w czym mierzymy pkb

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,43% r/r w II kw. 2019

 r.). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki zwiększył się i wyniósł 105,4, podano. "Zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku od kilku kwartałów zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Może to wynikać z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy pracodawcy. A tych

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

stopniowej poprawie dynamiki inwestycji (choć w pierwszych dwóch kwartałach jeszcze wciąż poniżej zera). Szybszemu wzrostowi eksportu będzie naszym zdaniem towarzyszyć analogiczna tendencja w imporcie, w związku z czym wpływ eksportu netto na wzrost PKB pozostanie prawdopodobnie wciąż zbliżony do zera"

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

, porównywać, zestawiać w czasie. Ekonomiści to uwielbiają - mówi Kozłowski. Jarosław Murawski: Co mierzy, a czego nie mierzy PKB? Prof. Paweł Kozłowski: PKB mierzy wartość produkcji i usług - swoją drogą kiedyś była dyskusja, czy do PKB należy włączać usługi, bo np. jeśli w krajach Trzeciego Świata będziemy

GUS: Nakłady na B+R wzrosły o 11,7% r/r do 18,06 mld zł w 2015 r.

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Wartość nakładów wewnętrznych na działalność badawcza i rozwojową w 2015 r. zanotowała wzrost o 11,7% r/r, ociągając 18 060,7 mln zł. Udział B+R w PKB wyniósł 1% w 2015 r. wobec 0,94% rok wcześniej. "Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

. Skala polskiej interwencji w porównaniu z innymi krajami, mierzona jako wielkość pomocy w stosunku do PKB, jest jedną z największych w Europie. W związku z tym spodziewamy się, że sytuacja nie rozwinie się tak, jak mogłoby to mieć miejsce, gdybyśmy mieli zwykły kryzys z podobną skalą spadku PKB. Tym

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w lutym br. zanotowała dynamikę r/r powyżej konsensusu, zaś produkcja budowlano-montażowa zdecydowanie wypadła powyżej oczekiwań. Po publikacji pełnego zestawu danych większość ekonomistów szacuje dynamikę wzrostu PKB w I kwartale na 4,2

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

aktywności przemysłu i budownictwa nie towarzyszy znaczące narastanie presji inflacyjnej. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Lepsze wyniki majowej produkcji sprzedanej przemysłu mogą wskazywać na wyższe tempo wzrostu PKB w II kw. wobec naszej prognozy bazowej 4,5% r

Innowacje róbmy w firmach, nie na uczelniach

Innowacje róbmy w firmach, nie na uczelniach

nie będzie się zwiększał. Z moich analiz wynika, że dystans mierzony liczbą patentów czy nasyceniem wiedzą na razie się zwiększa. Z danych OECD wynika, że w 2014 roku Polska wydała na innowacje 0,9 proc. PKB. Polski minister myśli jak jego poprzednicy: chcemy mieć w Polsce więcej patentów, to trzeba

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

telewizyjnych - 2% r/r, przewiduje Haitong Bank. Źródło:ISBnews 5G: Rozwój sieci w technologii 5G może przynieść Polsce wzrost PKB nawet o ponad 63 mld zł do 2028 r., czyli o 1,2%, w scenariuszu wdrożenia 5G wraz z ekosystemem firm pozatelekomunikacyjnych, stworzy też 98 tys. nowych miejsc pracy, wynika

EBOiR: zbliża się koniec kryzysu

prognozowanego w styczniu symbolicznego wzrostu o 0,1 proc. bank przepowiada spadek PKB o 5,2 proc. (głównie z powodu załamania gospodarek Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz kłopotów Węgier i krajów bałkańskich). Czym Mirrow wczoraj uzasadniał swój niespodziewany optymizm? - Banki regionu pokazały lepsze, niż

Deflacja pogłębiła się w styczniu, stopy proc. zostaną obniżone wg analityków

zewnętrzne), których oddziaływanie może być krótkotrwałe, powinna zachęcać do zachowania ostrożności przy ewentualnej redukcji stóp procentowych w marcu. Za ostrożnością powinno przemawiać również to, że popyt krajowy nie potrzebuje dodatkowej stymulacji, o czym dobitnie świadczy silny wzrost importu

Jak Viktor Orbán kupuje zaufanie Węgrów

Budapesztem zdjęła z Węgier procedurę nadmiernego deficytu. W ubiegłym roku deficyt mierzony metodą unijną wyniósł 1,9 proc. PKB. W I kwartale 2013 roku na Węgry napłynął zagraniczny kapitał o wartości 1,1 mld euro. Może to być oznaką, że zahamowany został wypływ kapitału. Przez cały ubiegły rok z Węgier

Kolejne znaczące przyspieszenie inflacji jest spodziewane w 2018r. wg analityków

wzrost cen w kategorii odzież i obuwie (wzrost aż o 2,1% m/m). O wzroście inflacji zadecydowały również zmiany w kategorii łączność oraz użytkowanie mieszkania, z naciskiem na nośniki energii. W rezultacie inflacja bazowa, mierzona jako wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i energii wzrósł według