w jakim celu działają banki

EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r. 

zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd.  Przełożenie ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych na rok 2021 umożliwi bankom priorytetowe potraktowanie kwestii ciągłości operacyjnej. Właściwe organy powinni w stosownych przypadkach w pełni wykorzystać elastyczność, jaka

Banki spółdzielcze przekazały firmom 1,5 mld zł w ramach tarczy finansowej

. "Udział w programie tarcza finansowa PFR to kolejny element działań pomocowych oferowanych przez banki spółdzielcze. Wśród naszych klientów dominują mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Są to lokalne biznesy, które decydują o rozwoju mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich, a tym samym o

Klienci banków zrzeszonych w Grupie BPS mogą korzystać z usługi mojeID

współpracujących. Wdrożenie usługi w kolejnych bankach spółdzielczych tej grupy planowane jest wkrótce.  "Nowoczesna instytucja finansowa to ta, która udostępnia swoim klientom rozwiązania cyfrowe. Każdy, kto korzysta z bankowości internetowej, wie, jakie to wygodne. Potwierdzanie tożsamości online to

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

jakiej znaleźli się klienci. Oczekuję większej wrażliwości ze strony sektora bankowego i natychmiastowej zmiany niektórych praktyk" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Urząd wezwał banki do przekazania dokumentów i informacji dotyczących oferowanych warunków wakacji

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

oraz na apel o poczucie odpowiedzialności sektora w obliczu trudnego położenia kredytobiorców. W toku postępowania ww. banki usunęły skutki takich postanowień. Naszym celem jest zapewnienie ochrony konsumentów i z satysfakcją przyjmujemy, że wypracowane rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo klientom"

Spółki Piotr i Paweł podpisały porozumienia z bankami

dokapitalizowanie i pewność rozliczeń w relacjach z partnerami biznesowymi. Porozumienia z bankami są ważnym krokiem w drodze do zawarcia porozumienia z innymi wierzycielami, co będzie wieńczyć postępowania sanacyjne spółek Piotr i Paweł. Naszym celem jest jak najszybsze unormowanie bieżącej

Alior Bank udostępni agregator kont, umożliwiający podgląd kont w innych bankach

Banku jest szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów. Nowe technologie, w tym wykorzystanie możliwości otwartej bankowości, pozwolą nam osiągnąć ambitne cele strategii 'Więcej niż bank'. Chodzi o wsparcie naszych klientów w codziennych, także pozafinansowych działaniach. Mamy wszelkie

MF przygotowało projekt rozporządzenia, uchylającego obowiązek buforu ryzyka

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Minister finansów planuje uchylenie rozporządzenia w sprawie bufora ryzyka systemowego, co pozwoli uwolnić kapitał zgromadzony przez banki z tytułu bufora, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Rozwiązanie bufora ryzyka

Alior Bank ma zgodę KNF na działanie jako TPP

możliwości, jakie daje unijna dyrektywa PSD2. Działanie jako zewnętrzny dostawca (TPP) oznacza, że Alior Bank będzie mógł korzystać z danych klientów udostępnianych przez inne banki za pośrednictwem interfejsu API, do czego obliguje instytucje finansowe dyrektywa PSD2. Dzięki dostępowi do tych danych, na

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

wszystkim z zarządami banków. Organ nadzoru deklaruje pełną otwartość na współpracę oraz podjęcie aktywnych działań w celu wdrożenia proponowanych rozwiązań. "Przewidujemy także możliwość - w odpowiednim zakresie - ograniczenia lub zawieszenia bardziej obciążających banki (organizacyjnie lub kadrowo

PKO BP i PKO BH przystąpiły do europejskiego projektu Energooszczędne hipoteki

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - PKO Banki Polski i PKO Bank Hipoteczny, jako pierwsze banki z Polski, przystąpiły do pilotażowego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM), podał PKO BP. Projekt ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych

S&P: Większość banków w Europie powinna poradzić sobie z szokiem dot. COVID-19

rządy będą ograniczać ekonomiczne skutki pandemii i jakie działania podejmą w tym celu. Spadek PKB w strefie euro będzie widoczny w pierwszym kwartale roku i będzie szczególnie wyraźny we Włoszech. Według prognozy, poprawa rozpocznie się od końca czerwca, może być jednak niestabilna ze względu na

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

. Jednocześnie istotne jest dla nas, aby w dokumentacji towarzyszącej aneksom nie znalazły się zapisy, które mogą w dłuższej perspektywie działać na niekorzyść konsumentów. Również sam fakt zawarcia aneksu przez konsumenta może być interpretowany przez niektóre banki jako uznanie długu, co w przyszłości mogłoby

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

powinno wywierać skutków prawnych – mówi Mariusz Golecki, rzecznik finansowy. Do UOKiK docierają również informacje o tym, że banki mogą interpretować samo podpisanie aneksu jako uznanie długu przez konsumenta. Konsekwencją tego mogłoby być w przyszłości wykorzystywanie zawarcia przez konsumenta

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75 mln akcji z pp

drodze oferty publicznej, podano w projektach uchwał na NWZ. Jako dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O proponuje się 3 grudnia br. Celem emisji jest odbudowa bazy kapitałowej banku. "Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 zł i nie większą niż 150 000 000 zł

KNF rekomenduje, by banki mogły przeznaczać do 100% zysku za 2018 na dywidendę

podwyższone o 1,5 pkt proc:      8% + add-on + wymóg połączonego bufora 4 + 1,5%; Rekomenduje się, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję" - czytamy w komunikacie. Ponadto KNF rekomenduje

BCG: Po pandemii w bankowości szybsza cyfryzacja, fuzje, zmiany polityki kredyt.

po produkty. Trzecie wyzwanie to co zrobić z placówkami, które są w tej chwili puste i w jaki sposób zareagować w średnim terminie. Czwarty punkt istotny dla banków to jakie można podjąć działania optymalizujące koszty. To są kluczowe działania w celu budowania przyszłej rentowności" - wyliczył

KPMG: Personalizacja kluczem do wygrania walki o klientów usług bankowych

Konsekwentna realizacja obietnic składanych przez banki swoim klientom pozwala skutecznie budować wiarygodność w ich oczach, podano także.  "Wyniki badania wskazują, że banki podejmują wiele działań, które są postrzegane przez konsumentów jako troska o ich interesy finansowe. Blisko 9 na 10

Accenture, ZBP: Stosowanie chmury przez banki stanie się powszechne za 2-5 lat

dopasowanie przejścia do chmury w ramach cykli inwestycyjnych w obszarze IT w danej firmie. Wyzwaniem dla sektora jest także wysiłek, jaki trzeba włożyć w przebudowę lub migracją aplikacji, tak aby działały w chmurze obliczeniowej. Oprócz wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się cały rynek, banki dodatkowo muszą

NFOŚiGW i ZBP podejmą prace nad włączeniem banków do programu Czyste Powietrze

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich (ZBP) w sprawie prac nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych

KPMG, ZBP: Firmy technologiczne największą konkurencją banków w ciągu 3 lat

podjęliśmy działania, mające na celu oswojenie tej sytuacji i nadanie bezpiecznego kształtu komunikacji między podmiotami rynku płatniczego po wejściu w życie PSD2. Inicjatywa standaryzacyjna PolishAPI, wyjątkowe na tle europejskiego rynku przedsięwzięcie, od samego początku skupiła banki i niebankowe

Pekao: Stress-testy wykazały, że bank jest jednym z najodporniejszych w Europie

. Stress testy to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy stresowych. W Polsce

Bank Polskiej Spółdzielczości przyjął strategię do 2026 r.

S.A. będzie prowadził swoją działalność w czterech głównych przenikających się obszarach, tj.: - współpraca handlowa z bankami spółdzielczymi, mająca na celu uwolnienie ich potencjału biznesowego (m. in. kredyty konsorcjalne, leasing, faktoring, rozliczenia, karty, waluty); - działalność zrzeszeniowa

BGK i Santander BP mają umowę dot. współdzielenia ryzyka programu faktoringowego

współpracę BGK z bankami i instytucjami finansowymi oraz wpisuje się w misję polskiego banku rozwoju. Zapotrzebowanie na takie rozwiązanie w naszej ofercie wyszło bezpośrednio od banków komercyjnych, które postrzegają je jako wsparcie ich rozwoju relacji z klientem. Współdzielenie ryzyka w programie

BNP Paribas BP szacuje, że wynik odsetkowy będzie niższy o 45-60 mln zł w 2020

.). "Do dnia publikacji niniejszego raportu bank nie otrzymał informacji na temat zaktualizowanych indywidualnych wymogów MREL" - czytamy także.  Bank podał, że podejmuje działania, których celem jest zapewnienie ciągłości usług, przy jednoczesnej dbałości o zdrowie pracowników, jak również

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

; - wskazano w materiale. NIK stwierdziła, że w ramach działań nadzorczych KNF monitorowane były zagrożenia dla stabilności tego sektora, wykonywany był nadzór analityczny nad bankami oraz przeprowadzane były inspekcje w bankach. Jednocześnie stwierdziła jednak przypadki braku skutecznych działań nadzorczych

Bank Millennium umożliwia płatności zbliżeniowe bez PIN-u do 100 zł

kilku kolejnych dni. Prawidłowe działanie kart będzie zależało również od gotowości operatorów terminali płatniczych. Dla części kart, w celu zmiany limitu z 50 na 100 zł wymagane będzie wykonanie 1 transakcji z fizycznym umieszczeniem karty w terminalu POS bądź bankomacie. Co istotne, dla kart

Getin Noble Bank i Idea Bank podpisały plan połączenia, fuzja prawna w III kw.

; - czytamy także.  Getin Noble podał, że banki jednocześnie prowadzą obecnie intensywne działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank. "W tym celu doradca finansowy banków prowadzi rozmowy z wyselekcjonowaną grupą funduszy typu private equity

Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie niższego r/r zysku netto w 2020 r.

klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora bankowego), mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowychkredytu dla klientów detalicznych) oraz aktywny udział

BGK: Firmy w trudnej sytuacji w zw. z koronawirusem otrzymają specjalne wsparcie

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z koronawirusem będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, który przygotowuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Pomoc polegać będzie m.in. na zwiększeniu dostępu do kredytów w bankach komercyjnych i

Bank Millennium oczekuje spadku wyniku r/r w 2020 r. w następstwie COVID-19

wcześniej zakładanego, popyt na produkty i usługi finansowe. Ponadto, sytuacja finansowa niektórych klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora bankowego), mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego

Bank Millennium uruchomił wersję produkcyjną API 

uwierzytelniające płatności internetowe, podkreślono.  Celem dyrektywy PSD2 jest umożliwienie świadczenia wybranych usług płatniczych podmiotom innym niż banki, oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rynku usług płatności. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą

Rocznica przełomowego dla frankowiczów wyroku. Kłopoty z rozliczeniami kredytów i zawyżane opłaty

tego automatycznie w ramach postępowania, które wszczął on przeciwko bankowi. Gdy bank chce pieniędzy Niektóre banki znalazły sposób, żeby zrekompensować sobie straty związane z unieważnieniem umowy kredytu i żądają od klientów wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. Czyli: umowa

Woźny: Rozszerzenie dystryb. 'Czystego Powietrza' o gminy i banki do końca roku

komponent europejski jest już wzięty pod uwagę. Jest liczony jako uzupełnienie tego programu" - wyjaśnił pełnomocnik. "Poszerzenie programu o gminy i o banki nie oznacza, że od razu poszerzymy go o wszystkie gminy i wszystkie banki. Jestem raczej zwolennikiem robienia tego w formie pilotaży

TXM miał 57,92 mln zł straty netto z dz. kont., -18,3 mln zł EBITDA w 2019

poziomie EBITDA jest niższa o 4,2 mln zł od planowanej w planie restrukturyzacyjnym na 2019 rok przyjętym przez zarząd i złożonym do sądu jako podstawa przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz stanowiącym podstawę zawartej z bankami umowy restrukturyzacyjnej" - wskazano w dokumencie

Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł

podaż będzie większa niż w 2019 r. Dwa wyroki TSUE istotne dla sektora bankowego w pozytywny sposób oddziałują na Kruka poprzez fakt, że negatywnie działają na banki, wymuszając większą staranność w zarządzaniu aktywami. Jeszcze nie wiadomo jakie banki będą miały rezerwy w związku z tymi wyrokami. Każda

Piotr Miałkowski został powołany na członka zarządu Idea Banku

świadomi, ile pracy jest do wykonania, aby utrzymać zaufanie naszych klientów. Zmiany, które nastąpiły w ostatnim czasie w zarządzie, pozwoliły na zbudowanie mocnego zespołu doświadczonych menedżerów. Mamy jako zarząd plan działania i wspólne cele, podejmujemy wyzwanie" - powiedział prezes Tobiasz

Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł

) w kwocie około 3 800 000 000 zł. Poprzedzała to spłata przez Euro Bank części pożyczek podporządkowanych udzielonych przez SG w głównej kwocie 250 000 000 zł, po uzyskaniu przez Euro Bank odpowiednich zgód KNF w tym zakresie. "W celu ograniczenia ryzyka związanego z posiadanym przez Euro Bank

EY, IIF: Głównym zagrożeniem dla banków w ciągu 10 lat są ryzyka niefinansowe

jeszcze kilka lat temu nie budził tak wielu emocji, ale wraz ze zwiększającą się ilością przetwarzanych danych o klientach, banki muszą zapewnić ich bezpieczeństwo. Niemal jedna na cztery instytucje bankowe (23%) identyfikuje kwestię ochrony prywatności jako kluczową w najbliższych 12 miesiącach, a dla

Bank Pekao wprowadzi do oferty program dopłat BGK dla przedsiębiorców

dopłatą przez przedsiębiorcę jest utrata płynności finansowej, "Dopłaty do odsetek kredytów obrotowych to kolejny produkt w Banku Pekao, nad którym pracujemy we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od początku pandemii wdrażamy możliwie najszybciej wszystkie programy mające na celu pomoc

PFR: 334 tys. firm otrzymało 59,2 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej

jednak zakończenia działań wokół tarczy. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość złożenia odwołań za pomocą formularzy online w swoich bankach zgodnie z Regulaminem do 30 września 2020 r., zaznaczono. Z kolei dla wniosków złożonych do 31 lipca firmy mogą składać w swoich bankach reklamacje w

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

nadal podejmują działania mające na celu wzmocnienie odporności sektora bankowego na potencjalne ryzyka związane z kredytami walutowymi. Działania te nakierowane są na zapewnienie stabilności tego sektora, co leży w istotnym interesie klientów banków. "Niezależnie od działań podejmowanych przez

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

. Dodał, że trwają rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Bankiem Światowym. "Nasza ostatnia wizyta w Japonii to rozmowy z bankami Japonii. Planujemy kolejną wizytę, by upowszechnić informacje o funduszu" - zapowiedział Nierada

NBP: Wyzwaniem dla banków może być dalsze zwiększanie kapitałów

kapitału podstawowego Tier I wystąpiłby w 61 bankach, w tym 6 komercyjnych, i wynosiłby 3,8 mld zł" - czytamy także.  "Wyższa zyskowność największych banków może skłaniać właścicieli mniejszych podmiotów do zwiększania skali działalności przez przejęcia i fuzje w celu wykorzystania

Bank Millennium zwiększył rezerwę zw. z klauzulami w umowach CHF do 223 mln zł

sądów może ulec zmianie. Bank Millennium podkreślił też, że podejmuje szereg działań na różnych poziomach, wobec różnych interesariuszy, w celu zmniejszenia ryzyka prawnego i ryzyka postępowania sądowego w zakresie portfela walutowych kredytów hipotecznych. Bank jest otwarty na indywidualne

BFG zaktualizuje MREL, co zmniejszy niedobory o ponad 25 mld zł w skali sektora

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w najbliższym cyklu planistycznym będzie aktualizował wysokość minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) wyznaczanego bankom, co - według wstępnych obliczeń Funduszu

PKO BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

zysku wypracowanego w poprzednich latach - niezależnie od podjętych działań w tym zakresie - celem wzmocnienia bazy kapitałowej.  10 marca PKO BP poinformował, że otrzymał indywidualne zalecenie KNF dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50

Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł 

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao, jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, wspomógł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 poprzez objęcie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na łączną kwotę 3 mld zł. Obligacje te znajdą się w ofercie banku 27 kwietnia, podał Bank Pekao. BGK

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

rachunku do wypłaty subwencji, a także dane finansowe firmy, takie jak wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne). We wszystkich bankach wymogi są takie same. Przed złożeniem wniosku

NIK: Państwo nie wspiera kredytobiorców w dochodzeniu od banków swoich praw

. Celem kontroli było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy państwo skutecznie chroniło konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków udzielających kredytów objętych ryzykiem walutowym? Z uwagi na ustawowe uprawnienia kontrolne NIK, kontrola mogła być ograniczona wyłącznie do badania działań

mBank i Santander BP sfinansują projekt fotowoltaiki dla R.Power za 350 mln zł

jakim stoimy, dlatego dziś nie możemy mówić o przyszłości bez podejmowania odważnych i realnych działań, które zmniejszą negatywny wpływ człowieka na środowisko" - powiedział wiceprezes i szef Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska Juan de Porras, cytowany w

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

korporacyjnego przy poprawie wskaźników efektywności i zachowaniu wysokiej jakości portfela kredytowego. "Celem banku jest udzielanie ponad 1 mld zł nowego finansowania średniorocznie, konkurowanie z dużymi bankami w obszarze finansowania znaczących transakcji, a także tworzenie z nimi partnerstw i

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

negatywny efekt finansowy nieplanowanych zdarzeń niezależnych od banku, jakie miały miejsce w 2018 r. skutkujących również brakiem możliwości uzyskania przez bank dodatnich wyników finansowych w 2019 roku, kolejne działania zmierzające do wypełniania nadzorczych norm kapitałowych wymagają wydłużenia

Trzecińska z NBP: Prezes przedstawi w tym tygodniu działania NBP zw. z kryzysem

[…] działań podjętych przez NBP,  mającym na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu, spowodowanego przez pandemię oraz przede wszystkim roli jaką odegrał w tym trudnym czasie NBP". "Działanie te zostaną […] przedstawione w trakcie corocznego wystąpienia prezesa

Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 400 mln zł

finansowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych. "Bank podejmie działania w celu asymilacji obligacji serii D1 z obligacjami serii D wyemitowanymi przez bank w dniu 4 czerwca 2019 r." - czytamy także.  Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej

Nierada z BGK: Nadwyżka środków w funduszu COVID-owym to ponad 17 mld zł

przeprowadzonych przez nasz bank w 2018 i 2019 r. To były bardzo udane emisje pod względem wielkości i parametrów. Szczęśliwie nastąpiły wcześniej i chyba nie grozi nam, byśmy musieli pozyskiwać w tej trudnej sytuacji pandemii środki jeszcze na inne cele" - powiedział wiceprezes. Podkreślił także, że bardzo

Grupa Piotr i Paweł wdrożyła większość zaplanowanych działań sanacyjnych

również liczba produktów dostępnych w magazynie. Pomiędzy lipcem a październikiem 2019 liczba ta wzrosła o 36%. Spółka zrealizowała również cel w postaci usunięcia z umów z odbiorcami kar logistycznych. Teraz będziemy mogli przejść do bardziej subtelnych działań, takich jak: poprawa efektywności i

Kłopotliwe wakacje dla frankowiczów. Na razie tłumów chętnych nie ma

miesięczne raty kredytu oraz wysokość salda zadłużenia. Banki oferują klientom możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, ale to rozwiązanie sprawia, że kredyt będzie w praktyce kosztował jeszcze więcej. Frankowicze nie zgłaszają się na razie tłumnie z wnioskami o zawieszenie

PZU: Decyzja o braku połączenia Pekao i Aliora nie wymaga aktualizacji strategii

było naszym scenariuszem. Zakładaliśmy, że banki będą działać osobno" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.  "My przyjmujemy to jako znak, że teraz cała naprzód, jeśli chodzi o realizację strategii nie tylko PZU, ale i banków. Będziemy je silnie wspierać" - dodał

Bank Millennium ma umowę zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku za 1,83 mld zł 

podstawę ustalenia ceny. W wyniku zastosowania tego mechanizmu, ostateczna cena faktycznie zapłacona przez Bank Millennium za akcje może różnić się od ceny wskazanej powyżej" - czytamy w komunikacie.  Bank Millennium nie zamierza dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego w celu finansowania

KRD: Kwota wyłudzeń kredytów i pożyczek może w br. wzrosnąć przez koronawirusa

kradzieży tożsamości wskazuje m.in. na możliwości założenia konta w systemie informacji gospodarczej, celem monitorowania swojej aktywności kredytowej, podkreślono. "Mechanizm działania jest dość prosty. Bank, firma pożyczkowa, operator telefoniczny i wiele innych instytucji zanim podpiszą umowę z

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

gospodarka globalna i system finansowy doświadczyły szoków, to miałoby to również wpływ na polski rynek. Wyniki testów warunków skrajnych wskazują jednak, że banki w Polsce - dzięki konsekwentnej akumulacji kapitału - pozostają stosunkowo odporne. Tylko mała grupa banków zanotowałaby niewielkie niedobory

BGK nawiązał współpracę z bawarskim bankiem rozwoju LfA Förderbank Bayern

. Nasz region zyskuje na znaczeniu jako atrakcyjna lokalizacja dla polskich przedsiębiorców. Do tej pory około 30 firm utworzyło filię lub zakład produkcyjny w Wolnym Państwie Bawarii. Z niecierpliwością oczekujemy na wsparcie projektów, wpisujących się w charakter i misję naszego banku, również we

Bank Pekao rozważa emisję obligacji podporządkowanych w listopadzie 

; Bank podał, że szczegółowe warunki emisji obligacji, tj. m.in. dzień wykupu, dzień wcześniejszego wykupu, oprocentowanie oraz cena emisyjna, będą analogiczne jak w przypadku obligacji serii D wyemitowanych przez bank 4 czerwca 2019 r.  Bank podejmie działania w celu asymilacji obligacji z

Idea Bank wdrożył oprogramowanie zabezpieczające IBM Trusteer Rapport

. Zatrzymuje też ataki phishingowe mające na celu kradzież danych. Program na bieżąco wykonuje aktualizacje, aby wykrywać najnowsze zagrożenia. Po instalacji na komputerze Trusteer Rapport działa w tle i chroni połączenie internetowe z serwisem www Idea Banku, wyjaśniono w materiale. "Bankowość

NBP zwiększył zasoby polskiego złota do 228,6 ton

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Zasoby złota Narodowego Banku Polskiego (NBP) zostały zwiększone w latach 2018-2019 o 125,7 ton i obecnie wynoszą 228,6 ton, podał NBP. Zakup złota pozwolił zbliżyć NBP pod względem udziału złota w rezerwach dewizowych do średniej w bankach centralnych na świecie

PBKM zainwestował 2,8 mln euro w turecki bank komórek macierzystych

ramach struktury Grupy działa bank komórek macierzystych - Acbadem Labcell Umbilical Cord Blood Bank, w którym przechowywana jest krew pępowinowa pobierana niemal wyłącznie w szpitalach Acbadem Hospitals Group. Na koniec 2019 r. w Acbadem Labcell Umbilical Cord Blood Bank przechowywanych było około 8,5

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

finansowania (w tym wydłużenia harmonogramu lub zwiększenia kwoty) przez banki dla klientów korporacyjnych, którzy w związku z pandemią COVID-19 utracili zdolność kredytową rozumianą jako przejściowe zagrożenie utraty płynności, w sytuacji braku możliwości pełnego zbadania tej zdolności oraz braku możliwości

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL), podał bank. Idea Bank

Prokuratura rozpoczęła działania na wniosek Idea Banku z 2018 r.

działania swoich byłych pracowników i byłych członków zarządu, które mogą nosić znamiona przestępstw, w tym na szkodę Idea Bank S.A. Szkody, które mogły powstać w wyniku działań w/w osób, przekraczają wiele milionów złotych" - czytamy także. Z informacji, jakie podało Radio Zet wynika, że dzisiaj

KNF dopuszcza warunkowo przeznaczenie do 100% zysku banków za 2015 na dywidendę

. KNF podała, że w celu zapewnienia dalszego stabilnego działania banków w Polsce, zaleca bankom politykę dywidendową, która zapewni dalsze wzmocnienie ich bazy kapitałowej i dostosowanie jej do poziomów innych krajów Unii Europejskiej. W oparciu o wyniki finansowe banków na dzień 31 grudnia 2015 r

Alior Bank wchodzi na platformę Booksy

projekt, który jest efektem wyzwania RBL_START #COVID-19 ogłoszonego przez Alior Bank i PZU w kwietniu 2020 roku, wskazano. "Wykorzystanie popularnej aplikacji, jaką jest Booksy, to najlepszy przykład usługi pozafinansowej, która znakomicie uzupełnia i wzbogaca sposób działania banku. Za strategią

Deloitte: Niemal 30% banków w Polsce uważa dyrektywę PSD2 za szansę

minimalistów odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi 38%. Dla porównania banki w Europie Zachodniej najczęściej określają swoją strategię jako agresywną i proaktywną, co oznacza, że są gotowe walczyć o utrzymanie swoich klientów i zdobycie nowych. W Europie Środkowej taką postawą

Laloux z EBI: Finansowanie grupy dla Polski może przekroczyć 5 mld euro w 2019r.

krajów, więc w pewnym stopniu jesteśmy uzależnieni od jakości projektów do finansowania. Jeśli chodzi o samo EBI, czyli o bank, prawdopodobnie osiągniemy w tym roku blisko 4,5 mld euro finansowania, do tego należy doliczyć pożyczki w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Łącznie jako grupa

Jak kupić mieszkanie w czasach epidemii? Wbrew pozorom da się

dla osób, którym zależy na czasie, jest skorzystanie z pomocy doświadczonych pośredników nieruchomości, którzy mogą reprezentować stronę przed urzędem bądź kupującym/sprzedającym – przypomina Bartłomiej Baranowski. Bankowe restrykcje Uzbroić w cierpliwość trzeba się w bankach. Wiele placówek

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

tegoroczne działania NBP będą wspierać polską gospodarkę i Polaków. W ostatnich miesiącach NBP podjął bowiem wiele kroków nakierowanych na łagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19" - dodał. Glapiński podkreślił, że NBP jako jeden z pierwszych banków centralnych w Europie

Mastercard: Pakiet Open Banking Solutions będzie testowany przez polskie firmy

;zakresie potencjalnych korzyści płynących z otwartej bankowości będzie miała kluczowe znaczenie dla wdrożenia tej koncepcji na dużą skalę. Banki powinny się zastanowić, w jaki sposób pomóc swoim klientom w odkrywaniu i uzyskiwaniu dostępu do rozwiązań, które zostały zweryfikowane jako

Komisja Europejska odradza zakup rosyjskich euroobligacji. Kreml zirytowany

papierów dłużnych. Jednak przedstawiciele KE mają wskazywać bankom, że pożyczone od nich pieniądze Rosja może wykorzystać na cele inne niż deklarowane. Czyli na przykład jako ukrytą pożyczkę dla objętego sankcjami rządowego banku VEB, który w tym roku ma spłacić część swoich zagranicznych długów. Kreml nie

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, napisał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa

Bank Millennium oczekuje, że zysk netto za I kw. 2020 r. będzie niższy r/r

celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu dla gospodarstw domowych) oraz aktywny udział banku w pracach sektora bankowego, mających na celu ograniczanie skutków pandemii dla klientów i polskiej gospodarki. Dodatkowo, w

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. 

; - zaznaczył prezes. Bank podał, że stabilne, niższe koszty działania w I kw. są efektem zmian restrukturyzacyjnych rozpoczętych w II kwartale 2019 roku, szczególnie w obszarze kosztów osobowych. Koszty działania wyniosły 76 mln zł wobec 109 mln zł rok wcześniej, zaś bazowe koszty działania  (z

Idea Bank: Idea Money musi skorygować deklarację podatkową za 2018 r.

% stawką podatkową" - wyjaśniono w komunikacie. Zarząd Idea Banku, w celu zachowania należytej staranności, po otrzymaniu informacji o wynikach kontroli, podjął decyzję o podaniu już na wstępnym etapie niniejszej informacji poufnej do publicznej wiadomości, podkreślono także. "Emitent nie

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje, że koszt ryzyka w kolejnych kwartałach będzie spadał, poinformował członek zarządu Piotr Miałkowski. "Raportowany koszt odpisów w IV kw. spadł o 30 mln zł, ale nie należy tego traktować jako elementu powtarzalnego. Trend kosztu ryzyka

KSF-M podjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Podtrzymał dotychczasową opinię dotyczącą potrzeby zachowania ostrożności przy ocenie przez banki zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie rynku

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o bankach spółdzielczych

, banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły stworzyć na podstawie umowy system ochrony instytucjonalnej (Institutional Protection Scheme – IPS), a skorzystanie z tej możliwości będzie dobrowolne. Podstawowym celem IPS jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdemu z jego uczestników w celu

Vistal kontynuuje rozmowy z partnerami, rozpoczął zbywanie wybranych aktywów

finansowej, w której teraz znajduje się Grupa Vistal Gdynia. Obecnie naszym priorytetem jest jak najszybsze jej uzdrowienie. W tym celu - przy wsparciu doświadczonych doradców - podjęliśmy już konkretne działania. Obejmują one, po pierwsze, rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi Grupę Vistal Gdynia (tj

Ebury: Odczyty PMI w tym tygodniu mogą zaskoczyć pozytywnie

w kontekście kryzysu.  Sygnały te wywołały spekulacje dotyczące możliwej interwencji banku centralnego mającej na celu osłabienie polskiej waluty. Naszym zdaniem stosunek zysków do ryzyk w kontekście potencjalnego podjęcia tego typu działania jest jednak niekorzystny, a spekulacje te są

Rościszewski z PKO BP: PSD2 przynosi istotne ryzyka dla bezpieczeństwa obrotu

Bank Polski współpracuje ze środowiskiem i inicjuje działania skupiające się przede wszystkim na minimalizowaniu ryzyka, jak również otwieraniu możliwości rozwoju biznesowego w celu zwiększania pozytywnych doświadczeń konsumentów, w tym m.in. wspieramy rozwiązania, takie jak budowa wspólnych standardów

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

pandemię. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce administracja rządowa podjęła szereg działań zapobiegawczych, w tym m.in. w drugiej połowie marca 2020 roku wprowadziła zakaz prowadzenia działalności dla pewnych typów podmiotów gospodarczych. Zarząd spółki według stanu na dzień

IS: Walka z 'lichwą' może przynieść odwrotne skutki do zamierzonych przez MS

, banki będą zainteresowane tą częścią rynku pożyczkowego, wskazał Instytut. Ponadto, rozluźnienie obowiązku stosowania rekomendacji KNF przez banki, w ocenie Instytut Staszica powinno być postrzegane jako faworyzowanie tej grupy kredytodawców przy jednoczesnym dyskryminowaniu firm pożyczkowych

Alior Leasing wspiera Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ws. koronawirusa

, podał bank. "Nasze działania wpisują się w poczucie odpowiedzialności i solidarności społecznej, jaka w obliczu zagrożenia pandemią wymaga zjednoczenia się wokół wspólnego celu. Chcemy nieść pomoc celową i skuteczną, dlatego w odpowiedzi na prośbę Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

BNP Paribas Bank Polska wdraża trwały nośnik od KIR 

nowoczesną, wygodną obsługę, przede wszystkim w kanałach zdalnych. Zastosowanie trwałego nośnika opartego na technologii blockchain to przykład działania, które zbliża nas do tego celu" - powiedział menedżer produktu ds. analizy biznesowej i procesów w BNP Paribas Bank Polska Paweł Jaskulski, cytowany w

ING: Decyzja NBP o QE zwiększa rządowy zakres działań do wartości 1-2% PKB

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Decyzja Narodowego Banku Polskiego (NBP) o skupie obligacji skarbowych "na dużą skalę" w ramach operacji otwartego rynku (QE) daje rządowi możliwość zwiększenia działań antykryzysowych do wartości 1-2% PKB z możliwością dalszego rozszerzenia w przypadku

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do CCC, perspektywa negatywna

, skutkującym spadkiem regulacyjnych współczynników kapitałowych do krytycznie niskich poziomów. "EuroRating wskazuje, że po stopniowych spadkach wartości kapitału własnego banku, jakie następowały po kolejnych sprawozdaniach finansowych za trzy pierwsze kwartały 2018 roku, w sprawozdaniu rocznym za cały

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

interpretujemy jako podjęcie działań na dużą skalę w momencie dużego zapotrzebowania na takowe w kontekście wzrostu emisji oraz wyższej rynkowej presji i oczekujemy stopniowego zmniejszania skali zakupów w przyszłości. Oprócz wprowadzenia programu QE, Narodowy Bank Polski obniżył również stopy procentowe

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 

rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Bankiem kieruje teraz Pan Paweł Małolepszy jako administrator z ramienia BFG" - czytamy dalej.  W przypadku przymusowej restrukturyzacji udziały członkowskie w PBS oraz jego obligacje zostają umorzone. Część depozytów jednostek

Jak zamknąć rachunek bankowy?

przez Krajową Izbę Rozliczeniową banki mogą przekazać sobie nie tylko potrzebne informacje, ale też środki, które trzymałeś w starym banku. – Bank nie tylko w imieniu klienta podejmie działania w celu zamknięcia dotychczasowego konta. Może też poinformować np. pracodawcę czy urząd skarbowy o nowym