vat na słowniki

Ireneusz Sudak

Krynica 2016. Premier Beata Szydło i prezesi spółek deklarują patriotyzm gospodarczy

Krynica 2016. Premier Beata Szydło i prezesi spółek deklarują patriotyzm gospodarczy

Patriotyzm gospodarczy wszedł do słownika nie tylko polskich polityków, ale też polskich przedsiębiorców - powiedziała na Forum Ekonomicznym w Krynicy premier Beata Szydło.

Obowiązek podatkowy w postępowaniach przetargowych

Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego.

Podstawy unieważnienia przetargu

Jeśli po otwarciu ofert okaże się, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można natychmiastowo unieważnić przetarg.

Kiedy mamy do czynienia z rażąco niską ceną

Punktem odniesienia do kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez Zamawiającego cena za przedmiot zamówienia, czyli wartość przedmiotu zamówienia ustalona przez Zamawiającego powiększona o podatek VAT. Słownik Języka Polskiego PWN opisuje przymiotnik "rażący" jako dający

Unio, baw się sama

Unio, baw się sama

alkoholem czy kwiatków z cukru, które są zwolnione z VAT. - System podatkowy, który pozwala jednym delektować się stekiem z krokodyla na pokładzie prywatnego samolotu bez dzielenia się z państwem choćby pensem, a innym nie daje przetrwać miesiączki bez opodatkowania jej, nigdy nie będzie sprawiedliwy