wadium przy przetargach na usługi

Justyna Rek-Pawłowska

Kiedy zwrócić wadium nienależne oraz wniesione przez wykonawcę, którego wykluczono?

Kiedy zwrócić wadium nienależne oraz wniesione przez wykonawcę, którego wykluczono?

Obowiązuje regulacja, która nakazuje zwrot wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa to jedno z najważniejszych pojęć z zakresu Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat tego jak zgodnie z prawem przygotować ofertę przetargową.

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

Pytanie: Udzielam zamówienia na usługi społeczne o wartości powyżej 750.000 euro. Czy oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków wykonawcy składają w formie JEDZ , czy może to być zwykłe oświadczenie? Czy można wymagać wadium ? Czy cena może stanowić kryterium z

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Pytanie: Przygotowuję przetarg poniżej progów unijnych . W treści zapytania skierowanego do wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej wskazaliśmy czas wykonania usługi do 25 sierpnia br. Termin ten będzie stanowić kryterium oceny ofert. Wychodząc z założenia, że termin wykonania danej

Sanatorium w Kudowie Zdroju wystawione na sprzedaż

Sanatorium w Kudowie Zdroju wystawione na sprzedaż

. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3076 ha. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wysokości 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie nr 25 9588 0004 7100 0244 2000 0070

DANA HOTEL & SPA i WELLSTREET HOTEL w Zielonej Górze wystawione na sprzedaż!

DANA HOTEL & SPA i WELLSTREET HOTEL w Zielonej Górze wystawione na sprzedaż!

Nieruchomość znajduję się na terenie Zielonej Góry przy ul. Aleja Wojska Polskiego 79 i ul. Modrzewiowej. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,1384 ha. Budynek hotelu posiada 62 umeblowane pokoje, przeznaczone dla 118 gości. Część rekreacyjno-gastronomoczna obejmuje usługi w zakresie gastronomii

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

średnich, które startują w przetargach, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. "Parlament zakończył prace nad nowym PZP. To bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki, a dla mojego resortu powód do satysfakcji. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe

Konsorcjum ZUE wycofało się z realizacji linii tramwajowej w Krakowie

dnia 22 lutego 2017 r., wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą konsorcjum w przetargu na okres 60 dni oraz przedłużyć termin obowiązywania wadium w części przypadającej na ZUE. "W związku z powyższym ZUE, działając jako lider konsorcjum, zwróciło się do konsorcjanta, tj. PORR

AWF sprzedaje nieruchomości na ul. Rzeźbiarskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość - grunt o łącznej powierzchni 1,0639 ha zabudowany budynkiem trzykondygnacyjnym. Budynek został wybudowany w 1910 roku. Jego powierzchnia całkowita to 2.430,15 metrów kwadratowych. Może być wykorzystany na usługi. Nieruchomość jest oznaczona jako dwie działki

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą

ściśle związane z wartością szacunkową zamówienia. A zatem dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000 euro lub dla dostaw i usług - 10.000.000 euro termin związania ofertą wynosi 90 dni. Przedłużenia ważności wadium W przypadku złożenia odwołania do Krajowej Izby

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. Zasada efektywności spowoduje, że zamawiający nie będą przywiązywać uwagi tylko do najniższej ceny, ale będą również uwzględniali jakość towarów i usług, czy ich znaczenie dla środowiska. Pozwoli

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

Pytanie: Zamawiający wezwał wykonawcę do wydłużenia terminu związania ofertą w dniu 01.06.2015 r. dając czas na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium do 06.06.2015 r. Termin związania ofertą upływał w dniu 10.06.2015 r. Wykonawca wydłużył termin związania ofertą

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

Nieruchomości w Olsztynie

Nieruchomości w Olsztynie

(baseny, hale sportowe) usługi turystyczne, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej (kliniki rehabilitacyjne, domy opieki itp.). Przetargi mają charakter nieograniczony, warunkiem uczestnictwa jest wniesienie określonego wadium. Nieruchomości w Olsztynie Działka z budynkiem mieszkalnym

GDDKiA ogłosiła dialog konkurencyjny ws. systemu poboru opłat drogowych

usług poboru opłat od dotychczasowego wykonawcy" - czytamy w ogłoszeniu. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 30 mln zł. "Ze względu na złożoność zamówienia nie można na tym etapie postępowania ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert; w związku z tym, zamawiający

Oferta Strabag najkorzystniejsza na odcinek A1 po ponownym badaniu ofert

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe oraz Strabag, warta 574,47 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę autostrady A1 na odcinku H pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzłem Woźniki (z węzłem), w trybie

Hotel na Północnej? Na razie nie ma chętnych na budowę

pieniędzy. Innego pomysłu na zagospodarowanie działki w ratuszu nie było, stała więc pusta. Na początku lipca ratusz postanowił ogłosić przetarg i sprzedać tereny inwestorowi, który według planu zagospodarowania przestrzennego może tu postawić hotel, biura czy budynki z usługami. Nie może zaś galerii

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

publicznych. Dzięki nowym przepisom m.in. przy robotach budowlanych i usługach wykonawca lub podwykonawca zamówienia powinni zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę. Przepisy mają uniemożliwiać stosowanie kryterium najniższej ceny. I przepisy przyniosły pewien skutek. UZP przeanalizował przetargi

Przegląd prasy

-Mot Auto --Carrefour Polska otworzył już 24 nowe sklepy przy stacjach paliw od września --Rzecznik finansowy dostrzegł próby omijania ustawy o kredycie konsumenckim --MF odkupiło obligacje za 226 mln USD na przetargu --Midven zmienił nazwę na Arts Alliance, zainwestował w producenta gier

Faraon nie pozostanie pustostanem. Lokale ZMK

komunalnego nie wpłynęły żadne wadia, a więc postępowanie musi zostać odwołane. - Myśleliśmy nawet o przerobieniu tego lokalu na dwa mniejsze, ale teraz okazuje się, że jest spore zainteresowanie, a po dwóch nieudanych przetargach zgodnie z prawem możemy wybrać najemcę w trybie zapytania ofertowego na

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

obowiązek zamawiającego zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP nie zachodzi w przypadku, gdy nie złożenie przez wykonawcę żądanych przez zamawiającego dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP było następstwem okoliczności, na które obiektywnie rzecz ujmując, przy dochowaniu

Po ile działka na Szerokim? Ratusz sprzedaje grunty

Działki przeznaczone są pod usługi oraz budownictwo jednorodzinne. I tak dom zbudować będzie można sobie na przykład przy ul. Gnieźnieńskiej 80, Strumykowej 69, Siewierzan 32 czy Wiślan 19. Cena działki w tej pierwszej lokalizacji wynosi 210 tys. zł (pow. 858 m kw). Więcej ratusz chce za Strumykową

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

wadium i terminu związania ofertą oraz otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania. Nowe prawo zakłada też m.in elektronizację zamówień publicznych, która polegać ma na obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym i stworzeniu elektronicznej platformy zamówień

Kto zbuduje kawiarnię na Różance? Będzie licytacja

przeszklonych ścian. Latem restauracja i kawiarnia ma działać także na tarasie przed budynkiem. ZUK w ogłoszeniu o przetargu podaje, że dzierżawca otrzymałby teren na 30 lat. Czynsz? Ustalony zostanie w drodze licytacji. Cena wywoławcza to 1600 zł miesięcznie. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

czynienia chociażby podczas wizyty w sklepie albo, gdy nabywamy usługę lub towar, odpowiadając na konkretną, gotową ofertę złożoną przez kontrahenta (np. na przysłaną faksem ofertę przeprowadzenia szkolenia). W praktyce zamówień publicznych do 30 000 euro model ofertowy przynosi zamawiającemu określone

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi start małym firmom. Najważniejsze jednak, że warunki umów będą mogły być

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie, to znaczy ogłoszenie zostanie przesłane do TED

Marketplanet jest zainteresowany kupnem spółek z sektora handlu elektronicznego

zostać ogłoszona jeszcze w I połowie 2015 r. "Marketplanet to firma dostarczająca rozwiązania informatyczne wspomagające zakupy oraz procesy przetargowe w dużych firmach. Na pewno przy tej specjalizacji pozostaniemy, dynamicznie rozwijając naszą ofertę" - powiedział Matysik w rozmowie z

Błędy w zapytaniu o cenę

zamawiającego w zakresie stosowania tego trybu to zakup dostaw a lub usług, które nie spełniają dwóch wskazanych powyżej warunków. Zdarzają się także sytuacje, w których zamawiający sięgają po ten tryb, przy zamówieniach, których przedmiotem są roboty budowlane. Jest to działanie niezgodne z prawem. Zapytanie o

Czekamy, aż inwestor przestanie być tajemniczy

zaplanowano na 31 marca. Cena wywoławcza budynku to 610 tys. zł. Aby przystąpić do przetargu, trzeba do 24 marca wpłacić wadium (120 tys. zł). - Jeszcze czekamy, częstą praktyką jest wpłacanie wadium na ostatnią chwilę. Jest spore zainteresowanie, zarówno ze strony firm lokalnych i zewnętrznych - mówi "

Kto będzie kontrolował bilety. MPK? Jest protest

Od stycznia przyszłego roku pojedziemy z biletem kupionym w kiosku zarówno autobusem miejskim jak i prywatnym. Dlatego? Zarząd Transportu Miejskiego, który sprawuje piecze nad komunikacją publiczną, ogłosił przetarg na kontrolę biletów. Rozstrzygnął go poniedziałek. Do wyścigu po czteroletni

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

wyżej opisanej zmiany w zakresie kryteriów oceny złożonych ofert nowelizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące: - ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez podmiot udostępniający zasoby wykonawcy zamówienia publicznego, - uproszczenia procedur udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o

Porażka ratusza. Zabrakło chętnych na działki w Opławcu

procencie wartości działki. Miał to być sposób na zatrzymanie w mieście tych bydgoszczan, którzy chcą się budować, a rozważali zamieszkanie w okolicznych gminach. W poniedziałek odbył się pierwszy przetarg na 13 działek przy ul. Opławiec. Zainteresowanie nim wykazały tylko trzy rodziny, wpłaciły wymagane

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Gra jest dostępna na wszystkich popularnych platformach, m.in. na konsolach, telefonach komórkowych, tabletach i komputerach. Źródło: spółka Nethansa: Start-up oferuje kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży na platformie Amazon, na którą wprowadza firmy przy pomocy autorskiego systemu IT i sztucznej

Nie ma chętnych na kazimierskie kamieniołomy

decyzję o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż. Przetarg miał się odbyć dzisiaj. Warunkiem uczestnictwa było wpłacenie wadium w wysokości 200 tys. złotych najpóźniej w takim dniu, aby pieniądze były na koncie urzędu miasta 25 czerwca. - Żadne wadium nie wpłynęło. Prawdopodobnie w październiku ogłosimy

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

; 8) informację na temat wadium, o ile jego wniesienie jest wymagane; 9) kryteria oceny ofert, jakimi koncesjodawca będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej oraz, o ile to możliwe, ich znaczenie; 10) warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom koncesjodawcy, skutkujące

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro; 3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni

Pierwszy udany przetarg

przez Urząd Miasta przetargach na zakup ziemi pod zabudowę mieszkaniową i usługi. - Byłam załamana tymi dwoma przetargami, które właściwie zakończyły się zerowym efektem - mówi Barbara Napiórkowska, naczelnik wydziału gospodarki nieruchomościami UM. Wczoraj w ratuszu odbył się kolejny trzeci przetarg na

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. 4) (uchylony

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro; 3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

równowartość kwoty 20 mln , a dla dostaw lub usług - 10 mln , - do 60 dni dla zamówień o innych wartościach niż wskazane powyżej. W terminie związania ofertą wykonawca zobowiązany jest (pod sankcją utraty wadium) dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie. W praktyce stosowania

Zabytkowe nieruchomości w Polsce z licytacji

Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul.Piłsudskiego 35 ( II piętro, pok. nr 11). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Świebodzinie Nr 35 9660 0007 0012 1167 2000 0060 w Banku Spółdzielczym w Siedlcu w takim

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

Pytanie Czy ogłaszając zamówienia na cykle szkoleń w ramach jednego 3-letniego projektu unijnego, gdzie część szkoleń jest niepriorytetowymi usługami, należy oszacować ich wartość razem ze sprzętem, który zaplanowaliśmy zakupić do realizacji tych szkoleń, tj. komputery, pojazdy, meble, sprzęt rtv i

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacje z ogłoszeniem. 4. Jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta w okresowym ogłoszeniu

Licytacja elektroniczna w praktyce

udzielane w całości. W przypadku konieczności podziału zamówienia na części należy prowadzić równoległe postępowania w trybie licytacji elektronicznej, których przedmiotem będzie każda z części. Jak opisać przedmiot zamówienia? Przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia należy bezwzględnie pamiętać, że z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Art. 128. (uchylony). Art. 129. (uchylony). Art. 130. (uchylony). Art. 131. 1. Podmiot, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

powyżej opisanego przedmiotu zamówienia w trybie jednego przetargu nieograniczonego bez dopuszczania do składnia ofert częściowych? Odpowiedź Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających żadnych restrykcji ani ograniczeń w kwestii dopuszczenia składania ofert częściowych. A zatem to do

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zakupy oraz procesy przetargowe w dużych firmach. Na pewno przy tej specjalizacji pozostaniemy, dynamicznie rozwijając naszą ofertę" - powiedział Matysik w rozmowie z ISBnews. Według jego szacunków, w tym segmencie usług Polska jest opóźniona o 7-10 lat w stosunku do technologii i usług

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

dla dostaw i usług. Publikowanie ogłoszeń w prasie i innych mediach jest już tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie obowiązkiem. Art. 46 Zmiany wprowadzają przyspieszenie terminu zwrotu wadium wykonawcom - zamawiający winien je zwrócić niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

doręczenia wyniku przetargu. Termin wydłuża się jednak tylko przy założeniu, że wartość przetargu przekracza tzw. progi unijne (133 tys. euro dla dostaw, 206 tys. euro dla usług oraz 5 mln 150 tys. euro dla robót budowlanych). Łatwiej będzie można poprawiać błędy w ofertach - wynikające z nieuwagi

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

kierowaliśmy uczestników imprez do kilku hoteli w tym samym czasie. Poza tym konieczne jest, aby hotel mieścił się jak najbliżej filharmonii z uwagi na to, że artyści biorą udział w licznych próbach, część z nich nosi własne instrumenty. Z każdego przetargu wyłania się tylko jeden wykonawca (hotel) Proszę o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dyspozycji wykonawcy. 2.Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych. 3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. 2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych. 3. Minister właściwy do spraw

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

oszczędności przedsiębiorców mogą sięgnąć nawet 800 zł, podała spółka.   Źródło: spółka Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: Ogłosił przetarg otwarty na wdrożenie produkcyjne systemu ISOK. Wysokość wadium ustalono na 0,85 mln zł. Termin składania ofert to 5 lutego.  Źródło: DM PKO BP Madkom

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 4)(uchylony); 5) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania

Białystok. Śródmieście do wynajęcia

stanąć do przetargu na olbrzymi lokal parterowy po salonie Contessa, przy Lipowej 18. Tam jest do zagospodarowania ponad 250 m kw., a stawka wywoławcza to 57 zł za m kw. chętni muszą wpłacić wadia do jutra. 26 maja natomiast znów będzie można starać się o lokal przy Lipowej 12 naprzeciw cerkwi św

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

usługi są tańsze. Podam na przykładzie PKS-ów, które kupił Mobilis. 50 proc. załogi to kierowcy, a 50 proc. - obsługa i administracja. Tymczasem proporcje powinny wynosić 3:1. Ostatecznie 2:1. Gdy jest bat konkurencyjny, to trzeba pilnować kosztów, bo przetarg wygra kto inny. A przy monopolu pojawia się

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

w przypadku zamówień na usługi specjalistyczne, wynagrodzenie ekspertów zwykle znacznie przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, i odniesienie do tego progu będzie bezużyteczne nawet przy cenach znacznie odbiegających od cen rynkowych. Z kolei w przetargach na dostawy zwykle

Przetargi pod ochroną

odrzucić najkorzystniejszą ofertę w przetargu, bo wykonawca pomylił się o 47 zł. Miał podać, ile będzie kosztował montaż 388 kloszy do lamp, które zawisną na moście, a zrobił kosztorys dla 380 kloszy. - Takie sytuacje w przyszłości już się nie powtórzą - zapewnia w rozmowie z "Gazetą" prezes

Przetargi pod ochroną

odrzucić najkorzystniejszą ofertę w przetargu, bo wykonawca pomylił się o 47 zł. Miał podać, ile będzie kosztował montaż 388 kloszy do lamp, które zawisną na moście, a zrobił kosztorys dla 380 kloszy. - Takie sytuacje w przyszłości już się nie powtórzą - zapewnia w rozmowie z "Gazetą" prezes

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

przetargu. Celem ograniczenia tego typu praktyk projekt zmian ustawy PZP przewiduje sankcję, w postaci utraty wadium, jeżeli wykonawca pomimo otrzymanego wezwania nie złoży brakujących dokumentów, chyba że udowodni, iż brak możliwości ich złożenia wynika z przyczyn nie leżących po jego stronie np

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

ma istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne jego praktyczne stosowanie będzie przedmiotem szczegółowych analiz zamieszczanych na stronach serwisu komunikaty.gazeta.pl. 4) Usługi z zakresu kultury bez przetargu Nowelizacja Prawa zamówień publicznych nadal utrzymuje

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do

Rząd przenosi numer. Wielki przetarg w telefonii komórkowej

. Administracja zamówi ponad 40 tys. telefonów i ponad 9 tys. modemów internetu mobilnego. Jak zapisano w warunkach zamówienia, nowy operator musi umożliwić przeniesienie dotychczasowych numerów. Wartość przetargu nie została podana, wiadomo natomiast, że wadium wynosi 700 tys. zł. Zgodnie z Prawem zamówień

Dynamiczny system zakupów

celu ustanowienie DSZ rozpoczyna się ogłoszeniem o postępowaniu. Ogłoszenie zawiera informacje analogiczne jak w ogłoszeniu o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z tym, że w ogłoszeniu o DSZ nie zawiera się informacji o wysokości wadium oraz terminie związania ofertą (zgodnie z

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

art. 103 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obydwa etapy prowadzone są przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego. W obu etapach oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje przekazywane są drogą elektroniczną. Oferty składane przez