vivid

Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Vivid Games w związku ze złożenia żądania wykonania opcji określonej w umowach pożyczek przez Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego wyemituje nowe akcje, podała spółka. "Wykonanie opcji objęcia zgodnie z umowami pożyczek polega na zaoferowaniu

Vivid Games złoży wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Vivid Games podjął decyzję o przygotowaniu i niezwłocznym złożeniu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A, podała

Vivid Games rozmawia z kilkoma funduszami VC o finansowaniu Quasu

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Vivid Games rozmawia z kilkoma funduszami venture capital w sprawie dofinansowania spółki Quasu, zajmującej się technologiami dla gamingu, poinformował ISBnews prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny. "Założyliśmy spółkę celową Quasu sp. z o.o

Vivid Games liczy na jak najszybsze uregulowanie kwestii spłaty obligacji

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Vivid Games liczy na możliwie jak najszybsze uregulowanie kwestii spłaty obligacji, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.  "Podejmujemy działania i liczymy, że na ile to będzie możliwe z naszej i prawnej strony; chcemy ten temat zakończyć

Vivid Games stawia na dalszą dywersyfikację modelu biznesowego

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Vivid Games stawia na dalszą dywersyfikację modelu biznesowego, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.  "Dodajemy nowe kanały, platformy, dywersyfikujemy nasz model biznesowy. Rozwój portfolio odbywa się w kierunkach: nowe gry i platformy

NWZ Vivid Games zdecydowało o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru, wynika z komunikatu dotyczącego uchwał walnego. "Udziela się zarządowi

Akcjonariusze Vivid Games zdecydują 21 X o podwyższeniu kapitału zakładowego

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vivid Games zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mln zł w drodze jednego lub więcej podwyższeń

Vivid Games spodziewa się znaczącego wzrostu przychodów dzięki nowym premierom

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Vivid Games spodziewa się poprawy wyników, w tym znacząco wyższych przychodów, na bazie planów udostępnienia 9 premier gier do końca roku i łącznie ponad 30 nowych tytułów na różne platformy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, poinformował prezes Remigiusz

Vivid Games odstępuje od oferty publicznej obligacji w zw. z pandemią

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games zdecydował o odstąpieniu od oferty publicznej obligacji serii B rozpoczętej 9 marca 2020 i niedokonywaniu przydziału obligacji, na które złożone zostały zapisy, podała spółka.  "Decyzja emitenta związana jest z nagłą

Vivid Games/Qubic Games: Sprzedano ok. 115 tys. sztuk Pocket Mini Golf na Switch

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Sprzedaż gry "Pocket Mini Golf" na konsoli Nintendo Switch przekroczyła 115 tys. kopii w ciągu miesiąca od premiery w Ameryce Północnej i Europie, podały Vivid Games i Qubic Games we wspólnym komunikacie. Gra na licencji Vivid Games jest dotychczas

Vivid Games miał 0,4 mln zł zysku netto na koniec II, prognoza na 2020 aktualna

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Vivid Games zanotował narastająco blisko 0,4 mln zł zysku netto przy 2,7 mln zł przychodów na koniec lutego, podała spółka. Prognoza na 2020 r. zakładająca wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto nadal jest aktualna. "Mamy 2,5 mln zł gotówki

Vivid Games liczy, że w optymistycznym scenariuszu zrealizuje PPU już we IX

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Vivid Games ocenia, że w optymistycznym scenariuszu przyspieszone postępowanie układowe (PPU) może zakończyć się już we wrześniu, poinformował ISBtech prezes Remigiusz Kościelny. W jego ocenie, portfolio gier ma wysoki potencjał skalowania, a wzrost

Vivid Games miał wstępnie 0,42 mln zł zysku netto w IV, podtrzymuje prognozę

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Vivid Games zanotował 0,42 mln zł zysku netto w kwietniu 2020 roku oraz 1,44 mln zł narastająco w okresie styczeń-kwiecień, podała spółka, powołując się na wstępne wyniki. Jednocześnie spółka podtrzymała prognozę na cały rok 2020. "Skonsolidowane przychody

Vivid Games miał wstępnie 0,98 mln zł zysku netto w I kw.

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Vivid Games zanotował narastająco 0,98 mln zł zysku netto przy 4,86 mln zł przychodów na koniec I kwartału 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne wyniki. Pierwszy kwartał 2020 r. jest trzecim kwartałem z rzędu, w którym Vivid Games wykazuje zysk

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. "Na podstawie ww. uchwały zarządu

Vivid Games: Brak kworum uniemożliwi zmianę warunków emisji obligacji serii A

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - W związku z brakiem kworum wymaganego do ważności zgromadzenia obligatariuszy i podjęcia uchwały o zmianie warunków emisji obligacji serii A, Vivid Games podtrzymuje, że wykup tych obligacji w terminie przewidzianym w warunkach emisji nie będzie możliwy, podała

Vivid Games: Przychody ze sprzedaży 'Real Boxing 2' podwoiły się m/m w II

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Vivid Games szacuje, że przychody "Real Boxing 2" wzrosły o ponad 100% w lutym 2020 r. w porównaniu do stycznia. Spółka spodziewa się także większych wpływów z gry w dalszej części roku, zwłaszcza że w przygotowaniu znajduje wersja mobilna "Real

Vivid Games: Prognoza zakładająca 3 mln zł zysku netto w 2020 r. niezagrożona

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Vivid Games ocenił, że realizacja prognozy na ten rok, zakładającej niespełna 19 mln przychodów ze sprzedaży i 3 mln zł zysku netto, pozostaje niezagrożona, podała spółka. "W ramach oceny zarząd emitenta wziął pod uwagę następujące czynniki: a) wstępne

Vivid Games miało wstępnie 0,56 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Vivid Games odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto za rok 2019, podała spółka, prezentując wstępne dane. "Skonsolidowany zysk netto za rok 2019 spodziewany jest na poziomie 0,56 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2019

Vivid Games: Wzrost pobrań gier wynosi 25% od początku lutego wobec stycznia

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Vivid Games obserwuje od początku lutego globalny około 25-proc. wzrost pobrań wszystkich produktów w porównaniu do stycznia br., podała spółka. "Przeprowadzona przez emitenta ocena wskazuje, że pandemia koronawirusa nie wpłynie negatywnie na sprzedaż

Vivid widzi ryzyko niewykupienia obligacji serii A w terminie, tj. do 5 maja

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych spółki i spłatą zobowiązań wynikających z obligacji

Vivid Games ma umowy na wydanie: 'Knights Fight 2' i 'The Cash:Criminal Minds'

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Vivid Games zawarł umowę wydawniczą ze spółką SG Mobile LLC, działającą pod nazwą handlową Shori Games, z siedzibą w Mińsku, która wyda gry "Knights Fight 2" oraz "The Cash: Criminal Minds" na platformach iOS oraz Android, podała spółka

Vivid Games wyemituje obligacje o wartości nominalnej min. 5 mln zł

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Vivid Games podjęło decyzję o publicznej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 5 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę obligacji serii A oraz finansowanie inwestycji planowanych przez spółkę w roku 2020, podała spółka. "Emisja

Vivid Games: Gra 'Gravity Rider Zero' zadebiutuje w sierpniu br.

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Gra "Gravity Rider Zero" zadebiutuje w sierpniu i pojawi się na platformach mobilnych iOS i Android, podał Vivid Games. "Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom graczy i podążamy za trendami rynkowymi. Największym atutem marki jest oparty na fizyce

Vivid Games ma umowę wydawniczą na wydanie gry 'Pets Hotel' na iOS i Android

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Vivid Games zawarło z Nikolą Sachokiem umowę wydawniczą, na podstawie której wydana zostanie na platformach iOS i Android gra "Pets Hotel", podała spółka. "Gra należy do popularnego gatunku Idle i charakteryzuje się wysoką jakością graficzną oraz

Quasu, spółka wydzielona z Vivid, spodziewa się pierwszych przychodów w tym roku

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Quasu, spółka zależna Vivid Games zajmująca się automatyzacją testów gier mobilnych, zakłada uzyskanie pierwszych przychodów do końca bieżącego roku, poinformował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny.  "Wypracowaliśmy kilka technologii, które

Vivid Games ma umowę z QubicGames na porting 3 gier na Nintendo Switch

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Vivid Games podpisał umowę z QubicGames na porting i dystrybucję trzech swoich największych tytułów gier na Nintendo Switch, podała spółka.  "Real Boxing 2, Mayhem Combat i Godfire: Rise of Prometheus trafią na japońską konsolę w 2020 roku. Na

Vivid Games planuje wydanie 'Gravity Rider' w wersji do rozgrywek wieloosobowych

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Liczba pobrań gier z serii gier "Gravity Rider" przekroczyła 10 milionów, podało Vivid Games. W ramach współpracy z firmą Skillz Inc. powstaje specjalna wersja gry, która opiera się wyłącznie na rozgrywkach wieloosobowych oraz platformie

Vivid Games prognozuje 0,24 mln zł zysku netto w 2019, 3,05 mln zł zysku w 2020

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Vivid Games prognozuje wypracowanie 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w tym roku i 3,05 mln zł zysku w tym ujęciu w roku przyszłym, podała spółka. "Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o przyjęciu w dniu 05.11.2019 r. prognozy

Vivid Games poprawia wyniki i zamierza spłacić obligacje w I kwartale

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Vivid Games notuje coraz lepsze wyniki finansowe i zamierza spłacić obligacje w I kwartale, m.in. dzięki nowej emisji obligacji w lutym, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. "Wyniki są coraz lepsze - na co wpływ mają coraz większe

Vivid Games miało 0,57 mln zł zysku netto, 1,98 mln zł EBITDA w III kw. 2019

kontaktu ze spółką" - powiedział prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie. Strategia Vivid Games na najbliższe 12 miesięcy zakłada m.in. rozwój i dywersyfikację portfela produktów, rozbudowę sieci dystrybucji o nowe kanały i platformy sprzętowe oraz rozwój nowych

Vivid Games do końca roku zdecyduje o sfinansowaniu obligacji i dużego projektu

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Vivid Games do końca roku ustali strukturę potencjalnego pozyskania finansowania na spłatę obligacji i nowy duży projekt, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. "Cały czas mamy na uwadze spłatę obligacji. Zakładamy wyraźne zwiększenie przychodów z

Vivid Games ma umowę z QubicGames dot. portingu gier na Nintendo Switch

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Vivid Games zawarł umowę ramową z QubicGames w zakresie portingu i dystrybucji gier na platformie Nintendo Switch, podała spółka. "Na podstawie umowy QubicGames przygotuje przeznaczone do dystrybucji na platformie Nintendo Switch wersje (tzw. porty

Vivid Games zapowiedział co najmniej 10 nowych premier na II półrocze

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Vivid Games zapowiedział co najmniej dziesięć premier gier w II połowie tego roku, podała spółka. Premierę planuje w III kwartale. "Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Vivid Games konsekwentnie rozszerza portfolio gier. 'Zombie Blast Crew' to

Vivid Games szykuje Gravity Rider Zero na 26VIII, Zombie Blast Crew na Halloween

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Vivid Games ogłosił daty premier dwóch gier z segmentu mid-core. "Gravity Rider Zero" trafi do Apple App Store i Google Play 26 sierpnia. Premierę "Zombie Blast Crew" zaplanowano zgodnie z tematyką - na Halloween, podała spółka. W tym roku

Vivid Games: Gra 'Gravity Rider' osiągnęła 1 mln pobrań

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Gra " Gravity Rider " osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. "Najnowsza gra z portfolio Vivid Games trafiła już do 1 000 000 graczy i znajduje się pierwszej dziesiątce rankingu najczęściej pobieranych gier wyścigowych w blisko 100

Vivid Games miał 0,98 mln zł straty netto, 2,07 mln zł EBITDA w I poł. br..

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,35 mln zł wobec 2,52 mln zł

Vivid Games miał 5,45 mln zł straty netto, 4,43 mln zł straty EBIT w 2018 r.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 5,45 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 8,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,43 mln zł wobec 0,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Vivid Games celuje w dynamiczną rozbudowę portfolio gier i zysk netto w 2019 r.

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Vivid Games celuje w szybką i jakościową rozbudowę swojego portfolio gier oraz zysk netto na koniec bieżącego roku, poinformował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny. "Naszym celem pozostaje dynamiczna rozbudowa portfolio gier, a zarazem jego

Vivid Games miało wstępnie 5,4 mln zł straty netto w 2018 r.

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Vivid Games odnotowało 5,4 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok 2018, podała spółka, prezentując wstępne dane. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym okresie wniosły ok. 17,5 mln zł, a koszty działalności operacyjnej 22,4 mln

Vivid Games liczy, że 'Gravity Rider' sięgnie 'setek milionów' pobrań

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Liczba pobrań gry "Gravity Rider", którą wydał Vivid Games, wzrosła już do ok. 1,5 mln, ale spółka liczy że docelowa liczba pobrań zbliży się do czołówki zestawienia dla tego gatunku, co oznacza nawet "setki milionów" pobrań, wynika z

Mali producenci gier ogłaszają plany. Bloober Team z 3,2 mln zysków, Vivid zapowiada premiery

wcześniej), uwzględniając 1,8 mln zł wpływów z tytułu zbycia części udziałów w spółce zależnej iFun4all, podała spółka. Vivid Games wycofuje się z "Real Casino" Vivid Games ogłosiło za to w poniedziałek, że wycofa się z produkcji gry "Real Casino". "Rynek gier typu 'social casino

Vivid Games: 'Gravity Rider' zadebiutuje we wrześniu br.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Gra "Gravity Rider" zadebiutuje na początku września - pojawi się niemal jednocześnie w sklepach Apple App Store i Google Play, podał Vivid Games. To trzecia premiera developera w tym roku. "Tytuł to owoc naszej współpracy ze studiem Fontes. Gra

Vivid Games: Gra 'Space Pioneer' osiągnęła 1 mln pobrań

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Gra "Space Pioneer" osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. "W ciągu 3 tygodni dystrybucji tytuł trafił do ponad miliona graczy na całym świecie. Wśród najbardziej dochodowych krajów znajdują się: USA, Chiny, Japonia, Wielka

Vivid Games: Gra 'Gravity Rider' trafiła na platformę subskrypcyjną Bemobi

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Vivid Games rozpoczął dystrybucję gry "Gravity Rider" w modelu subskrypcyjnym we współpracy z brazylijską spółką Bemobi Media e Entretenimento LTDA, poinformował Vivid Games. "Dzięki temu, że gra jest w pełni grywalna, mogliśmy rozpocząć sprzedaż

Vivid Games zapowiedział nową grę 'Zombie Blast Crew', premiera w III kw.

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Vivid Games zapowiedział nową grę własnej produkcji "Zombie Blast Crew", podała spółka. Premierę planuje w III kwartale. "Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Vivid Games konsekwentnie rozszerza portfolio gier. 'Zombie Blast Crew' to pierwsza z

Vivid Games pozyska ok. 2 mln zł na rozwój portfolio i promocję

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Vivid Games będzie miało blisko 2 mln zł nowych środków finansowych na rozwój portfolio oraz marketing i promocję nowych tytułów, podała spółka. Środki będą pochodziły ze sprzedaży przez członków zarządu na rzecz inwestora instytucjonalnego łącznie 1,5 mln akcji

Vivid Games: Nadwyżki finans., które przybliżą temat dywidendy mogą być niedługo

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) -  Vivid Games ocenia, że na rozmowę o dywidendzie jest teraz za wcześnie, ale duże nadwyżki finansowe, które przybliżą spółkę do tego tematu mogą pojawić się nawet "z dnia na dzień", poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. "Nasza

Vivid Games zadebiutuje na Catalyst 31 sierpnia br.

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Vivid Games zadebiutuje na rynku Catalyst 31 sierpnia br., poinformowała spółka. "Vivid Games przeprowadził emisję obligacji w kwietniu br., pozyskując z rynku 10,5 mln zł. Spółka oferowała trzyletnie obligacje serii A o oprocentowaniu zmiennym opartym o

Vivid Games zrezygnował z produkcji 'Real Casino'

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Vivid Games zdecydował o wycofaniu się z realizacji projektu "Real Casino", podała spółka. "Rynek gier typu 'social casino' jest mocno nasycony, zdominowany przez kilka wiodących podmiotów i wymaga znacznych nakładów marketingowych w pozyskaniu

Vivid Games będzie wydawcą gry 'Moto: Hot Tracks' studia Fontes

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Vivid Games zawarł umowę wydawniczą z Fontes, na podstawie której wyda grę "Moto: Hot Tracks", podał Vivid. "'Moto: Hot Tracks' to wysokiej jakości wyścigi motocyklowe oparte na rywalizacji pomiędzy graczami. Premiera gry planowana jest na I

Vivid Games zadebiutuje na głównym rynku GPW

Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - Vivid Games zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w piątek, 30 września, podała spółka. "Wnioskowana data pierwszego dnia notowania akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to

Vivid Games rozpocznie testy gier typu hyper casual na początku 2019 r.

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Vivid Games rozpocznie testy gier typu hyper casual na początku 2019 r., poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. "Gry tego segmentu mogą w naszej opinii zostać drugim filarem wzrostu. Zmiana w tym kierunku podąża również za mocnymi trendami

Vivid: Premiera 'Mayhem Combat' w Apple App Store - 28 VI, w Google Play 13 VII

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Vivid Games ustalił, że premiera gry "Mayhem Combat" (wcześniej "Metal Fist") w sklepie Apple App Store nastąpi 28 czerwca 2018 r., a w sklepie Google Play -13 lipca 2018 r., podała spółka w komunikacie.  W październiku

Strategia Vivid obejmuje gry mobilne F2P z segmentów mid-core i hyper-casual

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Vivid Games podjął uchwałę w przedmiocie strategii działalności na rok 2018 i kolejne lata, której kluczowe założenia to m.in. dalsza publikacja gier mobilnych F2P z segmentu mid-core i rozpoczęcie publikacji gier mobilnych F2P z segmentu hyper-casual, podała

Vivid Games: Przychody z portfolio na znacząco wyższym poziomie niż wcześniej

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Przychody z aktualnego portfolio produktów Vivid Games ustabilizowały się znacząco wyższym organicznym poziomie w porównaniu do wcześniejszych kwartałów, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. "Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2018 są

Vivid Games: Zdecydowany wzrost pobrań gier oraz zasięgu i dywersyfikacja w 2019

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Vivid Games na przyszły rok szykuje wydanie do 3 gier segmentu mid-core oraz znaczącą liczbę tytułów w segmencie hyper-casual. Zwiększy nakłady marketingowe, a wszystko to ma zapewnić zdecydowanie większą ilość pobrań, rozszerzenie zasięgu i minimalizację ryzyka

Vivid Games miał 0,67 mln zł straty netto, 0,96 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 0,67 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Strata netto grupy w I kw. 2019 roku była mniejsza o 1 083 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku

Vivid Games w wyniku kontroli celno-skarbowej dokona korekt za 2016 r.

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Vivid Games po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej dokona korekt w złożonej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. zapłaci należny podatek za ten okres w kwocie 642 739 zł powiększonej o należne odsetki, podała spółka

Vivid Games miało wstępnie ok. 2,88 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Vivid Games miało ok. 2,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2018 r., przy przychodach ze sprzedaży ok. 3,69 mln zł i kosztach działalności operacyjnej 10,34 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. "Odpowiednio: jednostkowa strata

Vivid Games oczekuje efektu nowych premier w wynikach od IV kwartału

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Vivid Games spodziewa się efektu nowych premier, szczególnie "Gravity Rider", a także nowymi grami hyper-casual począwszy od IV kwartału, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. "Efektu nowych premier nie widać jeszcze w wynikach za

Vivid Games miał 2,73 mln zł straty netto, 0,11 mln zł EBITDA w I poł. 2018

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Vivid Games odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,27 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 0,11 mln zł wobec 2,81

Vivid Games zamierza wyemitować obligacje na maks. 10,5 mln zł

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Vivid Games powziął zamiar emisji nie więcej niż 10 500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda (łącznie do 10,5 mln zł) i zaoferowania ich w trybie oferty publicznej, podała spółka. "Szczegółowe parametry planowanej

Vivid Games skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Vivid Games skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje ze względu na przekroczenie maksymalnej łącznej wartości nominalnej obligacji oferowanych w obu transzach, tj. 10 500 000 zł, podała spółka.  "Zarząd emitenta postanawia o skróceniu terminu

Vivid Games: 'Mayhem Combat' juz dostępny na iOS, od 13 lipca na Android

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Vivid Games udostępnił największą produkcję w swojej historii - grę "Mayhem Combat" dla klientów Apple App Store, podała spółka. Jednocześnie 13 lipca gra trafi do użytkowników urządzeń z systemem Android. "'Mayhem Combat', największa produkcja w

Vivid Games: Dziś premiera gry 'Real Boxing Manny Pacquiao'

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Gra "Real Boxing Manny Pacquiao", kolejna odsłona największej marki Vivid Games, ma dziś swoją premierę, podało Vivid Games. "Tytuł pojawi się równolegle w sklepach Apple App Store i Google Play. Bydgoska spółka liczy na powtórzenie sukcesu

Vivid Games: Premiera 'Space Pioneer' w maju br., 'Metal Fist' - w czerwcu

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Vivid Games ustalił, że premiera gry "Space Pioneer" (wcześniej "Outer Pioneer") nastąpi w maju 2018 r., "Metal Fist" - w czerwcu, a "Gravity Rider" (wcześniej "Moto: Hot Tracks") w sierpniu br., podała spółka

Vivid Games oczekuje ok. 6,5 mln zł skonsolidowanej straty netto za ub.r.

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Vivid Games oczekuje ok. 6,5 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok 2017, poinformowała spółka. "W związku z wejściem w życie przepisów zmienionej Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomniejszeniu o ok. 5,1 mln zł uległo aktywo podatkowe z

Vivid Games złożył prospekt do KNF

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Vivid Games złożył 31 grudnia 2015 roku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny, poinformowała spółka. "Realizujemy nasze wcześniejsze obietnice. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, naszym celem jest debiut na GPW najpóźniej do końca

Strata netto Vivid wyniosła 6,52 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 6,52 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Strata wykazana przez grupę Vivid Games to w dużej mierze konsekwencja operacji księgowych pozostających bez wpływu na

Vivid Games przenosi 'Ski Jumping Pro' na kontrahenta z udziałem w przychodach

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Vivid Games zawarł umowę z 2tainment GmbH (kontrahent) dotyczącą rozwoju gry mobilnej "Ski Jumping Pro", podała spółka. "Kontrahent w oparciu o aktualną wersję gry zobowiązany będzie do samodzielnego stworzenia i dystrybucji nowego tytułu opartego

Vivid Games oczekuje, że bieżący rok będzie rekordowy

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Vivid Games oczekuje, że rekordowe portfolio tytułów gier przełoży się na wyniki finansowe, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. "Mamy rekordowe portfolio tytułów, co powinno przełożyć się na wyniki. Ten rok ma szansę wiele zmienić - tytuły są

Vivid Games zapowiada premierę gry 'Highway Getaway' na 9 marca

Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Vivid Games zapowiedział pojawienie się swojego drugiego tytułu z portfolio wydawniczego – gry wyścigowej "Highway Getaway" 9 marca w sklepach App Store i Google Play, podała spółka. "W ramach intensyfikacji kampanii promocyjnej, bydgoski

Vivid Games liczy na zdecydowany pozytywny efekt zbliżających się premier gier

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Vivid Games zakłada, że zbliżające się premiery trzech gier nie tylko rozszerzą portfolio, ale będą miały zdecydowanie pozytywny wpływ na przychody, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.  "Przez najbliższe 5 miesięcy skupiamy sie na 3

Vivid Games miał 1,43 mln zł straty netto, 0,5 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,1 mln zł wobec 0,17 mln zł zysku rok

Vivid Games zadebiutuje na rynku głównym GPW w piątek

Warszawa, 26.09.2016 (ISBnews) - Vivid Games przeniesie notowania z NeewConnect na rynek głównym GPW w piątek, 30 września, wynika z uchwały zarządu giełdy. Spółka wnioskowała wcześniej o wyznaczenie debiutu właśnie na 30 września. "Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 września

Vivid Games: GPV I oczekuje wykonania 'opcji wniesienia' przez emisję akcji

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - GPV I sp. z o.o. S.K.A. zażądała od Vivid Games wykonania opcji wniesienia, poprzez emisję warrantów uprawniających do objęcia 1,5 mln akcji Vivid Games nowej emisji w zamian za wkład pieniężny, podała spółka. "Zgodnie z porozumieniem, opcja wniesienia

Vivid Games wprowadziła do sprzedaży aktualizację 'Real Boxing 2'

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Vivid Games wprowadziła do sprzedaży w kanale Google Play aktualizację gry "Real Boxing 2 Creed", zmieniającą jej nazwę na "Real Boxing 2 Rocky", podała spółka. "Aktualizacja gry wprowadza klasyczne pojedynki, pozwalające graczom walczyć

NWZ Vivid Games za emisją 1,5 mln warrantów wymiennych na akcje serii G

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o emisji 1,5 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do akcji serii G w ramach porozumienia z GPV I, wynika z uchwał walnego. „Postanawia się o dokonaniu emisji 1 500 000 warrantów subskrypcyjnych serii A [&hellip

Vivid Games miało 3,07 mln zł straty netto, -1,55 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Vivid Games odnotowało 3,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,68 mln zł wobec 1,29 mln zł straty rok

Vivid Games zdecydował o wydaniu 'Metal Fist' nie później niż w IV kwartale

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Vivid Games zdecydował o zmianie terminu premiery gry Metal Fist. Gra będzie wydana nie później niż w IV kwartale 2017 r. wobec wcześniej ogłoszonego terminu czerwca 2017 r., podano w komunikacie. "W opinii zarządu premiera bardziej dopracowanego produktu

Vivid Games: Premiera 'Metal Fist' i 'Space Pioneer' w I półroczu 2018 r.

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Premiery gier "Space Pioneer" i "Metal Fist" nastąpią w I półroczu 2018 r., poinformował ich producent Vivid Games. Ponadto w tym tygodniu do testów soft-launch trafiła kolejna gra z portfela bydgoskiej spółki - "Gravity Rider (Moto: Hot

Vivid Games ma umowę na dystrybucję gry 'Nox Raiders' (aktual.)

Aktualizujemy tytuł nowej gry: brzmi on "Nox Raiders", a nie - jak podała wcześniej spółka - "Nox Riders". Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Vivid Games podpisało pierwszą umowę na światową dystrybucję gry. Umowa z firmą EVERYDAYiPLAY z Krakowa dotyczy gry akcji "Nox

Vivid Games zakłada wzrost skali działalności na stabilnej bazie kosztowej

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Vivid Games przygotował strukturę do obsługi portfolio gier mobilnych, co daje potencjał do wyraźnego wzrostu skali działalności na stabilnej bazie kosztowej, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.  "Dotychczas nasza działalność opierała się o

Vivid liczy, że kolejne gry osiągną znacznie większy sukces niż np. Real Boxing

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Vivid Games zakłada, że kolejne gry mobilne free-2-play, które wejdą do portfolio od IV kwartału bieżącego roku mają szansę osiągnąć znacznie większy sukces niż poprzednie tytuły, łącznie z dotychczas sztandarową produkcją studia - "Real Boxing"

Vivid Games: Środki z obligacji na rozwój i gotowość do wykorzystania okazji

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Vivid Games podtrzymuje swoje cele strategiczne. Środki z emisji obligacji, pozwolą nie tylko na rozwój działalności, ale również gotowość do wykorzystania okazji rynkowych, poinformował ISBnews wiceprezes Jarosław Wojczakowski.  "Zapowiadaliśmy

Strata netto Vivid Games wyniosła 0,86 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,77 mln zł wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej. "Skonsolidowany wynik EBITDA za I

Vivid Games: Oferta publiczna obligacji o wartości do 10,5 mln zł ruszy 18 IV

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 10 500 trzyletnich obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej, która rozpocznie się 18 kwietnia

Vivid Games rozpoczyna zapisy na obligacje o wartości do 10,5 mln zł

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Zapisy na trzyletnie obligacje serii A Vivid Games rozpoczęły się dziś i potrwają do 28 kwietnia, podała spółka. Z emisji papierów dłużnych spółka zamierza pozyskać do 10,5 mln zł na produkcje, marketing, pozyskanie licencji i kapitał obrotowy. "Obligacje

Vivid Games zdywersyfikuje przychody przez wydawanie gier innych producentów

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Vivid Games uruchomiło autorską platformę publikacji gier zewnętrznych producentów pod nazwą Vivid Games Publishing. To kolejny etap realizacji strategii, który ma zapewnić spółce "dynamiczny wzrost skali działalności oraz dywersyfikację portfela produktów

KNF zatwierdziła prospekt Vivid Games w związku z przejściem na GPW

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Vivid Games w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E, podała KNF. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony

Vivid Games przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Vivid Games przydzielił 10 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł, podała spółka. "Cena emisyjna za jedną obligację wynosiła w zależności od dnia dokonania zapisu od 997,00 do 999,00 zł" - czytamy w komunikacie. W związku z

Strata netto Vivid Games to 1,94 mln zł w I kw. 2017 wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 1,94 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,29 mln zł wobec 3,23 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 0,29 mln zł w porównaniu

Vivid: Premiera 'Road Hopper' na iOS - 15 grudnia, na Androida - 22 grudnia

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Vivid Games ustalił datę premiery gry "Road Hopper" (pierwotny tytuł: "Road Survivors") na platformie iOS na 15 grudnia, zaś na platformie Android - 22 grudnia, podała spółka. "Gra 'Road Hopper' zostanie wydana przez spółkę w ramach

Kurs akcji Vivid Games wzrósł o 2,81% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Akcje spółki Vivid Games zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 2,811% wobec ceny odniesienia i wyniósł 5,49 zł.  Ok godz. 9:10 za akcję spółki płacono 5,55 zł po wzroście o 3,93%. Vivid Games jest 484. spółką notowaną

Vivid wprowadził na iOS pierwszą grę w ramach cyklu wydawniczego Road Hopper

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Vivid Games Publishing wprowadził do sprzedaży swój pierwszy tytuł w ramach działalności wydawniczej Road Hopper, podała spółka. Gra jest już dostępna na platformie iOS. Premiera na system Android planowana jest na 22 grudnia. "Po dwóch miesiącach od

Vivid Games zrezygnował z wydawania gry ' Heroes of Nox: Galactic Clash'

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Vivid Games rozwiązał umowę wydawniczą dla gry "Heroes of Nox: Galactic Clash", podała spółka. "Decyzja o rezygnacji z wydawania tytułu została podjęta z uwagi na nieosiągnięcie przez grę w okresie soft launch założonych parametrów użytkowych"