w jakiej walucie kredyt hipoteczny

Maciej Bednarek

Kredyt hipoteczny - ile, w jakiej walucie i na jak długo?

Kredyt hipoteczny - ile, w jakiej walucie i na jak długo?

W którym banku, na jak długo, w jakiej walucie, z wkładem czy bez wkładu własnego? Jeżeli postanowiłeś wziąć kredyt hipoteczny, nie unikniesz odpowiedzi na te pytania.

Tarcza antykryzysowa 4.0. Rząd wprowadza nowe wakacje kredytowe

Tarcza antykryzysowa 4.0. Rząd wprowadza nowe wakacje kredytowe

koniecznością zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, która zapewnia ochronę m.in. w przypadkach utraty pracy lub w związku ze śmiercią kredytobiorcy - tłumaczy rząd. Kredyty hipoteczne preferowane Będą jednak dodatkowe warunki. Zawieszenie będzie możliwe tylko dla kredytów zawartych przed 13 marca 2020

EuroRating obniżył perspektywę ratingu BB+ Banku Millennium do negatywnej

walut obcych zawierających klauzule niedozwolone może być bowiem potencjalnie bardzo niekorzystne dla banków" - czytamy w uzasadnieniu. Eurorating zwraca uwagę, że Bank Millennium należy do banków z najwyższym udziałem walutowych kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Według stanu na

Fitch potwierdził rating BOŚ na poziomie BB-, perspektywa stabilna

ryzyka, na jakie narażone są polskie banki posiadające zaangażowanie w kredyty hipoteczne w walutach obcych oraz w następstwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). "Agencja stwierdziła, że ryzyko powstania strat z tytułu kredytów hipotecznych w walutach

Jak wziąć kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie. Co to jest zdolność kredytowa? [PORADNIK]

Jak wziąć kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie. Co to jest zdolność kredytowa? [PORADNIK]

; nawet 875 tys. zł. To ogromna różnica kwot, dlatego warto przeanalizować różne oferty czy skorzystać z pomocy wirtualnych ekspertów kredytowych, którzy przedstawią nam najlepiej dopasowane do możliwości naszego budżetu oferty dostępne na rynku. W jakiej walucie wziąć kredyt Obecnie oficjalna

BIK: Portfel kredytów hipotecznych w CHF zmalał o 7,91 mld zł r/r na koniec VI

zobowiązań przez kredytobiorców.  W ciągu 12 miesięcy wartość portfela tych kredytów obniżyła się o 7,91 mld zł, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Maleje ponadto liczba pozostających w spłacie kredytów mieszkaniowych  w walucie szwajcarskiej - w czerwcu 2019 r., w porównaniu

KNF: Wartość kredytów hipotecznych objętych 'wakacjami' to 6,83 mld zł w 2017 r.

nieruchomości i szczycie umocnienia złotego względem walut głównych (14,7 tys. kredytów o łącznej wartości 5,5 mld zł), podano także.  Badaniem w zakresie portfela kredytów mieszkaniowych objęto 28 podmiotów, których wartość portfela wynosiła co najmniej 100 mln zł, i które na koniec 2017 r. skupiały

Bank Millennium zwiększył rezerwę zw. z klauzulami w umowach CHF do 223 mln zł

sądzie na rozsądnych warunkach. Na końcu należy wspomnieć, że bank musi utrzymywać dodatkowe fundusze własne na pokrycie dodatkowych wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych (jako bufor II filaru) w wysokości 4,96 pkt proc. (4,87 pkt proc. na poziomie Grupy

Rząd przyjął projekt ustawy dot. kredytów hipotecznych i o nadzorze

nadzorowi KNF mogłoby osłabić ochronę konsumentów. Kredytów nie będą mogły udzielać podmioty pozabankowe, tj. instytucje pożyczkowe działające na rynku krajowym oraz pozabankowe firmy pożyczkowe funkcjonujące w innych państwach Unii Europejskiej. - Kredyt hipoteczny będzie udzielany w walucie, w

Morawiecki: Odważniejsze ruchy monetarne i fiskalne wzmogłyby kryzys

. "Część polskiego długu, prawie 70 mld euro długu państwowego jest denominowana w walutach obcych, około 120-130 mld długu przedsiębiorstw w złotówkach jest denominowana w walutach obcych (...). Kredyty hipoteczne we frankach i w euro - około 120 mld złotych. Te trzy pozycje to ponad 500 mld zł"

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

hipotecznych nadal kurczy się szybko w tempie 7,5% rocznie wyrażony w walucie lub o 0,4% w złotych" - czytamy w raporcie kwartalnym. Wartość netto kredytów, udzielonych gospodarstwom domowym, na koniec marca 2019 r. wyniosła 36 001 mln zł i wzrosła o 11,2% r/r. "Wszystkie główne kategorie

PKO BP miał 723 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

efekcie: ujęcia w 2019 roku kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -451 mln zł, polepszenia pozostałego wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 190 mln zł, przy spadku kosztu ryzyka kredytowego do poziomu 0,47%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Bank Millennium miał wstępnie 27 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

wcześniejszych spłat. Bez portfela walutowych kredytów przejętego Euro Banku (w wysokości ok 1 mld zł), walutowe kredyty hipoteczne Banku Millennium wykazały spadek o 4,8% r/r (a w walucie oryginalnej o 7,5% r/r), a ich udział w całkowitych kredytach brutto spadł w ciągu roku do poziomu 19,2%" - napisano

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że obecnie trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (tzw. dużego TSUE) na orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów opartych o walutę obcą, a tym

ING Bank Hipoteczny planuje 1. emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w br.

Hipoteczny będzie mógł dokonywać emisji hipotecznych listów zastawnych denominowanych zarówno w euro, złotych, jak i innych walutach. Prospekt został już paszportowany do Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość całego programu wynosi maksymalnie 5 mld euro. Oprocentowanie będzie obliczane według stałej

Skąd 62 mln zł kar dla PKO BP i Pekao? "Dowolnie ustalały kursy walut"

Skąd 62 mln zł kar dla PKO BP i Pekao? "Dowolnie ustalały kursy walut"

Chodzi konkretnie o postanowienia zawarte w aneksach do umów hipotecznych kredytów walutowych. Określają one zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów. – Są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie. Przykładowo PKO BP zastrzega, że kurs oblicza w

EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej

nie obejmowały kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, transakcja ta nie wpłynęła na wzrost ryzyka portfela kredytów banku przejmującego. Agencja ocenia natomiast, że pozyskane aktywa przyczynią się do wzmocnienia efektów skali i dalszej poprawy efektywności działalności Santander Bank

PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 700 mln zł

. Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 20 inwestorów na łączną kwotę ponad 1 mld zł. "To pierwsza w tym roku emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego w walucie krajowej. Duże zainteresowanie naszymi listami to przede wszystkim wyraz zaufania, jakim po raz kolejny

GNB nie notuje dużego wzrostu spraw związanych z wyrokiem tzw. dużego TSUE

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) nie obserwuje dużego wzrostu liczby pozwów sądowych klientów przeciwko bankowi związanych z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie hipotecznych kredytów walutowych,  poinformował członek zarządu

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

kwestii kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych, ale w każdej sprawie, w której występują klauzule niedozwolone. Ponieważ pojawiają się sprzeczne informacje - prezentowane przed media i w stanowiskach banków, urząd odniósł się do najważniejszych zagadnień wynikających z tego orzeczenia. Były

Pożyczył od banku 1,3 mln zł, po 13 latach ma do oddania o 600 tys. więcej. O co chodzi w sprawach frankowych?

Pożyczył od banku 1,3 mln zł, po 13 latach ma do oddania o 600 tys. więcej. O co chodzi w sprawach frankowych?

potraktowanie kredytów frankowych tak, jakby od początku były kredytami w złotych, a koszty przewalutowania poniosłyby banki. Z kolei projekt PO przewiduje możliwość ubiegania się w banku przez kredytobiorców o przewalutowanie posiadanego kredytu hipotecznego w walucie obcej, co miałoby następować po kursie z

UOKiK opublikuje stanowisko dot. wyroku TSUE w br. ws. PP. Dziubaków

pociągać za sobą w konsekwencji zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy w zakresie, w jakim choć przedmiotowy kredyt nie podlegałby już indeksacji do CHF, odsetki nadal byłyby naliczane na podstawie stóp obowiązujących w odniesieniu do tej waluty.  (ISBnews)  

UOKiK: Po orzeczeniu TSUE banki powinny usunąć z umów niedozwolone postanowienia

. Rozstrzygał on sprawę między konsumentami a bankiem Raiffeisen. Spór dotyczył stosowania w umowie o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych (inaczej: klauzul abuzywnych) - przeliczania salda kredytu z polskich złotych na franka, przypomniał UOKiK. "

ING BSK: Audytorzy idą w stronę portfelowego podejścia do rezerw na kredyty CHF

indeksowane kursem walut obcych (głównie CHF) w kwocie brutto 986,7 mln zł, co stanowi 0,78% procent udziału banku w walutowych kredytach hipotecznych sektora bankowego. Bank nie posiada kredytów denominowanych do waluty obcej. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest

Fitch: Ustawa dot. kredytów walutowych bez większego wpływu na ratingi banków

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Straty polskich banków, które mogą być skutkiem wdrożenia najnowszej propozycji dotyczącej przewalutowania kredytów hipotecznych zaciągniętych w walutach obcych nie powinny mieć znaczącego wpływu na ratingi tych instytucji, ponieważ proces ten będzie rozłożony w

Prezes UOKiK nałożył na Deutsche Bank Polska prawie 7 mln zł kary

godziny bank będzie brać pod uwagę. "Takie klauzule są ważne dla osób, które mają kredyty hipoteczne w walutach obcych. Jeżeli byłyby jasne, precyzyjne, konkretne, to klient banku wiedziałby w odpowiednim momencie, ratę w jakiej wysokości zapłaci. W tym przypadku nie mógł sam zweryfikować, jak

B. Millennium:Portfel kredytów CHF spadnie niedługo poniżej 20% całego portfela

Unii Europejskiej (TSUE). W komentarzu Banku Millennium do orzeczenia TSUE odnośnie walutowego kredytu hipotecznego udzielonego klientowi jednego z polskich banków wskazano, że szczególne warunki kontraktu oraz praktyki stosowane przez bank w tym konkretnym przypadku nie mogą być przenoszone

ZBP: Nowa ustawa o kredycie hipotecznym sprzyja wzrostowi akcji kredytowej

inwestycję w życiu.  "Jest to krok w dobrym kierunku. Ta ustawa reguluje ważny i trudny rynek kredytów dla klientów detalicznych - rynek kredytów hipotecznych. Ustawa m.in. zakazuje udzielania kredytu w walucie innej, niż klient uzyskuje większość dochodów" - powiedział Bańka.  Dodał

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 6,2% r/r, wskaźnik NPL: 4,74% w II kw

% rok wcześniej.  "Wzrost kredytów bez portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych wykazał bardzo wysoka dynamikę 15,1% w skali roku, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach działalności kredytowej (kredyty hipoteczne w złotych, kredyty konsumpcyjne i kredyty

KNF podwyższyła bufor na ryzyko kredytów walutowych dla Millennium do 6,41 pkt

Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Millennium otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

BIK: Zadłużenie w kredytach mieszkaniowych w CHF spadło r/r do 110,7 mld zł w VI

walucie szwajcarskiej - w czerwcu 2018 r., w porównaniu do czerwca 2017 r. w ujęciu liczbowym, ubyło 27 tys. rachunków. Obecnie pozostaje w spłacie już tylko 482 tys. kredytów frankowych. Według danych BIK na koniec czerwca 2018 r. portfel [mieszkaniowych] kredytów frankowych wyniósł 110,7 mld zł., a

BIK: Wartość portfela kredytów hipot. w CHF spadła r/r do 107,1 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Wartość portfela kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich wyniosła 107,1 mld zł na koniec 2018 r. i w ciągu roku obniżyła się o 2,48 mld zł pomimo osłabienia się kursu złotówki wobec franka o 25 groszy (3,56 na 29 grudnia 2017 do 3,81 na 31

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Banku Millennium do pozytywnej

; - czytamy dalej. Agencja zaznaczyłaa, że istotnym czynnikiem ryzyka dla Banku Millennium nadal pozostaje jeden z najwyższych w polskim sektorze bankowym udział kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych w portfelu kredytów ogółem (na koniec marca 2018 r. na poziomie 28,5%), a także wysoki

ZBP przekazał KNF uwagi do projektu Rekomendacji S

stałą stopę powinny znajdować się w ofercie banków, ale jednocześnie zauważył, że należy dopracować dotyczące je rozwiązania tak, by były one efektywne i bezpieczne dla obu stron.  "To, co nas najbardziej niepokoi jako sektor bankowy, to narracja rekomendacji S - udział tych kredytów ma się

mBank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 1,59 mld zł w ub. r.

budowa jak największego portfela aktywów nieruchomościowych, spełniających kryteria zabezpieczenia listów zastawnych oraz maksymalne wykorzystanie listów zastawnych do refinansowania portfela długoterminowych kredytów hipotecznych.  Wartość czterech emisji w walucie krajowej wyniosła 850

Kłopotliwe wakacje dla frankowiczów. Na razie tłumów chętnych nie ma

rat. Przykładowo w Pekao zaledwie kilka procent wniosków o zawieszenie spłat rat kredytu dotyczy kredytów we franku szwajcarskim. W Getin Noble Banku z propozycji ułatwień w spłacie walutowych kredytów hipotecznych skorzystało blisko dwa tysiące klientów. „Wakacje” nie uniemożliwiają

TNS Polska: Większość bankowców nie aprobuje pomocy w spłacie kredytów hipotecz.

hipotecznych ponad 80% przedstawicieli sektora bankowego, reprezentującego 180 placówek bankowych odpowiedziało przecząco. "Zdecydowana większość badanych nie aprobuje pomocy w spłatach kredytów hipotecznych, niezależnie od waluty w jakiej zostały zaciągnięte. Relatywnie największy odsetek badanych (17

B. Millennium chce utrzymać 2-cyfrowy wzrost w detal. kredytach niehipotecznych

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Bank Millennium zamierza w tym roku kontynuować dwucyfrowy wzrost portfela detalicznych kredytów niehipotecznych i oczekuje wzrostu kredytów dla firm o 6- 7%, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. "Jeśli spojrzeć na wzrost kredytów niehipotecznych dla

Jest mało miast w Polsce, w których można kupić mieszkanie, zadłużając się do bezpiecznego poziomu. Winne ceny mieszkań i słabe zarobki

Skąd się wzięły w Polsce ryzykowne kredyty hipoteczne indeksowane do obcych walut, a wcześniej jeszcze bardziej od nich toksyczne kredyty "Alicja" polegające na dopisywaniu do kapitału części niezapłaconych na bieżąco odsetek? Z potrzeby. Bankowcy mówią wprost: bez nich mało kogo byłoby

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 0,7% r/r, wskaźnik NPL to 4,54% w I poł.

walutach obcych (o ponad 11% r/r), natomiast złotowe kredyty hipoteczne wzrosły dynamicznie o ponad 8% r/r w wyniku znacznie wyższych uruchomień nowych kredytów hipotecznych w pierwszej połowie 2017 r. (1 055 mln zł, wzrost o 119% r/r). W samym II kw. sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 628 mln zł

Nadszedł dzień wolności hipotecznej

zobowiązania. Turek zwraca uwagę, że żadna instytucja nie bada, jaki wpływ na domowe budżety mają zmiany w kosztach obsługi takich pożyczek. Koszt obsługi kredytu hipotecznego Analityk uwzględnił dane NBP dotyczące kredytów mieszkaniowych, w tym bardzo popularnych u nas przez długi czas, ze względu na niską

Rząd omamia pomocą dla frankowiczów... i podsuwa kolejną pożyczkę

. – Klientka wystąpiła z pozwem o częściowe unieważnienie umowy kredytowej w zakresie przeliczania kredytu z wykorzystaniem kursów walut i zwrot ponad 85 tys. zł, jako kwoty wynikającej z zastosowania przez bank niekorzystnej dla niej indeksacji zadłużenia – mówił w rozmowie z dziennikiem

Belka: Może się okazać, że raty mogą być nawet niższe niż przed aprecjacją CHF

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Kurs CHF bardzo się zmienia i ostatecznie może się okazać, że raty kredytów hipotecznych będą obecnie nawet niższe niż przed rozpoczęciem ostatniej aprecjacji szwajcarskiej waluty, także dzięki rozwiązaniom korzystnym dla kredytobiorców w CHF, na które zgadzają

ZBP: Raport NIK dot. ochrony kredytobiorców walutowych razi brakiem obiektywizmu

dzisiejsze dotyczące jakości tego portfela" - wskazał wiceprezes ZBP.  Bańka przypomniał, że jakość portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych jest bardzo dobra, co wyraźnie potwierdza, że kredyty te były udzielane zgodnie ze sztuką bankową.  "W chwili obecnej prowadzimy

Bankowcy o pomyśle szefa PKO BP ws. kredytów mieszkaniowych: To rewolucja

własnego lub zdolności kredytowej, więc od banku hipotecznego kredytu mogliby po prostu nie dostać. PKO BP, Bank Pekao i mBank już banki hipoteczne mają. Ten ostatni w 2013 r. jako pierwszy na rynku zdecydował się na finansowanie kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych z pieniędzy z listów

Kredyty walutowe. Sąd najwyższy w Hiszpanii wydał wyrok korzystny dla klientów. Co to oznacza dla frankowiczów w Polsce?

Kilkanaście tysięcy frankowiczów walczy w procesach indywidualnych i zbiorowych o unieważnienie bądź odwalutowanie ich kredytów hipotecznych. Kolejni czekają na wyrok, który miałby charakter jasnego i oczywistego precedensu. Wyrok, po którym żaden sąd w Polsce nie miałby wątpliwości, jak orzec w

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły wartość 48 000 mln zł na koniec marca 2018 roku, co oznacza wzrost o 2,1% r/r, jednak bez uwzględnienia szybko zmniejszającego się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych, podstawowy portfel kredytowy wzrósł o 12,8%. Wzrost byłby nawet wyższy, gdyby

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

byli przygotowani na gorszy scenariusz. W dzisiejszym orzeczeniu TSUE podał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. TSUE wskazała także, że prawo

KNF zaleciła bufor na ryzyko kredytów walutowych wys. 3,53 pkt proc. dla mBanku 

dodatkowego wymogu kapitałowego, wynikającego z detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych na poziomie 4,1 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego wobec buforu wysokości 3,81 pkt proc. utrzymywanego dotychczas. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 0,8% r/r, wskaźnik NPL: 4,57% w 2017

hipotecznych w walutach obcych (-19,6% w ujęciu rocznym, częściowo w wyniku zmian kursów wymiany) i przyśpieszenia tempa wzrostu w pozostałych segmentach, które łącznie zanotowały silny wzrost o 13,7% w ujęciu rocznym (netto). Dzięki tym zmianom udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu ogółem spadł

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

ekspansji w tym segmencie. Niski poziom stóp procentowych przyczynia się jednak do większej dostępności tych kredytów, a wysoka aktywność na rynku nieruchomości i zwiększona dynamika cen mieszkań stanowią dodatkowy czynnik ryzyka" - ocenia NBP. Ryzyko związane z kredytami hipotecznymi w walutach

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do B, perspektywa negatywna

nieznacznie kapitał banku, to nie poprawiła jego pozycji płynnościowej" - czytamy w uzasadnieniu. Spadek wartości kapitału własnego, będący rezultatem poniesionych przez bank w ostatnim czasie wysokich strat, jak również wprowadzenie od 2018 roku wyższych wag ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych

BIK: Aż 96,6% klientów spłaca terminowo kredyt mieszkaniowy w CHF

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Zdecydowana większość, bo aż 96,6% - tj. 877 tysięcy osób - terminowo spłaca swój kredyt hipotecznych we frankach szwajcarskich. Wartość czynnych kredytów mieszkaniowych rozumianych jako saldo do spłaty w CHF wyniosło 136,8 mld zł na koniec marca br

Marże kredytów w górę. Co robić?

W poniedziałek w Deutsche Banku podnieśli marże kredytów hipotecznych o 0,65 pkt proc. (do tej pory można było mieć tam kredyt z marżą nawet 1,1 proc.). We wtorek po południu dotarła do mnie równie smutna decyzja zarządu mBanku, że ze skutkiem natychmiastowym marże kredytów hipotecznych rosną tam o

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2% r/r, wskaźnik NPL to 4,5% w I kw.

o 4,7%, a w walutach obcych spadły o 5,4% (w ujęciu brutto). W konsekwencji, udział kredytów hipotecznych w walucie w całym portfelu znowu obniżył się do poziomu 35,5% (w ujęciu brutto) na koniec marca 2017 roku" - czytamy w raporcie. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych znacznie

Kredyt indeksowany, denominowany w CHF, "odfrankowienie"... Co trzeba wiedzieć po wyroku TSUE

Hubert Orzechowski: W jakiej rzeczywistości obudzili się posiadacze kredytów walutowych dzień po wyroku TSUE? Marcin Szymański, adwokat i partner w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek: Tak naprawdę wyrok  TSUE był nie rewolucją,  lecz potwierdzeniem, że zasady ochrony konsumenta wynikające z

EuroRating podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej

finansową BZ WBK pewien wpływ będzie miała finalizacja w ciągu najbliższych kwartałów przejęcia części działalności banku Deutsche Bank Polska (z wyłączeniem kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych oraz kredytów korporacyjnych). "Ponieważ jednak skala przejmowanych aktywów nie jest

Moody's: Perspektywa polskiego sektora bankowego pozostaje stabilna

parlamentowi, aby banki były zobowiązane zwracać klientom nadmierne opłaty związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych oraz propozycja - wciąż debatowana - przewalutowania wszystkich kredytów hipotecznych w walutach obcych, w większości w CHF, na złote, przy czym koszty poniosłyby banki"

Millennium nie potrzebuje kapitału z zewnątrz, by spełnić wymogi KSF

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Bank Millennium ocenia, że rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) odnośnie restrukturyzacji kredytów hipotecznych w walutach obcych nie spowoduje konieczności pozyskiwania przez bank zewnętrznego kapitału, poinformował wiceprezes Fernando

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw), podczas gdy portfel walutowych kredytów hipotecznych jest sukcesywnie spłacany (roczny spadek o 1,7%, lub 7,6% w walucie) przy ograniczeniach ze strony umacniającego się CHF do PLN w drugim półroczu" - napisał też

Belka: Może się okazać, że raty będą niższe niż przed aprecjacją CHF (aktual.)

, 04.02.2015 (ISBnews) - Kurs CHF bardzo się zmienia i ostatecznie może się okazać, że raty kredytów hipotecznych będą obecnie nawet niższe niż przed rozpoczęciem ostatniej aprecjacji szwajcarskiej waluty, także dzięki rozwiązaniom korzystnym dla kredytobiorców w CHF, na które zgadzają się banki, uważa prezes

Kredytobiorcy się cieszą. Wreszcie pracują na siebie

bardzo kredytobiorcy hipoteczni są zadłużeni? Według Narodowego Banku Polskiego są oni winni bankom ok. 365 mld zł. Dla porównania, planowane w tym roku dochody budżetu państwa sięgają 297 mld zł. Żeby pokazać, jak ważnym elementem domowego budżetu jest rata kredytu hipotecznego, Bartosz Turek z Lion's

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Santander Consumer Bank do pozytywnej

wciąż stosunkowo wysoki portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych (w tym głównie we franku szwajcarskim), to EuroRating zaznacza, że obecnie procedowany w parlamencie projekt pomocy tego typu kredytobiorcom nie zakłada przymusowego przewalutowywania kredytów. Ze składek banków tworzony ma być

Zmiany legislacyjne dot. kredytów w CHF mogą obniżyć rentowność Banku Millennium

samym kompensowała wzrost raty (po przeliczeniu na PLN) spowodowany wzrostem kursu waluty CHF, podkreślono także w raporcie. "Wartość wypłat kredytów hipotecznych przez Bank Millennium w I półroczu 2015 roku wyniosła 329 mln zł (561 mln zł w porównywalnym okresie 2014 roku)" - napisał też

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do BB-

. podatku bankowego (naliczanego od sumy aktywów instytucji finansowych), a także coraz bardziej prawdopodobne wdrożenie w niedługim czasie rozwiązań dotyczących przymusowego dla banków przewalutowania kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych.  Według agencji, podatek bankowy przyczyniłby

ZBP przygotował pakiet 6 rozwiązań dla banków w zw. z kredytami w CHF

Warszawa, 23.01.2015 (ISBnews) – Związek Banków Polskich (ZBP) proponuje bankom rozwiązania, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu wzrostu kursu franka szwajcarskiego na klientów posiadających kredyty hipoteczne w tej walucie. ZBP proponuje m.in. uwzględnienie przez banki

Eurorating podniósł do 'stabilnej' perspektywę ratingów 9 banków

, zaproponowana ustawa (przy założeniu, że przedstawiony projekt zostanie zatwierdzony przez parlament) znacznie redukuje ryzyko poniesienia przez banki zaangażowane w hipoteczne kredyty walutowe bardzo wysokich strat, jakie groziły im w przypadku zakładanego przez poprzednie projekty ustawy przymusowego

Bank Millennium nie spodziewa się pogorszenia jakości portfela kredytowego

bankowego" - dodał Kaczorowski. Kredyty hipoteczne stanowią 39% portfela kredytowego Banku Millennium, zaś kredyty denominowane w CHF stanowią 66% portfela kredytów hipotecznych. Po przeglądzie jakości aktywów (AQR) przeprowadzonym w październiku ub. r. w odniesieniu do danych na koniec 2013 r

Rzecznik finansowy podważa zapisy frankowych umów

Rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow wyliczyła najczęściej umieszczane w umowach walutowych kredytów hipotecznych - głównie we frankach szwajcarskich - klauzule nieważne i abuzywne (czyli niewiążące z mocy prawa). Jej zdaniem można zakwestionować nawet fundamentalny zapis, jakim jest walutowanie

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

, które mogą znacząco wpłynąć na stabilność finansową i fiskalną, m.in. plan konwersji kredytów hipotecznych w obcych walutach. Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym doprowadziły do impasu w relacjach z Komisją Europejską. Te wydarzenia mogą wpłynąć na atrakcyjność Polski jako miejsca do prowadzenia biznesu

Kim jest statystyczny frankowicz i jak spłaca swój kredyt? Mamy dane

waluty. To spowodowało to, że wielu właścicieli frankowych kredytów hipotecznych znalazło się w trudnej sytuacji. Wartość ich nieruchomości była niższa niż wartość kredytu. Wielu kredytobiorców miało też do spłacenia więcej, niż przed laty zaciągnęli. Mimo to do dziś nie ma zapowiadanego przed wyborami

Santander BP rozpocznie migrację klientów Deutsche Bank Polska po 9 listopada

placówki Deutsche Bank Polska. Wcześniej banki informowały, że DB Polska będzie kontynuował działalność na terytorium Polski w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, a także detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych, która to działalność pozostanie w DB Polska po wydzieleniu

Kredyty wciąż z niższym spreadem

PKO BP. Z całej tej grupy najkorzystniejsze zasady spłaty rat proponuje kredytobiorcom PKO BP. Przy obsłudze kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim bank stosuje jednoprocentowy spread. W praktyce oznacza to, że w miniony wtorek za jednostkę szwajcarskiej waluty trzeba było zapłacić

KNF ocenia koszt przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF na PLN na 25 mld zł

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że koszt przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF na kredyty w PLN zgodnie z propozycją KNF wynosiłby ok. 25 mld zł , poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). "Jeśli chodzi o koszt dla banków

Uchwała sprzed 34 lat pomoże części frankowiczów?

takim przypadku łączna wysokość zadłużenia jest wyliczana jako iloraz kwoty kredytu w złotówkach pozostałego do spłaty oraz kursu danej waluty. W umowach kredytowych zapisywano wówczas, że przedmiotem kredytu jest określona kwota w złotych stanowiąca równowartość kwoty X we frankach. Jednak - co

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

ksiąg wieczystych, bo dopóki bank nie był wierzycielem hipotecznym, dopóty nie miał prawa do pobierania rat kredytów. Tak było od połowy 2014 roku. Pozostałe banki były w takiej samej sytuacji, ale jak mówią nasi informatorzy, tylko prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło znający się z premierem Morawieckim od

KNF spotka się z bankami w piątek ws. propozycji przewalutowania kredytów w CHF

dotyczące stopy referencyjnej, marży, prowizji, etc., jakie otrzymałby, gdyby w momencie udzielenia kredytu zdecydował się na kredyt PLN" - podała Komisja w prezentacji. Celem jest osiągnięcie stanu, w którym wyeliminowane zostanie ryzyko systemowe związane z kursami walut, obciążające dzisiaj

Odwrócone hipoteki wg rządu. Spadkobierca z prawem odkupienia

nieruchomości otrzymują spadkobiercy. Rada Ministrów zadecydowała, że wszystkie odwrócone kredyty hipoteczne będą zawierane wyłącznie w polskiej walucie. Ponadto jedynymi instytucjami, jakie mogą takiego kredytu udzielić, są te, które podlegają nadzorowi KNF lub jej odpowiednikom w innych państwach UE. Zanim

Kredyt mieszkaniowy: Dłużnik powinien móc oddać mieszkanie bankowi

nieruchomości udzielany jest obecnie jako pożyczka osobista, a nazwa "hipoteczny" to jedynie pozór - przekonuje Horbaczewski. I wyjaśnia, że taki kredyt jest przywiązany do osoby i tylko częściowo zabezpieczony na mieszkaniu, a w pozostałej części na czymkolwiek należącym do kredytobiorcy w jego

UOKiK: "mBank z karą 6,5 mln zł". Musi też zwrócić klientom pieniądze. Chodzi o kredyty frankowe

poniżej zera. Z sygnałów, które docierały do Urzędu, wynikało, że nie wszystkie banki uwzględniały ujemne oprocentowanie, choć w umowach kredytowych sposób ustalania oprocentowania określony został jako suma stawki bazowej LIBOR i marży kredytu. Obie decyzje UOKiK-U nie są ostateczne - przysługuje od nich

Wartość kredytów w Millennium: +0,4% r/r na koniec IX, wskaźnik NPL nadal 4,6%

% - zarówno obecnie, jak i we wrześniu 2015 roku. "Wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na dzień 30 września 2016 roku wyniosła 32,830 mln zł, co oznacza niewielki wzrost o 0,2% w ciągu roku. Słaby wzrost wynikał przede wszystkim z niższej wartości kredytów hipotecznych w walutach obcych

Sąd nakazał bankowi zwrot spreadu. Aż 54 tys. zł

Było tak: w 2005 roku kobieta zaciągnęła kredyt hipoteczny denominowany we frankach szwajcarskich na nieco ponad 300 tys. zł w Santander Consumer Banku. Po dziesięciu latach spłaty kredytu uświadomiła sobie, że klauzule o waloryzacji i zmiennym oprocentowaniu dają bankowi pełną swobodę w dyktowaniu

Nadzór finansowy i UOKiK skontrolują umowy kredytowe

. Spotkanie rozpoczęło się o godz.14. Bank Szwajcarii obniżył stopy procentowe do - 0,75 proc. i przestał bronić kursu waluty. Od tej decyzji kurs franka utrzymuje się na poziomie 4,3 zł. To oznacza wzrost raty kredytu hipotecznego dla 550 tys. rodzin. W "Wyborczej" radzimy jak radzić sobie z

Hiszpański sąd najwyższy: kredyt frankowy to nie kredyt?

Spór o to, czy kredyt hipoteczny wyrażony w obcej walucie jest w ogóle kredytem, od wielu miesięcy rozpala namiętności prawników. Gdyby udało się udowodnić, że to "coś" jest niezgodne z istotą produktu finansowego o nazwie "kredyt", bardzo szeroko otworzyłaby się droga do

Polacy wolą "Mieszkanie plus" od "Mieszkania dla młodych"

kredytu hipotecznego. Czy państwo powinno pomagać frankowiczom? Chodzi o kilkaset tysięcy Polaków, którzy przed dekadą zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich (ale też w euro). W wyniku wzrostu kursu tej waluty część z nich ma dziś problemy ze spłatą rat albo stała się zakładnikami własnych mieszkań

Kurs franka mocno w górę w związku z Brexitem. Co zrobić z kredytem?

Relacja na żywo na www.wyborcza.biz Kurs franka reaguje na wyniki referendum. Wygląda na to, że jednak będziemy mieli Brexit. Dla rynków finansowych jest to duże zaskoczenie, więc nie dziwią szalone wzrosty kursów walut w piątkowy poranek. To z kolei oznacza, że jako pierwsi decyzję Brytyjczyków

Które kredyty spłacamy lepiej: walutowe czy złotowe?

złotowych kwalifikuje się jako stracone, w portfelu walutowym - 2,3 proc. A w przyszłości... Czy ostatnie skokowe umocnienie się franka będzie miało wpływ na psucie się kredytów frankowych? - Przekonamy się o tym za kilka miesięcy, ale pocieszające jest to, że poprzednie poważne słabnięcia złotego do franka

W kredytach frankowych żadnych franków nie było - jest wstępna wersja projektu ustawy

. Skoro klientowi przelano naszą walutę, to znaczy, że kredyt nie powinien być spłacany jako walutowy. Każdy kredytobiorca do końca 2018 r. mógłby zgłosić do banku roszczenie o zmianę waluty kredytowania na złote. Operacja polegałaby na przeliczeniu kredytu w taki sposób, że za jego wartość startową

Bank Millennium liczy na wyniki II półr. podobne jak za pierwsze 6 miesięcy br.

, jak środowisko niskich stóp procentowych, obniżenie opłaty interchange, zmiany regulacji dotyczące bancassurance. Te czynniki nadal będą działać w drugiej połowie roku, zaznaczył prezes. Nie wskazał, jaki wpływ na przyszłe wyniki banku mogą mieć ewentualne regulacje dotyczące kredytów hipotecznych

Edukacja w finansach: kredyt mieszkaniowy w euro czy złotych?

realne możliwości zarabiania pieniędzy na tym, że jedna waluta jest droższa, a druga tańsza. Dziś przyjrzymy się kredytom walutowym. Sprawdzimy, komu opłaca się je zaciągać, a kto powinien ich unikać jak ognia. Ustalimy, z jakim ryzykiem wiąże się zaciąganie kredytów w obcych walutach i jakie może

Trigon DM: Koszt restrukturyzacji kredytów walutowych dla banków to ok.19 mld zł

kwotą zadłużenia, jaką posiadałby w tym momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskich złotych, a nie w walucie obcej. W pierwotnym projekcie bank miał umarzać 1/2 tej kwoty. Nadal przewalutowanie będzie możliwe do 2020 roku i tylko dla klientów z LTV powyżej

W dłuższej perspektywie kredyt we frankach się opłaca? Raty są niższe, ale większy kapitał do spłaty

frankowiczach: Umowy są źródłem prawa Bank Szwajcarii obniżył stopy procentowe do - 0,75 proc. i przestał bronić kursu waluty. Od tej decyzji kurs franka utrzymuje się na poziomie 4,3 zł. To oznacza wzrost raty kredytu hipotecznego dla 550 tys. rodzin. W "Wyborczej" radzimy jak radzić sobie z

Bank Millennium: Jakość portfela kredytów hipotecznych nie pogorszy się znacząco

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Bank Millennium nie przewiduje istotnej zmiany jakości portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych i liczy, że klienci będą w stanie spłacać raty tak, jak dotychczas, poinformowali przedstawiciele banku. "Musimy zobaczyć, czy ludzie zmienią swoje

BZ WBK wprowadził płatności zagraniczne do Wlk. Brytanii z użyciem blockchain

, jaka dokładnie kwota w walucie docelowej wpłynie na konto beneficjenta, jeszcze przed wykonaniem przelewu.  Grupa Santander jest pierwszym bankiem, który wdraża usługi płatnicze oparte o blockchain jednocześnie w wielu krajach.  "Od dziś klienci Santander w Wielkie Brytanii mogą

Cała Europa walczy z frankiem, ale tę bombę trudno rozbroić

podejmowania ryzyka. Jedyny problem polega na tym, że Sąd Najwyższy nie powiedział, w jaki sposób wyliczać odszkodowania wobec klientów, którym pod przykrywką kredytu hipotecznego zaoferowano instrument inwestycyjny. RUMUNIA W parlamencie rumuńskim w tych dniach jest już procedowana ustawa, której celem jest

Glapiński: Przewalutowania będą rozłożone w czasie dla zachowania stabilności

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Proces przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych będzie rozłożony w czasie, gdyż jest to istotnym elementem zachowania stabilności finansowej, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "Proces

Rosja kupuje złoto. Inwestorzy kupują franki

psychologicznej bariery 4,0000. Nic takiego się jednak nie wydarzyło. Inwestorzy potraktowali taniego franka jako okazję inwestycyjną i szybko doprowadzili go z powrotem w okolice 4,1200. Dlaczego frank drożeje? Waluta Szwajcarii to nie tylko kredyty hipoteczne. To przede wszystkim inwestycja uchodząca za bardzo

Przegląd informacji ze spółek

, bez wychodzenia z domu, podała instytucja. Oferta zawieszenia dotyczy pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Tauron Polska Energia wypracował 12 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3 599 mln zł zysku EBITDA w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane