w kruk

Zapisy na obligacje Kruka w ofercie publicznej ruszą 19 marca

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w

KNF zatwierdziła prospekt Kruka dot. VII Programu Emisji Obligacji do 700 mln zł

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Kruka w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700

Kruk uchwalił program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie ustalenia I programu bezprospektowych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela w złotych lub euro, podał Kruk. "

Akcjonariusze Kruka zdecydują 31 VIII o skupie akcji lub wypłacie dywidendy

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydują o skupie 271 tys. akcji po 350 zł lub wypłacie dywidendy 31 VIII, podała spółka. "W ocenie zarządu spółki, sytuacja finansowa i płynnościowa grupy jest na tyle dobra, że wypracowanym w ubiegłym roku zyskiem w części można

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 82% r/r do 23 mln zł w II kw.

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 23 mln zł w II kw. 2020 roku i była niższa o 82% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 417 mln zł i spadła o 7% r/r, podała spółka

Kruk nie wyklucza kolejnej emisji publicznej obligacji w tym roku

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Kruk nie wyklucza, że do końca roku przeprowadzi kolejną emisję obligacji detalicznych, poinformował CFO Michał Zasępa.  "Nie mamy zaplanowanej emisji, ale nie wykluczamy, że przeprowadzimy jeszcze jedną w tym roku. Te decyzje podejmujemy cyklicznie co

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi rozwiązanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podała spółka. "Kruk to pierwsza w Polsce firma obsługująca wierzytelności, która w swoich procesach wewnętrznych wdrożyła rozwiązanie oparte o kwalifikowany

Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Skonsolidowana strata netto Kruka wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Kruk dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii

Kruk ustanowił VII program emisji obligacji o wartości do 700 mln zł

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podał Kruk. Środki pozyskane w ramach programu zostaną przeznaczone

Kruk proponuje przeznaczenie części zysku za 2019 r. na skup akcji lub dywidendę

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Zarząd spółki Kruk podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto spółki za 2019 rok oraz rekomendacji walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia części zysku netto za 2019 r. na skup akcji własnych za ok. 95 mln zł lub na wypłatę dywidendy dla

Kruk: Nie wystąpiły żadne zdarzenia, uzasadniające spadek kursu o 10,6% 

nie są i nigdy nie były nabywane i obsługiwane przez grupę.  "Jednocześnie i w nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących potencjalnych zmian prawnych dotyczących przeciwdziałania praktykom lichwiarskim, Kruk S.A. informuje, że jednoznacznie i zdecydowanie popiera działania mające

Kruk miał wstępnie 277 mln zł zysku netto w 2019 r. wg nowych szacunków

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Kruka wyniósł 277 mln zł w 2019 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Wcześniej spółka informowała, że szacowany zysk netto grupy za ub. rok wyniósł 304 mln zł "W związku z powzięciem przez

Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br., spłaty w V na poziomie z IV

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Kruk zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku

Kruk złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Wonga.pl

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Kruk złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Wonga.pl oraz pośrednio w spółce Wonga Collections, podał Urząd. Wniosek wpłynął 19 marca br., sprawa jest w toku. Kruk należy do grupy kapitałowej Kruk, w skład

Dwóch członków zarządu Kruka sprzedało akcje, by zrealizować prywatne cele

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Ostatnie transakcje sprzedaży akcji Kruka przez prezesa Piotra Krupę oraz członka zarządu Michała Zasępę wynikały z ich prywatnych potrzeb, poinformowała spółka.  W komentarzu przesłanym mediom w związku z piątkową informacją nt. zmniejszenia

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 68% r/r do 57 mln zł w I kw.

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 57 mln zł w I kw. 2020 roku i była niższa o 68% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 477 mln zł i wzrosła o 12% w porównaniu z I kw

Kruk negocjuje zakup firmy pożyczkowej w Polsce lub Rumunii

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Kruk prowadzi rozmowy w sprawie nabycia firmy pożyczkowej w Polsce lub Rumunii i liczy, że w I półroczu br. będzie znany ich wynik, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. "Jesteśmy zainteresowani zakupem firmy pożyczkowej w Polsce lub Rumunii"

Kruk miał szacunkowo 304 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) -  Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 304 mln zł w 2019 roku, co oznacza spadek o 8% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Wstępny szacunek pokazuje, że nie udało się nam zwiększyć zysków w 2019 roku. To nas motywuje

Kruk odstąpił od emisji obligacji do łącznej kwoty 30 mln zł

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia publicznej oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, serii AJ2, w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju, podała spółka. "Decyzja została podjęta w związku z rozwijającą

Spółka Kruka ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości 75 mln euro

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie - podmiot zależny Kruka - podpisał umowę z Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, której przedmiotem jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wartości ok. 322 mln zł

wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 75 mln euro (322 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 13 grudnia 2019 roku). Emitent osobnym raportem poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem" - czytamy w komunikacie. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą

Kruk ma list intencyjny ws. zakupu wierzytelności na rynku hiszpańskim

średniego NBP z dnia 16 listopada 2018 roku)" - czytamy w komunikacie. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał Kruk. "Do finalizacji transakcji

Kruk spodziewa się zysku operacyjnego we Włoszech w 2019 r.

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Kruk ocenia, że jego biznes we Włoszech powinien wykazać zysk operacyjny w tym roku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Wskazał również, że nie widzi na chwilę obecną podstaw do dokonywania dalszych odpisów wartości portfela we Włoszech. "Powinien

Kruk zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - zastrzeżono dalej. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

Kruk finalizuje przejęcie spółki inkaso we Włoszech

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Kruk podpisał umowę przejęcia 51% udziałów w spółce Agecredit srl z siedzibą w Cesenie, działającej na rynku inkaso we Włoszech, podał Kruk. "Przedmiotem umowy jest nabycie 51%, udziałów w spółce Agecredit. Zapisy umowy zakładają docelowe posiadanie 100

Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Kruk odnotował 62,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 97,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto jest zgodna z szacunkowym wynikiem za I kw

Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,25 mld zł w IV kw. 2019 r., (wzrost odpowiednio o 14% i 63% r/r), poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 475 mln zł (wzrost o 10% r/r

Kruk przydzielił obligacje serii AG2 na łącznie 25 mln zł

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Kruk przydzielił obligacje serii AG2 o łącznej wartości emisyjnej 25 mln zł, emitowane w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych, podała spółka. "Zapisy na oferowane 250 tys. obligacji prowadzono od 24 stycznia 2019 roku (włącznie) do 5 lutego 2019 r

Kruk: Długi polskich seniorów sięgają 5,7 mld zł, wzrost o 1 mld zł r/r

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Ponad pół miliona polskich seniorów zmaga się z długami o łącznej wartości 5,7 mld zł, wynika z danych Grupy Kruk. To prawie o 1 mld zł więcej niż w ubiegłym roku. Długi osób powyżej 65. roku życia stanowią 13% wszystkich spraw obsługiwanych przez Grupę Kruk w III

Kruk zakończył przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój

zarządzających wierzytelnościami w Europie. Jednocześnie w wyniku zakończenia przeglądu, zarząd opracował strategię grupy kapitałowej Kruk na lata 2019 - 2024" - czytamy w komunikacie. Głównym celem strategii jest osiągniecie skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Kruk na poziomie 700 mln zł w

Kruk jest gotowy do konsolidacji rynkowej

również kwestia atrakcyjności finansowania zewnętrznego. Jesteśmy gotowi na trzy scenariusze - konsolidację, dywidendę i zakupy portfeli" - dodał prezes Kruka. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r

Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Kruk spodziewa się, że czwarty kwartał tego roku może być lepszy od poprzednich w tym roku pod względem zakupu portfeli, zaś 2020 r. przyniesie widoczną zwiększoną podaż na rynku. Kruk nie wyklucza, że w przyszłym roku może wydać na inwestycje ok. 1 mld zł

Kruk nabędzie od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

. "Zarząd Kruk informuje, iż na dzień 16 października 2019 roku zostały spełnione wszystkie warunki, w tym warunek wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie oraz zapłata ceny na warunkach

KNF zatwierdziła prospekt Kruka w zw. z ofertą publiczną obligacji 

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości

Kruk: Wartość inwestycji na poziomie 1 mld zł w br. jest mało prawdopodobna

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Kruk po wynikach za trzy kwartały tego roku ocenia, że wartość zaplanowanych na ten rok inwestycji w portfele wysokości 1 mld zł raczej nie zostanie osiągnięta ze względu na niższą od oczekiwanej podaż portfeli wierzytelności na rynku, poinformował prezes

Kruk przydzielił 250 tys. obligacji o łącznej wartości 25 mln zł

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Kruk przydzielił 250 000 obligacji o łącznej wartości 25 mln zł w odpowiedzi na zapisy 880 inwestorów. Stopa redukcji wyniosła 55,13%, podała spółka. Kruk oferował do 250 tys. sztuk 5-letnich obligacji serii AJ1 z szacowanym zmiennym oprocentowaniem w

Kruk chce być jednym z aktywniejszych emitentów obligacji na GPW

, poinformowali przedstawiciele zarządu, odnosząc się do strategii grupy na lata 2019-2024. Kruk podtrzymał oportunistyczne podejście do akwizycji. Kruk poinformował wczoraj, że zakończył przegląd opcji strategicznych i zdecydował o dalszym rozwoju, pozostając spółką notowaną na GPW w Warszawie.  "

Kruk nie wyklucza kolejnej emisji obligacji w tym roku

Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Kruk nie wyklucza, że w tym roku wyjdzie jeszcze z emisją na rynek dłużny, po udanej emisji obligacji na kwotę 35 mln zł w październiku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk rozważa również publiczną emisję obligacji.  Na początku

Kruk uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł

. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)  

Kruk spodziewa się większej podaży portfeli ze strony banków w Polsce w II półr.

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Kruk, który w I połowie roku obserwował niewielką - niższą od oczekiwanej - podaż portfeli ze strony krajowych banków, oczekuje jej zwiększenia w II półroczu 2019, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Apetyt Kruka na portfele walutowych kredytów

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 54% r/r do 129 mln zł w II kw. br.

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 1 897 mln zł w II kw. br., co oznacza wzrost o 1% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 129 mln zł i były niższe o 54% r/r, podał Kruk.  Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 87% r/r do 83 mln zł w III kw.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) -  Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 83 mln zł w III kw. 2019 roku i była niższa o 87% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 433 mln zł i wzrosła o 14% w

Kruk kontynuuje przegląd opcji strategicznych, rozmawia z kilkoma inwestorami

Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Kruk kontynuuje rozpoczęty w lipcu przegląd opcji strategicznych i chce - zgodnie z zapowiedzią - zakomunikować jego rezultaty do końca roku. Spółka rozmawia obecnie zarówno z dużymi funduszami private equity, jak i innymi dużymi inwestorami, 

Zapisy na obligacje Kruka serii AJ1 w emisji publicznej rozpoczną się 12 VIII

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych serii AJ1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Kruka rozpoczną się 12 sierpnia i potrwają do 29 sierpnia br., podała spółka. "Emisja obejmuje do 250 tys. 5-letnich obligacji serii AJ1, a cena emisyjna i

Dostałeś od Kruka wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV? Uważaj, to oszustwo

Wezwanie wysyłane jest pocztą tradycyjną. Widzimy na nim przerobione logo Kruka, kwotę zadłużenia, szereg pouczeń o skutkach nieuregulowania należności oraz numer rachunku, na który należy wpłacić rzekome zobowiązanie. Jednak, jak się dowiedzieliśmy w biurze prasowym Grupy Kruk, firma nie obsługuje

Kruk nie spodziewa się negatywnych zdarzeń jednorazowych w II poł. roku

 Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Kruk ocenia, że odpisy aktualizacyjne, których spółka dokonała w II kwartale na rynku słowackim mają charakter jednorazowy. Spółka nie spodziewa się negatywnych zdarzeń, które wpłynęłyby na wyniki w II połowie roku, poinformowali przedstawiciele spółki. 

Kruk kupuje od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

;Przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie" – czytamy w komunikacie. Kruk

Chciał w Kruku reklamować pierścionek. Nie mógł, bo pracownica zabrała mu paragon. Co na to firma?

zapłacę za tę drugą paczkę, skoro to taki problem.W. Kruk: - Nie da się.Żona: - A dlaczego nie da się podzielić paczki?W.Kruk: - Nie ma takiej możliwości.Żona: - Aha, a co można zrobić?W.Kruk: - Można anulować ten jeden produkt". Anulowanie produktu nie wchodziło w grę, ponieważ wtedy małżeństwo

Kruk przydzielił 50 tys. obligacji serii AH1 o łącznej wart. emisyjnej 50 mln zł

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Kruk wyemitował i przydzielił 50 000 obligacji serii AH1, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł, podała spółka. "Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR

Kruk: Wonga na dobrej drodze, by uzyskać rentowność EBITDA do końca 2019 r.

pożyczkodawcy, ale byłyby jednocześnie szansą na zwiększenie udziałów w rynku, ocenił zarząd Kruka.  "Wonga - kontrolując ryzyko kredytowe - zwiększa biznes, od kiedy zasililiśmy ją w finansowanie i jest na dobrej drodze, by stać się rentownym biznesem w tym roku na poziomie EBITDA"

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 94,7 mln zł dywidendy za 2018 rok, co stanowi 5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło wypłacić

Akcjonariusze Kruka zdecydują 25 VI o 5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca br. o przeznaczeniu 94,65 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę w wysokości 5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla

Kruk zmodyfikował brzmienie głównego celu strategii, ale nie zmienia jej założeń

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie modyfikacji strategii na lata 2019-2024, w zakresie głównego celu grupy kapitałowej, tj. osiągnięcia 700 mln zł zysku netto w 2024 roku (cel strategiczny). Kruk dokonał modyfikacji brzmienia celu strategicznego w następujący sposób

Kruk ma umowę przejęcia 100% udziałów Wonga za 97,1 mln zł

) oraz spłata jej zobowiązań należnych sprzedającemu (94,1 mln zł). "Oficjalnie możemy ogłosić nowy rozdział w działalności na otwartym rynku pożyczkowym w Polsce. Kruk przejmuje samodzielnie działającą organizację ze sprawdzonym modelem biznesowym online i silnym systemem zarządzania ryzykiem

Kruk rekomenduje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Kruk zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego, podała spółka.  "Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 50 mln zł

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 50 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty

Kruk miał 68,99 mln zł zysku netto, 105,72 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Kruk odnotował 68,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 98,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 105,72 mln zł wobec 146,9 mln zł zysku rok

Kruk: 41% Polaków wyda w trakcie wakacji więcej, niż planowało

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Przeszło 40% Polaków wydaje w trakcie urlopu więcej niż planowało, wynika z badania Grupy Kruk. Jak pokazuje badanie Grupy Kruk, 36% Polaków spędzi wakacje w Polsce, a europejski wyjazd wybierze 13% z nas. Najpopularniejszym celem wakacyjnych wycieczek jest

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 25 mln zł

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 250 tys. obligacji o łącznej wartości

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5 zł na akcję, poinformowała spółka. "Walne zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki

Kruk: Rekomendacja ws. podziału zysku za 2018 r. będzie w ciągu kilku tygodni

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Kruka podejmie decyzję w sprawie rekomendacji co do podziału zysku za 2018 r. w ciągu kliku tygodni, poinformowali przedstawiciele zarządu. Intencją spółki jest wypłata dywidendy.  "Nie mamy jeszcze decyzji w zakresie podziału zysku za rok

Kruk dokapitalizuje Wongę kwotą min. 100 mln zł, nie planuje innych przejęć

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Kruk oczekuje, że zamknięcie transakcji zakupu Wongi nastąpi w ciągu kilku tygodni. Kruk wyłoży co najmniej 100 mln zł na dokapitalizowanie spółki, poinformowali przedstawiciele zarządu. Plany nie zakładają zakupu kolejnego podmiotu z branży pożyczkowej

Kruk miał 77,78 mln zł zysku netto, 129,29 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34471701,kruk-sa-raport-okresowy-kwartalny-skonsolidowany-3-2019-qsr Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Kruk odnotował 77,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 89,85 mln zł

Kruk oczekuje osiągnięcia progu rentowności we Włoszech w 2019 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Kruk chce w tym roku zwiększyć do 100% z 51% udział we włoskiej spółce Agecredit, działającej na rynku inkaso i oczekuje, że osiągnie próg rentowności  z całości biznesu we Włoszech w 2019 roku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. 

Kruk jest gotów finansowo i operacyjnie przejąć wszystkie portfele GetBacku

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Kruk posiada zdolność sfinansowania zakupu wszystkich portfeli wierzytelności, które są obecnie w posiadaniu GetBack i może obsłużyć je operacyjnie. Spółka ma ok. 1 mld zł dostępnego finansowania bankowego, może też przeprowadzić emisję obligacji, ale

Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii, nie wyklucza zakupu aktywów

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii w 2019 roku, pod warunkiem braku zmian w prawie ograniczających spłaty do dwukrotności ceny alokowanej do poszczególnej sprawy. Spółka nie wyklucza także oportunistycznych zakupów aktywów

Kruk wyemituje 6-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 35 mln zł

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 35 tys. oligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji

Kruk miał 330,02 mln zł zysku netto, 498,19 mln zł EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Kruk odnotował 330,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 295,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto wyniósł 330 mln zł i był o 12% wyższy niż w 2017 roku oraz

Zarząd Kruka został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Kruka podjęła uchwały o powołaniu zarządu spółki z Piotrem Krupą jako prezesem na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, podała spółka. "Zarząd spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie: 1. Piotr Krupa - prezes zarządu

Kruk może osiągnąć 700 mln zł zysku w 2024 r. przy niższych nakładach inwest.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Kruk ocenia, że 700 mln zł skonsolidowanego zysku, który - w ramach strategii - chce wypracować w 2024 roku, jest w stanie osiągnąć przy nakładach inwestycyjnych na zakup portfeli znacznie niższych niż 2 mld zł rocznie, dzięki rosnącej rentowności biznesu

Kruk miał szacunkowo 330 mln zł zysku netto w 2018 r. 

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 330 mln zł w 2018 roku, co oznacza wzrost o 11,9% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Szacunkowy zysk na akcję (EPS) Grupy Kruk za rok 2018 wynosi 17,51 zł, co oznacza wzrost o

Kruk przydzielił obligacje serii AE4 o wartości nominalnej 115 mln zł

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Emisja obligacji Kruka serii AE4 doszła do skutku i zostało przydzielonych 115 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 115 mln zł, podała spółka. "Zarząd Kruk S.A. informuje, iż 27 marca 2019 roku powziął informację o uplasowaniu przez dealera w imieniu

Kruk wyemituje obligacje serii AE4 o wartości nominalnej do 115 mln zł

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 115 000 niezabezpieczonych obligacji serii AE4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda w trybie oferty prywatnej, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału

OFE PZU 'Złota Jesień' zwiększyło udział w Kruku do ponad 5% głosów na WZ

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" w wyniku zawarcia transakcji kupna 23 109 akcji spółki Kruk na GPW Warszawie, po jej rozliczeniu 15 kwietnia br., osiągnął więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce, podało Powszechne Towarzystwo

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny dot. programu emisji obligacji Kruka

Akcyjna – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie i Dom Maklerski mBanku)" - czytamy w komunikacie. Zarząd Kruka na początku grudnia ub.r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, w ramach którego spółka

Kruk zainwestuje mniej r/r w portfele wierzytelności, głównie w Polsce i Rumunii

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Kruk zakłada, że nakłady inwestycyjne w 2019 roku będą niższe od ubiegłorocznych, które sięgnęły prawie 1,4 mld zł ze względu na mniejszy poziom inwestycji we Włoszech i Hiszpanii, poinformowali przedstawiciele spółki.  "Drugi kwartał jest w toku

Zapisy na obligacje Kruka w ramach emisji publicznej potrwają od 24 I do 5 II

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Zapisy na drugą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji Kruka potrwają od 24 stycznia do 5 lutego, podał Kruk. Łączna wartość nominalna oferty wynosi 25 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22% w

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności na 246 mln euro w Hiszpanii

nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 246 mln euro (1,06 mld zł).  "Kruk informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarta została umowa cesji wierzytelności pomiędzy spółką zależną emitenta tj. InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie a Bankia S.A. z siedzibą w Walencji oraz BFA Tenedora de

Kruk chciałby wejść na rynek serwisu inkaso we Włoszech

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Kruk jest zainteresowany wejściem na rynek serwisu inkaso we Włoszech, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. "Jesteśmy w 2018 r. bardzo zainteresowani wejściem w rynek serwisu inkaso we Włoszech. Uważamy, że to jest dobry moment na wejście na ten

Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. wobec 976,5 mln zł zrealizowanych w 2017 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa. "Chcielibyśmy przebić zeszłoroczny wynik, chcielibyśmy, żeby to było więcej. Jesteśmy chętni, żeby

Kruk ma umowę kredytu do 50 mln zł z Bankiem Pocztowym

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Kruk podpisał 5 letnią umowę o kredyt rewolwingowy z Bankiem Pocztowym, która zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 50 mln zł, podała spółka. Łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych grupy wynosi obecnie 1,8 mld zł. "Kruk potwierdza

Kruk przyjął program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podała spółka. "Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą

Kruk: Ponad połowa informatyków otrzymała podwyżkę w ostatnich 3 latach

%) informatyków otrzymała podwyżkę w ostatnich trzech latach, wynika z badania przeprowadzonego dla firmy Kruk. Szacowany wzrost gospodarczy Polski w bieżącym roku wg Eurostatu przełoży się na dynamikę wzrostu zarobków osób pracujących w Polsce, który ma wynieść 5,1%. Prognozy Narodowego Banku Polskiego (NBP

Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł w IV kw. 2018 r., tj. 65% więcej r/r, poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł (wzrost o 15% r/r), podano także

Kruk: Co trzeci Polak chce wydać na święta do 1 tys. zł, co czwarty - do 500 zł

'Świąteczne wydatki Polaków 2019' przygotowanego przez SW Research na zlecenie Grupy Kruk.  "W porównaniu do 2018 roku wzrosła liczba osób, które chcą utrzymać ubiegłoroczne świąteczne wydatki na tym samym poziomie. Z kolei zmniejszyła się liczba tych, którzy chcą wydać mniej. Aż 57% ankietowanych

Kruk ma umowę kredytową na 200 mln zł z ING Bankiem Śląskim

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Kruk ma umowę kredytową na 200 mln zł z ING Bankiem Śląskim, podała spółka. "Zarząd Kruk informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku wraz z jednostką od niego zależną, Prokura FIZ, zawarł z ING Bank Śląski umowę o kredyt. Przedmiotem umowy jest

Nakłady inwestycyjne Kruka wzrosły o 132% r/r do 1 390 mln zł w I kw. 2019

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 1 390 mln zł w I kw. br., co oznacza wzrost o 132% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 179 mln zł i były wyższe o 43% r/r, podał Kruk.  Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli

Kruk liczy, że wiosenna kampania przyniesie 'dziesiątki tysięcy' nowych ugód

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Kruk rusza z dużą wiosenną kampanią reklamową, która ma przynieść „dziesiątki tysięcy" nowych ugód z klientami, poinformował prezes Piotr Krupa. „Rok zaczął się dobrze, są transakcje w których uczestniczymy, spodziewamy się dużo większej

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG2 o wartości do 25 mln zł (aktual.)

zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,50 pkt proc.  Kruk podał, że obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która

Kruk wygrał przetarg na zakup wierzytelności we Włoszech wart. ok. 302 mln euro

; "Emitent osobnym raportem poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem" - czytamy w komunikacie.  Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

Kruk zwiększył finansowanie dostępne z mBanku o 40 mln zł do 140 mln zł

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Kruk podpisał aneks do umowy kredytowej z mBankiem, który zwiększa kwotę dostępnego finansowania o 40 mln zł do 140 mln zł łącznie, poinformowała spółka. Obecna umowa z bankiem obowiązuje do 2023 roku. "W ostatnich tygodniach potwierdziliśmy zdolność Kruka

Kruk: 72% Polaków chce zmienić nawyki finansowe, 7% pracę dla większej pensji

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - 70% Polaków ma postanowienia noworoczne, a 72% z nich chciałoby zmienić swoje nawyki finansowe. 7% badanych planuje zmienić w tym roku pracę, aby więcej zarabiać, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Grupy Kruk.  "Co czwarty ankietowany

Zapisy na obligacje Kruka w ramach emisji publicznej potrwają od 15 do 26 XI

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji Kruka potrwają od 25 do 36 listopada. Łączna wartość nominalna oferty wynosi 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22% w skali roku

Nakłady inwestycyjne Kruka wzrosły o 148% r/r do 647 mln zł w III kw. br.

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 3 742 mln zł w III kw. br., co oznacza wzrost o 42% r/r, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 647 mln zł i były wyższe o 148% r/r, podał Kruk. Łącznie od początku roku Kruk zainwestował 1 054 mln zł

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG2 o wartości nom. do 25 mln zł 

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji do 250 000 5-letnich obligacji serii AG2  w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, zaś łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 25 mln

Kruk kupi hiszpańską spółkę zarządzającą wierzytelnościami

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Kruk otrzymał  informację o przyjęciu przez obecnych udziałowców oferty nabycia udziałów w spółce działającej w obszarze zarządzania wierzytelnościami, na rynku hiszpańskim, podała spółka.  "Zgodnie z ofertą, emitent nabędzie łącznie 100% wolnych