ventures podpisał

MCI Management zainwestuje w 5 spółek zależnych Internet Group

"Internet Group oraz Jan Ryszard Wojciechowski będący wiodącym akcjonariuszem spółki podpisali Term Sheet z MCI Private Venture FIZ MCI Euro Ventures 1.0, w sprawie pośredniej inwestycji w następujące spółki zależne Internet Group: Call Center Poland SA, Call Connect Sp. z o.o., Contact Point

PFR Ventures alokował łącznie ponad 1 mld zł w 21 funduszy VC

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - PFR Ventures podpisało 21 umów inwestycyjnych, w ramach których fundusze Venture Capital zainwestują ponad 1 mld zł w polskie innowacje, podał Fundusz. Tym samym PFR Ventures alokowało około 40% dostępnych środków. "PFR Ventures, w swoich 5 programach

MFPR: 7 nowych funduszy VC otrzymało ponad 305 mln zł wsparcia z POIR

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Nowe fundusze venture capital (VC) pozyskały ponad 305 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Po podpisaniu przez PFR Ventures umów z 7 funduszami VC, portfel spółki poszerzył się do 30

PFR Ventures ma pierwsze umowy inwestycyjne z funduszami venture capital

inwestycji, podkreślił też Borys. PFR Ventures podpisał umowy z następującymi podmiotami:  W ramach PFR Starter FIZ: • Xevin VC • KnowledgeHub • Tar Heel Capital Pathfinder • Ventures For Earth W ramach PFR Biznest FIZ: • SILBA W ramach PFR Otwarte Innowacje

PGE Ventures zainwestował w startup PySENSE

. Konsekwentnie realizowana przez nas strategia zaowocowała podpisaną właśnie umową inwestycyjną z FIZAN PGE Ventures" - dodał prezes PySENSE Artur Wróbel. PySENSE to kolejny startup z obszaru zaawansowanych technologii, który dołącza do zarządzanego przez PGE Ventures portfela inwestycyjnego. "

MOL sfinalizował zakup aktywów Chevron w Azerbejdżanie

przedłużona do 2049 r. W listopadzie 2019 r. MOL podpisał umowy z Chevron Global Ventures i Chevron BTC Pipeline w sprawie przejęcia aktywów amerykańskiego koncernu w Azerbejdżanie. Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach

PGE Ventures finalizuje 3 umowy ze start-upami, zapowiada min. 8 kolejnych

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - PGE Ventures podpisał dwie, a finalizuje kolejne trzy umowy inwestycyjne w ramach programu scoutingowego. W następnym etapie zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejnych, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych, podała spółka. "

Erne Ventures nabyło 24,94% udziałów Graphene Solutions

Warszawa, 06.09.2016 (ISBnews) - Erne Ventures podpisało umowę kupna 873 udziałów w spółce Graphene Solutions, stanowiących 24,94% w kapitale tej spółki, podało Erne Ventures. Transakcja jest elementem umowy inwestycyjnej podpisanej w lipcu tego roku, a jej wartość wyniosła blisko 0,05 mln

Spółka Fachowcy.pl Ventures przejęła serwis Favore.pl od Wirtualnej Polski

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Serwis Fachowcy.pl Ventures kupił platformę internetową Favore.pl, należącą dotychczas do grupy Wirtualna Polska, poinformowała spółka. W ramach rozliczenia transakcji o wartości niespełna 3 mln zł, grupa Wirtualna Polska została akcjonariuszem Fachowcy.pl

Erne Ventures ma list intencyjny z włoską spółką dot. sprzedaży Arrinery

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Arrinera zawarła trójstronny list intencyjny pomiędzy z Erne Ventures oraz spółką prawa włoskiego dotyczący sprzedaży przez Erne Ventures całości lub części akcji spółki Arrinera lub sprzedaży przez Arrinera całości lub zorganizowanej części

Erne Ventures obejmie udziały w Fat Dog Games i wprowadzi ją na giełdę

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Erne Ventures podpisał list intencyjny oraz objął udziały w spółce Fat Dog Games (dawniej Dopamine sp. z o.o.), podała spółka. Planowane jest jej przekształcenie w spółkę w akcyjną oraz wprowadzenie na giełdę.   "W wyniku podpisanego z

Kalendarium ISBnews

polskiej gospodarki" z udziałem minister rozwoju Jadwigi Emilewicz   PONIEDZIAŁEK, 9 grudnia --10:00: Konferencja Eksport online z Google --11:00: Podpisanie umowy pomiędzy PGNiG SA i partnerem zagranicznym dotyczącej współpracy w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów

Erne Ventures objął udziały w spółce Telehorse i wprowadzi ją na giełdę

w wyniku podpisanego listu intencyjnego z właścicielami Telehorse, Erne Ventures lub podmioty powiązane w przeciągu kolejnych 12 miesięcy zainwestują w spółkę dodatkowe 450 tys. zł. W tym czasie planowane jest przekształcenie spółki w akcyjną oraz wprowadzenie jej na giełdę" - czytamy w

Fachowcy.pl Ventures blisko progu rentowności po wzroście sprzedaży w XI

roku spółka planuje przychody na poziomie 18,39 mln zł i 7,37 mln zł zysk netto. Jednocześnie Fachowcy.pl Ventures podtrzymują realizację celów finansowych na ten rok (5,94 mln zł przychodów i 1,93 mln zł straty netto), podano również. "W listopadzie spółka podpisała 173 nowe umowy abonamentowe

PGE Ventures może w czerwcu zacząć drugi program scoutingowy wart ok. 30 mln zł

mln zł w jeden startup, przy założeniu objęcia 20-25% udziałów. Proces od zgłoszenia do podpisania umowy trwa przeważnie trzy miesiące. Do końca roku PGE Ventures planuje przeprowadzić od 8-10 inwestycji. "Na drugi program scoutingowy przeznaczymy ok. 30 mln zł" - powiedział Czak

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 28 grudnia --12:30: Podpisanie umowy pomiędzy NCBR a PFR Ventures - uruchomienie Funduszu Inwestycyjnego w ramach programu BRIdge VC   CZWARTEK, 29 grudnia --09:00: Debiut TXM na GPW --10:00: Konferencja prasowa BGK w sprawie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej

Fachowcy.pl Ventures zwiększył liczbę umów abonamentowych o 73 do 1195 w II

Warszawa, 07.03.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures pozyskał 73 nowe umowy abonamentowe w lutym i ma łącznie 1195 klientów, podała spółka. "Fachowcy.pl Ventures miał 1195 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec ubiegłego miesiąca, co oznacza wzrost

Punch Punk Games chce wejść na NewConnect w 2020 po kampanii crowdinvestingowej

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Punch Punk Games chce zadebiutować w tym roku na rynku NewConnect, jeśli pozyska wcześniej finansowanie w ramach kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl, podała Grupa INC, z którą spółka podpisała umowę zakładającą pozyskanie 1,5 mln zł

PGE, PFR i NCBR powołują funduszu CVC SpeedUp Energy Innovation

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały umowę w sprawie powołania funduszu corporate venture capital (CVC) SpeedUp Energy Innovation, który zainwestuje 100 mln zł w innowacyjne startupy

MCI Capital rozpoczęło z FundingBox w zakresie wspierania startupów

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - MCI Capital i FundingBox, operator platformy internetowej zarządzającej konkursami, których celem jest wybór najlepszych startupów, nawiązały współpracę, która ma wspierać polski ekosystem startupowy, poinformowała spółka. Do podpisania porozumienia doszło w

GetBack rozpoczął współpracę z dwoma podmiotami z Hiszpanii

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - GetBack rozpoczął współpracę z dwoma podmiotami na rynku hiszpańskim specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami, podała spółka. "Przedmiotowa współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez spółkę z Cobralia Servicios Integrales de

Erne Ventures planuje kolejne emisje akcji pod nowe inwestycje i rozwój portfela

wprowadzić swoje akcje na NewConnect: są to QubicGames oraz Huckleberry Games. Erne Ventures jest wiarygodnym, długoterminowym partnerem inwestycyjnym na rynku kapitałowym" - powiedział prezes Arkadiusz Kuich, cytowany w komunikacie. Wczoraj Erne Ventures podpisał list intencyjny w sprawie objęcia

PGE przeznaczy co najmniej 25 mln zł rocznie na wspieranie start-upów

inwestycji funduszu to 3-5 mln, a zakładany okres inwestycji to 3-4 lata. Budżet pozwala na realizację 3-5 wejść kapitałowych rocznie. PGE Ventures uruchomi program rekrutacji (scoutingu) od 1 września i zakłada podpisanie pierwszych umów na przełomie 2017 i 2018 r. Obszary, w które chce inwestować PGE

Benefit Systems ma zgodę RN na negocjacje ws. transformacji Calypso Fitness

. "Rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy podpisanej w dniu 19 lutego 2018 r. pomiędzy emitentem, spółką Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółką w 100% zależną od emitenta, spółką Glastonbury Ventures Limited (Ltd) z siedzibą w Limassol, spółką Fitness

Kalendarium ISBnews

współorganizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)  --10:30: Debiut obligacji komunalnych miasta Koszalin na rynku Catalyst.  --11:00: Podpisanie umowy pomiędzy PGNiG SA i partnerem zagranicznym dotyczącej współpracy w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów --13:00: Konferencja

Fachowcy.pl zwiększył liczbę umów abonamentowych do łącznie 1325 na koniec IV

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures pozyskał 73 nowych umów abonamentowych w kwietniu oraz łącznie niemal 300 nowych klientów w okresie pierwszych czterech miesięcy roku. W efekcie ma łącznie 1325 klientów, podała spółka.  "Fachowcy.pl Ventures 1 maja 2016 r

Zysk operacyjny Fachowcy.pl Ventures wyniósł 18 tys. zł w styczniu

Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures osiągnął skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 18 tys. zł w styczniu br., podała spółka. "Koszty operacyjne ukształtowały się na porównywalnym poziomie z przychodami ,przez co zysk z działalności operacyjnej w styczniu ukształtował

Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za łączną kwotę 128,63 mln zł, wynika z komunikatów MCI Capital i Eurocasha. "

Fachowcy.pl zwiększył liczbę umów abonamentowych do łącznie 1257 na koniec marca

Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures pozyskał 80 nowych umów abonamentowych w marcu oraz łącznie 224 nowych klientów w I kwartale. W efekcie ma łącznie 1257 klientów, podała spółka.  "Na koniec marca całkowita liczba, uwzględniająca rezygnacje, wzrosła o prawie 381,6

Archicom sprzedaje biurowiec we Wrocławiu za 80,3 mln zł

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Grupa Archicom podpisała przedwstępną umowę sprzedaży budynku biurowego West House 1A położonego przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu, podała spółka. Wartość planowanej transakcji w ramach której sprzedane zostaną także grunty położone obok istniejącego

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1445 na koniec czerwca

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures miała 1 445 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec czerwca br. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba klientów wynosiła 476, podała spółka. W czerwcu liczba nowo podpisanych umów abonamentowych

Przegląd informacji ze spółek

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" podpisały deklarację współpracy przy projekcie Alians S35 na rzecz utworzenia konurbacji i budowy drogi S35, podał KGHM. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1788 na koniec IX (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy omyłkowo liczbę klientów (1778 zamiast 1788). Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures miała 1 788 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów o 125% r/r do 1778 na koniec IX

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures miała 1 778 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec września br., czyli o 125% więcej niż przed rokiem, podała spółka. "W skali roku liczba naszych klientów wzrosła o blisko 125

Przegląd prasy

podatkowej na 3,4 mln zł --Next Road Ventures zainwestował w startup TrustMate --Analizy.pl: Aktywa TFI spadła o 0,7% m/m do 268,4 mld zł w lutym --NCBR przekaże uczelniom 40 mln zł na zajęcia zwiększające dostępność --EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1 666 na koniec sierpnia

. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w sierpniu 2016 r. wyniosła ponad 362 tys. zł netto. Spółka odnotowuje wzrost średniej wartości rocznego pakietu abonamentowego, która obecnie wynosi około 3 400 zł, czyli ponad 16% więcej niż przed rokiem, podano także.  Fachowcy.pl Ventures działają od

Spółka z grupy GetBack ma umowę zakupu wierzytelności wart. 246 mln euro

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 246 mln euro tj. ok. 1 mld zł, podał GetBack.  "Zgodnie z

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1 550 na koniec lipca

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures miała 1 550 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec lipca br. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba klientów wynosiła 575, podała spółka. "Przyśpieszyliśmy tempo pozyskiwania

Fundusz Zernike -Meta Venture chce kupić akcje spółki zal. NanoGroup za 4 mln zł

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Spółka NanoVelos, jedna z trzech spółek zależnych NanoGroup, podpisała z funduszem Zernike-Meta Ventures S.P.A. list intencyjny, który ustala warunki inwestycji kapitałowej funduszu w zakup akcji NanoVelos za kwotę 4 mln zł, podała NanoGroup. Strony chcą

Strata netto Fachowcy.pl Ventures zmniejszyła się r/r do 0,72 mln zł w IV kw.

Warszawa, 15.02.2017 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures odnotował 0,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,15 mln zł wobec 1,33 mln zł

NanoGroup ma umowę sprzedaży funduszowi akcji spółki zależnej za 4 mln zł

również pan Tomasz Ciach oraz pani Iga Wasiak" - czytamy w komunikacie. W połowie grudnia NanoGroup podała, że spółka NanoVelos, jedna z trzech spółek zależnych NanoGroup, podpisała z funduszem Zernike-Meta Ventures S.P.A. list intencyjny, który ustala warunki inwestycji kapitałowej funduszu w

Spółka zależna GetBack ma umowę zakupu portfela w Hiszpanii wart. 637 mln euro

zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot z grupy kapitałowej GetBack

Erne Ventures inwestuje w Super Liquid z branży cieczy zagęszczanych

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Erne Ventures sfinalizował zakup udziałów w Super Liquid z branży cieczy zagęszczanych, poinformowała spółka, Wartość transakcji wyniosła 37 tys. zł, a super Liquid uzyskała rekomendację dofinansowania z NCBiR w kwocie blisko 2,3 mln zł, podano także. "

PFR Nieruchomości ma działkę we Wrocławiu pod ponad 1 tys. lokali w Mieszkanie+

przypadku tej ostatniej lokalizacji niedawno została podpisana umowa z architektami na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaawansowane są także projekty m.in. w Jedlinie Zdrój, Oławie czy Zgorzelcu, czytamy dalej. Z kolei w Wałbrzychu do 192 Mieszkań Plus wprowadzają się pierwsi najemcy. Inwestycja

MOL kupi aktywa koncernu Chevron w Azerbejdżanie za 1,57 mld USD

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Węgierski MOL podpisał umowy z Chevron Global Ventures i Chevron BTC Pipeline w sprawie przejęcia aktywów amerykańskiego koncernu w Azerbejdżanie, w tym zakupu 9,57% udziałów w złożu ropy naftowej ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) oraz 8,9% udziałów w rurociągu BTC

Przegląd prasy

państwowy certyfikat. Płatne kursy ma organizować jego spółka --Grzegorz Krychowiak we współpracy z funduszem R Ventures I z grupy Rubicon Partners Ventures zainwestował 750 tys. zł w spółkę Podioom i jej aplikacje: dla osób trenujących fitness i dla trenerów personalnych ISBnews --Indeks WIG20 spadł o

Przegląd prasy

na NewConnect w piątek, 28 lutego --Medinice ma umowę z Uniwersytetem we Wrocławiu na badania w projekcie MiniMax --OTB Ventures zebrał 100 mln USD, chce zainwestować nawet w 16 podmiotów --I Fundusz Mistral dokapitalizuje OT Logistics na kwotę nie niższą niż 9 mln zł --PPL ma zgodę UOKiK na

Golub GetHouse kupił działkę pod akademik w Warszawie

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Golub GetHouse podpisał umowę zakupu nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 82 na warszawskiej Pradze-Północ, poinformowała spółka. Na działce inwestycyjnej o łącznej powierzchni 11 533 m2, zlokalizowanej vis-à-vis Akademii Leona Koźmińskiego

Przegląd prasy

dla Polski spadł o 0,09 pkt do 98,99 pkt w VIII --Warszawa i innogy Stoen Operator podpisały umowę dot. inwestycji energetycznych --PGE ma list intencyjny z woj. podkarpackim ws. II linii technologicznej ITPOE --Aplisens otrzymał oferty na sprzedaż ok. 2,26 mln akcji własnych --Randstad

Zaboklicki z PESY: Płynność spółki powinna wrócić w przyszłym roku

Zaboklicki dziennikarzom po podpisaniu umowy inwestycyjnej między PESĄ a Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Według niego, będzie to możliwe przede wszystkim dzięki przekazaniu klientom pojazdów już wyprodukowanych przez PESĘ i oczekujących na odbiór. Zaboklicki oszacował ich wartość na ok. 600 mln zł, z

Fachowcy.pl Ventures mogą być gotowi do debiutu na GPW w 2017 r.

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures koncentrują się na osiągnięciu progu rentowności w tym roku i liczą, że w kolejnym roku będą gotowi do przejścia na główny rynek GPW z NewConnect, poinformował ISBnews prezes spółki Piotr Surmacki. "Obecnie spółka skupia się na

Pharmena miała 5,44 mln zł straty netto, 6,35 mln zł straty EBIT w II kw. 2019

rynek Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Została już uruchomiona niemiecka strona internetowa marki Menavitin oraz sklep online" - dodał prezes.  Na początku września spółka podpisała z Plexus Ventures umowę na doradztwo strategiczne w sprawie komercjalizacji leku 1-MNA, a także suplementów

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR nabywa 25% udziałów PEWIK Gdynia

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Gdynia podpisała umowę inwestycyjną z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), na mocy której 25% udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK Gdynia) trafi do PFR. Dla Funduszu Inwestycji Samorządowych PFR inwestycja w dobrze zarządzaną, stabilną

XTPL prognozuje złożenie 26 wniosków patentowych do końca 2020 r.

aplikacyjnych, potencjał spółki jest znaczący" - czytamy w komunikacie. Jak podkreśla Amir Nayyerhabibi, który ponad 30 lat rozwija projekty hi-tech w Krzemowej Dolinie, a obecnie jest partnerem w Benhamou Global Ventures i członkiem zarządu XTPL Inc. w Stanach Zjednoczonych, firmy zajmujące się twardymi

Przegląd informacji ze spółek

Mariusz Maszota z/s w Gdyni (członek konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w prowadzonym przez Tauron Dystrybucja postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Budowa stacji 110/20 kV Jawor Strefa - 99/2019/ZAK2", podał Elektrotim.   Famur podpisał ze spółką OOO

Borys z PFR: PESA może konsolidować rynek, ale nie w bliskiej przyszłości

. "Priorytetem na najbliższe kwartały jest wzrost organiczny spółki i koncentracja na obsłużeniu tego portfela, który ma. Nie planujemy w tej chwili żadnych łączeń, konsolidacji" - powiedział Borys dziennikarzom po podpisaniu umowy, na mocy której fundusz PFR-u przejmie blisko 100% akcji PESY

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 24,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MOL Plc. dokonał spłaty euroobligacji w wysokości 500 mln USD, podała spółka. Arctic Paper Kostrzyn, spółka zależna Arctic Paper, podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o

Kalendarium ISBnews

pierwsze fundusze, które podpisały umowy inwestycyjne z PFR Ventures --11:00: Spotkanie prasowe BGŻ BNP Paribas poświęcone prezentacji raportu nt. rynku mięsa drobiowego --11:00: Prezentacja projektu PKN Orlen --11:00: spotkanie prasowe PSPA nt. Barometru Elektromobilności 2018 --15:00: Konferencja

Przegląd prasy

razie zawdzięczamy to jednemu inwestorowi - LG Chem --MCI, fundusz, którego certyfikaty w tym roku wykupiono tylko od spółki z grupy, udobrucha inwestorów, likwidując nierówności w statucie.   ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,97% na zamknięciu w czwartek --MPiT: Prezydent podpisał Pakiet

Przegląd informacji ze spółek

opcji kupna wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Eurozet posiadanych przez SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) zgodnie z postanowieniami umowy wspólników z dnia 20 lutego, podała spółka. Elektrobudowa, w ramach uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1373 na koniec maja

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures miała 1 373 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na dzień 1 czerwca br. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba klientów wynosiła 376, podała spółka.  "W samym maju liczba

Przegląd informacji ze spółek

rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój spółki i grupy kapitałowej, podała spółka.  Węgierski MOL podpisał umowy z Chevron Global Ventures i Chevron BTC Pipeline w sprawie przejęcia aktywów amerykańskiego koncernu w Azerbejdżanie, w tym zakupu 9,57% udziałów w złożu ropy

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 12 stycznia --XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy Powerpol, dzień II --Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --09:00: Spotkanie prasowe Private Equity Managers poświęcone mezzanine debt i junior debt --10:00: Spotkanie prasowe Fachowcy.pl Ventures

Kalendarium ISBnews

Private Equity Managers poświęcone mezzanine debt i junior debt  --10:00: Spotkanie prasowe Fachowcy.pl Ventures nt. ekspansji zagranicznej i finansowania --11:00: Konferencja prasowa Przewozów Regionalnych nt. wyników i współpracy z PKS --11:30: Konferencja prasowa wicepremiera Mateusza

NCBR i PFR Ventures powołały fundusz inwestujący w polskie spółki technologiczne

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisało z PFR Ventures umowę ws. powstania "funduszu funduszy" programu NCBR BRIdge VC, podało Centrum. BRIdge VC to program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy

Przegląd prasy

zainaugurował budowę fabryki materiałów katodowych pod Nysą --Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,4 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. --Bank Millennium: Dla 41% Polaków główną zaletą PPK jest możliwość dziedziczenia --Prezydent podpisał ustawę o dodatkowej emeryturze --PKN Orlen ma umowę na licencję i

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police", podała spółka.  Wing - węgierska

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 12 czerwca --Doroczne spotkanie środowiska bankowego i finansowego Horyzonty Bankowości 2018 --09:00: Spotkanie prasowe, podczas którego PFR zaprezentuje pierwsze fundusze, które podpisały umowy inwestycyjne z PFR Ventures --11:00: Spotkanie prasowe BGŻ BNP Paribas poświęcone

PFR ma umowę przejęcia PESY, zainwestuje docelowo 300 mln zł

Bydgoszcz, 17.07.2018 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i PESA Bydgoszcz podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której fundusz zarządzany przez PFR przejmie blisko 100% akcji spółki i zainwestuje w nią docelowo 300 mln zł, poinformowali przedstawiciele PFR i PESY. "Przemysł kolejowy

Nakłady inwestycyjny PGE spadły r/r do 855 mln zł w I kw. 2018 r.

Ventures, która podpisała już pierwsze umowy inwestycyjne, a kolejne właśnie finalizuje. Inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju, a także projektami pozwalającymi uruchamiać nowe kierunki biznesu, zajmuje się PGE Nowa Energia. Spółka ta, wspólnie z PGE Obrót, rozwija obecnie

Fat Dog Games chce wydać 5 nowych tytułów

. Jesteśmy badaczem zjawisk paranormalnych który udał się do Old House Woods w Mathews County, Virginia, USA i jego zadaniem jest dokumentacja działalności duchów" - czytamy w komunikacie. W kwietniu br. Erne Ventures podpisał list intencyjny oraz objął udziały w spółce Fat Dog Games

Fundusz z grupy MCI obejmie mniejszościowe udziały w startupie 4screens

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Internet Ventures FIZ, fundusz z grupy MCI Management, podpisał umowę inwestycyjną z Nopattern, właścicielem 4screens, platformy do tworzenia interaktywnych aplikacji. Inwestycja w kwocie kilku mln zł umożliwia MCI objęcie mniejszościowych udziałów w spółce

Przegląd informacji ze spółek

prognozę skonsolidowanej skorygowanej EBITDA, podwyższając ją do 62,3 mln zł w 2020 roku (dotychczasowa prognoza, opublikowana w strategii wynosiła 44,2 mln zł) oraz do 61,4 mln zł w 2019 roku (poprzednio: 57,6 mln zł), podała spółka. COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum

GetBack chce kupić pierwszy portfel wierzytelności w Hiszpanii w tym roku

nawiązana w wyniku podpisania przez spółkę z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów, na mocy których Cobralia oraz Liberto będą zarządzały portfelami wierzytelności, które GetBack planuje nabywać na rynku hiszpańskim.  "Dokonaliśmy bardzo głębokiej

Przegląd prasy

kolejną kadencję --MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,3% m/m w listopadzie --Quercus TFI podpisał z GetBack umowę spłat z obligacji na łącznie 91,22 mln zł --PLL LOT uruchomią latem 2020 r. połączenia do

Przegląd prasy

; Puls Biznesu --PGNiG powołało fundusz venture capital, żeby finansować nowe technologie dla energetyki. PGNiG Ventures w ciągu 6 lat zainwestuje blisko 100 mln zł --Samorządy nie mówią 'nie' rządowym pomysłom rozruszania partnerstwa publiczno-prywatnego w mieszkaniówce, ale chcą  realnych

Przegląd informacji ze spółek

TFI.  Mostostal Zabrze miał 153,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 3,4 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. PKN Orlen podpisał umowę z firmą UOP Limited, jednym z największych na świecie licencjodawców procesów rafineryjnych i

Przegląd prasy

Janina do końca IX --Fundusze VC PFR Ventures podpisały umowy z 22 startupami na ponad 100 mln zł --PERN: budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego powinna ruszyć w 2021 roku --CCC: Udział przychodów z e-commerce wzrośnie do ponad 30% po 2020 r. --GPW i 6 giełd regionu szykuje indeks Trójmorza

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

otwarte podejście do technologii i innowacji" – powiedział Harion, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews   Orange Polska: Podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2020-2021, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 100

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Sfinks Polska powołała Sylwestra Cacka na stanowisko prezesa w ramach wspólnej kadencji trwającej do 6 lutego 2024 r., podała spółka. Unibep podpisał umowę ze spółką Yawa, należącą do Yareal Polska, na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

additions) przekracza 1,4 mln graczy, podała spółka. Źródło: ISBnews Telewizja Polska (TVP): Rada nadzorcza na miejsce odwołanego prezesa Jacka Kurskiego delegowała Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa zarządu, podała spółka. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o radiofonii i telewizji

Przegląd prasy

niż w 2009 r.  --Program zakupu aktywów na kwotę 750 mld euro pokazuje, że Europejski Bank Centralny wreszcie dostrzegł ogromną skalę kryzysu Puls Biznesu -- Publiczne środki z PFR Ventures trafiły do start-upu, którego udziałowcami są firmy mające na karku komorników. Szef jednej z nich

Przegląd prasy

. drogi elektrycznej --GDDKiA planuje oddać w tym roku łącznie ok. 462 km nowych dróg --PGE i ZUS podpisały list intencyjny ws. stworzenia sieci stacji ładowania aut --Główny geolog: Projekt polityki surowcowej wymaga sporej weryfikacji --Cena ropy Brent nieco powyżej 62 USD/ bbl, ropy WTI - ok

GPW ma porozumienie o współpracy z Beesfund dot. wspierania startupów

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) oraz Beesfund podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego powstanie akcelerator, ułatwiający networking z całym ekosystemem startupowym. Będzie on budował zainteresowanie startupami wśród spółek giełdowych, podała GPW

Przegląd prasy

spodziewa się 'zdecydowanie wyższych' przychodów r/r w 2020 r. --Maciej Łopiński został delegowany do pełnienia obowiązków prezesa TVP --Apator planuje zwiększyć capex do ok. 90 mln zł w 2020 r. --Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym --PKN Orlen wybuduje w czeskim Unipetrolu

Oferta spółki zależnej GetBack wybrana na portfel wierzytelności w Hiszpanii

specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot z grupy

Przegląd informacji ze spółek

sierpniu br. (wobec 43 rok wcześniej), a przekazało 93 (rok temu - 111), podała spółka. Tauron Polska Energia podpisał umowę nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami

Przegląd informacji ze spółek

Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play.  Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dostawę, uruchomienie

Przegląd prasy

--Moody's zmienił na negatywną perspektywę długoterm. ratingu mBanku Hipotecznego --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w sierpniu --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 0,2% m/m w VIII - wst. dane --Tauron: ME i operatorzy energ. podpisali porozumienie ws. cyberbezpieczeństwa

Przegląd informacji ze spółek

zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka. Spółka Pekabex Bet z grupy kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex podpisała z Prologis Poland REIT umowę na realizację budynku magazynowego wraz z systemem dróg i placów oraz infrastrukturą

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, bo zdają sobie oni doskonale sprawę z tego, że jeśli nadal będziemy napędzać produkcję i konsumpcję w sposób niekontrolowany, a przy tym źle gospodarować zasobami naturalnymi, nasze problemy będą się niebezpiecznie pogłębiać – zauważa Wojciech Stramski CEO Deep Change Ventures, funduszu

Fundusze PEM-u sprzedały udziały w eBrokerze właścicielowi Interii.pl

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) -  Helix Ventures Partners FIZ (HVP) oraz MCI.TechVentures, fundusze zarządzane przez Grupę Private Equity Managers (PEM, PEManagers), wsparte środkami publicznymi administrowanymi przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, sprzedały udziały w Grupie eBroker na rzecz

Oferta OncoArendi Therapeutics warta do 66 mln zł rusza dziś

. Celem przeprowadzenia oferty jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i planowanych przez OncoArendi projektach badawczych do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych) na etapie przełomu I i II

Famur i PFR podpisały porozumienie dot. pozyskiwania zamówień na rynku indyjskim

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Grupa Famur podpisała porozumienie o współpracy i dołączyła wraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) do grona partnerów, których celem jest współpraca przy zdobywaniu zamówień na rynku indyjskim w sektorze górniczym i energetycznym, poinformowała spółka i PFR

Przegląd informacji ze spółek

. Torpol Norge - spółka zależna Torpolu - podpisała kontrakt ramowy z Jernbaneverket (Norweskie Koleje Państwowe), poinformowała spółka. Na podstawie zawartej umowy, spółka wybuduje na terenie północnej Norwegii urządzenia zabezpieczające tereny i linie kolejowe, podano także. Olympic Entertainment Group

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

założeń. Yolt osiągnie 1 mln klientów w okresie letnim po 2 latach działalności, Obecnie mamy 60% wolumenów PSD2. To znakomite wyniki na początek, bardzo zachęcające na przyszły paneuropejski rollout" – poinformował ISBnews Benoit Legrand, CEO ING Ventures podczas konferencji Money 20/20 w

Kopyrski z Pekao: Chcemy iść w ślad za polskimi inwestorami m.in. do Ameryki

odegrać także eksport i jego finansowanie, w czym Pekao stara się również pomóc" - podkreślił Kopyrski. Wiceprezes przypomniał, że kilka dni wcześniej Bank Pekao podpisał z KUKE umowę ramową, która mówi o zaoferowaniu pewnych dodatkowych zabezpieczeń dla klientów banku działających na bardziej