vat 24

mapi

Rumunia mocno obniża podatki. Stawka VAT spadnie z 24 do 19 proc.

Rumunia mocno obniża podatki. Stawka VAT spadnie z 24 do 19 proc.

Centrolewicowa koalicja premiera Viktora Ponty uzgodniła w czwartek obniżenie podstawowej stawki podatku VAT z 24 do 20 proc. od 1 stycznia 2016 r. i dalsze jej obniżenie do 19 proc. od 2017 r. Niższy VAT ma pobudzić wzrost gospodarczy, ale oznacza też zwiększenie deficytu - podaje Reuters

Wyłudzenie 24 mln zł VAT i pranie pieniędzy. Jest akt oskarżenia

58 przestępstw, wyłudzenie blisko 24 mln zł VAT, ?wypranie? blisko 8,6 mln zł - to zarzuty, które zawarł prokurator w akcie oskarżenia przeciwko 14-osobowej grupie działającej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

MF: Podatnicy wygenerowali 2,4 mln mikrorachunków podatkowych

stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym, podatnik otrzymuje zawsze ten sam numer, który został nadany tylko jemu. Sprawdzenia trzeba dokonać przed terminem płatności podatku. Służy on o wpłat podatków PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). "Na

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Skuteczność aparatu skarbowego w zapobieganiu wyłudzeniom podatku od towarów i usług (VAT) poprawiła się - w 2017 r. dochody z podatku od towarów i usług były o 24%, czyli o 30 mld zł  wyższe niż w 2016 r. Było to efektem dobrej koniunktury, ale też

Ciech: US nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dot. rozliczenia VAT

związku z prowadzonym przez UCS wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 r., podał Ciech. "W decyzji UCS określił spółce zależnej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku VAT w kwocie 37 893 505 zł. Biorąc pod uwagę, że w dniu 24 stycznia 2014

MF: Luka w VAT spadła do 12,5% potencjalnych wpływów w 2018 z 15,4% w 2017 r.

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się w ub.r. do 12,5% potencjalnych wpływów z 15,4% rok wcześniej, wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów. "Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2018 r. luka podatkowa

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Nadzór ministra finansów w latach 2007 - 2015 był systematyczny, ale za mało skuteczny i nie zdołał zapobiec gwałtownemu wzrostowi luki VAT, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Dopiero rozwiązania przyjęte w latach 2016–2018

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

m.in. uwolnienia środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT, odroczenia wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, zawieszenia wszystkich terminów procesowych oraz ułatwień w zatrudnieniu cudzoziemców. Proponuje też wprowadzenie kont czasu pracy oraz zawieszenie kontroli przedsiębiorców

Projekt budżetu 2020: Dalsze ograniczenie luki podatkowej przyniesie 7,94 mld zł

wyłudzeniami VAT i zapobiegania unikaniu płacenia tego podatku szacowane na 7 935 031 tys. zł, na które składają się następujące czynności: - wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK ustawą z dnia  24

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Pytanie: Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w punkcie II.1.7 „Całkowita wartość zamówienia bez VAT” mam podać wartość zawartych umów z wykonawcami bez VAT? Także w sekcji V.2.4 nie jestem pewna, którą kwotę wstawić − czy wartość zadania (netto) czy wartość zadania z

MF oczekuje, że wpływy do budżetu z VAT wzrosną do 151 mld zł w br. - prasa

się ten wynik zrealizować, dochody z podatku zwiększyłyby się o blisko jedną piątą w porównaniu rocznym i o ponad 5% wobec kwot zapisanych w ustawie budżetowej" - czytamy w dzienniku.  Według rozmówcy DGP, z 24 mld zł wzrostu dochodów z VAT, jakie MF przewiduje na ten rok, 5 mld zł

Bunt skarbówki. Urzędnicy wyłączyli dziś komputery. "Zbyt rozrzutni", "Zbyt wolni" "Są kosztem"

Bunt skarbówki. Urzędnicy wyłączyli dziś komputery. "Zbyt rozrzutni", "Zbyt wolni" "Są kosztem"

luka w VAT wzrośnie w 2021 r. do niemal… 40 mld zł. Dla porównania, w 2018 nominalna luka w VAT wynosiła 24 mld zł, a w 2019 - 25 mld zł. A to uszczelnienie podatków plus dobra koniunktura dały dodatkowe dziesiątki miliardów z podatku VAT do budżetu, które poszły na socjalne pomysły rządu w

Dekpol ma umowę na budowę zakładu dla Igloteksu w Skórczu

-magazynowego Iglotex w Skórczu o powierzchni netto 24 tys. m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku i parkingiem zewnętrznym, podała spółka. "Zakończenie przez emitenta realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w sierpniu

Premier przedstawił źródła finansowania programu Nowa Piątka PiS

ograniczające przemysł i oszustwa transgraniczne. Efekt finansowy: 14-24 mld zł w ciągu 2-3 lat" - podano w prezentacji. * Zmniejszenie luki VAT "Dzięki bardziej zaawansowanej technologicznie administracji podatkowej pozwoli zwiększyć wpływy z podatku VAT. Efekt finansowy: 4-6 mld zł rocznie

Rząd chce zwolnienia z VAT dla firm z 40 tys. euro obrotu rocznie w l. 2017-2018

podatku VAT mogłoby skorzystać dodatkowo ok. 24 tys. podatników" - czytamy w komunikacie.  Jak podało CIR, po wprowadzeniu tego rozwiązania administracja podatkowa zostanie odciążona od kontroli części małych podatników i będzie mogła skoncentrować się na firmach mających większe obroty

Ekonomia nie dla wszystkich. Aż 45 proc. Polaków nie wie, jakie są skutki dodruku pieniądza

Ekonomia nie dla wszystkich. Aż 45 proc. Polaków nie wie, jakie są skutki dodruku pieniądza

Prawie co drugi Polak (49 proc.) nie wie, czy podniesienie stóp procentowych jest narzędziem hamowania inflacji. Aż 12 osób na 100 nie umie podzielić 1000 na pięć równych części, tylko 66 proc. umie policzyć prawidłowo proste odsetki, a 39 proc. nie wie, ile wynosi podstawowa stawka VAT. To wyniki

Przedsiębiorcy: "Tarcza finansowa PFR" jest pełna pułapek

Przedsiębiorcy: "Tarcza finansowa PFR" jest pełna pułapek

o subwencje przedsiębiorcy zaczęli zgłaszać problemy. Opóźnienia w księgowaniu VAT-u Wnioski o subwencje można składać online za pośrednictwem banków, których dane przedsiębiorstwo jest klientem. Do systemu przystąpiło 17 banków komercyjnych oraz większość spółdzielczych. We wniosku należy wpisać

KOWR: Największy wzrost cen w skupie żyta ogółem i pszenicy kons. do marca

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Największy wzrost cen skupu do marca 2019 r. spodziewany jest w przypadku żyta ogółem i pszenicy konsumpcyjnej - wyniesie on odpowiednio: 24-33% i 21-30%, prognozują eksperci Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W przypadku ceny żywca wieprzowego

LC Corp wygrał przetarg na działkę w Gdańsku za 24,38 mln zł

zaoferował cenę nabycia w kwocie 24 376 600 zł brutto - w tym VAT 23%" - czytamy w komunikacie. Termin zawarcia umowy przenoszącej prawo własności przedmiotowej nieruchomości określony został do dnia 9 kwietnia 2018 r., podano również. LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

sytuację, kiedy pomimo zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT zgodnie z SIWZ wyliczona kwota podatku VAT, stanowiąca wynik działania arytmetycznego (iloczynu ceny netto i stawki podatku VAT) będzie nieprawidłowa, co w konsekwencji prowadzić będzie do błędnego wyliczenia ceny brutto (por. wyrok KIO

KOWR: Największy wzrost cen w skupie pszenicy konsumpcyjnej i masła do grudnia

jest spadek o 10-16% r/r w tym okresie. Ceny pszenicy ogółem prognozowane są na poziomie 660-690 zł/ kg (bez VAT) we wrześniu br. i 670-715 zł w grudniu wobec 672 zł w maju. Prognozowane ceny żyta ogółem to odpowiednio 545-570 zł/kg i 555-595 zł/kg wobec 579 zł/kg w maju. "W Krajowym Ośrodku

Wyższy VAT będziemy płacić przez kolejnych parę lat

do 24 proc.). We Włoszech VAT wzrósł od wczoraj - z 21 do 22 proc. Tylko Łotwa obniżyła w tym roku podstawową stawkę VAT (z 22 do 21 proc.). Teoretycznie najwyższa dopuszczalna stawka tego podatku w UE to 25 proc. Teoretycznie, bo rząd Orbána wprowadził na Węgrzech 27-proc. VAT. Przyjęty we

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 24 stycznia --09:00: Pierwsze spotkanie prasowe w Polsce OnRobot --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje biuletyn Statystyczny Nr 12/2018 - stopę bezrobocia w grudniu 2018 r, Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w grudniu 2018 r. --10:30

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Abstra o planach --13:00: Konferencja prasowa Polskiego Instytutu Ekonomicznego  "Protekcjonizm gospodarczy w Unii Europejskiej" --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w grudniu 2018 r.   CZWARTEK, 24 stycznia --09:00: Pierwsze spotkanie

Pekabex Bet zrealizuje inwestycję w Bielsku-Białej za 10,1 mln euro netto

110 000,00 euro netto. Podatek VAT zostanie doliczony po obowiązującej stawce. Płatności zostaną zrealizowane w euro. Strony wskazały termin 6.06.2019 r. jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie" - czytamy w komunikacie.  Zawarcie niniejszej umowy wynika z

Projekt ws. wyłudzaniu VAT w obrocie paliwami skierowano do Sejmu

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) -  Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w celu wprowadzenia przepisów, które będą zapobiegać m.in. wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi, przyjęty przez rząd 24 maja br

PwC:Administracja podatkowa rzadziej korzysta z JPK w czasie kontroli podatkowej

. Ministerstwo Finansów od 24 kwietnia br. wdrożyło częściowo Analizator_JPK, narzędzie do automatycznej analizy i weryfikacji danych zawartych w Repozytorium JPK z danymi z deklaracji VAT-7/7K/7D oraz VAT UE, a także informacjami o podmiotach stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego

Legimi miało szacunkowo 881 tys. zł zysku netto w 2019 r.

zmian w stawce podatku VAT na dostęp do publikacji elektronicznych oraz opóźnienie w uruchomieniu nowej platformy Legimi 3.0, podano dalej. Spółka zastrzegła, że przedstawione szacunki wyniku finansowego są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta. "Dodatkowo, po przeanalizowaniu

Kościński: Ten rok może okazać się lepszy od obecnych prognoz gospodarczych

jest dobra informacja dla naszej gospodarki na ten rok" - dodał minister. Kościński wysoko ocenił także profesjonalizm PZU jak i Banku Pekao, które razem utworzyły Dom Polski w Davos podczas Światowego Forum Gospodarczego, które odbywa się w dniach 21-24 stycznia.  "W Domu Polskim

Rząd prześwietla firmy w poszukiwaniu oszustów

. Informacje o rachunkach będą przekazywane do CBR w ciągu 24 godzin roboczych od otwarcia, zamknięcia czy zmiany informacji o rachunku. Dostęp do tych danych miałaby m.in. policja, CBA, ABW, skarbówka, KNF oraz w pewnym zakresie komornicy sądowi. Nowe przepisy wchodziłyby w życie w ratach. Część

Alledrogo? Od 1 czerwca Allegro wprowadza prowizję od kosztów dostawy. Co zdrożeje i dlaczego?

;Jakim prawem chcą prowizję od ceny usługi, której nie wykonują. Jeśli określam dostawę kanapy i dwóch foteli na 150 zł, dostarczam własnym transportem, wystawiam fakturę VAT 23 proc., to proszę napisać, dlaczego mam Wam płacić haracz?”. O czym nie mówią oburzeni sprzedawcy? Taki sam sposób

MK skierował do konsultacji projekt ustawy offshore'owej

- 6 665 mln zł, •    Podatek VAT - 4 621 mln zł, •    Łączne efekty w fazie operacyjnej: 16 206 mln zł (ok. 1,2 mld zł średniorocznie). W OSR podano, że średnioroczne efekty w fazie operacyjnej (występujące w latach 2025-2058) wynoszą: •  

Sejm za dodatkowym postojowym i zwolnieniem z ZUS dla niektórych branż

obowiązujących przepisów jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) albo 1 300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia, gdy przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT). Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

pracownik nie wypowie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika. Jeśli chodzi o dofinansowanie wynagrodzeń, przedsiębiorca może otrzymać dotacje w wysokości nie większej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (plus składki na ubezpieczenia społeczne – razem 24 5227 zł), ale nie może obniżyć wymiaru

Boryszew i Impexmetal ujmą ryzyka dot. zobowiązań Hutmenu w raportach za 2017 r.

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Boryszew i Impexmetal zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach

Wyższy VAT będziemy płacić do 2017 roku, a może i dłużej

Trzy lata mijają z końcem roku, ale już Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w przyszłym roku nic się nie zmieni. Teraz dowiadujemy się, że wyższe stawki VAT pozostaną do końca 2016 roku, czyli zapewne na zawsze. No, chyba że kiedyś powstanie rząd, który gruntownie zreformuje finanse publiczne

Morawiecki: Nie ma obaw, że przez Nową Piątkę naruszymy kryteria konwergencji

. Środki na sfinansowanie tzw. Nowej Piątki PiS będzie pochodziło m.in. ze zmniejszenia luki VAT (efekt finansowy: 4-6 mld zł rocznie), ograniczanie luki CIT (4-6 mld zł rocznie), cyfryzacji administracji publicznej (2-3 mld zł rocznie), uszczelnienia NFZ (1-2 mld zł rocznie), uszczelnienia FUS (2-3 mld zł

Mimo obietnicy wyższy VAT zostaje do końca 2016 r.

wolniej rosną ceny towarów i usług. To wszystko przekłada się na mniej pieniędzy z podatków w budżecie. Tylko w tym roku wedle szacunków rządowych zabraknie prawie 24 mld zł (szczególnie słabo wyglądają wpływy z VAT, najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy). Rząd przygotował więc projekt nowelizacji

Ghelamco ma 34 mln euro finansowania z PKO BP na projekt Wołoska 24

Warszawa, 01.12.2014 (ISBnews) – Ghelamco ma umowę kredytową z PKO Bankiem Polskim wartości 34,1 mln euro na realizację najnowszej warszawskiej inwestycji Wołoska 24 oraz kwotę 10 mln zł na sfinansowanie podatku VAT od kosztów inwestycji, poinformowała spółka. Oddanie kompleksu

Polscy przedsiębiorcy boją się zapowiedzi rządu PiS i uciekają do Czech. Z deszczu pod rynnę?

konflikt między premierem a ministrem finansów ), w programie wyborczym także zapisali zniesienie podatku liniowego i podniesienie podatku progresywnego dla firm i osób fizycznych z 15 do 24 proc. To jednak, co czescy przedsiębiorcy uważają za katastrofę, czyli przede wszystkim ostatnio wprowadzona

W budżecie nie jest różowo. VAT w górę?

kolejny rok, a może więcej. - To zadziwiające słowa ministra finansów, który nie protestował przy wprowadzeniu do budżetu nowego wydatku na kwotę 24 mld zł! - skomentowała na Twitterze zapowiedzi min. Szałamachy w sprawie stawek VAT była wiceminister finansów z czasów PO-PSL Izabela Leszczyna. Taki sam

Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej został przekazany do konsultacji

- 1 191 mln zł, • Podatek PIT - 2 440 mln zł, • Podatek akcyzowy - 1 289 mln zł, • Składki na ZUS - 6 665 mln zł, • Podatek VAT - 4 621 mln zł, • Łączne efekty w fazie operacyjnej: 16 206 mln zł (ok. 1,2 mld zł średniorocznie). Średnioroczne efekty w fazie

ARR: Największy wzrost cen w skupie w przypadku mleka i masła do czerwca

% r/r w tym okresie. Ceny żywca wieprzowego prognozowane są na poziomie 5-5,3 zł/ kg (bez VAT) w marcu br. i 5,2-5,6 zł w czerwcu wobec 4,91 zł w listopadzie ub.r. "W Agencji Rynku Rolnego 11 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

PSPA: W optymistycznym scenariuszu może być w Polsce 1 mln aut elektr. w 2030 r.

poziomu 1 mln "elektryków" jest możliwe 5 lat później, przy dodatkowym wsparciu, takim jak np. czasowe zwolnienie z VAT, wynika z raportu "Polish EV Outlook 2019", opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i firmę doradczą Frost & Sullivan. "Z raportu

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

2019 r. wynosił sześć lat. We Wrocławiu pomimo wycofania z eksploatacji najstarszych środków transportu i zasilenia floty 66 autobusami, średni ich wiek nie uległ zasadniczej zmianie i wynosił blisko 10 lat. Pomimo zakupu 56 nowych tramwajów, ich średni wiek wynosił aż 24 lata, a najstarszy użytkowany

Przegląd prasy

--Newzoo: Polski rynek gier ma wartość 2,2 mld zł i zajmuje 24. miejsce na świecie --Na szczycie w Brukseli Polska zablokowała unijny plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Parkiet --Ceny gazu pozostaną na niskich poziomach w najbliższych miesiącach --Prezes BNP Paribas TFI: Docelowo

MR: Rząd przyjął projekt ustawy o Małym ZUS plus

. - Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. - Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu

Kalendarium ISBnews

koniunkturę konsumencką - styczeń 2019 roku --13:00: Konferencja prasowa Polskiego Instytutu Ekonomicznego  "Protekcjonizm gospodarczy w Unii Europejskiej"    --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w grudniu 2018 r.   CZWARTEK, 24 

PiS będzie wspierał luksauta i nie tknie gratów z importu

. Natomiast w przypadku auta o wartości 200 tys. zł netto do końca 2013 r. można było odliczyć niespełna 19,8 tys. zł VAT, a teraz - ponad 24 tys. zł. Jakie używane auta najczęściej kupują Polacy na otomoto.pl? Czytaj w serwisie BIQdata.pl. Boom na luksusowe auta Przewidywania analityków potwierdziły

Rośnie sprzedaż aut w Polsce. Wrzesień najlepszy od sześciu lat

. Prezent dla bogaczy Do ożywienia w salonach sprzedawców aut przyczynił się rząd. Z końcem 2013 r. wygasły ograniczenia w odliczeniach VAT od samochodów służbowych. Dotyczyły one samochodów osobowych oraz osobowych z homologacją ciężarową (kiedyś były to tzw. auta z kratką, teraz niektóre samochody są

MPiT kieruje do konsultacji projekt ustawy, która ma wprowadzić 'Mały ZUS plus'

skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. - Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 6,5 mld zł po październiku wg wstępnych danych

stosunku do okresu I-X 2017 r. o 7,7%, tj. ok. 20,3 mld zł" - czytamy w komunikacie. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: * dochody z podatku VAT były wyższe o 5,4% r/r (tj. ok. 7,3 mld zł), * dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2% r/r (tj. ok. 3 mld zł

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 22 listopada --V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej "Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia. Czy można w praktyce uniknąć zbędnych sporów i oszczędzić środki publiczne" - dzień I -- 24. Doroczna

ZP PPS: Wprowadzenie nowych podatków w dobie pandemii pogrąży branżę spirytusową

;, która zmienia datę wejścia w życie ustawy dotyczącą prozdrowotnych wyborów konsumentów, potocznie zwanej cukrową na 1 stycznia 2021 r. i niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych w czasie, kiedy firmy borykają się ze skutkami epidemii COVID-19. Sejm przyjął  w piątek 24 lipca 'Ustawę o

Przegląd informacji ze spółek

za 18,1 mln euro netto, powiększoną o podatek VAT, w takim zakresie w jakim będzie on należny, podała spółka. Szkoda związana z brakiem realizacji planu produkcji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) po 23 marca br. wyniosła 1,23 mln ton do 30 czerwca, w tym 0,96 mln ton węgla koksowego, podała

Nowy program dla firm, które ucierpiały przez koronawirusa. Do rozdania 2,5 mld zł

podstawie deklaracji VAT (miesięcznie lub kwartalnie), rozliczeń z CIT albo PIT. Nie zakwalifikuje się jednak ten, kto w okresie do 31 grudnia 2019 roku znajdował się w trudnej sytuacji - zalegał z podatkami czy zobowiązaniami wobec kontrahentów, ogłosił upadłość, przechodził restrukturyzację, a zsumowane

MFW pomoże Rumunii

sektorze publicznym aż o 25 proc. i podniósł podatek VAT z 19 do 24 proc.

Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego skierowano do Sejmu

przemyśle okrętowym i przemysłach komplementarnych. Wśród rozwiązań wspierających branżę przewidziano m.in. 0% stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jednostek pływających oraz mechanizm objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów dla działalności w zakresie budownictwa okrętowego

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzeniu. Erbud podpisze 24 lipca z Morskim Centrum Nauki im. Profesora Jerzego Stelmacha umowę na realizację budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie za 91,35 mln zł brutto (74,27 mln zł netto), podała spółka. KGHM Polska Miedź podpisał list intencyjny ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach i

Kalendarium ISBnews

. Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej --10:00: Konferencja prasowa Mostostalu Zabrze nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa ING Banku Śląskiego nt. nowego rozwiązania dot. bezpieczeństwa finansów --10:00: Konferencja prasowa PwC nt. Luka VAT w Polsce --14:00: GUS opublikuje dane o

Kalendarium ISBnews

prasowa ING Banku Śląskiego nt. nowego rozwiązania dot. bezpieczeństwa finansów   --10:00: Konferencja prasowa PwC nt. Luka VAT w Polsce   -- VI Kongres Kolejowy   --14:00: GUS opublikuje dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie handlu i usługach w listopadzie   CZWARTEK

Premier Grecji walczy o popularność i rozdaje kosztowne prezenty. A długi Greków wobec państwa rosną

Egejskich, które zmagają się z napływem uchodźców (dotąd odprowadzały jedynie 30 proc. należnego podatku VAT). Podwyżki są elementem umowy z międzynarodowymi pożyczkodawcami na wypłatę kolejnej transzy pieniędzy z pakietu pomocowego. Wcześniej, w połowie 2016 r., rząd podwyższył maksymalną stawkę VAT z 23

Wyjątkowo wczesne święto podatników, ale poczekajmy z tą radością

tylko te od dochodów PIT i CIT, ale też m.in. VAT i akcyza. A do tego cała masa innych opłat, które udają, że podatkami nie są. Ot, choćby składki na ZUS. Krócej pracujemy na opłacenie podatków Centrum im. Adama Smitha wyznacza dzień wolności podatkowej od 22 lat. Tłumaczy, że to symboliczny sposób na

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

subwencję. Do pracowników wliczają się także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich lub przebywające na zwolnieniach lekarskich. Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności na terenie Polski oraz niezaleganie ze składkami na ZUS i z podatkami (VAT, PIT) na dzień 31

Ukraińcy na zakupach w Polsce. Zostawiają miliardy złotych

są to podróby. Na Ukrainie jest wiele podrób drogich leków. Elektronikę, bo gdy odliczymy VAT, jest w Polsce dużo tańsza. Towary spożywcze - wy macie dużo wszystkiego. Ludzie kupują sery, mięso, jogurty, kawę, chemię, np. proszki do prania, tabletki do zmywarek. Dużo ludzi jeździ, kiedy są sezonowe

Przegląd prasy

zgromadzenia minimalnej składki --Impexmetal zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych --Solar Company zwiększyło przychody r/r do 13,4 mln zł w październiku --PKP Intercity odebrało 10 pierwszych wagonów zmodernizowanych przez FPS --MF chce obniżenia stawki VAT na produkty dla niemowląt i dzieci

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

podatku VAT naruszałoby interesy innych Wykonawców, biorących udział w postępowaniu i jako sprzeczne z prawem stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji i mogłoby prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

; opublikowaną na stronie Portalu ZP. Pogląd znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z 24 marca 2009 r., sygn. akt 282/09, czy też wyrok KIO z 6 lutego 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 119/09. Błędne wyliczenie kwoty VAT może być wynikiem błędu w obliczeniu ceny. Jeśli

Kalendarium ISBnews

Lewiatana 'Vat bez wad'  --12:30: Konferencja Enei i Bogdanki nt. wyników --14:00: NBP opublikuje podaż pieniądza M3, X 2017 --14:00: NBP opublikuje protokół z posiedzenia RPP, listopad --14:00: Konferencja Deloitte, Reas 'Co dalej z mieszkaniami dla Polaków?"   PIĄTEK, 24

Kalendarium ISBnews

FinTech Digital Congress CEE --09:30: Spotkanie prasowe KSG Agro nt. wyników i planów --10:00: Konferencja prasowa Mostostalu Zabrze nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa PwC pt. "Luka VAT w Polsce" -- VI Kongres Kolejowy --14:00: GUS opublikuje dane o koniunkturze w przemyśle

Spore zmiany w paczkomatach. Chcesz wygodnie odbierać paczki? Będziesz musiał dodatkowo zapłacić

Zgodnie z nim zostanie skrócony czas przechowywania przesyłek w paczkomatach z 72 godzin do 48 godzin. - Już dawno zauważyliśmy, że znakomita większość z Was odbiera paczki w czasie... nieprzekraczającym 24 godzin! Skrócenie czasu na odbiór przesyłki do 48 godzin nie wpłynie na wygodę

Przegląd prasy

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Opóźnienie przekształcenia OFE w IKE oznacza, że z OFE do ZUS trafi dodatkowe 6 mld zł wg gazety --Po obniżce VAT na e-booki wydawcy obniżyli ceny tylko niewielkiej części

Kalendarium ISBnews

Investments --10:00: Spotkanie prasowe Sales Intelligence nt. planów rozwoju spółki i planowanego pozyskania finansowania --10:00: Konferencja prasowa PwC "Luka VAT w Polsce. Szacunki na 2017 r." --11:00: Konferencja prasowa PKN Orlen nt. wyników i debiut obligacji detalicznych serii A --11

Kalendarium ISBnews

Sales Intelligence nt. planów rozwoju spółki i planowanego pozyskania finansowania --10:00: Konferencja prasowa PwC "Luka VAT w Polsce. Szacunki na 2017 r." --11:00: Konferencja prasowa PKN Orlen nt. wyników i debiut obligacji detalicznych serii A --11:00: Konferencja prasowa Związku

Przegląd prasy

3,5 mld zł z tarczy finansowej PFR -- Wciąż nie wiadomo jak rząd zamierza ratować LOT Puls Biznesu  -- Poprawa nastrojów na globalnych rynkach aktywów ryzykownych jest dopiero na wstępnym etapie --Na tzw. konta VAT w systemie split payment przedsiębiorcy wpłacili prawie 200 mld zł. Na

Zostały tylko trzy tygodnie na wysyłkę JPK. Czy firmy zdążą przygotować Jednolity Plik Kontrolny?

. JPK to dane wyselekcjonowane z systemów księgowych firmy i przesłane fiskusowi w formacie XML. W połowie 2016 r. tym obowiązkiem objęto największe firmy, później – małe i średnie. Od stycznia 2018 r. JPK z informacjami o zakupach i sprzedaży wynikającymi z ewidencji VAT (JPK_VAT) muszą przesyłać

Rząd przyjął projekt budżetu na 2018 r. z 3,9% wzrostu PKB

wskazał także, że dochody z tytułu dwóch głównych podatków - CIT i VAT - wzrosną o ponad 10% r/r. "Budżet na 2018 r. pozwala na kontynuację priorytetowych działań rządu oraz realizację nowych zadań, m.in.: * finansowanie programu Rodzina 500+ - zaplanowano ponad 24 mld zł, tj. o ok. 1,3 mld zł

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

Stan faktyczny sprawyW dniu 24 marca 2014 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za luty 2014 r. ze wykazaną nadwyżką podatku naliczonego nad należnym w kwocie 795.949 zł do zwrotu w terminie 25 dni.Organ podatkowy pierwszej instancji 28 marca 2014 r. wezwał Spółkę do okazania oryginałów

Przegląd prasy

składa się z 24 samolotów, obecnie lata ok. 3 --Prezes Trakcji: Kontrakty, gdzie bazujemy na własnych siłach, realizowane są nieprzerwanie, choć nieco wolniej Dziennik Gazeta Prawna --Szef AMRON: Jest pewne zaostrzenie wymogów badania zdolności kredytowej, wszystkie banki odeszły też od udzielania

Przegląd prasy

: Wyjazd do pracy za granicę rozważa 24% pracowników --Ten Square Games miał szacunkowo 67,9 mln zł przychodów w III kw. 2019 r. --Murapol ma przedwstępną umowę dot. gruntu w Poznaniu pod ok. 600 mieszkań --PGNiG OD: Transport LNG koleją to szansa na zwiększenie skali dostaw --Prezes PZU

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym. Preferencyjne składki można płacić przez 24 miesiące kalendarzowe. Należy pamiętać, że jest to przywilej, a nie obowiązek. Niższe składki wiążą się z niższymi świadczeniami - zasiłkiem chorobowym, świadczeniem rehabilitacyjnym, zasiłkiem

Echo ma 342 mln euro i 15 mln zł kredytów na refinansowanie projektów handlowych

z dat: datę przypadającą 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub datę przypadającą 24 miesięcy po pierwszym uruchomieniu kredytu budowlanego, - w odniesieniu do kredytu VAT – przypadający na wcześniejszą z dat: datę przypadającą 39 miesięcy od daty podpisania Umowy lub datę przypadającą 27

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

których przedsiębiorcę uznaje się za niewypłacalnego: 1) w przypadku utraty zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (utrata płynności). Przykład: brak środków na zapłatę wszystkich i w pełnej wysokości bieżących zobowiązań pieniężnych (faktur VAT

Rodzice atakują podwyżkę VAT

- Każdy miesiąc bez wyższego VAT to dla rodzica kilkadziesiąt złotych oszczędności. Za to można kupić kilka książek i zeszytów, kredek i jeszcze pójść z dzieckiem do muzeum - mówi Magda Bil, szefowa Fundacji Rozwoju Rodziny Rodzicdziecko.pl, jednej z organizacji, które walczą, aby jak najbardziej

Przegląd prasy

Projekt: Większość kampanii 'Cyberpunk 2077' wciąż przed nami --Radpol ma umowę ramową na dostawę produktów dla Veolii za min. 5 mln zł rocznie --Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydują 24 IV o 2 zł dywidendy na akcję --KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

Przegląd prasy

biznesu dotyczące walki z koronawirusem objęte stawką 0% VAT --BFG zaktualizuje MREL, co zmniejszy niedobory o ponad 25 mld zł w skali sektora --Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu do 8 szpitali --PKN Orlen zwiększy produkcję płynu do dezynfekcji do ok. 5 mln litrów w kwietniu

Przegląd informacji ze spółek

wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec i lipiec 2019 r., podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) otrzymały postanowienia Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o odmowie zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty

"Pokusa jazdy na gapę jest i będzie". Jak walczyć z szarą strefą?

- Szara strefa to według najnowszych danych Banku Światowego nawet 24 proc. PKB, czyli aż 400 mld zł rocznie. Jej ofiarą jest cała gospodarka, w tym przede wszystkim budżet oraz uczciwe przedsiębiorstwa, które tracą rynek, gdyż nie są w stanie konkurować cenowo z podmiotami działającymi z

Stało się. Od dzisiaj café latte droższa o wyższy VAT

Tym samym właściciele kawiarni nie mogą już naliczać od kawy latte preferencyjnej stawki podatku VAT - 8 proc. Obowiązuje podstawowa stawka - 23 proc. Stanowisko od początku jasne - Zauważyliśmy, że coraz więcej przedsiębiorców zaczęło interpretować kawę z mlekiem jako produkt mleczny i odprowadzać

Przegląd prasy

paliw, nie planuje e-ładowarek --Prezes Anwimu: Spodziewamy się ok. 50 mln zł wyniku EBITDA w 2019 r. --MF: Polska jest za niższą stawką VAT na odzież i obuwie dla dzieci --Sescom ma pozytywną rekomendację NCBR dot. 2,2 mln zł dofinansowania --Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld

Przegląd informacji ze spółek

Grunwaldzki (CBPG) do końca br., poinformował prezes Marcin Mazurek. Grupa Orlen chce zwiększyć udział w rynku detalicznym paliw w Czechach do 30% w ciągu 2-3 lat z niespełna 24% obecnie, poinformował prezes Unipetrolu - spółki w 100% zależnej od PKN Orlen - Tomasz Wiatrak. Grupa Orlen chce docelowo

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. "Uchwalona ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z dnia 25

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

publicznego uwzględniać możliwość zmiany stawek VAT. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy zakazane jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 24 zł, bez względu na czas ładowania i ilość pobranej energii. Medinice zawarł umowę licencyjną z indyjskim dystrybutorem sprzętu medycznego dotyczącą projektu PacePress, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 360 tys. USD plus tantiemy ze sprzedaży PacePress. Medinice prowadzi także rozmowy

Przegląd prasy

energetyki od tego surowca oznaczają nadchodzącą falę redukcji zatrudnienia Parkiet --Wojny handlowe i realne straszą inwestorów, co może sprzyjać aprecjacji CHF Dziennik Gazeta Prawna --Członkom mafii paliwowej, która wystawiała lewe faktury i oszukiwała na VAT, grozi 25 lat więzienia --Firmy

Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

Pytanie W związku z zapowiadaną zmianą stawek VAT proszę o przedstawienie opinii dotyczącej zapisu do umowy, uwzględniającego zmianę wynagrodzenia wykonawcy wskutek zmiany podatku od towarów i usług: Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto jedynie w przypadku zmiany stawki VAT w ramach

Przegląd prasy

. do końca 2019 r. --ZE PAK zakontraktował 587 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r. --Ancyparowicz z RPP: Podwyżka stóp pod koniec 2019 zależna m.in. od zmian w VAT --Żywiec Zdrój podda recyklingowi taką samą ilość plastiku jaką wprowadzi w 2020r. --Glapiński nie widzi powodów do

Useme.eu: 8,5% freelancerów zarabia powyżej 5 tys. zł netto w miesiącu

szeroko rozumianego contentu, w tym fotografii, wideo, animacji czy tłumaczenie tekstów (47% badanych), grafiki (24% respondentów) oraz usług IT i programowania (22% badanych osób), stopniową rosną przez ostatnie lata, wskazano. "Liczba osób zarabiających powyżej 5 tys. zł na rękę urosła w

Coca-Cola HBC Polska uruchomiła w Radzyminie magazyn kosztem ok. 24 mln zł

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Coca-Cola HBC Polska otworzyła w zakładzie produkcyjnym w Radzyminie swój najnowszy magazyn. Inwestycja o powierzchni 3800 m2 warta jest blisko 24 mln zł, podała firma. "Nowy magazyn ma pojemność do 7500 palet, które będą automatycznie transportowane