wartość akcji energa sa

Grupa Energa: Zysk netto w 2013 r. wyższy o 63 proc. niż w 2012 r.

Zysk netto Grupy Energa w 2013 r. wyniósł 743 mln zł i był o 63 proc. wyższy niż w roku 2012. Przychody wyniosły 11,4 mld zł i były wyższe o 2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. EBITDA wyniosła niemal 2 mld zł i była o 21 proc. wyższa niż w 2012 r.

Milionerzy z Energi? Wszystko, co musisz wiedzieć o największym debiucie giełdowym 2013 r.

Po akcje Energi z Gdańska ustawiały się w kraju dziesiątki tysięcy kupców gotowych zapłacić nawet po 20 zł za sztukę. - A ja dostałam SMS z propozycją sprzedaży akcji za 1,30 zł - opowiada zatrudniona w grupie kobieta, która posiada akcje pracownicze

Przegląd informacji ze spółek

Bank Litwy zatwierdził prospekt Avia Solutions Group AB w związku z dopuszczeniem do obrotu na GPW do 1,719 mln akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, podała spółka. Prospekt nie przewiduje publicznej oferty. Volkswagen Poznań otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę nowej fabryki

Przegląd informacji ze spółek

dziś nie prowadzi konkretnych rozmów. Natomiast w razie finalizacji przejęcia Izo-Blok, sfinansuje je emisją akcji oraz długiem. Intel i Energa rozwijają współpracę, która ma na celu wdrożenie technologii Internetu Rzeczy (IoT) i wymiany informacji między urządzeniami (np. sprzętem gospodarstwa

Przegląd informacji ze spółek

uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na dostawę 2 elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (EZT) dla SKM Trój­mia­sto, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 341 mln zł i były

Kolej na akcjonariat obywatelski. Akcje PKP Cargo skuszą inwestorów?

Kolej na akcjonariat obywatelski. Akcje PKP Cargo skuszą inwestorów?

Grada. Co to jest akcjonariat obywatelski? Chodzi o to, aby upowszechnić inwestowanie w akcje spółek ze stajni skarbu państwa. Oferta PKP Cargo w ramach akcjonariatu obywatelskiego jest trochę nietypowa, bo choć spółka pochodzi z zasobów skarbu państwa, to faktycznie sprzedającym jest PKP SA, czyli jej

MSP dopuściło 11 podmiotów do due diligence ZEW Niedzica

MSP w komunikacie. „Minister Skarbu Państwa (…) podjął decyzję o dopuszczeniu do dalszego etapu negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia, tj. zbadania dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa oraz złożenia ofert wiążących następujące podmioty: Enea SA z siedzibą w Poznaniu, Energa

Kilku akcjonariuszy chce sprzedać wspólnie ponad 80% akcji TGE

Warszawa, 20.07.2011 (ISB) - Akcjonariusze Towarowej Giełdy Energii SA (TGE) posiadający ponad 80% akcji zwykłych TGE - tj. Skarb Państwa, który ma ponad 22% akcji, Elektrim, Elektrim Volt, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, Energa, E.ON Energy Trading, PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE

PGE zainwestuje w grupie Energa 5 mld zł w 10 lat

Warszawa, 15.09.2010 (ISB) - PGE Polska Grupa Energetyczna, która parafowała z Ministerstwem Skarbu Państwa (MSP) umowę kupna 84,19% akcji spółki Energa za 7,53 mld zł, zainwestuje w grupie kapitałowej Energa w okresie 10 lat 5 mld  zł, poinformowała PGE w środę. „Kupujący (PGE

Przegląd informacji ze spółek

Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK), stanowiących 10,69% jej kapitału, 686.389 akcji spółki PGE Obrót SA, stanowiących 13,87% i 14.299.180 akcji spółki PGE Dystrybucja SA, stanowiących 1,47%, podała PGE w wtorek. Łączna wartość transakcji wynosi 3.098 mln zł. Producent systemów wentylacyjnych i

Przegląd informacji ze spółek

Spółka Polski Standard Płatności złożyła wniosek do Narodowego Banku Polskiego o zgodę na prowadzenie systemu płatności. Do tworzonego przez 6 banków i KIR standardu dołączyły kolejne spółki, poinformował PKO BP. Oferta publiczna 1.588.264 akcji serii C, oferowanych w ramach subskrypcji

Kulczyk Investments, CEZ oraz PGE złożyły oferty na Energę

Kulczyk Investments, CEZ oraz PGE złożyły oferty na Energę

zainteresowane Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG). Rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór poinformował, że w sumie oferty złożyło osiem podmiotów.Ministerstwo Skarbu jesienią może wystawić na sprzedaż 85 proc. akcji Energi. Wartość tego pakietu Paweł Puchalski z Domu Maklerskiego BZ WBK szacuje na

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadza ostatnią transzę pierwszej oferty kaskadowej, w ramach której oferuje 50 tys. obligacji PCC Rokita serii BA o łącznej wartości 5 mln zł, podała spółka. Wyniki Energi w II połowie roku będą uzależnione od wysokości dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem umarzania żółtych i czerwonych

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Tauron, podpisała umowę na budowę drugiego etapu farmy wiatrowej Marszewo o mocy 18 MW. Wartość inwestycji to 100 mln zł - podał Tauron w komunikacie prasowym. - Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt związany z emisją akcji Lotosu - podała spółka w komunikacie. - Zysk netto grupy Energa

Rząd dyskutował o kupnie Energi przez PGE, znowelizował politykę energ. do 2030

Ministrów znowelizowała też "Politykę energetyczną Polski do 2030 roku". „Rząd przyjął do wiadomości warunki transakcji zakupu przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA większościowego pakietu akcji (4.183.285.468), stanowiących ok. 84,19% kapitału zakładowego spółki Energa SA z siedzibą w

PGE podpisała warunkową umowę kupna akcji Energi od MSP za 7,5 mld zł

Warszawa, 29.09.2010 (ISB) – PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z ministerstwem skarbu warunkową umowę kupna 84,19% akcji spółki Energa za 7,5 mld zł, poinformowała PGE w środę. Warunkiem zawieszającym transakcję jest udzielenie zgody na koncentrację przez Urząd Ochrony Konkurencji i

PGE nadal planuje emisję euroobligacji i/lub obligacje w PLN

dokonywane w złotych, przy czym wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 100.000 zł. Na koniec III kwartału 2010 roku Grupa PGE dysponowała wolnymi środkami w wysokości 4,2 mld zł. W najbliższym czasie PGE może wydać 7,5 mld zł na kupno akcji spółki Energa i ewentualnie ok. 1,3 mld zł na dywidendę

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

Poniedziałkowe ZWZ Asseco Poland uchwaliło przeznaczenie 215,8 mln zł na dywidendę za 2013 r., czyli 2,6 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 21 maja, a dzień wypłaty na 5 czerwca. Asseco Poland SA miało w 2013 r. 280,3 mln zł zysku netto. Asseco Poland z zysku za 2012 r. wypłaciło w formie

Przegląd informacji ze spółek

Towarowej Giełdy Energii SA (TGE) posiadający ponad 80% akcji zwykłych TGE - tj. Skarb Państwa, który ma ponad 22% akcji, Elektrim, Elektrim Volt, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, Energa, E.ON Energy Trading, PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Elektrownia Opole, PGE Górnictwo i Energetyka

Wielcy nieobecni na GPW: PESA, Solaris, Nowy Styl, Maspex

Wielcy nieobecni na GPW: PESA, Solaris, Nowy Styl, Maspex

jak największych. W tym roku na parkiet mają trafić oferty grupy Energa i krajowego lidera w przewozach kolejowych PKP Cargo. Potem lista się urywa. Skarbowi wysycha źródełko Już nie powtórzą się wielkie debiuty prywatyzowanych spółek, takich jak ubezpieczyciel PZU czy PKO BP - ich akcje kupiło

Forum Inwestycyjne: źródła kapitału na inwestycje w energetyce

przedsięwzięć" - ocenił prezes PGE.Dodał, że znaczną część potrzebnych pieniędzy firma zamierza pozyskać z giełdy, gdzie kończą się przygotowania do debiutu. PGE zamierza przeprowadzić nową emisję do 15 proc. akcji. Do tej pory spółka informowała, że wartość oferty może wynieść 4-5 mld zł.Zdaniem prezesa

Przegląd informacji ze spółek

kolejowej w obrębie stacji Wrocław Główny, poinformowała spółka w komunikacie w środę. Wartość umowy netto to 40,23 mln zł, czyli 49,08 brutto. Rząd zajmował się w środę wnioskiem ministra skarbu dotyczącym warunków zakupu przez Polską Grupę Energetyczną 84,19% akcji spółki Energa za 7,5 mld zł i przyjął do

Przegląd informacji ze spółek

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zakończyło proces sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych Police oraz Zakładów Azotowych Puławy bez rozstrzygnięcia, głównie z powodu niesatysfakcjonujących cenowo ofert, które nie odzwierciedlają aktualnej wartości rynkowej akcji, wynika z piątkowej informacji MSP

Przegląd informacji ze spółek

euro na akcję, podała spółka w zawiadomieniu o zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca br. ZWZ ma także zatwierdzić skup akcji celem umorzenia - ma on objąć do 10% kapitału i kosztować do 17,78 mln euro (cena maksymalna to 4,50 euro za akcję). Spółka Energa Invest i prezydent Grudziądza

Przegląd informacji ze spółek

listopadzie PPG planuje debiut na rynku głównym GPW z ofertą publiczną wartości min. 10 mln zł. Istniejący akcjonariusze słoweńskiego banku Nova KBM, wykonując prawo poboru, złożyli zapisy na łączną liczbę 8 056 622 akcji spółki o wartości 64,45 mln euro, z ogólnej puli 13 040 989 akcji

Przegląd wiadomości o nowych inwestycjach w sektorze energii

sprzedaży akcji spółki. Wśród nich znajdują się: Skarb Państwa, Elektrim SA, Elektrim Volt SA, Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA, Energa SA, E.ON Energy Trading SE, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PGE Elektrownia Opole SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA" - czytamy

Przegląd mediów

akwizycje --Ipsos: 38% dużych firm zleca outsourcing obsługi korespondencji --MinFin: Wartość krajowych obligacji zapadających w 2012 t. to 105,3 mld zł --DM BZ WBK podniósł wycenę dla ABC Data o 17% do 3,80 zł, nadal zaleca 'kupuj' --RN ES-System pozytywnie zaopiniowała wypłatę 0,1 zł na akcję dywidendy

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd spółki Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymał dokumentację dotyczącą projektu konsolidacji spółek NWR N.V. i LW Bogdanka zaproponowany przez NWR w związku z ogłoszeniem wezwania na akcje Bogdanki , poinformowała spółka w komunikacie.  Zarząd Bogdanki zapowiedział, że wkrótce przedstawi

Porozumienie Aten bez dużego wpływu na rynek

nawet w Europie. I cierpi z tego powodu. Notowanie na Nasdaq daje szansę na zwiększenie znajomości marki, zainteresowanie analityków i bankierów inwestycyjnych, wzrost wartości firmy, wyceny rynkowej i płynności handlu jej akcjami - tak przekonywał do obecności na Nasdaq Guy Bernstein, który w Grupie

Prywatyzujmy, bo na rynku są pieniądze! Co idzie pod młotek?

Leszkiewicz. - Po pierwsze, każdy debiut nowej spółki na warszawskiej giełdzie podwyższa jej wartość. Po drugie, także niektóre spółki kontrolowane przez skarb państwa mogą myśleć o emisji nowych pakietów akcji. Przykładowo o podwyższeniu kapitału poprzez giełdę mogłyby myśleć puławskie Azoty, które mogłyby w

Wielki kontrakt Comarchu - przegląd wiadomości ze spółek, 26 VIII, g. 20.

. Umowa przewiduje wdrożenie systemu do końca marca 2011 r. Wartość kontraktu z MPEC Białystok to blisko 1,5 mln zł brutto.INTERNET GROUPInternet Group, który uplasował tylko blisko 53 tys. akcji z 10,92 mln akcji nowej emisji, może powrócić do planów podniesienia kapitału w październiku. Firma prowadzi

Sześć polskich zadań głównych

wyróżniających się pod względem parametrów makroekonomicznych, takich jak Polska.Na liście firm do sprzedaży tłok Największe przychody oczekiwane są z akcji prywatyzacyjnej sektora elektroenergetycznego. Rząd chce min. częściowo sprzedać udziały w największych grupach energetycznych: PGE, Tauron, Energa oraz

Chcą odkupić akcje od pracowników Energii. Oferują "dobrą cenę"

maklerskim - poinformował kupiec.Tego typu sprzedaż to obecnie jedyna możliwość zbycia akcji. Ale czy warto?- Zwracamy pracownikom uwagę, żeby podchodzili do różnych propozycji ostrożnie, ale nie podpowiadamy, jakie decyzje mają podejmować - mówi Beata Ostrowska, rzecznik prasowy Energa SA.Przykład Lotosu

Stocznie toną

Matuszewskiego jako aferzystę, który wyprowadza pieniądze na Cypr. Pod koniec grudnia 2002 r. odsprzedał za ułamek rzeczywistej wartości większość akcji Andrzejowi Hassowi - pochodzącemu z Gdańska biznesmenowi związanemu z SLD, byłemu prezesowi zbankrutowanej spółki ESPEBEPE i właścicielowi korporacji budowlanej

Nasze portfele w 2010: co zdrożeje, co stanieje

przypadkach, tak i tutaj wpływ na ceny ma relacja złotówki do innych walut - kiedy wartość złotówki w stosunku do euro spada, polscy hodowcy bydła chętnie sprzedają większe ilości mięsa za granicę.DróbO ostatnich podwyżkach, które zdominowały pierwsze miesiące 2009 roku, już możemy zapomnieć. Poziom produkcji

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Energa

kraju. HistoriaGrupa Energa została utworzona została w wyniku konsolidacji Koncernu Energetycznego ENERGA SA z Zespołem Elektrowni Ostrołęka SA. W skład Grupy wchodzą spółki: Energa SA, Energa-Operator SA i Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Grupa kapitałowaNajważniejsze spółki Grupy to: zarządzająca

Wartość księgowa

Wartość księgowa przedsiębiorstwa wyceniana jest na podstawie pozycji bilansowych przedsiębiorstwa (aktywów i pasywów). Jest to różnica aktywów i zobowiązań spółki, równa jest wartości kapitału własnego.Jednym z podstawowych wskaźników analizy fundamentalnej służących do oceny bieżącej wartości

Emisja akcji

Emisja akcji (ang. issuance of shares) – podwyższenie kapitału własnego przez spółkę akcyjną polegające na wyemitowaniu, czyli utworzeniu nowych akcji. Emisje odbywają się zwykle w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.Walne zgromadzenie akcjonariuszy określa m.in. czy emisja akcji

Split akcji

akcji. W wyniku jego przeprowadzenia zmienia się wyłącznie ilość akcji spółki, a wartość rzeczywista spółki jako całości pozostaje taka sama (nie uwzględniając wydatków na organizowanie i przeprowadzenie splitu). Mechanizm splitu polega na tym, że spółka dzieli istniejące akcje, bądź emituje dodatkowe

Prawo do akcji

Prawo do akcji (PDA) – prawo majątkowe, przysługujące akcjonariuszom w odniesieniu do akcji nowej emisji danej spółki akcyjnej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych. Wartość (cena) prawa do akcji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.