w jakiej cenie akcje

QubicGames sprzedał 150 tys. akcji Drageus Games za średnio 8,46 zł/szt.

obejmował akcje Drageus Games w cenie nominalnej 0,1 zł za sztukę. "W wyniku transakcji sprzedaży spółka wygenerowała 662 tys. zł zysku w porównaniu do wyceny akcji Drageus Games do wartości godziwej z dnia 31 marca 2020 roku, uwzględnionej w raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 roku. Powyższy zysk

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks. 30 mln zł 

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 16 zł za jedną akcję w celu wykonania zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku Millennium lub grupy. Maksymalna kwota przeznaczona na

Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Famur ogłosił wezwanie na 4 178 208 akcji Primetech, stanowiących 26,77% w liczbie głosów i kapitale zakładowym, po 1,45 zł za akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "W wyniku wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje

GK Immobile ogłosiła ofertę skupu do 455 tys. akcji własnych po 2,2 zł/szt.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile rozpocznie w środę skup do 455 tys. akcji własnych po cenie 2,2 zł za jedną akcję, podała spółka. Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu: - Termin ogłoszenia oferty: 12.05.2020 r. - Termin rozpoczęcia

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto tj. zwiększy zysk o szacunkową kwotę 100 -135 mln zł oraz wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 o ok. 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. - w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL. 

Najbogatsze Polki. Co dziesiąta jest z Małopolski. Jakim majątkiem dysponują?

Najbogatsze Polki. Co dziesiąta jest z Małopolski. Jakim majątkiem dysponują?

posiada również większościowy pakiet akcji Grupa EFI SA, w którym pełni funkcję prezesa zarządu. Prowadzi także znaną krakowską restaurację - Wierzynek.

Introl nabył 434 782 akcji własnych w ofercie, redukcja zapisów: 92,54%

złożono zapisy sprzedaży przekroczyła ilość akcji, na jaką została ogłoszona oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której średni poziom wyniósł 92,54%" - czytamy w komunikacie. 11 marca br. Introl podał, że planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji

ZWZ Quercus TFI zdecydowło o przeznaczenie zysku na sfinansowanie buy-backu

własnych będzie spełniał następujące warunki: 1) łączna liczba nabywanych akcji własnych może wynieść nie więcej niż 2 061 000 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, 2) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim

XTPL pozyskało 9,25 mln zł z subskrypcji prywatnej akcji serii T

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - XTPL zakończyło subskrypcję prywatną akcji serii T, pozyskując 9 250 000 zł, podała spółka. "Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 9 250 000 zł" - czytamy w

THC SICAV-RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Radpolem

100% akcji Radpolu (38 260 605 szt.) po cenie 1,32 zł za 1 akcję. 26 czerwca wzywający podwyższył cenę do 2 zł za akcję. "Zaproponowana cena oznacza premię w stosunku do ceny rynkowej przed wezwaniem w wysokości 69,5% oraz premię do średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) w wysokości 52,7%"

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

podatkowego Elemental Asia, zawrą umowę, która będzie określała ilość akcji będących przedmiotem sprzedaży, a także cenę sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły, że cena sprzedaży akcji zostanie ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa Elemental Asia, stanowiącą siedmiokrotność

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie

Famur planuje nabyć w wezwaniu 4 178 208 akcji Primetech po 1,45 zł/szt.

objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za sztukę. Celem Famuru jest posiadanie 100% akcji Primetech.  "W wyniku planowanego wezwania, Famur, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4 178 208 akcji uprawniających do 4 178 208 głosów na walnym zgromadzeniu Primetech S.A

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji, c) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) - b), minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 zł za jedną akcję i nie może być wyższa niż 30 zł za jedną akcję" - czytamy dalej

Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje w IPO i pozyskało ponad 17 mln zł

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie akcji (IPO), podała spółka. Przedmiotem emisji było 1 100 000 nowo emitowanych akcji serii E, a przedmiotem sprzedaży 275 000 istniejących akcji serii B. Cena emisyjna akcji

KMW Investment nabył w wezwaniu 841 224 akcje Mostostalu Zabrze

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - KMW Investment Sp. z o.o. nabył w wezwaniu 841 224 akcji Mostostalu Zabrze, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski BDM. "Dom Maklerski BDM jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze, ogłoszonym 

CD Projekt rozpoczyna skup do 516,7 tys. akcji własnych za maks. 250 mln zł

akcji zostaną w całości wyczerpane, podano. "W przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 20% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20

Ryvu zawarło umowę plasowania oraz zaczęło book building w ofercie akcji serii I

spółkę w dniu 13 lipca 2020 r. z UBS Europe SE i IPOPEMA Securities S.A. działającymi jako globalni koordynatorzy [...] warunkowej umowy plasowania akcji oraz o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 384 245 akcji zwykłych na okaziciela serii I

Akcjonariusze Kruka zdecydują 31 VIII o skupie akcji lub wypłacie dywidendy

podzielić się z akcjonariuszami spółki. Rekomendowana kwota w wysokości 95 mln zł może zostać wypłacona w formie skupu akcji własnych spółki po cenie 350 zł za akcję. Oznacza to odkupienie do 271 tys. akcji od akcjonariuszy w celu ich umorzenia. Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie kierowane

Mirbud zakończył emisję akcji serii K o wartości 6,89 mln zł

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Mirbud podwyższył kapitał zakładowy o 637 775,3 zł w wyniku emisji 6 377 753 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Cena emisyjna wyniosła 1,08 zł za akcję, co daje wpływy z emisji na poziomie 6 887

Cena emisyjna akcji serii I Ryvu Therapeutics została ustalona na 60 zł/szt.

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Ryvu Therapeutics ustalił cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 60 zł za każdą akcję, podała spółka. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną, łączna wartość oferty akcji serii I wyniesie ponad 143 mln zł. "W ramach oferty Ryvu Therapeutics zaoferuje

XTPL ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 74 zł za sztukę

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza XTPL podjęła uchwałę, w której ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych akcji na okaziciela serii T spółki na poziomie 74 zł za jedną akcję serii T, podała spółka. "Cena została ustalona jako VWAP (średnia ważona wolumenem obrotu) z okresu 30

Mirbud planuje ogłosić skup akcji JHM Development po 1,6 zł/szt.

(akcje nowych emisji) skierowanych do dwóch grup akcjonariuszy spółki (innych niż emitent), którzy złożą na rzecz emitenta oferty sprzedaży akcji spółki w odpowiedzi na skup akcji; 3. ustalić cenę emisyjną akcji nowych emisji na poziomie 1,08 zł za jedną akcję, określonej jako wartość wyższa ze

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań uznają cenę w wezwaniu za zbyt niską

wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez A&R Carton oraz Colorpack w dniu 23 stycznia 2020 r. [...]. Pismo zostało podpisane przez przedstawicieli Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych  z siedzibą w Warszawie jako podmiotu zarządzającego i reprezentującego fundusze

Akcjonariusz Stelmetu ogłosił wezwanie na wszystkie akcje spółki

poprzedzających ogłoszenie wezwania oraz ponad 5% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy. Ustalona cena odpowiada ponadto najwyższej cenie, jaką Stanisław Bieńkowski zapłacił za akcje Stelmetu w okresie ostatnich 12 miesięcy, podano w komunikacie.  Obecnie

Mirbud podwyższył kapitał zakładowy PBDiM Kobylarnia do 25 mln zł

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, spółki zależnej Mirbudu, został podwyższony w drodze emisji 40 mln akcji serii G o cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,1 zł każda, do 25 mln zł, podał Mirbud. Mirbud działa

Bank Millennium ma zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego

Akcyjna wynosić będzie 40 000 000 zł i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120 000 000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40 000 000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostaną objęte przez bank po cenie emisyjnej 3 zł każda akcja" - czytamy w

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

zostaną zaoferowane Remigiuszowi Kościelnemu oraz Jarosławowi Wojczakowskiemu jako pożyczkodawcom w umowach pożyczek jak również Wojciechowi Humińskiemu, członkowi rady nadzorczej spółki, podano także. "Cena emisyjna akcji została określona w sposób opisany w raporcie bieżącym nr 16/2020 z 14

PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji Orphee

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - PZ Cormay, w ramach wezwania na akcje Orphee, kupił 188 983 akcje tej spółki, podał Dom Maklerski Trigon, pośredniczący w wezwaniu.  "(...) Trigon Dom Maklerski działając jako podmiot pośredniczący w wezwaniu niniejzym informuje, że przedmiotem

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii N na 8,29 zł 

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna jednej akcji serii N Globe Trade Centre (GTC) została ustalona na 8,29 zł, podała spółka.  "Cena emisyjna akcji serii N została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji spółki na rynku podstawowym Giełdy

Master Pharm: Wezwanie jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

Master Pharm. Również cena zaproponowana w wezwaniu - 4,2 zł za akcję - została uznana za godziwą. "Wzywający Max Welt jest wieloletnim głównym akcjonariuszem spółki wspierającym jej rozwój pod względem strategicznym i operacyjnym, a także podmiotem w 100% zależnym od prezesa zarządu spółki, pana

OEX rozpoczyna skup do 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł/szt.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - OEX rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, w cenie 19 zł za sztukę. Spółka skupi nie więcej niż 421 052 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowi nie więcej niż 5,27% jej kapitału zakładowego, podał OEX

Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu po 3,55 zł/szt.

rynkowa, ustalona jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami spółki na rynku głównym GPW, która wynosi 2,82 zł, podano dalej. "Najwyższa cena, za jaką

MZN Property: Cena w wezwaniu Ringier Axel Springer Media jest godziwa

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Zarząd MZN Property ocenia, że ogłoszone przez Ringier Axel Springer Media AG wezwanie na  na 100% akcji po cenie 1,97 zł za sztukę akcji pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu (66,4 zł za akcję) jest godziwa

PCM: Cena w wezwaniu Pollen Street Capital odpowiada wartości godziwej

uczestniczących w ogłoszonych do tej pory wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki pod kątem proponowanej przez nich ceny w wezwaniach oraz podniesienie ceny akcji w komunikacie, zaproponowana cena akcji odzwierciedla wartość godziwą spółki" - czytamy w stanowisku. PCM ocenił też wezwanie

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

akcji oferowanych o wartości co najmniej 75 000 zł (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki) i  zadeklaruje zakup część pakietu akcji oferowanych po cenie nie niższej niż ustalonej w procesie plasowania, podano także.  "Strony umowy plasowania ustaliły, że cena za jedną akcję

AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Orbisu po cenie 115 zł za sztukę. W wyniku wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 46 077 008 akcji uprawniających do 46 077 008 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu i 100

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,95 zł za akcję, z zastrzeżeniem, że wzywający zamierza nabyć od Kempley sp. z o.o. 9 081 600 akcji zdematerializowanych za cenę wynoszącą 2,29 zł za akcję. "Wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że co

Prezes PZU: Cena akcji Alior Banku nie uwzględnia jego potencjału

. Traktujemy Alior Bank jako inwestycję strategiczną. Jeśli chodzi o jego wartość w naszej grupie i wynikach, bardziej patrzymy na potencjał generowania zysków na działalności podstawowej i wyników grupy PZU i nie jesteśmy przywiązani do ceny akcji" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej

UKNF: Zmiana ceny w wezwaniu częściej niż co 5 dni tylko jeśli jest 2. wezwanie

wezwań (Rozporządzenie), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przedstawia stanowisko w niniejszej sprawie" - podano w informacji. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia, podmiot nabywający akcje może, w terminie przeprowadzania wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane

IMS skupi w I transzy do 325 tys. akcji własnych po 4 zł za sztukę

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Zarząd IMS podjął uchwałę o rozpoczęciu realizacji programu skupu do 890 tys. akcji własnych w celu umorzenia i zamierza w I transzy skupić nie więcej niż 325 tys. akcji po cenie 4 zł za sztukę, podał IMS. Skup akcji w I transzy rozpocznie się 7 lutego, a

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji Orbisu, będzie miał możliwość i niezbędne zasoby, by z powodzeniem wspierać rozwój spółki, podał Orbis. Cena w wezwaniu, wynosząca 115 zł/szt., jest - według zarządu - godziwa. "W

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor, podał Orbis. AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. "Sprzedaż akcji emitenta przez Accor S.A. zostanie przeprowadzona w drodze

Biomed-Lublin zdecydował o emisji do 6 mln akcji serii R, rozpoczyna ABB

S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, działającą jako globalny koordynator, zarządzający księgą popytu oraz agent oferujący. Proces budowania księgi popytu na akcje rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego

J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł/szt.

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł sztuka, podała spółka. Program będzie prowadzony w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r. "W ramach programu spółka

Ryvu Therapeutics pozyskało ponad 143 mln zł z emisji akcji serii I

zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 2 384 245 akcji nowych akcji serii I. Tego samego dnia rozpoczął się proces budowania księgi popytu. 15 lipca zarząd ustalił cenę emisyjną w wysokości 60 zł za jedną akcję. Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie

Akcjonariusze IMS uchwalili skup do 890 tys. akcji za cenę 3-6 zł/szt.

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze IMS upoważnili zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego. Na nabycie akcji własnych przeznaczono kwotę 2,67 mln zł. "Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych

OT Logistics sfinalizował sprzedaż Deutsche Binnenreederei na rzecz Rhenus

netto wynoszącą 18 100 000 euro (powiększoną o VAT, w zakresie w jakim jest on należny)" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie, OT Logistics sprzedało na rzecz Rhenus 16,13% akcji w DBR za cenę wynoszącą 850 000 euro, które to akcje nabyło 18 sierpnia 2020 r. od Carl Robert Eckelmann GmbH za cenę

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

posiadane przez spółkę jako akcje własne" - przypomniano. W rezultacie PPL posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 10 917 081 akcji zwykłych, uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów i reprezentujących 97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Pozostali akcjonariusze

Fundusz Pollen Street Capital podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 23,25 zł

, po jakiej akcje będą nabywane w wezwaniu wynosi 23,25 zł" - czytamy w informacji. 20 lutego br. PSC III, LP ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po cenie 20 zł za akcję. Podmiotem nabywającym akcje ma być PSC Bidco Limited. O wykup większości akcji PCM stara się także PKO Leasing. 22 lutego

W wezwaniu na akcje Orbisu zawarto transakcje na 45,41 mln akcji

- Santander Biuro Maklerskie. "Spółka AccorInvest Group, jako podmiot nabywający, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 11 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą

Glamox ogłosił wezwanie na 100% akcji ES-System po 3,5 zł za akcję

na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. Akcje objęte wezwaniem nabywane będą po cenie 3,5 zł za każdą akcję. Wszystkie akcje są tego samego rodzaju i uprawniają do takiej samej liczby głosów. "Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem

Ringier Axel Springer ogłosił wezwanie na 100% akcji MZN Property po 1,97 zł szt

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Ringier Axel Springer Media AG ogłosił wezwanie na 100% akcji spółki MZN Property po cenie 1,97 zł za sztukę, podało Pekao Investment Banking jako podmiot pośredniczący. "Wzywający jako podmiot nabywający akcje zamierza posiadać wszystkie akcje spółki, tj

Ronson planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych po 2,1 zł za szt.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Ronson Development zamierza skupić 2,5 mln akcji własnych stanowiących do 1,53% kapitału zakładowego po maksymalnej cenie 2,1 zł za sztukę, co odpowiada wartości księgowej akcji spółki, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na buyback to 2 mln zł. "Jako

OT Logistics sprzedało spółkę zależną i flotę za 18,1 mln euro netto

VAT, w takim zakresie w jakim będzie on należny, podała spółka. "Jednocześnie w dniu 15 lipca 2020 r. emitent zawarł z Carl Robert Eckelmann GmbH (akcjonariuszem mniejszościowym DBR) (CRE) warunkową umowę opcji i transferu akcji w odniesieniu do 16,13% akcji DBR będących własnością CRE. Na

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski

W wezwaniu na akcje PBKM zawarto transakcje na 643,9 tys. walorów

Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. "Spółka AOC Health GmbH, jako podmiot nabywający, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na Wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 17 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Na początku lutego 2020 r

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - CCC uplasowało wszystkie oferowane tj. 13,7 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 zł, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 506,9 mln zł. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału obrotowego spółki, w

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

(stanowiących 45,01% akcji IM), za łączną cenę 2,25 zł, 2) na rzecz IGL 2 155 554 akcji (stanowiących 19,99% akcji IM), za łączną cenę 1 zł" - czytamy w komunikacie. Term sheet przewiduje ponadto, że: 1) IM wprowadzi do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 VIII o skupie do 6 mln akcji

akcji, podał bank. Cena nabycia każdej z akcji własnych nie może być niższa niż 5 zł oraz wyższa niż 16 zł. "Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy tworząca możliwość oferowania w ramach wynagrodzenia zmiennego pracowników podejmujących kluczowe decyzje w Grupie Banku Millennium (risk takers

CI Games pozyskał ponad 9,7 mln zł z publicznej oferty akcji

;dobrym kierunku. Dziękujemy im za wsparcie" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie. Ustalenie ceny emisyjnej akcji, w oparciu o wszystkie zapisy na akcje, oraz ich przydział odbył się z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW, podano także. Oferującym akcje był Trigon

Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 1 035 zł za sztukę

zarząd spółki [...] ustalił cenę sprzedaży akcji własnych w wysokości 1 035 zł za jedną akcję własną. W związku z zakończeniem procesu budowania księgi popytu na akcje własne zarząd emitenta [...] ustalił łączną liczbę akcji własnych, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu

Argumenol ogłosił wezwanie na 68,52% akcji ZE PAK po 7,47 zł za szt.

reprezentują łącznie ok. 68,52% kapitału zakładowego i uprawniają do 34 823 241 (ok. 68,52%) głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 7,47 zł za jedną akcję, podano także. "W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać 100% ogólnej

Kruk proponuje przeznaczenie części zysku za 2019 r. na skup akcji lub dywidendę

; - czytamy w komunikacie. Spółka wyjaśnia, że odnośnie przeprowadzenia skupu akcji własnych, zarząd spółki rekomenduje, aby akcje własne były nabywane po cenie 350 zł za jedną akcje. "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji powinny zostać skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki. Skup

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - AccorInvest Group, po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę, podał żądający. "W wyniku rozliczenia w dniu

PKO Leasing ponownie ogłosił wezwanie na akcje PCM, po 23,75 zł na akcję

Maklerski PKO Banku Polskiego. Cena w wezwaniu to 23,75 zł za akcję. Wezwanie zostało ogłoszone na wszystkie akcje PCM, tj. na 11 908 840 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda, serii A, B, C, D, E, wyemitowanych przez PCM. "Wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

zrealizowania szybkiego wyjścia z inwestycji nieruchomościowej lub spieniężenia zainwestowanego kapitału. Polska jest jednym z nowych rynków docelowych dla inwestycji grupy Madison. W związku z tym grupa Madison, w tym wzywający traktuje nabycie akcji w spółce jako inwestycję długoterminową i zamierza rozwijać

CCC ogłasza squeeze out pozostałych 9,98% akcji Gino Rossi po 0,55 zł/szt.

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - CCC ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich posiadanych przez nich akcji Gino Rossi pod cenie 0,55 zł za sztukę, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako podmiot pośredniczący. "Przedmiotem przymusowego wykupu jest 17 049

IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę

proponowana cena to 3,7 zł za jedną akcję. Ww. propozycja zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki" - czytamy w komunikacie.  Akcje, które miałyby być przedmiotem nabycia w IX transzy skupu uprawniają do 730 000 głosów, stanowią 2,25% kapitału zakładowego spółki i

Akcjonariusze ZM Ropczyce wzywają do sprzedaży 159 124 akcji po 30,35 zł/akcję

akcji, którym odpowiada 29 091 akcji. "Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 30,35 zł za jedną akcję" - podano również.  Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od 28 stycznia do 12 lutego 2019 r. włącznie, w dni robocze. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji  (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości

W wezwaniu na Mostostal Warszawa zawarto transakcje na 1,834 mln akcji

wezwaniu. "Acciona Construcción S.A., jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w I terminie zapisów, tj. do dnia 5 sierpnia 2019 r. włącznie w dniu rozliczenia ww. transakcji, tj. 12 sierpnia 2019 r

OEX sprzedał OASIS spółkę ArchiDoc, wstępna cena za udziały to 65 mln zł

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - OEX podpisał z Offsite Archive Storage & Integrated Services (OASIS) z siedzibą w Dublinie umowy dotyczące sprzedaży 4 250 000 akcji w kapitale zakładowym ArchiDoc, stanowiących 100% kapitału zakładowego ArchiDoc, podał OEX. Wstępna cena za udziały to 65 mln

Elektrobudowa przystąpiła do emisji akcji serii F, bez emisji akcji serii E

dzień 19 sierpnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Równocześnie, w związku z: [i] przystąpieniem do realizacji emisji akcji serii F, [ii] znaczącą różnicą w zakresie warunków określenia ceny emisyjnej akcji serii F, określonych w uchwale o serii F oraz ceny emisyjnej akcji spółki serii E

W wezwaniu na Alchemię złożono zapisy na 23,44 mln akcji

074 głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia S.A." - czytamy w komunikacie. 11 stycznia Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,8 zł za akcję

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji akcji serii O bez pp

; Cena emisyjna akcji serii O została ustalona na 0,38 zł za sztukę.  "Zarząd ma nadzieje, iż wartość z wpływów z emisji akcji serii O wynosić będzie co najmniej 4 950 000,0" - czytamy w opinii zarządu.  "W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w

J.W. Construction ogłosił skup do 11 mln akcji własnych po 2,7 zł/szt.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania akcji własnych w liczbie do 11 mln szt. po cenie 2,7 zł, podała spółka. "Program będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki w transakcjach poza rynkiem

A&R Carton i Colorpack ogłosiły wezwanie na akcje BSC Drukarni Opakowań

. Cena oferowana w wezwaniu to 40,38 zł za akcję. Zamiarem AR Packaging, poprzez A& R Carton, jest zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie BSC Drukarni Opakowań do 100% z obecnych 60,82%. Cena proponowana przez A&R Carton w wezwaniu została ustalona na poziomie 40,38 zł za akcję, co

Warunek w wezwaniu Immobile na akcje Atremu został spełniony

BM. Grupa Immobile ogłosiła w lutym wezwanie do sprzedaży akcji Atremu, w wyniku którego zamierza pozyskać nie mniej niż 6,09 mln akcji i nie więcej niż 7,34 mln akcji. Grupa oferowała pierwotnie 2,07 zł za akcję na okaziciela i 3,95 zł za akcję imienną. W kwietniu cena za akcję na okaziciela

Boryszew rozliczył wezwanie na akcje Impexmetalu

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji Impexmetalu w cenie 4,25 zł za sztukę, podał Boryszew. Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew, działając wspólnie jako wzywający poinformowały, że nastąpiło rozliczenie wezwanie

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - W ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie Ringier Axel Springer Media AG zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 33 552 302 akcji zwykłych na okaziciela spółki MZN Property, podał Pekao Investment Banking działający jako podmiot pośredniczący

PBKM ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 58 zł za szt.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalił cenę emisyjną akcji serii L, oferowanych w subskrypcji prywatnej na 58 zł za akcję, a liczbę oferowanych akcji na 918 728, podała spółka. "Zarząd […] ustalił cenę emisyjną akcji serii L w

AccorInvest Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji Orbisu po 115 zł/szt.

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - AccorInvest Group ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Orbisu po cenie 115 zł za sztukę, podał wzywający oraz Santander Biuro Maklerskie jako podmiot pośredniczący. "W wyniku wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje

PKN Orlen ma zapisy na akcje dające co najmniej 66% głosów na WZ Energi

) poinformowało, że Skarb Państwa reprezentowany przez ministra aktywów państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN Orlen i złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji, jakie ma w Enerdze. PKN Orlen w wezwaniu na sprzedaż 100% akcji gdańskiej grupy podwyższył ostatnio do 8,35 zł cenę za jedną jej

Skarb Państwa odpowiedział na wezwanie PKN Orlen na akcje Energi

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Skarb Państwa reprezentowany przez ministra aktywów państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN Orlen 5 grudnia 2019 r. i złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji, jakie ma w Enerdze, podał resort. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosą 1

Alchemia: Wezwanie nie wpłynie na dotychczasową działalność, cena jest godziwa

sporządzenia niniejszego stanowiska spółka prowadzi działalność w normalnym trybie. W ocenie zarządu ogłoszone wezwanie pozostanie bez wpływu na dotychczasową działalność spółki" - czytamy w stanowisku zarządu. "Zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena akcji proponowana w wezwaniu odpowiada wartości

W wezwaniu na Alchemię zawarto transakcje na 23,44 mln akcji

, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,8 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Wzywający zamierzali osiągnąć stan, w

CI Games ustaliło cenę emisyjną akcji serii H na 0,9 zł

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - CI Games, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i działając w uzgodnieniu z oferującym - Trigon Domem Maklerskim, ustaliło cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji serii H na 0,9 zł za akcję, podała

OEX otrzymał oferty sprzedaży na łącznie 1,38 mln akcji, stopa alokacji 30,4%

rozliczenia oferty jest 4 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. Skup odbywa się w ramach ogłoszonej w połowie listopada oferty zakupu akcji spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 19 zł  za jedną akcję. Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

) poprzez emisję nie więcej niż 979 394 akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach (kluczowe założenia): 1. Uchwała zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie będzie wymagała zgody rady nadzorczej. 2. Akcje wyemitowane w ramach

Mirbud: Rozpoczęcie skupu akcji JHM Development 17 czerwca

przejęcia pełnej kontroli nad JHM Developement i wycofanie akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W tym celu postanowił ogłosić skup akcji JHM po cenie 1,6 zł za sztukę i podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, skierowanych do akcjonariuszy JHM

MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na MCI Capital do 10,2 zł za szt.

;Wzywający informuje o zmianie z dniem 25 lipca 2018 r. ceny, po jakiej nabywane mają być akcje w ramach wezwania, wskazanej w punkcie 9 treści wezwania, z ceny 9,80 zł za jedną akcję na cenę 10,20 zł za jedną akcję" – czytamy w komunikacie. Zgodnie ze zmienioną treścią wezwania, termin

Finergis i Marek Górski ogłaszają wezwanie na 20,08 mln akcji Ergisu po 3 zł/szt

% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 3 zł za akcję (co oznacza premię wysokości 15,4% względem średniego kursu akcji z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie oraz premię w wysokości 7,1% w stosunku do ostatnich 6 miesięcy poprzedzających

Cyfrowy Polsat ma wstępnie oferty sprzedaży na 18,178 mln akcji Asseco Poland

przez Trigon Dom Maklerski, działający jako podmiot pośredniczący w realizacji zaproszenia, z której wynika, iż ilość akcji spółki Asseco będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco w odpowiedzi na zaproszenie wyniosła 18 178 386 akcji Asseco" - czytamy w komuńikacie

AOC Health wzywa do sprzedaży 10,6% akcji PBKM po 66,4 zł za sztukę

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - AOC Health ogłasza wezwanie do sprzedaży 975 683 akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM), stanowiących 10,6% udziałów w kapitale i głosach po cenie 66,4 zł za jedną akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. 

Część zarządu Scope Fluidics weźmie udział w ABB organizowanym przez Total FIZ

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Prezes i członek zarządu Scope Fluidics zadeklarowali zamiar wzięcia udziału w ABB i zamiar nabycia pakietu akcji o wartości co najmniej po 75 tys. zł po cenie ustalonej w procesie budowy księgi popytu, podała spółka. "Pan Piotr Garstecki, prezes zarządu

BoomBit ma deklaracje objęcia wszystkich nowych akcji w IPO po cenie 19 zł/szt.

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - BoomBit pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji nowej emisji po cenie wynoszącej 19 zł za akcję, podała spółka. Redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych może wynieść nawet 59%. Dodatkowo zostanie sprzedanych część planowanych (550 tys