wadliwy wyrok

Adriana Rozwadowska

Jest opinia Sądu Najwyższego. Ustawa Nowoczesnej bublem prawnym?

Jest opinia Sądu Najwyższego. Ustawa Nowoczesnej bublem prawnym?

Biuro Analiz Sądu Najwyższego nie zostawia suchej nitki na projekcie nowelizacji kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych autorstwa Nowoczesnej. Zarzuty? Wybiórcze zmiany, zignorowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wadliwa technika legislacyjna.

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ.

Dobrowolne stosowanie Pzp do zamówień podprogowych nie oznacza, że wykonawca może się odwołać

Jeżeli wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000 euro, należy uznać, że procedury opisane w ustawie Pzp zostały zastosowane przez zamawiającego dobrowolnie.

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

zamówienia odpowiada zamawiający . Jeżeli zaś powierzy jego przygotowanie specjalistycznej firmie projektowej, ma prawo do uzyskania od niej odszkodowania, gdy projekt zostanie wykonany w sposób wadliwy. Częściową odpowiedzialność za błędy projektowe ponosi również wykonawca robót budowlanych na mocy art

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

w wytworzeniem dzieła przez wykonawcę umowy, art. 730, 746, 764 kc – z tytułu zaistnienia wadliwego wykonania dzieła lub robót budowlanych art. 560 kc – z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, - w odniesieniu do wykonawcy umowy o zamówienie publiczne zastosowanie znajduje: art. 640

SA KIG: Przepisy regulujące postępowania arbitrażowe wchodzą w życie 8 IX

, wprowadzone zmiany nie ograniczają instrumentów kontroli wyroków sądów polubownych będących w rękach sądów powszechnych, które w dalszym ciągu mogą eliminować z obrotu prawnego wadliwe ich zdaniem orzeczenia" - powiedział przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

interpretowała udostępnianie wyjaśnień dopiero po wyborze oferty, czego przykładem są poniższe wyroki KIO : 1)      wyrok z 8 listopada 2013 r. (sygn. akt KIO 2525/13): „Należy stanowczo podkreślić, że Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego , iż wyjaśnienia, tudzież

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

jego zakończeniem, natomiast unieważnienie czynności w postępowaniu nie oznacza zakończenia postępowania, lecz powrót etapu poprzedzającego podjęcie wadliwej czynności i daje możliwość jego przeprowadzenia zgodnie z wymaganymi przepisami. Zatem przeprowadzenie aukcji elektronicznej jako czynności w

Rewolucyjny wyrok NSA. Jeśli niesłusznie zapłacisz podatek VAT, nie dostaniesz zwrotu

Rewolucyjny wyrok NSA. Jeśli niesłusznie zapłacisz podatek VAT, nie dostaniesz zwrotu

sytuacji, w której bezpodstawnie wzbogacony pozostawałby Skarb Państwa kosztem nabywcy Nieruchomości”. NSA wydał wyrok 18 kwietnia 2019. Niestety, niekorzystny dla pana Marka. Skargę uznajemy za niesłuszną Sąd przyznał, że stosunek prawno-podatkowy przy transakcji nie powstał pomiędzy fiskusem a

Czy rzeczywiście przepłacamy za dostęp do torów?

Czy rzeczywiście przepłacamy za dostęp do torów?

ustalenia kosztów była wadliwa. "Tym samym obecnie mamy do czynienia z dwoma prawomocnymi wyrokami Sądu Apelacyjnego w Warszawie, które w sposób całkowicie odmienny oceniły prawidłowość decyzji Prezesa UTK zatwierdzającego cennik" - napisał nam Siemieniec. Dodaje, że PLK "poważnie rozważa

Kary dla autobusowych gapowiczów z błędami. ZTM ma się czego bać?

- Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok kieleckiego sądu. Powody zostaną przedstawione później w pisemnym uzasadnieniu - mówi Szczepan Borowski z wydziału informacji sądowej NSA. - Czekamy na uzasadnienie, nasz radca prawny się z nim zapozna. Bez tego trudno zajmować stanowisko

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

. Naczelnik urzędu skarbowego wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten - ku zdumieniu pana Marka - uchylił w całości zaskarżony wyrok. Sprawa więc po raz drugi trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

Skarbówka działa coraz bardziej agresywnie. W rezultacie nieraz dochodzi do absurdów - sąd nakazuje oddać przedsiębiorcy zablokowane pieniądze, a fiskus wyroków... nie respektuje. Przekonał się o tym choćby pan Andrzej, przedsiębiorca z Warszawy. W połowie 2018 r. dostał decyzję naczelnika Urzędu

Poczta Polska odwołała się od wyniku przetargu na obsługę administracji

CUW jako najtańsza, jest wadliwa i powinna zostać odrzucona. Sprawę odwołania Poczty Polskiej rozpatrzy Krajowa Izba Odwoławcza" – czytamy w komunikacie. Jak zaznaczono w komunikacie, Krajowa Izba Odwoławcza 11 grudnia br. już raz uwzględniła odwołanie Poczty Polskiej i unieważniła wybór

Odwołanie do KIO - warunki formalne

Odwołanie do KIO - warunki formalne

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 04 marca 2015 roku uwzględnił skargę wniesioną przez Prezesa UZP na postanowienie KIO w zakresie braku wezwania odwołującego do uzupełnienia treści przedstawionego pełnomocnictwa. KIO w wyroku z dnia 21 listopada 2014 roku (sygn. akt: KIO 2339/14

Komputronik złoży apelację w sprawie należności od Clean & Carbon Energy

. "W nieprawomocnym wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił nakaz zapłaty wydany przez ten sąd w postępowaniu nakazowym w dniu 13 maja 2011 roku. Wyrok nie wywołuje żadnych skutków prawnych, wyrok jest wadliwy formalnie i merytorycznie (wada prawna określana w orzecznictwie

Kogo nie można zwolnić z pracy? Nietykalność gwarantuje im kodeks pracy

Kogo nie można zwolnić z pracy? Nietykalność gwarantuje im kodeks pracy

przedemerytalnej, może dochodzić przed sądem przywrócenia do pracy. Dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2018 r. nawet pracownicy zatrudnieni na czas określony mogą się ubiegać o przywrócenie do pracy. Związkowiec, żeby działać, nie może się bać o pracę Wbrew powszechnie panującej opinii sama

Kto mieczem wojuje... Klientowi udało się cofnąć wypowiedzenie kredytu, bo bank popełnił drobny błąd

Kto mieczem wojuje... Klientowi udało się cofnąć wypowiedzenie kredytu, bo bank popełnił drobny błąd

niedawno w ręce wyrok, po którego lekturze bankowcy bawiący się z kredytobiorcami w kotka i myszkę mogą przestać czuć się tak pewnie jak dotychczas. Rzecz dotyczy kredytu udzielonego najprawdopodobniej przez bank Santander Consumer (co prawda w kopii uzasadnienia wyroku nazwa banku została "

Czy każdy twórca tworzy dzieło? Zdaniem Sądu Najwyższego nie, więc muzyk w orkiestrze musi podpisać mniej korzystną umowę-zlecenie

Czy każdy twórca tworzy dzieło? Zdaniem Sądu Najwyższego nie, więc muzyk w orkiestrze musi podpisać mniej korzystną umowę-zlecenie

przerażeni dyrektorzy instytucji kultury. ZUS w wielu z nich  mógłby zanegować dziesiątki tysięcy umów i zażądać zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za dziesięć lat wstecz. A to wywróciłoby niejedną instytucję kultury. – To groźny wyrok, bo mimo że jest wadliwy, może spowodować, że

Awaria platformy aukcyjnej

Awaria platformy aukcyjnej

elektronicznej W wyroku z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO/1012/10; Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do okoliczności danego stanu faktycznego (KIO/1012/10), ustaliła, że nieuzasadnione jest wymaganie od wykonawcy, będącego jedynie użytkownikiem platformy służącej do przeprowadzania aukcji, aby

Niefortunna instalacja LPG. Kto jest gwarantem?

klient. Mimo że samochód wiele razy trafiał do różnych autoryzowanych serwisów, usterki wracały. Co gorsza, zaczęły się przepychanki między gwarantem samochodu, jego sprzedawcą a firmą, która dostarczała instalację gazową - jedni twierdzili, że wadliwy jest samochód, a inni, że do awarii dochodzi na

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

powyżej art. 58 § 1 KC powoduje bezwzględną sankcję nieważności wadliwej czynności prawnej. Podstawę do skorzystania z z art. 58 § 1 KC daje ustawa Prawo zamówień publicznych, która w art. 139 ust. 1 odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego. Znajdź przetarg dla swojej firmy Oferty

Czy jest szansa na wygranie z bankiem?

dla siebie wyrokach dwóch instancji wydawało się, że złożony przez bank wniosek kasacyjny jest już tylko gestem rozpaczy. Tymczasem Sąd Najwyższy zażądał, by powołać biegłego, który ustali, w jakim stopniu zysk banku wynikający z wadliwej klauzuli był "niesprawiedliwy". Dotąd wydawało się

Uwaga, reprywatyzacja! Nowe zalecenia dla prokuratorów: włączać się w sprawy, które budzą wątpliwości

wnioski dowodowe, opinie czy nawet skarżyć decyzje urzędów i wyroki sądów. Seremet chce, by częściej korzystano z tych uprawnień. Pisze w zaleceniach o "konieczności rozważania z urzędu przesłanek do podejmowania przez prokuratorów działań z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego, w

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

rzekom wadliwego pełnomocnictwa - powiedział Zubelewicz. - Problem polega na tym, że opłata sądowa od skargi na wyrok KIO wynosi w przypadku tej inwestycji 5 mln zł. Wyroki sądów są niezbadane. Dlatego - choć uważamy, że mamy rację - przy tak dużej sumie nie chcieliśmy ryzykować i złożyliśmy odwołanie

Masz firmę, nie jesteś konsumentem. Co przez to tracisz?

rękojmię, czyli odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar. Klient ma na to dwa lata od daty zakupu, bo tyle ważna jest rękojmia. Sprzedawca może zaproponować naprawę, ale jeśli sytuacja się powtórzy (druga reklamacja tej samej wady), można zażądać wymiany towaru na nowy albo zwrotu pieniędzy. Jeśli

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

wokandę Sądu Rejonowego w Tychach. Należą się tylko odsetki Po zapoznaniu się z dowodami oraz przesłuchaniu Marka J. sąd wydał wyrok, w którym oddalił żądanie operatora komórkowego. "Karę umowną można zastrzec tylko na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego"

Obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej

projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Stanowisko takie wynika

O. Rydzyk chce ponad 30 mln zł od państwowych spółek

. Potem sprawa ucichła i bez zainteresowania mediów trafiła na wokandę. Fundacja Lux Veritatis pozwała spółkę Exalo Drilling oraz ubezpieczającą ją PZU. - Powódka wniosła o odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania umowy. Żąda ponad 30 mln zł - mówi Joanna Organiak, koordynator ds. kontaktów Sądu

Lokalny przedsiębiorca wygrał z Carrefourem

za przedterminowe zerwanie umowy. W uzasadnieniu czytamy m.in.: na skutek odłączenia prądu, lokal stał się wadliwy. Wada ta powstała w trakcie trwania umowy. Jest to wada uniemożliwiająca przewidziane umową korzystanie z rzeczy. Oczywistym jest bowiem, iż nie można prowadzić działalności gospodarczej

Miliardy w zawieszeniu. Miejsca pracy też

powodu błędów formalnych w złożonym oświadczeniu o ważności swojej oferty. Rafako chce także wykluczenia Alstomu z powodu wadliwego wadium. Jutro w KIO odbędzie się rozprawa. Nie wiadomo, czy zapadnie wyrok. Jeśli KIO wyda wyrok, a konsorcja będą nadal niezadowolone, to będą mogły za pośrednictwem

4 lata skutecznej wojny z telekomem

resorcie kultury. Kobieta uznała, że działania telekomunikacyjnego giganta przyniosły jej osobiste straty. Stres, podważona opinia w pracy. Skierowała więc pozew przeciwko Orange Polska o zadośćuczynienie. Domagała się 20 tys. zł. Wyrok zapadł w lipcu 2014 r. Młoda prawniczka usłyszała, że ma absolutną

Dokument zawierający nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu

istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych uzupełnieniu podlega dokument niezłożony lub dokument wadliwy. Natomiast dokument zawierający nieprawdziwe dane nie ma charakteru określonego we wskazanym przepisie (patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

;zachowujący właściwą proporcję". Warunek proporcjonalny więc to tyle co warunek nienadmierny. W wyroku z dnia 16 września 1999 r., C-414/97, Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii, ETS wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z TWE. wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli

Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

oczywiste bezprawie, o czym przekonują coraz to nowsze wyroki sądów administracyjnych - stwierdził m.in. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 28.04.2015r., sygn. akt I SA/Łd 271/15. Urząd skarbowy kontra Sąd W dniu 17 lipca 2014 r. Spółka złożyła deklarację VAT-7 za czerwiec 2014 r. z wykazaną

Odpowiedzialność za dokumentację przetargową

udzielanego zamówienia. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem wykonawca robót budowlanych nie może ponosić odpowiedzialności za projekt budowlany nie będący jego autorstwa lub nie przez niego zlecany do wykonania. Orzecznictwo Przykładowo w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. sygn. akt: KIO 2649/11 odnosząc się do

Asseco: Jeśli sąd unieważni przetarg ZUS, nie będzie zamówienia 'z wolnej ręki'

składania ofert. Jednak po zapoznaniu się z SIWZ spółka uznała, że jest to dokument wadliwy i naruszający przepisy prawa, w związku z czym nie było możliwe złożenie na jego podstawie ważnej i rzetelnej oferty. "Chcę z całą mocą podkreślić, że Asseco Poland, składając odwołanie, a następnie skargę na

Grecy utopili 42 mld euro. Unikanie płacenia podatków to ich narodowy sport

- Ta kwota występuje w naszych rachunkach i nie możemy jej w żaden sposób ściągnąć - mówi w rozmowie z "Telegraph" Haris Theoharis, rządowy sekretarz ds. publicznych przychodów odpowiedzialny za naprawę wadliwego systemu podatkowego w Grecji. Całkowite zadłużenie Greków wobec państwa

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

. Zespół Arbitrów w wyroku z 24.01.2006 sygn. UZP/ZO/0-149/06 był jeszcze bardziej rygorystyczny stwierdził, że jeżeli gwarancja wadialna wystawiona jest na jednego z członków konsorcjum jest wadliwa i konsorcjum należy wykluczyć. Jednak takie stanowisko jest niewłaściwe. Wykonawcy zakładając konsorcjum

Jaki wpływ na złożone oferty ma rozstrzygniecie KIO?

zawarta jeszcze umowa w sprawie zamówienia publicznego w wydanym wyroku KIO może nakazać zamawiającemu wykonanie, powtórzenie lub unieważnienie danej czynności. Rozstrzygnięcie KIO ma wpływ na ocenę ofert innych wykonawców W opisanej przez Ciebie sytuacji doszło do istotnego naruszenia przepisów

Bliscy ofiar MTK ruszają na skarb państwa

odpowiedzialność "Musi Pan zrozumieć, że moja sytuacja nie jest komfortowa - z jednej strony zdaję sobie sprawę z ogromu tragedii osób poszkodowanych, a z drugiej strony przepisy nie pozwalają mi na dysponowanie środkami skarbu państwa bez wyroków" - napisał prezydent Chorzowa. Bliscy ofiar zdecydowali

Poczta Polska i InPost czekają w napięciu na wyrok. Stawka 700 mln zł

? Powodów jest kilka. Z jednej strony sprawę może przedłużyć odwołanie Poczty Polskiej od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej nakazującego zmianę specyfikacji zamówienia. Poczta domaga się m.in. złagodzenia zasad odpowiedzialności operatora za nienależyte wykonanie umowy. Sprawę zbada sąd okręgowy

Wykonawca, który jest spółką jawną, powinien złożyć informacje z KRK o wszystkich wspólnikach

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Tym samym niezbędne będą zamawiającemu odpowiednie informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Zasadne więc będzie wystąpienie do wykonawców o uzupełnienie powyższych dokumentów. Artykuł

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

zamawiającego obowiązku odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy też ofertę taką należy przyjąć do oceny, po ewentualnym potraktowaniu wadliwej stawki VAT jako omyłki i dokonaniu odpowiedniej korekty ceny, względnie uznaniu treści oferty w zakresie

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (). Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy

Nie uciekniesz przed płaceniem za abonament RTV

nas ścigać urząd skarbowy. Za pozwoleniem Trybunału Konstytucyjnego Działania windykacyjne nasiliły się od czerwca tego roku. Furtkę do sprawniejszego ściągania abonamentu otworzył wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji przez Pocztę

Uzupełnianie dokumentów wg nowych zasad

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Dotychczas wykonawcy nie mogli uzupełniać pełnomocnictwa. Najnowsze przepisy zezwalają na tego typu działanie i to jest pierwsza istotna zmiana. Warto odpowiedzieć

Zatrzymanie wadium

zostało jeszcze ustalone jednoznaczne orzecznictwo odnoszące się do sytuacji której wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie brakujących dokumentów przedkłada dokument nie spełniający wymagań. Dlatego wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2009r. (sygn. akt: KIO/UZP1530/08) można

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

rozwiązań zawierają przedstawione poniżej wybrane tezy z wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. 1. Błąd w stawce VAT - czy podlega poprawieniu ? Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem błędne podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje art. 89 i

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

kredytobiorcy, ale również zapewniać efekt prewencyjny, czyli zniechęcać przedsiębiorców do narzucania nieuczciwych umów. W tym wyroku SN zajął stanowisko - na razie odosobnione - że w grę wchodzić powinna w takich sytuacjach nieważność umowy, w ślad za sugestią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3

Zasady udzielania odpowiedzi na reklamacje

terminu. Ważne będzie, kiedy listonosz podejmie próbę doręczenia. Odpowiedź musi być konkretna Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania konsumenta nieodpłatnej naprawy albo wymiany wadliwego towaru na nowy. Brak ustosunkowania się oznacza uznanie żądania konsumenta za uzasadnione. Nie każda

Płać albo do sądu

wysokie kary za wycofanie się z wycieczki. Gdy czekała na rozprawy, przyszedł e-mail z konta na bezpłatnym G-mail.: "Stosowany przez Panią w obrocie z konsumentami wzorzec umowny po dokonaniu zmian w dalszym ciągu jest wadliwy (...) uprzejmie prosimy o niezwłoczne (nie później niż w terminie 3 dni

Eksmitowani przez roboty. USA grozi nowy krach?

. - Blisko 20 proc. wniosków jest wadliwych - szacuje Lee E. Haworth, przewodniczący sądu okręgowego z Florydy, który tylko jednego dnia, 17 września, odrzucił 61 wniosków o eksmisję. - Wysyłam bankom ponaglenia, żeby poprawiły dokumenty, one obiecują, że poprawią, ale nie poprawiają - opowiadał sędzia

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

wymaganych przez niego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Obowiązek wezwania do uzupełnienia

Gdańsk stawia stadion, a Wrocław czeka na sąd

powinien być jednak Mostostal. Na co Max Bögl złożył protest w sądzie. Miasto zapowiedziało, że decyzję o tym, czy podpisze umowę z Mostostalem, podejmie jeszcze przed sądowym rozstrzygnięciem. W końcu zadecydowało, że poczeka do wyroku. Zniecierpliwione władze Mostostalu postanowiły na władzach

Janusz Steinhoff: górniczy krajobraz po tragedii

ekonomią - wydobycie w szczególnie niebezpiecznych warunkach jest najmniej opłacalne ze względu na wysokie koszty zabezpieczeń. Po tragedii w Rudzie Śląskiej media pełne były emocjonalnych i nieprzemyślanych opinii polityków i innych osób publicznych. Z przykrością zauważam, że odwaga ferowania wyroków

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

działalności orzeczniczej Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie odwoływała się do przepisów art. 29, dokonując jednocześnie ich interpretacji. W wyroku z dnia 26 czerwca 2008 r Izba stwierdziła, iż: "obowiązkiem zamawiającego, zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp, jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w

Spór Złotą 44: co wolno sąsiadowi, a co inwestorowi?

192-metrowy wieżowiec przy Złota 44 zaprojektowany przez Daniela Libeskinda wciąż jest betonowym ogryzkiem. Jego budowę zatrzymały protesty sąsiadów, błędy urzędników i wyroki sądów. Czy to dobrze, że nasze prawo pozwala blokować budowy o miesiące, a może i lata? - Decyzja o tym, czy podtrzymać

Uwaga, kontrola! Czego szuka fiskus i jakie grożą Ci kary?

) sprawdza natomiast czy oferowane produkty spełniają ustawowe normy i są odpowiednio oznakowane. W wyniku kontroli przedsiębiorca może zostać zmuszony usunąć wadliwy towar z rynku. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdza z kolei czy firma przestrzega przepisy sanitarne i zdrowotne. - Bardzo często kontrole

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

zaległe wynagrodzenie. Zarówno w postępowaniach przed sądem pracy, jak i w postępowaniach cywilnych prowadzonych w sprawie wynagrodzenia od pracodawcy, który zbankrutował.  Będzie też nowa, niższa stawka za odpis wyroku. Za każdą stronę odpisu zapłacimy 2 zł (po zmianach opłata wyniesie 20 zł za

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

w imieniu konsorcjum złożył ofertę we własnym imieniu wbrew treści załączonych dokumentów. Należy uznać, że wola zawarcia umowy przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie została wyrażona w ich imieniu przez pełnomocnika. Działania zamawiającego, który w sposób wadliwy ocenił

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

prawa odstąpienia od umowy zamawiający nie może zachować prawa naliczenia kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy za to, że np. otrzymał świadczenie po terminie lub wadliwie. Z chwilą zniweczenia stosunku umownego wierzyciel bowiem zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego świadczenia na