wadium w konsorcjum

Marek Okniński

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.

Wadium od konsorcjum

W sytuacji, kiedy w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium pojawia się problem, w jaki sposób takie wadium powinno wnieść konsorcjum. W tej sprawie zapadło wiele wyroków, niekiedy sprzecznych ze sobą, ale należy tu podkreślić, iż jedyną właściwą interpretacją tego zagadnienia jest teza, która stanowi, że nie ma znaczenia, który z członków konsorcjum wniesie wadium.

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

Konsorcjum firm złożyło ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia była budowa drogi. Zamawiający zażądał w SIWZ złożenia wadium w wysokości 20 tys. złotych. Konsorcjum dołączyło do oferty gwarancje wadialną wystawioną na jednego z członków konsorcjum. Zamawiający wykluczył konsorcjum z

Konsorcjum ZUE wycofało się z realizacji linii tramwajowej w Krakowie

dnia 22 lutego 2017 r., wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą konsorcjum w przetargu na okres 60 dni oraz przedłużyć termin obowiązywania wadium w części przypadającej na ZUE. "W związku z powyższym ZUE, działając jako lider konsorcjum, zwróciło się do konsorcjanta, tj. PORR

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

odrzuceniu ze względu na błędy formalno-prawne (oferta warunkowa - ważność oferty uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy), fakt, że nie została zabezpieczona wadium, a ponadto została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (uczestnikiem w postępowaniu

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

. Zapamiętaj. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw zamawiającemu do żądania aby w przypadku konsorcjum składającego ofertę przetargową, wadium było wnoszone oddzielnie przez każdego z członków konsorcjum albo by w treści gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej wymienieni byli

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

ubezpieczeniową. W opinii zamawiającego oferta została złożona przez panią Bożenę S, wadium zaś wniosło konsorcjum. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, stanowisko zamawiającego nie zasługiwało na uwzględnienie. Obowiązek wniesienia wadium ciąży na wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego

Oferta Strabag najkorzystniejsza na odcinek A1 po ponownym badaniu ofert

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe oraz Strabag, warta 574,47 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę autostrady A1 na odcinku H pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzłem Woźniki (z węzłem), w trybie

MON: Inspektorat Uzbrojenia odrzucił dwie oferty na dostawy samolotów dla VIP-ów

odrzuceniu ze względu na błędy formalno-prawne (oferta warunkowa - ważność oferty uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy), fakt, że nie została zabezpieczona wadium, a ponadto została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (uczestnikiem w postępowaniu

GDDKiA ogłosiła dialog konkurencyjny ws. systemu poboru opłat drogowych

usług poboru opłat od dotychczasowego wykonawcy" - czytamy w ogłoszeniu. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 30 mln zł. "Ze względu na złożoność zamówienia nie można na tym etapie postępowania ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert; w związku z tym, zamawiający

Miliardy w zawieszeniu. Miejsca pracy też

powodu błędów formalnych w złożonym oświadczeniu o ważności swojej oferty. Rafako chce także wykluczenia Alstomu z powodu wadliwego wadium. Jutro w KIO odbędzie się rozprawa. Nie wiadomo, czy zapadnie wyrok. Jeśli KIO wyda wyrok, a konsorcja będą nadal niezadowolone, to będą mogły za pośrednictwem

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

. konsorcjum) ,dopuszczeniem składania ofert częściowych (choć to z kolei może osłabić efekt skali).  Zwiększanie rozmiaru czy zakresu zamówienia może w niektórych sytuacjach nie przynieść zamawiającym oczekiwanych korzyści. Dotyczy to przedmiotów zamówienia, których realizacja wiąże się dla wykonawców

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

- Znikła ostatnia formalna przeszkoda do podpisania umowy z dostawcą tramwajów dla Olsztyna. Tak zwana kontrola uprzednia przeprowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych nie wykazała nieprawidłowości w przetargu i pod koniec sierpnia Olsztyn podpisze umowę ze zwycięskim konsorcjum Newag-Modertrans

Przegląd prasy

wadium w przetargu Gaz-Systemu --LW Bogdanka sprzeda węgiel Elektrowni Ostrołęka za 134 mln zł netto w 2017-2019 --Orbis zawarł umowę franczyzy na hotel ibis Styles w Tomaszowie Lubelskim --Termo2Power zadebiutuje na NewConnect w czwartek --Delko złożyło do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia RHS

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

utratę środków dotyczy warunków stawianych konsorcjom. Zapisy typu: wykonywanie zamówienia przez konsorcja jest wykluczone, każdy z członków konsorcjum musi posiadać doświadczenie stawiane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, każdy członek konsorcjum musi wnieść wadium rażąco naruszają ustawę

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagane było wniesienie wadium, wykonawca wezwany do uzupełnienia braków musi w wyznaczonym terminie odpowiedzieć na otrzymane wezwanie. W przeciwnym wypadku możliwe jest zatrzymanie przez zamawiającego kwoty wniesionego wadium. Jeżeli jednak

Ostra walka o kontrakt na drugą linię metra

Ostra walka o kontrakt na drugą linię metra

sfinansowała środkowy fragment przynajmniej w połowie. - Rozmowy idą w dobrym kierunku - mówi dyr. Olszewski. Nawet jeśli konsorcjum, którego liderem są Włosi, zostanie wskazane jako zwycięzca, to do podpisania umowy będzie jeszcze daleko. Według naszych informacji Chińczycy, którzy zgłosili ofertę droższą o

Przegląd informacji ze spółek

emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

Rezygnacja Budimeksu oznacza, że nie ma szans na to, by zgodnie z obietnicami miasta trybuna stadionu miejskiego powstała jeszcze w tym roku. To już kolejne opóźnienie. Po pierwszym przetargu, który odbył się w połowie ub.r., na wykonanie trybuny wybrane zostało konsorcjum firm, na czele z

Pawilon w Mosznej wybuduje Polbau. Za 20,5 mln zł

wybudować pawilon, kwoty wahały się od 18,7 mln zł do 26,9 mln zł. Wśród oferentów były także konsorcja polsko-ukraińskie i polsko-czeskie. - Oferta Polbau nie była najtańsza. Ta najtańsza nie spełniała wymogów formalnych, firma nie wpłaciła wadium - zastrzega wicemarszałek Kolek. - Czekamy aż wypełnią się

Będzie drugi przetarg na Kilińskiego

Do przetargu złożono wprawdzie trzy oferty, jednak żadna z nich nie spełniała wymogów formalnych. Firma Sokolik, która pracowała zresztą nad przebudowa Rynku Kościuszki, nie zabezpieczyła inwestycji odpowiednim wadium. Odrzucono także oferty firm Brux i konsorcjum zawiązanego przez Sokólskie

Trzech chętnych na zarządzanie miejskimi lokalami w Poznaniu

Nowym wielomilionowym kontraktem, oprócz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, zainteresowany jest jeszcze Zespół Zarządców Nieruchomości WAM z siedzibą w Warszawie oraz konsorcjum firm, których liderem jest wrocławski Prywatny Zarząd Mieszkaniami startujący wspólnie z

UOKiK nałożył na 5 spółek kary ok. 8,5 mln zł za zmowy w przetargu kolejowym

jest względnie niska. Zawierała błędy rachunkowe, które miały na celu wykluczenie tej oferty. Odrzuceniu oferty miało służyć także dokonane po terminie nieprawidłowe przedłużenie związania ofertą i ważności wadium, wyjaśnia UOKiK. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję na

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

zagranicznych). Brały więc do konsorcjum firmę, która odpowiednie doświadczenie miała, ale realnie nie brała ona potem udziału w realizacji kontraktu - sama miała na głowie inne zamówienia. Referencje były więc tylko na papierze. Po zmianach członek konsorcjum, który ma wnosić doświadczenie, będzie musiał się

Szczecin (prawie) bez nabywców

emocjonująca. Jedną działkę kupiło konsorcjum osób fizycznych (za 7,8 mln zł), które dokupiło też projekt za 2,3 mln zł. Z kolei mniejsza szczecińska stocznia Gryfia kupiła zestaw sterowy - za 211 tys. zł. Wadium na dwa fragment stoczniowego majątku wpłaciło PZU SA. Ale ostatecznie do licytacji nie stanęło

Wschodnia trybuna na Stali - kolejne podejście

Po pierwszym przetargu wybrano polsko-ukraińskie konsorcjum firm. Okazało się jednak, że nie ma żadnego doświadczenia w budowie stadionów, więc zrezygnowano z niego. Drugi na liście był Budimex, jednak firma nie rozpoczęła budowy. Najpierw podpisanie umowy opóźniły kontrole, które trwały kilka

Ból głowy Putina. Kreml pogrążył Jukos, teraz on zaszkodzi Kremlowi?

Jugańsku, z których pochodziło 60 proc. ropy naftowej wydobywanej przez Jukos. Zęby na te złoża ostrzył sobie Gazprom, który zamierzał je przejąć za pieniądze pożyczone od konsorcjum kierowanego przez Deutsche Bank. Jednak tuż przed aukcją sąd w USA - na wniosek akcjonariuszy Jukosu - zakazał uczestniczyć

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

- mówiła nam wtedy rzeczniczka KIO Małgorzata Stręciwilk. Ale Warbud i Vinci wciąż nie składają broni. - Wnosimy sprawę do Sądu Okręgowego w Szczecinie - poinformował Thibaut Bardout. Zgodnie z prawem założenie sprawy wymaga wpłacenia wadium w wysokości 1 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5

Łatwiej budować metro w Warszawie niż w Rzymie

. Obie firmy wytykają zwycięzcy przetargu konsorcjum Astaldi - Gulermak przede wszystkim błędy formalne w ofercie, np. w sprawie pełnomocnictw, wadium czy źle udokumentowanego zabezpieczenia finansowego. Włosi są jednak pewni, że protesty zostaną odrzucone. Najprawdopodobniej dziś nie będzie jeszcze

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

i konsorcjów naukowo-przemysłowych, które w 2019 roku chcą starać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podało NCBR. W tym roku NCBR na wszystkie konkursy w ramach POIR przeznaczy aż 3,93 mld zł. Źródło: ISBnews Dofinansowania: Bank

Czyje wagony będą jeździć drugą linią metra?

odcinkiem drugiej linii z ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego, a reszta wzmocni pierwszą z Kabat na Młociny. W połowie października Metro wybrało ofertę konsorcjum Siemensa i nowosądeckiego Newagu, które zaproponowało Warszawie całkiem nowy model wagonów o nazwie Inspiro. Odrzuceni konkurenci nie dają

Stocznia Szczecińska Nowa znów niesprzedana

13 przetargów na majątek Stoczni Szczecińskiej Nowa skończyło się wczoraj po południu. Nabywcę znalazły dwa kawałki. Za 7,8 mln zł sprzedana została część nabrzeża stoczni wraz z zapleczem, a za 2,3 mln zł biurowiec typu "Lipsk", w którym działało biuro projektowe. Kupiło je konsorcjum

Przyspieszą sąd nad drugą linią metra?

"Gazeta" napisała w poniedziałek, że oczekiwana zwłaszcza na Pradze inwestycja na samym starcie ma już prawie pół roku opóźnienia. Werdykt komisji przetargowej z końca kwietnia (centralny odcinek drugiej lini metra za 4,1 mld zł ma zbudować włosko-tureckie konsorcjum Astaldi-Gulermak) bez

Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

oświadczeń w związku z postępowaniem, w tym poświadczania kopii dokumentów za ich zgodność z oryginałem, zadawania pytań; - składania wyjaśnień dotyczących treści wniosku i oferty oraz innych dokumentów składanych przez konsorcjum w związku z postępowaniem; - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

nielicencjonowane oprogramowanie, w ubiegłym roku sądy w Polsce zasądziły na rzecz producentów zrzeszonych w BSA blisko 500 tys. zł tytułem naprawienia szkód za bezprawne uzyskanie oprogramowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub jego bezprawne rozpowszechnianie, poinformowała BSA.  Źródło: ISBnews

Stocznia niesprzedana. Drugi przetarg za nami

"Lipsk", w którym działało biuro projektowe stoczni. Za cenę wywoławczą oba składniki majątku kupiło konsorcjum dwóch szczecińskich przedsiębiorców, którzy - jako osoby fizyczne - zastrzegli sobie anonimowość. Z informacji "Gazety" wynika, że jeden z nich (właściciel kopalni kruszyw

Słabnie zainteresowanie firm przetargami na UMTS w Europie

. - Wycofanie się Hutchisona to zły sygnał, który może zniechęcić innych zagranicznych inwestorów do startu w przetargu - mówi Marcin Sadlej, analityk Pekao SA.Wiadomo, że Telefonica, wspierana przez rodzimego partnera, firmę Ferrovial, negocjuje zawiązanie konsorcjum z polską grupą Futuro.com, złożoną z