wadium po odwołaniu

Paweł Kośmiński

Wyrzucony przez PiS dyrektor stadniny o skandalu z licytacją w Janowie Podlaskim: To nieuczciwe [ROZMOWA]

Wyrzucony przez PiS dyrektor stadniny o skandalu z licytacją w Janowie Podlaskim: To nieuczciwe [ROZMOWA]

Normalnie wpłaca się wadium, pokazuje numerek licytacyjny. I natychmiast po licytacji mówi się, który numer kupił konia. A tutaj nie podano tego numerka. Ogłoszono tylko, że Emira została sprzedana za 550 tys., ale komu - już nie - mówi odwołany przez PiS wieloletni dyrektor stadniny koni w Janowie Podlaskim Marek Trela.

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium jest jedną z ważniejszych czynności w postępowaniach przetargowych. Przekroczenie terminu na dostarczenie wadium w formie pieniężnej grozi wykluczeniem z postępowania.

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Jeśli nie wpłynie odwołanie na wykluczenie wykonawcy, to zamawiający ma prawo wybrać następną ofertę i poinformować o tym w trybie art. 92 ustawy Pzp.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Ale jeżeli odwołanie zostało wniesione już po wyborze najkorzystniejszej oferty, wówczas do przedłużenia ważności wadium wzywa się tylko tego

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

miesięcy (zmiana ma obejmować również okres po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego); - zmniejszenie górnej granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

obowiązek zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym ostatnim przypadku zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu

Wadium od konsorcjum

Wadium od konsorcjum

Najważniejsze jest to, by w wymaganym terminie oferta konsorcjum była zabezpieczona wymaganą przez zamawiającego kwotą. Ustawodawca zmienił w najnowszej ustawie kwestie dotyczące zwrotu wadium. Otóż do tej pory zamawiający zwracał wykonawcom wadium po podpisaniu umowy z wybranym oferentem. W myśl

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego lub ułatwiające jego realizację. Z jednej strony ograniczono możliwość m.in. potrącania kar umownych z wynagrodzeń wykonawców realizujących zamówienia publiczne w okresie stanu epidemii COVID-19 i przez 3 miesiące po jego odwołaniu. Z drugiej strony

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą

ściśle związane z wartością szacunkową zamówienia. A zatem dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000 euro lub dla dostaw i usług - 10.000.000 euro termin związania ofertą wynosi 90 dni. Przedłużenia ważności wadium W przypadku złożenia odwołania do Krajowej Izby

Przedłużenie terminu ważności wadium

Przedłużenie terminu ważności wadium

Najpierw należy zaznaczyć, że zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a nie jak to miało miejsce dotychczas, czyli po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania, a tym samym mniejszy zakres obowiązkowego badania sytuacji wykonawców i bardziej elastyczna ocena uwzględniająca zasadę proporcjonalności. - Fakultatywne wadium we wszystkich postępowaniach. W mniejszych, krajowych postępowaniach w procedurze uproszczonej

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego kadencje zarządów fundacji i stowarzyszeń, upływające w trakcie w ciągu 30 dni po odwołaniu danego stanu zostają przedłużone do czasu nowych wyborów organów, jednak nie dłużej niż do  60 dni po odwołaniu danego stanu. Przyznał też starostom uprawienie do

Termin związania ofertą - jak obliczyć ?

Termin związania ofertą - jak obliczyć ?

była zabezpieczona wadium), a tym samym traci istotny argument mobilizujący wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ustalanie terminu związania ofertą   Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania

Może ktoś kupi nieruchomości białostockiej uczelni?

A ogłosiła go w czerwcu po tym, jak dwa poprzednie przetargi zakończyły się fiaskiem. Tym razem Uniwersytet w Białymstoku nie określa ceny wywoławczej - chce zobaczyć, jakie stawki zaproponują ci, którzy budynki chcą kupić. A jeżeli ceny nie będą władz uczelni satysfakcjonować, uniwersytet

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

należy w takiej sytuacji sprawdzić poprawność działania zamawiającego. Ustawa zezwala na wniesienie odwołania lub tzw. quasi protestu na nieuprawnione zatrzymanie wadium, w zależności od rodzaju postępowania. Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium? Wadium zwraca się wszystkim wykonawcom niezwłocznie po

Jedna oferta na strefę kibica w Białymstoku. Ale czy dobra?

Do wtorku (15.05) urzędnicy czekali na oferty związane z dzierżawą blisko 4,5 tys. mkw. w centrum miasta na urządzenie tak zwanej strefy kibica. W pierwszym przetargu nie było chętnych, drugi musiał być odwołany z przyczyn proceduralnych, ponieważ wadium od jedynego zainteresowanego wpłynęło za

Miasto nie zarobi na kamienicy

Powodem odwołania przetargu, który miał odbyć się w czwartek jest brak zainteresowanych zakupem tej nieruchomości. - Nie odnotowaliśmy wpłaty wadium - mówi Grzegorz Tarnowski, dyrektor rzeszowskiego Biura Gospodarki Mieniem. - Być może ewentualnych zainteresowanych kupnem tej zabytkowej kamienicy

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sięjedynie do wykonawcy, którego

Faraon nie pozostanie pustostanem. Lokale ZMK

komunalnego nie wpłynęły żadne wadia, a więc postępowanie musi zostać odwołane. - Myśleliśmy nawet o przerobieniu tego lokalu na dwa mniejsze, ale teraz okazuje się, że jest spore zainteresowanie, a po dwóch nieudanych przetargach zgodnie z prawem możemy wybrać najemcę w trybie zapytania ofertowego na

Nie ma chętnych do budowy hotelu przy Krakowskiej

poniedziałek. W piątek po południu było już wiadomo, ze do licytacji nie dojdzie. - Na wpłatę wadium czekaliśmy do godz. 14. Niestety żadnej wpłaty nie odnotowaliśmy. W związku z tym przetarg zostanie odwołany - mówi Agata Janicka, zastępca dyrektora rzeszowskiego BGM. Co dalej z działką? - Będziemy się

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

- zapowiadał oficjalny ratuszowy portal tramwaje.olsztyn.eu. Urzędnicy nie kryli zadowolenia, bo mimo że wyboru dokonali już na początku tego roku, to wobec złożonych odwołań przez konkurencyjne firmy starające się o otrzymanie zlecenia - Solaris z podpoznańskiego Bolechowa i bydgoska Pesa -dopiero kilka

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przez zamawiającego. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

Rezygnacja Budimeksu oznacza, że nie ma szans na to, by zgodnie z obietnicami miasta trybuna stadionu miejskiego powstała jeszcze w tym roku. To już kolejne opóźnienie. Po pierwszym przetargu, który odbył się w połowie ub.r., na wykonanie trybuny wybrane zostało konsorcjum firm, na czele z

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze

Koński test dla "dobrej zmiany". W niedzielę aukcja w Janowie

znany hodowca koni z USA Frank Hennessey oraz Shirley Watts, żona perkusisty The Rolling Stones. Watts decyzję ogłosiła już dawno, po tym jak w tym roku w stadninie w Janowie padły jej dwie klacze Preria i Amra. Stało się to po odwołaniu wieloletniego prezesa stadniny Marka Treli, którego zastąpił

Miliardy w zawieszeniu. Miejsca pracy też

konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa. Elektrownia protesty odrzuciła. Konsorcja odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej. Jutro KIO rozpatrzy trzy odwołania połączone do wspólnego rozpoznania. Konsorcjum Alstom złożyło skargę na odrzucenie jego oferty. Jego zdaniem powodem odrzucenia

Pawilon w Mosznej wybuduje Polbau. Za 20,5 mln zł

terminy dotyczące odwołań i podpiszemy umowę - dodaje. Pawilon ma powstać do końca pierwszego kwartału 2013 roku. Czas jest ważny, bo dopiero po zakończeniu budowy pawilonu będzie można przystąpić do modernizacji pałacu, co ma kosztować 43 mln zł, w tym ponad 17 mln zł to środki unijne, z których

Hiszpanie idą z pociągami do sądu

. Hiszpanie zamierzają jednak walczyć w sądzie o unieważnienie przetargu. Wcześniej - bezskutecznie - odwoływali się od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba odrzuciła odwołanie, bo uznała, że CAF nieprawidłowo wniósł wadium (wynosiło 2 mln zł). Jakimi argumentami Hiszpanie zamierzają się

Ból głowy Putina. Kreml pogrążył Jukos, teraz on zaszkodzi Kremlowi?

. A Rosja z kolei natychmiast zapowiedziała, że odwoła się od wyroku arbitrażu. A wyrok ten jest interesujący także ze względu na ujawnione w trakcie procesu okoliczności, które wyjaśniły pewne zagadki likwidacji Jukosu, takie jak przejęcie złóż tego koncernu w Jugańsku na Syberii. Czym Jukos podpadł

Nowy sąd w Poznaniu będzie kosztował 100 mln zł

, podziemny parking. Wydziały karne i cywilne pozostaną w obecnych gmachach przy al. Marcinkowskiego i ul. Młyńskiej. Wydziały, które przeniosą się do nowej siedziby, dzisiaj rozrzucone są po całym mieście. Szukając dla nich miejsca, sąd musiał wynająć m.in. budynek Wechty nad Wartą, w pobliżu ul. Szyperskiej

UOKiK nałożył na 5 spółek kary ok. 8,5 mln zł za zmowy w przetargu kolejowym

jest względnie niska. Zawierała błędy rachunkowe, które miały na celu wykluczenie tej oferty. Odrzuceniu oferty miało służyć także dokonane po terminie nieprawidłowe przedłużenie związania ofertą i ważności wadium, wyjaśnia UOKiK. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję na

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi start małym firmom. Najważniejsze jednak, że warunki umów będą mogły być

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

z uchylaniem się wykonawcy od podpisania umowy. Pamiętaj jednak, że jest możliwe podpisanie umowy po terminie związania ofertą. Wyjaśnienie Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Art. 85. 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Kup tańsze mieszkanie od komornika

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

tej pory zamówiona w ramach przedsprzedaży (pre-order) poprzez platformę GOG.com, podał CD Projekt RED. Źródło: ISBnews CI Games: Odwołało prognozy przepływów finansowych w grupie kapitałowej w okresie od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r. Źródło: ISBnews 7 Levels: Całkowita sprzedaż gry

Kto dokończy sopocko-gdańską halę

mln zł. Nie oznacza to jednak, że firma Asseco Systems na pewno już wygrała. Do komisji przetargowej wpłynął bowiem protest jednej z firm, która nie brała udziału w przetargu, ale wpłaciła wadium. - Spodziewamy się, że odwołanie zostanie rozstrzygnięte około 20 maja - mówi Sekuła. Po tym terminie

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Szybszy zwrot wadium przetargowego W celu zmniejszenia kosztów związanych z udziałem wykonawców w postępowaniu o

Brak chętnych do budowy prywatnych przedszkoli

Przetargi zostały odwołane kilka dni przed rozstrzygnięciem. Otwarcie kopert w przetargu na budowę przedszkola u zbiegu ulic Zabużańskiej i Babińskiego na Gumieńcach miało odbyć się dziś, a przedszkola przy ul. Duńskiej - w piątek. Miasto chciało wydzierżawić na preferencyjnych warunkach działki

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

wszyscy uczestnicy przetargu złożyli odwołania od decyzji komisji przetargowej do Krajowej Izby Odwoławczej. W połowie maja Izba uznała, że wybór był dokonany prawidłowo. - Uznaliśmy, że wszystkie sprzeciwy należy odrzucić. Tym samym ZUO może podpisać umowę z firmą, którą wybrała komisja przetargowa

Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

sądem okręgowym; - wniesienia wymaganego przez zamawiającego wadium. Pełnomocnictwo może zawierać także umocowania do udzielania dalszych pełnomocnictw. Należy zwrócić uwagę, że pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla

Czyje wagony będą jeździć drugą linią metra?

uznało, że CAF popełnił kardynalne błędy. Firma miała m.in. zmieniać treść kilku istotnych zdań w ofercie i źle wpłacić wadium. Dariusz Gomółka, przedstawiciel firmy CAF w Polsce, nie chciał wczoraj powiedzieć, co firma napisała w odwołaniu. Wcześniej mówił "Gazecie", że Metro nie dało im

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

niedopuszczenie do oceny i porównania oferty; 7) okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest jawny. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Rozdział 3 Umowa koncesji Art. 21. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, koncesjodawca zawiera umowę z

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

przetargu. Celem ograniczenia tego typu praktyk projekt zmian ustawy PZP przewiduje sankcję, w postaci utraty wadium, jeżeli wykonawca pomimo otrzymanego wezwania nie złoży brakujących dokumentów, chyba że udowodni, iż brak możliwości ich złożenia wynika z przyczyn nie leżących po jego stronie np

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

„sztucznej inteligencji" - przewiduje szesnasta edycja raportu Global TMT Predictions, przygotowana przez firmę doradczą Deloitte. Jednocześnie już na początku tego roku liczba aktywnych urządzeń wyposażonych w biometryczne czytniki linii papilarnych, powinna po raz pierwszy przekroczyć poziom

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

stronę pierwszego poglądu (25). Dopiero po sześciu latach doczekaliśmy się pewnych zmian. Przepisu nie uchylono, a uzupełniono. Podjęto próbę jego uszczelnienia: obok nieuzupełnienia dokumentów i pełnomocnictw, wskazano tam kolejne przypadki - wadium będzie zatrzymane w przypadku nieuzupełnienia listy

Nie chcą kupić szpitala. Popełniono błędy?

wadium i ogłoszony przetarg trzeba było odwołać. Zdaniem Andrzeja Betki, dyrektora departamentu geodezji i gospodarki nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego, potencjalnych inwestorów mogła odstraszyć konieczność utrzymania lub wyburzenia stojących tam budynków. Marszałek chce na kompleksie szpitalnym

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; 2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych - zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych - zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

rząd. Teraz czas na Sejm. Zmiany mają m.in. dostosować nasze procedury do unijnych standardów. Co się zmienia? Po pierwsze: jeśli firma startująca w przetargu będzie niezadowolona z jego wyniku, będzie miała aż dziesięć dni na odwołanie się lub protest. Teraz jest na to pięć dni, licząc od daty

Przetargi pod ochroną

stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie wszystkich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

Przetargi pod ochroną

stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie wszystkich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

;Co miesiąc do naszych partnerów dołącza ok. 160 restauracji, ostatnio Da Grasso i Gruby Benek" - dodał Krupicz. Źródło: ISBnews   Rynek hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce: Wartość tego rynku spadła o 7,1% r/r do 5,00 mld zł w 2014 r. po spadku o 27,9% rok wcześniej

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

po upływie terminu związania ofertą nie oznacza utraty wniesionego wadium. Licytacje komornicze Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia 8) Powołanie Krajowej Izby Odwoławczej W mojej ocenie najistotniejszą ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych jest powołanie

Z powodu braku przecinka można unieważnić przetarg

zbyt skomplikowane. Ale protestów nie ma tyle co w Polsce. Z prostego powodu: jeżeli firma chce zgłosić jakieś uwagi, musi to zrobić niezwłocznie po otwarciu ofert, czyli w ciągu dwóch-czterech dni. Przez tak krótki termin większość wykonawców traci możliwość składania odwołań - komentuje Peter

Stadion Piasta: umowa w sierpniu?

- Chodzi tylko o konieczność zwrotu wadium wpłaconego przez te firmy przy okazji przetargu, na co byliśmy zresztą przygotowani. Myślę, że cała procedura zakończy się już w sierpniu i wówczas powinniśmy podpisać umowę na wykonanie stadionu z Polimeksem-Mostostalem - przewiduje Marek Jarzębowski

Minister nie odwoła aukcji kopalni kwarcytu

inwestorem. Ma się odbyć spotkanie przed aukcją z wszystkimi inwestorami, którzy wpłacą wadium. To będzie taka rozmowa o ich dobrej woli do podjęcia negocjacji pakietu socjalnego - relacjonował po spotkaniu w ministerstwie Tadeusz Jasiński, przewodniczący zakładowej organizacji NSZZ "S". Związkowcy