vat ustawa tekst jednolity

sprawdź też:

ustawa

Piotr Skwirowski

Nasz patchwork podatkowy. Do gruntownego remontu

Nasz patchwork podatkowy. Do gruntownego remontu

Polska nie ma systemu podatkowego, ale patchworkowe prawo podatkowe. Często sprzeczne ze sobą przepisy, do których ciągle dokleja się coś nowego - mówią radcy podatkowi.

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

Możliwe jest odrzucenie oferty w której wykonawca wpisał inna stawkę VAT niż określił to zamawiający, jednak doktryna i orzecznictwo nie są zgodne w tej kwestii

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2011 rząd planuje podniesienie stawek podatku VAT. Wejście w życie przepisów o zmianie stawek podatku VAT powinno zostać odpowiednio uwzględnione w przetargach, które są obecnie ogłaszane a dotyczą dostaw, usług lub robót budowlanych realizowanych w 2011 roku

PIT-y i 1 proc. do lekkiego liftingu. Zmiany w formularzach

wybranej przez siebie OPP. Nie będą już jak dotąd podawać nazwy "swojej" fundacji czy stowarzyszenia. Dzięki temu z formularzy PIT zniknie pole "Nazwa OPP". Dodatkowo w marcu opublikowany został tzw. jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

obliczeniu ceny. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyłącznie najniższej ceny, będzie niewielki. Tymczasem nietrudno wskazać postępowania, których w trybie zapytania o cenę udzielać się nie da, a w których jedynym naturalnym kryterium jest często cena - choćby np. na usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

opiewają na ceny wyższe niż kwota podana przez zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert nie oznacza bezwzględnej konieczności unieważnienia przetargu. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn