wadium do przetargu

Marek Okniński

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert jest podstawą do odrzucenia wykonawcy z przetargu. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do postępowania.

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Pytanie W prowadzonym przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesienia wadium, w przypadku jednej z części (nr 6) zostały złożone dwie oferty. Jedna została odrzucona, gdyż jej treść nie

Działki nad Bałtykiem

Działki nad Bałtykiem

rozpoczynają się od 415 000 złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie określonego wadium. Przetargi zostaną rozstrzygnięte w sierpniu. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta

Hotel w Bochni

Hotel w Bochni

3 500 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 15 lipca 2016 roku o godzinie 9:00 w pokoju nr. 2 Urzędu Gminy Bochnia przy ul. K. Wielkiego 26. W postępowaniu mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do dnia 12

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

. Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest wniesienie wadium w wysokości 236 000 złotych. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą składać oferty przetargowe do dnia 4 maja 2016 do godziny 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2016. Istnieje możliwość obejrzenia oferowanych w przetargu

Hotel w miejscowości Babimost

Hotel w miejscowości Babimost

przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu wydruk  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej- dowody tożsamości

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

lokali użytkowych.. Najmniejsza nieruchomość ma powierzchnię 10m kwadratowych, a największa 93m kwadratowe. Ceny nieruchomości wahają się od 16 do 200 tysięcy złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesienie określonego wadium. Przetarg w AMW: Lokale

Przetargi w Łodzi

Przetargi w Łodzi

się od 52 000 do 230 000 zł. Postępowania mają charakter przetargów nieograniczonych, warunkiem udziału jest wniesienie wadium określone przez Urząd Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje na temat oferowanych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

Nieruchomości należące do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostały wystawione na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego. Na nowych właścicieli czekają nieruchomości: - działka gruntowa zabudowana budynkiem, o powierzchni 1580 m2 - działki gruntowe niezabudowane o łącznej powierzchni 12 298 m2

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

wadium. Przetarg w PEKAO S.A  Lokal mieszkalny w Warszawie     Przetarg w PEKAO S.A  Budynek biurowo-usługowy i warsztatowo-garażowy w Gorzowie Wielkopolskim     Przetarg w PEKAO S.A  Lokal użytkowy  w Jeleniej Górze     Przetarg w PEKAO S.A 

Działka z widokiem na Bałtyk

Działka z widokiem na Bałtyk

do 23 listopada 2015 wadium w wysokości 1 600 000 złotych. Osoby zainteresowane uzyskają informacje na temat przetargu w Urzędzie Gminy Rewal, pok.107 i 108, tel., (091) 38 49 021, (091) 38 49 019 , e-mail: przetargi@rewal.pl Sprzedaż działki w Gminie Rewal Oferta przetargu Znajdź przetarg

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

wspólnej nieruchomości. Lokalizacje mieszkań: w Katowicach: ul. GALLUSA, ul. Zamkowa, ul. Krucza, ul. Żeleńskiego; w Mysłowicach na ul. Norwida. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym w formie licytacji. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium. Ostateczna

Sześciu chętnych na 9. kawałków stoczni

Taką informację przekazał nam wieczorem Roman Nojszewski, zarządca kompensacji, który ma za zadanie sprzedać podzielony na 22 części majątek Stoczni Szczecińskiej Nowa. Kilka godzin wcześniej (o 15) minął termin zgłaszania się do przetargu. Zarządca nie podaje, kto i jakim fragmentem stoczni jest

Znowu nie wyszło z guzkami w metrze. Klapa z przetargu

Znowu nie wyszło z guzkami w metrze. Klapa z przetargu

W przetargu na oznakowanie wszystkich stacji metra zgłosiła się tylko jedna firma - C4, która za roboty chciała 5,2 mln zł, o 400 tys. więcej, niż zakładał kosztorys. Okazało się jednak, że firma źle wpłaciła wadium - wpisała zły numer konta. - Pierwszy przetarg musieliśmy unieważnić, ale

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje na obowiązek nałożony na wykonawców w zakresie konieczności zabezpieczenia wadium, w terminie określonym przez zamawiającego, jako termin składania ofert. Użyte w art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

wniesienie wadium. W skład oferowanych nieruchomości wchodzą następujące lokalizacje: 1.     Nr ewidencyjny 534/4 o powierzchni 609 m2 (droga), ceny pozostałych działek wymienionych w pkt. 2 - 9 zawierają cenę udziału 1/8 w prawie wieczystego użytkowania działki nr ewidencyjny 534/4. 2

Minister Infrastruktury zarządził kontrolę w OSM

Minister Infrastruktury zarządził kontrolę w OSM

wpłaciły wadium w wysokości 230 tys. zł, z czego udział OSM wyniósł 50 proc. Przetarg został rozstrzygnięty na korzyść OSM i jej wspólnika. Za nieruchomość miały zapłacić prawie 6,5 mln zł. By móc sfinalizować transakcję uczelnia musiała jeszcze tylko wystąpić o zgodę do Ministerstwa Skarbu. Kiedy ją

Półwysep Lalka znów na sprzedaż. Ponoć jest chętny(!)

Półwysep Lalka znów na sprzedaż. Ponoć jest chętny(!)

Czwarta próba sprzedaży bajkowej nieruchomości z dawnym ośrodkiem rządowym Kormoran nad Jeziorem Łańskim odbyła się 14 października. Nikt jednak nie wpłacił w terminie wymaganego wadium w wysokości 640 tys. zł. - Co prawda jeden z oferentów wpłacił wadium, ale zrobił to dzień po wyznaczonym

Chcesz pracować w sądzie - musisz zapłacić

rezerwowej. Dzięki temu znalezienie ludzi do zleceń zajmowało niewiele czasu. Ty razem - zgodnie z zapowiedziami - przetarg został ogłoszony. Sąd potrzebuje 22 pracowników. Np. w VI Wydziale Gospodarczym potrzebuje osoby do dostarczania akt do czytelni, odkładanie akt na miejsce w archiwum czy do kserowania

Działka przy Szopena nadal w rękach miasta

30-arowa działka przy ul. Szopena w Rzeszowie (przy III LO, obecnie jest tam miejski parking) nie ma szczęścia. Miasto próbuje ją sprzedać od 2007 roku, kiedy to miał się odbyć pierwszy przetarg. Zgłosiło się wtedy dziewięciu zainteresowanych kupnem nieruchomości, jednak licytacja nie doszła do

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

do przetargu. Podobna sytuacja będzie dotyczyła podmiotów, które wzajemnie udostępniają sobie potencjał w celu udowodnienia spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotów, które powołują się na wiedzę i doświadczenie tego samego podmiotu

Nie ma chętnych do budowy hotelu przy Krakowskiej

poniedziałek. W piątek po południu było już wiadomo, ze do licytacji nie dojdzie. - Na wpłatę wadium czekaliśmy do godz. 14. Niestety żadnej wpłaty nie odnotowaliśmy. W związku z tym przetarg zostanie odwołany - mówi Agata Janicka, zastępca dyrektora rzeszowskiego BGM. Co dalej z działką? - Będziemy się

Kiedy zwrócić wadium nienależne oraz wniesione przez wykonawcę, którego wykluczono?

Pytanie: Zamawiający otrzymał wymaganą kwotę wadium , natomiast nie otrzymał oferty. Czy ma obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium na konto podmiotu, czy musi czekać do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej? Czy w przypadku odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Chętni spoza Kielc na miejskie solarisy

Do środy nie wpłynęła wprawdzie żadna oferta, ale nie jest to zaskoczenie, bo można je składać dziś do godz. 11. Dwie firmy wpłaciły za to wadium. - Rzeczywiście, mamy tyle wpłat. Spodziewamy się kolejnych, bo można je składać jeszcze 30 lipca - mówi Barbara Damian z Zarządu Transportu Miejskiego w

W środę będzie młyn z Młynami Toruńskimi?

Od kilku dni na opuszczonych Młynach Toruńskich przy ul. Kościuszki wisi banner informujący, że jest to nieruchomość miejska wystawiona na sprzedaż. Ogłoszony na początku sierpnia przetarg zaplanowano na 6 października. Potencjalni kupcy do końca września muszą wpłacić na miejskie konto milion

Nie ma chętnych na kazimierskie kamieniołomy

decyzję o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż. Przetarg miał się odbyć dzisiaj. Warunkiem uczestnictwa było wpłacenie wadium w wysokości 200 tys. złotych najpóźniej w takim dniu, aby pieniądze były na koncie urzędu miasta 25 czerwca. - Żadne wadium nie wpłynęło. Prawdopodobnie w październiku ogłosimy

Szpital nie miał amatorów. Znów będzie własnością miasta?

obniżano cenę. Nic nie dało to, że kompleks podzielono na 16 mniejszych działek. W tym ostatnim przetargu , który nie doszedł do skutku cena wywoławcza wynosiła 13 mln zł. Tymczasem utrzymanie zdegradowanych budynków kosztuje ok. 200 tys. zł. rocznie. Decyzja o przekazaniu kompleksu poszpitalnego miastu

Znów nikt nie chce szpitala przy Warszawskiej. Co teraz?

Oficjalnie przetarg na sprzedaż działek przy ul. Warszawskiej zostanie unieważniony w najbliższy poniedziałek. Na ten dzień zaplanowano otwarcie kopert z ofertami. Dziś wiadomo, że żadnych kopert nie będzie. Do wtorku do północy chętni na zakup nieruchomości musieli zapłacić wadium, konieczny

Nikt nie chciał budować przy ulicy Legnickiej

Mało kto spodziewał się takiego przebiegu przetargu. Obie firmy, choć początkowo bardzo zainteresowane działką przy Legnickiej, ostatecznie do przetargu nie stanęły. Wcześniej wrocławskie Impressio i poznański Selgros wpłaciły po pięć i pół miliona wadium. Działka przy Legnickiej 48-50 jest

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

. Budimex wpłacił wadium, ale dokumentacja trybuny trafiła do kolejnej kontroli, tym razem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Termin ważności wadium, które zobowiązywało firmę, upłynął. A samorząd nie ubiegał się o jego przedłużenie. Kiedy dokumenty wróciły i można było podpisać umowę z wykonawcą, Budimex

Oferta przetargowa

dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Do oferty załączane są dokumenty wymagane przez zamawiającego. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie. Złożenie oferty przetargowej nie powoduje utraty wniesionego wadium, które może zostać zatrzymane przez zamawiającego jedynie w przypadku zaistnienia

Stara panna Warszawska. Nikt nie chce budynków po szpitalu

Jędrzejczaka. W połowie tego roku marszałek Elżbieta Polak zaprosiła Jędrzejczaka do rozmów na temat poszpitalnego kompleksu. Kręcił nosem, zastanawiał się. Radni napisali do niego apel, aby dążył do przejęcia budynków przy Warszawskiej, ale nie za wszelką cenę i m.in. po sprawdzeniu stanu technicznego budynku

Błędy w zakresie wadium

określoną kwotą i uznaniu tą kwotą rachunku wierzyciela (art. 63 ust.3 pkt.1 art. 63 c.) W związku z powyższym wadium zostało niewłaściwie wniesione i wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.10. Inny problem to moment, w którym wadium jest do dyspozycji zamawiającego. Wadium powinno

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony . Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o

Zatrzymanie wadium

dotychczasowa praktyka stosowania art. 46 ust. 4a, zamawiający coraz częściej zatrzymują wadium przetargowe w sytuacjach, które nie uprawniają do takiego działania. Kierunkowa interpretacja art. 46 ust. 4a. Ponieważ przepis art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych obowiązuje stosunkowo od niedawna, nie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie:  Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego . Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin związania ofertą i ważność złożonego wadium o kolejne 60 dni, argumentując fakt problemem z uzyskaniem

Oferta spółki Mirbudu wykluczona z przetargu na przebudowę drogi wojew. nr 109

postępowanie zostało unieważnione. "Decyzja o nieprzedłużaniu wadium została podjęta przez zarząd spółki zależnej emitenta z uwagi na przedłużający się czas rozstrzygania przetargu i znaczący wzrost cen usług podwykonawców i materiałów. W ocenie zarządu, złożona oferta nie stanowiła dla spółki zależnej

Strzelnica na terenie Gdańska

elektryczną, telefoniczną, alarmową oraz wodno-kanalizacyjną. Wadium wynosi 15.466 Przetarg na wynajem strzelnicy w Gdańsku Przetarg w Gdańsku

Famur przeprowadzi przetarg celem zbycia nieruchomości nieoperacyjnych

komunikacie. Zgodnie z przyjętymi założeniami czas trwania przetargu określono na okres od 6 sierpnia 2019 r. do 21 listopada 2019 r. "W toku rozpoczętego procesu, zarząd emitenta planuje przeznaczyć do zbycia istotną część nieruchomości nieoperacyjnych należących do Grupy Famur, a stanowiących

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na konto wykonawcy . Nasza instytucja nie posiada oprocentowanego konta, na którym znajdowałyby się tylko wadia i zabezpieczenia i wszystkie pieniądze znajdują się na koncie bieżącym. Czy zamawiający ma obowiązek niezwłocznie założyć

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w których można wnieść wadium przetargowe. Zgodnie z

Ośrodek wypoczynkowy "Tulipan" w Gdańsku

Postępowanie przetargowe ma charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł. Jego wartość została wyceniona na 962.662,00 zł. Działka ma powierzchnię 0.7615 i znajduje się na terenie Gdańska. Przetarg odbędzie się 3 listopada 2016 roku. Informacje

Przetargi we Wrocławiu

Osoby poszukujące mieszkań na terenie Wrocławia mają powód do zadowolenia. Gmina Miasta Wrocław ogłosiła przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości. Do wyboru kilkanaście lokalizacji. Większość postępowań ma charakter przetargów nieograniczonych. Jedynym warunkiem uczestnictwa w przetargu jest

Przetargi w Banku PEKAO S.A

i Radomiu. Przetargi dotyczą zarówno budynków o charakterze usługowym, jak i również mieszkań czy domów. Jedna z nieruchomości jest położona nad jeziorem. Postępowania przetargowe mają charakter nieograniczony. Mogą do nich przystąpić wszyscy. Jedynym warunkiem jest wniesienie określonego wadium

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski sprzedaje działki w Olsztynie

usługowymi. Najmniejsza nieruchomość ma powierzchnię 773 metrów kwadratowych, a największa 12 310 metrów kwadratowych. Przetargi mają charakter ustny, nieograniczony. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesieniem określonego wadium. Rozstrzygnięcie postępowań nastąpi na początku lutego 2016. Przetarg

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ?STODOŁY"

budynkiem hotelu oraz domkami wypoczynkowymi. Powierzchnia nieruchomości wynosi 6,6071ha. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 7 listopada oraz wniesienie wadium. Wartość nieruchomości została oszacowana na 3.530.580,00 złotych.   Przetarg w Rybniku Sprzedaż ośrodka

Samochody od PEKAO S.A.

). Ceny rozpoczynają się od 2600 złotych. Postępowania skierowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium o wysokości 10% wartości rynkowej ruchomości. Pisemne oferty zawierające potwierdzenie wpłaty wadium należy przesłać na adres Banku PEKAO

Przetargi we Wrocławiu

odpowiednich wydziałach miasta. Przetargi na sprzedaż konkretnych lokali i działek będą odbywać się od maja do lipca. Przetarg we Wrocławiu : Lokal mieszkalny Przetarg we Wrocławiu : Lokal użytkowy Przetarg we Wrocławiu : Lokal mieszkalny Przetarg we Wrocławiu : Lokal mieszkalny Przetarg we

Działka w centrum Szczecina

działalności gospodarczej. Postępowanie ma charakter przetargu ustnego. Warunkiem udziału jest: Złożenie do dnia 16.09.2016 r. do godz. 12.30 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym US przy ul. Jana Pawła II 31, pok. 201 deklaracji przystąpienia do przetargu ustnego zawierającej: - imię, nazwisko i adres

Działki nad Bałtykiem

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego, na jej terenie ma zostać wybudowany hotel. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów nieograniczonych. Warunkiem udziału jest wniesienie określonego wadium. Postępowania zostaną rozstrzygnięte 10 czerwca 2016. Przetarg nad Bałtykiem

Przetarg na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu

nieograniczonych. Warunkiem udziału jest wniesienie określonego wadium. Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać oferowane nieruchomości po wcześniejszych uzgodnieniach. Przetarg we Wrocławiu Mieszkanie we Wrocławiu Przetarg we Wrocławiu Mieszkanie we Wrocławiu Przetarg we Wrocławiu Lokal użytkowy we

Mieszkanie w zabytkowym pałacu

27 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w Miejskim w Głubczycach przy ulicy ul. Niepodległości nr 14 odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania znajdującego się w zabytkowym pałacu w Pomorzowicach. Nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków, jej powierzchnia użytkowa wynosi

Nieruchomości w Gdańsku

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości na terenie Gdańska będą miały okazję na dokonanie transakcji. Urząd Miasta Gdańska ogłosił do publicznej wiadomości informację o kilku przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości w różnych lokalizacjach Gdańska. Oferowanie w postępowaniach nieruchomości

PEKAO S.A. znów sprzedaje nieruchomości

łącznej powierzchni użytkowej 1853 m2. W sprzedaży są także mieszkania np. w Jeleniej Górze, Olkuszu Busku Zdroju i Rzeszowie. Przetargi mają charakter nieograniczony, aby do nich przystąpić należy dostarczyć wyznaczone przez sprzedającego dokumenty oraz wpłacić wadium. Rozstrzygnięcie postępowań nastąpi

Nieruchomości w Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości należących do miasta. Oferowane w postępowaniach nieruchomości to lokale mieszkalne, pustostany oraz działki. Część nieruchomości została przeznaczona do dzierżawy. Wszystkie przetargi mają charakter nieograniczony, warunkiem udziału

Przetargi w Banku PEKAO S.A - na sprzedaż nieruchomości w całej Polsce

Warszawa, Kraków, Częstochowa, Olsztyn, Rzeszów, Łódź, Gdynia to tylko niektóre spośród miejscowości, w których Bank PEKAO S.A. sprzedaje swoje nieruchomości. Wszystkie przetargi zostały ogłoszone w trybie nieograniczonym. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie określonego wadium

Lokale użytkowe w Gdyni

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gdyni. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk" ogłosiła właśnie przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych na terenie miasta. Oferowane lokale są przystosowane do prowadzenia na ich terenie

Przetarg na sprzedaż Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A. w Szczawnie Zdroju ogłosiło II przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności do budynku Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Zuch" wraz z prawem użytkowania działki, na której zlokalizowany jest szpital. Łączna powierzchnia nieruchomości to 7

ZUS sprzedaje nieruchomości w Szczecinie

charakter przetargów ustnych. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium. Przetargi zostaną rozstrzygnięte 30 marca 2016 roku. Zainteresowani udziałem powinni złożyć deklarację uczestnictwa w przetargu do dnia 29.03.2016 w siedzibie Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22 pok. 113. Przetargi w

Przedłużenie terminu związania ofertą

od 26.05.2015 r. co najmniej do 10.06.2015 r. Dla skutecznego wydłużenia ważności wadium i zachowania jego ciągłości niezbędne jest, aby wadium zostało przedłużone najpóźniej w dniu 26.05.2015 r. A zatem zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą, ale wybór oferty

Hotel w Pszczynie

. Cena wywoławcza stanowi 65% ceny oszacowania - 8.400.029,31 zł netto. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek 54 1060 0076 0000 3380 0007 1095 oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Kancelaria Prawna i Biuro Syndyka LEGIS, 47-225 Kędzierzyn

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

. Przetargi z całego kraju Postępowanie na usługi społeczne Poniżej przedstawiam wyjaśnienie 4 kwestii poruszonych w pytaniu: 1. W postępowaniu na usługi społeczne o wartości wyższej niż 750.000 euro oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału należy złożyć w formie JEDZ

Ursus nadal prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów spółki Ursus Bus

; - powiedziała Biała. Jak dodała, Ursus Bus osiąga przychody głównie z przetargów, więc musi mieć zdolność do wpłacania wadium przetargowego i mieć określone warunki do kontraktowania. "To są poziomy kilkumilionowe, jeśli chodzi o wpłatę wadium, czy dostarczenie gwarancji dobrego wykonania. Ursus nie

Przetargi w PEKAO S.A - bank sprzedaje nieruchomości

. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie odpowiedniego wadium. Ceny wywoławcze nieruchomości wahaja się od 890 000 do 3 520 000 złotych. Oferty przetargowe należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 20 października 2015r. Sprzedający przewiduje możliwość oglądania nieruchomości po

Nieruchomości nad Bałtykiem

Marynarki Polskiej w centrum Ustki. Najmniejsza oferowana w przetargu nieruchomośc na 14 m2, a największa 487 m 2. Postępowania mają charakter przetargów ustnych, nieograniczonych. Jedynym warunkiem przystąpienia jest wniesienie określonego wadium. Termin składania ofert mija 11 stycznia 2016. Przetarg w

Sprzedaż lokali przy Piotrkowskiej w Łodzi

Świetna wiadomość dla osób szukających lokali na terenie Łodzi. Instytut Włókiennictwa właśnie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości znajdujących się przy najpopularniejszej łódzkiej ulicy. Na nowych właścicieli czeka 19 lokali o powierzchni od 15,8 do 550,57 metrów kwadratowych usytuowanych

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

marca 2016. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium. Przetarg PEKAO S.A Lokal użytkowy w Olsztynie Przetarg PEKAO S.A Lokal użytkowy w Warszawie Przetarg PEKAO S.A Działka i dom w Warszawie Przetarg PEKAO S.A Lokal użytkowy w Warszawie Przetarg PEKAO S.A Lokal użytkowy

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego, - wprowadzenia prawa rezygnacji z żądania wadium lub znacznego zmniejszenia jego maksymalnej wysokości, - ograniczenia warunków startu w przetargu odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorców. Wskazany katalog zmian najprawdopodobniej zacznie

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

dopuścić do udziału w przetargach. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie możliwości pracy Krajowej Izby Odwoławczej w trybie zastrzeżonym, by strony nie musiały się spotykać. (ISBnews)

Sanatorium w Kudowie Zdroju wystawione na sprzedaż

. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3076 ha. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wysokości 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie nr 25 9588 0004 7100 0244 2000 0070

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony z procedurą odwróconą. W ofercie brakuje jednej pozycji kosztorysowej (mamy tu rozliczenie kosztorysowe) i nie da się tego w żaden sposób poprawić. Czy dalej badam tę ofertę (np. poprawiam wszystkie oczywiste omyłki, wyjaśniam rażąco niską cenę itd

Działka z domem wczasowym w Międzyzdrojach

odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach (ul. Książąt Pomorskich 5). Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie do dnia 31 marca 2016 wadium w wysokości 154.700,00zł. Cena

Przetarg na sprzedaż działek w Świnoujściu

. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią apartamenty oraz pensjonaty. Oferowane nieruchomości mają przeznaczenie handlowo-gastronomiczne. Postępowania maja charakter przetargów ustnych nieograniczonych. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium: 50 000 złotych w przypadku działki o powierzchni 380 metrów kwadratowych i

Torpol przygotowuje się do ponownego przetargu na odcinek Czyżew-Białystok

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Torpol przygotowuje się do złożenia oferty w powtórzonym przetargu na modernizację odcinka Czyżew-Białystok linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku, o wartości kilku miliardów złotych, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. W poprzednim postępowaniu, które

Konsorcjum ZUE wycofało się z realizacji linii tramwajowej w Krakowie

dnia 22 lutego 2017 r., wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą konsorcjum w przetargu na okres 60 dni oraz przedłużyć termin obowiązywania wadium w części przypadającej na ZUE. "W związku z powyższym ZUE, działając jako lider konsorcjum, zwróciło się do konsorcjanta, tj. PORR

Siwz - numer rachunku bankowego

upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to większego znaczenia, a kontrola nie

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) znosi między innymi obowiązek zamieszczania

Przetargi w PEKAO S.A.

Krakowa. Lokalizacje biurowe służyły jako siedziby banku. Wszystkie postępowania mają charakter przetargów pisemnych nieograniczonych. Warunkiem udziału jest wniesienie wskazanego w konkretnym postępowaniu wadium. Oferty zakupu należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Pisemny przetarg

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień

Przetarg na sprzedaż hotelu we Wrocławiu

, ul. Komandorska 118/120, bud. A sala nr 15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100.000.00 do dnia 13.04.2016. Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać oferowane nieruchomości od dnia 13 kwietnia po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 71 36 80 972. Przetarg

Przetargi w Mikołajkach

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem działek na terenie Warmii i Mazur. Burmistrz miasta Mikołajki ogłosił cztery przetargi na sprzedaż nieruchomości. Oferowane działki znajdują się na ulicy Bocianiej. Przetargi mają charakter ustny, nieograniczony. Do postępowania mogą przystąpić

DANA HOTEL & SPA i WELLSTREET HOTEL w Zielonej Górze wystawione na sprzedaż!

, -   strefa kuchni -   wyposażenie ruchome pokoi hotelowych Udział w przetargu Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w Sądzie Rejonowym Wydziale V Gospodarczym Sekcja Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych do dnia 02.03.2017r. pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży, za cenę nie

AWF sprzedaje nieruchomości na ul. Rzeźbiarskiej

o nr. ew. 5/1 i 5/2 AM-5 obręb 0004 Dąbie i jest częścią nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej KW nr WR1K/00180883/8. Cena wywoławcza netto to osiem milionów złotych, wadium - cztery miliony złotych, minimalne postąpienie - dziesięć tysięcy złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie

Termin związania ofertą

. Jeżeli chodzi o wadium, które zostało zwrócone, zamawiający wezwanie kieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrał jako najkorzystniejszą w ramach czynności powtórzonych do wykonania, których obliguje go wyrok KIO. Ma to istotne znaczenie w przypadku obliczania terminu związania ofertą. W

Sprzedaż ośrodków wypoczynkowych

letniskowych. Działka ma regularny kształt i została odgrodzona. Posiada także dostęp do infrastruktury technicznej, elektroenergetycznej oraz do wody ze studni głębinowej. Przetarg ma charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 25 000 zł oraz pisemnej oferty do dnia

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

średnich, które startują w przetargach, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. "Parlament zakończył prace nad nowym PZP. To bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki, a dla mojego resortu powód do satysfakcji. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

Pytanie W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę, którego oferta była najtańsza. Wykonawca w okresie związania ofertą poinformował nas, że odstępuje od podpisania umowy. W związku z powyższym wybrano najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Czy w tej sytuacji powinniśmy wezwać wykonawcę do

Oferta Lokum Deweloper najkorzystniejsza w przetargu na zakup działki w Krakowie

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Lokum Deweloper, Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A., opiewająca na 13,2 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i dotyczącym prawa użytkowania wieczystego

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

unieważnić przetarg ? Jak zamawiający w trybie pełnej elektronizacji powinien zwrócić wadium wniesione w formie gwarancji bankowej? Ten sam problem pojawił się z ofertą , która wpłynęła po terminie. Odpowiedź: W sytuacji, gdy wszystkie oferty przekraczają możliwości finansowe zamawiającego

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Odpowiedź: Tego typu instytucje powodują większy formalizm

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

części opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

obowiązującymi przepisami. Przykładowo można wskazać na: - zawarte w ustawie obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę w stosunku do dotychczas

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

, umożliwił zatrzymanie wadium w przypadku bierności wykonawcy, gdyby umyślnie i celowo nie podporządkował się wezwaniu zamawiającego, a skutkiem takiego działania byłby brak możliwości wybrania oferty wykonawcy wezwanego jako najkorzystniejszej w prowadzonym przetargu. W sytuacji gdy wykonawca wezwany do

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Pytanie: Przygotowuję przetarg poniżej progów unijnych . W treści zapytania skierowanego do wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej wskazaliśmy czas wykonania usługi do 25 sierpnia br. Termin ten będzie stanowić kryterium oceny ofert. Wychodząc z założenia, że termin wykonania danej

OBWIESZCZENIE

oferentów prowadzi syndyk masy upadłości,   3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości i dokumenty uprawniające do reprezentacji lub pełnomocnictwa oraz bankowe dowody przelewu lub wpłaty wadium,   4. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:   5. stwierdza

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

ułatwienia przy przetargach. "Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową. Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach

Działka przy zbiorniku wodnym "Topola"

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy zbiorniku wodnym "Topola" . Powierzchnia działki wynosi 5.7962 ha. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość może zostać wykorzystana do budowy na jej terenie

Przedłużenie terminu związania ofertą

Pytanie: Zamawiający wezwał wykonawcę do wydłużenia terminu związania ofertą w dniu 01.06.2015 r. dając czas na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium do 06.06.2015 r. Termin związania ofertą upływał w dniu 10.06.2015 r. Wykonawca wydłużył termin związania ofertą