wartość akcji tpsa

Grupa TP sfinalizowała sprzedaż TP Emitel za 1,725 mld zł

TP, ponieważ wpływy z tytułu zbycia spółek zależnych nie są zaliczane do wolnych przepływów pieniężnych" – czytamy dalej. Wartość ewidencyjna udziałów w księgach jednostkowych TPSA na dzień 31 marca 2011 r. wynosiła 0,4 mld zł. TPSA klasyfikowała akcje będące przedmiotem zbycia jako

Indeks WIG20 rośnie w środę po południu, zyskuje TPSA

. Makler uważa, że podobnie może być w przypadku akcji TPSA. W środę TPSA podała gorsze od oczekiwanych wyniki finansowe. Firma powiększyła rezerwę związaną z sądowym sporem z firmą DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł. Choć na początku sesji cena akcji telekomu spadała, to po godzinie 12:40 rosła już o blisko

Orange Polska otrzyma 480 mln euro pożyczki na 5 lat od Orange SA

rewolwingowego pomiędzy Orange Polska i Atlas Services Belgium SA (spółka zależna w 100% od Orange SA) oraz wydłużenia terminu jego zapadalności do 2018 roku" – czytamy także. Celem powyższego jest refinansowanie średnioterminowych papierów dłużnych o wartości nominalnej 700 mln EUR zapadających 22

Przegląd informacji ze spółek

Orange Polska (dawniej TPSA). W 2014 roku wartość sprzedaży nieruchomości wzrosła o 250% r/r (ilościowo i wartościowo), poinformował wicedyrektor Pionu Infrastruktury Poczty Polskiej Radosław Wawrzyniak. Poczta Polska ma inne spojrzenie na swój portfel nieruchomości niż PKP. Nie stworzy firmy

Przegląd informacji ze spółek

Walne Zgromadzenie spółki informatycznej Asseco Business Solutions (ABS) zdecydowało o przeznaczenie na dywidendę 30,08 mln zł z jednostkowego zysku netto za 2010 rok, poinformowała firma w komunikacie. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,90 zł na akcję. Telekomunikacja Polska (TPSA) szacuje, że w I

Przegląd informacji ze spółek

Chile, która produkcję uruchomiła pod koniec lipca. Pierwszy transport 6 tys. ton koncentratu miedzi zostanie wysłany do Japonii w listopadzie 2014 r., poinformował prezes Herbert Wirth. Boryszew wykupił przedterminowo obligacje imienne serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 31 mln zł i

Przegląd informacji ze spółek

zł za akcję wobec ceny maksymalnej wyznaczonej wcześniej na poziomie 4,40 zł, podała spółka w komunikacie. Wartość inwestycji (capex) Telekomunikacji Polskiej (TPSA) w tym roku może wynieść 17% przychodów, wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Wituckiego. Indeks WIG20 (wczoraj stracił -0,51%) cały czas

Przegląd mediów

TPSA --IDMSA obniżył rekomendację dla J.W. Construction do 'trzymaj', wycenę do 17,2 zł --Budimex uważa przeznaczenie 70% zysku na dywidendę za optymalne --KNF zgodziła się na nabycie akcji WestLB Bank Polska przez DM IDMSA --Budimex liczy na 10-12% rentowności netto z projektów deweloperskich --PDA ED

Przegląd informacji ze spółek

. Według niego, do emisji mogłoby dojść najwcześniej w II poł. 2012 r. lub 2013 roku. Niemiecka spółka inwestycyjna bmp media investors objęła, w ramach podwyższenia kapitału, 25,4% akcji sieci reklamy in-video Instream Media, poinformowała firma w komunikacie. Wartości umowy nie podano. Tradis, spółka

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o wypłacie kwoty 9,495 mln zł, czyli 2 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego. TPSA Eurofinance France S.A., jednostka zależna od Orange Polska, dokonała w terminie zapadalności wykupu pięcioletnich papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej

Przegląd informacji ze spółek

w komunikacie.  Wartość projektu to 8,9 mln zł netto. Przejęcie w Polsce jest jednym z elementów strategii Asbis, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. Jednocześnie zastrzegają oni, że w tej chwili nie prowadzą na ten temat aktywnych rozmów. W ramach oferty 23 mln akcji serii D z prawem

Przegląd informacji ze spółek

USD, poinformowała spółka w komunikacie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) za pośrednictwem zależnej Karpackiej Spółki Gazownictwa uruchomiło nowy gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Hrubieszów-Zamość, podała firma w piątek. Wartość inwestycji to blisko 77 mln zł. Nadzwyczajne Walne

Przegląd informacji ze spółek

Zwyczajne walne zgromadzenie Qumak-Sekom, zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 10,4 mln zł z jednostkowego zysku netto za 2010 r., który wyniósł 13,2 mln zł, poinformowała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 1,0 zł na akcję. Pierwotna oferta Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), rozpocznie

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

akwizycji, który był wstrzymany między innymi ze względu na plany dotyczące buy-backu. Źródło: ISB   Nadzwyczajne walne zgromadzenie Telekomunikacji Polskiej (TPSA), zwołane na 13 października, ma uchwalić upoważnienie dla zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał. Na

Przegląd informacji ze spółek

Telekomunikacja Polska (TPSA) nie zapłaci dziś odszkodowania dla spółki DPTG zasądzonego przez sąd arbitrażowy w Wiedniu i będzie wnosić o odmowę stwierdzenia wykonalności tego wyroku, wynika z oficjalnego stanowiska spółki przedstawionego w piątek. TPSA zamierza odwoływać się do sądów

Przegląd informacji ze spółek

, że nie wyklucza kolejnych akwizycji. Comarch podpisał kontrakt na wdrożenie rozwiązania 'Comarch Internet Banking' dla klientów korporacyjnych w Rabobank Polska, poinformowała spółka w środę. Wartości kontraktu nie podano. Przychody grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA) w segmencie telefonii

WIG20 zanotował rekord hossy w piątek

była bardzo spokojna. W jej trakcie drożały akcje TPSA, która sprzedała spółkę Emitel. "Do godziny 15:45 utrzymywała się owa spokojna atmosfera na rynku, po czym dzięki pozytywnym ruchom giełd zagranicznych doszło do wzrostowego rajd w końcówce notowań" - podsumował analityk.   W piątek

Przegląd mediów

ponad 1-proc. plusie --TPSA i PTC podpisały umowę o współkorzystaniu z mobilnych sieci dostępowych --ZWZ Famuru zdecydowało o dywidendzie w wysokości 0,62 zł na akcję --Sapiens z grupy Asseco przejmie IDIT i FIS Software za akcje i 6,75 mln USD --Złoty umocnił się dzięki lepszym nastrojom globalnym w

Przegląd informacji ze spółek

złożenie wstępnej niewiążącej oferty nabycia akcji czeskiego dostawcy wyposażenia sanitarnego Novaservis oraz pozytywnie zaopiniowała podwyższenie kapitału zakładowego mające na celu pozyskanie finansowania na nabycie tej firmy, poinformowała spółka w komunikacie. Telekomunikacja Polska (właściciel

Piątkowa sesja na GPW ukarała optymistów. Co przyniesie poniedziałek?

amerykański indeks S&P500 na tą chwilę wyceniają otwarcie S&P500 2 proc. pod kreską. Na wszystkich giełdach w Europie dominuje kolor czerwony. Spadkom w dalszym ciągu przewodzi francuski parkiet: CAC40 traci około 4 proc.Na GPW tylko posiadacze akcji TPSA się cieszą. Spółka w tej chwili rośnie na wartości

Na GPW wzrosty indeksów we wtorek dzięki lepszym danym z USA

zyskać na wartości"- podsumował analityk. Na zamknięciu sesji wśród blue-chipów najwięcej zyskały KGHM (+3,0%) oraz TPSA (+2,8%). Najsłabiej wypadły akcje PGE (-1,4%). We wtorek WIG20 zyskał 1,3% do 2667,1 pkt, co dało wzrost o 1,3%. Obroty wyniosły 1,3 mld zł. Indeks szerokiego rynku zyskał 0,78% i

Przegląd informacji ze spółek

Wartość kar umownych, które spółka Długie Rozmowy z grupy MNI naliczyła wobec TPSA wynosi obecnie ok. 36 mln zł, poinformowała MNI w komunikacie w piątek wieczorem. Wcześniej tego samego dnia TPSA poinformowała, że złozyła pozew o ok. 36,7 mln zł przeciwko Długim Rozmowom. Ferro, drugi największy

Przegląd informacji ze spółek

budowy księgi popytu, która potrwa do 4 października. Szacunkowa wartość oferty, obejmującej 3 mln akcji nowej emisji serii B wynosi ok. 28 mln zł brutto, wynika z informacji opublikowanych w prospekcie spółki. Spółka CS Cargo Group, właściciel grupy logistycznej CS Cargo działającej w Europie Centralnej

Przegląd informacji ze spółek

anulacjach, poinformowała spółka w poniedziałek. Obligacje Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) o łącznej wartości 700 mln zł zadebiutują na alternatywnym rynku Catalyst we wtorek, 25 stycznia, poinformowała GPW w komunikacie. Analitycy Erste podnieśli rekomendację dla Cinema City International (CCI) do "

Przegląd mediów

emerytalnych - 18.07.2011 --DM IDMSA obniżył wycenę akcji Puław do 120,9 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --Fortuna uruchamia loterię Loto w Czechach, liczy na 12% udziału w rynku --Sesja na GPW powinna zacząć się od wzrostów w środę --DM IDMSA obniżył wycenę dla TPSA do 15,3 zł, rekomenduje 'sprzedaj' --Kilku

Przegląd mediów

podwyższył rekomendację dla TPSA do 'akumuluj', wycena 17,60 zł --Asseco Poland liczy na wygraną w przetargu dla KRUS --Asseco Poland złozy ofertę na COIG --Asseco Poland liczy na kolejną umowę ramową z TPSA --Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o 0,6% do 112,2 mld zł w listopadzie --Asseco Poland

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza spółki NFI Empik Media & Fashion (NFI EMF) zdecydowała o wypłacie dywidendy 12 stycznia 2011 r., poinformowała spółka w komunikacie. Akcjonariusze Trakcji Polskiej zdecydują o nowej emisji do 119,16 mln akcji serri G bez prawa poboru  oraz warrantów subskrypcyjnych na te akcje

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Telekomunikacji Polskiej (TPSA) oraz PTC podpisały umowę o współkorzystaniu z mobilnych sieci dostępowych, poinformowała TPSA w raporcie. Spółka spodziewa się ok. 1 mld zł "korzyści dla wolnych przepływów pieniężnych" do 2015r., oraz ok. 0,2 mld zł oszczędności rocznie w kolejnych

Przegląd mediów

zdecyduje o emisji obligacji na max. 50 mln zł --TPSA ocenia, że wartość kolejnego roszczenia DPTG nie jest uzasadniona   (ISB)   tom

Fatalny rok dla posiadaczy akcji. Tylko garstce udało się zarobić

Mijający rok nie był najlepszy dla warszawskiej giełdy. Wśród największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy akcje zaledwie dwóch zyskały na wartości. Na plus wyróżnił się gazowy gigant PGNiG, którego stopa zwrotu przekroczyła 15 proc. Zyskały, choć

Przegląd informacji ze spółek

Firma odzieżowa Gino Rossi planuje emisję obligacji do 50 mln zł, podała spółka w komunikacie. Telekomunikacja Polska (TPSA) złożyła w Sądzie Unii Europejskiej odwołanie od decyzji Komisji Europejskiej z 22 czerwca 2011 roku, nakładającej na nią karę w wysokości 127,5 mln euro, poinformowała

Przegląd informacji ze spółek

wzrost wartości poprzez akwizycje jest jednym z elementów przedstawionej strategii. Spółka planuje też zwiększyć swój udział w firmie Commcord z 52 do 100%. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce zwiększyć program obligacji złotowych do 5 mld zł z 3 mld zł i jego wydłużenie do 5 z 3 lat

Zakończenie sesji: Kontynuacja wzrostów. Po ścianie strachu

proc. nad kreską. Inwestorzy szczególnie chętnie kupują akcje KGHM (+3,02 proc.). Pretekstem jest drożejąca trzeci dzień z rzędu miedź. Po tygodniach spadków wartości tego surowca do głosu doszli kupujący. W tej chwili kontrakty na cenę miedzi rosną ponad 2,5 proc. 9.45 WIG20 rośnie

Przegląd mediów

czerwca   ISB --DI BRE podwyższył rekomendację dla akcji Enea do 'akumuluj', wycena 21,68 zł --DI BRE obniżył rekomendację dla akcji CEZ-u do 'redukuj', wycena 142,7 zł --Indeks WIG20 spadł w poniedziałek razem z innymi giełdami --Złoty tracił na wartości w poniedziałek --ZWZ LC Corp zdecydowało o

Przegląd mediów

sytuacja makro --Presja na osłabienie złotego może narastać we wtorek --MSP sprzedało 20,5 mln praw poboru na akcje ZA Tarnów po 3 zł/ szt. --Sesja w Warszawie może zacząć się od spadków we wtorek --Nova KBM proponuje 5,72 euro za akcję Zavarovalnica Maribor --Obligacje BOŚ Banku o wartości 100 mln zł

Odwrót na światowych giełdach?

się od tego poziomu i rozpoczął odrabiać straty. Jednak sytuacja na rynku jest bardzo niestabilna. Niedźwiedzie upodobały sobie akcje dużych banków: PEKAO SA i PKO BP oraz PKN Orlen i PGE. Byki z kolei próbują ciągnąć indeks w górę za pomocą papierów KGHM, TPSA, PZU SA, TVN czy JSW. Walka trwa. Ze

Fixing uratował środową sesję, indeksy odrobiły straty

w końcowej godzinie niewiele się już działo, ale od czego mamy u nas fixing. Większy popyt przełożył się na kilkanaście dodatkowych punktów i WIG20 zamknął się symbolicznym spadkiem o 0,05% na poziomie 2.764,0 pkt"- podsumował Pado. Wśród największych spółek na wartości zyskały akcje 11

Przegląd mediów

Gazeta Prawna --Producenci energii elektrycznej domagają się od państwa zwrotu 6,5 mld zł akcyzy   ISB --MNI naliczyła TPSA kary umowne o wartości ok. 36 mln zł --Ferro sfinalizowało przejęcie Novaservis za 1175 mln CZK --ZWZ Polkomtela zdecydowało o dywidendzie w wysokości 74,52 zł na akcję --WIG20

Przegląd mediów

2–5 gr/l w przyszłym tygodniu --Kurs akcji spółki D.B.B. Green Energy wzrósł o 20% na debiucie na NewConnect --PMR: Wartość rynku budownictwa drogowego wzrośnie o 24% do 30,9 mld zł w 2011 r. --Pentor: Bankowcy oczekują inflacji w grudniu 2011 na poziomie 4,44% r/r --Pengab spadł o 2,2 pkt m/m

Przegląd informacji ze spółek

Polskiej (TPSA) na wprowadzenie oferty detalicznej "Neostrada z Neofonem", poinformował urząd na swojej stronie internetowej w środę. Decyzję podjęto po przeprowadzeniu tzw. "testu zawężenia marży". Telekomunikacja Polska (TPSA) nie poprawiła w IV kwartale zeszłego roku jakości

Przegląd informacji ze spółek

. Cena emisyjna akcji BSC Drukarni Opakowań  ofercie publicznej została ustalona na 17,50 zł, czyli blisko dolnej granicy przedziału wynoszącego 17-23 zł za akcję, wynika z piątkowego komunikatu spółki. Czeski koncern energetyczny CEZ wyemituje obligacje o wartości 250 mln euro, wynika z piątkowego

WIG20 kończy wtorek na dużym plusie dzięki informacjom o planach KE

. Wśród spółek z WIG20 najwięcej zyskały akcje PKO BP, Kernel Holding (obie ponad 7%) i Asseco Poland (ponad 6%). Wśród warszawskich blue chipów traciła tylko TPSA. We wtorek indeks WIG20 wzrósł o 4,16% do 2 203,31 pkt a WIG o 3,35% do 37 998,03 pkt. Wartość obrotów na rynku akcji przekroczyła 1 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

przejęcie Lubelskiego Węgla Bogdanka i zgodzili się na emisję akcji na ten cel, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia NWR. Akcjonariusze producenta węgla, spółki New World Resources (NWR) zaakceptowali w środę przejęcie Lubelskiego Węgla Bogdanka i zgodzili się na emisję akcji na ten cel

Przegląd informacji ze spółek

-Net przeprowadził emisję prywatną o wartości ponad 3,7 mln zł. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) parafowało projekt umowy sprzedaży akcji spółki Centrala Farmaceutyczna "Cefarm" z notowaną na NewConnect spółką PCZ Polski Holding Medyczny, poinformowało MSP w komunikacie. Firma budowlana

Przegląd mediów

Rzeczpospolita -- Rząd da ponad 700 mln zł na granty dla inwestorów -- PE odrzucił twardszą politykę klimatyczną -- Internet przyciąga do sklepów -- OFE kupiły w czerwcu akcje za ok. 1 mld zł Puls Biznesu -- Telekomy czeka fala konsolidacji -- Optimus liczy na konsole Parkiet -- Duda może zamknąć

WIG20 zakończył wtorek na plusie, choć dane o PKB nie wpłynęły na notowania

(wzrost o ponad 4%). Przed sesją PBG podało dobre wyniki finansowe za II kw., które przewyzszyły oczekiwania analityków.  Spółka poinformowała też, że portfel zamówień grupy ma wartość ponad 5,0 mld zł. Spadki kursu zanotowały tylko trzy spółki z WIG20 - największe (o 1,44%) TPSA. We wtorek indeks

GPW zanotowała spadki w czwartek po wcześniejszych rekordach hossy

zaczęła się zdecydowanie pogarszać. Po dwóch godzinach indeks największych spółek zniżkował już o ponad 1%. Spadek został powstrzymany w okolicach 2755 punktów" – dodał analityk OF. Największym ciężarem dla indeksu były mocno tracące na wartości akcje KGHM i TPSA. W trakcie sesji nastroje na

Przegląd mediów

pod presją indeksów zagranicznych --UKE pozwolił TPSA na wprowadzenie oferty 'Neostrada z Neofonem' --UKE: TPSA nie poprawiła realizacji porozumienia w IV kw. 2010 r. --CEE Property Group: Odbicie w liczbie mieszkań od deweloperów w III/ IV kw. 2012 --UOKiK zgodził się na założenie joint-venture

TP SA: obniżona dywidenda i słabe prognozy załamują kurs

zarząd prognozował spadek o 3 proc. Pojawiła się również deklaracja wypłaty dywidendy za 2012 rok w wysokości 1 zł na akcję - za ubiegły rok było to 1,5 zł. Słabsze wyniki TP nie można tłumaczyć wyłącznie spowolnieniem gospodarczym. - Połączenie niekorzystnych czynników makroekonomicznych oraz

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Emperii Holding upoważniła spółkę do skupu akcji własnych do 20% kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą 40 mln zł, podała spółka w komunikacie. RN wyraziła również zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego przez wyemitowanie do 755.758 nowych akcji bez prawa poboru

Przegląd mediów

--NBP: Wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła o 17,5% r/r w kwietniu --Millennium DM rekomenduje 'akumuluj' dla akcji Kopex, wycena 23,0 zł --GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 10,0% w I kw. 2011 r. --Pentor: Bankowcy oczekują inflacji w grudniu 2011 r. na poziomie 4,17% r/r --Pengab wzrósł o 0,1

Po wczorajszej mocno wzrostowej sesji na GPW w dalszym ciągu panuje optymizm

wykorzystywane do dalszego uzupełniania portfeli. Bardzo dobrze radziły sobie akcje banków: PEKAO SA finalnie zyskał na wartości 5,04 proc., BRE 5,77 proc. Mocno podrożały też papiery takich spółek jak TPSA, KGHM czy PKN Orlen. Ponadprzeciętnie zwyżkowały akcje samej GPW - o 7,75 proc. W segmencie małych i

Przegląd informacji ze spółek

akcji, zamierza wypłacać maksymalną dywidendę z zysku, poinformował członek rady nadzorczej Rafał Abratański. Wartość aktywów pod zarządzaniem przekroczyła 3 mld zł na koniec 2010 r. Cena akcji Domu Maklerskiego TMS Brokers wzrosła w debiucie na rynku NewConnect o niemal 31% do 79,9 zł. Jeszcze w tym

Przegląd mediów

oczekiwaniami --GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła o 2,0% r/r w czerwcu, poniżej oczekiwań --GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 5,7% r/r w VI wobec oczekiwanych 5,7% --GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła o 2,0% r/r w VI wobec oczekiwanych 5,3% --Wartość IPO Fleet Holdings wyniesie ok. 100 mln zł, debiut na

Realizacja zysków pociągnęła w dół indeksy GPW w czwartek

głównych winowajców kiepskiej kondycji wskaźnika były z pewnością mocno tracące na wartości akcje Telekomunikacji Polskiej, po ogłoszeniu przez tę spółkę rozczarowujących wyników finansowych. Do tego należałoby dodać niechęć zagranicznego kapitału do rynków wschodzących. "Trudno bowiem uznać za

Przegląd mediów

poniedziałek --DI BRE obniżyło rekomendacje dla TPSA i TVN do 'trzymaj' --Zarząd Orbis proponuje pozostawieniu zysku za 2010 r. w spółce --Zarząd Centrum Klima proponuje dywidendę w wysokości 0,45 zł na akcję --Grupa Kęty planuje dywidendę w wysości 4,0 zł na akcję z zysku za 2010 r. --Złoty zanotował

Na GPW niewielkie wzrosty WIG20 przy małych obrotach w poniedziałek

Warszawa, 20.09.2010 (ISB) – Po minimalnych spadkach na początku sesji w Warszawie WIG 20 zakończył notowania lekkimi wzrostami, w czym pomogły dobre notowania akcji banków i TPSA, ocenili analitycy. Poniedziałkową sesję WIG20 rozpoczął od kosmetycznego spadku rzędu 0,1% otwierając się na

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Telekomunikacji Polskiej (TPSA)  wykupiła euroobligacje o wartości 300 mln euro, poinformowała firma w komunikacie. Internetowy Dom Handlowy (IDH), który połączy się z Index Copernicus i dzięki temu wejdzie na NewConnect, w 2012 r. ma przenieść się na rynek główny GPW, poinformowali

Przegląd informacji ze spółek

budowę siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, podała firma w komunikacie. Wartość netto umowy wynosi 133,5 mln zł. Realizując porozumienie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE), Telekomunikacja Polska (TPSA) zbudowała już ponad 80 tys. szerokopasmowych

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

lokalnej pętli abonenckiej (LLU) TPSA na terenie całego kraju. Źródło: ISB   Powszechna Agencja Informacyjna zrezygnowała z wejścia na NewConnect, poinformowała spółka TUP do której należy 23,95% akcji PAI. Celem emisji akcji planowanej przez PAI miało być pozyskanie finansowania na rozwój

Przegląd mediów

'trzymaj' --Cena emisyjna akcji Kruka ustalona na 39,7 zł, równa cenie maksymalnej --UKE: Wartość polskiego rynku usług pocztowych wyniosła 5,7 mld zł w 2010 r. --Produkcja przemysłowa wzrosła o 8,0% r/r, a PPI o 8,3% w III - analitycy --Budimex rekomenduje 6 VI na dzień dywidendy, 20 VI na dzień wypłaty

Przegląd informacji ze spółek

, Agroton Public Limited, uplasował euroobligacje o wartości 50 mln USD z terminem zapadalności w 2014 roku. Kupon wynosi 12,5% i będzie płacony co pół roku, podał Eavex Capital powołując się na Interfax. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez Telekomunikację Polską (TPSA) i uchylił karę w

Przegląd informacji ze spółek

scenariuszem, wynika ze środowej wypowiedzi prezesa Ryszarda Kunickiego. Wtórna oferta spółki chemicznej Ciech rozpocznie się 3 lutego od przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, które potrwają do 16 lutego. Dzień prawa poboru to 2 lutego. Szacunkowa wartość oferty, obejmującej do 23 mln akcji nowej

Na GPW spore spadki w piątek z powodu złych nastrojów na globalnych rynkach

klauzuli wykonalności dla niekorzystnej dla spółki decyzji sądu arbitrażowego z Wiednia. Indeks WIG20 spadł w piątek o 2,27% do 2 359,75 pkt a WIG o 2,42% do 40 544,28 pkt. Wartość obrotów akcji kształtowała się na poziomie ponad 860 mln zł. (ISB) mtd

Przegląd mediów

Rzeczpospolita --Tusk: Oddanie Stadionu Narodowego opóźni się o 5 miesięcy, do końca listopada --MSP sprzedaje 10% akcji PZU w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wg Bloomberga --MinGosp: Deficyt C/A wzrośnie w tym roku o ok. 3,4 mld euro do ok. 16,9 mld euro --ITI nie ma planów sprzedaży

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

inwestycje w czeskie spółki. Ze spółek spoza WIG 20 norweski fundusz zainwestował w papiery AmRest, banków Handlowego i Millennium, CIECH-u, Orbisu oraz Synthosa. Największe pod względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości

Przegląd informacji ze spółek

, planuje w III kwartale br. przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji, a następnie zadebiutować na rynku głównym GPW, poinformowała spółka w komunikacie. Wartość IPO może sięgnąć 100 mln zł. Toya, jeden z liderów polskiego rynku narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, liczy, że jeszcze w lipcu zadebiutuje

Przegląd informacji ze spółek

. akcji sprzedawanych przez Benefit Invest z siedzibą w Irlandii, wynika z informacji opublikowanych w prospekcie spółki. Brytyjskie spółki z branży lotniczej Avtech Aviation&Enginnering Plc i AerFinance Plc przeprowadzają obecnie oferty akcji o wartości odpowiednio 6 mln zł oraz 9,5 mln zł i planują

Przegląd mediów

przyjąć ustawę, umożliwiająca wykup TBS-ów --Crowley Data Poland rozmawia o pozyskaniu 100 mln zł m.in. z Netią, MNI, Solorzem-Żakiem i PTC wg gazety   ISB --Na rynkach akcji nastroje nieco lepsze, główne indeksy GPW na plusach --Grupa Famuru zawarła szereg umów z KHW na łącznie ponad 89 mln zł netto

Przegląd mediów

USA --DI BRE podwyższył rekomendację dla TVN do 'trzymaj', wycena 16,50 zł --Polnord wyemitował obligacje o wartości 50 mln zł --NWZ Cognor zatwierdzi sprzedaż części dystrybucyjnej Accelor Mittal 29 XII --Złoty wzmocnił się lekko w piątek i w całym tygodniu --Cena emisyjna akcji BSC Drukarni Opakowań

Koniec sesji: WIG zyskał 0,08 proc. Złoty w dół

akcje KGHM (-2,04 proc.). Rosły akcje PKN Orlen, TVN oraz TPSA. Hitem inwestycyjnym dzisiejszej sesji był Kredyt Bank. Akcje spółki w ciągu dnia drożały nawet o 12 proc. Jednak pogarszające się nastroje na światowych rynkach pozwoliły urosnąć spółce "jedynie" o 6,79 proc. przy wysokim obrocie

Przegląd informacji ze spółek

o przeznaczeniu na dywidendę 40,85 mln zł z jednostkowego zysku netto za 2010 r., który wyniósł 81,68 mln zł, poinformowała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 2,96 zł na akcję. Telekomunikacja Polska (TPSA) i TVN przedstawiły w środę wspólną ofertę w ramach której będą sprzedawać w pakiecie

Przegląd informacji ze spółek

Firma deweloperska Marvipol wyemituje jednoroczne, niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii E o wartości 40 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Pozyskane środki spółka przeznaczy na pozyskanie gruntów pod inwestycje. Zapisy na obligacje przyjmowane są w dniach 25-29

Przegląd mediów

Rzeczpospolita --Spółki z GPW przeznaczą rekordową kwotę 16,5 mld zł, tj. 55% zysków za 2010 r., na dywidendy wg gazety --Największy słoweński ubezpieczyciel Triglav chce jesienią zadebiutować na GPW w ofertą 15% akcji wg "Dnevnika" --Rząd Słowacji chce sprzedać 49% akcji Slovak Telecom

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusz spółki Hawe zażądał uzupełnienia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych, poinformowała firma. Na buy-back spółka miałaby wydać do 50 mln zł. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG

Przegląd mediów

, chce nabyć 100% udziałów --CP Energia zadowolona z przebiegu due diligence w KRI --Sąd odroczył rozprawę o uchylenie decyzji sądu arbitrażowego w sporze TPSA-DPTG --Bank BGŻ złożył prospekt emisyjny w KNF --Spółka zależna Mostostalu Warszawa ma dwie umowy o łącznej wartości 58,5 mln zł --Aktywa TFI

Outsourcing Experts w ciągu roku chce zadebiutować na GPW

ArchiDoc obejmą 50% akcji tworzonego holdingu, a 50% przypadnie Neo Investments. Przedstawiciele obu udziałowców deklarują, że chcą się związać z projektem na dłużej. Spółki wchodzące w skład OEX miały w 2010 r. łącznie ok. 150 mln zł przychodów. Nie podano wyników na poziomie operacyjnym i netto, ale

Po poniedziałkowych wzrostach, WIG20 stracił ponad 1,5% we wtorek

;Słabości warszawskiego parkietu w pierwszych dniach nowego roku nie dało sie oszukać poniedziałkowym cudownym fixingiem, w trakcie którego skok notowań akcji TPSA i podciągnięcie kursów kilku innych dużych spółek spowodowało, że WIG20 podwoił skalę mizernej zwyżki do 1,4%.  To osiągnięcie zdołało

Przegląd informacji ze spółek

kilkadziesiąt procent w tym roku w porównaniu z 2010 r. Wartość zrealizowanych projektów ma przekroczyć 2 mld zł, a udział DM IDMSA w obrotach na rynku akcji i PDA ma podwoić się i przekroczyć 2% na koniec 2011 r., poinformował prezes zarządu Grzegorz Leszczyński. Firma deweloperska Polnord sprzedała 107

Przegląd informacji ze spółek

w 2011 roku, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka spożywcza Mieszko dokonała przydziału 123.417 obligacji serii A zamiennych na akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 123,42 mln zł, które zostały wyemitowane celem sfinansowania przejęcia litewskiej grupy TB Investicija, poinformowała

Przegląd informacji ze spółek

medialnej Agora i obniżyli cenę docelową dla jednej akcji spółki o 1% do 28,0 zł. Spółka Internet Group sprzedała wszystkie posiadane akcje CR Media Consulting, poinformowała firma w komunikacie. Transakcja, której wartość wyniosła 1 zł, jest elementem planu uzdrowienia grupy. Kurs akcji Dr Kendy

Przegląd informacji ze spółek

generalny wykonawca, zrealizuje budynek Uniwersytetu Gdańskiego za 62,79 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. Konsorcjum z ZUE jako liderem oraz Elektrobudową jako partnerem zawarło umowę  z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu na wykonanie zajezdni tramwajowej. Wartość

Przegląd mediów

poziomu długu Polski --Złoty raczej nie zmieni wartości lub osłabi się w najbliższym czasie --Millennium DM podwyższyło wycenę dla akcji TPSA do 15,7 zł --BDM podtrzymał rekomendację 'akumuluj' dla Multimedii, wycena 11,1 zł --Rostowski: Działania rządu zahamują wzrost długu publicznego --Ruchy na

Przegląd mediów

wsparcia z UE na gazociągi --Sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,4% r/r w październiku - analitycy --CTL Logistics przewiózł 4,4 mln ton w III kw. 2010 r. --Fortum kupił akcje EC Zabrze i ZEC Bytom za ponad 82 mln zł --ZBP: Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 13,1 mld zł w III kw. --Firmy

Przegląd mediów

Grupy Lotos do 'redukuj', wycena 27,4 zł --Benefit Systems planuje zainwestować max. 55 mln zł do końca 2012 roku --W piątek złoty ponownie znalazł się pod zdecydowaną presją --GPW złożyła niewiążącą ofertę nabycia ok. 80% akcji TGE --KNF: Wartość kredytów wzrosła o 11% r/r do 755,53 mld zł na koniec

Przegląd informacji ze spółek

Operator komórkowej sieci "Orange" PTK Centertel oraz Telekomunikacja Polska (TPSA) zamówił w spółce Wasko produkty Oracle o wartości 25 mln zł netto, poinformowała ostatnia z tych firm w komunikacie. Spółka zależna estońskiego operatora kasyn Olympic Entertainment Group (OEG), Olympic

Przegląd informacji ze spółek

ponad połowę wierzycieli, podsiadających ponad 80% wartości wierzytelności uprawnionych do głosowania. Drugi multipleks (MUX2) naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) rozpocznie nadawanie w czwartek, 30 września, poinformował operator tego multipleksu, należąca do grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

papiery AmRest, banków Handlowego i Millennium, CIECHu, Orbisu oraz Synthosa. Największe pod względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości głosów pakiety Government Pension Fund - Global miał w Biotonie (1,49 proc. głosów) oraz

Przegląd mediów

-- Elektrim zainteresowany powrotem na giełdę -- PGNiG Jasło idzie na GPW -- Szejkowie bliżej EFH -- MNI rezygnuje z megaemisji Puls Biznesu -- Solorz-Żak rzuci rękawicę TPSA -- Nowe kary brokerów Dziennik Gazeta Prawna -- Spada presja płacowa ISB -- Zygmunt Solorz-Żak kupi Polkomtel za 18,1 mld zł, w tym za

Czy Bank Centralny USA wydrukuje wzrosty na giełdach?

obligacji przekroczyła 40 proc. Nie wpłynęło to jednak na kurs złotówki. Frank szwajcarski, euro i dolar w dalszym ciągu nie zmieniają swoich wartości względem złotego.Wzrastający problem na rynku długu odbił się na notowaniach akcji notowanych na greckiej giełdzie. Główny indeks w Atenach spadł o 2,8

Przegląd informacji ze spółek

ocenia, że cena akcji proponowana w wezwaniu, ogłoszonym przez Banco Santander odpowiada wartości godziwej banku, poinformował bank w komunikacie. Firma budowlano - deweloperska Unibep zrealizuje drugi etap warszawskiej inwestycji Zielony Żoliborz za kwotę 68,8 mln zł netto, poinformowała spółka w

Amerykanie nie pomogli. WIG20 stracił 1,33 proc.

parkietach giełdowych w Stanach Zjednoczonych nie zachęciły inwestorów z GPW do kupowania akcji. Złoty przez cały dzień lekko zyskiwał na wartości. Jednak z upływem czasu można było zaobserwować rosnącą przewagę sprzedających polską walutę. Na koniec sesji giełdowej na rynku międzybankowym za jednego dolara

Losy Europy rozstrzygną się w Rzymie

. Chodzi o konflikt z duńską spółką DPTG - w środę sąd w Wiedniu odrzucił wniosek Telekomunikacji Polskiej o unieważnienie zasądzenia na rzecz DPTG kwoty 2,9 miliarda koron. Tym samym sąd potwierdził, że wyrok Trybunału Arbitrażowego w tej sprawie jest ostateczny i prawnie wiążący. Kurs akcji TPSA spada o

Przegląd mediów

12 miesięcy   Dziennik Gazeta Prawna --Zagranicznie inwestorzy wypłacili sobie 3,2 mld euro dywidend w I półr.   Puls Biznesu --Liczba firm mięsnych w Polsce może się zmniejszyć nawet o 50-80% w ciągu 10 lat --TPSA czeka ze sprzedażą Wirtualnej Polski do zakończenia sprzedaży Grupy TVN

Przegląd mediów

tys. --Spółka deweloperska Atal może wejść na GPW w 2011 r.   ISB --Marvipol wyemituje obligacje o wartości 40 mln zł --W piątek złoty był stabilny a sesja spokojna z powodu braku danych --TPSA ma umowę kredytu odnawialnego na 2 mld zł --GPW kończy tydzień spadkami na małych obrotach --Erbud

"Recesja się kończy i trzeba szybko kupować akcje!" Na pewno?

"Piątkowa sesja przebiegała bardzo spokojnie.WIG20 bez najmniejszych emocji po neutralnym otwarciu osunął się na poziom czerwcowego maksimum 2040 pkt. Następnie dzięki coraz lepszej postawie TPSA bykom udało się odbić od wsparcia, ale rynek nadal pozostawał na 0,5 proc. minusie"

Przegląd informacji ze spółek

Spółka górnicza Bogdanka pdpisała z PH-U Energokrak wieloletnią sprzedaży węgla energetycznego dla elektrowni Rybnik , poinformowała firma w raporcie. Wartość całej umowy wg cen bieżących to 393 mln zł netto. Wtórna oferta publiczna PKO Banku Polskiego obejmie 128,10 mln (10,25%) akcji banku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wartość księgowa

Wartość księgowa przedsiębiorstwa wyceniana jest na podstawie pozycji bilansowych przedsiębiorstwa (aktywów i pasywów). Jest to różnica aktywów i zobowiązań spółki, równa jest wartości kapitału własnego.Jednym z podstawowych wskaźników analizy fundamentalnej służących do oceny bieżącej wartości

Emisja akcji

Emisja akcji (ang. issuance of shares) – podwyższenie kapitału własnego przez spółkę akcyjną polegające na wyemitowaniu, czyli utworzeniu nowych akcji. Emisje odbywają się zwykle w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.Walne zgromadzenie akcjonariuszy określa m.in. czy emisja akcji

Split akcji

akcji. W wyniku jego przeprowadzenia zmienia się wyłącznie ilość akcji spółki, a wartość rzeczywista spółki jako całości pozostaje taka sama (nie uwzględniając wydatków na organizowanie i przeprowadzenie splitu). Mechanizm splitu polega na tym, że spółka dzieli istniejące akcje, bądź emituje dodatkowe

Prawo do akcji

Prawo do akcji (PDA) – prawo majątkowe, przysługujące akcjonariuszom w odniesieniu do akcji nowej emisji danej spółki akcyjnej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych. Wartość (cena) prawa do akcji

Planowanie akcji

Planowanie akcji to zagadnienie związane ze sztuczną inteligencją, a tym samym z robotami. Celem planowania jest osiągnięcie przez robota jednego z docelowych stanów poprzez wykonanie elementarnych akcji (takich jak ruch do przodu, obrót, cofnięcie, itp). Najczęściej polega to na przeszukaniu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.