemy z własnych pieniędzy. Dopiero od tego roku mają zacząć wpływać środki z Unii. Ponadto kończymy najważniejsze i najbardziej kosztowne przedsięwzięcia. Wreszcie istnieją sposoby na szybkie obniżenie

Wiceminister gospodarki: Banki niesłusznie nie lubią górnictwa

dofinansowanie inwestycji początkowych jednym z kryteriów oceny wniosku o dotację jest efektywność ekonomiczna, którą ma osiągnąć kopalnia w wyniku otrzymania dotacji. Komisja Europejska we wtorek zaproponowała dużo twardsze przepisy - żadnych dotacji na inwestycje, wyłącznie na zamykanie kopalń, warunkiem

800 tys. zł bezzwrotnej dotacji za dobry pomysł na biznes? Oferta KPT jak w Dolinie Krzemowej

warunków dla osób, które mają pomysły na biznes. Dzięki naszej pomocy będą mogły otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości nawet do 800 tysięcy złotych. Jednym z najważniejszych warunków będzie ulokowanie firmy w naszych obiektach - tłumaczy Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT. Jak dodaje, dzięki realizacji

Częstochowska huta zapłaci pracownikom, żeby odeszli

Inspekcja Pracy. Formalności mogą potrwać do połowy września. Artur Siwek z zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie: Gdy bezrobotny zgłasza się do urzędu pracy o pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, może otrzymać ok. 20 tys. zł dotacji, o ile urząd ma środki na ten cel. Fundusze unijne

Unijny samobój Łęczycy

odsetkami. Czyli w sumie ponad 2,2 mln. Powód? Poprzednia ekipa, która rządziła Łęczycą, źle rozpisała przetargi. A zgodnie z unijnym prawem poprawnie przeprowadzony przetarg jest niezbędnym warunkiem otrzymania dotacji. Eksburmistrz Lipiński nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. Przekonuje, że rzekome

Jak Mazowsze stara się o fundusze unijne

"Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu". O te pieniądze mogą się starać przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność swoich firm. To fundusze na modernizację firm oraz ich promocję. Na

Pozbądź się egoizmu i pokochaj niepewność, czyli o sukcesie w biznesie

popularnością cieszą się różne programy dotacji. JM: Osobiście uważam, że dotychczasowy system dotacji, obejmujący bezzwrotne granty, zrobił nam wiele szkód. Rozumiem, że możemy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą pomóc, ułatwiając dostęp do kredytu - ale pod warunkiem, że oni również muszą

Gaz-System: wzrost możliwości importu gazu ziemnego do Polski o ponad 30 proc.

Świnoujściu na możliwą łączną kwotę 1,2 mld zł. Spółka podpisała także umowę z konsorcjum banków (BRE Bank, Nordea Bank Polska, ING Bank Śląski, Bank Millennium oraz Bank Pekao) na emisję przez Gaz-System. obligacji na kwotę 1,7 mld złotych. Wynegocjowane przez spółkę elastyczne i korzystne warunki

Żądają zwrotu wielomilionowej dotacji unijnej dla Zachemu

Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała na ten cel ponad 26 mln zł, z czego zdążyła przekazać Zachemowi 10,5 mln zł. Instalacja, choć wybudowana, nie została nigdy uruchomiona - a to było jednym z warunków przyznania dotacji. - Spółka została wezwana do zwrotu otrzymanego dofinansowania w kwocie 10 526

Pomoc w zakładaniu firm

bazy przedsiębiorców, organizację spotkań biznesowych, pomoc przy pozyskiwaniu zleceń.Dla osoby chcącej uruchomić swój pierwszy biznes problemem może być zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i infrastruktury dla własnej firmy. Wychodząc temu naprzeciw, Inkubatory udostępniają takim osobom

Rząd na półmetku chwali się spełnionymi obietnicami. Jak było naprawdę? [OCENIAMY]

przedwyborczych sondażach. I tak: obowiązujący od kilku miesięcy urlop rodzicielski wynosi do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Można go wziąć bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru urlopu dodatkowego macierzyńskiego (lub dodatkowego na warunkach macierzyńskiego

Fundusze strukturalne dla firm, czyli PHARE do potęgi

pracujących na rzecz przedsiębiorstw. Na co będzie można otrzymać dotację? Firmy dostaną pieniądze na: Nowe inwestycje. UE pozostawia przedsiębiorstwom praktycznie nieograniczoną swobodę w zakresie wyboru inwestycji. By kwalifikować się do refundacji, muszą one spełniać jedynie kilka ogólnych warunków

Unia (znów) wspiera internetowy biznes

otrzymaliśmy dofinansowanie. - Koszty, które będą uznane za tzw. kwalifikowane do dofinansowania, można zacząć ponosić już w dzień po złożeniu wniosku - tłumaczy Monika Karwat-Bury, rzeczniczka PARP. Oczywiście każdy robi to na własne ryzyko, bo jeśli nie dostanie dotacji, to nie będzie miał dofinansowania i

Grunt to zarobić

będzie użytkowana w odmienny sposób niż w chwili zakupu (przykładowo zakup działki rolnej, dla której w przyszłości będzie możliwe uzyskanie warunków zabudowy mieszkaniowej). Ponadto dobrą inwestycją może okazać się zakup gruntów o wyjątkowych walorach rekreacyjnych czy klimatycznych, których dodatkowym

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

Ten rząd powstawał w warunkach wyjątkowych. Gdy w Europie w wyniku kryzysu padali premierzy, Tusk po raz drugi wygrał wybory. Sytuacja bez precedensu w Polsce po 1989 r. Ten sam premier i kilku kluczowych ministrów rządzi już sześć lat. ZOBACZ: Kto jest najlepszym ministrem Tuska? Według Polaków

Życie po węglu

-hektarowy teren zdegradowanych nieużytków. Znaleźli się pierwsi inwestorzy. Dziś swoje siedziby mają tu m.in. Polski Asfalt-Strabag i Carbo-Mech. - Zadaniem Parku jest tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskiwania inwestorów. A nowe inwestycje są gwarancją rozwoju i

VAT pełen niespodzianek

opodatkowaniaNie mamy wątpliwości, że podstawą opodatkowania w VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży. Jeśli jednak otrzymamy dotację (subwencję czy dopłatę), czy również są one opodatkowane? Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że niektóre z tych dopłat (subwencji) będą rodziły obowiązek podatkowy. Chodzi o

Co integracja z Unią zmieni w życiu przedsiębiorców

(gminy itp.) - otrzymają dostęp do nowych źródeł współfinansowania inwestycji. Zyskają na unijnych funduszach strukturalnych w dwójnasób - poprzez bezpośredni dostęp do dotacji, jak i dzięki większej liczbie kontraktów (bo administracja publiczna dzięki dotacjom z Brukseli będzie rozpisywać więcej

Jak stoczniowcy chcieli brać sprawy w swoje ręce

razie nie ma, choć prawdą jest, że pani Katarzyna skończyła odpowiedni kurs, który sfinansowała jej DGA. Koleżanki są, ale zajmują się czymś innym, klienci dopiero będą. Pani Katarzyna kończy właśnie udział w programie, po którym będzie miała szanse na otrzymanie kilkudziesięciu tysięcy złotych unijnej

Unijna dotacja na rozbudowę układu komunikacyjnego Kraków Airport

i zapewni integrację różnych środków transportu - drogowego i kolejowego" - ocenił prezes Kraków Airport Jan Pamuła. Całkowita wartość projektu to ponad 44 mln zł, zaś unijna dotacja wynosi prawie 21 mln zł. Jest to dziewiąty projekt Kraków Airport dofinansowany z funduszy unijnych

Unijny budżet - najważniejsze informacje

wszystkich to jednolity rynek, wspólne prawo, równe warunki konkurencji, stabilizacja geopolityczna itd. Co to jest rabat brytyjski? W 1984 r. ówczesna premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher zażądała od pozostałych szefów rządów państw Wspólnoty, by jej kraj otrzymał specjalny rabat - zwrot części

JAK SKUTECZNIE WNIOSKOWAĆ O DOTACJEw ramach PO IG?

powstał unikalny projekt. Należy zwrócić szczególną uwagę na ogłoszenie o naborze wniosków, wczytać się we wpisane tam warunki oraz zapoznać z dokumentami strategicznymiPO IG, w tym zwłaszcza z opisem uszczegółowienia Programu. Pozwoli to poznać merytoryczne założenia związane z konkretnym źródłem

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery