wacc

Enea odnotuje 90 mln zł spadku w EBITDA w 2016 r. po redukcji WACC

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) – Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) obniży EBITDA Enei o 90 mln zł w 2016 r., co nie przełoży się znacząco na plany spółki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. "Na samym WACC będziemy mieli 90 mln zł r/r mniej

Energa: Negatywny wpływ WACC na EBITDA nie przekroczy 300 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Energa spodziewa się 200 mln zł negatywnego wpływu obniżki średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na przyszłoroczny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja. Całkowity negatywny wpływ na EBITDA r/r nie powinien sięgnąć 300 mln zł, poinformował wiceprezes ds

Tauron oczekuje wzrostu EBITDA w segmentach OZE i wydobycia w tym roku

(COVID-19) * Wzrost WRA w 2020 r. z 17,5 mld zł do 18,3 mld zł * WACC na niższym poziomie r/r (5,5% wobec 6% w 2019 r.) skutkujący niższym zwrotem z kapitału. W segmencie Wytwarzania najważniejsze czynniki to: * Niższy wolumen produkcji energii elektrycznej - konsekwencja sytuacji rynkowej

Tauron zakłada wzrost EBITDA w wytwarzaniu i wydobyciu, spadek w sprzedaży w br.

(WRA) o 530 mln zł do 17,5 mld zł (+20 mln zł EBITDA w 2019 r.), - średni ważony koszt kapitału (WACC) stabilny r/r (6,015%), - wejście w życie taryfy dystrybucyjnej od 6 kwietnia, - stabilny r/r wolumen dostarczanej energii. Z kolei w segmencie Sprzedaży wpływ będą mieć: - kilkuprocentowy

PGE zakłada spadek EBITDA w segmentach wytwarzania i w obrocie w 2020 r.

to: -Wartość regulacyjna aktywów (WRA) wyższa o ~0,7 mld zł: ~17,5 mld zł oraz ~113 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI); -Średnioważony koszt kapitału (WACC) niższy o ~50 pkt: 5,5% (przed opodatkowaniem) w wyniku znacznego spadku stopy wolnej od ryzyka. Grupa PGE wytwarza 43

PGE spodziewa się wzrostu EBITDA w energetyce konwencj. i odnawialnej w 2019 r.

czynniki dla segmentu dystrybucji to: - stosowanie w I kw. stawek taryfowych z 2018 r., - spodziewana wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,8 mld zł oraz ok. 132 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI), - średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2019 rok na tym samym poziomie jak

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Energetyki dotyczącą obniżenia WACC w 2016 roku, co wpłynie na spadek EBITDA w segmencie dystrybucji" - czytamy w komunikacie.  Fitch w swoim raporcie nie wyklucza podwyższenia długoterminowego ratingu spółki jako emitenta oraz ratingu dla niepodporządkowanego długu niezabezpieczonego spółki w

Fitch obniżył perspektywę ratingów Taurona do negatywnej

wyniki z niższego oczekiwanego średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) w segmencie dystrybucjo od 2016 r., "a także niedawno uzgodnionej akwizycji części aktywów przynoszącej straty kopalni KWK Brzeszcze". "Negatywne skutki tych dwóch czynników mogą zostać ograniczone dzięki

PGE zakłada wzrost EBITDA w segmentach OZE i dystrybucji w 2019 r.

), - średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2019 rok spodziewany na porównywalnym do 2018 poziomie. Za 2018 rok wynosił 6,015% (przed opodatkowaniem), - kontynuacja programów optymalizacyjnych. W segmencie obrotu perspektywa dla EBITDA jest stabilna. Grupa zakłada utrzymanie trendów rynkowych. W segmencie

Enea podtrzymuje, że spodziewa się spadków w wytwarzaniu i dystrybucji w br.

(zielonych), a pozytywne czynniki to: wzrost ceny i wolumenu praw majątkowych "błękitnych", wzrost produkcji energii elektrycznej, optymalizacja kosztów obszaru OZE. W dystrybucji spółka zakłada: - spadek WACC o 0,042 pkt proc. do poziomu 5,633%, - koszty operacyjne modelowe zgodnie z

Fitch podtrzymał ratingi Enei po akwizycji akcji LW Bogdanka

uważa, że przejęcie Bogdanki oraz oczekiwany niższy średni koszt kapitału (WACC) od 2016 roku spowodują zmniejszenie udziału dystrybucji w całości zysku EBITDA do 46% w 2016 roku wobec 61% w 2014 r. (ISBnews)  

Tauron liczy na wzrost EBITDA w dystrybucji w 2018 r., stabilizację w wydobyciu

regulacyjnej aktywów (WRA) o 621 mln zł do kwoty 16,9 mld zł; szacowany wpływ na EBITDA segmentu to +36 mln zł; - WACC na poziomie 6,015% (wobec 5,633% w 2017 r.); szacowany wpływ na EBITDA +82 mln zł; - wzrost wolumenu dostarczanej energii; - kontynuacja programu poprawy efektywności" - podano w

PGE zakłada spadek EBITDA w energetyce konwencjonalnej i obrocie w 2018 r.

; - średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2018 rok ustalony na 6,015% (za 2017 rok wynosił 5,633% przed opodatkowaniem); - kontynuacja programów optymalizacyjnych Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest

Enea spodziewa się spadków w wytwarzaniu i dystrybucji w 2017 r.

zielonych certyfikatów. Pozytywne czynniki to wzrost ceny i wolumenu "błękitnych" praw majątkowych, wzrost produkcji energii elektrycznej i optymalizacja kosztów. Z kolei w dystrybucji negatywnie wpłynie spadek WACC o 0,042 pkt proc. do 5,633%, modelowe koszty operacyjne zgodne z wytycznymi

DM BOŚ podniósł wycenę Ciechu do 80,0 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

-tej kurs akcji wynosił 65,65 zł. "Nasza 12-miesięczna wycena docelowa walorów spółki lekko (o 14%) wzrosła do 80,0 zł na akcję (poprzednio 70,0 zł), głównie pod wpływem dużo wyższej wyceny porównawczej, spadku WACC i długu netto oraz podwyższenia prognoz  finansowych" - czytamy w

PGE oczekuje spadku EBITDA w energetyce konwencjonalnej, wzrostu w OZE w 2018 r.

dystrybucji wpłyną natomiast: - wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,25 mld zł w taryfie na 2018 rok, - nieustalony jak dotą średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2018 r. (za 2017 r. wynosił 5,63% przed opodatkowaniem), - kontynuacja programów optymalizacyjnych, podano także. Udział

Haitong Bank obniżył wycenę Energi do 7,75 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

stopy wolnej od ryzyka zwiększył współczynnik WACC. Sprzyja to wyższym oczekiwaniom odnośnie rozwoju segmentu dystrybucji, ale jednocześnie skłoniło analityków do obniżenia ceny docelowej dla akcji spółki, podano także. Analitycy Haitong zakładają, że Energa - podobnie jak to miało miejsce w 

PGE nadal przewiduje spadek EBITDA w energetyce konwenc. i obrocie w 2018 r.

to: - wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,26 mld zł w taryfie na 2018 rok, oraz dodatkowo ok. 120 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI), - średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2018 rok ustalony na 6,015%, podczas gdy za 2017 rok wynosił 5,63% (przed opodatkowaniem

PGE oczekuje istotnego wzrostu EBITDA w obrocie, spadków w wytwarzaniu w br.

na poziom zysku EBITDA" - napisano także w prezentacji. W przypadku segmentu dystrybucji kluczowe czynniki to: - wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 15,6 mld zł w taryfie na 2017 rok, - średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2017 rok ustalony na 5,63% (przed opodatkowaniem

Tauron liczy na wynik EBITDA w tym roku podobny do ubiegłorocznego

dużych zmian"  - powiedział Wadowski podczas konferencji prasowej. Tauron zakłada stabilne perspektywy segmentu dystrybucji, m.in. ze względu na praktycznie niezmienioną wartość WACC w 2017 r. i kontynuację programu poprawy efektywności. W wydobyciu Tauron chce osiągnąć dodatni wynik."

PGE oczekuje spadku EBITDA w dystrybucji, obrocie i energetyce konwencjonalnej

głównych czynników wpływających EBITDA zaliczono 15,1 mld zł wartości aktywów regulowanych (RAB) dla taryfy na 2016 r., ustalenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na poziomie 5,7% oraz kontynuację programów efektywnościowych. "W sumie zmiany regulacyjne i w środowisku rynkowym będą mieć

Przegląd prasy

akumulacji gotówki, nadal pracuje nad przejęciami --Bank Pekao wprowadza PeoPay Kids, liczy na powrót do sprzedaży kont z I kw. --PGE liczy, że WACC nie spadnie do poziomu 4% w przyszłym roku --Spyrosoft przyjął do pracy łącznie 80 osób od początku 2020 r. --Morawiecki: Od soboty bez ograniczeń w

Przegląd informacji ze spółek

zgodnie z metodologią Urzędu Regulacji Energetyki (URE) średnioważony koszt kapitału (WACC) nie spadnie do poziomu 4% w 2021 r. ze względu na ryzyko dla inwestycji w dystrybucję, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. Spyrosoft od początku tego roku przyjął do pracy 80 osób, przy czym w samym tylko

DM BZ WBK obniżył wyceny dla Enei, Energi, PGE i Taurona

prognozy wskazują, że EBITDA spółek energetycznych spadnie o 16-21% w 2016 r. za sprawą zarówno wytwarzania (cena elektryczność spada, cena certyfikatów CO2 rośnie), jak i dystrybucji (niższy WACC). Najgorszy z możliwych scenariuszy właśnie się szybko materializuje: (1) fuzje z kopalniami, (2) fuzje

Energa: Negatywne czynniki obniżą EBITDA o mniej niż 300 mln zł w 2016 (aktual.)

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Energa spodziewa się 200 mln zł negatywnego wpływu obniżki średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na przyszłoroczny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja. Całkowity negatywny wpływ wszystkich czynników na EBITDA nie powinien sięgnąć 300 mln zł, poinformował

PGE zakłada spadek EBITDA w energetyce konwencjonalnej i OZE w 2017 r.

rynkowa i zmienność cen zielonych certyfikatów, która zwiększa ryzyko, ale tymczasowo podnosi marże. W dystrybucji główne czynniki to baza aktywów regulacyjnych (WRA) wyceniana na ok. 15,6 mld zł w taryfie na 2017 r., średnioważony koszt kapitału (WACC) w 2016 r ustalony był na poziomie 5,7% (przed

Energa spodziewa się utrzymania poziomu EBITDA i nakładów inwestycyjnych w br.

aktywów, która ma osiągnąć 11,3 mld zł. Jednocześnie, w związku z niskimi stopami procentowymi w Polsce, spadnie stopa zwrotu WACC 0 z 7,283% do 7,197%. "W segmencie wytwarzania spodziewamy się większej produkcji OZE. Przede wszystkim tutaj popracują megawaty w farmie wiatrowej Myślino

PGE oczekuje wzrostu EBITDA w segmencie obrotu i spadku w wytwarzaniu w br.

czynniki spodziewanego stabilnego wyniku EBITDA w segmencie Dystrybucji (wobec 2 230 mln zł w 2016 r.) to: • Wartość regulacyjna aktywów (WRA) to ok. 15,6 mld zł w taryfie na 2017 rok • Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2017 rok ustalony został na 5,63% (przed opodatkowaniem) &bull

DM PKO BP spodziewa się spadku EBITDA w sektorze energetycznym

w raporcie. Analitycy oczekują spadku wyniku EBITDA sektora o ok 10% w 2016 r. Spodziewają się, że obejmie wszystkie segmenty działalności - wytwarzanie, dystrybucję, a także sprzedaż (niższe ceny energii, wyższe koszty CO2, niższy WACC). "W dalszym ciągu zwiększać się będzie zadłużenie

Przegląd prasy

najkorzystniejsza na budowę LO we Wrocławiu --Tauron może obniżyć capex w 2016 r. wobec wcześniej zakładanego --Tauron liczy na dokończenie inwestycji w Stalowej Woli najpóźniej w 2018 r. --Tauron zakłada spadek EBITDA w dystrybucji o 160 mln zł w br. z tytułu WACC, WRA --Tauron chce podnieść wskaźnik dług

Przegląd prasy

; znaczące przyspieszenie odczujemy dopiero za 2-4 lata, gdy inwestycje z nowej perspektywy nabiorą tempa Parkiet --Według nowych wytycznych URE, średnioważony zwrot z kapitału zainwestowanego (WACC) wyniesie 5,675%, a nie - jak proponowano - 5,279% Dziennik Gazeta Prawna --UE na szczycie

Przegląd informacji ze spółek

skumulowanego oddziaływania wzrostu wartości regulacyjnej aktywów (WRA) i spadku średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), poinformowali przedstawiciele spółki. Tauron Polska Energia liczy, że elektrociepłownia w Stalowej Woli zostanie ukończona najpóźniej do 2018 r., pomimo trudności z realizacją inwestycji

Przegląd prasy

na decyzję akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału --Zysk netto Vivid Games wzrósł r/r do 10,67 mln zł w III kw. 2015 r. --Tauron: Poziom WACC powinien być ustalony na 5,7-5,8 --ABC Data rozmawia o akwizycjach, które mają dodać nowe kategorie do oferty --PEManagers może zwiększyć inwestycje w 2016

Przegląd informacji ze spółek

badania przeprowadzonego przez BNP Paribas Real Estate oraz Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH). Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) obniży EBITDA Enei o 90 mln zł w 2016 r., co nie przełoży się znacząco na plany spółki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert

Przegląd prasy

wierzycieli na wydzielenie Siedlec do osobnej spółki --Enea tworzy fundusz venture capital do inwestycji w innowacyjne technologie --PRCH: Abercrombie&Fitch, Banana Republic i Monki to marki oczekiwane w Polsce --Enea odnotuje 90 mln zł spadku w EBITDA w 2016 r. po redukcji WACC --Akcjonariusze CTE

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) do poziomu 5,2 jest niekorzystne dla Taurona Polska Energia i spółka będzie rozmawiać z regulatorem na temat zwiększenia tej stawki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Anna Striżyk. ABC Data prowadzi rozmowy o