w gospodarstwie rolnym

KM, Newseria

Polskie rolnictwo jest zbyt rozdrobnione, aby móc konkurować z resztą UE. Tylko 2 proc. gospodarstw jest wystarczająco dużych

Polskie rolnictwo jest zbyt rozdrobnione, aby móc konkurować z resztą UE. Tylko 2 proc. gospodarstw jest wystarczająco dużych

Wydajność polskich gospodarstw rolnych jest ponaddwukrotnie niższa niż w Niemczech, a średnia powierzchnia upraw ponad pięć razy mniejsza - wynika z raportu IERiGŻ. Zdaniem profesora Wojciecha Ziętary jedynie największe krajowe gospodarstwa pod względem efektywności są w stanie konkurować z zachodnim. Tymczasem liczba upraw o powierzchni powyżej 50 ha stanowi zaledwie 2 proc. łącznej liczby gospodarstw w naszym kraju.

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

Rząd drastycznie ograniczy obrót ziemią rolną, bo będą ją mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni. Mniej potencjalnych kupców oznacza niższe ceny. Skorzystają rolnicy ze średnimi gospodarstwami, którzy chcą dokupić ziemi. Z majstrowania przy dziedziczeniu ziemi rząd się wycofał. Oto, co wiemy o rządowym projekcie.

Jak rząd chce obracać ziemią

W dniu, w którym rząd PiS debatował nad nową ustawą o ziemi rolnej, agencja Martin & Jacob przedstawiła swoje najnowsze badania zrobione na zlecenie banku BGŻ BNP Paribas. Wynika z nich, że mniej więcej połowa naszych rolników uznaje kupno ziemi za najlepszą inwestycję. To ma być ich kapitał na przyszłość. A prawie 60 proc. inwestuje w rozwój swojego gospodarstwa z myślą o spadkobiercach.

Coraz chętniej kupujemy ekologiczne warzywa i owoce. Kto i ile na tym zarabia?

Artykułów Rolno-Spożywczych. Oznacza to, że ekologiczne gospodarstwa nie stosują w swoich uprawach agrochemii, czyli sztucznych nawozów. Według danych GUS w 2013 roku ekocertyfikat posiadało prawie 20 tys. gospodarstw rolnych. Tymczasem w latach 2011-12 takich gospodarstw było jedynie ok. 1,5 tys. Najwięcej

MRiRW szacuje straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę na 1,09 mld zł

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę oszacowano na 1 087,96 mln zł w 134 289 gospodarstwach rolnych - na powierzchni 1 805,5 tys. ha, wynika z danych z początku sierpnia przedłożonych Radzie Ministrów przez ministra rolnictwa i rozwoju

Rząd przyjął projekt ustawy o nowych formach pomocy zadłużonym gosp. rolnym

restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej; - udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej

Rząd przyjął nowelę łagodzącą ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi

który: - nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość, - nabyta  nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom" - czytamy także. Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 5% r/r do 1819 zł/mies. w 2019 r.

. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1 201 zł i były realnie wyższe o 3,3% w stosunku do 2018 r., podał GUS. GUS podał, że gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym dysponowały najwyższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę - 2 174

Rząd chce, by rolnicy mogli ubiegać się o pomoc z powodu suszy przez aplikację

szkód w gospodarstwie. "Wprowadzenie aplikacji publicznej pozwalającej producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę powinno znacznie usprawnić proces […] m.in. przez ograniczenie błędów i skrócenie czasu na uzyskanie informacji o wysokości szkód

Rolnicy nie stracili. Zyskali

Przed wejściem do Unii Europejskiej nikt nie chciał wierzyć w nasze wyliczenia wzrostu dochodu gospodarstw rolnych. A one się sprawdziły - mówi "Gazecie" dr Zofia Krzyżanowska, radca ministra rolnictwa Co się zmieniło na polskiej wsi po 1 maja? - Nie nastąpiło nic, czego wcześniej

BGK chce przeznaczyć 50 mln euro na gwarancje kredytowe dla rolników

poprzedzone oceną zdolności kredytowej kredytobiorców, dokonywaną przez banki, uwzględniającą dotychczasowy poziom zadłużenia.   "W trakcie uzgodnień jest także katalog wydatków, które będzie można sfinansować kredytem zabezpieczonym gwarancją. Obejmie on koszty modernizacji gospodarstw rolnych i

Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w 

KOWR przekaże 253 mln zł producentom rolnym z powodu susz i huraganów w ub.r.

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przekaże dodatkowo ponad 253 mln zł Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) na pomoc dla producentów rolnych, u których w gospodarstwach powstały szkody w uprawach spowodowane suszą, huraganem

UOKiK: Ośmiu przedsiębiorców z zarzutami w zw. ze zmowami przetargowymi

przeciwko nim trzy postępowania" - czytamy w komunikacie. Pierwsze dotyczy przedsiębiorców, którzy mają siedzibę w miejscowości Mareza (woj. pomorskie). Są to: Mega Coffee, Gospodarstwo Warzywnicze Leszek Kędziora oraz Gospodarstwo Rolne Katarzyna Kućmińska. Mogli oni wpłynąć na m.in. na wyniki

Rząd przyjął uchwałę ws. strategii rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

, średnich i dużych gospodarstw rolnych; - większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego dzięki  rozwojowi nowych umiejętności i kompetencji jego pracowników, a także przez wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji i zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

W kwietniu 2016 r., zaraz po objęciu rządów, PiS wprowadził ustawę, która zlikwidowała swobodny obrót ziemią rolną. Dziś możliwość jej nabywania mają rolnicy indywidualni. Prawo pozwala na to także ich bliskim oraz samorządom, Kościołom i związkom wyznaniowym. Trzy lata temu ustalono też nowe

IMC osiągnął rekordowy poziom 6,3 t/ha wydajności zbiorów pszenicy ozimej

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory pszenicy ozimej. Wydajność osiągnęła poziom 6,3 t/ha, co jest  najlepszym wynikiem w całej historii upraw tego zboża w gospodarstwach należących do spółki, podano w komunikacie. "W tym

BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Na podstawie umowy zawartej dziś pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstał Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego celem jest ułatwienie rolnikom oraz

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 4,3% r/r do 1693 zł/mies. w 2018 r.

na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2 012 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1 400 zł) na osobę wystąpiły, podobnie jak w latach poprzednich, w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym, podał GUS. "Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem

KE chce przedłużyć termin na wnioski dla rolników, zwiększyć pomocy państwa

początku kryzysu Komisja przedłużyła termin składania wniosków o płatność w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z 15 maja na 15 czerwca 2020 r. O przedłużeniu poinformowano już Włochy, a Komisja podjęła kroki prawne, żeby wdrożyć je we wszystkich państwach członkowskich. Zwiększono też pomoc państwa. Obecnie

GUS: Dochód rozporządzalny emerytów i rencistów o 1,6% wyższy niż średni w 2016

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wyniósł 1 499 zł w 2016 r. i był o 1,6% wyższy od średniej ogólnopolskiej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W 2016 roku w gospodarstwach domowych

BIG InfoMonitor: Zaległości rolników przekroczyły 915 mln zł po II kw. 2019 r.

pełnych rozmiarów i w wielu miejscach były suche i gotowe do koszenia już w lipcu. Susza zaszkodziła zresztą nie tylko zbiorom zbóż, ale także owoców i warzyw. Problemów doświadczyli rolnicy z 15 województw. Dane z sierpnia wskazują, że klęską dotkniętych zostało ponad 134 tys. gospodarstw rolnych, o

KRD: Zadłużenie rolników sięgnęło 484 mln zł

gospodarzy. I jak rolnicy sami przyznają, będą się zmniejszać jeszcze bardziej. Co prawda, przełom roku był dla rolników momentem, w których część z nich postanowiła spłacić zaległe zobowiązania za pieniądze ze sprzedanych produktów rolnych lub inwentarza. Jednak w gospodarstwach zaczęły się przygotowania do

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników trafi z Sejmu do podpisu prezydenta

prawnych, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami produktów rolnych lub grup tych produktów albo prowadzących chów lub hodowlę ryb, albo osób fizycznych lub prawnych niebędących rolnikami, zajmujących się przechowywaniem

Na rynku nie ma sentymentów

Dominika Wielowieyska: Czy na początku małżeństwa ustaliliście, że mąż utrzymuje dom, a pani nim zarządza i zajmuje się dziećmi? To taki krakowski, konserwatywny model rodziny. Iwona Beaupré: - Nie. Umówiliśmy się, że kto pierwszy chwyci wiatr w żagle, ten utrzymuje rodzinę. Ukończyłam

Orlen Paliwa oferuje rolnikom zbiornik na ON w ramach umowy na dostawę paliwa

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Właściciele gospodarstw rolnych, którzy miesięcznie zużywają do zasilania swoich maszyn minimum 3 m3 oleju napędowego, mogą w ramach umowy na dostawy tego paliwa otrzymać od spółki Orlen Paliwa dwupłaszczowy zbiornik na ON o pojemności 5000

IMC osiągnął poziom 9,7 t/ha wydajności zbiorów kukurydzy

kukurydzy na polach uprawianych przez IMC jest lepsza od średniej na Ukrainie o 37% (według danych ukraińskiego ministerstwa polityki rolnej i żywności wyniosła ona 7,1 t/ha). Wyniki żniw kukurydzy, która jest najważniejszą uprawą dla spółki były też o ponad 10% lepsze od średniej wypracowanej w

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie spadł r/r do -2,7 pkt w III kw.

. "Poprawa sytuacji dochodowej rolników jest jednak znacznie słabsza od przewidywanej przez nich przed kwartałem. Jest to w znacznym stopniu skutkiem niskich cen na rynkach rolnych. Pewną poprawę koniunktury zauważają jedynie gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin wieloletnich oraz chowem i hodowlą

PZPO: Sprzedaż opon spadła r/r w 2019, z wyjątkiem segmentów SUV-ów i motocykli

więcej właścicieli gospodarstw rolnych, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych wie, że dobre opny to inwestycja, która się zwraca - coraz bardziej świadomie wybierają oni opony o lepszej jakości w celu optymalizacji, obniżenia kosztów użytkowania, co jest szczególnie istotne na

Rząd przeznaczył 450 mln zł na pomoc dla rolników i producentów wz. z suszą

Warszawa, 01.09.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem suszy w 2015 r., poinformowało Centrum

Hochland Polska wspiera Fundację Siepomaga i dostawców mleka

walkę z epidemią. Napięta i trudna sytuacja gospodarcza, odbija się również negatywnie na kondycji gospodarstw rolnych. Hochland Polska współpracuje na stałe z ok. 600 gospodarstwami rodzinnymi w całej Polsce, podkreślono w komunikacie. "Zdajemy sobie sprawę, że w tych okolicznościach hodowcy

ME i MR: Ustawa ws. cen energii elektrycznej obejmuje także rolników

. "Rolnicy to też małe i mikroprzedsiębiorstwa. Większość rolników korzysta dziś z taryfy G, ale coraz więcej z innych taryf np. C, co oznacza, że pobór energii jest rozdzielony na gospodarstwo domowe i działalność rolną. Ta grupa może również z tych przepisów skorzystać" - powiedział Ardanowski

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie wzrósł r/r do -1,7 pkt w II kwartale

materiale. "Gospodarstwa rolne przewidują, że ich przychody w kolejnym kwartale wzrosną, co wzmocni efekt sezonowy. Biorąc jednak pod uwagę, iż echo ubiegłorocznego nadzwyczajnego przypływu optymizmu wśród gospodarstw rolnych przeminęło, nie należy raczej spodziewać się, by owa tendencja

MinRol przygotowało ustawę dot. ulg dla spółdzielni rolników

rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej, skutkuje m.in. dużym rozproszeniem podaży, natomiast dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców (przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny), podano także. "W przypadku wielu

W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

 Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - W Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania, w ramach którego do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii ma trafić w sumie 565 mln zł, podał bank. Pieniądze z budżetu państwa spłacą część odsetek do kredytów

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 6,3% r/r do 1598 zł/mies. w 2017 r.

wszystkim realny wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego - o 47,1% oraz w mniejszym stopniu ze świadczeń społecznych - o 17,4%. Najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania odnotowały gospodarstwa domowe emerytów (82,2%), a najniższy gospodarstwa domowe rolników (68,2

BGŻ BNP Paribas: Wzrośnie udział kredytów w finansowaniu zakupów ziemi rolnej

. najbardziej dotkliwym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na gospodarstwa rolne w 2015 r. była susza - uważa tak blisko 80% pytanych. Natomiast wprowadzenie embargo przez Rosję w 2014 r. nie było aż tak odczuwalne, jak się obawiano. Jedynie 7% gospodarzy uznało je za największe zagrożenie dla prowadzonej

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej Skarbu Państwa

gospodarstwo rodzinne" - czytamy w komunikacie.  Ustawa przewiduje wprowadzenie szeregu ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, zarówno państwowymi (z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa), jak i będącymi w prywatnym obrocie. W stosunku do tych pierwszych wprowadza jako zasadę 5 letni

GUS: Produkcja żywca wzrosła o 3,7% r/r, mleka o 3,5% r/r w 2018 r.

970,1 tys. ton żywca, tj. o 77,2 tys. ton (o 1,3% mniej) niż w 2017 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 84% produkcji krajowej" - czytamy w komunikacie. Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 484,8 kg, a mleka 939 litrów wobec

Rząd przyjął projekt ustawy o sprzedaży ziemi należącej do Skarbu Państwa

lub organu egzekucyjnego. "Nabycie nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Tylko w przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu

Sejm poprawił przepisy o gruntach rolnych

przewyższałyby ich rynkową wartość. Skutki tego rozwiązania boleśnie odczuli nie tylko ci, którym banki odmówiły kredytu na budowę domu. Protestować zaczęli także rolnicy, którym ustawa w takim kształcie zablokowała możliwość inwestowania w gospodarstwa. Rzecz w tym, że jeśli ktoś ma działkę rolną o wartości np

Sejm zajmie się kredytami inwestycyjnymi na gruntach rolnych

Nieruchomości Rolnych mogła skutecznie korzystać z prawa pierwokupu gruntów rolnych. Wcześniej ustawa uniemożliwiła obciążanie ich hipoteką lub hipotekami, które przewyższałyby wartość rynkową tej nieruchomości. Czyli jeśli ktoś ma działkę rolną o wartości 50 tys. zł, to w księdze wieczystej można wpisać

IMC przeprowadziła siew upraw jarych przy lepszej pogodzie niż przed rokiem

paszowe używane przez gospodarstwa hodowlane wchodzące w skład grupy. Bank ziemi spółki obejmuje również pszenicę ozimą zasianą jesienią 2018 r. (planowane zbiory lipiec- sierpień br.), podano. "W obecnym sezonie kampanię siewną udało nam się przeprowadzić w zbliżonym do optymalnych terminach

IMC zakończyła zbiory soi i słonecznika z wydajnością wyższą o 30 i 21% r/r

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory soi z wydajnością na poziomie 3 t/ha, czyli o 30% większą r/r. 29 września spółka podsumowała żniwa słonecznika, którego wydajność sięgnęła 3,5 t/ha i była o 21% lepsza niż przed rokiem. W gospodarstwach

GUS: Dochody gospodarstw domowych wzrosły o 7%, wydatki o 4,3% r/r w 2016 r.

poprzednich) odnotowano w 2016 r. w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym – wynosiły one odpowiednio: 1 792 zł i 1 315 zł. Dochód w tej grupie gospodarstw domowych był o 21,6% wyższy od średniego dochodu w gospodarstwach ogółem, a wydatki o 16,2% wyższe od średnich

IMC planuje 5 mln USD nakładów inwestycyjnych na 2018 r.

prasowej. Spółka planuje przeznaczyć 3 mln USD na maszyny rolnicze, 1 mln USD na modernizację powierzchni magazynowania, 0,3 mln USD na przebudowę gospodarstwa mleczarskiego oraz 0,7 mln USD na różnego rodzaju naprawy. IMC zakłada także docelowo większy nacisk na innowacje w grupie, co uwzględniono już

KRUS wybrała IBM Cloud w celu modernizacji swej platformy e-learningowej

na zapobieganiu wypadkom w gospodarstwach rolnych do chmury pomoże zwiększyć znajomość zasad bezpieczeństwa pracy.  "Według Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH, USA), uprawa roli jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów, gdzie ryzyko obrażeń śmiertelnych i

GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 10,9% r/r w I kw.

magazynowe (ale ich powierzchnia użytkowa oddana do użytkowania zmniejszyła się w porównaniu z I kw. 2017 r. o 22%), budynki gospodarstw rolnych (spadek powierzchni o 9,8%) oraz budynki przemysłowe (spadek o 37,5%). Większe zainteresowanie budynkami biurowymi i budynkami handlowo-usługowymi znalazło

Banki z SGB udzieliły 40% wszystkich kredytów z dopłatą ARiMR w 2017 r.

spółdzielcze SGB są podstawowymi bankami dla średnich i mniejszych gospodarstw rolnych, które dominują na polskiej wsi, co wynika z danych finansowych za 2017 rok. Niemniej produkty finansowe banków spółdzielczych SGB doskonale sprawdzają się również w gospodarstwach wielkoobszarowych oraz w firmach sektora

GUS: ziemia drożeje. Pośrednicy: To pozorny wzrost, handel ziemią zamarł

obrót gruntami rolnymi. Mogą je bowiem kupować zasadniczo wyłącznie rolnicy. Ustawę przeforsował PiS, aby ograniczyć spekulację gruntami rolnymi, a także nie dopuścić do powstawania gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha oraz wykupu ziemi przez cudzoziemców. W powszechnej ocenie ekspertów miało to

Laktopol rozpoczął eksport na rynek Ugandy

produktem Laktopolu jest Instant Fat Filled Milk Powder (IFFMP) - zamiennik mleka pełnego, który wszedł do oferty firmy w 2015 r. i zyskał popularność, przede wszystkim w Afryce Zachodniej, podkreśliła firma. "Uwolnienie kwot mlecznych w 2015 roku zwiększyło produkcję mleka w gospodarstwach rolnych

PiS znowu uderza w polską wieś. Rolnikom trudniej o kredyt

m.in. o grunty rolne, budynki gospodarcze oraz podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, np. ciągniki z maszynami oraz samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów. Nowe przepisy pozwalają rolnikom

Ustawa o ziemi w toku. Rolnicy manifestują. PiS przekonuje

gospodarstwo rolne swojej rodzinie czy bliskim, nawet jeśli nie zajmują się oni rolnictwem. Jednak żeby zacząć uprawiać ziemię na ojcowiźnie, nowy rolnik musi mieć wykształcenie rolnicze i mieszkać w powiecie, w którym będzie prowadził gospodarstwo. Do tego w prywatnym obrocie ziemią ANR będzie miała

GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 5,6% r/r w 2017 r.

nich największym popytem inwestorów cieszyły się zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, których powierzchnia użytkowa oddana do użytkowania zwiększyła się w porównaniu z 2016 r. o 40,9% oraz budynki gospodarstw rolnych – wzrost o 9,6%. Mniejsze zainteresowanie budynkami biurowymi skutkowało

Rząd za utworzeniem Funduszu dla rolników, którzy ponieśli straty ekonomiczne

Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat.   „Środki zgromadzone w funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: - gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w

Wojciech Faszczewski powołany na prezesa Pepeesu na kolejną kadencję

. Jest także prezesem Gospodarstwa Rolnego "Ponary" Sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej CHP Energia Sp. z o.o. Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. (ISBnews)  

Konsorcjum GPW rusza z pracami nad Platformą Żywnościową

producentom rolnym w uzyskaniu satysfakcjonującej i ekonomicznie uzasadnionej ceny. „Jest to działaniem bardzo ważnym. Specyfika polskiego rolnictwa to małe i średnie gospodarstwa i ważne jest ich urynkowienie, żeby były w stanie lokować swoją wysokiej jakości produkcję na rynku" - dodał minister

NIK: Działania podejmowane na rzecz ekorolnictwa niespójne i nieskuteczne

- 25% - to gospodarstwa o powierzchni upraw od 5 ha do 10 ha. Na tle innych państw Unii Europejskiej wypadamy jednak bardzo słabo. W 2017 r. całkowita powierzchnia ekologicznych gruntów rolnych w Unii Europejskiej wynosiła ponad 12,5 mln ha, co stanowiło 7% powierzchni użytków

IMC zebrała 762 tys. ton kukurydzy, wydajność wzrosła o 22% r/r

polowych w IMC. Spółka osiągnęła też bardzo dobre wyniki w przypadku innych upraw. Wydajność roślin oleistych wzrosła o 20-30%w porównaniu z 2017 r. W gospodarstwach IMC zebrano w sumie 32,2 tys. ton soi z powierzchni 10,7 tys. ha. Wyniki żniw tej uprawy były o 20% lepsze niż średnia wydajność na Ukrainie

KRD: Długi rolników wynoszą 412,5 mln zł

przez nią samą – 20,86 mln zł (przede wszystkim uprawy rolne inne niż wieloletnie oraz gospodarstwa mieszane – uprawa i hodowla). Spory udział w zadłużeniu wobec rolnictwa (ponad 19 mln zł) mają też hurtownie spożywcze oraz firmy handlujące płodami rolnymi i żywymi zwierzętami. 13

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

, który gospodarstwo rolne prowadzi osobiście i mieszka na miejscu od co najmniej pięciu lat. W ZBP podkreślają, że "daleko idące ograniczenia w obrocie ziemią" mogą spowodować np. obniżenie wartości zabezpieczeń przyjętych przez banki na poczet udzielonych kredytów. W takiej sytuacji banki mogą

Kościół nie każdemu sprzeda ziemię. Nowe przepisy przyjął Sejm

W czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę, która m.in. reguluje prywatny obrót gruntami rolnymi. Ma ona zapobiegać ich wykupywaniu przez koncerny rolne oraz krajowych i zagranicznych inwestorów spekulacyjnych, kiedy od maja przestaną obowiązywać administracyjne ograniczenia dla firm i obywateli UE

Zmieniły się przepisy związane z wypłatą świadczeń przedemerytalnych. Kiedy i komu się należą?

nieskładkowe (np. studia, praca w gospodarstwie rolnym). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. 2. Konieczna rejestracja w urzędzie pracy Świadczenia przedemerytalnego nie dostaje się zaraz po zwolnieniu. Najpierw trzeba się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy i

Wskaźnik koniunktury w rolnictwie IRG SGH wzrósł do -5,3 pkt w I kw. 2017 r.

. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się. Jest to czwarty kwartał z rzędu poprawy koniunktury rolnej. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła wprawdzie bardzo niewiele, bowiem zaledwie o 0,6 punktu, z poziomu -5,9 pkt do  -5,3 pkt., jednak ta poprawa jest niespodzianką, bowiem

Kolejka po zgodę na sprzedaż ziemi rolnej. A ustawa do Trybunału

nim ten, kto osobiście prowadzi gospodarstwo rolne oraz zamieszkuje na miejscu od co najmniej pięciu lat. Jednak do zawarcia transakcji z nierolnikiem potrzebna jest zgoda prezesa ANR, który może jej udzielić tylko w ściśle określonych przypadkach, np. gdy kupujący ziemię da "rękojmię należytego

Nie będzie ograniczeń w sprzedaży domów na wsi!

rolniczego. Jan Krzysztof Ardanowski z PiS przekonywał, że osoba chcąca prowadzić gospodarstwo rolne musi mieć odpowiednią wiedzę. Może ją zaś zdobyć np. na kursach rolniczych. - Firmy będą robiły świetny interes na organizowaniu takich kursów - skwitowała posłanka PO. Spadkobiercy zabezpieczeni Posłowie PiS

Czy Polska ziemia rolna jest zagrożona wykupem? [ANALIZA]

. Babalski zwrócił posłom uwagę na zeszłoroczną opinię EKES, w której bije on na alarm, bo gospodarstwom rodzinnym w całej Europie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony potężnych funduszy inwestycyjnych oraz koncernów rolnych. Te pierwsze pociąga możliwość spekulowania na wzroście wartości gruntów

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Co ważne, bez zgody sądu nie mogliby jej przez co najmniej dziesięć lat zbyć, obciążyć lub oddać w użytkowanie. A gdyby sprzedający ziemię nie mógł znaleźć chętnego wśród okolicznych rolników? Nic to nie da. Mógłby on wprawdzie wystąpić do prezesa Agencji

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

przejęciem przez inwestorów spoza UE" - czytamy w komunikacie. Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). "W tym roku na ten cel przeznaczymy prawie 300 mln zł, a w przyszłym - 270 mln zł. Dopłaty będą

PiS złagodził ustawę o handlu ziemią. I tak trafi do Trybunału

inwestorów spekulacyjnych. Ostra krytyka forsowanych przez rząd rozwiązań odniosła niewielki skutek. Najwcześniej PiS wycofał się z majstrowania przy dziedziczeniu ziemi rolnej. A przypomnijmy, że pierwotny pomysł resortu rolnictwa był taki, aby w przypadku np. dziedziczenia gospodarstwa przez dziecko, które

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, ujawniła oświadczenie majątkowe

publicznej. Z dokumentu wynika, że Streżyńska na koniec 2015 r. posiadała dom o powierzchni 144 m kw. położony na działce 1259 m kw., a także gospodarstwo rolne o powierzchni 11,2 ha. Pani minister w spadku po ojcu otrzymała też użytek rolny o powierzchni 650 m kw. - współwłasność wraz z innymi

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

., otrzymają 1000 zł na hektar. Oprócz tego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich

Ustawa o handlu jak marzenie liberała. Ale ułatwienia tylko dla... rolników

Do Sejmu wpłynął niezwykle liberalny projekt ustawy dotyczącej handlu prowadzonego przez rolników, a dotyczącego produktów przetworzonych w ich własnego gospodarstwa rolnego. Projekt przygotowany przez posłów klubu Kukiz 15 zawiera przepisy niezwykle korzystne dla producentów rolnych. Dopuszcza on

PTUW i Poczta Polska rozpoczęły sprzedaż ubezpieczeń rolnych z dopłatami

zwiększyć liczbę gospodarstw i powierzchni upraw rolnych objętych ubezpieczeniem" - powiedział prezes.  W perspektywie 2021 roku upowszechnienie dostępności polis dla rolników dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską ma doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw, podano w

Ziemia już zaczęła tanieć. Skutek ustawy gruntowej?

gruntami rolnymi, ale także nie dopuścić do powstawania gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha oraz wykupu ziemi przez cudzoziemców. Tego typu ograniczenia nie dotyczą gruntów rolnych, które w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele inwestycyjne. Zdaniem Jerzego Kazka

BGŻ BNP Paribas: Polacy spożywają ok. 6,3 kg czekolady rocznie

dochodów w gospodarstwach domowych. W latach 2012-2016 przeciętny dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych zwiększył się o 19,4%, co było jednym z powodów, dla których spożycie czekolady i wyrobów czekoladowych tak dynamicznie wzrosło" - powiedział analityk rynków rolnych w Banku BGŻ BNP

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

do pracy w gospodarstwie rolnym), wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a w przypadku nauki w szkole – 18 lat; a także wtedy, gdy sprawuje opiekę nad dzieckiem uznanym za całkowicie niezdolne do

IMC zebrała 610 tys. ton kukurydzy, wydajność na poziomie z 2016 r.

dla Ukrainy osiągnęła w tym sezonie poziom 5,44 t/ha vs 9,1 t/ha w gospodarstwach IMC, podano także. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie

Kościół jednak nie kupi ziemi rolnej? Senatorowie PiS przeciw takiemu przywilejowi

zgodnie z ustawą prywatny właściciel takiego zabytku, mógłby go sprzedać jedynie rolnikowi, co - jak łatwo się domyślić - graniczyłoby z cudem. W ustawie od rolników wymaga się osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zamieszkiwania na miejscu od co najmniej pięciu lat. Kupionych gruntów bez zgody

Ustawa PiS. Kościół kupi ziemię rolną. "Bo był ograbiony w PRL"

indywidualnym, którzy swoje gospodarstwo rolne prowadzą osobiście i mieszkają na miejscu od co najmniej pięciu lat. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel nawet nie chciał słyszeć o ustępstwach m.in. w kwestii wymaganych od rolników kwalifikacji. Od nich zależy zaś uzyskanie możliwości kupowania gruntów rolnych

JLL: Nowa ustawa o ziemi rolnej utrudni działalność deweloperów przem.-magazyn.

dzielenie gospodarstw rolnych, o ile kupującym nie jest inny rolnik. W praktyce oznaczać to będzie, że rolnik posiadający na przykład gospodarstwo o wielkości 40 ha całą powierzchnię będzie mógł sprzedać każdemu, jeśli jednak zechce podzielić swoją ziemię, to np. 10 ha może sprzedać już tylko innemu

Nowy projekt Kukiz'15: Rolniku, podejmij działalność gospodarczą

. Ratunek dla wsi - Liczymy, że ta ustawa pobudzi rolników do zakładania działalności gospodarczej - mówił poseł Sachajko. Dlaczego uznał, że ta sprawa jest ważna? Bo jak wykazał spis rolny z 2010 r., zaledwie 1,6 proc. wszystkich gospodarstw rolnych w naszym kraju ma więcej niż 50 ha. A zdaniem ekspertów

GUS: Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 3,2% r/r w 2014 r.

rachunek poza gospodarstwem rolnym (tak jak i w roku poprzednim) i wynosiły odpowiednio: 1632 zł i 1302 zł. Dochód w tej grupie gospodarstw domowych był o 21,7% wyższy od średniego dochodu w gospodarstwach ogółem, a wydatki o 20,7% wyższe od średnich wydatków ogółem. Wydatki na towary i usługi

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

normy sanitarne Pomocnik rolnika W 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowelizacja wprowadza nowy typ umowy cywilnoprawnej: umowę o pomoc, którą można zawrzeć z osobą zatrudnioną do pomocy w gospodarstwie na 90 dni przy zbiorach owoców i warzyw

Rolniczy protest w Warszawie "w obronie polskiej ziemi"

- zapewniał min. Babalski. Faktem jednak jest, że rząd wycofał się z majstrowania przy dziedziczeniu ziemi rolnej dopiero pod wpływem krytyki w mediach. Pierwotny pomysł Ministerstwa Rolnictwa był taki, aby w przypadku np. dziedziczenia gospodarstwa przez dziecko, które nie pracuje na roli, Agencja

IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9%

, mocniejszą reakcją na wybuch epidemii początkowo (tj. w drugim kwartale) wykaże się spożycie w sektorze gospodarstw domowych (czyli konsumpcja), a słabszą - nakłady brutto na środki trwałe (czyli inwestycje)" - podano także. Konsumpcja prywatna spadnie - zdaniem ekspertów - o 2,3% w całym 2020 roku

PIU: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł r/r w 2019 r.

licznba polis w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych wyniosła 1 725 761, zaś w ramach obowiązkowego OC rolników liczba polis wynosiła 1 497 460. Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 3 021,6 tys. , zaś składka przypisana brutto z prywatnych

Kalendarium ISBnews

sprzedanej przemysłu i budowlano-montażowej w VIII 2019 roku --10:15: Konferencja prasowa BFF Banking Group --11:00: Śniadanie prasowe Banku Gospodarstwa Krajowego 'Fundusz Trójmorza - wehikuł inwestycyjny na rzecz rozwoju infrastruktury regionu Trójmorza'   PIĄTEK, 20 września

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 18 września --Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019, dzień II --10:00: Briefing PERN z udziałem Piotra Naimskiego i prezesa Igora Wasilewskiego --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w VIII 

Strach padł na rolników i mieszczuchów posiadających ziemię

poprawę struktury obszarowej gospodarstw oraz zapobieganie spekulacji ziemią. Umożliwienie ANR ingerencji w rynek w sytuacji, gdy ziemię rolną miałaby kupić osoba niebędąca rolnikiem, od początku wzbudzało kontrowersje. Sprawą zajmował się Trybunał Konstytucyjny. W 2010 r. uznał jednak, że przepis jest

Ursus Dystrybucja powiększy sieć punktów własnych do 10 w najbliższym czasie

rolnych. Obecnie sieć dealerów powiązanych z Ursus Dystrybucją wynosi 20 podmiotów i sukcesywnie rośnie" - czytamy dalej. Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla

Na całym świecie wzrosły ceny gruntów rolnych. Gdzie najbardziej?

Jego autorzy podkreślają, że "indeks notuje silny, stabilny wzrost oraz cechuje się znacznie mniejszą zmiennością niż indeksy cen innych surowców". Savills prześledziła też zmiany cen ziemi rolnej od 2002 r. Okazuje się, że najszybciej, bo w tempie 20,4 proc. średniorocznie, rosły one w

Budownictwo słabym priorytetem rządu

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która opóźni jej wejście w życie o cztery miesiące. Z jednej strony to dobrze, bo w obecnym kształcie najpewniej miałaby destrukcyjny wpływ m.in. na budownictwo. Skutkiem ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi byłby

Grupa Azoty uruchomi satelitarny program informujący o zmianach w uprawach

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty uruchomi pilotażowy program informujący gospodarstwa rolne o zmianach w kondycji upraw w oparciu o obserwacje satelitarne, poinformowała spółka. Grupa Azoty podpisała w tej sprawie umowę z polskim startupem SatAgro, podano także. "Projekt

Koniec cenowego eldorado w obrocie ziemią rolną

, obciążyć lub oddać w użytkowanie. PiS postawił sobie za cel nie tylko ograniczenie spekulacji gruntami rolnymi, ale także niedopuszczenie do powstawania gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha oraz wykupu ziemi przez cudzoziemców. Jerzy Kazek mówi, że pod koniec ubiegłego roku miał po kilkadziesiąt

GUS: Liczba oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 0,5% r/r w 2019 r.

%). Wreszcie, w 2019 roku wybudowano 6 792 nowe budynki gospodarstw rolnych - o 1,1% mniej niż w roku poprzednim. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 2 883,3 tys. m2 (spadek o 8% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (26,3

Black Pearls VC zainwestował w estoński eAgronom

, cytowany w komunikacie. Założony w Tartu (Estonia), eAgronom zapewnia rolnikom dostęp do intuicyjnej platformy cyfrowej, która ułatwia codzienne zarządzanie gospodarstwem rolnym. W październiku tego roku, firma zebrała rundę inwestycyjną w wysokości 4 mln zł, podano w materiale. Black Pearls VC

PiS funduje rolnikom trzęsienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swobód"

Powierzchnia gruntów rolnych w woj. opolskim wynosi obecnie 520,3 tys. ha, a liczba gospodarstw rolnych blisko 27 tys. Większość, bo ponad 26 tys., stanowią gospodarstwa indywidualne. To wyraźnie wskazuje, że rolnictwo jest niezwykle istotną częścią życia regionu. Jak na jego funkcjonowanie wpłynie

PKO BP: Wzrost cen oraz fundusze unijne pociągną inwestycje rolnicze w 2017 r..

gospodarstw rolnych', czy też 'Premie dla młodych rolników', co może wpłynąć pozytywnie na inwestycje w sektorze rolniczym. Sytuacja polskiego eksportu surowców rolnych najlepiej kształtuje się w przypadku rynku mleka, co jest wynikiem wzrostu popytu w skali globalnej oraz ograniczenia podaży mleka na