w relacji do pkb

Sielewicz z Coface: Polska tylko 'otrze się' o próg 3% w relacji deficytu do PKB

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego tzw. general government) będzie rósł, ale Polska jedynie "otrze się" o unijny limit w wysokości 3% w relacji tego deficytu do PKB w 2020 r., kiedy wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 2,8%, prognozuje w rozmowie

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 124,4% w 2017 r.

względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego nieznacznie się obniżyła w porównaniu ze stanem na koniec 2016 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r.

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB wzrosła w Polsce do 34,4% w 2016 r. z 33,3% rok wcześniej, podał urzędu statystyczny Eurostat. W całej Unii Europejskiej w 2016 r. wskaźnik ten wynosił 40% PKB (wobec 39,7% w 2015 r.), w strefie euro

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

grudnia 2016 r. wyniosła 126,3%. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro, wciąż charakteryzował się względnie niskim

Rząd zakłada wzrost długu publicznego w relacji do PKB do 49% w 2016 r.

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zakłada, że relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie do 48,4% na koniec 2015 r. i do 49% na koniec 2016 r., a następnie ustabilizuje się w 2017 r., po czym będzie stopniowo obniżać się do 47,5% w 2019 r., podało Centrum Informacyjne

KNF: Relacja aktywów sektora bankowego do PKB wzrosła do 89% w 2014 r.

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Relacja aktywów sektora bankowego wzrosła w ub. roku do 89% PKB, a dynamika ta była wyższa od dynamiki wzrostu PKB Polski, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Obserwowany w 2014 r. wzrost skali działania banków mierzony tempem wzrostu aktywów

MF: Relacja długu publ. do PKB powyżej 43%, ale poniżej 48% na koniec 2014 r.

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Relacja do PKB kwoty powstałej w wyniku przeliczenia zagranicznej części długu publicznego po średniorocznym kursie i pomniejszonej o zgromadzone środki pieniężne wyniesie na koniec br. powyżej 43% i poniżej 48%, poinformował dyrektor departamentu długu

Decyzja agencji Moody?s bez echa. PKB dla Polski może przekroczyć nawet 4%

do walut wschodzących. Fakt polska waluta straciła nieco impet. Wydawało się, że po dobrej decyzji dla naszego kraju i podwyższeniu perspektywy naszego ratingu z negatywnej na stabilną może nastąpić jakiś ruch na południe. Nic takiego się jednak nie stało, a złoty w relacji do euro pozostaje w

MF odkupiło bony o wartości 2,5 mld zł. Dług w dół

Poprzednią taką transakcję MF przeprowadziło w poniedziałek 19 grudnia. Wtedy ministerstwo odkupiło bony skarbowe za podobną kwotę 2,247 mld zł. W ten sposób obniżyło nasze zadłużenie o 0,15 proc. w relacji PKB. W sumie do odkupienia były bony o wartości 16,7 mld zł, jednak nie wszystkie instytucje

Wzrost PKB w Polsce 4%? Polski dług wciąż rośnie.

jest obecnie niemal 50% szans. Jeśli komunikat będzie ostrożny szanse te powinny spaść a tym samym dolar się osłabiać. W przypadku komunikatu sprzyjającego dalszym wzrostem stóp, szanse te powinny rosnąć podobnie jak dolar. Dług w PolsceWskaźnik zadłużenia do PKB w ciągu roku wzrósł z 51,1% do 54,1

Komentarz do rynku złotego - dane z Niemiec zaszkodziły, z USA nie zdołały pomóc

Pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych odbiło się na notowaniach złotego. Jego poranne osłabienie w relacji do głównych walut było o tyle uzasadnione, że Niemcy są największym partnerem handlowym Polski. Stąd też słabszy wzrost gospodarczy w tym kraju, oznacza też prawdopodobną mniejszą

S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 6,1% PKB w br., dług - 54,1% PKB

agencji - 54,1% w relacji do PKB (wobec 47,1% w ub.r. i 53,6% oczekiwanych w 2021 r.) Agencja przypomina, że w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa, polski rząd wprowadził tarczę antykryzysową o wartości równej ok. 10% PKB. Ocenia, że bezpośrednie wydatki po stronie w ramach finansów

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

komunikacie. Przyjęta we wrześniu ub.r. "Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023" przewiduje m.in., że relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 r. Z kolei relacja długu instytucji rządowych i

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 0,2% PKB w 2018 r.

. W uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu rząd napisał, że deficyt general government wyniesie 41,4 mld zł, tj. 1,9% KB w 2019 r. oraz 17,5 mld zł, tj. 0,7% PKB w 2020 r. Przy przyjętych w projekcie przyszłorocznego budżetu założeniach, przewidywana relacja długu sektora instytucji

S&P podtrzymał oczekiwania dot. deficytu general government Polski na 2019 r.

relacji do PKB spadnie w tym roku do 47,6% (wcześniej prognozowano 47,7%) z 48,9% w ub.r. i utrzyma się na poziomie 47,6% PKB w 2020 r. (wobec wcześniej prognozowanych 47,9%). W kolejnych dwóch latach wyniesie odpowiednio: 47,7% PKB i 47,8% PKB (wobec wcześniej prognozowanych odpowiednio: 48,1% w 2021 r

Skiba z MF: Dług sektora general government to 46,1% PKB w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 46,1% PKB (1 045,1 mld zł) w 2019 roku, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. "Wchodzimy w kryzys z niskim długiem i spadającym w relacji do PKB. PDP na koniec 2019 r. wyniósł

Borys z PFR: Państwowy dług publiczny nie powinien przekroczyć 50% PKB w 2020 r.

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy

GUS: PKB wyniósł nominalnie 2 273,6 mld zł w 2019 roku

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Wartość produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 r. wyniosła 2 273,6 mld zł według pierwszego szacunku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Podana wartość produktu krajowego brutto służy do określenia przez ministra finansów kwoty i relacji do PKB

Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

(0,4% PKB), zaś zadłużenie sektora general government w relacji do PKB po raz pierwszy od 2009 r. obniżyło się poniżej poziomu 50%. Główne przyczyny tych wyników - według Moody's - to silny wzrost PKB i poprawa ściągalności podatków. "Moody's prognozuje, że relacja długu do PKB ustabilizuje się

Fitch obniżył prognozę deficytu 'general government' Polski do 2,3% PKB w 2020

.). Przy przyjętych w projekcie przyszłorocznego budżetu założeniach, przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB obniży się do 47,7% na koniec 2019 r. i 46,3% na koniec 2020 r. (ISBnews)  

APK: Wynik sektora general government to: -1,7% PKB w 2019r., +0,2% PK w 2020r.

Europejskiej paśmie odchyleń. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniżył się z kolei do 48,9%" - czytamy dalej. (ISBnews)  

Specyficzny rynek bonów skarbowych

krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego o terminie zapadalności wynoszącym 45-55 tygodni. Jest to też rynek mało aktywny - Polska woli emitować papiery długoterminowe. W przeciwieństwie do Szwajcarii, która ma niemal tylko bony skarbowe. Co ciekawe, sprzedawać bony na tym rynku jest w stanie nawet Grecja

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 1,9% PKB w 2018 r.

, że wskaźnik ten wyniesie w Polsce w 2018 roku 2,7% PKB.  Fundusz podał dziś w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2020-2023 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 1,5%, 1,4%, 1,3% i 1,2%.  Z kolei zadłużenie sektora rządowego i

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,4% PKB w 2017 r.

przewidywanych na 2019 r. do 43,4% PKB w 2022 r. Relacja ta zakładana jest na poziomie 47,7% w 2020 r. i 45,4% w 2021 r. (wobec 49,2% w 2018 r.). (ISBnews)  

S&P: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

wzrost płac utrzyma się na poziomie powyżej 7%, a wzrost zatrudnienia - 2%, Polskę może czekać kolejny rok wysokich dochodów budżetowych i tym samym lepszych wyników budżetu" - czytamy w komunikacie.  Według S&P, dług w relacji do PKB spadnie w tym roku do 47,7% z 48,9% w ub.r., natomiast w

Czernicki z MF: Dług blisko 55% PKB tylko przy silnym załamaniu wpływów podatk.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - W symulacjach Ministerstwa Finansów dotyczących powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) dług publiczny w latach 2021-2022 (wg polskiej metodologii) mógłby "oprzeć się" o zapisany w ustawie o finansach publicznych poziom 55% w relacji do PKB

Eurostat: Wydatki na zabezpieczenie społ. w Polsce: 20,3% PKB; średnia UE: 27,9%

2017 r. 13,4% całości wydatków socjalnych, podczas gdy średnia unijna sięgała 8,7%. Najwyższy udział wydatków na zabezpieczenie socjalne w relacji do PKB odnotowały w 2017 r.: Francja (34,1%), Dania (32,2%) oraz Finlandia (30,6%), zaś najmniejszy - Irlandia (14,9%). Polska znalazła się na 17. miejscu

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

1,6% PKB w 2019 r." - dodano. Ekonomiści Banku Światowego przewidują jednocześnie, że w kolejnych latach poziom deficytu sektora w relacji do PKB Polski będzie niższy i w latach 2020-2021 powinien wynieść 1%. "Z powodu dodatkowych dochodów budżetowych pochodzących z restrukturyzacji

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

Monitor", że w latach 2019-2022 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,6%, 2,3%, 2,2% i 2,1%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 54,6% PKB w tym roku i 54,1% PKB w przyszłym roku (wobec 54,2% PKB

APK: Dług sektora general gov't spadnie do 47,9% PKB w 2019 i 40,6% PKB w 2022

., podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2019". "Przewiduje się, że w horyzoncie Programu relacja długu do PKB według definicji UE będzie się stopniowo obniżać z 48,9% na koniec 2018 r. do 40,6% na koniec 2022 r. Kształtowanie się przeciętnego oprocentowania długu sektora

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 2,9% PKB w 2017 r.

tym ujęciu wyniesie odpowiednio: 2,8% i 3,1% PKB. Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2018-2021 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,9%, 2,6%, 2,4% i 2,2%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,5% PKB w 2017 r.

government) wyniósł 1 003,4 mld zł na koniec IV kw. 2017 r., co oznacza spadek o 0,8% kw/kw i o 0,3% w porównaniu z końcem 2016 r. Relacja długu EDP do PKB w 2017 r. wyniosła 50,6% i spadła o 3,6 pkt proc. r/r, podał także resort. W listopadzie ub.r., w swoich jesiennych prognozach Komisja Europejska

Projekt budżetu 2020: Deficyt 'general government' wyniesie 17,5 mld zł

mld zł w 2020 r. "Relacja długu do PKB obniży się w 2019 r. do 44,9%, a następnie do 43,5% w 2020 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych  i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finan. publicznych 2020-2023

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023", przedłożoną przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju, która m.in. przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB, podało

Konsumenci ostrożni w podejmowaniu nowych zobowiązań finansowych

swojego zadłużenia. Jedynie co piąty ankietowany planuje w ciągu najbliższego roku zaciągać nowe pożyczki" - napisano w komentarzu do najnowszego raportu firmy konsultingowej PwC. W kolejnych latach można spodziewać się wolniejszego rozwoju rynku consumer finance niż w okresie przedkryzysowym

Moody's: Deficyt 'general gov't' Polski utrzyma się poniżej 3% PKB w 2018-2019

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski utrzyma się prawdopodobnie poniżej poziomu unijnego limitu 3% PKB w tym i przyszłym roku, przy jednoczesnym dalszym spadku długu w relacji do PKB, prognozuje Moody's Investors Service

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-22" rząd zapisał, że zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) spadnie z 48,9% PKB przewidywanych na 2019 r. do 43,4% PKB w 2022 r. Relacja ta zakładana jest na poziomie 47,7% w 2020 r. i 45,4% w 2021 r. (wobec

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

Europy Środkowo-Wschodniej Fitch stwierdził, że w latach 2018-2020 jedynym krajem, w którym zadłużenie w relacji do PKB odnotuje wzrost jest Rumunia. "Prognozujemy spowolnienie wzrostu PKB w większości krajów CEE w ciągu następnych dwóch lat, co będzie odzwierciedlało słabszy wzrost w strefie euro

Kalendarium ISBnews

instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2019 roku   (ISBnews)  

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie FOMC

polskiej w IV kw. Prognozujemy, że dynamika PKB w 2019 r. wyniosła 4,1% - 4,2% r/r, wobec 5,1% r/r w 2018 r. Prognoza ta uwzględnia wspomniane wcześniej obniżenie dynamiki wzrostu PKB w IV kw. 2019 r. do 3,4% - 3,5% r/r. Zazwyczaj GUS przy publikacji danych rocznych nie koryguje danych za okres I - III kw

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

, a wysokość dotacji do FUS sugeruje dodatkową przestrzeń fiskalną w wysokości ok. 10 mld zł. Dodatkowym buforem może być zysk z NBP (zmiana wielkości rezerw NBP sugeruje transfer do budżetu państwa ok. 5 mld zł). W sumie szacujemy, że deficyt fiskalny (ESA) w 2019 wyniesie 1,8% PKB, a relacja długu

MFW: Deficyt general government Polski to 2,8% PKB w 2016 r., 3,1% PKB w 2017 r.

w tym ujęciu wyniesie odpowiednio: 2,5% i 2,6% PKB. Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2018-2021 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,8%, 2,5%, 2,2% i 1,9%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski

Rząd przewiduje, że dług 'general government' spadnie do 43,4% PKB w 2022

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) spadnie z 48,9% PKB przewidywanych na 2019 r. do 43,4% PKB w 2022 r., podano w "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-22". Relacja ta

'Minutes' RPP: Wzrost PKB przekroczył 4% w 2019 roku

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Podkreślano jednocześnie, że kurs złotego był stabilny, bilans obrotów bieżących zbliżony do zera, a akcja kredytowa rosła nieco wolniej od tempa wzrostu nominalnego PKB. Ponadto dług publiczny prawdopodobnie obniżył się w relacji do PKB. Zwracano również

J.P. Morgan chwali pomysły ministrów dotyczące OFE

Zaproponowane w zeszłym tygodniu przez minister pracy i ministra finansów zmiany dotyczące OFE wywołały burzę. Według pomysłu Ministerstwa Finansów z naszej pensji do OFE trafiałoby nie 7,3 proc. pensji, lecz 3 proc. Różnica przekazywana byłaby do ZUS, który wydawałby pieniądze na bieżące potrzeby

MF: Deficyt sektora 'general government' to 2,9% PKB w 2017, 2,5% PKB w 2018

deficyt strukturalny 1% PKB" - czytamy dalej. Jednocześnie przewidywane jest obniżenie długu w relacji do PKB od 2018 r. Na koniec 2017 roku dług ma wynieść 55,3% w 2017 r. Później oczekiwany jest spadek - do 54,8% PKB w 2018 r., 54% w 2019 r. i 52,1% PKB w 2020 roku. Główny Urząd Statystyczny

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

bieżącym. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 3,5% i była najwyższą wartością w historii. Wartość ta w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 2,3 punkty procentowe" - czytamy w komentarzu.  W I kwartale 2020 r. widoczne były już pierwsze skutki związane ze światową epidemią

Gill z S&P: Rząd utrzyma deficyt 'general gov't' poniżej 2% PKB w roku wyborczym

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Polski rząd zdoła utrzymać relację deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) na poziomie poniżej 2% PKB w przyszłym roku, nawet jeśli zwiększy wydatki ze względu na harmonogram wyborczy, uważa główny analityk agencji S&P Global Ratings

PKO BP: Budżet na 2020 bazuje na realnych, choć nie konserwatywnych założeniach

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Przedstawione główne kategorie we wstępnym projekcie budżetu na 2020 r. bazują na realnych, choć nie konserwatywnych założeniach, a relacja długu publicznego do PKB w przyszłym roku uplasuje się znacząco poniżej zakładanych 47%, uważają analitycy PKO Banku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (28,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%. Wskaźnik ten był najwyższy od prawie

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

niezmienionym poziomie" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "W 3kw spadek rocznej dynamiki PKB do 3,9%r/r, mocny wzrost kw/kw (1.3%). Zakładamy, że konsumpcja pozostała głównym motorem, widać jednak ostrożność gospodarstw domowych. Wpływ spowolnienia w Niemczech mógł być

RPP:Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5%

utrzymaniu spadkowej tendencji relacji długu publicznego do PKB" - podkreślono w opinii. "W planie dochodów budżetu państwa uwzględniono wpłatę z zysku NBP w wysokości 7,2 mld zł. RPP zwraca uwagę, że wielkość zysku NBP osiągniętego w 2019 r., a tym samym kwoty wpłaty z zysku do budżetu państwa w

MF: Deficyt general govt obniżył się w 2017 gł. dzięki wyższym dochodom budżetu

50,6% PKB. W ub. tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że dług sektora rządowego i samorządowego (EDP, general government) wyniósł 1 003,4 mld zł na koniec IV kw. 2017 r., co oznacza spadek o 0,8% kw/kw i o 0,3% w porównaniu z końcem 2016 r. Relacja długu EDP do PKB w 2017 r. wyniosła 50,6% i spadła

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw.

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdzie się posiedzenie FOMC, a także wstępne publikacje danych dotyczących PKB w II kw. w USA i strefie euro, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Na bieżący tydzień zaplanowane jest posiedzenie FOMC, na

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.

salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  Łączna wartość salda

MPiT: PKB na mieszkańca Polski wg PPP wzrosło do 74% średniej UE w 2018 r.

blisko 32 tys., co stanowiło ok. 74% wartości tego wskaźnika dla całej UE. W 2018 r. wskaźnik ten w Polsce był wyższy o ponad 5,2 tys. USD w porównaniu z rokiem 2015, podczas gdy dla całej UE wzrósł w tym czasie o ok. 4,6 tys." - czytamy w komunikacie. Resort podkreśla, że relacja polskiego PKB

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,2-4,3% w 2019 r.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obniżył nieznacznie prognozę tegorocznego wzrostu PKB w Polsce do 4,2-4,3% wobec 4,4% szacowanych wcześniej i oczekuje, że w przyszłym roku wyniesie on 3,7%, prognozują analitycy banku.  "

Glapiński: Deficyt sektora 'general government' nie osiągnie 3% PKB

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie w efekcie wdrożenia impulsu fiskalnego, ale unijny limit 3% w relacji do PKB "daleko nie będzie osiągnięty", poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i

PIE: Ograniczenie szarej strefy o 1 pkt to 63,9-127,8 mld zł wpływów w 2018-2023

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Oczekiwane skumulowane wpływy sektora finansów publicznych z tytułu redukcji szarej strefy o 1 pkt proc. (w relacji do PKB) rocznie od 2018 r. do 2023 r. wyniosłyby 63,9-127,8 mld zł, wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Przy założeniu, że

Morawiecki: Zakładamy wzrost dochodów z CIT o 3,8%, z VAT - o 7,9-8% w 2020 r.

będzie to 186 mld zł. Ja konserwatywnie zakładam 184 do 185 mld zł, a więc trzeba liczyć ten przyrost od tej wyższej bazy i w tym kontekście staje się to dużo bardziej realne, realistyczne" - dodał premier.  Według niego, dług publiczny w relacji do PKB maleje. "Nasz wzrost PKB na

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 1 kwietnia --09:30: Wideokonferencja Getin Holding dot. wyników za 2019 r.  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępną informację o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2019 roku   CZWARTEK, 2 kwietnia --10

Kalendarium ISBnews

rządowych i samorządowych do PKB w 2019 roku (ISBnews)

Japan Credit Rating Agency podtrzymała ratingi A/A+ Polski, perspektywa stabilna

;Ratingi odzwierciedlają przede wszystkim zróżnicowaną i stabilną bazę ekonomiczną, rozważne zarządzanie finansami, oraz poprawiającą się zewnętrzną płynność. Z drugiej strony, ograniczeniem ratingów pozostaje wciąż duże zadłużenie zewnętrzne w relacji do PKB" - czytamy w komunikacie. JCR spodziewa

GUS: PKB wyniósł nominalnie 1851,2 mld zł w 2016 roku

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Wartość produktu krajowego brutto wyniosła 1 851,2 mld zł według pierwszego szacunku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W kwietniu br. GUS skorygował dynamikę wzrostu PKB za 2016 r. do 2,7% z szacowanych wcześniej 2,8%. Podana wartość produktu krajowego

Projekt budżetu 2018: Deficyt 'general government' to 2,7% PKB w 2018 r.

2018 r. Relacja długu do PKB obniży się w 2017 r. do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu

Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych

marca prezes PFR Paweł Borys mówił, że obecnie powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług publiczny. Według niego, dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku. Później Ministerstwo Finansów podało

Kościński: Zastanawiamy się nad tymczasowym zawieszeniem reguły wydatkowej

finansów publicznych po konsolidacji) do PKB wyniosła 43,8% w 2019 r. Z kolei Główny Urząd Statystyczny podawał, że zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government wg unijnej metodologii ESA) sięgnęło 46% PKB na koniec 2019 r. (ISBnews)  

PIE: PKB spadnie o 4% lub o 7% (w scenariuszu pesymistycznym) w 2020 roku

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - PKB Polski spadnie w tym roku o 4%, zaś w scenariuszu pesymistycznym - o 7%, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). "W pierwszym scenariuszu PKB Polski w 2020 r. zmniejszy się o 4% (w porównaniu z 2019 r.). Oznaczałoby to, że w relacji do prognoz

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

instytucji rządowych i samorządowych będzie zbliżony do zera, wobec limitu deficytu wynoszącego 3% PKB, zaś dług publiczny w ujęciu metodologii ESA2010 ma się obniżyć do 46,3% PKB i pozostawać w tendencji spadkowej. Spadek relacji długu do PKB oddala również ryzyko przekroczenia przez tę relację limitów

MF: Nadwyżka sektora general government wyniosła 2,7% PKB w I kw. 2018 r.

analogicznym okresie roku poprzedniego o 11,3% (r/r) (wzrost relacji o 1,9 pkt proc. PKB). Nominalny wzrost wpływów z podatków (wg zasad ESA2010), które mają największy udział w dochodach wyniósł 13,9% (r/r), podano także. "W I kw. 2018 r. wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg zasad

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

się, że inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych po niewielkim nominalnym spadku w 2019 r. (o 2% r/r) utrzymają się w 2020 r. na zbliżonym poziomie w relacji do PKB, tj. 4,3% i będą wspierać gospodarkę w powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego po ustaniu zagrożenia epidemicznego

Eurostat: Ochrona socjalna ze środków publ. to 15,9% PKB w Polsce, 19,2% w UE

odpowiednio: 4,7% PKB, 4,9%, 5,2% i 4,6%. Spośród państw członkowskich UE, najwyższy poziom finansowanych ze środków publicznych wydatków na ochronę socjalną w relacji do PKB odnotowano w 2015 r. w Finlandii (25,6%) i Francji (24,6%), a najmniejszy - w Irlandii (9,6%) i na Litwie (11,1%).  (ISBnews

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

zadłużenia?" – pytał. Apelował o obniżkę albo likwidację opodatkowania pracy. Minister finansów Tadeusz Kościński ocenił, że finanse są w dobrym stanie. Przypomniał, że na koniec ubiegłego roku dług relacja długu publicznego do PKB wynosiła 43,6% i odnotowano spadek o ponad 8% w ciągu

Projekt budżetu 2019: Deficyt 'general government' wyniesie 42,3 mld zł

mld zł w 2019 r. Relacja długu do PKB obniży się w 2018 r. do 47,0%, a następnie do 46,7% w 2019 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

fiskalnej prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do wzrostu ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy wspierający konwergencję z krajami o ocenie ratingowej A. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do stosowania "

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do stosowania "kotwicy fiskalnej" w postacie deficytu budżetowego poniżej 3% PKB, niepowodzenie w zakresie ustabilizowania relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie, bądź też w przypadku osłabienia ram polityki

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

naturalnym, ale ważne jest, by spowolnienie gospodarcze nie było zbyt głębokie. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani w Polsce i strefa euro również" - stwierdził dyrektor. Arak zwrócił też uwagę, że Polska ma jedną z najniższych stóp inwestycji w relacji do PKB w UE - na tle innych krajów naszego

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. W projekcie założono wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł - w wersji przyjętej we wrześniu nie przewidywano wpłat z banku centralnego. "W projekcie uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

epidemicznej w kraju oczekują dalszej poprawy wyników sprzedaży detalicznej w lipcu. Wsparciem sprzedaży detalicznej będzie również wzrost konsumpcji wraz z większym wyborem Polski jako docelowy kraj do spędzenia wakacji. Analitycy są jednak ostrożni i wciąż prognozują dwucyfrowy spadek PKB w II kw

Sejmowa KFP rekomenduje odrzucenie poprawek Senatu do budżetu 2020

nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać obniżeniu do poziomu 43,8% PKB w br. z 44,4% w roku 2019. W prognozach brano pod uwagę m.in. zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK

Senat przyjął ustawę budżetową na 2020 rok z ponad 90 poprawkami

, czyli poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB. Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (23,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy dalej w komentarzu.  (ISBnews)  

KE podtrzymała prognozę wzrostu PKB strefy euro wys. 1,2% w 2020 i 2021 r.

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) utrzymała bez zmian prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro; jest to 1,2% zarówno na 2020 jak i 2021 rok, poinformowała Komisja w zimowej prognozie. Komisja zwróciła jednak uwagę, że "prognozy na 2021 r. opierają się na

Złoty czeka na decyzję Fed, w czwartek może słabnąć

stabilny w relacji do funta. O godzinie 08:27 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,2723 zł, USD/PLN 3,8518 zł, CHF/PLN 3,8710 zł, a GBP/PLN 4,9527 zł. Wtorek na rynku walutowym powinien być zdominowany przez oczekiwanie na wyniki kończącego się jutro dwudniowego posiedzenia Fed, które zgodnie z

MF: Realizacja prognoz KE oznaczałaby rekordowo niski deficyt fiskalny Polski

pośrednich. Jednocześnie Komisja, biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki budżetu państwa, dość konserwatywnie ocenia możliwości znaczącego wzrostu wydatkowania w IV kwartale br. "KE w 2018 r. zakłada utrzymanie deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB na zbliżonym poziomie do 2017 r

SAP: Wartość zakupów e-konsumentów wzrośnie o 25% r/r do ok. 11,64 mld euro w br

; przygotowanego przy współudziale SAP. "Wdział sprzedaży komercyjnej B2C w PKB utrzymuje tendencję rosnącą w każdym roku" - czytamy w raporcie. SAP prognozuje, że udział sprzedaży B2C w relacji do PKB wyniesie 2,31% w 2019 roku wobec 1,92% w 2018 r. Z raportu wynika, że 61% badanych Polaków robi

Złoty mocniejszy, inwestorzy czekają na dane z Polski

zł (-0,2 gr). Poranne osłabienie dolara i funta w relacji do złotego to pochodna wzrostu notowań EUR/USD, co przekłada się na spadek USD/PLN. A także reakcja na silniejszy od prognoz spadek inflacji konsumenckiej i producenckiej w Wielkiej Brytanii, co rano osłabia funta. Złoty w tym tygodniu

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

, że indeksy nieco odbiją po tym, jak w kwietniu część z nich odnotowała najniższe poziomy w historii. PLN Polski złoty zakończył ubiegły tydzień lekkim osłabieniem w relacji do euro, radził sobie jednak dobrze na tle walut regionu: forint węgierski i korona czeska traciły wyraźnie mocniej

Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji

samorządowych do 0,7 proc. PKB w 2021 r. i jednoczesny spadek długu sektora do 46% PKB" - czytamy w komunikacie. Relacja deficytu do PKB ma wynieść -1,5% w 2019 r. i -1,1% w 2020 r., podano także. Resort podkreśla, że jednym z najważniejszych celów rządu jest utrzymanie stabilności finansów publicznych

Złoty mocniejszy, korzysta z poprawy nastrojów na rynkach finansowych

. O godzinie 09:31 euro taniało w relacji do polskiej waluty o 0,4 gr, osuwając się do 4,27 zł, kurs USD/PLN spadał również o 0,4 gr do 3,8660 zł, a szwajcarski frank cofnął się do 3,9915 zł. W dalszej części dnia złoty może jeszcze nieco się umocnić, szczególnie jeżeli dodatkowo poprawią się nastroje

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

deficytu budżetowego poniżej granicy 3%, trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej". (ISBnews)  

KE obniżyła prognozę deficytu general government Polski do 2,4% PKB w 2016 r.

Komisja prognozowała wyższe poziomy deficytu: 2,6% PKB na 2016 r. i 3,1% na 2017 r. KE zwraca uwagę, że poziom 2,4% w relacji deficytu do PKB jest najniższy od 2007 r. W 2018 r. Komisja przewiduje przekroczenie deficytu general government do 3,1% PKB. " Polski deficyt general government na 2017 r

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

dla ratingu Polski jest niski poziom PKB na osobę w relacji do mediany krajów z grupy porównawczej i stanowi on ok. 70% mediany grupy krajów o ratingu A. W piątek Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i walucie krajowej na poziomie A

BOŚ Bank: Dane z USA, struktura PKB Polski w II kw. w centrum uwagi w tym tyg.

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Publikacje danych makroekonomicznych amerykańskiej gospodarki oraz publikacje dot. polskiego PKB za II kw. z pełną strukturą PKB oraz nt. wstępnego odczytu inflacji za sierpień będą w centrum uwagi rynków, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Na

Eurostat: Polska na 26. miejscu w UE w wydatkach na służbę zdrowia/os. w 2016 r.

) i Polska - (700 euro)" - czytamy w komunikacie Eurostatu. W ujęciu wydatków na służbę zdrowia w relacji do PKB - najwyższy odsetek wydatków w 2016 r. zanotowano we Francji (11,5%), następnie w Niemczech (11,1%) i w Szwecji (10,9%). Kraje z najniższym udziałem wydatków w PKB to Rumunia (5

Morawiecki: Rząd przyjął zrównoważony budżet na 2020 r.

wewnętrznego i zewnętrznego, ale także sferę aspiracji Polaków dotyczącą rozwoju gospodarczego.  "Łączny dług będzie spadał w relacji do PKB r/r i to pokazuje, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi zarządzać" - dodał Morawiecki.  We wcześniejszym projekcie ustawy budżetowej na 2020 r

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 28,5 mld zł deficytu

chodzi o dług publiczny, mamy założone wykonanie w roku bieżącym 50,7% PKB, według metodologii unijnej. Natomiast w 2019 r. to jest 48,9% PKB. Jeżeli spojrzymy na kwotę, o której jest mowa w ustawie o finansach publicznych - to jest to kwota jeszcze niższa w relacji do PKB, mianowicie w roku 2019 - 45,4