vat rozliczenie

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za IV kw. 2013 r.

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, w następstwie odwołania złożonego przez spółkę zależną Ciechu - Verbis ETA, utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podat

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez samorządy

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT, podało Centrum Informacyjne Rząd

Ważne zmiany w VAT. Próg zwolnienia w górę i korzyści dla małych firm

Ważne zmiany w VAT. Próg zwolnienia w górę i korzyści dla małych firm

tytułu podatku VAT (dane za 2014 r.) - podało w poniedziałek wieczorem w komunikacie Ministerstwo Finansów. Tymczasem, jak przyznał resort finansów, status podatnika VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia rozliczeń, które dla wielu podatników mogą być uciążliwe. Dlatego Ministerstwo Finansów rozważa

Odwrócony VAT

Wprowadzone w życie rozwiązania uszczelniające sprawiły, że przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane muszą się liczyć z kolejnymi problemami związanymi z rozliczeniem VAT. Obowiązek pobrania i zapłaty podatku od towarów i usług spoczywa na sprzedającym lub usługodawcy. W niektórych

Firma i e-urzędy - jak rozliczyć podatki przez internet

Firma i e-urzędy - jak rozliczyć podatki przez internet

skarbowego. Bo wystarczy mu internet. By wysłać formularz do urzędu skarbowego, nie trzeba rejestrować się na specjalnym portalu. Każdy przedsiębiorca cyklicznie (co miesiąc lub kwartał) musi rozliczyć podatek dochodowy oraz VAT, jeśli jest jego płatnikiem. W przypadku PIT-u firma musi jedynie przelać na

Ministerstwo Finansów: Sprawdzimy 100 proc. dokumentów podatników

Jednolity Plik Kontrolny ruszył 25 sierpnia. To nowe rozwiązanie, które nakłada na firmy obowiązek comiesięcznego przesyłania fiskusowi raportów na temat rozliczeń VAT. Dodatkowo może on zażądać szczegółowych danych na temat firmy i jej działalności, rozliczeń finansowych i podatkowych. Wszystko to

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

kontrahentów podatnika przedstawienia dokumentów, w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT w związku z prowadzonym u podatnika postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową. Kontrola tzw. "krzyżowa" dopuszczalna jest w ramach prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego lub

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

odprowadzić 23-proc. podatek VAT od sumy, której nie dostała. I sama zaczęła mieć kłopoty. Przestali płacić dostawcom za materiały budowlane, nie mieli na paliwo, więc był problem z dowożeniem ekip na mniejsze zlecenia, pensje wypłacali z kilkutygodniowym opóźnieniem. Część pracowników odeszła. - Bywa, że

Kiedy odliczyć VAT, gdy zaginął oryginał faktury?

Podstawę do odliczenia podatku naliczonego stanowi faktura VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług możemy obniżyć kwotę podatku należnego o wartość podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymaliśmy fakturę, albo za jeden z dwóch następnych okresów

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

., sygn. akt X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2005 r., sygn. akt II Ca 1063/05 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 marca 2009 r., sygn. akt 282/09. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiło się również stanowisko, że kwestia określenia VAT i rozliczeń z tego tytułu

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

drugiej lub kolejnej tarczy antykryzysowej: a)    przesuniecie terminów wpłat podatku VAT (np. poprzez czasowe przejście na rozliczenie kwartalne za Q2 2020 bez zaliczek miesięcznych) b)    możliwość skorzystania przez wszystkich podatników z czasowej zmiany zasad rozliczenia VAT na

Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

, co nie jest przez prawo zakazane. Przykładem naruszania zasady praworządności przez Urzędy Skarbowe są, z całą pewnością, kontrole krzyżowe kontrahentów podatnika, występującego o zwrot VAT, prowadzone w toku czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V Ordynacji podatkowej. Jest to

Wickel z SSW: Zobowiązania z tytułu VAT mogą dalej obciążać wyniki spółek

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Spółki giełdowe, których rozliczenia VAT były kwestionowane przez służby skarbowe muszą liczyć się z tym, że mogą być przedmiotem zwiększonego zainteresowania ze strony aparatu skarbowego. W efekcie zobowiązania z tytułu VAT mogą obciążać wyniki tych podmiotów

MF: Termin wejścia w życie nowego JPK_VAT przesunięty na 1 lipca

przedsiębiorców będzie to 1 lipca 2020 r. Nowy JPK_VAT ma dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Ma być składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub

MF chce uruchomić środowisko testowe dla nowych JPK_VAT do końca lutego br.

VAT za okresy: od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie, od 1 lipca 2020 r. ­– obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). "Nowy JPK_VAT będzie dotyczyć tylko rozliczeń podatku

Delegacja: Jak rozliczyć w KPiR wydatki związane z podróżą służbową właściciela firmy?

odliczenia VAT od usług hotelarskich (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oznacza to, że cała wartość brutto faktury będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu. Faktura jest wyrażona w walucie obcej, zatem

MF: MPP będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji od 1 listopada br.

fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), - sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT. Faktury opiewające na kwoty poniżej 15 tys. zł będą podlegały rozliczeniu na ogólnych zasadach. "Wystawca faktury, do której ma być stosowany obowiązkowy MPP

Sarnowski z MF: Termin wejścia w życie nowego JPK_VAT może zostać przesunięty

zostanie dalej odsunięty" - powiedział Sarnowski w programie "Rzecz o biznesie" w tv.rp.pl. Nowy JPK_VAT ma dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Ma być składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca

MF chce obligatoryjnego MPP dla branż podatnych na nadużycia w VAT od 2020 r.

prace nad wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności dla branż, które są podatne na nadużycia w podatku VAT.  MPP chroni uczciwych przedsiębiorców, ponieważ rozliczenia transakcji są bardziej transparentne. W ciągu najbliższych tygodni planujemy przekazać projekt do konsultacji

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

;mechanizm podzielonej płatności" nie dokona płatności zgodnie z opisem, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów (od 1 stycznia 2020 r.). Dodatkowo, w przypadku kiedy sprzedawca nie rozliczy właściwie należnego z tytułu tej sprzedaży podatku VAT, otrzyma 30% sankcji VAT. "

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem. System ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich. "Stosowanie

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo 

. z wyjątkiem przepisów dotyczących wydłużenia terminu rozliczenia VAT w imporcie polskich portów, które mają wejść w 2021 r." – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej. Wśród najważniejszych zmian zawartych PPP jest m.in. wydłużenie terminu rozliczenia

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

– netto czy brutto? Odpowiedź W celu prawidłowego porównania cen złożonych ofert, zamawiający  powinien doliczyć do przedstawionych w ofertach cen netto VAT, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym, że wszyscy wykonawcy zadeklarowali w

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

Krakowie w związku z prowadzonym wobec Verbis Eta postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku; 2. protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym wobec CSP (następca prawny Cerium Finance) postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za grudzień 2014 roku. Urząd

Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Do pełnomocnika spółki Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. - spółki zależnej Ciechu - wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

;Obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności objęci zostaną zarówno polscy podatnicy, jak i podmioty niemające siedziby w Polsce, jednakże obowiązane do rozliczenia podatku VAT od towarów objętych tym mechanizmem. Oznacza to, że podmioty te będą obowiązane do posiadania rachunku rozliczeniowego oraz rachunku

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

. 554 tys. podatników VAT. Musi być tam stosowany w relacjach firma - firma przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, czyli objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego. Dalej będzie też istniał dobrowolny split payment (wymuszają go w rozliczeniach z kontrahentami spółki skarbu

Uwaga! PiS zastawił pułapkę na przedsiębiorców. Grożą srogie kary

- uniknie sankcji, jeśli jego dostawca (usługodawca) rozliczy całą kwotę VAT, która wynika z faktury. Z kolei jeśli sprzedawcy zdarzy się nie oznaczyć faktury koniecznym dopiskiem to może uniknąć kary informując od razu nabywcę, że coś mu się omsknęło (może to zrobić w dowolnej formie, też przed

Famur po korekcie deklaracji VAT zwróci 48,9 mln zł wraz z odsetkami

spółkę zależną, podano także. "Równocześnie emitent nadal prowadzi konsultacje prawne związane z rozliczeniem VAT za październik 2013 , celem określenia ostatecznego stanowiska emitenta co do prawidłowego rozliczenia tego podatku. W ocenie emitenta i spółki zależnej, sposób rozliczenia podatku VAT

BIG InfoMonitor: Split payment pogarsza płynność co szóstej firmy

rozliczeń od 1 listopada będzie obowiązkowy w przypadku branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości z podatkiem VAT, ale środkami zgromadzonymi na rachunku VAT firmy będą mogły uregulować więcej zobowiązań niż dotychczas. W przypadku ponad 42% mikro, małych i średnich firm dostawcy zaczęli

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

zamawiającego wynika z okoliczności: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia VAT”. Wykonawca w ofercie z 13 listopada 2019 r. zaznaczył opcję „nie będzie”, ale dopisał, że w jednym zadaniu nastąpi rozliczenie w tzw. podzielonym

PKN Orlen przygotowuje się do wdrożenia mechanizmu split payment

utworzony automatycznie przez bank rachunek techniczny VAT. Taka koncepcja znajdzie zastosowanie jedynie dla transakcji w formule business to business. Rozwiązanie nie będzie dotyczyło rozliczeń (płatności) z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie. Korzyści płynące

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

do rozliczeń VAT; * centralny rejestr faktur, podsumowano w komunikacie. (ISBnews)  

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

stawki podatku, jaką uwzględnili przy wyliczeniu ceny ryczałtowej brutto oferty, 3)      pozostawić sprawę stawki VAT bez wyjaśnienia, przyjmując, że przy rozliczeniu ryczałtowym nie funkcjonuje pojęcie „błąd w obliczeniu ceny” z uwagi na brak weryfikacji sposobu

GPW zawiązała rezerwę w wysokości 15,5 mln zł w zw. z potencjalnym zobowiązaniem

wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), podała spółka. GPW posiada pośrednio 100% udziałów w IRGiT. "5 lutego 2020 r., w związku z corocznym przeglądem podatkowym w grupie kapitałowej GPW, powstała informacja poufna dotyczącą ewentualnej korekty podatku

PSPA postuluje pełne odliczenie VAT od samochodu elektrycznego

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) postuluje wprowadzenie możliwości odliczenia 100% VAT od zakupu i użytkowania samochodów elektrycznych, w miejsce obowiązującego limitu odliczenia 50% VAT, podało PSPA. Propozycja, która jest odpowiedzią

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

, na tej podstawie, że podmioty które pośredniczyły w dostawach pomiędzy producentem a dostawcą spółki dopuściły się nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT poza granicami kraju. Decyzja zapadła 4 października 2017 roku, przypomniano także. "Spółka dokonała zapłaty, a jednocześnie podjęła

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

Najważniejsza zmiana to nowy sposób rozliczania podatku VAT dla firm – split payment. Tłumacząc najprościej – zapłata firmie faktury VAT za towary i usługi może być podzielona na VAT oraz należność główną i wpłacona na dwa konta. Mechanizm jest prosty i przynosi ogromne korzyści

MF chce zmienić podejście do podatników i zapowiada wdrożenie Twój e-US

wysłania formularza do urzędu skarbowego z informacją o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wykazu podatników VAT.  W kolejnym kwartale mają się pojawić kolejne e-usługi.  W ramach Twój e-US planowane są m.in takie e-usługi, jak: e-konto podatnika (dla podatników płacących PIT, CIT, VAT, które

Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego

egzekucji w związku z uzyskanym przez pełnomocnika spółki zależnej negatywnym stanowiskiem komórki egzekucyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, odnośnie ewentualnej możliwości zaliczenia wpłaty podatku VAT, dokonanej na skutek złożenia przez spółkę zależną korekty rozliczenia VAT za

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

przebudowa dachu w zespole szkół. Czy w kontekście ostatniej zmiany ustawy o VAT , ten mechanizm na wymienione roboty budowlane odnosi się tylko do rozliczeń między wykonawcą i podwykonawcą a na zamawiających nie ma wpływu? Chcemy ogłosić licytację elektroniczną na budowę kanalizacji, gdzie wykonawca

Eldorado dla pośredników w kontaktach z urzędami

zwrot VAT za materiały budowlane? 200 zł. Stanie w kolejkach? Gratis w usłudze. To, że biurokracja jest, to zdaniem doradcy podatkowego Przemysława Hinca z PJH Doradztwo Gospodarcze - jedno. Zastępy urzędników nieustannie ją rozdmuchują - to drugie. W 1991 roku opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Jakie obowiązki w VAT wiążą się ze sprzedażą używanych komputerów na aukcjach internetowych?

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT. Obowiązek wystawienia faktury VAT istnieje tylko w przypadku, gdy zażąda tego nabywca. Nie znaczy to jednak, że faktur VAT nie można wystawić (nawet jeśli nabywca tego

MF: Tegoroczne wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowane w budżecie

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Tegoroczne wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) powinny być wyższe od poziomu założonego w ustawie budżetowej na 2017 r., poinformował wiceminister finansów Paweł Cybulski. "Dane za pierwsze półrocze br. w zakresie wykonania dochodów z VAT

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich, wyjaśnia CIR. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem

Prezydent: Rada Gabinetowa być może jutro, decyzja zapadnie w ciągu dnia

do przestojów.     Wymaga to m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.  - ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług

rozliczenia zamknięcia, o którym w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, za dokument, na którego podstawie może być rozliczany podatek VAT z tytułu importu towarów; - wprowadzenia katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do

Rozliczenie PIT-ów. Od 15 lutego startuje sezon na podatki. Zobacz pułapki, które zastawił na ciebie fiskus

O tym, jak spore problemy mentalne mają Polacy z podatkami, można się przekonać choćby po twórczości rodzimych specjalistów od, nazwijmy to, hip-hopu. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok I tak raper Popek jakiś czas temu relacjonował na Instagramie wizytę w urzędzie skarbowym

Rozliczenie PIT 2019. Nieco niższe podatki, brak kar i nowe ulgi. Wszystko, co musisz wiedzieć. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok Albert Einstein powiedział kiedyś: „Rzeczą, którą najtrudniej na świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”. Od ubiegłego roku (przynajmniej teoretycznie) rozumieć go nie trzeba. Skarbówka rozlicza podatek za nas.  Jak ktoś

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

Przedsiębiorca ze Śląska prowadzi biznes z fast foodem. Podobnie jak pozostali z branży gastronomicznej – giganci tacy jak McDonald’s, KFC czy Orlen – serwujący na stacjach benzynowych hot dogi w rozliczeniach ze skarbówką stosował pięcioprocentową stawkę VAT. O to, czy do

BIG InfoMonitor: Ok. 60% firm MSP nie planuje wdrażania split payment

zwrot VAT i ograniczenia sankcji lub solidarnej odpowiedzialności, obniżenie VAT-u). Szczególnie dotyczy to branży budowlanej, którą od początku 2017 r. w rozliczeniach wykonawców z podwykonawcami usług budowlanych obowiązuje mechanizm odwróconego VAT" - czytamy dalej. Część badanych firm

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

energetyce i górnictwie. Najrzadziej mechanizm podzielonej płatności jest wykorzystywany w sektorze usługowym, ale i tu widać wzrost odsetka firm włączonych do systemu rozliczeń podzielonej płatności" - czytamy także.  Według deklaracji przedsiębiorstw, środki utrzymywane na rachunku VAT stanowią

MF: JPK_VAT nie złożyło tylko 2,9% firm w czerwcu 2018 r.

r. zidentyfikowali do wyjaśnienia 155 443 faktury, wystawione przez 55 780 podmiotów niezarejestrowanych do VAT. Kwota podatku VAT z tych faktur to ponad 260 mln zł. "W związku ze zidentyfikowanymi niezgodnościami w rozliczeniu VAT na podstawie JPK_VAT złożonych w pierwszym półroczu 2018 r

Obowiązkowy split payment ma zwiększać dochody budżetu o ok. 958 mln zł rocznie

, czyli bez rozliczenia VAT należnego. Telefony komórkowe są towarem dość łatwo zbywalnym, zatem nie ma problemu dla takiego podmiotu, żeby sprzedać je detalicznie np. za pośrednictwem platform internetowych, w szarej strefie, uzyskując dużą przewagę konkurencyjną nad podmiotami, które rozliczają VAT od

Przedsiębiorco, to ostatni dzień na mikrorachunek! Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

mikrorachunkiem trzeba się spieszyć, bo wszystkie wpłaty PIT, VAT czy CIT (w przypadku osób prawnych) muszą być realizowane teraz w ten sposób. - 20 stycznia przypada termin zapłaty zaliczki na PIT-5, PIT-5L i PPE za 12-2019. Wpłata powinna być już dokonana na mikrorachunek - mówi doradca podatkowy Przemysław

Jeśli przedsiębiorca pomyli się w wyliczeniu podatku, to nie będzie karany

74 obowiązujących dziś ustawach. Wydłużony VAT  Wśród najważniejszych propozycji pakietu jest wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Rozwiązanie to ma pomóc polskim portom w konkurencji z zagranicznymi. Na czym polega zmiana? Na odejściu od restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

postępowanie podatkowego, przed wydaniem ostatecznej decyzji kontrolerzy zwrócili uwagę, że na jednej z faktur jest błąd w nazwie towaru. Faktura dotyczyła sprzedaży granulatu. Pan Marek kupił go, płacąc pełny VAT, a następnie go odsprzedał kontrahentowi. Zgodnie z prawem miał więc prawo przy sprzedaży

Wpływy z VAT wzrosły o ok. 25% r/r do ok. 94,7 mld zł w I-VII br. - prasa

takiej możliwości rozliczenia. Dodatkowo pod koniec czerwca resort finansów wprowadził 15-dniowy, przyspieszony zwrot podatku dla mikroprzedsiębiorców wykonujących usługi budowlane. Na koniec czerwca br. kwota wpływów z VAT wyniosła 80,01 mld zł, jak podał wcześniej resort finansów. Stanowiło to 55,8

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT - stawki bez zmian do końca 2018r.

;Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym" – czytamy dalej. W propozycji przewidziano

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

"W związku z powołaniem Pana na Przewodniczącego Komisji ds. wyłudzeń podatku VAT, niniejszym chciałbym donieść Panu o trwającym procederze niezwykle skutecznego wyłudzania podatku VAT przez polskie Państwo, które wyłudza ten podatek od polskich przedsiębiorców" – pisze Bartłomiej

FPP pyta MF, czy split payment obejmie też branżę ubezpieczeniową

odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy - rachunek VAT. Mechanizm ma zapobiegać wyłudzeniom podatku, przypomniała FPP. "Brzmienie wprowadzanych przepisów wzbudziło wątpliwości firm ubezpieczeniowych, czy ich niektóre rozliczenia będą

Czerwińska: MF planuje likwidację deklaracji VAT, obniżkę CIT w 2019 r. 

najwcześniej w 2020 r. Inne zmiany będą wprowadzane sukcesywnie. "Chcemy, żeby poświęcali mniej czasu na rozliczenia. I mamy na to pomysły. Jednolity Plik Kontrolny składają już wszyscy przedsiębiorcy będący VAT-owcami i nie ma potrzeby dodatkowego przesyłania co miesiąc (albo co kwartał

Rozliczenie PIT 2020. To ostatni dobry rok dla organizacji zbierających 1 procent

. Ludzie zbierają pieniądze na zupełnie podstawowe rzeczy, jak turnusy rehabilitacyjne czy zajęcia logopedyczne. Nic nas przy tym tak nie porusza jak los chorych dzieci. Pieniądze z 1 proc. ratują też osoby niepełnosprawne. Zmiany w rozliczeniu PIT za 2019 rok Najważniejszą informacją w tym roku jest

FPP: MF potwierdza, że split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego

towary lub usługi, będzie podlegać pod przepisy o podzielonej płatności. Taki model rozliczeń zwany jest regresem ubezpieczeniowym i zgodnie z przepisami prawa traktuje się go odmiennie niż cesję wierzytelności. Ministerstwo Finansów w udzielonej odpowiedzi wyjaśniło, że "W przypadku umów, zgodnie

Skarbówka zaciska legislacyjną garotę na szyjach przedsiębiorców [NOWE OBOWIĄZKI]

. Najważniejsze zmiany dla firm od stycznia Kilka miesięcy temu weszła w życie "biała lista" podatników, czyli elektroniczny wykaz wszystkich czynnych podatników VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od stycznia 2020 r. przed każdorazową płatnością obowiązkiem przedsiębiorcy jest

PKP Cargo: Rozwiązanie rezerwy poprawi wynik grupy za III kw. o ok. 24,4 mln zł

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - PKP Cargo Connect podjęło decyzję o rozwiązaniu rezerwy na zobowiązania z tytułu rozliczeń VAT w wysokości 24,4 mln zł, która zostanie ujęta w wyniku finansowym za III kwartał 2019 r. Rozwiązanie rezerwy będzie miało dodatni bezpośredni wpływ na wynik finansowy

Rząd przyjął nowelę o podatku od towarów i usług dot. podzielonej płatności

i oszustwom podatkowym, eliminującym ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Mechanizm ten z założenia bardzo mocno utrudnia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń

MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 3,43 mld zł po styczniu wg wstępnych danych

roku ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 6,1% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł), - dochody z podatku PIT były niższe o 3,6% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł), - dochody z podatku CIT były niższe o 1,6% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 1,8% r/r

PwC: Split payment wymaga zmian nim stanie się obligatoryjny

na konto bieżące dostawcy, oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębne konto bankowe. Obecnie split payment jest rozwiązaniem dobrowolnym dla polskich przedsiębiorców. "Ministerstwo Finansów wystąpiło już z wnioskiem do Unii Europejskiej o zgodę na wprowadzenie obowiązkowego

Rząd zaczyna grę w pokera o miliardy z VAT. 1 lipca wchodzi w życie split payment

rozliczeń – przyznaje Jacek Matarewicz z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Jego zdaniem podzielona płatność VAT stała się właśnie jednym z kryteriów, jakie musi zaakceptować dostawca czy usługodawca, aby kontynuować z nimi współpracę. Podobnego zdania jest mecenas Przemysław Antas. – Może być tak

PiS utrzyma wyższy VAT. A w kampanii wyborczej obiecywał obniżkę

możliwość stosowania przez firmy kwartalnych rozliczeń VAT. To dlatego, że w takim wypadku fiskus może zareagować na nieprawidłowości dopiero 4,5 miesiąca po nastąpieniu nieprawidłowości. Przy miesięcznym rozliczeniu może zareagować po 1,5 miesiąca. Taka zmiana ma utrudnić oszustom zakładanie firm słupów

Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu m.in. walkę z wyłudzaniem VAT

powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne, podkreślono. "W projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowano m.in. regulacje ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT (np. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia - gdy nabywca, a nie dostawca

Oszuści w VAT, lepiej uważajcie

Luka w VAT to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co do niego faktycznie wpływa. Jest problemem wszystkich państw, które stosują u siebie ten podatek. Polska należy jednak do krajów najmocniej nim dotkniętych. Firma doradcza PwC oszacowała

Projekt ustawy o podzielonej płatności VAT został skierowany do Sejmu

uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudnia wyprowadzanie pieniędzy za granicę. "Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych

MF: Deficyt w budżecie wyniósł 9,35 mld zł na koniec marca wg wstępnych danych

okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 5,5% r/r (tj. ok. 2,3 mld zł), dochody z podatku PIT były niższe o 1,1% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł), dochody z podatku CIT były niższe o 6,6% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 7,1% r/r (tj

URE: Średnia cena energii elektr. dla gosp. domowych to 0,5055 zł/kWh w 2018 r.

dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2018 wyniosła 0,5055 zł/kWh. Cena zawiera podatek akcyzowy i nie zawiera VAT" - czytamy w komunikacie. URE podał też średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw

MF: Deficyt w budżecie wyniósł 3,31 mld zł na koniec lutego wg wstępnych danych

ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 9,7% r/r (tj. ok. 3,1 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 1,3% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 4,2% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,2% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł

MF: Deficyt budżetu to 1,98 mld zł po VIII, tj. 6,9% planu wg wstępnych danych

roku ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 6,6% r/r (tj. ok. 7,3 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8% r/r (tj. ok. 4,8 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym

Dzięki JPK fiskus złapał oszusta? Nie, to tylko błąd przy wpisywaniu numeru NIP serwisu Allegro

Do 25 lutego wszystkie firmy w Polsce musiały przesłać fiskusowi rozliczenie JPK_VAT. To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Firmy musiały przesłać takie pliki w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie XML. Resort

Sejm przyjął nowele dot. Ordynacji podatkowej i split paymentu

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustaw: - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący tzw. obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

wysokość podatku VAT dzięki zaksięgowaniu w kolejnym kwartale. Można również lepiej rozkładać koszty np. inwestycji w sprzęt. Takie rozwiązanie to również mniej biurokracji. Zobacz także: Jak uruchomić działalność gospodarczą. Własny biznes - od czego zacząć? Jaki podatek wybrać Jeśli decydujemy się na

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

września 2019 r. tzw. obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności oznacza dla przedsiębiorców fundamentalne zmiany w rozliczeniach. Zobowiązani zostaną do wprowadzenia korekt w modelach dokonywania transakcji i systemach finansowo-księgowych. W celu prawidłowego

MR: Specustawa dot. Tarczy Antykryzysowej jutro trafi do prezydenta

odroczenia danin publicznych - PIT, CIT, VAT, składek na ZUS - bez opłat i odsetek. - Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT. - Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE. - Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku. - Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK

MF: Deficyt budżetu wyniósł 4,8 mld zł po lipcu wg wstępnych danych

ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 6,8% r/r (tj. ok. 6,7 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 13,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe o 19,9% r/r (tj. ok. 4,1 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie

Uszczelnianie systemu VAT, czyli gdzie podatki rąbią, tam firmy lecą

przedsiębiorców usłyszeliśmy, że w praktyce pół roku kontroli zwrotu VAT to minimum - opowiada Pruszyński. Ministerstwo Finansów broni się, że taka kontrola to spore przedsięwzięcie: "Weryfikacja może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie

Wyższy VAT jednak jeszcze przez kolejne dwa lata!

, nie mógł mieć w dwóch poprzedzających latach zaległości wobec fiskusa przekraczających 20 tys. zł. Ograniczyć kwartalne rozliczenia VAT Projekt mocno ogranicza też możliwość stosowania przez firmy kwartalnych rozliczeń VAT. To dlatego, że w takim wypadku fiskus może zareagować na nieprawidłowości

MF: Deficyt budżetu to 3,2 mld zł po X, tj. 11,2% planu wg wstępnych danych

analogicznego okresu roku ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 6,3% r/r (tj. ok. 8,9 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 12,3% r/r (tj. ok. 5,9 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe o 18,0% r/r (tj. ok. 5,2 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były

Sygnity: Pierwszy etap VAT w kontrakcie e-Podatki gotowy do testów

nad kluczowym dla Systemu e-Podatki obszarem VAT w zakresie rejestracji i obsługi (również online) deklaracji, analizy ryzyka, zwrotów, nadpłat oraz szerokiego zakresu rozliczeń, podano również.  "Centralizacja oraz digitalizacja przepływu danych przyczyni się do uszczelnienia rozliczania

PIT 2018. Do wtorku trwa rozliczanie podatków z fiskusem. Najpewniej nie wiesz najważniejszego

„Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018”. Czytamy w nim, że sześciu na dziesięciu podatników uważa, że roczne rozliczenie z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Trudności z wypełnieniem zeznania PIT zgłasza jedynie 14 proc. Polaków. Ale mimo to tylko 48 proc. osób

Czerwińska: Rezygnacja ze składania deklaracji VAT możliwa z początkiem 2019 r.

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło prace, które mają doprowadzić do likwidacji przekazywania deklaracji VAT. Według minister Teresy Czerwińskiej, rezygnacja z nich możliwa jest z początkiem 2019 r. "Nie chcę tu stawiać krótkich terminów, ponieważ ze

MF: Deficyt budżetu to 13,7 mld zł w 2019, tj. 47,9% planu wg wstępnych danych

analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 3,4% r/r (tj. ok. 5,9 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 9,9% r/r (tj. ok. 5,9 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 15,5% r/r (tj. ok. 5,4 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 1% r

MF: Ustawa uszczelniająca VAT przyniesie budżetowi 3,4 mld zł dochodów rocznie

zwolnienia podmiotowego ze 150 000 zł do 200 000 zł spowoduje ujemne skutki budżetowe w roku wprowadzenia wysokości ok. 275 mln zł" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. Regulacja dot. uszczelnienia systemu VAT pociąga za sobą następujące rozwiązania: - likwidacja możliwości stosowania rozliczeń

MF: Deficyt budżetu wyniósł 5 mld zł po czerwcu wg wstępnych danych

ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 3,5% r/r (tj. ok. 3 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 0,6% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 11,4% r/r (tj. ok. 3,2 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe o 18,8% r/r (tj. ok

Bowim odwoła się od decyzji o naliczeniu dodatkowych 5,57 mln zł VAT

podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki. Podmioty, które dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu) dopuściły się bowiem nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT, podano także. "Jako, że jest to decyzja

Co powinien w sprawie Banasia sprawdzić fiskus? Na razie: "zyskał sutener, stracił suweren"

;, po drugie, czy nie mamy tu do czynienia z obejściem prawa podatkowego albo „schematem podatkowym” i wreszcie czy w ten sposób nie doszło do uniknięcia zapłaty podatku w należnej wysokości i w odpowiednim terminie. Marian Banaś. Co z podatkiem VAT? Pytanie brzmi również, czy pan Banaś nie

MF: Deficyt budżetu to 1,79 mld zł po IX, tj. 6,3% planu wg wstępnych danych

ubiegłego: - dochody z podatku VAT były wyższe o 7% r/r (tj. ok. 8,7 mld zł), - dochody z podatku PIT były wyższe o 12,7% r/r (tj. ok. 5,4 mld zł), - dochody z podatku CIT były wyższe o 17,7% r/r (tj. ok. 4,6 mld zł), - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,8% r/r (tj. ok