waloryzacja o wskaźnik inflacji

zyhc, PAP

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Rusza coroczna waloryzacja rent i emerytur. Od 1 marca świadczenia wzrosną o 1,6 proc. Nową wysokość świadczeń ZUS przekaże ubezpieczonym na piśmie. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, nie należy składać w tej sprawie żadnych wniosków.

Nie ma zgody, jak pomóc najbiedniejszym emerytom

O podniesieniu emerytur dla najbiedniejszych rozmawiali minister pracy, minister finansów, związkowcy i pracodawcy. Ale do porozumienia nie doszło.

W przyszłym roku niewielka waloryzacja emerytur

Emerytury i renty w marcu 2014 r. wzrosną o najniższy dopuszczalny poziom - tylko o inflację i o 20 proc. realnego wzrostu płac - uznał we wtorek rząd.

Spór biednego z bogatym. Jak podwyższać emerytury

Spór biednego z bogatym. Jak podwyższać emerytury

wpływowemu elektoratowi. Z drugiej - zachodzi niebezpieczeństwo zakwestionowania nowych rozwiązań przez Trybunał Konstytucyjny. Minister chciałby emerytom i rencistom dawać podwyżki o wskaźnik inflacji, a tylko tym najbiedniejszym o inflację i jeszcze dodatkowo o realny wzrost płac. Przeciwnicy twierdzą, że

"DGP": Świadczenia emerytalne wzrosną po 71 zł

waloryzację według nowych zasad.Waloryzacja kwotowa ma obowiązywać tylko jeden rok. Później emerytury będą waloryzowane jedynie o wskaźnik inflacji.

Rosną różnice między najbiedniejszymi a najbogatszymi emerytami

Rosną różnice między najbiedniejszymi a najbogatszymi emerytami

kupować coraz mniej.Obecnie emerytury i renty rosną wszystkim o ustalony procent (o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac). W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę groszową, za to najbogatsi - całkiem sporą.Na przykład w tym roku wszystkie świadczenia wzrosły o 4 proc. To oznaczało, że

Niech progi waloryzują się automatycznie

Niech progi waloryzują się automatycznie

90. była to kwota znacząca, dziś jest wyraźnie zaniżona. Ale ważniejsze jest wprowadzenie automatycznej waloryzacji tego limitu. Można dyskutować, czy słuszne jest powiązanie go akurat z płacą minimalną, gdyż rośnie ona znacznie szybciej niż inflacja. Ale kiedyś można ten wskaźnik zmienić. System

Waloryzacja emerytur i rent zgodna z konstytucją. Co to oznacza?

Waloryzacja emerytur i rent zgodna z konstytucją. Co to oznacza?

tyle? Wskaźnik waloryzacji zależy od dwóch czynników:(inflacji w gospodarstwach emeryckich, czyli wzrostu cen towarów, które najczęściej kupują emeryci,(co najmniej 20-proc. realnego wzrostu płac w przedsiębiorstwach, czyli realnego wzrostu płac po odjęciu inflacji. Może być więcej, ale muszą się na to

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

: teoretycznie, wirtualnie) o z góry ustalony wskaźnik. Można podejrzewać, że ogromna większość przyszłych emerytów nie wie, jak wskaźnik ten jest obliczany. Twórcy reformy emerytalnej chcieli, by system był stabilny finansowo, dlatego przyjęli bardzo realistyczny sposób waloryzowania oszczędności na kontach

Stanęły ceny, nie wzrosną też emerytury. Symboliczna waloryzacja

Stanęły ceny, nie wzrosną też emerytury. Symboliczna waloryzacja

trójką dzieci? Choć premier broni emerytów, to w przyszłym roku dostaną oni i tak najmniejszą podwyżkę od lat. Nie wynika to z niczyjej złej woli, ale z przyjętych zasad ustalania waloryzacji świadczeń.Jak jest wyliczana waloryzacjaWskaźnik waloryzacji emerytur uwzględnia inflację (z roku poprzedniego

Wzory klauzul waloryzacyjnych

Wzory klauzul waloryzacyjnych

Rodzaje waloryzacjiWykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego mogą, na etapie zadawania pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosić do zamawiającego o dopuszczenie waloryzacji wynagrodzenia za wykonanie zamówienia publicznego.Przewidując możliwość waloryzacji

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

To o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem. Więcej, bo seniorzy niezależnie od koniunktury w gospodarce mają co roku gwarantowaną podwyżkę. Rząd waloryzuje ich świadczenia o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac w całej gospodarce.Waloryzacja ma rekompensować emerytowi wzrost cen. I nic

Jak nie skrzywdzić emerytów i nie zrujnować budżetu? [ANALIZA]

. Odtąd świadczenia miały wzrastać o inflację oraz 20 proc. wzrostu płac.Po ponad roku, w lipcu 2004 r., lewica zorientowała się, że przesadziła z podwyżkami, i ukróciła je w pakiecie wicepremiera Jerzego Hausnera. Waloryzacja emerytur następowała odtąd wtedy, gdy od ostatniej podwyżki wskaźnik inflacji

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: Waloryzacja emerytur

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: Waloryzacja emerytur

. Na Węgrzech emerytury są już podwyższane tylko o inflację. Na Łotwie i w borykającej się z potężnym kryzysem gospodarczym Hiszpanii w ogóle zrezygnowano z waloryzacji. W Portugalii niektórym osobom emerytury nawet obniżono. Grecy zlikwidowali część przywilejów i ostro cięli świadczenia, szczególnie

Nie ma porozumienia pracodawców i pracowników ws. płacy minimalnej

Nie ma porozumienia pracodawców i pracowników ws. płacy minimalnej

Nakonieczny.Dodał, że płaca minimalna to nie wszystko, co musiałoby się znaleźć we wspólnych ustaleniach w ramach Komisji Trójstronnej. Wskazał, że chodzi jeszcze o wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, jak również o wzrost płac w państwowej sferze budżetowej. - Tu również nie możemy się porozumieć

"Rz": Ile dla 9,5 mln emerytów?

jest połączenie waloryzacji procentowej (ale tylko o wskaźnik inflacji!) z dodatkową kwotą wspierającą wyłącznie najniższe świadczenia.

Startuje akcja waloryzacja. Emerytury i renty wzrosną o 71 zł

ustalony procent (o wskaźnik inflacji i 20-proc. ze wzrostu płac). W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę w wysokości 30 zł, a najbogatsi - nawet 200 zł. Teraz wszyscy dostaną podwyżkę w takiej samej wysokości.Łącznie na waloryzację będzie przeznaczone 7,2 mld zł. Budżet nic na zmianie nie zaoszczędzi

Procentowo czy kwotowo? Będzie rewolucja w waloryzacji emerytur?

Procentowo czy kwotowo? Będzie rewolucja w waloryzacji emerytur?

"Gazeta" - znów mają zyskać najbiedniejsi. - W roku 2013 czy 2014 zapiszemy jako regułę waloryzację procentową o wskaźnik inflacji - mówi nam Marek Bucior, wiceminister pracy.Podwyżka byłaby więc tylko o inflację (bez 20 proc. ze wzrostu płac). Czy więc oznacza to, że rząd chce na emerytach

Jaką dostaniesz podwyżkę? Waloryzacja na nowych zasadach

Jaką dostaniesz podwyżkę? Waloryzacja na nowych zasadach

wzrost cen i związana z tym inflacja!, bo procentowa waloryzacja podniesie ich świadczenia o wiele więcej niż rzeczywisty był wzrost cen i usług. Zupełnie odwrotną sytuację mają emeryci z niższymi niż przeciętne emerytury. Oni boją się wzrostu cen, bo waloryzacja procentowa nigdy nie zrekompensuje im

Waloryzacja emerytur po nowemu

kolejna rewolucja. - W roku 2013 czy 2014 zapiszemy jako regułę waloryzację procentową o wskaźnik inflacji - mówi Marek Bucior, wiceminister pracy. Podwyżka byłaby więc tylko o inflację. A to by oznaczało, że emeryci stracą. Dziś bowiem emeryci dostają podwyżkę procentową o inflację i dodatkowo jeszcze

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

. Rząd waloryzuje ich świadczenia o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac w całej gospodarce. Waloryzacja ma rekompensować emerytowi wzrost cen. I nic się tu nie zmieni. - Nie tylko nie zmniejszymy emerytur, ale też nie zrezygnujemy z ich corocznej waloryzacji - powtarza za każdym razem

Jak dawać podwyżki emerytom i rencistom

Jak dawać podwyżki emerytom i rencistom

priorytetowo. Tyle że do dziś nie wyznaczył nawet terminu rozprawy. - Sprawa jest newralgiczna. Odbywają się narady. Ale traktowana jest priorytetowo - usłyszeliśmy w biurze TK.Jakie są opcje? Jedną z bardziej sprawiedliwych jest podwyżka wszystkich emerytur o wskaźnik inflacji (ale już bez dodatkowych 20 proc

Co nam zostało z reformy emerytalnej? Były założenia, ale reforma nie została zakończona

Co nam zostało z reformy emerytalnej? Były założenia, ale reforma nie została zakończona

wypłacanych) tylko o coroczną inflację. Na więcej państwa zwyczajnie nie było stać. Posłowie postanowili być jednak hojniejsi. W lutym 2003 r. przegłosowują waloryzację emerytur i rent. Odtąd świadczenia miały wzrastać o inflację oraz 20 proc. wzrostu płac. Po ponad roku, w lipcu 2004 r., lewica zorientowała

Waloryzacja rent i emerytur

brutto miesięcznie. Po waloryzacji jej świadczenie wzrośnie o 53,20 zł i od marca wyniesie1453,20 zł brutto.Co ważne, o ten sam wskaźnik (3,8 proc.) wzrosną też najniższe świadczenia. Ile wyniesie emerytura po podwyżce - przykładowe wyliczenia przedstawiamy w tabelce obok.Rosną najniższe świadczenia i

MPiPS: tegoroczna waloryzacja emerytur wyniesie co najmniej 6,1 proc.

przeprowadzi waloryzację emerytur od 1 marca. Wiceminister przypomniał, że waloryzacja została przywrócona w 2007 r. i uwzględnia inflację oraz 20-proc. udział we wzroście średniego realnego wynagrodzenia. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów wynosi za

Suchocka-Roguska: Przygotowałam 20 budżetów, nowelizowałam pięć [WYWIAD]

r. wzrosną o najniższy dopuszczalny poziom - tylko o inflację i o 20 proc. realnego wzrostu płac. Na tę informację czeka co roku blisko 10 mln osób. Podwyżka w wyniku waloryzacji obejmuje bowiem każdego polskiego emeryta, rencistę, a także osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne

Dobre opinie o propozycji nowej reguły wydatkowej

r. liczyłby się więc wzrost PKB z lat 2007-12, szacunek wzrostu w 2013 r. i prognoza na 2014 r. Wynik byłby jeszcze powiększany o prognozowany wzrost inflacji w roku, dla którego wyliczany jest dopuszczalny limit wydatków. W przypadku 2014 r. byłby to więc prognozowany wskaźnik inflacji na przyszły

"Dziennik Gazeta Prawna": Proponowane zmiany w systemie emerytalnym

dodatkowych, poza ustalonymi przepisami, wpłat do OFE. Z kolei OFE dostaną większą swobodę inwestowania powierzonych im środków. Stopniowo będą mogły zwiększać swoje zaangażowanie w akcje. W projekcie zapisano również waloryzację składek emerytalnych, wpłacanych do ZUS. Ma ona być powiązana ze wzrostem PKB i

Szokujące pustki w kasie ZUS. Przyczyny? Demografia, górnicy

kilkadziesiąt lat system będzie się bilansował. Prognoza pokazuje, że nie będzie.Cały czas pod kreskąZakład na podstawie prognoz Eurostatu o demografii i prognoz resortu finansów o stopie bezrobocia, inflacji, wzroście płac, PKB przygotował trzy warianty rozwoju sytuacji.W najbardziej optymistycznym na wypłaty

Ekonomiści: Reforma OFE, przedstawiona przez rząd doprowadzi do ich likwidacji

poważne ryzyko, że bez dodatkowych zmian wzrosną. Główną przyczyną możliwego powiększenia zobowiązań państwa jest nadmiernie wysoka stopa waloryzacji stanu kont w I filarze. Choć tempo przypisu składek – czyli podstawowy wskaźnik, od którego zależy tempo tej waloryzacji – może w przyszłości

Dlaczego salowa płaci za górnika?

prawdą.Reforma emerytalna zakładała, że nasze konto emerytalne w ZUS będzie waloryzowane kwartalnie o tzw. tempo wzrostu przypisu składek emerytalnych ZUS. To wskaźnik, który zależy od liczby pracujących i wysokości ich wynagrodzeń. Wybór takiego sposobu waloryzacji sprawiał, że stan naszego konta w ZUS

"DGP": Przeciętna emerytura wyższa o 75 zł

GUS podał we wtorek, że w 2009 r. pensje po odliczeniu inflacji wzrosły o 2,1 proc. Wcześniej, w połowie stycznia, ogłosił, że wzrost cen w ubiegłym roku dla gospodarstw emerytów i rencistów wzrósł o 4,2 proc.Na podstawie tych danych można wyliczyć wskaźnik waloryzacji, od którego zależy marcowa

AAAA emeryta tanio sprzedam

2008 r. mamy więc podwyżkę co roku. Wskaźnik waloryzacji uwzględnia inflację oraz 20-proc. wzrost płac. Tylko w 2008 r. podwyżka kosztowała budżet 5,6 mld zł.W kolejnych dwóch latach (2009-10) rząd PO-PSL zgodnie z zasadami ustalonymi przez PiS na podwyżkę emerytom przeznaczył kolejne blisko 10 mld zł

Rostowski: W latach 2014-2015 wzrost PKB na poziomie z 2011 r.

"Sądzę, że w latach 2014-2015 będziemy widzieli tak dynamiczny rozwój jak w 2011 roku" - powiedział Rostowski. Z danych GUSwynika, że w 2011 r. polska gospodarka urosła o 4,3 proc. PKB."Mimo że sytuacja jest trudna i w pierwszej połowie przyszłego roku będzie trudna, w drugiej

Sprzedaż detaliczna sugeruje odbicie od dna w popycie konsumentów wg analityków

konsumpcji, które naszym zdaniem jest związane z obserwowanym w ostatnim czasie realnym wzrostem wynagrodzeń na skutek bardzo niskiej inflacji oraz mającą miejsce od 1 marca br. waloryzacją rent i emerytur o blisko 4,5%" - ekonomista Invest-Banku Rafał Sadoch "Mamy nadzieję, że od teraz

W 2013 r. podwyżka podatków i opłat. Za grunt, mieszkanie, psa...

często przynajmniej część z nich obniżają. Nie jest to jednak reguła. Co więcej, coraz częściej gminy, które stosowały stawki znacznie niższe od maksymalnych, teraz podnoszą je mocniej niż o wskaźnik inflacji. To dlatego, że Ministerstwo Finansów stara się im na wszelkie sposoby ograniczyć możliwość

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

które skutkują waloryzacją umowy. Dopuszczalne jest np. wpisanie do umowy zasady, że waloryzacja nastąpi w przypadku gdy inflacja średnioroczna przekroczy wskaźnik wskazany w umowie. Racjonalnym jest również oparcie waloryzacji na publikowanym przez GUS wskaźniku zmiany cen towarów i usług

Wzrost PKB wciąż powyżej 1 proc. Recesja nam nie grozi?

, w tym bardzo silnie wzrosła sprzedaż samochodów (a kto kupuje samochód, jeśli obawia się o swoją sytuację finansową?).Piotr Bujak, główny ekonomista Nordei, przypomina, że na plus działać powinna też waloryzacją rent i emerytur (od marca wzrosną o 4 proc., czyli znacznie więcej niż inflacja). Także

Śląskie. Lokalne podatki z reguły nieco wyższe w 2014 r., ale są i obniżki

., czyli wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu tego roku. Oznacza to 1 grosz więcej na metrze kwadratowym budynku mieszkalnego - w sumie 65 groszy. Dla budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, stawkę podniesiono z 21,15 zł do 21,34 zł za metr. Nie wzrosną stawki podatku od środków

OPZZ: rząd odmawia negocjacji w sprawie wskaźnika wzrostu rent i emerytur

. realnego wzrostu płac, emerytury i renty wzrosną w br. o ok. 5,5 - 5,9 proc."Gdyby przyjąć nasz wskaźnik, czyli 50 proc., wzrost rent i emerytur wyniósłby ok. 13,7 - 14,7 proc. i tego właśnie będziemy domagać się od rządu razem z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów" - powiedziała

Kto zepsuł reformę emerytalną. Wszyscy mają "za uszami"

(również Jarosław Kaczyński) i 27 z PSL. Waldemar Pawlak nie brał udziału w głosowaniu. Gdy do władzy doszedł PiS, przywrócił ponownie hojniejszą waloryzację. Od 1 marca 2008 r. mamy więc podwyżkę co roku. Wskaźnik waloryzacji uwzględnia inflację oraz 20-proc. wzrost płac. Tylko w 2008 r. podwyżka

PKB wzrosło w 2012 o 2 proc. Jeśli nie eksport, to co?

przybywa). To znak, że realnie jest gorzej, niż było.Nasze płace w przyszłym roku nie będą rosły szybciej niż średnio o 2-3 proc. Ale dzięki spadkowi inflacji będzie nas realnie stać na więcej. Do tego dojdzie waloryzacja rent i emerytur na podstawie wskaźnika z czasów, gdy inflacja była jeszcze wysoka

Pełzająca podwyżka podatków lokalnych nadciąga

Od tej podwyżki podatków nie ma ucieczki. To dlatego, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zapisano mechanizm corocznej waloryzacji kwot maksymalnych stawek tych podatków i opłat. One po prostu podążają za inflacją. Jeśli ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosną, to rosną też górne stawki

W 2014 roku podwyżka podatków. Kogo zaboli najmocniej?

mocniej niż o wskaźnik inflacji. Bo po prostu brakuje im pieniędzy.Podatek od nieruchomości w góręOd stycznia 2014 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości pobieranego od każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu czy mieszkania wzrośnie z dzisiejszych 73 do 74 gr. Firmy zapłacą więcej od

Koniec starego portfela, czyli komu wyższe emerytury

było do 1996 r.). Te osoby straciły na waloryzacji dlatego, że przy przechodzeniu na emeryturę obliczono im mniejsze świadczenia. A waloryzacja o wskaźnik inflacji uzależnia wysokość podwyżki od wysokości emerytury (renty).Od marca 2008 r. ZUS wyrówna im kwotę bazową (z okresu, kiedy

Zmiany w OFE bez kompromisu

trafić do OFE, zostaną zapisane w ZUS - będą waloryzowane o wysokość średniego nominalnego PKB (czyli wzrost gospodarczy i inflację) za ostatnie pięć lat. Jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie. W razie naszej śmierci będą dziedziczone, a w wypadku rozwodu dzielone. Nie będzie to

Drogi przegrały z Rostowskim

Infrastruktury. A opłata paliwowa od oleju napędowego? Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wzrośnie o wskaźnik inflacji, czyli ok. 1 gr na litrze. To powiększy fundusze na budowę dróg i kolei o skromne 146 mln zł rocznie.Ministerstwo Finansów poinformowało nas, że jest przeciwne propozycji Ministerstwa

Mazowsze już bogatsze. Będą podwyżki dla urzędników

nauczyciele dostaną 7 proc. więcej, ale to konsekwencja wynikająca z Karty nauczyciela - mówił Marek Miesztalski, skarbnik Mazowsza. - Gdybyśmy chcieli podnieść pensje tylko o wskaźnik inflacji, musiałyby wzrosnąć o 11 proc. W przeliczeniu na jednego pracownika mówimy o kwotach naprawdę skromnych.- Nie

Rewolucja w emeryturach. Co dalej z naszymi składkami, co z OFE, IKE, ZUS...?

powiększane o wzrost funduszu płac (praktycznie odpowiadało to wzrostowi gospodarczemu).Nowe subkonto w ZUS ma być waloryzowane inaczej. Ma rosnąć o wysokość średniego nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat. Uwaga! Jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, np. w czasie

Samorządy szukają gotówki. Nadchodzi fala podwyżek

przypadku podwyżki to nic nadzwyczajnego. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zapisano mechanizm corocznej waloryzacji kwot maksymalnych stawek tych podatków i opłat. Chodzi o to, żeby inflacja nie pożerała części dochodów samorządów. Ministerstwo Finansów właśnie wstępnie podało, że w przyszłym roku

Nowela ustawy o finansach publicznych wraca do komisji finansów

przekroczyć poziomu inflacji. Dodatkowe obciążenia - w postaci wzrostu stawki podatku VAT - przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług (chodzi o przekroczenie progu 55 proc. w relacji kwoty PDP do PKB za lata 2012 lub 2013).

PKPP "Lewiatan" pokaże rządowi jak zaoszczędzić 10 mld zł

zł, waloryzację emerytur i rent o wskaźnik inflacji bez uwzględniania wzrostu wynagrodzeń, zamrożenie funduszu płac w administracji publicznej, objęcie rolników podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenie społeczne jak innych przedsiębiorców, likwidację przywilejów dla zakładów pracy

Jak Polska uciekła komornikowi spod młotka

kwartał waloryzowane. Duże przedsiębiorstwa wywalczały dla siebie o podwyżki przekraczające waloryzację. W efekcie inflacja, która na początku roku 1989 wynosiła 70-80 proc. w skali roku, skoczyła jesienią do 500-600 proc.2. Negocjować z MFW i wierzycielami Polski, by mieć odrobinę oddechu.Wierzyciele

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

średnie oprocentowanie obligacji skarbowych w ubiegłym roku wyniosło 4,85 proc. Wątpliwości ma NBP. Przestrzega, że obietnica waloryzacji nowego subkonta w ZUS o PKB i inflację "może być niemożliwa do spełnienia w długim okresie". Kolejny rząd może się z niej wycofać, co grozi obniżką przyszłych

Nasze drogie nieruchomości

lokalnych. Oznacza to, że stanowi on źródło dochodów samorządów, a nie budżetu państwa. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zapisano mechanizm corocznej waloryzacji kwot maksymalnych stawek tych podatków. One po prostu podążają za inflacją, by nie pożerała części dochodów samorządów. Jeśli więc ceny

Drogi pod dyktando Rostowskiego

było przeciwne propozycji Ministerstwa Infrastruktury, bo w ustawie o autostradach płatnych i KFD przewidziano już mechanizm waloryzacji stawki opłaty paliwowej o wskaźnik inflacji. A teraz tę ustawę Grabarczyk chciał znowelizować.To wyjaśnienie, które nic nie wyjaśnia. Dwa lata temu rząd znowelizował

"DGP": Waloryzacja kwotowa tylko w 2012 r.

W przyszłym roku podwyżka emerytur będzie kwotowa, a więc identyczna i ma wynieść ok. 72 zł na każdego emeryta. Jednak takie zasady mają obowiązywać tylko w 2012 r. Resort obawia się zarzutu niekonstytucyjności takiego rozwiązania, dlatego na następne lata szykuje waloryzację jedynie o wskaźnik

OFE znów nie pokonały inflacji. Od 30 marca 2007 do 31 marca 2010 zarobek wyniósł... 2,901 proc.

funduszu emerytalnym zgromadzony kapitał był o 643 zł 13 gr. większy od przeciętnego (...), różnica między najlepszym i najgorszym funduszem wyniosła 1 tys. 883 zł 96 gr" - czytamy w informacji MPiPS. Średnie stópy zwrotu w OFEResort podał też wielkości średnich stóp zwrotu w OFE (jest to wskaźnik

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

Warszawa, 11.07.2011 (ISB) - Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 3,2%, by w 2013 r. osiągnąć 2,9% wobec 3,8% w 2009 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanym w "Raporcie o inflacji". "

Pozorny spór o podwyższenie wieku emerytalnego

raczej trudno uskładać. Minimalna, czyli jaka?Emerytura minimalna to teraz niecałe 800 zł. Jej wysokość ustalono arbitralnie na początku lat 90., podnosząc potem o dziwny wskaźnik składający się z inflacji (w 80 proc.) i wzrostu płac (w 20 proc.). Choć taka waloryzacja pozwala zachować wartość

Jak politycy pracują na twoją emeryturę

. Według wyliczeń Pawlaka, żeby dostać taką emeryturę, wystarczyłoby dziś płacić co miesiąc 120 zł. Jeżeli ktoś chciałby na starość żyć na wyższym poziomie, sam musiałby odkładać pieniądze w banku czy w funduszach. 120-złotowa składka miałaby być co roku waloryzowana o wskaźnik inflacji i ewentualnie

Jak podwyższyć czynsz najmu mieszkania?

;tym ostatnim przypadku mowa o zastrzeżonej waloryzacji czynszu stosownie np. do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czy wzrostu inflacji.Wypowiedzenie to musi być dokonane w formie pisemnej. W przeciwnym razie będzie nieważne. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

. od płac - to sprawą najważniejszą będzie sposób waloryzacji tych środków. ZUS stoi na stanowisku, że powinna ona być przeprowadzana na zbliżonych zasadach jak dotychczas. Na koniec maja jest publikowany wskaźnik inflacji i środki są waloryzowane od nowego roku. Co istotne, waloryzacja w ZUS obejmie

Wasze pytania ws. OFE. Maciej Samcik odpowiada

będą mogły kupować już obligacji skarbowych, lecz te pieniądze, które zostały wpłacone przez was do OFE i poszły na zakup akcji - zostają w OFE.Bolesny: 1) Jeżeli zdecyduję się przenieść całość swoich składek do ZUS, będą one waloryzowane, jak rozumiem, o wskaźnik wzrostu PKB? 2) Czy pozostawienie

PO i PSL za przyjęciem informacji rządu nt. emerytur, PiS i Lewica - za odrzuceniem (synteza)

i OFE).Zaznaczyła, że projekt przewiduje też wzrost emerytur kapitałowych o nie mniej niż 90 proc. zwrotu z zysku (z akcji i obligacji, kupowanych za pieniądze wpłacane do OFE). W II filarze nie przewidziano waloryzacji świadczeń o inflację. W przypadku świadczeń wypłacanych z ZUS będą one rosły o

Marek Belka: Bańka w końcu pęknie, stopy procentowe będą rosnąć

wpływa na decyzje RPP? Styczniową podwyżkę stóp odczytano jako reakcję na wzrost inflacji w grudniu. Natomiast gdy NBP opublikował raport, z którego wynika, że przez dwa lata wskaźnik cen będzie powyżej celu Rady, to ta stóp nie zmieniła. - Decydujące na pewno nie są dane miesięczne. Gdybyście chcieli

Od stycznia rząd chce podnieść cenę oleju napędowego o 16 groszy za litr

Drogowy, głównie z pożyczek. Dzięki podwyżce opłaty paliwowej na konta Funduszu ma wpływać pieniędzy za zapłatę długów zaciąganych na inwestycje drogowe.Projekt podwyżki opłaty paliwowej od autogazu resort infrastruktury tłumaczy zaś potrzebą waloryzacji tej opłaty o wskaźnik inflacji. Projekty podwyżek

Rząd tnie składkę do OFE

. oszczędności wyniosą 190 mld zł. O tyle mniej trzeba będzie dołożyć do kasy ZUS. Składki, które zostaną zapisane w ZUS zamiast w OFE, będą waloryzowane o wysokość średniego nominalnego PKB (czyli wzrost gospodarczy i inflację) za ostatnie pięć lat. Jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie. W

Związkowcy z KGHM wysłali postulaty do zarządu

potrzebne i nie wejdą w życie" - powiedział Zbrzyzny.W pakiecie miałaby się znaleźć m.in. gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników - minimum 10 lat od wspomnianej utraty kontroli, oraz coroczna waloryzacja płac nie niższa od wskaźnika inflacji osiągniętego w roku poprzednim.Związkowcy chcą

Brakuje pieniędzy na emerytury

waloryzacji. Od marca renty i emerytury są podwyższane nie tylko o wskaźnik inflacji jak dotychczas, ale też o co najmniej 20 proc. wzrostu płac. A to oznacza większe wypłaty z Zakładu - w tym roku o 5,6 mld zł. Na deficyt ZUS wpływają też fatalne dane demograficzne. O ile teraz na jednego emeryta przypada

Złota jesień koniunktury

wzrostowi gospodarczemu towarzyszył optymizm przedsiębiorców, który jednak ostatnio słabnie. Opierający się na opiniach firm publikowany przez GUS wskaźnik koniunktury w lipcu 2008 r. wyniósł 14 punktów, co oznacza, że choć nadal nie jest najgorzej (w połowie 2007 r. był na poziomie dwudziestu kilku

Prosta matematyka systemu świadczeń społecznych

, ponieważ wysokość emerytury bardzo mocno zależy od zgromadzonych składek. Gdy wzrastają wynagrodzenia, wzrastają wpływy do FUS, podobnie, gdy spada bezrobocie. Jednocześnie przy wyższej inflacji szybciej wzrastają świadczenia, bo wyższy jest wskaźnik waloryzacji. Wrażliwość FUS na te zmiany jest bardzo

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

są ważniejsze, podczas gdy inne nie mają większego znaczenia. W celu porównania poszczególnych gmin w aspekcie przydatności ich środowiska przyrodniczego dla potrzeb rolnictwa utworzono syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który uwzględniając jakość gleb, agroklimat, warunki

Wskaźnik ubóstwa

Wskaźnik ubóstwa (z ang. Misery index) – wskaźnik ekonomiczny stworzony przez ekonomistę Arthura Okuna (stąd też alternatywna nazwa: ang. Okun's Index) Jest to suma stopy bezrobocia oraz poziomu inflacji. Uważa się, że zarówno wyższa stopa bezrobocia jak i wyższy poziom inflacji składają

Wskaźnik płynności wysoki

na środki pieniężne. Pożądana jest relacja: Wpw > 1 Wskaźnik niższy od jedności jest uzasadniony tylko w warunkach wysokiej inflacji.

Wskaźnik Big Maca

Wskaźnik Big Maca (ang. Big Mac Index) - nieformalny wskaźnik pomiaru parytetu siły nabywczej wprowadzony przez „The Economist” we wrześniu 1986.W numizmatyce, historii i archeologii zbliżoną rolę pełni trofa. Sposób obliczenia i interpretacjaZa punkt odniesienia przyjęto cenę

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

. 2 tys. pozycji, a ceny sprawdza się raz lub dwa razy w miesiącu) GUS oblicza wskaźnik inflacji. Wielu ekspertów uważa, że CPI jest nie tyle miarą inflacji, co wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania. W praktyce występują jednak różnice między koszykiem "codziennym", a "statystycznym". Ceny niektórych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.