vat rozliczenie

Ważne zmiany w VAT. Próg zwolnienia w górę i korzyści dla małych firm

Ważne zmiany w VAT. Próg zwolnienia w górę i korzyści dla małych firm

tytułu podatku VAT (dane za 2014 r.) - podało w poniedziałek wieczorem w komunikacie Ministerstwo Finansów. Tymczasem, jak przyznał resort finansów, status podatnika VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia rozliczeń, które dla wielu podatników mogą być uciążliwe. Dlatego Ministerstwo Finansów rozważa

Odwrócony VAT

Wprowadzone w życie rozwiązania uszczelniające sprawiły, że przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane muszą się liczyć z kolejnymi problemami związanymi z rozliczeniem VAT. Obowiązek pobrania i zapłaty podatku od towarów i usług spoczywa na sprzedającym lub usługodawcy. W niektórych

Firma i e-urzędy - jak rozliczyć podatki przez internet

Firma i e-urzędy - jak rozliczyć podatki przez internet

skarbowego. Bo wystarczy mu internet. By wysłać formularz do urzędu skarbowego, nie trzeba rejestrować się na specjalnym portalu. Każdy przedsiębiorca cyklicznie (co miesiąc lub kwartał) musi rozliczyć podatek dochodowy oraz VAT, jeśli jest jego płatnikiem. W przypadku PIT-u firma musi jedynie przelać na

Ministerstwo Finansów: Sprawdzimy 100 proc. dokumentów podatników

Jednolity Plik Kontrolny ruszył 25 sierpnia. To nowe rozwiązanie, które nakłada na firmy obowiązek comiesięcznego przesyłania fiskusowi raportów na temat rozliczeń VAT. Dodatkowo może on zażądać szczegółowych danych na temat firmy i jej działalności, rozliczeń finansowych i podatkowych. Wszystko to

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

kontrahentów podatnika przedstawienia dokumentów, w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT w związku z prowadzonym u podatnika postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową. Kontrola tzw. "krzyżowa" dopuszczalna jest w ramach prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego lub

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

odprowadzić 23-proc. podatek VAT od sumy, której nie dostała. I sama zaczęła mieć kłopoty. Przestali płacić dostawcom za materiały budowlane, nie mieli na paliwo, więc był problem z dowożeniem ekip na mniejsze zlecenia, pensje wypłacali z kilkutygodniowym opóźnieniem. Część pracowników odeszła. - Bywa, że

Kiedy odliczyć VAT, gdy zaginął oryginał faktury?

Podstawę do odliczenia podatku naliczonego stanowi faktura VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług możemy obniżyć kwotę podatku należnego o wartość podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymaliśmy fakturę, albo za jeden z dwóch następnych okresów

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

., sygn. akt X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2005 r., sygn. akt II Ca 1063/05 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 marca 2009 r., sygn. akt 282/09. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiło się również stanowisko, że kwestia określenia VAT i rozliczeń z tego tytułu

Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

, co nie jest przez prawo zakazane. Przykładem naruszania zasady praworządności przez Urzędy Skarbowe są, z całą pewnością, kontrole krzyżowe kontrahentów podatnika, występującego o zwrot VAT, prowadzone w toku czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V Ordynacji podatkowej. Jest to

Wickel z SSW: Zobowiązania z tytułu VAT mogą dalej obciążać wyniki spółek

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Spółki giełdowe, których rozliczenia VAT były kwestionowane przez służby skarbowe muszą liczyć się z tym, że mogą być przedmiotem zwiększonego zainteresowania ze strony aparatu skarbowego. W efekcie zobowiązania z tytułu VAT mogą obciążać wyniki tych podmiotów

MF chce obligatoryjnego MPP dla branż podatnych na nadużycia w VAT od 2020 r.

prace nad wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności dla branż, które są podatne na nadużycia w podatku VAT.  MPP chroni uczciwych przedsiębiorców, ponieważ rozliczenia transakcji są bardziej transparentne. W ciągu najbliższych tygodni planujemy przekazać projekt do konsultacji

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

;mechanizm podzielonej płatności" nie dokona płatności zgodnie z opisem, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów (od 1 stycznia 2020 r.). Dodatkowo, w przypadku kiedy sprzedawca nie rozliczy właściwie należnego z tytułu tej sprzedaży podatku VAT, otrzyma 30% sankcji VAT. "

Delegacja: Jak rozliczyć w KPiR wydatki związane z podróżą służbową właściciela firmy?

odliczenia VAT od usług hotelarskich (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oznacza to, że cała wartość brutto faktury będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu. Faktura jest wyrażona w walucie obcej, zatem

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo 

. z wyjątkiem przepisów dotyczących wydłużenia terminu rozliczenia VAT w imporcie polskich portów, które mają wejść w 2021 r." – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej. Wśród najważniejszych zmian zawartych PPP jest m.in. wydłużenie terminu rozliczenia

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem. System ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich. "Stosowanie

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

Krakowie w związku z prowadzonym wobec Verbis Eta postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku; 2. protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym wobec CSP (następca prawny Cerium Finance) postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za grudzień 2014 roku. Urząd

Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Do pełnomocnika spółki Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. - spółki zależnej Ciechu - wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

. 554 tys. podatników VAT. Musi być tam stosowany w relacjach firma - firma przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, czyli objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego. Dalej będzie też istniał dobrowolny split payment (wymuszają go w rozliczeniach z kontrahentami spółki skarbu

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

;Obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności objęci zostaną zarówno polscy podatnicy, jak i podmioty niemające siedziby w Polsce, jednakże obowiązane do rozliczenia podatku VAT od towarów objętych tym mechanizmem. Oznacza to, że podmioty te będą obowiązane do posiadania rachunku rozliczeniowego oraz rachunku

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

– netto czy brutto? Odpowiedź W celu prawidłowego porównania cen złożonych ofert, zamawiający  powinien doliczyć do przedstawionych w ofertach cen netto VAT, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym, że wszyscy wykonawcy zadeklarowali w

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

stawki podatku, jaką uwzględnili przy wyliczeniu ceny ryczałtowej brutto oferty, 3)      pozostawić sprawę stawki VAT bez wyjaśnienia, przyjmując, że przy rozliczeniu ryczałtowym nie funkcjonuje pojęcie „błąd w obliczeniu ceny” z uwagi na brak weryfikacji sposobu

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

Najważniejsza zmiana to nowy sposób rozliczania podatku VAT dla firm – split payment. Tłumacząc najprościej – zapłata firmie faktury VAT za towary i usługi może być podzielona na VAT oraz należność główną i wpłacona na dwa konta. Mechanizm jest prosty i przynosi ogromne korzyści

Famur po korekcie deklaracji VAT zwróci 48,9 mln zł wraz z odsetkami

spółkę zależną, podano także. "Równocześnie emitent nadal prowadzi konsultacje prawne związane z rozliczeniem VAT za październik 2013 , celem określenia ostatecznego stanowiska emitenta co do prawidłowego rozliczenia tego podatku. W ocenie emitenta i spółki zależnej, sposób rozliczenia podatku VAT

PKN Orlen przygotowuje się do wdrożenia mechanizmu split payment

utworzony automatycznie przez bank rachunek techniczny VAT. Taka koncepcja znajdzie zastosowanie jedynie dla transakcji w formule business to business. Rozwiązanie nie będzie dotyczyło rozliczeń (płatności) z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie. Korzyści płynące

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

do rozliczeń VAT; * centralny rejestr faktur, podsumowano w komunikacie. (ISBnews)  

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich, wyjaśnia CIR. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług

rozliczenia zamknięcia, o którym w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, za dokument, na którego podstawie może być rozliczany podatek VAT z tytułu importu towarów; - wprowadzenia katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

przebudowa dachu w zespole szkół. Czy w kontekście ostatniej zmiany ustawy o VAT , ten mechanizm na wymienione roboty budowlane odnosi się tylko do rozliczeń między wykonawcą i podwykonawcą a na zamawiających nie ma wpływu? Chcemy ogłosić licytację elektroniczną na budowę kanalizacji, gdzie wykonawca

MF: Tegoroczne wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowane w budżecie

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Tegoroczne wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) powinny być wyższe od poziomu założonego w ustawie budżetowej na 2017 r., poinformował wiceminister finansów Paweł Cybulski. "Dane za pierwsze półrocze br. w zakresie wykonania dochodów z VAT

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

energetyce i górnictwie. Najrzadziej mechanizm podzielonej płatności jest wykorzystywany w sektorze usługowym, ale i tu widać wzrost odsetka firm włączonych do systemu rozliczeń podzielonej płatności" - czytamy także.  Według deklaracji przedsiębiorstw, środki utrzymywane na rachunku VAT stanowią

BIG InfoMonitor: Ok. 60% firm MSP nie planuje wdrażania split payment

zwrot VAT i ograniczenia sankcji lub solidarnej odpowiedzialności, obniżenie VAT-u). Szczególnie dotyczy to branży budowlanej, którą od początku 2017 r. w rozliczeniach wykonawców z podwykonawcami usług budowlanych obowiązuje mechanizm odwróconego VAT" - czytamy dalej. Część badanych firm

Eldorado dla pośredników w kontaktach z urzędami

zwrot VAT za materiały budowlane? 200 zł. Stanie w kolejkach? Gratis w usłudze. To, że biurokracja jest, to zdaniem doradcy podatkowego Przemysława Hinca z PJH Doradztwo Gospodarcze - jedno. Zastępy urzędników nieustannie ją rozdmuchują - to drugie. W 1991 roku opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Jakie obowiązki w VAT wiążą się ze sprzedażą używanych komputerów na aukcjach internetowych?

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT. Obowiązek wystawienia faktury VAT istnieje tylko w przypadku, gdy zażąda tego nabywca. Nie znaczy to jednak, że faktur VAT nie można wystawić (nawet jeśli nabywca tego

Obowiązkowy split payment ma zwiększać dochody budżetu o ok. 958 mln zł rocznie

, czyli bez rozliczenia VAT należnego. Telefony komórkowe są towarem dość łatwo zbywalnym, zatem nie ma problemu dla takiego podmiotu, żeby sprzedać je detalicznie np. za pośrednictwem platform internetowych, w szarej strefie, uzyskując dużą przewagę konkurencyjną nad podmiotami, które rozliczają VAT od

MF: JPK_VAT nie złożyło tylko 2,9% firm w czerwcu 2018 r.

r. zidentyfikowali do wyjaśnienia 155 443 faktury, wystawione przez 55 780 podmiotów niezarejestrowanych do VAT. Kwota podatku VAT z tych faktur to ponad 260 mln zł. "W związku ze zidentyfikowanymi niezgodnościami w rozliczeniu VAT na podstawie JPK_VAT złożonych w pierwszym półroczu 2018 r

Jeśli przedsiębiorca pomyli się w wyliczeniu podatku, to nie będzie karany

74 obowiązujących dziś ustawach. Wydłużony VAT  Wśród najważniejszych propozycji pakietu jest wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Rozwiązanie to ma pomóc polskim portom w konkurencji z zagranicznymi. Na czym polega zmiana? Na odejściu od restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

postępowanie podatkowego, przed wydaniem ostatecznej decyzji kontrolerzy zwrócili uwagę, że na jednej z faktur jest błąd w nazwie towaru. Faktura dotyczyła sprzedaży granulatu. Pan Marek kupił go, płacąc pełny VAT, a następnie go odsprzedał kontrahentowi. Zgodnie z prawem miał więc prawo przy sprzedaży

PKP Cargo: Rozwiązanie rezerwy poprawi wynik grupy za III kw. o ok. 24,4 mln zł

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - PKP Cargo Connect podjęło decyzję o rozwiązaniu rezerwy na zobowiązania z tytułu rozliczeń VAT w wysokości 24,4 mln zł, która zostanie ujęta w wyniku finansowym za III kwartał 2019 r. Rozwiązanie rezerwy będzie miało dodatni bezpośredni wpływ na wynik finansowy

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

"W związku z powołaniem Pana na Przewodniczącego Komisji ds. wyłudzeń podatku VAT, niniejszym chciałbym donieść Panu o trwającym procederze niezwykle skutecznego wyłudzania podatku VAT przez polskie Państwo, które wyłudza ten podatek od polskich przedsiębiorców" – pisze Bartłomiej

FPP pyta MF, czy split payment obejmie też branżę ubezpieczeniową

odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy - rachunek VAT. Mechanizm ma zapobiegać wyłudzeniom podatku, przypomniała FPP. "Brzmienie wprowadzanych przepisów wzbudziło wątpliwości firm ubezpieczeniowych, czy ich niektóre rozliczenia będą

FPP: MF potwierdza, że split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego

towary lub usługi, będzie podlegać pod przepisy o podzielonej płatności. Taki model rozliczeń zwany jest regresem ubezpieczeniowym i zgodnie z przepisami prawa traktuje się go odmiennie niż cesję wierzytelności. Ministerstwo Finansów w udzielonej odpowiedzi wyjaśniło, że "W przypadku umów, zgodnie

Czerwińska: MF planuje likwidację deklaracji VAT, obniżkę CIT w 2019 r. 

najwcześniej w 2020 r. Inne zmiany będą wprowadzane sukcesywnie. "Chcemy, żeby poświęcali mniej czasu na rozliczenia. I mamy na to pomysły. Jednolity Plik Kontrolny składają już wszyscy przedsiębiorcy będący VAT-owcami i nie ma potrzeby dodatkowego przesyłania co miesiąc (albo co kwartał

Wpływy z VAT wzrosły o ok. 25% r/r do ok. 94,7 mld zł w I-VII br. - prasa

takiej możliwości rozliczenia. Dodatkowo pod koniec czerwca resort finansów wprowadził 15-dniowy, przyspieszony zwrot podatku dla mikroprzedsiębiorców wykonujących usługi budowlane. Na koniec czerwca br. kwota wpływów z VAT wyniosła 80,01 mld zł, jak podał wcześniej resort finansów. Stanowiło to 55,8

PwC: Split payment wymaga zmian nim stanie się obligatoryjny

na konto bieżące dostawcy, oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębne konto bankowe. Obecnie split payment jest rozwiązaniem dobrowolnym dla polskich przedsiębiorców. "Ministerstwo Finansów wystąpiło już z wnioskiem do Unii Europejskiej o zgodę na wprowadzenie obowiązkowego

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT - stawki bez zmian do końca 2018r.

;Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym" – czytamy dalej. W propozycji przewidziano

Rząd przyjął nowelę o podatku od towarów i usług dot. podzielonej płatności

i oszustwom podatkowym, eliminującym ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Mechanizm ten z założenia bardzo mocno utrudnia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń

Rząd zaczyna grę w pokera o miliardy z VAT. 1 lipca wchodzi w życie split payment

rozliczeń – przyznaje Jacek Matarewicz z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Jego zdaniem podzielona płatność VAT stała się właśnie jednym z kryteriów, jakie musi zaakceptować dostawca czy usługodawca, aby kontynuować z nimi współpracę. Podobnego zdania jest mecenas Przemysław Antas. – Może być tak

MF: Deficyt budżetu to 1,98 mld zł po VIII, tj. 6,9% planu wg wstępnych danych

roku ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 6,6% r/r (tj. ok. 7,3 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8% r/r (tj. ok. 4,8 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym

Sejm przyjął nowele dot. Ordynacji podatkowej i split paymentu

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustaw: - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący tzw. obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT

URE: Średnia cena energii elektr. dla gosp. domowych to 0,5055 zł/kWh w 2018 r.

dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2018 wyniosła 0,5055 zł/kWh. Cena zawiera podatek akcyzowy i nie zawiera VAT" - czytamy w komunikacie. URE podał też średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

września 2019 r. tzw. obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności oznacza dla przedsiębiorców fundamentalne zmiany w rozliczeniach. Zobowiązani zostaną do wprowadzenia korekt w modelach dokonywania transakcji i systemach finansowo-księgowych. W celu prawidłowego

MF: Deficyt budżetu wyniósł 4,8 mld zł po lipcu wg wstępnych danych

ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 6,8% r/r (tj. ok. 6,7 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 13,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe o 19,9% r/r (tj. ok. 4,1 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie

PiS utrzyma wyższy VAT. A w kampanii wyborczej obiecywał obniżkę

możliwość stosowania przez firmy kwartalnych rozliczeń VAT. To dlatego, że w takim wypadku fiskus może zareagować na nieprawidłowości dopiero 4,5 miesiąca po nastąpieniu nieprawidłowości. Przy miesięcznym rozliczeniu może zareagować po 1,5 miesiąca. Taka zmiana ma utrudnić oszustom zakładanie firm słupów

Projekt ustawy o podzielonej płatności VAT został skierowany do Sejmu

uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudnia wyprowadzanie pieniędzy za granicę. "Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych

Oszuści w VAT, lepiej uważajcie

Luka w VAT to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co do niego faktycznie wpływa. Jest problemem wszystkich państw, które stosują u siebie ten podatek. Polska należy jednak do krajów najmocniej nim dotkniętych. Firma doradcza PwC oszacowała

Co powinien w sprawie Banasia sprawdzić fiskus? Na razie: "zyskał sutener, stracił suweren"

;, po drugie, czy nie mamy tu do czynienia z obejściem prawa podatkowego albo „schematem podatkowym” i wreszcie czy w ten sposób nie doszło do uniknięcia zapłaty podatku w należnej wysokości i w odpowiednim terminie. Marian Banaś. Co z podatkiem VAT? Pytanie brzmi również, czy pan Banaś nie

Dzięki JPK fiskus złapał oszusta? Nie, to tylko błąd przy wpisywaniu numeru NIP serwisu Allegro

Do 25 lutego wszystkie firmy w Polsce musiały przesłać fiskusowi rozliczenie JPK_VAT. To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Firmy musiały przesłać takie pliki w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie XML. Resort

Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu m.in. walkę z wyłudzaniem VAT

powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne, podkreślono. "W projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowano m.in. regulacje ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT (np. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia - gdy nabywca, a nie dostawca

PIT 2018. Do wtorku trwa rozliczanie podatków z fiskusem. Najpewniej nie wiesz najważniejszego

„Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018”. Czytamy w nim, że sześciu na dziesięciu podatników uważa, że roczne rozliczenie z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Trudności z wypełnieniem zeznania PIT zgłasza jedynie 14 proc. Polaków. Ale mimo to tylko 48 proc. osób

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

wysokość podatku VAT dzięki zaksięgowaniu w kolejnym kwartale. Można również lepiej rozkładać koszty np. inwestycji w sprzęt. Takie rozwiązanie to również mniej biurokracji. Zobacz także: Jak uruchomić działalność gospodarczą. Własny biznes - od czego zacząć? Jaki podatek wybrać Jeśli decydujemy się na

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

Rząd chwali się, że walczy z oszustami VAT i że dzięki temu uzbierał w 2017 r. z tego podatku 30 mld zł więcej. Pokazujemy historię podatniczki, która musiała dorzucić się do tych 30 mld zł. To w wyniku kontroli skarbowych na takich ludziach premier może się publicznie chwalić  większą

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

ciągle jeszcze obowiązujące w naszym prawie nieuzasadnione ograniczenia czy brak elastyczności. Przykładowo wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie to odpowiedź na obecnie przyjętą praktykę, w której tylko część importerów może korzystać z ogólnych zasad rozliczenia VAT. A propozycja wprowadzenia

MF: Deficyt budżetu wyniósł 2,2 mld zł po maju wg wstępnych danych

roku ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 3,3% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,5% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 7,1% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe o 18,7

Czerwińska: Rezygnacja ze składania deklaracji VAT możliwa z początkiem 2019 r.

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło prace, które mają doprowadzić do likwidacji przekazywania deklaracji VAT. Według minister Teresy Czerwińskiej, rezygnacja z nich możliwa jest z początkiem 2019 r. "Nie chcę tu stawiać krótkich terminów, ponieważ ze

Uszczelnianie systemu VAT, czyli gdzie podatki rąbią, tam firmy lecą

przedsiębiorców usłyszeliśmy, że w praktyce pół roku kontroli zwrotu VAT to minimum - opowiada Pruszyński. Ministerstwo Finansów broni się, że taka kontrola to spore przedsięwzięcie: "Weryfikacja może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie

MF: Deficyt budżetu wyniósł 75 mln zł po kwietniu wg wstępnych danych

analogicznego okresu roku ubiegłego: - dochody z podatku VAT były niższe o 0,8% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 1,5% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 5,5% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe

W tym roku podatki rozliczą się same. Co to oznacza dla milionów Polaków rozliczających się z fiskusem? [Poradnik krok po kroku]

cyfryzacja i automatyzacja w obszarze księgowości, przynajmniej tej najprostszej. W niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać, że proste ewidencje (np. KPiR, ewidencje VAT) przejdą z rąk podatników w ręce aparatu fiskalnego. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2018 rok

Wyższy VAT jednak jeszcze przez kolejne dwa lata!

, nie mógł mieć w dwóch poprzedzających latach zaległości wobec fiskusa przekraczających 20 tys. zł. Ograniczyć kwartalne rozliczenia VAT Projekt mocno ogranicza też możliwość stosowania przez firmy kwartalnych rozliczeń VAT. To dlatego, że w takim wypadku fiskus może zareagować na nieprawidłowości

Paragon tylko z numerem NIP. Fiskus idzie na wojnę z pustymi fakturami

podstawie faktur odliczają sobie podatek VAT. To znany fiskusowi proceder znany jako puste faktury, który od lat uszczupla wpływy  podatkowe. Oszuści wykorzystują fakt, że przedsiębiorca w ciągu trzech miesięcy od dnia zakupu towaru lub usługi może poprosić o wystawienie faktury na podstawie paragonu

Bowim odwoła się od decyzji o naliczeniu dodatkowych 5,57 mln zł VAT

podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki. Podmioty, które dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu) dopuściły się bowiem nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT, podano także. "Jako, że jest to decyzja

Przegląd prasy

czynników sprawią, że o hossie w 2020 r. można zapomnieć Dziennik Gazeta Prawna --Minister finansów podpisał rozporządzenie, określające, jakie dane trzeba będzie wykazywać w nowym pliku JPK_VAT po likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K Puls Biznesu --Wody Polskie chcą zbudować Wirtualny Informator

Sygnity: Pierwszy etap VAT w kontrakcie e-Podatki gotowy do testów

nad kluczowym dla Systemu e-Podatki obszarem VAT w zakresie rejestracji i obsługi (również online) deklaracji, analizy ryzyka, zwrotów, nadpłat oraz szerokiego zakresu rozliczeń, podano również.  "Centralizacja oraz digitalizacja przepływu danych przyczyni się do uszczelnienia rozliczania

MF: Ustawa uszczelniająca VAT przyniesie budżetowi 3,4 mld zł dochodów rocznie

zwolnienia podmiotowego ze 150 000 zł do 200 000 zł spowoduje ujemne skutki budżetowe w roku wprowadzenia wysokości ok. 275 mln zł" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. Regulacja dot. uszczelnienia systemu VAT pociąga za sobą następujące rozwiązania: - likwidacja możliwości stosowania rozliczeń

PKO BP wdrożył e-Księgowość zintegrowaną z serwisem transakcyjnym iPKO

; - powiedział Łukasz Czech z departamentu klientów małych i średnich przedsiębiorstw, cytowany w komunikacie. E-Księgowość zapewnia prowadzenie finansów zarówno od strony dokumentów księgowych i faktur, jak i prowadzonych rachunków i rozliczeń. System zapewnia przechowywanie kompletu dokumentów, niezbędnych

MF: Deficyt budżetu wyniósł 4,5 mld zł po marcu wg wstępnych danych

ubiegłego: - dochody z podatku VAT były niższe o 0,6% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 6% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe o 10,1% r/r (tj. ok. 0,9

PwC:Administracja podatkowa rzadziej korzysta z JPK w czasie kontroli podatkowej

udało i będzie coraz szerzej wykorzystywane" - dodał Sidelnik. System JPK funkcjonuje rok i obejmuje 110 tys. podatników. Eksperci podkreślili również, że efekty funkcjonowania systemu JPK widać w postaci wykreśleń z rejestru podatników VAT i wg stanu na 31 maja 2017 r. - było ich ponad 55 tys

Miała być walka z wyłudzeniami VAT. Ale przy okazji jest dokręcanie śruby przedsiębiorcom

, ten znajdzie po kilku miesiącach czy latach jakiś błąd i naliczy mu sankcję - ostrzega Pruszyński. Duże firmy - zatrudniające powyżej 250 osób stracą w przyszłym roku możliwość kwartalnych rozliczeń VAT. To ma utrudnić oszustom zakładanie firm słupów, które służą tylko wyłudzaniu VAT i szybko znikają

MF: Deficyt budżetu wyniósł 0,8 mld zł po lutym wg wstępnych danych

: *dochody z podatku VAT były wyższe o 2,4% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł), *dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 4,8% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł), *dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8% r/r (tj. ok. 1,2 mld zł), *dochody z podatku CIT były wyższe o 7,9% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), *dochody

Neuca nie utworzy rezerw w zw. z decyzją skarbową, zaskarży ją do WSA

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Neuca otrzymała decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu określającą zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Pytanie: Czy w przypadku zamówień krajowych, gdzie oferty składają polscy wykonawcy i w cenie ofertowej zawierają obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, należy w treści formularza ofertowego wpisywać dodatkowe dane i oświadczenia wykonawcy (jakiej treści) dotycząca

MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 6,6 mld zł po styczniu wg wstępnych danych

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 12,6 % r/r (tj. ok. 2,3 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 10,3% r/r (tj. ok. 0,6 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł), - dochody

Bowim: Dodatkowo naliczony VAT nie wpłynie na naszą bieżącą działalność

odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki. Podmioty które dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu) dopuściły się bowiem nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT.  "Decyzja Urzędu jest naszym

Bowim: Decyzja UC-S ws. 5,58 mln zł VAT ma rygor natychmiastowej wykonalności

wynika z kwestionowanego przez Naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki. Podmioty, które dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu) dopuściły się bowiem nadużyć związanych z rozliczeniem

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług, obejmująca okres od 1 do 30 kwietnia 2013 r.Z uwagi na fakt, że termin zwrotu nadwyżki podatku VAT za kwiecień 2013 r. przypadał na dzień 3 czerwca 2013 r., a do dnia 29 maja 2013 r. organ nie uzyskał odpowiedzi odnośnie wyniku kontroli u kontrahenta

Wielka dziura w VAT. Jak ją załatać?

planach Ministerstwa Finansów są zmiany, które utrudnią rejestracje firm do podatku VAT i pozwolą je weryfikować. Zniknąć ma też kwartalne rozliczenie VAT. Firmy będą się musiały rozliczać z tego podatku co miesiąc. - To dobre rozwiązanie. Życie słupów skróci się do góra trzech miesięcy - mówił Jarosław

Siemens Financial Services: Ponad 37% MSP rozważa wprowadzenie split payment

, że stosuje split payment" - czytamy w komunikacie towarzyszącemu wynikom badania.  Jak wynika z badania IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Siemens Financial Services na grupie 500 małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 250 osób, mechanizm podzielonej płatności VAT z własnej

Euvic zainwestował w szwedzki fintech i polską firmę programistyczną

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Euvic podpisał list intencyjny o przejęciu części udziałów w szwedzkiej firmie Payground AB, która opracowała i wdrożyła na rodzimym rynku system umożliwiający rozliczenie podatku VAT od paczek nadawanych z Chin do Europy, podała spółka. Podano także, że do końca

Represji ciąg dalszy - czym zaskoczy nas ustawodawca?

Zaostrzenie kar za oszustwa podatkowe, rozszerzenie zasięgu odwróconego opodatkowania, łatwiejsze wykreślenie podatnika z rejestru VAT, powrót sankcji podatkowych, utrzymanie stawki VAT na obecnym poziomie Czym jeszcze zaskoczy nas ustawodawca?Rozszerzenie odwróconego VATCo do zasady

Zmniejsza się skala wyłudzeń podatku VAT. PiS przestraszył oszustów?

. Teraz duże firmy muszą wysyłać do fiskusa swoje rozliczenia finansowe i podatkowe, a urzędnicy mogą badać stosowane ceny, stawki podatkowe. Od 1 stycznia 2017 r. Jednolity Plik obejmie średnich i małych podatników. W sierpniu wszedł w życie pakiet paliwowy, który ma ograniczyć wyłudzenia w podatku VAT

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

zwykłych obywateli. Firmy mają zazwyczaj problemy ze zwrotem podatku VAT, kosztami uzyskania przychodu czy cofnięciem przez fiskus interpretacji podatkowych. Zwykły Kowalski zazwyczaj musi stawić się w skarbówce przy okazji corocznego rozliczenia PIT, ale wzywany też jest gdy urzędnicy będą mieli

JPK, RODO, split payment... To najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku. Wyjaśniamy, jak poradzić sobie z nowymi wymogami

zapłacił, do swojego przychodu, czyli zapłaci wyższy podatek. Czytaj też: Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza "Split payment", czyli podzielić fakturę Od 1 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczeń podatku VAT. Pojawi się tzw. split payment, czyli mechanizm

Nowela uszczelniająca system podatkowy skierowana do uzgodnień resortowych

wzrosnąć o 1 291,6 mln zł. "Zniesienie obowiązku zawiadamiania organów o zamiarze i rezygnacji z korzystania z rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej oraz umożliwienie obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w dokumencie rozliczenia zamknięcia, spowoduje

Action: UKS zabezpiecza ok. 9,12 mln zł wobec spółki zal. z tytułu VAT

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - SFK - spółka zależna Action w restrukturyzacji - otrzymała decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie zabezpieczającą ewentualne przyszłe zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. w przybliżonej kwocie 5,98 mln zł

DM BPS obniżył wycenę Briju do 28,8 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

organów podatkowych i realizowane na bieżąco rozliczenia podatku VAT" - czytamy w raporcie. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Briju wynosił 14,1 zł. W poniedziałek około godziny 12:00 za akcję płacono 14,55 zł po spadku kursu o 3,93% wobec ostatniego zamknięcia. Analitycy prognozują, że

Podatki w 2017 roku - przedsiębiorco, bądź czujny!

firmy jak również codzienność podejmowanych działań. Warto jest jednak przedstawić najnowsze rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w aspekcie funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw. Szerokie zmiany w podatku VAT Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązywać zaczęły znowelizowane przepisy

"Trzy miejsca po przecinku i system pada". Firmy mają problemy z wysłaniem plików JPK

. ankietowanych firm boi się kary finansowej. – W tym samym terminie co JPK przypada również obowiązek wysyłki e-deklaracji VAT-7, a z końcem lutego mija także ostateczny termin na rozliczenie przez firmy PIT-11, czyli informacji o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek