w gospodarstwie rolnym

KM, Newseria

Polskie rolnictwo jest zbyt rozdrobnione, aby móc konkurować z resztą UE. Tylko 2 proc. gospodarstw jest wystarczająco dużych

Polskie rolnictwo jest zbyt rozdrobnione, aby móc konkurować z resztą UE. Tylko 2 proc. gospodarstw jest wystarczająco dużych

Wydajność polskich gospodarstw rolnych jest ponaddwukrotnie niższa niż w Niemczech, a średnia powierzchnia upraw ponad pięć razy mniejsza - wynika z raportu IERiGŻ. Zdaniem profesora Wojciecha Ziętary jedynie największe krajowe gospodarstwa pod względem efektywności są w stanie konkurować z zachodnim. Tymczasem liczba upraw o powierzchni powyżej 50 ha stanowi zaledwie 2 proc. łącznej liczby gospodarstw w naszym kraju.

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

Rząd drastycznie ograniczy obrót ziemią rolną, bo będą ją mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni. Mniej potencjalnych kupców oznacza niższe ceny. Skorzystają rolnicy ze średnimi gospodarstwami, którzy chcą dokupić ziemi. Z majstrowania przy dziedziczeniu ziemi rząd się wycofał. Oto, co wiemy o rządowym projekcie.

Jak rząd chce obracać ziemią

W dniu, w którym rząd PiS debatował nad nową ustawą o ziemi rolnej, agencja Martin & Jacob przedstawiła swoje najnowsze badania zrobione na zlecenie banku BGŻ BNP Paribas. Wynika z nich, że mniej więcej połowa naszych rolników uznaje kupno ziemi za najlepszą inwestycję. To ma być ich kapitał na przyszłość. A prawie 60 proc. inwestuje w rozwój swojego gospodarstwa z myślą o spadkobiercach.

Coraz chętniej kupujemy ekologiczne warzywa i owoce. Kto i ile na tym zarabia?

Artykułów Rolno-Spożywczych. Oznacza to, że ekologiczne gospodarstwa nie stosują w swoich uprawach agrochemii, czyli sztucznych nawozów. Według danych GUS w 2013 roku ekocertyfikat posiadało prawie 20 tys. gospodarstw rolnych. Tymczasem w latach 2011-12 takich gospodarstw było jedynie ok. 1,5 tys. Najwięcej

MRiRW szacuje straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę na 1,09 mld zł

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę oszacowano na 1 087,96 mln zł w 134 289 gospodarstwach rolnych - na powierzchni 1 805,5 tys. ha, wynika z danych z początku sierpnia przedłożonych Radzie Ministrów przez ministra rolnictwa i rozwoju

Bank Pocztowy ma umowę z Lechpolem dot. preferencyjnych kredytów dla rolników

dobrych warunkach. Rolnicy współpracujący z naszą firmą, będą mogli przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki pieniężne na zakup nawozów i środków produkcji rolnej, co niewątpliwie może przełożyć się na zwiększenie sprzedaży w gospodarstwach rolnych i ich dynamiczny rozwój" - powiedział prezes

Carrefour uruchomił projekt 'Prosto z pola do 50 km' skracający łańcuch dostaw

korzystać z poszerzonej oferty produktów wysokiej jakości pochodzących z małych pobliskich gospodarstw rolnych. "W Carrefour stawiamy na partnerskie relacje z dostawcami i oferujemy specjalne warunki współpracy z rolnikami. Realizując projekt 'Prosto z pola do 50 km', nasza sieć nie tylko zapewnia

Rząd przyjął projekt ustawy o nowych formach pomocy zadłużonym gosp. rolnym

restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej; - udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej

Rolnicy nie stracili. Zyskali

Przed wejściem do Unii Europejskiej nikt nie chciał wierzyć w nasze wyliczenia wzrostu dochodu gospodarstw rolnych. A one się sprawdziły - mówi "Gazecie" dr Zofia Krzyżanowska, radca ministra rolnictwa Co się zmieniło na polskiej wsi po 1 maja? - Nie nastąpiło nic, czego wcześniej

Rząd przyjął nowelę łagodzącą ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi

który: - nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość, - nabyta  nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom" - czytamy także. Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie

Rząd chce zwiększyć wydatki na odszkodowania z powodu ub. suszy o 400 mln zł

niewystarczająca do udzielenia pomocy poszkodowanym producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o przedmiotową pomoc" - napisano w uzasadnieniu. Stąd planowana nowelizacja uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich

ARiMR ma zarezerwowane środki na pomoc suszową za ub. rok

, którzy spełniają warunki do jej otrzymania, a którzy jeszcze takiej pomocy nie otrzymali" - podała ARiMR. Pomoc przeznaczona dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 5% r/r do 1819 zł/mies. w 2019 r.

. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1 201 zł i były realnie wyższe o 3,3% w stosunku do 2018 r., podał GUS. GUS podał, że gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym dysponowały najwyższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę - 2 174

Rząd chce, by rolnicy mogli ubiegać się o pomoc z powodu suszy przez aplikację

szkód w gospodarstwie. "Wprowadzenie aplikacji publicznej pozwalającej producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę powinno znacznie usprawnić proces […] m.in. przez ograniczenie błędów i skrócenie czasu na uzyskanie informacji o wysokości szkód

MRiRW: Będzie wsparcie dla gospodarstw, które poniosły straty z powodu pandemii

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zapowiada wsparcie dla gospodarstw rolnych, które poniosły straty w związku z pandemią COViD-19, a specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, zależnych od eksportu. Wysokość wsparcia ma

MRiRW przygotowało projekt przesunięcia środków dla rolników wz. z COVID-19

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przygotowało projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, zakładając przesunięcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014

Rząd planuje wsparcie dla rolników wz. z COViD-19 oraz ubiegłoroczną suszą

ubiegłorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy i nie mogą otrzymać wnioskowanej pomocy ze względu na wyczerpanie się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r." - czytamy dalej. Pomoc ma trafić producentów rolnych: - w których gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane

Prezydent podpisał nowelę zakładającą 1,23 mld zł wsparcia dla produc. rolnych

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, która umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 1,23 mld zł producentom rolnym, którzy ponieśli straty w związku z pandemią COViD, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Środki mają pochodzić z

BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych w ramach FGR

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych udzielane w formie gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) i jest elementem pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców celem ograniczenia

Ardanowski: Nie zabraknie środków na pomoc dla poszkodowanych w powodu suszy

" - zapewnił minister. Przed dwoma tygodniami Rady Ministrów podjęła uchwałę (w trybie obiegowym) w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego

BGK chce przeznaczyć 50 mln euro na gwarancje kredytowe dla rolników

poprzedzone oceną zdolności kredytowej kredytobiorców, dokonywaną przez banki, uwzględniającą dotychczasowy poziom zadłużenia.   "W trakcie uzgodnień jest także katalog wydatków, które będzie można sfinansować kredytem zabezpieczonym gwarancją. Obejmie on koszty modernizacji gospodarstw rolnych i

Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w 

UOKiK: Ośmiu przedsiębiorców z zarzutami w zw. ze zmowami przetargowymi

przeciwko nim trzy postępowania" - czytamy w komunikacie. Pierwsze dotyczy przedsiębiorców, którzy mają siedzibę w miejscowości Mareza (woj. pomorskie). Są to: Mega Coffee, Gospodarstwo Warzywnicze Leszek Kędziora oraz Gospodarstwo Rolne Katarzyna Kućmińska. Mogli oni wpłynąć na m.in. na wyniki

KOWR przekaże 253 mln zł producentom rolnym z powodu susz i huraganów w ub.r.

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przekaże dodatkowo ponad 253 mln zł Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) na pomoc dla producentów rolnych, u których w gospodarstwach powstały szkody w uprawach spowodowane suszą, huraganem

Sejm przyjął nowelizację dot. wsparcia rolników w zw. z COVID kwotą 1,23 mld zł

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, która umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 1,23 mld zł producentom rolnym, którzy ponieśli straty w związku z pandemią COViD. Środki mają pochodzić z budżetu krajowego oraz przesunięcia funduszy

Rząd przyjął uchwałę ws. strategii rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

, średnich i dużych gospodarstw rolnych; - większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego dzięki  rozwojowi nowych umiejętności i kompetencji jego pracowników, a także przez wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji i zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz

Bank Pocztowy wprowadza ofertę agro, uruchamia specjalne linie kredytowe

rolniczych, podał bank. Bank liczy na udzielenie kilkudziesięciu milionów złotych finansowania jeszcze w 2020 r., głównie w formie kredytów inwestycyjnych. "Nowe produkty Banku Pocztowego skierowane są przede wszystkim do właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych, a także rolników prowadzących

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

W kwietniu 2016 r., zaraz po objęciu rządów, PiS wprowadził ustawę, która zlikwidowała swobodny obrót ziemią rolną. Dziś możliwość jej nabywania mają rolnicy indywidualni. Prawo pozwala na to także ich bliskim oraz samorządom, Kościołom i związkom wyznaniowym. Trzy lata temu ustalono też nowe

Grupa IMC osiągnęła rekordowy poziom 5,8 t/ha wydajności zbiorów pszenicy ozimej

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła w tym tygodniu zbiory pszenicy ozimej. Wydajność osiągnęła poziom 5,8 t/ha i była ona o 52% lepsza niż średni plon na Ukrainie, podano w komunikacie "W sumie w gospodarstwach spółki zebrano 123 tys. tony pszenicy ozimej przy

IMC osiągnął rekordowy poziom 6,3 t/ha wydajności zbiorów pszenicy ozimej

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory pszenicy ozimej. Wydajność osiągnęła poziom 6,3 t/ha, co jest  najlepszym wynikiem w całej historii upraw tego zboża w gospodarstwach należących do spółki, podano w komunikacie. "W tym

BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Na podstawie umowy zawartej dziś pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstał Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego celem jest ułatwienie rolnikom oraz

Orlen Południe analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych

Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Podpisany list intencyjny dotyczy budowy biogazowni w 20 największych gospodarstwach rolnych w całej Polsce, będących obecnie w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podlegającego Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 4,3% r/r do 1693 zł/mies. w 2018 r.

na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2 012 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1 400 zł) na osobę wystąpiły, podobnie jak w latach poprzednich, w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym, podał GUS. "Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem

Senat przyjął nowelę zakładającą 1,23 mld zł wsparcia dla producentów rolnych

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, która umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 1,23 mld zł producentom rolnym, którzy ponieśli straty w związku z pandemią COViD. Za jej przyjęciem opowiedziało się 95 senatorów, nikt nie był

Na rynku nie ma sentymentów

Dominika Wielowieyska: Czy na początku małżeństwa ustaliliście, że mąż utrzymuje dom, a pani nim zarządza i zajmuje się dziećmi? To taki krakowski, konserwatywny model rodziny. Iwona Beaupré: - Nie. Umówiliśmy się, że kto pierwszy chwyci wiatr w żagle, ten utrzymuje rodzinę. Ukończyłam

GUS: Dochód rozporządzalny emerytów i rencistów o 1,6% wyższy niż średni w 2016

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wyniósł 1 499 zł w 2016 r. i był o 1,6% wyższy od średniej ogólnopolskiej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W 2016 roku w gospodarstwach domowych

KRD: Zadłużenie rolników sięgnęło 484 mln zł

gospodarzy. I jak rolnicy sami przyznają, będą się zmniejszać jeszcze bardziej. Co prawda, przełom roku był dla rolników momentem, w których część z nich postanowiła spłacić zaległe zobowiązania za pieniądze ze sprzedanych produktów rolnych lub inwentarza. Jednak w gospodarstwach zaczęły się przygotowania do

BIG InfoMonitor: Zaległości rolników przekroczyły 915 mln zł po II kw. 2019 r.

pełnych rozmiarów i w wielu miejscach były suche i gotowe do koszenia już w lipcu. Susza zaszkodziła zresztą nie tylko zbiorom zbóż, ale także owoców i warzyw. Problemów doświadczyli rolnicy z 15 województw. Dane z sierpnia wskazują, że klęską dotkniętych zostało ponad 134 tys. gospodarstw rolnych, o

KE chce przedłużyć termin na wnioski dla rolników, zwiększyć pomocy państwa

początku kryzysu Komisja przedłużyła termin składania wniosków o płatność w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z 15 maja na 15 czerwca 2020 r. O przedłużeniu poinformowano już Włochy, a Komisja podjęła kroki prawne, żeby wdrożyć je we wszystkich państwach członkowskich. Zwiększono też pomoc państwa. Obecnie

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników trafi z Sejmu do podpisu prezydenta

prawnych, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami produktów rolnych lub grup tych produktów albo prowadzących chów lub hodowlę ryb, albo osób fizycznych lub prawnych niebędących rolnikami, zajmujących się przechowywaniem

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

pomocy finansowej producentom rolnym w wysokości ponad 3,3 mld zł. Jak podkreślono w uzasadnieniu, "dalsze zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska hydrologiczne - susze i powodzie będą w kolejnych latach jednymi z najpoważniejszych zagrożeń dla rolnictwa i obszarów wiejskich"

Orlen Paliwa oferuje rolnikom zbiornik na ON w ramach umowy na dostawę paliwa

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Właściciele gospodarstw rolnych, którzy miesięcznie zużywają do zasilania swoich maszyn minimum 3 m3 oleju napędowego, mogą w ramach umowy na dostawy tego paliwa otrzymać od spółki Orlen Paliwa dwupłaszczowy zbiornik na ON o pojemności 5000

Rząd przeznaczył 450 mln zł na pomoc dla rolników i producentów wz. z suszą

Warszawa, 01.09.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem suszy w 2015 r., poinformowało Centrum

IMC osiągnął poziom 9,7 t/ha wydajności zbiorów kukurydzy

kukurydzy na polach uprawianych przez IMC jest lepsza od średniej na Ukrainie o 37% (według danych ukraińskiego ministerstwa polityki rolnej i żywności wyniosła ona 7,1 t/ha). Wyniki żniw kukurydzy, która jest najważniejszą uprawą dla spółki były też o ponad 10% lepsze od średniej wypracowanej w

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie spadł r/r do -2,7 pkt w III kw.

. "Poprawa sytuacji dochodowej rolników jest jednak znacznie słabsza od przewidywanej przez nich przed kwartałem. Jest to w znacznym stopniu skutkiem niskich cen na rynkach rolnych. Pewną poprawę koniunktury zauważają jedynie gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin wieloletnich oraz chowem i hodowlą

PZPO: Sprzedaż opon spadła r/r w 2019, z wyjątkiem segmentów SUV-ów i motocykli

więcej właścicieli gospodarstw rolnych, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych wie, że dobre opny to inwestycja, która się zwraca - coraz bardziej świadomie wybierają oni opony o lepszej jakości w celu optymalizacji, obniżenia kosztów użytkowania, co jest szczególnie istotne na

MinRol przygotowało ustawę dot. ulg dla spółdzielni rolników

rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej, skutkuje m.in. dużym rozproszeniem podaży, natomiast dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców (przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny), podano także. "W przypadku wielu

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie wzrósł r/r do -1,7 pkt w II kwartale

materiale. "Gospodarstwa rolne przewidują, że ich przychody w kolejnym kwartale wzrosną, co wzmocni efekt sezonowy. Biorąc jednak pod uwagę, iż echo ubiegłorocznego nadzwyczajnego przypływu optymizmu wśród gospodarstw rolnych przeminęło, nie należy raczej spodziewać się, by owa tendencja

ME i MR: Ustawa ws. cen energii elektrycznej obejmuje także rolników

. "Rolnicy to też małe i mikroprzedsiębiorstwa. Większość rolników korzysta dziś z taryfy G, ale coraz więcej z innych taryf np. C, co oznacza, że pobór energii jest rozdzielony na gospodarstwo domowe i działalność rolną. Ta grupa może również z tych przepisów skorzystać" - powiedział Ardanowski

Hochland Polska wspiera Fundację Siepomaga i dostawców mleka

walkę z epidemią. Napięta i trudna sytuacja gospodarcza, odbija się również negatywnie na kondycji gospodarstw rolnych. Hochland Polska współpracuje na stałe z ok. 600 gospodarstwami rodzinnymi w całej Polsce, podkreślono w komunikacie. "Zdajemy sobie sprawę, że w tych okolicznościach hodowcy

Komisja sejmowa zgodziła się na przesunięcie 676 mln zł na pomoc z powodu suszy

kształtuje się obecnie na poziomie 18%. Z kolei wiceminister rolnictwa Jan Białkowski poinformował, że dotychczas w ramach pomocy z powodu suszy wypłacono za ub. rok 1 243 mln zł, z czego 710 mln zł w ub. roku i  533 mln zł w tym roku. Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy

BGŻ BNP Paribas: Wzrośnie udział kredytów w finansowaniu zakupów ziemi rolnej

. najbardziej dotkliwym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na gospodarstwa rolne w 2015 r. była susza - uważa tak blisko 80% pytanych. Natomiast wprowadzenie embargo przez Rosję w 2014 r. nie było aż tak odczuwalne, jak się obawiano. Jedynie 7% gospodarzy uznało je za największe zagrożenie dla prowadzonej

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 6,3% r/r do 1598 zł/mies. w 2017 r.

wszystkim realny wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego - o 47,1% oraz w mniejszym stopniu ze świadczeń społecznych - o 17,4%. Najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania odnotowały gospodarstwa domowe emerytów (82,2%), a najniższy gospodarstwa domowe rolników (68,2

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej Skarbu Państwa

gospodarstwo rodzinne" - czytamy w komunikacie.  Ustawa przewiduje wprowadzenie szeregu ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, zarówno państwowymi (z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa), jak i będącymi w prywatnym obrocie. W stosunku do tych pierwszych wprowadza jako zasadę 5 letni

Rząd przyjął projekt ustawy o sprzedaży ziemi należącej do Skarbu Państwa

lub organu egzekucyjnego. "Nabycie nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Tylko w przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu

Sejm poprawił przepisy o gruntach rolnych

przewyższałyby ich rynkową wartość. Skutki tego rozwiązania boleśnie odczuli nie tylko ci, którym banki odmówiły kredytu na budowę domu. Protestować zaczęli także rolnicy, którym ustawa w takim kształcie zablokowała możliwość inwestowania w gospodarstwa. Rzecz w tym, że jeśli ktoś ma działkę rolną o wartości np

Sejm zajmie się kredytami inwestycyjnymi na gruntach rolnych

Nieruchomości Rolnych mogła skutecznie korzystać z prawa pierwokupu gruntów rolnych. Wcześniej ustawa uniemożliwiła obciążanie ich hipoteką lub hipotekami, które przewyższałyby wartość rynkową tej nieruchomości. Czyli jeśli ktoś ma działkę rolną o wartości 50 tys. zł, to w księdze wieczystej można wpisać

Rada Przedsiębiorczości chce rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Rada Przedsiębiorczości chce uruchomienia rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego w formie gwarancji dla banków, finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), poinformowała Rada. Program ten pozwoliłby obniżyć poziom wkładu własnego dla osób

W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

 Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - W Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania, w ramach którego do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii ma trafić w sumie 565 mln zł, podał bank. Pieniądze z budżetu państwa spłacą część odsetek do kredytów

Rząd planuje wprowadzenie ewidencji winnic i certyfikację winorośli

usprawnienie oceny potencjału produkcyjnego, co jest niezbędne z punktu widzenia przepisów UE (m.in. rozporządzeń Komisji nr 1308/2013, nr 2018/274,  nr 2018/273, nr 2019/33 oraz nr 2019/34 regulujących funkcjonowanie rynku produktów rolnych i rynku wina). W ramach planowanej inicjatywy legislacyjnej

GUS: Produkcja żywca wzrosła o 3,7% r/r, mleka o 3,5% r/r w 2018 r.

970,1 tys. ton żywca, tj. o 77,2 tys. ton (o 1,3% mniej) niż w 2017 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 84% produkcji krajowej" - czytamy w komunikacie. Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 484,8 kg, a mleka 939 litrów wobec

GUS: Dochody gospodarstw domowych wzrosły o 7%, wydatki o 4,3% r/r w 2016 r.

poprzednich) odnotowano w 2016 r. w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym – wynosiły one odpowiednio: 1 792 zł i 1 315 zł. Dochód w tej grupie gospodarstw domowych był o 21,6% wyższy od średniego dochodu w gospodarstwach ogółem, a wydatki o 16,2% wyższe od średnich

IMC zakończyła zbiory soi i słonecznika z wydajnością wyższą o 30 i 21% r/r

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory soi z wydajnością na poziomie 3 t/ha, czyli o 30% większą r/r. 29 września spółka podsumowała żniwa słonecznika, którego wydajność sięgnęła 3,5 t/ha i była o 21% lepsza niż przed rokiem. W gospodarstwach

IMC przeprowadziła siew upraw jarych przy lepszej pogodzie niż przed rokiem

paszowe używane przez gospodarstwa hodowlane wchodzące w skład grupy. Bank ziemi spółki obejmuje również pszenicę ozimą zasianą jesienią 2018 r. (planowane zbiory lipiec- sierpień br.), podano. "W obecnym sezonie kampanię siewną udało nam się przeprowadzić w zbliżonym do optymalnych terminach

IMC planuje 5 mln USD nakładów inwestycyjnych na 2018 r.

prasowej. Spółka planuje przeznaczyć 3 mln USD na maszyny rolnicze, 1 mln USD na modernizację powierzchni magazynowania, 0,3 mln USD na przebudowę gospodarstwa mleczarskiego oraz 0,7 mln USD na różnego rodzaju naprawy. IMC zakłada także docelowo większy nacisk na innowacje w grupie, co uwzględniono już

GUS: ziemia drożeje. Pośrednicy: To pozorny wzrost, handel ziemią zamarł

obrót gruntami rolnymi. Mogą je bowiem kupować zasadniczo wyłącznie rolnicy. Ustawę przeforsował PiS, aby ograniczyć spekulację gruntami rolnymi, a także nie dopuścić do powstawania gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha oraz wykupu ziemi przez cudzoziemców. W powszechnej ocenie ekspertów miało to

GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 10,9% r/r w I kw.

magazynowe (ale ich powierzchnia użytkowa oddana do użytkowania zmniejszyła się w porównaniu z I kw. 2017 r. o 22%), budynki gospodarstw rolnych (spadek powierzchni o 9,8%) oraz budynki przemysłowe (spadek o 37,5%). Większe zainteresowanie budynkami biurowymi i budynkami handlowo-usługowymi znalazło

Banki z SGB udzieliły 40% wszystkich kredytów z dopłatą ARiMR w 2017 r.

spółdzielcze SGB są podstawowymi bankami dla średnich i mniejszych gospodarstw rolnych, które dominują na polskiej wsi, co wynika z danych finansowych za 2017 rok. Niemniej produkty finansowe banków spółdzielczych SGB doskonale sprawdzają się również w gospodarstwach wielkoobszarowych oraz w firmach sektora

KRUS wybrała IBM Cloud w celu modernizacji swej platformy e-learningowej

na zapobieganiu wypadkom w gospodarstwach rolnych do chmury pomoże zwiększyć znajomość zasad bezpieczeństwa pracy.  "Według Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH, USA), uprawa roli jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów, gdzie ryzyko obrażeń śmiertelnych i

Ustawa o ziemi w toku. Rolnicy manifestują. PiS przekonuje

gospodarstwo rolne swojej rodzinie czy bliskim, nawet jeśli nie zajmują się oni rolnictwem. Jednak żeby zacząć uprawiać ziemię na ojcowiźnie, nowy rolnik musi mieć wykształcenie rolnicze i mieszkać w powiecie, w którym będzie prowadził gospodarstwo. Do tego w prywatnym obrocie ziemią ANR będzie miała

Rząd za utworzeniem Funduszu dla rolników, którzy ponieśli straty ekonomiczne

Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat.   „Środki zgromadzone w funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: - gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w

PiS znowu uderza w polską wieś. Rolnikom trudniej o kredyt

m.in. o grunty rolne, budynki gospodarcze oraz podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, np. ciągniki z maszynami oraz samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów. Nowe przepisy pozwalają rolnikom

Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy

, uproszczenia realizacji działań, służących zatrzymaniu wody na każdym poziomie (od gospodarstwa do dużych inwestycji retencyjnych). Obecnie przygotowanie inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wymaga wszczynania szeregu postępowań administracyjnych, których ostateczne i prawomocne zakończenie

GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 5,6% r/r w 2017 r.

nich największym popytem inwestorów cieszyły się zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, których powierzchnia użytkowa oddana do użytkowania zwiększyła się w porównaniu z 2016 r. o 40,9% oraz budynki gospodarstw rolnych – wzrost o 9,6%. Mniejsze zainteresowanie budynkami biurowymi skutkowało

Laktopol rozpoczął eksport na rynek Ugandy

produktem Laktopolu jest Instant Fat Filled Milk Powder (IFFMP) - zamiennik mleka pełnego, który wszedł do oferty firmy w 2015 r. i zyskał popularność, przede wszystkim w Afryce Zachodniej, podkreśliła firma. "Uwolnienie kwot mlecznych w 2015 roku zwiększyło produkcję mleka w gospodarstwach rolnych

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

, który gospodarstwo rolne prowadzi osobiście i mieszka na miejscu od co najmniej pięciu lat. W ZBP podkreślają, że "daleko idące ograniczenia w obrocie ziemią" mogą spowodować np. obniżenie wartości zabezpieczeń przyjętych przez banki na poczet udzielonych kredytów. W takiej sytuacji banki mogą

Wojciech Faszczewski powołany na prezesa Pepeesu na kolejną kadencję

. Jest także prezesem Gospodarstwa Rolnego "Ponary" Sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej CHP Energia Sp. z o.o. Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. (ISBnews)  

Konsorcjum GPW rusza z pracami nad Platformą Żywnościową

producentom rolnym w uzyskaniu satysfakcjonującej i ekonomicznie uzasadnionej ceny. „Jest to działaniem bardzo ważnym. Specyfika polskiego rolnictwa to małe i średnie gospodarstwa i ważne jest ich urynkowienie, żeby były w stanie lokować swoją wysokiej jakości produkcję na rynku" - dodał minister

Kościół nie każdemu sprzeda ziemię. Nowe przepisy przyjął Sejm

W czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę, która m.in. reguluje prywatny obrót gruntami rolnymi. Ma ona zapobiegać ich wykupywaniu przez koncerny rolne oraz krajowych i zagranicznych inwestorów spekulacyjnych, kiedy od maja przestaną obowiązywać administracyjne ograniczenia dla firm i obywateli UE

IMC zebrała 762 tys. ton kukurydzy, wydajność wzrosła o 22% r/r

polowych w IMC. Spółka osiągnęła też bardzo dobre wyniki w przypadku innych upraw. Wydajność roślin oleistych wzrosła o 20-30%w porównaniu z 2017 r. W gospodarstwach IMC zebrano w sumie 32,2 tys. ton soi z powierzchni 10,7 tys. ha. Wyniki żniw tej uprawy były o 20% lepsze niż średnia wydajność na Ukrainie

KRD: Długi rolników wynoszą 412,5 mln zł

przez nią samą – 20,86 mln zł (przede wszystkim uprawy rolne inne niż wieloletnie oraz gospodarstwa mieszane – uprawa i hodowla). Spory udział w zadłużeniu wobec rolnictwa (ponad 19 mln zł) mają też hurtownie spożywcze oraz firmy handlujące płodami rolnymi i żywymi zwierzętami. 13

MGMŻŚ: Wartość inwestycji wodnych przeciw m.in. suszy to 1,68 mld zł w 2020 r.

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - W ramach programu inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, których celem jest m.in. przeciwdziałanie skutkom suszy realizowane są 252 zadania, których wartość wynosi 1,68 mld zł, poinformowała wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Nie będzie ograniczeń w sprzedaży domów na wsi!

rolniczego. Jan Krzysztof Ardanowski z PiS przekonywał, że osoba chcąca prowadzić gospodarstwo rolne musi mieć odpowiednią wiedzę. Może ją zaś zdobyć np. na kursach rolniczych. - Firmy będą robiły świetny interes na organizowaniu takich kursów - skwitowała posłanka PO. Spadkobiercy zabezpieczeni Posłowie PiS

Kolejka po zgodę na sprzedaż ziemi rolnej. A ustawa do Trybunału

nim ten, kto osobiście prowadzi gospodarstwo rolne oraz zamieszkuje na miejscu od co najmniej pięciu lat. Jednak do zawarcia transakcji z nierolnikiem potrzebna jest zgoda prezesa ANR, który może jej udzielić tylko w ściśle określonych przypadkach, np. gdy kupujący ziemię da "rękojmię należytego

Wskaźnik koniunktury w rolnictwie IRG SGH wzrósł do -5,3 pkt w I kw. 2017 r.

. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się. Jest to czwarty kwartał z rzędu poprawy koniunktury rolnej. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła wprawdzie bardzo niewiele, bowiem zaledwie o 0,6 punktu, z poziomu -5,9 pkt do  -5,3 pkt., jednak ta poprawa jest niespodzianką, bowiem

Czy Polska ziemia rolna jest zagrożona wykupem? [ANALIZA]

. Babalski zwrócił posłom uwagę na zeszłoroczną opinię EKES, w której bije on na alarm, bo gospodarstwom rodzinnym w całej Europie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony potężnych funduszy inwestycyjnych oraz koncernów rolnych. Te pierwsze pociąga możliwość spekulowania na wzroście wartości gruntów

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Co ważne, bez zgody sądu nie mogliby jej przez co najmniej dziesięć lat zbyć, obciążyć lub oddać w użytkowanie. A gdyby sprzedający ziemię nie mógł znaleźć chętnego wśród okolicznych rolników? Nic to nie da. Mógłby on wprawdzie wystąpić do prezesa Agencji

NIK: Działania podejmowane na rzecz ekorolnictwa niespójne i nieskuteczne

- 25% - to gospodarstwa o powierzchni upraw od 5 ha do 10 ha. Na tle innych państw Unii Europejskiej wypadamy jednak bardzo słabo. W 2017 r. całkowita powierzchnia ekologicznych gruntów rolnych w Unii Europejskiej wynosiła ponad 12,5 mln ha, co stanowiło 7% powierzchni użytków

PiS złagodził ustawę o handlu ziemią. I tak trafi do Trybunału

inwestorów spekulacyjnych. Ostra krytyka forsowanych przez rząd rozwiązań odniosła niewielki skutek. Najwcześniej PiS wycofał się z majstrowania przy dziedziczeniu ziemi rolnej. A przypomnijmy, że pierwotny pomysł resortu rolnictwa był taki, aby w przypadku np. dziedziczenia gospodarstwa przez dziecko, które

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, ujawniła oświadczenie majątkowe

publicznej. Z dokumentu wynika, że Streżyńska na koniec 2015 r. posiadała dom o powierzchni 144 m kw. położony na działce 1259 m kw., a także gospodarstwo rolne o powierzchni 11,2 ha. Pani minister w spadku po ojcu otrzymała też użytek rolny o powierzchni 650 m kw. - współwłasność wraz z innymi

Ustawa o handlu jak marzenie liberała. Ale ułatwienia tylko dla... rolników

Do Sejmu wpłynął niezwykle liberalny projekt ustawy dotyczącej handlu prowadzonego przez rolników, a dotyczącego produktów przetworzonych w ich własnego gospodarstwa rolnego. Projekt przygotowany przez posłów klubu Kukiz 15 zawiera przepisy niezwykle korzystne dla producentów rolnych. Dopuszcza on

Ziemia już zaczęła tanieć. Skutek ustawy gruntowej?

gruntami rolnymi, ale także nie dopuścić do powstawania gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha oraz wykupu ziemi przez cudzoziemców. Tego typu ograniczenia nie dotyczą gruntów rolnych, które w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele inwestycyjne. Zdaniem Jerzego Kazka

PTUW i Poczta Polska rozpoczęły sprzedaż ubezpieczeń rolnych z dopłatami

zwiększyć liczbę gospodarstw i powierzchni upraw rolnych objętych ubezpieczeniem" - powiedział prezes.  W perspektywie 2021 roku upowszechnienie dostępności polis dla rolników dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską ma doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw, podano w

Zmieniły się przepisy związane z wypłatą świadczeń przedemerytalnych. Kiedy i komu się należą?

nieskładkowe (np. studia, praca w gospodarstwie rolnym). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. 2. Konieczna rejestracja w urzędzie pracy Świadczenia przedemerytalnego nie dostaje się zaraz po zwolnieniu. Najpierw trzeba się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy i

BGŻ BNP Paribas: Polacy spożywają ok. 6,3 kg czekolady rocznie

dochodów w gospodarstwach domowych. W latach 2012-2016 przeciętny dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych zwiększył się o 19,4%, co było jednym z powodów, dla których spożycie czekolady i wyrobów czekoladowych tak dynamicznie wzrosło" - powiedział analityk rynków rolnych w Banku BGŻ BNP

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

., otrzymają 1000 zł na hektar. Oprócz tego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich

IMC zebrała 610 tys. ton kukurydzy, wydajność na poziomie z 2016 r.

dla Ukrainy osiągnęła w tym sezonie poziom 5,44 t/ha vs 9,1 t/ha w gospodarstwach IMC, podano także. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

przejęciem przez inwestorów spoza UE" - czytamy w komunikacie. Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). "W tym roku na ten cel przeznaczymy prawie 300 mln zł, a w przyszłym - 270 mln zł. Dopłaty będą

Kościół jednak nie kupi ziemi rolnej? Senatorowie PiS przeciw takiemu przywilejowi

zgodnie z ustawą prywatny właściciel takiego zabytku, mógłby go sprzedać jedynie rolnikowi, co - jak łatwo się domyślić - graniczyłoby z cudem. W ustawie od rolników wymaga się osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zamieszkiwania na miejscu od co najmniej pięciu lat. Kupionych gruntów bez zgody