vat ustawa tekst jednolity

sprawdź też:

ustawa

Nasz patchwork podatkowy. Do gruntownego remontu

Polska nie ma systemu podatkowego, ale patchworkowe prawo podatkowe. Często sprzeczne ze sobą przepisy, do których ciągle dokleja się coś nowego - mówią radcy podatkowi.

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

podział stawek VAT w formularzu cenowym wynika z podziału kosztu sprzątania i dezynfekcji. Wykonawca podtrzymuje, że sprzątanie jest obciążone 22% stawką VAT, a dezynfekcja jest zwolniona z podatku. Odpowiedź Możliwe jest odrzucenie takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp. Doktryna

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

Zakaz zmiany treści zawartej umowy W związku z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający powinni w obecnie przygotowywanych postępowaniach o udzielenie zamówienia

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

obliczeniu ceny. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyłącznie najniższej ceny, będzie niewielki. Tymczasem nietrudno wskazać postępowania, których w trybie zapytania o cenę udzielać się nie da, a w których jedynym naturalnym kryterium jest często cena - choćby np. na usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

opiewają na ceny wyższe niż kwota podana przez zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert nie oznacza bezwzględnej konieczności unieważnienia przetargu. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn